Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo"

Transkript

1 Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

2 Innehold Leder Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt DR Kongo Pave Frans har ordet Hilsen fra NUKs leder...14 FNs tusenårsmål og fattigdom Sosiallæren om fattigdom Historier fra prøveprosjektet i Kongo Adventsaksjonen i ditt lokallag NUK er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon. Det er en landsdekkende organisasjon med utspring i de katolske menighetene i Norge. Mer info: Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Caritas Norge er en del av Caritas Internationalis som virker gjennom menigheter over hele verden. Mer info: Dette heftet er utarbeidet av Karitativt utvalg (KUT), som er et utvalg under Norges Unge Katolikker (NUK). Utvalget består av: Stefan Bivand (leder), Torbjørn Larsen, Ingebjørg Forsman Bærø, Vivian Nguyen Henvendelser til NUK: / Foto: Caritas Norge, Layout: Magnus Vøllo Trykkeri: Krona Trykk Leder Afrika. Sult. Et bilde av et lite barn med en oppblåst mage. Dette er bilder mange av oss både har sett i mediene og som vi gjerne forestiller oss når vi hører ord som Sult eller Afrika. Vi hører fortellinger om mennesker som sliter vi hører fortellinger om nød og ulykke. Vi er ikke her i verden for å høre på fortellinger. Vi har et kall til å gjøre en forskjell i verden. Derfor er Adventsaksjonen, NUKs årlige karitative ( nestekjærlighets ) aksjon så viktig for arbeidet i organisasjonen. Adventsaksjonen gir oss unge muligheten til å delta aktivt for å hjelpe andre slik også Jesus gjorde. Jeg husker jeg selv ble aktiv i NUK i lokallaget i Bergen gjennom adventsaksjonen. Jeg husker hvor givende det var å sette seg inn i forholdene som andre mennesker lever under. Jeg håper at du også finner dette som en god utfordring og jeg håper at dette heftet vil hjelpe deg til å få en større forståelse for hvordan mennesker i Kongo har det. Jeg håper også at heftet gir deg inspirasjon og veiledning til hvorfor vi som mennesker har et kall til å hjelpe andre. Jeg håper at dette heftet kan gi deg en dypere forståelse av den katolske tro. Pave Frans skrev dette på Twitter i sommer: Målet på et samfunns storhet er hvordan det møter dem som trenger aller mest, dem som ikke har noe utenom sin egen fattigdom. Jeg ønsker å invitere deg til å vise vårt samfunns storhet. Besøk vår nettside for mer informasjon og oppdateringer gjennom adventstiden. God lesing og takk for din innsats for adventsaksjonen! Stefan P. Bivand Karitativt Utvalg, Norges Unge Katolikker

3 NORGES UNGE KATOLIKKER Tekst: Vivian Nguyen NUK er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1947 for alle katolske barn og ungdommer i Norge. Organisasjonen jobber for katolske barne- og ungdomslag i de katolske menighetene i Norge, og baserer sitt arbeid på troskap til kirken. NUK er et knutepunkt mellom barna og ungdommene i de katolske menighetene, og på denne måten gir NUK dem muligheten til å få et nærmere forhold til kirken og troen. NUK jobber opp mot de tre nøkkelbegrepene: tro, fellesskap og handling. Gjennom disse nøkkelbegrepene arbeider NUK på tre plan: lokalt, i distrikt og sentralt. Lokalt i menighetene fins det lokallag. Her treffes barn og ungdommer for å bygge vennskap og fellesskap med hverandre i troen. I de forskjellige landsdelene, eller distriktene, kan de lokallagene som hører til møtes sammen i troen. Sentralt arrangeres det hvert år aktiviteter som påske- og sommerleirer for barn og ungdom, helgearrangementer som ledertreninger, kurs og adventsaksjonen i regi av NUK. CARITAS NORGE OG ADVENTSAKSJONEN Tekst: Vivian Nguyen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er en del av Caritas Internationalis. Caritas Internationalis består av 165 medlemsorganisasjoner verden over, og er verdens nest største bistands- og utviklingsnettverk. Deres hovedoppgave er å støtte programmer innenfor utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp i fattige land. Caritas Norge ønsker å motivere katolikker og andre i Norge til solidaritet med fattige og å øke bevisstheten om årsakene til fattigdom. I Norge er Caritas viktigste oppgave å bistå menigheter med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre. Hvert år arrangerer NUK adventsaksjonen. Et samarbeid mellom NUK og Caritas Norge, som støtter et av Caritas mange prosjekt. Hvert år har adventsaksjonen et bestemt tema med tilhørende prosjekt i et land. I samarbeid med Caritas Norge foreslås prosjektene og tema av Karitativt Utvalg i NUK, som igjen velges av NUKs landsmøte. Årets adventsaksjonen handler om humanitær hjelp. I år valgte NUK å støtte Caritas Norges prosjekt i DR Kongo: fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo. Med fokus på fordrevne familier, særlig ledet av kvinner, i østlige DR Kongo som er på retur hjem, vil Caritas jobbe med fattigdomsbekjempelse, tilgang til mat og rent drikkevann. Årets prosjekt: Gi oss i dag vårt daglige brød fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Tekst: Kristian Jahren Øvretveit Foto: Caritas Norge Caritas Norge i DR Kongo Caritas Norge har siden 90-tallet støttet nødhjelpsarbeid øst i landet i samarbeid med blant andre Caritas Kongo og Caritas Goma (regional Caritasorganisasjon i DR Kongo). Nødhjelpsarbeidet her koordineres i samarbeid med FN og andre humanitære organisasjoner i Goma, og består blant annet av distribusjon av mat, vann og nødhjelpsartikler som pledd, såpe og klær. Flere av nødhjelpsprosjektene har vært rettet mot kvinner utsatt for vold, særlig seksuell vold, som er et stort problem i området. Siden høsten 2011 har Caritas Norge og Caritas Kongo samarbeidet om å bedre levevilkårene og matsikkerheten i to distrikter, Kisantu og Kindu. Kisantu befinner seg vest i landet, ikke langt fra hovedstaden Kinshasa, mens Kindu ligger øst i landet. Programmet har vært et prøveprosjekt i utvalgte områder i 2011 og 2012.

4 Eksempler på resultater fra prøveprosjektet og nødhjelpsarbeidet I Kindu har 30 % av husholdningene økt sin kunnskap om nye jordbruksmetoder. De nye jordbruksteknikkene har ført til at den lokale produksjonen av mais og jordnøtter har økt med 30 %. I Kisantu har det blitt plantet trær i et område på totalt 200 hektar med mål om å gjenopprette skogen. Ytterligere 500 hektar har blitt kategorisert som beskyttet skog. I Kindu har 40 % av mennene rapportert at de nå har begynt å inkludere kvinner i husholdningens økonomi. I Kisantu er 6 av 18 medlemmer i prosjektkomiteen kvinner. Økning på 40 % blant målgruppen som har kunnskap om hiv/aids. To lokale fredsråd har blitt etablert. Disse består av 7 medlemmer hver (4 menn, 3 kvinner). Mange hundre tusen familier har fått mat og annen nødhjelp under konflikt. Landprogram fra 2013 Prøveprosjektet fra 2011 til 2012 la grunnlaget for videre samarbeid om et mer omfattende og langvarig landprogram i DR Kongo. Dette starter opp i 2013 og skal etter planen vare i fem år. Programmet har som mål å forbedre levevilkårene til befolkningen i åtte lokalsamfunn på landsbygda i DR Kongo. Caritas Norge skal i samarbeid med Caritas Kongo redusere fattigdommen og bidra til en stabil økonomisk utvikling ved å øke matvaresikkerheten, styrke sivilsamfunnet og bidra til økte inntekter. Dette skal gjøres ved å lære befolkningen bedre jordbruksteknikker slik at de kan øke jordbruksproduksjonen og få bedret tilgang til mat. Dette gjelder både teknikker for planting, husdyrhold, lagring av produkter osv. Samtidig vil deltagerne bli bevisstgjort om temaer som demokrati, godt styresett, rettigheter, likestilling og hiv og aids. Styrking av sivilsamfunnet vil foregå på flere nivå, både ved å styrke småbøndenes samfunnsbevissthet, ved å samle dem i kooperativer/grupper slik at deres stemme blir sterkere og ved å styrke kapasiteten til Caritas Kongo innenfor blant annet talsmannsarbeid. Programmets målgruppe er 5698 bondehusholdninger i rurale DR Kongo. Programmet skal implementeres i de tre regionene Kindu, Kisantu og Kongolo. Kindu ligger i Maniemaprovinsen i øst, og her skal programmet implementeres i lokalsamfunnene Malela ( innbyggere) og Lubao (6 885 innbyggere). I Kisantu i Bas-Kongo vest for hovedstaden Kinshasa er fokuset på lokalsamfunnene Mvululu (7 429 innbyggere), Tampa (5 137 innbyggere), Bana (9 626 innbyggere) og Kinsiona (6 565 innbyggere). Kongolo ligger i provinsen Katanga og deler grense med Maniema. Her skal programmet implementeres i Katea (60 379) og Lubunda ( innbyggere). Områdene har både felles og områdespesifikke utfordringer. Malela har for eksempel blitt svært påvirket av konfliktene i det østlige Kongo mellom militæret og ulike rebellgrupper. Kongolo befinner seg i det såkalte dødens triangel der rebellgruppen til oberst Gedeon har terrorisert befolkningen i en årrekke. Både Caritas Kindu og Caritas Kongolo opererer dermed i en postkonflikt-situasjon, i områder som har vært preget av krig. Caritas Kistantu derimot, opererer i et område der det aldri har vært væpnet krig, men som lenge har vært preget av jordkonflikter og stor fattigdom.

5 Noen spesifikke mål og aktiviteter for programmet Gjennom landprogrammet ønsker vi blant annet å redusere underernæring blant barn og gravide med og øke antallet måltider per dag blant deltakerne. Dette håper vi å få til gjennom blant annet å øke jordbruksproduktiviteten og gjennomsnittsinntekten blant deltakerne i programmet. Dette oppnås blant annet gjennom opplæring i bruk av effektive og bærekraftige jordbruksteknikker, samt utdeling av jordbruksmateriell og husdyr. I tillegg vil det arbeides for bedre lagring av jordbruksprodukter, økning av inntekt og opplæring i entreprenørskap knyttet til jordbruket, blant annet gjennom mikrokredittordninger. Samtidig vil det også fokuseres på miljøet i alle deler av prosjektet, blant annet gjennom skogplanting og fokus på at nye jordbruksteknikker ikke bare skal være effektive, men også bærekraftige og miljøvennlige. Programmet tar også sikte på å øke kunnskapen blant deltakerne om likestilling, demokrati og menneskerettigheter. For å oppnå dette vil blant annet kvinner inkluderes som ledere i prosjektstrukturene, og det vil gis lese- og skrivekurs til kvinner som i dag er analfabeter. Det vil også tilbys kurs om rettsvesen og kvinners rettigheter, samt opprettes lokale mekanismer for fredelig håndtering av konflikter. Dessuten vil programmet fokusere på økt bevissthet rundt hiv/aids, det vil her særlig fokuseres på barn og ungdom. Om DR Kongo Tekst: Torbjørn Larsen Foto: Caritas Norge Den demokratiske republikken Konge befinner seg i Sentral-Afrika og er et av de største landene på dette kontinentet. Det har en utstrekning på 2,34 mill km^2, og dette utgjør omtrent arealet til Vest-Europa. Hovedstanden er Kinshasa, og republikken har også navnet KongoKinshasa. Det offisielle språket er fransk, men det er også preget av fire nasjonale hjelpespråk. De er kongo, tshiluba, swahili og lingala. Under dette finnes det også lokale språk og forskjellige dialekter. DR Kongo er et land med frodig natur og er fylt med enorme naturressurser. Viktige eksportvarer er kobber, diamanter, råolje, kaffe, kobolt og gummi. Gruvearbeidet står for 70% av eksportinntektene. En av hovedgrunnene til det frodige landskapet og de store tilgangene til mineraler er Riftdalen. Dette er en gigantisk geologisk formasjon dannet gjennom flere millioner år. Det er to jordskorper som møtes og Riftdalen strekker seg fra Syria i nord-øst til Mosambik i sør, gjennom Kongo. Dalen dominerer den østlige delen av Kongo hvor det er stor hyppig vulkansk aktivitet. Resten av landet er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever også hyppig tordenvær og har verdens nest største regnskog. Allerede fra tidlig alder begynte folkegrupper å bosette seg i Kongo. Rundt 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. Kongedømmet Kongo, som var monarkisk styrt og veldig velstående på denne tiden, hadde første kontakt med europeerne da portugiserne ankom kysten rundt Befolkningen i DR Kongo er på om lag 70 millioner mennesker, men til tross for naturressursene er det et av de fattigste landene i hele verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Bakgrunnen til dette er at det ble etablert som belgisk koloni. Det skjedde i 1908 og landet ble i 1960 erklært selvstendig. Frigjøringsdagen, altså uavhengighetsdagen, feires den 30. juni og er Kongos nasjonaldag.

6 Frigjøringen førte til politisk og sosial ustabilitet og koloniseringen er nøkkelen til den økonomiske nedgangsperioden. Den belgiske koloniseringen førte til ensidige økonomiske strukturer, med sikte på å tømme landet for naturressurser. Noen år etter selvstendigheten grep generalen Joseph Mobutu makten, tok navnet Mobutu Sese Seko og omdøpte Kongo til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, styrt gjennom korrupsjon og økonomisk utnyttelse, og regjerte frem til I denne perioden ble enorme rikdommer ført ut av landet. I 1997 ble Mobutu avsatt i kupp og en respons til dette var at det ble borgerkrig i Kongo. Under denne borgerkrigen, som varte til 2003, døde om lag 3.5 millioner mennesker. Konflikten gjaldt ikke bare kongoleserene, men den hadde også regionale dimensjoner. Etter folkemordet i Rwanda der om lag tutsier ble slaktet av hutuer, rømte mange av hutuene over grensen og til Kongo. Dette gjorde de i frykt for å bli dømt. Mange av disse krigsforbryterene ble med i rebellgrupper i den østlige delen av Kongo. Det finnes fortsatt en rekke aktive rebellgrupper som begår voldshandlinger og skaper usikkerhet og frykt hos befolkningen her. Etter at krigen opphørte i 2003 fikk DR Kongo en overgangsregjering som styrte frem til Da fikk landet en helt ny grunnlov og et nytt parlamentarisk system. Denne nye regjeringsformen gir mye makt til distriktene, hvor det tidligere har vært hovedstaden som styrer alt. I Kongo er katolisismen den dominerende religionen og rundt 50% av befolkningen er romersk katolsk. Ellers er 95% av befolkningen kristne. Dette gjør at den katolske kirke er et av landets viktigste institusjoner og kriken har et stort nettverk. Caritas har sin egen avdeling tilhørende Kongo. Den heter Caritas-Développement Congo og består av 47 Caritasorganisasjoner på regionsnivå som er styrt og organisert av bispedømmene. I tillegg har disse regionale organisasjonene til sammen 1229 underkomiteer på lokalt nivå som når ut til over lokalsamfunn.

7 Pave Frans følges av nesten tre millioner mennesker på Twitter. Paven er sterkt engasjert i sosiale spørsmål, og skriver ofte temaer som fattigdom og rettferdighet. Under kan du se noen av meldingene han har sendt til sine følgere. Klikk deg inn på under adventsaksjonen og la deg innspirere! Skjermdump fra

8 Årets viktigste innsats! Foto: Illustrasjon: Adventsaksjon er NUKs årlige solidaritetsaksjon, men Adventsaksjonen er så mye mer enn bare en aksjon! Adventsaksjon er nestekjærlighet i praksis. Det er den perfekte måten for oss unge katolikker å gjøre noe for andre mennesker enn oss selv. Og ikke kun mennesker som står oss nær eller bor i samme land som oss, men også mennesker som lever langt unna og som vi ikke har møtt. Gjennom Adventsaksjonen viser vi at vi alle er brødre og søstre og at vi har en plikt til å gjøre en innsats for de som ikke er like heldige som oss. I mange år har barn og unge i menigheter over hele Norge samlet seg for å informere om og samle inn penger til aksjonen. Utenfor kirkene, på kirkekaffen, på torgene og på kjøpesentrene har mange gått rundt med informasjonshefter og bøsser for å spre så mye informasjon og samle inn så mye penger som mulig. Det håper jeg vi gjør også i år. For innsatsen hver og en av oss legger ned nytter! Hvert år overfører Caritas hundretusener av kroner som vi har samlet inn til prosjekter som hjelper mennesker som virkelig trenger det. NUK har utrolig mange aktiviteter iløpet av et år. Lokallagskvelder, distriktstreff, kurs, møter, leirer og mye mer, men det er ingen andre aktiviteter som samler så mange barn og ungdommer som Adventsaksjonen. Jeg håper og ber for at 2013 ikke blir et unntak. Årets prosjekt, Gi oss i dag vårt daglige brød fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Congo, er et utrolig viktig prosjekt som handler om noe som mange av oss tar for gitt, nemlig tilgang på mat hver dag. La oss derfor slå alle rekorder og legge ned så mye tid og samle inn så mange penger som mulig til dette prosjektet. Sammen kan vi gjøre en forskjell! Jeg gleder meg til å gjøre en innsats for årets Adventsaksjon sammen med dere! Hilsen Kristine, leder av NUK FNs tusenårsmål «FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.» (FN, 2013) 1 Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2 Sikre utdanning for alle 3 Styrke kvinners stilling 4 Redusere barnedødeligheten 5 Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer 7 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling 8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling Les mer om tusenårsmålene på neste side! Illustrasjon:

9 Fattigdom og tusenårsmålene FNs tusenårsmål har som hovedmål å halvere andelen mennesker i verden som lever for under en dollar om dagen. Dette er folk som lever innenfor definisjonen av ekstrem fattigdom. I verden i dag lever 1,4 milliarder i ekstrem fattigdom. Det er en femtedel av verdens befolkning! I Den demokratiske republikken Kongo lever nesten 60 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom (Globalis, 2013). Derfor er FNs tusenårsmål veldig viktige, både som et hjelpemiddel og en rettesnor for dem som gir bistand i bekjempelsen av fattigdom. Ved å gi penger til Caritas prosjekt i Kongo, kan vi hjelpe til med å nå disse målene. Hvis vi hjelper de aller fattigste i Kongo og gjør dem selvforsynte, kan vi løfte mange mennesker ut av ekstrem fattigdom. Derfor er det veldig viktig både å vite hva tusenårsmålene er, hvordan situasjonen i Kongo er, og hva vi kan gjøre for å endre den! De åtte konkrete målene for bekjempelse av fattigdom er 1: å halvere andelen mennesker i ekstrem fattigdom. 2: sikre utdanning for alle. UNESCO regner at omtrent 17 prosent av jordens befolkning er analfabeter (Wikipedia, 2013). Fram til Kongos selvstendighet var skolesystemet et av de beste i Afrika, men har siden den gang bare blitt verre. I 2003 var ca. 25 prosent av mennene og 45 prosent av kvinnene analfabeter (SNL, 2013). Kun 33 prosent av barn går på skole, og bare halvparten av barna fullfører grunnskolen, og av denne halvparten er kun en tredel jenter (0,58 jenter per gutt) (Globalis, 2013b). På videregående er det bare 0,31 jenter per gutt! I tillegg til et dårlig skolesystem, tyder dette på en stor ulikhet mellom kjønn, noe som bringer oss til mål 3: Fremme likestilling og styrke kvinners stilling. I arbeidslivet og politikken er kjønnsforskjellene i DR Kongo enorme. Som katolikker er det viktig at vi går ut og formidler at alle mennesker er like mye verdt, og at det ikke er noen grunn til at kvinner skal ha en mindre rolle eller ha mindre kunnskap. Særlig i bistand og utvikling er det viktig at man gjør noe for å endre på de holdningene som undertrykker og utestenger enkelte grupper. Særlig når det er snakk om halvparten av befolkningen. Man kan velge å fokusere på kvinner, lære dem opp og sørge for at de er en del av lokale prosjekter og sentrale beslutningsprosesser. Caritas Norge er opptatt av å inkludere kvinner og har blant annet gjort tiltak som å holde leseog skrivekurs i Zambia. Med kun 8,9 prosent likestilling i arbeidslivet og 9 prosent i styring av Kongo (Globalis, 2013b) er dette absolutt noe som må endres på, og det kan endres gjennom kunnskap. Barnedødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet (mål 4 og 5), henger sammen med den ekstreme fattigdommen. Barn i aldersgruppen 0 til 5 år er ekstremt sårbare. Barnedødeligheten i Kongo er på 170 per 1000 levendefødte. Sammenlignet med Norge er disse tallene skyhøye! Likevel har tallene gått marginalt ned siden Bekjempelse av fattigdom vil på lang sikt bedre forholdene for barn og mødre, ved hjelp av utdanning og likestilling. Det samme gjelder kampen mot HIV/Aids og malaria som er mål nummer 6. Her er igjen kunnskap det viktigste våpen. Kirkens seksuallære kan være en god beskyttelse mot spredning, og kvinners likestilling og rett til å bestemme over seg selv vil være et viktig steg i å ta vare på menneskeverdet. Vesten har også et ansvar for å distribuere medisiner der vi har mulighet til det. Man kan beskytte mennesker mot malaria bare ved å skaffe et myggnett eller myggnetting. Dette er billig for oss og dyrt for dem. Hvis vi har mulighet til å endre noe, bør det være vår plikt å gjøre det. Tusenårsmål 8 fokuserer på de rike landenes rolle og ansvar. Globalt samarbeid er utrolig viktig, særlig i møte med et globalt problem som fattigdom er. Det handler om hva de rike landene og hver og enkelt av oss kan gjøre for disse millionene av medmennesker som lever i sult og fattigdom. Noe vi kan gjøre er å gi bistand. Caritas er en av organisasjonene som jobber med lokalbefolkningen, og resultatene blir av den grunn mer bærekraftige. Deres prosjekt i DR Kongo er et prosjekt for å bekjempe fattigdom, og vi kan alle sammen være med å hjelpe gjennom adventsaksjonen! Prosjektet vil gi folket mulighet til å dyrke jorden og slik bli selvforsynte, noe som er i tråd med mål 7, nemlig miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Å bekjempe fattigdom er et utrolig viktig mål, og Adventsaksjonen 2013 er et viktig steg i riktig retning. Kilder: Globalis 2013 (a): Land/Kongo-Den-demokratiske-republikk/ (show)/indicators Globalis, 2013 (b): Land/Kongo-Den-demokratiske-republikk/ (show)/mdg wikipedia, 2013 (a): org/wiki/analfabetisme FN, 2013 (a): FNs-tusenaarsmaal/Hva-er-FNs-tusenaarsmaal FN, 2013 (b) De forskjellige målene: SNL (a), 2013: og_utdanning Tekst: Ingebjørg Forsman Bærø Illustrasjon:

10 Å ta vårt ansvar for samfunnet og for vår neste Tekst: Alexander Golding Foto: Taylor Kakala-Caritas Congo Jeg vet ikke hva du snakker med folk om, men jeg har enda ikke møtt noen som aldri snakker om hvordan landet vårt bør organiseres, hvordan skolene skal fungere eller om fattigdom, innvandring og menneskerettigheter. Kirken snakker også om disse tingene fordi det er ting som er viktig for oss og det som er viktig for oss mennesker er også viktig for Kirken og for Gud. Du vet det kanskje ikke, men når du har en mening om hvor mye lekser man bør ha og hvor mye penger man bør tjene, så har Kirken også tenkt på dette. Nå har ikke alltid Kirken svar, den sier ikke at man bør ha maks to timer med lekser og seks timer på skolen. Men Kirken har noen viktige tanker om hva vi som kristne må tenke på når vi skal diskutere og finne ut hvordan vi best bør leve sammen på denne jorden. Det er disse tankene man ofte kaller Katolsk Sosiallære. Kirken prøver ikke å komme med en fasit for hvordan vi kan løse alle de utfordringene vi står ovenfor i verden i dag. Utfordringer som fattigdom, økonomiske kriser og miljøkriser er kompliserte. Kirken vet derfor at hele menneskeheten må samarbeide dersom vi skal møte disse utfordringene, men det betyr også at vi som kristne må bidra. Som Kristne tror vi at det finnes en Gud som har skapt verden og har gitt mennesket et spesielt ansvar for å ta vare på den. For at vi på best mulig måte kan ta vare på både miljøet og menneskene er det viktig at vi gjør dette på en måte som samsvarer både med det utgangspunkt at Gud har skapt og ønsket verden og at han har en plan for verden. Det er da noen ting Kirken fremhever at det er veldig viktig at vi aldri glemmer når vi prøver å løse vår tids utfordringer, og at dersom vi glemmer dette vil vi alltid skape nye og kanskje større problemer enn dem vi løser. Det første Kirken peker på er at hvert enkelt menneske har en ukrenkelig verdighet. Denne verdigheten er ikke noe vi bare sier at vi har fordi det høres fint ut. Nei, det er en verdighet vi har fått fordi hvert menneske er skap og ønsket av Gud. Denne verdigheten bekreftes av Gud selv når han døde på korset for alle menneskers skyld. Derfor er vi også kalt til å elske alle mennesker, ikke fordi vi synes de er hyggelige, men fordi Gud har ønsket dem og elsker dem. Derfor har vi også et ansvar om å ta vare på andre mennesker og sørge for at de får mulighet til å bli slik Gud ønsker at de skal være, at de får mulighet til å utvikle seg som mennesker. Det er grunnlaget for Kirkens andre sosiale prinsipp: Det felles gode. Vi tror at mennesket er skapt for å leve i fellesskap og at vi skal ta vare på hverandre. Derfor er det viktig at vi organiserer våre samfunn slik at de tjener alle mennesker. Ikke på en slik måte at det bare blir mest mulig godt i verden, men slik at hver enkelt person får mulighet til å utvikle seg og strekke seg mot fullkommenhet. Det felles gode betyr at vi både må arbeide for den enkelte persons beste, men også for et samfunn som gjør det mulig for mennesker i fellesskap å strekke seg mot sitt mål, uten at det går på bekostning av det som er best for den andre. Derfor er det viktig å respektere menneskerettighetene, men også å huske at vi har plikter. Solidaritet er et annet viktig prinsipp. For vi har ikke bare rett til å jobbe for vårt eget beste, men også en plikt til å tenke på og hjelpe hverandre, og da spesielt dem som har det vanskeligere enn oss, enten fordi de mangler frihet eller de ting som er nødvendige for å leve et godt liv. Mennesket er født fritt, det vil si at det må ha mulighet til selv å velge det gode. Subsidiaritetsprinsippet er derfor viktig, fordi det ivaretar menneskets frihet. Subsidiaritet betyr at de som først og fremst blir påvirket av en beslutning selv skal ta del i beslutningsprosessen. En stat skal for eksempel være forsiktig med å si hvordan familien skal organisere sitt liv eller hvordan en organisasjon skal arbeide. Dette skal både beskytte enkeltpersoner, organisasjoner, lokalsamfunn og land fra å bli offer for den makt som de som er sterkere eller rikere har. Når vi som katolikker ønsker å jobbe med bistand og utvikling, når Norges Unge Katolikker og Caritas Norge vil hjelpe andre mennesker og bekjempe fattigdom, gjør vi dette fordi vi tror at alle mennesker har en ukrenkelig verdighet og en rett til et verdig liv der de kan utvikle seg som mennesker. Vi gjør dette på en måte der vi alltid søker etter det felles gode, i forståelsen av at vi som mennesker har et ansvar for hverandre. Men vi gjør det alltid med respekt for den andres frihet. Derfor samarbeider vi med de vi hjelper om å finne de beste løsningene for hvordan vi kan gjøre verden til et best mulig sted. Vi arbeider med å bekjempe fattigdom, ikke for at de vi hjelper skal bli som oss, og mene og tro det samme som vi gjør. Vi arbeider for en bedre verden fordi vi er kristne ikke fordi de skal bli kristne. Dette er den eneste måten å utøve sann kristen nestekjærlighet på. Der vi tar på alvor at alle mennesker er skapt og ønsket som frie mennesker i Guds bilde.

11 Historier fra prøveprosjektperioden fra Kindu Tekst: Kristian Jahren Øvretveit Foto: Caritas Norge Selv om prøveprosjektet i DR Kongo kun varte i et år fikk mange mennesker bedret sin tilværelse som en følge av prosjektaktivitetene. Under er noen korte historier fra noen av de som har deltatt i prosjektet. Dette er bare noen få eksempler på mennesker som har fått en bedre livssituasjon gjennom prosjektet. Fra 2013 utvides prosjektet i Kindu til et landprogram, som gjør at vi kan nå ut til langt flere mennesker med våre aktiviteter. Yasini er 37 år gammel, gift og far til 5 barn. Han bor i landsbyen Mutumba og setter stor pris på informasjonen og opplæringen som har blitt gitt gjennom prosjektet. Han har økt sin jordbruksprodjuksjon takket være informasjonen og opplæringen som har blitt gitt. - Salget av jordbruksproduktene har han brukt på å skaffe seg kjøkkenutstyr, husdyr og diverse husholdsprodukter, forteller Yasani. Prosjektet har også hjulpet forskjellige lokalsamfunn med å leve sammen i fred. - Uten denne fredlige sameksistensen hadde man ikke kunnet fått til noen utvikling. Men samhold gjør sterk, sier han. Charlotte er 40 år gammel, gift og mor til 7 barn. Hun bor også i landsbyen Lubao-gare. Hun har hatt stor nytte av prosjektet og er svært begeistret for prosjektaktivitetene. - Prosjektet er en ny begynnelse i mitt liv, sier Charlotte. Hun har for første gang i sitt liv fått høre om likestilling. - Jeg visste ikke at kvinner har rettigheter på samme nivå som menn, forteller Charlotte. Gjennom prosjektet har hun dessuten lært å lese, skrive og regne. Hun mener det er svært viktig at prosjektet fortsetter, slik at andre kan oppleve det samme som henne. Sikola Adele er en 39 år gammel kvinne som er mor til 8 barn. Hun bor i landsbyen Lubao-gare, 260 km fra byen Kindu som ligger i det østlige Kongo i provinsen Maniema. Landbruk er hennes hovedinntektskilde og er også i hovedsak det som gir henne tilgang til mat. Gjennom prosjektet har jeg fått økt kunnskap om jordbruk, blant annet opplæring i jordbruksteknikker, jeg har deltatt på lese- og skrivekurs og kurs om likestilling mellom kvinner og menn, sier Sikola. Hun er svært takknemlig for at hun fikk mulighet til å delta i prosjektet. - Takket være prosjektet kan jeg nå lese, skrive og bruke mobiltelefon ting jeg ikke kunne før, avslutter hun. Joseph Masudi bor i landsbyen Lubao. Han er 57 år gammel, gift og far til 13 barn. Han forteller at siden 1960 har denne landsbyen ikke fått noen som helst form for assistanse. Dette prosjektet er dermed det første som har blitt gjennomført i dette området. - Informasjonen om jordbruk og opplæringen som har blitt gitt, har gjort at jordbruksproduksjonen har økt, forteller han. På 2,5 dekar med jord har han produsert 8 sekker med peanøtter/jordnøtter hver på 300kg. Til sammenligning produserte han tidligere bare 2 sekker à 200kg på semme areal. - Inntekten etter salget har jeg brukt til å sende barna på skolen, til å betale for helsetjenester for familiemedlemmer og for nødvendige husholdingsartikler, forteller Joseph.

12 Hva kan vi gjøre i lokallaget? Tekst: Vivian Nguyen Workshop! Samle lokallaget og ha workshop! Lag ting som kopper eller julekort, bak pepperkaker, lag kjeksposer, brente mandler osv. Dette kan dere selge i kirkekaffen eller på stand i byen. Vaffelstand! Finn fram et bord, ta fram vaffeljernet og ha vaffelstand i byen eller på kjøpesenteret! Lag vaffelrøre og hell den på 1,5 L brusflasker, dette er veldig praktisk. Dersom du ikke har tid til å lage vaffelrøre, finnes det ferdigposer i butikken. Husk å kjøpe inn servietter, syltetøy og smør. Gaffel og pensel er greit å ha det også. Ikke glem bøsser, plakater, AA-hefter, flyers, identifikasjon og dokumentasjon. Og husk å søke om standtillatelse hos politiet og kommunen der du bor (www.adventsaksjonen.no)! Og sist men ikke minst, vær glad og ha det gøy! Du er kjempeflink, og gjør en viktig innsats. Adventsaksjonshelg for distriktet/lokallaget! For de som ikke var på NUKs adventsaksjonshelg, kan et av lokallagene/lokallaget arrangere en adventsaksjonshelg! Dette er en fin mulighet til å ha workshops og blir bedre kjent med hverandre og de andre lokallagene. De som var på NUKs AA-helg kan fortelle om prosjektet, hva de har lært og mye mer. Inviter konfirmantene også! Og et lite tips, planlegg godt og ta gjerne kontakt med KUT hvis dere trenger det! Illustrasjon: Adventskonsert! Det er sikkert flere musikalske og danseglade i lokallaget deres? Hvorfor ikke arrangere en adventskonsert for menigheten, familie og venner for å vise fram talentene deres? Reklamer ved å ha en invitasjon i søndagsbladet/nettsiden, kunngjør det etter messen, heng opp plakater i byen og på skoler etc. Ta noen kroner i inngangspenger, selg kaker og kaffe i eventuelle pauser, og selvfølgelig ting dere har laget. Da blir det noen kroner til slutt! Bøsser! Stå med bøsser etter søndagsmessene, saml lokallaget og gå med bøsser sammen i byen og/eller på husbesøk. Husk ID og dokumentasjon, og ikke minst godt humør. En god åpningsreplikk slår aldri feil! Kirkekaffe! Spør den som er ansvarlig om å få ta over kirkekaffen i desember! På denne måten kan dere selge kaffe, kake og vafler, samt ting dere har laget på workshopen deres. Fordel søndagene mellom dere, så blir det bra! La menigheten vite hvorfor dere står med bøsser og selger kort, kaker og kaffe. Fortell om prosjekt og tema under en kunngjøring, heng opp plakater, stå med flyers etter messen, skriv artikkel til søndagsbladet og til nettsiden. Dette er bare noen få idéer til hva dere kan gjøre, og det finnes jo selvfølgelig mange andre kreative ting dere kan gjøre! Dette er bare eksempler på hvordan vi setter nestekjærlighet i handling og støtter prosjektet.

13 Takk for ditt bidrag til adventsaksjonen 2013! Følg med på for nyheter og oppdateringer fra årets aksjon.

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013 - Gi oss vårt daglige brød LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Vi går nå inn i adventstiden, og det nærmer seg jul. For noen er de neste ukene preget av stress, med juleforberedelser

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse - En verden på spill

Prosjektbeskrivelse - En verden på spill 1 Prosjektbeskrivelse - En verden på spill Introduksjon Hedmark fylkesmuseum, avdeling Glomdalsmuseet, vil i skoleåret høsten 2013 til våren 2014 tilby utstillingen En verden på spill. Utstillingen er

Detaljer

Kjære leser. God lesing og takk for din støtte til adventsaksjonen! NUK er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon.

Kjære leser. God lesing og takk for din støtte til adventsaksjonen! NUK er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon. Kjære leser NUK er Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon. Det er en landsdekkende organisasjon med utspring i de katolske menighetene i Norge. Mer info: www.nuk.no Caritas er Den katolske kirkes

Detaljer

LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia

LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia LA DE UNGE BYGGE FRED Adventsaksjonen 2014: La de unge bygge fred: Voldsforebygging for unge i Colombia Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 4.-7. klasse. Målgruppen er

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2012 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2012 KJÆRE CARITAS-VENN 2012 var et innholdsrikt år. Som du vil se av denne årsrapporten, har vi arbeidet godt på flere områder. Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia. 4. til 7. klasse

Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia. 4. til 7. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 4. til 7. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS

Øyvind Elseth (42) NEDO ambassadør  i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS RENT DRIKKEVANN VÅRT FELLES ANSVAR Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS Livet uten vann Konsekvensene Fakta om Kambodsja NEDO Enkle løsninger Vann prosjektet

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Hva skjer. Reportasje

Hva skjer. Reportasje Serena (t.v.) er til stede for nybakte mamma Sorani både under og etter graviditeten. 44 Sykepleien nr. 08 2014 Tryggere fødsel i klinikken Dhaka. I Bangladesh føder stadig flere mødre sine barn på barselsklinikker

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre.

Les det, husk det og lev det! Og vær for all del ikke redd for å spørre om råd fra andre. 3 for at du har sagt ja til å være leder for barn og ungdom i regi av Frelsesarmeen! Å være leder er givende og utfordrende; både sosialt og åndelig sett. Vi tror at vi kan fungere bedre som ledere og

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer

3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer 3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer I enkelte tilfeller kan verdens helhetsbilde være vanskelig å oppfatte, spesielt for befolkningen i den vestlige verden. I veletablerte og strukturerte bysamfunn,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Turister redder og truer kulturminner

Turister redder og truer kulturminner Turister redder og truer kulturminner Av Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen 30.03.2009 16:41 Plyndringen av Kambodsjas kulturminner har vært enorm, men bedre sikkerhet og en stadig økende turiststrøm

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni UKM 06/15 Ungdomsdiakoni «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Asyl og migrasjon Øvelse 1, del 1 Deltakerne deles inn i grupper og mottar instruksjoner som gjør det mulig å gjennomføre øvelsen. DEFINISJONER TIL BRUK I GRUPPEARBEIDET 1) En flyktning er

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

FAKTA OM TANZANIA. For ungdomsskolen TANZANIA TANZANIA

FAKTA OM TANZANIA. For ungdomsskolen TANZANIA TANZANIA FAKTA OM TANZANIA For ungdomsskolen TANZANIA Hovedstad: Dodoma Størrelse: 945 087 km² Innbyggertall: 48 millioner Språk: Swahili og engelsk (offisielle språk) i tillegg til mange lokale språk Religion:

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Frivillig for Caritas Sri Lanka

Frivillig for Caritas Sri Lanka Frivillig for Caritas Sri Lanka "Hei! Vi heter Camilla Lucia Ramse og Kristoffer Markus Kopperud, og for tiden jobber vi som frivillige for Caritas Sri Lanka i Jaffna. Vi har tatt en pause i studiene våre

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer