INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012"

Transkript

1 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE Hedmark Fylkeskommune Trøndelag North Norway Oslo Region Sørland Stavanger Region Vest-Norge

2 INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Hedmark Fylkeskommune (svenska& norska) 3 Trøndelag 4 North Norway 5 Oslo Region 6 Sørland 8 Stavanger Region 10 Vest-Norge 11 II. Independent partner other organisation/association organising a local event Telemark/Grenland/Skien 12 2

3 I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Hedmark Fylkeskommune (Border regions making a difference) Joint event with Värmland "Gränsöverskridande arbetsmarknad" Territorial cooperation Grensetjensten Morokulien Presentations and workshop Organisator: Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Värmland, Grensetjensten, Grenserådet Formann: Landshövding Eva Eriksson Värmland Høyttalere: Fredrik Fjellner, MEP tbc Mr Ole Alfstad, Hedmark County Council, Head of International Relations, tbc PhD Atle Hauge, East Norway Research Institute, tbc Daniel Persson, Öresunds Kommitten, tbc Representative from Stortinget, tbc Representative from Riksdagen, tbc Representative from NAV, tbc Representative from Arbetsförmedlingen, tbc Gränssamarbetet mellan Hedmark Fylke och Värmlands län vill fokusera på en av EU s och EØS avtalets grundpelare och hur regioner kan medverka till att förbättra rörlighet av människor, varor och tjänster. Gränsregionen Hedmark och Värmland arbetar aktivt genom Grensetjänsten och Grenserådet att få i stånd en gränsregional arbetsmarknads region, men upplever dagligen utmaningar och konkreta gränshinder som måste lösas för att uppnå fri rörlighet mellan länderna och regionerna. Vi vill därför uppmärksamma goda exempel från övriga Europa samt konklusioner från Open Days seminariet, till politiker på lokal, regional och nationell nivå och även inkludera regionala universitet och nationella myndigheter. Vi vill fördjupa debatten och diskussionen om vikten av fri rörlighet av arbetskraft mellan regionerna samt starta en diskussion om vilka möjligheter av en större mobilitet av SMEs skulle medföra och vilka utmaningar de möts av när de vill utöka sin verksamhet över nationsgränserna. Målgruppe: Lokala, regional, nationella politiker och myndigheter. Regionala Universitet och forskningsinstitutioner. 3

4 Trøndelag (Smart Partnerships for jobs and growth) "Europa din innovasjonsarena" Territorial cooperation Trondheim NHOs årlige Europakonferanse med fokus på muligheter i Europa Organisator: Trøndelags Europakontor, NHO Trøndelag og Innovasjon Norge Formann : Rita Westvik, freelance expert Høyttalere: Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk NHO Vidar Bjørnstad, internasjonal sekretær LO Lise Rye, 1.amanuensis NTNU Tore Malterud (former Head of The European Public Administration Unit, EIPA) Gerhard Dalen, direktør for internasjonale relasjoner, Trondheim commune Tore Lasse Bye, direktør for EØS-midlene Innovasjon Norge Knut Vestbø, Sparebank 1 SMN Ved denne konferansen ønsker vi å sette fokus på det potensial EUs programmer representerer for din bedrift, og hvordan vi gjennom regionalt samarbeid på tvers av landegrenser kan styrke våre forutsetninger for å lykkes i det europeiske markedet. Det er avgjørende at vi i vår region følger utviklingen i EU nøye, for å kunne opprettholde og styrke våre konkurransefortrinn fremover. Målgruppe: Næringsliv, samt relevante personer fra offentlig sektor, forskning og utdanning. 4

5 North Norway (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) Only available in English "To secure growth in Northern Sparesly Populated Areas : How can municipalities become more attractive in the international labour market?" Tromsø 16/11/2012 Territorial cooperation Presentations & panel discussion Organisator: Troms County Council, North Norway European Office Formann : Kari-Anne Opsal Troms County Council Høyttalere: Representative of European Commission.(tbc) Bente Knutsen Helland, Troms County Council Maria Østensson, Tromsø municipality Åsunn Lyngedal, North Norway European Office Andreas Holm Bakke, Confederation of Norwegian Enterprise (tbc) Jelena Bjørgve, University of Tromsø (tcb) The High North is characterised by spares population, long distances and harsh climate. To secure growth municipalities in the north need to attract and keep international labour. The international focus on the High North is increasing rapidly due to natural resources, new transport routes and climate change. To release the potential of the High North and create growth in the the years towards 2020, qualified labor is crucial. How can the EU and local communities in the north of Norway join forces to establish fruitful cooperation creating added value for all. Målgruppe: Representatives from the region s municipalities, voluntary and community sector, local authorities, local government. 5

6 Oslo Region (Smart Partnerships for jobs and growth) 20 % renewable energy sources in Østfold s vehicles by 2020? Smart and green growth Sarpsborg Conference Organisator: Østfold fylke & Oslo Region European Office Formann : Østfold fylkeskommune & internasjonal rådgiver Martine Matre Bonarjee Høyttalere: Welcome note by the mayor of Østfold Introduction by the Norwegian Minister of Transport and Communication, Magnhild Meltveit Kleppa (tbc) Best practices from Østfold by a representative from Østfold County Council Comment by Director Terje Moe Gustavsen, Directorate of public roads, (tbc) Comment by transport analyst (tbc) Key note Speech by Elon Musk, Tesla or Carlos Chosn, Nissan (tbc) Technical Sessions: Biogas - Vehicles and infrastructure Fredrik Hellstrøm CEO, FREVAR (facilitator) Representatives from industry, the transport sector, manufacturers and users. Electric Vehicles Vehicles and infrastructure Ole Henrik Hannisdahl, Grønn Bil (facilitator) Representatives from industry, the transport sector, manufacturers and users. Hydrogen & Bioethanol Vehicles and infrastructure Gøril Andreassen, Zero Emmission Resource Organisation (facilitator)(tbc) Representatives from industry, the transport sector, manufacturers and users. Østfold er et veifylke og Norges mest populære fylke å kjøre gjennom, også til kontinentet. Transport står sentralt i fylkesplanen og samferdsel er et sentralt tema i fylkets europeiske arbeid. Formålet med konferansen er å inngå en dialog med alle relevante aktører når det gjelder fornybar energi for å drøfte hva som må til for å nå et målet om at 20 % av kjøretøyene i Østfold skal gå på fornybar energi innen Videre er det ønskelig at man gjennom denne konferansen kan utveksle kunnskap og erfaringer med både foredragsholderne og mellom deltagerne. Arrangementet er organisert i tre parallelle sesjoner. De tre sesjonen har følgende tema: biogass kjøretøy og infrastruktur, elektrisitet kjæretøy og infrastruktur og hydrogen og bioethanol kjøretøy og infrastruktur. 6

7 Østfold har sammen med Västra Götalands Län søkt om INTERREG-midler gjennom Norge- Sverigeprogrammet for å gjennomføre et prosjekt om utbedring av ladestruktur for el-biler i regionen, Infragreen. Om prosjektet får støtte vil dette arrangementet fungere som en kick-off event. Seminaret vil også brukes til å lansere et nettverk av 6 hurtigladere i fylket som Østfold fylkeskommune har støttet med en million kroner. Målgruppe: Målgruppen for konferansen er politikere, transportsektoren, produsenter av fornybar energi, produsenter av kjøretøy som bruker fornybar energi, distributører, aktører som bruker fornybar energi, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer, samt partnere fra våre naboregioner i Norge og Sverige. Videre så vil det bli lagt opp til muligheter for utstillinger i lokalene utenfor konferansesalen. Der kan det stilles ut aktuell teknologi, forskningsresultater og andre relevante ting i forhold til temaet. 7

8 Sørland (Advanced Co-operation in the North Sea-English Channel Area) "Fra resultater i Interreg-programperioden til vinnende søknader i perioden " Kristiansand October 2012 Territorial cooperation Workshop Organisator: Sørlandets Europakontor Formann : Mr Tor Arne Johnsen, Sørlandets Europakontor Høyttalere: Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune Ann Camilla Schultze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune Øyvind Laderud, Kristiansand Kommune Ole Jørgen Etholm, Arendal Kommune Kristian Mosvold, Universitetet i Agder Peter Klemsdal, Sørlandets kompetansefond Person fra Interreg KASK- sekretariatet (må bekreftes) For å optimalisere regionale aktørers deltakelse i INTERREG-prosjekter må man forberede grunnen og posisjonere de relevante aktørene tidlig. Workshop ens mål er derfor: - å informere om prosjekter med viktige resultater og om prosjektmuligheter - å bygge kompetanse om INTERREG-programmene - å motivere til deltakelse i NTERREG-programmene. For å bidra til dette på en holistisk måte skal denne regionale workshop en diskutere kvalitetsmål og suksessfaktorer avledet fra prosjekter i inneværende periode. Disse faktorene vil deretter bli projisert over på rammebetingelsene i kommende periode. Foreløpig program: 1. Åpning 2. Beste praksis-presentasjoner av følgende prosjekter: a) Innovative Foresight Planning (IV B North Sea) b) First Motion (IV B: Baltic Sea Region) c) Women in Business (IV A: Øresund-Kattegat-Skagerrak) d) SMS (IV A: Øresund-Kattegat-Skagerrak) 3. Veien fra inneværende til neste programperiode: forventede endringer 4. God prosjektimplementering 5. Kvalitetsmål og suksessfaktorer; projisering av suksessindikatorer 6. Oppsummering 8

9 Målgruppe: Representanter fra forskningsinstitusjoner, frivillig sektor, næringsliv og forvalting (administratorer og politikere fra kommuner og fylker). 9

10 Stavanger Region (Contributing to rural-urban bonds in peri-urban regions) "Innovasjon og samarbeid forutsetninger for Stavangerregionens videre utvikling" Sola Territorial cooperation Greater Stavangers årskonferanse Organisator: Greater Stavanger Formann : Kjølv Eivind Egeland, Rådgiver Greater Stavanger Høyttalere: Styreleder Christine Sagen Helgø, Greater Stavanger Adm.direktør Jan Soppeland, Greater Stavanger Regionplansjef Christine Haver, Rogaland fylkeskommune, samferdselssjef Gottfried Heinzerling, Rogalandfylkeskommune Adm.dir. Stein Racin Grødem, Forus Næringspark Rektor Marit Boyesen UiS Adm.dir. Terje Handeland Ipark/Ullandhaug Lufthavnsjef Leif A. Lorentzen, Sola lufthavn Adm.dir. David Ottesen, Risavika havn ordfører Olaug Vervik Bollestad Skurve/Gjesdal næringssjef Anne Berit Berge Ims, Randaberg kommune ordfører Dagny Sunnanå Hausken Hanasand/Rennesøy Professor Torger Reve, BI Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa Stanley Wirak ordfører, Sandnes Vi vil presentere nye rapporter som ser utviklingen i regionen i et perspektiv fram mot Et sterkt underliggende trekk er at innovasjon og regionalt samarbeid bare bli stadig viktigere Årskonferansen vil også ta opp temaer knyttet til pågående revisjonen av regionens strategiske næringsplan. 10

11 Vest-Norge (Smart Partnerships for jobs and growth) "Lokale myndigheter og den private sektoren forebur seg til EUs energieffektiviseringsdirektiv:utfordringar for nokon, muligheiter for andre" Bergen Territorial cooperation Breakfast meeting Organisator: Hordaland fylkeskommune, i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor, Innovasjon Norge, Business Region Bergen og Bergen Næringsråd Formann : Paul J. Manger, leiar for Internasjonal seksjon, Hordaland fylkeskommune Høyttalere: Knut Kroepelien, miljøråd ved den norske EU-delegasjonen Representantar frå både større lokale utbyggingsprosjekt og frå Byggenæringens Landsforening Noregs samband til EU er hovudsakeleg regulert gjennom EØS-avtalen. Det er gjennom denne avtalen Noreg implementerar mange av EUs reguleringa og standarar inn i Noregs lovverk. Seminaret vert arrangert som et frukostmøte der EUs miljø og energi effektiviserings reguleringar og standarar vert utforska ettersom EUs regelverk gjeld for norske varer og for varer seld i Noreg i denne samanheng. På dette frukostmøtet vil vi syne kva slags konsekvensar desse har for både utbyggarar og produsentar av byggvarer. Den norske miljøråden vil først gi ein innføring i kva dei viktigaste regulativa er og kva for nye reguleringar og standardar som vil kome i framtida. Vidare vil det bli ein diskusjon rundt korleis desse standarane og regulativa vil påverke norske utbyggingar. Men enda viktigare: Er det muleg for næringa å vere med å påverke dei prosessane som finn stad i Europa no? Etter hovudinnlegget vil ein representant frå ein av dei store utbyggingane i Bergensregionen fortelje om korleis dei møtte utfordringane med europeiske miljø- og energistandardar. Til slutt vil ein representant frå Byggenæringens Landsforening sei noko om korleis dei førebur seg på nye reguleringar samt korleis dei sørgjer for at deira produkt møter både nåverande, og samstundes flest mogleg av dei kommande standardkrava. Det er satt av god tid til S&S og nettverksbygging. Målgruppe: Målgruppa er primært næringslivet, men det vil og vere aktuelt for t.d. offentlege utbyggarar. and 11

12 II. Independent partner other organisation/association organising a local event Telemark/Grenland/Skien "Offentlig innkjøp en trigger for utvikling og innovasjons muligheter for bedrifter" Porsgrunn Delivering results Seminar, foredrag og workshop Organisator: Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, European Enterprise Network, Vekst i Grenland, Madeingrenland, Oslo Regionens Europakontor Formann : Madeingrenland: Siri Krohn-Fagervoll Høyttalere: Evy Anny Knutsen, Fylkesrådmann, Telemark County Carina Hundhammer, Assisterende direktør, Osloregionens Europakontor Eva Camerer Senior EU-rådgiver Innovasjon Norge Tidligere Europakommisjonens generaldirektorat for næringsliv Fredrik Sejersted Professor i europarett ved Universitetet i Oslo og leder for regjeringens Europautredning Kerstin Laue, Supply development Program, NHO Telemark Eva Langslet Prosjektleder Grønne innkjøp i Telemark Trygve Nilssen, Manager - Company case Hovedtema for OPEN DAYS 2012 er Offentlig innkjøp. Fokus er mulighetene det gir for utvikling og innovasjon i samspillet mellom leverandører og offentlige inkjøpere. Open Days blir et seminar med foredrag og muligvis noe interaktiv mini workshop. Seminaret skal gi bedrifter økt innsikt i prosessen rundt offentlig innkjøp og mulighetene for næringslivet til å bli leverandør. Bl.a. vil leverandørutviklingsprogram, møteplasser, metodikk og dialogaktiviteter bli omtalt. Regelverk innenfor offentlig innkjøp og forskjeller innenfor EU vil bli belyst. Hvilke muligheter finnes for å komme inn i andre EU land og hva er intensjonene? Eksempel fra utlysningsbasen TED og hvordan den håndterer tilbud fra utlandet er relevant tema. Det skal videre vise hvordan samspillet kan skape innovasjon og utvikling, i tillegg til at det også kan generere nye arbeidsplasser. ET relevant bedriftscase skal belyse samarbeidsmåter og utviklingsmuligheter. Målgruppe: SMB bedrifter og offentlig. 12

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013 Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI 2 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Statens vegvesen i Moss Tidspunkt: 18.04.2012 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon 69117404/90683205 eller

Detaljer

Rosenkilden. .Side 8-11. .Side 30-31.

Rosenkilden. .Side 8-11. .Side 30-31. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2008 ÅRGANG 15 Om å vinne sammen Det som skiller vår region fra mange andre er samarbeidet mellom politikken, organisasjonene og næringslivet, sier Bjørg Tysdal

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe - Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe Ny regjeringsplattform - sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

Ny regionalpolitikk 2007-2013

Ny regionalpolitikk 2007-2013 Arve Skjerpen 3.6.2009 Ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014

DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014 DET GRØNNE SKIFTET VEIKART 2030 12.-13. NOVEMBER 2014 FOLKETEATERET/FOLKETS HUS I OSLO SENTRUM FORNYBAR ENERGI ENERGILAGRING OG KRAFTSYSTEM TRANSPORT: EL OG HYDROGEN ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR I SØR

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer