Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1T. TI-NspireCAS"

Transkript

1 Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-NspireCAS

2 Innhold 1 Om TI-NspireCAS Applikasjonene Dokumenter Regning Tallregning Regnerekkefølge Tallet π Minne og variabler Kvadratrot Parenteser Brøk Store og små tall Sinus, cosinus og tangens n-terøtter Potenser Logaritmer Funksjoner Tegning av grafer for hånd Tegning av grafer på det digitale verktøyet Utregninger på grafen Finne y når du kjenner x Finne x når du kjenner y Nullpunkter Topp- og bunnpunkter Skjæringspunkter mellom grafer Derivert Tangent Lineær regresjon 24 5 Likninger Likninger av andre og tredje grad Likningssett Sannsynlighetsregning n r Simulering

3 Innledning Dette heftet er ment som en beskrivelse av dataprogrammet TI-NspireCAS som digitalt verktøy i undervisningen i faget «Matematikk Vg1T», studieforbedredende utdanningsprogram. Heftet er tilpasset læreverket Sigma matematikk, Gyldendal Undervisning, og inneholder referanser til framstillingen der. Heftet er utviklet i samarbeid med Texas Instruments Norge. Henvisninger fra boka Følgende er en oversikt over de sidetallene i læreboka som har referanse til digitale verktøy. Lista gir deg en oversikt over hvilket avsnitt i dette heftet som omhandler det aktuelle emnet i læreboka. Henvisningene refererer til sidetall i Sigma matematikk 1T, 2. utgave, Gyldendal Undervisning, I den elektroniske utgaven av heftet er referansene klikkbare. Sidetall i læreboka Emne Avsnitt i dette heftet 10 Tallregning Regnerekkefølge Likningssett Regresjon 4 86 Potenser Negative potenser Lese standardform Taste inn standardform N-terot Brøkeksponent Lage verditabell Logaritmer nc r Andregradslikning Sinus, cosinus, tangens Inversfunksjonene Tegne graf Informasjon fra grafer Regne ut funksjonsverdi Regne ut den deriverte Finne tangent 3.4 3

4 1 Om TI-NspireCAS Dette heftet omtaler dataprogrammet TI-NspireCAS fra Texas Instruments. Dette matematikkverktøyet finnes også som en håndholdt kalkulator med nøyaktig samme funksjonalitet som programmet. Du trenger bare en av disse. TI-NspireCAS er ment å dekke alt behov for digitale verktøy i matematikk og andre realfag i skolen. Dokumenthåndtering og utskrifter er tilpasset elektronisk innlevering og deling og videreutvikling av oppgaver sammen med andre. TI-NspireCAS kan lastes ned i prøveversjon på com/norge. Prøveversjonen har ingen begrensninger i funksjonalitet, men har begrenset varighet. På nevnte nettside finner du også lærestoff og opplæringsanimasjoner for programmet. 1.1 Applikasjonene Når du åpner et nytt dokument i TI-NspireCAS, får du forslag om å legge til en såkalt applikasjon på en side. En applikasjon i TI-NspireCAS er en type anvendelse på matematikken. Programmet opererer med applikasjonene kalkulator (som tilsvarer en avansert lommeregner), grafer og geometri, lister og regneark, tekstbehandler og data og statistikk. Dersom du velger «Grafer & Geometri», får du opp et koordinatsystem for dynamisk geometri og grafgeometri. En passende verktøylinje er kommet fram, og du kan arbeide med funksjonsanalyse og geometri i samme miljø. 4

5 Du kan nå åpne en ny side og legge en ny applikasjon på denne siden, eller du kan dele en side for å ha to eller flere applikasjoner på denne. Nedenfor, på side 6, finner du et eksempel på en side som er delt i tre, med tekst øverst til venstre, kalkulator nederst til venstre og grafer og geometri til høyre. 1.2 Dokumenter Når du lager flere sider i samme dokument, får du et rullefelt til venstre med oversikt over sidene, omtrent som i et presentasjonsverktøy, som for eksempel Microsoft PowerPoint. Hvert dokument kan bestå av flere oppgaver og hver oppgave kan bestå av flere sider. Hver gang du åpner en ny oppgave, blir variablene nullstilt. 5

6 2 Regning 2.1 Tallregning Du taster inn regnestykker omtrent som på en vanlig lommeregner, med for gange og «/» for dele. Svaret får du når du trykker enter (linjeskift). Du kan taste inn fra tastaturet. Når du da trykker enter, forenkles uttrykket til pen matematikknotasjon. Taster du inn (2+3) a 3 8, blir det konvertert til 5 a 3 8. Alternativt kan du bruke maler for å lette inntastingen ved å velge «Matematiske sjabloner» fra Verktøy-menyen. TI-NspireCAS regner eksakt. Det betyr at den unngår avrundinger og desimaltall så ofte som mulig. Dersom du vil ha svaret i desimaltall, holder du inne ctrl-tasten (kommando-tasten på Macintosh-maskiner) samtidig med at du trykker på enter. 6

7 Du kan velge om du vil at programmet skal regne eksakt, avrundet med desimaltall eller gjøre det som passer best. Innstillingene finner du i Fil > Innstillinger Dokumentinnstillinger > Eksakt eller tilnærmet. 2.2 Regnerekkefølge Vanlig regnerekkefølge er innebygd i programmet. Så vi kan taste rett inn slik det står. Utregningen taster vi inn som det står og avslutter med enter. Programmet bruker cirkumflex ( ) for potenser. På noen datamaskiner må man taste et mellomrom etter. Når vi trykker på, flytter markøren seg opp i eksponenten. Når du er ferdig med å taste det som skal stå i eksponenten, trykker du på høyrepil. Dersom vi skal omgå regnerekkefølgen, må vi angi ønsket rekkefølge med parenteser, som for eksempel i utregningen 7 ( ( 3)) 2, som tastes inn slik: Når du taster venstreparentes, legger programmet også til en høyreparentes til høyre for markøren, slik at du ikke skal glemme å lukke parenteser. Du avslutter parenteser med selv å taste høyreparentes eller høyrepil. 2.3 Tallet π For å skrive inn π, taster vi «pi», og programmet gjør det om til π. Vi kan også velge tegnet på symbolpaletten. 2.4 Minne og variabler Du kan enkelt lagre tall eller uttrykk for seinere bruk i programmets minne. Alle svar lagres automatisk i det midlertidige minnet «Ans». La oss si at du har regnet ut (4 + 5) 2 3 og fått 72. Om du så taster «pi» og trykker enter, vil programmet multiplisere det forrige svaret du fikk, nemlig 72, med π. 7

8 De fleste tegn og kombinasjoner av tegn fungerer som minne. Du lagrer en verdi eller et uttrykk i et minne ved å skrive navnet etterfulgt av kolon og likhetstegn og så verdien du vil lagre. For å lagre verdien 203 i et minne vi kaller «a», gjør vi slik: For å lagre forrige verdi i et minne vi kaller «b», taster vi «b:=ans». Når vi trykker enter, erstatter programmet variabelen «Ans» med verdien av forrige svar: For å lagre uttrykket 3x 2 på «sigma» gjør vi slik: Verdien i minnet får du fram igjen ved å skrive navnet. Slik ser det ut om vi legger 2 og 71 inn i minnene a og b og så regner ut a b og får 142: 2.5 Kvadratrot For å regne ut kvadratroten av et tall, bruker du kommandoen «sqrt()». Idet du trykker enter, endres teksten «sqrt()» til et rottegn ( ). Og sm alltid, holder du inne ctrl-tasten, får du en tilnærmingsverdi. 8

9 Du finner også kvadratrottegnet på Verktøy > Matematiske sjabloner. 2.6 Parenteser Når vi skriver for hånd, skriver vi ofte brøker og kvadratrottegn uten parenteser, da vi er enige om hvordan de skal regnes ut. For eksempel er = 12 6 = 2 Slike brøker taster vi inn enten med sjabloner, slik at vi taster inn tellerne og nevnerne for seg, eller ved at vi bruker slår parenteser om tellere og nevnere og bruker deletegn. Da skriver programmet om til brøk for oss. Dersom vi taster (5 + 7)/(2 3), ser det slik ut etter å ha trykket på enter. Når du taster venstreparentes, legger programmet også til en høyreparentes til høyre for markøren, slik at du ikke skal glemme å lukke parenteser. Du avslutter parenteser med selv å taste høyreparentes eller høyrepil. 2.7 Brøk Brøker taster du inn med vanlig deletegn i stedet for brøkstrek eller du bruker sjabloner. Pass på å slå parenteser om telleren og nevneren dersom de består av flere ledd. Svaret blir oppgitt i brøk. Dersom du vil ha desimaltall, trykker du som vanlig på enter en gang til mens du holder inne ctrl-tasten (Mac: kommando-tasten). Skal vi for eksempel regne ut slår vi parenteser om den første telleren og den siste nevneren slik: (2 + 3)/3 8/(7 3) og får: 9

10 Ved utregning av brudden brøk er det også nødvendig å bruke parenteser. Skal vi regne ut brøken taster vi det inn med parenteser rundt telleren og nevneren i hovedbrøken slik: (1/2)/(1/3) og får: 2.8 Store og små tall Når tallene blir svært store eller svært små, skriver programmet dem på standardform. I utgangspunktet får du fem desimaler. Du velger selv om du taster inn på standardform eller ikke. Skal du taste inn , kan du velge å taste « ». Regnestykket ,0002 kan du velge å regne ut som 6, ved å taste slik: Programmet skriver tierpotenser med en «E», slik at 3, skrives slik: 2.9 Sinus, cosinus og tangens TI-NspireCAS har innebygget sinus, cosinus og tangens. Før du bruker dem, må du forsikre deg om at du har satt programmet til å regne med grader, ikke for eksempel radianer, som du ikke kommer borti før i Vg3. På Fil > Innstillinger > Dokumentinnstillinger > Vinkel velger du «Grader». Da vil statusruten øverst til høyre i dokumentet endres til «GRA». 10

11 De trigonometriske funksjonene taster du inn med «sin()», «cos()» og «tan()». For å finne sin 45, taster du inn «sin(45)». Altså er sin 45 = For å gå tilbake, bruker vi «sin 1 ()», «cos 1 ()» og «tan 1 ()», som vi finner på tastaturet (velg «Tastatur» fra Vis-menyen). Alternativt taster vi «arcsin()», «arcos()» og «arctan()», som blir gjort om til «sin 1 ()», «cos 1 ()» og «tan 1 ()» når vi trykker enter. For å finne hvilken vinkel som har cosinus-verdi 1 2, taster vi «cos 1 (1/2)» n-terøtter Hvis du velger å taste inn med sjabloner, får du n-terot direkte. Alternativt regner du ut n-terøtter med potenser med brøkeksponenter Potenser Potenser tastes inn med cirkumflex,. Vi regner ut 2 5 ved å taste

12 Når vi trykker på, går markøren opp i eksponenten. Alt du taster havner i eksponenten, inntil du trykker høyrepil. Vi regner ut 2 5 ved å taste 2 5 og ved å taste 2 2/ Logaritmer Logaritmer skriver du inn med «log()», Når du trykker på enter, gjør programmet «log» om til «log 10», for å vise at det er logaritmen med grunntall 10 vi mener. Det fins også logaritmer med andre grunntall enn 10, men det kommer vi ikke inn på i Vg1. Vi finner lg 25 ved å taste «log(25)». Det ser slik ut: Her ser vi at TI-NspireCAS gjør om lg 25 til 2 lg 5. Trykker vi på ctrl-enter (Mac: kommando-enter), ser vi at dette er tilnærmet lik 1, Funksjoner Når vi oppretter applikasjonen «Grafer & geometri», får vi automatisk opp «f1(x)» på funksjonslinja nederst. Her kan du taste inn et funksjonsuttrykk. Vær oppmerksom på at TI-NspireCAS bruker punktum som desimalkomma. Når du har tastet inn funksjonsuttrykket og trykket enter, blir grafen til funksjonen tegnet. Samtidig kommer «f2(x)» til syne på funksjonslinja, klar til eventuelle andre funksjonsuttrykk. 12

13 Når du skal endre på en allerede inntastet funksjon, kan du enkelt gå bakover til tidligere funksjoner ved å trykke oppoverpil. 3.1 Tegning av grafer for hånd Når du tegner grafer for hånd, er det praktisk å bruke digitalt verktøy til å regne ut funksjonsverdier for funksjonen. Først definerer vi funksjonen. Eksempel: Om vi skal arbeide med funksjonen f(x) = 0,023x 1,7, taster vi inn funksjonsuttrykket på funksjonslinja nederst. Så velger vi «Legg til funksjonstabell» fra verktøymeny nummer to. 13

14 Da får vi opp verditabellen ved siden av funksjonsvinduet: For å få en verditabell som starter på x = 0 og så øker med 5, velger du «Rediger funksjonsinnstillinger» fra Funksjonstabell-menyen (verktøymeny nummer fem) og stiller inn slik: 14

15 Da blir verditabellen denne: Når vi så har laget verditabellen, merker vi av punktene i et koordinatsystem og tegner en glatt kurve gjennom dem Tegning av grafer på det digitale verktøyet Vi skal tegne grafen til en funksjon f(x). Ut fra funksjonens definisjonsmengde lager vi verditabell slik det er beskrevet i avsnitt 3.1. Det hender oppgaven ber oss om et spesifikt intervall for x. I så fall bruker vi det. 15

16 Som eksempel skal vi nå tegne grafen til f(x) = 15 for x < 15. Først definerer vi x funksjonen ved å taste inn 15/x på funksjonslinja nederst. Så lager vi verditabell. Vi lar tabellen gå fra 1 til 15. Vi ser av tabellen at om vi lar x gå fra 1 til 15, må y være mellom 1 og 15. Nå klikker vi på grafen og velger «Akser innstillings-dialog» fra Vindu-menyen (verktøymeny nummer fire). Det kan være greit å la y min være noe lavere enn nødvendig, slik at vi ser x-aksen bedre på skjermen. Vi fyller ut for x og y slik: Vi trykker OK og får grafen slik vi ønsker den: 16

17 Dersom du vil forstørre eller forminske grafen, bruker du «Vindu»-menyen. 3.3 Utregninger på grafen For instruksjonene nedenfor antar vi at vi har tegnet grafen til funksjonen vi undersøker Finne y når du kjenner x Om vi skal finne funksjonsverdien av en bestemt verdi av x, kan vi sette den rett inn i funksjonsuttrykket i kalkulator-applikasjonen. Eksempel: La f være funksjonen f(x) = 0,001x 3 +0,09x Vi skal finne f(10). Vi legger inn funksjonsuttrykket som f1(x) og regner ut f(10) ved å taste f1(10). Vi har altså at f(10) =

18 3.3.2 Finne x når du kjenner y Om vi skal finne hvilken x-verdi som svarer til en bestemt y-verdi, legger vi inn denne y-verdien som en ny funksjon f2(x). Deretter finner vi skjæringspunktene. Eksempel: Vi har funksjonen f(x) = 0,5x 3 + 2x 2 + 3x 6 som f1(x). Vi skal finne når f(x) oppnår verdien 4. Da går vi til en Grafer & geometri-applikasjon og legger inn f2(x) = 4. Da ser det slik ut: Nå velger vi «Skjæringspunkt» fra punkt-menyen og klikker på de to grafene. Da kommer koordinatene til skjæringspunktene opp. 18

19 Altså har funksjonen verdien 4 når x er ca. 2,3, 2 eller 4,3. I TI-NspireCAS er det også mulig å legge til et punkt på grafen med «Punkt på» fra Punkt-menyen og så endre y-koordinaten ved å dobbeltklikke på y-koordinaten. Da vil punktet flytte seg til nærmeste sted hvor funksjonen har denne y-verdien, og vi kan lese av x-verdien. Om du gjør det på denne måten, må du huske å se om det er andre verdier av x som gir samme y-verdi! Nullpunkter I TI-NspireCAS finner du nullpunkter ved å velge «Punkt på» fra Punkt-menyen og klikke på grafen. 19

20 Deretter drar du punktet langs grafen til du kommer til nullpunktet. Da kommer det til syne en merkelapp med «null» på, og vi kan lese av koordinatene. Eksempel: La f(x) = 0,5x 3 + 2x 2 + 3x 6. Vi skal finne nullpunktene. Vi tegner grafen og velger «Punkt på». Så klikker vi på grafen og drar punktet til det første nullpunktet: Her kan vi lese av at koordinatene til venstre nullpunkt er ( 2, 0). Slik fortsetter vi 20

21 til vi har tatt alle nullpunktene Topp- og bunnpunkter Topp- og bunnpunkter finner vi ved å velge «Punkt på» fra Punkt-menyen og klikke på grafen, jfr. avsnitt Deretter drar du punktet langs grafen til du kommer til toppunktet eller bunnpunktet. Da kommer det til syne en merkelapp med henholdsvis «maksimum» eller «minimum» på, og vi kan lese av koordinatene. Eksempel: La f(x) = 0,5x 3 +2x 2 +3x 6. Vi skal finne bunnpunktet. Vi definerer f, velger «Punkt på» og klikker på grafen. Så drar vi punktet til det er på bunnpunktet og merkelappen «minimum» kommer opp. Slik fortsetter vi til vi har tatt alle topp- og bunnpunkter. Vi finner at koordinatene til bunnpunktet er ( 0,6; 7,0). Koordinatene til toppunktet er (3,3; 7,7) Skjæringspunkter mellom grafer Skjæringspunkter mellom to grafer f og g finner vi ved å løse likningen f = g. Vi taster «solve(f=g)». Eksempel: Vi skal finne skjæringspunktene mellom f(x) = 0,5x 3 +2x 2 +3x 6 og g(x) = x + 2. Vi definerer f og g og velger «Skjæringspunkter» fra Punkt-menyen (verktøymeny nummer seks). Så klikker vi på de to grafene og leser av svaret. 21

22 Altså er skjæringspunktene ( 2, 0), (2, 4) og (4, 6) Derivert I Kalkulator-applikasjonen velger vi «Derivasjon» fra Kalkulus-menyen (verktøymeny nummer fire). Da får vi opp en sjablon for derivasjon: I ruta til venstre taster vi inn x og i ruta til høyre taster vi inn uttrykket vi skal derivere, for eksempel f1(x). Eksempel: La f være funksjonen f(x) = 0,001x 3 + 0,09x Vi skal finne f (x) og f (10): Først definerer vi f1(x) ved å taste «f1(x) := 0.001x x ». Deretter velger vi «Derivasjon» fra Kalkulus-menyen og taster inn x og f1(x): Altså har vi at f (x) = 0,003x 2 + 0,18x. For å finne f (10), definerer vi f2(x) = f (x) ved å taste «f2(x) :=» foran «d dx (f1(x)). Så regner vi ut f2(10): 22

23 Dette betyr at f (10) = 1,5 En annen måte å derivere på i TI-NspireCAS er å derivere grafisk i «Grafer & geometri»-applikasjonen. Vi tegner grafen, legger en tangent på kurven og bruker måleverktøyet for stigningstall for å lese av den deriverte. 3.4 Tangent For å finne likningen til en tangent til kurven, tegner vi grafen, legger et punkt på kurven der vi skal ha tangenten, velger «Tangent» fra Punkter og linjer-menyen og viser likningen til tangenten ved å velge «Koord. og lgn.» fra Handlinger-menyen. Eksempel: La f være funksjonen f(x) = x 2 4x + 5. Vi skal finne likningen til tangenten til kurven for x = 1: 1. Vi tegner grafen. 2. Vi velger «Tangent» fra Punkter & linjer-menyen og klikker et sted på grafen. Da kommer det opp en tangent til kurven der vi klikket på den. 23

24 3. Nå velger vi «Koord. og lgn.» fra Handlinger-menyen og klikker på punktet, slik at vi får fram koordinatene til punktet: Først trykker du på punktet, deretter der du vil ha skrevet koordinatene. 4. Dobbeltklikk på x-koor dinaten til punktet slik at du kan endre det: Vi taster inn 1 på x-koordinaten. Da flytter punktet seg slik at x = 1. Vi ser at punktet nå er (1, 2). 5. Nå velger vi «Koord. og lgn.» fra Handlinger-menyen igjen og klikker på tangenten, slik at vi får fram likningen til tangenten: Først trykker du på tangenten, deretter der du vil ha skrevet likningen. Altså er likningen til tangenten y = 2x Lineær regresjon Vi lager en ny oppgave eller side og oppretter en ny «Lister og regneark»-applikasjon. I kolonne A legger vi inn x-verdiene og i B legger vi inn y-verdiene. Hver av listene (kolonnene) gir vi så et navn. Så oppretter vi en «Data og statistikk»-applikasjon og 24

25 henter fram navnene på kolonnene der. Da får vi datasettet vårt i et koordinatsystem, hvor vi til slutt kan foreta en regresjonsanalyse. Eksempel: Vi har følgende verditabell, hvor x er antall år etter år 2000 og y er utslipp i tusen tonn. x y I applikasjonen «Lister og regneark» skriver vi inn «tid» øverst i kolonne A og «utslipp» øverst i kolonne B. Så legger vi x-verdiene i kolonne A og y-verdiene i kolonne B. Da er det slik ut: 1. Lag en ny side i samme oppgave med en «Data og statistikk»-applikasjon. 2. Velg «Legg til X-verdi» på Plottegenskaper-menyen (verktøymeny nummer to). Da får du opp en meny hvor du kan velge mellom «tid» og «utslipp». Velg «tid». Du får opp et koordinatsystem med x-verdien lagt inn. 3. Velg «Legg til Y-verdi» på Plottegenskaper-menyen. Velg «utslipp». Da får du en y-akse og y-verdiene til datasettet vårt blir lagt til. Om du vil, kan du nå justere vindusinnstillingene. 4. Klikk på «Analyser»-menyen (verktøymeny nummer fire). Gå til «Regresjon» og velg «Vis lineær (mx + b)». Da tegnes regresjonslinja opp sammen med funksjonsuttrykket for den. Da skal det se slik ut: 25

26 Altså er regresjonslinja y = 28,6x + 582,8. 5 Likninger 5.1 Likninger av andre og tredje grad Likninger løser vi med «solve()» i kalkulatorapplikasjonen. Vi skriver inn to ting inni parentesen, nemlig likningen vi vil løse, så et komma og så hvilken variabel vi vil ha likningen løst med hensyn på, for eksempel x. Eksempel på andregradslikning: Vi løser likningen slik: 1,2388x 2 + 3,423x 4 3 = 0 Løsning på likningen er altså at x er 0,47 eller 2,29. Eksempel på tredjegradslikning: 3x 3 x 2 12x + 4 = 0 26

27 Så løsningene til likningen er x { 2, 1 3, 2}. Dersom likningen ikke har noen løsning, får vi «false». Eksempel: Vi løser likningen x 2 + 3x Likningssett Likningssett løses med «solve()» i kalkulatorapplikasjonen. Vi bruker en sjablon for likningssystem inni solve-kommandoen slik: Eksempel: Vi skal løse likningssettet 3x 2y = 4 x + 2y = 4 Vi skriver «solve(» og klikker på knappen for matematiske sjabloner til høyre på verktøylinja øverst i vinduet. Der velger vi sjablon for likningssett. Vi skriver inn de to likningssettene og angir variablene x og y: Altså er løsningen x = 2 og y = 1. 6 Sannsynlighetsregning 6.1 n r Antall kombinasjoner av r ut fra n, taster vi som «ncr()» i Kalkulator-applikasjonen. Eksempel: Vi skal regne ut 3 2. Vi taster «ncr(3,2)»: Altså er 3 2 = 3. 27

28 6.2 Simulering I Kalkulator-applikasjonen kan du bruke «rand()» og «randint()» til å simulere tilfeldige hendelser. Funksjonen «rand()» gir et tilfeldig tall mellom 0 og 1. Funksjonen «randint(x, y)» gir deg et tilfeldig heltall som er større eller lik x og mindre enn eller lik y. Det er mulig å bruke dette til å simulere enkle uniforme modeller. Eksempel: Vi skal simulere terningkast. Vi skriver inn «randint(1,6)». Da får vi et tilfeldig tall større enn eller lik 1 og mindre enn eller lik 6. Hvert nytt trykk på ENTER gir oss et tilfeldig tall mellom 1 og 6. 28

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860 Innhold 1 Om Casio fx-9860 4 2 Regning 4 2.1 Tallet e......................................

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs Kjetil Idås Kom igang med CAS Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet til selvstudium eller kurs Din pedagogikk. Vår teknologi. Effektiv læring. Informasjon om boka Denne boka er skrevet

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad Det digitale verktøyet og Matematikk S2 Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4319 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Computer Software for Windows

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 Bokmål Lær å bruke et gratis program for graftegning, funksjonsanalyse og dynamisk geometri. av Sigbjørn Hals GeoGebra på vgs. Innhold: HVA ER GEOGEBRA?... 3 HVOR KAN JEG FÅ

Detaljer

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad Matematikk S2 og det digitale verktøyet Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4295 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Operating System Software

Detaljer

Forord. Lykke til med ClassPad 300! Tor Andersen 25.april 2006 Steinkjer. Lykkelige ClassPad-elever ved Egge videregående skole.

Forord. Lykke til med ClassPad 300! Tor Andersen 25.april 2006 Steinkjer. Lykkelige ClassPad-elever ved Egge videregående skole. Forord Dette opplæringsheftet for ClassPad 300 kan på ingen måte erstatte den svært omfattende brukerveiledningen User s Guide på bortimot 700 sider. Hensikten med heftet er å hjelpe brukeren av ClassPad

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag

Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag Viktig Informasjon Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i Lisensen som finnes vedlagt programmet, gir ikke Texas Instruments noen garanti, verken uttrykt

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 8. 13. trinn som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole-Erik Jevne, Randi Kvåle Tone Larssen og Oddvar Øyan Huseby og Tambartun kompetansesentre

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Generell del og Kalkulator Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer