Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv by. for alle. Temanummer om idrett. Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran. Padler. på Linken 14."

Transkript

1 Ny giv på Ortun10 Padler mot OL Bergen har ambisjoner om å være en idrettsby ett steg foran Temanummer om idrett Liv og Ludo på Linken 14 Foto: kristin hauge klemsdal november 2010 INNBYGGER- MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Aktiv by BERGEN KOMMUNE for alle

2 2 BERGENSEREN november 2010 Portalen De fleste notisene på denne siden er hentet fra innbyggerportalen I portalen finner du daglig siste nytt fra kommunen. Du kan også abonnere på nyhetene ved å gå inn på aktuelt/abonner Bergenseren er et informasjonsmagasin utgitt av Bergen kommune. Magasinet skal informere om hva kommunen holder på med, hvilke kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av, og hvilke rettig- heter og plikter innbyggerne har. Magasinet skal også bidra til å bygge et positivt omdømme ved å formidle positive historier fra kom munens aktiviteter. Bergenseren kommer ut 4 6 ganger i året. Elisabeth Farstad Ansvarlig redaktør kst. informasjonsdirektør bergen.kommune.no Kristin Hauge Klemsdal Redaktør bergen.kommune.no Ann-Kristin Loodtz bergen.kommune.no toril berle schalck bergen.kommune.no rolf hordnes bergen.kommune.no Synnøve Aas bergen.kommune.no Ragnhild Øverland Arnesen bergen.kommune.no Redasjonen avsluttet 12. november. Aslaug Marie Hjelmaas fra Bergens Svømme- og Livredningklubb er avbildet på forsiden. Lay-out: Konvoi AS Trykk: Mediatrykk AS OPPLAG: Distribusjon: Posten Distribuert til alle husstander og næringsvirksomheter i Bergen kommune. Bergenseren trykkes på papir som kommer fra bærekraftige skoger. Det betyr at det plantes flere nye trær for hvert tre som felles. Kast Bergenseren i papir avfallet etter bruk! Illustrasjon: Eder Biesel Arkitekter Ung Jobb hele året Er du ung og trenger en jobb, eller har du en jobb som skulle vært gjort? Sommerens Ung Jobb i Fana ble en stor suksess. Nå vil NAV Fana for andre år på rad drive tjenesten på helårsbasis. Ung Jobb er et tilbud for ungdom mellom 15 og 19 år som har lyst til å jobbe litt etter skoletid. NAV Fana ved sosialtjenesten driver Ung Jobb som et viktig ledd i bydelens forebyggende arbeid. I tillegg til å tilby unge jobboppdrag, informerer de også om plikter, regler og rettigheter i arbeidslivet. De unge får også lære om demokratiske spilleregler i forbindelse med tildeling av oppdrag, samt ansvarsbevissthet, utholdenhet, ærlighet, pålitelighet og mye mer. Trenger jobboppdrag For å holde Ung Jobb i gang hele året, trengs det oppslutning fra privatpersoner og bedrifter som har egnede oppdrag. Aktuelle jobboppdrag kan være enklere forefallende arbeid, hagearbeid, rydding, vasking, maling, lagerarbeid, husarbeid, snømåking, flyttehjelp, barnevakt eller annet. Ø n s k e r d u å jobbe? Møt opp i To-kanten på Nesttun onsdager mellom kl Det koster 50 kroner å registrere seg. Har du jobboppdrag? Kontakt Ung Jobb i Fana, tlf (onsdager fra kl ) Oppdragsgiver er ansvarlig for utbetaling av lønn, og for arbeidstakerens sikkerhet. Arbeidet med Torget er i gang n Onsdag 10. november la byrådsleder Monica Mæland og byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen ned grunnsteinen for den nye mathallen på Torget. I prosjektet inngår både bygging av mathallen og opprustning av arealene utenfor (Blomstertorget). I mathallens første etasje skal det legges til rette for torghandel. I andre etasje skal det gis plass til både Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter. Mathallen på Torget er realisering av prosjektet Historien fortsetter som er tegnet av firmaet Eder Biesel Arkitekter. Hovedentrepenør er Stoltz Entreprenør AS. Mathallen skal etter planen stå ferdig i september 2011, mens arbeidet utenfor bygget er ventet å bli ferdig oppunder jul samme år. W Foto: Kristin Hauge Klemsdal Foto: Synnøve Aas Rothaugen feiret park og fasader n I oktober feiret elever ved Rothaugen skole at de endelig kan ta i bruk Rothaugsparken i skoletiden. Skolen har fått nye dører som gjør at det er mulig å gå rett ut i parken foran skolebygget. I tillegg har skolen fått helseverngodkjenning, nye toaletter og vinduer, og ny fasade. Klosteret barnehage fikk kunstpris n Klosteret barnehage er tildelt Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i Barnehagen fikk prisen for prosjektet JEG, som tar utgangspunkt i Ludvik Eikaas selvportretter og hans bilde JEG. Barna har brukt ulike kunstneriske uttrykk for å vise hvem de er og hvor de ser seg selv i verden. Åpnet rusakutt ved legevakten n Fredag 29. oktober åpnet den etterlengtede rusakutten ved Bergen legevakt. Rusakutten er en korttids sengepost med 10 senger, hvor pasientene kan oppholde seg i inntil 48 timer. Seks senger er avsatt til ruspasienter, mens fire senger skal brukes til observasjon og behandling av andre pasientgrupper. Akuttposten skal ivareta akutt medisinsk undersøkelse og sikre akutt avrusning og kortere avgiftningsforløp. Tiltaket vil bidra til en betydelig forbedring av helsetilbudet til rusavhengige i Bergen.

3 november 2010 BERGENSEREN 3 Foto: Frode Krydsby, Samferdselsetaten Bygger kompetansesenter for demens n Arbeidet med å bygge Bergens fremtidige kompetansesenter for demensomsorg er i gang. Bergen kommune skal i april 2012 åpne et nytt korttids- og rehabiliteringssykehjem og kompetansesenter for demensomsorg i Fyllingsdalen. Sykehjemmet og kompetansesenteret får til sammen 129 plasser og er beregnet til å koste cirka 380 millioner kroner. Sykehjemmet etableres gjennom totalrehabilitering av tidligere Fyllingsdalen sykehjem (se illustrasjon), mens kompetansesenteret etableres i nytt bygg. Husk piggdekkgebyr! Fra 1. november 2010 til og med 1. mai 2011 må alle kjøpe oblat for å kjøre med piggdekk i Bergen. Langs innfartsårene til Bergen kan du kjøpe oblater på egne oblatstasjoner (se oversikt), Bergen Parkering KF i ByGarasjen, på Statoil-stasjoner, i dagligvarebutikken Zappa på Vestkanten, hos Isdalstø Auto og Best Bjørkheim. Oblater kan også kjøpes på Internett, per sms eller via teletorg. Syndere vil få tilleggsgebyr Det vil bli holdt jevnlige kontroller av piggdekkoblater utover vinteren. Bergen Parkering KF håndhever piggdekkgebyrordningen på vegne av Bergen kommune. Mangler du gyldig piggdekkoblat, vil det bli utstedt et tilleggsgebyr på 750 kroner i henhold til vegtrafikkloven. Kjør piggfritt bli gebyrfri! Kjører du med piggfrie dekk, slipper du å betale. I tillegg får du vrakpant på 200 kroner for hvert brukte piggdekk som leveres inn før (maks 4 per kunde). Her er oblatstasjonene 1. Trengereid v/infokiosk på rasteplassen 2. Kvisti v/bro fra Osterøy 3. Vågsbotn v/rundkjøring retning Plantasjen 4. Brøstadneset v/bro fra Askøy 5. Knarrevik v/sotrabroen 6. Flesland v/statoil bensinstasjon 7. Kirkevoll v/fana kirke 8. Røykenes v/bygrensen mot Os For mer informasjon om kjøp av oblater, piggdekkgebyr og returordning av brukte piggdekk W Les tidligere utgaver i PDF-format: Skriv Bergenseren i søkefeltet. Alle nettadressene som er oppgitt i papirutgaven av magasinet har klikkbare lenker i PDF-formatet. illustrasjon: Rambøll AS Når vinteren kommer hvem gjør hva? Samferdselsetatens vinterberedskap er nå iverksatt. To ingeniører er i beredskap hele døgnet. De vurderer vær og føreforhold, og kaller ut mannskaper etter behov. Vinteren var en utfordring for mange. Erfaringer fra fjoråret er evaluert og vinterberedskapen er nå forbedret på de svake punktene, sier samferdselsdirektør Atle Kleppe i Bergen kommune. Varsle Vaktsentralen Ved problemer med fremkommelighet på offentlige veier, gang-/ sykkelveier eller fortau, kan du varsle Vaktsentralen i Bergen kommune på tlf eller Vaktsentralen formidler meldinger til ansvarlig instans enten det er Samferdselsetaten eller Statens vegvesen. Merk at Vaktsentralen ikke formidler behov for brøyting og strøing på private veger og fortau. Kommunens og statens ansvar Samferdselsetaten har ansvar for å brøyte og strø på kommunale veier, samt gang-/sykkelveier og fortau langs kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for å brøyte og strø på hovedveiene. Fortauene i de bymessige strøkene (tidligere Bergen kommune og Laksevåg kommune) er gårdeiernes ansvar å rydde for snø og is. Ved snøfall prioriteres brøyteinnsatsen høyest i busstraseer og utrykningsveier til sykehus, samt viktige gang/sykkelveier. Privat ansvar På private veier må eierne selv besørge brøyting og rydding. Fortau i bymessige strøk skal være tilgjengelige for allmennheten, og gårdeierne plikter å holde fortau langs sin eiendom ryddet for snø og is. Kommunen vil kontrollere at huseierne utfører sine plikter, og vil pålegge gebyr og eventuelt besørge snørydding/strøing for huseiers regning dersom ikke pliktene oppfylles. Ditt ansvar God fremkommelighet er avhengig av at alle bidrar og bruker sunn fornuft. Vær forberedt på værforholdene og vær riktig skodd. Ikke parker slik at du hindrer fremkommeligheten til brøytebiler, og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem. Strax-huset utvider åpningstiden n Det kommunale Strax-huset har som mål å bedre livssituasjonen til personer over 18 år som er avhengige av narkotiske stoffer. Tidligere i år ble Strax-huset tildelt fire millioner kroner i statlige tilskudd, noe som gjør at huset nå kan holde nærmest døgnåpent det meste av uken. Fra 1. september utvidet natthjemmet sin åpningstid fra fem til syv netter per uke. Dagavdelingen, som gir rusavhengige helsehjelp og sosiale tjenester, har hittil vært åpent på dagtid syv dager i uken, og én ettermiddag/ kveld i uken. Fra 1. desember holder dette tilbudet åpent på ettermiddag/ kveld alle hverdager, samt på dagtid og natt i helgene. Rundt 1300 personer er registrerte brukere av Strax-huset. Foto: Kristin Hauge Klemsdal

4 4 BERGENSEREN november 2010 Politikk på Ved å lese denne siden får du med deg det aller viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare saker som er endelig vedtatt omtales her. W Det politiske systemet i Bergen Byrådet Byrådet er Bergens byregjering. Byrådet kan fatte vedtak innenfor store deler av kommunens virksomhet. I saker der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til vedtak. Sakene sendes så videre til behandling i bystyret. Bystyret Bystyret fungerer på samme måte som Stortinget gjør på nasjonalt nivå. Flertallet i bystyret bestemmer hvem som skal danne byråd. Bystyret vedtar også overordnete mål, prinsipper, strategier og planer for kommunens virksomhet, samt kommunens budsjett. BYMILJØET Bompenger utelukker køprising I en høringsuttalelse til Statens vegvesen legger bystyret vekt på at Bergen ikke vil ha to innkrevingssystem i samme geografiske område med ulike og motstridende formål: bompengering som finansierer bypakker og er avhengig av tilstrekkelig biltrafikk, og en køprisingsordning som har som formål å redusere biltrafikken. Nye boliger ved Kalandsvannet Bystyret har vedtatt reguleringsplan for Kalandsvatnet Panorama, som åpner for blokkbebyggelse i 3 og 4 etasjer som er utformet i stil med natur og småhusbebyggelse i området. Det vil også komme sykkelvei langs Hamrevegen. Mer næring på Midtun Bystyret har vedtatt en reguleringsplan for Midtun som legger til rette for næringsbygg med et samlet bruksareal på kvadratmeter for lager, kontor og lett industrivirksomhet. Krysset mellom Midtunheia og Hardangervegen skal bygges ut og trafikksikres før næringsområdet tas i bruk. Ny turvei i Steingardsvikane Bystyret har vedtatt en reguleringsplan som gir bedre bruksmuligheter av friområdet som ligger sørvest for Arboretet på Milde. Strandsonen vil bli mer tilgjengelig ved at det reguleres inn ny turveg mellom Hjellestadvegen og Skipanesvegen. Bedre for buss, syklister og fotgjengere i Dalen Byrådet har vedtatt oppstart av arbeid med områderegulering som skal gi bedre fremkommelighet for buss, sykkel og fotgjengere i Fyllingsdalen. Omarbeider planene for Fløygarasjen Oppstart av planarbeid for Fløygarasjen ble vedtatt i 2003, og byrådet behandlet saken i møte i begynnelsen av En rekke forhold med betydning for saken har endret seg siden Derfor har byrådet vedtatt at reguleringsplanen for Fløygarasjen omarbeides. Ruster opp Stoltzekleiven Byrådet går inn for at Stoltzekleiven skal rustes opp i løpet av 2011, med utbedring av skader, drenering og sikring mot ras. Arbeidet finansieres av et spleiselag mellom offentlige og private aktører. BARNEHAGE OG SKOLE Utsetter rehabilitering av ni skoler Byrådet har vedtatt en prioritering av gjenstående midler til rehabilitering av skolenes fasader (415-prosjektet). Planlagt rehabilitering utsettes ved følgende ni skoler: Håstein, Alrekstad, Christi Krybbe SFO-bygg, Haugland, Indre Arna, Kalvatræet, Olsvikhallen, Skinstø og Trengereid. KULTUR OG IDRETT Fikk gaver til nærmiljøanlegg Tellevik og Marikollen nærmiljøanlegg vil få en skikkelig opprusting med blant annet nye kunstgressbaner, takket være en privat giver. Bystyret har godkjent gaven. Bergen kommune bidrar med tomt. Utvikler Krohnsminde idrettsplass Bystyret har vedtatt omregulering av tomten ut mot Ibsensgate, slik at denne også kan brukes til idrettsformål. Dette muliggjør en videreutvikling av Krohnsminde idrettsplass som en arena for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter. Byens første idrettsårbok Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett har produsert Idrettsårbok Formålet er å bidra til en felles offentlighet for politikere, frivillige og profesjonelle aktører. Støtte til byste av Arne Bendiksen Byrådet har gitt kroner til oppføring av byste av Arne Bendiksen i Solheimsviken der den avdøde artisten ble født i Skulpturen er tenkt produsert av kunstneren Arne Mæland. HELSE OG OMSORG Ny plan for ergo- og fysioterapi Bystyret har vedtatt en ny plan for Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune frem til Prioriterte områder er å videreutvikle tilbudet til barn, unge og eldre, samt utvikle nye tverrfaglige tilbud til utsatte grupper som barn med psykiske problemer og hjemmeboende eldre med begynnende demens. Vil ha eneansvar for barnevernet I forbindelse med behandling av Statusrapport for barneverntjenesten i Bergen 2009, har bystyret bedt byrådet om å ta initiativ til at Bergen kommune også overtar ansvaret for de barneverntjenestene staten i dag har ansvaret for. Det kommunale barnevernet har for øvrig hatt en økning i antall meldinger og gjennomførte undersøkelser det siste året. ANNET Innbyggerinitiativ i bystyret Bystyret har behandlet innbyggerinitiativet Redd Sælenvassdraget. Bystyret ønsker varige løsninger slik at luktplager unngås i fremtiden og går inn for at Sælenkanalen utvides og får senket bunnen slik at vanngjennomstrømningen mellom Nordåsvannet og Sælenvannet økes. I tillegg vurderes tilførsel av ferskt vann fra bekker i området til dypet av Sælenvannet. Vedtok ny Klima- og energihandlingsplan Bystyret har vedtatt ny Klima- og energihandlingsplan for Bergen. Den har som mål å redusere utslipp av klimagasser i perioden med 50 prosent. Planen belyser hvordan Bergen kan redusere utslipp fra mobile energikilder og foreslår tiltak for redusert bruk av elektrisitet. Sentrale innsatsområder for å jobbe mot dette er areal og transport, stasjonær energi, forbruksmønster og avfall, samt tilpasning til klimaendringene. Bystyret har også gjort opp status for byrådets handlingsplan for å bedre luftkvaliteten i Bergen. I begge sakene påpeker bystyret at Bergen kommune ønsker at staten endrer politikk overfor bilbransjen, slik at det svarer seg å fornye bilparken. ambisiøse KLIMAMÅL: I Bergens nye klima- og energihandlingsplan er målet å halvere utslippene av klimagasser. Foto: kristin hauge klemsdal

5 november 2010 BERGENSEREN 5 DER ALLE ER STJERNER: Stjerneserien er Hordaland fotballkrets sitt fotballtilbud til funksjonshemmede, hvor det spilles 5 er fotball i turneringer. Rundt 13 lag deltar i serien, som utvikles og drives med fokus på jevnbyrdighetsprinsippet, likhetsprinsippet og fair play. Bildet viser Djerv sitt Stjerneserie-lag under trening på Møhlenprisbanen. Laget har spillere i alderen 8 til 18 år. TEMA idrett foto: Kristin Hauge Klemsdal Et steg foran mot 2019 Bergen har store ambisjoner som idrettsby. I den nye idrettsplanen er målet at Bergen skal være en av Nordens mest attraktive idrettsbyer, med et rikt og variert idretts- og friluftsliv, innen For å få dette til, må man både ha gode idrettsmiljø og godt tilrettelagte anlegg og områder som inspirerer til aktivitetsutfoldelse for både store og små, unge og eldre. Byens idrettsliv preges av en omfattende og positiv frivillig innsats, men den kan ikke tas som en selvfølge i fremtiden. Det er viktig å stimulere det store apparatet av ledere, trenere og foreldre som står bak lag og utøvere gjennom å få til gode rammebetingelser for deres innsats. Det er etablert en rekke nye idrettsanlegg i Bergen de siste årene, og i 2013 åpner det nye hovedanlegget for svømming og stup. For at flest mulig skal få glede av anleggene, har fleksibilitet og flerbruk vært vesentlig i planleggingen. Den nye idrettsparken i Arna og det nye svømmeanlegget har rom for både toppidrettsutøveren og breddeidrettsutøveren. I flerbrukshallen i Sædalen får både skole, SFO og idretten glede av anlegget. Det samme er planen for den nye hallen ved Ny Krohnborg skole. Bergen kommune har for tiden en stram øknomisk situasjon. Dette vil også ha konsekvenser for idretten. Byrådet foreslår å redusere tempoet på investeringer i idrettsplanen, for å tilpasse aktiviteten til de nye økonomiske rammene. Samtidig vil man styrke idrettens rolle i utsatte områder. Idretten kan skape tilhørighet og inkludering, og bidra til gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. W

6 6 BERGENSEREN november 2010 Bygger svømmeanlegg for alle Som ringer i vann vil det nye hovedanlegget for svømming og stup kunne gi ubegrenset gevinst for idretten og for byens folkehelse. Tekst: Ann-Kristin Loodtz Illustrasjoner: KHR arkitekter BEVEGELSE: Stor plass og mange muligheter gjør at flere typer aktiviteter kan foregå parallelt i den store svømmehallen. Størst i Norge, blant de fremste i Norden. Anlegget som snart reiser seg på Nygårdstangen representerer et vannskille for Svømmebyen Bergen, sier idrettsbyråd Harald Victor Hove. Foruten å være et toppidrettsanlegg som oppfyller internasjonale krav, vil det nye anlegget være et bygg for bredde, et bygg for god folkehelse og et bygg for gode visjoner. Flyter på vannet Selve bygget vil få et fotavtrykk på hundre ganger hundre meter. Det blir tretti meter høyt på det høyeste og får en betongsokkel som går sju meter ned i bakken. Å reise et bygg som i prinsippet er nedsenket i vann, er en teknisk utfordring som har fordyret prosjektet med rundt hundre millioner. Men belønningen er universell utforming for funksjonshemmede uten nivåforskjeller med trapper, i tillegg til at det ser flott ut med vannspeil som flyter på samme nivå som overflaten utenfor bygget. Fleksibel til flerbruk Anlegget får fire basseng alle med funksjoner og finesser som gir fleksible bruksmuligheter. Deler av 50-meters bassenget får justerbar bunndybde og kan bli en viktig arena for svømmeopplæring. I tillegg får bassenget flytebrygger som kan brukes til å dele av bassenget og åpne for flerbruk på samme tid. Stupebassenget vil gi et uttall av muligheter med stupetårn og stupebrett, og er ventet å kunne bli en populær møteplass for ungdom. Det kommer to vannsklier en snill og en slem. I tillegg skal det bygges et eget opplæringsbasseng som blant annet kan benyttes til terapisvømming for funksjonshemmede. Anlegget får seks ganger så stor kapasitet som Sentralbadet. Det betyr at det vil kunne foregå flere aktiviteter der samtidig i motsetning til Sentralbadet der vi må stenge for publikum deler av treningstiden. Her vil både trening, svømmeopplæring og folkebad kunne pågå samtidig, påpeker Hove. Bygg for bevegelse Med skole vegg i vegg tror han anlegget vil kunne bli en viktig møteplass på Nygårdstangen. Med turveier rundt, gågate gjennom bygget, kafétilbud, treningshall, aktiviteter i skoledelen og alle mulighetene i svømmeanlegget, vil dette kunne bli et ettertraktet område for bevegelse man gjerne oppsøker på familieturen i helgene.

7 november 2010 BERGENSEREN 7 TEMA idrett Idrettsbyråden ser for seg at anlegget kan huse mange tilleggsaktiviteter, blant annet treningsstudio, konferanser og ulike arrangementer. Sånn sett vil det ligge et stort ansvar til drift og bruk av anlegget at man ser muligheter og jobber målrettet. Hvitt møter kontraster Både skolen og svømmehallen blir gjennomført i hvitt og glass, men i enkelte elementer vil man bryte opp det hvite med kontrastfarger og utsmykning. For tiden pågår en konkurranse der vi ber kunstnere om forslag til hvilken form denne utsmykningen skal ha, forteller seniorarkitekt i Bergen kommune, Einar Tønseth. Han er delprosjektleder for svømmeanlegget og forteller at prosessen har vært krevende. Svømmeanlegg er noe av det vanskeligste man kan bygge, fordi varme og fukt gir en aggressiv belastning på bygningsmassen. Derfor var det stilt krav om at arkitekten må ha tegnet tilsvarende bygg tidligere. Dessuten gjennomføres omfattende kontrollrutiner med uavhengige firma, som går gjennom både arkitektens og byggherrens arbeid. Tar verden til Bergen Bergen blir alene i Norge om å tilby et så stort svømmeanlegg og blir blant de fremste i Norden. Fra før finnes det to tilsvarende anlegg i Sverige og ett i Finland. Bergen er allerede i dag en svømmeby både når det gjelder breddetilbud, interesse og topp- prestasjoner. Gjennom det nye anlegget vil vi bli satt på det nasjonale og internasjonale kartet. Bergen blir interessant som arrangør for store mesterskap, og anlegget gir muligheter til å utvide etablerte arrangementer som Bergen Swim Festival, sier Harald Victor Hove. Han legger også vekt på de samfunnsøkonomiske konsekvensene: Et EM kan trekke rundt 1400 svømmere fra opptil 45 nasjoner til byen, i tillegg til publikum, stab og presse. Det vil gi positive økonomiske ringvirkninger for andre næringer. Generelt vil også anlegget i seg selv være en attraksjon for tilreisende. Med flytting av lokaliteten fra Kronstad til Nygårdstangen, fordyrende finansiering og byggetekniske utfordringer på den nye tomten, har prosessen frem til et signalbygg i 2013 vært som en medley preget av krevende svømmetak. Men allerede til sommeren vil vi kunne se konturene av bygget som forhåpentligvis gjør bergenserne enda litt våtere og stolte av vann. Selger Sentralbadet I planleggingen av det nye hovedanlegget ligger det som økonomisk forutsetning at Sentralbadet skal selges. Det vil skje etter at det nye anlegget står ferdig i NEDSENKET I VANN: Den største ufordringen under byggeprosessen er at bygget har en betongsokkel som går sju meter ned i bakken. Gevinsten er universell utforming og at vannflaten i bassenget flyter i ett med området utenfor bygget. Anlegget på Nygårdstangen n Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune bygger sammen. Kommunen betaler svømmedelen og andel i fellesområder. Fylket betaler skoledelen og andel i fellesområder. n Bergen kommune har budsjettert med 730 millioner kroner. For fylket vil det koste i underkant av 700 millioner. Svømmeanlegget utgjør kvadratmeter, skolen kvadratmeter og fellesarealet rundt kvadratmeter. n Anlegget skal stå ferdig i august Svømmeanlegget Et konkurransebasseng på 50 x 25 meter, tre meter dypt med fleksibel bunn. Et stupebasseng på 20 x 25 meter, fem meter dypt. Stupetårn med høyeste nivå på ti meter. Et opplæringsbasseng med høy temperatur. Et barnebasseng. To vannsklier en for alle og en for tøffinger. Tribuneplasser: 500 faste, som ved arrangementer kan utvides til Maksimalt rundt om man setter tribuner over deler av bassenget. Den videregående skolen Skal huse 900 elever. Blir bygget med fleksible romløsninger for tradisjonelle klasserom og omgjøring til fellesområder. Anlegget er tegnet av KHR arkitekter. Rambøll AS er prosjektleder og Erstad & Lekven Utbygging AS byggeleder. Bra for svømmesporten, godt for byen 50-meters bassenget og stupebassenget med tilhørende stupetårn gir unike treningsmuligheter for idrettsmiljøet, mener leder for Hordaland Svømmekrets, Knut Olaf Pedersen. Han har fulgt arbeidet med å få nytt svømmeanlegg til Bergen siden Det har vært en lang prosess, med mange politiske vedtak og flere alternative forslag. For svømmesportens del hadde det ikke vært nødvendig med et så omfattende anlegg. Vi kommer til å bruke rundt prosent av åpningstiden i anlegget, så dette er først og fremst et anlegg som kommer hele byen til gode. Men når det er sagt, så gir dette utrolige muligheter til å få internasjonale stevner til byen. Dessuten gjør byggets universelle utforming det enklere for Hordaland Svømmekrets å gi plass til alle på samme arena, sier Pedersen. En viktig faktor for idretten er at svømmerne får en treningsarena som samsvarer med forholdene de møter under konkurranser. Sammenlignet med fotball, kan man tenke at det ville bety at eliteseriekamper skulle bli spilt på syverbaner, forklarer Pedersen. Primært vil det være aktiviteten i Sentralbadet som blir flyttet til det nye anlegget. Svømmeopplæringstilbud i de enkelte bydelene vil fortsette som før. Hordaland Svømmekrets fyller for øvrig 100 år i Så timingen for åpningen er jo svært passende for oss, smiler Pedersen.

8 8 BERGENSEREN november 2010 Eget treningstilbud for overvektige barn og unge Stor og sprek er et aktivitetstilbud for overvektige barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet startet opp i 2003 og er et samarbeid mellom Idrettsseksjonen i Bergen kommune og Turn- og idrettsforeningen Viking. Prosjektet har som mål å skape en følelse av mestring og glede over å bevege seg. Stor og sprek har trening tirsdager og torsdager kl i Vikinghallen. Pris: Kr 300 per semester. Vil du vite mer? Kontakt prosjektkoordinator Hjørdis M. Steinsvik, e-post: tlf: Tilbyr svømming for minoritetskvinner Det har vist seg at mange kvinner med minoritetsbakgrunn ikke kan svømme, og Fysakenheten arrangerer nå svømmekurs for denne målgruppen. I to timer den første lørdagen i måneden møtes jenter til svømming i Landåshallen. Fysakenheten arrangerer også svømmekurs for jenter fra 11 til 16 år og kvinner i samarbeid med Bergen Svømme- og Livredningsklubb. Deltakerne lærer å bli trygge i vannet og grunnleggende svømmeferdigheter. Det er kvinnelig instruktør til stede på svømmekursene. foto: Kristin Hauge Klemsdal Holder åpent for Bergen kommune har en rekke idrettsanlegg som er åpne for pulikum. På disse sidene finner du en oversikt over blant annet svømmehaller, isbaner og tilbudet med åpen hall. IDRETTSHALLER FYSAK allaktivitetshus Fysak allaktivitetshus ligger på Slettebakken (Bybanen stopper rett utenfor) og er en idrettshall på ca 2500 kvm hvor det legges til rette for fysisk aktivitet for ungdom. Hallen har en skatepark på 1200 kvm og det er mulig å låne utstyr for dem som ikke har sitt eget. Her finnes det også bordtennisrom, lekerom med buldrevegg og en stor hoppematte. Alle aktiviteter er gratis. Åpningstider: Hverdager kl Lørdager og søndager kl

9 Slåtthaug kunstisbane Billettpriser isbanene* november 2010 BERGENSEREN 9 Bookingsystem for kulturhus og idrettsanlegg Gjennom AktivBy kan du finne informasjon om bygg og anlegg som leies ut av Idrett, Kultur og Grønn etat i Bergen kommune. Det enkelte bygg/anlegg har en kalender hvor du får oversikt over aktiviteter og hvilke tider som er ledige, og du kan søke om utleie/bruk gjennom kalenderen. I AktivBy finner du også informasjon om aktiviteter, åpen hall, publikumstid i svømmehaller og kulturarrangementer. Tjenesten er fortsatt under utvikling, og i forhold til idrettsdelen er det i første omgang mulig å reservere innendørs flerbrukshaller. Åtte nye ballbinger ved skolene Bergen kommune har det siste året fått på plass nye ballbinger ved følgende skoler: Holen, Varden, Løvås, Trengereid, Skeie, Mjølkeråen, Haukeland og Kronstad. Bingene er finansiert av privat giver og gjennom spillemidler og har blitt realisert gjennom et samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fotballkrets. Det er Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett som har stått for utbygging, og lokalisering har skjedd i samarbeid med Byrådsavdeling for barnehage og skole. ÅPEN HALL Åpen hall er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge der idrettshallene er fylt med utstyr. Små barn må komme i følge med voksne. Aktiviteten skjer på eget ansvar. Høsten 2010 holder tilbudet åpent til 19. desember. Følgende idrettshaller har åpent søndager kl Åstveithallen Stemmemyren idrettshall Slåtthaughallen Sandslihallen Kaland idrettshall Bjarghallen Laksevåghallen Frøyahallen Flaktveit idrettshall Vitalitetssenteret Olsvikhallen Vikinghallen (kl ) Fysak (kl ) I tillegg har Vikinghallen åpen hall hverdager kl og kl på lørdager. Vitalitetsenteret har også åpen hall lørdager kl Åpen hall for ungdom Flaktveithallen har et eget tilbud til ungdom fredager kl Olsvikhallen har ungdomstilbud fredager kl SVØMMEHALLER I høst holder svømmehallene åpent i perioden 6. september til 22. desember. Første åpningsdag i 2011 er 3. januar. Sentralbadet Åpningstider: Mandag: Kl Tirsdag og torsdag: Kl Kl (kun voksne) Onsdag og fredag: Kl Lørdag: Kl Søndag: Kl Slåtthaug svømmehall Åpningstider: Tirsdag og torsdag: Kl Kl (kun voksne) Onsdag og fredag: Kl Lørdag: Kl Søndag: Kl Stemmemyren svømmehall Åpningstider: Mandag og fredag: Kl Kl (kun voksne) Onsdag: Kl Lørdag: Kl Søndag: Kl Åstveit svømmehall Åpningstider: Tirsdag og torsdag: Kl Kl (kun voksne) Lørdag: Kl Søndag: Kl Billettpriser svømmehallene* Enkeltbillett voksne kr. 60,- Enkeltbillett barn/honnør kr. 30,- Klippekort voksne (12 klipp) kr. 580,- Klippekort barn (12 klipp) kr. 280,- Årskort voksne kr. 2600,- Årskort barn/honnør kr. 1300,- Halvårskort voksne kr. 1500,- Halvårskort barn/honnør kr. 750,- *) Nye priser fra 1. januar 2011 publikum I S B A N E R Åpent mandag, onsdag og fredag kl Tirsdag og torsdag kl Lørdag kl , søndag kl Bergenshallen Åpent for publikum alle hverdager kl , Søndager kl Voksne kr. 30,- barn kr. 15,- Klippekort (12 klipp) voksne kr. 300,- barn kr. 120,- *) Nye priser fra 1. januar 2011

10 10 BERGENSEREN november 2010 Idrettstimen Ortun og Lynghaug ungdomsskoler deltar i idrettstimen et pilotprosjekt startet på initiativ fra Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett i samarbeid med Byrådsavdeling for barnehage og skole. En rapport fra Helsedirektoratet i 2008 slo fast at annenhver 15-åring i Norge er for lite aktive. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Olympiatoppen og Hordaland Idrettskrets. Der guttene danser og jentene spiller rugby Etter at elevene på 8. trinn på Ortun skole fikk en ekstra idrettsaktivitetstime i uken, har de fått mer energi og bedre trivsel. Tekst og foto: Rolf Hordnes Vi føler oss veldig heldige som kan være med på dette pilotprosjektet. Gjennom idrettstimen får elevene prøve idretter de kanskje ellers ikke ville prøvd. Dette får de gjøre i halvklasser, og under veiledning av dyktige instruktører fra idrettslagene i Bergen, sier avdelingsleder Annine Horstad ved Ortun skole entusiastisk. Ikke redd for å prøve Prosjektet idrettstimen går ut på at elevene får en ekstra time med fysisk aktivitet i uken, i tillegg til de ordinære gymtimene. Aktivitetene som tilbys er basistrening, svømming, ballaktiviteter, rugby, dans og pilates. Noen av idrettene var ukjente for flere av elevene. Da vi presenterte de forskjellige aktivitetene, var nok ikke dans guttenes favoritt. Men da det viste seg at dansen var Hip-hop, så var skepsisen vekk, sier Horstad. Elevene kan selv velge hvilke aktiviteter de vil være med på. Fornøyd rektor Lynghaug var første skole som deltok i prosjektet, som startet høsten Skolen gjorde en undersøkelse blant elevene i vår, og rektor Frode Nilsen mener den viser at elevene er godt fornøyde med tilbudet. Svarene på undersøkelsen var svært positive. Vi hadde noen organisatoriske barnesykdommer med opplegget, og dette justerte vi da vi startet opp i år. Vi har også utvidet tilbudet, slik at både 8. og 9. trinn er med nå. Nilsen mener det er vanskelig å vurdere effekten av tiltaket. Men fysisk aktivitet er jo i seg selv positivt, og håpet vårt er at dette sporer til aktivitet videre i ungdomsårene. Vi har også stor tro på forskningen som viser at ungdom som er en del i aktivitet også er bedre i stand til å tilegne seg teoretisk kunnskap. Positive ringvirkninger Annine Horstad og lærer Ottar Paulen på Ortun skole ser klart noen positive ringvirkninger av den ekstra treningsøkten. Vi ser at engasjementet og aktivitetsnivået i idrettstimen er høyt, sier Paulen. Elevene virker mer opplagte, fornøyde og positive, sier Horstad, som godt kunne tenke seg at alle ungdomsskolelevene kunne få dette tilbudet. Det burde også vært to ganger i uken, mener hun. Madelen: Spiller håndball på fritiden og synes det er gøy å prøve aktiviteter hun ikke kan fra før. Har prøvd Hip-hop og breakdance og også pilates. Lærerne er veldig proffe og det gjør det ekstra gøy å være med. Daniel: Er speider på fritiden. Det nye tilbudet gjør at jeg får mer fysisk trening, sier han. Daniel har vært med på rugby og andre ballspill, og merker at han er mer opplagt. Amalie: Har drevet med dansing på fritiden tidligere. I idrettstimen har hun prøvd dansing og svømming. Jeg synes det er veldig gøy å kunne prøve ut forskjellige aktiviteter. Emil: Spiller fotball på fritiden. Har prøvd svømming og rugby i idrettstimen. Tilbudet er veldig bra. Det er gøy og det gir ekstra energi.

11 november 2010 BERGENSEREN 11 Med TEMA idrett stø kurs mot OL har høye ambisjoner: Daniel Salbu trener hardt og målbevisst for å bli best. Selv om Daniel Salbu (22) fra Fana Kajakklubb er nybakt verdensmester i maratonpadling, hviler han ikke på laurbærene av den grunn. Nå starter hardtreningen mot OL i London i Tekst og foto: kristin hauge klemsdal Støtter toppidretten Bergen kommunes idrettsstipend og priser er en anerkjennelse av Bergens fremste toppidrettsutøvere, lag, trenere og ledere. Det deles ut toppidrettsstipend og talentutviklingsstipend som skal stimulere mottakeren til å utvikle seg i den valgte idretten. I tillegg deler kommunen ut en rekke priser; ildsjelprisen, ung lovende idrettsleder under 25 år, Fysakprisen og årets utøver. I budsjettet for 2010 er det satt av kroner til ordningen. Årets tildeling finner sted i desember. Det er en kald og klar oktobermorgen. Nedenfor klubbhuset til Fana Kajakklubb ligger Fanafjorden blank og stille. Daniel Salbu trekker kajakken på land og bærer den opp mot klubbhuset. Klokken er ennå ikke 9, men Daniel har allerede tilbakelagt 16 kilometer på fjorden og er ferdig med dagens første treningsøkt. Noe av det kjekkeste med å padle er naturopplevelsene. I dag er det fantastiske forhold her, men kontrastene er store. Noen ganger, når jeg våkner kjempetrøtt og hører at det regner og blåser ute, hender det at jeg spør meg selv hvorfor i all verden jeg driver med dette. Krevende idrett Daniel Salbu startet med padling som 13-åring. I barneårene var han også innom fotball og friidrett. Konkurranseinstinktet og treningsviljen var tidlig til stede. Før ungdomsskolen var fotball det store, men dette endret seg da jeg begynte med padling. En av de tingene jeg liker så godt med denne idretten, er at den er veldig krevende. Man må virkelig jobbe hardt for å bli god, sier Daniel, som anslår at han trener mer enn 1000 timer i året. Tok VM-gull 22-åringen fra Fana har tatt ti nordiske titler i U21 og NM gull i K m. I 2008 markerte han seg i Norgestoppen, og fikk også kroner i utviklingsstipend av Bergen kommune. I 2009 bar prestasjonene preg av skader og sykdom. Men i september i år fikk han endelig uttelling for alle treningstimene, da han uventet kunne innkassere VM-gull i U23 maratonpadling. Maraton er egentlig ikke min greie, så dette var en seier som smakte. Jeg legger så mye tid og krefter ned i dette, og vil vise at jeg er best, sier Daniel. Fra Fana til Florida Fremover er det 1000 meter og OL i London som gjelder. Det betyr trening og atter trening. Hjemme i Bergen veksler Daniel mellom å padle ved Fana Kajakkklubb i Fanafjorden og på Gravdalsvannet sammen med padlere fra Laksevåg Kajakklubb. Vi pusher hverandre. Man blir ikke best ved å trene alene, konstaterer Daniel. I tillegg pendler han til Oslo for å trene sammen med Padleforbundets A-landslagsgruppe. Her kan han lære av de beste. Både treningskamerat Eirik Verås Larsen og trener Knut Holmann er tidligere OL-vinnere. Jeg må innrømme at det er veldig greit å sitte i garderoben med to olympiske mestre. Nå i november reiser vi på treningssamling til Florida, og vi skal også trene der fra februar til april. Det ser jeg frem til, for det kan være trasig å padle her hjemme om høsten og vinteren. Ikke økonomisk lukrativt Å være toppidrettsutøver er en heldagsjobb. En vanlig uke padler Daniel både morgen og kveld. I tillegg trener han løping og styrke. I 2009 jobbet jeg om søn-dagene, men kroppen fikk ikke nok tid til å restituere seg og jeg var mye syk. Men det er viktig å ha noe å gjøre ved siden av treningen, så nå studerer jeg geografi ved Universitetet i Bergen, forteller Daniel. Tilværelsen som student og topputøver innen padling er ikke særlig innbringende, og Daniel håper han er en aktuell kandidat for idrettsstipend fra Bergen kommune. Selv om landslaget og klubben min dekker en del, så går det mye penger. Det er ikke lukrativt å drive med padling, men det er heller ikke på grunn av penger jeg gjør med dette. Målet mitt er å oppnå noe, å skape resultater, sier Daniel Salbu. Og kommer med en aldri så liten innrømmelse: Egentlig synes jeg konkurranser er helt grusomt. Men jeg hater å tape.

12 12 BERGENSEREN november 2010 Vil nå de uorganiserte Bergen skal bli en sprekere by gjennom FIKS Bergen. Belønner bred En gruppe jenter ville danse zumba. De fikk med seg nok venner, og uken etter oppstod et fast tilbud ved Flaktveit idrettsklubb. Tekst og foto: Ann-Kristin Loodtz Tekst: Kristin Hauge Klemsdal FIKS Bergen er et av de viktigste satsingsområdene i idrettsplanen til Bergen kommune. Prosjektet samler tiltak for personer som ikke finner seg til rette i de organiserte eller kommersielle treningstilbudene. Idrettsplanen slår fast at det er behov for nye aktivitetstiltak og kreativ nytenkning innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Målet er økt fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Barrierene for å drive fysisk aktivitet skal senkes og føre til en sunnere by, sier Kurt Forsberg. Han er leder for Fysakenheten, som har ansvaret for gjennomføringen av FIKS Bergen. Ungdom og mangfold Mange blir mindre aktive i ungdomsårene, og FIKS Bergen legger spesielt opp til spennende og utradisjonelle aktiviteter for ungdom. Allaktivitetshuset Fysak på Slettebakken er et viktig sted for den egenorganiserte aktiviteten, med egen skatehall, dansesal, hoppematte og andre muligheter for fysisk utfoldelse. FIKS Bergen skal også legges til rette for et mer variert tilbud for barn, voksne og eldre og ikke minst for grupper med spesielle behov. Vi skal bli bedre på å tilrettelegge for mangfold, ved å fokusere på grupper som har andre forutsetninger og behov, for eksempel utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, flerkulturelle, personer med psykiske lidelser og overvektige barn og unge, forklarer Forsberg. Tilpasset ulike målgrupper FIKS Bergen består av flere tiltak som enten skjer i kommunal regi gjennom Fysakenheten, eller i frivillig regi gjennom idrettslag eller friluftsorganisasjoner. Tiltakene er inndelt etter ulike målgrupper: Fiks Barn (0 12 år) Fiks Ung (13 25 år) Fiks Livsstil for voksne og eldre Fiks Unik for grupper med spesielle behov. I tillegg er også Svøm Bergen under planlegging. Dette er et kompetanse- og svømmeopplæringsprogram for barn fra 1. til 5. trinn. FIKS Bergen har egne tilskuddsordninger som idrettslag, organisasjoner og andre kan søke på. W omkommunen/avdelinger/fysak Foto: Endre Hovland Så enkelt og så vanskelig kan det være å tilby et bredt aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet. Zumba er kjempegøy, mener Katrine. Vi blir sprekere og så er det en veldig gøy treningsform. Hun og Susanne snakker i munnen på hverandre: Det er mye lettere når vi kan trene nært der vi bor. Det er ikke sikkert vi hadde fått trent zumba om vi måtte til et vanlig treningssenter, sier Susanne. Zumbafeber Alle jentene i Zumba-gruppen er 14 år og går i niende klasse. Fra august fikk de et fast trenings tilbud to ganger i uken. Danseformen har eksplodert i popularitet landet over. I Flaktveit idrettsklubb har klubb- og sportsutvikler Connie Bakke Bolstad sørget for en aldri så liten zumbafeber med to grupper for ungdom, tre for voksne og en gruppe for mødre med baby (!). Dans er en liten lidenskap jeg har. Da jeg fikk prøve zumba ved Ulriken bydelssenter, tenkte jeg: Dette skal jeg bli instruktør i. Så meldte jeg meg på kurs i Oslo og satte i gang. Engasjementet til Connie er litt typisk for Flaktveit idrettsklubb, får vi vite fra Idrettsseksjonen i Bergen kommune. De nøler ikke med å starte opp noe om etterspørselen er der, forteller idrettsdirektør Rune Titlestad. Gir ekstra breddetilskudd Bergen kommune ønsker å stimulere til bredde i idrettstilbudet i nærmiljøene. Derfor ble det foretatt en endring i tildelingen av barne- og ungdomsmidler fra Ti klubber har fått tildelt et breddetilskudd på kroner i tillegg til beløpet for antall medlemmer. For å få denne type midler, må klubben være av en viss størrelse, den må tilby flere aktiviteter utenom ballidrettene og den må jobbe aktivt med inkludering av minoritetsgrupper. Idrettslagene må rapportere tilbake om målene nås og kommunen har oppfølgingsmøter med det enkelte idrettslag. Hittil har vi bare fått positive tilbakemeldinger. Resultatene viser at flere barn og unge finner en aktivitet de vil drive med. Dette gjelder spesielt ungdom

13 november 2010 BERGENSEREN 13 TEMA idrett de i bydelene Foto: Marit Hommedal 5 til sjefen som ikke driver med organisert idrett fra før, sier Titlestad. Kommunen legger opp til å fordele midlene mellom bydelene. Idrettslagene som mottar breddetilskudd i 2010 er Viking, Bønes, Flaktveit, Djerv, Bjarg i Fana, Bjørnar i Arna, Fana idrettslag, Gneist i Ytrebygda, Loddefjord og Tertnes. Viking har vært flinke til å finne nye veier og opprette nye tiltak, samtidig som de tar godt vare på medlemmene sine. Blant deres suksesshistorier er den etter hvert så kjente dansegruppen Abcense som begynte på en tjukkas i Vikinghallen. Idrettslaget har også vært dyktige med Stor og sprek-prosjektet et trenings- og ernæringstilbud til overvektige barn og unge, forteller idrettsdirektøren. Har vokst fra 0 til 1300 Rådgiver Frode Karlsen i Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett vil trekke frem Flaktveit idrettsklubb som en klubb med evne til nytenking. Søk idrettsmidler på nett ZUMBAEN ER LØS: Zumba er inspirert av cumbia, salsa, samba og merengue kombinert med fitnessteg. Det er musikken som styrer timen, og instruktøren skal forstyrre minst mulig med telling og snakking. Her er Katrine og Susanne i fri utfoldelse sammen med klassevenninnene. De startet opp i 1994, støttet av det som den gang het NIBmidler (NærmiljøIdrett i Bergen). I dag ser vi resultater som mer aktivitet og mindre kriminalitet blant unge i bydelen. I Flaktveit idrettslag står det Vi bryr oss-hallen på døren. Navnet stammer fra en bevegelse blant foreldrene som kjempet for å få sponsorer og tilskudd til bydelen for å få bygget idrettshallen i Breimyra. Vår målsetning er at alle barn og unge i nærmiljøet skal kunne ha et tilbud, sier daglig leder i Flaktveit idrettsklubb, Peter Holmberg. Vi har rundt 1300 medlemmer fordelt på 13 ulike aktiviteter. I tillegg har vi et ukentlig klubbtilbud til dem som ikke vil drive med idrett. Jentene i zumba-gruppen er lykkelige for at de har idrettslaget som nærmeste nabo. Vi fikk beskjed om at vi måtte skaffe nok venner til å delta i gruppen. Da samlet vi alle jentene i klassen, ler de. Nå gleder de seg til at guttene inntar dansesalen. Ryktet forteller nemlig at hip-hop kan bli tilbud nummer 14 på Flaktveit. Breddetilskuddene er en del av kommunens barne- og ungdomsmidler. Tilskuddene gis etter søknad til ti klubber i Bergen for en periode på tre år av gangen. Klubben får for antall medlemmer kroner ekstra. Til sammenligning får andre klubber kun for antall medlemmer. På bergen.kommune.no finner du elektronisk søknadsskjema for: n Barne- og ungdomsmidler gjelder idrettstilbud til barn og unge i alderen 6-19 år, man søker for antall medlemmer i idrettslaget. n Tilskudd til idrettsstipend og priser gjelder toppidrett og talentutvikling. n Tilskudd til private anlegg gjelder støtte til drift og vedlikehold av idrettsanlegg. W Harald V. Hove byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap 1. Hva blir de tre viktigste prioriteringene for idrett i 2011? Styrking av idrettstilbudet til barn og unge i områder med levekårsutfordringer, fortsatt høy aktivitet i idrettslagene og en bærekraftig videreføring av idrettsplanen meters anlegg for svømming og stup er den store kommunale investeringen i idrett i årene fremover. Hva vil anlegget bety for Bergen som idrettsby? Det nasjonale svømme- og stupeanlegget representerer et vannskille for Svømmebyen Bergen. Dette vil gi langt bedre forhold for både topputøvere som skal bli best, nybegynnere som trenger å lære å svømme, samt et bedre svømmetilbud til den jevne, svømmeglade, bergenser. 3. Bergen kommune får et stramt budsjett i Vil dette påvirke idrettstilbudet til barn og unge? Barn og unge skjermes, og vil tvert i mot oppleve at idrettstilbudet vil bli bedre med åpningen av flere idrettsanlegg, samt en styrking av kommunens tilbud til ikkeorganisert idrett gjennom programmet FIKS Bergen. 4. I budsjettet for 2011 er det foreslått å bruke rundt 3 millioner kroner i såkalte levekårsområder. Hvordan skal disse midlene brukes? Innrettingen av disse tiltakene vil ta utgangspunkt i levekårsundersøkelsen. Vi setter av midlene for å være i stand til å sette inn målrettede tiltak mot områder som ikke fanges opp gjennom den generelle satsingen på idrett og kultur. Dette er en ny strategi, og det gjenstår derfor en del konkretiseringsarbeid før detaljene er klare. 5. Byrådet vil innføre voksenbetaling for bruk av kommunale idrettsanlegg. Hva er bakgrunnen for dette? Idrettsplanen som ble vedtatt av bystyret i 2009, forutsatte en annen kostnadsfordeling av utgifter til driften av idrettsanleggene våre. For å unngå kutt i tilbudet til barn og unge, legges det opp til at voksne skal betale for seg når de bruker kommunens anlegg. Samtidig skal bruken av kommunale idrettsanlegg være gratis for barn og unge. Dette henger sammen med de økte driftskostnadene til 50-meteren. Vi legger derfor opp til å innføre voksenbetaling fra 2013, det året svømmeanlegget åpner.

14 14 BERGENSEREN november 2010 Barnehagene har fått renere jord Uteområdene i alle byens barnehager har blitt undersøkt for miljøgifter, og forurenset overflatejord og kantstokker rundt sandkassene er nå byttet ut der dette var nødvendig. Tekst og foto: Synnøve Aas I disse dager avsluttes prosjektet Ren barnehagejord, som har som mål at Bergens barnehager skal ha trygge utemiljø. Totalt er 260 barnehager undersøkt i løpet av , og det har blitt tatt omkring ti jordprøver i hver barnehage. Alt trevirke i barnehagenes utelekeområde er undersøkt for å sjekke om det er CCA (kobber, krom, arsen)-impregnert. Det er gjort forskjellige typer tiltak i til sammen 165 barnehager. Helsevernetaten har hatt ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Vi kjenner ikke til at forurensning av barnehagejord har forårsaket sykdom eller skade hos barn. Likevel er det viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen som hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet, sier prosjektleder Vivian Sandvik. Byråder besøkte barnehage Eldsbakkane barnehage på Sandsli var den siste barnehagen som fikk ryddet opp i forurensning på sitt uteområde. Her dreide det seg om et lite område med forurenset overflatejord og utskiftning av CCA-impregnerte kantstokker rundt barnehagens sandbasseng. I begynnelsen av november besøkte byråd for helse og inkludering, Christine Meyer og byråd for barnehage og skole, Filip Rygg barnehagen for å markere at oppryddingen av miljøgifter i byens barnehager nå er avsluttet. Ren barnehagejord er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for helse og inkludering. Kommunen har dekket kostnadene for undersøkelser og gjennomføring av tiltak både for private og kommunale barnehager. Bergen kommune har bevilget 13,6 millioner kroner og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 6,7 millioner kroner til både undersøkelser og gjennomføring. Les mer om prosjektet Ren barnehagejord på W ren-barnehagejord SKIFTER KANTSTOKKER: Lars Thunes(f.v) og Åge Gjøstein i Bergen Bydrift AS skifter ut CCA-impregnerte kantstokker rundt sandbassenget i Eldsbakkane barnehage. De nye kantstokkene er uimpregnert kjerneved av furu. Livet på Lin En dårlig dag blir straks litt bedre hvis man har noen å dele den Tekst og foto: Kristin Hauge Klemsdal Jeg pleier å være på plass før de åpner. Da sitter jeg ute på benken med de som tar seg en røyk, forteller Atle Larsen. De siste tre årene har han vært fast bruker av Linken, et treffog aktivitetssenter for personer med psykiske helseplager. Det gikk en stund før jeg fikk vite om Linken. Psykologen min mente det kunne være noe for meg, og det fikk han helt rett i! Rom for det meste Linken holder til i det tidligere aldershjemmet Kveldsol og har 240 lyse og trivelige kvadratmetre å boltre seg på. Rommene er innredet for aktivitet; her kan man blant annet drive med musikk, trim, biljard, data og ulike typer håndverk, som maling og keramikk. Eller man kan sitte i dagligstuen og prate, lese aviser eller spille spill. Linken skal være en møteplass for sosialt samvær i trygge omgivelser. Brukerne kan komme når de vil og velge aktiviteter som passer deres dagsform og interesser. Tanken er også at de som ønsker det, skal kunne bidra i den daglige driften av huset, forteller Linda Jørgensen, avdelingsleder for Linken. Tilbudet er organisert under Avdeling for psykisk helse i Laksevåg bydel. Har eget husband Musikk er en populær geskjeft på aktivitetshuset i Håsteinsgaten. Huset har sitt eget band, Missing Link, og et velutstyrt musikkrom i kjelleren hvor bandøvingene finner sted. Det er stor enighet om at musikerne våre er dyktige, noe som har ryktet seg på byen. I tillegg til å underholde på huset, spiller de også på arrangementer og i bofellesskap og andre institusjoner for psykisk helse. Repertoaret spenner fra pop og rock til køntri og bergenssanger. Vi er heldige som har god hjelp av Per Hansmark. Han er en viktig ressurs i forhold til bandet, og spiller også piano når vi har musikkafé om onsdagene, forteller Jørgensen. Ludo-lidenskap To av Linkens faste brukere er Brith Ravn og Atle Larsen. Brith er kreativ, maler kort og bokomslag og har sydd forkler til alle de ansatte. Atle liker å spille kort og Yatzy, og tar seg gjerne en tur på datarommet. Men de har en felles lidenskap i Ludo. Her er det rå taklinger og ingen kjære mor. I tillegg er det ikke snakk om vanlig, kjedelig Ludo. Vi spiller tysk Ludo, forklarer Atle Larsen. Reglene er de samme, men spillebrettet er annerledes, og røde, gule,

15 november 2010 BERGENSEREN 15 Dagtilbud for personer med psykiske helseplager Bergen kommune har ni aktivitetssentre som gir lavterskeltilbud til innbyggere med psykiske helseplager. Kommunen gir også støtte til Amalie Skrams Hus, et brukerstyrt kreativt senter som drives som en stiftelse. Dagsentertilbudene er uforpliktende og kan tilpasses behov og dagsform. Enkelte av sentrene holder også åpent i helgene. Det er gratis å benytte tilbudene, men brukerne må betale for mat og eventuelt materialer. BYDEKKENDE TILBUD Fredheim kurs- og aktivitetshus Seiersbjerget 11 Tlf avdelinger/fredheim-kurs-og-aktivitetshus Amalie Skrams hus Nygårdsgaten 89 Tlf med. ken grønne og blå knapper er byttet ut med ulike typer figurer. Som flere av de andre har også Atle sine favorittbrikker. Jeg klarer alltid å grine meg til musene, smiler han. Høyt under taket Linken har rundt 60 brukere, de fleste i alderen 30 til 55 år. Noen kommer daglig, andre mer sporadisk. Vi har et inkluderende og raust miljø. Brukerne er flinke til å ta vare på hverandre, og takhøyden er stor i forhold til det å være seg selv. Men vi har likevel laget noen husregler for å sikre trivsel og et godt miljø, forteller Linda Jørgensen. Hun er ikke i tvil om at det er behov for treffsteder som Linken. Når man sliter psykisk er det lett å bli isolert. Mange opplever en tilfriskning når de får et innhold i hverdagen og kan ta del i et sosial fellesskap. Dette kan også forebygge re-innleggelser i sykehus. Men det å bli sett, hørt og verdsatt er jo helt grunnleggende og viktig for oss alle, påpeker hun. Venner for livet Det er Atle Larsen og Brith Ravn enige i. De stortrives på Linken og forteller at de har fått mange nye venner der. Det er kjekt å komme sammen med noen som skjønner hva det går i. Stedet og folkene her betyr veldig mye for meg. Jeg hadde ikke klart meg uten. Og de som jobber her er fantastiske. De skinner som soler hele tiden, sier Ravn. Og så er vi ganske på linje. Hun er ikke helt god hun heller, legger hun til og kikker ertende bort på Linda Jørgensen. Vi har en god tone. Humor må til. Vi ler og tuller mye, supplerer Atle Larsen. Han forteller at dagsformen er veldig opp og ned, men på Linken går han uansett. Det verste er å sitte hjemme alene. Når jeg går inn døren her, er det av med skoene og beina på bordet. Det er akkurat som å komme hjem. ÆRVERDIG: Her i det tidligere aldershjemmet Kveldsol på Laksevåg har Linken tilholdssted. LATTER OG LUDO: Stemningen er høy rundt bordet når Ludo-brettet tas frem. Fra venstre: Miljøterapeut Mariann Aares, avdelingsleder Linda Jørgensen, Atle Larsen og Brith Ravn. Holder j u l e m a r k e d Fra 22. til 25. november er det julemarked på Linken fra kl til Åpent for alle. ARNA Aktivitetshuset Treffpunktet Andreas Gjellesviksvei 18 (Indre Arna) Tlf BERGENHUS Sydnes aktivitetssenter Magnus Lagabøtes Plass 4 Tlf FANA Gnisten aktivitetssenter Østre Nesttunvegen 16 Tlf F Y L L I N G S D A L E N Treffstedet Fyllingsdalen Folke Bernadottes vei 44/46 Tlf LAKSEVÅG Linken aktivitetshus Håsteins gate 5 Tlf YTREBYGDA Dagsenter, avd. psykisk helse Ytrebygda Aurdalslia 14 Tlf Å R S T A D Danmarksplass aktivitetssenter Fjøsangerveien 39 (inngang fra Solheimsgaten 66) Tlf ÅSANE Toppe aktivitetshus Sollsmittet 42 (Mjølkeråen) Tlf /

16 Det største idrettsanlegget i Bergen er naturen som byen er omkranset av Idrettsdirektør Rune TitlestaD i Idrettsbyen Bergen et steg foran (Bergen kommunes idrettsplan for perioden ) 16 BERGENSEREN november 2010 Rævedilteren Neste bystyremøte er mandag 29. november kl i Det gamle Rådhus FRA BIBLIOTEKET Leksehjelp på biblioteket Hver mandag hjelper studenter og andre frivillige ungdom over 15 år og voksne med lekser på Hovedbiblioteket. Leksehjelpen holder til i 2. etasje fra kl. 16 til kl. 19. Tilbudet er gratis, og er et samarbeid mellom Bergen offentlige bibilotek og Røde Kors. W LØS & VINN Vinn kinobilletter fra Bergen Kino 1. Hvilke to skoler deltar i pilotprosjektet idrettstimen? 2. Når skal det nye hovedanlegget for svømming og stup på Nygårdstangen stå ferdig? 3. Hvor mange barnehager er undersøkt for miljøgifter i prosjektet Ren barnehagejord? Vi trekker ut tre heldige vinnere som hver får to kinobilletter til en valgfri film ved Bergen Kino. Send svarene til: eller Bergen kommune, Seksjon Informasjon, Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen. Merk sendingen Løs & Vinn. Husk å oppgi ditt navn og din postadresse. Vinnerne annonseres i neste utgave av Bergenseren. Sigrun Nilsen (Bergen), Kjartan Hollekve (Arnatveit) og Inger Riise Bergheim (Bergen) ble vinnere av konkurransen i Bergenseren nr DET GRØNNE HJØRNET Redesign inspirerte til miljøbevissthet Redesign på Torgallmenningen 23. oktober ble svært godt mottatt av bergenserne. Nærmere mennesker var innom arrangementet, som handlet om forbruk, gjenbruk og redesign. Det ble vist frem mange kreative måter å gjenbruke klær, ting og produkter på. Målet med Redesign har vært å sette søkelyset på forbrukskultur og hvordan vi bruker ressursene. Arrangementet var en del av årets klimauke, som pågikk fra 17. til 26.oktober. Neste Bergenseren kommer i januar og har tema om Bybudsjettet for Daghjemslykke på Gyldenpris Livslange vennskap kan oppstå allerede i barnehagen. I dag er heldagsbarnehagen åpen for alle barn, men det er bare få år siden det ikke var slik. Da Gyldenspris daghjem åpnet sine dører i 1938 var det plass til 15 barn. Daghjemmet var først lokalisert i Høyes vinfabrikk på Gyldenpris. I 1953 flyttet de inn i eget hus, og der holder de til fremdeles. Bergen byarkiv startet i 2006 et prosjekt for innhenting og ordning av arkivene til alle kommunale skoler og barnehager, som etter planen skal avsluttes i løpet av Bildet er hentet fra arkivet til Gyldenpris daghjem og viser to hjertevenner i et lykkelig øyeblikk en gang på begynnelsen av 60-tallet. Tekst: Grete Fjeldtvedt, Bergen byarkiv Foto: BBA-A-2102-V1 Gyldenpris daghjem. Fotograf ukjent. W jobben min Camilla Rødberg Alder: 27 år stilling: Fagkonsulent i Fysakenheten AKTUELL MED: Har vært saksbehandler på FIKS Bergen sine tilskuddsmidler til idrettsaktiviteter for barn og unge kroner er fordelt på 27 lag og foreninger. Aktivitetskoordinatoren Hva består jobben i? Jeg jobber med FIKS Bergen-delen av idrettsplanen, og har arbeidsoppgaver knyttet til FIKS Barn og Ung. Blant annet følger jeg opp tilbudet med åpen hall, og jeg har ansvar for sommerleirene og andre leirtilbud. Om vinteren har jeg med skibussen til Eikedalen og skidagene til 4. trinn å gjøre. I tillegg holder jeg styr på idrettsdepotet vårt, og utlån av utstyr til skoler og idrettslag. Hvilke utfordringer møter du? FIKS Bergen er et alternativ til organisert idrett og vi skal tilby litt utradisjonelle aktiviteter. Det kan være utfordrende å fange opp nye trender, og vanskelig å gi fra seg gamle, gode prosjekter for å starte opp nye. Hvilken bakgrunn har du, og hvordan får man en slik jobb? Jeg har en bachelor i idrett, trening og administrasjon, og var heldig som kom rett inn i denne jobben, først i et vikariat. Ellers har jeg interesse for idrett, og har vært aktiv innen roing. Nå for tiden går det mest i innebandy. Hva er det beste med jobben din? Det er å kunne gjøre noe positivt for andre. Jeg tilrettelegger lavterskeltilbud som alle kan delta i. Og jeg har en veldig variert jobb. Er både ute og inne, planlegger og gjennomfører og det er inspirerende å se begeistringen til de som deltar på aktivitetene. Vil du dele et beste eller verste jobbminne? Den beste jobbdagen min så langt må være da jeg var med på Youth Adrenaline Kick på Hjellestad sommeren Der fikk jeg prøve å kjøre vannjet og vannscooter. Utrolig gøy! Det var da jeg spurte meg selv hva i all verden jeg hadde gjort i en båt uten motor i 10 år... Tekst og foto: Kristin Hauge Klemsdal FRA BYARKIVET

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning»

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Bakgrunn ADO arena åpner for ny vurdering av kommunens totale bassenginfrastruktur, måten bassengene brukes på, samt fordelingen av brukstid i bassengene

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Idrettstilbud utviklingshemmede våren 2014

Idrettstilbud utviklingshemmede våren 2014 FK Fyllingsdalen Tigers Fotball Aldersgruppe: 12 år og oppover Allsidig fotballtrening/ serie. Alle kan delta. Medlemskap. Dag og klokkeslett: Onsdag 18.00 19.30 Sted (adresse): Framohallen Kontaktperson:

Detaljer

Dato: 11. januar 2012

Dato: 11. januar 2012 Dato: 11. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet FIKS Bergen aktivitetsplaner 2012 NIOE SARK-326-201111146-144 Hva saken gjelder: Denne saken handler om forslag til oppfølging, iverksetting og organisering

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen Byråd for barnehage, skole og idrett Anne-Marit Presterud Kommunaldirektør BBSI Rune Titlestad Direktør i idrettsseksjonen 2 Overordnet

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune

Hovedanlegget for svømming og stup. Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Hovedanlegget for svømming og stup Svømmebyen Bergen - et steg foran Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsanlegg Fremtidens anleggspolitikk må ta utgangspunkt i hvilke aktivitet vi vil

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

LEIRER OG AKTIVITETER BARN OG UNGE SOMMER

LEIRER OG AKTIVITETER BARN OG UNGE SOMMER LEIRER OG AKTIVITETER BARN OG UNGE SOMMER 2008 VILLMARKSLEIREN UKE 26 mandag torsdag: 09.00-15.00 fredag: 09.00-14.00 Jenter og gutter mellom 8 og 12 år (alle som fyller 8 år i år) Villmarksleiren er et

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden Fra Åstveit Svømmeklubb

Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden Fra Åstveit Svømmeklubb Høringsuttalelse om ny Idrettesplan for perioden 2017 2027 Fra Åstveit Svømmeklubb Åstveit svømmeklubb, Postboks 62, 5872 Bergen Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Åstveit idrettspark... 1 1.2 Myrdal idrettspark...

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Bergen kommune Henning Warloe, byråd for kultur, næring og idrett Byrådsavdeling kultur, næring

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng

50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng 50 meter svømmebasseng med eget stupbasseng I Bergen Svømmeidrettens hovedanlegg Idrettsrådet i Bergen 13. november 2003 - MP Historikk Idrettsmeldingen 1992 Her er 50 meter svømmebasseng og storhall satt

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Utendørs skatepark i Bergen. Av Are Aasvang for Bergen Skateboardklubb

Utendørs skatepark i Bergen. Av Are Aasvang for Bergen Skateboardklubb Utendørs skatepark i Bergen Av Are Aasvang for Bergen Skateboardklubb Hvem er vi? Bergen Skateboardklubb er startet av engasjerte skatere og foreldre i Bergen. Klubben jobber for å samle miljøet, arrangere

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Kjempeplask Tungt på land..lett i vann Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Forord: Kjempeplask er et prosjekt for å tilby trening i basseng for overvektige personer. Vi har

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Gir fremtidens aktiviteter nye utfordringer for idretten og kommunene?

Gir fremtidens aktiviteter nye utfordringer for idretten og kommunene? Gir fremtidens aktiviteter nye utfordringer for idretten og kommunene? Idrettspolitisk konferanse Trøndelag 14. november 2008 Rune Titlestad Idrettsdirektør Bergen kommune Bevegelseskulturen i 2018? Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Anleggsplan for svømmehaller

Anleggsplan for svømmehaller Anleggsplan for svømmehaller Februar 2006 Anleggsplan for svømmehaller februar 2006 side 2 En svømmehall er et idrettsanlegg, som i tillegg til å dekke den organiserte svømmeidrettens behov, også skal

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Prosjekt møteplass V/lngvill Hoås Butli Stordalsveien 1 7170 ÅFJORD Søknad om støtte Søker med dette tilskudd fra Refses Laks' idretts og kulturfond. Prosjekt møteplass,

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer