Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Midttun Sigvaldsen Medlem LYKRL Line Pernille Eidet perm fra kl 16:10 Medlem LYAP og perm fra kl 14:50-15:30 Laila Anita Westby Medlem LYHØ Hans Karlsen Medlem LYFRP Werner Kiil Medlem LYAP Sølvi Jensen Leder/ordfører LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Karl Arvid Brose inhabil i sak 15/14 Nestleder/varaordfører LYSP Reidar Lund Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Rolf Magne Hansen Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Lene Simonsen Granli Medlem LYFRP Johnny Arne Hansen Medlem LYAP Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lill Tove Bergmo Kay Roger Fjellsøy LYSP Merknader Sigve Heitmann og Malin Ø Figenschou møtte fra Ungdomsrådet. Innkalling og saksliste godkjent, men sak 22/14 Vedr. legetjenesten i Lenangen ble kun referert i kommunestyret (utgår som sak PS 22/14 og gis nytt nr RS 4/14). Rolf Magne Hansen og Bente Rognli valgt til å skrive under protokollen. 2 representanter fra Bufetat orienterte om fosterhjemstjenesten i Troms.

2 Byggekomiteen v/rolf Johansen møtte i sak 10/14. Han gav en orientering om saken og svarte på spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. Det ble avviklet spørretime 15 min på slutten av møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Hilde Grønnas Viggo Jørn Dale Anette Holst fra kl 13:30-14:20 Inger-Helene B. Isaksen Stilling Rådmann Økonomisjef/ass rådmann Leder for teknisk sektor Oppvekstsjef Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Rolf Magne Hansen Bente Rognli Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 9/14 Referatsaker RS 3/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 2011/4510 RS 4/14 Særutskrift - Vedr. legetjenesten i Lenangen 2013/836 PS 10/14 PS 11/14 Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter Rådhus Lyngen kommune - opsjonsavtale kjøp samt forprosjekt ombygging 2009/ /770 PS 12/14 Investeringsbudsjett revidering 2013/1569 PS 13/14 Ferdigstilling av Lenangen bo- og servicesenter - økning av økonomisk ramme PS 14/14 Innkjøp av nødaggregat - Lenangen omsorgssenter 2013/ /1211 PS 15/14 Godtgjøring til leder for AMU 2014/ /3750 PS 16/14 Etablering av frivilligsentral i Lyngen 2014/991 PS 17/14 Årsmelding Råd for folkehelse /175 PS 18/14 PS 19/14 Høring fastlegers adgang til å reservere seg mot å henvise til abort Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent - jfr. alkoholloven AS Vinmonopolet PS 20/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Sørheim Brygge as 2014/ / /395 PS 21/14 Skrotnisse 2014-søknad om finansiering 2014/24

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Leif Egil Lintho Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/14 Lyngen kommunestyre Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter 2 Protokoll Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: Leder av byggekomiteen Rolf Johansen gav en orientering og svarte på spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. Forslag fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/ Johnny Hansen: Lyngen kommunestyre er tilfreds med at nye Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er blitt to gode og fremtidsrettede bygg, selv om vi konstanterer at her er noen mangler. Kommunestyret beklager imidlertid at prosjektet er blitt styrt på en slik måte at kommunen er påført betydelige kostnadsoverskridelse og tap bla som følger av at det ikke er søkt om spillemidler. Disse tapene er sannsynligvis i størrelsesorden mill. Kommunen må ta lærdom av dette i framtidige prosjekter ved valg av komiteer, konsulenter og andre ansvarlige personer. Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak.

5 VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/johnny Hansen. VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/johnny Hansen. Enst Vedtak: 1) Kommunestyre tar Prosjektrapporten til orientering. 2) Rådmannen vil til kommunestyret i juni fremlegge en finansieringsoversikt for prosjektene fra kommuneregnskapet. Lyngen kommunestyre er tilfreds med at nye Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er blitt to gode og fremtidsrettede bygg selv om vi konstanterer at her er noen mangler. Kommunestyret beklager imidlertid at prosjektet er blitt styrt på en slik måte at kommunen er påført betydelige kostnadsoverskridelse og tap bla som følger av at det ikke er søkt om spillemidler. Disse tapene er sannsynligvis i størrelsesorden mill. Kommunen må ta lærdom av dette i framtidige prosjekter ved valg av komiteer, konsulenter og andre ansvarlige personer. Rådmannens innstilling 1) Kommunestyre tar Prosjektrapporten til orientering. 2) Rådmannen vil til kommunestyret i juni fremlegge en finansieringsoversikt for prosjektene fra kommuneregnskapet. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Prosjektene Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er for lengst overdratt (juridisk) og tatt i bruk av Lyngen kommune. I konkurransegrunnlaget og vedtak i kommunestyret er det bestemt at Plan- og byggekomiteen (lik for begge prosjektene) ved prosjektenes slutt skal utarbeide en prosjektrapport som fremlegges kommunestyre. Denne følger vedlagt.

6 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 612 Saksbehandler: Viggo Jørn Dale Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen kommunestyre Rådhus Lyngen kommune - opsjonsavtale kjøp samt forprosjekt ombygging Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Leieavtale Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Lyngen kommune utløser opsjonsavtale på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte

7 d) Kostnadene til takst og juridisk rådgivning dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjettet reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering e) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen: Pkt. a: Som rådmannens innstilling, men ordet opsjonsrett erstattes med opsjonsavtale. Pkt. b: Som rådmannens innstilling. Pkt. c: Som rådmannens innstilling. Pkt. d: Utgår. Pkt. e: Ordet forstudie fjernes. Investeringsbudsjettet reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Pkt. f: Som rådmannens innstilling.

8 Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over forslaget fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen. VEDTAK: Forslaget fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen vedtatt. Enst. Vedtak: a) Lyngen kommune utløser opsjonsavtale på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte d) Kostnadene til takst og juridisk rådgivning dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering e) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus.

9 Rådmannens innstilling a) Lyngen kommune utløser opsjonsrett på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte d) Lyngen kommune iverksetter arbeid med utarbeidelse av forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Det settes en øvre kostnadsgrense for forstudien på kr ,- eks. mva. e) Kostnadene til takst, juridisk rådgivning og forstudie dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering f) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Saksopplysninger Lyngen kommune har den inngått leieavtale med Giæver Eiendom Strandveien 24 AS om leie av Strandveien 24, (Gnr. 84/bnr. 42). Leieobjektets detaljerte status er definert i leieavtalens pkt. 4. Leietiden er tidsavgrenset og løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan heller ikke sies opp i leieperioden, (jfr. leieavtalens pkt. 7). Avtalens leie er fastsatt til kr ,-/m2 BTA eks. mva. basert på 1695 m2 BTA, noe som gir en årlig leie på kr ,- eks. mva./kr ,- inkl. mva, (jfr.

10 leieavtalens pkt. 8). Leien reguleres hver 1. januar i hht. SSBs konsumprisindeks, og utgjør inkludert mva. pr kr ,- ( jfr. leieavtalens pkt. 22). Lyngen kommune har i henhold til leieavtalens pkt. 26 Særlige bestemmelser, avsnitt 3, rett til å kjøpe bygningen etter 2 års leie. Verdifastsettingen skal da skje på følgende vilkår, (hovedpunkter): Det oppnevnes en takstnemnd for verdifastsetting av eiendommen basert på markedsmessige prinsipp. Kjøper og selger oppnevner hver sin taksingeniør godkjent av Norges Takseringsforbund, som i fellesskap oppnevner formann for nemden. Partene kan nekte den andres oppnevning ved saklig grunn. Kostnadene til takstmenn dekkes ved at hver part bærer omkostningene til egen taksingeniør, og partene dekker i fellesskap kostnad for formann med lik del. Kjøp skal gjennomføres senest 6 måneder etter at opsjon er meldt fra leietaker. Begge partene er bundet av takstnemndas verdifastsetting. Vurdering: Lyngen kommune leier pr rådhusfasiliteter. Som følge av at kommunen har inngått en tidsbegrenset leieavtale med Giæver Eiendom Strandveien 24 AS fram til , vil det i praksis ikke være mulig for Lyngen kommune å vurdere andre rådhusmodeller enn dagens. Hovedårsaken til dette er at den tidsbegrensede leieavtalen binder kommunen opp i en årlig husleiekostnad på ca. kr. 2,5 millioner, noe som over kontrakten resterende åtte år gir minimum 20 millioner kroner i totale løpende driftsutgifter. I tillegg kommer en del andre utgifter, bl.a. leie av skillevegger som har en årlig leiekostnad på ca. kr ,-. Avhengig av kjøpetakst, vil kommunen basert på dagens leieutgifter, ha nedbetalt eiendommen i løpet av de gjenstående årene for leieavtalen dersom dagens utgifter dirigeres til finansiering av låneopptak i stedet for å betjenes leie. Med referanse til inngått leieavtale, konkluderer derfor rådmannen at det vil være økonomisk rasjonelt å utløse leieavtalens opsjonsrett samt umiddelbart innlede prosess rettet mot kjøp av Strandveien 24. Dersom politisk nivå i Lyngen kommune ønsker å drifte kommunens rådhusfunksjoner fra Strandveien 24 i framtiden, vil det imidlertid være nødvendig å foreta arealmessige endringer og utbygginger av bygningsmassen. I hovedsak skyldes dette dårlige fysiske arbeidsforhold for de ansatte som kan oppsummeres punktvis som følgende: Støyproblematikk for ansatte som følge av delvis åpent kontorlandskap og lite/dårlig isolerte kontorer Lys, varme og ventilasjonsproblematikk Fortrolighets-, taushets- og sikkerhetsproblematikk i form av at ansatte/ledere ikke har arbeidsplasser/kontorplasser/møterom som er lydtette

11 Dårlige og for få møteromsfasiliteter inkludert at formannskapssal og kommunestyresal ikke ligger på rådhuset Kjøp av Strandveien 24 vil i tillegg til kjøp av selve eiendommen kreve bygningsmessige investeringer for at bygningen skal kunne bli oppgradert til et fullverdig og effektivt rådhus. Det må derfor i tillegg til arbeidet med utforming av kjøpekontrakt, også iverksettes et arbeid med å få gjennomført en forstudie for utviklingen Strandveien 24 til et funksjonelt og effektivt rådhus som dekker Lyngen kommune sine behov for sentraladministrative funksjoner på lang sikt. I forstudien vil følgende tema bli belyst: Romprogram behovskartlegging av areal for funksjonene som skal være på rådhuset Kartlegging av ansattes behov og synspunkter, (brukermedvirkning) Planløsningsforslag Plan for midlertidige lokaler, (dersom det er nødvendig å flytte ut midlertidig pga. ombygging) Økonomi økonomiske konsekvenser investeringer/finansiering Fremdriftsplan m/faseinndeling forprosjekt/prosjektering/entreprisefase Et viktig bakteppe for forprosjektet vil være det pågående arbeidet i regi av FAVEO AS med utredning av den kommunale bygningsmassen, organiseringen av drift og vedlikehold av denne, strategiske valg når det gjelder framtidige kommunale bygg og eiendommer samt modeller for håndtering av rådhusfunksjonene. Det gjøres særlig oppmerksom på at det i forprosjektet vil bli tatt med i romprogramvurderingen hvorvidt det er mulig å legge kommunestyresal, formannskapssal, biblioteket og NAV til rådhuset. Økonomiske konsekvenser: Prosessen rettet mot kjøp av Strandveien 24 vil generere utgifter for Lyngen kommune som ikke er budsjettert for Oversikt over disse kostnadene, (budsjettkostnader), presenteres som følgende, (beløp inkl. mva): Poster Utgifter ekskl mva. Takstmenn ,- Juridisk rådgivning/kontraktutforming ,- Forstudie rådhus ,- Mva ,- Totalt ,- Som følge av at det for 2014 ikke er budsjettert inn utgifter til rådhuskjøp, vil dette måtte håndteres via disposisjonsfondet. Foreløpige kostnader for den innledende prosessen vurderes å utgjør kr ,-, (inkl. mva).

12 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen kommunestyre Investeringsbudsjett revidering Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47 Årsbudsjettets bindende virkning. Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Vedtak: 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum

13 2. Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra rådmannen til nytt pkt. 4: Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg på kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum

14 Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av nytt pkt. 4. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling med nytt tillegg av pkt. 4. Enst. Vedtak: 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum

15 Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Det er behov for å justere investeringsbudsjett 2014 for følgende forhold: Vedtak i k-sak 57/13 om overføring av investeringsprosjekter fra 2013 til Oksvik barnehage budsjettramme og finansiering Økte kostnader på igangsatte investeringsprosjekter i 2014 Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2013 til 2014 gjelder prosjekter som ikke er ferdige eller forsinket, og krever budsjettreguleringsvedtak i I saken legges det også opp til at eventuelle nye momenter på utgifts- eller finansieringssiden vedtas endret. Budsjett Overført BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA

16 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL Noen prosjekter er inkl. mva. og noen er ekskl. mva. Dette blir redegjort for nedenfor. Budsjettrammen for Oksvik barnehage justeres i forhold til faktisk tilgjengelig finansiering. For investeringsprosjekter som det er avdekket avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme redegjøres for under hvert enkelt prosjekt. Nye investeringer for 2014 som er vedtatt i årsbudsjettet endres ikke i denne saken. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak K-sak 57/13 Revidering årsbudsjett 2013 og tidligere vedtatte årsbudsjett med reguleringer. Økonomiske konsekvenser Endringene i investeringsbudsjettet dekkes innenfor budsjetterte kapitalkostnader og fra merinntekter fra ressurskrevende tjenester. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Overførte bevilgninger fra 2013 Prosjekt Boliger til vanskeligstilte ble vedtatt med en budsjettramme på 1,5 mill. ekskl. mva. i årsbudsjett Det gjenstår nå kr 1,167 mill. av denne. Foreslås å regulere beløpet inn på investeringsbudsjettet for Kan brukes til sanering av eksisterende boenheter av dårlig standard og investering i aktuelle boenheter i hht. de forslag som framkommer av nedsatt arbeidsgruppes arbeid. Prosjekt Sentrumsutvikling ble vedtatt med budsjettramme på 0,5 mill. i 2012 og 0,750 mill. i Alle beløp ekskl. mva. Det gjenstår 1,210 mill. av denne bevilgningen. Foreslås justert inn på investeringsbudsjettet for 2014 for videreføring av igangsatt prosjekt. Tilsagn om tilskudd fra fylkeskommunen på kr er trukket tilbake da tilsagnet ikke ble benyttet innen fristen. Det er derfor bare kommunens egne bevilgninger på i alt 1,25 mill. ekskl. mva. som er disponibelt totalt sett til prosjektet, jf. f-sak 82/13 hvor det var opplyst at finansieringen var på totalt 1,5 mill. Prosjekt Knøttelia - utbedringer ble vedtatt i budsjett 2012 og 2013 med 0,5 mill. ekskl. mva. Den totale budsjettrammen ble i k-sak 7/13 utvidet til 2,1 mill. ekskl. mva. Finansiering ved økt låneopptak. Det gjenstår 1,482 mill. som ubrukt fra Under arbeid med prosjektet har det oppstått nye kostnadsbehov som det ikke var tatt høyde for i utgangspunktet. Dette gjelder kostnader til gulvvarme på kroner, samt utskifting av innvendig kledning og ombygging av avdelinger. I tillegg er det avdekket råteskader i bjelkelag

17 under ombyggingen. Sistnevnte utgjør utgifter på ca kroner. Rådmannen foreslår at det tileggsbevilges 0,4 mill. ekskl. mva. i 2014 slik at prosjektet kan fullføres. Finansieres innenfor vedtatt låneramme for Prosjekt Lyngstuva kunstgress ble i k-sak 10/13 vedtatt til ei budsjettramme på 3,325 mill. ekskl. mva. Finansiering med låneopptak 0,950 mill. og spillemidler 2,375 mill. Gjenstående bevilgning 2,692 mill. ekskl. mva. overføres til 2014 for sluttføring av prosjektet. Prosjekt Lenangen omsorgssenter utvidelse ble i årsbudsjett 2013 vedtatt med budsjettramme på 2,5 mill. inkl. mva., dvs. 2,0 mill. ekskl. mva. Det gjenstår 1,932 mill. ekskl. mva. som foreslås overført til 2014 til sluttføring. Det er dessverre avdekket en kostnadsøkning på 1,1 mill. av ulike årsaker. Kommunestyret får dette framlagt som egen sak. Rådmannen foreslår at dette dekkes innenfor årets vedtatte låneramme, noe som betyr at andre prosjekter må reduseres. Det tilrås ikke å vedta nye låneopptak. Hvis kommunestyret ønsker å vedta økt låneopptak, må det påvises dekning for kapitalkostnadene. Prosjekt Hovedplan vann 2012 ble vedtatt med 0,5 mill. ekskl. mva. i årsbudsjett Gjenstående beløp på 0,481 mill. er vedtatt overført til fra 2012 til 2013, og videre til Det er igangsatt arbeid med dette og ekstern konsulent er engasjert. Prosjekt Boligtomter 2013 ble vedtatt i årsbudsjett 2013 med 5,0 mill. ekskl. mva. Av dette ble kr brukt til konsulentarbeid vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt og 2,490 mill. til opparbeidelse av prosjekt Byggefelt Svensby (Tindevangen). Begge beløp ekskl. mva. Gjenstående bevilgning 2,478 mill. ekskl. mva. overføres investeringsbudsjett 2014 for bl.a. sluttføring av Tindevangen boligfelt. Kostnadene på sluttarbeidet er ikke klar, men det gjenstår asfaltering og opparbeidelse av busslomme som Statens Vegvesen krever anlagt. Kostnadene til dette vil anslagsvis være 1,0 1,5 mill. Prosjekt Vannformål 2013 er overført til 2014 med 1,596 mill. ekskl. mva. Pr. i dag har ikke kommunestyret vedtatt konkret disponering av budsjettrammen. Oppsummert vil det være tilgjengelig ca. 4,5 mill. til arbeid med hovedvannplan og ferdigstillelse av Tindevangen boligfelt. Hvis en antar at dette vil ha en kostnad på ca. 1,5 mill., vil det altså være tilgjengelig ca. 3 mill. til andre formål. Rådmannen tilrår at kommunestyret ser denne bevilgningen i sammenheng med alle prosjekter på investeringsbudsjettet for 2014 og foreslår derfor at budsjettet reduseres for å dekke inn overskridelser på andre igangsatte prosjekter. Det er et klart mål at Innereidet boligfelt må ferdigstilles snarest mulig, og det ville vært naturlig å se bevilgningene til bolig- og vannformål som finansiering av dette prosjektet. Rådmannen vurderer det som viktig at alle forhold rundt dette prosjektet blir godt utredet. Det foreslås derfor at det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. til et forprosjekt som startes snarest mulig i Det foreslås at feltet utbygges i Dette vil medføre at prosjektet får sin endelige sluttføring etter lang prosess. Ved å utsette dette et år, vil det frigjøre midler til å dekke overskridelser på Lenangen omsorgssenter og Knøttelia barnehage, samt at prosjektet blir skikkelig gjennomarbeidet før en går i gang. Det viktigste må være å få fullfinansiert igangsatte prosjekter, samt få god kvalitet på sluttføringen av Innereidet boligfelt. Oksvik barnehage

18 Opprinnelig bevilgning på 10 mill. ekskl. mva. ble vedtatt i årsbudsjett I forbindelse med erstatning for tapt bygning i forbindelse med leirskredet ble det i 2011 utbetalt netto 2,592 i erstatning fra KLP som erstatning for tapt bygning og hageanlegg. Denne erstatningen ble samme år brukt til finansiering av investeringsregnskapet til prosjekter som manglet finansiering, som er i tråd med regnskapsreglene. Hvis denne erstatningen skal danne grunnlag for kostnadsrammen, må dette innarbeides i budsjettene på nytt. 10 mill. er innarbeidet som låneopptak i årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyrets vedtak om nytt bygg i tilknytning til eksisterende bygg i Oksvik utløser ytterligere forsikringsoppgjør med kr 3,118 mill. I tillegg kr til gjenoppføring av utebod og kr for lekestue. Vilkår for utbetaling er at gjenoppbyggingen er fullført innen Pr er det brukt 1,029 mill. ekskl. mva. til riving og forprosjekt. Av dette er 0,565 mill. bokført som merforbruk i 2013 og må dekkes inn i Øvrige kostnader er finansiert. På denne bakgrunn vil følgende finansiering være tilgjengelig for prosjektet fram til sluttføring: Avsatte lånemidler i årsbudsjett ,000 Regnskapsmessig merforbruk ,565 Gjenstående forsikringsoppgjør ekskl. utebod og lekestue 3,118 Sum finansiering 12,553 Beløpene i mill. kroner ekskl. mva. Kapitalkostnadene til låneopptaket er innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan Det tilrås at kommunestyret godkjenner at låneopptaket blir gjort med inntil 10 mill. i Rådmannen tilrår at investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende. Hvis anbudene viser at kostnadene for sluttføring av prosjektet i 2014 og 2015 overstiger 12,553 mill. ekskl. mva., må forslag til økt kostnadsramme og forslag til fullfinansiering legges fram for kommunestyret før bygging igangsettes.

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 17/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen kommunestyre Ferdigstilling av Lenangen bo - og servicesenter - økning av økonomisk ramme Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Vedtak: Lyngen kommune vedtar en kostnadsramme på kr 3,1 mill eks mva til å ferdigstille utbygging og renovering av Lenangen bo - og servicesenter. For finansiering vises til revidering av investeringsbudsjett for Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak: Lyngen kommune vedtar en kostnadsramme på kr 3,1 mill eks mva til å ferdigstille utbygging og renovering av Lenangen bo - og servicesenter.

20 For finansiering vises til revidering av investeringsbudsjett for Rådmannens innstilling Lyngen kommune vedtar en kostnadsramme på kr 3,1 mill eks mva til å ferdigstille utbygging og renovering av Lenangen bo - og servicesenter. For finansiering vises til revidering av investeringsbudsjett for Lyngen kommune er i ferd med å utføre tilbygg og ombygginger på Lenangen omsorgssenter. Kommunen har kontrakt med Optimale Bygg AS som entreprenør på oppføring av tilbygg og tilpassinger mot eksisterende bygning. Oppdraget gjennomføres som entreprise der kontrakten omfatter alle tekniske fag. Prosjektet er planlagt og igangsatt med kostnadsramme på kr 2,0 mill. eks mva. Kontraktssum med entreprenør er kr 2,068 mill eks mva. Entreprenør har til nå utført arbeid på kr eks mva i tillegg til kontrakten. I tillegg til avtalt kontraktarbeid har det i etterkant av kontraktsinngåelsen vist seg at det er behov for betydelig utbedring og ombygging av eksisterende bygningsdeler. Dagens kjøkken med innredning og utstyrspark fremstår som gammelt og nedslitt, overflater på gulv og vegger bærer preg av vedlikeholdsbehov. Det er uttrykt et sterkt ønske fra ansatte og brukere om å bringe dette i orden i forbindelse med pågående bygningsarbeider. Overflater på gulv, tak og vegger i eksisterende rom som berøres av tilbygg og ombygging er nedslitt og har behov renovering. Gulvflater i disse rommene består av kombinasjon gulvbelegg, parkett og laminat. Det er uttrykt ønske fra ansatte og spesielt renholder om at det monteres gulvbelegg i alle rom, dette vil lette renhold og samtidig gi et robust gulv som tåler planlagt bruk. Betongkvaliteten i eksisterende gulv er av en slik tilstand at det ikke lar seg gjøre å legge gulvbelegg direkte uten å montere undergulv av spon, kryssfiner el først. Slik utførelse medfører forholdsvis omfattende bygningsmessig arbeid, men det vurderes som nødvendig for å oppnå tilfredsstillende resultat. Inngangspartiet i 1. etg fremstår i dag som lite brukervennlig, ansatte og brukere gir tilbakemelding på at bevegelseshemmede ofte har problemer med tilgjengeligheten. Problemet består i at ytterdøren er smal i forhold til brukernes behov, vindfangets gulvareal er lite i forhold til brukernes behov og adkomst er ikke tilpasset bevegelseshemmede. Det uttrykkes, fra ansatte og brukere, derfor et stort behov for ombygging og endring av denne bygningsdelen. Årsak til avvik mellom prosjekterte arbeider og faktisk behov: Behovet for utbedringer og ombygging av Lenangen bo og servicesenter har vært fremholdt av ansatte og beboere i flere år. Det fremgår av Lyngen kommunes økonomiplan for at prosjektet gjelder utvidelse av kjøkken, spisestue og areal for ansatte. Investeringsramme for prosjektet er, i økonomiplanen, satt til kr 2 millioner eks mva. I fremlegget til økonomiplanen fremgår ikke utbedringsbehov som følge av bygningens tilstand og behov for tilrettelegging av inngangsparti for å bedre tilgjengeligheten. Behov for oppgradering av kjøkkeninnredning, utstyr og møblering fremgår heller ikke. Manglende forprosjektering og klargjøring av brukere/ansattes funksjonskrav til det ferdige byggverket er en medvirkende årsak til at ikke alle utbedringsbehov fremkom i anbudsgrunnlaget til entreprenør.

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 08:30 08.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Almar Simonsen Medlem LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Almar Simonsen Medlem LYKRL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen MEDL LYKRF Bernt Olav Johansen (ikke meldt forfall)

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Peggy Halvorsen MEDL LYKRF Bernt Olav Johansen (ikke meldt forfall) Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:20 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF Lyngen kommune Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Johnny Arne Hansen Sølvi Jensen LYAP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Johnny Arne Hansen Sølvi Jensen LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Næringsforening sak 18/13 Hildegunn Waltenberg Medlem Lyngen Næringsforening

Møteprotokoll. Lyngen Næringsforening sak 18/13 Hildegunn Waltenberg Medlem Lyngen Næringsforening Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet (under trappa) på Lyngstynet, Lyngseidet Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00 11:15 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar M Wahlgren Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer