Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008"

Transkript

1 Årsmelding Bergen Akademiske Bridgeklubb 2008 Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Marianne Harding Helge Toft Liv Bugge Yngve Lamo Hilde Anita Larsen Sven-Olai Høyland Det har vært avholdt 4 styremøter. Alle i styret har vært til stede ved disse. Ellers har styret holdt kontakt pr mail og telefon. Mål for sesongen 2008 Målet for inneværende sesong har vært å avholde spillekvelder hver mandag, bevare trivselen på klubbkveldene, øke antall bord på klubbkveldene, rekruttere og lære opp nye spillere, og gi alle, uansett nivå, en mulighet til å utvikle seg. Status: Noen av målene har vi nådd, andre steder har vi enda en vei å gå: BAK er blitt en trivelig klubb å spille i, der alle oppfører seg pent og tar vel i mot alle nye spillere. Alle spiller med alle, og vi er godt fornøyde med at kjefting ved bordene er ikkeeksisterende. Sven-Olai Høyland har handlet inn kaffe som vi har servert gratis, og Laila Larsen har sørget for noe attåt, og det skaper ekstra trivsel. Selv om det ble en del frafall av spillere på vei fra nybegynnerkurs til klubbspilling, er det tre bord med nye spillere som spiller i en pulje parallelt med den vanlige klubbspillingen. I fjor holdt vi noen kurskvelder for litt øvete spillere, men det har vi ikke gjort i år, men håper å ta det opp igjen ved en senere anledning. Klubbkveldene: Klubben har hatt spillekvelder mandager i kantina på Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112. Spillelokalene er lyse og romslige og godt egnet til bridgespilling, men av og til litt kalde, og bordene er tunge å rydde til. Her kunne mange av klubbens medlemmer vært flinkere til å hjelpe til. Det har vært arrangert 32 spillekvelder i løpet av året, dvs. hver mandag kun med avbrekk av sommerferien, der bordantallet har variert fra 3-6 bord. På vårparten lå det jevnt rundt 5-6 bord, mens det sank litt i høstsemesteret. At bordantallet sank litt da kan skyldes at 4 av

2 klubbens medlemmer spilte World Mind Sport Games i Beijing i oktober, og flere andre var opptatt med å arrangere kurs. Ved minst 4 bord har vi spilt matchpoint parturnering, ved færre bord har vi spilt lagkamp etter 12-0-skala. Økonomi Klubben har god økonomi selv om vi har gjort store investeringer i kort og mapper i Den gode økonomien skyldes i stor grad at vi har søkt om og mottatt midler for juniorarbeid, samt kr for/til jobbingen med kurs for studenter. Disse midlene skal imidlertid brukes på videre jobbing med rekruttering av juniorer og studenter, samt sosiale tiltak for å integrere disse i klubben. Materiell I 2008 investerte klubben i kort og mapper. Samtidig kjøpte kretsen kortgivemaskin, og denne har stått på Høgskolen. Stort sett har det vært BAK-medlemmer eller personer i nær tilknytning til BAK som har gitt kort til klubbens og kretsens turnering. Her må vi gjøre en helt konkret avtale med NBF-Hordaland om arbeidsdeling og den økonomiske biten. I nærmeste framtid anbefales det at klubben investerer i kasser og hyller til forsvarlig og praktisk lagring av de innkjøpte kortene. Grasrotandelen BAK er registrert som mottaker av grasrotandelen hos Norsk Tipping, så nå gjelder det for BAKs medlemmer å registrere BAK som sin klubb. Nettsidene Nettsidene har vært oppdatert av Hilde Larsen, og har fungert fint som informasjonskanal. Sidene er kjempefine i dag, og det virker som om de fleste medlemmene bruker sidene. Om vi kan engasjere flere bidragsytere kan denne utvikle seg til å bli et aktivt forum for medlemmene, for eksempel om noen føler seg kallet til å skrive om artige eller instruktive spill fra klubbkveldene. Sosiale tiltak Det sosiale har vært vel ivaretatt. I mai hadde vi en vellykket tur til Ulvik. Tradisjonen med en tur på vårparten der vi gjør andre ting i tillegg til å spille bridge, håper vi å videreføre. I mai hadde vi sommeravslutning på Verftet med singelturnering og premieutdeling for vårsesongen. Juleavslutningen var på Studentsenteret, med pizza, premieutdeling og lagkamp med trekte lag. Til sommer- og juleavslutningen har vi som vanlig delt ut flere typer premier: Premie til den som har deltatt på flest klubbkvelder (Tor og Christian Bakke begge gangene), beste rekrutt (Tore Christensen), årets miljøskaper (Laila Larsen), og annen særskilt innsats (Sven-Olai Høyland og Marianne Harding), i tillegg til premiering for hele sesongen. Påskjønnelsene for dette har vært bridgebøker, bridgekalender eller cd er. En sosial ramme i forkant av spillekveldene, for eksempel et fast sted å møtes, ville kanskje kunne gjøre den sosiale biten enda litt bedre.

3 Kurs I august inviterte vi til Lynkurs i bridge for studenter. Sven-Olai kontaktet fadderstyrene på vårparten og fikk bridge inn som en aktivitet under aktivitetsuka. Da fikk vi annonse under studentportalen, og i tillegg hang vi opp plakater på universitetet og høyskolen. Annonsen på studentportalen kom opp litt seint i forhold til kursstart, men det var likevel noen som hadde meldt seg på lynkursene etter å ha sett nettannonsen. Til neste år satser vi på stand i Grieghallen i tillegg. Til sammen holdt vi tre lynkurs. Til Lynkursene hadde vi en bridgelærerassistent pr bord, dvs. 1 assistent pr 3 kursdeltakere. Sven-Olai Høyland ledet kursene, mens Liv Bugge, Anita Evertsen, Lisbeth Glærum, Trygve Undem, Marianne Harding og David Ueland stilte som assistenter. På første kurs kom det 6 deltakere, til neste lynkurs hadde disse reklamert til sine venner slik at vi doblet antall deltakere. Til sammen kom det 23 personer på 4 lynkurs (et av dem ble avlyst pga. manglende deltakelse.) Over halvparten av de som deltok på lynkursene fortsatte på de ordinære bridgekursene som startet tidlig i september. Vi kjørte to parallelle kurs, et på mandager og et på tirsdager, for å sikre oss at flest mulig kunne komme. Det var over 40 påmeldte deltakere til disse kursene. Sven-Olai Høyland var ansvarlig for det ene kurset, med Liv Bugge som vikar 3 kvelder, mens Marianne Harding var ansvarlig for det andre kurset, med Anita Evertsen som vikar 2 kvelder, og Torkel Viken som vikar en kveld. Lisbeth Glærum organiserte assistenter til kurset, og stilte selv som assistent hver kveld. Kenneth Edvardsdal var assistent nesten hver kveld, mens Sølvi Remen, Kristine Breivik, var assistenter noen kvelder. Litt over halvparten fullførte kurset, og noen flere fullførte etter å ha fått tilbud om å ta kurskveld 5-10 om igjen etter nyttår. Etter endt kurs har de tilbud om spilling i egen pulje med veiledning. Barnebridge i vinterferien ble arrangert de tre første dagene i vinterferien med 6 deltakere. BAK var også sentral i gjennomføringen av lagturnering for rekrutter i februar. Oddmund Midtbø, Ken Mellem og Sven Olai Høyland stod for arrangementet. NBFs fortjenestemerke Sven-Olai Høyland fikk NBFs fortjenestemerke tildelt helgen 5-6. april ifm NBFs organisasjonsdager på Hell. Utmerkelsen fikk han for sin innsats på flere områder; kaptein for juniorene, rekrutteringsarbeid, landslagsspill og innsats i BAK.

4 Storturneringen: Rapport fra arrangementskomiteen for Storturneringen 2009 Komiteen har i år bestått av Sølvi Remen, Hilde Larsen, Laila Larsen, Marianne Harding og Kristine Breivik. Oppstart Forberedelsene til årets turnering kom for sent i gang. Forklaringen på dette er at det var umulig å få inn nye krefter (til tross for flere mailoppfordringer), vanskelig å motivere de gamle traverne og at tre av nøkkelpersonene opptatt med oppkjøring til og deltakelse i World Mind Games. Dato, spillehotell og nettsidene ble annonsert for sent, og dette kan muligens ha hatt betydning for påmeldingen (ble sent fylt opp). Lokaler Prisnivået på egnede lokaler i Bergensområdet er nå ekstremt høyt. Lokalene på Terminus Hotel ble vurdert å være for små. Bergen Kongressenter har vi gode erfaringer med, men de krever nå ,- pr helg. Valget sto i år derfor mellom Clarion Bergen Airport Hotel og SAS Bryggen. Totalpakken, blant annet pris på rom for de tilreisende, gjorde at valget til slutt falt ned på Clarion, og det viste seg å være et svært godt valg. Spillelokaler, service, standard, servering og gratis kaffe, gjorde at selv skeptikerne til å flytte ut av sentrum kom med positive tilbakemeldinger. Hotellet er prebooket for neste års turnering. Fredag: Bridgepub, turnering og vennskapskamp i sentrum, buss til spillehotellet Noe trøbbel i forhold til BBO-overføring på grunn av liten tid til forberedelse, men ellers et greit arrangement. Svært krevende organisatorisk, blant annet på grunn av behov for forflytning av utstyr nattestid. Økonomisk gikk det hele tilnærmet i balanse og har nok muligens sin verdi som en del av totalpakken Bergen Storturnering ønsker å tilby, men uten flere folk i staben bør man definitivt vurdere hvilken form fredagsarrangementet skal ha i fremtiden. Turneringen 108 par til start (58 M og 50 A), fantastiske spillelokaler, dyktig turneringsledelse, ingen feildubletter, parallell spilling i begge puljer og hotellets service gjorde årets turnering til en svært god turnering. Feltet i mesterpuljen var imidlertid noe svakere enn i tidligere år, og en fremtidig komité bør vurdere å begrense mesterpuljen ytterligere for å opprettholde kvalitet. En sterk mesterpulje og en stor A-pulje vil kunne fungere godt. Antatt tålegrense på Clarion hotel er 115 par. Stab Turningsledelse, kortbærere og bbo-kommentator var alle svært dyktige. Den lille komiteen gjorde også en kjempejobb for å få arrangementet til å gå rundt, men øvrige BAK-medlemmer glimret totalt med sitt fravær. Hederlige unntak var Kåre Kristiansen (web), Tor Magnus Lien (turneringsledelse fredag og sjauing) og Kristen Rita Arnesen (gjennomgang kontingenter og lisenser). Sponsorer Det ble i år laget egne sponsorbrev, og en lang rekke potensielle sponsorer ble kontaktet. Det ble i tillegg sendt søknad til BKK, og klubbens medlemmer ble oppfordret til å engasjere seg. Mulig at finanskrisen må ta deler av skylden, men resultatet ble imidlertid svært dystert.

5 Bortsett fra at Rune Hauge fremdeles påtar seg å dekke lokalene, ble turneringen i år gjennomført kun ved hjelp av påmeldingsavgiften fra deltakerne. Økonomi Uten sponsorer er dette arrangementet svært vanskelig å få i havn. Premiepotten (de laveste premiene) ble i år avkortet noe, og utgiftene ble presset ned på et absolutt minimum. Risikoen knyttet til arrangementet er relativt stor, og det er svært vanskelig å skulle drifte godt når en både har lite folk og lite penger. Vi har ikke fått inn alle regningene fra årets arrangement enda, men foreløpig ser det ut til å gå med et overskudd på ca 6000 kroner. Anbefaling Det er komiteens mening at årsmøtet i BAK må ta opp til seriøs vurdering om en skal satse på å arrangere turneringen i dette formatet i årene som kommer. Uten noen vilje til dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og uten hjelp fra sponsorer spørs det etter vår mening om det faktisk er realistisk å klare å opprettholde kvaliteten som har preget turneringen de senere år. En eventuell nedlegging er så klart svært trist da dette er et av de få virkelig gode tilbudene på turneringssiden i Norge, men uten interesse og engasjement fra klubbens medlemmer er det ikke mulig å gjennomføre på en god måte. Klubben vil dessuten løpe en stor risiko når det gjelder det økonomiske ansvaret turneringen medfører. Det anbefales fra vår side at det gjennomføres en spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer, og at det dessuten ikke settes i gang arbeid med turneringen før man minst har en stab på 10 personer klar for innsats. Leder for storturneringskomiteen bør velges på årsmøtet. Det anbefales i tillegg at turneringen settes opp som egen balansepost i BAKs regnskap, og at en dermed kan gis anledning til å ta med seg et eventuelt overskudd inn i oppstart av neste års turnering. På vegne av Storturneringskomiteen 2009 Kristine Breivik Medieprofilering: I forbindelse med Storturneringen fikk klubben spesielt og bridge generelt god omtale i lokalmedia. Hilde Larsen ble intervjuet på radio, på NRK Hordaland sin formiddagssending dagen før Storturneringen, samme dag var Marianne Harding i BT, og BTV laget et innslag fra turneringen som gikk på sportssendingen mandag. Resultater: Klubbens medlemmer har også i år vært svært aktive på turneringsfronten, og oppnådd gode resultater både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal deltakelse Sven-Olai Høyland: non playing captain (npc) for U26-laget som vant bronsemedalje i VM.

6 På damelandslaget var Marianne Harding med på laget som representerte Norge under EM i Pau (10. plass), og Kristine Breivik, Marianne Harding og Sølvi Remen på Norges damelandslag under World Mind Sport Games i Beijing (nr 7 i gruppespillet). Nasjonale resultater Seriemesterskapet: 1. divisjon: 4. Hordaland 2: Sven-Olai Høyland, Jim Høyland, Sam Inge Høyland, Tor Bakke, Magne Eide 7. Hordaland 1: Bjørn Olav Ekren, Helge Hantveit, Arild Rasmussen (Lasse Aaseng) Thomas Charlsen, Bjørn Bentzen, Arne Thomassen 3. divisjon avd G: 1. Hordaland 5, med Frode Fyllingen, Kjell Magne Fagerbakke, Ole Kvamme, Tor-Magnus Lien, Hans Geir Aasmundsen og Haakon Aarø. Vinnerne rykket opp i 2. divisjon 4. divisjon avd. 19: Hordaland 12, med Liv Bugge, Audun Gustavsen, Bjørn Hantveit og Gerd Hantveit vant, og rykket med det opp i 3. divisjon Norgesmesterskapene - resultater NM-klubblag Klubben hadde ett lag i finalen for NM for klubblag, men laget havnet dessverre helt sist i finalen. Laget besto av: Marianne Harding, Kåre Beyer Kristiansen, Ole Kvamme, Torstein Rongved, Jon Sveindal NM Veteran lag: Gullmedalje til Når bridgen er størst med bl.a. Tor Bakke 4. Østvest, med bl.a. Kåre Ivar Wang Dame lag: Sølvmedalje til Jazz med bl.a. Tove Haugen Bronsemedalje til The Aces Of Diamonds med bl.a. Kristine Breivik og Sølvi Remen IMPs across the field 5. Yngve Lamo Sven-Olai Høyland Patton lag 6. Noregs Navle med bl.a.liv Bugge NM par 14. Arne Thomassen Helge Hantveit 9 andre deltakende spillere fra BAK (Kjell Gaute Fyrun, Ove Andersbakken, Stine Holmøy, Maya Rom Anjer, Torkel Viken, Thomas Charlsen, Arild Rasmussen, Tor Magnus Lien, Haakon Aarø) NM damer Sølvmedalje Sølvi Remen Paula Leslie

7 NM mix lag: Sølvmedalje: High five med bl.a. Kjell Gaute Fyrun Bronsemedalje: The mixed revokers med bl.a. Sølvi Remen, NM-Monrad lag 7. The Beauties and The Beasts: Kristine Breivik, Sølvi Remen, Marianne Harding, Tor Magnus Lien, Paula Leslie 10. Tor Ivar s: Med bl.a. Kjell Gaute Fyrun Regionale resultater KM par: 1. Tor Magnus Lien Haakon Aarø, 2. Arne Thomassen Helge Hantveit, 4. Kjell G. Fyrum - Ove Andersbakken, 5. Thomas Charlsen - Arild Rasmussen, 6. Stine Holmøy - Maja Rom Anjer, 7. Gitte Hecht Johansen - Torkel Viken... BAK KM-lag: 1. Lag Høyland med bl.a. Tor Bakke og Sven-Olai Høyland, 3. Lag Lien med Karstein Rye, Tor Magnus Lien, Hans Geir Aasmundsen, Kjell Magne Fagerbakke, Frode Fyllingen, Haakon Aarø BM-lag: BAK dominerer i BM lag, i alle puljer. I Mester vant Lag Rasmussen (Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Bjørn Olav Ekren, Helge Hantveit, Arild Rasmussen og Arne Thomassen) foran Lag Kvamme og Lag Høyland. I A-puljen gikk seieren til Lag Edvardsdal (Kenneth Edvardsdal, Karstein Kleppevik, Kåre Beyer Kristiansen og Torkel Viken) med Lag Bugge på 2. plass, og B-puljen ble vunnet av Lag Mellem (Yngve Lamo, Ken Mellem, Mona Nordbø, Kjell Skålevik og Trygve Undem), alle med BAK-spillere. SIB Norway Open Singel: 5. Sven-Olai Høyland SIB Par B-pujen Trygve Undem - Rolf Undem Modalsturneringen: 3. Hilde Larsen Marianne Harding Romjulsturnering Åsane: 1. Liv Bugge - Trine Haug, 5. Bjørn Olav Ekren - Knut Ivar Pettersen Romjulsturnering Os Bk: 6. Tove Haugen, 8. Lisbeth Glærum Klubbmesterskapet: Sven-Olai Høyland Marianne Harding (Lisbeth Glærum Stand-in).:

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad

Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit. Bjørn Hauge og Frode Dyrstad ÅRSMELDING 2012-2013 Styret har vært sammensatt slik: Leder: Kasserer: Styremedlemmer: Revisor: Valgkomite: Anne Merete Heggland Linda Rasmussen Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit Kåre Kristiansen

Detaljer

Stangelle blir ny president?

Stangelle blir ny president? NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 Mai 2004 10. årgang Hvordan spiller du? Du er i 7 kløver uten innmeldinger og får ruter konge ut. Hvordan spiller du? Stangelle blir ny president?

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Bjørn Hauge og Frode Dyrstad. Styremøte Fem styremøte er avvikla denne sesongen. Elles held styret kontakt via e-post/telefon.

Bjørn Hauge og Frode Dyrstad. Styremøte Fem styremøte er avvikla denne sesongen. Elles held styret kontakt via e-post/telefon. ÅRSMELDING 2014-2015 Styret har vore sammensett slik: Leiar: Kasserar: Styremedlemmer: Revisor: Valkomite: Anne Merete Heggland Linda Rasmussen Leif Juvik, Olav Monstad, Reidar Dale Kåre Kristiansen Bjørn

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Nytt styre og ny president i NBF

Nytt styre og ny president i NBF Spennende internasjonal bridgesommer Side 20 Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2014 20. årgang Nytt styre og ny president i NBF Side 14 Heimdal suverene i Lagfinalen Side 4 MED 5 % RABATT

Detaljer

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for NM-lagfinale 2010 Side 1 Innhold Innledning... 3 Organisering... 3 Planlegging... 4 De ulike gruppenes arbeid... 4 Økonomi... 4 Sponsorgruppen...

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival BRIDGE PÅ MALTA Sentralt i Middelhavet, mellom Afrika og Europa, ligger øygruppen Malta.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du?

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Nr. 3 September 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord K92 EJ85 109 9875 Syd E4 1062 75 EKJ642

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen!

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen! Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 mars. 2012 17. årgang Vestfold i særklasse Landslagene tatt ut Husk å bestille hotell til festivalen! Bridge i Thailand inviterer i samarbeid med

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer