APPENDIKS 1: DE ENKELTE STORKOMMUNENE Lyngen med Kåfjord og Storfjord Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APPENDIKS 1: DE ENKELTE STORKOMMUNENE... 341 1.1 Lyngen med Kåfjord og Storfjord... 341 1.1.1 Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av"

Transkript

1 APPENDIKS 1: DE ENKELTE STORKOMMUNENE Lyngen med Kåfjord og Storfjord Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Innbyggernes fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Lyngens migrasjon Skjervøy med Kvænangen og Nordreisa Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Skjervøys migrasjon Tromsøsunds migrasjon Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Innbyggernes fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Tromsøsunds migrasjon Lenvik storkommune Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Innbyggernes fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Lenviks migrasjon Berg

2 1.5.1 Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Innbyggernes fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Bergs migrasjon Tranøy med Dyrøy og Sørreisa Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Befolkningas fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Tranøys migrasjon Ibestad med Salangen Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, inn- og utflyttere Yrker Etnisitet Befolkningas fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Ibestads migrasjon Trondenes med Bjarkøy og Skånland Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Befolkningas fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Trondenes' migrasjon Kvæfjord Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Stilling i familien

3 Fordeling på yrker Etnisitet Bofaste, innflyttere og utflyttere Kjønn, sivilstand, alder Yrker Etnisitet Befolkningas fødesteder Etappeinnflytting Utflyttere Oppsummering av Kvæfjords migrasjon

4 APPENDIKS 1: DE ENKELTE STORKOMMUNENE 1.1 Lyngen med Kåfjord og Storfjord Dette området tilsvarte Lyngen prestegjeld, som omkranset Lyngen og sidefjordene Storfjorden og Kåfjorden. I sør grenser storkommunen mot Sverige og Finland, i øst mot Nordreisadelen av Skjervøy, i vest mot Tromsøsund og Balsfjord. Mot nord ligger de ytre delene av Lyngen og Ullsfjorden, men siden Karlsøy og Skjervøy stenger for havet, er disse fjordstrøkene ikke spesielt fiskerike. Befolkninga finner jeg langs fjordene og på eidene ved Oteren og Lyngseidet, samt i Signaldalen, Manndalen og Kåfjorddalen. 341 Ifølge bygdeboka kom gjennombruddet for jordbruket først omkring hundreårsskiftet, etter at leilendingsgodset var solgt. Opp til 1000 mann herifra kunne delta i fiskeriene i Lofoten og i Finnmark. Til 1875 var det lønnsomt sildefiske i Troms, og iblant kunne fjordfisket kaste godt av seg. Fra 1867 opptok Troms amts dampskipsselskap ruter mellom kommunen og Tromsø. Det ble anlagt vei fra Kjosen til Lyngseidet i 1840-årene, og vintervei fra Skibotn til Finland i 1880-årene. 1 Skibotn marked var viktig i handelen med Finland over fjellet. Kobbergruvene i Birtavarre ble anlagt fra Næringsliv og kommunikasjoner skulle gi grunnlag for folkevekst og geografisk mobilitet, men i hvilket omfang? Tabell 1: Fødte og døde samt hjemmehørende folkemengde ifølge Folkemengdens bevegelse, RHD's versjon av folketellingene og egne beregninger i femårsintervallene 1865 til Periode Fødte Døde Overskudd Folketelling Pluss fødsovsk Utflytterovsk Tabell 1 viser at Lyngen gjennom hele perioden hadde betydelige fødselsoverskudd. Dette er særlig markert gjennom det siste tiåret, da antall fødsler økte kraftig, mens antall døde ikke viste samme økning. Da var også den årlige økninga i folketallet nesten like høy som i Karlsøy, og jeg ser at utflytteroverskuddet i 1890-åra kun var på 15 personer. Det er naturlig å se dette i samband med gruvedriften. Tidligere i min periode hadde Lyngen en lavere årlig folketallsvekst enn nabokommunene i sør og vest. Da var også utflytteroverskuddet betydelig. Resultatet var at Lyngen i perioden hadde en folkevekst på 46%, eller 20% under gjennomsnittet for Troms Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene 1 Emil Larssen, Lyngen bygdebok, Tromsø 1976, s 188ff. Om jordbruket s 142ff. Boka er dessverre fri for henvisninger. 2 Smst, side 170ff og 255f.

5 Lyngen 342 Tabell 2: Hvor stor andel av menn og kvinner i hver 10 års aldersklasse var gift eller i enkestand ifølge folketellingene 1865, 1875 og 1900? 1865 T 1875 T 1900 Mann N Kvinne N *Mann N Kvinne N *Mann N Kvinne N P P * * * * * * * * * * * * * * > * * P P SUM * * N N I tabellen over kan jeg studere hvor stor andel av kvinner og menn som var eller hadde vært gift i hver aldersklasse ifølge de tre folketellingene. Som vanlig øker denne andelen med økt alder i alle tellingene. Men studerer jeg utviklingen for den enkelte aldersklasse over tid, ser jeg en spesiell utvikling i Lyngen. Fra 1865 til 1875 gikk andelen gifte ned i samtlige aldersklasser, både for kvinner og menn. Nedgangen er størst for de yngste kvinnene, med over 15 prosentpoeng, men er også betydelig for menn og for de eldre. Fra 1875 til 1900 svinger imidlertid denne tendensen tilbake, slik at da er aldersklassene gift i nesten like stor grad som i 1865, i noen fall også i større grad. Unntaket er de yngste mennene, som fortsatte nedgangen også i perioden 1875 til Her har altså blitt vanskeligere for folk å stifte familie i første del av perioden, men så lettere mot slutten av hundreåret Stilling i familien Tabell 3: Stilling i familien ifølge de tre folketellingene. Første notering er brukt. Absolutte og relative tall. Familiestilling N 1865 % T N 1875 % T N 1900 % P P Ukjent * * Hovedperson * * Ektefelle * * Barn * * Pleiebarn * * Svigerbarn * * Barnebarn * * Foreldre * * Søsken * * Annen slekt * * Tjener * * Losji i familien * * Fattig, legd * * Innerst * * Besøkende * * Kår * * P P SUM = * * N N Også i Lyngen viser kategorien barn den største veksten, spesielt i tida etter Riktignok er den relative veksten for deres vedkommende større før 1875, men i absolutte tall økte barnetallet med nesten 800 fram mot hundreårsskiftet. Regner jeg med at hver ektefelle hadde en mann og inkluderer barna, bodde hhv 77.9%, 79.9% og 80.2% av befolkninga i kjernefamilier. Den sterke befolkningsveksten førte altså ikke til noen økning i andelen enslige i Lyngen, siden gamle og nystiftede familier kunne ta imot så mange nye individer. Her er tvert imot en nedgang i antall individer som ble klassifisert som fattige, på legd eller pleiebarn,

6 Lyngen 343 men til gjengjeld finner jeg i 1900-tellinga mange som losjerende som del av familien. Mange av disse var nok slektninger. Sammen med dem som er klassifisert som annen slekt, blir dette en manifestasjon av familienes sterke stilling i dette samfunnet. Jeg må anta at det bare var mange av tjenerne og en del av innerstene som falt utenfor, altså under 10% av befolkninga. I Lyngen var tjenerholdet i tilbakegang allerede i perioden Fordeling på yrker Tabell 4: Hovedpersoner fordelt på yrkesgrupper i de tre folketellingene. Absolutte og relative tall. Yrkesfordeling N 1865 % T N 1875 % T N 1900 % W P P Bonde * * Avhengig * * Sek-Tert * * Bonde og fisker * * Avhengig og fisker * * Sek-Tert og fisker * * Bare fisker * * Andre * * Ukjent * * P P SUM = * * N N Som jeg ser utgjorde bønder og fiskerbønder om lag halvparten av hovedpersonene, mens enefiskerne sto for fra 16 til 26% (32 til 35% om jeg regner med de avhengige). Dette ligger nær opp til de andeler jeg fant for Karlsøy, og viser at fiskeriene, inkludert hjemmefisket må ha betydd mye også i Lyngen, i alle fall mer enn i Balsfjord. Andelene hovedpersoner i avhengig stilling og i sekundær/tertiærnæringene er imidlertid mer på linje med dem jeg fant for Balsfjord. Noe overraskende er det at antall sysselsatte i den sistnevnte næringa ikke var større i 1900-tellinga, da gruvedrifta i Birtavarre hadde kommet i gang. Men det er mulig at noe av arbeidsstokken har blitt klassifisert som arbeidere og havnet blant de avhengige. (I 1865-tellinga har nok mange fiskere blitt ført i avhengig-gruppa.) Fra 1865 til 1875 var her en liten tilbakegang i andelen som ble kalt bønder, men en framgang i absolutte tall. Fram mot hundreårsskiftet økte bondestanden både absolutt og relativt, og vitner om gode etableringsmuligheter. Den økende andelen (fisker)bønder gjør at jeg vanskelig kan snakke om noen proletarisering i Lyngen Etnisitet Tabell 5: Etnisitet ifølge folketellingene 1865, 1875 og Absolutte og relative tall. Etnisitet N 1865 % T N 1875 % * N 1900 % P P Ukjent * * * * Same * * Kven * * Svensk * * Blandet * * P P SUM = * * N N Tabell 6: Fars etnisitet mot mors etnisitet i folketellinga Ukje Norsk Same Kven Sven Blandet SUM Ukjent Norsk

7 Lyngen 344 Same Kven Svensk Blandet SUM I Lyngen var den norske andel av befolkninga i klart mindretall gjennom hele perioden. Den rent norske andelen lå temmelig konstant på vel 20% mens andelen rene samer og særlig kvener gikk nedover, riktignok etter at andelen kvener hadde økt litt fra 1865 til (Dette kan utmerket godt skyldes endrede regler for klassifisering.) Gjennom Skibotn var det lett adgang for immigranter fra Finland, og det må være hovedgrunnen til at andelen kvener i 1875 nærmet seg 1/4 akkurat i Lyngen. Til gjengjeld økte den blandede delen av befolkninga kraftig både absolutt og relativt sett. Tabell 6 viser da også at de tre etniske gruppene da hadde begynt å gifte seg og få barn sammen i betydelig grad, selv om giftermål innen egen etnisk gruppe fremdeles dominerte. Det er imidlertid interessant at ekteskap mellom samer og norske var sjeldne, mens kvenene i større grad giftet seg med de to andre etniske gruppene, På denne måten kom kvenene til å virke som en katalysator i de tre stammer møte Bofaste, innflyttere og utflyttere Tabell 7: Flyttegrupper i folketellingene 1865, 1875 og 1900: Telling Bofaste Innflyttere Utflyttere Sum % % 201 5% % % % 301 6% % % % 442 7% % Sammenlignet med Balsfjord og Målselv storkommuner hadde Lyngen det klart største innslaget av bofaste. Innvandringen av kvener har altså ikke ført til noen unormalt stor andel innflyttere i kommunen. I 1865 var andelen innflyttere like stor som i Balsfjord, og den holdt seg omkring 13%, mens den i Balsfjord sank til 9%. Antallet utflyttere fra Lyngen til resten av fylket ble riktignok fordoblet mellom 1865 og 1900, men det bemerkelsesverdige er at i forhold til folketallet i kommunen holdt andelen utflyttere seg stabil og lav - naboområdet Balsfjord hadde 17% utflyttere ifølge 1900-tellinga. Det er imidlertid grunn til å tro at en gruppe av ukjent størrelse flyttet østover og ut av landet. Men hvilke grupper flyttet? Kjønn, sivilstand, alder Tabell 8: Flyttegrupper i folketellingene mot kjønn. Kvinner i prosent av flyttegruppene. Flyttegrupper % 1865 N T % 1875 N T % 1900 N P P U Bofaste * * Innflyttere * * Utflyttere * * P P SUM * * N N Vi ser at kvinnene dominerte med over 60% av de relativt få utflytterne både i 1865, 1875 og Deres andel økte også i det tidsrommet i motsetning til i Målselv og Balsfjord hvor mennenes andel av utflytterne var økende. Både blant bofaste og blant innflytterne var det kvinneoverskudd først i perioden, men det snudde

8 Lyngen 345 til mannsoverskudd ved hundreårsskiftet. Dette kan ha sammenheng med starten av gruveanleggene i Birtavarre. Tabell 9: Flyttegrupper i folketellingene 1865, 1875 og 1900 mot sivilstand, relative tall. Alle under 20 år utelatt. Bofaste * Innflyttere * Utflyttere * * W P P Ugift * * Gift * * Enke * * Skilt * * P P SUM * * N= * * N N I likhet med i de to foregående kommunene var nærmere 60% av menneskene over 20 år med tilknytning til Lyngen gifte. Naturlig nok var andelen lavest blant de bofaste, som hadde lavere gjennomsnittsalder. Andelen gifte blant innflytterne var imidlertid større i Lyngen enn i Balsfjord, men mindre blant utflytterne. Tabell 10: Gjennomsnittlig alder for flyttegruppene i folketellingene: Folketell. Bofaste Innflytt Utflytt Samlet Gjennomsnittsalderen for de tre flyttegruppene endret seg lite over tid, og det var små forskjeller også i forhold til de tilsvarende tall for Balsfjord. Hovedforskjellen i så måte er at mens innflytterne i den kommunen økte sin gjennomsnittsalder fra 36 år i 1865 til 39 år i 1900, sank innflytternes alder fra 39 til 37 år i Lyngen. Dette skulle tyde på at innflyttinga i Lyngen i større grad fortsatte fram mot hundreårskiftet, noe som bekreftes av at innflytterandelen holdt seg stabil, mens den sank i Balsfjord. Inntrykk av en mer satt utflytterbefolkning gir også variabelen stilling i familie og husholdning. Her økte andelen som var hovedpersoner fra 11% i 1865 til 21% i år Samtidig økte andelen kvinnelige ektefeller fra 23% til 32%. Andelen klassifisert som barn økte fra 16% til 18% i perioden 1865 til 1875, men gikk imidlertid ned til 10% i Det kan tolkes som at barn, som hadde flyttet ut sammen med far og mor fram mot hundreårskiftet, stiftet egen familie eller at utflytterne hadde begynt med barnebegrensning. Også blant innflytterne gikk det gjennomsnittlige barnetallet ned, mens det økte blant de bofaste. Andelen inn- og utflyttere som var tjenere holdt seg relativt stabil, men viste en viss nedgang fram mot år Ellers var det en økende tendens til at innflytterne kom i gruppa innerster. Det siste kan tyde på at gruppene nederst på samfunnsstigen var i økning. La oss se hvordan hovedpersonene i de tre flyttegruppene fordelte seg på yrker. Siden 1865-tellinga ikke har med fiske som bierverv, konsentrerer jeg meg om de to siste folketellingene.

9 Lyngen Yrker Tabell 11: Flyttegruppene fordelt på yrkeskategorier, kun hovedpersoner: Bofaste *Inn flyttere*ut flyttere * SUM F7 F0 * F7 F0 * F7 F0 * F7 F P P P Bonde * * * Avhengig * * * Sek-Tert * * * Bonde og fi * * * Avhengig " * * * Sek-Tert " * * * Bare fiske * * * Andre * * * P P P SUM: * * * N= * * * N N N Jeg ser hvordan andelen som arbeidet i primærnæringene uten å eie eller leie jord økte både for de bofaste og flytterne. Det gjelder spesielt for innflytterne, og blant disse økte også andelen bønder. Det relative antall som drev som bare fiskere var i klar tilbakegang i alle grupper, men minst blant de bofaste. Jordbruksnæring i kombinasjon med fiske viste liten endring, men jeg ser en liten nedgang blant dem som flyttet. Sekundær- og tertiærnæring i kombinasjon med fiske ble drevet i liten grad både i 1875 og Fra 1865 til 1875 økte andelen som drev slik næring uten kombinasjon med fiske blant innflytterne fra 9% til 22%, og fram til år 1900 fikk vi en tilsvarende økning for utflytterne. Jeg må tolke dette slik at den spesielle kompetansen mange av disse næringene krevde, hadde spredd seg. Tallene for jordbruksproduksjonen viser det vanlige mønster med størst avkastning for de bofaste og minst for utflytterne. Der var liten utvikling fra 1865 til 1875, dog som i Balsfjord en viss reduksjon. Konklusjonen blir at relativt mange flyttere fikk tilknytning til sekundær- og tertiærnæringene, mens jordbruket vant fram på bekostning av fiskeriene. Bygdeboka har derfor dekning for sine påstander om økt satsing på jordbruket fra 1890-åra. Påstanden om at bønder importerte gårdsarbeidere sørfra, virker også rimelig Etnisitet Tabell 13: Flyttegruppe etter etnisitet i folketellingene 1875 og 1900, relative tall: Bofaste *Inn flyttere*ut flyttere * SUM * * * P P P Ukjent * * * Norsk * * * Same * * * Kven * * * Svensk * * * Blandet * * * P P P SUM: * * * N= * * * N N N Tabellen over viser at samene var største gruppe blant de bofaste i 1875, ja i 1865 var hele 54% av de bofaste ført i denne kategorien. Like klart er det at kvener og nordmenn dominerte blant innflytterne. 3 Lyngen bygdebok, side 154.

10 Lyngen 347 Resultatet var at den bofaste blandetgruppa økte til nær halve befolkninga ifølge 1900-tellinga. Dette kan vel i noen grad forklare hvorfor andelen bofaste norske og kvener ikke økte fram mot hundreårsskiftet. Jeg ser imidlertid at mange av utflytterne i 1875 var nordmenn og kvener. De norske har jeg nok også i den store ukjentgruppa i år Dessuten var antall inn- og utflyttere relativt lite slik at de ikke i så stor grad kunne påvirke befolkningas sammensetning. Men som i Balsfjord står hovedinntrykket fast: En utvisking av de etniske skillelinjene fra folketellingenes rubrikker Innbyggernes fødesteder Tabell 12: Innflytterne fordelt på fødesteder i de tre tellingene: Sted: Sør-Norge Nord-Norge Troms Utlandet Antall ,1% 5,2% 28,2% 49,6% ,0% 6,6% 32,7% 45,8% ,2% 16,7% 45,9% 24,3% 833 Vi husker at andelen innflyttere i Lyngenbefolkninga holdt seg jevnt på 12 til 13% gjennom min periode. Sammensetninga av innflytterne mht fødested endret seg derimot mye. Jeg ser at andelen utlendinger falt fra halvparten til en fjerdedel. Samtidig ble andelen fra Sør-Norge noe redusert. Økt innflytting fikk kommunen fra andre steder i Nord- Norge, spesielt fra Troms hvor andelen steg fra en tredjedel til nærmere en halvpart. Jeg kan altså si at næromlandet overtok utlandets dominerende posisjon som rekrutteringsområde for innflyttere. Dermed skjedde en tilpasning til det mønsteret jeg fant i Balsfjord. Når færre kom fra utlandet, kan det henge sammen med at grensa mot Finland ble stengt for reindrift fra De høye tallene tidlig i tidsrommet henger nok også sammen med bygdebokas påstander om innvandring av fattige familier fra Sverige og Finland i 1830-åra. Der påstås også at der foregikk regelrett salg av svenske barn til bønder i Lyngen, fordi disse trengte arbeidskraft. 5 Det er vanskeligere å kartlegge utflytternes bevegelser. Hvis jeg antar at destinasjonene er et speilbilde av innflytternes fødesteder, får jeg det problem at det ikke er overkommelig å etterspore utflyttere til utlandet. Jeg må regne med at i tillegg til de mørketall jeg vanligvis har for oversjøisk emigrasjon, kommer et ukjent antall utflyttere til Sverige og Finland. Blant mennene var det mange fisker(bønder) i nabokommunene og - naturlig nok - mange utenom primærnæringene i byen. Siden kvinnene dominerte utflyttinga, er det lett å tenke seg at yrkene deres ble dominert av tjenere og husmødre. For eksempel var 13 av de 16 yrkesaktive utflytterne til Tranøy i 1865 tjenere av kvensk og samisk opprinnelse, de fleste ungjenter født i Kåfjord. Noen kontingent av denne størrelse finner jeg ikke i og 1900-tellingene, men Tranøy hørte da heller ikke til Lyngens naturlige nærflyttingsomland. Tabell 14: 10-års aldersklasser mot landsdel ifølge folketellinga > 70 SUM Sør-Norge Ellers i Nord-Norge Smst side Smst side 121 og 123f. Betalingen var vel for å transportere barna.

11 Lyngen 348 Ellers i Troms Heimføding Utlandet SUM Som i nabokommunene finner jeg også innslag av innflyttere fra Sør- Norge i Lyngen. Den relative andel er imidlertid mindre her, og aldersfordelingen kan tyde på at de har kommet noe seinere, kanskje som en sekundæreffekt av migrasjonen til Indre Troms. Vi skal imidlertid være oppmerksomme på at bare halvparten av søringene kom fra de typiske dølakommunene i dalførene på Østlandet. De innvandrede kvenene fra Sverige og Finland utgjorde en klart større andel av befolkninga. Og deres andel var størst i de eldste aldersklassene. Det tyder på at kveninnvandringa til Lyngen ikke er av noen ny dato, men har pågått i alle fall siden 1830-tallet. Innflyttinga fra resten av fylket er da av mindre størrelse, mens innflytting fra Nordland og Finnmark nesten ikke forekom. Sammenligner jeg med Karlsøy er andelen innflyttere omtrent jamnstor. Men der ute dominerte innflytting fra resten av fylket. Tabell 15: Kjønn mot fødested i Troms i folketellingene 1865, 1875 og Relative tall. Mann Kvinne SUM T Mann Kvinne SUMT Mann Kvinne SUM P P Tromsø * * Kvæfjord * * Trondenes * * Ibestad * * Målselv * * Tranøy * * Berg * * Lenvik * * Balsfjord * * Tromsøsund * * Karlsøy * * Skjervøy * * P P SUM * * * * W N N Også til Lyngen kom de fleste av innflytterne fra eget fylke fra nabokommunene, med Balsfjord på første og Karlsøy på annen plass. Målselv kom på tredje plass, selv om denne kommunen bare deler grense med Lyngen i uveisomme strøk. I 1900-tellinga hadde riktignok Skjervøy større innflytting til Lyngen enn Målselv, mens flyttestrømmen derifra var klart mindre i Ser jeg på de kommunene som ikke delte grense med Lyngen, var det bare Tromsø som sendte noen kontingent av betydning. Men her må jeg ta det forbehold at kildene kan forveksle Tromsø og Tromsøsund som fødested. Det framgår også av tabellen over at det som regel var overskudd av kvinner blant innflytterne fra de andre kommunene i Troms. De to unntakene fra det som det er verdt å merke seg, er tallene for Tromsø og Balsfjord i år 1900.

12 Lyngen Etappeinnflytting Tabell 15b: Hovedpersonens fødested mot barns fødested for familier hvor førstnevnte er innflytter og minst en av de sistnevnte er innflytter og har fødested forskjellig fra hovedpersonens. Data fra folketellinga Barn/Hp Sør- Norge Nordland Troms Finnmark Utlandet Sum Sør-Norge 1 1 Nordland Troms Finnmark Utlandet Sum De få etappeinnvanderne jeg har registret til Lyngen kom stort sett fra Sør-Norge via andre kommuner i Troms Utflyttere Tabell 16: Utflyttere fra Karlsøy til andre kommuner i Troms ifølge de tre folketellingene: 1865 T 1875 T 1900 Mann Kvinne * Mann Kvinne* Mann Kvinne P P U 1902 Tromsø * * Kvæfjord * * 1914 Trondenes * * Ibestad * * Målselv * * Tranøy * * Berg * * Lenvik * * Balsfjord * * Tromsøsund * * Karlsøy * * Skjervøy * * P P SUM * * N= * * N N Fra Lyngen gikk flyttestrømmen i hovedsak to veier: Nordover til Karlsøy og Lyngen, vestover til Tromsø og etterhvert Tromsøsund. I tillegg var her fra 1875 en viss utflytting til Balsfjord. Som vanlig dominerte kvinnene utflyttinga til byen, mens utflyttinga nordover var dominert av menn. Mange av dem var sysselsatt med fiske. Utflyttinga over landegrensene østover, har jeg dessverre ikke kildebelegg for. Men det er rimelig å regne med at den har vært betydelig, kanskje da som oftest tilbakeflytting for de mange som hadde immigrert fra Sverige og Finland. Et spesiallaget program søkte gjennom alle RHD's tellinger for områder utenfor Troms. Det plukket fram alle personer hvor termen "Lyngen" ble funnet i fødestedsfeltet. Resultatet av søkene finner jeg i tabellen nedenfor. Tabell 17: Antall personer født i Lyngen som ble funnet i RHD's materiale utenfor Troms i 1865, 1875 og Oversikt etter hhv kjønn og landsdel.

13 Lyngen 350 Telling Menn Kvinner Sum Sør-Norg Nordland Finnmark Den del av flyttestrømmen som gikk fra Lyngen og ut av fylket, og som jeg kan kartlegge, gikk i ekstremt høy grad nordover til Finnmark. Jeg må i tillegg regne med at adskillige flyttet over grensa østover, men det har jeg ikke noe tilgjengelig kildebelegg for. Sørover flyttet bare en liten minoritet, det gjelder også i år Det spørs om jeg ikke her skimter en etnisk flyttebarriere, hvor folk fra de samiske og kvenske miljøene i Lyngen ikke fant det fristende å flytte inn i de rent norske miljøene i de nye tettstedene i Nordland. I Ankenes finner jeg bare to fra Lyngen, og ingen av dem har tilknytning til jernbaneanlegget. Bare hos en utflytter til Nordland finner jeg data om etnisitet, en finsk pleiedatter. I Finnmark, derimot, har mange anmerkning om samisk eller blandet avstamning, noen også kvensk. Selv om dette klare resultatet nok kan være påvirket av at man var mer nøye med å føre etniske data i Finnmark, vil jeg mene at det i hovedsak avspeiler reelle etniske skillelinjer. I de to første tellingene var ca halvparten av disse utflytterne kvinner. Men i år 1900 dominerte mennene med over 2/3 av flytterne til Finnmark, mens kvinnene hadde de fleste flytterne sørover. Og mens Nordlandsfarerne helst var ugifte, var de gifte stadig i flertall blant dem som hadde reist nordover, ja i år 1900 var hele 2/3 av de sistnevnte gifte eller i enkestand. Da var 45 av utflytterne dit under 20 år, og det viser at det må ha foregått en betydelig familievandring fra Lyngen til Finnmark. Samtidig var like mange over 60 år, slik at Finnmark tydeligvis var et blivende sted for utflyttede lyngsværinger. Jeg finner bare 14 utflyttere til Finnmarksbyene i 1900-tellinga, de fleste av dem i Hammerfest. I tillegg til en etnisk barriere i flyttestrømmen, kan jeg altså regne med en urban-rural når jeg behandler flyttestrømmen ut av fylket. Som ventet slo mange seg ned i Alta-Talvik, den korte avstanden tatt i betraktning. Men når jeg ikke finner en eneste med tilknytning til kobberverket, kan jeg vel også tale om en industriell barriere. Ville man arbeide i gruve, var det mer nærliggende å søke til Birtavarre. De fleste havnet isteden som fiskere, fiskerbønder eller deres koner Oppsummering av Lyngens migrasjon Tabell 19: Tall som oppsummerer migrasjonen fra og til Lyngen 1865 til Periode Utflytte r-ovsk Døde Nye til Troms Ellers i Norge Sum Nye innflyttere Emigranter Som kolonne 3 i tabellen over viser, hadde Lyngen et betydelig overskudd av utflyttere gjennom siste del av 1800-tallet. I noen grad 6 Kolonne 2 er basert på antall innflyttere ifølge RHD's utgaver av folketellingene. Den viser nedgangen i antall innflyttere. Kolonne 3 er basert på folketallet i do tellinger samt tall for fødte og døde i Folkemengdens bevegelser.

14 Lyngen 351 har det bidratt til at kommunen i dette tidsrommet hadde en befolkningsvekst ca 20 prosentpoeng under gjennomsnittet for fylket. Allikevel viser dødstallene at flytting også her hadde en mindre innflytelse enn den naturlige vekst på folketallsutviklingen. Den utflytting jeg har kunnet telle opp går fram av de tre kolonnene til høyre i tabellen, som summerer seg til 635 individer. Veksten i antall innflyttere og utflytteroverskuddet summerer seg imidlertid til hele 873 mennesker. Denne diskrepansen viser at det var riktig å regne med at mange flyttet østover til Sverige og Finland uten at det lar seg registrere i tilgjengelig kildemateriale. Den utflyttinga jeg kan kartlegge, gikk bare i noen grad til USA. Ellers gikk en solid strøm nordover til Finnmark, hvor 348 av 397 fylkeseksterne flyttere befant seg ifølge RHD's 1900-tellinger. Innen fylket dro lyngsværingene tidlig i perioden mest til Skjervøy, etterhvert også til Karlsøy, Tromsøsund og til Tromsø. Innflytterne kom fra Balsfjord, Karlsøy, Målselv og Tromsø, etterhvert også fra Skjervøy. Halvparten av innbyggerne i Lyngen var i 1865 samer, og der var i 1875 like mange kvener som nordmenn. Innflyttinga av norske og kvener førte etterhvert til at samene kom i mindretall, samtidig som gruppa med blandet befolkning økte i størrelse. Lyngens etniske sammensetning dempet migrasjonen i retning Tromsø, Tromsøsund og USA, mens den fremmet flytting til Finnmark og andre kommuner i Troms med samisk og kvensk bosetning. Barnetallet i Lyngen økte fra 1980 til 3000 fra 1865 til år Samtidig økte antall hovedpersoner med gårdsbruk fra 425 til 586. Andelen enefiskere økte noe fra 1865 til 1875, men gikk så ned igjen. Sekundær- og tertiærnæringene hadde bare liten vekst i Lyngen. Alle disse faktorene er med og forklarer at kommunen hadde relativt lav folkevekst, samtidig som utflyttingstallene var betydelige.

15 Skjervøy Skjervøy med Kvænangen og Nordreisa Nordreisa og Kvænangen kiler seg inn mellom Lyngen storkommune og Finnmark amt. I sør-øst går grensa mot Finland, mens Skjervøy ligger med havet i nordvest og har Karlsøy kommune som en annen øygruppe mot vest. Bortsett fra på strandflatene fantes en liten gruppe fastboende i Reisadalen. Tidvis kunne det være rike fiskerier omkring Skjervøy, men ellers drev man fjordfiske i kombinasjon med reiser til sesongfiskeriene og jordbruk. Bygdebøkene for Skjervøy og Nordreisa er upresise mht utviklingen av næringsveiene, mens bygdeboka for Kvænangen gir mange gode holdepunkter. Ifølge denne skjedde det få endringer i jordbruket før hundreårsskiftet pga kapitalmangel. Unntaket er at potetdyrking ble vanlig. 7 Gruvedriften etter kobber i Kjækan i Kvænangsbotten kom i gang i 1840 og ble nedlagt i 1878 sammen med tilsvarende drift i Kåfjord i Alta. Driften rekrutterte mange kvener til å slå seg ned på stedet. 8 Som i Lyngen har jeg å gjøre med en kommune som sto i nær kontakt med nabolandene i øst. Tabell 1: Fødte og døde samt hjemmehørende folkemengde ifølge Folkemengdens bevegelse, RHD's versjon av folketellingene og egne beregninger i femårsintervallene 1865 til Periode Fødte Døde Overskudd Folketelling Pluss fødsovsk Utflytterovsk Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen hadde i denne perioden stadig et betydelig overskudd av utflyttere. Særlig fram mot hundreårsskiftet var overskuddet stort, og til sammen var det på 922 personer fra 1865 til I motsetning til Karlsøy i vest kunne altså Skjervøy storkommune ikke holde på sitt fødselsoverskudd. Fra 1870 var fødselsoverskuddet betydelig. Etter at den demografiske krisa var unnagjort på slutten av 1860-tallet, kunne fødselstallene være opp mot det doble av dødstallene. Dermed økte befolkningstallet betydelig selv om utflyttinga hadde et betydelig omfang. Men det kunne ikke forhindre at Lyngen gikk forbi Skjervøy mht folketall. 7 Ivar Bjørklund, Fjordfolket i Kvænangen. U-forlaget Bjørklund, side 233ff.

16 Skjervøy Oversikt over befolkninga - tverrsnittsanalyse av folketellingene Tabell 2: Hvor stor andel av menn og kvinner i hver 10 års aldersklasse var gift eller i enkestand ifølge folketellingene 1865, 1875 og 1900? 1865 T 1875 T 1900 Mann N Kvinne N *Mann N Kvinne N *Mann N Kvinne N P P * * * * * * * * * * * * * * > * * P P SUM * * N N Den andel av kvinner og menn som til enhver tid var eller hadde vært gifte i Skjervøy, endret seg lite fra telling til telling. Derimot var der noe større endringer i enkelte aldersgrupper. Blant de yngste gikk andelen gifte noe ned før 1875, muligens i forbindelse med vanskelighetene for næringslivet sist på 1860-tallet. I tellinga hadde giftermålsfrekvensen imidlertid gått opp igjen blant kvinnene, men ikke blant mennene, noe som skyldes mannsoverskuddet for dem under 40 år Stilling i familien Tabell 3: Stilling i familien ifølge de tre folketellingene. Første notering er brukt. Absolutte og relative tall. Familiestilling N 1865 % T N 1875 T N 1900 % P P Ukjent * * Hovedperson * * Ektefelle * * Barn * * Pleiebarn * * Svigerbarn * * Barnebarn * * Foreldre * * Søsken * * Annen slekt * * Tjener * * Losji i familie * * Fattig, legd * * Innerst * * Besøkende * * Kår * * P P Sum = * * N P Også i Skjervøy bodde de fleste innbyggerne i kjernefamilier, og det må ha vært få enslige personer. Dersom jeg regner to personer pr ektefelle og legger til barna, utgjorde kjernefamiliene hhv 74,3%, 77,5% og 76,1% av befolkninga i de tre folketellingene. Det er imidlertid mulig at nedgangen i siste del av perioden skyldes at eldre barn har blitt klassifisert som losjerende i familien. Derfor vil jeg tro at familiene omfattet en svakt økende del av befolkninga i Skjervøy. Men familiene har bare i begrenset grad fungert som en buffer under befolkningsveksten. Når her var flere hovedpersoner enn ektefeller i år 1900, tyder det på at antall enslige har gått i været. Andelen tjenere holdt seg stabil fra 1865 til 1875, men deretter gikk tjenerholdet tilbake både i absolutte og relative tall.

17 Skjervøy Fordeling på yrker Tabell 4: Hovedpersoner fordelt på yrkesgrupper i de tre folketellingene. Absolutte og relative tall. Yrkesfordeling N 1865 % T N 1875 % T N 1900 % W P P Bonde * * Avhengig * * Sek-Tert * * Bonde og fisker * * Avhengig og fisker * * Sek-Tert og fisker * * Bare fisker * * Andre * * Ukjent * * P P SUM = * * N N I Skjervøy var en fjerdedel av hovedpersonene markert som fiskerbønder allerede i 1865-tellinga. Ut fra tallene for og 1900-tellingene kan jeg anslå at toppen 3-4% kan ha blitt feilaktig ført som rene bønder i Det betyr at antallet og andelen fiskerbønder økte jevnt gjennom hele perioden, mens de andre yrkesgruppenes andel av befolkninga endret seg lite. Når andelen i avhengig status og andelen fiskere fluktuerer, skyldes det antakelig ulikheter i klassifikasjonsmåten fra telling til telling. Det ser ut til at det må ha vært gode muligheter for etablering av nye gårdsbruk i dette området gjennom hele perioden. Allikevel må vi merke oss at en større andel av hovedpersonene er ført som (fisker)bønder både i Balsfjord, Karlsøy og Målselv. Andelen er om lag den samme som i Lyngen Etnisitet Tabell 5: Etnisitet ifølge folketellingene 1865, 1875 og Absolutte og relative tall. Etnisitet N 1865 % T N 1875 % T N 1900 % P P Ukjent * * Norsk * * Same * * Kven * * Svensk * * Blandet * * P P SUM = * * N N Tar jeg utgangspunkt i den etniske fordelinga i 1875-tellinga, var en tredjedel av befolkninga i Skjervøy rent norske, mens det var vel en fjerdedel som var samer, og en tilsvarende andel som var kvener. Det er all grunn til å tro at disse gruppenes andel av befolkninga ble underestimert i 1865-tellinga, slik at jeg kan slå fast at nordmennene var i mindretall gjennom hele perioden. Som ellers i fylket økte den blandede delen kraftig - i år 1900 utgjorde den minst en tredjedel av befolkninga. Men denne økninga blir nok overdramatisert i tabellen, klassifikasjonsmåten, som tidligere vurderte fars etnisitet, ga færre tilfeller av blandet etnisitet enn 1900-tellinga som jo oppgir individets etniske tilhørighet. De tre stammers møte blir godt illustrert i følgende tabell: Tabell 6: Fars etnisitet mot mors etnisitet i folketellinga Far/Mor Ukje Norsk Same Kven Sven Bland SUM

18 Skjervøy 355 Ukjent Norsk Same Kven Svensk Blandet SUM Vi ser at inngifte mellom de tre etniske gruppene kun forekom i begrenset grad i Naturlig nok kom de fleste blandede barn fra ekteskap mellom en av de rene gruppene og den blandede del av befolkninga. Dernest ser vi at allianser mellom den norske og den samiske del av befolkninga forekom relativt sjelden. I så måte må jeg kunne karakterisere kvenene som en form for brobyggere i etnisk sammenheng, siden de relativt hyppig fikk barn sammen med enten samer eller nordmenn. En tilsvarende rolle spilte kvenene i Lyngen, mens de i Målselv, Balsfjord og Karlsøy var for fåtallige til å inneha en tilsvarende funksjon Bofaste, innflyttere og utflyttere Hvordan fordelte befolkninga seg på bofaste, inn- og utflyttere? Tabell 7: Flyttegrupper i folketellingene 1865, 1875 og 1900: Telling Bofaste Innflyttere Utflyttere Sum % % 68 2% % % % 110 2% % % 412 7% 201 3% % En sammenligning med befolkningstallene for Lyngen er interessant både fordi de to storkommunenes folketall var av omtrent samme størrelse og fordi det dreier seg om to nabokommuner. I 1865 hadde Skjervøy 99 flere innbyggere enn Lyngen og innflytterprosenten var 17 mot Lyngens 13. Men allerede i 1875 var Lyngens befolkning litt større, og i 1900-tellinga har det oppstått et forsprang på 605 mennesker. Samtidig holdt innflytterprosenten seg stabilt på i Lyngen, mens den falt til 7 i Skjervøy. Dette kan i noen grad henge sammen med at gruvedriften stagnerte i Kvænangen og ble nedlagt fra 1878 slik at de innflyttede arbeiderne flyttet ut, samtidig som få nye fant grunn til å komme. Tallene for de tre kommunedelene viser at folketallet i Kvænangen stagnerte fra 1875 mens det fortsatt var en viss vekst i Nordreisa og Skjervøy. Den relative stagnasjon kan i hvert fall ikke forklares med utflytting av innfødte til andre deler av fylket, denne andelen var meget liten. Eventuelle utflyttere må enten ha reist ut av fylket eller være født i andre kommuner. Det ville være rimelig om jeg fant arbeidere fra driften i Kjækan igjen i Birtavarre i Lyngen, hvor man drev etter kobber fra 1896 til Dette foretaket har nok også vært med å gi Lyngen forspranget i folketall i 1900-tellinga Kjønn, sivilstand, alder Tabell 8: Flyttegrupper i folketellingene mot kjønn. Kvinner i prosent av flyttegruppene. Flyttegrupper % 1865 N T % 1875 N T % 1900 N P P U 9 Drivenes, Gruveslusk og fiskarbonde, side 57.

19 Skjervøy 356 Bofaste * * Innflyttere * * Utflyttere * * P P SUM * * N N Kvinneoverskuddet i den lille utflytterflokken er enda mer uttalt enn tilfellet var i Lyngen. Tross alt var det gode muligheter for unge menn til å drive fiske, og som vi så, etterhvert få seg et gårdsbruk. Og som vi seinere skal se, mennene flyttet heller ut av fylket. Mannsoverskuddet blant innflytterne i Lyngen i år 1900 og i Skjervøy i år 1865 og 1900, kan godt forklares med at gruvedriften var faseforskjøvet på de to stedene - Skjervøy var først ute. Tabell 9: Flyttegrupper i folketellingene 1865 og 1900 mot sivilstand, relative tall for befolkning over 20 år: Bofaste *Innflyttere * Utflyttere * SUM * * * P P P Ugift * * * Gift * * * Enke * * * Skilt * * * P P P SUM * * * N= * * * N N N I 1865 var innflytterne til Skjervøy ugifte i større grad enn innflytterne til Lyngen. Ved hundreårsskiftet var det omvendt, og det virker rimelig om den omflyttende gruveslusken gir forklaringen. Mange av de utflyttede kvinnene hadde ifølge 1900-tellinga ennå ikke gifta seg. Tabell 10: Gjennomsnittlig alder for flyttegruppene i folketellingene: Folketell. Bofaste Innflytt Utflytt Samlet Som man kunne forvente tyder gjennomsnittsalderen på at den reduserte innflytterflokken i Skjervøy i 1900 var forgubbet. Utflytterne var derimot yngre enn i Lyngen gjennom hele perioden. Dette gjelder særlig i 1875, da var nær 1/3 av utflytterne rubrisert som barn i rubrikken for stilling i familien. Denne andelen sank raskt fram til år 1900, men da utgjorde til gjengjeld tjenerne 30% av utflytterne. Det året hadde for øvrig innflyttede hovedpersoner i gjennomsnitt over tre barn hver, klart mer enn de bofaste. Kan grunnen være at de bodde lenge hjemme fordi det var vanskelig å etablere egen næring? Ventet de da på å overta farsgården, eller at den skulle bli delt? Vel 10% av inn- og utflytterne er klassifisert som losjerende, men som vanlig ble den største gruppa ført som hovedpersoner og ektefeller. Bjørklund beskriver de vanskelige økonomiske tidene omkring hundreårsskiftet. I forhold til ressursene var området overbefolket Smst side 253.

20 Skjervøy Yrker Tabell 11: Flyttegruppene fordelt på yrkeskategorier, kun hovedpersoner: Bofaste *Inn flyttere*ut flyttere * SUM F7 F0 * F7 F0 * F7 F0 * F7 F P P P Bonde * * * Avhengig * * * Sek-Tert * * * Bonde og f * * * Avhengig " * * * Sek-Tert " * * * Bare fisk * * * Andre * * * P P P SUM: * * * N= * * * N N N Som i Lyngen ser jeg hvordan fiskerbøndene dominerte, særlig blant de bofaste. Både blant innflytterne og utflytterne var en økende gruppe rene bønder, samtidig som andelen fiskerbønder økte blant dem. Legg imidlertid merke til at langt færre av innflytterne enn de bofaste kunne etablere seg med gård. Gruppa som drev fiske som eneyrke gikk derimot tilbake, mens andelen som kombinerte fiske med avhengig stilling innen jordbruket økte litt. Dette kan bero på ulik klassifisering i de to tellingene. Andelen eiendomsløse jordbrukere var stabilt lav, unntatt blant utflytterne, men her er tallene for små til at det kan vektlegges. Tallene bekrefter i det hele tatt at det ikke har vært noen overgang fra fiske til jordbruk ennå i dette området. Til tross for nedlegging av gruvedriften var sekundær- og tertiærnæringene i framgang i kommunen og her hadde innflytterne en solid posisjon tidlig i perioden. Med unntak av de sistnevnte næringene var det liten forskjell i næringstilpasning mellom bofaste og innflyttere Etnisitet Tabell 12: Flyttegruppe etter etnisitet i folketellingene 1875 og 1900, relative tall: Bofaste *Inn flyttere*ut flyttere * SUM * * * P P P Ukjent * * * Norsk * * * Same * * * Kven * * * Svensk * * * Blandet * * * P P P SUM: * * * N= * * * N N N Tendensen er nesten like klar som i Lyngen: Nordmenn og kvener flyttet inn og den rene samiske gruppa var i tilbakegang. Den store gruppa med ukjent etnisitet skaper imidlertid problemer. Mange her var sikkert norske, men neppe alle. Og gruppa med blandet etnisitet inneholdt nok mange med sterk samisk tilknytning, selv om også norsk og kvensk blod fløt i årene. Bjørklund mener etnisitetsoppgavene i 1900-tellinga for Kvænangen ikke er til å stole på, fordi denne kulturelle tilknytninga ikke ble lagt til grunn. 11 Legg også merke til at den kvenske innvandringen må ha gått tilbake fram mot år Det 11 Fjordfolket i Kvænangen, side 174.

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

MIGRASJON I TROMS I ANNEN HALVDEL AV 1800-TALLET. En kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900

MIGRASJON I TROMS I ANNEN HALVDEL AV 1800-TALLET. En kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900 MIGRASJON I TROMS I ANNEN HALVDEL AV 1800-TALLET En kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900 Av Gunnar Thorvaldsen UNIVERSITETET I TROMSØ Registreringssentral for historiske data FORORD

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Folketallsutviklinga 1701 1855 År 1701 1769 1801 1825 1835 1845 1855. Personer ca. 135 296 444 482 549 696 739

Folketallsutviklinga 1701 1855 År 1701 1769 1801 1825 1835 1845 1855. Personer ca. 135 296 444 482 549 696 739 Befolkningsutvikling I 1801 var folketallet i Tydal ca. 135 personer. Det hadde steget lite siden slutten av 1500-tallet. Trulig var folketallet ikke stort større enn det hadde vært før Svartedauden. Etter

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Slik framskriver SSB befolkningen i kommunene Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 SSBs modeller for befolkningsframskriving BEFINN BEFREG Egen liten modell som framskriver innvandringen

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Regional analyse for kommunene i det samiske området. Alta 26. november 2013 Knut Vareide

Regional analyse for kommunene i det samiske området. Alta 26. november 2013 Knut Vareide Regional analyse for kommunene i det samiske området Alta 26. november 2013 Knut Vareide Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 02.03.2014

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD BJØRG EVJEN OG LARS IVAR HANSEN (RED.) NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD Etniske relasjoner i historisk perspektiv PAX FORLAG A/S, OSLO 2008 INNHOLD FORORD 13 INNLEDNING KAPITTEL I. KJÆRT BARN - MANGE NAVN

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom, har de laveste

Detaljer

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes.

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes. Vedlegg 1 : yrkesdeltakelse i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De

Detaljer

Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

Høyest dødelighet blant ufaglærte menn Sosioøkonomisk status og dødelighet 960-2000 Høyest dødelighet blant ufaglærte menn Mens dødeligheten blant ufaglærte menn ikke var spesielt høy i 960 og 970-årene, er det denne gruppen som har hatt den

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Det er da de unge etablerer seg

Det er da de unge etablerer seg Høykonjunktur på boligmarkedet: Det er da de unge etablerer seg Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Innhold 1. Fiskerinæringen i Troms a) Flåten og fiskeindustrien 2. Sysselsetting 3. Skattebidrag 4. Verdiskaping 5.

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Formell demografi 1 Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Forelesninger i formell demografi Pensum Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press.

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Mer fritid, mindre husholdsarbeid

Mer fritid, mindre husholdsarbeid Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene: Mer fritid, mindre husholdsarbeid Vi har fått mer fritid gjennom de siste tiårene, mye fordi vi har kuttet ned på husholdsarbeidet. Et kutt som særlig kvinnene

Detaljer

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Av Hans Olav Bråtå og Per Kristian Alnes Østlandsforskning Kommunal- og moderniseringsdepartementets Nettverk for regional og kommunal

Detaljer

Del 1 - Befolkningsforhold

Del 1 - Befolkningsforhold Del 1 - Befolkningsforhold Innhold 1 Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag... 2 1.1 Folketallsutviklingen... 2 1.2 Fødselstall, dødstall og flytting... 4 1.3 Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling...

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater

Befolkningsframskrivning : Nasjonale resultater Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Økonomiske analyser 4/211 Befolkningsframskrivning 211-21: Nasjonale resultater Helge Brunborg og Inger Texmon Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer