Fase 2: Spørreskjemaundersøkelser i Finland, Færøyene, Island og Norge. Hvert land har publisert egne rapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fase 2: Spørreskjemaundersøkelser i Finland, Færøyene, Island og Norge. Hvert land har publisert egne rapporter"

Transkript

1 NORDISKE STUDENTER I UTLANDET RESULTATER FRA DEN NORDISKE RAPPORT Nordiske studiestøttekonferanse Island

2 PROSJEKTETS FASER Fase 1: En nordisk utredning av studiestøtte for studier i utlandet Publikasjon: Studiestöd för att studera i utlandet. En nordisk model? Red. Wreber H. & Björk P. Kela, Helsingfors Fase 2: Spørreskjemaundersøkelser i Finland, Færøyene, Island og Norge. Hvert land har publisert egne rapporter Fase 3: En samnordisk rapport på engelsk (Danmark, Finland, Færøyene, Island og Norge) Publikasjon: Nordic students abroad Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes. Ed. Saarikallio-Torp M. & Wiers-Jenssen J. Kela, Helsinki 2010.

3 OM DEN NORDISKE RAPPORTEN En sammenligning mellom de nordiske landene o Hoved resultatene fra undersøkelsene i de enkelte land o Sammenlinging mellom de land som deltok i syveyen o To kapitler fra Danmark (basert på registerutredning fra SU och surveydata fra CIRIUS) Har gått gjennom en referee process/fagfellevurdering (Tre fagpersoner utenfor Kela har lest og kommentert rapporten) Kommer ut i Kela's 'Studies in social security and health' publication series i August/September 2010

4 BIDRAGSYTERE TIL RAPPORTEN FORFATTERE Miia Saarikallio-Torp, Kela Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Katri Hellsten, Kela Jacob Mouritz Olsen, Stuðulsstovnurin Edda Kristjánsdóttir, LIN Anette Bjørsted, SU Stig Garsdal, Ditte Amskov, CIRIUS UTVIDET REDAKSJONSRÅD Terji á Lakjuni, Stuðulsstovnurin Erling Moe; Lånekassen Ingrid Våge, Lånekassen Margrete Søvik, SIU

5 RAPPORTENS KAPITLER 1. Introduction 2. The Nordic Graduate Survey (NGS) 2007 comparative perspectives 3. Finland: Transition from higher education to work among Finns who graduated abroad 4. Norway: Mobile degree students vs. exchange students what are the differences? 5. Iceland: Student mobility from Iceland 6. The Faroe Islands: Studying abroad: Welcome exposure or brain drain? 7. Denmark: Danish degree students abroad: what can register data tell us? 8. Denmark: Danish exchange students who, why and why not? 9. Closing discussion

6 TEMA FOR RESULTATPRESENTASJONEN Nøkkelinformasjon om surveyen Hvem er de nordiske mobile studentene? Hvorfor reiser de ut for å studere Finansiering av studiene Tilpasning til arbeidsmarkedet Reiser studentene tilbake til hjemlandet Internasjonale aspekter ved arbeidet Utbytte i forhold til forvetninger Oppsummering

7 NØKKELINFORMASJON OM SURVEYEN

8 HVEM ER DE NORDISKE MOBILE STUDENTENE STUDENTENE?

9 STUDENTENES BAKGRUNN Sammenlignet med de som har studert i hjemlandet har mobile studenter... oftere foreldre med høyere utdanning, sammenlignet med ikke-mobile studenter oftere foreldre som har bodd i utlandet oftere bodd i utlandet selv større sannsynlighet for å fullføre studiene (SU-data)

10 ANDEL KANDIDATER SOM HAR FORELDRE MED HØYERE UTDANNING Iceland: Figures correspond to both parents (mother or father).

11 ANDEL MED FORELDRE SOM OM HAR BODD I UTLANDET TIDLIGERE, ELLER SOM SELV HAR BODD I UTLANDET

12 STUDIELAND, % Finland Norway Iceland Faroe Islands Nordic countries UK & Ireland Rest of Europe (excl. Nordic countries, UK & Ireland) Oceania (Australia, New Zealand) North America (USA & Canada) Other countries/unknown * n.a n.a. 0 * Including Denmark (n=278)

13 HVORFOR REISER DE UT FOR Å STUDERE?

14 MOTIVER FOR Å STUDERE I UTLANDET De viktigste motivene for å studere i utlandet var: Ønsket å studere i et utenlandsk miljø Interesse for å oppleve en annen kultur Eventyrlyst Ønske om å lære språk Forbedre mulighetene for en internasjonal karriere Det er forskjeller mellom studenter fra ulike land. Eksempelvis legger de færøyske (og i noen grad de islandske) studentene noe mindre vekt enn andre på motivene nevnt ovenfor, og mer vekt på at utdanningen de ønsket ikke fantes i hjemlandet De finske studentene legger i større grad enn andre vekt på at de ikke kom inn på det studiet de ønsket i Finland De norske og færøyske studentene legger mer vekt på god studiefinansiering enn andre

15 FINANSIERING AV STUDIENE

16 KILDER FOR FINANSIERING AV STUDIER, MOBILE STUDENTER, % Grant from public student support institution Loan from public student support institution Finland Norway Iceland * Faroe Islands 35,5 27 n.a. 50,8 16, ,7 Financial support from parents 15, ,6 Income from work 14, ,8 Own savings 7, ,6 Scholarship from other sources 5, ,0 Loan from a private bank 2, ,4 Scholarship from mobility programme 0, ,1 Other 0, , * Both mobile and non-mobile students included.

17 TILBPASNING TIL ARBEIDSMARKEDET

18 ARBEIDSMARKEDSSITUASJON PÅ UNDERSØKELSESTIDSPUNKTET, % Finland Norway Iceland Faroe Islands Mobile Mobile Mobile Mobile Nonmobile Nonmobile Nonmobile Nonmobile Employed 76,9 78,3 90,7 92,4 88,8 86,2 76,3 87,7 Student 4,6 4,4 4,4 3, ,1 4,9 Domestic work 7,0 6,9 0,8 0,2 4,3 1,7 1 2 Military 0,1 0,2 n.a. n.a. 0 0,1 n.a. n.a. Unemployed 5,3 3, ,9 3,6 2 Other 6,2 6,9 2,1 2,5 2, ,4

19 OVERUTDANNING, % Iceland: Shares for Iceland refer to all respondents.

20 BRUK AV KOMPETANSE I ARBEIDET

21 TILFREDSHET MED ARBEIDET

22 KANDIDATENES OPPFATNING HVORDAN ARBEIDSGIVERE Research Department I HJEMLANDET SER PÅ UTDANNING FRA UTLANDET

23 KOMMER STUDENTENE TILBAKE?

24 ANDEL SOM HAR ARBEIDET I UTLANDET ETTER AVSLUTTET UTDANNING Iceland: Shares for Iceland refer to all respondents.

25 ANDEL SOM ARBEIDER I UTLANDET PÅ SURVEYTIDSPUNKTET

26 ANDEL SOM HAR PLANER OM Å BO I UTLANDET 5 ÅR FRAM I TID

27 INTERNASJONALE ASPEKTER VED ARBEIDET

28 ANDEL MOBILE OG IKKE MOBILE STUDENTER SOM ARBEIDER I EN BEDRIFT MED HOVEDKVARTER I UTLANDET ETTER BOSTEDSLAND

29 ANDEL SOM BRUKER FREMMEDSPRÅK I ARBEIDET I HJEMLANDET PÅ UKENTLIG BASIS Mobile Non-mobile Mobile Non-mobile Mobile Non-mobile Finland Norway Faroe Islands

30 UTBYTTE I FORHOLD TIL FORVENTNINGER Flertallet ville gjort det samme valget om igjen (fag, studieland universitet) Det er langt flere som mener at utbyttet av utenlandsoppholdet er mer positivt enn forventet, enn som mener det er mer negativt en forventet Forhold der særlig mange mener at utbytte har overgått forventningene Mulighet for å bruke kompetanse opparbeidet i utlandet i arbeidet Lære om andre kulturer og samfunn Lære et fremmedspråk Det er nokså store forskjeller i vurderingen av utbytte mellom kandidater fra ulike land. Dette kan dere lese mer om i rapporten.

31 OPPSUMMERING Selektivitet. Utenlandsstudentene i alle land skiller seg fra de som har studert i hjemlandet når det gjelder familiebakgrunn og internasjonal eksponering. De har oftere foreldre med høy utdanning, oftere familie med internasjonal erfaring, og oftere egen erfaring med å bo i utlandet tidligere. Motiver for utenlandsstudier er ofte knytte til muligheter for nye opplevelser og ny læring. Men færøyske og islandske studenter er også preget av mangel på relevante utdanningstilbud i hjemlandet. Studiestøtten er den viktigste finansieringskilden for mobile studenter. Men hvor stor betydning den har, varierer med land. De norske studentene dekker mesteparten av utgiftene med studiestøtte, mens de finnene i større grad har benyttet private kilder (støtte fra foreldre, egne arbeidsinntekter).

32 OPPSUMMERING (FORTS) Arbeidsmarkedstilpasning. Det er tegn som tyder på at de mobile studentene har noe vanskeligere for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, men forskjellene er ikke dramatiske og finnes ikke i alle land. Internasjonale jobber. Blant de som arbeider i hjemlandet, har utenlandstudentene mer internasjonale jobber enn de som arbeider i hjemlandet. Brain drain. Finland og Færøyene har høye andeler som forblir i utlandet, mens brain drain har vært et lite problem for Norge og Island. Utbytte i forhold til forventinger. Flertallet har en svært positiv vurdering av utenlandsoppholdet, og ville valgt å gjøre det igjen.

Lønner det seg å studere i utlandet?

Lønner det seg å studere i utlandet? Lønner det seg å studere i utlandet? Jannecke Wiers-Jenssen NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no Tema Rasjonaler for studentmobilitet Hva vet vi om utbytte av utdanning

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren

Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver Jannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen og Liv Anne Støren Arbeidsnotat 7/2012 Kandidatundersøkelsen design utviklingsmuligheter

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Rapport 12/2000. Norske medisinstudenter i utlandet. Jannecke Wiers-Jenssen

Rapport 12/2000. Norske medisinstudenter i utlandet. Jannecke Wiers-Jenssen Rapport 12/2000 Norske medisinstudenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen Oversikt over NIFU-publikasjoner som berører internasjonal studentmobilitet Berg Lisbet og Bjørn Stensaker (1997): Studenter i

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth Kunnskapskapital og arbeidsmarkedet en utredning Erling Barth 1 Kunnskapskapitalen er i sterk vekst.

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? 29.11.2012 Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Av Anna Hagen Tønder 1 og Anne Inga Hilsen 2 Det er godt kjent at verden i dag står overfor store demografiske utfordringer. Befolkningen øker

Detaljer

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden En kunnskapsoversikt Anne Reneflot og Miriam Evensen NHVs Rapportserie 2011:1 R jenhaa NHV [Välj datum] 1

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer