Innhold 1. Kort historikk Gatemegling i Sandnes Oppstart Daglig drift: Studenter i koordinator rollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3."

Transkript

1

2 Innhold 1. Kort historikk Gatemegling i Sandnes Oppstart Daglig drift: Studenter i koordinator rollen Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors Gatemegling som praksis for studenter Fremtidige planer Arrangementer Kick off samling i Oslo og instruktøropplæring Offisiell åpning av Gatemegling i Sandnes Aktivitetskvelder for meglere og instruktører Kurshelg i Bardufoss: Skriptbasert stormøte Frivillige Rekruttering til verksteder Instruktører Gatemeglere Resultater januar juni Verksteder Midler Samarbeidspartnere Oppsummering...16 Siterte verk

3 1. Kort historikk Gatemegling ble startet i Oslo i 1998 av det kommunale Konfliktrådet, som et forebyggende tiltak mot kriminalitet, gjengatferd og vold i byens ungdomsmiljø. I 2004 ble prosjektet gjenopprettet etter å ha vært ute av drift i to år. Denne gang som et samarbeid mellom Oslo Røde Kors og det statlige Konfliktrådet i Oslo/Akershus. Daglig drift ble tillagt Oslo Røde Kors. Da prosjektperioden gikk mot slutten, i 2007, ble Gatemegling anbefalt videreført av professor Ida Hydle, ved forskningsinstituttet NOVA. Gatemegling ble i 2008 tillagt Oslo Røde Kors, og formelt forankret i SaLTo (navnet på SLT i Oslo) som et varig tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet. I 2009 startet Tromsø opp Gatemegling. Og i januar 2012 kom altså også Sandnes i gang som by nummer tre i Norge. (Hydle, 2007) (Frydelund & Gilbert, 2010) (Gjerde, 2010) 3

4 2. Gatemegling i Sandnes 2.1. Oppstart Prosjektet fikk sin begynnelse i Sandnes i løpet av 2011, som følge av at SLTkoordinator og daværende leder for Røde Kors inngikk et samarbeid om oppstart. Det ble tilbudt Nina Fjogstad og Jeanette Olsen å fungere som koordinatorer for prosjektet, på bakgrunn av deres tid som praksisstudenter ved Sunn By i Sandnes Kommune, med SLT- koordinatoren som praksisveileder. UiS var også med i oppstartsfasen for å inkludere prosjektkontoret DUS (Den Uavhengige Sosialrådgivningen) i prosessen, der Gatemegling skule fungere som praksisplass for studenter ved DUS. Gand videregående skole var også involvert, der en klasse Barne- og Ungdomsarbeider elever skulle ha sin praksisperiode i Gatemeglingsprosjektet Daglig drift: Studenter i koordinator rollen Vi som driver prosjektet til daglig er 3. års studenter på sosionomstudiet ved Universitet i Stavanger. Det har gått greit å kombinere studiet med arbeidet, da vi nesten ikke har hatt undervisning våren 2012 på grunn av Bachelor oppgaven vår. Det har vært en prosess med prøving og feiling i forhold til hvordan vi skulle jobbe, men stort sett har vi klart å styre i riktig retning. I forhold til det resultatene viser, tør vi påstå at det har vært nødvendig med ansatte koordinatorer for å gi prosjektet den fremgangen det har hatt. Samtidig har vi ofte hatt god hjelp og veiledning fra Røde Kors lokalt og nasjonalt, og fra kommunen. I tillegg til rollene som koordinatorer, instruktører og veiledere for andre instruktører, har vi også til dels fungert som praksisveiledere for studenter som vi har hatt med oss på kontoret. Det har vært mye å balansere, men det har stort sett fungert bra. Mye av pensum i sosionomstudiet er rettet mot gruppearbeid, og dette har kommet oss til nytte i rollen som instruktør. Også tverrfaglig samarbeid har vi fått erfare i Gatemeglingssammenheng, noe som er viktig erfaring for sosionomer, og vil kunne forberede oss på fremtidig arbeid Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors Sandnes Røde Kors har arbeidsgiveransvaret for koordinatorstillingen på 80 % som Jeanette Olsen og Nina Fjogstad deler mellom seg. Sveinung Rotevatn har tatt på seg ansvaret for prosjektet, og fungerer som bindeledd mellom Gatemeglingskoordinatorene og styret i Sandnes Røde Kors. 4

5 Vi har fått relativt god oppfølging fra Sandnes Røde Kors sin side. Vi har hatt god kontakt med tidligere leder, Sveinung Rotevatn, og han har hjulpet oss i spørsmål om driften som vi har hatt vanskeligheter med, og har også vært aktiv i samarbeidet mellom Gatemegling og kommunen. Så han har vært til stor hjelp denne våren. Et noe kritikkverdig forhold er at vi fremdeles, etter nesten seks måneder ikke har signert arbeidskontrakt. Vi har likevel mottatt oppsigelse fra stillingen, med virkning fra 1. Juli. Dette fordi Sandnes Røde Kors har bestemt seg for å vurdere hvordan de kan drifte prosjektet videre, med tanke på prosjektets økonomiske situasjon. Dette vil de komme tilbake til i slutten av juni 2012, og prosjektet vil mest sannsynlig gjenopptas etter sommeren. Dette har vi selvfølgelig forståelse for. Likevel har vi som koordinatorer opparbeidet oss en del kompetanse gjennom perioden vi har vært ansatt, både gjennom ulike kurs og kompetansehevinger, og erfaring fra kontordrift og verksteder. Det vil vi gjerne takke Røde Kors for, og håper at de utnytter de ressursene som prosjektet har til rådighet, eller på sikt finner andre som kan passe inn i rollen Gatemegling som praksis for studenter Gatemeglingskontoret har hatt hjelp to dager i uken i form av fire flinke praksisstudenter fra DUS. De har gjort en strålende jobb for Gatemegling i sin praksisperiode fra januar-juni. En av disse har hatt en særstilling i Gatemeglingsprosjektet, da hun var med den første puljen som fikk instruktøropplæring. Det betyr at hun startet sin praksis hos Gatemegling allerede i desember 2011, mens de andre jentene som har vært i praksis ved Gatemegling startet i januar De fikk i månedsskiftet januar/februar delta på et Konfliktverksted i Gatemegling, sammen med resten av studentene fra DUS. Den ene studenten som ble instruktør har i så måte fått et noe bedre utbytte av praksisperioden sin enn de andre tre, i og med at hun har fått deltatt mer aktivt i arrangementer og verksteder. De andre tre har også vært med som med-instruktører eller observatører i verksteder som våre unge instruktører har holdt. I tillegg til å være deltakere eller med-ledere i verksteder, har praksisstudentene vært med til skoler for å presentere prosjektet, og fått ansvar for å arrangere en aktivitetskveld for meglere og instruktører. To av studentene fikk være med Tone Warhaug, oppsøkende ungdomsarbeider i Sandnes Kommune, på en samling for en jentegruppe på Høyland Ungdomsskole. Temaet var konflikter, og studentene skulle gi en liten presentasjon for gruppen om konflikttrappa. Studentene fikk veldig gode tilbakemeldinger, og sa selv også at det hadde vært veldig lærerikt. De fire studentene skulle i utgangspunktet gjøre oppsøkende arbeid for Gatemegling, for å fange opp ungdom som ellers kanskje ikke vil melde seg på et verksted. Dette begynte de med, men ordningen ble raskt avviklet fordi de følte at dette ikke hadde noen effekt på den korte tiden de hadde til rådighet. 5

6 Det er ønskelig for fremtidig bruk av studenter i praksis at vi får et mer forutbestemt opplegg for disse, da vi har hatt en del dødtid i begynnelsen av prosjektperioden, før verkstedsaktiviteten kom skikkelig i gang. Dette har gått noe ut over studentenes læringsutbytte. Mot slutten av praksisperioden til studentene ble de imidlertid sertifiserte Gatemeglere, ved gjennomføring av Meglerverksted, trinn 2 av Gatemeglingsutdanningen. Vi kom ikke i mål med instruktøropplæring på de tre siste studentene, men de er selvfølgelig prioriterte som deltakere dersom vi klarer å få dette til på høstparten. Dersom Gatemegling skal være praksis for studenter ved en senere anledning, er det ønskelig med et fullt utdanningsopplegg for disse tidlig i praksisperioden, for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Fremtidige planer Etter dagens koordinatorer vil styret av Sandnes Røde Kors ta over prosjektet. Gatemegling i Sandnes har fått en fantastisk start, med tanke på antall utdannede instruktører og meglere, og antall verksteder som har blitt arrangert på bare få måneder. Det er ikke ønskelig at prosjektet skal avsluttes, og styret i Sandnes Røde Kors vurderer i skrivende stund hvordan de vil drifte prosjektet videre etter sommeren. Forhåpentligvis hvis Gatemegling fortsetter i samme tempo som til nå, vil man kunne fordoble målsetningene med tanke på antall deltakere på et år. Det er også et ønske å kunne arrangere flere aktivitetskvelder for meglere og instruktører, for å kunne samles til refleksjon, oppfriskning, erfaringsdeling, og aktiviteter. Dette for å øke den enkelte megler eller instruktørs kompetanse innenfor Gatemegling. En annen mulighet for utvidelse av Gatemegling er å introdusere det som et mulig valgfag i skolesammenheng. Dette vil i så fall gi Gatemegling mer anerkjennelse, og enda flere unge vil forhåpentligvis få kompetanse som konfliktløsere. Dette er ikke en endelig plan, men noe som kan vurderes etter hvert. Det er i alle tilfeller ønskelig å utdanne enda flere instruktører og meglere etter sommeren, for å kunne øke verkstedsvirksomheten, og å opprette Gatemeglingsenheter som på bestilling kan bistå som operative meglere i konflikter. På sikt kan det også bli aktuelt å arrangere skriptbaserte stormøter i konflikter der flere parter er berørte, da vi har 11 gatemeglere/instruktører med kompetanse fra skriptbasert stormøte kurs. 6

7 3. Arrangementer 3.1. Kick off samling i Oslo og instruktøropplæring Ved startet av prosjektet dro flere av de involverte til Kick off samling i Oslo, for å møte representanter fra andre byer som driver med, eller ønsket å starte opp Gatemegling. På samlingen fikk vi se flere foredrag av personer med erfaring fra, eller innvirkning på Gatemegling. For å få en rask start på prosjektet, ble det tilrettelagt et spesielt utdanningsforløp for instruktøropplæring for den første puljen av Gatemeglere i Sandnes. To helger ble satt av til å holde verksted for 23 lærevillige Sandnes-gauker, der alle tre trinn av Gatemeglingsutdanningen skulle gjennomgås. Den første instruktørverkstedssamlingen ble holdt fra desember 2011 ved Sandnes Røde Kors sin Hjelpekorps hytte på Sinnes i Sirdal. Den andre ble holdt i Sandnes Røde Kors sine lokaler i Sandnes, fra januar Etter disse to samlingene var samtlige 23 blitt sertifiserte Gatemeglere. De som ville kunne gå inn i en praksisperiode for å bli instruktører i Gatemegling. Denne praksisen besto i å lede et Konfliktverksted, på 12 timer totalt. Det var det flere som valgte å gjøre, og den mottok 16 gatemeglere sitt instruktørbevis for gjennomført instruktøropplæring og praksis Offisiell åpning av Gatemegling i Sandnes Den 10. Januar 2012 fikk Gatemegling sin offisielle åpning, da Røde Kors president Sven Mollekleiv og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, kom for å klippe snora for prosjektet. Det var en fin åpning med et relativt stort oppmøte, og det hele ble dekket i ulike medier Aktivitetskvelder for meglere og instruktører Praksisstudentene ved Gatemeglingskontoret har hatt i oppgave å arrangere temakvelder eller aktivitetskvelder for meglere og instruktører, for å kunne dele erfaringer fra verksteder, reflektere i plenum og for å kunne ha et sosialt forum med lek og aktiviteter. Dette kom vi i gang med litt sent, og måtte utsette den første som ble planlagt fordi så få kunne delta. Vi rakk bare å gjennomføre en aktivitetskveld, den 7. Mai. Denne ble nok litt amputert fordi også her var det få som hadde anledning til å delta. Likevel hadde de som møtte utbytte av dette. Temaet for kvelden var sjiraffspråk og verdien av refleksjon etter øvelser i verkstedene. Studentene hadde forberedt nye måter for deltakerne å trene seg i sjiraffspråk, som 7

8 vi fikk prøve oss på gjennom rollespill. I tillegg hadde vi leker og pizzaservering. Alt i alt var det en kjekk kveld, på tross av få oppmøtte Kurshelg i Bardufoss: Skriptbasert stormøte April reiste 11 representanter for Gatemegling i Sandnes til Bardufoss i anledning et tre dagers intensivkurs i skriptbasert stormøte. Foredragsholdere var Geir Dale, forfatter av grunnboken i Gatemegling Fra konflikt til samarbeid, og Finn Tschudi, professor i psykologi. Gjennom kurset fikk vi observere og prøve oss som tilretteleggere og parter i konflikter med flere berørte. Tilretteleggerens rolle er litt annerledes enn en meglers rolle, da tilretteleggeren trekker seg mer ut av samtalen for å la partene få snakke sammen uten innblanding. Tilretteleggeren har et skript med spørsmål til partene som han går gjennom i en viss rekkefølge når han slipper til i samtalen. Et skriptbasert stormøte kan ha svært mange deltakere, og kan derfor være tidkrevende. Det var svært lærerikt for alle å få øve så grundig på skriptet gjennom rollespill. Fra Gatemegling i Sandnes reiste: Jeanette Olsen, Nina Fjogstad, Sveinung Rotevatn, Linn Jeanette Åkesson, Hanne Sofie Wernø Nilsson, Anja Selmer, Siri Selvikvåg, Gyri Reiersen, Sigrunn Bjørseth, Solveig Iversen og Kjersti Johnsen. Disse er nå altså kompetente til å holde stormøter, og vi håper at det kan bli aktuelt å få til i løpet av året. 8

9 4. Frivillige 4.1. Rekruttering til verksteder Rekruttering til verksteder har vi gjort på forskjellige måter. Vi har brukt Facebook for å invitere deltakere. I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med Gand VGS denne våren, og flere klasser har meldt interesse for å være med på konfliktverksted. I tillegg har vi gjennom samarbeidet med DUS arrangert verksted for de som har sin praksis der. Frivilligsentralens natteravner har også rekruttert internt, sånn at vi klarte å sette opp et verksted for 8 dag- og natteravner rett før påsketider. Vi har også dratt rundt på skoler og på fritidsklubber og presentert oss. Av disse fremgangsmåtene, er det skolepresentasjoner som har gitt best resultat, med tanke på rekruttering til verksted. Det har vært påpekt av flere, inkludert oss selv, at man kan sette spørsmålstegn ved hvor reell frivilligheten for deltakelse er når lærere melder elevene sine på konfliktverksted. For å hindre at elevene kommer ufrivillig og umotiverte for å være med, har vi gitt beskjed til lærerne at dersom vi skal kunne tilby verksted for hele klasser, må elevene kunne ha et alternativt tilbud på skolen Instruktører Vi er som nevnt tidligere 16 instruktører i Gatemegling i Sandnes, av disse er 9 under 18 år, mens vi har 7 instruktører som er over 18 år. Instruktørene som holder verksted, gjør dette på frivillig basis, med unntak av koordinatorene som er ansatt. Vi har hatt mulighet til å arrangere så mange verksted som vi har gjort fordi instruktørene i Sandnes har vist et veldig stort engasjement. Vi hadde ikke klart oss like bra uten deres velvilje og frivillighet. 9

10 4.3. Gatemeglere Av de 29 utdannede gatemeglerne vi for tiden har i Sandnes, har ca halvparten tatt utdanningen som del av praksis i skolesammenheng, hovedsakelig elever fra Gand VGS. Det er en flink gjeng vi har hatt med oss, og selv om ikke alle er interessert i å fortsette som praktiserende gatemeglere er dette nyttig læring som de kan bruke i eget liv. Vi har enda ikke opprettet gatemeglingsenheter, det vil si team med frivillige gatemeglere som vil kunne stille til rådighet som meglere i konflikter ved bestilling. Det vil være et naturlig neste steg, så vi håper at dette kan bli en realitet i løpet av året. 10

11 5. Resultater januar juni Verksteder Totalt i Sandnes har det vært 11 verksteder som har blitt holdt av Gatemegling i Sandnes sine egne instruktører, i perioden fra oppstart til juni Av disse var 10 stk konfliktverksted og ett meglerverksted. I alt har Sandnes-instruktørene utdannet 90 personer i trinn 1, Konfliktverksted, og 6 personer i trinn 2, Meglingsverksted. Og det totale antallet for antall utdannet i trinn 1 i Sandnes er 113, mens det er 29 gatemeglere i byen vår. Dette er vi strålende fornøyd med. Se under for prosentfordeling av totaltall. Totaltall for deltakere i verksted: Prosent Antall utannet i trinn 1 Antall utdannet i trinn 2 Antall utdannet i trinn 3 18 % 10 % 72 % Vi har enda ikke hatt et instruktørverksted, men satser på at man etter hvert vil kunne tilby også dette. Da vi spurte 18 av våre nyutdannede Gatemeglere i begynnelsen av mars 2012 om deres deltakelse i verkstedene hadde hatt noen innvirkning på dem, fikk vi disse svarene: 11

12 Har du tatt i bruk metodene som du har lært gjennom verkstedene i Gatemegling i ditt eget liv? Ja Nei Unge Voksne Her har alle de unge gatemeglerne svart at de har brukt metodene de har lært, mens 5 av 6 voksne sier at de har brukt det de har lært. 100 % av de spurte sier likevel at de har forandret måten de tenker i en konflikt etter å ha deltatt i Gatemeglingsverksteder. Har du meglet i andre sine konflikter ved hjelp av metodene du har lært i Gatemegling (f. eks: Sjiraffspråket)? Ja Nei Unge Voksne Når det gjelder å løse egne konflikter ved hjelp av metodene, har alle de unge svart ja til spørsmålet om de har løst egne konflikter ved hjelp av metoder lært i Gatemeglingssammenheng. Av de voksne er det to tredjedeler som sier det samme. På spørsmål om de har meglet i andres konflikter viser tallene at av de unge gatemeglerne er det 2/3 som har gjort dette. Av de voksne er det en like stor andel som har meglet i andres konflikter. 12

13 Hvor mange ganger siden du ble Gatemegler har du løst egen konflikt ved hjelp av metodene du har lært? Ingen 1 2 til 5 5 til 10 over 10 Her ser vi at de fleste Gatemeglerne i Sandnes allerede i mars hadde vært flinke til å bruke metodene de hadde lært i Gatemeglerutdanningen til å løse egne konflikter. Hvor mange ganger siden du ble Gatemegler har du meglet i en konfliktsituasjon ved hjelp av metodene du har lært? Ingen 1 2 til 5 5 til 10 over 10 0 Også på spørsmålet om megling, ser vi at de fleste Gatemeglerne har brukt det de har lært flere ganger. 13

14 5.2. Midler Vi søkte tidlig Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om midler til prosjektet, og i mai 2012 ble vi tildelt kr ,- Disse vil ha stor betydning for videreføringen av prosjektet. Vi har også mottatt midler fra Røde Kors lokalt og fra SLT i Sandnes Kommune, som har hjulpet prosjektet godt på vei. 14

15 6. Samarbeidspartnere Våre samarbeidspartnere har bidratt til å sette i gang denne prosessen, uten dere hadde vi ikke kommet så langt som vi har i dag. Samarbeidet vårt har vært på ulike plan: Sandnes Røde Kors Sandnes Kommune, avdeling Sunn By, ved SLT- koordinator Egil Sandgren Politirådet, ved ordfører Stanley Wirak, politistasjonssjef Steinar Langholm og rådmann Tore Sirnes Norges Røde Kors, ved Espen Marius Foss, nasjonal tilrettelegger for Gatemegling SLT, Barnevernet og politiet Gand videregående skole, ved Kjersti Johnsen, lærer for barne- og ungdomsarbeider faget. Universitetet i Stavanger, ved universitetslektor Rutt Bengtsson og Den Uavhengige Sosialrådgivningen Frivilligsentralen (dag- og natteravner), ved Bjarte Bjørnsen Ungdomsrådet Frivillige instruktører, meglere og deltakere I tillegg har vi hatt kontakt med Rogaland Friomsorg for mulig samarbeid om verksteder som del av samfunnstraff. Her har vi satt forbehold om at eventuelle kandidater til dette må være motiverte for å være med på opplegget. Og at instruktørene på vegne av kandidatene eller kandidatene selv kan avslutte verkstedet for vedkommende dersom det ikke har noen form for læringsutbytte for dem. 15

16 7. Oppsummering Vi har fått en fantastisk mulighet og erfaring gjennom dette prosjektet, det tror vi at alle de andre som har vært involvert i Gatemegling også kan si. Vi tror at Gatemegling er et prosjekt som er kommet for å bli i Sandnes, det har hatt en stort sett veldig positiv mottakelse. For å kunne fortsette i samme retning, er Gatemegling i Sandnes Røde Kors avhengig av et fortsatt godt samarbeid med de ulike samarbeidspartnerne, og ikke minst de frivillige. I tillegg mener vi det er veldig viktig for å få prosjektet til å fungere at det er en stilling knyttet til driften av prosjektet. 16

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer