Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo"

Transkript

1 Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

2 Innehold Leder Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt DR Kongo Pave Frans har ordet Hilsen fra NUKs leder...14 FNs tusenårsmål og fattigdom Sosiallæren om fattigdom Historier fra prøveprosjektet i Kongo Adventsaksjonen i ditt lokallag NUK er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon. Det er en landsdekkende organisasjon med utspring i de katolske menighetene i Norge. Mer info: Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Caritas Norge er en del av Caritas Internationalis som virker gjennom menigheter over hele verden. Mer info: Dette heftet er utarbeidet av Karitativt utvalg (KUT), som er et utvalg under Norges Unge Katolikker (NUK). Utvalget består av: Stefan Bivand (leder), Torbjørn Larsen, Ingebjørg Forsman Bærø, Vivian Nguyen Henvendelser til NUK: / Foto: Caritas Norge, Layout: Magnus Vøllo Trykkeri: Krona Trykk Leder Afrika. Sult. Et bilde av et lite barn med en oppblåst mage. Dette er bilder mange av oss både har sett i mediene og som vi gjerne forestiller oss når vi hører ord som Sult eller Afrika. Vi hører fortellinger om mennesker som sliter vi hører fortellinger om nød og ulykke. Vi er ikke her i verden for å høre på fortellinger. Vi har et kall til å gjøre en forskjell i verden. Derfor er Adventsaksjonen, NUKs årlige karitative ( nestekjærlighets ) aksjon så viktig for arbeidet i organisasjonen. Adventsaksjonen gir oss unge muligheten til å delta aktivt for å hjelpe andre slik også Jesus gjorde. Jeg husker jeg selv ble aktiv i NUK i lokallaget i Bergen gjennom adventsaksjonen. Jeg husker hvor givende det var å sette seg inn i forholdene som andre mennesker lever under. Jeg håper at du også finner dette som en god utfordring og jeg håper at dette heftet vil hjelpe deg til å få en større forståelse for hvordan mennesker i Kongo har det. Jeg håper også at heftet gir deg inspirasjon og veiledning til hvorfor vi som mennesker har et kall til å hjelpe andre. Jeg håper at dette heftet kan gi deg en dypere forståelse av den katolske tro. Pave Frans skrev dette på Twitter i sommer: Målet på et samfunns storhet er hvordan det møter dem som trenger aller mest, dem som ikke har noe utenom sin egen fattigdom. Jeg ønsker å invitere deg til å vise vårt samfunns storhet. Besøk vår nettside for mer informasjon og oppdateringer gjennom adventstiden. God lesing og takk for din innsats for adventsaksjonen! Stefan P. Bivand Karitativt Utvalg, Norges Unge Katolikker

3 NORGES UNGE KATOLIKKER Tekst: Vivian Nguyen NUK er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1947 for alle katolske barn og ungdommer i Norge. Organisasjonen jobber for katolske barne- og ungdomslag i de katolske menighetene i Norge, og baserer sitt arbeid på troskap til kirken. NUK er et knutepunkt mellom barna og ungdommene i de katolske menighetene, og på denne måten gir NUK dem muligheten til å få et nærmere forhold til kirken og troen. NUK jobber opp mot de tre nøkkelbegrepene: tro, fellesskap og handling. Gjennom disse nøkkelbegrepene arbeider NUK på tre plan: lokalt, i distrikt og sentralt. Lokalt i menighetene fins det lokallag. Her treffes barn og ungdommer for å bygge vennskap og fellesskap med hverandre i troen. I de forskjellige landsdelene, eller distriktene, kan de lokallagene som hører til møtes sammen i troen. Sentralt arrangeres det hvert år aktiviteter som påske- og sommerleirer for barn og ungdom, helgearrangementer som ledertreninger, kurs og adventsaksjonen i regi av NUK. CARITAS NORGE OG ADVENTSAKSJONEN Tekst: Vivian Nguyen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er en del av Caritas Internationalis. Caritas Internationalis består av 165 medlemsorganisasjoner verden over, og er verdens nest største bistands- og utviklingsnettverk. Deres hovedoppgave er å støtte programmer innenfor utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp i fattige land. Caritas Norge ønsker å motivere katolikker og andre i Norge til solidaritet med fattige og å øke bevisstheten om årsakene til fattigdom. I Norge er Caritas viktigste oppgave å bistå menigheter med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre. Hvert år arrangerer NUK adventsaksjonen. Et samarbeid mellom NUK og Caritas Norge, som støtter et av Caritas mange prosjekt. Hvert år har adventsaksjonen et bestemt tema med tilhørende prosjekt i et land. I samarbeid med Caritas Norge foreslås prosjektene og tema av Karitativt Utvalg i NUK, som igjen velges av NUKs landsmøte. Årets adventsaksjonen handler om humanitær hjelp. I år valgte NUK å støtte Caritas Norges prosjekt i DR Kongo: fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo. Med fokus på fordrevne familier, særlig ledet av kvinner, i østlige DR Kongo som er på retur hjem, vil Caritas jobbe med fattigdomsbekjempelse, tilgang til mat og rent drikkevann. Årets prosjekt: Gi oss i dag vårt daglige brød fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Tekst: Kristian Jahren Øvretveit Foto: Caritas Norge Caritas Norge i DR Kongo Caritas Norge har siden 90-tallet støttet nødhjelpsarbeid øst i landet i samarbeid med blant andre Caritas Kongo og Caritas Goma (regional Caritasorganisasjon i DR Kongo). Nødhjelpsarbeidet her koordineres i samarbeid med FN og andre humanitære organisasjoner i Goma, og består blant annet av distribusjon av mat, vann og nødhjelpsartikler som pledd, såpe og klær. Flere av nødhjelpsprosjektene har vært rettet mot kvinner utsatt for vold, særlig seksuell vold, som er et stort problem i området. Siden høsten 2011 har Caritas Norge og Caritas Kongo samarbeidet om å bedre levevilkårene og matsikkerheten i to distrikter, Kisantu og Kindu. Kisantu befinner seg vest i landet, ikke langt fra hovedstaden Kinshasa, mens Kindu ligger øst i landet. Programmet har vært et prøveprosjekt i utvalgte områder i 2011 og 2012.

4 Eksempler på resultater fra prøveprosjektet og nødhjelpsarbeidet I Kindu har 30 % av husholdningene økt sin kunnskap om nye jordbruksmetoder. De nye jordbruksteknikkene har ført til at den lokale produksjonen av mais og jordnøtter har økt med 30 %. I Kisantu har det blitt plantet trær i et område på totalt 200 hektar med mål om å gjenopprette skogen. Ytterligere 500 hektar har blitt kategorisert som beskyttet skog. I Kindu har 40 % av mennene rapportert at de nå har begynt å inkludere kvinner i husholdningens økonomi. I Kisantu er 6 av 18 medlemmer i prosjektkomiteen kvinner. Økning på 40 % blant målgruppen som har kunnskap om hiv/aids. To lokale fredsråd har blitt etablert. Disse består av 7 medlemmer hver (4 menn, 3 kvinner). Mange hundre tusen familier har fått mat og annen nødhjelp under konflikt. Landprogram fra 2013 Prøveprosjektet fra 2011 til 2012 la grunnlaget for videre samarbeid om et mer omfattende og langvarig landprogram i DR Kongo. Dette starter opp i 2013 og skal etter planen vare i fem år. Programmet har som mål å forbedre levevilkårene til befolkningen i åtte lokalsamfunn på landsbygda i DR Kongo. Caritas Norge skal i samarbeid med Caritas Kongo redusere fattigdommen og bidra til en stabil økonomisk utvikling ved å øke matvaresikkerheten, styrke sivilsamfunnet og bidra til økte inntekter. Dette skal gjøres ved å lære befolkningen bedre jordbruksteknikker slik at de kan øke jordbruksproduksjonen og få bedret tilgang til mat. Dette gjelder både teknikker for planting, husdyrhold, lagring av produkter osv. Samtidig vil deltagerne bli bevisstgjort om temaer som demokrati, godt styresett, rettigheter, likestilling og hiv og aids. Styrking av sivilsamfunnet vil foregå på flere nivå, både ved å styrke småbøndenes samfunnsbevissthet, ved å samle dem i kooperativer/grupper slik at deres stemme blir sterkere og ved å styrke kapasiteten til Caritas Kongo innenfor blant annet talsmannsarbeid. Programmets målgruppe er 5698 bondehusholdninger i rurale DR Kongo. Programmet skal implementeres i de tre regionene Kindu, Kisantu og Kongolo. Kindu ligger i Maniemaprovinsen i øst, og her skal programmet implementeres i lokalsamfunnene Malela ( innbyggere) og Lubao (6 885 innbyggere). I Kisantu i Bas-Kongo vest for hovedstaden Kinshasa er fokuset på lokalsamfunnene Mvululu (7 429 innbyggere), Tampa (5 137 innbyggere), Bana (9 626 innbyggere) og Kinsiona (6 565 innbyggere). Kongolo ligger i provinsen Katanga og deler grense med Maniema. Her skal programmet implementeres i Katea (60 379) og Lubunda ( innbyggere). Områdene har både felles og områdespesifikke utfordringer. Malela har for eksempel blitt svært påvirket av konfliktene i det østlige Kongo mellom militæret og ulike rebellgrupper. Kongolo befinner seg i det såkalte dødens triangel der rebellgruppen til oberst Gedeon har terrorisert befolkningen i en årrekke. Både Caritas Kindu og Caritas Kongolo opererer dermed i en postkonflikt-situasjon, i områder som har vært preget av krig. Caritas Kistantu derimot, opererer i et område der det aldri har vært væpnet krig, men som lenge har vært preget av jordkonflikter og stor fattigdom.

5 Noen spesifikke mål og aktiviteter for programmet Gjennom landprogrammet ønsker vi blant annet å redusere underernæring blant barn og gravide med og øke antallet måltider per dag blant deltakerne. Dette håper vi å få til gjennom blant annet å øke jordbruksproduktiviteten og gjennomsnittsinntekten blant deltakerne i programmet. Dette oppnås blant annet gjennom opplæring i bruk av effektive og bærekraftige jordbruksteknikker, samt utdeling av jordbruksmateriell og husdyr. I tillegg vil det arbeides for bedre lagring av jordbruksprodukter, økning av inntekt og opplæring i entreprenørskap knyttet til jordbruket, blant annet gjennom mikrokredittordninger. Samtidig vil det også fokuseres på miljøet i alle deler av prosjektet, blant annet gjennom skogplanting og fokus på at nye jordbruksteknikker ikke bare skal være effektive, men også bærekraftige og miljøvennlige. Programmet tar også sikte på å øke kunnskapen blant deltakerne om likestilling, demokrati og menneskerettigheter. For å oppnå dette vil blant annet kvinner inkluderes som ledere i prosjektstrukturene, og det vil gis lese- og skrivekurs til kvinner som i dag er analfabeter. Det vil også tilbys kurs om rettsvesen og kvinners rettigheter, samt opprettes lokale mekanismer for fredelig håndtering av konflikter. Dessuten vil programmet fokusere på økt bevissthet rundt hiv/aids, det vil her særlig fokuseres på barn og ungdom. Om DR Kongo Tekst: Torbjørn Larsen Foto: Caritas Norge Den demokratiske republikken Konge befinner seg i Sentral-Afrika og er et av de største landene på dette kontinentet. Det har en utstrekning på 2,34 mill km^2, og dette utgjør omtrent arealet til Vest-Europa. Hovedstanden er Kinshasa, og republikken har også navnet KongoKinshasa. Det offisielle språket er fransk, men det er også preget av fire nasjonale hjelpespråk. De er kongo, tshiluba, swahili og lingala. Under dette finnes det også lokale språk og forskjellige dialekter. DR Kongo er et land med frodig natur og er fylt med enorme naturressurser. Viktige eksportvarer er kobber, diamanter, råolje, kaffe, kobolt og gummi. Gruvearbeidet står for 70% av eksportinntektene. En av hovedgrunnene til det frodige landskapet og de store tilgangene til mineraler er Riftdalen. Dette er en gigantisk geologisk formasjon dannet gjennom flere millioner år. Det er to jordskorper som møtes og Riftdalen strekker seg fra Syria i nord-øst til Mosambik i sør, gjennom Kongo. Dalen dominerer den østlige delen av Kongo hvor det er stor hyppig vulkansk aktivitet. Resten av landet er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever også hyppig tordenvær og har verdens nest største regnskog. Allerede fra tidlig alder begynte folkegrupper å bosette seg i Kongo. Rundt 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. Kongedømmet Kongo, som var monarkisk styrt og veldig velstående på denne tiden, hadde første kontakt med europeerne da portugiserne ankom kysten rundt Befolkningen i DR Kongo er på om lag 70 millioner mennesker, men til tross for naturressursene er det et av de fattigste landene i hele verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Bakgrunnen til dette er at det ble etablert som belgisk koloni. Det skjedde i 1908 og landet ble i 1960 erklært selvstendig. Frigjøringsdagen, altså uavhengighetsdagen, feires den 30. juni og er Kongos nasjonaldag.

6 Frigjøringen førte til politisk og sosial ustabilitet og koloniseringen er nøkkelen til den økonomiske nedgangsperioden. Den belgiske koloniseringen førte til ensidige økonomiske strukturer, med sikte på å tømme landet for naturressurser. Noen år etter selvstendigheten grep generalen Joseph Mobutu makten, tok navnet Mobutu Sese Seko og omdøpte Kongo til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, styrt gjennom korrupsjon og økonomisk utnyttelse, og regjerte frem til I denne perioden ble enorme rikdommer ført ut av landet. I 1997 ble Mobutu avsatt i kupp og en respons til dette var at det ble borgerkrig i Kongo. Under denne borgerkrigen, som varte til 2003, døde om lag 3.5 millioner mennesker. Konflikten gjaldt ikke bare kongoleserene, men den hadde også regionale dimensjoner. Etter folkemordet i Rwanda der om lag tutsier ble slaktet av hutuer, rømte mange av hutuene over grensen og til Kongo. Dette gjorde de i frykt for å bli dømt. Mange av disse krigsforbryterene ble med i rebellgrupper i den østlige delen av Kongo. Det finnes fortsatt en rekke aktive rebellgrupper som begår voldshandlinger og skaper usikkerhet og frykt hos befolkningen her. Etter at krigen opphørte i 2003 fikk DR Kongo en overgangsregjering som styrte frem til Da fikk landet en helt ny grunnlov og et nytt parlamentarisk system. Denne nye regjeringsformen gir mye makt til distriktene, hvor det tidligere har vært hovedstaden som styrer alt. I Kongo er katolisismen den dominerende religionen og rundt 50% av befolkningen er romersk katolsk. Ellers er 95% av befolkningen kristne. Dette gjør at den katolske kirke er et av landets viktigste institusjoner og kriken har et stort nettverk. Caritas har sin egen avdeling tilhørende Kongo. Den heter Caritas-Développement Congo og består av 47 Caritasorganisasjoner på regionsnivå som er styrt og organisert av bispedømmene. I tillegg har disse regionale organisasjonene til sammen 1229 underkomiteer på lokalt nivå som når ut til over lokalsamfunn.

7 Pave Frans følges av nesten tre millioner mennesker på Twitter. Paven er sterkt engasjert i sosiale spørsmål, og skriver ofte temaer som fattigdom og rettferdighet. Under kan du se noen av meldingene han har sendt til sine følgere. Klikk deg inn på under adventsaksjonen og la deg innspirere! Skjermdump fra

8 Årets viktigste innsats! Foto: Illustrasjon: Adventsaksjon er NUKs årlige solidaritetsaksjon, men Adventsaksjonen er så mye mer enn bare en aksjon! Adventsaksjon er nestekjærlighet i praksis. Det er den perfekte måten for oss unge katolikker å gjøre noe for andre mennesker enn oss selv. Og ikke kun mennesker som står oss nær eller bor i samme land som oss, men også mennesker som lever langt unna og som vi ikke har møtt. Gjennom Adventsaksjonen viser vi at vi alle er brødre og søstre og at vi har en plikt til å gjøre en innsats for de som ikke er like heldige som oss. I mange år har barn og unge i menigheter over hele Norge samlet seg for å informere om og samle inn penger til aksjonen. Utenfor kirkene, på kirkekaffen, på torgene og på kjøpesentrene har mange gått rundt med informasjonshefter og bøsser for å spre så mye informasjon og samle inn så mye penger som mulig. Det håper jeg vi gjør også i år. For innsatsen hver og en av oss legger ned nytter! Hvert år overfører Caritas hundretusener av kroner som vi har samlet inn til prosjekter som hjelper mennesker som virkelig trenger det. NUK har utrolig mange aktiviteter iløpet av et år. Lokallagskvelder, distriktstreff, kurs, møter, leirer og mye mer, men det er ingen andre aktiviteter som samler så mange barn og ungdommer som Adventsaksjonen. Jeg håper og ber for at 2013 ikke blir et unntak. Årets prosjekt, Gi oss i dag vårt daglige brød fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Congo, er et utrolig viktig prosjekt som handler om noe som mange av oss tar for gitt, nemlig tilgang på mat hver dag. La oss derfor slå alle rekorder og legge ned så mye tid og samle inn så mange penger som mulig til dette prosjektet. Sammen kan vi gjøre en forskjell! Jeg gleder meg til å gjøre en innsats for årets Adventsaksjon sammen med dere! Hilsen Kristine, leder av NUK FNs tusenårsmål «FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.» (FN, 2013) 1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2 Sikre utdanning for alle 3 Styrke kvinners stilling 4 Redusere barnedødeligheten 5 Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer 7 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling 8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling Les mer om tusenårsmålene på neste side! Illustrasjon:

9 Fattigdom og tusenårsmålene FNs tusenårsmål har som hovedmål å halvere andelen mennesker i verden som lever for under en dollar om dagen. Dette er folk som lever innenfor definisjonen av ekstrem fattigdom. I verden i dag lever 1,4 milliarder i ekstrem fattigdom. Det er en femtedel av verdens befolkning! I Den demokratiske republikken Kongo lever nesten 60 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom (Globalis, 2013). Derfor er FNs tusenårsmål veldig viktige, både som et hjelpemiddel og en rettesnor for dem som gir bistand i bekjempelsen av fattigdom. Ved å gi penger til Caritas prosjekt i Kongo, kan vi hjelpe til med å nå disse målene. Hvis vi hjelper de aller fattigste i Kongo og gjør dem selvforsynte, kan vi løfte mange mennesker ut av ekstrem fattigdom. Derfor er det veldig viktig både å vite hva tusenårsmålene er, hvordan situasjonen i Kongo er, og hva vi kan gjøre for å endre den! De åtte konkrete målene for bekjempelse av fattigdom er 1: å halvere andelen mennesker i ekstrem fattigdom. 2: sikre utdanning for alle. UNESCO regner at omtrent 17 prosent av jordens befolkning er analfabeter (Wikipedia, 2013). Fram til Kongos selvstendighet var skolesystemet et av de beste i Afrika, men har siden den gang bare blitt verre. I 2003 var ca. 25 prosent av mennene og 45 prosent av kvinnene analfabeter (SNL, 2013). Kun 33 prosent av barn går på skole, og bare halvparten av barna fullfører grunnskolen, og av denne halvparten er kun en tredel jenter (0,58 jenter per gutt) (Globalis, 2013b). På videregående er det bare 0,31 jenter per gutt! I tillegg til et dårlig skolesystem, tyder dette på en stor ulikhet mellom kjønn, noe som bringer oss til mål 3: Fremme likestilling og styrke kvinners stilling. I arbeidslivet og politikken er kjønnsforskjellene i DR Kongo enorme. Som katolikker er det viktig at vi går ut og formidler at alle mennesker er like mye verdt, og at det ikke er noen grunn til at kvinner skal ha en mindre rolle eller ha mindre kunnskap. Særlig i bistand og utvikling er det viktig at man gjør noe for å endre på de holdningene som undertrykker og utestenger enkelte grupper. Særlig når det er snakk om halvparten av befolkningen. Man kan velge å fokusere på kvinner, lære dem opp og sørge for at de er en del av lokale prosjekter og sentrale beslutningsprosesser. Caritas Norge er opptatt av å inkludere kvinner og har blant annet gjort tiltak som å holde leseog skrivekurs i Zambia. Med kun 8,9 prosent likestilling i arbeidslivet og 9 prosent i styring av Kongo (Globalis, 2013b) er dette absolutt noe som må endres på, og det kan endres gjennom kunnskap. Barnedødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet (mål 4 og 5), henger sammen med den ekstreme fattigdommen. Barn i aldersgruppen 0 til 5 år er ekstremt sårbare. Barnedødeligheten i Kongo er på 170 per 1000 levendefødte. Sammenlignet med Norge er disse tallene skyhøye! Likevel har tallene gått marginalt ned siden Bekjempelse av fattigdom vil på lang sikt bedre forholdene for barn og mødre, ved hjelp av utdanning og likestilling. Det samme gjelder kampen mot HIV/Aids og malaria som er mål nummer 6. Her er igjen kunnskap det viktigste våpen. Kirkens seksuallære kan være en god beskyttelse mot spredning, og kvinners likestilling og rett til å bestemme over seg selv vil være et viktig steg i å ta vare på menneskeverdet. Vesten har også et ansvar for å distribuere medisiner der vi har mulighet til det. Man kan beskytte mennesker mot malaria bare ved å skaffe et myggnett eller myggnetting. Dette er billig for oss og dyrt for dem. Hvis vi har mulighet til å endre noe, bør det være vår plikt å gjøre det. Tusenårsmål 8 fokuserer på de rike landenes rolle og ansvar. Globalt samarbeid er utrolig viktig, særlig i møte med et globalt problem som fattigdom er. Det handler om hva de rike landene og hver og enkelt av oss kan gjøre for disse millionene av medmennesker som lever i sult og fattigdom. Noe vi kan gjøre er å gi bistand. Caritas er en av organisasjonene som jobber med lokalbefolkningen, og resultatene blir av den grunn mer bærekraftige. Deres prosjekt i DR Kongo er et prosjekt for å bekjempe fattigdom, og vi kan alle sammen være med å hjelpe gjennom adventsaksjonen! Prosjektet vil gi folket mulighet til å dyrke jorden og slik bli selvforsynte, noe som er i tråd med mål 7, nemlig miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Å bekjempe fattigdom er et utrolig viktig mål, og Adventsaksjonen 2013 er et viktig steg i riktig retning. Kilder: Globalis 2013 (a): Land/Kongo-Den-demokratiske-republikk/ (show)/indicators Globalis, 2013 (b): Land/Kongo-Den-demokratiske-republikk/ (show)/mdg wikipedia, 2013 (a): org/wiki/analfabetisme FN, 2013 (a): FNs-tusenaarsmaal/Hva-er-FNs-tusenaarsmaal FN, 2013 (b) De forskjellige målene: SNL (a), 2013: og_utdanning Tekst: Ingebjørg Forsman Bærø Illustrasjon:

10 Å ta vårt ansvar for samfunnet og for vår neste Tekst: Alexander Golding Foto: Taylor Kakala-Caritas Congo Jeg vet ikke hva du snakker med folk om, men jeg har enda ikke møtt noen som aldri snakker om hvordan landet vårt bør organiseres, hvordan skolene skal fungere eller om fattigdom, innvandring og menneskerettigheter. Kirken snakker også om disse tingene fordi det er ting som er viktig for oss og det som er viktig for oss mennesker er også viktig for Kirken og for Gud. Du vet det kanskje ikke, men når du har en mening om hvor mye lekser man bør ha og hvor mye penger man bør tjene, så har Kirken også tenkt på dette. Nå har ikke alltid Kirken svar, den sier ikke at man bør ha maks to timer med lekser og seks timer på skolen. Men Kirken har noen viktige tanker om hva vi som kristne må tenke på når vi skal diskutere og finne ut hvordan vi best bør leve sammen på denne jorden. Det er disse tankene man ofte kaller Katolsk Sosiallære. Kirken prøver ikke å komme med en fasit for hvordan vi kan løse alle de utfordringene vi står ovenfor i verden i dag. Utfordringer som fattigdom, økonomiske kriser og miljøkriser er kompliserte. Kirken vet derfor at hele menneskeheten må samarbeide dersom vi skal møte disse utfordringene, men det betyr også at vi som kristne må bidra. Som Kristne tror vi at det finnes en Gud som har skapt verden og har gitt mennesket et spesielt ansvar for å ta vare på den. For at vi på best mulig måte kan ta vare på både miljøet og menneskene er det viktig at vi gjør dette på en måte som samsvarer både med det utgangspunkt at Gud har skapt og ønsket verden og at han har en plan for verden. Det er da noen ting Kirken fremhever at det er veldig viktig at vi aldri glemmer når vi prøver å løse vår tids utfordringer, og at dersom vi glemmer dette vil vi alltid skape nye og kanskje større problemer enn dem vi løser. Det første Kirken peker på er at hvert enkelt menneske har en ukrenkelig verdighet. Denne verdigheten er ikke noe vi bare sier at vi har fordi det høres fint ut. Nei, det er en verdighet vi har fått fordi hvert menneske er skap og ønsket av Gud. Denne verdigheten bekreftes av Gud selv når han døde på korset for alle menneskers skyld. Derfor er vi også kalt til å elske alle mennesker, ikke fordi vi synes de er hyggelige, men fordi Gud har ønsket dem og elsker dem. Derfor har vi også et ansvar om å ta vare på andre mennesker og sørge for at de får mulighet til å bli slik Gud ønsker at de skal være, at de får mulighet til å utvikle seg som mennesker. Det er grunnlaget for Kirkens andre sosiale prinsipp: Det felles gode. Vi tror at mennesket er skapt for å leve i fellesskap og at vi skal ta vare på hverandre. Derfor er det viktig at vi organiserer våre samfunn slik at de tjener alle mennesker. Ikke på en slik måte at det bare blir mest mulig godt i verden, men slik at hver enkelt person får mulighet til å utvikle seg og strekke seg mot fullkommenhet. Det felles gode betyr at vi både må arbeide for den enkelte persons beste, men også for et samfunn som gjør det mulig for mennesker i fellesskap å strekke seg mot sitt mål, uten at det går på bekostning av det som er best for den andre. Derfor er det viktig å respektere menneskerettighetene, men også å huske at vi har plikter. Solidaritet er et annet viktig prinsipp. For vi har ikke bare rett til å jobbe for vårt eget beste, men også en plikt til å tenke på og hjelpe hverandre, og da spesielt dem som har det vanskeligere enn oss, enten fordi de mangler frihet eller de ting som er nødvendige for å leve et godt liv. Mennesket er født fritt, det vil si at det må ha mulighet til selv å velge det gode. Subsidiaritetsprinsippet er derfor viktig, fordi det ivaretar menneskets frihet. Subsidiaritet betyr at de som først og fremst blir påvirket av en beslutning selv skal ta del i beslutningsprosessen. En stat skal for eksempel være forsiktig med å si hvordan familien skal organisere sitt liv eller hvordan en organisasjon skal arbeide. Dette skal både beskytte enkeltpersoner, organisasjoner, lokalsamfunn og land fra å bli offer for den makt som de som er sterkere eller rikere har. Når vi som katolikker ønsker å jobbe med bistand og utvikling, når Norges Unge Katolikker og Caritas Norge vil hjelpe andre mennesker og bekjempe fattigdom, gjør vi dette fordi vi tror at alle mennesker har en ukrenkelig verdighet og en rett til et verdig liv der de kan utvikle seg som mennesker. Vi gjør dette på en måte der vi alltid søker etter det felles gode, i forståelsen av at vi som mennesker har et ansvar for hverandre. Men vi gjør det alltid med respekt for den andres frihet. Derfor samarbeider vi med de vi hjelper om å finne de beste løsningene for hvordan vi kan gjøre verden til et best mulig sted. Vi arbeider med å bekjempe fattigdom, ikke for at de vi hjelper skal bli som oss, og mene og tro det samme som vi gjør. Vi arbeider for en bedre verden fordi vi er kristne ikke fordi de skal bli kristne. Dette er den eneste måten å utøve sann kristen nestekjærlighet på. Der vi tar på alvor at alle mennesker er skapt og ønsket som frie mennesker i Guds bilde.

11 Historier fra prøveprosjektperioden fra Kindu Tekst: Kristian Jahren Øvretveit Foto: Caritas Norge Selv om prøveprosjektet i DR Kongo kun varte i et år fikk mange mennesker bedret sin tilværelse som en følge av prosjektaktivitetene. Under er noen korte historier fra noen av de som har deltatt i prosjektet. Dette er bare noen få eksempler på mennesker som har fått en bedre livssituasjon gjennom prosjektet. Fra 2013 utvides prosjektet i Kindu til et landprogram, som gjør at vi kan nå ut til langt flere mennesker med våre aktiviteter. Yasini er 37 år gammel, gift og far til 5 barn. Han bor i landsbyen Mutumba og setter stor pris på informasjonen og opplæringen som har blitt gitt gjennom prosjektet. Han har økt sin jordbruksprodjuksjon takket være informasjonen og opplæringen som har blitt gitt. - Salget av jordbruksproduktene har han brukt på å skaffe seg kjøkkenutstyr, husdyr og diverse husholdsprodukter, forteller Yasani. Prosjektet har også hjulpet forskjellige lokalsamfunn med å leve sammen i fred. - Uten denne fredlige sameksistensen hadde man ikke kunnet fått til noen utvikling. Men samhold gjør sterk, sier han. Charlotte er 40 år gammel, gift og mor til 7 barn. Hun bor også i landsbyen Lubao-gare. Hun har hatt stor nytte av prosjektet og er svært begeistret for prosjektaktivitetene. - Prosjektet er en ny begynnelse i mitt liv, sier Charlotte. Hun har for første gang i sitt liv fått høre om likestilling. - Jeg visste ikke at kvinner har rettigheter på samme nivå som menn, forteller Charlotte. Gjennom prosjektet har hun dessuten lært å lese, skrive og regne. Hun mener det er svært viktig at prosjektet fortsetter, slik at andre kan oppleve det samme som henne. Sikola Adele er en 39 år gammel kvinne som er mor til 8 barn. Hun bor i landsbyen Lubao-gare, 260 km fra byen Kindu som ligger i det østlige Kongo i provinsen Maniema. Landbruk er hennes hovedinntektskilde og er også i hovedsak det som gir henne tilgang til mat. Gjennom prosjektet har jeg fått økt kunnskap om jordbruk, blant annet opplæring i jordbruksteknikker, jeg har deltatt på lese- og skrivekurs og kurs om likestilling mellom kvinner og menn, sier Sikola. Hun er svært takknemlig for at hun fikk mulighet til å delta i prosjektet. - Takket være prosjektet kan jeg nå lese, skrive og bruke mobiltelefon ting jeg ikke kunne før, avslutter hun. Joseph Masudi bor i landsbyen Lubao. Han er 57 år gammel, gift og far til 13 barn. Han forteller at siden 1960 har denne landsbyen ikke fått noen som helst form for assistanse. Dette prosjektet er dermed det første som har blitt gjennomført i dette området. - Informasjonen om jordbruk og opplæringen som har blitt gitt, har gjort at jordbruksproduksjonen har økt, forteller han. På 2,5 dekar med jord har han produsert 8 sekker med peanøtter/jordnøtter hver på 300kg. Til sammenligning produserte han tidligere bare 2 sekker à 200kg på semme areal. - Inntekten etter salget har jeg brukt til å sende barna på skolen, til å betale for helsetjenester for familiemedlemmer og for nødvendige husholdingsartikler, forteller Joseph.

12 Hva kan vi gjøre i lokallaget? Tekst: Vivian Nguyen Workshop! Samle lokallaget og ha workshop! Lag ting som kopper eller julekort, bak pepperkaker, lag kjeksposer, brente mandler osv. Dette kan dere selge i kirkekaffen eller på stand i byen. Vaffelstand! Finn fram et bord, ta fram vaffeljernet og ha vaffelstand i byen eller på kjøpesenteret! Lag vaffelrøre og hell den på 1,5 L brusflasker, dette er veldig praktisk. Dersom du ikke har tid til å lage vaffelrøre, finnes det ferdigposer i butikken. Husk å kjøpe inn servietter, syltetøy og smør. Gaffel og pensel er greit å ha det også. Ikke glem bøsser, plakater, AA-hefter, flyers, identifikasjon og dokumentasjon. Og husk å søke om standtillatelse hos politiet og kommunen der du bor (www.adventsaksjonen.no)! Og sist men ikke minst, vær glad og ha det gøy! Du er kjempeflink, og gjør en viktig innsats. Adventsaksjonshelg for distriktet/lokallaget! For de som ikke var på NUKs adventsaksjonshelg, kan et av lokallagene/lokallaget arrangere en adventsaksjonshelg! Dette er en fin mulighet til å ha workshops og blir bedre kjent med hverandre og de andre lokallagene. De som var på NUKs AA-helg kan fortelle om prosjektet, hva de har lært og mye mer. Inviter konfirmantene også! Og et lite tips, planlegg godt og ta gjerne kontakt med KUT hvis dere trenger det! Illustrasjon: Adventskonsert! Det er sikkert flere musikalske og danseglade i lokallaget deres? Hvorfor ikke arrangere en adventskonsert for menigheten, familie og venner for å vise fram talentene deres? Reklamer ved å ha en invitasjon i søndagsbladet/nettsiden, kunngjør det etter messen, heng opp plakater i byen og på skoler etc. Ta noen kroner i inngangspenger, selg kaker og kaffe i eventuelle pauser, og selvfølgelig ting dere har laget. Da blir det noen kroner til slutt! Bøsser! Stå med bøsser etter søndagsmessene, saml lokallaget og gå med bøsser sammen i byen og/eller på husbesøk. Husk ID og dokumentasjon, og ikke minst godt humør. En god åpningsreplikk slår aldri feil! Kirkekaffe! Spør den som er ansvarlig om å få ta over kirkekaffen i desember! På denne måten kan dere selge kaffe, kake og vafler, samt ting dere har laget på workshopen deres. Fordel søndagene mellom dere, så blir det bra! La menigheten vite hvorfor dere står med bøsser og selger kort, kaker og kaffe. Fortell om prosjekt og tema under en kunngjøring, heng opp plakater, stå med flyers etter messen, skriv artikkel til søndagsbladet og til nettsiden. Dette er bare noen få idéer til hva dere kan gjøre, og det finnes jo selvfølgelig mange andre kreative ting dere kan gjøre! Dette er bare eksempler på hvordan vi setter nestekjærlighet i handling og støtter prosjektet.

13 Takk for ditt bidrag til adventsaksjonen 2013! Følg med på for nyheter og oppdateringer fra årets aksjon.

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging Konflikthåndtering og fredsbygging K u r s p e r m f o r f r e d s u n d e r v i s e r e Den globale fredsskole - Et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolene - D e

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

tema: Fred og forsoning

tema: Fred og forsoning Misjons magasinet tema: Fred og forsoning et temamagasin fra de norske pinsemenigheters ytremisjon NR.1-2009 2 Innhold S 2: S 3: S 4: S 5: S 6: S 7: S 8: S 9: S 10: S 12: S 13: S 14: S 15: S 16: S 18:

Detaljer