PORTFOLIO. christian brunsvig stud arch ntnu trondheim 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTFOLIO. christian brunsvig stud arch ntnu trondheim 2008"

Transkript

1 PORTFOLIO christian brunsvig stud arch ntnu trondheim 2008

2 CURRICULUM VITAE Christian Brunsvig (03 jan. 1982) tlf: mai: adr: holstveita 7, 7012 Trondheim Architect Student at The Norwegian University og Science and Technology (will finish my Masters Degree in 2010) Bachelor of Art from the Faculty of Humanities at the University of Oslo Military Service (Idrettskompaniet/H M K Kongens Garde) Assistant at Grav Primary School (SFO) Exchange student in Tuxtepec, Oaxaca, Mexico Stabekk VGS (High School) Allmenne, økonomiske og administrative fag : Student Assistant at the Norwegian University of Science and Technology 2007 : Practice at a construction site for 11 weeks : Manager and player for NTNUI Samba, one of the soccer teams at the university : playing bandy for Stabæk IF in Eliteserien

3 Urbanism: City and Town planning Group woek with Kai H Simensen and Ingrid Grænsen Location: Ørland & Bjugn Nord-Trønderlag Object: Strenghten local centra through sustainable city planing grønn energi tenke globalt-handle lokalt utgangspunkt: -isolert fra vekstaksen i midt-norge -usikker utvikling -ønsker felles identitet

4 Grønne byplantiltak En grønn by eller tettsted er et sted der energieffektivitet, miljø og mennesker står i fokus i byplanene. Det er flere tiltak som bør spille inn i dagens by- og tettstedsplanlegging for å oppnå grønne og bærekraftige byer. Strukturerende tiltak Fortetning - Fortetning bidrar til bedre utnyttelse av infrastrukturen og bevaring av sammenhengende grøntarealer. - Varierte funksjonsmønstre (bolig, næring) Plantiltak Verne- og identitetstiltak Solenergi - Bygningene må lokaliseres i terrenget slik at de er eksponert mot sør slik at solen kan nå dem. - Bygninger må grupperes slik at uønskede skyggesituasjoner ikke oppstår Fjernvarme - Oppvarming skal skje ved lavgrads energikilder. - Hvis mulig skal fjernvarmeløsninger bygges/ utvides. Gjenbruk - Byggeindustrien er ansvarlig for opptil 40% av det totale CO2 utslippet. Dette kan reduseres ved gjenbruk av bygninger der det er energiøkonomisk gunstig. Generelle og fleksible bygg - Funksjon i bygninger skiftes hurtigere enn bygningsmassen. Derfor må også ny bebyggelses gi mulighet for enkle og kostnadseffetive endringer. Kulturminne, bygningsmiljø og stedsvern - Grønn energi betyr også omsorg for våre fysiske omgivelser. - Bygningsminner og kulturminner skal vernes, brukes og utvikles til et samlet kulturmiljø. Områdevern - Grønne lunger og korridorer skal etableres og vernes i bebyggelsesstrukturen. - Områder for rekreasjon og friluft skal sikres i omgivelsene. Bygningsrelaterte tiltak Kommunkasjonstiltak Solenergi - En bygning bør gis en form som sørger for å fange solen mest mulig effektiv, for eksempel ved å gi deler av taket/ fasaden en vinkel som svarer til solen. - En bygning kan fange energien passivt ved oppvarming Nabovarme - En frittliggende 1 etasjers enebolig trenger nesten dobbelt så mye energi pr m2 til oppvarming som en blokkleilighet. - Felles vegger med naboer minker oppvarmingsbe- Grunnvarme - Gulvet er også en potensielt eksponert ytterflate. - Bygninger kan fange grunnvarme med aktive eller passive løsninger Kompakte bygg - Kompakte bygningstyper der arealet av ytterflatene er lite sammenliknet med gulvarealet, er energimessig gunstig. - Minst mulig flate mot friluft redusere varmetapet til om- Vegetasjon - Bruk av vegetasjon som le-element vil bidra til redusert varmetap som følge av vind - Bruk av vegetasjon kan bidra til redusert behov for kjøling av at vegetasjonen skygger for solen når vi ikke Kollektivtransport - Et godt kollektivtilbud reduserer bilbruken. - Kollektivtrafikk er sikrere og mer energigunstig transport. - Kollektivtrafikk medfører mindre forurensing og energi- Effektiv kommunikasjon - Det må legges tilrette for effektiv kommunikasjon basert på god infrastruktur. - Gjennomkjøring i sentrum bør unngås. - Kommunikasjon i sentrum skal skje på fortgjengere og Gang- og sykkelsti - Gang og sykkelveier forbinder boligområder, sentrum og arbeideplasser. Dette sikrer mobiliteten samtidig som bilbruken reduseres. - Sammenhengende grøntarealer og gang og sykkelstier

5 Botngård veisituasjon med høy gjennomkjøringsfart Dagens struktur Dagens tyngdepunkt tydelig veihierarki med vikeplikt mot sentrumsgate Fremtidig struktur institusjon i park fremtidig undervisningsbygg legges i forbindelse med institusjon i park, og bidrar til å definere sentrumsgaten krysningspunkt i forbindelse med skoler med høy gjennomkjøringsfart krysning av gaten på myke trafikanters premisser Fremtidig tyngdepunkt elveløpet er gitt lite verdi det opparbeides gang- og sykkelsti langs elveløpet som forbinder friluftsarealer med sentrum uklar situasjon foran idrettsanlegg krysningspunkt for gang- og sykkestier og tydelig avgrensninger fremhever ishallens situasjon i sentrum

6 Brekstad grøntområdet i meieriparken er dårlig tilgjengelig stengsler fjernes og meieriparken blir en viktig grøntstruktur lagerlokaler som generer tungtrafikk lagerlokaler transformeres og genererer mennesklig aktivitet Dagens struktur Fremtidig struktur stor avstand mellom bygninger gir utydelig plass stedet defineres og plassen blir et tyngdepunkt dårlig kontakt med sjøen gang- og sykkelsti gir mulighet for kontakt med sjøen Dagens tyngdepunkt Fremtidig tyngdepunkt piren er en viktig plass som i dag er dårlig tilgjengelig identitetsbygg og transformasjon viser kommunens identitet. Funksjoner som gir økt aktiviet udefinert adkomstsituasjon adkomst med grøntområde og identitetsstruktur oppstillingsplass for fergen sentrums tyngdepunkt og menneskers møteplass

7 Duality meet Housing, 2nd year Location: Urban site in Trondheim Object: Low energi housing for different form ofliving; family house and collective housing

8 Collective house snitt planer situasjonsplan

9 Family house meget god varmelagringskapasitet og utnytter varmen Skiferveggen filtrer og slipper igjennom lyset samtidig som den skjermer mot veien skiferveggen har meget god varmelagringskapasitet og utnytter varmen fra sør gjennomlys og siktlinjer Skiferveggen filtrer og slipper igjennom lyset samtidig som den skjermer mot veien noen prinsippskisser planer

10 Various projects: 1th year projects form & color installation i høyskoleparken oil paintings et duftslott 1. year project with the sense smell as inspiration

11 morning ritual: watching the sunrise

12 Port Arthur student housing in trondheim

13

14

15

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

H e l g a K r i s t i n e T e i g e

H e l g a K r i s t i n e T e i g e H e l g a K r i s t i n e T e i g e M a s t e r i A r k i t e k t u r www.helga-teige.com O m m e g / C V H e l g a K r i s t i n e T e i g e Født: 31.08.1987 Master i Arkitektur, NTNU 2012 Adresse: Sørligata

Detaljer

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M 1 0. 1 2. 2 0 1 4 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y TEAM/RESSURSPERSONER Hurdal Kommune Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt?

Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt? Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt? En analyse basert på mulige utviklingssenarier for Ski kommune Kine Hallan Steiwer Bygg- og miljøteknikk Innlevert: februar

Detaljer

Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR

Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR De funksjonelle områdene til storbyregionene må anerkjennes Teknologiske

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer