Hydrogenstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydrogenstrategi 2014-25"

Transkript

1 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova

2 Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus og Oslo Kort om EU-prosesser for drivstoff-omlegging Mål om fossilfri kollektivtransport i Akershus og Oslo innen 2020 Denne Hyundai ix35 FCEV eies av Skedsmo kommune

3 AFK +Oslo K-samarbeid om drivstoff Start 2012 med 20 AFK-mill. kr øremerket H2-drivstoff Stort faglig arbeid FT-behandlet våren 2013 Formalisering av samarbeid Akershus-Oslo H 2 -strategi vedtatt av FT mars 2014 Byråds-anbefaling av hovedlinjene juni 2014 Samarbeid om 3 fossilfrie energibærere: 1. Elektrisitet 2. Hydrogen 3. Biogass

4 Ønsket resultat av Hy-strategien Minst hydrogenbiler i Oslo og Akershus i ca 500 i nabofylkene Betydelig drosje-andel ( hy-drosjer) Minst 100 busser med brenselcelle-drift hydrogenstasjoner i Oslo og Akershus + tilstrekkelig stasjonsnett (10+) i Sør-Norge +Trondheim + Sverige Tilknytning til europeisk stasjonsnettverk Tyskland viktigste drivkraft (mål om 400 stasjoner innen 2023) Selvgående, kommersielt marked senest 2025 landsdekkende infrastruktur Teknologi- og næringsutvikling

5 Felles, ambisiøst utslippsmål Oslo og Akershus skal redusere klimautslipp til 50 % av 1991-utslippet innen 2030, tross sterk befolkningsvekst Iflg. framskrivninger kan Akershus-Oslo passerer 1,5 mill. innbyggere rundt 2030 (fra dagens knappe 1,2 mill.) Transportsektoren dominerer utslippene i Oslo og Akershus (andel: %) andelen har økt etter 2000 Smog-problem i urbane strøk vinterstid

6 Hydrogen har viktige fortrinn Hydrogenkjøretøy er utslippsfri og stillegående Hydrogenet kan produseres fossilfritt Ytelse som en bensin-/dieselmodell, men mer energieffektiv Dagens rekkevidde ca km 700 km +hengerfeste En viktig ulempe: energikrevende produksjon men lovende FoU (høy-t-fermentering, fotolyse ++), og brenselceller utvikles for andre, fossilfrie energibærere Rosenholm hydrogenstasjon for buss; trykk: 350 bar

7 Regionen har stort potensial Kjøpesterkt marked kan gi rask markedsutvikling krever tilstrekkelig med lett tilgjengelige stasjoner Europas tetteste 700 bar-stasjonsnett 6 stasjoner: 5 stk. 700 bar-dispensere + 2 stk. 350 bar-disp. Dedikerte politikere gir forutsigbarhet Teknologien moden for bil; utrulling fra personbilprodusenter/-modeller fra 2015, minst 6 fra 2017 Spisskompetanse og næringsutvikling Testsenter for ny teknologi i Akershus EnergiPark Hynor Lillestrøm testsenter og hydrogenstasjon er en del av Akershus EnergiPark

8 Regionens har viktige erfaringer 5 års erfaring med testing av H 2 -stasjoner og H 2 -biler (Mazda, Mercedes, Hyundai) Erfaring fra bussprosjektet CHIC Oslo Erfaring med elbil-introduksjon og tilrettelegging (infrastruktur) Kontakt med foregangere (Hamburg, Köln, Berlin, Aberdeen, California) 700 bar-stasjoner i Europa 2013, herav 5 (av 6) stasjoner på Østlandet Akershus og Oslo har verdens høyeste tetthet av elbiler og av ladepunkter (2.272 i mai 2014, ifølge NOBIL)

9 Tidsramme: Selvgående marked mulig i 2025 Anbefalt i fagrapport benyttes av flere tidlig-regioner Tidligfase : Før bilveksten vil gi økonomisk sikkerhet for tyngre, kommersiell satsing (mål: 350 biler) Økonomisk mål: Tidligst mulig utfasing av regional innsats «Kritisk masse» av stasjonstrafikk bør oppnås tidligst mulig Stasjonsutbygging/-drift vil kreve betydelig offentlig innsats, økonomisk og/eller som regulator

10 Strategiens hovedmål Oslo-Akershus skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. 3 pilarer: Hovedrolle: bidra til tilstrekkelig, tilgjengelig infrastruktur Dessuten stimulere til økt etterspørsel Og bidra til å sikre tilstrekkelige nasjonale rammer Finansiering i partnerskap med mange aktører, med mål om: minst mulig regional-offentlige bidrag raskest mulig utfasing.

11 Tidlig fase, Mål: I perioden skal Oslo-Akershus være blant verdens foretrukne regioner for bruk av hydrogen som drivstoff til kjøretøy, og tilbys hydrogenbiler fra Ved utgangen av 2018 skal fylkene ha minst 350 hydrogenbiler og 30 hydrogenbusser. Aktuelle bussprosjekter i Ruter-regi og knyttet til OSL Vil trolig kreve investeringer i størrelsesorden 400 mill. kr I stasjonsnettet: rundt 240 mill. kr Bussinvesteringer: rundt 150 mill. kr Kostnader til drosje-flåter vil komme til

12 Perioden Mål: Innen 2025 har Oslo og Akershus et tilstrekkelig utbygd stasjonsnett som grunnlag for en nasjonal og nordisk infrastruktur for hydrogen-kjøretøy. Antall hydrogenbiler har passert og antall hydrogenbusser 100. Osloregionen skal være internasjonalt kjent for innovasjon og teknologiutvikling knyttet til fossilfri transport. Vil trolig kreve 1,1-1,5 milliarder kroner, fordelt på stasjons-investeringer: ca 700 mill. kr buss-investeringer: ca mill. kr stasjonsinvesteringer utenfor fylkene: minst 100 mill. kr samarbeid med strategiske flåteeiere: Mindre million-beløp Næringsutvikling viktig, behandles i egen strategi

13 Kostnadsdeling Kostnadene vil avhenge av statlig virkemiddelbruk Stimulering/pålegg for stasjonsetablering tidlig innsats fra privat sektor Strategien skal bidra til at kostnadene fordeles på flere, bl.a.: EU-programmer: Horizon 2020 (FCH JU), Interreg ++ Transnova Stasjonskjeder/energiaktører m.fl. AFK +Oslo, byrdefordeling: ca 50/50 Fra forventes at næringen bærer en betydelig del av nye investeringer for distribusjon av hydrogen.

14 Antall Hydrogenbiler Strategiens bilbestand-framskrivning..er et viktig grunnlag for økonomiske kalkyler, basert på regionmålene: 350 biler i 2018 og biler i 2025 i Oslo-Akershus Forventet

15 EU-satsing på hydrogenbuss Overordnet: Clean Power for Transport Strategy ( ) Strategi for infrastruktur-utbygging og overgang til transport basert på naturgass (biogass), elektrisitet og hydrogen hy-busser i drift i rundt 15 europeiske byregioner EUs 7. rammeprogram har 3 demo-prosjekter: 1. CHIC (Clean hydrogen in European cities) CHIC 0+1: , 8 europeiske byregioner og 52 busser i drift 2. High V.LO-City 2013(?)-2016(?), 3 byregioner og 14 busser i drift 3. HyTrEc (Hydrogen Transport Economy) Interregs Nordsjø-program, 5 byregioner, 7 hy-st. +2 testsentre

16 Hydrogenbuss i Horizon 2020 Horizon 2020: EUs 8. rammeprogram for forsking og utvikling EU-ønske om stor-satsing for å nå kommersiell fase i 2020: Koordinert innkjøp busser I tillegg til dagens byer har Stockholm, Lisboa og Frankfurt meldt sin interesse Prosjektet skal bidra til at hy-buss får omtrent samme kmkostnad i 2020 som en diesel-hybrid (med karbonavgift) Påmelding høsten 2014, kontakt Ruter v/pernille Aga

17 CHIC Oslo (HyNor 2005) En av 5 byregioner i CHIC 1 ( ) Opprinnelig budsjett: 141 mill. kr (Oslo K+ AFK: 70 mill. kr) 5 Van Hool-busser til Norge vinter-vår 2012, utviklet med Ruter I ordinær drift fra mai 2013 God driftsutvikling i 2014, når driftsmålet i år? 3 større driftsutfordringer til nå: Elektrisk anlegg IT, programvare Sjåfør-opplæring (trygghet) 1 hydrogenstasjon, bygd/drevet av Air Liquide 350 bar, 1 dispenser, fylletid ca. 6 min., 2 kompressorer Stasjonen har god driftssikkerhet i 2014

18 Fossil-fri kollektivtransport 2020 Ruter: driftsselskap eid av Oslo K (60 %) + AFK (40 %) Eier-mål: fossilfri drift i 2020 Ønsker betydelig del på avfalls-gass Utvikling av hydrogenbuss-flåten El-buss når dette er kommersielt tilgjengelig EUs ene elbuss-demo, ZeEUS (3,5 år nov 2013-apr 2017) har med 8 byregioner; 3 byer tester batterielektriske busser Måloppnåelse avhenger bl.a. av kontraktsperioder Oslo har også mål om fossilfri drosje-drift i 2020

19 Ruters foreløpige framskrivning:

20 Aktuelle nettsteder

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2013

NYHETSBREV NR. 1-2013 NYHETSBREV NR. 1-2013 No snow flake ever falls in the wrong place -Zen ordtak 2013 et viktig år for hydrogen-norge Nytt år og nye muligheter. Noen gripes, andre ikke. Den viktigste saken for hydrogen-norge

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3-2012

NYHETSBREV NR. 3-2012 NYHETSBREV NR. 3-2012 Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2012

NYHETSBREV NR. 1-2012 NYHETSBREV NR. 1-2012 Foto: Ove Kjølstad Her vil snart Nordens første hydrogenstasjon for busser stå i full drift. Grunnarbeidet er gjort, det meste av materiell er på plass, inkludert det som etter hvert

Detaljer

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt BERGEN - 07.04.2014 Dok.nr: RP_32472_PR_01 - Rev. : A Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt Kunde: Utarbeidet av: Transnova Svendsen, Tjalve M. Side: 2 av 28 Prosjekt: Tittel: Utarbeidet av: Svendsen,

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer