VS: Forslag til Årets studentforening og Årets enkelttiltak Vedlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VS: Forslag til Årets studentforening og Årets enkelttiltak Vedlegg:"

Transkript

1 Christian Frey Dahl Fra: Katrine Knoph Nilsen på vegne av SiO Foreninger Sendt: 13. juni :47 Til: Christian Frey Dahl Emne: VS: Forslag til Årets studentforening og Årets enkelttiltak Vedlegg: Forslag årets enkelttiltak og studentgruppe ved UiO Farmasøytisk institutt.pdf Katrine Knoph Nilsen Kulturkonsulent SiO Foreninger D: B: Kristian Ottosens hus, Blindern P: Postboks Oslo Opprinnelig melding----- Fra: Kristin Johanne Grasmo Sendt: 13. juni :21 Til: SiO Foreninger Kopi: Rigmor Bjørkli Emne: ang: Forslag til Årets studentforening og Årets enkelttiltak Hei Vedlagt følger forslag til Årets studentforening og Årets enkelttiltak ved UiO2013 fra Farmasøytisk institutt. Mvh Kristin Johanne Grasmo -- Kristin Johanne Grasmo Studiekonsulent Farmasøytisk institutt E-post: Tlf:

2 Forslagsskjema Årets studentforening ved UiO 2013 NAVNET PÅ FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN SOM FORESLÅS Norway Model United Nations (NorMUN) FORESLÅS TIL (sett kryss) ÅRETS STUDENTFORENING ÅRETS NYSKAPNING x ÅRETS ENKELTTILTAK ÅRETS STUDENTPUBLIKASJON KORT BESKRIVELSE AV FORENINGEN / TILTAKET / PUBLIKASJONEN NorMUN er en organisasjon som arrangerer simulerte FN-debatter. På møtene representerer hver deltaker et land, og man skal forsvare dette landets synspunkter i en debatt i et FN-organ (vanligvis Sikkerhetsrådet eller Generalforsamlingen). Målet er at salen skal komme frem til en resolusjon av samme form som FN vedtar i virkeligheten. MUN-foreninger finnes på mange universiteter rundt omkring i verden, og disse har vist seg å være en fin øvingsplattform for folk som senere skal ha befatning med internasjonal politikk i arbeidslivet. Debattene foregår på engelsk, og gir derfor god språklig trening. Jevnlig arrangeres det i forskjellige land internasjonale MUN-konferanser, med større omfang enn de lokale simuleringene. Jeg nominerer Norway Model United Nations på bakgrunn av at organisasjonen i Februar 2013 arrangerte Norges første internasjonale Model United Nations (MUN)-konferanse: OsloMUN Denne konferansen ble drevet av studentene i NorMUN-styret, og andre engasjerte medlemmer i organisasjonen. OsloMUN fant sted februar 2013 på Universitetet i Oslo. Konferansen hadde til sammen 55 deltakere fra 12 land som i disse dagene debatterte blant annet temaene rasisme, administrative detention og konflikten i Sørkinahavet. Konferansen simulerte to FN-organer; Sikkerhetsrådet og Menneskerettighetsrådet. Sikkerhetsrådet debatterte Sørkinahavet, mens Menneskerettighetsrådet tok de to andre temaene. Hver av deltakerne representerte et av FNs medlemsland i et av rådene, og skulle i forkant av konferansen ha satt seg inn i dette landets synspunkter om temaene. Debatten benyttet seg så langt det var mulig av debattreglene i det virkelige FN. I tillegg til debattsesjonene inneholdt konferansen flere sosiale arrangementer, som besøk til studentpubene, ølkurs, galla og felles måltider. HVORFOR BØR DE FÅ PRISEN? (Relatér gjerne dette til kriteriene nevnt i reglementet) OsloMUN var en studentdrevet konferanse, og resultat av stort engasjement. Konferansen samlet studenter fra hele verden på Universitetet i Oslo, samtidig som det var et viktig lokalt tiltak, ettersom arrangørene og mange av deltakerne var studenter fra UiO. Flere av deltakerne var utvekslingsstudenter til UiO, og prosjektet var derfor en viktig arena der disse og UiOs faste studenter kunne komme i kontakt. Konferansen har skapt større interesse for og kunnskap om FN, Model UN og temaene som ble diskutert. Studentene som deltok utvidet sine kunnskaper på disse områdene, samt debattferdigheter, engelskkunnskaper og samarbeid. Mange deltakere har tatt kontakt med organisasjonen i etterkant for å gi ros for prosjektet både for det faglige og det sosiale innholdet. Konferansen holdt et høyt nivå, særlig med tanke på at det var første gang organisasjonen arrangerte noe liknende. Jeg mener i tillegg at Universitetet i Oslo og flere andre studentforeninger hadde stor nytte av prosjektet. Konferansen benyttet seg av mange universitetsrelaterte tilbud, slik som studentpuben U1, Chateau Neuf, auditorier som lokale for debatter og åpningsseremoni, pizza i foajeen på Eilert Sundts hus og så videre. Derved ble mange studenter også introdusert til andre studenttiltak, som NorMUN samarbeidet godt med gjennom prosjektet. Tiltaket har altså bidratt både faglig og sosialt, og er et tiltak som mange foreninger og enkeltpersoner hadde glede av. Konferansens suksess inspirerer til etterfølgelse, og organisasjonens nye styre vil arrangere OsloMUN 2014, og satser på å bruke universitetet som hovedrarena også for neste års konferanse.

3 Vedlagt følger en rapport skrevet i etterkant av konferansen, samt to resolusjoner skrevet av komiteene under konferansen. KONTAKTINFORMASJONOTILOFORENINGENOfOTILTAKETOfO Internettside: (hjemmesiden for OsloMUN 2013 er lagt ned) Facebook: https://www.facebook.com/norwaymun?fref=ts Adresse: Universitetet i Oslo Postboks 11 Problemveien Oslo Kontaktperson: Øystein Rembar Telefon: NAVN / KONTAKTINFORMASJON TIL FORSLAGSSTILLER (inkl. e-post og telefonnummer) Jenny Sørvold Telefon: FORSLAGSFRIST: 19. AUGUST 2013 Dette skjemaet lagres som en tekstfil eller pdf-fil og sendes sammen med eventuelle vedlegg til eller SiO Foreninger, PB 94 Blindern, 0314 Oslo. For mer informasjon om prisen og hvordan et forslag bør utformes / hvilke vedlegg som bør sendes inn, kan man se under Årets forening UiO på

4 Rapport for Oslo Model United Nations Conference 2013 (OsloMUN 2013) OsloMUN fant sted februar 2013 på Universitetet i Oslo. Konferansen hadde til sammen 55 deltakere fra 12 land som i disse dagene debatterte blant annet temaene rasisme, administrative detention og konflikten i Sørkinahavet. Konferansen simulerte to FN organer; Sikkerhetsrådet og Menneskerettighetsrådet. Sikkerhetsrådet debatterte Sørkinahavet, mens Menneskerettighetsrådet tok de to andre temaene. Hver av deltakerne representerte et av FNs medlemsland i et av rådene, og skulle i forkant av konferansen ha satt seg inn i dette landets synspunkter om temaene. Debatten benyttet seg så langt det var mulig av debattreglene i det virkelige FN. Prosjektets forløp 1.0 Forberedelsesdel, 1. oktober 2012 til 14. februar Finansiering I tillegg til Aktivitetsmidlene var NorMUN i kontakt med FNsambandet, LNUs Frifond, Aktiv ungdom og Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus angående finansiering av konferansen.. UiOs aktivitetsmidler donerte kr til OsloMUN, Aktiv ungdom omlag kr. og FNsambandet Vi har ennå ikke motatt støtten fra FN sambandet, og vi har heller ennå ikke mottatt hele støttebeløpet fra Aktiv ungdom. Derfor går regnskapet vedlagt denne rapporten en del i minus. Frifond og Kulturstyret avslo søknaden vår; Kulturstyret på bakgrunn av at vi allerede var blitt støttet av Aktivitetsmidlene, og Frifond fordi ingen av deres støtteordninger passet vårt prosjekt. 1.2 Materiell og matforsyning Konferansen ble støttet av fagbokhandelen Akademika med 60 penner og 60 skriveblokker. Disse ble gitt til konferansens deltakere som en del av en velkomstpakke. Denne pakken besto i tillegg av navneskilt, et selvlaget informasjonshefte om hva som skulle skje under konferansen og et "country placard", det vil si en plakett påskrevet landet en gitt deltaker skulle representere under konferansen. I tillegg til velkomstpakken bestilte vi et banner med konferansens navn og internettadresse påtrykket. Dette ble gjort i USA, ettersom det var billigere enn å gjøre det i Norge, og leder i NorMUN i løpet av juleferien hadde anledning til å hente banneret personlig siden hun selv er amerikansk. Vi kontaktet alle matbutikker nær Blindern for å undersøke om de var villige til å sponse konferansen med frukt, snacks og kaffe. Dette var vi ikke særlig heldige med, og var nødt til å ta disse utgiftene med i det ordinære matbudsjettet. Vi kontaktet ulike cateringfirmaer for å undersøke priser på levering av middag o.l. til lørdagens galla, og dette viste seg å være en del dyrere enn forutsett. Vi besluttet derfor å lage gallamaten selv. Vi fikk god hjelp av flere av NorMUNs ordinære medlemmer, og flere lånte ut kjøkkenene sine på lørdag formiddag og bidro med matlaging. Maten ble så fraktet til gallalokalet "Amatøren", en utested på Sogn Studentby. På fredag kveld bestilte vi pizza og brus til alle konferansens deltakere, og dette

5 ble spist på universitetet rett etter at fredagens debatter var ferdige. På lørdag og søndag formiddag bestilte vil baguetter fra Elvebredden Catering. Disse ble servert på universitetet. 1.3 Promotering Domenenavn til konferansens webside ble kjøpt i oktober 2012 (www.oslomun2013.com). For å promotere konferansen hadde vi stands på universitetet, og vi oppsøkte forelesninger for å informere om den. Underveis i planleggingsprosessen forsøkte vi å opprettholde kontakt med de andre studentforeningene som jobber med FNspørsmål på universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim, Agder og Stavanger, i den hensikt å få dem til å sende deltakere. Dette var vi imidlertid ikke særlig heldige med, og konferansen fikk kun fire deltakere fra andre norske FNrelaterte studentforeninger. Felix Reifenberg, et tidligere medlem av NorMUN, promoterte imidlertid konferansen ivrig på HamMUN; en tilsvarende konferanse i Hamburg. Dette bidro til at 18 av deltakerne på HamMUN også kom til OsloMUN. Erik Szedely, tidligere leder i NorMUN og nå student på Diplomatische Akademie i Wien, promoterte konferansen i Wien, slik at 10 deltakere kom derfra. Mange av NorMUNs vanlige medlemmer deltok som delegater eller arrangører. Mange av deltakerne fra UiO var utvekslingsstudenter. 1.4 Leie av lokaler Vi benyttet auditorier på det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiO som konferanselokaler på torsdag, fredag og lørdag. På søndagen var imidlertid auditoriene på universitetet stengt. Det hadde vært mulig å leie egen vakt og renhold, slik at vi i prinsippet kunne ha vært der på søndagen også. Dette var imidlertid svært dyrt, så derfor kontaktet vi FNsambandet for å undersøke om vi kunne bruke deres lokaler i stedet. Dette fikk vi tilslag på. På lørdag kveld leide vi Amatøren som samlingslokale for gallaen. De var ikke særlig godt utstyrt med servise og bord, så vi måtte leie og ta med egne ting for å ha nok til alle deltakerne. Vi måtte også pynte lokalet selv med blomster og liknende. 1.5 Foredragsholder, komiteledere og "study guides" Vi forsøkte å få utenriksminister Espen Barth Eide til å holde et innlegg under konferansens åpningsseremoni på fredag 15. februar. Han hadde dessverre ikke anledning til å delta, men vi avtalte i stedet at statssekretær Gry Larsen skulle komme. Hun ble imidlertid syk, så departementet sendte da Kåre Stormark, avdelingsdirektør og nestleder i Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål til å holde innlegget for henne. Komitéledere (såkalte "chairs") i Sikkerhetsrådet ble Felix Reifenberg (fra Tyskland) og Helene Kvam Sigmond (fra NorMUN) og i Menneskerettighetsrådet Robin Schoss (fra Tyskland) og Øystein Rembar (fra NorMUN). Felix Reifenberg og Robin Schoss har begge vist seg å være svært dyktige chairs tidligere, og vi var derfor svært glade for å få dem med på konferansen. Felix Reifenberg skrev også en "study guide" om administrative detention som ble gitt til alle deltakerne i Menneskerettighetsrådet. Øystein Rembar skrev en tilsvarende guide om rasisme, og Helene Sigmond en om konflikten i Sørkinahavet. Study guidene inneholder fakta om temaene, litt informasjon om de ulike landenes ståsteder og generelt om hvordan man debatterer i en MUNsammenheng. 1.6 Påmelding og deltakere

6 Påmelding skjedde gjennom konferansens internettside Konferansen var fylt opp i slutten av januar. Opprinnelig var det meningen å bli til sammen 60 deltakere, inkludert oss arrangører, men fordi vi fikk et par forfall like før konferansen startet ble vi til slutt 55 personer. Omlag to tredeler av deltakerne satt i Menneskerettighetsrådet, og en tredel var i Sikkerhetsrådet. 33 av deltakerne var kvalifiserte til å få refusjon for reise og boutgifter. 2.0 Konferanse februar Torsdag 14. februar 2013 Torsdagen var ikke ment å være en offisiell del av konferansen. Vi arrangerte imidlertid et kurs i hvordan man debatterer på en Model UNkonferanse, ettersom flere av deltakerne på OsloMUN aldri hadde deltatt på en slik konferanse tidligere. Det var temmelig stor interesse for dette kurset, og omlag to tredel av deltakerne møtte opp på torsdag. Kurset varte fra klokken 17 til klokken 20, og fant sted i et auditorium på Blindern. Etterpå tilbø vi deltakerne å bli med oss på Studentersamfundet Chateau Neuf for sosialt samvær. 2.2 Fredag 15. februar :00: Registrering av delegater på Universitetet i Oslo (Det samfunnsvitenskapelige fakultet). Vi hadde en stand i foajeen på Eilert Sundts hus hvor vi registrerte deltakere. Alle signerte på at de var ankommet, i tillegg til at alle mottok velkomstpakken. 15:00: Åpningsseremoni med foredragsholder. Kåre Stormark fra Utenriksdepartementet holdt et innlegg om FN, internasjonale forhandlinger og fredsarbeid i et auditorium på Eilert Sundts hus. 16:0018:30: Første komitémøte. Deltakerne var da samlet i sine respektive komiteer (det vil si Sikkerhetsrådet eller Menneskerettighetsrådet). Vi begynte umiddelbart med debatt. I Menneskerettighetsrådet var to tema forberedt, og deltakerne måtte stemme over hvilket som skulle diskuteres først. Et knapt flertall besluttet at rasisme skulle bli det første temaet på dagsordenen. I Sikkerhetsrådet diskuterte man Sørkinahavet, som var det eneste temaet satt opp i denne komiteen. 18:30: Pizza og brus på universitetet. Dette spiste vi utenfor auditoriene hvor debattene hadde foregått. 20:0000:00: Bryggerikurs og sosialt samvær. Vi reiste i samlet flokk til Ringnes' lokaler på Grünerløkka. Her fikk vi et bra kurs om ølbrygging. Etterpå dro vi sammen til studentpuben U1 på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det sosiale samværet på fredagen skapte et godt samhold mellom deltakerne. 2.3 Lørdag 16. februar :00: Andre komitémøte. Dette foregikk på Eilert Sundts hus på Blindern. Begge komiteene fortsatte med temaene fra dagen før. Motsetningene i Sikkerhetsrådet var imidlertid såpass sterke at enkelte delegasjoner ytret et ønske om å bytte diskusjonstema. Spesielt Kina som har vetomakt i Rådet viste seg å være vanskelig å få på talefot. Rådet klarte likevel å komme

7 til enighet, og en resolusjon som fokuserte på de økonomiske aspektene ved saken (i stedet for de militære og territorielle, hvor motsetningene var størst mellom landene) ble vedtatt på lørdag ettermiddag. Menneskerettighetsrådet diskuterte seg også fram til en resolusjon om rasisme. 13:0014:00: Lunsjpause. Til dette bestilte vi baguetter fra Elvebredden Catering, levert til universitetet. 14:0018:00: Tredje komitémøte. Her vedtok som nevnt over Sikkerhetsrådet sin første resolusjon, og Menneskerettighetsrådet begynte å diskutere Administrative Detention. Det var litt varierende hvor godt deltakerne hadde satt seg inn i dette temaet, og det virket som om mange hadde fokusert mer på rasisme under forberedelsene sine. Det ble likevel en tålelig interessant debatt. Etter at Sikkerhetsrådet hadde kommet frem til sin resolusjon begynte de arbeidet med å finne et nytt diskusjonstema. Flere gode forslag kom på bordet, og man endte til slutt opp med Kashmirkonflikten. 18:0019:00: Tid til å skifte bekledning til kveldens galla. 19:00: Galla. Denne foregikk på utstedet Amatøren på Sogn studentby. Det ble servert velkomstdrink, og folk minglet før middagen. Vi forsynte oss fra et rikholdig og hjemmelaget koldtbord. Etter maten danset vi og pratet til folk gikk hjem. 2.4 Søndag 17. februar : Fjerde komitémøte. Siden universitetet holder stengt på søndager, hadde vi dette i FNsambandets lokaler i Storgata. Vi var litt usikre på om folk ville finne frem, men det viste seg å ikke være noe problem. Sikkerhetsrådet fortsatte å diskutere Kashmirkonflikten, mens Menneskerettighetsrådet ganske tidlig gjorde seg ferdig med Administrative detention. De gikk så videre til å diskutere menneskerettighetssituasjonen under den pågående konflikten i Syria, og klarte å spikre sammen en liten resolusjon om dette før lunsj. Produktiviteten var med andre ord stor! Sikkerhetsrådet ble i siste liten også ferdig med sin Kashmirresolusjon. Her var det imidlertid større motsetninger mellom debattantene enn i Menneskerettighetsrådet, og resolusjonen kunne bare bli vedtatt ved at man stemte klausul for klausul ("clause by clause"), slik at vetomaktene kunne stanse de mest kontroversielle punktene i resolusjonen : Kort lunsjpause. Vi hadde bestilt baguetter fra Elvebredden Catering, og disse ble servert da debattene på søndag var over : Avslutningsseremoni. Leder i NorMUN og de fire chairene fra komiteene holdt korte innlegg som oppsummerte arbeidet som hadde blitt gjort under konferansen. Det var også kåring av de beste delegatene på konferansen, og her vant Indonesia i Menneskerettighetsrådet, representert ved Stella Schaller, og Russland i Sikkerhetsrådet, representert ved Lars Brandt og Mujeeb Wasiq : Frank Znort band. Alle delegater som fremdeles befant seg i Oslo på søndag kveld ble invitert med til utestedet Blå og gratiskonsert med Frank Znort. Cirka halvparten av deltakerne hadde anledning til å møte opp på dette. 3.0 Ettarbeid 17. februar til 1. mai 2013 I etterkant av OsloMUN var det to hovedoppgaver vi måtte gjøre. Det ene var å sørge for at deltakerne som hadde rett til refusjon for reise og opphold fikk dette, og det andre var å

8 rapportere til sponsorene våre i henhold til deres frister og krav. Denne rapporten er et ledd i dette arbeidet. I tillegg til dette har vi jobbet en del med evaluering av prosjektet. Vi hadde to evalueringsmøter etter konferansen. Det første var på søndag ettermiddag 17. februar, hvor styret i NorMUN og Felix Reifenberg og Robin Schoss deltok. De to sistnevnte har mye erfaring fra å arrangere MUNkonferanser, og vi i NorMUN var derfor interesserte i å høre deres synspunkter på gjennomføringen av konferansen. De var alt i alt svært fornøyde med hvordan vi hadde gjennomført prosjektet. Deres største ankepunkt var at de skulle ønske at en del av deltakerne hadde forberedt seg bedre i forkant av konferansen. Vi som arrangører kunne dermed i større grad ha vektlagt viktigheten av å sette seg inn i sakene før konferansen begynte. Dette vil vi ta hensyn til under neste års OsloMUN. I tillegg til dette møtet hadde vi en evalueringsmiddag hjemme hos Nancy Unklesbay 27. februar. Her besluttet vi at vi ønsker å gjennomføre OsloMUN også til neste år, og vi diskuterte ulike positive og negative aspekter som hadde oppstått under gjennomføringen av konferansen. Spesielt ble det tatt opp at Gyda Nullmeyer hadde hatt for mye å gjøre med gallaen på lørdag, og at Øystein Rembar hadde hatt for mye eneansvar rundt utformingen av søknader om pengestøtte. En bredere fordeling av arbeidsbyrden er således ønskelig til neste år. For øvrig var vi svært fornøyde med hvordan prosjektet hadde gått, og vi var nærmest overrasket over hvor knirkefritt konferansen hadde latt seg gjennomføre. Prosjektets styrke har i stor grad vært det gode samholdet innad i NorMUN. En god tone mellom arrangørene, klar og konsis kommunikasjon og en stor grad av personlig iver og engasjement for prosjektet bidro til suksessen. Dette ble også påpekt av de eksterne observatørene Felix Reifenberg og Robin Schoss. Alt i alt mener vi at OsloMUN 2013 var en stor suksess. Konferansen samlet studenter fra hele verden på Universitetet i Oslo. Mange deltakere har tatt kontakt med oss i etterkant for å gi oss ros for prosjektet både for det faglige og det sosiale innholdet. Vi mener at konferansen har skapt større interesse for og kunnskap om FN, Model UN og temaene vi diskuterte. Vi planlegger at OsloMUN skal arrangeres også til neste år, og håper at vi kan få like mange engasjerte deltakere da. Vi som arrangører har også lært svært mye, spesielt om viktigheten av grundig planlegging. Vi mener også at Universitetet i Oslo hadde stor nytte av prosjektet. Konferansen benyttet seg av svært mange universitetsrelaterte tilbud, slik som studentpuben U1, Chateau Neuf, auditorier som lokale for debatter og åpningsseremoni, pizza i foajeen på Eilert Sundts hus og så videre. Vi satser også på å bruke universitetet som hovedrarena for neste års konferanse.

9 Semesterberetning for Norway Model UN Society høsten 2012 Norway Model UN Society (NorMUN) er en studentforening på Universitetet i Oslo som arrangerer rollespill av FNs generalforsamling og Sikkerhetsrådet. På møtene våre representerer hver av deltakerne et av FNs medlemsland, og skal i en debatt om et aktuelt tema i internasjonal politikk forsvare dette landets synspunkter i et FN-organ. Målet med simuleringene er å komme frem til FN-resolusjoner om temaet som diskuteres. NorMUN har jevnlig møter på Blindern, og reiser i tillegg minst en gang i året på en større internasjonal konferanse. Til disse internasjonale konferansene kommer studenter fra hele verden, og man bruker flere dager på å diskutere seg fram til en eller flere resolusjoner. NorMUN er et av lokallagene i FN-studentene Norge. FN-studentene er et nettverk av FN-relaterte studentorganisasjoner på de fleste norske universiteter. NorMUN er imidlertid den eneste studentorganisasjonen i Norge som driver med Model UN (MUN). Høsten 2012 var et godt semester for NorMUN. Vi har hatt en økning i medlemsmassen, arrangert flere simuleringer, sosiale arrangementer og stands, deltatt på en internasjonal konferanse i Danmark, i tillegg til at vi har lagt mye tid og energi ned i å planlegge vårsemesterets store arrangement, Oslo Model UN Conference 2013 (OsloMUN 2013). Vi har fokusert på å få flere faste medlemmer inn i foreningen, og å arrangere flere sosiale sammenkomster for å skape et sterkere samhold blant medlemmene. Vi har klart dette relativt godt, selv om det har vist seg å være vanskelig å finne medlemmer som jevnt møter opp på simuleringene våre. Styret har samarbeidet godt innad, og til tross for at vi kun er fire faste styremedlemmer, har vi vært effektive i planleggingen og gjennomføringen av arrangementer. Leder i foreningen og økonomiansvarlig deltok september på SiOs lederkurs på Åstjern, og økonomiansvarlig var 3. september på regnskapskurset for små studentforeninger. Foreningen har hatt god nytte av disse tilbudene. Mye av arbeidet i styret denne høsten har konsentrert seg om å planlegge og å søke om midler til OsloMUN februar 2013 arrangerte NorMUN denne konferansen på UiO, hvor 60 studenter fra inn- og utland kom til Oslo for å diskutere temaene rasisme, "administrative detention" og konflikten i Sørkinahavet. Konferansen hadde et budsjett på i overkant av kr, hvorav kr ble dekket av bidrag fra sponsorer. Mesteparten av disse sponsormidlene ble sikret i høst, og en god del tid i løpet av semesteret gikk med på å hente inn informasjon om potensielle sponsorer, utforme søknader og sette opp budsjett og en konkret plan for gjennomføringen av prosjektet. NorMUN søkte om tilskudd fra LNU, FN-sambandet, Aktiv Ungdom, Universitetets aktivitetsmidler og Kulturstyrets prosjektstøtteordning. Av disse fem fikk vi tilslag hos Aktiv ungdom, Aktivitetsmidlene og FN-sambandet, og vi er samlet sett fornøyde med beløpet vi fikk inn. I løpet av semesteret har NorMUN hatt jevnlig kontakt med de andre lokallagene i FN-studentene Norge gjennom styremøter på Adobe Connect. Vi kunne imidlertid ønsket at samarbeidet med FN-studentene, og spesielt FN studentforum på Universitetet i Oslo, hadde vært tettere. Vi mener at både NorMUN og de andre foreningene i FN-studentene kan ha god nytte av samarbeide i forbindelse med planlegging og

10 gjennomføring av enkelte arrangementer. Vi vil derfor jobbe for å styrke kontakten innad i FNstudentene i det neste semesteret. NorMUN begynte semesteret med å ha en stand på foreningsdagene. Vi delte ut flyers og snakket med folk, og til tross for litt ustadig vær, kom flere interesserte studenter bort til oss. Før den første simuleringen 6. september informerte vi også om møtet på forelesninger i emner i internasjonal politikk. På den første simuleringen var det bra oppmøte, og vi diskuterte å opprette FN-beskyttede flyktningleire ved grensen mellom Tyrkia og Syria i forbindelse med borgerkrigen i Syria. Deltakelsen på sammenkomstene våre har vært litt varierende, men har stort sett ligget mellom 15 og 25 personer. Simuleringene vi har hatt i høst har tatt opp konflikten i Syra, "administrative detention" (en tvilsom arrestasjonsform som blir benyttet av mange stater, bl.a. av USA på Guantanamobasen), den militære konflikten i Kongo, atomvåpenprogrammet til Nord-Korea, og spenningene langs grensen mellom India og Bangladesh. 24. oktober markerte vi FN-dagen med en stand og kake på Blindern, hvor vi informerte om FN og foreningen vår. NorMUN sendte en delegasjon til en internasjonal konferanse i høst; Danish Model United Nations. Denne konferansen fant sted på Hærens Officerskole på Frederiksberg Slot i København oktober. Temaet var den spente situasjonen på Korea-halvøya. Vi var seks stykker som reiste fra NorMUN, og landene vi representerte var USA, Russland og Pakistan i Sikkerhetsrådet. Vi hadde dermed en ganske viktig plass på denne konferansen, som til sammen hadde rundt 40 deltakere. Selve simuleringen begynte først på den fjerde dagen av konferansen, og de første tre dagene var det foredrag om temaet som stod på programmet. Det var mange flinke foredragsholdere, først og fremst fra Københavns universitet. Leder i NorMUN, Nancy Unklesbay, fikk en utmerkelse som den beste enkeltdelegaten på konferansen, og Pakistan ble kåret som den beste delegasjonen. Vi er altså svært fornøyd med foreningens innsats og utbytte i forbindelse med DanMUN. For å gjøre det mulig for flest mulig av våre medlemmer å delta, sponset NorMUN cirka halvparten av bo- og reiseutgiftene vi hadde, det vil si cirka kr per deltaker. Vi bodde sammen på et 6-mannsrom på DanHostel i København, og fant relativt billige flybilletter med Norwegian. Helgen etter konferansen inviterte Nancy DanMUN-deltakerne hjem til seg på fårikålmiddag for å ha et oppsummeringsmøte for konferansen. Vi diskuterte spesielt hvilke lærdommer vi kunne trekke for planleggingen og gjennomføringen av vår egen konferanse, OsloMUN. Alt i alt er vi fornøyde med hvordan høstsemesteret har vært for NorMUN. Neste semester vil vi fokusere på OsloMUN, og våre mer ordinære utfordringer, slik som å holde på og å øke antall medlemmer, ha gode simuleringer og styrke samholdet i foreningen. Vi har dette semesteret valgt å ikke bruke så mye penger på snacks og mat på simuleringer, men ettersom vi erfarer at dette faktisk kan være et nyttig trekkplaster for nye medlemmer, vil vi ha mer av dette neste semester.

11 Topic: AdministrativeDetention Committee: HRC Sponsors: Czech Republic, Indonesia Signatories: Malaysia, Pakistan, Montenegro, Sierra Leone, Austria, UAE, Italy, Qatar, The United Nations Human Rights Council, Recognizing the problem of administrative detention in cases of huge refugee flows and transnational terrorism, Recalling all previous resolutions on this topic, in particular the article 9 of the ICCPR, 1. Expresses its hope to strengthen the implementation and application of existing global frameworks and recommendations for administrative detention; 2. Encourages strengthening the existing regional mechanisms with more financial funds in order to improve the conditions in administrative detention as well as to deal with unexpected crises; 3. Emphasizes the need for increased awareness about the importance of the actual implementation; 4. Hopes for training programs to be established which increase the knowledge exchange and international cooperation between the different national police authorities;

12 5. Calls on national authorities to establish closer cooperation in this field with existing non-governmental organizations; 6. Calls upon states to provide full access to, disclosure of and transparent information about extraterritorial administrative detention facilities as well as judicial review of all cases of currently detained persons by: a. Submitting an annual report to the High Commissioner for Human Rights elaborating on conditions in these centers, b. Remaining in dialogue with international legal experts in order to ensure compliance with legal obligations towards detainees both domestically and internationally; 7. Remains seized of the matter.

13 United Nations [S]/RES/1 (2013) Security Council Distr.: General DATE: 16/February/2012 Submitters: Argentina, Australia, Guatemala, UK, USA, Korea, Luxembourg, Morocco, Pakistan, Russia, Togo, Draft Resolution 1 (2013) The Security Council, Having studied the complex background of the South China Sea, Recognizing that the South China Sea is an extremely important asset to the world as a method of communication between nations of the world, as a naval trade route, as a host to a huge amount of natural resources, Seeing with deep concern the increasing tension in the arising from territorial disputes in the South China Sea, Welcoming the efforts made cooperatively by Peoples Republic of China and Association ofasean to peacefully solve the conflict, especially the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea of 2002, Welcoming all bilateral and multilateral talks among the claimant states aimed at peacefully solving this dispute, Convinced that diplomatic solutions are the best way to tackle this conflict, Emphasizing the need for a peaceful approach in this matter; the Security Council 1. Urges all parties to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means; 2. Urges all parties to ensure freedom of navigation; 3. Urges all parties involved to display good faith by supporting multilateral understanding; 4. Encourages ASEAN and China a) to strengthen their co$operation in order to keep the conflict from escalating; b) to hold multilateral as well as bilateral talks on eyesight level to settle the dispute; 1

14 c) find an unbiased mediator unanimously agreed upon by all parties participating in this talks; 5. Calls upon all claimant states to review the current code of conduct and find ways to strengthen it; 6. Stresses the importance of international law accepted by the parties previously mentioned as a tool to solve the conflict; 7. Strongly condemns any use of violence in order to demonstrate national sovereignty; 8. Decides to remain seized on the matter. 2

15 Fysisk institutt Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Studentsamskipnaden i Oslo Dato: 19. august 2013 Nominasjon til prisen Årets studentforening, kategori Årets enkelttiltak Fysisk institutt ved MNFakultetet nominerer følgende gruppe av bachelor/master studenter til prisen Årets enkelttiltak, 2013, for deres innsats med både å initiere og å gjennomføre forkurs i programmering for bachelorstudenter på MENA og LAP$programmene, vårsemesteret SvennArne Dragly Milad Hobbi Mobarhan Jonas Van den Brink De tre nevnte studentene var alle gruppelærere på fysikkemnet FYS1120 høsten Der kom de i kontakt med studenter på ulike bachelorprogram, bla FAM (Fysikk, Astronomi og Meteorologi), MENA (Materialer, Energi og NAnoteknologi) og lektorprogrammet LEP. De merket seg at både LEP og MENAstudentene generelt hadde langt større vanskeligheter med å løse numeriske programmeringsoppgaver enn studentene som gikk på FAMbachelorprogrammet. Dette skjønte de var en naturlig følge av at fagsammensetningen på MENA og LEP ikke inkluderer programmeringsemnet INF1100 i første semester (eller seinere), mens FAMstudentene får denne nødvendige programmeringsskoleringen allerede i første semester. Ulempen knyttet til lite programmeringserfaring forplanter seg utover i studiet ettersom programmering er en viktig del av en rekke av emnene på disse studieprogrammene. Trekløveret Dragly, Mobarhan og Van den Brink ønsket å gjøre noe med studiesituasjonen, nærmere bestemt programmeringskunnskapene, til MENA og LAPstudentene. Helt på eget initiativ kontaktet de i begynnelsen av desember 2012 både Fysisk institutt og MNFakultet hvor de la fram sine ideer og søkte om støtte til prosjektet. Denne støtten fikk de fra både Institutt og fakultet og trekløveret videreutviklet deretter sin ide på rekordtid, og hadde klart et forkurs i programmering snaut 2 måneder etter. Trekløveret tok selv ansvar for undervisningen som gikk over 3 uker i januar/februar De tilpasset undervisningen etter timeplanene til de studentene som meldte seg på forkurset, og selve undervisningen besto bl.a. av programmering i praksis med hands on øvelser. Evalueringen av forkurset (vedlagt) viste at studentene som deltok var meget positive. Postadresse: Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO Epost:

16 2 Fysisk institutt er stolte av å ha slike initiativrike og aktive studenter. Vi er spesielt imponert over hvordan disse tre brukte sine egne erfaringer og kunnskap til ikke bare å forstå medstudenters utfordringer, men til også å legge ned mye arbeid for å ta viktige grep til stor nytte for sine medstudenter. Nytteverdien av dette tiltaket var så opplagt at tilsvarende forkurs planlegges også neste vårsemester. Studentene SvennArne Dragly, Milad Hobbi Mobarhan og Jonas Van den Brink har tatt ansvar for sine medstudenters læresituasjon på en forbilledlig måte. Gjennom målrettet innsats har de utviklet og tilbyr et fremragende kurstilbud som gir et merkbart økt læringsutbytte for sine med studenter. De er derfor verdige kandidater til prisen for Årets studentforening, kategori Årets enkelttiltak. Jøran Moen Instituttleder Eli Olaug Hole Nestleder/Utdanningsleder

17 1/31/13 Evaluering av FYS-MEK forkurs i programmering - Rapport - Nettskjema Rapport fra «Evaluering av FYS-MEK forkurs i programmering» Litt om deg Hvilken studiebakgrunn har du? Tilhører du MENA, LEP, eller et annet program på Universitetet i Oslo? Har du fullført en bachelorutdanning tidligere? Dersom du ikke tilhører et spesifikt program kan du bare oppgi "annet". MENA MENA Tilhører MENA, har ikke fullført bachelorutdanning tidligere. MENA MENA Hvilken programmeringsbakgrunn har du? Velg det alternativet nedenfor som stemmer best overens med din programmeringsbakgrunn: Svar Antall Prosent Aldri programmert tidligere 1 Laget noen enkle skript eller programmer, men har ikke hatt noen dypere forståelse 4 Har laget og forstått flere skript eller programmer 0 Er erfaren innen programmering % 80.0 % 0.0 % 0.0 % Tilbakemeldinger om forkurset Utsagnene nedenfor er oppgitt med en skala fra 1 til 6, der vi ønsker at du skal angi om du er helt uenig (1) eller helt enig (6) eller et alternativ i mellom disse ytterpunktene. Svar fordelt på antall Helt uenig (1) Helt enig (6) Vet ikke Gruppelærerne var forberedt til gruppetimene Forelesningsdelen av gruppetimene var lærerik Egenarbeidsdelen av gruppetimen var lærerik Nivået på forkurset var godt tilpasset din bakgrunn Forkurset fikk deg til å bli mer trygg på programmering Forkurset fikk deg til å bli mer interessert i programmering Gruppelærerne var hjelpsomme og hyggelige Kompendiet var godt skrevet (godt språk, lett å forstå) Kompendiet var lærerikt (innholdet var nyttig for kurset) Svar fordelt på prosent Helt uenig (1) Helt enig (6) Vet ikke Gruppelærerne var forberedt til gruppetimene 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % % 0.0 % Forelesningsdelen av gruppetimene var lærerik 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 71.4 % 0.0 % Egenarbeidsdelen av gruppetimen var lærerik 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 71.4 % 0.0 % Nivået på forkurset var godt tilpasset din bakgrunn 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 71.4 % 0.0 % Forkurset fikk deg til å bli mer trygg på programmering 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 14.3 % 85.7 % 0.0 % Forkurset fikk deg til å bli mer interessert i programmering 0.0 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 42.9 % 28.6 % 0.0 % https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id= /2

18 1/31/13 Evaluering av FYS-MEK forkurs i programmering - Rapport - Nettskjema Forkurset fikk deg til å bli mer interessert i programmering 0.0 % 0.0 % 0.0 % 28.6 % 42.9 % 28.6 % 0.0 % Gruppelærerne var hjelpsomme og hyggelige 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % % 0.0 % Kompendiet var godt skrevet (godt språk, lett å forstå) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57.1 % 28.6 % 14.3 % 0.0 % Kompendiet var lærerikt (innholdet var nyttig for kurset) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 14.3 % 71.4 % 14.3 % 0.0 % Helhetsinntrykk av forkurset På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd, hvor tilfreds er du med forkurset som helhet? Svar Antall Prosent 1 - Svært lite fornøyd Lite fornøyd Under middels fornøyd Over middels fornøyd Fornøyd Svært fornøyd % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 14.3 % 85.7 % Tid til forkurset Per student har det vært satt av 3 timer hver uke i 3 uker til forkurset. Har dette vært passe mengde tid til kurset eller skulle det vært mer eller mindre? Svar Antall Prosent For lite tid var satt av til forkurset 3 Akkurat passe tid var satt av til forkurset 4 For mye tid var satt av til forkurset % 57.1 % 0.0 % Har du andre kommentarer til forkurset? Si gjerne hva du føler om opplegget eller kom med kommentarer til gruppelærerne og kompendiet. Skulle gjerne hatt en fredag til! Grupprlærerene var kjempe flinke, og flinke til å svare på Mail utenom kurset også Gruppelærerne var fantastisk flinke og fikk meg til å føle mestring! Det er jeg veldig glad for, for nå er det lys i enden av programmeringstunellen! Skulle ønske kurset varte litt lenger! Mangler basisgrunnlaget i programmering og greier ikke helt å lære meg det selv. Tusen takk for hjelpen, det var utrulig nyttig og de gjorde ein kjempegod jobb! https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id= /2

19 Fra: Silje Christine Andersen Dato: 20. august 2013 kl. 22:51 Emne: Re: Nominasjoner til årets studentforening Til: Karl Kristian Kirchhoff Foreslått av Formand i Det norske Studentersamfund Årets enkelttiltak: Star Warsmaraton på Det Norske Studentersamfund Jeg ønsker å nominere Star Warsmaraton på Det Norske Studentersamfund til årets enkelttiltak. En rekke frivillige fra ulike foreninger på Det Norske Studentersamfund (hele ni ulike foreninger deltok, hovedansvaret lå på Cinema Neuf, men Kommunikasjonsavdelingen, BokCaféen, Kulturutvalget, Regimet, Studentersangfundet, Tappetårnet, Dejåddklubben og Konsertforeningen Betong bidro alle med sitt) gikk våren 2013 sammen og tok initiativ til å gjøre Storsalen på Chateau Neuf om til Oslos største kino i to dager. Dette var første gang et Star Wars maraton ble gjennomført i Norge, og alle seks filmene ble vist. Arrangementet ble planlagt og gjennomført som en stor helhusfest der de brukte filmmaratonet til å samtidig holde andre festligheter. Inkludert i billetten var nemlig også quiz, dansegulv, en Star Warsdiskusjon med filmekspertene Mikal Olsen Lerøen og Brita Cappelen Møystad, og ikke minst konserter med Cosmic Delay og Eye Emma Jedi. Således var det det største Star Warseventet i Norge noen sinne. Festen varte i to dager, torsdag 23. og fredag 24. mai Selv om filmvisningene ble holdt midt i eksamenstiden var arrangementet svært populært, og det ble mye snakk om fra flere hold både i forkant og etterkant. Det ble laget saker og konkurranser hos bl.a. FilmMagasinet, Filmpolitiet og Filmweb, og leder for prosjektet ble invitert til Nitimen for å snakke om det. Det var tydelig at det var et arrangement svært mange hadde glede av og følte at Norge var klar for, både blant vanlige folk og filmnerder. Da er det ekstra kult av det ble arrangert av studenter. Til tross for at mange nok dessverre måtte velge lesesalen foran Storsalen og tidene ble ugunstige for full sal, var det god stemning begge dager og arrangementet var både godt planlagt og ble godt gjennomført. Arrangementet var en del av jubileumsprogrammet til DNS i 200årsjubileet. Kontaktinfo leder for prosjektet: Leder: Helene Aalborg, tlf:

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

CEIBs 08. ceibs shanghai

CEIBs 08. ceibs shanghai China Europe International Business School Jeg har vanskelig for å se hvordan man kan få mer ut av et utvekslingsopphold enn det man kan ved CEIBS. MBA-programmet er ranket nummer én i Asia og nummer åtte

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2006 Lærer ved den USA-meksikanske grense G e r f e c : Et internasjonalt seminar for lærerstudenter Pedagogstudentene tar

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer