ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?"

Transkript

1 ÅND I HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2011 REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Årgang 29

2 ÅND I HANSKE 1/2011 RekruttERINg til figurteater i Norge 2 25 Tatjana Zaitzow: Man blir aldri utlært 28 Anne Helgesen: Kattas har mange liv 30 Lise Hovik: Gavepakken fra Petrusjka Teater venter på å bli åpnet 35 Tatjana Zaitzow: Figurteaterhuset 3 Unimas leder: Et barnas Nasjonalteater 4 Redaktør-leder: Tradisjoner og nyskaping 5 Min figurteaterhverdag 38 Ingvild Birkeland og Tone Cronblad Krosshus: Et univers blir skapt. Anmeldelse av forestillingen Babyuniverse 40 Lise Hovik: Røde sko i hovedrollen 6 Mona Wiig: Hva nå? Rekruttering til figurteaterarbeid i Norge i et historisk perspektiv 44 Notiser og småstoff 16 Viktorija Rudyte: Where to study puppetry? 19 Svein Gundersen: Figurteaterstudiet ved Høgskolen i Oslo 21 Ellen Horn: Dukketeateret er det absolutte teater 23 Hedda Fredly: Det er på grensen til krise

3 UNIMAs LEDER 3 Nå som mange av våre store nasjonale kulturbygg skal fraflyttes, har vi en unik mulighet til å finne rom til en hensiktsmessig visningsarena for profesjonelt teater for barn og unge. Svein Gundersen Styreleder i Unima Norge Et barnas Nasjonalteater I løpet av de nærmeste årene vil mange av våre store nasjonale kunstinstitusjoner i Oslo være på flyttefot. Mye av diskusjonen har gått på hva som bør flyttes og ikke flyttes og arkitektoniske løsninger på nybygg. Lite oppmerksomhet er viet til hvilke muligheter de fraflyttede lokalene vil gi. I programarbeidet til kommune- og fylkestingsvalget til høsten vet vi at Oslo Arbeiderparti har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke muligheter som kan åpne seg for fremtidig bruk av disse kulturlokalene. Håper andre politikere også tenker i de baner. De fleste av våre medlemmer innen det frie feltet produserer forestillinger for barn og unge. Den kulturelle skolesekken (DKS) har ført til at det hvert år produseres mange nye norske barneforestillinger; kvalitetsmessig god scenekunst, forestillinger som tar mål av seg å se verden fra et barne- og ungdomsperspektiv, forestillinger som utfordrer og tar barn og unge på alvor. Produksjonsforholdene for disse forestillingene er ofte svært vanskelige. Øvingslokaler til overkommelige leiepriser er mangelvare. Det samme med offentlige visningsarenaer for nye forestillinger. Blir forestillingene kjøpt inn til DKS blir de så og si utelukkende presentert i skoletiden og fortsetter å lever sin «usynlige» tilværelse i det offisielle teater-norge. Til tross for et imponerende omfang, er denne delen av vår kunstverden merkelig fraværende i det offentlige rom, og i vår felles bevissthet. «Blir forestillingene kjøpt inn til DKS blir de presentert i skoletiden og fortsetter å leve sin «usynlige» tilværelse i det offisielle teater- Norge.» Ved siden av at dette ville være et formidabelt tilbud for teaterinteresserte familier, og et utstillingsvindu for nytt norsk barne- og ungdomsteater, vil et «barnas nasjonalteater» være en fornuftig og effektiv bruk av ressurser. Driften av et slikt sted vil bli forholdsvis rimelig, da det er snakk om å kjøpe inn forestillinger som allerede er ferdig produsert. Et slikt teater vil kunne presentere nye barneforestillinger i året. Det som trenges for å få et slikt hus på bena, vil foruten innkjøp av forestillingene, være husleie, en liten administrasjon, basis lys- og lydutstyr (de turnerende gruppene reiser oftest med eget utstyr), en tekniker, og midler til annonsering. Dersom man ønsket det, kunne dette teatret på sikt utvikles til et kompetansesenter for barne- og ungdomsteater. Det er sjelden media anmelder forestillingene i DKS. I tilfelle avisoppslag blir det gjerne reportasjer, hvor journalisten spør om barna «likte forestillingen». Mangelen på kvalifisert kritikk fører til at vi ikke får en reell kvalitetsdiskusjon. Dette er vi avhengige av dersom feltet skal videreutvikles. Vi må bli tatt på alvor, synliggjort og vurdert av kvalifiserte anmeldere, på linje med teaterkunsten ellers. Jeg tror at en permanent scene for barne- og ungdomsteater på sikt også ville trekke til seg teaterkritikernes interesse. Mange ulike miljøer, både innen frigruppene og institusjonsteatrene, setter i disse dager fokus på norsk barne- og ungdomsteater, og vilkårene teaterkunstnerne arbeider under. Kan dette åpne muligheten for en permanent scene for visning av nytt norsk barneteater, et barnas Nasjonalteater?

4 LEDER 4 at man må utenlands for å studere figurteater på et høyere nivå. Viktorija Rudyte har forsøkt å lage en oversikt over hvor ellers i verden du kan skaffe deg en universitetsgrad innen figurteater. Presentasjonen finner du på sidene i dette nummeret. Hedda Fredly Ansvarlig redaktør Tradisjoner og nyskaping Det beste er kanskje en kombinasjon. Man bør få til sterkt forankrede utdanningsmuligheter innad i Norge (blant annet for å sikre egenarten og statusen til og oppmerksomheten rundt faget), i tillegg til at det norske figurteatret også har kunstnere utdannet fra andre land, med andre tradisjoner som vil bidra til en levendegjøring av feltet. «Man blir aldri utlært i figurteaterfaget», skriver Tatjana Zaitzow i sin artikkel om rekrutteringen i Petrusjka Teater (s 25 27). Hvordan skal man sikre ikke bare kontinuerlig inspirasjon, nyskaping og bevaring av tradisjonene, men også «nytt blod» til figurteatermiljøet i Norge? Denne utgaven av Ånd i hanske er viet rekruttering til figurteaterfeltet. For tiden er det ikke mulig å utdanne seg på et høyere nivå innen figurteater her til lands, og dette har selvfølgelig betydning for utviklingen av kunsten, håndverket og faget og sannsynligvis også for statusen til feltet. Det er tretten år siden den treårige kunstfaglige høgskoleutdanningen i figurteater i Fredrikstad «forsvant». Denne utdanningen hadde miljøet jobbet for i 15 år. Mona Wiig presenterer i sin artikkel «Hva nå?» de lange linjene for utdanningsmulighetene innen dokke-/ og figurteater i Norge, historisk sett. Denne oversikten gir mulighet til å stoppe opp og reflektere over erfaringene som er gjort. «Den gir også en mulighet til å løfte blikket: HVA NÅ? Dette er et vitalt spørsmål for det norske figurteatermiljøet. Hvordan sikre rekrutteringen i dag og hvordan sikre den i morgen? Dersom rekrutteringen svikter, er det dystre fremtidsperspektiver for norsk figurteater» skriver hun (side 6). Figurteatermiljøet sto, ifølge Wiig, under store deler av og 90-tallet samlet bak kravet om rekruttering gjennom profesjonell utdanning. Kan en slik mobilisering skje igjen? Eller er det andre kamper som bør tas nå? Kanskje er det ok «I tillegg til kunstnerisk fornyelse, tradisjonsbevissthet og teoriutvikling, er felleskapsfølelse viktig for et sterkt fagfelt.» Opplæring og erfaringsutveksling kan også foregå på andre måter, som kursing og samarbeid mellom figurteatergruppene. Man kan utveksle figurspillere og andre nøkkelroller, og la seg inspirere av hverandre. Videre kan tradisjoner og nye impulser få en balanse ved at erfarne og «nye» utøvere gjensidig lar seg inspirere av hverandre. «Ensembletanken bygger på erfaringen om at det finnes fagkunnskap og tradisjoner som skal tas vare på og bringes videre, samtidig som nye impulser og ideer må til om den evige nødvendige endring og kunstneriske vekst skal kunne finne sted» skriver Anne Helgesen (side 28). Det har vært kurs og studier i figurteater av kortere og lengre grad både ved Riksteatret og Oslo Nye Teater. Begge teatersjefene er intervjuet i dette nummeret, og begge ønsker å gjenstarte studiene ved teatrene. Men hos departementene skorter det på forståelse for betydningen av slike utdanninger, og søknadene om midler får ikke gjennomslag. Dermed gjør disse teatrene som flere av de norske figurteatergruppene: De samarbeider om figurteatersatsingen. «Når institusjonene går sammen om å skape et utvidet repertoar, vil kompetansemessig bredde og kunstnerisk egenart fra hver av partene kunne skape et dynamisk samspill» skriver teatersjef ved Riksteatret Ellen Horn (side 22). I tillegg til kunstnerisk fornyelse, tradisjonsbevissthet og teoriutvikling, er felleskapsfølelsen viktig for et sterkt kunstnerisk felt. Permanente utdanningsinstitusjoner har en viktig rolle, men vi håper også Ånd i hanske kan bidra til alt dette for figurteatret i Norge.

5 MIN FIGURTEATER- HVERDAG 5 Hva slags figurteater utøver du? Hånd- og pinne-figurer, noen ganger bare pinne eller bare hånd. Hva var ditt forrige prosjekt? Fabrik, en forestilling om livet til den norske jøden Moritz Rabinowitz. Hva skal du gjøre framover? Spille Baby Universe på turné for Figurteateret i Nordland og Riksteatret. Hvordan er din økonomiske situasjon? Bra. Syns du at du får nok betalt? Ja. Hvorfor jobber du med figurteater? Figurteater har en helt unik tiltrekningskraft. Også på meg. Hva brenner du for? Fremtiden. Navn Alder Kirjan Waage 35 «Drømmejobb? Astronaut.» Hvilke utfordringer ser du som figurteater arbeider generelt? Har jeg jobb i morgen? Har du en drømmejobb? Astronaut. Bakgrunn og utdannelse Født i Haugesund, oppvokst i Oslo Universitetet i Bologna, Lecoq Internasjonale Teaterskole i Paris Jobber som Teaterdirektør

6 RekRUttERINg til figurteater i Norge 6 HVA NÅ? Rekruttering til figurteaterarbeid i Norge et historisk tilbakeblikk på utdanningsmulighetene. SKYGGETEATERPROSJEKT: Våren 1993 ved Norsk Dukketeater Akademi (NDA) (Fredrikstad). Prosjektledere H. Tirén (Dockteatern Tittut, Sv.) og F. Montecchi (Gioco Vita, It.) (Skisse av Camilla W. Riser, student).

7 RekRUttERINg til figurteater i Norge 7 I denne artikkelen skal jeg gi en oversikt over rekrutteringen til det profesjonelle dukke-/figurteatermiljøet i Norge gjennom nesten 30 år, nøyaktig fra våren 1969 til høsten Det handler om kortere og lengre kurs, prosjekter, profesjonsutdanninger og formalisering av treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater. Prosjektene har vært i regi av statlige og / eller kommunale institusjoner og organisasjoner. Noen av disse utdanningstilbudene har også vært åpne for søkere fra de nordiske land. Hensikten med denne oversikten er å trekke de lange linjene. Det må sies at undertegnede har førstehånds kjennskap til flere av utdanningstilbudene, men ikke alle. Det vil også gjenspeile seg her. At det kan ligge verdifullt dokumentasjonsmateriale i institusjoners arkiv, håper jeg, men der har jeg ikke vært. Det gjelder både tekst og billedmateriale. Dersom noen av leserne skulle ha viktige informasjon å bidra med, så er dere mer en velkomne med supplerende innspill. Overblikk Denne oversikten gir mulighet til å stoppe opp og reflektere over erfaringene som er gjort. Den gir også en mulighet til å løfte blikket: HVA NÅ? Dette er et vitalt spørsmål for det norske figurteatermiljøet og for norsk kultur i det hele tatt. Hvordan sikre rekrutteringen i dag og hvordan sikre den i morgen? Dersom rekrutteringen svikter, er det dystre fremtidsperspektiver for norsk figurteater. Mona Wiig Teaterviter og redaksjonsmedlem i Ånd i hanske Sammen med spørsmålet om rekruttering er det nødvendig å reflektere over og presisere hva slags rekruttering snakker vi om. Gjelder det rekruttering til det profesjonelle feltet, til det pedagogiske, eller til begge? Hva med rekruttering til andre former for figurteatervirksomhet, for eksempel amatørene? Det er tretten år siden den treårige kunstfaglige høgskoleutdanningen i figurteater «forsvant» 1. Tretten år er lang tid. Noen lyspunkter finnes i tiden, men de er allikevel kun ad hoc-løsninger. Rekruttering i Norden Hvordan er rekrutteringssituasjonen utenfor landets grenser både til det profesjonelle og pedagogiske miljøet? Det kan neppe svekke saken å ta kontakt med fagmiljøene i Norden. Meg bekjent har verken det danske animasjonsteater eller det svenske dockteatermiljøet sikret sin rekruttering i form av regulær utdanning. Hva tenker de og hva gjør de? Finland er i særstilling og vil få en bred presentasjon i et senere nordisk temanummer. Jeg har likevel tillatt meg å sakse fra UNIMA Finlands rapport på 2. Jeg vil informere de unge leserne av Ånd i hanske og minne de voksne om at figurteatret i Norden, under store deler av og 90-tallet, sto samlet bak kravet om rekruttering til dukketeatret gjennom profesjonell utdanning. Det ble kraft i

8 RekRUttERINg til figurteater i Norge 8 bevegelsen og den flyttet mange milepæler. Tre nasjonale utdanninger ble etablert, etter den norske (i 1996) kom Finland og Sverige. Men nye utdanninger er skjøre, det skulle både den norske og svenske erfare. Begge ble «pulverisert», men på høyst forskjellige måter. Det har også skjedd i andre land som Nederland og Polen. Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre? Hva skal til for å få en åpen, konstruktiv og kritisk debatt omkring rekruttering til norsk figurteater i et kortsiktig og langsiktig perspektiv? Aspirantkurs ved Oslo Nye Teaters Dukketeater våren 1969 Min første inntreden i norsk dukketeater var i januar 1969, og det er her mitt tilbakeblikk starter. Denne våren organiserte Oslo Nye Teaters Dukketeater et aspirantkurs /nybegynnerkurs for dukkespillere. 3 Det var første gang det i Norge ble satset på profesjonell opplæring i dukketeater. Kurset var ment som et rekrutteringsgrunnlag, det første steget, for å etablere en ny gruppe dukkespillere på Oslo Nye Teater. Aspirantkurset skulle etterfølges av en treårig utdanning for dukkespillere, eller «marionettister» som dukketeatrets leder, Arne Mykle, ønsket å kalle profesjonen. Den treårige opplæringen ble ikke realisert. Ti aspiranter ble tatt opp, deriblant undertegnede. Kurset var intensivt og varte i fire måneder. Opplæringen var en introduksjon i spill med hanskedukker som først og fremst handlet om å øve opp spilleferdighetene med hendene. Det var daglig fysisk trening av fingre, armer og rygg, og det ble lagt stor vekt på presisjon i de tekniske øvelsene med hanskedukker. Deltakerne fikk undervisning i stemmebruk, pantomime og ballett, samt innstudering av roller i skuespill. En del av kurset var også opplæring i å lage dukker, rekvisitter og dekorasjoner. En studiereise til UNIMA Kongressen og Festivalen i Praha i juni 1969 gjorde et uutslettelig inntrykk på alle deltakerne. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Dukketeatrets nyansatte leder Arne Mykle hadde ansvar for kursopplegg og gjennomføring. Etter mange turmulter ved Oslo Nye Teaters Dukketeater, var det fem av kursdeltakerne som fortsatte ved teatret. De skulle utgjøre det nye dukketeaterensemblet som i flere år var kollektivt styrt. Dukketeatret hadde egne lokaler på Frogner hovedgård. Aspirantkurs på Riksteatret våren 1976 Våren 1976 organiserte Riksteatret et aspirantkurs for dukkespillere som strakk seg over fire måneder, på kveldstid. Målet for kurset var å rekruttere til et nytt dukketeaterensemble på teatret. Deltakerne på kurset fikk innføring i spill med hanskedukker og andre klassiske dykketyper. De fikk undervisning i stemmebruk og sceneplastikk, samt fysisk trening. Tolv deltakere gjennomførte kurset og tre fikk tilbud om treårig elevkontrakt for dukkespillere på Riksteatret. Ansvarlig for opplegg og gjennomføring var Mona Wiig. Treårig elevutdanning for dukkespillere på Riksteatret f.o.m. høsten 1976 Høstsesongen 1976 var året for etablering av Riksteatrets Dukketeater og treårig elevskole for dukkespillere. Riksteatret skulle utdanne til eget dukketeaterensemble. Elevene fikk opplæring i de tre grunnleggende dukketypene; hanskedukker, stangdukker og marionetter, og variasjoner over disse typene og teknikkene. De fikk rikelig spilleerfaring gjennom (dukke)roller i turnerende forestillinger. En annen viktig del av opplæringen var innstudering av skuespillerroller. Mye av undervisningen ble organisert gjennom prosjekter, mens andre deler var regelmessige, (med unntak av turnétiden) som stemme- og sangbruk, fysisk trening, sceneplastikk og teaterhistorie. Av tre elever, var det to som fullførte utdanningen. Behovet for flere dukkespillere viste seg fort, og

9 RekRUttERINg til figurteater i Norge 9 INNØVING: Antigone, tilrettelagt for studentene ved NDA, våren Jorunn Myhre, student, og dukken Antigone. Prosjektleder Michael Meschke (Marionetteatern, Stockholm) (Foto: Mona Wiig) STUDENTER: Mona E. Sørmo (øverst), (i skjørtet, fra venstre) Atle Knudsen, Pia Holmquist, Andréas Bengtsson. Studentprosjekt høsten 1991, NDA. (Foto: Mariann Tvete) NORSK/TSJEKKISK SAMARBEID: Videreutdanning ved Norsk Dukketeater Akademi/Akademi for Figurteater 1995/96. Prosjektledere: Josef Krofta, Petr Mátásek, Milan Klíma (DRAK teater/teaterfakultetet i Praha) (Foto: Petr Macl) tre nye elever ble tatt opp og utdannet. Disse fem dukkespillerne skulle utgjøre det første dukketeaterensemblet på Riksteatret i mange år. Skolen opphørte i Daglig leder for elevskolen var Mona Wiig. Etterutdanning for DUKKEteaterkunstnere i Norden i regi av tidligere Nordisk Teaterkomité Etterutdanningen for dukketeaterkunstnere var et tilbud til de profesjonelle innen alle dukketeatrets disipliner. Utdanningen ble organisert som tre intensive ukeseminarer, med lange intervaller mellom som gav mulighet til selvstudier. Videreutdanningen var bygget på tre steg, fra helhet, til deler og tilbake til helheten, men på et høgere nivå. De tre stegene var Dukketeatrets grunnproblem studier av kunstformen, med utgangspunkt i konkrete forestillinger. Dukketeatrets element kurs /workshops i disipliner som scenografi, lys og lyd, dukkespill, dramaturgi og mime Dukketeatrets totalitet dukketeaterregi Hvert av kursene fant sted i de tre landene Finland 1984 (Vasa), Danmark 1984 (Skælskør) og Sverige (Stockholm 1985). Seksti deltakere fra hele Norden gjennomførte etterutdanningen. En arbeidsgruppe, med representanter fra hvert av de nordiske landene, hadde ansvaret for kursopplegg og gjennomføring. Gruppens leder var dramatiker og dramaturg Gösta Kjellin, daværende generalsekretær i Nordiske Teaterkomité. Arbeidsgruppen besto av: Ole Bruun-Rasmussen (DK), Erna Gudmarsdóttir (I), Sirppa Sivori-Asp (FI), Agneta Ginsburg (S) og Mona Wiig (N).

10 RekRUttERINg til figurteater i Norge 10 RESOLUSJON OM UTDANNELSE AV DOCKTEATERKUNSTNERE Etterutdanningen avsluttet med en resolusjon stilet til Kunnskapsdepartementet i de respektive fem nordiske land. I resolusjonene sto det følgende: [ ] Vi er samlet 60 profesjonelle dokketeaterkunstnere fra hele Norden på Nordisk Teaterkomités videreutdanningskurs i dokketeater. [ ] Disse tre seminarene har dokumentert det behov dokketeaterkunstnere i Norden har for både videreutdanning og grunnutdanning for alle dokketeatrets disipliner. Derfor krever vi av våre myndigheter at dokketeaterkunstnere får en utdannelse på linje med andre yrkesgrupper som arbeider seriøst med profesjonelt teater. 4 Treårig elevutdanning for DUKKEspillere på Riksteatret, Planene for en ny utdanning av dukkespillere ble lagt av teatersjef Gudrun Waadeland, men iverksatt av Anne Gullestad som ble ny teatersjef i Hordaland Teater etablert i 1988 Under Anne Gullestads sjefstid på Riksteatret ble Hordaland Teater på Stend etablert. De hadde formell tilknytning til Riksteatret. Der ønsket de å satse på barne- og ungdomsteater hvor dukketeatret også skulle være en viktig del av virksomheten. I 1989 ble det tatt opp tre elever som fikk sin opplæring under ledelse av skuespiller Eva Bergh fra Den Nationale Scene i Bergen. Norsk Dukketeater Akademi treårig prøveprosjekt for utdanning i dukketeater, Stiftelsen Norsk Dukketeaterakademi (SND) var ansvarlig for gjennomføringen av et treårig prøveprosjektet for utdanning i dukketeater, støttet økonomisk av Norsk Kulturråd og Fredrikstad storkommune. Stiftelsens formål var å gjennomføre et treårig prøveprosjekt som skulle legge grunnlaget for en permanent utdanning på høgskolenivå. Fredrikstad kommune stilte lokaler til rådighet i Gamlebyen i Fredrikstad. Treårig elevutdanning for dukkespillere ved Riksteatret startet høsten 1987 (2. elevkull). Tolv elever ble tatt opp og fikk grunnleggende opplæring i spill med stangdukker og marionetter. Dessuten medvirket de i en forestilling med marionetter. Dette kullet hadde redusert turnévirksomhet sammenlignet med første kull. Elevene har selv uttalt at studiereisen til dukketeaterfestivalen i Charleville-Mézières i Frankrike hadde stor betydning for deres forståelse for denne scenekunsten. Som avslutning på utdanningen laget elevene sine individuelle prosjekter som ble framført. Det var fem elever som fullførte dukkespillerutdanningen. Riksteatret ønsket å styrke sitt eget dukketeater gjennom nyrekrutteringen. Ansvar for opplegg og gjennomføring av den treårige elevskolen var rumenske Irina Niculescu, som var utdannet regissør ved Teaterfakultet i Praha, og amerikaneren John Lewandowski, utdannet som musiker og tidligere leder for et figur- og musikkteaterensemble i Boston i USA. Studiets hovedmål var å utdanne for profesjonell virksomhet i dukketeater og bruk av multimediateknikker. [ ] Det treårige studiet skal først og fremst gi studentene innsikt i og forståelse for de ulike dukketeaterfagene. Studentene skal i tillegg oppøve ferdigheter i å utøve og formidle kunstneriske fag. Skolen søker å oppfylle denne målsetting ved å legge stor vekt på at den enkelte student Tilegner seg bred innsikt, ferdighet og praksis i dukketeaterfag. Utvikler evnen til kreativitet og selvstendighet. Utvikler evnen til analyse og kritisk vurdering av dukketeaterfaglige emner. Bygger opp en yrkesetisk holdning med vekt på samarbeid. [ ] 5

11 RekRUttERINg til figurteater i Norge 11 INNSTUDERING: Paal Viken Bakke (student) og dukken Kreon. Antigone, våren 1993, prosjektleder Michael Meschke, (Marionetteatern) (Foto M. Wiig) Fjorten studenter fra tre nordiske fikk tilbud om studieplass, hvorav tretten gjennomførte studieforløpet. Prøveprosjektet ble offentlig evaluert av Norsk Kulturråd / Kulturdepartementet og anbefalt videreført som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater, august Prøveprosjektet ble flere år senere formelt godkjent som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater (BA grad). Norsk Dukketeater Akademi (NDA) / Akademi for figurteater (AFT) ettårig videreutdanning i figurteater Videreutdanningen var et tilbud til profesjonelle scenekunstnere i Norden. Innholdet i utdanningen var fokusert på dramaturgi, scenografi og regi, hvor arbeidsprosessen gikk fra idé til ferdig forestilling. Ni studenter fra fire nordiske land gjennomførte prosjektet som fant sted i Norge og Tsjekkia. Arbeidet ble avsluttet med tre forestillinger som hadde premiere på DRAK Teatret i juni Prosjektet var et samarbeid med Teaterfakultetet, Linje for alternativt teater og dukketeater i Praha og DRAK Teatret i Hradec Kralové, Tsjekkia og NDA/AFT i Gamlebyen i Fredrikstad. Høgskolen i Østfold/ Akademi for figurteater (HiØ/AFT) Akademi for figurteater ble formalisert som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater i juni Utdanningen ble organisert under Høgskolen i Østfold. Skolens formelle navn var Høgskolen i Østfold/Akademi for figurteater (HiØ/AFT) Ifølge studieplan av april 1996 var målet for utdanningen: [ ] å gi studentene innsikt i og forståelse for grunnleggende figurteaterfag. Studentene skal tilegne seg ferdigheter innen de håndverksmessige disipliner for å kunne utøve og formidle faget kunstnerisk [ ]. Studieplanen gjenspeiler

12 AVSLUTNINGSPROSJEKT: Menneske indre og ytre rom av Mona E. Sørmo (student), våren 1994, veileder Zdenka Rusová (billedkunstner) (Foto: Sverre Chr. Jarild) RekRUttERINg til figurteater i Norge 12

13 RekRUttERINg til figurteater i Norge 13 figurteatrets egenart, en teaterform som forener skuespillerkunstens uttrykksmidler med bildende kunst. Som følge av dette bygger studiet på tre sentrale fagområder: Scenisk framføring spilleren og figuren Scenisk utforming figuren i scenisk rom. I tillegg kommer det teoretiske fagområdet. Etter 1. studieår velger studentene en av de to spesialiseringsretningene innen utdanningen. [ ] 7 Utdanningen skulle ta opp 12 studenter hver annet år. Høsten 1996 startet første kull i skolens nye lokaler i Gamlebyen i Fredrikstad. Revidert studieplan godkjent av høgskolens styre, mars 1998 Den faglige ledelsen ved figurteaterutdanningen ønsket allerede fra etableringen i 1996 å dele studiet i to ett studium i spill med figurer og ett i scenografi for figurteater. Det var innebygget i denne delingsmodellen at studentene, ved begge kullene, skulle ha et tett samarbeid under studieforløpet. Dette ønsket ikke ledelsen for Høgskolen i Østfold, og begrunnelsen var usikkerhet om økonomien. Imidlertid presset denne delingen seg fram gjennom fagets egenart, kompleksitet, krav til fordypning, til kvalitetssikring etc. Diskusjonene holdt seg varme gjennom hele det første studieåret. Derfor ble det satt ned et utvalg bestående av lærere, studenter, eksterne fagpersoner og utdanningens ledelse for å utrede mulighetene for todeling av studiet. Et forslag til revisjon av studieplanen ble lagt fram for høgskolestyret som godkjente dette i mars I den reviderte planen står det: [ ] Utdanningen i figurteater ved HiØ er en 3-årig kunstfaglig høgskoleutdanning for skapende og utøvende kunstnere innen figurteater. Utdanningen har to linjer, som utdanner til scenograf for figurteater skuespiller for figurteater Udanningens overordnede mål er å gi studentene et praktisk og teoretisk fundament som

14 RekRUttERINg til figurteater i Norge 14 skapende og utøvende kunstnere innen figurteater. I samsvar med sine individuelle kunstneriske uttrykksbehov, vil studentene i den siste fasen av utdanningen få anledning til å utprøve sine kunnskaper i spennet mellom tradisjonene og morgendagens definisjoner av figurteater. 8 I et vedlegg til den nye studieplanen var det skrevet følgende: [ ] I figurteatret består utøverens kunst av to likeverdige elementer; det ene elementet er et billedkunstnerisk uttrykk nemlig figuren; det andre elementet er skuespilleren selv, det er skuespilleren som gir figuren betydning.[ ] Enkelt sagt i figurteatret består utøver av skuespiller og figur sammen. Dette forholdet danner grunnlaget for studiets to linjer. I figurteatret er scenografi og figurutformingen en integrert del av skuespillerens arbeid med sitt uttrykk.[ ] Det er en naturlig konsekvens av dette forholdet at en utdanning i figurteater må omfatte både skuespilleren og scenografen. [ ] 9 Fra og med etableringen av prøveprosjektet i 1991 og fram til våren 1998 hadde undertegnede ledet utdanningen gjennom flere stormfulle faser, først som rektor for prøveprosjektet og deretter som faglig leder for den kunstfaglige høgkoleutdanningen. Min siste arbeidsoppgave for figurteaterutdanningen var opptak av nye studenter våren Akademi for figurteater som forsvant Fra og med høsten 1998 fikk studiet ny faglig leder Rolf Alme, utdannet arkitekt og scenograf. De nye studentene som startet sitt studium samme høst, hadde søkt det linjedelte studiet i figurteater. Det faktiske studietilbudet de fikk, skulle bli et helt annet. Revidert studieplan godkjent av høgskolens styre september 1998 Den nye faglige lederen reviderte studieplanen av mars 1998 og fikk den godkjent av høgskolestyret i september I forordet til den siste revisjonen står det: [ ] Figurteater bruker like gjerne en lyd eller et objekt som et menneske for å fremstille en dramatisk karakter. Det er et fysisk og visuelt teater hvor det fokuseres på det samlende sanseinntrykk, en teaterform i spenningsfeltet mellom bildende kunst og teater, hvor aktør og rom er likeverdige størrelser. Figurteater har ikke funnet noen fast form, og skal heller ikke finne den. Derfor vil skolen arbeide mot å utvikle teatret i dialog med den teknologi og de tanker vår tids samfunn tilbyr.[ ] 10 I studieplanen blir figurteater definert som fysisk og visuelt teater. Figurteater er med andre ord det nye samlebegrepet på ulike visuelle teaterformer som har det til felles [ ]at de er resultatet av billedkunstens møte med teatret.[ ] Brev til Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet fra Høgskolen i Østfold v/ rektor Irene Dahl Andersen og studiedirektør Einar Amundsen 11 I ovennevnte brev, datert fremgår det følgende: [ ] Etter at (revidert) 12 studieplan var godkjent, så Akademi for figurteater at noen formuleringer hadde en uheldig ordlyd. Akademi for figurteater foretok derfor noen redaksjonelle og språklige korreksjoner [uthevet av undertegnede] i den (reviderte) studieplanen og la disse fram for seksjonsstyret til godkjenning i møte Høgskolens ledelse vurderte disse endringene å være av ren redaksjonell/språklig karakter, og fant det derfor ikke nødvendig på nytt å legge studieplanen fram for høgskolens styre som egen sak. Saken ble imidlertid lagt fram for styret som referatsak i styrets møte [ ] 13

15 RekRUttERINg til figurteater i Norge 15 Med andre ord, endring av studieplanens innhold fra figurteater til visuelt og fysisk teater ble aldri forelagt Høgskolestyret. Det ble lagt fram for høgskolens styre som referatsak, grunnet «språklige korreksjoner». Ved et pennestrøk forsvant figurteaterutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen visste knapt forskjell på figurteater og visuelt og fysisk teater, men det var det andre som gjorde. Alt var klart i Gamlebyen for en ny og grensesprengende scenekunstutdanning bare ikke for figurteater. Skolens dører smalt igjen og norsk figurteatermiljø ble utestengt fra en utdanning miljøet hadde arbeidet for i mer enn 15 år. «Alt var klart for en ny og grensesprengende scenekunstutdanning i Fredrikstad bare ikke for figurteater» 1 Høgskolen i Østfold, Akademi for figurteater ble formalisert som en treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater i I 1998 ble innholdet i studieplanen endret fra figurteater til fysisk og visuelt teater. Utdanningen var den første av sitt slag i Norden. 2 Under nasjonale rapporter fant jeg på Finlands hjemmeside: «The 1990s continued the strong growth of Finnish puppetry with many new groups. The young generation graduating from The Turku Arts Academy vocational puppetry education started entering the puppetry stage. The beginning of a new millennium in 2000 was marked by three generations of puppeteers working side by side with various approaches to the art of puppetry. Traditional stories and fairytales for children meet new themes and aesthetics, plays aimed at adult audiences are presented combining modern puppetry, dance, circus, video clips and visual theatre. Finland has at the moment a very lively puppetry scene, which includes even three Regional Artists in Puppetry and six puppetry houses in various parts of Finland. Puppeteers have also established new kinds of joint organizations: Puppet Studio in Turku, Puppet Theatre Centre Buoy in Helsinki, Turku International Puppetry Connection TIP and Lapland Puppet Theatre Association in Rovaniemi. Approximately 200 puppeteers all over Finland are members of UNIMA Finland, which as well has recently had a jubilee.» 3 Foranledningen til dette kurset var en dyp konflikt mellom teatrets ledelse, ved Toralv Maurstad, og dukketeaterensemblet under ledelse av Birgit Strøm. Teatret ville ikke innrømme dukkespillerne retten til en skuespillerkontrakt. De hadde også turnéplikt, men ingen rett til turnégodtgjørelse (som skuespillerne hadde). Konflikten endte med ett brudd, dukkespillerne måtte forlate sine jobber. Et omfattende verk om norsk figurteaterhistorie er skrevet av Anne Margrethe Helgesen: Animasjonen Figurteatrets velsignelse og forbannelse Norsk figurteaterhistorie, Dr. Art-avhandling i teatervitenskap, Institutt for musikk og teater, HF, (2003). En annen kilde til informasjon om norsk figurteater er: den magiske hånd dukkespill og figurteater gjennom tidene av Ragnhild Wang og Vibeke Helgesen, Pax forlag, Oslo Tawast, Maija og Rasmussen, Ole Bruun: Nordisk teaterkomité Dukketeaterseminar i Vasa, Skælskør & Stockholm 84-85, ikke datert. 5 Wiig, Mona og Haffner, Nina: Studie orientering Norsk Dukketeater Akademi, (Godkjent av Stiftelsen Norsk Dukketeater Akademi og styret for Norsk Dukketeater Akademi). 6 Simonsen, Mie Berg: Norsk Dukketeater Akademi En utdanning for fremtiden?, Evalueringsrapport etter 3 års prøvedrift (august 1994), Norsk Kulturråd. 7 Wiig, Mona: Akademi for figurteater som kom, vant og forsvant? Hovedoppgave i teatervitenskap, Institutt for musikk og teater, Avdeling for Teatervitenskap, UiO, 2002, vedlegg 4. 8 Jf. fotnote 8, Sak 7/98, Revidert studieplan etter gjennomført 1. studieår. Studieplanene ble godkjent av Høgskolestyret 10. mars 1998, vedlegg 1 og vedlegg 4. 9 Jf. fotnote 8, Sak 21/98, Notat vedrørende figurteaterutdanningen (tenkt som vedlegg til studiehåndboken), (Notatet er opprinnelig formulert av professor Josef Krofta, oversatt og bearbeidet av Halldis Hoaas), HiO Akademi for figurteater, mai 98. Vedlegg Jf fotnote 8, FORORD TIL STUDIE PLAN AKADEMI FOR FIGURTEATER, , Rolf Alme, Faglig leder. Vedlegg Jf fotnote 8, , ref.: 2000/ Her vises til Revidert studieplan av mars Jf fotnote 8 og 12, vedlegg 1 (s. 3-4).

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år

nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år nummer 1/4-2009 årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år 1 ÅND I HANSKE Nr 1/4 2009 Årgang 26 ISSN 0800-2479 Årsabbonement kr 250,- Løssalgspris kr 70,- Bankkonto 1607 55 74294 Utgitt av UNIMA-Norge

Detaljer

ÅND I HANSKE. Flying start for skuespillerstudentene. HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater

ÅND I HANSKE. Flying start for skuespillerstudentene. HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater Tidsskrift for figurteater 2 / 2012 ÅND I HANSKE Flying start for skuespillerstudentene HiNT-avgangsforestilling på verdensturné Figurtreffet Puppets in the Spring Blodig dukketeater Årgang 30 1 2 / 2012

Detaljer

nummer 3/4-2009 årgang 26

nummer 3/4-2009 årgang 26 1 nummer 3/4-2009 årgang 26 ÅND I HANSKE Nr 3/4 2009 Årgang 26 ISSN 0800-2479 Årsabbonement kr 250,- Løssalgspris kr 70,- Bankkonto 1607 55 74294 Utgitt av UNIMA-Norge - Forening for figurteater Hovinveien

Detaljer

ÅND I HANSKE FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO. tidsskrift for figurteater

ÅND I HANSKE FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO. tidsskrift for figurteater tidsskrift for figurteater 4/2013 - Årgang 31 FESTIVALHØST GIGANTFESTIVALEN I CHARLEVILLE FESTIVAL OF WONDER OG IKKE MINST: FRI FIGUR I OSLO ÅND I HANSKE Unimas leder UNIMAS LEDER Takk for en vellykket

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 2/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Konfeksjon eller skreddersøm?

Konfeksjon eller skreddersøm? Ola Johan Sjøbakken Konfeksjon eller skreddersøm? Et studium i voksenpedagogikk Tenkningen og planleggingen når det gjelder utdanning, kan ikke lenger ta utgangspunkt i én gang utdannet alltid utdannet.

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag Kunst og håndverk i grunnskolen Holdninger som eksisterer i dag Hanne Kristine Møinichen Siljuberg 2014 Masterarbeid i Formgiving, kunst og håndverk 2014 Hanne Kristine Møinichen Siljuberg Høgskolen i

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer