Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi"

Transkript

1 Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en del av programmets «Kick-off». Referatet er fortløpende nedtegnelser på bakgrunn av forståelsen av referentene og

2 Innhold Helse- og omsorgsdepartementet v/statssekretær Lisbeth Normann... 3 Trude Andresen (Område direktør i KS)... 4 Bergens prosjekt (Bergen kommune, Stord, Lindås og USHT Hordaland - velferdsteknologi)... 6 Bærums prosjekt (Bærum, Tjøme, Larvik, Åfjord, Bjung, Stavanger, Skien, Drammen og Trondheim kommune + SINTEF)... 6 Helsenettverk Lister (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal)... 7 Horten prosjektet (Horten kommune)... 7 Oslo prosjektet (Oslo kommune bydel St.haugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka)... 7 Sarpsborg prosjektet (Del av interreg prosjekt med Fredrikstad, Sarpsborg, Göteborg, Oslo og Borg Innovasjon)... 8 Tromsø... 8 Søndre Land og Vestre Toten... 8 Værnes region... 8 Østre-Agder... 9 Hvordan kan Helsedirektoratet og KS imøtekomme deltakernes forventninger og sørge for at vi lykkes med å samarbeide i dette nettverket? Hva forventer vi. Aktiviteter fremover mv Forventninger til programkommunene Tidsperspektiv Nasjonalt kunnskapsnettverk Velferdsteknologiens ABC Prosessveiledning Standardiseringsarbeidet Rapportering 2013 og tilskudd Hovedkontaktpersoner Hva er innovasjonsspørsmålet i ditt prosjekt? Innhold Innovasjon Innovasjon kort sagt «Innovasjon? ja men hvordan?» Innovasjonshjulet i mange runder

3 Bruker perspektivet Innovasjonsspørsmålet Eksempler: Innovasjonsspørsmålet det er vanskelig: Anbefalinger Oppsummert Bruker og behovskartlegging i innovasjonsprosesser, Behovskartlegging i innovasjon Involvere alle interessenter Metoder for behovskartlegging Kartlegging av brukerbehov Etiske betraktninger og personvern Ulike verktøy/sjekklister/spørreskjema for kartlegging Pågående og nye aktiviteter Diskusjon spørsmål Samarbeidsmodell Etikk

4 Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Helse- og omsorgsdepartementet v/statssekretær Lisbeth Normann HDEP får referat fra prosjektene og det tar de med seg. Viktig at flere aktører er med på denne samlingen. Felleskap er viktig. De skal følge opp omsorgsmeldingen, og velferdsteknologi satsningen. Stimulerer til innovasjon, og legge lista for innovasjon lavere. De vil øke satsningen på velferdsteknologi. Teknologien møter ikke tjenesten eller brukerens behov. Bevilget 34 mill. nå i Forenkle loven for offentlig anskaffelse, og vil komme med en veileder. Innovasjonsprogram følgeforskning blir sentralt. De er utålmodige og vi er utålmodige. De følger med og at prosjektene treffer framtidens utfordringer. 3

5 Trude Andresen (Område direktør i KS)»Det starter nå, men vi har en lang reise foran oss». Reisen så langt: Arte (2007) Teknologi rådet (2009) Hagen - utvalget (NOU 2011:11) Fag rapporten til helsedirektoratet (2012) Nærings- og handelsdepartementet strategi om anskaffelse (2012) KRD Strategi i kommunal sektor (2012) Kommunene som er utvalgt til programmet har vært grundige og skikkelig og har utmerket seg innen for temaet. I tillegg har kommunene tatt risiko og jobbet med utfordringer. Kommunene som er utvalgt må generalisere sine erfaringer slik at andre kan lære av det og skal bidra inn mot standardiseringsarbeidet (alle systemene skal på sikt henge sammen). Det er også forventninger om at kommunene jobber sammen med forskningsmiljøer for å få frem praktisk forskning. Kommunene må stille krav om forskning på oss, med oss og i forhold til leverandørene. Det er kommunenes krav som skal dekkes i fremover. Alle løsninger skal det stilles spørsmål til. FEIL SKAL TÅLERERES Nasjonale organisasjoner skal hjelpe kommunene med risiko og skal jobbe for at det er lov å feile. 4

6 I en innovasjonsprosess må vi gjøre feilene tidlig og justere tidlig. Test fort og lite uten at det går ut over brukere og ressurser. Test fast, Fail fast Adjust fast Tom Peters. Gi dere selv tid! Ikke la dere stresse! Tjenesteinnovasjon tar tid. Vi må bruke tid selv om mange er utålmodige. Prosessene i innovasjonshjulet tar tid. Bruk verktøyene! Veikartet N3 KS skal være med på å støtte kommunene og for å overføring av erfaringer mellom kommuner. «Vi kjenner ikke målet». Vi kjenner bare behovene. Måten å jobbe for å få dette skikkelig til vet vi enda ikke. Det er det som er innovasjon. Det er behovet vi starter med og målet er ukjent. 5

7 Prosjektene Bergens prosjekt (Bergen kommune, Stord, Lindås og USHT Hordaland - velferdsteknologi) Utskiftning av dagens trygghetsalarmer i Bergen 250 enheter i Lindås kommune Stord utvikling av nye alarmer (10-20 enheter). Publiserer resultater forløpende Bergen nye alarmer 2500 enheter Bærums prosjekt (Bærum, Tjøme, Larvik, Åfjord, Bjung, Stavanger, Skien, Drammen og Trondheim kommune + SINTEF) Kunnskap rundt brukerbehov utvikle kartleggingsmetodikk og språk/bestilling til leverandør Se på nytte organisasjonsutvikling / effekt på drift ikke bare på kvalitet Tjenesteorganisering Utvikle ulike former for leverandør samarbeid Bruker veikart for velferdsteknologi som utgangspunkt Effektstudier Resultatformidling Mål: nytte og effekt av løsninger robuste løsninger tjeneste tilbud og organisering Hovedaktiviteter: veikartet (utgangspunkt) behovskartlegging leverandør/kommunesamarbeid tjenesteinnovasjon effektstudier resultatformidling Konkrete utprøvinger: trygghetspakker (360 til sammen) 6

8 gps løsninger i sykehjem elektroniske nøkkellåser alarmmottak (Trondheim og Bærum) Helsenettverk Lister (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal) 50 trygghetspakker Tjeneste innovasjon Brukerfokus Følgeforskning Løpe resultatformidling Horten prosjektet (Horten kommune) Optimering av kjøreruter og planlegging av hjemmebesøk Oslo prosjektet (Oslo kommune bydel St.haugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka) Bruker fokus Inn som en naturlig del av alle brukervurderingene Tidligere erfaringer: hjemmeboende med kols. Nettbrett måleinstrumenter. Mottak av verdier på ipad. En mobil løsning ønsket de. Erfaringer: Trygghet følelse av mestring - og kjennskap til egen sykdom/helsetilstand. Mål: Videreføring og utvidelse av eksisterende tjeneste/prosjekt. Bruker i fokus- ivareta de behovene som avdekkes. Utforske og teste ulike, relevante løsninger og produkter i trygge omgivelser. Få bred kunnskap til mulige løsninger bruke dette som en naturlig del i alle brukeromgivelser. De skal danne en gruppe som får god kompetanse på dette. 7

9 Sarpsborg prosjektet (Del av interreg prosjekt med Fredrikstad, Sarpsborg, Göteborg, Oslo og Borg Innovasjon) Behovsdrevet innovasjon o Trygghetsskapende tiltak o Medisinhåndtering o Følge opp sykdom hjemme o Letter tilgang på informasjon Eldre skal ha eierforhold til velferdsteknologi Individuelle trygghetspakker (25 enheter) 50 medisin dispenser Mobile trygghetsalarmer Opplæring av pårørende Opplæring av eldre Følge forskning Tromsø Teknologirommet testrom/demo. Et mulighetsrom og en døråpner til bruk. Måltall om 50 trygghetspakker og et system for mottak av alarmer og respons når alarmen utløses. Søndre Land og Vestre Toten Ca 20 brukere i hver kommune. Trygghetspakker som en videreutvikling av trygghetsalarmene våre. Tilskudd 1.2 mill. Prosjektleder i 50 % stilling. Påberegner en kommunal kostnad. Værnes region 5 kommuner Bo lengre hjemme de har mange spørsmål knyttet til erfaringer i forprosjektet. Hovedprosjekt basert på erfaringene i for-prosjektet Teste smartere sensor pakker (40 stk) Hjemmeside. 8

10 Østre-Agder Tilsyn på natt 9

11 Notater fra 16. Januar: Hvordan kan Helsedirektoratet og KS imøtekomme deltakernes forventninger og sørge for at vi lykkes med å samarbeide i dette nettverket? Hva forventer vi. Aktiviteter fremover mv. v/rådgiver Une Tangen (KS) og seniorrådgiver Lasse Frantzen (Helsedirektoratet) Tilbakemeldinger vi kom med i går vil de nå gi svar på. Veien videre: Velferdsteknologiprogrammet (det vil det nå fremover bli kalt, pga av at det er enklere) Forventninger til programkommunene Samle-dele-preke Gi innspill og bidra i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget (inkl.verktøy), standardiseringsarbeidet og andre aktiviteter nettverket ønsker Ressurskommuner Fra utvikling til skalering. Vi må ha mange samarbeidspartnere, alene og sammen. Bruke hverandre som sparings partnere. De skal være tett på oss (Hdir og KS). Åpen dialog og lav terskel for å ringe de/kontakte de. (dag og natt i følge Lasse;)) ABC vi skal være med å utvikle den. I spredningsfasen så forventer de at vi skal være med som ressurskommuner og hjelpe andre kommuner. Prosjektene må ha en naturlig utvikling for oss. Det kan være at det kommer andre ting som bør komme med i prosjektet. Vi skal ha ett langt familie selskap. Tidsperspektiv Rigging > Utprøving > (halve sannheten- det kommer stadig nye ting denne fasen vil gå igjennom hele programmet) Skalering > (kanskje 2016 ) Konsolidering > 2020 De regner med at vi som er med nå blir med ut 2015 evt lenger. Totalt 320 kommuner ønsker de at skal være med i programmet. 10

12 Nasjonalt kunnskapsnettverk Forslag til navn ønskes Temabaserte samlinger programkommuner, forskningspartnere, leverandører. At de også blir med på samlinger ut i fra hva som er tema. Åpen på en slik deltakelse fremover. Hyppige samlinger i samlinger til i år (1 vår- og 2 høst) - mai: Ks arrg. Trygghetsalarm. Relevant for oss alle. Overgang til ny type dato kommer. De vil legge neste samling i tilknytting til dette. Mai: I nettverket: dele, kunnskap, prosessveiledning (dette skal ut på anbud, de vil vite i mai hvem som får denne oppgaven), gevinstrealisering, jus, personvern, informasjonssikkerhet, forskningsspørsmålet hvordan bestille forskning? De skal også få veiledning på dette. Slutten av August; anskaffelser/leverandørprogrammet, trygghetsalarmer, fordele utviklingsoppgaver November: åpen behovene bestemmer. De ønsker innspill på dette. Temaene må møte de behovene vi har. Hvor lang tid? To dager? Risiko vurdering i de ulike prosjektene? Noe vi må tenke på? Litt sent å ta opp forskningsspørsmålet i mai? Må samlingen komme før? Og i ønske om kunnskap ang leverandører? Må det også komme før mai? De vil komme tilbake på dette og så får vi ny dato i mai. Hvor skal samlingene være? Greit å flytte litt rundt. Nettsider: prosjektrom? Lukket facebook gruppe? undersøkes. De er enige i dette, men Ks og Helsedirektoratet sine hjemmesider. De har ikke de mulighetene. De må jobbe litt mer på dette. De kommer med tilbakemelding hvordan det skal gjøres. Læringsarena Liste med kontaktinformasjon Helsedirektoratet og KS har ansvar for å samle forsknings aktører, virkemiddelaktører, leverandørbransjen, brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner. gevinstrealiserings metode Tilby kompetanse fra andre nettverk. Kople andre nettverk til dette nettverket. Bruke kompetansen i nettverket plukke ut og bruke det vi kan. Be oss om å presentere noe. De ser på programmet som et innovasjonsprosjekt. Løpende utvikling og tilpasning Velferdsteknologiens ABC FoU-avtale mellom Ks og Hdir Sintef som skal gjøre dette for de. Men i sammen med oss. Hva blir velferdsteknologiens ABC? 11

13 Videreutvikling av veikart for velferdsteknologi Verktøy for forvaltning Verktøy for etisk vurdering Verktøy for vurdering av brukerbehov prioriteres Verktøy for teknologiløsninger Verktøy For utvikling av tjenester Informasjonssikkerhet normen Utvikles i partnerskap med programkommuner Alt tilgjengelig på ks.no Egen intern opplæringspakke etter mønster fra demensomsorgen ABC Første levering i medio 2015 og ferdig versjon medio 2016 Eget hefte til demens omsorgen ABC i løpet av Aldring og helse skal lage dette. Prosessveiledning Åpen anbudskonkurranse for å knytte til oss et miljø som kan tjenesteinnovasjon og har kunnskap om kommunesektoren Skal gi opplæring i det å drive innovasjonsprosjekter og prosessveiledning etter behov Tilpasses kommunens behov Sparringspartner Oppsøkende konsulent bistand Viktig å avdekke reelt behov for bistand og opplæring. Det vil være individuelt hva kommunene har behov for. Forskning Forventningene Måle nytteverdi for brukere, pårørende, ansatte og tjenestene. Kommunaløkonomisk effekt Baseline er viktig Forskningsspørsmålet Helsedirektoratet/KS skal sikre etablering av et forskernettverk Metodeutvikling konkret ut i fra programkommunenes behov og driv i arbeidet. Standardiseringsarbeidet Eget prosjekt Programkommunene viktig Trygghetsalarm 12

14 Trygghetsalarm blir hovedtema blir viktig for mange kommuner fremover. Standardisering er viktig. Roald Bergstrøm som snakker om det. Hdir har det over ordnet ansvar. Hvilken rolle skal Hdir ha. Rammeverk og avklare en infrastruktur. Hvor skal dataene fra velferdsteknologien havne. De har tro på et nordisk samarbeid. Fordel for alle, oss og leverandører. Trygghetsalarmer nytt prosjekt. Ikke det tekniske men for tjenestene. Når skal de utløses. Sverige skal lede dette prosjektet. Vi kan bli invitert inn og delta på møter. Tips vi ser også på Danmark. De har kommet langt. De har valgt et regime for standard. Eu har gitt ut en bok om temaet. Om å gjøre å velge rett standard. Danmark har valgt standard. «Continuia» avklaring 1/8 da skal de avklare om Norge skal gå inn i dette. I løpet av 2014 foreløpig standard på trygghetsalarmer. Teknisk standard? Mest tjeneste standard. Et arbeid som de kommer til å prioritere. Utfordrende arbeid. Krav forholde seg til «Continuia» Velger Norge dette vil det forkorte tiden, mye vil være på plass allerede. De vil bruke oss som en ressurs. Standard for utvidet trygghetsalarm. De anbefaler (Hdir) at vi har is i magen venter med anbud. De har stort fokus på dette. Det vi trenger for å legge ut et anbud vil de komme med i løpet av høsten, dette har Hdir som mål. Vi må kjøre prosjektet slik det er naturlig for oss. Rapportering 2013 og tilskudd 2014 Møter hver søker Tlf/video: status per rapporteringstidspunkt Power point ønsker de når vi møtes. Ca mai måned. Tilskudd 28 mill: skal dekke ca 8 mnd drift + 4 mill. Bør ikke søke om å få overført utbrukte midler til Revisjonsuttalelse hvis ikke brukt noe- bekreftelse om at midlene er satt av til bundet fond kopi av KST-sak! Tilskudd 2014: tas samtidig med rapporteringen Når: april/mai Hovedkontaktpersoner Nært samspill mellom KS og Helsedirektoratet Programleder/Hdir er lyst ut Une Tangen, KS Kristine Brevik, Hdir Lasse Frantzen, Hdir Standardiseringsarbeidet Roald Bergstrøm Hdir. Juss mv. Kjersti Hillestad Hoff, Hdir og Trine Grøslie Stavn, Hdir. 13

15 Sender ut kontaktinformasjon Vi ønsker også mer fokus på etikk. Hva er innovasjonsspørsmålet i ditt prosjekt? v/fagsjef innovasjon Riche Vestby, KS Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker «Verktøy»: - N3 og innovasjon spørsmålet hva er det og hvorfor er det smart å jobbe med det? Brukerperspektivet som en rød tråd. Innovasjon Innovasjon et begrep som gir mening? Innovasjon betyr fornyelse og kjennetegnes ved at: Det er snakk om implementering av ny viten eller teknologi eller kjent viten benyttet på nye områder Innovasjonene skaper merverdi for virksomhet, samfunn og innbyggere/brukere Formen er eksperimenterende og resultatene ikke er kjent på forhånd (Kilde: «vi er på vej, offentlig innovasjon 2.0». Digmann, Jensen m.fl. 2012) Løsningen skal ikke være kjent på forhånd. Innovasjon kort sagt Nytt Nyttig Nyttiggjort Innovasjon en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi. Flokene vi ikke klarer å løse opp i.. Innovasjon handler om å finne nye løsninger på gamle problemer 14

16 Ett eksempel: Bodø m.fl. Floke: Eldre som ønsker å bo lengre hjemme Løsning: Hverdags rehabilitering «Før hadde hun 11.5 timer hsp i uken. Nå har hun ti minutter i måned. Men Magny klager ikke. Snarer tvert i mot» (Avisa Nordlys, ) De har tenkt annerledes alle er fornøyd. Se sammenheng mellom hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. «De det handler om blir gjort til en del av løsningen ikke til problemet» «Comeback for det selvhjulpne mennesket» Kilde:.. 20/80 Prosessene vi skal inn krever mye. Organisasjon og prosesser er 80 og teknologi er 20%. «Innovasjon? ja men hvordan?» N3 elektronisk verktøy. Kommunesektorens verktøy Kom i gang med metodeverktøyet N3 Behov løsning pådriver team forankring Innovasjonshjulet i mange runder Behov <-> Test <- løsning NB! Fail early to succeed later. Bruker perspektivet Perspektivene må endres? «du bor der jeg jobber» eller «jeg jobber der du bor» «fra fokus på brukerne» til Brukernes fokus» Historien om da Hilda ble «forbainna». Hun reiste seg på et møte og sa: Hun ville bli overvåket foran og bak, så lenge hun kunne bo hjemme. Det var hennes behov. 15

17 Innovasjonsspørsmålet I departementet: Hvordan kan vi bli kvitt alle de «satte» folkene i ledelsen? Dette er ikke ett innovasjonsspørsmål. Innovasjonsspørsmålet I undersøkende og eksperimenterende arbeid med innovasjon er det de riktige spørsmålene som teller. Det er dem vi skal lete etter heller enn å bruke tiden på detaljerende beskrivelser av det vi skal oppnå Det vi heller skal gjøre er å spørre oss er: «Hvorfor er det vi vil»? Hvilke utfordringer står vi ovenfor som gjør at arbeidet må gang? Hvilke problemer er det gjør at vi må vende oss mot nye måter å løse oppgaver på? Innovasjonsspørsmålet kjennetegnes ved tre forhold: Det skal romme en visjon Man må ikke kjenne svaret på utfordringen på forhånd (svaret kan aldri være andres beste praksis) Det skal være kort, klart og motivere til videre jobbing Eksempler: Frafallsproblematikk Enhet for helse og omsorg teknologi Innovasjonsspørsmålet det er vanskelig: Å være visjonære Ikke gå i fella og lage en klassisk prosjektformulering Å ikke legge inn en kjent løsning i spørsmålet Å få det til å klinge slik at man får lyst til å gå i gang med arbeidet Anbefalinger Glem aldri at innovasjonsspørsmålet skal romme en visjon Husk at det ikke skal være lett å besvare, men at det skal væree enkelt, lettfattelig og motiverende formulert Innovasjonsspørsmålet må aldri være et kompromiss. Da lager dere heller to stykker Sett av godt med tid 16

18 Skap dere et klart bilde av hvordan og hvem som skal arbeide videre med ideer som kommer som følge av innovasjonsspørsmålet Ledelsen må ikke slippe det undersøkende arbeidet for tidlig «Bill.mrk: har løsning søker problem» Oppsummert Innovasjon + utprøving av velferdsteknologi = sant Brukeren må inkluderes fra start til mål N3 og innovasjonsspørsmålet kan hjelpe dere på vei.. Og husk at: Arbeidet med å løse flokene starter i dag.? nei takk!.. vi har ikke tid Bruker og behovskartlegging i innovasjonsprosesser, v/seniorforsker Tone Øderud, Sintef Behovskartlegging i innovasjon Kartlegge og beskrive behov/skaffe innsikt Sikre at utvikling av produkter og tjenester er forankret i reelle brukerbehov - uttalte og ikke uttalte Involvere brukere Grunnlag for anskaffelse Bidrar til felles forståelse og forankring Hvordan kan tjenesten «rigge seg» slik at folk kan bevege seg fritt? Involvere alle interessenter Sluttbruker Pårørende Ansatte i PLO/fagfolk IKT- ansatte Vaktmester/eiendom Adm.ledelse Politisk ledelse Frivillige Metoder for behovskartlegging Søk i litteratur Individuelle intervju intervjuguide Fokusgruppeintervju Observasjoner 17

19 Spørreundersøkelse Rollespill Service blueprint Etc I trygge spor har de prøvd ut teknologi. For å lære av det. Prøver ut teknologi Tar bilder, registrere hendelser Erfaringsutveksling/lære av andre Man er ikke alltid bevist på hva man gjør og hva som skjer i løpet av en dag. De prøvde kamera på noen, som tok bilder i løpet av dag. Behov for nye løsninger. Mye å gjøre med eksisterende løsninger for å gjøre de bedre. Teknologikartlegging -> se på teknologi, og se / prøve den er viktig. Utvikler nye konsepter (produkter og tjenester) Kartlegging av brukerbehov Individuelle behov alt er individuelt. Det må vi ta høyde for. Det forandrer seg over tid, alt kan skje. Behov kan forandre seg fra dag til dag. Etiske betraktninger og personvern Etiske betraktninger og vurderinger må alltid inkluderes Lover og rettigheter Samtykkekompetanse Ulike verktøy/sjekklister/spørreskjema for kartlegging - Identifisere brukere - Kartlegge bruker behov - Dokumentere effekt - Vurdere teknologi Eks på verktøy for kartlegging Iplos, ADL vurdering, MMSE 18

20 Pågående og nye aktiviteter Trygge spor/trygghetspakken ( spørreskjema/intervjuguide for GPS, varsling, medisinering, sosial kontakt osv sjekklister for implementering av GPS, tjenestedesign GPS, teknologivurdering GPS Utvikling av kartleggingsskjema velferdsteknologi Nye aktiviteter velferdsteknologiens ABC Diskusjon spørsmål Finnes det eksisterende data som vi kan bygge videre på (Iplos)? Hvem gjennomfører kartleggingen? Felles terminologi Valg av medium (papir, elektronikk ) Samarbeidsmodell Kommune Forskning Bedrift Og pasienten i sentrum. Er iplos noe vi kan bygge videre på når det gjelder teknologi? Bakgrunnsdata jobb, pårørende integrasjon mot kartleggingsverktøyet. Kartlegge behov for gps, så må du ha kompetanse. Hvordan skal velf.teknologi bli en naturlig del av ett skjema? Etikk v/ Einar Øverenget, Filosof. Dilemma velge rett eller galt. Ofte blir det galt / rett for noen. Ta utgangspunkt i velferdsteknologi i dag. Tanker for noen tusen år siden, som er viktige i dag. Hva er velferd? Hva er et godt liv? Og ha nødvendig behov / materielle ting dekket. Hva er det gode samfunn? Hva kjennetegner et godt samfunn? Der mennesker kan leve gode liv. Hva er det gode liv? Vinne hovedgevinst i lotto? Får de som vinner 214 mill. et godt liv. Nei men det beste er 18 mill. Aristotelses skrev bok om hva er det gode liv. Vi kjenner alle innholdet i boken uten å ha lest den. Viktige verdier i vårt samfunn. Demokrati består av greske ord. Velge de som skal styre for oss. Hva er det gode liv for ett menneske? Det som kjennetegner alt som lever, leve i samsvar med det rundt oss. Ytre liv planter 19

21 opptar næring og vokse. Endre i kraft av seg selv. Dyr kan også det, men de kan også sanse og føle behov. Dyr kan oppleve smerte og ubehag. Mennesker kan en ekstra ting, ta valg og ta beslutninger. Overstyre ta makt over oss selv. Det er særegent for oss mennesker. Vi er ikke så styrt av vår natur. Overta makt i eget liv. Det kommer fra en bestemt type tenkning. Vi må styre oss selv. Det finnes ikke noe mer hjelpeløst som et nyfødt barn. En nyfødt kalv reiser seg bare rett opp. Bruker ikke tid til å lære å gå. Mennesker bruker tid til å klare å stå på egne bein. Hvor lang tid bruker vi mennesker til å stå på egne bein. Vi gjør mange ting nå, eks sender folk til månen, transporterer lunger, hjerte Det kjennetegner oss mennesker, at vi kan overstyre og utvikle oss. Radikale endringer. Det skjer ikke så mye nytt i måten dyr lever på nå enn før. Men det er store endringer hvordan vi mennesker lever nå enn før. Vi mennesker er i stand til å ta myndighet over eget liv, enn alt annet som lever. Ta makt over oss seg. Utfordrer små barn til å gjøre det. Kjefter ikke på små barn som er to, men kanskje når der 5 år og knuser ett glass. Vi innfører tidlig et skille for barn. Vi står for ansvaret for våre egne liv. Noe helt grunnleggende små barn forventninger til at de har det ansvaret i sitt liv. Grunnleggende verdier. Autonomi to ord auto selv- nomi selvstyrende. Frihet to ord Individets rett til å styre seg selv. Grunnleggende verdi. Selvangivelse tygg litt på det ordet angir seg selv. Demokratiet er tillitsbasert. Det er besparende og effektivt. Hva er frihet? Hva gjør vi når barnet blir myndig? Da gir vi soft varen til politiet. Frihet er en grunnleggende verdi retten til å bestemme selv. Forholde seg til seg selv. Bør jeg gjøre det eller bør jeg ikke gjøre det Vi ønsker å få lov til å velge. Valg autonomi eks barn. Gi de ett valg, enten de par skoene eller ett annet par sko. Slik at de kan velge. Grader av autonomi eks delvis autonomi (Alzheimer) Hva vil det si å bli holdt ansvarlig for noe? (Breivik saken) Vi kan styre handlinger. Ikke ånderett, nervesystem.. Menneskerettigheter Kan vi bruke teknologien til å skape velferd? Mennesker er aktører - noen oppfatter mennesker som brikker. Gi økt myndiggjøring da er velferdsteknologi bra. Hvordan håndtere dilemmaer? Moral og etikk skille dem. Alle har en moral. Hvor kommer den fra? Ikke medfødt.. den er lært.. hvem har vi lært den av? Mennesker rundt oss de vi ser opp til. Vi tar etter hva andre mennesker gjør. Slik oppdrar vi hverandre. Vi tar etter omgivelsene våre. Begrunne hvorfor vi velger/gjør det ene eller det andre --- etikk. 20

22 Rutine slik har vi alltid gjort det hos oss obs rutine blindhet. Verden endrer seg det gjør ikke rutiner. Vi må ikke alltid gjøre det slik det har vært. I møte med ny teknologi være skeptisk for rutine argumentet. Det vil dukke opp, fordi det representerer noe nytt. Komformitet lett å gjøre det slik, slik gjør alle andre det. Vi gjør ofte det alle andre gjør. Vi faller på plass med omgivelsene. Ikke aksepter disse to argumentene. Velferdsargumenter: Velferd Og frigjøring Hvilke forpliktelser har vi? Forstå den, og at det er mulig for de som bruker den å forstå den, og den må virke, gi økt myndighet. Teknologi er et middel og ikke ett mål i seg selv. Hva er det et middel for? Frigjøring Dagens kommunikasjonsteknologi er frigjørende ekstrem grad av overvåking. Det er faren! Skaper teknologien velferd? Hvorfor ønsker vi å gjøre det vi gjør? Det nye må kunne brukes til noe I hvilken grad frigjøres vi? Dilemma vil komme besparende og mer frigjørende eller motsatt i saksbehandling i dag brukes mye teknologi. Tar oss på ville veier.. den er effektiv og kostnadsbesparende derfor bruker vi den. Bok: «Helstøpt» etikk i praksis. Etikk dilemmaer i teknologien det vil komme! 21

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013

Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012. 29. mai 2013 Piloter i Trygghetspakken - Erfaringsnotat 2011-2012 29. mai 2013 Prosjektnotat Piloter i trygghetspakken erfaringsnotat Teknologi og tjenester som muliggjør «bo hjemme så lenge som mulig» for å forbedre

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer