enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko"

Transkript

1 Strømsgodset m enighetsblad #1/213, årgang 72 God VÅR Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 212 s. 7 En organist og hans sko

2 Andakt Påska i Strømsgodset menighet av Dag Arne Roum Hva er pinse? Men så forlot ham dem Kristi Himmelfartsdag. Og der satt de igjen. De mistet motet, de var engstelige og kraftløse. Så kommer ånden over dem: Grundtvig skriver: Lysets Ånd, kom til oss ned med himlens ild: Guds Kjærlighet. Dermed var det gjort. Disiplene opplevde at de var ikke glemt, de var i Guds kjærlighet. Og livet ble aldri igjen det samme, ikke for dem - ikke for hele menneskeslekten. Pinsen er den glemte høytid Pinsen er den glemte høytid. På amatørlatin kalles dette: afasia collectivus: Kollektivt hukommelsessvikt. Er det det man kaller skjebnens ironi, at den kristne høytid som handler om at vi ikke er glemt av Gud, er den høytiden de fleste glemmer? Pinsen er høytiden som viser at vi ikke er glemt av Gud. Apostlene satt i Jerusalem, skrev den store salmedikter Nicolai Frederik Severin Grundtvig i Der satt de og opplevde seg forlatt og glemt. Jesus hadde i noen hektiske, utrolige, fantastiske dager vært hos dem etter sin død. Viste at han levde, de var ikke sviktet, de var ikke forlatt. - Allikevel er jeg i din En annen, høyst levende salmedikter, Kristin Solli Schøyen skrev bare 13 år gammel en pinsesalme. Jeg vet ikke om hun er klar over det selv, men for meg er dette en rett pinsesalme: Gud du er ikke i min verden, allikevel er jeg i din. Salmen handler om at vi glemmer Gud, men han glemmer aldri oss. Vi kan føle at Gud ikke er i hjertene våre lenger, allikevel er vi i Hans hjerte. Vi opplever at vi har sluppet Hans hånd, men han har ikke sluppet vår. Vi er alltid i Guds verden selv om Gud for kortere eller lengre tid - skulle være satt utenfor vår verden. Vi er ikke glemt vi kan ikke glemmes. Guds kjærlighet har en evig hukommelse. Og i den hukommelsen, i Guds egen tanke, er vi. Dette er pinse. Lokaler til selskap og kurs Strømsgodset menighetssenter har godt egnede lokaler for: Møter, konferanser, Kurs, Private arrangementer som dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdag, minnesamvær. Gjelder det kurs, minnesamvær og andre aktiviteter på hverdager 8-17 kontakt Astrid Morin tlf eller e-post 2 Grønland 1, 4 Drammen Menighetskontoret Tlf: Telefonen blir automatisk overført til det sentrale kirkekontoret i Drammen. Her kan du gjøre avtale om dåp, brylluper etc. Ansatte Sokneprest: Dag Arne Roum Kapellan: Magnus Pettersen Kjellin Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen, Kirketjener: Olav Leikanger Kantor: John Leggett ungdomsarbeider: Linda Kjeksrud Menighetsråd Leder: Trond Østgaard Tlf: E-post: Strømsgodset menighetssenter Tekstog foto: Marie Wiland Påskefeiringen i Strømsgodset menighet bød på mange muligheter til opplevelse og påfyll. Kirkerommet var aldri fullstappet, men det var likevel mange som tok turen innom Strømsgodset kirke i løpet av denne påska. Palmesøndag Palmesøndag var det som vanlig gudstjeneste med nattverd. Menigheten ble «fornyet» ved at flere tilreisende og familiemedlemmer på påskeferie i Drammen deltok. Skjærtorsdag På Skjærtorsdag kveld møttes menigheten for å minnes innstiftelsen av nattverden. Etter gudstjenesten ble alteret ryddet og dekket med en sort duk med tre friske, røde roser. Her var det student Lasse som preket. Langfredag På langfredag var det et nesten helt tomt alter som møtte menigheten. Alteret var ikledd en sort duk og tre halvvisne røde roser som hadde ligger der over natten. Gudstjenesten på Langfredag bestod for det meste av tekstlesning fra Jesu lidelseshistorie, salmesang og orgelmusikk. På slutten av gudstjenesten sammenlignet sogneprest Dag Arne vårt begrep Langfredag med det engelske Goodfriday. Hvordan kan Langfredag, som handler om lidelse og død, også være en god fredag med rom for ettertanke og takknemlighet. 1. Påskedag I hele påska har det vært strålende sol, men jeg synes likevel sola skinte ekstra sterkt søndag 31. mars, første påskedag. Inne i kirka var alteret fremdeles dekket med en sort duk men ved begynnelsen av høymessen ble denne duken fjernet og alteret pyntet med hvit duk, lys og blomster. Gudstjenesten begynte med at liturgen ropte: Kristus er oppstanden! Menigheten svarte: Han er sannelig oppstanden! Feiringen første påskedag inneholdt også dåp. Det spesielle var at dåpsbarna var et søskenpar bestående av storesøster Sara Dølen, som er en av årets konfirmanter og hennes lillebror Alexander Dølen på 9 måneder. Det var flott å ta imot disse i menigheten vår. Teologistudentene fra MF som har vært i praksis i vår menighet de siste fire ukene, hadde en sentral rolle i gudstjenesten første påskedag. Lasse var liturg og Line holdt prekenen. 2.Påskedag På 2. Påskedag var det fremføring av Møte med en fremmed om kvelden i kirka vår som nærmest var fullsatt. Dette er en påskemonolog satt sammen av tekster, salmer og musikk hentet fra hendelser knyttet til Jesu oppstandelse. Tekstene er hentet fra både Det gamle Testamentet, Evangeliene og brevene. Skuespiller Rune Temte og sopran Jorunn Hermansen fremførte monologene. Det er vår organist John Leggett som har laget påskemonologen. Han har satt opp slike monologer helt siden han kom til menigheten vår for år siden. Årets fremføring var den niende i rekken. John sier at han ønsker at menighetene skal ha en aktiv rolle i gudstjenesten. - Det er nesten som å gå på fotballkamp. Tilskuerne har en rolle selv om ingen forventer at de skal sparke ballen! Inspirasjon til tittelen har John hentet fra hvordan Jesus blir møtt etter oppstandelsen. For disiplene ble det både et møte med en ukjent, en fremmed og en de kjente godt. Sånn kan det være også for oss i dag. Tlf: Mini/barnegospel Christian Evenshaug Tlf: Torsdagstreff Anne-Linda Bratsberg Thorsen E-post: Menighetsbladets redaksjon Steinar Sørensen Dag Arne Roum Marie Wiland Silje N. Nørvåg Kontonummer hvis du ønsker å gi Gaver til Strømsgodset Menighet: Konto Kirkeforeningen: Konto Menighetsbladet: Konto Diakoniarbeidet: Konto Sopran Journn Hermansen og kantor John Leggett. Skuespiller Rune Temte i aksjon. Forsidefoto: Marie Wiland Trykk Trykk-Service AS, Drammen M 1 24 For bruk av lokaler på kveldstid og i helger: kontakt Strømsgodset menighetskontor telefon: eller e-post: Strømsgodset menighet Ø M ER KE T ILJ 6 Trykksak 6 Hvert år stilles det spørsmål i media til tilfeldige folk på gata: Hva er pinse? Og hvert år er det praktisk talt ingen som vet det. De fleste av dem har vært konfirmanter en gang. Mange av de eldste av dem gikk på søndagsskolen og hvert år de siste 2 åra har media spurt: hva er pinse? Morgenandakten som fremdeles humper og går har tatt opp pinse hvert år i to generasjoner. Pinse: Nei, hva var nå det for noe??? Store spørsmålstegn. 3

3 Konfirmant Kick off-helg Tekst: Magnus Kjellin. Foto: Linda Kjeksrud januar reiste alle konfirmantene våre samt 2 ungdomsledere på Kick off-helg til Gulsrud leirsted i Vikersund. Helgen var oppstarten på konfirmanttiden og målet var at vi skulle bli bedre kjent og få en pangstart sammen. Med på turen hadde vi også konfirmanter fra Fjell og Strømsø menigheter. Det ble underholdningssamlinger, undervisning, snøballkrig, vafler, bordtennis, minigolf og mange nye venner! Nattcup Tusen takk for en flott tur! Natt til 9. februar ble det nok en gang arrangert nattcup for konfirmanter i Drammenhallen. Alle møtte opp kl 22. på fredagskvelden og det ble arrangert cup i fotball, håndball og innebandy frem til kl. 8. lørdag morgen. Selv om det ikke ble noen pokal på oss i år gjorde ungdommene våre gjorde en super jobb med å holde seg motivert og våkne hele natta. Fasteaksjon Fasteaksjonen er Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon og samler nær. konfirmanter over hele Norge siste uka i fastetiden. Våre konfirmanter og ungdomsledere ble sendt ut på roder i nærmiljøet og vi fikk samlet inn ganske nøyaktig 18. kroner. Pengene gikk til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. I to av husene ble det oppbevart gullbilletter som to heldige konfirmanter vant da de ringte på døren. Premien ser dere på bildet. Praksis Vi har nå vært 4 uker i praksis i Strømsgodset menighet Det har har vært en spennende opplevelse! Vi har fått se mye av hvordan en prestehverdag kan se ut, og har selv fått lov til å prøve oss som prester. Tusen takk for vennlighet og oppmuntrende tilbakemeldinger! Det har vært en glede å bli kjent med dere disse ukene. Takk for oss! Hilsen Line og Lasse 4

4 2 2 Strømsgodset Menighetsråds årsrapport 212 Overordnet mål: Hovedmålet for Strømsgodset menighet er å få fram det kristne budskap, og å skape tilhørighet og vekst i menigheten. Menighetens motto er: Nye veier til Gud. Staben Det har ikke vært noen utskiftninger i staben i 212. De ansatte i Strømsgodset gjør etter MRs oppfattning et utmerket arbeid. Aktivitetsnivået er høyt. MR ser en fare i at staben kan strekke seg for langt i forhold til hva en kan forvente. MR ønsker å legge forholdet best mulig til rette for de ansattes trivsel på arbeidsplassen. MR ønsker på sikt at menigheten skal få to prester i % stilling og ikke som i dag bare 7%. Soknepresten er fengselsprest og kappelanen er studentprest, begge i 2 % stillinger. Siden det er liten kontorstøttefunksjon for staben, har MR vedtatt at soknepresten skal ha en funksjon tilnærmet daglig leder. Dette kan dessverre ikke lønnes ekstra. MR har imidlertid gått til innkjøp av datautstyr for soknepresten for å lette arbeidet. Frivillige Uten mange frivillige ville menighetslivet sett annerledes ut. Etter siste opptelling er det 111 voksne personer som bidrar i råd og utvalg, ved gudstjenester, diakonalt arbeid, dugnader, distribusjon av menighetsbladet, ved Torsdagstreff, julemarkedet og annet. Alle kan ikke nevnes ved navn, men skal vite at deres innsats er uvurder-lig. Likevel har antallet frivillige sunket det siste året og det er ikke like lett å rekruttere nye. Tiltak om å rette på dette vil komme i 213. Åndelig liv/trosopplæring/diverse aktiviteter Gudstjenester Strømsgodset kirke har gudstjenester på alle søndager og helligdager. 2.påskedag har kantor Leggett utviklet gjennom flere år et påskespill med deltagelse av profesjonelle sangere, skuespillere og musikere. 2.pinsedag er en felles kirkedag for Drammen prosti på sportskappelet på Tverken. Vår egen friluftsgudstjeneste på Gul-skogen gård ble flyttet til kirken grunnet usikkert vær, men samarbeidet med Gulskogen gård venner fortsetter. Sammen med Døvekirken i Oslo har det vært to gudstjenester for hørende og døve. Noe som blir satt stor pris på i døvemiljøet i Drammen og omegn. Strømsgodset menighet høster mange lovord for dette initiativet. Skole/kirkesamarbeidet går smertefritt. Rødskog og Gulskogen skoler har jule- og påskegudstjenester som alltid. Av barnehagene i menigheten er det Kjerratten barnehage vi har kontakt med. Lassebakken forholder seg av gammel tradisjon til Strømsø menighet. De to andre barnehagen i vår menighet ønsker ikke kontakt. Vårt misjonsprosjekt i Kina og Norge i samarbeid med Areopagos er inne i sitt andre år. Ved misjonsfesten i januar og ved jevnlige kirkekoffringer kom det inn kr 28.,- noe som var mer enn budsjettert. Arbeidet med gudstjenestereformen ble avsluttet i med vedtak om nye ordninger for hovedgudstjenestene. Det vil fortsatt bli arbeidet med den liturgiske musikken. Barn og unge Lørdagsklubben for barn mellom 6 og 12 år er gjenoppstått i ny skikkelse. Mini- og Barnegospel under ledelse av Christian Evenshaug gir seg ikke og fortsatte også i 212. KFUK/M speidergruppen som holder til på spei-derloftet, stallen deltar ved to gudstjenester og ved andre større arrangementer. Drammen Ungevoksenekor tilsluttet KFUM/K har en samarbeidsavtale med menigheten. De regnes som vårt eget kor og skal delta ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer. Det nye konfirmantopplegget med sommerleir og konfirmasjon i september ble gjennomført for første gang med svært vellykket resultat. MR sier seg svært fornøyd med det omfattende barne- og ungdomsarbeidet som nå er i gang takket være en energiske og kreativ stab. Se egen rapport fra trosopplærer, diakon og ungdomsarbeider. Voksne Tiltak for eldre som Torsdagstreff og Kirkeforeningen har hatt ukentlige samlinger med godt program og veldig god lunch! Oppslutningen varierer noe. Det er plass til mange flere. Menigheten har en misjonsforening tilsluttet Det Norske Misjonsselskap og tre samtalegrupper i privat regi. Fester Sommerfesten i slutten av mai ble ikke den store begivenheten vi håpet på. Men de som kom koste seg veldig. Det tradisjonelle Julemarkedet ble tidenes beste og satte en ny rekord med kr 72.. Informasjon Hjemmesiden blir ikke brukt så godt som vi ønsker, men ungdommen og konfirmantene har en aktiv facebook-side. Så det foregår mer på nettet enn mange er klar over. Vi ønsker oss flere folk til å hjelpe til med informa-sjonsarbeidet. Menighetsbladet kom også i 212 ut med fire nummer og får mange gode tilbakemeldinger. Flere bladbud gir seg og vi har en utfordring både med dette og å skaffe folk til redaksjonen. Soknepresten har vært sentral i utgivelsen av bladet. Noe som ikke uten videre er en selvfølge. Kirken og Menighetssenter Døpte Strømsgodset kirke er en 9 vakker, men liten kirke. Noe som 9 merkes 8 særdeles godt ved barnedåp, 8 konfirmasjo-ner, famliegudstjenester og 7 7 andre store høytidsdager. Resultatet av vedlikeholdet og fornyelsen av 6 6 veien uten-for kirken med stengning av brua har vært udelt positivt. Det er blitt en fin kirkebakke og problemet med biltra-fikk er borte. Kirken har i fire år vært uten flomlys. Diverse purringer har ikke hjulpet. 2 Kirken er også i ferd med å 2gro inn pga alle trærne og er snart helt usynlig i bybildet. Toalettene er stadig like uegnet både mht tilgjengelighet og standard. MEN i 212 kom gjennomslaget da bis-kopen godskjente MRs forslag om å bygge ut våpenhuset. Her vil det bli plass til handikaptoalett, ny ned gang fra galleriet og rom for søndagsskole. MR vil 6 benytte anledningen å takke Bjørn Onshuus som den utrettelig pådriver for å få løst denne vanskelige saken. Menigheten har et meget godt egnet menighetssenter hvor det foregår stor aktivitet hele uka. 212 ble et nytt år med underskudd. Det er imidlertid redusert i forhold til 211 og den nye ordningen er i ferd med å komme på plass. MR vil takke husstyret med leder Flemming Sohn An-dersen stor innsats for senteret og staben som 2 har måtte ta på seg oppgaver som før ble ivaretatt av vertskapet. Økonomien MR har valgt å satse betydelige summer på ungdomsarbeidet og å sikre en god ordning for prestene. Dette skjer ved at Strømsgodset menighet 6 betaler lønn for en % ungdomsarbeiderstilling, % konfirmantmedhjel-per og deler av en 2% studentpreststilling.(den siste i samarbeid med BI Drammen, Høyskolen i Buskerud og Danvik Folkehøys- kole). 212 har tappet fondene våre med kr.. Dette er mer enn forventet. Noe skyl-des svikt i inntekter, høyre lønnsutgifter og vedlikehold.(se regnskap). MR har i samarbeid med staben utar-beidet et budsjett for 213 som langt på vei vil trygge økonomien for årene 2 som kommer. Menighetens medlemmer utfordres og oppmuntres til å gi økt økonomisk støtte. Håpet om å få i gang en giver-tjeneste som virkelig mon-ner og som kan opprettholde dagens store aktivitetsnivå er ikke blitt oppfylt. Det er vanskelig å få nye til å gi regelmessig. Noen få, gjerne eldre menighetslemmer, holder oppe uforholds mye av inntektsnivået i menigheten. Her trengs en ansvarsvekkelse! Døpte Når vi vet hvor stor velsignelse tidligere arv har medført forstår 4 vi at 9 dette kan være av avgjørende betydning. Vi håper derfor noen i menigheten kan tenke om det er aktuelt å ta med Strømsgodset menighet i sitt testamente Menighetsrådet 212 var det første hele året for menighetsrådet som ble valgt i 211. De har hatt fem møter og behandlet 23 saker. AU har i tillegg møttes fem ganger. De viktigste saker i Strømsgodset menighet 212. Gudstjenestereformen Nytt konfirmantopplegg Nytt toalett er godkjent Ny vei og kirkebakke Mange ungdomsledere Ny driftsform for Menighetssenteret. Vedtatt i menighetsrådet for Strømsgodset menighet Statistikk - kirkelige handlinger Grafisk fremstilling av statistikk kirkelige handlinger Gjennomsnitt deltagere ved nattverd nattverd 6 Strømsgodset Menighetsblad #1/ Strømsgodset Menighetsblad #1/ Gjennomsnitt deltagere ved nattverd Døpte Døpte 2 Grafisk fremstilling av statistikk kirkelige handlinger Gjennomsnitt gudstjenstedeltagelse Grafisk fremstilling av statistikk kirkelige handlinger Døpte Gjennomsnitt deltagere ved nattverd Grafisk fremstilling av statistikk kirkelige handlinger Gjennomsnitt deltagere ved nattverd Gjennomsnitt gudstjenstedeltagelse 8 7 6

5 Det skjer Slekters gang I strømsgodset menighet Pinse og Treenighetstid Gudstjenester mai og juni. mai kl. 11: 6.søndag i påsketiden. Familiegudstjeneste med babysang og minigospel. Sokneprest Roum, diakon Bratsberg Thorsen, kantor Leggett. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. 12. mai kl. 11: Søndag før pinse. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sokneprest Roum, kantor Leggett. Offer til Menighetens arbeid. 19. mai kl. 11: 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Kapellan Kjellin, kantor Leggett. Offer til misjonsprosjektet. 26. mai kl. 11: Treenighetssøndag. Gudstjeneste med dåp. Lørdagsklubben. Sokneprest Roum, kantor Leggett. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. 16. juni kl. 11: 4. søndag i treenighetstiden. 6årsgudstjeneste. Sokneprest Roum, Trosopplærer Reknes, kantor Leggett. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. 2. Juni kl. 11:2 søndag i treenighetstiden Friluftsgudstjeneste, Gulskogen gård. Mini- og barnegospel. Kapellan Kjellin, kantor Leggett. Offer Barne- og ungdomsarbeidet 23. juni kl. 11:. søndag i treenighetstiden. Jonsok. Dåp og nattverd. Sokneprest Roum, kantor Leggett. Offer til Kirkens Sosialtjeneste. 9. juni kl. 11: 3.søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Kapellan Kjellin, kantor Leggett. Offer til Sportskapellet på Tverken.. juni kl. 11: 6. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med nattverd. Minnemarkering. Sokneprest Roum, kantor Leggett. Offer til Misjonsalliansen. Portrett Forandringer kan forekomme. Se dagsavisen. En organist og hans sko Tekst og foto: Sissel Roum John Legget er kantor i Strømsgodset menighet. Han spiller mange instrumenter, i kirkelig sammenheng først og fremst orgel. Da tryller han frem de vakreste toner fra instrumentet ved hjelp av hendene på tangentene. Men når vi ser nærmere etter benytter han i like stor grad føttene på pedalene. John var så forutseende at han allerede i 1969 kjøpte seg spesielle dansesko til å «danse» på pedalene med. Han sørget for å få bygget opp hælene slik at de skulle passe ekstra godt til det spesielle «dansegulvet». Skoene har fulgt ham fra sted til sted, fra instrument til instrument, for 11 år siden fulgte de ham til Strømsgodset. Gjennom disse til sammen over årene er de blitt velbrukte og temmelig slitte, men mer og mer musikalske. Bekymringen nå er at de skal måtte skiftes ut. Vil det da være mulig å finne like musikalske sko? En organist og hans menighet har mange ting å gruble over. 8 Treenighetstid Pinse Dette er kirkeårets lengste periode som Dette er den tredje av de store festene i varer fra pinse, gjennom hele sommeren kirkeåret, (Jul Påske Pinse) og feiring Pinse av at Den hellige ånd ble sendt. Noe av det og høsten, fram til advent. Denne tiden Dette er den tredje av de store festene i kirkeåret, (Jul Påske Pinse) og feiring av Den hellige åndikke ble sendt. det siste Jesus sa var: "Jeg lar dere ikke bli med Treenighetssøndag, som er siste Jesus sa var:at"jeg lar dere bli Noe av begynner igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere." Så kom Den hellige ånd, som er Guds barn. ånd, den samme som var i Jesus. Da fikk vi den første kristne menighet første søndagen etter pinse, ogpå søndagigjen som foreldreløse Jeg kommer jorda. Derfor kalles Pinsedag også kirkens fødselsdag. I apostlenes gjerningers andre kapittelånd, leser som vi om hvordan disiplene var forvirret og rådløse. høres det en etter ene i denne perioden blirsånummerert til dere." Så kom Den hellige er susen og Ånden kom over dem som en ildtunge. Pinsens farge: Rødt, ånden, kraften og ildens farge. treenighetssøndag, (f. eks. "12. søndag Guds ånd, den samme som var i Jesus. Treenighetstid i treenighetstiden"). Da handler det om Da fikk vi den første kristne menighet på er kirkeårets periode som gjennom hele sommeren og hvavarer detfraerpinse, å leve et kristent liv. Kirkeåret jorda. Derfor kallesdette Pinsedag ogsålengste kirkens høsten, fram til advent. Denne tiden begynner med Treenighetssøndag, som er første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter slutter med den såkalte "domssøndagen", fødselsdag. I apostlenes gjerningers treenighetssøndag, (f. eks. "12. søndag i treenighetstiden"). Da handler det om hva å leve et kristent liv. Kirkeåret slutter med den såkalte "domssøndagen", og og såkalt Kristi kongefest. andre kapittel leserdetvierom hvordan såkalt Kristi kongefest. Farge: unntak av noen søndager er stort sett Farge: Treenighetstiden disiplene var forvirret ogtreenighetstiden rådløse. er stort sett grønn, med grønn, med unntak av noen Så høres det en susen og søndager. Ånden kom over dem som en ildtunge. Pinsens farge: Rødt, ånden, kraften og ildens farge. Støtt menighetsbladet økonomisk, selv om det ikke er vedlagt en giroblankett Benytt konto nr Hjertelig takk, hilsen redaksjonen VIELSE HILDE MARIE WALSTAD OG JØRN OVE HANSEN CATHRINE NILSEN OG ARILD KRISTIANSEN GRAVFERD Det koster oss kr,- å legge med en giroblankett. Hvis du selv kan ordne med å gi din gave til bladet vil dine penger bli bedre utnyttet. Underskuddet i fjor var noe over kr 6,- Uten to giroblanketter hadde vi hatt et overskudd på kr 2,-! Musikalske sko DÅP INGRID GUSTAVSEN WAAL LILY ALEXANDRA HELGERUD MATHEA JEPPESEN THORSET LIAM GAATHAUG HOLM HAAKON DRAGSETH LERØ LIV HEIDI FINSETH BREIVIK MATS ERIKSEN GUSTAV FRETLAND BROSØ MATS ERIKSEN ULRIK LONE SNORRE GLIMSDAL REINI ULRIK BRØNSTAD BJØRGE KORNELIUS KASTE-NICOLAISEN SARA IPEK DØLEN ALEXANDER ALI DØLEN ELSINE HUUSBYE ERIKSEN LEO L. KRISTOFFERSEN SCHØNE ANTHONY ANDERSEN EVA HALDIS HERMANSEN STEINAR HØSØIEN OSKAR MARTIN WATHNE INGRID KRISTINE NICOLAYSEN BRIGITTE SCHUSSLER INGRID KNUTSEN GERD SYNNØVE GJERSUM KJELL ARVID ARONSEN REIDAR MARTIN KRISTIANSEN EIRIN HILMA WIGDAHL NORLI SOLVEIG HOLTE GERD KORSBØEN MAGNHILD SJØBERG HARALD ANDERSEN TOR HOEL REIDUN KLEVEN MAGNHILD FRIISE THEA JOHANNA NYSTØL MARGRETHE GRINDVOLL Oppdatert informasjon? Se vårt nettsted: drammen.kirken.no/stromsgodset 9

6 Snublesteiner Av Jon A. Hasle Den kvinnelige Visdommen Rørleggermester Lars Guldbrandsen Besøk våre flotte utsalg for bestilling av kaker, kjøpe en deilig lunsj eller noe godt til kaffen Tårnveien Drammen Tlf.: Fax: Godkjent for ansvarsrett * Sanitær * Nybygg * Service * Varmeanlegg * Gulvvarme og varmepumper Vi har noe for enhver smak Fabrikkutsalg Gulskogen Magasinet Havnegt Union Buskerud Storsenter Vi er stolte av vårt kjøkken! Vi kan derfor trygt anbefale oss til ditt neste arrangement. Tlf KJØTT ENGROS Trenger du å leie leilighet? Kontakt oss: Telefon: Telefax: Postboks 28, 3 Drammen - N. Eikervei 49, Drammen Fevang as, Postboks 344, 7 Drammen Du finner fremdeles ingen kvinnelige prester i den katolske og de ortodokse kirkene. De har på et vis løst det guddommelige kjønnsproblemet ved å gjøre Jesu mor, Maria, til halvt guddom. Hun er en formidler mellom Gud og mennesker, som man kan be til. Dette kuliminerte i 194, da den katolske kirke proklamerte Maria som ufeilbarlig, og at hun ble rykket opp til himmelen uten å dø. Den treenige Gud ble nesten utvidet til en kvartett, med Maria nederst og nærmest oss mennesker. til Gud, mente hun. Men siden endrer hun oppfatning. Jesus blir frigjøreren. Hans liv og død på korset viser oss Guds kjærlighet, som kan forløse oss til vårt sanne jeg, til et liv slik det var ment fra Guds side, til et samliv med Gud. Da blir synden å velge Gud bort og leve for seg selv. Og vi frelses inn i fellesskap med hverandre og med Gud. Og Johannes forteller videre at Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss. Dette er hans form på juleevangeliet. Jesus, født av Maria, er Visdommen som er blitt et menneske som viser I begynnelsen av sitt forfatterskap var oss hvordan Gud er. I sitt brev til kokaren Blixen kritisk til Jesu stedfor- rinterne, skriver Paulus at Kristus er tredende soning. Hun ser på den som Guds kraft og Guds visdom. Denne umyndiggjørende. - Mennesket fratas visdom har ingen av verdens herskere ansvaret for eget liv og sitt eget forhold eller vismenn kjent til. Strømsgodset Menighetsblad #1/12 Strømsgodset Menighetsblad #1/12 Guds kvinnelighet Visdommen blir i Bibelen omtalt som hun. Den er kvinnelig. Grekerne kalte denne Visdommen for Sophia. Og denne kvinnelige Visdommen er et uttrykk for Guds egen væren. Det er denne Visdommen som vandrer blant verdens fattige og nødlidende, som er alles tjener, som innbyr Den som finner meg, finner livet til fellesskap og måltid og som elsker Den skapende Gud blir også en nys- uten betingelser og uten ende. kapende Gud. Og bak alt dette er han Visdommens Gud. Visdommen, Dette er Guds nyskapende kraft, som eller Ordet som Johannes kaller det i seiret over det onde og som kan være innledningen til sitt virksom i våre liv, hvis vi tar imot i tro evangelium. I Ord- og tillit. språkene i Det gamle testamentet sier Visdommen at hun var det første Herren skapte, hans første verk i fordums tid. Hvilke tanker eller erfaringer gjør det I opphavet ble jeg formet. Jeg var vanskelig for deg å tro på Gud? Kan der da han reiste himmelen og spente vi ha en dialog, oss «snubleføtter» hvelvingen over dypet. Jeg lekte på imellom? Send meg noen ord på mail. hele hans vide jord og hadde min fryd i Jeg svarer alle, enten i bladet eller menneskebarna. Sæl er den som hørprivat. Du treffer meg på er på meg. For den som finner meg, online.no. finner livet og får nåde hos Herren. Evangelisten Johannes forteller at Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham. I ham var liv, Nyhetsbrev per e-post og livet var menneskenes lys. Menighetsbladet kommer bare fire Visdommen blir i Bibelen omtalt som hun. Forløse oss til vårt sanne jeg En maskulint dominert kirke har lagt vekt på det objektive og iakttakbare. Menneskets synd gjøres til konkrete, umoralske handlinger som den store Dommer skal hente fram på dommens dag, hvis vi ikke har tatt imot Jesu sonoffer. Gud blir en juridisk og økonomisk instans, som veier for og imot. Tollbugata 4 44 Drammen Tlf Mange kvinner har livsrystende opplevelser i forhold til sin far, en partner eller andre menn. De har problemer med å forholde seg til en guddom som ensidig defineres som mann, som Faderen og Sønnen. De har problemer i forhold til kirkens massive patriarkalske tradisjon, som slår sprekker først i våre dager, og først og fremst i våre protestantiske kirker. Send meg dine snublesteiner ganger i året, derfor sender vi også ut et nyhetsbrev ca én gang i måneden. Ønsker du å få mail med spennende ting som har eller skal skje i menigheten, så send en e-post til: Oppdatert informasjon? Se vårt nettsted: drammen.kirken.no/stromsgodset 11

7 B-POSTABONNEMENT Avs: Strømsgodset menighet Grønland 1 4 Drammen S v a r k u p o n g Jeg vil gi min støtte til Strømsgodset menighet og sender inn et beløp regelmessig eller som en engangsgave. Jeg avtaler selv med min bank om hvor mye og hvor ofte gaven skal gis Jeg ønsker mitt bidrag skal gå til: Menighetens arbeid (dekker alle aktiviteter) Lønn til ungdomsarbeider Menighetens misjonsprosjekt Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er Iht Personopplysningsloven av 14. april 2, informerer vi om følgende: Menigheten vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende skattefradrag. For firma / bedrifter skrives foretaksnummer: Navn: Adresse: Postnr/sted: Dato.. Svarkupongen sendes/leveres til: Strømsgodset menighet Grønland 1 4 Drammen Underskrift..... Tusen takk for din støtte! Hvis du ønsker skattefradrag (opp til kr 12.,- pr år) trenger vi ditt personnummer. Givertjeneste med skattefritak Strømsgodset menighet står foran store forandringer (nye boliger bygges og befolkningen øker). Vi ønsker å være med på å skape et best mulig miljø for alle aldersgrupper. Stat og kommune har ansvar for lønn til prester, diakon, organist, kirketjener, kirkegårdsarbeidere og kontorhold, samt vedlikehold og drift av kirker, kirkegårder og presteboliger. Alt som gjøres i en menighet må vi selv finansiere. Slik som: Lys og bilde ved dåpen, bøker til dåpsforeldre, toåringer, fireåringer og seksåringer, en del utgifter til konfirmanter, kor, diverse tiltak for unge og eldre og andre kulturtiltak. Bli med i givertjenesten Kvittering gis på alle beløp over kr,- når du har meldt deg som giver. Alle som gir mer enn kr vil få en kvittering ved årets slutt og kan trekke inntil 12. kr fra på skatten. Merk! Det er fullt mulig å gi et engangsbeløp også!

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Jeg tenker ofte på en sang som ble sunget mye i kristne ungdomsmiljøer i 1970-årene. «Du har sikkert

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer