Årsmelding. Årsmelding 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding 2010"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding

2 2 Årsmelding 2010

3 Årsmelding Innhold Viktigste resultater i 2010 Forbildeprosjekter DRAMMEN Idékonkurranse Strømsø Marienlyst skole Fjell barnehage Papirbredden ll Tollbugata 66 Dr. Hansteinsgate Andre aktuelle prosjekter OSLO Idékonkurranse Furuset Bellonahuset Meteorologisk institutt Østensjøveien 27 Veitvet skole Gran skole Andre aktuelle prosjekter Kompetanseutvikling og innovasjon Kommunikasjon Organisering og finansiering

4 4 Årsmelding 2010

5 Årsmelding Viktigste resultater i 2010 POLITISK VEDTAK I OSLO Oslo kommunes deltagelse i FutureBuilt ble formelt vedtatt gjennom bystyrevedtak i juni Dette ble markert gjennom en pressekonferanse på Bellonahuset i samarbeid med Oslo og Drammen kommune. FutureBuilt har gjennom dette fått et sterkt politisk engasjement og forankring i Oslo kommune. FERDIGE FORBILDEPROSJEKTER Det er i 2010 lagt ned et betydelig arbeid med kontakt og avtaler med utbyggere som skal realisere forbildeprosjekter. Dette har resultert i tolv intensjonsavtaler innen utgangen av Tre forbildeprosjekter ble ferdigstilt i 2010: Marienlyst skole, Fjell barnehage og Bellonahuset. Interessen fra utbyggere som ønsker å få bli med i FutureBuilt er økende. Dette registreres som en gledelig utvikling! KOMMUNIKASJON Lanseringen av futurebuilt.no i september var en viktig milepæl. Nettstedet, i kombinasjon med nyhetsbrev og Facebook, gir fyldig informasjon om FutureBuilt. Fagpressen har hatt mange oppslag om FutureBuilt. Vindusdetalj fra Fjell barnehage, som ble ferdigstilt i september Foto: FutureBuilt/Espen Gees

6 6 Årsmelding 2010

7 Årsmelding Forbildeprosjekter Faglig bistand til forbildeprosjekter Forbildeprosjektene er fulgt opp innenfor følgende tematikk: Energi/passivhus Klimaeffektivt materialvalg Transport og mobilitetsplanlegging Utarbeidelse av klimagassregnskap Oppfølgingen av forbildeprosjektene har skjedd på følgende måte: Workshop for prosjekteringsteamet med introduksjon til FutureBuilts kvalitetskriterier, FutureBuilts mal for kvalitetsprogram og -oppfølgingsplaner og utarbeidelse av klimagassregnskap Jevnlige kontaktmøter mellom utbygger, sekretariat og kommune med vekt på byggeprosjekts status, kvalitetsprogram og kommunikasjon Kvalitetssikring fra fagekspertise knyttet opp til kvalitetskriteriene. Byområdeprosjektene Strømsø og Furuset er fulgt opp med deltagelse og kvalitetssikring av konkurranseprogrammer, juryering og oppfølging i etterkant av konkurranse. KOMMUNAL TILRETTELEGGING OG SMIDIG SAKSBEHANDLING Plan- og bygningsetaten i Oslo har etablert et fagteam som følger opp FutureBuilt-prosjektene. Fagteamet for det enkelte forbildeprosjekt er sammensatt av saksbehandler og representanter fra etatens miljøteam. Miljøteamet arbeider med forankring av miljøhensyn i all virksomhet i etaten. Gjennom fagteamet vil etaten bidra til smidig saksbehandling for forbildeprosjektene, sikre god miljøkompetanse i saksbehandling og sørge for at lærdom fra FutureBuilt spres i organisasjonen. Byplan i Drammen har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse for å tydeliggjøre den rollen kommunen ha,r som henholdsvis samfunnsaktør gjennom FutureBuilt og forvaltningsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Begge kommunene har vedtatt en halvering av byggesaksgebyret for FutureBuilt-prosjekter. I Oslo gjelder dette også prosjekter som oppfyller passivhusstandarden. Verktøy for oppfølging av forbildeprosjekter FutureBuilt har utviklet en egen mal for kvalitetsoppfølgingsplan for byggeprosjekter. Malen fungerer både som et planleggingsverkøy for utbyggerne, og som et dokumentasjonsgrunnlag overfor FutureBuilt. Malen er kompatibel med BREEAM, det vil si at utbyggere som ønsker å gå videre med en BREEAM sertifisering kan utdype arbeidet med utgangspunkt i denne malen. (Se www. futurebuilt.no, under ressursbank, for mer informasjon). Arbeidet med å videreutvikle malen til også å gjelde byområder er startet. FutureBuilt har i samarbeid med Gaia Lista utviklet en veileder for klimariktig materialvalg, «Klimatrappen». (Se under ressursbank, for mer informasjon) FutureBuilt arbeider med å utvikle et standardisert oppsett for klimagassrapporter for forbildeprosjektene, der prosjektene dokumenteres gjennom et referansebygg, bygget som prosjektert, bygget «as built» og bygget etter et års drift. Marienlyst skole er Norges første passivhusskole og var FutureBuilts første ferdigstilte forbildeprosjekt. Skolen åpnet dørene 6. august Foto: FutureBuilt/Espen Gees

8 8 Årsmelding 2010 «Look to Strømsø» / DRAMMEN Byområde, arkitekturkonkurranse By- og boligutstilling Oslo - Drammen, nå FutureBuilt, lanserte på Arkitekturdagen, 11. september 2009, idékonkurransen «En by å leve i». Konkurransen omhandlet utvikling av Strømsø sentrum i Drammen, og ble arrangert av Drammen kommune og FutureBuilt. Gjennom idékonkurransen var ønsket å få belyst hvordan utviklingen av Drammens største kollektivknutepunkt, som blant inneholder jernbanestasjonen, ved hjelp av god byutvikling og arkitektur, kan bidra til å skape et fremtidsrettet bysamfunn med lite transportbehov og minimale klimagassutslipp. Vinnerteamet fra Norconsult og Alliance arkitekter. Foto: FutureBuilt Konkurranseområdet strekker seg fra Strømsø Torg til Telthusgata, og mellom Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og elva. Vinnerforslaget «Look to Strømsø» Etter å ha vurdert i alt 41 innkomne forslag, kåret juryen 19. april 2010 forslaget «Look to Strømsø» til vinner i konkurransen. Forslaget er utarbeidet av Norconsult og Alliance Arkitekter. Premieutdelingen fant sted i Husbankens hovedkontor i Drammen i april 2010, og ble ledet av rådmann i Drammen, Osmund Kaldheim. Forslaget skisserer en utviklingsstrategi med høye miljøambisjoner og en langsiktig visjon om å utvikle en klimanøytral bydel. Det legger også føringer for en rekke potensielle nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter innenfor konkurranseområdet. FREMDRIFT Oppfølgingen av idékonkurransen på Strømsø har vært den viktigste saken for FutureBuilt i Drammen i Kommunen arrangerte utstilling av alle innleverte forslag til konkurransen i februar, og senere en utstilling av de premierte forslagene i april. Konkurransen er fulgt opp med et arbeidsseminar hvor vinnende arkitektteam deltok, representanter for juryen og andre ressurspersoner deltok. Dette var en del av bearbeidingen av resultatene fra konkurransen, og en oppfølging fram mot utarbeidelse av politisk sak. Illustrasjon av konkurranseområdet, Strømsø En bystyresak om videreutvikling av Strømsø ble behandlet i desember. Det ble da vedtatt at ideene i vinnerutkastet fra konkurransen skal legges til grunn for den videre utviklingen av Strømsø sentrum. Kommunen samordner prosjektvurdering av ønskelige forbildeprosjekt med nødvendige utredninger og revisjon av plangrunnlaget, slik at prosjekt løpende kan klargjøres for saksbehandling og gjennomføring. Drammen kommunes innsats som samfunnsaktør og utviklingspartner rettes i første rekke inn mot a) stasjonsutviklingen i samarbeid med ROM og Jernbaneverket, b) krysset/plassen Tollbugt/ Schultzgate med tilhørende ledig byggetomt og c) området rundt tidligere Strømsø videregående skole. Arbeidet med å utvikle kvalitetsprogram for Strømsø er startet opp.

9 Årsmelding Vinnerforslaget «Look to Strømsø». Illustrasjon: Norconsult og Alliance arkitekter Juryen framhevet bærekrafthjulet som illustrasjon på strategien. Illustrasjon: Norconsult og Alliance arkitekter

10 10 Årsmelding 2010 Marienlyst skole / DRAMMEN Ungdomsskole, ferdigstilt august 2010 Marienlyst skole i Drammen er en kompakt byskole med passivhusstandard. Skolen ligger sentralt i Drammen i direkte tilknytning til Marienlyst Idrettspark, som bl.a. omfatter flere store idrettsanlegg, idrettshall og Drammensbadet. Valget om å oppnå passivhusstandard ble først tatt etter byggestart og man oppjusterte energiambisjonen betraktelig. Bygget har minimalt energiforbruk som følge av svært god isolering, meget god vinduskvalitet og effektive styrings- og varmegjenvinningssystemer. Arkitekten har hatt høyt fokus på arealeffektivitet; skolen er et kompakt bygg med alle skolens funksjoner samlet i en enkel bygningskropp på 50m x 40m over tre etasjer med kapasitet på ca. 500 elever. Foto: Øverst til venstre øvrige FutureBuilt/Espen Gees NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov: 61,4 kwh/m 2 år, levert energibehov: 64,7 kwh/m 2 år Energikilder: Nærvarmenett basert på varmepumpe fra gressbane. Drammen Fjernvarme får energi fra fjorden og biovarme som blir levert til nærvarmenettet. Arealforbruk: 6500 m 2 fordelt på 510 elever gir ca 12 m 2 /elev Byggekostnader: 223 millioner kroner Passivhustiltak (5% merkostnad): Ekstra isolasjon 8 millioner. Automatisering 2 millioner Enovastøtte: 4,8 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Skole Byggeår: 2010 Prosjekterende: DIV.A Arkitekter AS, Bjørbekk og Lindheim AS Rådgivende: Rambøll Norge AS, Bright VVS, Bright elektro, Skansen AS, Reinertsen AS, Multiconsult Prosjektledelse: Drammen Eiendom KF Byggherre: Drammen Eiendom KF Hovedentreprenører: OBAS Leverandører: SAPA (dører og vinduer)

11 Årsmelding Fjell barnehage / DRAMMEN Barnehage, ferdigstilt september 2010 Utformingen av den nye barnehagen på Fjell i Drammen har vært motivert ut fra et ønske om å utvikle en bærekraftig og robust barnehage. Bygget er i massivtre og med passivhusstandard, og er utstyrt med varmepumpe og energibrønner som henter jordvarme. Massivtreelementer er brukt til å skape et robust og presist sandwichbyggesystem med stor grad av prefabrikasjon. Barnehagen har en kapasitet på 80 barn fordelt på fire avdelinger. Foto: FutureBuilt/Espen Gees NØKKELTALL Energiforbruk: Beregnet energiforbruk: 66 kwh/m² år. Energikilder: Jordvarme fra energibrønner og varmepumpe Arealforbruk: 800m 2 BTA, 740 m 2 BRA Enovastøtte: Ikke søkt PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Barnehage Byggeår: 2010 Prosjekterende: Code arkitektur as, Hindhamar Landskapsarkitekter AS Rådgivende: EM teknikk AS, Tor Helge Dokka, Helge Lunde, Sigurd Eide Prosjektledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS v/ Per Mathisen Byggherre: Drammen Eiendom KF Hovedentreprenører: Holtefjell Entreprenør AS

12 12 Årsmelding 2010 Papirbredden ll / DRAMMEN Kontor- og undervisningsbygg, under prosjektering Papirbredden kunnskapspark er den sentrale møteplassen for Drammen som kunnskapsregion, og Papirbredden skal videreutvikles med et nytt byggetrinn 2. Papirbredden ll er planlagt for ca m 2 BTA (ca m 2 BRA) med en blanding av funksjoner innen offentlig virksomhet, undervisning og kontorer, fordelt på to separate bygg. Papirbredden prosjekteres etter FutureBuilts kvalitetskriterier med passivhus og energiklasse A, klimaeffektive byggematerialer og med god tilrettelegging for sykkelparkering og moderat parkeringsdekning. Papirbredden er for Entra Eiendom en konkret oppfølging av Entras miljøstrategi. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor/undervisning Byggeår: 2011 Prosjekterende: LPO Arkitekter AS Rådgivende: Multiconsult AS (RIG, RIB), Neas Brannconsult AS (brann), ECT (RIE), EM Teknikk (RIV), Rambøll Norge AS (RIM) Prosjekteringsledelse og Totalentreprenør: Strøm Gundersen Prosjektledelse: OEC Consulting AS Byggherre: Papirbredden Eiendom AS (Entra/Drammen kommune) Tollbugata 66 / DRAMMEN Leilighetskompleks for førstegangsetablerere, under prosjektering Nybygget er et infillprosjekt i Drammen sentrum som skal innpasses i et område med verneverdig trehusbebyggelse. Bygget består av 12 leiligheter for førstegangsetablerere, og skal ha passivhusstandard. Prosjektet er fritatt for krav om parkeringskjeller mot at utbygger er villig til å bygge etter FutureBuilts kvalitetskriterier med blant annet god tilrettelegging for sykkelparkering. NØKKELTALL Arealforbruk: 750 m 2 PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Bolig Byggeår: 2011 Prosjekterende: b o x s Byggherre: Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

13 Årsmelding Dr. Hansteins gate / DRAMMEN Bolig og næring, under utvikling Det er inngått avtale med Atlanic Crossing og Privat Invest om utviklingen av to eiendommer langs sjøfronten innenfor konkurranseområdet på Strømsø. Prosjektet er i oppstartsfasen, og det vurderes arkitektkonkurranse om utviklingen av området i Andre aktuelle prosjekter/ DRAMMEN Strømsø skole Strømsø skole ble nedlagt i 2010 og bygningen skal rehabiliteres. Fasaden er verneverdig.. Skolen ligger innenfor bydel Strømsø. Skolen har blitt utredet i forbindelse med SURE-prosjektet (se FoU s. 19). Sosialboliger i Stiboltsgate 16 boliger fordelt på 4 rekkehus skal rehabiliteres fullstendig. Prosjektet er ennå ikke finansiert. Stiboltsgate sosialboliger har vært case i FoU- prosjektet SURE. ULOBA HOVEDKONTOR ULOBA er en arbeidsgiverorganisasjon for brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede som er lokalisert i Drammen. ULOBA skal bygge nytt hovedkontor på Gulskogen, og prosjektet vil omfatte kontorog konferanselokaler. Universell utforming vil være en overordnet idé for prosjektet. NSB KOMPETANSESENTER NSB kompetansesenter på Sundland er ferdigstilt, og prosjektet tilfredsstiller energiklasse A. Bygget inneholder undervisningslokaler og kontorer. NSB kompetansesenter er til vurdering som aktuelt FutureBuilt-prosjekt. Foto: FutureBuilt/Espen Gees

14 14 Årsmelding 2010 Idékonkurranse Furuset / OSLO Byområde, arkitekturkonkurranse Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og FutureBuilt inviterte i september 2010 til åpen planog designkonkurranse i form av en idékonkurranse om utvikling av sentrale deler av Furusetområdet i bydel Alna i Groruddalen. I idékonkurransen var det utpekt fire hovedoppgaver som skulle belyses i konkurranseforslagene: Arealeffektiv byutvikling med økt tetthet, spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt (inntil 2000 nye boliger og 2800 nye arbeidsplasser) Styrking av blågrønn struktur Tilrettelegging for høy andel gående, syklende og kollektivreisende, samt andre tiltak som gir redusert bilbruk lokalt og regionalt Reduksjon av energibruk i eksisterende og ny bygningsmasse Konkurransen gjennomføres som del av en større planprosess for utvikling av Furusetområdet og retter seg mot tverrfaglige plan-/arkitekturteam i Norge og Norden for øvrig. Konkurransen ble kunngjort gjennom Doffin og lansert på FutureBuilts årskonferanse Til fristens utløp 14. desember mottok NAL 14 utkast til konkurransen. Konkurransen gjennomføres i et samarbeid mellom Husbanken, OBOS, Bydel Alna, FutureBuilt og en rekke kommunale etater i Oslo. FREMDRIFT Utstilling av alle innleverte bidrag januar 2011 på Furuset Juryering januar mars 2011 Premieutdeling 28. mars 2011 Åpning av utstilling av premierte bidrag 28. mars 2011 Illustrasjoner fra et tilfeldig utvalg av de leverte utkastene til idékonkurransen

15 Årsmelding Bellonahuset / OSLO Kontor- og forretningsbygg, ferdigstilt desember 2010 Bellonahuset er det nye hovedkontoret til miljøstiftelsen Bellona på Vulkan-tomta ved Akerselva i Oslo. Bellona innledet sitt samarbeid med utbygger Aspelin Ramm i 2008, og visjonen var å bygge et så energieffektivt bygg som mulig innenfor kommersielle rammer. Huset er et energiklasse A-bygg, og inneholder kontorer, i tillegg til forretninger og spisesteder på bakkeplan. Etterhvert har miljøambisjonene blitt utvidet til å gjelde byggets generelle klimapåvirkning, med fokus på alt fra materialvalg til LCA-analyse. Mobilitetsplan for hele Vulkanområdet vil bli utarbeidet. 1. Solfangerne fungerer som solavskjerming for vindusbåndene i sørfasaden 2. Forbindelsen mellom Vulkanområdet og Grünerløkka er forsterket med en ny gangbro 3. Fra åpningen av energisentralen til Vulkan-området, desember Foto: Aspelin Ramm/Finn Ståle Felberg NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov: 83 kwh/m 2 år (beregnet) Levert energi: 69 kwh/m 2 år Energikilder: Lokal energisentral distribuerer deler av varme og kjøling til Vulkan-området, med energi fra solfangere, geobrønner, overskuddsvarme og fjernvarme. Arealforbruk: Totalt: 3400 m 2, kontorareal: 2600 m 2, forretning/ servering: 800 m 2 Enovastøtte: 2,49 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor og forretning Byggeår: 2010 Prosjekterende: LPO arkitektur og design Rådgivende: Ingeniør Petter Nome AS (RIV), ÅF-consulting AS (RIE), Hambra (RI Miljø), Kjell Ludvigsen (RIB), Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) Prosjektledelse: Aspelin Ramm Byggherre: Aspelin Ramm Hovedentrepenører: Veidekke entreprenør AS

16 16 Årsmelding 2010 Meteorologisk institutt / OSLO Datahall og kantine, under oppføring (ferdigstilles februar 2011) Meteorologisk Institutts nybygg på Blindern i Oslo er et to-etasjes bygg i tilknytning til METs eksisterende kontorer i forskningsparken. Første etasje er en datahall der vanlig betong er erstattet med lavkarbon betong. Andre etasje er kantine og møterom, og denne etasjen bygges med passivhusstandard og utstrakt bruk av tre. Varmen fra datahallen gjenvinnes og utnyttes som varmetilskudd i resten av bygget. MET er Norges viktigste leverandør av klimadata, og har derfor selv ønsket å realisere et klimaeffektivt bygg. Illustrasjon: Pir II arkitektkontor AS Foto fra byggeplass, desember 2010: FutureBuilt NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov på 95 kwh/m 2 år for 2. etg, iht Enovas forslag til passivhusstandard for kontorbygg Arealforbruk: Datasentral i 1. etg: 975 m 2 (BRA), kantine og møterom i 2. etg: 496 m 2 (BRA) Enovastøtte: 1,554 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor og forretning Byggeår: 2010/2011 Prosjekterende: Pir II arkitektkontor AS, Arkitekturverkstedet i Oslo Rådgivende: Dr. techn Kristoffer Apeland AS (RIB), Aalerud AS Rådgivede ingeniører (RIV), IBR el-prosjekt AS (RIE), Neas Brannconsult AS (RIBr), Brekke & Strand akustikk as (RIA), SINTEF Byggforsk v/matthias Haase (energi- og miljøløsninger), Esbensen rådgivende ingeniører AS (energi- og miljøløsninger) Prosjektledelse: Sohlberg og Toftenes AS (Anders Winther Andersen), Byggherre: Meteorologisk Institutt

17 Årsmelding Østensjøveien 27 / OSLO Kontorbygg/leilighetskompleks, under prosjektering Illustrasjon: Henning Larsen Architects Illustrasjon: DARK arkitekter NCC skal bygge et kontorbygg som er mulig å konvertere til boliger senere. Målgruppen er neste generasjons leietakere som ønsker å arbeide i moderne og miljømessige «state of the art»-hus. Man vil realisere et bygg designet med en helhetlig tankegang, høy miljøprofil og med samme totalomkostninger for leietakerne som i andre bygg. Prosjektet fokuserer på å skape best mulig inneklima og et rasjonelt, fleksibelt og moderne kontorbygg med minst mulig miljømessig belastning. I januar 2011 ble det tatt beslutning om å gå videre i kontraktsforhandlinger med Henning Larsen Architects. Veitvet skole / OSLO Barne- og ungdomsskole, under utvikling Utdanningsetaten har inngått avtale om å utvikle nye Veitvet skole, på Veitvet, som et FutureBuilt forbildeprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt, der det ut fra en konkurranse velges en entreprenør som får kontrakt på å bygge og drifte skolen de første 20 årene. Veitvet skole vil bli en 1-10 skole med 840 elever. Skolen er en del av det planlagte «Perlekjedet», en kultur- og miljøgate langs Veitvetveien. Gran skole / OSLO Ungdomsskole, under utvikling Utdanningsetaten har inngått avtale om å utvikle nye Gran skole, på Furuset, som et FutureBuilt forbildeprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt, der det ut fra en konkurranse velges en entreprenør som får kontrakt på å bygge og drifte skolen de første 20 årene. Gran er en 8-10 skole, og vil bli det første FutureBuilt forbildeprosjektet på Furuset, som er et satsningsområde gjennom Furuset idékonkurranse. Andre aktuelle prosjekter / OSLO MunchMUSEET og DeichmaNSKE BIBLIOTEK Oslo kommune ønsker at nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika skal inngå i FutureBuiltporteføljen. Prosessen rundt en intensjonsavtale mellom FutureBuilt og Munchmuseet og Deichmanske bibliotek pågår fortsatt. Bjørnsletta skole Undervisningsbygg er i en prosess om å inngå avtale om utviklingen av Bjørnsletta skole på Ullern som et FutureBuilt prosjekt.

18 18 Årsmelding 2010 Kompetanseutvikling og innovasjon FutureBuilts kompetanseprogram 2010 har bestått av årskonferanse, befaringer, fagseminarer, studietur og Brød & Miljø frokost-/lunsjmøter i Oslo/Drammen. Alle arrangementene har vært åpne. Programmet er primært lagt opp i henhold til behovene til de involverte aktørene i forbildeprosjekter i FutureBuilt, men en betydelig andel av deltagerne har også vært eksterne. FUTUREBUILTS ÅRSKONFERANSE 2010 Årskonferansen i 2010 inngikk i Oslo arkitekturtriennale og hadde arkitekturpolitikk som tema. Konferansen ble arrangert i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass. Nærmere 220 deltagere fikk høre foredrag om klimaeffektiv arkitektur, byutvikling og arkitekturpolitikk i praksis i Oslo, Drammen og København. Under konferansen presenterte representanter fra både kommune, utbyggere og arkitekter sine erfaringer på området. Konferansen ble åpnet av byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken. BEFARINGER FORBILDEPROSJEKTENE Byggeplassbefaringer og ferdigbefaringer arrangeres løpende, i takt med realiseringen av forbildeprosjektene. Dette er populære tiltak, og i 2010 ble følgende befaringer gjennomført: Byggeplassbefaring Marienlyst skole (mars): 90 deltagere. Byggeplassbefaring Fjell barnehage (juni): 70 deltagere. Byggeplassbefaring Bellonahuset (sept): 50 deltagere. Ferdigbefaring Fjell barnehage og Marienlyst skole (nov): 85 deltagere. Byggeplassbefaring Meteorologisk institutt (nov): 45 deltagere. STUDIETURER TIL ØSTERRIKE 41 deltakere ble med på Framtidens Byer/ Framtidens bygg og FutureBuilts studietur til Østerrike i november. Over tre fullpakkede dager fikk de se et stort spekter av inspirerende klimaffektive byggeprosjekter i Wien og Linz. Blant deltakerne var planleggere, prosjekterende og utbyggere fra både stat, kommune og private virksomheter. Lokale guider, deriblant arkitekter, presenterte prosjektene, og en egen tolk med arkitektur- og byggfaglig kompetanse var med for å gi deltakerne mest mulig utbytte av befaringene. Byutviklingskomiteen i Oslo hadde en egen studietur til Wien og Linz i april med fokus på byutvikling og miljø. SEMINAR OM MATERIALBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP Seminaret ble arrangert i april, og ga råd om klimaeffektive løsninger og materialvalg gjennom hele prosjekteringsprosessen. Seminaret hadde 56 deltagere. SEMINAR OM KVALITETSPROGRAM Seminaret «Kvalitetsprogram fra styringsprogram til praktisk verktøy» ble arrangert i desember, og hadde som mål å gi innsikt i hva kvalitetsprogram er og hvordan et slikt verktøy kan tilpasses det enkelte prosjekt. Seminaret hadde 34 deltagere. BRØD OG MILJØ FutureBuilt har vært medarrangør på månedlige Brød & Miljø frokostmøter i Oslo, og lunsjmøter i Drammen. Antall deltagere i Oslo har vært pr. møte og i Drammen pr. møte. INTERNT FAGUTVIKLINGSPROGRAM i PBE Plan- og bygningsetaten i Oslos program for intern kompetanseutvikling består blant annet av opplæringsmoduler for nyansatte, fagdykk med

19 Årsmelding fordypning i aktuelle tema og seminarserier. Det foregår en prosess for å øke miljøfokus i etatens kompetanseutvikling, spesielt tilpasset interne behov. FutureBuilt bidrar i dette arbeidet med nettverk, erfaringer og utvikling av seminarer. PBE arrangerte Enovas passivhuskurs som internopplæring. KICK-OFF SEMINAR I OSLO I september hadde PBE et kick-off seminar, for markering av FutureBuilt som et tverretatlig samarbeid i Oslo. ENOVAS PASSIVHUSKURS FutureBuilt har vært medarrangør for det første passivhuskurset, som ble holdt i Oslo i mars. Passivhuskurset ble også arrangert i Drammen i november. Enova har også holdt passivhuskurset som internkurs i PBE. FoU Gjennom to rehabiliteringsprosjekter i Drammen (Strømsø skole og Stiboltgate sosialboliger) har FutureBuilt blitt tilknyttet FoU-programmet SURE (Sustainable Refurbishment), et europeisk forskningsprogram. FutureBuilt deltar i referansegruppen til ZEB-programmet (Zero Emission Building) som drives av NTNU. Framtidige forbildeprosjekter i FutureBuilt vil kunne inngå som ZEB-case. FutureBuilt har deltatt i SINTEF Byggforsks prosess med å utvikle en søknad til forskningsrådet om rehabilitering av yrkesbygg til passivhusstandard. FutureBuilts rolle skal være å bidra med konkrete case. Søknaden, kalt UPGRADE, fikk avslag fra forskningsrådet, men skal bearbeides og fremmes på nytt i FRAMTIDENS BYER KONFERANSEN Drammen kommune hadde ansvaret for en egen parallellsesjon på Framtidens byer konferansen. Tema var utviklingen av Strømsø gjennom arkitektkonkurransen og videre oppfølging. Foto: FutureBuilt/Espen Gees

20 20 Årsmelding Åpning av FutureBuilts årskonferanse 2010, med 220 deltagere. 2. Ellen de Vibe lanserte idékonkurransen på Furuset under konferansen. 3. Ellen Hellsten presenterer vinnerutkastet fra idékonkurransen på Strømsø, «Look to Strømsø». 4. Ivrige deltakere diskuterer i én av pausene under årskonferansen. 5. Brød & Miljø-arrangement i Drammen. 6. Studietur til Østerrike i november. Her er alle turdeltakerne samlet utenfor barnehage i Wels. 7. Studieturen hadde et tettpakket program; 15 prosjekter ble besøkt på tre dager. 8. Befaring til nye Berg studentby i forbindelse med programstyremøte i Trondheim i mai. 9 og 10. Byggeplassbefaring til Fjell barnehage i juni. 11 og 12. Ferdigbefaring til Fjell barnehage og Marienlyst skole i november, hvor 85 personer deltok. 13. Byggeplassbefaring til Meteorologisk institutt i november.

21 Årsmelding

22 22 Årsmelding 2010 Kommunikasjon I 2010 er arbeidet med kommunikasjon intensivert i forhold til foregående år. «Kommunikasjonsstrategi» og «Handlingsplan for kommunikasjon for 2010» ble utviklet i FutureBuilts nye websider ble utviklet vår/sommer 2010, med lansering 1. september. Nettstedet er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfarings-formidling, og en læringsarena for alle involverte. oppdateres flere ganger i uken, og har som mål å være oppdatert på nyheter og arrangementer. Forbildeprosjektene presenteres bredt, og det er mulighet for å følge disse fra startgrop til ferdigstillelse. Hvert enkelt prosjekt har også en detaljert oppføring i Ecobox Prosjektdatabase. Websiden har en egen presseside, hvor høyoppløselige bilder fra prosjekter og arrangementer kan lastes ned og brukes fritt av pressen. I tillegg til websiden benyttes nyhetsbrev og sosiale medier som aktive informasjonskanaler. VISUELL IDENTITET FutureBuilts visuelle identitet ble ferdigstilt våren Profilmateriell som byggeplassbannere, flagg, rollups, plakater, maler etc. er utviklet og tatt i bruk. Identiteten er også blitt komplettert med profilbilder/bildepakker, og en rutine for fotografering av ferdigstilte forbildeprosjekter er innført. Plakett som skal stå på ferdige bygg og diplom til utbyggere, arkitekter etc er under utarbeidelse. MEDIEOMTALE I takt med faktiske resultater, gjennom konkrete forbildebygg og konkurranser, er også FutureBuilt blitt mer synlig i mediabildet i 2010 særlig i fagpressen. FutureBuilt og FutureBuilt-prosjekter er presentert både på web og papir i blant annet Arkitektnytt, Byggeindustrien, ByggAktuelt, VVSforum, Teknisk Ukeblad, Drammens tidende, Byblikk og lokalaviser i Oslo. Lenker til presseoppslag finnes på nettsiden. Marienlyst skole og Fjell barnehage er begge presentert i Arkitektur N (nr. 6 og nr. 8). INNLEGG PÅ KONFERANSER OG STØRRE MØTEPLASSER Her følger enversikt over presentasjoner gitt av sekretariatet, Oslo kommune og Drammen kommune i tillegg til det som er omtalt av arrangementer på s. 18: Konferanse i regi av svenske regjeringens program for Hållbara Städer, Stockholm, januar Framtidens byer samling, Oslo, januar Framtidens byer samling, Stavanger, januar Enovas byggkonferanse, innlegg og stand, Trondheim, februar Drammen arkitektforening, februar For Miljøverndepartementet på Papirbredden, Drammen, februar Planforum i Bærum kommune, mars Grønn byggallianses frokostmøte, mars Framtidens byer samling, Lillestrøm, mai Norsk Stålforening, mai SURE workshop (forskningsprogrammet Sustainable Refurbishment), Drammen, mai Klimaseminar i regi av Framtidens byer i Oslo kommune, mai Framtidens byer/framtidens bygg samling, Oslo, august Bystyrekommite for byutvikling i Drammen, november Framtidens byers nettverksamling energi i bygg, Stavanger, september Nordisk passivhuskonferanse, Aarhus, oktober Asker kommune, oktober Groruddalssatsingen, Oslo, desember

23 Årsmelding Utstilling av arkitektkonkurransen En by å leve i på Strømsø torg. 2. Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og Oslos byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen på pressemarkering 23. juni. 3. Sjefsarkitekt Øystein Bull Hansen og ordfører Tore Opdal Hansen under Framtidens Byer-konferansen i Drammen i november. 4. Åpningen av Marienlyst skole i Drammen i august. 5. Byggeplassbefaring på Meteorologisk Institutt i november FutureBuilt profilbilde Oppslag på arkitektnytt.no om at Oslo har fattet politisk vedtak om deltagelse i FutureBuilt. 9. Oppslag i Byggeindustrien fra FutureBuilt årskonferanse i september. 10. Oppslag i Byggaktuelt om igangsettelse av bygging av Papirbredden 2 som FutureBuilt prosjekt i november.

24 24 Årsmelding 2010 Organisering og finansiering PARTNERSKAP OG ORGANISering FutureBuilt har fått to nye partnere i 2010, Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat. Dette betyr at FutureBuilt nå har 8 partnere: Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. I desember ble det besluttet å invitere også Transnova inn som partner. Samarbeidet baserer seg på en partnerskapsavtale fra juni FutureBuilt er organisert som et prosjektsamarbeid ledet av et programstyre. Det består av representanter fra hver av de åtte partnerne. Prosjektledelse/sekretariat er leid ut fra NAL. På bakgrunn av en juridisk utredning, som slo fast at mva-lovgivningen framtvinger et behov for å etablere FutureBuilt som et selvstendig rettssubjekt, vedtok programstyret i 2010 at det bør være de to kommunene som etablerer dette. Vedtaket i programstyret slo fast at det må finnes en organisasjonsmodell hvor Oslo og Drammen er eiere, og at de øvrige partnerne i programmet sikres reell innflytelse. Det brede partnerskapet er nødvendig for at FutureBuilt skal oppnå sine målsettinger. FutureBuilts programstyre har i bestått av følgende personer: Arild Eek, byutviklingsdirektør Drammen kommune og programstyrets leder Jomar Lygre Langeland, byplansjef Drammen kommune Ellen de Vibe, etatsdirektør Plan og bygningsetaten Oslo kommune Øyvind Johnsen, fagdirektør Husbanken Anne G. Lien, seniorrådgiver/tor Brekke områdeleder offentlige bygg, Enova Marit Kleveland, avdelingsdirektør/øyvind Aarvig, prosjektleder Framtidens byer, Miljøverndepartementet Morten Lie, direktør Statens bygningstekniske etat Erik Hammer, daglig leder Grønn Byggallianse Kjersti Nerseth, president Norske arkitekters landsforbund FutureBuilts programledelse/sekretariat er lokalisert hos Norske arkitekters landsforbund, og har i 2010 utgjort ca 3 årsverk. Medarbeidere har i 2010 bestått av Birgit Rusten (programleder), Stein Stoknes (prosjektleder), Erlend Seilskjær (prosjektmedarbeider deltid, t.o.m. juni), Sigrid Bjørkum (prosjektmedarbeider deltid) og Åshild Yri Aagren (prosjektmedarbeider deltid, f.o.m. medio november). Oslo og Drammen kommune har egne prosjektledere for FutureBuilt som støtter opp under sekretariatets arbeid og som har ansvar for interne prosesser i kommunene knyttet til FutureBuilt. De kommunale prosjektlederne har også fungert som en utvidet del av sekretariatet. I 2010 har Øystein Bull-Hansen fra Byplan vært prosjektleder i Drammen kommune og Sarah Knutslien/Isabell Lexow fra PBE vært prosjektleder i Oslo kommune. ORGANISERING I OSLO PBE leder og koordinerer Oslo kommunes arbeid med FutureBuilt. Oslo har etablert en kommunal styringsgruppe for FutureBuilt (KSG) med mandat til blant annet å beslutte hvilke prosjekter i Oslo som skal få delta i FutureBuilt. I KSG inngår sentrale etater som kan støtte opp FutureBuilt-arbeidet: Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten, Byantikvaren, Utdanningsetaten, Samferdselsetaten, Plankontoret for Groruddalen, Enøketaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Tilsvarende er en tverretatlig arbeidsgruppe etablert for å støtte opp arbeidet i styringsgruppa. ORGANISERING I DRAMMEN Byplan leder og koordinerer Drammen kommunes arbeid med FutureBuilt. En lokal styringsgruppe (styringsgruppe Drammen) bestående av Drammen kommune v/byplan, fylkeskommunen, Husbanken og FutureBuilts sekretariat følger opp arbeidet i Drammen. Styringsgruppe Drammen har blant annet mandat til å beslutte hvilke forbildeprosjekter i Drammen som skal få delta i FutureBuilt.

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO Sustainable healthcare 02.09.2014 Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO #futurebuilt2012 Hvorfor FUTUREBUILT? 2 FUTUREBUILT PARTNERE: Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN VISJON Side 2 May 18, 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet Foto FutureBuilt/Espen

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo FURUSET SOM OMRÅDEPROSJEKT I FUTUREBUILT VISJON vise at det er mulig å realisere

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Fjell barnehage FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010

Fjell barnehage FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010 Fjell barnehage FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010 2 INNHOLD Kort om Fjell barnehage Bymiljø og arkitektur Klimagassutslipp Areal og transport Energi Konstruksjoner og materialbruk Prosjektopplysninger

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kvifor miljø- og klimavennlege bygg For å nå klimamåla må alle bidra Byggenæringen er ein 40% næring 40% av klimagassutsleppa

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Enova forbildebygg Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Marilunden, Stavanger Ladeveien, Oslo Runde miljøbygg Forbildeprogrammet 2010 Hva er et godt forbildebygg? Aktuelle forbildebygg Hvorfor støttes

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Attraktive bygg Kompetanseutvikling

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2015 TIL PROGRAMSTYRET

RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2015 TIL PROGRAMSTYRET RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2015 TIL PROGRAMSTYRET Rullende seminar 4. Juni 2015 1. AKTIVITETSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Mål 1: FutureBuilt skal bidra til å realisere 50 forbildeprosjekter Aktivitet 1a: Framskaffe

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg

Enovas støtte til nye bygg Enovas støtte til nye bygg Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling Fornøyde

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Byutvikling i Drammen - utfordringer og muligheter

Byutvikling i Drammen - utfordringer og muligheter Byutvikling i Drammen - utfordringer og muligheter Samarbeid mellom kommune og utbyggere om sentrumsprosjekter Byutviklingsforum Drammen Børsen, 6. desember 2010 Jomar Lygre Langeland Byplansjef Byutvikling

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d - et hovedprosjekt i Stavanger2008 Organisering NORWEGIAN WOOD REFERANSEGRUPPE Representanter for: NAL, Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL LANTERNEN, NORWEGIAN WOOD Arkitekt: Atelier Oslo, BLM/AWP Foto: Emile Ashley OM NAL Struktur Prosjekter

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 20/12 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive kontorbygg erfaringer fra Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS 1 Bellonahuset Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom Arkitekt: LPO

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige» prosjekter

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT Forprosjektrapporten er en prosjektintern rapport som kvitterer ut arbeidet i forprosjektet og beskriver overgangen fra forprosjekt til

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 TIL PROGRAMSTYRET

ÅRSRAPPORT 2014 TIL PROGRAMSTYRET ÅRSRAPPORT 2014 TIL PROGRAMSTYRET Trappeoppgang som ventilasjonssjakt på Powerhouse Kjørbo 1. AKTIVITETSRAPPORT 2014 Mål 1: FutureBuilt skal bidra til å realisere 50 forbildeprosjekter Aktivitet 1a: Framskaffe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 TIL PROGRAMSTYRET

ÅRSRAPPORT 2015 TIL PROGRAMSTYRET ÅRSRAPPORT 2015 TIL PROGRAMSTYRET.. 1. AKTIVITETSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Mål 1: FutureBuilt skal bidra til å realisere 50 forbildeprosjekter Aktivitet 1a: Framskaffe og gjøre avtale med utbyggere av forbildeprosjekter,

Detaljer

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013 Innpill fra NAL v/michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagidéell organisasjon som arbeider for : å tydeliggjøre arkitekiagets

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY SLUTTRAPPORT Arkitekturkonkurranse 27. juni 2012 INNHOLD GENERELT 3 ORGANISASJON/PROSESS 4 BUDSJETT/ØKONOMI 5 JURYENS dom 6 HVA NÅ? 7 VEDLEGG 7 De prekvalifiserte

Detaljer

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no OM NAL Prosjekter Initiativer Debatt/politikk Kurs/videreutdanning Magasiner/database

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Enovakonferansen 2013 Arne Birkeland, prosjektleder Kristiansand kommune Stor aktivitet i Kristiansand 1. Idda Ishall,curling

Detaljer

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enovas tilbud til byggsektoren Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enova SF Vår visjon Et energieffektivt og fornybart Norge Vårt ansvar Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon,

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg?

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013 Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? Marit Thyholt Seniorrådgiver, Skanska Teknikk 1 Marked for strømproduserende bygg? Ja Stort marked?

Detaljer

Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling

Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling Fjernvarmedagene 29.10.2013 Erling Ekerholt Sæveraas Seniorarkitekt og prosjektleder Groruddalsenheten, Avdeling for byutvikling Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren ygg

Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren ygg Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren 3 støtteprogrammer innen bygg Støtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibygg Rådgiverteam Støtte til eksisterende bygg og anlegg I

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika Oslo kommune Kulturbyggene i Bjørvika Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika Brød & Miljø 08.05.2013 Prosjektinformasjon Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika Byggherre: Oslo kommune, v/kulturbyggene

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Agenda Definisjoner Prosjektmål Prosjekteringsprosess Status nå Byggetekniske løsninger Energiresultater Definisjoner

Detaljer

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 SAK 1. INNKALLING Årsmøtet er annonsert ved utsendelse

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer TKSF Oppgradering av eksisterende bygninger - Oslo, 18.9.2012 Energieffektivisering - Potensialer og barrierer Frode Olav Gjerstad Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Marienlyst Skole FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010

Marienlyst Skole FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010 Marienlyst Skole FutureBuilt forbildeprosjekt, Drammen 2010 2 INNHOLD Kort om Marienlyst skole Bymiljø og arkitektur Klimagassutslipp Areal og transport Energi Konstruksjoner og materialbruk Prosjektopplysninger

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer 2014 Prosjektperiode 2009 Klimaforum 25.februar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Verdiskaping fra skog til produkter og bruk av tre Utvikle

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - UTDANNING 1. Prosjektnavn Byggeløfte Bygging av passivhus/lavenergihus, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Innovative anskaffelser Eksempler på dialogprosesser Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF

Innovative anskaffelser Eksempler på dialogprosesser Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF Innovative anskaffelser Eksempler på dialogprosesser Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF 100982 1.2 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Nøkkeltall

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox

NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox NAL Ecobox Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak Michael Lommertz, leder NAL Ecobox Green City - norsk-tysk konferanse om energieffektivisering Oslo, 13.11.2012 Ecobox arbeidsområde

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Statsbyggs miljøstrategi

Statsbyggs miljøstrategi Langsiktige miljøambisjoner og miljømål Zdena Cervenka, Strategi og utviklingsavdelingen, Statsbygg Hvorfor en langsiktig miljøstrategi En fremtidsrettet miljøstrategi er nødvendig for at Statsbygg klarer

Detaljer

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt

Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Asplan Viak arkitekt- og rådgiverfirma med badeanlegg som et spesialfelt Eyvind Øglænd Marcussen Gjennomføringsmodeller for svømmeog badeanlegg Suksessfaktorer Erfaringer gjennom 30 år med gode, halvgode

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Fokus på miljø og energibruk

Fokus på miljø og energibruk Fokus på miljø og energibruk Byggherrens erfaringer fra prosjektet Storøya grendesenter på Fornebu Bærum kommune, Prosjekt og utbygging v/ miljøansvarlig Unni Larsen 6. desember 2007 Fornebu Hovedflyplass

Detaljer