ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅND I HANSKE REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE 1/2011. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?"

Transkript

1 ÅND I HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2011 REKRUTTERING TIL FIGURTEATER I NORGE «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Årgang 29

2 ÅND I HANSKE 1/2011 RekruttERINg til figurteater i Norge 2 25 Tatjana Zaitzow: Man blir aldri utlært 28 Anne Helgesen: Kattas har mange liv 30 Lise Hovik: Gavepakken fra Petrusjka Teater venter på å bli åpnet 35 Tatjana Zaitzow: Figurteaterhuset 3 Unimas leder: Et barnas Nasjonalteater 4 Redaktør-leder: Tradisjoner og nyskaping 5 Min figurteaterhverdag 38 Ingvild Birkeland og Tone Cronblad Krosshus: Et univers blir skapt. Anmeldelse av forestillingen Babyuniverse 40 Lise Hovik: Røde sko i hovedrollen 6 Mona Wiig: Hva nå? Rekruttering til figurteaterarbeid i Norge i et historisk perspektiv 44 Notiser og småstoff 16 Viktorija Rudyte: Where to study puppetry? 19 Svein Gundersen: Figurteaterstudiet ved Høgskolen i Oslo 21 Ellen Horn: Dukketeateret er det absolutte teater 23 Hedda Fredly: Det er på grensen til krise

3 UNIMAs LEDER 3 Nå som mange av våre store nasjonale kulturbygg skal fraflyttes, har vi en unik mulighet til å finne rom til en hensiktsmessig visningsarena for profesjonelt teater for barn og unge. Svein Gundersen Styreleder i Unima Norge Et barnas Nasjonalteater I løpet av de nærmeste årene vil mange av våre store nasjonale kunstinstitusjoner i Oslo være på flyttefot. Mye av diskusjonen har gått på hva som bør flyttes og ikke flyttes og arkitektoniske løsninger på nybygg. Lite oppmerksomhet er viet til hvilke muligheter de fraflyttede lokalene vil gi. I programarbeidet til kommune- og fylkestingsvalget til høsten vet vi at Oslo Arbeiderparti har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke muligheter som kan åpne seg for fremtidig bruk av disse kulturlokalene. Håper andre politikere også tenker i de baner. De fleste av våre medlemmer innen det frie feltet produserer forestillinger for barn og unge. Den kulturelle skolesekken (DKS) har ført til at det hvert år produseres mange nye norske barneforestillinger; kvalitetsmessig god scenekunst, forestillinger som tar mål av seg å se verden fra et barne- og ungdomsperspektiv, forestillinger som utfordrer og tar barn og unge på alvor. Produksjonsforholdene for disse forestillingene er ofte svært vanskelige. Øvingslokaler til overkommelige leiepriser er mangelvare. Det samme med offentlige visningsarenaer for nye forestillinger. Blir forestillingene kjøpt inn til DKS blir de så og si utelukkende presentert i skoletiden og fortsetter å lever sin «usynlige» tilværelse i det offisielle teater-norge. Til tross for et imponerende omfang, er denne delen av vår kunstverden merkelig fraværende i det offentlige rom, og i vår felles bevissthet. «Blir forestillingene kjøpt inn til DKS blir de presentert i skoletiden og fortsetter å leve sin «usynlige» tilværelse i det offisielle teater- Norge.» Ved siden av at dette ville være et formidabelt tilbud for teaterinteresserte familier, og et utstillingsvindu for nytt norsk barne- og ungdomsteater, vil et «barnas nasjonalteater» være en fornuftig og effektiv bruk av ressurser. Driften av et slikt sted vil bli forholdsvis rimelig, da det er snakk om å kjøpe inn forestillinger som allerede er ferdig produsert. Et slikt teater vil kunne presentere nye barneforestillinger i året. Det som trenges for å få et slikt hus på bena, vil foruten innkjøp av forestillingene, være husleie, en liten administrasjon, basis lys- og lydutstyr (de turnerende gruppene reiser oftest med eget utstyr), en tekniker, og midler til annonsering. Dersom man ønsket det, kunne dette teatret på sikt utvikles til et kompetansesenter for barne- og ungdomsteater. Det er sjelden media anmelder forestillingene i DKS. I tilfelle avisoppslag blir det gjerne reportasjer, hvor journalisten spør om barna «likte forestillingen». Mangelen på kvalifisert kritikk fører til at vi ikke får en reell kvalitetsdiskusjon. Dette er vi avhengige av dersom feltet skal videreutvikles. Vi må bli tatt på alvor, synliggjort og vurdert av kvalifiserte anmeldere, på linje med teaterkunsten ellers. Jeg tror at en permanent scene for barne- og ungdomsteater på sikt også ville trekke til seg teaterkritikernes interesse. Mange ulike miljøer, både innen frigruppene og institusjonsteatrene, setter i disse dager fokus på norsk barne- og ungdomsteater, og vilkårene teaterkunstnerne arbeider under. Kan dette åpne muligheten for en permanent scene for visning av nytt norsk barneteater, et barnas Nasjonalteater?

