MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: Orientering om Rørosregionen Næringshage ved Sigrid Jansen. - 2 grunngitte spørsmål fra Olov Grøtting Sp, om henholdsvis salg av næringsareal på Steimosletta og Gjermundshaugs etablering på Steimosteen. Spørsmålene ble lest opp av Grøtting og besvart av ordfører i møtet. Både spørsmål og svar vedlegges protokollen. - Orientering om tilsynssak PRO. v / rådmannen. Møtedatoer politiske møter i september: Styringsgruppe -Ny barneskole og flerbrukshall- mandag 5 september 2016, kl Kommunestyrets dagmøte 22 september deles opp med folkevalgtopplæring på dagtid, og ordinært saksbehandlingsmøte på kveldstid Ekstarordinært kommunestyremøte 29 september kveldsmøte. Jf forespørsel fra Wenke Furuli, melder kommunestyret på 4 lag til mandelpotetskrellekonkurranse den 24 september. Oppfordring fra ordfører om at grunngitte spørsmål / interpellasjoner sendes til postmottak, med kopi til ordfører. Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 11

2 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen Medlem Ole Arne Sandli Medlem Janne Lunaas Medlem Jon Sagbakken Medlem Bjørn Åsen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Medlem Audun Eggset Medlem Kristian Hansæl Medlem Håkon Esten Steimoen Medlem Gudmund Tronsmoen Medlem Liv G. Thoresen Forfall Medlem Jan Sagplass Medlem Live Stokstad Medlem Arne Dagfinn Øynes Varamedlem Terje Skaret Møtte for Liv G. Thoresen Sekretær Erling Straalberg Alvdal, 26. august 2016 Johnny Hagen /s/ Ordfører Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 11

3 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/16 14/813 KOMMUNEREFORMEN - SLUTTBEHANDLING 74/16 16/965 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV 75/16 16/963 NY ALVDAL BARNESKOLE MED KULTURDEL OG FLERBRUKSHALL - VALG AV BYGGEKOMITÈ OG GNR 10 BNR 95 76/16 16/462 STEMMEKRETSER I ALVDAL KOMMUNE 77/16 16/1083 VALG AV KOMITE A OG KOMITE B 78/16 16/469 RULLERING AV HANDLINGSPLAN LANDBRUK Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 11

4 73/16 KOMMUNEREFORMEN - SLUTTBEHANDLING Kommunestyret i Alvdal kommune fatter følgende vedtak i sak om kommunereform: 1. Alvdal kommune består som egen kommune. 2. Alvdal kommune gir sin tilslutning til videre utvikling av samarbeid i regionen, i tråd med saksframstillingen, for å nå kommunereformens 4 målsettinger, men ønsker å beholde generalistkommunen. 3. Alvdal kommune vil ta et selvstendig initiativ til å utvikle et forsterket strategisk og kompetansebasert interkommunalt samarbeid innen områdene pleie, omsorg og helse, for å stå rustet til å møte de framtidige utfordringer innen disse tjenesteområdene. 4. Andre gangs behandling skjer i første møte etter sommeren Forslag fra Venstre v / Live Stokstad Arbeidet med intensjonsavtale om sammenslåing eller samarbeidsavtale 3K/4K gjenopptas. Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, rådmann, tillitsvalgte, en folkevalgt fra opposisjon. Intensjonsavtalen eller samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for vedtak i de tre/fire kommunestyrene. Votering Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt1-3 og Stokstads forslag, ble innstillingens punkt 1-3 vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Innstillingens pkt 4 utgår. Kommunestyret i Alvdal kommune fatter følgende vedtak i sak om kommunereform: 1. Alvdal kommune består som egen kommune. 2. Alvdal kommune gir sin tilslutning til videre utvikling av samarbeid i regionen, i tråd med saksframstillingen, for å nå kommunereformens 4 målsettinger, men ønsker å beholde generalistkommunen. 3. Alvdal kommune vil ta et selvstendig initiativ til å utvikle et forsterket strategisk og kompetansebasert interkommunalt samarbeid innen områdene pleie, omsorg og helse, for å stå rustet til å møte de framtidige utfordringer innen disse tjenesteområdene. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 11

5 74/16 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV Med hjemmel i kommunelovens 15 innvilges Lisbeth L. Gjermundshaug fritak fra politiske verv i resten av valgperioden. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i kommunelovens 15 innvilges Lisbeth L. Gjermundshaug fritak fra politiske verv i resten av valgperioden. 75/16 NY ALVDAL BARNESKOLE MED KULTURDEL OG FLERBRUKSHALL - VALG AV BYGGEKOMITÈ OG GNR 10 BNR 95 Som representanter til byggekomite for ny barneskole med flerbrukshall i Alvdal, velges følgende: Ordfører Rådmann Representant for opposisjonen Jan Sagplass Enhetsleder barneskole Representant for enhetsleder kommunalteknikk / prosjektleder Byggeleder Mandatet for byggekomiteen vedtas av kommunestyret i møtet 22 september. Innstillingen enstemmig vedtatt. Som representanter til byggekomite for ny barneskole med flerbrukshall i Alvdal, velges følgende: Ordfører Rådmann Representant for opposisjonen Jan Sagplass Enhetsleder barneskole Representant for enhetsleder kommunalteknikk / prosjektleder Byggeleder Mandatet for byggekomiteen vedtas av kommunestyret i møtet 22 september. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 11

6 76/16 STEMMEKRETSER I ALVDAL KOMMUNE 1. Kommunestyret vedtar å dele Alvdal kommune inn i en stemmekrets: Alvdal stemmekrets, der valglokalet er Aukrustsenteret. 2. Den nye stemmekretsen tas i bruk fra og med Stortings- og sametingsvalget i Forslag fra Mari Kveberg Ap Det opprettholdes 2 valgkretser. Plassen og Steia, med valglokale Sølnaslottet og Samfunnshuset. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kvebergs forslag ble innstillingen vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 1. Kommunestyret vedtar å dele Alvdal kommune inn i en stemmekrets: Alvdal stemmekrets, der valglokalet er Aukrustsenteret. 2. Den nye stemmekretsen tas i bruk fra og med Stortings- og sametingsvalget i /16 VALG AV KOMITE A OG KOMITE B Valgnemdas innstilling Komite A Ordfører Liv Gjermundshaug Thoresen H Arne Dagfinn Øynes Krf Jon Sagbakken Ap Håkon Esten Steimoen Sp Janne Lunaas Ap Komite B Varaordfører Gudmund Tronsmoen Sp Trine Vardenær Tharaldsteen Ap Kristian Hansæl Sp Bjørn Åsen Sp Saksordfører velges fra sak til sak. (Omforent forslag) Forslag fra Audun Eggset Sp Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 11

7 Som 5 medlem til komite B foreslås Sigmund Kveberg Paaske V Votering Innstillingen med Eggsets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Komite A Ordfører Liv Gjermundshaug Thoresen H Arne Dagfinn Øynes Krf Jon Sagbakken Ap Håkon Esten Steimoen Sp Janne Lunaas Ap Komite B Varaordfører Gudmund Tronsmoen Sp Trine Vardenær Tharaldsteen Ap Kristian Hansæl Sp Bjørn Åsen Sp Sigmund Kveberg Paaske V Saksordfører velges fra sak til sak. 78/16 RULLERING AV HANDLINGSPLAN LANDBRUK 1. Rulleringen av Alvdal kommunes handlingsplan for landbruk startes opp i tråd med saksframstillingen og vedtas innen 1.mars Det settes av kroner fra Kraftfondet til finansiering av planarbeidet. Som styringsgruppe velges enten komite A eller B. Forslag fra Audun Eggset. Komite B velges. Forslag fra Jan Sagplass H 1. Rulleringen av Alvdal kommunes handlingsplan for landbruk startes opp i tråd med saksframstillingen og vedtas innen 1.mars Det settes av kroner fra Kraftfondet til finansiering av planarbeidet. 3. Som styringsgruppe velges følgende representanter fra hvert politisk parti: Fra Arbeiderpartiet velges.. Fra Senterpartiet velges.. Fra Høyre velges.. Fra Venstre velges.. Fra Krf velges.. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 11

8 Ved alternativ votering mellom Eggsets forslag og Sagplass forslag ble Eggsets forslag vedtatt med 15 mot to stemmer. 1. Rulleringen av Alvdal kommunes handlingsplan for landbruk startes opp i tråd med saksframstillingen og vedtas innen 1.mars Det settes av kroner fra Kraftfondet til finansiering av planarbeidet. 3. Som styringsgruppe velges komite B. Grunngitt spørsmål fra Alvdal SP vedrørende: Salg av næringsareal på Steimosletta Vi er kjent med at flere aktører var interessert i Alvdal kommunes næringsareal på Steimosletta før det ble solgt til Bjørn Dæhlies selskap, også lokale aktører. I et omfattende og kritisk avisinnlegg i sommer sier de to kommunestyrerepresentantene fra Alvdal Høyre at de lokale aktørenes planlagte aktivitet ikke var ønsket av Alvdal kommune. Jeg refererer fra innlegget: «Det har hele tiden vært hevdet fra kommunens side at de lokale aktørene ikke ville betale nok for tomta. Alle som kjenner detaljene i saken vet at det som er den reelle årsaken er at de aldri fikk sjansen til å komme med nytt tilbud før Dæhlies selskap fikk tilslaget. Årsaken viser seg trolig å være at den planlagte aktiviteten ikke var ønsket på Sletta!». Dette er sterke påstander der man insinuerer sterkt at administrasjonen tar seg til rette og ikke gjør jobben sin. Administrasjonens oppgave er å forholde seg til politiske vedtak og reguleringsbestemmelser i sitt arbeid. Det er også slik de jobber, slik vi kjenner administrasjonen i Alvdal kommune. I dette tilfellet så det ut for oss i Alvdal SP som om de lokale aktørenes planer falt godt innunder det som er tillatt i reguleringsplana. Vi har også hørt at den lokale aktøren som var med lengst fikk et siste tilbud før salget til Dæhlie ble gjennomført. Det er en helt annen versjon enn det Alvdal Høyre påstår i sitt innlegg. Derfor spør vi ordføreren: Fikk den lokale aktøren som var med lengst et siste tilbud før salget til Dæhlie ble gjennomført, eller ikke? Hva var det egentlig som skjedde i denne saken? Med hilsen Alvdal Senterparti Olov Grøtting Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 11

9 Alvdal Svar på grunngitt spørsmål, fra Olov Grøtting, SP, vedrørende salg av næringsareal på Steimosletta. Spørsmål vedrørende gjennomført salg av næringsareal på Steimosletta ble stillt i kommunstyrets eget kontrollutvalg i deres møte 8. juni, sak 21/2016 Prosess i forkant av salg av tomt på Steimosletta. I behandling av saken orienterte revisor om status. Revisor ønsker å bistå kontrollutvalget til å undersøke om salget er i tråd med gjeldende retningslinjer, og har da bedt administrasjonen om å få tilsendt aktuelle dokumenter. Revisor vil, når etterspurt dokumentasjon er mottatt, gjennomføre en vurdering av prosessen. Vurderingen vil bli lagt fram for kontrollutvalget til behandling.utvalget diskuterte saken. Kontrollutvalgets vedtak: Revisors redegjørelse om status i saken tas til orientering. Kontrollutvalget, kommunestyrets eget organ, har bedt revisor om en vurdering av tilgjengelig dokumentasjon Revisors redegjørelse skal så behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretær anser det som uheldig at kommunestyret som organ omtaler saken, før behandling gjennomføres og vedtak fattes av kontrollutvalget. Både kommunstyre som organ og politiske partier bør av hensyn til god saksbehandlingskikk, unngå å drøfte saker som i sin egenskap skal behandles i kontrollutvalget, før organets vedtak er kjent. Dog skal det presiseres at kontrollutvalgets sekretær kun anser dette som en god saksbehandlingsskikk som ikke er hjemlet i lov eller forskrift. Kontrollutvalget henviser til egen møteplan.møte er berammet til 13. september 2016 med oppstart kl. 13:00. Møte er åpent for publikum. Med hilsen Johnny Hagen Ordfører Grunngitt spørsmål fra Alvdal SP vedrørende: Steimosteen-saken I sommer kunne vi lese i avisa at Gjermundshaug-gruppen ønsket å flagge ut fra Alvdal. Grunnen ble oppgitt å være at Alvdal kommune ved ordfører og administrasjon var negative til Alvdal Eiendoms ønskede satsing på Steimosteen. Dette skulle ha kommet fram i et møte avholdt 27. juni mellom kommunen og en representant for Alvdal Eiendom. Kommunestyret fikk tilsendt referat fra dette møtet. Siden har vi ikke hørt noe, og dette er nå snart to mnd siden. Det ble stilt et muntlig spørsmål til ordfører i formannskapet sist uke om hva som hadde skjedd i saken, og vi skjønner det ble gitt en redegjørelse der. Saken er så viktig for kommunen at denne redegjørelsen bør også gis i kommunestyret. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 11

10 Vi ber derfor ordfører redegjøre for hva han har gjort med saken de snart to mnd siden det ble kjent at Gjermundshaug-gruppen vurderte å flytte fra Alvdal. Med hilsen Alvdal Senterparti Olov Grøtting Alvdal Svar på grunngitt spørsmål, fra Olov Grøtting, SP, vedrørende Steimosteen-saken. Som nevnt av spørsmålstiller har kommunestyre fått tilsendt referat fra møte mellom Gjermundshauggruppen, representert ved HRsjef Ole Arne Sandli og Alvdal kommune representert ved to ingeniører fra plankontoret, rådmann og ordfører. Intesjonene ved dette møte var å gjennomgå Gjermundshaug-gruppens planer for deler av eiendommen Steimosteen. Det forelå, slik ordfører oppfattet det, en søknad om oppføring av et administrasjonsbygg med enkelte tilleggsfunksjoner. Deler av den tomta som skulle benyttes var adskilt til boligformål ( 5,7 dekar, jfr. sak 13/15 i FUP), mens resten av det omsøkte området fortsatt er betegnet som LNF område. Av den grunn må det søkes om dispensasjon fra gjeldende arealplan for den delen som er benevnt som LNF område. I det omtalt møte ble det fra plankontorets saksbehandlere stillt en rekke spørsmål med den hensikt å være behjelpelig med utforming av en god dispensasjonssøknad. Det ble også drøftet hvorvidt tiltakshaver skulle søke om dispensasjon eller bruke veien om en reguleringsplan for området. Gjermundshaug-gruppens representant signaliserte i møte at han oppfattet flere av innvendingene fra saksbehandlerne som manglende vilje til prosjektet. Til det ble det påpekt flere ganger at dette var ment for å rette fokus på hvilke områder eventuelle innsigelser fra sentrale myndigheter best kunne unngås. Målsettingen var hele tiden at Gjermundshaug-gruppen kunne fremme en godt begrunnet dispensasjonssøknad. Etter møte den 27.juni mottar administrasjonen signaler om at Ole Gjermundshaug som hovedeier av selskapet, oppfatter kommunen som lite behjelpelig. Han signaliserer at han vil flytte ut av kommunen. Både rådmann og ordfører oppfatter dette som meget drastisk og forsøker å komme i kontakt med Gjermundshaug uten at dette lykkes. Til slutt, via Ole Arne Sandli, får vi beskjed om at vi skal ta kontakt med Gjermundshaug etter ferien. I går hadde rådmann og ordfører et møte med Gjremundshaug-gruppen, representert ved Ole Gjermundshaug, Liv Gjermundshaug Thoresen og Anders Gjermundshaug. Tilstede var også to representanter fra pressen. Ole Gjermundshaug gjentok at han oppfattet at kommunens administrasjon hadde utvist liten vilje til å finne løsninger for en bedrift som ønsket å utvikle noe i bygda. Samtidig ble også ordfører kritisert for passivitet og manglende entussiasme. Han konkluderte til slutt med at han for ettertiden ikke hadde ønsker om å bidra til noen form for utvikling i Alvdal kommune Han mente også at kommunen i fremtiden bør ha større fokus på å ha på «ja-brillene» om utvikling skal oppnås. I tillegg medelte han at han privat hadde meldt flytting til Åmot kommune. Rådmannen fremholdt at kommunen gjennom hele prosessen har vist vilje til å imøtekomme tiltakshavers ønsker og mål, og presiserte at de spørsmålene som ble stillt fra plankontoret var ment Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 11

11 som hjelp og ikke som utrykk for motvilje. Både rådmann og ordfører presiserte at kommunen i aller høyeste grad, gjennom hele prosessen, har vi signalisert vilje adminstrativt og politisk. Avslutningsvis tilkjennega Ole Gjermundshaug at hans videre planer om utvikling av eiendommen Steimosteen er avsluttet. Med hilsen Johnny Hagen Ordfører Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 19:00-22:00 Arbeidsseminar med Rørosregionens næringshage v / Jansen og Heggem. Spørsmål: Skolebygging bygging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 0900 Orienteringer Årshjul Ny avdeling barnehage PRO Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: 0900-1200 Informasjon: Omgjøring og istandsetting av P-plass Aukrustsenteret Omstilling PRO Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 1900 2200 Orientering om Sisa Invest v / Bjørn Dæhlie Orientering om frivillighetssentralen ved May Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Nordihauan Møtedato: 06.10.2016 Tid: 1330- Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00-15:00 Informasjon om regnskap 2016 v /rådmann Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00-22:00 -Informasjon om Aukrustsenteret og framtidige muligheter / Strategi V / Paal Ritter Skjerven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.09.2016 Tid: 1900 2200 Innledningsvis ble det gjennomført diskusjon om gjennomføring av politisk saksbehandling, med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Budsjettkonferanse kl 08.00-12.00 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukristsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2017 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer Møte med lokalt brannmannskap Synnøve Finden Orientering om KLP v/ Aune Innkalte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.04.2017 Tid: 10:00-13:00 Orienteringer: -Gjennomføringen av politiske møter 1. juni 2017 -Informasjon til folkevalgte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0900-1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.10.2014 Tid: Rett etter møtet i FUP I anledning sak 55/14 Detaljregulering av Johnsgård boligfelt sluttbehandling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer: Velferdsteknologi. Rettssak: Aukruststiftelsen, Hunderfossen og Caprino. U. Off.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 10.04.2014 Tid: Rett i etterkant av møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset næringshage Møtedato: 11.02.2016 Tid: 1300 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 1900 Orienteringer Rådmannen redegjorde for regnskap 2014 og omstillingsprosess Status MHBR v / Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 11.10.2012 Tid: 13.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 0845 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2016 Tid: 1900 2200 Presentasjon av prosjekt «opplevalvdal.no», Maren Solvang Johnsen m.fl. Planstrategi, arbeidsøkt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.10.2012 Tid: 19.00 Orientering om ny Steien Bru v/frode Bakken Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 1500 Orienteringer drøftinger om: Planstrategi v / Trine Økseter Knutsen Kommunereform Vedrørende tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2015 Tid: 0915 Presentasjon av ferdig forprosjekt «Ny barneskole, flerbrukshall og svømmehall» V / Eggen arkitekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 15.10.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 0945 Presentasjoner: Forprosjekt «Ny barneskole med kulturdel, flerbrukshall og svømmehall» v / Janne Midttun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2017 Tid: 19:00-22:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.03.2014 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2010 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 09:00-15:00 Tato v/bent Kvisle orienterte om Tilstandsrapport for grunnskolen 2016/2017. Røros og Tynsetregionen

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer: Interkommunalt samarbeid forslag til innspill fra Alvdal kommune Boligsituasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: 1900 Orienteringer: Orientering om geoteknisk undersøkelse Sørhusjordet Etterlysning sluttrapport Grindeggaprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.04.2011 Tid: kl. 13.00 16.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 31.01.2013 Tid: 19.00 I forkant av møtet ble det gitt orienteringer av: Barne og ungdomsrådet v / Oda Grøtting og Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 0900 I forkant av møtet, ble det gjennomført et diskusjonsmøte med Arkitekt Eggen, representert ved Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2016 Tid: 09:00-15:30 Orienteringer: Kontrollutvalget v / Toril Bakken Omstilling PRO v / komiteleder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 16.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2016 Tid: 0900 1530 I forkant av møtet, ble følgende program gjennomgått: Statens vegvesen sitt møte med formannskap,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 1900-2200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.06.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 1900 2230 Orientering om Anno Museum og konsolidering av Aukrustsenteret inn i Anno Museum ved direktør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 21.08.2014 Tid: Rett etter FUP møtet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 22.11.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 0900 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Tid: 1930 Orienteringer. Pågående rettsak Caprino / Hunderfossen / Aukruststiftelsen. Program siste kommunestyre.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.30 Orienteringer: Rettsak vedr rettigheter Hunderfossen / Caprino Opplegg på siste kommunestyremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 29.11.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.09.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2014 Tid: 0830 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2010 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Solsida Møtedato: 27.03.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Informasjon om kostnad og anbudsprosess Ny barneskole med kulturdel og flerbrukshall.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Informasjon om kostnad og anbudsprosess Ny barneskole med kulturdel og flerbrukshall. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2016 Tid: 1900-2230 Informasjon om TV-aksjonen 2016 Informasjon om kostnad og anbudsprosess Ny barneskole med kulturdel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2010 Tid: 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer