KEuroCalc-håndboken. Éric Bischoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KEuroCalc-håndboken. Éric Bischoff"

Transkript

1 Éric Bischoff

2 2

3 Contents 1 Introduksjon 5 2 Bruke KEuroCalc Foreta konverteringer Addisjon og substraksjon Multiplikasjon og divisjon Bruk av prosentverdier Bruk av midlertidig minne Kommandoreferanse Standardsnarveier Knappene Vinduet for innstillinger Referansevalutaen Standardvaluta Avrunding Forfattere og lisensbetingelser 14 A Installasjon 15 A.1 Hvordan få tak i KEuroCalc A.2 Systemkrav A.3 Kompilering og innstallasjon

4 Abstract KEuroCalc er en universell valutekonverterer og kalkulator. beskriver versjon Denne dokumentasjonen

5 Chapter 1 Introduksjon KEuroCalc er en universell valutakonverterer og -kalkulator. 1. januar 2002 sluttet 12 europeiske land seg til en felles myntenhet, euro ( ). Det samme vil antakelig skje med noen Øst-Europeiske land i KEuroCalc hjelper: Under overgangsperiodene For å verifisere ens bankkonto, når det betales i både euro og den gamle myntenheten (italienske lire, for eksempel). For å kontrollere et varekjøp, og kalkulere vekslepengene hvis en betaler med en seddel fra den gamle myntenheten. Flere år etter overgangsperiodene For å få en idé om verdien til ting i den gamle myntenheten i ethvert steg i kalkuleringene. Til enhver tid For å foreta konverteringer mellom euro og andre valutaer, for eksempel britiske pund, i henhold til de daglige kursene gitt av Den europeiske sentralbanken (ECB). For å foreta en konvertering mellom to valutaer som er med på listen fra sentralbanken. For å foreta konverteringer mellom US dollar og andre valutaer ifølge de daglige kursene definert av New Yorks føderale bank for reserver (NY FRB). For å foreta konverteringer mellom to valutaer som er med på listen utgitt av NY FRB. KEuroCalc har følgende fordeler når det gjelder behagelighet og brukbarhet: Mellomverdier og resultat vises i både referansevalutaen (euro eller US dollar) og den andre valutaen. Det er et seperat inndatafelt hvor en ny verdi kan skrives inn uten å fjerne den gamle. Utformingen er veldig lik en vanlig lommekalkulator, selv om en verdi som skrives inn kan være en verdi i referansevalutaen (euro eller US dollar), en verdi i en annen valuta, en prosentdel eller et enhetsløst tall. Tastene trykkes i den samme rekkefølgen som det er vanlig å si handlingene i. Feil kan enkelt rettes med den spesielle retteknappen som kan fjerne den siste inndataen, så lenge det Valider ble trykket. Tall vises i henhold til de lokale innstillingene; med enten et punktum eller et komma som angitt i KControl-innstillingene. 5

6 Det går an å velge ønsket referansevaluta (euro eller US dollar), hvilken annen valuta som skal brukes når KEuroCalc startes, og hvilken avrundingsmetode som skal brukes. KEuroCalc tillater følgende operasjoner: Konvertering fra og til referansevalutaen (euro eller US dollar). Systematisk avrunding av det viste resultatet, mens det kalkuleres internt med presisjonen til de matematiske bibliotekene. Vanlig addering, substraksjon, multiplikasjon og divisjon. Finne en prosentdel, addedere en prosentdel eller substrahere en prosentdel. Muligens for å lagre verdier i et midlertidig minne, eller bruke minnet som en endrende totalverdi. Her er noen av KEuroCalcs begrensninger: Ingen parenteser eller innviklede uttrykk. Noen avrundinger er feile på grunn av begrensninger i det matematiske biblioteket. Inflasjonsvalutaer kan ikke håndteres på grunn av begrensinger i visningsstørrelsen; men med endringene i den nye tyrkiske lira med fjerning av seks nuller, er ikke dette et stort problem lenger. Kurser fra New Yorks føderale bank for reserver er ikke tilgjengelige under perioder som f.eks. jul og påske. WARNING KEuroCalc garanterer ikike nøyaktigheten til valutakursene, og du kan gjerne kontrollere dem med andre verktøy. Forfatteren påtar seg intet ansvar hvis resultater er ukorrekte eller ikke som forventet, i henhold til lisensavtalen. Vær også oppmerksom på at valutakursene lastes ned med en ukryptert og derfor usikret forbindelse til datakildene, Den europeiske sentralbanken eller New Yorks føderale bank for reserver. En angriper kan forvirre KEuroCalc ved å lage falske valutakurser, eller, konspirasjonsteorier til side, kan det simpelthen skje en feil under overføring av data. 6

7 Chapter 2 Bruke KEuroCalc 2.1 Foreta konverteringer 1. Velg BEF - belgiske franc (francs belges) fra listen over valutaer nederst i programmet. Hvis valutaen ikke er tilgjengelig, gå til Innstillinger og velg Euro, uten Internett-tilgang. Da skal valutaen være tilgjengelig. 2. Skriv inn 1000 ved hjelp av tastaturet eller knappene i programmet. Mens du skriver kommer sifrene fram i Inndata-feltet. Skrivefeil kan rettes med Backspace-tasten eller <-- knappen. 3. Klikk på FB-knappen eller F-tasten for å skrive tallet inn som en verdi angitt i valutaen. Merk at alle taster som ikke har en spesiell funksjon kan brukes akkurat som F, så det går an å bruke for eksempel B eller X i stedet. 4. Nå vises resultatet i Resultat-vinduet til høyre i programmet. Svaret blir 24,79, hvis du brukte de innebygde valutakursene. 7

8 1. Velg BEF - belgiske franc fra listen over valutaer, i nede i programvinduet. Dette er ikke nødvendig hvis belgiske franc allerede er valgt. 2. Skriv inn Klikk på -knappen eller E-tasten. 4. Resultatet vises nå i Resultat-feltet til høyre. Svaret er 1008,50 FB hvis du brukte de innebygde valutakursene. Det egentlige resultatet er 1008,4975, men dette avrundes til nærmeste hundredel av en belgisk franc. Avrundingen avhenger av hvilke avrundingsregler og hvilken valuta som er valgt. For eksempel er de offisielle reglene for belgiske franc å avrunde til nærmeste hundredel, mens for italienske lire er det nærmeste hele tall. Dette kunne også vært gjort tastaturer slik: 25 Enter E. 1. Velg DEM - tyske mark fra listen over valutaer. 2. Skriv inn Klikk på DM-knappen eller bruk tastene D eller M. 4. Velg ESP - spanske peseta for å se beløpet (61,36 hvis du brukte de innebygde valutakursene) uttrykt i spanske peseta i Resultat-feltet. 2.2 Addisjon og substraksjon 1. Skriv inn 3 og klikk på +. Merk at 3 vises som en enkel verdi på én linje, uten en valutaenhet. 2. Skriv inn 5 og klikk på Send-knappen eller bruk Enter-tasten. Resultatet, 8, vises til høyre. 1. Forsikre deg om at de variable valutakursene er tilgjengelige. Hvis ikke, klikk på Innstillinger og velg enten Euro, Den europeiske sentralbanken elle rdollar, New Yorks føderale bank. Velg så USD - US dollar fra listen over valutaer. Dette elementet vil ikke være tilgjengelig hvis du ikke har Internett-tilgang, fordi de variable kursene mellom euro og US dollar ikke kan avgjøres. 2. Skriv inn 100 og klikk på $-knappen. 3. Klikk på --knappen eller --tasten. Merk --tegnet til venstre i Inndata-feltet. 4. Skriv inn 32,50 og likk på -knappen. 5. Les resultatet i Resultat-feltet til høyre. Svaret avhenger av valutakursene. Merk at du under hele prosessen har kunnet lese verdiene i både US dollar og euro. Det viktig å ta hensyn til at dataklidene (Den europeiske sentralbanken eller New Yorks føderale bank for reserver) ikke nødvendigvis gir samme kurs mellom euro og US dollar. 1. Velg FRF - franske franc i listen over valuter hvis den allerede ikke er valgt. 2. Skriv inn 32,5 og klikk på. 3. Klikk på - eller bruk tastaturets --tast. 4. Skriv inn 500 og klikk på FF-knappen eller F-tasten. 5. Resultatet (-43,72 C hvis du bruker de innebyde kursene) er negativt, og indikerer at du skal få penger igjen. +/--knappen eller S-tasten endrer fortegn. NOTE Ikke prøv å addere euro med en simpel verdi (uten valutaenhet); det er like dumt som å addere 5 meter og 3 kilogram! 8

9 2.3 Multiplikasjon og divisjon 1. Velg AUD - australske dollar fra listen over valutaer. 2. Skriv inn 2 og klikk på. 3. Klikk på X-knappen eller *-tasten. Legg merke til X-tegnet til venstre i Inndata-feltet. 4. Skriv inn 3,2 etterfulgt av Send-knappen eller Enter-tasten. Dette betyr 3,2 enheter til 2 per strykke. 5. Resultatet i australske dollar er en konvertering av 6,4 C. Du kan òg bruke andre rekkefølger, som 3,2 = * 2 C eller 3,2 * 2 C. NOTE Det er ikke mulig å multiplisere X euro med Y dollar, akkurat som det ikker er mulig å multiplisere 10 fingre med 2 ører. 2.4 Bruk av prosentverdier 1. Velg JPY - japanske yen fra listen over valutaer. 2. Skriv inn 3000 og klikk på -knappen eller Y-tasten. 3. Skriv inn 20 og klikk på %-knappen eller %-tasten. Verdien må skrives inn før prosenttegnet, akkurat som med multiplikasjon. 4. Se på resultatet; det tilsvarer 600 yen. 1. Velg JPY - japanske yen fra listen over valutaer. 2. Skriv inn 3000 og klikk på -knappen eller Y-tasten. 3. Klikk på +-knappen eller +-tasten. 4. Skriv inn 20 og klikk på %-knappen eller %-tasten. Verdien må skrives inn før prosenttegnet, akkurat som med multiplikasjon. 5. Da denne manualen ble skrevet, var resultatet 26,96 eller Velg JPY - japanske yen fra listen over valutaer. 2. Skriv inn 3000 og klikk på -knappen eller Y-tasten. 3. Klikk på --knappen eller --tasten. 4. Skriv inn 20 og klikk på %-knappen eller %-tasten. Verdien må skrives inn før prosenttegnet, akkurat som med multiplikasjon. 5. Se på resultatet, som da dette ble skrevet var 17,97 eller

10 2.5 Bruk av midlertidig minne 1. Gjør kalkuleringene. 2. Klikk på Min (Lagre i minne)-knappen for å lagre verdien i Resultat-feltet. Da blir også de andre minneknappene tilgjengelige. 3. Gjør et annet arbeid med kalkulatoren. 4. Hent verdien fra minnet ved å klikke på MR (Hent minne)-knappen. Verdiene lagres internt uten valuta eller i referansevalutaen (euro eller US dollar) med den høyestre presisjonen som tillates av biblioteket for matematikk. I sjeldne tilfeller kan dette føre til problemer hvis den lagrede verdien er en avrundet verdi i en ikke-referanse valuta. 1. Klikk på Tilbakestill-knappen. Merk at dette sletter alt: inndataen, resultatet og minnet. 1. Regn den første halvdelen først: 3,1 * 5,2 C. 2. Lagre resultatet i minnet med Min-knappen. 3. Regn den andre halvdelen: 2,7 * 8,9 C. 4. Legg resultatet til minnet med M+-knappen. 5. Hent summen med MR-knappen. Det finnes også andre metoder, som 3,1 * 5,2 C Min 2,7 * 8,9 C + MR. 1. Regn den første halvdelen først: 3,1 * 5,2 C. 2. Lagre resultatet i minnet med Min-knappen. 3. Regn den andre halvdelen: 2,7 * 8,9 C. 4. Substraher resultatet fra minnet med M--knappen. 5. Hent summen med MR-knappen. Sekvensen 3,1 * 5,2 C Min 2,7 * 8,9 C - MR regner forskjellen i omvendt rekkefølge. 10

11 Chapter 3 Kommandoreferanse 3.1 Standardsnarveier Alt+F4 Avslutter KEuroCalc Alt+A Viser disse hjelpesidene Alt+C Flytter fokus til valutalisten Alt+H Viser Om-vinduet 0-9 Skriver inn siffre. eller, Desimaltegn +, -, * og / Addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon Enter Validerer inndataen osm en enkel, valutaløs verdi % Validerer inndataen som en prosentdel Backspace Fjerner siste siffer, desimaltegn eller operatør Tab og Shift+Tab Flytter fokus fra en knapp til den neste eller forrige Piltastene Flytter fra en valuta til en annen når brukt i valutalisten Mellomrom Klikke på knappen som er i fokus E eller $ Validerer inndataen som en verdi uttrykt i referansevalutaen (euro eller US-dollar) S Endre fortegn på resultatet Alle andre taster Validerer inndataen som et tall i den andre valutaen 11

12 3.2 Knappene 0 til 9 Skriver inn siffre. eller, Desimaltegn <- Fjerner siste siffer, desimaltegn eller operatør AC Tøm både inndata- og resultat-feltet eller $ Validerer inndataen som en verdi uttrykt i referansevalutaen (euro eller US-dollar) Knappen merket med navnet til en annen valuta Validerer inndataen som et tall i den andre valutaen Send Validerer inndataen osm en enkel, valutaløs verdi >% Validerer inndataen som en prosentdel +/- Endre fortegn på resultatet Min, MR, M+ og M- Lagre resultatet i minnet, hente minnet inn i resultatet, legge resultatet til minnet og trekke resultatet fra minnet /, X, - og + Addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon Tilbakestill Tilbakestill både inndataen, resultatet og minnet Om Viser Om-vinduet Hjelp Viser disse hjelpesidene Listen med valutakoder og -navn Velger en annen valuta å arbeide med 3.3 Vinduet for innstillinger Referansevalutaen Denne innstillingen angir referansevalutaen (euro eller US dollar), og hvor KEuroCalc skal hente valutakursene mellom referansevalutaen og andre valutaer. Alternativene er som følger: Euro, uten Internett-tilgang 12

13 Euro er referansevalutaen. Ingen variabel kurs brukes eller lastes ned, og kun valutaene som har en fast kurs med euroen er tilgjengelige. Denne innstillingen er tilpasset maskiner uten Internett-tilgang. Euro, Den europeiske sentralbanken Euro er referansevalutaen. KEuroCalc prøver å hente oppdaterte valutakurser fra Den europeiske sentralbanken (ECB), men kommer også med forhåndsdefinerte kurser. US dollar, New Yorks føderale bank US dollar er referansevalutaen. Det er ingen faste kurser, og KEuroCalc prøver å laste ned de variable kursene fra New Yorks føderale bank for reserver. KEuroCalc har for øyeblikket problemer med å avgjøre datoen til de siste kursene som banken gir ut, grunnet forskjell i tidssoner og helligdager. Derfor ber programmet for sikkerhets skyld om gårsdagens kurser, noe som selvfølgelig ikke er en optimal løsning Standardvaluta Denne innstillingen angir den andre valutaen som brukes når KEuroCalc startes eller når brukeren validerer de nye innstillingene. Vær oppmerksom på at den valgte valutaen kanskje ikke får kurser fra kurskilden. I sånne tilfeller brukes den første tilgjengelige valutaen Avrunding Denne innstillingen bestemmer hvordan resultatene vises i resultat-feltet. Interne kalkuleringer gjøres med den høyeste presisjonen som tilbys av det matematiske biblioteket, men det er sjelden nødvendig å vise noe mer nøyaktig enn hundredeler. Følgende avrundsmetoder er tilgjengelig: Offisielle avrundingsregler EUs konverteringsregler eller andre offisielle konverteringsregler brukes. Dette betyr for eksempel at japanske yen og italienske lire avrundes til nærmeste heltall, mens euro og US dollar avrundes til nærmeste hundredel ( cent ). For eksmepel blir 158,323 yen avrundet til 158 yen, og 12,537 euro til 12,54 euro. Minste mynt Resultatet avrundes til nærmeste verdi i den minste tilgjengelige mynten i valuaten. For myntenheter som ikke lenger er i bruk, som italienske lire, brukes den minste mynten som var i sirkulasjon, i dette tilfellet 50 lire. For example, Italian liras would be rounded to 1250 liras Norwegian crowns would be rounded to crowns. KEuroCalc mangler informasjon om den minste mynten i mange land. Send gjerne en feilrapport hvis programmet bruker feil verdi for den minste mynten. Ingen avrunding Den kalkulerte verdien vises uforandret. 13

14 Chapter 4 Forfattere og lisensbetingelser KEuroCalc Kopirett tilhører KEuroCalc-utviklerne. Éric Bischoff - utforming og implementering Melchior Franz - utforming og testing Bas Willems - grafikk Kopirett for dokumentasjonen tilhører Éric Bischoff Dokumentasjonen ble gjennomgått av Philip Rodrigues Oversatt til norsk (bokmål) av Alexander N. Sørnes This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License. This program is licensed under the terms of the GNU General Public License. 14

15 Appendix A Installasjon A.1 Hvordan få tak i KEuroCalc KEuroCalc er den del av KDE extragear-utils-pakken. Den nyeste versjonen av KEuroCalc kan lastes ned fra programmets hjemmeside. A.2 Systemkrav For å installere KEuroCalc må du ha KDE 3.4. Alle nødvendige biblioteker finnes på ftp.kde.org, FTP-tjeneren til KDE-prosjektet. A.3 Kompilering og innstallasjon Skriv inn følgende i rotkatalogen til KEuroCalc-distribusjonen for å installere programmet: %./ configure % make % make install Siden KEuroCalc bruker autoconf og automake, bør det ikke være noe problem å installere det. Hvis det allikevel ikke virker, rapporter det til KEuroCalcs forfatter. 15

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer