Tilrettelagt tannhelsetilbud for personer utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi: TOO. Jan-Are Kolset Johnsen Psykolog, PhD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelagt tannhelsetilbud for personer utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi: TOO. Jan-Are Kolset Johnsen Psykolog, PhD 19.04."

Transkript

1 Tilrettelagt tannhelsetilbud for personer utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi: TOO Jan-Are Kolset Johnsen Psykolog, PhD

2 Disposisjon Nasjonalt kompetansehevingsprogram TOO Tortur og traumatiserte mennesker: Konsekvenser for tannhelse og tannbehandling Samspill mellom tannhelsekompetansemiljøene og flyktningfaglige miljøer 2

3 Tortur, overgrep og odontofobi - bakgrunn Helsedirektoratet, Rapport IS-1855: Tilrettelagt tannbehandlingstilbud for pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi: Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. De odontologiske kompetansesentrene bør stimuleres til å etablere kompetanseteam for odontofobibehandling, og på sikt også styrke kompetansen på å behandle traumatiserte mennesker. 5 regionale odontologiske kompetansesenter i Norge: Nord, Midt, Vest, Øst, Sør.

4 TOO? T tortur O overgrep O odontofobi Fellesnevner: Reaksjoner (angst) i møte med tannbehandling og konsekvenser for tannhelse Fokus: Behandling av angst fremfor behandling av tenner 4

5 TOO: Kompetanseutviklingsprogrammet Nasjonalt kompetanseutviklingsprogram: TOO Kompetanseteam ved alle regionale kompetansesenter for tannhelsetjenesten; minimum psykolog + tannlege Etablering av utdanningsløp for kompetanseteam (2012) Behandlingsmodell - angst: Utredning, diagnostisering av psykolog/psykiater: odontofobi Behandlingsplan lages i samarbeid pasient, psykolog/ psykiater, tannlege Angstbehandling utføres av tannlege/ tannhelsepersonale i samråd med psykolog/psykiater Pasient går ut i ordinært behandlingsforløp

6 Tilrettelagt tann- og angstbehandling Allmenne prinsipper: Terapeutisk allianse - tid Grunnleggende prinsipper fra kognitiv atferdsterapi Ekstinksjon: Svekke forbindelsen mellom (angstrelatert) stimulus og fryktresponsen. Innlæring av nye atferdsformer i situasjonen. Katastrofetanker: Identifikasjon og korreksjon 6

7 Odontofobi Odontofobi-diagnose: Forutsetning for tilbud om angstbehandling innenfor TOO En spesifikk fobi, jfr DSM-IV og ICD-10 F40.2 Faller inn under andre spesifikke fobier Også: BII-fobi (blood-injection-injury) -> intra-oral injeksjonsfobi 7

8 Diagnostiske kriterier (DSM-IV) spesifikk fobi A. Markert og vedvarende angst som er irrasjonell og urimelig, utløst av nærvær av eller forventning om spesifikke objekter eller situasjoner B. Eksponering for fobisk stimulus fremkaller nesten alltid en umiddelbar angstrespons som kan vise seg som et situasjonsbetinget eller situasjonspredisponert panikkanfall C. Personen er klar over at angsten er overdreven og urimelig

9 Diagnostiske kriterier (DSM-IV), forts. D. De(n) fobiske situasjonen(e) blir unngått eller utholdes bare med intens angst eller ubehag E. Unngåelsesatferden, forventningsangsten, eller ubehaget i den fryktede situasjonen(e) påvirker personens normale rutiner, sosiale aktiviteter, arbeidsmessige fungering eller forhold til andre i betydelig grad, eller det foreligger markert ubehag ved å ha fobien F. Hos personer under 18 år skal varigheten være minst 6 mnd.

10 Odontofobi: Diagnostisk vurdering Psykolog eller psykiater Klinisk intervju: Anamneseopptak, tidsavgrenset tematisk avgrenset Tester (eks.) Dental Anxiety Scale (DAS) Dental Fear Survey (DFS) Dental Belief Survey (DBS-R) Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-4C) Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25, event HAD) (M.I.N.I., SCID) 10

11 Årsaker til utvikling av odontofobi og sterk angst for tannbehandling Individuelle faktorer Angst/frykt for tannbehandling Odontologiske faktorer Eksterne faktorer 11

12 Tortur Definisjon: Overgrep mot grunnleggende menneskerettigheter med det formål å ødelegge enkeltindividets verdighet, selvfølelse og virke avskrekkende på samfunnet rundt. Gjort med hensikt og av, eller med samtykke/ tillatelse fra, offentlig tjenesteperson eller person som handler på vegne av denne (jfr FNs torturkonvensjon) Problemstillinga berører i all hovedsak flyktninger eller asylsøkere i Norge Undersøkelse ved asylmottak: 57% oppgir å ha blitt torturert (Jakobsen et al., 2007). 12

13 13

14 Tortur og tannhelse/-status Mange torturmetoder er rettet mot ansikt, munn Tannskader vil ofte komme ifm vold mot ansiktet/ hodet. Direkte skader - dental tortur: Inkl ekstraksjon av tenner, brekking av tenner, administrasjon av elektrisitet til tenner, etc. Indirekte skader/senvirkninger: Ikke kunne ivareta egen (tann)helse ved langvarig fengsling, ernæring, etc. Psykologiske problemer som gjør at tannstell nedprioriteres 32% av torturerte rapporterer om skader på tenner (Rasmussen, 1990). 14

15 Tortur, traumer - tannbehandling Menneskeskapt lidelse rammer fundamental mellommenneskelig tillit (Brunvatne, 2006) Aspekter (ett el flere) ved tannbehandlingssituasjonen kan minne om traumatisk hendelse Smerter som traumetrigger Sensitivitet ift tap av kontroll og usikkerhet Skepsis / manglende tillit til andre personer; jfr helsepersonell som medvirker i tortur 15

16 Spesifikke utfordringer traumer og tannbehandling PTSD emosjonell dysregulering Eksponering for traumetriggere -> reaktivering Dissosiasjon Flyktninger/asylsøkere: Bruk av tolk 16

17 PTSD: hypo-regulering av emosjoner PTSD (jfr. tortur): assosiert med underaktivering i strukturer som regulerer emosjoner Utfordrer et rent eksponeringsparadigme? Etkin 17 & Wager (2007). Functional neuroimaging of anxiety. Am J Psychiatry, 164(10),

18 Samspill: Odontologiske og flyktningfaglige miljø Behov for kompetanseutveksling mellom fagmiljøene Odontologiske miljø: Behov for økt kompetanse på (komplekse) traumer, spesielt etter tortur Flyktningfaglige miljø: Behov for hjelp til å møte odontologiske problemstillinger Kartlegging på tvers av fagområdene: Tørre å spørre om traumeerfaringer i odontologisk kontekst Kartlegge tannhelse og erfaring med tannbehandling hos flyktninger og i mottak Henvise til, eller kontakte, regionale odontologiske kompetansesenter ved behov 18

19 Deltagere: TOO prosjektet TkØ: Åshild Nupen (psykolog), Tom Grøstad (tannlege) TkNN/RVTS Nord/UiT: Barbro Sandlund-Hämèn (tannlege), Jan-Are K. Johnsen (psykolog, førsteamanuensis), Jan Bergdahl (tannlege/ psykolog, professor) TkS: Terese Fredriksen (psykolog), Vibeke Kranstad (tannlege), Odd Kristian Gundersen (psykolog), Astrid Treldal (tannlege) TkMN: Margrethe Mehus (psykolog), Geir Haukeland (tannlege) TkV/SFO: Margrete Vika (psykolog), Maren Agdal (tannlege) UiO: Ann Catrin Høyvik (tannlege, stip.), Kjetil Strøm (tannlege, stip.), Tiril Willumsen (tannlege, professor) 19

20 Referanser Brunvatne, R. (2006): Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk Etkin & Wager (2007). Functional Neuroimaging of Anxiety. Am J Psychiatry, 164(10), FN (1999). The Istanbul Protocol: Manual of Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Geneva, Switzerland: United Nations. Helsedirektoratet (2010). Tilrettelagt tannbehandlingstilbud for pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi: Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. Rapport IS Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L.E.E. & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av kartleggingsinstrumenter til bruk i asylmottak. Rapport til Sosial- og helsedirektoratet. NKVTS rapport nr 4, Oslo: Unipub. Rasmussen, O. V. (1990). Medical aspects of torture. Danish Medical Bulletin, 37(suppl 1),

21

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen?

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen? raadal vetenskap al & klinik raadal et al magne raadal, professor, dr.odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge gerd kvale, førsteamanuensis, dr.psychol. Det psykologiske fakultet,

Detaljer

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic Campus Elverum Avdeling for Folkehelsefag 4TABA10 Torunn Vollstad Mjelde og Ingeborg Bekkevold Veileder Kristin Strøm Høvik Trygge barn på tannklinikken Confident children in the dental clinic Antall ord:11.820

Detaljer

30.05.2015. Ungdom og voksne bærer det med seg. Agenda. Å få tannbehandling største utfordring for tannhelsen? Tannhelse hos voksne

30.05.2015. Ungdom og voksne bærer det med seg. Agenda. Å få tannbehandling største utfordring for tannhelsen? Tannhelse hos voksne Ungdom og voksne bærer det med seg Sårbare barn blir også voksne Den 2. Nordiske Konference om Sårbare Børn Helst skal man have en god barndom København 29. maj kl 1300-1400 Tiril Willumsen Det tok 17.5

Detaljer

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Terningen Nettverk www.terningennettverk.no Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Marit Aralt Skaug Prosjektleder 15. sept. 2011 Forord I februar 2010 inviterte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi

Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi erik skaret Blant tannleger er det varierende oppfatninger og kunnskaper når det gjelder begrepet odontofobi, både om problemets betydning og omfang.

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 320 6 Veronicha Pedersen, Nina Strand, Tiril Willumsen og Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Tannhelsepersonell har

Detaljer

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3.

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3. ÅRSMELDING 2014 1 Innhold 1. HISTORIKK... 4 2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5 4. ØKONOMI OG PERSONELL... 5 4.1 FINANSIERING... 5 4.2 PERSONELL... 6

Detaljer

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont.

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Bergen - Norge Odontologisk smärta Procedursmärta rta Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Terminologi Vegring (Behavior management problems,bmp) = Vegring

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014 TANNHELSETJENESTENS MULIGHET TIL Å AVDEKKE OMSORGSSVIKT OG BARNEMISHANDLING Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus Klækken Hotell 24. april Anne Rønneberg anne.ronneberg@odont.uio.no Vedtatt av

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser Fagartikkel Anne Marita Milde 1,4, Tove Saga Nordling 2, Håkon Stenmark 3,5, Dag Øystein Nordanger 4,6 Kontakt Anne Marita Milde, tlf. 55 58 62 31 E-post anne.milde@psybp.uib.no Narrativ eksponeringsterapi

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer