Vi bygger Norge etiske dilemmaer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bygger Norge etiske dilemmaer?"

Transkript

1 Vi bygger Norge etiske dilemmaer? Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Norvegkonferansen Kristiansund 6. September 2010

2 Drivkrefter i samfunnet medfører mer transport Transport utgjør om lag 20 prosent av norske husholdningers forbruk Prognoser: Kjøpekraften vil øke rundt 50 prosent til 2020 Godstransportene har økt mye over tid og vil fortsatt øke mest Ferie- og fritidsreiser vil øke mest av personreisene

3 Avstandsutfordringer i distrikts-norge framkommelighetsproblemer og plassmangel i byene

4 Flere Nasjonal skal sykkelstrategi sykle

5 Mange flere skal gå

6 Mye mer kollektivtrafikk

7 Mer gods på sjø og bane Godstransport: Historisk utvikling: Prognose: Innenriks godstransport

8 Vegbygging og vegtransport Etiske dilemmaer Sikkerhet Transport og klima Vegbygging i natur- og kulturområder Vegtrafikk og lokal forurensning

9 Visjonen er basert på tre grunnpilarer Etikk Vitenskap Ansvar

10 NTP NTP angir et etappemål på 1/3 reduksjon dvs fra 1200 til 775 Dette krever økt innsats fra alle, også de som i dag ligger lavest i risiko

11 Ulykkesutviklingen antall drepte i vegtrafikken Antall drepte i trafikken

12

13 NTP hovedtrekkene i sikkerhetsstrategien Satsing på uhellstyper med høy alvorlighetsgrad (møte-, utforkjøring-, og fotgjengerulykker utgjør 86 %) trafikantrettet virksomhet rettes mot høyrisikogruppene (unge og eldre trafikanter, trafikanter med annen kulturell bakgrunn, MC førere) Politiets og Statens vegvesens kontrollinnsats må styrkes Ny teknologi (ITS) må tas i bruk Fylkeskommunene må bidra aktivt

14 Trafikkopplæring Føreropplæring Spesielle ungdomstiltak Kampanjer og informasjon Kontroll og overvåking 79 trafikanttiltak Straff og sanksjoner ITS rettede trafikanttiltak

15 Store vegprosjekter Investeringstiltak på eksisterende veg Drift og vedlikehold Fartsgrenser Areal og transportplanlegging Arrangementer på offentlig veg ITS tiltak på veg 46 vegtiltak

16 25 kjøretøytiltak Kjøretøykontroll ITS rettede kjøretøytiltak Tiltak for snøscooter og ATV

17 Utfordringer Økt levealder, flere 80+ med førerkort Økt bilbruk, særlig tungtrafikken Nye kjøretøytyper (SUV, ATV etc.) Økt motstand mot påbud og regler Mer aggressiv kjøring Fylkeskommunen har blitt en enda viktigere ts-aktør

18 8. Klimautslipp fra transport i Norge

19 Mål i Klimaforliket/Nasjonal transportplan Redusere klimagassutslippene med 2,5 4 mill tonn CO2- ekvivalenter i forhold til forventede utslipp i 2020

20 Klimakur Analyser for transport Biodrivstoff 1,8-1,9 mill tonn Øvrige kjøretøytiltak 0,8 mill tonn Øvrige tiltak 0,8 mill. tonn Kollektivtransport og sterke avgiftsøkninger inntil 1,2 mill. tonn Sum ca. 3-4,5 mill. tonn, hvor det laveste alternativet er uten restriksjoner på biltrafikken

21 Konklusjon transport forts. Mulig å nå 3-4,5 mill. tonn i 2020 Tiden er knapp Krever svært sterke restriksjoner på bilog/eller flytransport for å utløse hele potensialet Langsiktig strategi er viktig Samfunnsmessige konsekvenser av svært høye avgifter er ikke analysert

22 Vegtrafikk og lokal forurensning Etappemål i NTP: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy Figuren viser kilde til støyplage

23 Vegbygging i natur- og kulturområder Mål i NTP: Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord

24 Tunneler godt miljøtiltak eller uforsvarlig pengebruk? Lokale krav om mange og lange tunneler Beslutningsmyndighet uten kostnadsansvar Alternativ pengebruk?

25 Tunneler - en sikkerhetsutfordring Nye krav til nybygging og oppgradering

26 Tunneler fordeler og ulemper Fordeler: Unngår inngrep i natur- og kulturområder Færre utsatt for støy- og luftforurensning Kan være beste samfunnsøkonomiske alternativ Trygghet mot ras Kan bedre framkommeligheten Ulemper: Kostbart å bygge, drifte og vedlikeholde Risiko ved brann og eksplosjon Kan gi redusert framkommelighet Behov for omkjøringsveger Energikrevende Negativ opplevelse for trafikantene Syklister og gående kan miste tilbud

27 Rassikring Dilemma: Kostbart Liten statistisk risiko Viktig for mange samfunn og innbyggere

28 Drift og vedlikehold

29

30 Tilgjengelighet for alle Synshemmede Bevegelseshemmede Hørselshemmede Folk med barnevogn Barn Eldre UU-tiltak gir god effekt for alle. UU et klart ansvar, men kanskje ikke et dilemma?

31 Bompenger har aksept Store utbyggingsbehov Bompengene brukes til vedtatt formål Kjøpekraft Akseptable innkrevingskostnader God tillit til systemet

32 Bompengeprosjekter i Norge Tromsø (bensinavgift) E69 Magerøya Rv. 680 Imarsundet Bomringer m.v. i byer Enkeltprosjekter Bompengebetaling på ferjer Innkreving med AutoPASS Automatiske bomstasjoner E39 Krifast Rv. 64 Atlanterhavsunnelen Sykkylvsbrua Rv. 661Straumsbrua Rv. 658 Ålesundtunnelene Rv. 653 Eiksundsambandet Namsos Rv. 714 Hitra - Frøya E39 Øysand - Thamshamn E6 Trondheim - Stjørdal Rv. 5 Naustdaltunnelen E39 Teigen - Bogen Rv. 566 Osterøybrua Rv. 5 Fjærland - Sogndal Rv. 5 Fodnes - Mannheller Rv. 7 Hardangerbrua Bergen Rv. 546 Austevollbrua Rv. 4 Reinsvoll - Hunndalen Rv. 551 Folgefonntunnelen Rv. 35 Lunner - Gardermoen E39 Trekantsambandet Rv. 2 Kløfta - Nybakk E39 Borevik - Jektevik Oslo og Bærum Rv. 544 Halsnøysambandet Rv. 23 Oslofjordforbindelsen E134 Rullestadjuvet E18 ved Askim (Østfoldpakka) Haugalandspakken E6 ved Moss (Østfoldpakka) Rv. 47 T-forbindelsen Rv. 519 Finnfast Nord-Jæren Rv. 45 Gjesdal E39 Listerpakken Rv. 9 Setesdalsvegen E18 Vestfold Tønsberg E18 Aust-Agder Kristiansand E6 Svinesundforbindelsen

33 Bompenger Innkrevingskostnader Driftskostnader 17,0 % 15,0 % 13,0 % Driftskostnader 11,0 % 9,0 % 7,0 %

34 Veien framover Regionale/fylkeskommunale bompengeselskaper Obligatorisk AutoPASS-brikke

35 Skarnsundet bru

36 Trollstigen/ Geiranger- Trollstigen

37 Sohlbergplassen/ Rondane

38 Nasjonale turistveger- Aurland

39 Tungeneset/ Senja

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Velkommen til Norge og til Statens vegvesen

Velkommen til Norge og til Statens vegvesen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Velkommen til Norge og til Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Agenda for dagen 11.00 Velkommen v/ vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer