Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: Utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156. Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: 46423318. jl@heddafound.no. Utdanning"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn: Jørgen Lorentzen, f Stilling: Telefon: epost: Utdanning Direktør Stiftelsen Hedda : Ett årig agronomutdannelse ved Vestfold Landbruksskole : Historie grunnfag ved Telemark DH : Samfunnspolitikk og offentlig administrasjon grunnfag ved Lillehammer DH. Høst 79: Examen Philosophicum : Filosofi mellomfag ved Universitetet i Bergen. Vår 1984: Litteraturvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo : Ett års studium ved Dep. of Rhetoric og Dep. of Comparative Literature ved University of California, Berkeley : Mag.art i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Dr. art. ved avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Univ i Oslo. Praksis/erfaring 2013 : Direktør for Stiftelsen Hedda : Produsent i Integral film AS : Forsker og professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Being Together: New Forms of Intimacies : Forsker og 1. amanuensis ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter, 2009: Prosjektarbeid for CARE Norway. Utvikle prospekt for hvordan menn kunne involveres i likestillings og utviklingsarbeidet i CAREs utviklingsprosjekter. 2002: Prosjektleder og ansvarlig for designet av utkastet til et nordisk forskningsprogram: "Den nordiske mannen?", i regi av Barne og familiedepartementet og Nordisk Ministerråd. 2001: Hjemmeværende far med to barn : Forsker ved litteraturvitenskap, Univ. i Oslo, på et prosjekt om Herman Bang, det moderne gjennombruddet og homoseksualiteten : Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Amanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo

2 : Engasjert av Postens brevsenter til å drive årlige likestillingskurs for de ansatte i Postverket. Vår 1992: Skrev boken Norge, Norge på oppdrag fra Norges Forskningsråd : Kulturjournalist i dagsavisa Nationen : Redaktør for verket Århundrets Krønike, i regi av J.W. Cappelens Forlag : Aktiv i Nordisk Sommeruniversitet: Lokalsekretær i Oslo ( ), leder for Oslo kretsene Semiotikk og kultur ( ) og Subjektivitet ( ) og deltager i kretsen Tidsforståelse og tidsdiagnostikk ( ). 1986: Vikariat i kulturavdelingen i Dagbladet : Ett og et halvt år som redaksjonssekretær i Journal of Peace Research, kvartalstidsskrift utgitt av PRIO. Høst 1983: Et halvt år som informasjonssekretær ved PRIO. Vår 1984: Et halvt år som redaksjonssekretær for tidsskriftet Kontrast : To år som journalist i studentavisa Studentforum : Undervisningsassistent ved Department of English Literature ved University of California. Filmproduksjon 2014 Produsent for MannIslam. 58 min dokumentarfilm om menn og islam. Premiere på NRKTV mai Produsent for En ballong til Allah/A balloon to Allah. 58 min dokumentarfilm om kvinner og islam. Premiere på NRKTV 8. mars Produsent for Detektivklubben. Dramaserie for barn i fem episoder a ti minutter. Vist NRKTV desember Produsent for Gender me. 52 minutters dokumentarfilm om homofili og islam. Vist på NRKTV 16. januar Produsent for Jeg har to land. 5 episoder a 14 minutter barnedokumentar. Vist på NRKTV på julemorgen Verv 2014 : Styreleder Oscarsborgoperaen : Styreleder i Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) : Leder for Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening : Styremedlem i Follo Barnevernvakt : Medlem av Bragerådet : Styreleder for Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø : Medlem av Barnelovsutvalget oppnevnt av Regjeringen ved kgl. res. 18. januar NOU 2008:9 avgitt til Barne og likestillingsdepartementet 29. april 2008.

3 html? id=508158&epslanguage=no : Medlem av Mannspanelet. Oppnevnt av likestillingsminister Karita Bekkemellom. Sluttnotat om menn og likestilling overlevert statsråd Anniken Huitfeldt 3. mars lusjonsnotat%20fra%20mannspanelet2.pdf 2007: Gjesteredaktør for NORA Journal of Women s Studies, nr 2 3/2007. Special issue on Intimacy and Sexuality. 2007: Gjesteredaktør for Men and Masculinities, nr 2/2007: Special issue on Masculinities and Bodies : Medlem av Statens helsetilsyns fagråd for kjønnsperspektiv i tilsyn : Medlem av styret for Kilden, Informasjons og dokumentasjonssenter for kjønnsforskning i Norge : Leder (fra 2005) og nestleder i styret for Reform: Ressurssenter for menn : International Advisory Editor i tidsskriftet Men and Masculinities : Medlem av styret for Kompetansesenter for likestilling : Med på å starte Nettverk for forskning om menn (i 1989) og deretter aktiv i forskningsnettverket (redaktør for medlemsbladet, medarrangør av konferanser, foredrag etc) : Nestleder i LINO Skribentenes klareringstjeneste : Initiativtager til og medlem av styringsgruppa for Dikt underveis : Startet Kampanjen Hvitt bånd: Menn mot vold mot kvinner, som har aksjonert hvert år siden. Var med å opprette Den nordiske White Ribbon kampanjen i 1999, og The European White Ribbon Campaign i Har i flere år vært leder for den norske og fra oppstarten også leder for den nordiske kampanjen : Medlem av juryen for Gyldendals novellekonkurranse for ungdom. Har resultert i novelleantologiene Dugg (1997), Berørt (1998), Pust ut pust inn (1999) : Varamedlem til Norsk Kulturråd og medlem av Faglig utvalg for litteratur og tidsskrifter ( ). Medlem av tidsskriftsutvalget fra : Styremedlem i Norsk Litteraturkritikerlag og leder for De norske kritikerlagenes fond (fra 1994). Jurymedlem for kritikerlagets barnebokpris ( ). Ledet sammenslåingen og dannelsen av Norsk kritikerlag i Fra 1998 styremedlem i Norsk kritikerlag : Medlem av hovedkomiteen for Women s Worlds 1999 i Tromsø : Styremedlem i Norsk Tidsskriftsforum. Ledet et treårig prosjekt (88 91) om fellestiltak for norske kulturtidsskrifter, finansiert av Norsk Kulturråd. Vår 1983: Medlem av styret i Det Norske Studentersamfunn : En rekke studentpolitiske verv.

4 Faglig bedømmelsesarbeid 2013: Medlem av sakkyndig komité for universitetslektorstilling Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger. 2010: Medlem av sakkyndig komité for stipendiatstilling i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn, Norges Idrettshøgskole. 2008: Leder av bedømmelseskomité for en stipendiatstilling og en postdoc ved STK, Universitetet i Oslo. 2008: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Göteborg Universitet. 2007: Medlem av bedømmelseskomite for postdoktor stilling ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2006: Medlem av bedømmelseskomite for to stipendiatstillinger ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2005: Opponent og medlem av bedømmelsesutvalget ved Steen Baggøe Nielsens Ph.d forsvar ved Forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetssenter. 2005: Medlem av komiteen ved Marie Nordbergs doktorgradsdisputas ved Humanistiska fakultet, Gøteborg universitet. 2004: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Universitetet i Gøteborg. 2002: Leder av bedømmelseskomite for stipendiatstilling ved SKK, Universitetet i Oslo : Fagkonsulent for Norges forskningsråd 1998 : Referee for forskjellige vitenskapelige tidsskrifter: Men and Masculinities, Journal for men s studies, Kvinder, køn og forskning, Kvinnovetenskaplig tidsskrift, Tidsskrift for kjønnsforskning, Edda, Nora : Ekstern sensor på alle nivåer for Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo : Veiledning, sensur og eksaminasjon av studenter på alle nivåer ved Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Deltagelse i forskernettverk Deltaker i det tverrfaglige forskernettverket European Network for Conflict, Gender and Violence, ledet av professor Renate Klein, London Metropolitan University. Startet Uavhengig ekspert i prosjektet Organisation of exchange of good practices on gender equality. Et program under EU kommisjonen med mer enn 30 land involvert. Prosjektperiode

5 Internasjonal ekspert i prosjektet The Men and Gender Policy Project som skal kartlegge mekanismer for langvarige forandringer på et makronivå i forhold til menn og likestilling. Prosjektet har både en forskerdel og et politikkutviklingsaspekt og ledes av Institutio Promundo, Brazil. Prosjektperiode Partner i det europeiske forskernettverket Working with Perpetrators of Domestic Violence in Europe. Prosjektet har kartlagt behandlingstilbud i Europa for menn som bruker vold i nære relasjoner. Prosjektet ble ledet av Dissens, Berlin og ferdigstilt i with perpetrators.eu/ Medlem av forskernettverket Research Unit on Men and Masculinities, ledet av University of Bradford. Prosjektleder for forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo i periode Prosjektet har organisert fem forskere, en rekke masterstudenter, seminarer og konferanser. Prosjektleder for det nordiske forskningsprosjektet Menn og modernitet: Den nordiske mannen 1790 til Variasjoner og endringer. Prosjektet ble finansiert av NOS H i perioden Prosjektet organiserte 8 forskere fra fem nordiske land og resulterte i boken Män i Norden (Gidlunds 2006). Deltager i det europeiske forskningsnettverket Co ordination Action on Human Rights Violations, Nettverket var støttet av EU s 6. rammeprogram for europeisk forskning og organiserte 80 forskere. Co ordinator: Prof. Carol Hagemann White, University of Osnabrück. Vitenskapelige bøker History of Fatherhood in Norway. New York: Palgrave MacMillan Å være sammen: Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sammen med Wencke Mühleisen. Trondheim: Akademika forlag Fra farskapets historie i Norge, Oslo: Universitetsforlaget Män i Norden. Manlighet och modernitet Sammen med Claes Ekenstam. Hedemora: Gidlunds förlag Kjønnsforskning. En grunnbok. Sammen med Wencke Mühleisen. Oslo: Universitetsforlaget Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film. Oslo: Spartacus forlag 2004.

6 Homoseksualitet? Homotekstualitet? Dikt og skrift i Herman Bangs forfatterskap. Øystein Ziener og Jørgen Lorentzen. Oslo: unipub forlag Mannlighetens muligheter. Oslo: Aschehoug forlag Fra utopi til dystopi. Upublisert magistergradsavhandling ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo Populærvitenskapelige bøker Norge, Norge. Fra slit og strev til stress og mas. Oslo: Aschehoug Forlag Fransk åpning mot fornuften. En postmoderne antologi. Knut Ove Eliassen, Jørgen Lorentzen og Arne Stav (red). Bergen: Ariadne Forlag Århundrets Krønike. Jørgen Lorentzen og Roger Sørdahl (red): Oslo: Cappelen Forlag Rapporter Lorentzen, Jørgen og Elise Skarsaune. PLAN International Global Policy Analysis Boys Rapport til Plans internasjonale arbeid. The Role of Men in Combating Violence against Women. Notat for The United Nations Division for the Advancement of Women. Desember Sogn, Hanne, Jørgen Lorentzen & Øystein Gullvåg Holter: Research on Violence in Norway. Rapport for EU prosjektet CAHRV (Coordination action against human rights violation) Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Det farlige kjønnet. Om mannsforskningens grunnlag og muligheter. Notat 3/91 ved Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Forslag til et program for mannsforskning. Nettverk for forskning om menn Vitenskapelige artikler Knausgaards kamp om faderskabet. KVINFOs webmagasin, kamp om faderskabet Lorentzen, Jørgen & Wencke Mühleisen. «Intimacy and Sexuality in Two Contemporary

7 Norwegian Novels. I Assigning Cultural Values, ed. Kjerstin Aukrust. Frankfurt: Peter Lang Verlag, «Amor aequabilis, sex og intimitet i Vigdis Hjorths Hjulskift». EDDA 1/2012. «Masculinities, power and change». NORMA vol 6, 2/2011. Fathers in Norwegian History. Men and Masculinities, Vol. 14, Nr 2, August Først mor og barn, derefter Faderen. Om fedrene i norsk historie fra 1850 til Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2, Love and Intimacy in Men s Lives. NORA, Nordic Journal of Women s Studies. No. 2 3, vol. 15, Nielsen, Harriet Bjerrum og Jørgen Lorentzen. Integrerede perspektiver på køn. Ugeskrift for læger vol. 169 nr. 25, København: Dansk lægeforening. Masculinities and the Phenomenology of Men s Orgasms. Men and Masculinities vol. 10, no. 1 July Ibsen and Fatherhood. New Literary History vol. 37, 4/2006. En ærgjerrig ordensmann. I Ting om Ibsen, red. Anne Sofie Hjemdahl. Oslo: Andrimne forlag Wild Duck Fathers. I Nora s Sisters. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs: Mannsforskningens historie. I Arr nr 3/2005. Ibsen og farskap. I Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2/2005. Mannsforskning, feminisme og likestilling. I Kvinneforskning 3/2004. Masculinity and Paranoia in Strindberg s The Father. I Among Men, edited by Søren Ervø and Thomas Johansson. Ashgate Kunsten å sette seg. I Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60 årsdagen. Oslo: Gyldendal Ekstase og etikk i Hamsuns Mysterier. I Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistikk, Band 51. Frankfurt an Main: Peter Lang Modernisme og maskulinitet. I Maskulinitet en antologi om køn, kunst og visuel kultur, red. Rune Gade. København: Informations forlag «Emily Dickinson og Sophies valg. En lesning av My Life had stood a Loaded Gun». I Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1/1999. «Mannen som ikke ser. Etiske refleksjoner omkring ofring og vold mot sønner.» I Kvinneforskning 4/1996, Oslo.

8 Kjønnets under. Om Nansen og Hamsuns Mysterier. I Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red): Modernismens kjønn. Oslo: Pax forlag Mannlighetens og kvinnelighetens skjebne i tekstens lystgård. En dialog med Lars Nylander. I Helga Kress (red): Litteratur og kjønn i Norden. Island: Universitetets forlag Den mannlige hysteriker. Nagel og Knut Hamsuns Mysterier. I Nils M. Knudsen (red): Hamsun i Tromsø. Hamsunselskapet The man who does not see. I Masculinities Vol. 2, nr , The Guilford Press, USA. Det reelle og det irreelle. I Skriftserie for litteraturvitenskap nr. 2/1989. INL, Univ. i Oslo. Det går ikke. Mannlig seksualitet i fin de siecle. I Skrift nr 11 12/1994. INL, Univ i Oslo. Ansvaret for den andre. Om mannens etiske potensial. I Sosiologi i dag nr 3/1990: Temanummer om kropp og identitet. Medforfatter: Per Are Løkke. Eksistensestetikk Foucaults nyorientering?. I Ariadne nr 3/1986. Populærvitenskapelige artikler Da far inntok fødestua. Sykepleien forskning nr 2/2010. Gutter og oppvekst. Tidsskrift for den norske legeforening nr 3/2008. Lorentzen, Jørgen og Arne Melberg. Øystein Ziener og Herman Bang. I Resiproke som pronomen: Om Øystein Zieners forfatterskap. Oplandske bokforlag Ut i skogen eller hjem til barna. I Bilder av en far, red. Nils Ramhöj. Stockholm: Starfalk Fra det diagnostiske til det kaotiske. Om menns mangslungne språk. I (Nesten) alt du trenger å vite om norsk. Red. Helene Uri. Oslo: Kunnskapsforlaget Specificity of men s violence within the family regarding women, children and the elderly. In seminar report Measures Dealing with Men Perpetrators of Domestic Violence. Strasbourg: Council of Europe Publishing Men s Movement and Studies on Men: Nordic Perspectives. I Developing Studies on Men in the Nordic Context. Helsinki: Council for Gender Equality Generasjoner. Hva er det med disse fedrene?. I Mangfold, red. Kjartan Andersen. Boken deles ut til samtlige elever i 1. klasse på videregående skole høsten Oslo: Gyldendal «UD og likestilling». I Rapport om likestillingsarbeidet i utenrikstjenesten i Oslo: Utenriksdepartementet 1999.

9 «Men s violence against women: The need to take responsibility». I Promoting equality: a common issue for men and women. Strasbourg: Council of Europe Publishing Medforfatter: Per Are Løkke. «Violence without a subject». I Agenda nr 37/1998, Sør Afrika. Spesialnummer om menn og maskulinitet med tittelen: The new men? «Cease fleeing from reality and begin to change it». Bokessay i Men and Masculinities Volume 1, number 1, July Sage Publications. «Kvinneforskningen mot slutten av århundret». Bokessay i Prosa nr 1/1998, utgitt av Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. «Kvinne = kjønn, mann = menneske». I Appell nr 1/1998, utgitt av Norsk Folkehjelp. «Menn i barnas hverdag». I Leif Askland og Svein Ole Sataøen (red): Hva skal vi med menn? Oslo: Pedagogisk Forum «Mannsforskning hva er det?» I Impuls. Tidsskrift for psykologi 3/1997, Oslo. Kjønnets under: Nansen på isen. I Olav Christensen og Audhild Skoglund (red): Nansen ved to århundreskifter. Oslo: Aschehoug forlag En skulle bygge et Norge for alle. En samtale med Carl Fredrik Engelstad og Arne Hannevik. I Det glatte lag. Tanker om litteraturkritikk. Aschehoug forlag Kjønnskultur og vold. I Kjønn og samfunn i endring, Konferanserapport fra avslutningskonferansen for Program for grunnleggende kvinneforskning, Norges Forskningsråd Spill og vold i menns liv. I Materialisten 4/1994, Oslo. Nyhistorismens tvisynte far. Samtale med Stephen Greenblatt. I Samtiden 6/1994. Menns grenser. I Knut Oftung (red): Menns bilder og bilder av menn. Likestillingsrådet Dekadensens problem. I Skrift nr 9/1993. INL, Univ. i Oslo. Fantastic Norway. I Norwegian Books for Children and Young People. LOOC & NORLA Menn i postmodernismen. I Runa Haukaa og Øystein Holter (red): Mannlighet og forståelse. Oslo: NORAS En litteratur som utfordrer vårt nervesystem. Om Tormod Haugens forfatterskap. I Kritikkjournalen nr 3 4/1990. Diverse skriblerier Fast skribent for Klassekampen og nettidsskriftet Forum, som utgis av Kvinfo, Senter for information om kvinde og kønsforskning i Danmark. Nettadresse:

10 Skrevet en rekke anmeldelser over mange år av både skjønnlitteratur og faglitteratur i Dagbladet, Morgenbladet, Klassekampen, NRK Radio og forskjellige tidsskrifter. Skrevet veiledningsheftet Han Bøker om menn. Bibliotekssentralen, Skrevet forord til novelleantologiene Dugg (Gyldendal, 1997), Berørt (Gyldendal, 1998), Pust ut pust inn (Gyldendal, 1999). Sammen med Kjersti Scheen. Skrevet forord til diktantologien Dikt underveis (Den norske Lyrikkbokklubben, 1999). Sammen med Tone Selboe. Skrevet en rekke kronikker og kommentarer i Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen. Foredragsturneer «Masculinity and paranoia in fin de siecle: August Strindberg: The Father» og «Male hysteria and the male body in fin de siecle: Knut Hamsun: Mysteries». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til tre amerikanske universitet april/mai 1998: Berkeley, Seattle, Minneapolis. «Moderniseringsprosesser i norsk kultur». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til fem tyske universitet oktober 1993: Hamburg, Münster, Bonn, Køln og Gøttingen.

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008

SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008 SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008 For oppdatert informasjon og eventuelle endringer, se nettverkets nettsider: http://www.uis.no/forskning/kultur/feministisk_teori_og_kjoennsforskning/kalender/

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken 1200-1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker,

Detaljer

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling.

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling. Curriculum vitae Marianne Inèz Lien Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 93 00 90 63 E-post: mil@proba.no Født: 29.05.1970 Nøkkelkvalifikasjoner Marianne

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken 1230-1400 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings-

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag NOLI252/322/KVIK203 Kjønn og estetikk Forelesning Hamm HF:401 (uke 35-40, 42-47) KURSBESKRIVELSE Hvordan forhandler vi

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012.

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012. Vedlegg til sak IKL 33-2011, a) IKL-fullmaktsaker i perioden april oktober, 2011 Arkivnr: Sak: 2010/857-7 IKL 13-2011 Søknad om forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012, Ole Karlsen - innstilling fra

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker ved Senter

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET samtaler om historieskriving I EN SOFA PÅ ARKIVET VELKOMMEN TIL OSS! Som ny riksarkivar er det en glede for meg å invitere til den sjette sesongen av I en sofa

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005 Referat 2005 Referat fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 2005 Møtet ble avholdt 20.10.2005, kl 12.00-18.00 Kjell Arholms Hus (Bygget for helse- og sosialfagutdanningene), møterom A-146,

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

NYN304: Den nynorske teksten

NYN304: Den nynorske teksten NYN304: Den nynorske teksten Oppdatert 02.12.2015 PRIMÆRLITTERATUR Romanar Kjartan Fløgstad: Grand Manila (2006) Rønnaug Kleiva: Armenia, Albania, Argentina (2012) Sigrun Slapgard: Paradishagen (2011)

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming Bufdir skal bidra til å bedre levekår, fremme likestilling og hindre diskriminering av personer med

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010 Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport 2007 - mars 2010 Denne rapporten sammenfatter de viktigste aktivitetene og utviklingstrekkene i Ressursbank for likestilling i forskning i perioden

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Læringsfremmende respons Vurdering for læring

Læringsfremmende respons Vurdering for læring Læringsfremmende respons Vurdering for læring Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie & Timperley 2007) Christensen,

Detaljer

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Prosjektgruppe Anna Collard Helén Sophie Haugen Åshild Kise Anne Karine Sørskår (prosjektleder) 2 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1731-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen

Detaljer

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø CV Kjersti Fjørtoft Holtveien 14 9012 Tromsø Født: 13. 07. 1966 Email: Kjersti.fjortoft@uit.no Telefon +48159619/ +4748159619 Utdanning: 2006: Dr. art, filosofi, Universitetet i Tromsø. 1992: Cand. Phil,

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS INNHOLD INNLEDNING... 11 DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL MENINGSSKAPENDE DISKURSER... 13 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS NINA ROSSHOLT... 15 1.2 LIKESTILLING OG LIKEVERD BEGREPER SOM

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller.

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller. Notat Til: Utdanningsforbundet Fra: Forskergruppen EtiPP Ad: Utdypende spørsmål i forbindelse med søknad om følgeforskningsprosjekt Dato: 22. Nov 2013 Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen Copyright Shaker Publishing 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Mai 2005 Bakgrunn: Kreft er en av våre mest alvorlige og utbredte sykdommer. Årlig rammes ca 22 500 personer her i landet (Kreftregisteret, 2002).

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen UNIVERSITETET I OSLO 1811-2011 BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen AV FREDRIK W. THUE KIM G. HELSVIG UNiVERSiTA I S?.!.Ti.!OTHriK KIEL - Z!iNTr-.MLB!3LIOTH K - UNIPUB 2011 INNHOLD FORORD 9 1 DEN

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer