FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS"

Transkript

1 FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS

2 VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo, som er landets største kunsthøgskole med rundt 550 studenter, 200 ansatte og mer enn 900 time- og gjestelærere som alle er de fremste utøvere innen sine fagområder. Vårt mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere som kan gi varige bidrag inn i et mangfoldig samfunn. Kunsthøgskolen har i dag 24 studieprogrammer fordelt på tre fakulteter. Fakultet for scenekunst holder til i nybygde lokaler i Fossveien 24 på Seilduken. 137 skuespillere, opera og dansestudenter deler på 10 dansestudioer, operascene, tre prøvesaler, åtte scener, hvorav to er spesial tilpasset behov innen dans (flytende gulv), 12 sangrom og et lydstudio. 02 This catalogue gives an introduction to The Oslo National Academy of the Arts Norway's largest college of higher education in the field of arts, with over 550 students, 200 employees and more than 900 guest teachers and teachers on short-term contracts, all of whom are leading practitioners in their own discipline. Our aim is to educate artists and designers with the ability to both reflect on, and experiment in, their chosen field and make lasting contributions to the diversity of our society. The Oslo National Academy of the Arts currently offers 24 study programmes divided into three faculties. The Faculty of Performing Arts is located in newly renovated premises at Fossveien 24 or the "Seilduken" campus, formally a sailcloth factory in the urban district of Grünerløkka in Oslo. Here, 137 students of acting, opera and dance share 10 dance studios, an opera stage, 3 rehearsal halls, 8 stages, of which two have specialist flooring adapted for dance, 12 practice rooms for singing and one sound studio. 02

3 Fakultet for design samt kunstfagstudiet (del av Fakultet for visuell kunst) holder til i Ullevålsveien 5, i et monumentalt bygg reist for formålet i Opplæringen av kunstfags- og designfagsstudentene hviler på en felles basis av grunnleggende ferdigheter i det visuelle språket. Kunstakademiet (del av fakultet for visuell kunst) holder til i St.Olavs gate 32, i et bygg reist for Norges Geografiske Opmaaling i 1877, og med noen studentarbeidsplasser i Mølleparken. Allerede høsten 2010 vil hele kunsthøgskolen være samlet i nybygde og tidsmessige ombygde lokaler på Grünerløkka, i en av byens store pionerbedrifter, Christiania Seilduksfabrikk, grunnlagt i Den gamle arkitekturen gir føringer for hvordan verksteder og arbeidsplasser vil utformes, på samme tid som arealene åpnes til ny bruk i for eksempel et nytt felles bibliotek, galleri og visningssteder, en åpen kantine, velutstyrte verksteder og luftige undervisningsrom. Kunsthøgskolen er stor som kulturinstitusjon, også for omverdenen. Den har et bredt og sammensatt kulturtilbud som vi ønsker å utvikle som kulturarena, og som er og skal være åpent for publikum. Flyttingen skal gi studiemiljøet nye faglige løft. Vi gleder oss til å ta med våre studenter inn i en ny fremtid for våre utdanninger. Vi håper at denne katalogen vil være nyttig lesestoff med informasjon om alle studiene ved vår institusjon. På våre nettsider vil du finne løpende nyheter om aktivitetene ved alle fakultetene på kunsthøgskolen. Du er hjertelig velkommen som tilskuer til våre utstillinger og forestillinger. Hilsen, Cecilie Broch Knudsen Rektor The Department of Design and Visual Arts (part of the Faculty of Visual Arts) is currently located at Ullevålsveien 5, a monumental building constructed for this purpose in Students of visual arts and design are all given the same grounding in fundamental skills relating to visual arts idioms. The Art Academy (also part of the Faculty of Visual Arts) is currently situated at St. Olavs gate 32, in a listed building originally constructed for the organisation Norwegian Ordinance Surveys in In addition, the Academy has premises at Mølleparken, Oslo, at its disposal. Quite soon, in autumn 2010, all KHiO's faculties will be located together in newly renovated, customised buildings on the Seilduken campus. The building was originally one of Oslo's pioneering factories: Christiania Sailcloth Factory, founded in 1856, hence its name "Seilduken" (sailcloth). The architecture from this era influences the design of KHiO's workshops and workplaces and will provide space for a new interdisciplinary library, a gallery and exhibition rooms, a canteen open to all, well-equipped workshops and light, spacious classrooms/studios. The Oslo National Academy of the Arts is a cultural institution of significance not least for its surroundings; one of our objectives is to develop KHiO as a cultural venue and the academy offers a wide-ranging and varied programme of cultural activities that are open to the general public. The move to the Seilduken campus will give fresh impetus to the student environment of all our specialist departments. We look forward to welcoming our students to the new future era for our study programmes in the arts. We hope that this catalogue will provide useful information about all the study programmes at KHiO. On our website, you will find news of activities taking place at all the faculties. You are very welcome to visit our exhibitions or watch our performances. Greetings from, Cecilie Broch Knudsen Principal 03 03

4 04 04

5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Kjære leser, Scenekunstfakultetet på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er en stor, mangfoldig og pulserende arena for utdanning, kunstnerisk utvikling og produksjon, og møter mellom kunstnere og publikum. Vi holder til i ett av Europas best velutstyrte utdanningssentra for scenekunst med et stort antall scener og studios for innstuderingsarbeid og forestillinger. Vi har egne verksteder og rekvisitt- og kostymelagre, og er godt utstyrt for arbeid med lys og lyd. Alle fagmiljøene på fakultetet har bred kontakt både med det profesjonelle kunstlivet i Norge og med søstermiljøer internasjonalt. Hvert år deltar studenter og lærere på internasjonale arenaer så som konkurranser, festivaler og konferanser. Den viktigste kontaktflaten mot norsk kunstmiljø er de mange forestillingene vi viser for publikum hvert år. På scenekunstfakultetet møter man et aktivt fagmiljø der de enkelte fagene er under stadig videreutvikling. Innenfor kunstområdene dans, opera og teater, og innenfor det praktiskpedagogiske området, er det mange fag og disipliner. Fakultetet gir hver lærer og student anledning til å gå i dybden innen sitt kunstområde og fagfelt. Samtidig gir det tette samboerskapet med hele bredden av scenekunst viktig inspirasjon i den enkeltes arbeid. Fra 2010 vil den fysiske nærheten til Kunsthøgskolens øvrige fakulteter gi muligheter for ytterligere utforsking av de områdene der kunstartene berører hverandre og er avhengige av hverandre. Velkommen til oss som søker eller som publikum! Einar Solbu Dekan THE FACULTY OF PERFORMING ARTS Dear reader, The Faculty of Performing Arts at The Oslo National Academy of the Arts (KHiO) is a large, multifarious and vibrant arena for higher education, artistic development and production and contact between artists and the public. We are located in one of Europe's best-equipped centres for performing arts education, where we benefit from a large number of stages and studios for both rehearsals and performances. We have our own workshops and stores for costumes and props and excellent lighting and sound equipment. All faculty departments are in close contact with both the professional arts sector in Norway and with equivalent sectors abroad. Each year, students and teachers take part in international events such as competitions, festivals and conferences. The most important means of contact with the arts sector in Norway are the many public performances that we give each year. The Faculty of Performing Arts is a proactive, educational environment where the various disciplines are continually being developed. Dance, opera, theatre and teacher-training are all fields that consist of many different subjects and disciplines. The faculty provides every teacher and student with the opportunity to study his or her area of art and discipline in depth. Furthermore, the close proximity of a whole range of performing arts represents an important source of inspiration for the individual student or teacher. From 2010, physical proximity to the other faculties belonging to the Academy Faculty of Visual Arts and Faculty of Design - will open the door to even more interdisciplinary research into areas where arts overlap and are interdependent. Welcome to the Faculty of Performing Arts as a student, or a member of the public! Einar Solbu Dean 05 05

6 TIL DEG SOM KANSKJE BLIR MIN STUDIEKOLLEGA DEAR POTENTIAL FELLOW STUDENT Sammenslåingen av flere skoler til Kunsthøgskolen i Oslo har ikke vært problemfri. Fortsatt preger det nok miljøet på skolen, men klisjeen er et faktum: ingenting er så galt at det ikke er godt for noe! Så det er, tro det eller ei, fremdeles ganske positivt å være elev på Norges aller beste skole for scenekunst. Å ha tilholdssted i et slikt kulturhus som Seilduksfabrikken er en utrolig ressurs. Vi holder alle på med vårt, men her har vi muligheten til å hente inspirasjon fra kunstarter vi vanligvis ikke oppsøker. Dermed får vi mye mer respekt for hverandres arbeide. En skal heller ikke se bort fra at det i ny og ne foregår noen fruktbare kunstdiskusjoner i garderobene og gangene. Men vi er jo ikke her bare for å synse om kunsten, vi har jo alle en vill ide om at vi skal utøve den. Da trenger vi de beste veilederne, og det har vi! Oppfølgingen og engasjementet fra lærerne og studielederne er enorm. Andre kan bare drømme om å oppleve noe lignende! At de bare vil oss vel, er det lett å glemme når det står på som verst, og det slites og rives i en fra alle kanter. Men når oppgavene virker uoppnåelige, og tilbakemeldingene som bekrefter dette strømmer på, da er det godt å vite at vi, på denne skolen, har en trygg liten klasse i ryggen en klasse som kan hjelpe når alle andre er alt for langt borte. Velkommen til vår store, lille, rare skole! Ingvild Holthe Bygdnes Leder for Studentutvalget, Fakultet for scenekunst The Oslo National Academy of the Arts is an amalgamation of several separate art schools. The amalgamation process was not without its problems. Today, I am delighted to say that I am a student at Norway s very best college of performing arts! The fact that the campus is situated in a cultural building (a former sail factory) is an incredible resource. We are all engaged in our own field, but at the same time, we are able to find inspiration in other fields of art, which we would not normally come in contact with. In this way, we build up more respect for each other's work. It is also highly likely that fruitful discussions about art take place in the faculty's changing rooms and corridors. However, we are not here merely in order to speculate about art; we all possessed by the crazy idea that we shall actually practise it. We therefore need the best of tutors, and we have them! The teachers and heads of study follow up every student with an enormous commitment, one which other students can only dream about! It is easy to forget that they want the best for us when the pressure is at its highest and you are worn out and torn in all directions. At the faculty, we are organised in small classes and when assignments seem impossible to achieve and feedback is difficult to bear, it is good to have the support of fellow students when friends and family are far away. Welcome to our large, small and unusual Faculty! Ingvild Holthe Bygdnes Chair of the Student Union, Faculty of Performing Arts 06 06

7 SCENEKUNST FAKULTETETS UTDANNINGSTILBUD STUDY PROGRAMMES AT THE FACULTY OF PERFORMING ARTS Fakultet for scenekunst tilbyr utdanning innen dans, opera og teater og dessuten praktiskpedagogisk utdanning. Utdanningene i dans, opera og teater er profesjonsutdanninger. Sentralt i alle utdanningene står kunstnerisk produksjonsarbeid rettet mot sceniske visninger og forestillinger. I studiene på bachelornivå - BA-studiene - står arbeidet med å utvikle tekniske ferdigheter og tilegne seg faglig kunnskap og innsikt sentralt. På masternivå - MA-studiene - stilles i tillegg store krav til selvstendighet og refleksjon. Den praktisk-pedagogiske utdanningen gir formelt og reelt grunnlag for å undervise i scenekunstfaglige disipliner. Fakultetet kan tilby disse studieprogrammene: Dans - BA-STUDIUM i klassisk ballett - BA-STUDIUM i moderne dans og samtidsdans - BA-STUDIUM i jazzdans - MA-STUDIUM i koreografi ( første opptak i 2010) Opera - BA-STUDIUM i opera (i samarbeid med Norges musikkhøgskole). - Årsstudium i opera (på BA-nivå) - MA-STUDIUM i opera Teater - BA-STUDIUM i skuespillerfag - Ettårig påbygningsstudium i skuespillerfag (etter fullført BA-STUDIUM) - BA-STUDIUM i regi ( første opptak i 2010) - MA-STUDIUM i regi ( første opptak i 2013) - BA-STUDIUM i scenografi ( første opptak i 2010) Praktisk-pedagogisk utdanning - Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning for dansere - Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning for skuespillere The Faculty of Performing Arts offers higher education in the fields of dance, opera, theatre and teacher training. The study programmes in dance, opera and theatre aim at preparing the students for professional work as performing artists. The Bachelor degree courses focus primarily on developing technical skills and knowledge and insight into the field in question. At Master degree level, students are required to show a high degree of independence and reflection. The teacher-training programme provides a formal and solid grounding that qualifies students to teach in their chosen field of performing arts. The faculty can offer the following study programmes: Dance - BA in Classical Ballet - BA in Modern/Contemporary Dance - BA in Jazz Dance - MA in Choreography (next intake in 2010) Opera - BA in Opera (in collaboration with The Norwegian Academy of Music) - One-year study course in Opera (at BA level) - MA in Opera Theatre - BA in Acting - One-year, supplementary course in acting (after completion of the BA) - BA in Directing (next intake in 2010) - MA in Directing (next intake in 2013) - BA in Scenography (next intake in 2010) Study Programme in Teacher-Training - One-year dance teacher-training programme - One-year theatre teacher-training programme 07 07

8 Klassisk pas de deux Matias Rønningen og Candela Ebbesen. Classical pas de deux Matias Rønningen and Candela Ebbesen

9 KLASSISK BALLETT BA-STUDIUM Treårig utdanning (180 studiepoeng) CLASSICAL BALLET BACHELOR DEGREE Three-year, full-time course (180 credits) Studiet skal utdanne dansere til etablerte norske og utenlandske ballettkompanier. Det er beregnet på unge talentfulle dansere som vil utdanne seg i klassisk ballett etter fullført grunnskole. Studiet er også åpent for søkere som har fullført hele eller deler av videregående skole. Fagene klassisk ballett, innstudering av repertoar, tå-klasser, pas de deux og moderne dans utgjør hoveddelen av studiet. Studentene skal også utføre eget skapende dansearbeid i koreografiske fag. De unge danserne følges tett av skolens lærere, men får også arbeide med nasjonale og internasjonale gjestelærere og koreografer. I de dansetekniske støttefagene blir studentene introdusert for karakterdans, spansk dans, jazzdans og historiske danser. Teorifagene legger vekt på danse- og musikkhistorie, men studentene møter også mer generelle kunstfag som estetikk og filosofi. Det undervises for øvrig i musikkfag, ernæring, anatomi og treningslære. I studiet inngår ellers en del allmenne teorifag, blant annet norsk, engelsk og samfunnsfag, tilrettelagt for aldersgruppen. Ved studiestart kartlegges den enkelte students fysiske ressurser, og i samråd med toppidrettssenteret gis danserne individuelle treningsprogram. Skadeforebyggende arbeid gjøres i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og fysioterapeuter er tilgjengelig gjennom hele studiet. This programme qualifies dancers for work in established ballet companies in Norway and abroad. It is designed for young, talented dancers wishing to study classical ballet after completing their primary and lower secondary education. The programme is also open to applicants who have completed all, or part, of their upper secondary schooling. The main part of the course is dedicated to classical ballet, learning repertoire, pointe classes, pas de deux and modern dance. Students also produce creative dance work of their own in conjunction with classes in choreography. The young dancers are given close guidance by the teachers at the department but also work with national and international guest teachers and choreographers. The students also study subsidiary dance techniques introduce students to such as character dance, Spanish dance, jazz dance and historical dances. Theoretical subjects on the programme concentrate on the history of dance and music, but also include more general arts subjects such as aesthetics and philosophy. Other components of the course include music, nutrition, anatomy and physical training theory, besides a number of general academic subjects such as Norwegian, English and social science, geared to the needs of the students' age group. At the start of the course, all students undergo a physical examination, on the basis of which a customised training programme is drawn up for each individual student. The faculty focuses on injury prevention through its collaboration with the Norwegian Institute of Sports Medicine (NIMI) and physiotherapists are available throughout the course

10 Paquita, Elisabeth Holth. Paquita, Elisabeth Holth

11 Studentene deltar i flere større og mindre sceniske produksjoner i løpet av studietiden. Studentene medvirker også som dansere i samarbeidsprosjekter med koreografistudentene. Nasjonalballettens skole og Nasjonalballetten er viktige samarbeidspartnere for ballettutdanningen på KHiO. Det samhandles blant annet om lærerutveksling, studiebesøk og forestillinger. OPPTAK Opptak skjer ved opptaksprøver bestående av dansetekniske klasser, intervju og fysiske tester. Opptakskriteriene til studiet er fullført grunnskole og meget gode danseferdigheter, særlig i klassisk ballett. Opptaksprøvene gjennomføres 12., 13. og 14. februar Årlig opptas ca. åtte studenter. Students take part in several small and largescale stage productions during their studies. They also perform as dancers in collaborative projects with students on the choreography programme. The Norwegian National Ballet School and the Norwegian National Ballet are key collaborative partners for the classical ballet programme at KHiO. Areas of collaboration include study visits, performances and the exchange of teaching staff. ADMISSION The audition consists of dance classes, an interview and physical tests. Applicants must have completed their compulsory primary and lower secondary education and be able to demonstrate a very high level of dance talent, particularly in classical ballet. Auditions are held on February12th, 13th and 14th. A maximum of eight students are admitted each year. Søknadsfrist er: 15. januar 2009 Søknadsskjema og nærmere opplysninger om retningslinjer kan lastes ned fra: eller fås ved henvendelse til KHiO på tlf.: The closing date for applications is: January 15th 2009 An application form and further details and guidelines can be downloaded from: or by contacting KHiO on tel.:

12 Danseforestilling vår 2008, Simbarashe Fulukia, koreografi av Kristina Gjems. Dance performance spring 2008, Simbarashe Fulukia, choreography by Kristina Gjems

13 MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS MODERN AND CONTEMPORARY DANCE BA-STUDIUM Treårig utdanning (180 studiepoeng) BACHELOR DEGREE Three-year, full-time course (180 credits) Studiet skal utdanne dansere først og fremst til det frie dansemiljøet, etablerte norske og utenlandske dansekompanier, institusjonsteatrene og privatteatrene. Studiet skal også forberede studentene til å skape sin egen arbeidsplass. De dansetekniske fagene som moderne dans og samtidsdans, jazzdans og klassisk ballett samt scenisk formidling utgjør hoveddelen av studiet. Her vil studentene møte nasjonale og internasjonale dansekunstnere. Studentene skal også utføre eget skapende dansearbeid i koreografiske fag der improvisasjon, komposisjon og analyse står i sentrum. I de dansetekniske støttefagene får studenten blant annet samdans, moderne pas de deux, kampsport, bodyawareness og akrobatikk. Musikkfag omfatter blant annet musikkforståelse, rytmikk og korsang. Teorifagene legger vekt på danse- og musikkhistorie, men studentene møter også mer generelle kunstfag som estetikk og filosofi. I supplerende trening og helsefag undervises det i anatomi, treningslære, ernæringslære, og alternative treningsformer. Ved studiestart kartlegges den enkelte students fysiske ressurser, og i samråd med skolens fysioterapeuter gis danserne individuelle treningsprogram. Skadeforebyggende arbeid gjøres i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og fysioterapeuter er tilgjengelig gjennom hele studiet. This programme qualifies dancers for work in the field of non-institutional dance, in established dance companies in Norway and abroad, and in state-run or private theatres. The programme also provides students with necessary skills to create their own workplace. The main part of the course is dedicated to technical subjects, such as modern and contemporary dance, jazz dance, classical ballet and performance skills. The students work with national and international dance artists. Students also produce creative dance work of their own in conjunction with classes in choreography, which focus primarily on improvisation, composition and analysis. The students also study subsidiary dance technique introduce students such as partnering, modern pas de deux, martial arts, body awareness and acrobatics. Musical subjects include music conception, rhythmics and choral singing. Theoretical subjects concentrate on dance, music and European cultural history. Supplementary subjects in training and health are given in anatomy, physical training theory, nutrition and alternative forms of training. At the start of the course, the physical resources of each individual student are charted and a customised training programme is drawn up in consultation with the faculty's physiotherapists. Work on injury prevention is carried out in collaboration with The Norwegian Institute of Sports Medicine (NIMI) and physiotherapists are available throughout the course

14 A B A Danseforestilling vår 2008, koreografi av Hooman Sharifi. B Danseforestilling vår 2008, Sudesh Adhana og Catharina Gresslien, koreografi av Kristina Gjems. A Dance performance spring 2008, choreography of Hooman Sharifi. B Dance performance spring 2008, Sudesh Adhana and Catharina Gresslien, choreography of Kristina Gjems

15 Studentene deltar i flere større og mindre produksjoner i løpet av studietiden der de jobber med nasjonalt og internasjonalt kjente koreografer. Studentene medvirker også i samarbeidsprosjekter blant annet med studentene på MA-studiet i koreografi. Første studieår er felles med BA-studiet i jazzdans. OPPTAK Opptak skjer ved opptaksprøver bestående av dansetekniske klasser, intervjuer og fysiske tester. Søkerne må vise meget gode danseferdigheter, særlig i moderne dans og samtidsdans. Det er krav om generell studiekompetanse. Unntak kan gjøres for søkere som viser et særlig talent. Årlig opptas sju studenter. Opptaksprøvene starter 16. mars. Students participate in several large and smallscale productions during their studies. This involves working with nationally and internationally known choreographers. Students also take part in collaborative projects, where they work with other students, for example those on the Master in Choreography programme. The content of the first year of the course is identitical to that of the Bachelor programme in jazz dance. ADMISSION The audition consists of dance classes, an interview and physical tests. Applicants must be able to demonstrate a very high level of dance talent, particularly in modern and contemporary dance. Applicants should have attained a general university admission certificate, although exceptions may be made for applicants who show particular talent. Seven students are admitted each year. Auditions starts on March 16th. Søknadsfrist er: 1. februar 2009 Søknadsskjema og nærmere opplysninger om retningslinjer kan lastes ned fra: eller fås ved henvendelse til KHiO på tlf.: The closing date for applications is: February 1st 2009 An application form and further details and guidelines can be downloaded from: or by contacting KHiO on tel.:

16 Danseforestilling, «Hairspray», koreografi av Tomas Glans. Dance performance, "Hairspray", choreography by Tomas Glans

17 JAZZDANS BA-STUDIUM Treårig utdanning (180 studiepoeng) JAZZ DANCE BACHELOR DEGREE Three-year, full-time course (180 credits) Studiet skal utdanne dansere til det frie dansemiljøet, etablerte norske og utenlandske dansekompanier, institusjonsteatrene, privatteatrene med mer. Studiet skal også forberede studentene til å skape sin egen arbeidsplass. De dansetekniske fagene som jazzdans, moderne dans og samtidsdans og klassisk ballett samt scenisk formidling utgjør hoveddelen av studiet der studenten møter nasjonale og internasjonale dansekunstnere. Studentene skal også utføre eget skapende dansearbeid i koreografiske fag der improvisasjon, komposisjon og analyse står i sentrum. I dansetekniske støttefag får studenten undervisning blant annet i ballroom, jazz pas de deux, spansk dans, stepp, hiphop og akrobatikk. Musikkfag omfatter blant annet musikkforståelse, rytmikk og sang. Teorifagene legger vekt på danse- og musikkhistorie, men studentene møter også mer generelle kunstfag som estetikk og filosofi. I supplerende trening og helsefag undervises det i anatomi, treningslære, ernæringslære og alternative treningsformer. Ved studiestart kartlegges den enkelte students fysiske ressurser, og i samråd med skolens fysioterapeuter gis danserne individuelle treningsprogram. Skadeforebyggende arbeid gjøres i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og fysioterapeuter er tilgjengelige gjennom hele studiet. This programme qualifies dancers for work in the field of non-institutional dance, in established dance companies in Norway and abroad, and in state-run or private theatres. The programme also provides students with necessary skills to create their own workplace. The main part of the course is dedicated to technical subjects such as jazz dance, modern and contemporary dance, classical ballet and performance skills. The students work with national and international dance artists. Students also produce creative dance work of their own in conjunction with classes in choreograghy, which focus primarily on improvisation, composition and analysis. The students also study subsidiary dance technique subjects such as partnering, jazz pas de deux, spanish dance, tap dance, hiphop and acrobatics. Musical subjects include music conception, rythimics, choral ans individual singing. Theoretical subjects concentrate on dance, music and European cultural history. Supplementary subjects in training and health are given in anatomy, physical training, nutrition and alternative forms of training. At the start of the course the physical resources of each individual student are charted and a customised training programme is drawn up in consultation with the faculty s physiotherapists. Work on injury prevention is carried out in collaboration with the Norwegian Institute of Sports Medicine (NIMI) and physiotherapists are available throughout the course

18 A B A Danseforestilling våren 2008, koreografi av Belinda Braza. B Danseforestilling våren 2008, koreografi av Toni Ferraz. A Dance performance spring 2008, choreography by Belinda Braza. B Dance performance spring 2008, choreography by Toni Ferraz

19 Studentene deltar i større og mindre produksjoner i løpet av studietiden der de jobber med nasjonalt og internasjonalt kjente koreografer. Studentene medvirker også i samarbeidsprosjekter blant annet med MA-studentene i koreografi. Første studieår er felles med BA-studiet i moderne og samtidsdans. Students participate in several large and smallscale productions during their studies. This involves working with nationally and internationally known choreographers. Students also take part in collaborative projects, where they work with other students, for example those on the Master programme in Choreography. The content of the first year of the course is identical to that of the Bachelor programme in jazz dance. OPPTAK Opptak skjer ved opptaksprøver bestående av dansetekniske klasser, intervjuer og fysiske tester. Søkerne må vis meget gode danseferdigheter, særlig i jazzdans. Det er krav om generell studiekompetanse. Unntak kan gjøres for søkere som viser et særlig talent. Årlig opptas åtte studenter. Opptaksprøvene starter 16. mars. ADMISSION The auditions consists of dance classes, an interview and physical tests. Applicants must be able to demonstrate a very high level of dance talent, particularly in jazz dance. Applicants should have attained a general university admission certificate, although exceptions may be made for applicants who show particular talent. Eight students are admitted each year. Auditions starts on March 16th. Søknadsfrist er: 1. februar 2009 Søknadsskjema og nærmere opplysninger om retningslinjer kan lastes ned fra: eller fås ved henvendelse til KHiO på tlf.: The closing date for applications is: February 1st 2009 An application form and further details and guidelines can be downloaded from: or by contacting KHiO on tel.:

20 Avgangsforestilling våren 2008, «Apâ», Signe Alexandra Domagalla. Graduation performance spring 2008, "Apâ", Signe Alexandra Domagalla

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer