Kurs i avtaleforståelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i avtaleforståelse"

Transkript

1 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Troms St. Elisabeth Hotell og Helsehus, oktober Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse

2 Innhold 1. Velkommen til kurs Innhold og form Program for kurset Forberedelse til kurset Kursholderne Praktisk informasjon Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen?... 8 side 2

3 1. Velkommen til kurs Utdanningsforbundet har utarbeidet ny grunnopplæring for arbeidsplasstillitsvalgte. I denne grunnopplæringa har vi laget en opplæringsstige med fire forskjellige moduler. Det er et mål at skoleringa skal være aktuell i forhold til praktiske og faglige utfordringer de tillitsvalgte møter i sin hverdag. Utdanningsforbundet legger stor vekt på at kursdeltakerne skal møte varierte arbeidsformer og metodebruk i grunnskoleringa. Modellen nedenfor viser hvilke moduler som grunnskolering for nye tillitsvalgte inneholder. Modul 1: Lokal Introduksjon Modul 2: Kurs i avtaleforståelse Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Lokal oppfølging Modul 4: Utvalgte temaer (normalt etter 1 år) (rett etter valg vår) (år 1 tidlig høst) (år 1 vinter) Avtaleforståelse er basiskunnskap for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. På alle nivåer vil tillitsvalgte komme i kontakt med saker som handler om praksis og tolkning i forhold til lov- og avtaleverket. I en stadig mer globalisert verden er det viktig å være bevisst på at norske arbeidslivsvilkår påvirkes av både nasjonal politikk og internasjonale avtaler og prosesser. Noen ganger vil saker ha sitt utspring i ulike fortolkninger, andre ganger finner saker sin løsning nettopp i presise og utvetydige bestemmelser. Det er viktig at alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet bruker de muligheter som finnes til å påvirke politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Det er derfor nødvendig med en grunnleggende oversikt over hvilke lover og avtaler som er aktuelle, samt sentrale temaer og paragrafer i disse. Det er også viktig å vite hvordan lov- og avtaleverket er bygd opp, og hvor dere finner ulike informasjonskilder. Mål Utdanningsforbundet har tre overordnede mål med dette kurset: Den tillitsvalgte skal bli bevisst på at fagforeningens demokratiske handlingsrom ikke er statisk, men er under konstant endring og utfordres stadig gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og beslutninger. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om viktige deler av aktuelt lov- og avtaleverk innenfor tariffområdet, og kunne anvende denne kunnskapen i sin rolle som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om hva som skaper lokale handlingsrom og hvordan disse kan brukes aktivt Dette kurset er det første hvor dere får anledning til å reflektere over de erfaringer som dere har gjort så langt som tillitsvalgte. Vi skal derfor bruke en del tid under kurset til nettopp dialog og refleksjon. Pedagogisk tilnærming I kurset legger vi vekt på nærhet til praksis. Det faglige innholdet er ment å treffe dere som arbeidsplasstillitsvalgte i forhold til utfordringer i egen rolle. Vi ønsker å levendegjøre stoffet og gi dere bilder som dere kan kjenne dere igjen i. Dette gjøres ved å bruke en video og en interaktiv historiefortelling som inngang til to av temaene, for deretter å slippe dere løs på praktiske oppgaver og erfaringsdeling. Fagforeningens fremvekst og betydning Avslutningsvis presenteres noen viktige forutsetninger for fagforeningsarbeid med et historisk perspektiv. Disse perspektivene er viktige for å forstå de sentrale problemstillingene i kurset og formålet med nasjonalt og internasjonalt fagforeningsarbeid. side 3

4 2. Oversikt over kurset Kurset er bygget opp med fire hovedelementer, som behandles som separate temaer. Hvert hovedelement består av flere aktiviteter som henger sammen. Hovedavtalen 1. Visning av video Historien om Den vanskelige saken 2. Gruppearbeid Med utgangspunkt i konkrete problemstillinger knyttet til video 3. Erfaringsdeling Dialog om deltakernes første tid som tillitsvalgte 4. Forelesning Hovedavtalen: medbestemmelse, rettigheter og plikter Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne til hvordan medbestemmelse kan utøves innenfor avtalens rammer Kjenne til hvordan klubbmøtet bør brukes til å drøfte viktige saker før møte med arbeidsgiver Ha tilstrekkelig innsikt i avtalen og forbundets politikk i forhold til denne til å kunne gå i drøftinger med arbeidsgiver Ha reflektert over viktige dilemmaer som avtalen kan stille tillitsvalgte overfor Ha reflektert over betydningen av fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet Ha reflektert over egne erfaringer fra den første tiden som tillitsvalgt, og spesielt i forhold til medbestemmelsesmøte Kjenne til at organisasjonsfrihet og kollektiv forhandlingsrett er beskyttet av internasjonale avtaler og konvensjoner Tariffavtalen 1. Forelesning Oversikt over lovog avtaleverket, og introduksjon til hovedtariffavtalen 2. Visning av historien 24 En interaktiv historiefortelling på PC 3. Oppgaveløsing Gruppevis, med oppgaver som ligger i historien 24 Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne de mest sentrale punktene i fellesbestemmelsene for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne lønns- og forhandlingssystemet i PBL-A Kunne bruke ulike kilder i arbeidet med problemer knyttet til avtalen, herunder ulike nettsider, forbundets almanakk osv. Kunne svare på enkle spørsmål fra medlemmene Kunne påse at arbeidsgiver følger tariffavtalen innenfor de tema som er tatt opp i kurset Ha reflektert over handlingsrommet som ligger i lokal praktisering av hovedtariffavtalen Ha reflektert over betydningen av fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet Ha reflektert over når man skal søke hjelp hos lokallaget Kjenne til at likelønnsprinsippet er forankret i internasjonale avtaler og konvensjoner side 4

5 Barnehageloven 1. Forelesning Oversikt over loven 2. Oppgaveløsing Individuelt eller to og to/i mindre grupper Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Vite om intensjonene bak barnehageloven og opplæringsloven og dens forankring i barnekonvensjonen Vite om intensjonene bak barnehageloven Kjenne til hovedinnholdet i denne loven Kjenne til hovedinnholdet i forskriftene/rammeplan for barnehagen Ha reflektert over hvordan lovene og forskriftene/rammeplan for barnehagen kan brukes i vervet som tillitsvalgt Arbeidstid 1. Forelesning Bunden og ubunden tid Overtid Tid til ledelse 2. Oppgaveløsing i plenum Quiz i grupper... Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til de arbeidstidsbestemmelser som gjelder eget arbeidsforhold Ha et tilstrekkelig faglig underlag til å kunne gå i møte med arbeidsgiver for å drøfte lokal praktisering av arbeidstidsbestemmelsene Ha reflektert over handlingsrommet som ligger lokalt Ha reflektert over når man kan søke bistand hos lokallaget side 5

6 3. Program for kurset Tirsdag 29. oktober Registrering, sosialisering, litt å spise Hovedavtalen Lunsj Tariffavtalen Visning av videoen Den vanskelige saken Gruppearbeid rundt problemstillinger knyttet til videoen Pause m/ frukt Erfaringsdeling rundt deltakernes første tid som tillitsvalgte Forelesning i plenum. Dypere inn i hovedavtalen Forelesning i plenum. Hovedtariffavtalen med vekt på lønns- og forhandlingssystemet Presentasjon av den interaktive historiefortellingen 24. Evt. fordeling av ulike oppgaver på gruppen Oppgaveløsning i grupper rundt problemstillinger fra historiefortellingen Pause m/ kaffe Oppgaveløsningen i grupper fortsetter... Onsdag 30. oktober Aktuelt/åpen post Aktuelt fra Utdanningsforbundet Barnehageloven Arbeidstid Lunsj Quiz Forelesning i plenum og oppgaveløsning om barnehageloven m/ forskrifter/rammeplan for barnehagen Pause og utsjekk fra hotellrom Forelesning om arbeidstid Pause Oppgaveløsing om arbeidstid Oppgaveløsing i plenum: quiz Avslutning Med kursevaluering side 6

7 4. Forberedelse til kurset Les gjennom denne kursguiden før du kommer på kurset! Ta med disse dokumentene til kurset: Utdanningsforbundets almanakk Hovedavtale og Hovedtariffavtale i PBL-A (et dokument) Før kurset ønsker vi, som dere har blitt orientert om tidligere, at alle kursdeltakerne skal ha gjennomført sitt første medbestemmelsesmøte med arbeidsgiver. Dette er viktig for å kunne delta i erfaringsdelingen rundt deres første tid som tillitsvalgte. Aktuelle problemstillinger fra barnehagen til kurset kan sendes til kurslederne (se pkt. 5) eller leveres til kurslederne ved kursstart. 5. Kurslederne Noen av disse vil dere møte på kurssamlingen: Thomas Nordgård, tlf , e-post: Thomas er leder for Utdanningsforbundet Troms. Han bor i Tromsø, og har vært tilsatt som lærer v/sommerlyst skole. Anita Richardsen tlf e-post: Anita er nestleder for Utdanningsforbundet Troms. Hun bor i Tromsø, og har vært avdelingsleder ved Kroken skole. Jon Haugen tlf e-post: Jon er kontaktperson for medlemsgruppe VGO i Utdanningsforbundet Troms. Han kommer fra Skjervøy, og har vært ansatt som lærer/rådgiver v/skjervøy VGS Nina Bolle tlf e-post: Nina er kontaktperson medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet Troms. Hun kommer fra Brøstadbotn, og er tilsatt som pedagogisk leder i Dyrøy barnehage. Ole Ragnar Leistad tlf e-post: Ole Ragnar er kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole i Utdanningsforbundet Troms. Han kommer fra Berg, og har vært ansatt som lærer ved Berg oppvekstsenter avd. skole, i tillegg til å være lokallagsleder i Utdanningsforbundet Berg. Lene K. Berglund tlf e-post: Lene er fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Troms. Hun kommer fra Tromsø, og er ansatt som fagleder ved Kattfjord barnehage. Marion Dahl Schjelderup tlf e-post: Marion er hovedtillitsvalgt 2 og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Troms. Hun kommer fra Kvæfjord, og er ansatt som lærer Rå videregående skole. 6. Praktisk informasjon Noen praktiske opplysninger: Kurssted: Kurssted er St. Elisabeth Hotell og Helsehus, Tromsø Overnatting: Overnatting for deltakere som trenger dette blir på samme hotell. Reise: Se vedlagte Retningslinjer for reiser vedtatt av fylkesstyret. Reiseregning deles ut på kurset. Permisjon: Permisjonssøknad må ordnes av den enkelte deltaker. Blankett følger sendingen. Kontaktpersoner: Spørsmål kan rettes til fylkeskontoret, telefon side 7

8 7. Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen? Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen? Fagbevegelsen oppstod i England med den industrielle revolusjonen. Vi hører om dannelser av fagforeninger på de britiske øyer allerede i begynnelsen av 1700 tallet. Fagbevegelsens primære oppgave har tradisjonelt vært å organisere arbeiderne til kollektiv kamp mot kapitalistene om lønns- og arbeidsvilkår. Den første foreningen for lærere i Norge ble stiftet i Oslo i I Norge ble den første fagforeningen startet i 1872, Oslo Grafiske Fagforening. De første landsomfattende forløperne til Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som i 2001 fusjonerte og dannet Utdanningsforbundet, ble stiftet med få ukers mellomrom i Som profesjonsorganisasjoner verden over har Utdanningsforbundet utviklet sitt arbeid til også å omfatte utdanningspolitikk. De spredte fektningers tid er forbi I 1907, altså for rundt 100 år siden, ble den første landsomfattende tariffavtalen etablert. Den omfattet industriarbeiderne i mekaniske verksteder over hele landet. Minstelønn var ett sentralt element i denne avtalen. Forutsetning for å få dette til, var gode konjunkturer og godt organiserte arbeidere og arbeidsgivere. Jern og Metallarbeiderforbundets fagblad oppsummerte: Ethvert viktig oppgjør vil arte seg som et hovedoppgjør mellom to likestilte organisasjoner. Strids-spørsmål kan vi forlange behandlet etter bestemte regler, og rettsavgjørelser kan finne sted i forhold hvor tidligere makten talte. De spredte fektningers tid er forbi. Spørsmålet om minstelønn er igjen satt på dagsorden. Dette er et resultat av at internasjonale lover og regler som har til hensikt å bryte ned konkurransehemmende arbeidsvilkår mellom land er innført. Fagforeninger i mange vestlige land står nå overfor en kamp om å forsvare nasjonale tariffavtaler som følge av denne utviklingen. Makt er grunnlaget Mye av innholdet i tariffavtalene omhandler saker der det er interessemotsetninger mellom partene. Arbeidstakerne oppnår lite uten midler til å legge press på arbeidsgiver. Det er de ansattes arbeidskraft og kompetanse arbeidsgiver trenger. Arbeidstakerne er på sin side avhengig av sin daglige arbeidsinntekt, noe arbeidsgiver angriper når de velger å bruke Lockout (dvs. stenge de ansatte ute fra virksomheten). I dette grunnleggende forholdet finner vi arbeidsgivers sårbarhet og samtidig arbeidstakernes potensielle makt. Streikerett og streiketrussel henger derfor nøye sammen med etablering av tariffavtaler. I Norge er fagbevegelsen en del av et regulert arbeidsliv som inkluderer arbeidsgiverorganisasjoner, fagbevegelsen og staten. Den mye omtalte nordiske modellen består i at fagforeninger (eller hovedsammenslutninger som Unio) og arbeidsgiverorganisasjoner skal framforhandle hoved- og tariffavtaler. Staten skal opptre som megler hvis ikke enighet oppnås, og påse at lover og forskrifter blir overholdt. Modellen er veldig konsensusrettet. Mange land, som for eksempel Frankrike og Italia, der fagforeningene er mer fragmenterte og har liten grad av medbestemmelse, er muligheten for å oppnå konsensus mye mindre. Dette medfører hyppige streiker og et uforutsigbart arbeidsliv. Mange land mangler helt partssammensatte forhandliger på nasjonalt nivå. Fagforeningene er ofte svake og har ikke klart å etablere organisasjoner som er sterke nok til å ivareta medlemmenes interesser. De har heller ikke klart å bygge allianser for å stå sterkere i sitt møte med arbeidsgivere og myndigheter. Utdanningsforbundet har som mål å inngå allianser og arbeide tett sammen med organisasjoner som kan være våre allierte i saker som er viktige for oss. Dette prinsippet gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Den viktigste alliansen for de fleste fagforeninger er hovedsammenslutningen. En hovedsammenslutning er en samling av flere fagforeninger. Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Politiforbundet, Forskerforbundet og en del mindre forbund er medlemmer av Unio. Andre hovedsammenslutninger i Norge er LO, YS og Akademikerne. Internasjonalt er Utdanningsforbundet medlem av Education International (EI). EI en av de største globale sammenslutningene av fagforeninger og organiserer lærere og førskolelærere fra hele verden. Sammen med kolleger og fagforeningsaktivister fra andre deler av verden bidrar Utdanningsforbundet i arbeidet med å sikre faglige rettigheter og tariffavtaler for arbeidstakere i mange land. side 8

9 UNIO og LO er tilsluttet Den Frie Faglige Internasjonale (FFI) som er en global organisasjon der hovedsammenslutninger fra land i hele verden er med. Fagbevegelsen er i sitt vesen internasjonal, men det viktigste internasjonale politiske påvirkningsarbeidet skjer nasjonalt, både mot myndigheter og andre aktører I dagens globaliserte verden får beslutninger som er tatt i internasjonale fora og toppmøter direkte følger for fagbevegelsens makt og innflytelse også i Norge. Det er derfor viktig å være oppdatert, bidra og delta der beslutningene tas. Tariffavtaler er kollektive ordninger av lønns- og arbeidsvilkår En tariffavtale kan regulere lønns- og arbeidsvilkår for en enkeltstående virksomhet, flere eller alle virksomheter innenfor samme bransje eller flere eller alle virksomheter som er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. En tariffavtale kan være landsomfattende, men behøver ikke å være det. Hovedsaken er at en tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Det må altså en fagforening til for å opprette en tariffavtale. Dette er et viktig aspekt i vårt samarbeid med fagforeninger i sør og i samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner. Mange medlemmer og sterke organisasjoner er en forutsetning for å kunne inngå en tariffavtale og tariffavtaler gir makt. Historisk har fagforeninger vært en viktig del av utviklingen til et land og bidratt til å bedre levekårene for arbeidstakere. Fagforenings- og profesjonsbevisstheten er grunnlaget for Utdanningsforbundets solidaritetsarbeidet og det er dette som skiller oss fra frivillige organisasjoner. Når du melder deg inn i en fagforening, gir du fagforeningen fullmakt til å inngå forpliktende avtaler med arbeidsgiver - på dine (og de andre medlemmenes) vegne. Det er det kun fagforeningene som kan gjøre. Idégrunnlaget for fagbevegelsen er at arbeidstakerne oppnår mest ved å stå sammen. Den enkelte skal ikke stå med lua i handa og å være sin egen lykkes smed, er heller ingen løsning for det store flertallet. Samhold og solidaritet for å skape et godt liv for seg selv og andre, er derimot både viktig og riktig. Et slagord som ikke går av moten. Tariffavtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkår utover det som er fastsatt ved lov En tariffavtale gjelder for de arbeidstakerne som er omfattet av det bestemte tariffområdet. Lover, for eksempel Arbeidsmiljøloven og Ferieloven, gjelder alle ansatte i landet. Individuelle avtaler eller tariffavtaler kan ikke bryte med lovene. Utdanningsforbundet og Unio er aktive når lovene skal utformes og praktiseres. Hovedavtalen er ofte omtalt som arbeidslivets grunnlov og regulerer bl.a. medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter. Også selveste Grunnloven sier vesentlige ting om medbestemmelsesrett: 110: Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktig Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide. Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov. Limet i fagforeningen Tariffavtalene og kampen for å opparbeide og å forsvare rettigheter, er selve limet i fagforeningsarbeidet. Fagforeningens eksistens er også forutsetningen for avtalene. Styrkeforhold, strategi, taktikk og den økonomiske situasjonen for landet, er viktige faktorer for resultatet av tariffoppgjørene. Tariffavtaler er derfor ofte et spørsmål om kompromisser. De gode resultatene og rettighetene er kjempet frem over tid. Internt i alle fagforeninger er det kontinuerlige diskusjoner om når og i hvilke spørsmål det er riktig å velge konfrontasjon, samarbeid eller kompromiss. For å lykkes med dette er skolering viktig. Forsvar av opparbeidete rettigheter og fagforeningsbevissthet Gjennom tillitsvalgtopplæringen får du innsikt i reglene som gjelder. Organisasjonene har opparbeidet seg rettigheter og resultater over tid, og dette arbeidet er viktig å ta vare på og videreutvikle. Det vil ofte være uenighet, og av og til konflikt, om inngåelse eller praktisering av avtaler. Det er viktig med fagforeningsbevissthet som grunnlag for å forstå rettighetene i tariffavtalene; at de faktisk er resultat av arbeid og kamp side 9

10 fra organisasjonenes side. Uten fagforeningsbevisste medlemmer og tillitsvalgte kan mange resultater raskt gå tapt. I mange land er det forbudt å være fagorganisert selv om dette bryter med ILO konvensjonene. ILO konvensjonene er folkerettslig bindende, den skal regulere de fleste felt innen arbeidslivet og sette en minstestandard. Selv om Norge har ratifisert alle åtte kjernekonvensjonene, er ikke alle standardene gjennomgående innarbeidet i praksis. I flere land finnes det bedrifter der forbudet mot å organisere seg er nedfelt i ansettelseskontrakten. I Norge er det også arbeidstakere som melder at det er vanskelig å være organisert. Retten til å organisere seg og drive fagforeningsarbeid er viktig for at arbeidstakere i hele verden skal ha mulighet til å påvirke sitt eget arbeid og hindre utnytting og rovdrift på ansatte. Mange tariffområder Det er etablert mange tariffområder med ulike tariffavtaler. Utdanningsforbundet og Unio er part i en rekke av disse. De fleste lærerne, rektorer, mange førskolelærerne og styrere og andre ansatte i kommunene har avtaler innen KS-området. Innen kommunesektoren er Oslo kommune et eget område. Medlemmer som arbeider ved høgskolene, universitetene og statlige kompetansesentra er i det statlige tariffområdet. Kliniske pedagoger i spesialisthelsetjenesten og deres barnehager er i det tariffområdet som heter Spekter. Mange førskolelærere og styrere arbeider i private barnehager. Mange av disse er medlemmer av PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjon). Innenfor utdanningssystemet i privat sektor, er Virke det største. Utdanningsforbundet også en profesjonsorganisasjon Dette kurset handler om avtaleforståelse, som er grunnleggende kunnskap for å utøve vervet som tillitsvalgt. Det er viktig å være bevisst på at arbeidet med lønn og arbeidsvilkår ikke er Utdanningsforbundets eneste interesse- og ansvarsfelt. Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og har som mål å være den viktigste arena for dialogen om yrkesutøvelse og kvalitet i utdanningen. Sammenhengen mellom utdanningspolitikk, profesjon og lønns- og arbeidsvilkår skal tydeliggjøres. Utdanningsforbundets rolle som samfunnsaktør skal befestes og utvikles. I denne forbindelse er det også viktig å følge debatten i EI, orientere seg om vedtatte resolusjoner og delta i ulike nasjonale og internasjonale fora der utdanningspolitikk diskuteres og beslutninger tas. Lærere og førskolelærere tilhører en profesjon og har et oppdrag på vegne av samfunnet. Lærere og førskolelærere er to svært sentrale aktører i kunnskapssamfunnet. Det er viktig å se profesjonsspørsmål og arbeidsvilkår i sammenheng. Profesjons- og fagforeningsmakt er viktig for å få til gode lønns- og arbeidsforhold. Gjennom fagbevegelsens arbeid nasjonalt og internasjonalt vil Utdanningsforbundet fremheve lærernes og førskolelærernes betydning og sikre deres faglige rettigheter. Utdanningsforbundet har et utstrakt internasjonalt arbeid som skal være basert på analyse, bred kompetanse og bevissthet hos tillitsvalgte og medlemmer. I tillegg til å kjempe for egne rettigheter er Utdanningsforbundet opptatt av å styrke og ivareta barn og unges rettigheter. Med dette som utgangspunkt har Utdanningsforbundet vedtatt Lærerprofesjonens etiske plattform, en verdiplattform som forplikter alle lærere. Plattformen bygger på følgende grunnverdier: Menneskeverd og menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern. På bakgrunn av disse verdiene klargjøres lærerprofesjonens etiske ansvar i møte med barnehagebarn, elever og foresatte, på arbeidsplassen og for barnehage og skole som samfunnsinstitusjoner. Utdanningsforbundet er en organisasjon i stadig endring. Det er viktig med en kultur og struktur som legger til rette for åpenhet og demokratiske beslutninger på en konstruktiv måte. Vel møtt til kurs! side 10

11 Notater side 11

12 side 12

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland

Fagforeningsbevissthet. LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland Fagforeningsbevissthet LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 3 VOKS Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad,

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, 13.- 14.januar 2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Profesjon og yrkesutøvelse. Utdanningsforbundet Troms Grand HotellTromsø, 11.-12.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Profesjon og yrkesutøvelse. Utdanningsforbundet Troms Grand HotellTromsø, 11.-12. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Profesjon og yrkesutøvelse Utdanningsforbundet Troms Grand HotellTromsø, 11.-12. november 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Lærerveiledning til Modul 2:Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Profesjon og yrkesutøvelse

Profesjon og yrkesutøvelse Profesjon og yrkesutøvelse Hva innebærer det å være en del av en profesjon? En av flere mulige definisjoner: At vi har et oppdrag på vegne av samfunnet en felles kunnskapsbase og noen felles verdier et

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast Landsmøtet 2009 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet 1 Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet Periode: 2010 2012 Vedtatt i sentralstyret 22.06.2010 2 Beskrivelse av ny plan 2010-2012 Med bakgrunn i de positive erfaringene vi har med

Detaljer

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd Vedtak

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

førskolelærer Min første jobb som nyutdannet ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID LØNN FERIE OG FERIEPENGER SJUKDOM PERMISJONER TARIFFOMRÅDER- OG AVTALER

førskolelærer Min første jobb som nyutdannet ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID LØNN FERIE OG FERIEPENGER SJUKDOM PERMISJONER TARIFFOMRÅDER- OG AVTALER Min første jobb som nyutdannet førskolelærer ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID LØNN FERIE OG FERIEPENGER SJUKDOM PERMISJONER TARIFFOMRÅDER- OG AVTALER PENSJONSAVTALE FORSIKRINGER PROFESJONSUTVIKLING DEN TILLITSVALGTE

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Om fagforeningenes rolle og betydning Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Målsetting Få innblikk i hvordan det norske arbeidslivssystemet fungerer og Hvordan det har utviklet seg over tid Viktige

Detaljer

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010 VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling Modul 3 februar 2010 VOKS ulike deler Februar: 1. Utdanningsforbundet som fagforeining og profesjonsorganisasjon 2. Erfaringsdeling 3. Møte med arbeidsgjevar

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer