Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi"

Transkript

1 Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en del av programmets «Kick-off». Referatet er fortløpende nedtegnelser på bakgrunn av forståelsen av referentene og

2 Innhold Helse- og omsorgsdepartementet v/statssekretær Lisbeth Normann... 3 Trude Andresen (Område direktør i KS)... 4 Bergens prosjekt (Bergen kommune, Stord, Lindås og USHT Hordaland - velferdsteknologi)... 6 Bærums prosjekt (Bærum, Tjøme, Larvik, Åfjord, Bjung, Stavanger, Skien, Drammen og Trondheim kommune + SINTEF)... 6 Helsenettverk Lister (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal)... 7 Horten prosjektet (Horten kommune)... 7 Oslo prosjektet (Oslo kommune bydel St.haugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka)... 7 Sarpsborg prosjektet (Del av interreg prosjekt med Fredrikstad, Sarpsborg, Göteborg, Oslo og Borg Innovasjon)... 8 Tromsø... 8 Søndre Land og Vestre Toten... 8 Værnes region... 8 Østre-Agder... 9 Hvordan kan Helsedirektoratet og KS imøtekomme deltakernes forventninger og sørge for at vi lykkes med å samarbeide i dette nettverket? Hva forventer vi. Aktiviteter fremover mv Forventninger til programkommunene Tidsperspektiv Nasjonalt kunnskapsnettverk Velferdsteknologiens ABC Prosessveiledning Standardiseringsarbeidet Rapportering 2013 og tilskudd Hovedkontaktpersoner Hva er innovasjonsspørsmålet i ditt prosjekt? Innhold Innovasjon Innovasjon kort sagt «Innovasjon? ja men hvordan?» Innovasjonshjulet i mange runder

3 Bruker perspektivet Innovasjonsspørsmålet Eksempler: Innovasjonsspørsmålet det er vanskelig: Anbefalinger Oppsummert Bruker og behovskartlegging i innovasjonsprosesser, Behovskartlegging i innovasjon Involvere alle interessenter Metoder for behovskartlegging Kartlegging av brukerbehov Etiske betraktninger og personvern Ulike verktøy/sjekklister/spørreskjema for kartlegging Pågående og nye aktiviteter Diskusjon spørsmål Samarbeidsmodell Etikk

4 Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Helse- og omsorgsdepartementet v/statssekretær Lisbeth Normann HDEP får referat fra prosjektene og det tar de med seg. Viktig at flere aktører er med på denne samlingen. Felleskap er viktig. De skal følge opp omsorgsmeldingen, og velferdsteknologi satsningen. Stimulerer til innovasjon, og legge lista for innovasjon lavere. De vil øke satsningen på velferdsteknologi. Teknologien møter ikke tjenesten eller brukerens behov. Bevilget 34 mill. nå i Forenkle loven for offentlig anskaffelse, og vil komme med en veileder. Innovasjonsprogram følgeforskning blir sentralt. De er utålmodige og vi er utålmodige. De følger med og at prosjektene treffer framtidens utfordringer. 3

5 Trude Andresen (Område direktør i KS)»Det starter nå, men vi har en lang reise foran oss». Reisen så langt: Arte (2007) Teknologi rådet (2009) Hagen - utvalget (NOU 2011:11) Fag rapporten til helsedirektoratet (2012) Nærings- og handelsdepartementet strategi om anskaffelse (2012) KRD Strategi i kommunal sektor (2012) Kommunene som er utvalgt til programmet har vært grundige og skikkelig og har utmerket seg innen for temaet. I tillegg har kommunene tatt risiko og jobbet med utfordringer. Kommunene som er utvalgt må generalisere sine erfaringer slik at andre kan lære av det og skal bidra inn mot standardiseringsarbeidet (alle systemene skal på sikt henge sammen). Det er også forventninger om at kommunene jobber sammen med forskningsmiljøer for å få frem praktisk forskning. Kommunene må stille krav om forskning på oss, med oss og i forhold til leverandørene. Det er kommunenes krav som skal dekkes i fremover. Alle løsninger skal det stilles spørsmål til. FEIL SKAL TÅLERERES Nasjonale organisasjoner skal hjelpe kommunene med risiko og skal jobbe for at det er lov å feile. 4

6 I en innovasjonsprosess må vi gjøre feilene tidlig og justere tidlig. Test fort og lite uten at det går ut over brukere og ressurser. Test fast, Fail fast Adjust fast Tom Peters. Gi dere selv tid! Ikke la dere stresse! Tjenesteinnovasjon tar tid. Vi må bruke tid selv om mange er utålmodige. Prosessene i innovasjonshjulet tar tid. Bruk verktøyene! Veikartet N3 KS skal være med på å støtte kommunene og for å overføring av erfaringer mellom kommuner. «Vi kjenner ikke målet». Vi kjenner bare behovene. Måten å jobbe for å få dette skikkelig til vet vi enda ikke. Det er det som er innovasjon. Det er behovet vi starter med og målet er ukjent. 5

7 Prosjektene Bergens prosjekt (Bergen kommune, Stord, Lindås og USHT Hordaland - velferdsteknologi) Utskiftning av dagens trygghetsalarmer i Bergen 250 enheter i Lindås kommune Stord utvikling av nye alarmer (10-20 enheter). Publiserer resultater forløpende Bergen nye alarmer 2500 enheter Bærums prosjekt (Bærum, Tjøme, Larvik, Åfjord, Bjung, Stavanger, Skien, Drammen og Trondheim kommune + SINTEF) Kunnskap rundt brukerbehov utvikle kartleggingsmetodikk og språk/bestilling til leverandør Se på nytte organisasjonsutvikling / effekt på drift ikke bare på kvalitet Tjenesteorganisering Utvikle ulike former for leverandør samarbeid Bruker veikart for velferdsteknologi som utgangspunkt Effektstudier Resultatformidling Mål: nytte og effekt av løsninger robuste løsninger tjeneste tilbud og organisering Hovedaktiviteter: veikartet (utgangspunkt) behovskartlegging leverandør/kommunesamarbeid tjenesteinnovasjon effektstudier resultatformidling Konkrete utprøvinger: trygghetspakker (360 til sammen) 6

8 gps løsninger i sykehjem elektroniske nøkkellåser alarmmottak (Trondheim og Bærum) Helsenettverk Lister (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal) 50 trygghetspakker Tjeneste innovasjon Brukerfokus Følgeforskning Løpe resultatformidling Horten prosjektet (Horten kommune) Optimering av kjøreruter og planlegging av hjemmebesøk Oslo prosjektet (Oslo kommune bydel St.haugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka) Bruker fokus Inn som en naturlig del av alle brukervurderingene Tidligere erfaringer: hjemmeboende med kols. Nettbrett måleinstrumenter. Mottak av verdier på ipad. En mobil løsning ønsket de. Erfaringer: Trygghet følelse av mestring - og kjennskap til egen sykdom/helsetilstand. Mål: Videreføring og utvidelse av eksisterende tjeneste/prosjekt. Bruker i fokus- ivareta de behovene som avdekkes. Utforske og teste ulike, relevante løsninger og produkter i trygge omgivelser. Få bred kunnskap til mulige løsninger bruke dette som en naturlig del i alle brukeromgivelser. De skal danne en gruppe som får god kompetanse på dette. 7

9 Sarpsborg prosjektet (Del av interreg prosjekt med Fredrikstad, Sarpsborg, Göteborg, Oslo og Borg Innovasjon) Behovsdrevet innovasjon o Trygghetsskapende tiltak o Medisinhåndtering o Følge opp sykdom hjemme o Letter tilgang på informasjon Eldre skal ha eierforhold til velferdsteknologi Individuelle trygghetspakker (25 enheter) 50 medisin dispenser Mobile trygghetsalarmer Opplæring av pårørende Opplæring av eldre Følge forskning Tromsø Teknologirommet testrom/demo. Et mulighetsrom og en døråpner til bruk. Måltall om 50 trygghetspakker og et system for mottak av alarmer og respons når alarmen utløses. Søndre Land og Vestre Toten Ca 20 brukere i hver kommune. Trygghetspakker som en videreutvikling av trygghetsalarmene våre. Tilskudd 1.2 mill. Prosjektleder i 50 % stilling. Påberegner en kommunal kostnad. Værnes region 5 kommuner Bo lengre hjemme de har mange spørsmål knyttet til erfaringer i forprosjektet. Hovedprosjekt basert på erfaringene i for-prosjektet Teste smartere sensor pakker (40 stk) Hjemmeside. 8

10 Østre-Agder Tilsyn på natt 9

11 Notater fra 16. Januar: Hvordan kan Helsedirektoratet og KS imøtekomme deltakernes forventninger og sørge for at vi lykkes med å samarbeide i dette nettverket? Hva forventer vi. Aktiviteter fremover mv. v/rådgiver Une Tangen (KS) og seniorrådgiver Lasse Frantzen (Helsedirektoratet) Tilbakemeldinger vi kom med i går vil de nå gi svar på. Veien videre: Velferdsteknologiprogrammet (det vil det nå fremover bli kalt, pga av at det er enklere) Forventninger til programkommunene Samle-dele-preke Gi innspill og bidra i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget (inkl.verktøy), standardiseringsarbeidet og andre aktiviteter nettverket ønsker Ressurskommuner Fra utvikling til skalering. Vi må ha mange samarbeidspartnere, alene og sammen. Bruke hverandre som sparings partnere. De skal være tett på oss (Hdir og KS). Åpen dialog og lav terskel for å ringe de/kontakte de. (dag og natt i følge Lasse;)) ABC vi skal være med å utvikle den. I spredningsfasen så forventer de at vi skal være med som ressurskommuner og hjelpe andre kommuner. Prosjektene må ha en naturlig utvikling for oss. Det kan være at det kommer andre ting som bør komme med i prosjektet. Vi skal ha ett langt familie selskap. Tidsperspektiv Rigging > Utprøving > (halve sannheten- det kommer stadig nye ting denne fasen vil gå igjennom hele programmet) Skalering > (kanskje 2016 ) Konsolidering > 2020 De regner med at vi som er med nå blir med ut 2015 evt lenger. Totalt 320 kommuner ønsker de at skal være med i programmet. 10

12 Nasjonalt kunnskapsnettverk Forslag til navn ønskes Temabaserte samlinger programkommuner, forskningspartnere, leverandører. At de også blir med på samlinger ut i fra hva som er tema. Åpen på en slik deltakelse fremover. Hyppige samlinger i samlinger til i år (1 vår- og 2 høst) - mai: Ks arrg. Trygghetsalarm. Relevant for oss alle. Overgang til ny type dato kommer. De vil legge neste samling i tilknytting til dette. Mai: I nettverket: dele, kunnskap, prosessveiledning (dette skal ut på anbud, de vil vite i mai hvem som får denne oppgaven), gevinstrealisering, jus, personvern, informasjonssikkerhet, forskningsspørsmålet hvordan bestille forskning? De skal også få veiledning på dette. Slutten av August; anskaffelser/leverandørprogrammet, trygghetsalarmer, fordele utviklingsoppgaver November: åpen behovene bestemmer. De ønsker innspill på dette. Temaene må møte de behovene vi har. Hvor lang tid? To dager? Risiko vurdering i de ulike prosjektene? Noe vi må tenke på? Litt sent å ta opp forskningsspørsmålet i mai? Må samlingen komme før? Og i ønske om kunnskap ang leverandører? Må det også komme før mai? De vil komme tilbake på dette og så får vi ny dato i mai. Hvor skal samlingene være? Greit å flytte litt rundt. Nettsider: prosjektrom? Lukket facebook gruppe? undersøkes. De er enige i dette, men Ks og Helsedirektoratet sine hjemmesider. De har ikke de mulighetene. De må jobbe litt mer på dette. De kommer med tilbakemelding hvordan det skal gjøres. Læringsarena Liste med kontaktinformasjon Helsedirektoratet og KS har ansvar for å samle forsknings aktører, virkemiddelaktører, leverandørbransjen, brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner. gevinstrealiserings metode Tilby kompetanse fra andre nettverk. Kople andre nettverk til dette nettverket. Bruke kompetansen i nettverket plukke ut og bruke det vi kan. Be oss om å presentere noe. De ser på programmet som et innovasjonsprosjekt. Løpende utvikling og tilpasning Velferdsteknologiens ABC FoU-avtale mellom Ks og Hdir Sintef som skal gjøre dette for de. Men i sammen med oss. Hva blir velferdsteknologiens ABC? 11

13 Videreutvikling av veikart for velferdsteknologi Verktøy for forvaltning Verktøy for etisk vurdering Verktøy for vurdering av brukerbehov prioriteres Verktøy for teknologiløsninger Verktøy For utvikling av tjenester Informasjonssikkerhet normen Utvikles i partnerskap med programkommuner Alt tilgjengelig på ks.no Egen intern opplæringspakke etter mønster fra demensomsorgen ABC Første levering i medio 2015 og ferdig versjon medio 2016 Eget hefte til demens omsorgen ABC i løpet av Aldring og helse skal lage dette. Prosessveiledning Åpen anbudskonkurranse for å knytte til oss et miljø som kan tjenesteinnovasjon og har kunnskap om kommunesektoren Skal gi opplæring i det å drive innovasjonsprosjekter og prosessveiledning etter behov Tilpasses kommunens behov Sparringspartner Oppsøkende konsulent bistand Viktig å avdekke reelt behov for bistand og opplæring. Det vil være individuelt hva kommunene har behov for. Forskning Forventningene Måle nytteverdi for brukere, pårørende, ansatte og tjenestene. Kommunaløkonomisk effekt Baseline er viktig Forskningsspørsmålet Helsedirektoratet/KS skal sikre etablering av et forskernettverk Metodeutvikling konkret ut i fra programkommunenes behov og driv i arbeidet. Standardiseringsarbeidet Eget prosjekt Programkommunene viktig Trygghetsalarm 12

14 Trygghetsalarm blir hovedtema blir viktig for mange kommuner fremover. Standardisering er viktig. Roald Bergstrøm som snakker om det. Hdir har det over ordnet ansvar. Hvilken rolle skal Hdir ha. Rammeverk og avklare en infrastruktur. Hvor skal dataene fra velferdsteknologien havne. De har tro på et nordisk samarbeid. Fordel for alle, oss og leverandører. Trygghetsalarmer nytt prosjekt. Ikke det tekniske men for tjenestene. Når skal de utløses. Sverige skal lede dette prosjektet. Vi kan bli invitert inn og delta på møter. Tips vi ser også på Danmark. De har kommet langt. De har valgt et regime for standard. Eu har gitt ut en bok om temaet. Om å gjøre å velge rett standard. Danmark har valgt standard. «Continuia» avklaring 1/8 da skal de avklare om Norge skal gå inn i dette. I løpet av 2014 foreløpig standard på trygghetsalarmer. Teknisk standard? Mest tjeneste standard. Et arbeid som de kommer til å prioritere. Utfordrende arbeid. Krav forholde seg til «Continuia» Velger Norge dette vil det forkorte tiden, mye vil være på plass allerede. De vil bruke oss som en ressurs. Standard for utvidet trygghetsalarm. De anbefaler (Hdir) at vi har is i magen venter med anbud. De har stort fokus på dette. Det vi trenger for å legge ut et anbud vil de komme med i løpet av høsten, dette har Hdir som mål. Vi må kjøre prosjektet slik det er naturlig for oss. Rapportering 2013 og tilskudd 2014 Møter hver søker Tlf/video: status per rapporteringstidspunkt Power point ønsker de når vi møtes. Ca mai måned. Tilskudd 28 mill: skal dekke ca 8 mnd drift + 4 mill. Bør ikke søke om å få overført utbrukte midler til Revisjonsuttalelse hvis ikke brukt noe- bekreftelse om at midlene er satt av til bundet fond kopi av KST-sak! Tilskudd 2014: tas samtidig med rapporteringen Når: april/mai Hovedkontaktpersoner Nært samspill mellom KS og Helsedirektoratet Programleder/Hdir er lyst ut Une Tangen, KS Kristine Brevik, Hdir Lasse Frantzen, Hdir Standardiseringsarbeidet Roald Bergstrøm Hdir. Juss mv. Kjersti Hillestad Hoff, Hdir og Trine Grøslie Stavn, Hdir. 13

15 Sender ut kontaktinformasjon Vi ønsker også mer fokus på etikk. Hva er innovasjonsspørsmålet i ditt prosjekt? v/fagsjef innovasjon Riche Vestby, KS Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker «Verktøy»: - N3 og innovasjon spørsmålet hva er det og hvorfor er det smart å jobbe med det? Brukerperspektivet som en rød tråd. Innovasjon Innovasjon et begrep som gir mening? Innovasjon betyr fornyelse og kjennetegnes ved at: Det er snakk om implementering av ny viten eller teknologi eller kjent viten benyttet på nye områder Innovasjonene skaper merverdi for virksomhet, samfunn og innbyggere/brukere Formen er eksperimenterende og resultatene ikke er kjent på forhånd (Kilde: «vi er på vej, offentlig innovasjon 2.0». Digmann, Jensen m.fl. 2012) Løsningen skal ikke være kjent på forhånd. Innovasjon kort sagt Nytt Nyttig Nyttiggjort Innovasjon en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi. Flokene vi ikke klarer å løse opp i.. Innovasjon handler om å finne nye løsninger på gamle problemer 14

16 Ett eksempel: Bodø m.fl. Floke: Eldre som ønsker å bo lengre hjemme Løsning: Hverdags rehabilitering «Før hadde hun 11.5 timer hsp i uken. Nå har hun ti minutter i måned. Men Magny klager ikke. Snarer tvert i mot» (Avisa Nordlys, ) De har tenkt annerledes alle er fornøyd. Se sammenheng mellom hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. «De det handler om blir gjort til en del av løsningen ikke til problemet» «Comeback for det selvhjulpne mennesket» Kilde:.. 20/80 Prosessene vi skal inn krever mye. Organisasjon og prosesser er 80 og teknologi er 20%. «Innovasjon? ja men hvordan?» N3 elektronisk verktøy. Kommunesektorens verktøy Kom i gang med metodeverktøyet N3 Behov løsning pådriver team forankring Innovasjonshjulet i mange runder Behov <-> Test <- løsning NB! Fail early to succeed later. Bruker perspektivet Perspektivene må endres? «du bor der jeg jobber» eller «jeg jobber der du bor» «fra fokus på brukerne» til Brukernes fokus» Historien om da Hilda ble «forbainna». Hun reiste seg på et møte og sa: Hun ville bli overvåket foran og bak, så lenge hun kunne bo hjemme. Det var hennes behov. 15

17 Innovasjonsspørsmålet I departementet: Hvordan kan vi bli kvitt alle de «satte» folkene i ledelsen? Dette er ikke ett innovasjonsspørsmål. Innovasjonsspørsmålet I undersøkende og eksperimenterende arbeid med innovasjon er det de riktige spørsmålene som teller. Det er dem vi skal lete etter heller enn å bruke tiden på detaljerende beskrivelser av det vi skal oppnå Det vi heller skal gjøre er å spørre oss er: «Hvorfor er det vi vil»? Hvilke utfordringer står vi ovenfor som gjør at arbeidet må gang? Hvilke problemer er det gjør at vi må vende oss mot nye måter å løse oppgaver på? Innovasjonsspørsmålet kjennetegnes ved tre forhold: Det skal romme en visjon Man må ikke kjenne svaret på utfordringen på forhånd (svaret kan aldri være andres beste praksis) Det skal være kort, klart og motivere til videre jobbing Eksempler: Frafallsproblematikk Enhet for helse og omsorg teknologi Innovasjonsspørsmålet det er vanskelig: Å være visjonære Ikke gå i fella og lage en klassisk prosjektformulering Å ikke legge inn en kjent løsning i spørsmålet Å få det til å klinge slik at man får lyst til å gå i gang med arbeidet Anbefalinger Glem aldri at innovasjonsspørsmålet skal romme en visjon Husk at det ikke skal være lett å besvare, men at det skal væree enkelt, lettfattelig og motiverende formulert Innovasjonsspørsmålet må aldri være et kompromiss. Da lager dere heller to stykker Sett av godt med tid 16

18 Skap dere et klart bilde av hvordan og hvem som skal arbeide videre med ideer som kommer som følge av innovasjonsspørsmålet Ledelsen må ikke slippe det undersøkende arbeidet for tidlig «Bill.mrk: har løsning søker problem» Oppsummert Innovasjon + utprøving av velferdsteknologi = sant Brukeren må inkluderes fra start til mål N3 og innovasjonsspørsmålet kan hjelpe dere på vei.. Og husk at: Arbeidet med å løse flokene starter i dag.? nei takk!.. vi har ikke tid Bruker og behovskartlegging i innovasjonsprosesser, v/seniorforsker Tone Øderud, Sintef Behovskartlegging i innovasjon Kartlegge og beskrive behov/skaffe innsikt Sikre at utvikling av produkter og tjenester er forankret i reelle brukerbehov - uttalte og ikke uttalte Involvere brukere Grunnlag for anskaffelse Bidrar til felles forståelse og forankring Hvordan kan tjenesten «rigge seg» slik at folk kan bevege seg fritt? Involvere alle interessenter Sluttbruker Pårørende Ansatte i PLO/fagfolk IKT- ansatte Vaktmester/eiendom Adm.ledelse Politisk ledelse Frivillige Metoder for behovskartlegging Søk i litteratur Individuelle intervju intervjuguide Fokusgruppeintervju Observasjoner 17

19 Spørreundersøkelse Rollespill Service blueprint Etc I trygge spor har de prøvd ut teknologi. For å lære av det. Prøver ut teknologi Tar bilder, registrere hendelser Erfaringsutveksling/lære av andre Man er ikke alltid bevist på hva man gjør og hva som skjer i løpet av en dag. De prøvde kamera på noen, som tok bilder i løpet av dag. Behov for nye løsninger. Mye å gjøre med eksisterende løsninger for å gjøre de bedre. Teknologikartlegging -> se på teknologi, og se / prøve den er viktig. Utvikler nye konsepter (produkter og tjenester) Kartlegging av brukerbehov Individuelle behov alt er individuelt. Det må vi ta høyde for. Det forandrer seg over tid, alt kan skje. Behov kan forandre seg fra dag til dag. Etiske betraktninger og personvern Etiske betraktninger og vurderinger må alltid inkluderes Lover og rettigheter Samtykkekompetanse Ulike verktøy/sjekklister/spørreskjema for kartlegging - Identifisere brukere - Kartlegge bruker behov - Dokumentere effekt - Vurdere teknologi Eks på verktøy for kartlegging Iplos, ADL vurdering, MMSE 18

20 Pågående og nye aktiviteter Trygge spor/trygghetspakken ( spørreskjema/intervjuguide for GPS, varsling, medisinering, sosial kontakt osv sjekklister for implementering av GPS, tjenestedesign GPS, teknologivurdering GPS Utvikling av kartleggingsskjema velferdsteknologi Nye aktiviteter velferdsteknologiens ABC Diskusjon spørsmål Finnes det eksisterende data som vi kan bygge videre på (Iplos)? Hvem gjennomfører kartleggingen? Felles terminologi Valg av medium (papir, elektronikk ) Samarbeidsmodell Kommune Forskning Bedrift Og pasienten i sentrum. Er iplos noe vi kan bygge videre på når det gjelder teknologi? Bakgrunnsdata jobb, pårørende integrasjon mot kartleggingsverktøyet. Kartlegge behov for gps, så må du ha kompetanse. Hvordan skal velf.teknologi bli en naturlig del av ett skjema? Etikk v/ Einar Øverenget, Filosof. Dilemma velge rett eller galt. Ofte blir det galt / rett for noen. Ta utgangspunkt i velferdsteknologi i dag. Tanker for noen tusen år siden, som er viktige i dag. Hva er velferd? Hva er et godt liv? Og ha nødvendig behov / materielle ting dekket. Hva er det gode samfunn? Hva kjennetegner et godt samfunn? Der mennesker kan leve gode liv. Hva er det gode liv? Vinne hovedgevinst i lotto? Får de som vinner 214 mill. et godt liv. Nei men det beste er 18 mill. Aristotelses skrev bok om hva er det gode liv. Vi kjenner alle innholdet i boken uten å ha lest den. Viktige verdier i vårt samfunn. Demokrati består av greske ord. Velge de som skal styre for oss. Hva er det gode liv for ett menneske? Det som kjennetegner alt som lever, leve i samsvar med det rundt oss. Ytre liv planter 19

21 opptar næring og vokse. Endre i kraft av seg selv. Dyr kan også det, men de kan også sanse og føle behov. Dyr kan oppleve smerte og ubehag. Mennesker kan en ekstra ting, ta valg og ta beslutninger. Overstyre ta makt over oss selv. Det er særegent for oss mennesker. Vi er ikke så styrt av vår natur. Overta makt i eget liv. Det kommer fra en bestemt type tenkning. Vi må styre oss selv. Det finnes ikke noe mer hjelpeløst som et nyfødt barn. En nyfødt kalv reiser seg bare rett opp. Bruker ikke tid til å lære å gå. Mennesker bruker tid til å klare å stå på egne bein. Hvor lang tid bruker vi mennesker til å stå på egne bein. Vi gjør mange ting nå, eks sender folk til månen, transporterer lunger, hjerte Det kjennetegner oss mennesker, at vi kan overstyre og utvikle oss. Radikale endringer. Det skjer ikke så mye nytt i måten dyr lever på nå enn før. Men det er store endringer hvordan vi mennesker lever nå enn før. Vi mennesker er i stand til å ta myndighet over eget liv, enn alt annet som lever. Ta makt over oss seg. Utfordrer små barn til å gjøre det. Kjefter ikke på små barn som er to, men kanskje når der 5 år og knuser ett glass. Vi innfører tidlig et skille for barn. Vi står for ansvaret for våre egne liv. Noe helt grunnleggende små barn forventninger til at de har det ansvaret i sitt liv. Grunnleggende verdier. Autonomi to ord auto selv- nomi selvstyrende. Frihet to ord Individets rett til å styre seg selv. Grunnleggende verdi. Selvangivelse tygg litt på det ordet angir seg selv. Demokratiet er tillitsbasert. Det er besparende og effektivt. Hva er frihet? Hva gjør vi når barnet blir myndig? Da gir vi soft varen til politiet. Frihet er en grunnleggende verdi retten til å bestemme selv. Forholde seg til seg selv. Bør jeg gjøre det eller bør jeg ikke gjøre det Vi ønsker å få lov til å velge. Valg autonomi eks barn. Gi de ett valg, enten de par skoene eller ett annet par sko. Slik at de kan velge. Grader av autonomi eks delvis autonomi (Alzheimer) Hva vil det si å bli holdt ansvarlig for noe? (Breivik saken) Vi kan styre handlinger. Ikke ånderett, nervesystem.. Menneskerettigheter Kan vi bruke teknologien til å skape velferd? Mennesker er aktører - noen oppfatter mennesker som brikker. Gi økt myndiggjøring da er velferdsteknologi bra. Hvordan håndtere dilemmaer? Moral og etikk skille dem. Alle har en moral. Hvor kommer den fra? Ikke medfødt.. den er lært.. hvem har vi lært den av? Mennesker rundt oss de vi ser opp til. Vi tar etter hva andre mennesker gjør. Slik oppdrar vi hverandre. Vi tar etter omgivelsene våre. Begrunne hvorfor vi velger/gjør det ene eller det andre --- etikk. 20

22 Rutine slik har vi alltid gjort det hos oss obs rutine blindhet. Verden endrer seg det gjør ikke rutiner. Vi må ikke alltid gjøre det slik det har vært. I møte med ny teknologi være skeptisk for rutine argumentet. Det vil dukke opp, fordi det representerer noe nytt. Komformitet lett å gjøre det slik, slik gjør alle andre det. Vi gjør ofte det alle andre gjør. Vi faller på plass med omgivelsene. Ikke aksepter disse to argumentene. Velferdsargumenter: Velferd Og frigjøring Hvilke forpliktelser har vi? Forstå den, og at det er mulig for de som bruker den å forstå den, og den må virke, gi økt myndighet. Teknologi er et middel og ikke ett mål i seg selv. Hva er det et middel for? Frigjøring Dagens kommunikasjonsteknologi er frigjørende ekstrem grad av overvåking. Det er faren! Skaper teknologien velferd? Hvorfor ønsker vi å gjøre det vi gjør? Det nye må kunne brukes til noe I hvilken grad frigjøres vi? Dilemma vil komme besparende og mer frigjørende eller motsatt i saksbehandling i dag brukes mye teknologi. Tar oss på ville veier.. den er effektiv og kostnadsbesparende derfor bruker vi den. Bok: «Helstøpt» etikk i praksis. Etikk dilemmaer i teknologien det vil komme! 21

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte 28.11.13 Nasjonalt program for implementering og utvikling av velferdsteknologi 10 søknader ble med i denne omgang (32 kommuner) Velferdsteknologifamilie

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse Nasjonalt velferdsteknologiprogram Videre strategi Jon Helge Andersen Programleder Direktoratet for e-helse Det begynner å rulle med velferdsteknologi! men tempoet må opp! «Look to Agder!» Foto: Johnér

Detaljer

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere!

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS viktigste oppgaver Alle kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I 2 0 1 7 Velferdsteknologi definisjoner Helsedirektoratet Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk som skal understøtte og forsterke brukernes

Detaljer

Velferdsteknologi og standardisering

Velferdsteknologi og standardisering Velferdsteknologi og standardisering Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2020 Programleder Lasse Frantzen Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser Tjenesteinnovasjon

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi Tone Øderud, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn Drammen kommune Fredag 14. oktober 2016 Technology for a better society Teknologi for et bedre samfunn SINTEF

Detaljer

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS

Innovasjonsarbeid i kommunen. Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS Innovasjonsarbeid i kommunen Sterk tro og åpent sinn! Tone Marie Nybø Solheim, direktør Helse og velferd, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Utfordringsbildet Befolkningsvekst Aktivitetsvekst

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre?

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Riche Vestby Etikkonferansen 30.04.2014 Dette foredraget handler om: Å åpne opp for nye tankesett og utfordre

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Veikart for tjenesteinnovasjon Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Veikart for tjenesteinnovasjon Velferdsteknologiens ABC Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Veikart for tjenesteinnovasjon Velferdsteknologiens ABC Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Økt bruk av velferdsteknologi er ikke et

Detaljer

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Omsorgsplan nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 - nytenkning om brukerrollen? Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2012 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg utforsker mulighetene

Detaljer

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Juni Bratberg Melting 30.9.2016 Utfordringsbildet i helsesektoren: Aldrende befolkning, større

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator NTVA-møte, Oslo 6.12.2016 Overordnet målsetting: at nye tjenester og teknologi tas i bruk

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Erfaringer med GPS fra Trygge spor og Samspill prosjektene. Hva viser effektstudiene?

Erfaringer med GPS fra Trygge spor og Samspill prosjektene. Hva viser effektstudiene? Erfaringer med GPS fra Trygge spor og Samspill prosjektene. Hva viser effektstudiene? Tone Øderud, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn Sissel Eriksen, Fagrådgiver, Nedre Eiker kommune Førde 29.

Detaljer

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen Velferdsteknologi Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen 1 2 «Velferdsteknologi». Smak på ordet. For den som ikke forholder seg til data og teknologiske samfunnsveier i det daglige, er uttrykket alene

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologiens ABC Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Sentrale tema i emne B Brukermedvirkning Brukerinvolvering og velferdsteknologi Samtale Deltakende observasjon Behovskartlegging

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere

Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere Tone Øderud, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn Velferdsteknologi for egenmestring Høgskolen i Buskerud og Vestfold,

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rogaland (USHT): Henrik Hovland, prosjektmedarbeider velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rogaland (USHT): Henrik Hovland, prosjektmedarbeider velferdsteknologi Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rogaland (USHT): Henrik Hovland, prosjektmedarbeider velferdsteknologi Litt om status HVERDAGSREHABILITERING DEMENS Home2health living lab Omsorgsbiblioteket

Detaljer

SAMSPILL TJENESTEINNOVASJON OG BRUK AV VARSLING- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I DEMENSOMSORGEN

SAMSPILL TJENESTEINNOVASJON OG BRUK AV VARSLING- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I DEMENSOMSORGEN SAMSPILL TJENESTEINNOVASJON OG BRUK AV VARSLING- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I DEMENSOMSORGEN Tone Øderud, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn KS Agenda, 21. mars 2017 SINTEF 2017 "Teknologi for et

Detaljer

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN

Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Hvordan jobber vi i framtida? Og hvordan kommer vi dit? Riche Vestby, rådgiver HALOGEN Dagens tema Ingen enkle svar men mange spørsmål Målet mitt - Inspirere - Provosere - Diskutere Åpne opp for nye tankesett!

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING

VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING VELFERDSTEKNOLOGI STYRING OG GEVINSTREALISERING I LARVIK KOMMUNE 18.02.16 HAMAR, ELISABETH SØRENSEN 29.02.2016 Velferdsteknologi i Larvik kommune Handlingsplan for velferdsteknologi 2013-2017 Utfordringene

Detaljer

«Følgjer vi med i tida?»

«Følgjer vi med i tida?» «Følgjer vi med i tida?» Bruk av velferdsteknologi i målretta miljøarbeid. Gevinstrealisering som metode og bruk av tjenestedesign. Loen: 22.04.15 Regionen: www.lister.no/velferdstekno Bakgrunn Utfordringen

Detaljer

Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi

Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi Kristine Brevik Prosjektleder for tjenesteutvikling i velferdsteknologiprogrammet Helsedirektoratet NASJONALT

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

«Trygghetspakker erfaringer med implementering»

«Trygghetspakker erfaringer med implementering» Velferdsteknologi 1 «Trygghetspakker erfaringer med implementering» 1. Om behov og erfaringer v/åshild Moen 2. Om hovedprosjektet - Nasjonalt Velferdsteknologi Program (NVP) v/ingebjørg Riise Ingebjørg

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor

Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor Dag Ausen, prosjektleder SINTEF IKT Tone Øderud, Silje Bøthun, Kristine Holbø, Yngve Dahl, Ingrid Svagård SINTEF Fagdag, Utviklingssenter

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Når

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015

Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015 Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet 31 utviklingskommuner Spredningsfase fra medio 2017 Avstandsoppfølging

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

På tide å ta i bruk GPS!

På tide å ta i bruk GPS! Demensomsorgen På tide å ta i bruk GPS! SINTEF-seminar: GPS til personer med demens fra ord til handling! 10. november 2015 Dag Ausen, SINTEF IKT Slik kan det gjøres! https://www.youtube.com/watch?v=gwz5i4hlzvy

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland

Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund 09.03.2017 Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland Agenda Organisering i Lister Connect M4ALMO ALTAS Ressurskommune oppdrag Eksempel

Detaljer

Velferdsteknologi - virkemiddel for å organisere og yte tjenester på nye måter

Velferdsteknologi - virkemiddel for å organisere og yte tjenester på nye måter Velferdsteknologi - virkemiddel for å organisere og yte tjenester på nye måter KS og Helsedirektoratet: Velferdsteknologi hvorfor og hvordan? 14. og 15. oktober 2014 Scandic Oslo Airport Trude Andresen

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

Lister FVT Fagutvalg

Lister FVT Fagutvalg Lister FVT Fagutvalg 14.01.2016 Godt nytt år Fagutvalget 2016: Fyrtårn: Marianne Holmesland, Cecilie Karlsen, Camilla Gabrielsen og Elisabeth Urstad Kvinesdal: Sandra Treland Lyngdal: Anne Sanden Kvinen

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonalt velferdsteknologiprogram Erfaringen fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet så langt. Har teknologiinnføring i helse- og omsorgstjenesten ført til nytte? Jon Helge Andersen Programleder

Detaljer

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT

Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Dag Ausen SINTEF IKT Forprosjekt: Varslingssystemer for morgendagens sykehjem Dag Ausen SINTEF IKT Velferdsteknologi i sykehjem Ibsenhuset, Skien, 6. november 2014 Prosjektteam fra SINTEF Tone Øderud Seniorforsker SINTEF Teknologi

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar

Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar Forskning og innovasjon hvorfor på dagsorden i kommunesektoren? Forsknings og utviklingsseminar, Midt Norge 5. og 6. februar Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Trygge spor i Dramme. bruk av lokaliseringsteknologi i demensomsorgen. Bjørg Th. Landmark, rådgiver FoU, prosjektleder UHT

Trygge spor i Dramme. bruk av lokaliseringsteknologi i demensomsorgen. Bjørg Th. Landmark, rådgiver FoU, prosjektleder UHT Trygge spor i Dramme bruk av lokaliseringsteknologi i demensomsorgen Bjørg Th. Landmark, rådgiver FoU, prosjektleder UHT for Foto: Henning Tunsli Trygge spor Hensikt Bidra til å gi personer med demens

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg Velferdsteknologiske løsninger i

Detaljer

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS

Innovasjon i og med offentlig sektor. Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Innovasjon i og med offentlig sektor Nettverksamling Byregionprogrammet Tromsø, 4. oktober 2016 Henrik D. Finsrud Une Tangen KS Denne presentasjonen Hvordan henger innovasjon i kommunen sammen med næringsutvikling?

Detaljer

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta)

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 14.01.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 9.00 14.30 Til stede Forfall Anne Sanden Kvinen,

Detaljer

KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI UTGANGSPUNKT Skal velferdsteknologiske løsninger aktivt integreres

Detaljer

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP

Fokus. Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Østre Agder Fokus Kun Østre Agder og Fredrikstad som har fokus på digitalt tilsyn i NVP Bakgrunn for prosjektet Behov for andre løsninger! Utsagn fra nattevaktene: «Noen ganger våkner pasienten av at vi

Detaljer

UTPRØVING AV TRYGGHETS- OG MESTRINGSTEKNOLOGI HVA HAR NORSKE KOMMUNER LÆRT?

UTPRØVING AV TRYGGHETS- OG MESTRINGSTEKNOLOGI HVA HAR NORSKE KOMMUNER LÆRT? UTPRØVING AV TRYGGHETS- OG MESTRINGSTEKNOLOGI HVA HAR NORSKE KOMMUNER LÆRT? Dag Ausen, forskningsleder, SINTEF Digital Elin Sundby Boysen, Mette Røhne, SINTEF Digital Tone Øderud, Lisbet Grut, SINTEF Teknologi

Detaljer

Omsorgsplan Mulighetenes melding «Framtida neste stopp» Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester

Omsorgsplan Mulighetenes melding «Framtida neste stopp» Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Omsorgsplan 2020 - Mulighetenes melding «Framtida neste stopp» Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Morgendagens omsorg Omsorgsplan 2020 Meld. St. nr 29 (2012-2013) Morgendagens

Detaljer

Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig!

Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig! Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig! Kristin Standal Enhetssjef PLO Helseinformatikk Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk

Detaljer

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor TJENESTEDESIGN Illustrasjon: SINTEF Trygge spor Innhold Status i tjenestedesign Innsikter fra personer med demens og pårørende Utkast til tjenestemodell Leveranser Tjenestemodell Åfjord Tjenestemodell

Detaljer

Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens?

Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? Ny tjenestemodell for implementering av GPS som en del av tjenestetilbudet Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? Fagdag: Innovasjon og velferdsteknologi Sølvberget, Stavanger kulturhus 12. november

Detaljer

USHT Hordaland Velferdsteknologi

USHT Hordaland Velferdsteknologi USHT Hordaland Velferdsteknologi Lister kommunene 2013 Spes rådgiver Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no Aktuelle arbeider Definert i oppdrag fra Helsedir Ferdigstillet pilotprosjekt KS/NHO- leverandørutvikling

Detaljer

Velferdsteknologiprogrammet resultater og videre satsing

Velferdsteknologiprogrammet resultater og videre satsing Velferdsteknologiprogrammet resultater og videre satsing Kristin Standal, prosjektleder Innføring og spredning KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Agenda

Detaljer

SAMMEN ER VI STERKE!

SAMMEN ER VI STERKE! SAMMEN ER VI STERKE! SMARTE ANSKAFFELSER ERFARINGSKONFERANSE NAMSOS 18. MARS 2015 Hartvig Munthe-Kaas, prosjektleder KomNær, Helsedirektoratet KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

System teller kultur avgjør - om innovasjonsledelse i kommunal sektor

System teller kultur avgjør - om innovasjonsledelse i kommunal sektor System teller kultur avgjør - om innovasjonsledelse i kommunal sektor NSF ehelsekonferanse Hamar 12. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig

Detaljer

Program. Pleie og omsorg, Helseinformatikk

Program. Pleie og omsorg, Helseinformatikk Program 09:15 Velkommen, Christina Bang-Olsen, Anne Berit Fossberg, Jan Henrik Olsen, Bærum kommune 09:20 Ordfører Lisbeth Hammer Krog Bærum kommune, Innovasjonssatsing 09:20 RFF-prosjekt Trygghetspakken

Detaljer

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D.

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Finsrud, KS Denne presentasjonen Behovet for innovasjon Hva er innovasjon?

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Velferdsteknologi er vi på sporet?

Velferdsteknologi er vi på sporet? Velferdsteknologi er vi på sporet? Helseindustrikonferansen, Oslo 6 juni 2013 Ingrid Svagård, forskningsleder Biomedisinsk instrumentering, SINTEF IKT SINTEF IKT SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Byggforsk

Detaljer

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi Varslings- og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Kristiansand/Vest-Agder 03.06. 2015 Samspill Høsten 2013 godkjente

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016

VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET I BERGEN KOMMUNE - UTFORDRINGER OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN 2016 v/inger Larsen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Velferdsteknologiprosjekter i Bergen kommune Bergen

Detaljer

Forskning og innovasjon i kommunal sektor. Årskonferanse Regionale forskningsfond Kristiansand 5. juni 2014 Trude Andresen

Forskning og innovasjon i kommunal sektor. Årskonferanse Regionale forskningsfond Kristiansand 5. juni 2014 Trude Andresen Forskning og innovasjon i kommunal sektor Årskonferanse Regionale forskningsfond Kristiansand 5. juni 2014 Trude Andresen KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Utfordringsbildet Befolkningsvekst

Detaljer

Utvikling av GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Utvikling av GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Utvikling av GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Bruk av GPS (sporingsteknologi) - erfaringer fra Trygge spor -prosjektet Dag Ausen, SINTEF, prosjektleder

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

VIS Velferdsteknologi i Sentrum

VIS Velferdsteknologi i Sentrum Oslo kommune VIS Velferdsteknologi i Sentrum Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Ved: Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

Detaljer

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Velferdsteknologi utfordringer og muligheter Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Befolkningsprognose for eldre frem til 2040 - Bodø Gruppen 67-79 år og gruppen eldre enn 80 Befolkningsprognose for

Detaljer

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 21. og 22. september Dag 1

Prosessveiledning. Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. 21. og 22. september Dag 1 Prosessveiledning Nasjonalt Program for Velferdsteknologi 21. og 22. september 2017 Dag 1 1 Agenda dag 1, 13:00-16:00 Introduksjon til behov, forankring og «sjekklisten» i Veikartet Gruppearbeid vedrørende

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi

Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram KS Forskning, innovasjon og digitalisering Agenda Kort om Nasjonalt

Detaljer

VIS Velferdsteknologi i Sentrum

VIS Velferdsteknologi i Sentrum Oslo kommune VIS Velferdsteknologi i Sentrum Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Ved: Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

Detaljer

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester

Omsorgsplan Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Omsorgsplan 2020 Status og planer per april 2014 Helga Katharina Haug, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester Meldingens hovedsaker: Morgendagens omsorg et innovasjonsprogram 2020 Morgendagens omsorgstjenestebrukere

Detaljer

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - bakgrunn og samarbeidspartnere Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukerne av de

Detaljer