Innhold 1. Kort historikk Gatemegling i Sandnes Oppstart Daglig drift: Studenter i koordinator rollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3."

Transkript

1

2 Innhold 1. Kort historikk Gatemegling i Sandnes Oppstart Daglig drift: Studenter i koordinator rollen Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors Gatemegling som praksis for studenter Fremtidige planer Arrangementer Kick off samling i Oslo og instruktøropplæring Offisiell åpning av Gatemegling i Sandnes Aktivitetskvelder for meglere og instruktører Kurshelg i Bardufoss: Skriptbasert stormøte Frivillige Rekruttering til verksteder Instruktører Gatemeglere Resultater januar juni Verksteder Midler Samarbeidspartnere Oppsummering...16 Siterte verk

3 1. Kort historikk Gatemegling ble startet i Oslo i 1998 av det kommunale Konfliktrådet, som et forebyggende tiltak mot kriminalitet, gjengatferd og vold i byens ungdomsmiljø. I 2004 ble prosjektet gjenopprettet etter å ha vært ute av drift i to år. Denne gang som et samarbeid mellom Oslo Røde Kors og det statlige Konfliktrådet i Oslo/Akershus. Daglig drift ble tillagt Oslo Røde Kors. Da prosjektperioden gikk mot slutten, i 2007, ble Gatemegling anbefalt videreført av professor Ida Hydle, ved forskningsinstituttet NOVA. Gatemegling ble i 2008 tillagt Oslo Røde Kors, og formelt forankret i SaLTo (navnet på SLT i Oslo) som et varig tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet. I 2009 startet Tromsø opp Gatemegling. Og i januar 2012 kom altså også Sandnes i gang som by nummer tre i Norge. (Hydle, 2007) (Frydelund & Gilbert, 2010) (Gjerde, 2010) 3

4 2. Gatemegling i Sandnes 2.1. Oppstart Prosjektet fikk sin begynnelse i Sandnes i løpet av 2011, som følge av at SLTkoordinator og daværende leder for Røde Kors inngikk et samarbeid om oppstart. Det ble tilbudt Nina Fjogstad og Jeanette Olsen å fungere som koordinatorer for prosjektet, på bakgrunn av deres tid som praksisstudenter ved Sunn By i Sandnes Kommune, med SLT- koordinatoren som praksisveileder. UiS var også med i oppstartsfasen for å inkludere prosjektkontoret DUS (Den Uavhengige Sosialrådgivningen) i prosessen, der Gatemegling skule fungere som praksisplass for studenter ved DUS. Gand videregående skole var også involvert, der en klasse Barne- og Ungdomsarbeider elever skulle ha sin praksisperiode i Gatemeglingsprosjektet Daglig drift: Studenter i koordinator rollen Vi som driver prosjektet til daglig er 3. års studenter på sosionomstudiet ved Universitet i Stavanger. Det har gått greit å kombinere studiet med arbeidet, da vi nesten ikke har hatt undervisning våren 2012 på grunn av Bachelor oppgaven vår. Det har vært en prosess med prøving og feiling i forhold til hvordan vi skulle jobbe, men stort sett har vi klart å styre i riktig retning. I forhold til det resultatene viser, tør vi påstå at det har vært nødvendig med ansatte koordinatorer for å gi prosjektet den fremgangen det har hatt. Samtidig har vi ofte hatt god hjelp og veiledning fra Røde Kors lokalt og nasjonalt, og fra kommunen. I tillegg til rollene som koordinatorer, instruktører og veiledere for andre instruktører, har vi også til dels fungert som praksisveiledere for studenter som vi har hatt med oss på kontoret. Det har vært mye å balansere, men det har stort sett fungert bra. Mye av pensum i sosionomstudiet er rettet mot gruppearbeid, og dette har kommet oss til nytte i rollen som instruktør. Også tverrfaglig samarbeid har vi fått erfare i Gatemeglingssammenheng, noe som er viktig erfaring for sosionomer, og vil kunne forberede oss på fremtidig arbeid Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors Sandnes Røde Kors har arbeidsgiveransvaret for koordinatorstillingen på 80 % som Jeanette Olsen og Nina Fjogstad deler mellom seg. Sveinung Rotevatn har tatt på seg ansvaret for prosjektet, og fungerer som bindeledd mellom Gatemeglingskoordinatorene og styret i Sandnes Røde Kors. 4

5 Vi har fått relativt god oppfølging fra Sandnes Røde Kors sin side. Vi har hatt god kontakt med tidligere leder, Sveinung Rotevatn, og han har hjulpet oss i spørsmål om driften som vi har hatt vanskeligheter med, og har også vært aktiv i samarbeidet mellom Gatemegling og kommunen. Så han har vært til stor hjelp denne våren. Et noe kritikkverdig forhold er at vi fremdeles, etter nesten seks måneder ikke har signert arbeidskontrakt. Vi har likevel mottatt oppsigelse fra stillingen, med virkning fra 1. Juli. Dette fordi Sandnes Røde Kors har bestemt seg for å vurdere hvordan de kan drifte prosjektet videre, med tanke på prosjektets økonomiske situasjon. Dette vil de komme tilbake til i slutten av juni 2012, og prosjektet vil mest sannsynlig gjenopptas etter sommeren. Dette har vi selvfølgelig forståelse for. Likevel har vi som koordinatorer opparbeidet oss en del kompetanse gjennom perioden vi har vært ansatt, både gjennom ulike kurs og kompetansehevinger, og erfaring fra kontordrift og verksteder. Det vil vi gjerne takke Røde Kors for, og håper at de utnytter de ressursene som prosjektet har til rådighet, eller på sikt finner andre som kan passe inn i rollen Gatemegling som praksis for studenter Gatemeglingskontoret har hatt hjelp to dager i uken i form av fire flinke praksisstudenter fra DUS. De har gjort en strålende jobb for Gatemegling i sin praksisperiode fra januar-juni. En av disse har hatt en særstilling i Gatemeglingsprosjektet, da hun var med den første puljen som fikk instruktøropplæring. Det betyr at hun startet sin praksis hos Gatemegling allerede i desember 2011, mens de andre jentene som har vært i praksis ved Gatemegling startet i januar De fikk i månedsskiftet januar/februar delta på et Konfliktverksted i Gatemegling, sammen med resten av studentene fra DUS. Den ene studenten som ble instruktør har i så måte fått et noe bedre utbytte av praksisperioden sin enn de andre tre, i og med at hun har fått deltatt mer aktivt i arrangementer og verksteder. De andre tre har også vært med som med-instruktører eller observatører i verksteder som våre unge instruktører har holdt. I tillegg til å være deltakere eller med-ledere i verksteder, har praksisstudentene vært med til skoler for å presentere prosjektet, og fått ansvar for å arrangere en aktivitetskveld for meglere og instruktører. To av studentene fikk være med Tone Warhaug, oppsøkende ungdomsarbeider i Sandnes Kommune, på en samling for en jentegruppe på Høyland Ungdomsskole. Temaet var konflikter, og studentene skulle gi en liten presentasjon for gruppen om konflikttrappa. Studentene fikk veldig gode tilbakemeldinger, og sa selv også at det hadde vært veldig lærerikt. De fire studentene skulle i utgangspunktet gjøre oppsøkende arbeid for Gatemegling, for å fange opp ungdom som ellers kanskje ikke vil melde seg på et verksted. Dette begynte de med, men ordningen ble raskt avviklet fordi de følte at dette ikke hadde noen effekt på den korte tiden de hadde til rådighet. 5

6 Det er ønskelig for fremtidig bruk av studenter i praksis at vi får et mer forutbestemt opplegg for disse, da vi har hatt en del dødtid i begynnelsen av prosjektperioden, før verkstedsaktiviteten kom skikkelig i gang. Dette har gått noe ut over studentenes læringsutbytte. Mot slutten av praksisperioden til studentene ble de imidlertid sertifiserte Gatemeglere, ved gjennomføring av Meglerverksted, trinn 2 av Gatemeglingsutdanningen. Vi kom ikke i mål med instruktøropplæring på de tre siste studentene, men de er selvfølgelig prioriterte som deltakere dersom vi klarer å få dette til på høstparten. Dersom Gatemegling skal være praksis for studenter ved en senere anledning, er det ønskelig med et fullt utdanningsopplegg for disse tidlig i praksisperioden, for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene Fremtidige planer Etter dagens koordinatorer vil styret av Sandnes Røde Kors ta over prosjektet. Gatemegling i Sandnes har fått en fantastisk start, med tanke på antall utdannede instruktører og meglere, og antall verksteder som har blitt arrangert på bare få måneder. Det er ikke ønskelig at prosjektet skal avsluttes, og styret i Sandnes Røde Kors vurderer i skrivende stund hvordan de vil drifte prosjektet videre etter sommeren. Forhåpentligvis hvis Gatemegling fortsetter i samme tempo som til nå, vil man kunne fordoble målsetningene med tanke på antall deltakere på et år. Det er også et ønske å kunne arrangere flere aktivitetskvelder for meglere og instruktører, for å kunne samles til refleksjon, oppfriskning, erfaringsdeling, og aktiviteter. Dette for å øke den enkelte megler eller instruktørs kompetanse innenfor Gatemegling. En annen mulighet for utvidelse av Gatemegling er å introdusere det som et mulig valgfag i skolesammenheng. Dette vil i så fall gi Gatemegling mer anerkjennelse, og enda flere unge vil forhåpentligvis få kompetanse som konfliktløsere. Dette er ikke en endelig plan, men noe som kan vurderes etter hvert. Det er i alle tilfeller ønskelig å utdanne enda flere instruktører og meglere etter sommeren, for å kunne øke verkstedsvirksomheten, og å opprette Gatemeglingsenheter som på bestilling kan bistå som operative meglere i konflikter. På sikt kan det også bli aktuelt å arrangere skriptbaserte stormøter i konflikter der flere parter er berørte, da vi har 11 gatemeglere/instruktører med kompetanse fra skriptbasert stormøte kurs. 6

7 3. Arrangementer 3.1. Kick off samling i Oslo og instruktøropplæring Ved startet av prosjektet dro flere av de involverte til Kick off samling i Oslo, for å møte representanter fra andre byer som driver med, eller ønsket å starte opp Gatemegling. På samlingen fikk vi se flere foredrag av personer med erfaring fra, eller innvirkning på Gatemegling. For å få en rask start på prosjektet, ble det tilrettelagt et spesielt utdanningsforløp for instruktøropplæring for den første puljen av Gatemeglere i Sandnes. To helger ble satt av til å holde verksted for 23 lærevillige Sandnes-gauker, der alle tre trinn av Gatemeglingsutdanningen skulle gjennomgås. Den første instruktørverkstedssamlingen ble holdt fra desember 2011 ved Sandnes Røde Kors sin Hjelpekorps hytte på Sinnes i Sirdal. Den andre ble holdt i Sandnes Røde Kors sine lokaler i Sandnes, fra januar Etter disse to samlingene var samtlige 23 blitt sertifiserte Gatemeglere. De som ville kunne gå inn i en praksisperiode for å bli instruktører i Gatemegling. Denne praksisen besto i å lede et Konfliktverksted, på 12 timer totalt. Det var det flere som valgte å gjøre, og den mottok 16 gatemeglere sitt instruktørbevis for gjennomført instruktøropplæring og praksis Offisiell åpning av Gatemegling i Sandnes Den 10. Januar 2012 fikk Gatemegling sin offisielle åpning, da Røde Kors president Sven Mollekleiv og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, kom for å klippe snora for prosjektet. Det var en fin åpning med et relativt stort oppmøte, og det hele ble dekket i ulike medier Aktivitetskvelder for meglere og instruktører Praksisstudentene ved Gatemeglingskontoret har hatt i oppgave å arrangere temakvelder eller aktivitetskvelder for meglere og instruktører, for å kunne dele erfaringer fra verksteder, reflektere i plenum og for å kunne ha et sosialt forum med lek og aktiviteter. Dette kom vi i gang med litt sent, og måtte utsette den første som ble planlagt fordi så få kunne delta. Vi rakk bare å gjennomføre en aktivitetskveld, den 7. Mai. Denne ble nok litt amputert fordi også her var det få som hadde anledning til å delta. Likevel hadde de som møtte utbytte av dette. Temaet for kvelden var sjiraffspråk og verdien av refleksjon etter øvelser i verkstedene. Studentene hadde forberedt nye måter for deltakerne å trene seg i sjiraffspråk, som 7

8 vi fikk prøve oss på gjennom rollespill. I tillegg hadde vi leker og pizzaservering. Alt i alt var det en kjekk kveld, på tross av få oppmøtte Kurshelg i Bardufoss: Skriptbasert stormøte April reiste 11 representanter for Gatemegling i Sandnes til Bardufoss i anledning et tre dagers intensivkurs i skriptbasert stormøte. Foredragsholdere var Geir Dale, forfatter av grunnboken i Gatemegling Fra konflikt til samarbeid, og Finn Tschudi, professor i psykologi. Gjennom kurset fikk vi observere og prøve oss som tilretteleggere og parter i konflikter med flere berørte. Tilretteleggerens rolle er litt annerledes enn en meglers rolle, da tilretteleggeren trekker seg mer ut av samtalen for å la partene få snakke sammen uten innblanding. Tilretteleggeren har et skript med spørsmål til partene som han går gjennom i en viss rekkefølge når han slipper til i samtalen. Et skriptbasert stormøte kan ha svært mange deltakere, og kan derfor være tidkrevende. Det var svært lærerikt for alle å få øve så grundig på skriptet gjennom rollespill. Fra Gatemegling i Sandnes reiste: Jeanette Olsen, Nina Fjogstad, Sveinung Rotevatn, Linn Jeanette Åkesson, Hanne Sofie Wernø Nilsson, Anja Selmer, Siri Selvikvåg, Gyri Reiersen, Sigrunn Bjørseth, Solveig Iversen og Kjersti Johnsen. Disse er nå altså kompetente til å holde stormøter, og vi håper at det kan bli aktuelt å få til i løpet av året. 8

9 4. Frivillige 4.1. Rekruttering til verksteder Rekruttering til verksteder har vi gjort på forskjellige måter. Vi har brukt Facebook for å invitere deltakere. I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med Gand VGS denne våren, og flere klasser har meldt interesse for å være med på konfliktverksted. I tillegg har vi gjennom samarbeidet med DUS arrangert verksted for de som har sin praksis der. Frivilligsentralens natteravner har også rekruttert internt, sånn at vi klarte å sette opp et verksted for 8 dag- og natteravner rett før påsketider. Vi har også dratt rundt på skoler og på fritidsklubber og presentert oss. Av disse fremgangsmåtene, er det skolepresentasjoner som har gitt best resultat, med tanke på rekruttering til verksted. Det har vært påpekt av flere, inkludert oss selv, at man kan sette spørsmålstegn ved hvor reell frivilligheten for deltakelse er når lærere melder elevene sine på konfliktverksted. For å hindre at elevene kommer ufrivillig og umotiverte for å være med, har vi gitt beskjed til lærerne at dersom vi skal kunne tilby verksted for hele klasser, må elevene kunne ha et alternativt tilbud på skolen Instruktører Vi er som nevnt tidligere 16 instruktører i Gatemegling i Sandnes, av disse er 9 under 18 år, mens vi har 7 instruktører som er over 18 år. Instruktørene som holder verksted, gjør dette på frivillig basis, med unntak av koordinatorene som er ansatt. Vi har hatt mulighet til å arrangere så mange verksted som vi har gjort fordi instruktørene i Sandnes har vist et veldig stort engasjement. Vi hadde ikke klart oss like bra uten deres velvilje og frivillighet. 9

10 4.3. Gatemeglere Av de 29 utdannede gatemeglerne vi for tiden har i Sandnes, har ca halvparten tatt utdanningen som del av praksis i skolesammenheng, hovedsakelig elever fra Gand VGS. Det er en flink gjeng vi har hatt med oss, og selv om ikke alle er interessert i å fortsette som praktiserende gatemeglere er dette nyttig læring som de kan bruke i eget liv. Vi har enda ikke opprettet gatemeglingsenheter, det vil si team med frivillige gatemeglere som vil kunne stille til rådighet som meglere i konflikter ved bestilling. Det vil være et naturlig neste steg, så vi håper at dette kan bli en realitet i løpet av året. 10

11 5. Resultater januar juni Verksteder Totalt i Sandnes har det vært 11 verksteder som har blitt holdt av Gatemegling i Sandnes sine egne instruktører, i perioden fra oppstart til juni Av disse var 10 stk konfliktverksted og ett meglerverksted. I alt har Sandnes-instruktørene utdannet 90 personer i trinn 1, Konfliktverksted, og 6 personer i trinn 2, Meglingsverksted. Og det totale antallet for antall utdannet i trinn 1 i Sandnes er 113, mens det er 29 gatemeglere i byen vår. Dette er vi strålende fornøyd med. Se under for prosentfordeling av totaltall. Totaltall for deltakere i verksted: Prosent Antall utannet i trinn 1 Antall utdannet i trinn 2 Antall utdannet i trinn 3 18 % 10 % 72 % Vi har enda ikke hatt et instruktørverksted, men satser på at man etter hvert vil kunne tilby også dette. Da vi spurte 18 av våre nyutdannede Gatemeglere i begynnelsen av mars 2012 om deres deltakelse i verkstedene hadde hatt noen innvirkning på dem, fikk vi disse svarene: 11

12 Har du tatt i bruk metodene som du har lært gjennom verkstedene i Gatemegling i ditt eget liv? Ja Nei Unge Voksne Her har alle de unge gatemeglerne svart at de har brukt metodene de har lært, mens 5 av 6 voksne sier at de har brukt det de har lært. 100 % av de spurte sier likevel at de har forandret måten de tenker i en konflikt etter å ha deltatt i Gatemeglingsverksteder. Har du meglet i andre sine konflikter ved hjelp av metodene du har lært i Gatemegling (f. eks: Sjiraffspråket)? Ja Nei Unge Voksne Når det gjelder å løse egne konflikter ved hjelp av metodene, har alle de unge svart ja til spørsmålet om de har løst egne konflikter ved hjelp av metoder lært i Gatemeglingssammenheng. Av de voksne er det to tredjedeler som sier det samme. På spørsmål om de har meglet i andres konflikter viser tallene at av de unge gatemeglerne er det 2/3 som har gjort dette. Av de voksne er det en like stor andel som har meglet i andres konflikter. 12

13 Hvor mange ganger siden du ble Gatemegler har du løst egen konflikt ved hjelp av metodene du har lært? Ingen 1 2 til 5 5 til 10 over 10 Her ser vi at de fleste Gatemeglerne i Sandnes allerede i mars hadde vært flinke til å bruke metodene de hadde lært i Gatemeglerutdanningen til å løse egne konflikter. Hvor mange ganger siden du ble Gatemegler har du meglet i en konfliktsituasjon ved hjelp av metodene du har lært? Ingen 1 2 til 5 5 til 10 over 10 0 Også på spørsmålet om megling, ser vi at de fleste Gatemeglerne har brukt det de har lært flere ganger. 13

14 5.2. Midler Vi søkte tidlig Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om midler til prosjektet, og i mai 2012 ble vi tildelt kr ,- Disse vil ha stor betydning for videreføringen av prosjektet. Vi har også mottatt midler fra Røde Kors lokalt og fra SLT i Sandnes Kommune, som har hjulpet prosjektet godt på vei. 14

15 6. Samarbeidspartnere Våre samarbeidspartnere har bidratt til å sette i gang denne prosessen, uten dere hadde vi ikke kommet så langt som vi har i dag. Samarbeidet vårt har vært på ulike plan: Sandnes Røde Kors Sandnes Kommune, avdeling Sunn By, ved SLT- koordinator Egil Sandgren Politirådet, ved ordfører Stanley Wirak, politistasjonssjef Steinar Langholm og rådmann Tore Sirnes Norges Røde Kors, ved Espen Marius Foss, nasjonal tilrettelegger for Gatemegling SLT, Barnevernet og politiet Gand videregående skole, ved Kjersti Johnsen, lærer for barne- og ungdomsarbeider faget. Universitetet i Stavanger, ved universitetslektor Rutt Bengtsson og Den Uavhengige Sosialrådgivningen Frivilligsentralen (dag- og natteravner), ved Bjarte Bjørnsen Ungdomsrådet Frivillige instruktører, meglere og deltakere I tillegg har vi hatt kontakt med Rogaland Friomsorg for mulig samarbeid om verksteder som del av samfunnstraff. Her har vi satt forbehold om at eventuelle kandidater til dette må være motiverte for å være med på opplegget. Og at instruktørene på vegne av kandidatene eller kandidatene selv kan avslutte verkstedet for vedkommende dersom det ikke har noen form for læringsutbytte for dem. 15

16 7. Oppsummering Vi har fått en fantastisk mulighet og erfaring gjennom dette prosjektet, det tror vi at alle de andre som har vært involvert i Gatemegling også kan si. Vi tror at Gatemegling er et prosjekt som er kommet for å bli i Sandnes, det har hatt en stort sett veldig positiv mottakelse. For å kunne fortsette i samme retning, er Gatemegling i Sandnes Røde Kors avhengig av et fortsatt godt samarbeid med de ulike samarbeidspartnerne, og ikke minst de frivillige. I tillegg mener vi det er veldig viktig for å få prosjektet til å fungere at det er en stilling knyttet til driften av prosjektet. 16

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

de kommer til uttrykk i gatemegling

de kommer til uttrykk i gatemegling gatemegling 2012 Røde Kors-prinsippene og hvordan de kommer til uttrykk i gatemegling Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Resultater av satsingen 09 Andre

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode.

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Vår intensjon: Vi oppsøker ungdom som trenger hjelp eller støtte, tte, og som kanskje ikke nås n s av

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE

RØDE KORS-PRINSIPPENE GATEMEGLING 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE - og hvordan de kommer til uttrykk i Gatemegling INNHOLD 03 Humanitære behov Humanitær målsetting 04 Målgrupper 05 Frivillighet Samarbeid 06 Opplæringsforløpet for

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

omvisning på skolen 1430-1530 Møte med ledergruppa ledergruppa

omvisning på skolen 1430-1530 Møte med ledergruppa ledergruppa VEDLEGG 1 PLAN FOR EKSTERNVURDERING RØYKEN VGS Dag/dato Tidspunkt Innhold Deltakere Mandag 4. november 0900-1030 Møte med ledelsen, orientering og Laila, Jan Helge, Lene Tirsdag 5. november Onsdag 6. november

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Camilla Nilsson og Skjalg Thunes Tananger ungdomsskole, Sola kommune MÅL: At tilhørerne etter presentasjonen

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond SATS UNGT Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond Program Metode Se eget vedlegg I individuelt G gruppe P plenum Forventninger: Få vite mer om Coaching Dele

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Ringevenn 31.03.2016

Ringevenn 31.03.2016 Ringevenn 31.03.2016 Prosjektgruppen i ringevennprosjektet består av Lyngdal Røde Kors, Livsglede for Eldre Lyngdal, Lyngdal Frivilligsentral, Helsenettverk Lister Prosjekt Lister videregående skole og

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune

Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune Samarbeid, frivillighet og mobilisering av gode krefter! Velkommen! Annica Øygard SLT- og folkehelsekoordinator Nittedal kommune Egen motivasjon I'm starting with the man in the mirror I'm asking him

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å fremme tros- og livssynsdialog og dialogisk metode blant elever bidra 1l å bygge elevenes egen (tros- og livssyns- ) iden1tet

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Årsmelding 2014 Felles Ansvar

Årsmelding 2014 Felles Ansvar Årsmelding 2014 Felles Ansvar Felles Ansvar i Salten 2014 Felles Ansvar i Salten ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM Askim trygt lokalsamfunn?

KRAFTSENTERET ASKIM Askim trygt lokalsamfunn? Askim trygt lokalsamfunn? 20.4.16 Anne Mørland Lein og Vegard Halvorsen Vegard SLT- koordinator Anne rådgiver folkehelse Askim kommune Ca. 15 500 innbyggere Et senter i indre Østfold Ca. 20 % innvandrerbefolkning

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering Dialogpilotene ønsker å: utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolen. 31. mars 1. april, 2014. Quality Gardermoen. Andre Vågan Introduksjon Nyutdannede profesjonsutøveres

Detaljer

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE LEvEL:UNG Bli en god kjæreste OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Innhold INNLEDNING... 2 KURSREGLER... 3 Trinn 1 FORTID... 4 Jeg reiser tilbake til min fortid... 4 Du skal nå lage kollasj...

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland.

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland. Regionalt ungdomsråd - Helgeland Prosjektbeskrivelse 2014-2016 Formål med prosjektet: Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå

Detaljer