Standarder for velferdsteknologi og mhelse. Foredrag Gardermoen 2014/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standarder for velferdsteknologi og mhelse. Foredrag Gardermoen 2014/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver Helsedirektoratet"

Transkript

1 Standarder for velferdsteknologi og mhelse Foredrag Gardermoen 2014/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver Helsedirektoratet

2 Velferdsteknologimarkedet i vekst Økende behov Marked i Europa på over 18 millioner trygghetsalarmer i løpet av år Mangfold av digitale løsninger gir flere muligheter Endringer i de offentlige kommunikasjonsnettene påvirker kvaliteten 2,6 millioner analoge/dtmf baserte trygghetsalarmer må byttes i Europa i de nærmeste årene Mangel på nasjonale og internasjonale standarder hindrer effektiv innovasjon

3 Ve l fe rd ste k n o l o g i : S ta n d a rd e r e r v i k t i g! Teknologirådet: Fremtidens alderdom og ny teknologi Stortingsmelding 16: Nasjonal helse og omsorgsplan NOU Innovasjon i omsorg (Hagenutvalget) Helsedir: Fagrapport om implementering av velferdsteknologi Norge 2020: Hva skal vi leve av i framtida? Stortingsmelding 9: En innbygger - en journal Nasjonalt program for utvikling av velferdsteknologi i omsorg Velferdsteknologi: Revidert nasjonalbudsjett 2013 Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg Statsbudsjettet: Stortingsprop nr Forskningsrådet: Flere gode år

4 Velferdsteknologi

5 TeleCare: S e n s o r e r fo r t r y g g h e t s te k n o l o g i Infrarød Lyssensor Temperatursensor Mekaniske brytere Forbruksmålere Strøm Væske Trykk Lyd Mikrobølger Radar Biosensorer 5

6 TeleHealth: S e n s o r e r fo r h e l s e te k n o l o g i Fysologiske målinger Ballistisk (hjerte) Trykk (blod) Elektriske pulser (hjerte, hjerneaktivitet, muskel) Elektrisk potensiale (øye) Kjemiske (oksygenopptak etc) Fysiske (lungekapasitet, vekt etc) Temperatur Biosignaler Omgivelsesmålinger Signaler ved personens oppførsel (energiforbruk, temperatur, matinnkjøp etc) 6

7

8 Continuautredingen

9 Standardisering: Oppdrag fra HOD Vurdere eksisterende standarder og rammeverk på velferdsteknologiområdet. Anbefaling på valg av standarder/rammeverk. I den forbindelse vises til Continua Health Alliance, og arbeid i Danmark og WHO (ITU). Fortrinnsvis vurderer norsk tilknytning til rammeverket Continua Frist for oppdraget er 1. august 2014.

10 Vi vil gjøre det enklere for kommunene! 10

11 Dagens løsning: Hver tjeneste løses ulikt Bruker/Pasient Bruker/pasient Måleutstyr hos pasient Lokal hub Fagsystem/data-lager Helseperson 1. Primærhelse 2. Vaktsentral 3. Spesialist 4. Hjelpemiddel

12 Continua dekker hele området 1 Omsorg / Trygghet 2 Velvære / trivsel Personlig Helseteknologi 3 PCHA: Personal Connected Health Alliance 12

13 Continua Continua Health Alliance er en non-profit organisasjon som er åpen for deltagelse både fra industri og fra helsetilbydere. Formålet er gjennom konsensusprosesser og/eller avstemninger, å bli enige om hvilke internasjonale standarder som skal velges for velferdsteknologi og mhelse Alt arbeid i Continua bygger på internasjonale standarder 13

14 Hypotese: Continua er egnet som rammeverk Det finnes ingen andre etablerte rammeverk for velferdsteknologi Continua har et test og sertifiseringsprogram Norsk medlemskap i Continua Health Alliance vil kunne gi mulighet til å påvirke valg av internasjonale standarder og utvikling av guidelines Nordisk samarbeid om Continua vil gi Norden større internasjonal innflytelse innen standardiseringsarbeidet for velferdsteknologi Continua vil kunne gi standardiserte plug-and-play løsninger på komponentnivå og følgelig gi kundene fleksibilitet til å velge de mest hensiktsmessige komponentene

15 Personal Device Thermometer Pulse Oximeter Aggregation Manager Telehealth Service Center Health Records/ Networks Pulse / Blood Pressure Weight Scale Glucose Meter Cardio / Strength Independent Living Activity PHR EHR Peak Flow Medication Adherence Physical Activity Electrocardiogram Personal Area Network (PAN) Interface Wide Area Network (WAN) Interface Health Record Network (HRN) Interface NHIN HIE Insulin Pump

16 Independent living activity hub Dekker standarder for trygghetsalarmer. Beskriver hvilke sensorer som kan knyttes til og hvordan disse signalene skal sendes og mottas: Fall sensor Bevegelses sensor Dør sensor Seng/stol sensor Lys sensor Røyk sensor Temperatur sensor Personlig alarm sensor Sengevæting

17 Alternativer til Continua 1. Etablere egne rammeverk i de nordiske landene basert på noen av de samme internasjonale standardene som Continua. 2. Bygge en egen standardportefølje. 3. Knytte seg til det arbeidet som gjøres i EU gjennom AAlliance. De peker på mange standarder for velferdsteknologi, men har ikke etablert et rammeverk med retningslinjer (guidelines), test- eller sertifiseringsordning. 4. Nullalternativet er at markedet selv løser problemet, eller fortsetter å utvikle parallelle proprietære løsninger

18 Continua anbefales som rammeverk for velferdsteknologi 1. Norge blir fullverdig medlem med stemmerett i Continua Health Alliance 2. Det anbefales at Continua alltid skal brukes dersom det er mulig Anbefalt standard fra 2016 Obligatorisk fra Norge skal aktivt bidra til at internasjonale standarder følges 4. Det etableres et Continua Health Alliance Service Center Norway 5. Nordisk samarbeid om et Continua Health Alliance Test and Certification Center

19 Nasjonal og internasjonal standardisering

20 Internasjonale standarder

21 Forbrukermarkedet

22 Egne målinger

23 23

24 Apple, Samsung, Microsoft og Google satser på helse How are you? now has a really accurate answer. Heart rate, calories burned, blood sugar, cholesterol your health and fitness apps are great at collecting all that data. S Health HealthKit

25

26

27 Hjerterytmeovervåker Glukosenivåovervåking Trådløs internettilgang Bil-til-bil-kommunikasjonsteknologi Identifiserer fotgjengere Parkeringsassistent Varsel om kryssing av midtlinje Automatisk avstand til bilen foran Varsel om fare for kollisjon Varsel om fare for utforkjøring Varsel om service Varsel om du blir trøtt Bilindustrien

28 Nye Østfoldsykehuset 28

29

30 Hindre Lock-in/Lock-out situasjon Helsedirektoratet må følge med på hva som skjer De standarder vi velger og de råd vi gir må ivareta også det som skjer i det store konsumentmarkedet Det er bare 4 år siden ipad ble lansert! Vi skal ivareta at måledata eller alarmer kan inngå i ehelsesystemene (journal)

31 Utviklingen

32 Kalkulasjoner pr sekund Framtida blir ulik fortida! 1958 til 1963: PC-ene har blitt 1000 ganger raskere 1963 til 2006: PC-ene har blitt 4 milliarder ganger raskere Cray-2 superdatamaskin i 1985 til 35 millioner dollar hadde omtrent samme regnehastighet som en ipad 2 i 2011 til under 1000 dollar. 2060: Alle mennesker: : Menneske: : Mus: : Insekt:10 8 Antall år med utvikling

33 Personlig medisin

34 Kronikk i Aftenposten naivt og uvitenskapelig på grensen til det uforsvarlige

35 Feil Viborg Sykehus i Danmark 69 prosent av pasientene lagt inn på akutten ble utsatt for feilmedisinering

36 Analyse av store datamengder

37 Kan en matematisk algoritme bli din neste konsultasjon? The X PRIZE Foundation: AI Lege. Premie 10 mill USD "det første laget som greier å lage en kunstig intelligens-løsning som kan tilby en medisinsk diagnose så god som eller bedre enn en diagnose fra en gruppe på 10 særlig kvalifiserte leger." Visjonen for AI lege er at det skal være i stand til å kommunisere på alle språk og være tilgjengelig fra en mobiltelefon.

38 DNA - analyse

39 Mot kontinuerlig overvåking? Medisinske tjenester Helsedata/kunnskap Sykehus Pleie Sosiale medier Min helsebank Personlig bio-domene Kognitive funksjoner Glucose måling Aktivitet Bevegelse Hjerneaktivitet EEG Medisinering automatisk Årvåkenhet

40 Ansvar

41 Pasienten tar større ansvar for egen helse

42 Nordisk samarbeid

43 Continua i Danmark Sunnhedsstyrelsen: Continua er en av byggesteinene i nasjonal handlingsplan for velferdsteknologi (telemedisin). Continua inngår som viktig element i referansearkitekturen Dansk Industri Pådriver for å få innført Continua som rammeverk. Det vil gi danske løsningsutviklere en plattform for innovasjon og et potensielt større marked. Continua inngår i alle offentlige anbudsdokument innen velferdsteknologi (telemedisin). Danmark gjennomfører pilotering av løsninger på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

44 Det søkes etablert et godt og aktivt nordisk samarbeid Samarbeidet bør omfatte: Valg av standarder og rammeverk Samarbeid om test- og sertifisering

45 Letter of intent (Nordisk intensjonsavatale) Representatives from health authorities in the Nordic Countries; Sweden, Norway, Finland, and Denmark establish this Letter of Intent to foster Nordic cooperation in health informatics, especial about standards and architecture for welfare technology (TeleHealth and TeleCare). All parties will encourage the following activities to promote Nordic cooperation: a) Exchange of information materials, technical specifications and plans b) Exchange of personnel c) Joint development and meetings d) Technical assistance

46 Velferdsteknologi og ehelse/mhelse

47 Lovverket er/blir endret St.mld. 9: En innbygger en journal Ny pasientjournallov Ny helseregisterlov Mer helhetlig helsetjeneste, hvor informasjonen om pasienten er tilgjengelig for behandleren ved behov. Den nye pasientjournalloven skal regulere hvordan helseopplysningene skal brukes til å yte helsehjelp, mens den nye helseregisterloven omhandler bruk av helseopplysninger til andre formål

48 De samme standardene skal kunne brukes Standardene og arkitekturen skal dekke velferdsteknologiprogrammet, men de samme standardene og arkitekturen skal også kunne brukes for personlig helse og mhelse

49 Be Healhty be Mobile

50 WHO/ITU har bestemt seg for Continua WHO/ITU og mhealth

51 Tema for presentasjonen

52 CEN/TC 431 Trygghetsalarmer

53 Bakgrunn Analoge trygghetsalarmer skal fases ut og erstattes med nye digitale tjenester som en del av en trygghetspakke IP-basert, over flere bærere Vil ha flere funksjoner enn det analoge som vil gi mulighet til tjenesteinnovasjon Trygghetsalarmer er en del av en større satsning på velferdsteknologi Toveiskommunikasjon er viktig ved 90% av alarmene er det ikke behov for utrykning 53

54 Erfaringer fra Sverige 1. Kommunene må gjennomføre et teknologiskifte 2. Alarmmottakssystemene må skiftes ut og gjøres digitale 3. Bruk av tonesignalering for å sende data må unngås 4. Kommunene bør ta et totalansvar for kommunikasjonskjeden. 5. Kommunene bør utnytte de muligheter som ligger i en digital kommunikasjonsplattform 6. Ny teknologi gir utfordringer og behov for ny og økt kompetanse 7. Overgang til digital kommunikasjonsplattform krever mye forarbeid og planlegging 54

55 Svensk standard: SS SCAIP: Digital utprøving i Sverige Borås: Nasjonal pilotkommune Ulike implementeringer i ulike kommuner Mobil (med rooming) Fast tilknytting (fiber/kobber) Alarmsentral med tilknyttede brukere 1 hovedsentral + backupsentral Kommuner kan ha sitt eget mottak (krever bare en web-leser) 2 norske kommuner er knyttet opp Sentral overvåking av alle linjer og utstyr (1 min)

56 Erfaringer fra Norge Variabel og stedvis dårlig mobildekning Dårlig dekning inne i bygg GSM-nettet oppleves mer sårbart for vær og vind Tordenvær medfører i større grad enn før at trygghetsalarmene blir ødelagt Problemer i forbindelse med strømbrudd (manglende/dårlig batteri backup) Manglende automatisk restart av alarmer etter strømbrudd Dårlig lydkvalitet på toveis tale Utfordringer med opplæring av brukere og pårørende 56

57 CEN/TC 431 WG1 Teknisk standard for digitale trygghetsalarmer Norge leder arbeidet med å få en Europeisk standard SCAIP-standarden fra Sverige Utprøvd i en del svenske kommuner WG2 Tjenestestandarder for trygghetsalarmer

58 Generelle anbefalinger IP som hoved bærer for kommunikasjon Fast IP og mobil IP likestilles Løsninger med analog-digital oversettere frarådes Sim kort med Nasjonal roaming anbefales for trygghetsalarmer Kritiske tjenester Alternativ kommunikasjons kanal anbefales som krav

59 Referansearkitektur

60 Trinn 1: Standarder Trinn 2: Rammeverk og arkitektur Trinn 1: Continua sørger for at data fra trygghetsenheter eller personlig helseteknologi blir registrert, kommunisert og forstått ved å bestemme hvilke standarder som skal brukes og hvordan standardene skal implementeres. Trinn 2: For at informasjon skal bli tilgjengelig forutsettes et rammeverk og en arkitektur som gjør det mulig enten informasjonen er lagret lokalt, regionalt eller nasjonalt. Arkitekturen for velferdsteknologi må henge sammen med den øvrige overordnede arkitekturen for ehelse. Arbeidet med rammeverk og arkitektur planlegges gjennomført i siste halvår

61 Kompleks samspill Velferdsteknologi er et område som omfatter et komplekst økosystem hvor det kan gjøres valg mellom svært mange standarder, infrastrukturer, lagringsmuligheter, kommunikasjonsmuligheter og arkitekturer. For å få dette til å fungere i en helhet, må det til en utstrakt grad av standardisering og valg av arkitekturer og overordnede systemer

62 SAVE Standarder og arkitektur for velferdsteknologi og mhelse

63 SAVE: Standarder og arkitektur for velferdsteknologi og mhelse Bygge på internasjonale anerkjente standarder Standardene skal: Sikrer «plug-and-play» Ta utgangspunkt i brukers behov og mestringsevne Leverandørnøytrale og stimulerer til åpen konkurranse Aktøruavhengig for mottak av signaler og responsinstans Muliggjør et variert valg av avsender- og mottaksutstyr Sikrer nødvendig krav til driftssikkerhet/oppetid Ivaretar personvern og sikkerhet 63

64 Prosjektorganisering SAVE Standarder og arkitektur for velferdsteknologi og m-helse Prosjektforankring: Digitale innbyggertjenester Styringsgruppe Prosjektledelse faglig Prosjektledelse adm Prosjektgjennomføring og prosjektstøtte Kjerneteam Ekspertgruppe Referansegruppe Delprosjekter mhelse Nordisk samarbeid Trygghetsalarmer CEN/TC 431 Arkitektur Informasjonsspredning AAL Kunnskapsinnhenting

65 Kjerneteam Ekspertgruppe Referansegruppe Astrid Nyeng Roald Bergstrøm Espen Stranger Seland Thomas Tveit Rosenlund Helge T Blindheim Jarle Birketvedt Thor Steffensen Une Tangen Kjetil Løyning Bjørn Unneland Lasse Frantzen Siril Jonassen Rune Fensli Kjell Bratsbergsengen Knut Øvsthus Øivind Kure Babak Farshchian KommIT Standard Norge Norsk Helsenett Nasjonal IKT HF IKT Norge NHO/Abelia LFH Levereandørforening NAV Andre

66 4 Hendelser/registreringer mottas av: Sykehus, kommunal eller privat vaktsentral eller pasient/pårørende 2 Data fra medical device lagres i sentralt datalager Personlig helseteknologi Omsorgsteknologi Informasjons sentral Spesialist Kommunal Privat Personlig helseteknologi 3 Omsorgsteknologi Data fra medical device presenteres på Helsenorge Data fra medical device formidles til sentralt datalager via informasjonssentralen (fysisk, virtuelle eller f.eks. mobiltelefon) Det samme utstyret og de samme standarder brukes enten utstyret er levert av en spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, offentlig eller privat omsorgstjeneste eller privat/pårørende 1

67

68 Åpne møter/forankring

69 Velferdsteknologi: Prosjektperiode Continua-utredning Rammeverk: Standarder og arkitektur Pilotutredning nasjonal løsning Pilotimplementering i Helsenettet CEN utredning trygghetsalarmer Rammeverk for standarder og arkitektur Trygghetsalarmer: Foreløping løsning Continuautredning ferdig Europeisk standard for trygghetsalarmer Implementering av nasjonale velferdsteknologiløsninger Nasjonale løsninger for velferdsteknologi inklusive mhelse Prosjektstart Bruk av Continua forskriftsregulert

70 Hva mener dere?

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no Procedures Infrastructure Standards Competence Test-panel National and International Collaboration Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder

Detaljer

Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø

Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø Nordisk konferanse om velferdsteknologi Tromsø Innhold... 0 Dag 1: 16. Juni 2015... 3 Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen... 3 1.1 Velferdsteknologi i det nordiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid»

Namsskogan kommune. Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Namsskogan kommune Dokumentasjon og utprøving av velferdsteknologi i spredtbodde Namsskogan kommune «Vis vei, skap fremtid» Omsorgskapasitet FORMIDLING Livskvalitet KUNNSKAP Selvstendighet Et delprosjekt

Detaljer