4 LEDER 4 at man må utenlands for å studere figurteater på et høyere nivå. Viktorija Rudyte har forsøkt å lage en oversikt over hvor ellers i verden du kan skaffe deg en universitetsgrad innen figurteater. Presentasjonen finner du på sidene i dette nummeret. Hedda Fredly Ansvarlig redaktør Tradisjoner og nyskaping Det beste er kanskje en kombinasjon. Man bør få til sterkt forankrede utdanningsmuligheter innad i Norge (blant annet for å sikre egenarten og statusen til og oppmerksomheten rundt faget), i tillegg til at det norske figurteatret også har kunstnere utdannet fra andre land, med andre tradisjoner som vil bidra til en levendegjøring av feltet. «Man blir aldri utlært i figurteaterfaget», skriver Tatjana Zaitzow i sin artikkel om rekrutteringen i Petrusjka Teater (s 25 27). Hvordan skal man sikre ikke bare kontinuerlig inspirasjon, nyskaping og bevaring av tradisjonene, men også «nytt blod» til figurteatermiljøet i Norge? Denne utgaven av Ånd i hanske er viet rekruttering til figurteaterfeltet. For tiden er det ikke mulig å utdanne seg på et høyere nivå innen figurteater her til lands, og dette har selvfølgelig betydning for utviklingen av kunsten, håndverket og faget og sannsynligvis også for statusen til feltet. Det er tretten år siden den treårige kunstfaglige høgskoleutdanningen i figurteater i Fredrikstad «forsvant». Denne utdanningen hadde miljøet jobbet for i 15 år. Mona Wiig presenterer i sin artikkel «Hva nå?» de lange linjene for utdanningsmulighetene innen dokke-/ og figurteater i Norge, historisk sett. Denne oversikten gir mulighet til å stoppe opp og reflektere over erfaringene som er gjort. «Den gir også en mulighet til å løfte blikket: HVA NÅ? Dette er et vitalt spørsmål for det norske figurteatermiljøet. Hvordan sikre rekrutteringen i dag og hvordan sikre den i morgen? Dersom rekrutteringen svikter, er det dystre fremtidsperspektiver for norsk figurteater» skriver hun (side 6). Figurteatermiljøet sto, ifølge Wiig, under store deler av og 90-tallet samlet bak kravet om rekruttering gjennom profesjonell utdanning. Kan en slik mobilisering skje igjen? Eller er det andre kamper som bør tas nå? Kanskje er det ok «I tillegg til kunstnerisk fornyelse, tradisjonsbevissthet og teoriutvikling, er felleskapsfølelse viktig for et sterkt fagfelt.» Opplæring og erfaringsutveksling kan også foregå på andre måter, som kursing og samarbeid mellom figurteatergruppene. Man kan utveksle figurspillere og andre nøkkelroller, og la seg inspirere av hverandre. Videre kan tradisjoner og nye impulser få en balanse ved at erfarne og «nye» utøvere gjensidig lar seg inspirere av hverandre. «Ensembletanken bygger på erfaringen om at det finnes fagkunnskap og tradisjoner som skal tas vare på og bringes videre, samtidig som nye impulser og ideer må til om den evige nødvendige endring og kunstneriske vekst skal kunne finne sted» skriver Anne Helgesen (side 28). Det har vært kurs og studier i figurteater av kortere og lengre grad både ved Riksteatret og Oslo Nye Teater. Begge teatersjefene er intervjuet i dette nummeret, og begge ønsker å gjenstarte studiene ved teatrene. Men hos departementene skorter det på forståelse for betydningen av slike utdanninger, og søknadene om midler får ikke gjennomslag. Dermed gjør disse teatrene som flere av de norske figurteatergruppene: De samarbeider om figurteatersatsingen. «Når institusjonene går sammen om å skape et utvidet repertoar, vil kompetansemessig bredde og kunstnerisk egenart fra hver av partene kunne skape et dynamisk samspill» skriver teatersjef ved Riksteatret Ellen Horn (side 22). I tillegg til kunstnerisk fornyelse, tradisjonsbevissthet og teoriutvikling, er felleskapsfølelsen viktig for et sterkt kunstnerisk felt. Permanente utdanningsinstitusjoner har en viktig rolle, men vi håper også Ånd i hanske kan bidra til alt dette for figurteatret i Norge.

5 MIN FIGURTEATER- HVERDAG 5 Hva slags figurteater utøver du? Hånd- og pinne-figurer, noen ganger bare pinne eller bare hånd. Hva var ditt forrige prosjekt? Fabrik, en forestilling om livet til den norske jøden Moritz Rabinowitz. Hva skal du gjøre framover? Spille Baby Universe på turné for Figurteateret i Nordland og Riksteatret. Hvordan er din økonomiske situasjon? Bra. Syns du at du får nok betalt? Ja. Hvorfor jobber du med figurteater? Figurteater har en helt unik tiltrekningskraft. Også på meg. Hva brenner du for? Fremtiden. Navn Alder Kirjan Waage 35 «Drømmejobb? Astronaut.» Hvilke utfordringer ser du som figurteater arbeider generelt? Har jeg jobb i morgen? Har du en drømmejobb? Astronaut. Bakgrunn og utdannelse Født i Haugesund, oppvokst i Oslo Universitetet i Bologna, Lecoq Internasjonale Teaterskole i Paris Jobber som Teaterdirektør

6 RekRUttERINg til figurteater i Norge 6 HVA NÅ? Rekruttering til figurteaterarbeid i Norge et historisk tilbakeblikk på utdanningsmulighetene. SKYGGETEATERPROSJEKT: Våren 1993 ved Norsk Dukketeater Akademi (NDA) (Fredrikstad). Prosjektledere H. Tirén (Dockteatern Tittut, Sv.) og F. Montecchi (Gioco Vita, It.) (Skisse av Camilla W. Riser, student).

7 RekRUttERINg til figurteater i Norge 7 I denne artikkelen skal jeg gi en oversikt over rekrutteringen til det profesjonelle dukke-/figurteatermiljøet i Norge gjennom nesten 30 år, nøyaktig fra våren 1969 til høsten Det handler om kortere og lengre kurs, prosjekter, profesjonsutdanninger og formalisering av treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater. Prosjektene har vært i regi av statlige og / eller kommunale institusjoner og organisasjoner. Noen av disse utdanningstilbudene har også vært åpne for søkere fra de nordiske land. Hensikten med denne oversikten er å trekke de lange linjene. Det må sies at undertegnede har førstehånds kjennskap til flere av utdanningstilbudene, men ikke alle. Det vil også gjenspeile seg her. At det kan ligge verdifullt dokumentasjonsmateriale i institusjoners arkiv, håper jeg, men der har jeg ikke vært. Det gjelder både tekst og billedmateriale. Dersom noen av leserne skulle ha viktige informasjon å bidra med, så er dere mer en velkomne med supplerende innspill. Overblikk Denne oversikten gir mulighet til å stoppe opp og reflektere over erfaringene som er gjort. Den gir også en mulighet til å løfte blikket: HVA NÅ? Dette er et vitalt spørsmål for det norske figurteatermiljøet og for norsk kultur i det hele tatt. Hvordan sikre rekrutteringen i dag og hvordan sikre den i morgen? Dersom rekrutteringen svikter, er det dystre fremtidsperspektiver for norsk figurteater. Mona Wiig Teaterviter og redaksjonsmedlem i Ånd i hanske Sammen med spørsmålet om rekruttering er det nødvendig å reflektere over og presisere hva slags rekruttering snakker vi om. Gjelder det rekruttering til det profesjonelle feltet, til det pedagogiske, eller til begge? Hva med rekruttering til andre former for figurteatervirksomhet, for eksempel amatørene? Det er tretten år siden den treårige kunstfaglige høgskoleutdanningen i figurteater «forsvant» 1. Tretten år er lang tid. Noen lyspunkter finnes i tiden, men de er allikevel kun ad hoc-løsninger. Rekruttering i Norden Hvordan er rekrutteringssituasjonen utenfor landets grenser både til det profesjonelle og pedagogiske miljøet? Det kan neppe svekke saken å ta kontakt med fagmiljøene i Norden. Meg bekjent har verken det danske animasjonsteater eller det svenske dockteatermiljøet sikret sin rekruttering i form av regulær utdanning. Hva tenker de og hva gjør de? Finland er i særstilling og vil få en bred presentasjon i et senere nordisk temanummer. Jeg har likevel tillatt meg å sakse fra UNIMA Finlands rapport på 2. Jeg vil informere de unge leserne av Ånd i hanske og minne de voksne om at figurteatret i Norden, under store deler av og 90-tallet, sto samlet bak kravet om rekruttering til dukketeatret gjennom profesjonell utdanning. Det ble kraft i

8 RekRUttERINg til figurteater i Norge 8 bevegelsen og den flyttet mange milepæler. Tre nasjonale utdanninger ble etablert, etter den norske (i 1996) kom Finland og Sverige. Men nye utdanninger er skjøre, det skulle både den norske og svenske erfare. Begge ble «pulverisert», men på høyst forskjellige måter. Det har også skjedd i andre land som Nederland og Polen. Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre? Hva skal til for å få en åpen, konstruktiv og kritisk debatt omkring rekruttering til norsk figurteater i et kortsiktig og langsiktig perspektiv? Aspirantkurs ved Oslo Nye Teaters Dukketeater våren 1969 Min første inntreden i norsk dukketeater var i januar 1969, og det er her mitt tilbakeblikk starter. Denne våren organiserte Oslo Nye Teaters Dukketeater et aspirantkurs /nybegynnerkurs for dukkespillere. 3 Det var første gang det i Norge ble satset på profesjonell opplæring i dukketeater. Kurset var ment som et rekrutteringsgrunnlag, det første steget, for å etablere en ny gruppe dukkespillere på Oslo Nye Teater. Aspirantkurset skulle etterfølges av en treårig utdanning for dukkespillere, eller «marionettister» som dukketeatrets leder, Arne Mykle, ønsket å kalle profesjonen. Den treårige opplæringen ble ikke realisert. Ti aspiranter ble tatt opp, deriblant undertegnede. Kurset var intensivt og varte i fire måneder. Opplæringen var en introduksjon i spill med hanskedukker som først og fremst handlet om å øve opp spilleferdighetene med hendene. Det var daglig fysisk trening av fingre, armer og rygg, og det ble lagt stor vekt på presisjon i de tekniske øvelsene med hanskedukker. Deltakerne fikk undervisning i stemmebruk, pantomime og ballett, samt innstudering av roller i skuespill. En del av kurset var også opplæring i å lage dukker, rekvisitter og dekorasjoner. En studiereise til UNIMA Kongressen og Festivalen i Praha i juni 1969 gjorde et uutslettelig inntrykk på alle deltakerne. «Hvordan kan vi bruke våre egne og andres erfaringer for å komme videre?» Dukketeatrets nyansatte leder Arne Mykle hadde ansvar for kursopplegg og gjennomføring. Etter mange turmulter ved Oslo Nye Teaters Dukketeater, var det fem av kursdeltakerne som fortsatte ved teatret. De skulle utgjøre det nye dukketeaterensemblet som i flere år var kollektivt styrt. Dukketeatret hadde egne lokaler på Frogner hovedgård. Aspirantkurs på Riksteatret våren 1976 Våren 1976 organiserte Riksteatret et aspirantkurs for dukkespillere som strakk seg over fire måneder, på kveldstid. Målet for kurset var å rekruttere til et nytt dukketeaterensemble på teatret. Deltakerne på kurset fikk innføring i spill med hanskedukker og andre klassiske dykketyper. De fikk undervisning i stemmebruk og sceneplastikk, samt fysisk trening. Tolv deltakere gjennomførte kurset og tre fikk tilbud om treårig elevkontrakt for dukkespillere på Riksteatret. Ansvarlig for opplegg og gjennomføring var Mona Wiig. Treårig elevutdanning for dukkespillere på Riksteatret f.o.m. høsten 1976 Høstsesongen 1976 var året for etablering av Riksteatrets Dukketeater og treårig elevskole for dukkespillere. Riksteatret skulle utdanne til eget dukketeaterensemble. Elevene fikk opplæring i de tre grunnleggende dukketypene; hanskedukker, stangdukker og marionetter, og variasjoner over disse typene og teknikkene. De fikk rikelig spilleerfaring gjennom (dukke)roller i turnerende forestillinger. En annen viktig del av opplæringen var innstudering av skuespillerroller. Mye av undervisningen ble organisert gjennom prosjekter, mens andre deler var regelmessige, (med unntak av turnétiden) som stemme- og sangbruk, fysisk trening, sceneplastikk og teaterhistorie. Av tre elever, var det to som fullførte utdanningen. Behovet for flere dukkespillere viste seg fort, og

9 RekRUttERINg til figurteater i Norge 9 INNØVING: Antigone, tilrettelagt for studentene ved NDA, våren Jorunn Myhre, student, og dukken Antigone. Prosjektleder Michael Meschke (Marionetteatern, Stockholm) (Foto: Mona Wiig) STUDENTER: Mona E. Sørmo (øverst), (i skjørtet, fra venstre) Atle Knudsen, Pia Holmquist, Andréas Bengtsson. Studentprosjekt høsten 1991, NDA. (Foto: Mariann Tvete) NORSK/TSJEKKISK SAMARBEID: Videreutdanning ved Norsk Dukketeater Akademi/Akademi for Figurteater 1995/96. Prosjektledere: Josef Krofta, Petr Mátásek, Milan Klíma (DRAK teater/teaterfakultetet i Praha) (Foto: Petr Macl) tre nye elever ble tatt opp og utdannet. Disse fem dukkespillerne skulle utgjøre det første dukketeaterensemblet på Riksteatret i mange år. Skolen opphørte i Daglig leder for elevskolen var Mona Wiig. Etterutdanning for DUKKEteaterkunstnere i Norden i regi av tidligere Nordisk Teaterkomité Etterutdanningen for dukketeaterkunstnere var et tilbud til de profesjonelle innen alle dukketeatrets disipliner. Utdanningen ble organisert som tre intensive ukeseminarer, med lange intervaller mellom som gav mulighet til selvstudier. Videreutdanningen var bygget på tre steg, fra helhet, til deler og tilbake til helheten, men på et høgere nivå. De tre stegene var Dukketeatrets grunnproblem studier av kunstformen, med utgangspunkt i konkrete forestillinger. Dukketeatrets element kurs /workshops i disipliner som scenografi, lys og lyd, dukkespill, dramaturgi og mime Dukketeatrets totalitet dukketeaterregi Hvert av kursene fant sted i de tre landene Finland 1984 (Vasa), Danmark 1984 (Skælskør) og Sverige (Stockholm 1985). Seksti deltakere fra hele Norden gjennomførte etterutdanningen. En arbeidsgruppe, med representanter fra hvert av de nordiske landene, hadde ansvaret for kursopplegg og gjennomføring. Gruppens leder var dramatiker og dramaturg Gösta Kjellin, daværende generalsekretær i Nordiske Teaterkomité. Arbeidsgruppen besto av: Ole Bruun-Rasmussen (DK), Erna Gudmarsdóttir (I), Sirppa Sivori-Asp (FI), Agneta Ginsburg (S) og Mona Wiig (N).

10 RekRUttERINg til figurteater i Norge 10 RESOLUSJON OM UTDANNELSE AV DOCKTEATERKUNSTNERE Etterutdanningen avsluttet med en resolusjon stilet til Kunnskapsdepartementet i de respektive fem nordiske land. I resolusjonene sto det følgende: [ ] Vi er samlet 60 profesjonelle dokketeaterkunstnere fra hele Norden på Nordisk Teaterkomités videreutdanningskurs i dokketeater. [ ] Disse tre seminarene har dokumentert det behov dokketeaterkunstnere i Norden har for både videreutdanning og grunnutdanning for alle dokketeatrets disipliner. Derfor krever vi av våre myndigheter at dokketeaterkunstnere får en utdannelse på linje med andre yrkesgrupper som arbeider seriøst med profesjonelt teater. 4 Treårig elevutdanning for DUKKEspillere på Riksteatret, Planene for en ny utdanning av dukkespillere ble lagt av teatersjef Gudrun Waadeland, men iverksatt av Anne Gullestad som ble ny teatersjef i Hordaland Teater etablert i 1988 Under Anne Gullestads sjefstid på Riksteatret ble Hordaland Teater på Stend etablert. De hadde formell tilknytning til Riksteatret. Der ønsket de å satse på barne- og ungdomsteater hvor dukketeatret også skulle være en viktig del av virksomheten. I 1989 ble det tatt opp tre elever som fikk sin opplæring under ledelse av skuespiller Eva Bergh fra Den Nationale Scene i Bergen. Norsk Dukketeater Akademi treårig prøveprosjekt for utdanning i dukketeater, Stiftelsen Norsk Dukketeaterakademi (SND) var ansvarlig for gjennomføringen av et treårig prøveprosjektet for utdanning i dukketeater, støttet økonomisk av Norsk Kulturråd og Fredrikstad storkommune. Stiftelsens formål var å gjennomføre et treårig prøveprosjekt som skulle legge grunnlaget for en permanent utdanning på høgskolenivå. Fredrikstad kommune stilte lokaler til rådighet i Gamlebyen i Fredrikstad. Treårig elevutdanning for dukkespillere ved Riksteatret startet høsten 1987 (2. elevkull). Tolv elever ble tatt opp og fikk grunnleggende opplæring i spill med stangdukker og marionetter. Dessuten medvirket de i en forestilling med marionetter. Dette kullet hadde redusert turnévirksomhet sammenlignet med første kull. Elevene har selv uttalt at studiereisen til dukketeaterfestivalen i Charleville-Mézières i Frankrike hadde stor betydning for deres forståelse for denne scenekunsten. Som avslutning på utdanningen laget elevene sine individuelle prosjekter som ble framført. Det var fem elever som fullførte dukkespillerutdanningen. Riksteatret ønsket å styrke sitt eget dukketeater gjennom nyrekrutteringen. Ansvar for opplegg og gjennomføring av den treårige elevskolen var rumenske Irina Niculescu, som var utdannet regissør ved Teaterfakultet i Praha, og amerikaneren John Lewandowski, utdannet som musiker og tidligere leder for et figur- og musikkteaterensemble i Boston i USA. Studiets hovedmål var å utdanne for profesjonell virksomhet i dukketeater og bruk av multimediateknikker. [ ] Det treårige studiet skal først og fremst gi studentene innsikt i og forståelse for de ulike dukketeaterfagene. Studentene skal i tillegg oppøve ferdigheter i å utøve og formidle kunstneriske fag. Skolen søker å oppfylle denne målsetting ved å legge stor vekt på at den enkelte student Tilegner seg bred innsikt, ferdighet og praksis i dukketeaterfag. Utvikler evnen til kreativitet og selvstendighet. Utvikler evnen til analyse og kritisk vurdering av dukketeaterfaglige emner. Bygger opp en yrkesetisk holdning med vekt på samarbeid. [ ] 5

11 RekRUttERINg til figurteater i Norge 11 INNSTUDERING: Paal Viken Bakke (student) og dukken Kreon. Antigone, våren 1993, prosjektleder Michael Meschke, (Marionetteatern) (Foto M. Wiig) Fjorten studenter fra tre nordiske fikk tilbud om studieplass, hvorav tretten gjennomførte studieforløpet. Prøveprosjektet ble offentlig evaluert av Norsk Kulturråd / Kulturdepartementet og anbefalt videreført som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater, august Prøveprosjektet ble flere år senere formelt godkjent som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater (BA grad). Norsk Dukketeater Akademi (NDA) / Akademi for figurteater (AFT) ettårig videreutdanning i figurteater Videreutdanningen var et tilbud til profesjonelle scenekunstnere i Norden. Innholdet i utdanningen var fokusert på dramaturgi, scenografi og regi, hvor arbeidsprosessen gikk fra idé til ferdig forestilling. Ni studenter fra fire nordiske land gjennomførte prosjektet som fant sted i Norge og Tsjekkia. Arbeidet ble avsluttet med tre forestillinger som hadde premiere på DRAK Teatret i juni Prosjektet var et samarbeid med Teaterfakultetet, Linje for alternativt teater og dukketeater i Praha og DRAK Teatret i Hradec Kralové, Tsjekkia og NDA/AFT i Gamlebyen i Fredrikstad. Høgskolen i Østfold/ Akademi for figurteater (HiØ/AFT) Akademi for figurteater ble formalisert som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater i juni Utdanningen ble organisert under Høgskolen i Østfold. Skolens formelle navn var Høgskolen i Østfold/Akademi for figurteater (HiØ/AFT) Ifølge studieplan av april 1996 var målet for utdanningen: [ ] å gi studentene innsikt i og forståelse for grunnleggende figurteaterfag. Studentene skal tilegne seg ferdigheter innen de håndverksmessige disipliner for å kunne utøve og formidle faget kunstnerisk [ ]. Studieplanen gjenspeiler

12 AVSLUTNINGSPROSJEKT: Menneske indre og ytre rom av Mona E. Sørmo (student), våren 1994, veileder Zdenka Rusová (billedkunstner) (Foto: Sverre Chr. Jarild) RekRUttERINg til figurteater i Norge 12

13 RekRUttERINg til figurteater i Norge 13 figurteatrets egenart, en teaterform som forener skuespillerkunstens uttrykksmidler med bildende kunst. Som følge av dette bygger studiet på tre sentrale fagområder: Scenisk framføring spilleren og figuren Scenisk utforming figuren i scenisk rom. I tillegg kommer det teoretiske fagområdet. Etter 1. studieår velger studentene en av de to spesialiseringsretningene innen utdanningen. [ ] 7 Utdanningen skulle ta opp 12 studenter hver annet år. Høsten 1996 startet første kull i skolens nye lokaler i Gamlebyen i Fredrikstad. Revidert studieplan godkjent av høgskolens styre, mars 1998 Den faglige ledelsen ved figurteaterutdanningen ønsket allerede fra etableringen i 1996 å dele studiet i to ett studium i spill med figurer og ett i scenografi for figurteater. Det var innebygget i denne delingsmodellen at studentene, ved begge kullene, skulle ha et tett samarbeid under studieforløpet. Dette ønsket ikke ledelsen for Høgskolen i Østfold, og begrunnelsen var usikkerhet om økonomien. Imidlertid presset denne delingen seg fram gjennom fagets egenart, kompleksitet, krav til fordypning, til kvalitetssikring etc. Diskusjonene holdt seg varme gjennom hele det første studieåret. Derfor ble det satt ned et utvalg bestående av lærere, studenter, eksterne fagpersoner og utdanningens ledelse for å utrede mulighetene for todeling av studiet. Et forslag til revisjon av studieplanen ble lagt fram for høgskolestyret som godkjente dette i mars I den reviderte planen står det: [ ] Utdanningen i figurteater ved HiØ er en 3-årig kunstfaglig høgskoleutdanning for skapende og utøvende kunstnere innen figurteater. Utdanningen har to linjer, som utdanner til scenograf for figurteater skuespiller for figurteater Udanningens overordnede mål er å gi studentene et praktisk og teoretisk fundament som

14 RekRUttERINg til figurteater i Norge 14 skapende og utøvende kunstnere innen figurteater. I samsvar med sine individuelle kunstneriske uttrykksbehov, vil studentene i den siste fasen av utdanningen få anledning til å utprøve sine kunnskaper i spennet mellom tradisjonene og morgendagens definisjoner av figurteater. 8 I et vedlegg til den nye studieplanen var det skrevet følgende: [ ] I figurteatret består utøverens kunst av to likeverdige elementer; det ene elementet er et billedkunstnerisk uttrykk nemlig figuren; det andre elementet er skuespilleren selv, det er skuespilleren som gir figuren betydning.[ ] Enkelt sagt i figurteatret består utøver av skuespiller og figur sammen. Dette forholdet danner grunnlaget for studiets to linjer. I figurteatret er scenografi og figurutformingen en integrert del av skuespillerens arbeid med sitt uttrykk.[ ] Det er en naturlig konsekvens av dette forholdet at en utdanning i figurteater må omfatte både skuespilleren og scenografen. [ ] 9 Fra og med etableringen av prøveprosjektet i 1991 og fram til våren 1998 hadde undertegnede ledet utdanningen gjennom flere stormfulle faser, først som rektor for prøveprosjektet og deretter som faglig leder for den kunstfaglige høgkoleutdanningen. Min siste arbeidsoppgave for figurteaterutdanningen var opptak av nye studenter våren Akademi for figurteater som forsvant Fra og med høsten 1998 fikk studiet ny faglig leder Rolf Alme, utdannet arkitekt og scenograf. De nye studentene som startet sitt studium samme høst, hadde søkt det linjedelte studiet i figurteater. Det faktiske studietilbudet de fikk, skulle bli et helt annet. Revidert studieplan godkjent av høgskolens styre september 1998 Den nye faglige lederen reviderte studieplanen av mars 1998 og fikk den godkjent av høgskolestyret i september I forordet til den siste revisjonen står det: [ ] Figurteater bruker like gjerne en lyd eller et objekt som et menneske for å fremstille en dramatisk karakter. Det er et fysisk og visuelt teater hvor det fokuseres på det samlende sanseinntrykk, en teaterform i spenningsfeltet mellom bildende kunst og teater, hvor aktør og rom er likeverdige størrelser. Figurteater har ikke funnet noen fast form, og skal heller ikke finne den. Derfor vil skolen arbeide mot å utvikle teatret i dialog med den teknologi og de tanker vår tids samfunn tilbyr.[ ] 10 I studieplanen blir figurteater definert som fysisk og visuelt teater. Figurteater er med andre ord det nye samlebegrepet på ulike visuelle teaterformer som har det til felles [ ]at de er resultatet av billedkunstens møte med teatret.[ ] Brev til Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet fra Høgskolen i Østfold v/ rektor Irene Dahl Andersen og studiedirektør Einar Amundsen 11 I ovennevnte brev, datert fremgår det følgende: [ ] Etter at (revidert) 12 studieplan var godkjent, så Akademi for figurteater at noen formuleringer hadde en uheldig ordlyd. Akademi for figurteater foretok derfor noen redaksjonelle og språklige korreksjoner [uthevet av undertegnede] i den (reviderte) studieplanen og la disse fram for seksjonsstyret til godkjenning i møte Høgskolens ledelse vurderte disse endringene å være av ren redaksjonell/språklig karakter, og fant det derfor ikke nødvendig på nytt å legge studieplanen fram for høgskolens styre som egen sak. Saken ble imidlertid lagt fram for styret som referatsak i styrets møte [ ] 13

15 RekRUttERINg til figurteater i Norge 15 Med andre ord, endring av studieplanens innhold fra figurteater til visuelt og fysisk teater ble aldri forelagt Høgskolestyret. Det ble lagt fram for høgskolens styre som referatsak, grunnet «språklige korreksjoner». Ved et pennestrøk forsvant figurteaterutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen visste knapt forskjell på figurteater og visuelt og fysisk teater, men det var det andre som gjorde. Alt var klart i Gamlebyen for en ny og grensesprengende scenekunstutdanning bare ikke for figurteater. Skolens dører smalt igjen og norsk figurteatermiljø ble utestengt fra en utdanning miljøet hadde arbeidet for i mer enn 15 år. «Alt var klart for en ny og grensesprengende scenekunstutdanning i Fredrikstad bare ikke for figurteater» 1 Høgskolen i Østfold, Akademi for figurteater ble formalisert som en treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i figurteater i I 1998 ble innholdet i studieplanen endret fra figurteater til fysisk og visuelt teater. Utdanningen var den første av sitt slag i Norden. 2 Under nasjonale rapporter fant jeg på Finlands hjemmeside: «The 1990s continued the strong growth of Finnish puppetry with many new groups. The young generation graduating from The Turku Arts Academy vocational puppetry education started entering the puppetry stage. The beginning of a new millennium in 2000 was marked by three generations of puppeteers working side by side with various approaches to the art of puppetry. Traditional stories and fairytales for children meet new themes and aesthetics, plays aimed at adult audiences are presented combining modern puppetry, dance, circus, video clips and visual theatre. Finland has at the moment a very lively puppetry scene, which includes even three Regional Artists in Puppetry and six puppetry houses in various parts of Finland. Puppeteers have also established new kinds of joint organizations: Puppet Studio in Turku, Puppet Theatre Centre Buoy in Helsinki, Turku International Puppetry Connection TIP and Lapland Puppet Theatre Association in Rovaniemi. Approximately 200 puppeteers all over Finland are members of UNIMA Finland, which as well has recently had a jubilee.» 3 Foranledningen til dette kurset var en dyp konflikt mellom teatrets ledelse, ved Toralv Maurstad, og dukketeaterensemblet under ledelse av Birgit Strøm. Teatret ville ikke innrømme dukkespillerne retten til en skuespillerkontrakt. De hadde også turnéplikt, men ingen rett til turnégodtgjørelse (som skuespillerne hadde). Konflikten endte med ett brudd, dukkespillerne måtte forlate sine jobber. Et omfattende verk om norsk figurteaterhistorie er skrevet av Anne Margrethe Helgesen: Animasjonen Figurteatrets velsignelse og forbannelse Norsk figurteaterhistorie, Dr. Art-avhandling i teatervitenskap, Institutt for musikk og teater, HF, (2003). En annen kilde til informasjon om norsk figurteater er: den magiske hånd dukkespill og figurteater gjennom tidene av Ragnhild Wang og Vibeke Helgesen, Pax forlag, Oslo Tawast, Maija og Rasmussen, Ole Bruun: Nordisk teaterkomité Dukketeaterseminar i Vasa, Skælskør & Stockholm 84-85, ikke datert. 5 Wiig, Mona og Haffner, Nina: Studie orientering Norsk Dukketeater Akademi, (Godkjent av Stiftelsen Norsk Dukketeater Akademi og styret for Norsk Dukketeater Akademi). 6 Simonsen, Mie Berg: Norsk Dukketeater Akademi En utdanning for fremtiden?, Evalueringsrapport etter 3 års prøvedrift (august 1994), Norsk Kulturråd. 7 Wiig, Mona: Akademi for figurteater som kom, vant og forsvant? Hovedoppgave i teatervitenskap, Institutt for musikk og teater, Avdeling for Teatervitenskap, UiO, 2002, vedlegg 4. 8 Jf. fotnote 8, Sak 7/98, Revidert studieplan etter gjennomført 1. studieår. Studieplanene ble godkjent av Høgskolestyret 10. mars 1998, vedlegg 1 og vedlegg 4. 9 Jf. fotnote 8, Sak 21/98, Notat vedrørende figurteaterutdanningen (tenkt som vedlegg til studiehåndboken), (Notatet er opprinnelig formulert av professor Josef Krofta, oversatt og bearbeidet av Halldis Hoaas), HiO Akademi for figurteater, mai 98. Vedlegg Jf fotnote 8, FORORD TIL STUDIE PLAN AKADEMI FOR FIGURTEATER, , Rolf Alme, Faglig leder. Vedlegg Jf fotnote 8, , ref.: 2000/ Her vises til Revidert studieplan av mars Jf fotnote 8 og 12, vedlegg 1 (s. 3-4).

16 RekRUttERINg til figurteater i Norge 16 Where to Viktorija Rudyte Object Theatre Director, UPT-Forma, Stavanger. study puppetry? Editorial Member of Ånd i Hanske After the Norwegian Puppet Theatre Academy stopped offering student education in 1994, there have been many attempts to establish a permanent higher education course in puppetry in Norway. However, these have all been unsuccessful, and today Norwegian students still do not have the possibility to gain a national diploma in this subject. CZECH REPUBLIC BULGARIA Theatre Faculty, Academy of Performing Arts, Dept. of Alternative and Puppet Theatre Karlova 26, Prague National Academy of Theatre and Film Arts («NATFIZ») 108A Rakovsky Street, 1000 Sofia POLAND Akademia Teatralna, Wydziat Sztuki Lalkarskiej (Theatre Academy, Dept. of Puppetry Art) Sienkiewicza 14, Bialystok. (BA) 3 years of studies of Stage Design or Directing for Alternative and Puppet Theatre (MA) 2 years of extended studies (BA) 4 years of Puppet theatre acting,directing and design (MA) 2 years of extended studies (PhD) 3 to 4 years extended studies Fees: Stage Design for Alternative or Puppet theatre ,- CZK per academic year Application Deadlines: until the 25th of August (BA) Four and five year courses for performerpuppeteers and directors Directing for Alternative and Puppet Theatre ,- CZK per academic year Application deadline: February 28, 2011 Panstwowa Wyzsza Szkota Teatralna, Wydziat Lalkorski (State Higher Theatre School, Dept. of Puppetry) ul. Powstańców śląskich 22, Wroctaw Entry exams: April 15 and 16, (BA) Four-year courses for performer/puppeteers acting and directing This is not a new topic and has previously been discussed in Ånd i Hanske by Karen Høie and Anne Helgesen. In the nr 2/ edition, Høie interviewed Norwegian student Astrid Kjær who had been studding puppetry at Ernst Busch in Germany. It would be interesting to know what she is doing now. Whereas in nr 2 3/4 2010, Anne Helgesen took a look at puppetry studies as an additional subject alongside theatre studies at University College in Oslo (Høgskolen i Oslo). She also wrote about the situation regarding studying puppetry in the Nordic and Baltic countries in general. There are several other places in Norway where students at University level can gain a greater or lesser introduction to this specific field of theatre. For example, Jorunn Melberg at Stavanger University gives an introduction to puppet theatre to the students that take pre-school teacher education, whilst German/Canadian university professor Karen Kipphoff who teaches fine art at the Art Academy in Bergen (KHIB Kunst Høgskolen i Bergen) also provides opportunities for her students to learn about aspects of object or puppet theatre as part of their studies. Kipphoff has an education from the German Institute for Puppetry in Bochum and has always had a connection to puppet theatre. In 2007, together with her students, she made the object theatre performance Floating Characters, which was presented at Teatergarasjen in Bergen.

17 RekRUttERINg til figurteater i Norge 17 GERMANY Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» Schnellerstrasse 104, Berlin (BA) 4 years education in Puppetry Acting and Directing Studies are in German Staatliche Hochschule für Musik und Darstellung, Studiengang Figurentheater Urbansplatz 2, Stuttgart (BA) 4 years studies in Puppet theatre (MA) 2 years of extended studies Deadline for aplication: 30th of April or 1st of December figurentheater/ PART TIME COURSES Figurentheater-Kolleg Hohe-Eiche 27, Bochum There may also be other places that offer an introduction to puppetry at university level in Norway, in which case it would be interesting to present them in Ånd i Hanske in order to make the readers aware of what is available. However, we do need to face the fact that this country does not have a specialist school offering a permanent education in puppet theatre (acting, directing, puppet making, or puppet theatre stage set design etc). Without the means to train new students in these fields, it is difficult to maintain existing puppet theatre traditions, or to develop this field further in Norway. ISRAEL The School of Visual Theatre 4 Yad Harutzim Street, Jerusalem (BA) 4 years. Courses in visual theatre including puppetry Studies are in Hebrew Fees various from year to year. Exchange students do not pay the fees According to Anne Helgesen, the only place providing the opportunity to study dedicated courses in puppetry at University level in the Nordic region is the Arts Academy in the city of Turku (Åbo) in Finland. Therefore I decided to undertake a small investigation (which actually ended up taking rather a lot of time) to find out where else it is possible to gain this type of education. FRANCE Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette, Institut International de la Marionnette, 7 Place Winston Churchill, Charleville-Méziéres ITALY Scuolo Internazionale Teatro di Teatro Via Valle delle Camene, 1B ROMA (BA) 3 years International Theatre Acting studies that includes miming and acting with masks Studies are in Italian The school takes students between 18 and 30 years old, with high school diploma (+39) (BA) 3 years education in Puppet theatre practice Studies are in French There are no tuition fees Applicants age between 18 and 26 They take the new course every third year only Deadline for applications: 18 February 2011 Admissions process takes place from 11 to 21 April From the UNIMA USA web site ( I found a list of all the schools that offers full-time or part-time education or regular courses in puppetry. However, the list is old, and not all of these courses still exist. In the list below I have tried to list all the options that are still available today. Whilst there are a wide range of long or short FINLAND Turku Arts Academy (Turun Ammattikorkeakoulu, kulttuuri), Department of Performing Arts, Linnankatu 54, Turku. (BA) 4 years education in Puppet Theatre (160 credits) Studies are in Finnish courses in puppetry available at different levels, I focussed on the institutions that offer studies in puppetry at university degree level only. Unfortunately some of the schools listed here, like University College in Oslo, only offer one course in puppetry as opposed to entire study programmes, but hopefully the list will be a useful starting point for those considering higher level studies in puppet theatre.

18 UNITED STATES OF AMERICA Department of Dramatic Arts/Puppetry, University of Connecticut U-127, 802 Bolton Road, Storrs, CT (BA) The Puppet Art Program (MA) Master of Fine Arts in Puppetry uconn.edu finart.htm RekRUttERINg til figurteater i Norge 18 ROMANIA NUNATC Universitatea Nationala de Arta Teatrala str. Matei Voievod nr , sect.2, Bucuresti, Romania (BA) 3 years puppet theatre studies (MA) extended studies (PhD) extended studies Entrance for the studies registration is from the 13th until the 17th of June University of Arts «George Enescu», Iasi; Strada Horia, no. 7-9, Iasi, Romania (BA) 2 years education in puppet theatre acting (MA)- extended studies (PhD)- extended studies RUSSIA St. Petersburg Theatre Puppetry Dept., Theatre Academy Mokhovoya Street 34, St. Petersburg (BA) 4 years education in puppet theatre acting (BA) 5 years education in puppet theatre directing (BA) 5 years set and puppet design course (BA) 5 years education in set and puppet design technology Puppetry Dept. of the Yaroslavl State Theatre Institute , Yaroslavl Deputatskaja, 15/43 (BA) 4-5 years education in acting in dramatic or/ and puppetry (BA) 5 years of education in directing theatre or/and puppet theatre performances (BA) 5 years of education in scenogrpahy for the theatre or/and puppet theatre Entrance exam in July. about/kafedra/kukol/ Puppetry Dept. of the Yekaterinburg State Theatre Institute, Theatre Institute , Yekaterinburg, Vainera, 2 (BA) 4 years of puppet theatre acting Studies are in Russian kukla/ Puppetry Dept. of the Nizhni Novgorod Theatre School Varvarskaya Street 3A, Nizhni Novgorod (BA) puppet theatre actor education Studies are in Russian Maximum age for new students is SLOVAKIA Academy of Music and Dramatic Arts (VSMU) Department of Puppet theatre Venturska 3, Bratislava Possibilities for BA (3 years), MA (2 years) and PhD (3 years) in the field of puppetry Entrance exam from 3rd to 5th of March page7/page7.html UNITED KINGDOM Central School of Speech and Drama, Production Art & Design Department Embassy Theatre, Eton Avenue, London NW3 3HY (BA) 3 years education in Theatre Practice including puppetry Fees: Home/EU students - 3,390* Others: 16,410 (MA). 1 year education in Advanced Theatre Practice, 40 students including 4 puppeteers Fees: Home/EU students - 7,725 Others: 15,800 Deadline for applications: 15 January Staffordshire University Faculty of Arts, Media and Design Admissions College Road, Stoke on Trent Staffordshire, ST4 2XW (BA) 3 years education in Stop Motion Animation and Puppet Making (Puppet film making) Fees per academic year: (BA) 9,385, (MA) 9,950 courses_and_study/ PART-TIME COURSES London School of Puppetry 2 Legard Road, London N5 1 DE also 9 Bridge End,Grassington North Yorkshire, BD23 5NH Shorter and longer term courses in puppetry This is the only independent school of higher education in the UK, however, they do not offer a bachelor degree, (University validated Diploma available only) londonschoolofpuppetry.com/ California Institute for the Arts («CalArts»), Cotsen Center for Puppetry and the Arts McBean Parkway, Valencia, California (BA) and (MA) in design and production of puppet theatre programs West Virginia University 2347 Creative Arts Center Morgantown, WV (BA) in Puppetry/Creative Dramatics Theatre wvu.edu/~theatre/puppet.htm «Hopefully this list will be a useful starting point for those considering higher level studies in puppet theatre» SPAIN Institut del Teatre Plaça Margarida Xirgu, s/n Barcelona (BA) acting course, optional course on training for visual theatre and, in particular, puppet and object theatre org/

19 RekRUttERINg til figurteater i Norge 19 Figurteaterstudiet ved Høgskolen i Oslo Svein Gundersen Styreleder i Unima Norge og fagansvarlig ved figurteaterstudiet, HiO STUDENTARBEID: Student Mari Anna Orten funderer over hvordan karaktertrekkene skal forsterkes i kostymeringen. Studiet i figurteater ved Høgskolen i Oslo tar sikte på å gi studentene en første innføring i ulike sider av figurteaterfaget. FØRSTE SAMTALE: Student Kristin Indahl med hode til marottedukke, laget under veiledning av Agnes Schou. UTPRØVING: Student Ragni Halle får veiledning av høgskolelektor Lillegerd Hansen. På figurteaterstudiet ved Høgskolen i Oslo (HiO), avdeling for estetiske fag, er andre kullet studenter i gang. Dette er et 30 stp deltids betalstudium, basert på samlinger og egenstudier. 11 studenter startet opp høsten 2010, og skal avslutte våren Ved siden av ansatte på avdeling for estetiske fag, har flere gjestelærere vært tilknyttet studiet: Marit Stubberud (innføring i dukke spill) Pia Holmkvist (dukkemaking, stangdukker) Knut Kristensen (skyggespill) Agnes Schou (dukkemaking, marotter) Christiane Muribø (dukken som samtalepartner med barn) Anne Helgesen (figurteatrets historie) Anne Stray (spillveileding)

20 RekRUttERINg til figurteater i Norge 20 I samarbeid med Kattas figurteaterensemble/ Kulturproduksjoner har studentene fått delta på en workshop i dukkeføring med skuespillere fra Bialstocki Teatr Lalek (Polen) et ensemble Kattas pt samarbeider med. Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en første innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter. Neste kull studenter tas opp til studiestart våren Da kommer utdanningen inn i det ordinære studieforløpet ved HiO, uten studieavgift, og blir et 30 studiepoengs dagstudium, fortsatt som en del av bachelorstudiet ved avdeling for estetiske fag. Studiet kommer så til å bli tilbudt annethvert år fremover. Fagansvarlig for studiet er Svein Gundersen. Mer om studieplaner på Enheter/Avdeling-for-estetiske-fag-EST Figurteaterstudiet inneholder fire hovedemner: spill med figurer figuren i det sceniske rommet figurteatret og fortellerteknikker fagteori og fagdidaktikk Figurteater (30 studiepoeng) skal gi grunnlag for å tilrettelegge og spille figurteater for og med barn, unge og voksne. Studiet kan tas som en frittstående enhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng). Figurteaterstudiet ved HiO egner seg for skuespillere, teaterarbeidere, lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere som ønsker å lære mer om figurteater.studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis. Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet. Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene. «Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter»

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014)

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) Premiere 30. mars 1993 ANGELOS HAGE Samproduksjon med Dårekisten Teater (Enebakk). Dukketeater. Et eventyr om menneskets evige rivning

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene Elin Nesje Vestli Rektor Høgskolen i Østfold 1 Kunstutdanninger utenfor

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Læringsutbytte Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Læringsutbytte Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: Emnekode og -navn ZFIG1 Figurteater 1 Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Puppet Theatre Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon, og som eget halvårsstudium i figurteater 1 Studiepoeng

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNING I DRAMA I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Ph.dprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15)

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014)

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship 10 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2.

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Kunnskaping og evaluering 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst Sak 21/01, vedlegg 1 Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst Påbygningsstudium i skuespillerfag 60 studiepoeng Godkjent at styret for Kunsthøgskolen i Oslo------- sfortegnelse 1. INNLEDNING..2

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON 2015-2016 Årsstudium i lydproduksjon Programmatrise 2 sem Elektroteknikk (5) Populærmusikk, filmog tv-historie (5) 1 sem Studieforberedende (5)

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master Søknadspakke for studier ved - Bachelor - Master CUKAS-registrering og utfylling for søknad til RCS (bachelor, master) Dette er en guide for deg som skal søke opptak ved Royal Concervatoire of Scotland

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer