Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: Utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156. Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: 46423318. jl@heddafound.no. Utdanning"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn: Jørgen Lorentzen, f Stilling: Telefon: epost: Utdanning Direktør Stiftelsen Hedda : Ett årig agronomutdannelse ved Vestfold Landbruksskole : Historie grunnfag ved Telemark DH : Samfunnspolitikk og offentlig administrasjon grunnfag ved Lillehammer DH. Høst 79: Examen Philosophicum : Filosofi mellomfag ved Universitetet i Bergen. Vår 1984: Litteraturvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo : Ett års studium ved Dep. of Rhetoric og Dep. of Comparative Literature ved University of California, Berkeley : Mag.art i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Dr. art. ved avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Univ i Oslo. Praksis/erfaring 2013 : Direktør for Stiftelsen Hedda : Produsent i Integral film AS : Forsker og professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Being Together: New Forms of Intimacies : Forsker og 1. amanuensis ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter, 2009: Prosjektarbeid for CARE Norway. Utvikle prospekt for hvordan menn kunne involveres i likestillings og utviklingsarbeidet i CAREs utviklingsprosjekter. 2002: Prosjektleder og ansvarlig for designet av utkastet til et nordisk forskningsprogram: "Den nordiske mannen?", i regi av Barne og familiedepartementet og Nordisk Ministerråd. 2001: Hjemmeværende far med to barn : Forsker ved litteraturvitenskap, Univ. i Oslo, på et prosjekt om Herman Bang, det moderne gjennombruddet og homoseksualiteten : Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Amanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo

2 : Engasjert av Postens brevsenter til å drive årlige likestillingskurs for de ansatte i Postverket. Vår 1992: Skrev boken Norge, Norge på oppdrag fra Norges Forskningsråd : Kulturjournalist i dagsavisa Nationen : Redaktør for verket Århundrets Krønike, i regi av J.W. Cappelens Forlag : Aktiv i Nordisk Sommeruniversitet: Lokalsekretær i Oslo ( ), leder for Oslo kretsene Semiotikk og kultur ( ) og Subjektivitet ( ) og deltager i kretsen Tidsforståelse og tidsdiagnostikk ( ). 1986: Vikariat i kulturavdelingen i Dagbladet : Ett og et halvt år som redaksjonssekretær i Journal of Peace Research, kvartalstidsskrift utgitt av PRIO. Høst 1983: Et halvt år som informasjonssekretær ved PRIO. Vår 1984: Et halvt år som redaksjonssekretær for tidsskriftet Kontrast : To år som journalist i studentavisa Studentforum : Undervisningsassistent ved Department of English Literature ved University of California. Filmproduksjon 2014 Produsent for MannIslam. 58 min dokumentarfilm om menn og islam. Premiere på NRKTV mai Produsent for En ballong til Allah/A balloon to Allah. 58 min dokumentarfilm om kvinner og islam. Premiere på NRKTV 8. mars Produsent for Detektivklubben. Dramaserie for barn i fem episoder a ti minutter. Vist NRKTV desember Produsent for Gender me. 52 minutters dokumentarfilm om homofili og islam. Vist på NRKTV 16. januar Produsent for Jeg har to land. 5 episoder a 14 minutter barnedokumentar. Vist på NRKTV på julemorgen Verv 2014 : Styreleder Oscarsborgoperaen : Styreleder i Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) : Leder for Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening : Styremedlem i Follo Barnevernvakt : Medlem av Bragerådet : Styreleder for Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø : Medlem av Barnelovsutvalget oppnevnt av Regjeringen ved kgl. res. 18. januar NOU 2008:9 avgitt til Barne og likestillingsdepartementet 29. april 2008.

3 html? id=508158&epslanguage=no : Medlem av Mannspanelet. Oppnevnt av likestillingsminister Karita Bekkemellom. Sluttnotat om menn og likestilling overlevert statsråd Anniken Huitfeldt 3. mars lusjonsnotat%20fra%20mannspanelet2.pdf 2007: Gjesteredaktør for NORA Journal of Women s Studies, nr 2 3/2007. Special issue on Intimacy and Sexuality. 2007: Gjesteredaktør for Men and Masculinities, nr 2/2007: Special issue on Masculinities and Bodies : Medlem av Statens helsetilsyns fagråd for kjønnsperspektiv i tilsyn : Medlem av styret for Kilden, Informasjons og dokumentasjonssenter for kjønnsforskning i Norge : Leder (fra 2005) og nestleder i styret for Reform: Ressurssenter for menn : International Advisory Editor i tidsskriftet Men and Masculinities : Medlem av styret for Kompetansesenter for likestilling : Med på å starte Nettverk for forskning om menn (i 1989) og deretter aktiv i forskningsnettverket (redaktør for medlemsbladet, medarrangør av konferanser, foredrag etc) : Nestleder i LINO Skribentenes klareringstjeneste : Initiativtager til og medlem av styringsgruppa for Dikt underveis : Startet Kampanjen Hvitt bånd: Menn mot vold mot kvinner, som har aksjonert hvert år siden. Var med å opprette Den nordiske White Ribbon kampanjen i 1999, og The European White Ribbon Campaign i Har i flere år vært leder for den norske og fra oppstarten også leder for den nordiske kampanjen : Medlem av juryen for Gyldendals novellekonkurranse for ungdom. Har resultert i novelleantologiene Dugg (1997), Berørt (1998), Pust ut pust inn (1999) : Varamedlem til Norsk Kulturråd og medlem av Faglig utvalg for litteratur og tidsskrifter ( ). Medlem av tidsskriftsutvalget fra : Styremedlem i Norsk Litteraturkritikerlag og leder for De norske kritikerlagenes fond (fra 1994). Jurymedlem for kritikerlagets barnebokpris ( ). Ledet sammenslåingen og dannelsen av Norsk kritikerlag i Fra 1998 styremedlem i Norsk kritikerlag : Medlem av hovedkomiteen for Women s Worlds 1999 i Tromsø : Styremedlem i Norsk Tidsskriftsforum. Ledet et treårig prosjekt (88 91) om fellestiltak for norske kulturtidsskrifter, finansiert av Norsk Kulturråd. Vår 1983: Medlem av styret i Det Norske Studentersamfunn : En rekke studentpolitiske verv.

4 Faglig bedømmelsesarbeid 2013: Medlem av sakkyndig komité for universitetslektorstilling Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger. 2010: Medlem av sakkyndig komité for stipendiatstilling i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn, Norges Idrettshøgskole. 2008: Leder av bedømmelseskomité for en stipendiatstilling og en postdoc ved STK, Universitetet i Oslo. 2008: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Göteborg Universitet. 2007: Medlem av bedømmelseskomite for postdoktor stilling ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2006: Medlem av bedømmelseskomite for to stipendiatstillinger ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2005: Opponent og medlem av bedømmelsesutvalget ved Steen Baggøe Nielsens Ph.d forsvar ved Forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetssenter. 2005: Medlem av komiteen ved Marie Nordbergs doktorgradsdisputas ved Humanistiska fakultet, Gøteborg universitet. 2004: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Universitetet i Gøteborg. 2002: Leder av bedømmelseskomite for stipendiatstilling ved SKK, Universitetet i Oslo : Fagkonsulent for Norges forskningsråd 1998 : Referee for forskjellige vitenskapelige tidsskrifter: Men and Masculinities, Journal for men s studies, Kvinder, køn og forskning, Kvinnovetenskaplig tidsskrift, Tidsskrift for kjønnsforskning, Edda, Nora : Ekstern sensor på alle nivåer for Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo : Veiledning, sensur og eksaminasjon av studenter på alle nivåer ved Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Deltagelse i forskernettverk Deltaker i det tverrfaglige forskernettverket European Network for Conflict, Gender and Violence, ledet av professor Renate Klein, London Metropolitan University. Startet Uavhengig ekspert i prosjektet Organisation of exchange of good practices on gender equality. Et program under EU kommisjonen med mer enn 30 land involvert. Prosjektperiode

5 Internasjonal ekspert i prosjektet The Men and Gender Policy Project som skal kartlegge mekanismer for langvarige forandringer på et makronivå i forhold til menn og likestilling. Prosjektet har både en forskerdel og et politikkutviklingsaspekt og ledes av Institutio Promundo, Brazil. Prosjektperiode Partner i det europeiske forskernettverket Working with Perpetrators of Domestic Violence in Europe. Prosjektet har kartlagt behandlingstilbud i Europa for menn som bruker vold i nære relasjoner. Prosjektet ble ledet av Dissens, Berlin og ferdigstilt i with perpetrators.eu/ Medlem av forskernettverket Research Unit on Men and Masculinities, ledet av University of Bradford. Prosjektleder for forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo i periode Prosjektet har organisert fem forskere, en rekke masterstudenter, seminarer og konferanser. Prosjektleder for det nordiske forskningsprosjektet Menn og modernitet: Den nordiske mannen 1790 til Variasjoner og endringer. Prosjektet ble finansiert av NOS H i perioden Prosjektet organiserte 8 forskere fra fem nordiske land og resulterte i boken Män i Norden (Gidlunds 2006). Deltager i det europeiske forskningsnettverket Co ordination Action on Human Rights Violations, Nettverket var støttet av EU s 6. rammeprogram for europeisk forskning og organiserte 80 forskere. Co ordinator: Prof. Carol Hagemann White, University of Osnabrück. Vitenskapelige bøker History of Fatherhood in Norway. New York: Palgrave MacMillan Å være sammen: Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sammen med Wencke Mühleisen. Trondheim: Akademika forlag Fra farskapets historie i Norge, Oslo: Universitetsforlaget Män i Norden. Manlighet och modernitet Sammen med Claes Ekenstam. Hedemora: Gidlunds förlag Kjønnsforskning. En grunnbok. Sammen med Wencke Mühleisen. Oslo: Universitetsforlaget Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film. Oslo: Spartacus forlag 2004.

6 Homoseksualitet? Homotekstualitet? Dikt og skrift i Herman Bangs forfatterskap. Øystein Ziener og Jørgen Lorentzen. Oslo: unipub forlag Mannlighetens muligheter. Oslo: Aschehoug forlag Fra utopi til dystopi. Upublisert magistergradsavhandling ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo Populærvitenskapelige bøker Norge, Norge. Fra slit og strev til stress og mas. Oslo: Aschehoug Forlag Fransk åpning mot fornuften. En postmoderne antologi. Knut Ove Eliassen, Jørgen Lorentzen og Arne Stav (red). Bergen: Ariadne Forlag Århundrets Krønike. Jørgen Lorentzen og Roger Sørdahl (red): Oslo: Cappelen Forlag Rapporter Lorentzen, Jørgen og Elise Skarsaune. PLAN International Global Policy Analysis Boys Rapport til Plans internasjonale arbeid. The Role of Men in Combating Violence against Women. Notat for The United Nations Division for the Advancement of Women. Desember Sogn, Hanne, Jørgen Lorentzen & Øystein Gullvåg Holter: Research on Violence in Norway. Rapport for EU prosjektet CAHRV (Coordination action against human rights violation) Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Det farlige kjønnet. Om mannsforskningens grunnlag og muligheter. Notat 3/91 ved Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Forslag til et program for mannsforskning. Nettverk for forskning om menn Vitenskapelige artikler Knausgaards kamp om faderskabet. KVINFOs webmagasin, kamp om faderskabet Lorentzen, Jørgen & Wencke Mühleisen. «Intimacy and Sexuality in Two Contemporary

7 Norwegian Novels. I Assigning Cultural Values, ed. Kjerstin Aukrust. Frankfurt: Peter Lang Verlag, «Amor aequabilis, sex og intimitet i Vigdis Hjorths Hjulskift». EDDA 1/2012. «Masculinities, power and change». NORMA vol 6, 2/2011. Fathers in Norwegian History. Men and Masculinities, Vol. 14, Nr 2, August Først mor og barn, derefter Faderen. Om fedrene i norsk historie fra 1850 til Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2, Love and Intimacy in Men s Lives. NORA, Nordic Journal of Women s Studies. No. 2 3, vol. 15, Nielsen, Harriet Bjerrum og Jørgen Lorentzen. Integrerede perspektiver på køn. Ugeskrift for læger vol. 169 nr. 25, København: Dansk lægeforening. Masculinities and the Phenomenology of Men s Orgasms. Men and Masculinities vol. 10, no. 1 July Ibsen and Fatherhood. New Literary History vol. 37, 4/2006. En ærgjerrig ordensmann. I Ting om Ibsen, red. Anne Sofie Hjemdahl. Oslo: Andrimne forlag Wild Duck Fathers. I Nora s Sisters. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs: Mannsforskningens historie. I Arr nr 3/2005. Ibsen og farskap. I Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2/2005. Mannsforskning, feminisme og likestilling. I Kvinneforskning 3/2004. Masculinity and Paranoia in Strindberg s The Father. I Among Men, edited by Søren Ervø and Thomas Johansson. Ashgate Kunsten å sette seg. I Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60 årsdagen. Oslo: Gyldendal Ekstase og etikk i Hamsuns Mysterier. I Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistikk, Band 51. Frankfurt an Main: Peter Lang Modernisme og maskulinitet. I Maskulinitet en antologi om køn, kunst og visuel kultur, red. Rune Gade. København: Informations forlag «Emily Dickinson og Sophies valg. En lesning av My Life had stood a Loaded Gun». I Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1/1999. «Mannen som ikke ser. Etiske refleksjoner omkring ofring og vold mot sønner.» I Kvinneforskning 4/1996, Oslo.

8 Kjønnets under. Om Nansen og Hamsuns Mysterier. I Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red): Modernismens kjønn. Oslo: Pax forlag Mannlighetens og kvinnelighetens skjebne i tekstens lystgård. En dialog med Lars Nylander. I Helga Kress (red): Litteratur og kjønn i Norden. Island: Universitetets forlag Den mannlige hysteriker. Nagel og Knut Hamsuns Mysterier. I Nils M. Knudsen (red): Hamsun i Tromsø. Hamsunselskapet The man who does not see. I Masculinities Vol. 2, nr , The Guilford Press, USA. Det reelle og det irreelle. I Skriftserie for litteraturvitenskap nr. 2/1989. INL, Univ. i Oslo. Det går ikke. Mannlig seksualitet i fin de siecle. I Skrift nr 11 12/1994. INL, Univ i Oslo. Ansvaret for den andre. Om mannens etiske potensial. I Sosiologi i dag nr 3/1990: Temanummer om kropp og identitet. Medforfatter: Per Are Løkke. Eksistensestetikk Foucaults nyorientering?. I Ariadne nr 3/1986. Populærvitenskapelige artikler Da far inntok fødestua. Sykepleien forskning nr 2/2010. Gutter og oppvekst. Tidsskrift for den norske legeforening nr 3/2008. Lorentzen, Jørgen og Arne Melberg. Øystein Ziener og Herman Bang. I Resiproke som pronomen: Om Øystein Zieners forfatterskap. Oplandske bokforlag Ut i skogen eller hjem til barna. I Bilder av en far, red. Nils Ramhöj. Stockholm: Starfalk Fra det diagnostiske til det kaotiske. Om menns mangslungne språk. I (Nesten) alt du trenger å vite om norsk. Red. Helene Uri. Oslo: Kunnskapsforlaget Specificity of men s violence within the family regarding women, children and the elderly. In seminar report Measures Dealing with Men Perpetrators of Domestic Violence. Strasbourg: Council of Europe Publishing Men s Movement and Studies on Men: Nordic Perspectives. I Developing Studies on Men in the Nordic Context. Helsinki: Council for Gender Equality Generasjoner. Hva er det med disse fedrene?. I Mangfold, red. Kjartan Andersen. Boken deles ut til samtlige elever i 1. klasse på videregående skole høsten Oslo: Gyldendal «UD og likestilling». I Rapport om likestillingsarbeidet i utenrikstjenesten i Oslo: Utenriksdepartementet 1999.

9 «Men s violence against women: The need to take responsibility». I Promoting equality: a common issue for men and women. Strasbourg: Council of Europe Publishing Medforfatter: Per Are Løkke. «Violence without a subject». I Agenda nr 37/1998, Sør Afrika. Spesialnummer om menn og maskulinitet med tittelen: The new men? «Cease fleeing from reality and begin to change it». Bokessay i Men and Masculinities Volume 1, number 1, July Sage Publications. «Kvinneforskningen mot slutten av århundret». Bokessay i Prosa nr 1/1998, utgitt av Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. «Kvinne = kjønn, mann = menneske». I Appell nr 1/1998, utgitt av Norsk Folkehjelp. «Menn i barnas hverdag». I Leif Askland og Svein Ole Sataøen (red): Hva skal vi med menn? Oslo: Pedagogisk Forum «Mannsforskning hva er det?» I Impuls. Tidsskrift for psykologi 3/1997, Oslo. Kjønnets under: Nansen på isen. I Olav Christensen og Audhild Skoglund (red): Nansen ved to århundreskifter. Oslo: Aschehoug forlag En skulle bygge et Norge for alle. En samtale med Carl Fredrik Engelstad og Arne Hannevik. I Det glatte lag. Tanker om litteraturkritikk. Aschehoug forlag Kjønnskultur og vold. I Kjønn og samfunn i endring, Konferanserapport fra avslutningskonferansen for Program for grunnleggende kvinneforskning, Norges Forskningsråd Spill og vold i menns liv. I Materialisten 4/1994, Oslo. Nyhistorismens tvisynte far. Samtale med Stephen Greenblatt. I Samtiden 6/1994. Menns grenser. I Knut Oftung (red): Menns bilder og bilder av menn. Likestillingsrådet Dekadensens problem. I Skrift nr 9/1993. INL, Univ. i Oslo. Fantastic Norway. I Norwegian Books for Children and Young People. LOOC & NORLA Menn i postmodernismen. I Runa Haukaa og Øystein Holter (red): Mannlighet og forståelse. Oslo: NORAS En litteratur som utfordrer vårt nervesystem. Om Tormod Haugens forfatterskap. I Kritikkjournalen nr 3 4/1990. Diverse skriblerier Fast skribent for Klassekampen og nettidsskriftet Forum, som utgis av Kvinfo, Senter for information om kvinde og kønsforskning i Danmark. Nettadresse:

10 Skrevet en rekke anmeldelser over mange år av både skjønnlitteratur og faglitteratur i Dagbladet, Morgenbladet, Klassekampen, NRK Radio og forskjellige tidsskrifter. Skrevet veiledningsheftet Han Bøker om menn. Bibliotekssentralen, Skrevet forord til novelleantologiene Dugg (Gyldendal, 1997), Berørt (Gyldendal, 1998), Pust ut pust inn (Gyldendal, 1999). Sammen med Kjersti Scheen. Skrevet forord til diktantologien Dikt underveis (Den norske Lyrikkbokklubben, 1999). Sammen med Tone Selboe. Skrevet en rekke kronikker og kommentarer i Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen. Foredragsturneer «Masculinity and paranoia in fin de siecle: August Strindberg: The Father» og «Male hysteria and the male body in fin de siecle: Knut Hamsun: Mysteries». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til tre amerikanske universitet april/mai 1998: Berkeley, Seattle, Minneapolis. «Moderniseringsprosesser i norsk kultur». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til fem tyske universitet oktober 1993: Hamburg, Münster, Bonn, Køln og Gøttingen.

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008

SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008 SEMINARPROGRAM FOR NETTVERK FOR FEMINISTISK TEORI OG KJØNNSFORSKNING, HØSTEN 2008 For oppdatert informasjon og eventuelle endringer, se nettverkets nettsider: http://www.uis.no/forskning/kultur/feministisk_teori_og_kjoennsforskning/kalender/

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag NOLI252/322/KVIK203 Kjønn og estetikk Forelesning Hamm HF:401 (uke 35-40, 42-47) KURSBESKRIVELSE Hvordan forhandler vi

Detaljer

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling.

Lien har spisskompetanse innenfor maskulinitetsstudier, kvalitative forskningsdesign, intervjumetoder, analyser og forskningsformidling. Curriculum vitae Marianne Inèz Lien Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 93 00 90 63 E-post: mil@proba.no Født: 29.05.1970 Nøkkelkvalifikasjoner Marianne

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Mai 2005 Bakgrunn: Kreft er en av våre mest alvorlige og utbredte sykdommer. Årlig rammes ca 22 500 personer her i landet (Kreftregisteret, 2002).

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005 Referat 2005 Referat fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 2005 Møtet ble avholdt 20.10.2005, kl 12.00-18.00 Kjell Arholms Hus (Bygget for helse- og sosialfagutdanningene), møterom A-146,

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

NYN304: Den nynorske teksten

NYN304: Den nynorske teksten NYN304: Den nynorske teksten Oppdatert 02.12.2015 PRIMÆRLITTERATUR Romanar Kjartan Fløgstad: Grand Manila (2006) Rønnaug Kleiva: Armenia, Albania, Argentina (2012) Sigrun Slapgard: Paradishagen (2011)

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø CV Kjersti Fjørtoft Holtveien 14 9012 Tromsø Født: 13. 07. 1966 Email: Kjersti.fjortoft@uit.no Telefon +48159619/ +4748159619 Utdanning: 2006: Dr. art, filosofi, Universitetet i Tromsø. 1992: Cand. Phil,

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007 Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne Wenche Jonassen - 2007 1 Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat januar. 2007 Forskning og

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Kjønn og likestilling i barnehage og skole

Kjønn og likestilling i barnehage og skole Foto: SENTELLO Kjønn og likestilling i barnehage og skole Et forsømt felt av ingerid bø Menneskerettserklæringen sier at det ikke er lov å forskjellsbehandle folk etter kjønn. Norge er regnet som ett av

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle.

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. Bakgrunn. Et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid i Trondhjems asylselskaps barnehager (TA)

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET samtaler om historieskriving I EN SOFA PÅ ARKIVET VELKOMMEN TIL OSS! Som ny riksarkivar er det en glede for meg å invitere til den sjette sesongen av I en sofa

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag

Partner. Managing Director. Investeringer. Managing Director. Private equity. Managing Director / CEO CEO. Tekniske konsulentoppdrag Partner Generell rådgivning om prosjektering, bygging og finansielle prosjekter Investeringer Private equity / CEO Sjefsbyingeniør / administrerende direktør for offentlig eiendom, offentlige arbeider

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018 Stavangerprosjektet Det lærende barnet 1 Prosjektets fokus barns utvikling fra 2½ til 10 år 2 Utviklingsområder i førskolealder Barns språkutvikling Barns

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen

BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen UNIVERSITETET I OSLO 1811-2011 BOK 5 1945-1975 Den store transformasjonen AV FREDRIK W. THUE KIM G. HELSVIG UNiVERSiTA I S?.!.Ti.!OTHriK KIEL - Z!iNTr-.MLB!3LIOTH K - UNIPUB 2011 INNHOLD FORORD 9 1 DEN

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

HAMSUN-NYTT Hamsun-Selskapets informasjonsblad 1/2013

HAMSUN-NYTT Hamsun-Selskapets informasjonsblad 1/2013 HAMSUN-NYTT Hamsun-Selskapets informasjonsblad 1/2013 Victoria 1. mars I forbindelse med at den nye Hamsun-filmen, Victoria, skal ha premiere 1. mars, er det på flere steder planlagt litt ekstra aktivitet

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1731-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen

Detaljer

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Prosjektgruppe Anna Collard Helén Sophie Haugen Åshild Kise Anne Karine Sørskår (prosjektleder) 2 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET

NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET 1 ÅRSMELDING 2004 NORLA - SENTER FOR NORSK SKJØNN- OG FAGLITTERATUR I UTLANDET NORLAs posisjon ble ytterligere styrket gjennom en rekke tiltak i utlandet i 2004. Faglitteraturen har fått et godt fotfeste

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer