samfunn Flytter skogbrannhelikopteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samfunn Flytter skogbrannhelikopteret"

Transkript

1 6 Dagsavisen mandag 3. juni 2013 samfunn samfunn Flytter skogbrannhelikopteret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DsB) flytter statens skogbrannhelikopter fra vestfold til sør-trøndelag på grunn av den store skogbrannfaren fra nord-trøndelag og nordover. nå skal det ikke mer til enn glør fra sigaretter eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann. vi ber innstendig om at folk fra nord-trøndelag og nordover nå viser aktsomhet, sier avdelingsleder Hans Kristian madsen i DsB. skogbrannhelikopteret er vanligvis i beredskap fra sin base på Torp flyplass ved sandefjord fra 15. april til 15. august, men flyttes nå til værnes. (ntb) 200 til sykehus med flåttbitt i fjor Hver uke blir flere nordmenn innlagt på sykehus med flåttbitt. I fjor ble over 200 lagt inn med borreliose. De 200 er de som har fått spredning fra bittstedet og ut i indre organer, skriver aftenposten, som har gått gjennom tall fra folkehelseinstituttet. I tillegg kommer som er bitt og som har fått utslett. videre får ti personer hvert år diagnosen TBe, som er en mer alvorlig sykdom og som ikke kan behandles med antibiotika. Totalt har 80 personer fått denne sykdommen siden randi eikeland, lege med spesialitet i nevrologi og forsker på borreliose, sier det er svært liten risiko for å få sykdommen. Hun sier at 200 må få bitt for hver som blir syk. (ntb) Advarer mot «eks Kvinne hardt skadd i båtrace en 39 år gammel kvinne fra aust-agder ble hardt skadd i båtracet Grenland Grand Prix på Porsgrunnselva i Telemark i går ettermiddag. 39-åringen fikk store skader i den ene armen og skulderen da hun ble kastet ut av båten hun var mannskap i og deretter påkjørt av en annen båt, opplyser operasjonsleder vidar aaltvedt i Telemark politidistrikt. Hun ble fløyet med luftambulanse til ullevål sykehus i oslo. redningsmannskapene var raskt ute ved den skadde og fikk brakt henne til land. De to båtene som var involvert i ulykken er cirka 15 fot lange gummibåter. (ntb) Irene Halvorsen, samfunnsredaktør sjansespill: I disse dager blir tusenvis av norske skoleelever testet og vurdert av lærere uten godkjent kompetanse. En rettferdig eksamenskarakter blir som å vinne i lotto. n KarIn lillian fladberg n Tor sandberg n arne ove BerGo (foto) Det sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Liv Holm Heide. I løpet av de siste seks årene har andelen lærere som mangler godkjent undervisningskompetanse for det trinnet de underviser på i grunnskolen, økt fra 2,2 til 3,7 prosent dette skoleåret. På årsbasis gis 1,3 millioner undervisningstimer av ukvalifiserte, viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem. I videregående skole mangler hver femte lærer godkjent utdanning. Blant elevene som sliter aller mest og derfor trenger spesialundervisning, har ufaglærte assistenter ansvaret for nesten halvparten av undervisningen. For mange elever får lærernes manglende kvalifikasjoner dramatiske konsekvenser. fortvilte elever Fortvilte elever og foreldre melder inn mange skrekkeksempler til oss. Vi hører om lærere som hopper over kapitler i lærebøkene fordi de selv ikke behersker stoffet. I ett tilfelle førte dette til at en elev som hadde valgt kjemi valgfag på videregående skole for å skaffe seg ekstra poeng til ingeniørstudiet, gjorde en elendig eksamen fordi stoffet hun fikk ikke var gjennomgått av læreren. Mange elever klager over at undervisningen de får gjennom året ikke holder mål. Når eksamen kommer, og de vet at de skal vurderes av eksterne sensorer, opplever de stor utrygghet på om de har lært det de skal, sier Heide. Samtidig fører ressursmangelen i skolen til at det ofte settes inn ufaglærte assistenter, eller ingen lærer i det hele tatt når læreren er syk. Ikke-kvalifiserte lærere og lærerløse timer er blitt et stort problem i skolen. Flere elever melder at enkelte faglærere er like mye borte som til stede, sier Heide. Ifølge lærernes egen fagforening, Utdanningsforbundet, er det på høy tid å formalisere kravet om at alle elever

2 Dagsavisen samfunn mandag 3. juni stort problem: mangelen på kvalifiserte lærere er blitt et stort problem, mener Liv Holm Heide i Elevorganisasjonen. amens-lotto» «Kommunene sparer penger på å bruke ukvalifiserte.» Ragnhild Lied, leder i utdanningsforbundet BEDRE lærere n i fjor vår behandlet stortinget et forslag fra regjeringen om å stille strengere kompetansekrav til nye lærere. n forslaget blir sendt på høring før sommeren, forskriften vil så bli fastsatt i løpet av høsten og tre i kraft fra nyttår. n Både nye lærere i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole vil bli berørt. n i enkelte fag, slik som engelsk, norsk og matematikk, må lærerne innfri krav om et visst antall studiepoeng for å kunne undervise. n Kompetansekravene vil ikke ha tilbakegjeldende krav, og vil følgelig bare gjelde nye lærere. n Enkelte har ment at endringen ikke er omfattende nok og har derfor blant annet tatt til orde for å omgjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad. Blant dem er både Elevorganisasjonen, norsk studentunion, studentenes Landsforbund og Venstre. n flere søker lærerutdanningen enn før, men samtidig er frafallet stort. Tre av ti lærerstudenter fra 2010-kullet har sluttet. Kilder: Kunnskapsdepartementet, Dagsavisen arkiv, NTB og Utdanningsforbundet IKKE TROVERDIG: Bjørn Kjos og norwegian har kjøpt kvoter som er bannlyst av Eu på grunn av manglende miljømessig troverdighet. foto: ntb scanpix Kjøpte omstridte klimakvoter KVOTER: Flyselskapet Norwegian har hatt sitt første år med handel av klimakvoter. Nesten alle kvotene stammet fra omstridte anlegg i utviklingsland. n Linus HaugE Ifølge Bergens Tidende dreier det seg om kvoter fra kjølegassfabrikker der eierne har håvet inn enorme summer på salg av utslippsrettigheter til selskaper blant annet i Norge. All norsk luftfart ble innlemmet i kvotehandelssystemet 1. januar i fjor, og både Norwegian og Widerøe måtte da begynne å kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslippene fra selskapenes flygninger. Prosjektene som Norwegian har kjøpt kvoter fra, er fra i år bannlyst av EU på grunn av manglende miljømessig troverdighet og fordi de ikke gir nok klimagevinst for pengene, opplyser EUs klimakommissær Connie Hedegaard GanGER Fire av de fem prosjektene som kompenserte for Norwegians utslipp, er omstridte kjølegassfabrikker. Fabrikkene har i årevis fått svært godt betalt for å kutte utslippene av klimagassen HFK-23, et biprodukt i kjølegassproduksjonen som er nesten ganger så aggressivt som CO2. Derfor får produsentene nesten ganger så mange kvoter som de ville fått om de destruerte vanlig CO2, skriver avisen. Miljøorganisasjoner anklager flere av disse anleggene for å jukse med sikte på å sikre seg størst mulig økonomisk gevinst. Kjølegassen skader ozonlaget og har vært forbudt i Norge i mange år. Likevel fortsetter den lukrative virksomheten. har rett til en kvalifisert lærer. Det er et politisk ansvar å bidra til at alle elever får en kvalifisert leder, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied. I likhet med Elevorganisasjonen mener hun det trengs en kvalifisert lærer for å gi gode vurderinger og sette karakterer som gir elevene motivasjon og inspirasjon til å lære mer. sparer penger Alle honnørordene om at læreren er viktigst og at det skal satses på læreren, blir meningsløse om politikerne ikke tar tak i dette, mener Lied. I dag gjøres det ingenting for å stramme opp de kommunene som har mange ukvalifiserte lærere. mens kommunene sparer penger på å bruke ukvalifiserte, sitter elevene igjen med de problemene dette skaper. Disse elevene får ikke det tilbudet de har krav på etter loven. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å konfrontere politikere med dette i valgkampen. Og vi har mange ideer til hva de kan gjøre, legger Lied til. En undersøkelse Elevorganisasjonen har gjort, viser at 62 prosent av elevene føler at «trynefaktoren» påvirker standpunktkarakteren i de ulike fagene. Dette problemet forsterkes når læreren mangler faglig tyngde og kompetanse, påpeker Heide. Hun mener det er meningsløst å gå inn for en økning av timetallet i skolen, «Mange klager over at undervisningen ikke holder mål.» Liv Holm Heide, leder av Elevorganisasjonen slik flere partier har gjort, når et skikkelig kompetanseløft for dagens lærere ikke er på plass. Hvis målet er at elevene skal lære mer, er det utvilsomt viktigere med flere og bedre lærere enn flere undervisningstimer, fastslår Heide. for få på RETT sted I dag er det for få som søker seg til lærerutdanningene, sammenlignet med behovet for nye lærere. Antallet søkere til lærerutdanningen for dem som skal undervise 1. til og med 7. klassetrinn, gikk ned med 5 prosent fra i fjor til i år, viser tall fra Samordna opptak. Samtidig er det slik at for få av dem som fullfører utdanningen, tar seg lærerjobb. I dag jobber nær tre av ti lærerutdannede andre steder enn i skoleverket, får Dagsavisen opplyst i Utdanningsforbundet. Høy ETIsK profil Astrid Mannion understreker overfor NTB og Bergens Tidende at kvotene er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Norwegian er opptatt av å ha en høy etisk profil og deltar aktivt i arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling gjennom å fornye flyflåten til å bli en av de «grønneste» i internasjonal luftfart. Når det gjelder kjøp av klimakvoter må vi ha tillit til norske myndigheter og FN sine vurderinger. Våre kjøp av klimakvoter bygger på det arbeidet Klima- og forurensingsdirektoratet har gjort, sier hun. Norwegian ser det ikke som flyselskapets oppgave å overprøve FN og norske myndigheter om hva som er etisk riktig. Vi har verken ressurser eller kompetanse til å sette oss inn i enkeltprosjekt som hører innunder CERkvotene. (NTB)

3 38 etter få Tvangsoverføring kan vi ikke holde på med i år 2013, ifølge Leif Sande. e EKSAMEN. Høyskoler som senker listen for gode karakterer vil skuffe bedriftene, skriver Dag Morten Dalen. BOMMER. Regjeringens forslag gir økt usikkerhet om MENN PÅ len kvinner i topposisjoner lignet med andre vestlige land, skriver Mari Teigen over. n v 39 DAGENS NÆRINGSLIV FREDAG 31. MAI 2013 Lær av Kenya DEBATT 3 Deles skoleklasser inn etter elevenes evner, kan skolen bli bedre, spesielt for de svakeste elevene. FREDAGSKRONIKK SIMEN MARKUSSEN I2008 ble det gjennomført et eksperiment på 121 barneskoler. Halvparten av skolene, tilfeldig trukket, delte elevene inn etter faglig nivå basert på en kunnskapstest. De plasserte altså de antatt flinkeste elevene i den ene klassen, og de antatt svakeste elevene i den andre klassen. De gjenværende skolene hadde også to klasser på samme trinn, men her var elevsammensetningen trukket tilfeldig, slik at det var likt nivå i de to klassene. Esther Duflo og hennes kolleger evaluerte dette eksperimentet og forskningen ble trykket i det prestisjetunge tidsskriftet American Economic Review (2011). De fant positive effekter av klassedeling etter nivå for både sterke og svake elever. Effekten var ikke voldsom, men tilsvarer omtrent 0,2 på en karakterskala som i Norge går fra én til seks. På den annen side var tiltaket også gratis. Forsøket er etter min vurdering svært overbevisende gjennomført. Det er bare én hake som gjør at vi ikke umiddelbart kan overføre det til Norge: Forsøket ble gjennomført i Kenya, i ganske andre omgivelser enn i Norge. Kan det likevel være noe å lære for den norske skolen? Inndeling av elever etter faglig nivå kan virke på flere måter. Likere elever gjør det lettere for læreren å tilpasse undervisningen; det er bra for alle. Dette er kanskje hovedgrunnen til at skolen er delt i alderstrinn. Både for at lærernes undervisning skal være relevant for alle, og for at elevene skal kunne samarbeide, er det lurt om elevene er på noenlunde samme nivå. Det er likevel også mulig å tenke seg at inndeling etter faglig nivå også rammer noen, og spesielt de svakeste elevene. De som havner i den «svake» klassen vil opplagt ha mindre skoleflinke medelever og risikerer dermed et dårligere læringsmiljø. Mange frykter også at sosiale skiller skal oppstå som følge av NOE FOR NORGE? Artikkelforfatteren viser til en studie av skoler der klassene var delt i flinke og svake elever. De fikk høyere karakterer enn dem som gikk i samlet klasse. Foto: Brian Cliff Olguin en slik inndeling. Det er verdt å si at slik inndeling ikke trenger å være permanent. Den kan være ulik i ulike fag og den kan endres i løpet av året. Andre vil også hevde at barn og ungdom uansett vet hvem som er flinke og mindre flinke, og at deling etter evner således ikke gjør noen forskjell. Tre nye studier, alle fra USA, kan kanskje fortelle oss noe om relevansen av det kenyanske eksperimentet for land som ligner mer på Norge. Ved US Air Force Academy deles alle studenter inn i klasser på rundt 30 studenter. Forskerne trodde det ville være bedre, spesielt for de svakeste studentene, dersom de ble satt i grupper med de sterkeste, slik at de fikk et best mulig læringsmiljø. Studentene ble tilfeldig delt inn i to typer klasser: bredt sammensatte bestående av noen FREDAGSKRONIKKEN KAREN HELENE ULLTVEIT-MOE MARI REGE svake og mange sterke studenter, og likt sammensatte bestående av stort sett studenter som scoret middels på kunnskapstestene. Resultatene overrasket. Scott Carrell og hans kolleger (artikkelen deres kommer i tidsskriftet Econometrica) fant at gruppedelingen førte til at de svakeste studentene gjorde det dårligere enn tilsvarende studenter før forsøket. Studentene i de likt sammensatte klassene gjorde det derimot bedre. For de sterkeste studentene hadde det ingen betydning. Lignende resultater rapporteres av Burke og Sass i Journal of Labor Economics (2013). De finner at svake elever gjør det bedre når de går sammen med middels flinke elever, og dårligere når de går sammen med de aller beste elevene. En rykende fersk studie av Collins og Gan (NBER 2013) finner også støtte for resultatene fra Kenya. De studerer virkningen av at skoler i Dallas ser ut til å sette sammen klassene svært ulikt, altså at noen nivådeler, mens andre ikke gjør det. De finner at elevene tjener på en slik nivådeling, og gjør ALEXANDER CAPPELEN SIMEN MARKUSSEN det bedre både i matematikk og leseferdigheter, og akkurat som i det kenyanske eksperimentet finner de at dette er tilfelle både for svake og sterke elever. Tilsammen kan de nye resultatene tyde på at det er noe å hente på nivådelt undervisning, men kanskje mest for de svakeste elevene. Dette er nettopp de elevene regjeringen i dag forsøker å nå med prosjektet Ny Giv, som innebærer en ekstra innsats for elever med fare for ikke å bestå ungdomsskolen. En annen gruppe elever som potensielt kunne hatt mye å tjene på nivådeling er elever som er i faresonen for droppe ut av yrkesfag. Duflo og hennes kolleger skriver at det kenyanske skolesystemet tradisjonelt underviser for de beste elevene og at undervisningen går «langt over hodet» på store deler av elevmassen. En av grunnene til at svake elever også gjorde det bedre som følge av forsøket, kan derfor være at undervisningen endelig også var tilpasset dem. For skoletrøtt ungdom, dynget ned med teori de der og da ikke OLA KVALØY KJETIL STORESLETTEN ser nytten av, er kanskje ikke avstanden til Kenya så stor likevel? Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret FLERE INNLEGG Side DEBATT Standardiserte studenter? INNLEGG Utdannelse J eg ønsker Kristin Skogen Lunds forslag om nasjonale prøver i matematikk for lærerutdanningene velkommen. Tilsvarende støtteerklæring får ikke Finn Jørgensens forslag om å innføre det samme for økonomiutdanningene (DN 28. mai). Lærerutdanningene utdanner lærere som skal undervise etter en læreplan. Da er det på sin plass med standardiserte prøver som sikrer et minimum av kvalifikasjoner. Formålet med økonomiutdanningene er på sin side å gi studentene grunnleggende kompetanse for jobber innenfor næringsliv og forvaltning. Solide fagmiljøer og et godt samarbeid med næringslivet bør være utgangspunktet for å forme innholdet studiene. Her må høyskolene ha frihet til å forme studier som er godt tilpasset det lokale fagmiljøet og arbeidsmarkedet. Standardisering av eksamener vil kreve en ensretting av undervisningen på alle landets høyskoler, noe som igjen vil svekke høyskolenes evne til å utvikle pedagogikk og studieinnhold. Studentene skal ut i et næringsliv med et mangfold av oppgaver ikke undervise elever etter læreplaner. Hva så med bukken og havresekkproblemet som motiverer Jørgensens forslag? Bedriftene og de som fører tilsyn med høyskolene kan kreve presise beskrivelser av læringsmålene, slik at alle vet hva de kan forvente av kompetanse i basisfagene. Høyskoler som senker listen for gode karakterer, vil skuffe bedriftene og redusere skolens muligheter for å tiltrekke seg studenter. Ordningen med ekstern sensor er ikke avskaffet. Vi er pålagt et system med eksternt tilsyn av eksamener, men skolene har større frihet enn tidligere i hvordan eksterne sensorer kontrollerer sensuren. Dag Morten Dalen, prorektor ved Handelshøyskolen BI Misvisende av Arve Bakke INNLEGG Arbeidsliv REGLER. F orbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet sier i DN onsdag at tvisten mellom Industri Energi og Fellesforbundet på Herøya ikke dreier seg om hvem som skal organisere medlemmene. Han sier dette handler om hvilken tariffavtale som skal gjelde, og at det kun handler om formaliteter. Det blir misvisende. Hovedregelen er at forbundet som forvalter tariffavtalen, også organiserer medlemmene. Avtalen denne tvisten gjelder, elektrokjemisk overenskomst, eies og forvaltes av Industri Energi. Avtalen regulerer lønn, arbeidstid og andre forhold for de 450 ansatte i vedlikeholdsenheten Bis Produksjonspartner as, som server Yara inne på Herøya. Verkstedoverenskomsten (VO), som Fellesforbundet krever innført, tilhører Fellesforbundet. Det er denne avtalen LO og Fellesforbundet legger til grunn i sitt tariffkrav for de Bis-ansatte inne på Herøya. Vinner LO og Fellesforbundet frem med sitt krav om isteden å innføre VO, er regelen slik at da skal også de 450 medlemmene av Industri Energi og Herøya Arbeiderforening overføres til Fellesforbundet. Dette vil i så fall skje mot disse medlemmenes vilje. Derfor kaller vi det tvangsoverføring. Slik kan vi ikke holde på i år Bakke skriver at i forbindelse med streik/lockout er det helt avgjørende at bransjen står samlet. Det blir en klisjé. Når vi streiker i oljebransjen, så streiker ikke automatisk medlemmer i Fellesforbundet. Våre største industrivirksomheter trenger et mangfold av yrkesgrupper innenfor portene, eksempelvis vedlikehold av produksjonsutstyr. Problemet med Bakkes standpunkt i denne saken er at disse vil bli utsatt for en serie lønnsoppgjør og en serie potensielle streiker i ett og samme tariffoppgjør. Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi En lignelse om oljeskatt INNLEGG Skatt R egjeringen har foreslått reduksjon av friinntekten i petroleumsskatten. Begrunnelsen er det høye aktivitetsnivået i sektoren. Forslaget bommer på målsetningen. Begrunnelsen er svært uheldig og bidrar til unødvendig økt usikkerhet om petroleumsskattesystemet. En lignelse forklarer problemet: Petra, som er 7 år, skal rake gressplenen og blir tilbudt betaling ved enten en is i dag eller en helt sikker is i morgen. Petra velger en is i dag. Uken etter får Petra tilbud om betaling ved enten en is i dag eller to is i morgen med sikkerhet. Petra er likegyldig. Det kan du bestemme, sier hun til mamma, og begynner å rake. Senere avtaler pappa plenrakingen med Petra. Han sier hun kan velge om hun vil ha en is i dag eller tre helt sikre is i morgen. Hun går for tre is i morgen. Noen uker senere skal pappa på ny avtale plenraking med Petra, men pappa kan kun tilby tre is i morgen som betaling. Petra tenker seg om. Pappa har så mange ganger brutt løftet om betaling i morgen av grunner som ikke Petra forstår fordi det ikke har noe med rakingen å gjøre «du har spist for mye godterier i dag og petroleumsskattesystemet, ifølge Morten E. Lindbæck dersom du spiser mer blir du hyperaktiv», «vi skal til mormor i dag så du må ikke spise deg mett på is» osv. Men hvis pappa så øker tilbudet til fem is i morgen, tar hun likevel sjansen. Hvis ikke lar hun heller være. Kanskje naboen vil ha hjelp til å rake gressplenen. Morten E. Lindbæck, oljeanalytiker i Fondsfinans Gjestekommentar Sikrest på bunnen Knut Bjørlykke, Jørgen Stenersen og Per Aagaard Innlegg Hva er det med norske menn? Mari Teigen Standariserte studenter? Dag Morten Dalen Misvisende av Arve Bakke Leif Sande En lignelse om oljeskatt Morten E. Lindbæck Mandag LEDELSE Tirsdag KREDITT Onsdag FINANS Torsdag ØKONOMI Fredag TEKNOLOGI Skyver den norske tryggheten risikoorienterte menn over i å etablere egen virksomhet? Hva er det med norske menn? Likestilling er neppe årsaken til at få kvinner etablerer egen bedrift i Norge. Mer interessant er det å spørre hvorfor så mange norske menn gjør det, skriver forskningsleder Mari Teigen. INNLEGG Arbeidsliv P åstanden om at for mye likestilling forklarer den relativt lave andelen kvinnelige gründerne i Norge er i beste fall unyansert. I DN 28. mai leser vi at relativt få kvinner etablerer egen bedrift i Norge. Likestilling har skylden, ifølge forskerne. Mindre kjønnsforskjeller i andre land forklares med at der kjønnsdiskrimineringen er større, øker også incentivene til å starte for seg selv. Dette er en ny vri på likestillingsdebatt, der det er likestillingen i seg selv som hevdes å skape mangel på likestilling. Dette er intrikat argumentasjon, noen ganger for intrikat? Handler kjønnsforskjellene i entreprenørskap virkelig om at kvinner er «for» likestilte? Vel, det er lite som tyder på det særlig fordi det kvinnelige entreprenørskapet faktisk ikke er spesielt lavt i Norge. Det er det mannlige entreprenørskapet som er spesielt høyt. DNs intervju med Knut Røed baserer seg på en artikkel av Røed, Berglann og Golombek i siste nummer av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet. Selv om det er mannlig entreprenørskap vi har mye av i Norge, hevder forfatterne at kjønnsforskjellene skyldes kvinners likestillingsnivå. Vi kan gi Røed & co. rett i at det norske arbeidsmarkedet er preget av likestilling på noen viktige punkter. Det gjelder særlig kvinners deltagelse på TOPPEN. Ande- er lav sammen- det norske arbeidsmarkedet. Norge rager øverst i kvinners yrkesdeltagelse i OECDområdet. Siden midten av tallet har kvinner vært i flertall i høyere utdanning, og de senere år også innenfor prestisjeutdannelser som jus og medisin. Det er omtrent like mange kvinner som menn innenfor økonomiutdanningene, og kvinneandelen er økende på ingeniørutdanningene. Samtidig er det norske arbeidsmarkedet preget av vedvarende kjønnsforskjeller, som vi vanskelig kan kalle likestilling. Kjønnssegregeringen på det norske arbeidsmarkedet er skarp, både horisontalt og vertikalt. I offentlig sektor er det 70 prosent kvinner, i privat sektor er det 60 prosent menn. Kjønnssegregeringen er ENTREPRENØRER. Handler kjønnsforskjellene i entreprenørskap virkelig om at kvinner er «for» likestilte? spør artikkelforfatteren. An Magritt Drøsdal (til høyre) og Hege Iversen startet private Prima Omsorg i Foto: Øyvind Elvsborg koblet sammen med prosesser som skaper ulikhet i lønn, status og utviklingsmuligheter. Diskriminering på grunn av graviditet og fødselspermisjon er stadig den vanligste klagesaken hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinner er konsentrert på lavere nivåer i norske arbeidsorganisasjoner Andelen kvinner i topposisjoner er lav sammenlignet med andre vestlige land. Kjønnsforskjellene i lønn er større i høy- enn i lavutdanningsgrupper, altså får kvinner mindre igjen for sin investering i høyere utdanning i form av lønn og karriereutvikling enn det menn gjør. Selv om det er en internasjonal tendens at færre kvinner enn menn er entreprenører, er spørsmålet om ikke «kvinneperspektivet» mister hovedpoenget av syne. Relativt sett er det ikke uvanlig få kvinnelige entreprenører i Norge, det er uvanlig mange mannlige entreprenører. Kan vi anvende likestillingsperspektivet til å forstå dette fenomenet? Dersom diskriminering av kvinner i andre land kan Lørdag FORSKNING Kvikksølv-ubåten ved Fedje bør forbli på havbunnen, tildekket. Også for gruveslam er sikreste løsning å la det ligge på fjordbunnen. Sikrest på bunnen TEKNOLOGI KNUT BJØRLYKKE, JØRGEN STENERSEN OG PER AAGAARD V forklare et relativt høyere nivå av kvinnelig entreprenørskap, bør kanskje problematikken her snus på hodet til et spørsmål om hva det er med menn i Norge. Hvis man tar utgangspunkt i at menn er mer villige til å ta risiko enn kvinner, kan i opplever stadig folkeakmot forskjellige Vsjoner Vmiljøtrusler, og det legges Vet stort press på politikere og myndighetene. I flere år har regjeringen ikke kunne bestemme seg om hva de skal gjøre med kvikksølvet i ubåten man spekulere i om det omfattende mannlige entreprenørskapet i Norge har å gjøre med de relativt ordnede arbeidsforholdene på arbeidsmarkedet. Skyver den norske tryggheten risikoorienterte menn over i å etablere egen virksomhet? ved Fedje. Flere faglige rapporter (blant Eller kan det være at høy sysselsetting blant kvinner og annet fra Veritas) konkluderer med at man skal dekke til vraket, men dette har ikke forandret oppfatningen til miljøorganisasjonene (Bellona) og heller ikke folkeaksjoner på Fedje. Skal vraket heves slik aksjonistene krever, selv om tryggheten fra velferdsstaten gjør det lettere for norske menn å ta risikoen ved å starte eget firma enn i andre land? alle faglige argumenter tilsier at man skal velge løsningen med tildekking av vraket? Vraket ligger på cirka 150 meters dyp og er delvis tildekket av slam, noe som Mari Teigen, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning tyder på at det er liten fare for erosjon hvis det blir tildekket. Man har i dag meget god erfaring med tildekking av forurensede fjordsedimenter. Forskning og utredning har de siste årene dokumentert at dette er en god metode for å hindre opptak av organismer (biota) og utslipp til vannmassene komme i kontakt med oksygen, slik at det kan bli oksidert. Det er ikke vanskelig å forstå at mange frykter kvikksølv, men det er ikke kvikksølv metall som er giftig. Det finnes mye kvikksølv i naturen, og i Almanden i Spania og i Like under havbunnen vil sulfat fra sjøvannet bli redusert til hydrogensulfid (H2S) av sulfatreduserende bakterier, og Slovenia ble det drevet gruvedrift på metallisk kvikksølv som fløt rundt i gruvene. Det er metylkvikksølv og det vil binde kvikksølv og andre metaller som sulfid. Det kan derfor ikke transportere kvikksølv opp til havbunnen. kvikksølvdamp som er farlig, og forgiftningskatastrofene i Tilgang på sulfat vil derfor hindre at det blir dannet metylkvikksølv og virke som en felle på løst kvikksølv. Hvis ubåten og lasten med kvikksølv skal heves, må området likevel tildekkes. Dette blir en meget kostbar Irak og Japan dreide seg om metylkvikksølv. Man bør derfor unngå forhold som kan metyllere kvikksølv, noe som krever operasjon som ikke vil være uten risiko. at metan er tilgjengelig. Metylkvikksølv kan tas opp av organismer og kan videre oppkonsentreres oppover i næringskjeden. Ved tildekning av området med et nytt lag med slam, sand og stein vil kvikksølvet ikke kunne komme opp til den nye havbunnen. Kvikksølvet i og rundt ubåten vil da ikke Det er nå strid om lagring av gruveavfall i norske fjorder. Det kommer krav om at avfallet skal lagres på land, fordi det rent intuitivt synes å være det beste. Også når det gjelder gruveslam vil den beste løsningen være å la det ligge på havbunnen eller i fjorder og eventuelt dekke det til. Også her vil tungmetaller bindes som sulfid like under havbunnen, mens lagring på land vil kunne føre til store forurensninger over tid. Vi kan her lære av tidligere feil. I 1992 tvang Bellona og Natur og Ungdom frem en beslutning om å lagre gruveavfall på land ved As Titania gruver istedenfor i sjødeponiet i Jøssingfjorden og Dyngadjupet. Konsekvensen av lagringen på land kan alle se i form av en cirka 90 meter høy demning med et deponi på cirka én kvadratkilometer og som vokser med én til to meter i året. Her blir blant annet tungmetaller lutet ut av regnvannet, og dette vil for all tid fremover være en alvorlig forurensningskilde som står som et monument over miljøtiltak som ble bestemt mot faglige råd. Fornuftige tiltak mot miljøtrusler krever avansert kunnskap om hvordan naturen fungerer og om geologiske, kjemiske og biologiske prosesser. Å ha de riktige holdningene til natur og miljø er ikke nok. Knut Bjørlykke, professor emeritus i geologi, Jørgen Stenersen, professor emeritus i toksikologi, og Per Aagaard, professor i Geologi, alle tre ved Universitetet i Oslo Epost: Tele faks: Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Legg ved portrettfoto Alt stoff som le ve res til Da gens Næringsliv, må produseres i henhold til Vær varsom-plakaten. Da gens Næ ringsliv betinger seg ret ten til å lag re og utgi alt stoff i avi sen i elek tro nisk form, også gjennom samarbeidspartnere. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Debatt innlegg honoreres ikke. Debattansvarlig: Vidar Ivarsen, tlf

4 DEBATT 28 Fei for egen dør! INNLEGG Arbeidsliv Spekter-sjef Anne-Kari Bratten har gått hardt ut mot deltidsarbeidende kvinner. Deltidsarbeid skaper nemlig store problemer for samfunnsøkonomien generelt, og for helsesektoren spesielt. Denne gang hentes til og med pisken frem. Nå skal arbeidsgiverne rett og slett begynne å tilby mindre deltid. Med en slik arbeidsgiverpolitikk kan det være at Spekters medlemmer ender opp med DELTID. Det er flere grunner til at folk velger å jobbe deltid, skriver leder Knut Aarbakke i Akademikerne. rekrutteringsproblemer. For det er nemlig en grunn til at folk velger deltid. Det kan være av hensyn til små barn, til syke foreldre, eller på grunn av en annen utfordring i livet. Eller det kan være at man rett og slett ønsker å jobbe en del, men ikke 100 prosent. Det virker rart å anbefale egne medlemsbedrifter DELTID. Spekter-sjefen bør reflektere over hvorfor så mange kvinner i helsesektoren jobber deltid, mener artikkelforfatteren. Foto: Christopher Olssøn å si nei takk til alle disse. Vi mennesker er forskjellige, og vi er i forskjellige livssituasjoner. Jeg tror vi trygt kan regne med at de fleste av oss selv er best i stand til å avgjøre hvor mye vi bør jobbe. Jeg tror også Spekter vil stå seg på å ikke skyve ansvaret for helsevesenets fremtid eller norsk økonomi på deltidsarbeidene kvinner. Dette er et ansvar som selvsagt ingen enkeltpersoner er i stand til å ta. Bratten bør reflektere over om det er en grunn til at så mange kvinner i nettopp helsevesenet jobber deltid. Kan det for eksempel ha noe med ukurante turnusordninger å gjøre? Eller tunge løft? Eller med generelt stor arbeidsbelastning i sektoren. Den neste Bratten bør tenke over er hva Spekter har gjort for å gjøre det mer attraktivt å jobbe fulltid. Har for eksempel Spekter skjønt hva som er god arbeidslivspolitikk, og at mange arbeidstakere etterspør mer fleksibilitet, ikke mindre. Og hvor er de gode, kvinnelige rollemodellene? Selv om kvinner er i klart flertall i helsevesenet er det fortsatt forbausende få kvinner i ledende stillinger. Kanskje flere kvinnelige ledere vil føre til flere kvinner i heltidsstillinger også? Knut Aarbakke, leder i Akademikerne LØRDAG 8. JUNI 2013 DAGENS NÆRINGSLIV Nivådeling er ingen universalløsning INNLEGG Skole Bør vi inndele elever etter evnenivå for å bedre læringsresultatene? Forsker Simen Markussen tar til orde for det i DN 31. mai. Dette reiser to debatter. Virker nivådeling positivt på alles læring? Og noe mindre påaktet hvem bør beslutte hvilke metodiske grep som skal brukes i undervisningen? Markussen argumenterer som om nivådeling kan være noe som generelt virker. Det er et vanskelig utgangspunkt. På Forskningsrådets utdanningskonferanse ifjor uttalte professor Anthony S. Bryk at «50 år med intervensjon i utdanningsfeltet har vist oss at omtrent alt kan fungere noen steder, mens ingen ting fungerer alle steder. Det kritiske spørsmålet er derfor ikke «hva virker?» Spørsmålet å stille er heller: Hvordan fremme effektivitet blant ulike lærere som møter varierte utfordringer i forskjellige elevgrupper og arbeider i ulike organisatoriske sammenhenger?» Effekten av nivådeling er OM LÆRING. Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet. omstridt. Professor John Hattie (2009) fant i sin studie av forskningsresultater at inndeling av elevene etter evner «har omtrent ingen betydning.» Nivådeling kan altså virke, for noen. Skolen og lærerne skal gi alle gode læringsmuligheter. De må variere sine opplegg og vurdere hvilke grep som fungerer best i den enkelte undervisningssituasjon. Metodevalgene må tas og begrunnes gjennom bruk av den enkelte skoles og lærers profesjonelle skjønn. Og selvsagt skal lærerne gjøre seg kjent med utdanningsforskningen og hele tiden undersøke hva som kan bidra til bedre undervisning og læring. Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet TIL SALGS HVAMVEIEN 6, SKEDSMO UTVIKLINGSEIENDOM MED 110 MÅL TOMT TIL SALGS Sentralt beliggende eiendom ved Olavsgaard i Skedsmo med god eksponering mot E6 og gode adkomstforhold 110 mål tomt med betydelig utviklingspotensial Dagens regulering åpner for 80 % utnyttelse Dagens eier, 3M, vil leie tilbake ca m 2 av totalt ca m 2 på en kortsiktig bare-house kontrakt Mulighet for økt leie ved utleie av ledig lagerbygg på ca m 2 KONTAKT MEGLER Anders K. Malling E: M: Haakon Ødegaard E: M:

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

SØKTE 100 JOBBER UTEN Å FÅ NAPP LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV MAGISK FORMEL GJØR MATTE GØY INGEN INGENIØRER INGEN VERDENSREKORD!

SØKTE 100 JOBBER UTEN Å FÅ NAPP LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV MAGISK FORMEL GJØR MATTE GØY INGEN INGENIØRER INGEN VERDENSREKORD! 02/07 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV Arbeidsgiverne merker kampen om ingeniørarbeidskraften. Dette er et godt kort for NITO i årets lønnsoppgjør.

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Førstedame. Vidda, walla 20 bygutter dro til fjells i jakten på nuet. Slik er Halvorsens attest

Førstedame. Vidda, walla 20 bygutter dro til fjells i jakten på nuet. Slik er Halvorsens attest Doktorgrad den nye masteren? Slik er Halvorsens attest Vår avtroppende minister får «bestått» av Utdannings-Norge. Nyhet side 8 og 9 Prestisjen ved å ta doktorgrad er utvilsomt synkende, sier Kristian

Detaljer

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er læreryrket en profesjon? Danske lektorer får 37-timers uke Kampen mot frafallet www.norsklektorlag.no Nr. 5-2013, 12. årgang Leder Etter tjue år

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer