OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON"

Transkript

1 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/421-1 Sakstittel Dok.dato Høring - Endringsforslag mobilforbud i bil - Avsender Helsedirektoratet Statens vegvesen Arkivkode 1-ARKV-008 Høring - Endringsforslag mobilforbud i bil - Saksansv. DR-S-BES Statens vegvesen Arkivsak/doknr. 11/87-17 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra møter mellom DNK og Helses driftorganisasjon; HDR/HOD Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV-300 Møtereferat etatsmøte Helse Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Angry Birds Arkivkode 1-ARKV- nnsynsklage Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Videreformidling av innsynskrav i Saksansv. DR-ØPA-DOKS anbudsdokumenter for Nødnett - NRK Arkivsak/doknr. 12/28-4 Sakstittel Dok.dato Kontaktmøter med Post - og teletilsynet (PT) Post- og teletilsynet Arkivkode 1-ARKV- nnkalling til kontaktmøte mellom DNK og Saksansv. DR-SSK-CELO Post- og teletilsynet

2 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 10/49-2 Sakstittel Dok.dato Regnskap - Merverdiavgift - rapportering, Avsender Det kongelige justis- og omsetningsoppgaver osv. beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-139 Varsel om avgrenset kontroll Saksansv. DR-ØPA-DOHA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Vedrørende spesifikasjon og godkjenning Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/210-2 Sakstittel Dok.dato Nødnett informasjonsvirksomhet Avsender *** Arkivkode 1--***-*** llustrasjoner norgeskart Saksansv. DR-SSK-MOEL Offl. 15 andre ledd Arkivsak/doknr. 12/360-7 Sakstittel Dok.dato SSK - generelle henvendelser om Avsender Allkopi informasjonsmateriell og nettsider Arkivkode 1-ARKV- llustrasjoner norgeskart Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Ber om tilbakemelding vedrørende Saksansv. DR-SSK-MOEL avklaringsbehov

3 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Orientering om innhenting av syntetisk tale - Saksansv. DR-SSK-MOEL tjeneste og pristilbud Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Adresse til dnks nye nettsider Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Making Waves Arkivkode 1-ARKV Faktura - Adresse til dnks nye nettsider Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Making Waves Arkivkode 1-ARKV Vedrørende faktura - Adresse til dnks nye Saksansv. DR-SSK-MOEL nettsider Arkivsak/doknr. 12/353-4 Sakstittel Dok.dato Endring P *** Arkivkode 1-ARKV-418 P Comment to the offered quotation Saksansv. DR-ØPA-GFO

4 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 11/168-1 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Transisjon Frequentis Arkivkode 1-ARKV-300 Regarding the extender Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 08/58-17 Sakstittel Dok.dato tbygging - Nødnettdekning i vegtunneler Statens vegvesen Vegdirektoratet Arkivkode 1-ARKV-330 tbygging av nødnettdekning i vegtunneler Saksansv. DR-OP-MAMA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Oelmann Elektronik GmbH Arkivkode 1-ARKV-300 Test pagers received at DNK Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Økonomi - Revisjon av 2011-regnskapet Avsender Riksrevisjonen Arkivkode 1-ARKV-130 Orientering om nytt rammeverk for Saksansv. DR-ØPA-ANH Riksrevisjonens revisjon Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Avsender Oelmann Elektronik GmbH Arkivkode 1-ARKV-300 Test pagers received at DNK Saksansv. DR-SFD-ARBO

5 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- nnsyn vedrørende halvårsrapporten Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/66-11 Sakstittel Dok.dato Møter med direktørene i POD, Politidirektoratet; Helsedirektoratet og DSB 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV-300 Påminnelse om direktørmøte hos DNK Saksansv. DR-SSK-LAT Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Avsender VHF Communication Arkivkode 1-ARKV-300 Bekreftelse oppmøte til møte Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Svar på spørsmål om innsyn Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Ber om DNK sin vurdering av innsynskrav Saksansv. DR-ØPA-DOKS

6 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Ber om DNK sin vurdering av innsynskrav Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Ber om DNK sin vurdering av innsynskrav Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/353-2 Sakstittel Dok.dato Endring P Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Quotation Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Simonsen Advokatfirma DA Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Brukerevaluering av terminaler Saksansv. DR-SFD-KJNE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Svar vedrørende innsyn halvårsrapporten Saksansv. DR-ØPA-DOKS

7 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 7 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV-300 Evaluation of the new callout pagers Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Vedrørende halvårsrapporten Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Oelmann Elektronik GmbH Arkivkode 1-ARKV-300 Regarding test pagers received at DNK Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/426-1 Sakstittel Dok.dato Nødnett i media Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Nødnett - Significant challenges in the public Saksansv. DR-SSK-CELO room in Norway Arkivsak/doknr. 12/426-2 Sakstittel Dok.dato Nødnett i media Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Regarding significant challenges in the public Saksansv. DR-SSK-CELO room in Norway

8 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 8 Arkivsak/doknr. 12/426-3 Sakstittel Dok.dato Nødnett i media Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Regarding significant challenges in the public Saksansv. DR-SSK-CELO room in Norway Arkivsak/doknr. 12/426-4 Sakstittel Dok.dato Nødnett i media Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Regarding significant challenges in the public Saksansv. DR-SSK-CELO room in Norway Arkivsak/doknr. 12/427-1 Sakstittel Dok.dato Statens Pensjonskasse Avsender Statens pensjonskasse Arkivkode 1-ARKV- nformasjon fra Statens Pensjonskasse Saksansv. DR-ØPA-MO Arkivsak/doknr. 12/428-1 Sakstittel Dok.dato Spørsmål fra Justis- og Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- nnhenting av informasjon Saksansv. DR-S-NMY Offl. 15 tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/428-2 Sakstittel Dok.dato Spørsmål fra Justis- og Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Korrigeringer til utkast Saksansv. DR-S-NMY Offl. 15 tredje ledd

9 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 9 Arkivsak/doknr. 12/429-1 Sakstittel Dok.dato Høring - ttalelse fra KT Norge i anledning Avsender Det kongelige justis- og rapport fra 22. julikommisjonen beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Høringsuttalelse fra KT Norge i anledning Saksansv. DR-SSK-CELO rapport fra 22. julikommisjonen Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Politidirektoratet Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Oppdatert: Biloversikt - montasje fase 1 og 2 Saksansv. DR-SFD-KJNE Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Generelle henvendelser om utbyggingsplaner Avsender Datatilsynet Arkivkode 1-ARKV-39 Ber om oversendelse av spørsmål Saksansv. DR-MAR-CELO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Politidirektoratet Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Tilbakemelding - Biloversikt - Montasje fase 1 Saksansv. DR-SFD-KJNE og 2 Arkivsak/doknr. 12/430-1 Sakstittel Dok.dato nnplassering av nødnettutstyr NRK - Norsk rikskringkasting Arkivkode 1-ARKV- nnplassering av nødnettutstyr Saksansv. DR-OP-MAMA Offl. 24, tredje ledd

10 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 10 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Sunniva Tofte Arkivkode 1-ARKV- Vedtak i innsynsbegjæring Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Statusrapport uke 35 Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Fakturagrunnlag for juni-august Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Sverre Vedøy Arkivkode 1-ARKV- Svar på oversendelse av dokument Saksansv. DR-ØPA-DOKS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Sverre Vedøy Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av dokument Saksansv. DR-ØPA-DOKS

11 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 11 Arkivsak/doknr. 12/88-12 Sakstittel Dok.dato Arkiv - Prosjekt ntegrasjon mellom Avsender Mercell Holding KGV og Websak Arkivkode 1-ARKV- Tidsplan for prosjekt integrasjon KGV- Saksansv. DR-ØPA-NRE Websak Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV-300 Vedrørende Pager til politiet Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Kopibrev - Klage over avslag om Saksansv. DR-ØPA-DOKS dokumentinnsyn Arkivsak/doknr. 12/161-3 Sakstittel Dok.dato Mibas - Mianalyzer CRM strategi Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- ntitial respons to letter of , Saksansv. DR-ØPA-TOSK permission to distribute MBAs documentation Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Generelle henvendelser om utbyggingsplaner Avsender Vestfold nterkommunale Vannverk KS Arkivkode 1-ARKV-39 Bruk av nødnett - Andre samfunnsaktører Saksansv. DR-MAR-CELO

12 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 12 Arkivsak/doknr. 12/407-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1041 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO request Arkivsak/doknr. 12/446-1 Sakstittel Dok.dato Endring P *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/447-1 Sakstittel Dok.dato Endring P *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/448-1 Sakstittel Dok.dato Endring P *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/449-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1044 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request

13 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 13 Arkivsak/doknr. 12/451-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1046 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO request Arkivsak/doknr. 12/452-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1047 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/453-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1048 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/198-2 Sakstittel Dok.dato Endring P-1012 *** Arkivkode 1-ARKV-418 A rev Proof of Saksansv. DR-ØPA-GFO Delivery (POD) Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV- Videreformidling av innsynskrav og Saksansv. DR-ØPA-DOKS retningslinjer

14 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 14 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Making Waves Arkivkode 1-ARKV Om bilag 7 Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Spesifikasjon av anskaffelsen Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Bestilling av nødnettabonnement - Avsender Helses driftorganisasjon helsetjenesten Arkivkode 1-ARKV-350 Bestilling av nødnettabonnement Saksansv. DR-MAR-MOHA Arkivsak/doknr. 12/139-2 Sakstittel Dok.dato Endring P-1005 Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Quotation Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/353-3 Sakstittel Dok.dato Endring P Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 P Comment to the offered quotation Saksansv. DR-ØPA-GFO

15 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 15 Arkivsak/doknr. 12/444-3 Sakstittel Dok.dato Endring P-1032 Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 P Closed Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/445-1 Sakstittel Dok.dato Endring A-1062 Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 A Cost calculation Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/450-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1045 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO request Arkivsak/doknr. 12/454-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1049 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-OP-ARO Request Arkivsak/doknr. 12/455-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1050 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request

16 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 16 Arkivsak/doknr. 12/456-1 Sakstittel Dok.dato Endring P-1007 *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO request Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Norsk Folkehjelp utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Norsk Folkehjelps bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere NSB utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Statistikk for NSBs bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Norske redningshunder utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Norske redningshunders bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Stortingets administrasjon utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Stortingets administrasjons bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE

17 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 17 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Røde Kors utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Røde kors bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Redningsselskapet utenfor nødetatene Arkivkode 1-ARKV-350 Redningsselskapets bruk av Nødnett Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Dialog om drift av nødnett med brukere Departementenes utenfor nødetatene servicesenter Arkivkode 1-ARKV-350 Departementenes servicesenters bruk av Saksansv. DR-SFD-KARE Nødnett Arkivsak/doknr. 11/71-14 Sakstittel Dok.dato Drift - Godkjenning av bruk av talegrupper Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV- NSBs bruk av Samvirkegruppene Saksansv. DR-SFD-KARE Arkivsak/doknr. 11/71-15 Sakstittel Dok.dato Drift - Godkjenning av bruk av talegrupper Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Bruk av samvirkegrupper - Saksansv. DR-SFD-KARE Krisestøtteenheten i Justisdepartementet (KSE)

18 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 18 Arkivsak/doknr. 12/353-5 Sakstittel Dok.dato Endring P Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Quotation Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/4-35 Sakstittel Dok.dato tbygging - Radio Rollout Status Reports Avsender Motorola Solutions Norway 2012 Arkivkode 1-ARKV- Radio Rollout status report Week Saksansv. DR-OP-ERFO Arkivsak/doknr. 12/405-3 Sakstittel Dok.dato Høring - NO 2012:14 Rapport fra 22. juli Det kongelige justis- og kommisjonen beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-008 Høring - NO 2012:14 Rapport fra 22.juli Saksansv. DR-S-MT kommisjonen Arkivsak/doknr. 09/ Sakstittel Dok.dato Branns innføringsprosjekt trinn 1 Eidsvoll kommune Arkivkode 1-ARKV-300 Dekning av kostnader - Ladeproblemer av Saksansv. DR-OP-ANKV håndholdte terminaler Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Planlegging Helse Avsender Helsedirektoratet Arkivkode 1-ARKV Helse plan fase 1 versjon 1.01 Saksansv. DR-OP-BJKL

19 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 19 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Avsender Making Waves Arkivkode 1-ARKV Kommentarer til bilag 7 Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Making Waves Arkivkode 1-ARKV Om bilag 7 Saksansv. DR-SSK-MOEL Arkivsak/doknr. 12/457-1 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Møtereferat MS Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Referat Helse framdriftsmøte Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 12/457-2 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Møtereferat MS Avsender Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV- Referat fremdriftsmøte helse Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Webprosjektet 2012: Prosjektgjennomføring Making Waves Arkivkode 1-ARKV Kommentarer til spesifikasjonen Saksansv. DR-SSK-MOEL

20 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 20 Arkivsak/doknr. 12/416-1 Sakstittel Dok.dato Avtale om konsulentbistand - Hjelp24 Scandinavian Leadership Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av rammeavtale Saksansv. DR-S-BES lederopplæring

21 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 12/32-16 Sakstittel Dok.dato Ledergruppemøter 2012 Arkivkode 1--***-*** Møtereferat fra ledergruppemøte Saksansv. DR-S-PEPE Offl. 14, første ledd Arkivsak/doknr. 12/18-5 Sakstittel Dok.dato Endring A-1214 Arkivkode 1-ARKV-418; 2-E-NT-BRANN A-1214 rev Proof of Delivery (POD) Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/10-4 Sakstittel Dok.dato Endring A-1213 Arkivkode 1-ARKV-418; 2-E-NT-BRANN A-1213 rev Proof of Delivery (POD) Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Arkivkode 1-ARKV-300 Beslutninger nødvendig for RFP Pagers Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/165-3 Sakstittel Dok.dato Dokumentmaler for trinn 2 - Teknisk dokumentasjon Arkivkode 1-ARKV-300 TEMPLATE FOR NØDNETT PSDS Saksansv. DR-ØPA-ARO DOCMENTS - PHE 1-5

22 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON Notat, type N og, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/13-2 Sakstittel Dok.dato Etablering av innendørs dekning for digitalt nødnett Arkivkode 1-ARKV Ti innendørsdekningslokasjoner besluttet Saksansv. DR-OP-DJ Offl. 24, tredje ledd Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Kommentar - Beskrivelse av evaluering av Saksansv. DR-SFD-KJNE pris Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Evaluering av brukervennlighet - E2EE Saksansv. DR-SFD-KJNE

23 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Klage på anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Arkivkode 1-ARKV-49 Klage på anskaffelse - KOFA-sak 11/259 Saksansv. DR-S-BES Arkivsak/doknr. 10/149-2 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Den norske turistforening Avsender Den norske Turistforening (DNT) Arkivkode 1-ARKV-420 Ønsker møte Saksansv. DR-MAR-LALA Arkivsak/doknr. 12/339-4 Sakstittel Dok.dato Endring P Avsender *** Arkivkode 1-ARKV-418 Kommentarer til kostnad Saksansv. DR-ØPA-GFO Arkivsak/doknr. 11/168-2 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Transisjon Motorola Solutions Norway Arkivkode 1-ARKV-300 Transition Plan for helse Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Avsender Simonsen Advokatfirma DA Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Kommentarer RFP minikonkurranse Saksansv. DR-SFD-KJNE

24 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 2 Arkivsak/doknr. 12/459-1 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Vestfold nterkommunale Avsender Direktoratet for Vannverk (VV) samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av forespørsel fra Vestfold Saksansv. DR-MAR-LALA nterkommunale Vannverk - Andre samfunnsaktører Arkivsak/doknr. 12/459-2 Sakstittel Dok.dato Andre brukere - Vestfold nterkommunale Direktoratet for Vannverk (VV) samfunnssikkerhet og beredskap Arkivkode 1-ARKV- Tilsvar til oversendelse fra Vestfold Saksansv. DR-MAR-LALA interkommunale vannverk Arkivsak/doknr. 09/26-37 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver KPMG Arkivkode 1-ARKV DNK Endringsskjema E Saksansv. DR-S-BES Arkivsak/doknr. 09/26-38 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver Avsender KPMG Arkivkode 1-ARKV Endringsskjema E og E Saksansv. DR-S-BES Arkivsak/doknr. 09/26-39 Sakstittel Dok.dato Rammeavtale for finansiell rådgiver KPMG Arkivkode Saksansv. 1-ARKV DR-S-BES Bestilling: Endringsskjema E , Endringsskjema E

25 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 3 Arkivsak/doknr. 11/87-18 Sakstittel Dok.dato Møtereferat fra møter mellom DNK og Helsedirektoratet HDR/HOD Arkivkode 1-ARKV-300 Møtereferat etatsmøte Helse Saksansv. DR-OP-BJKL Arkivsak/doknr. 12/405-4 Sakstittel Dok.dato Høring - NO 2012:14 Rapport fra 22. juli Avsender Det kongelige justis- og kommisjonen beredskapsdepartement Arkivkode 1-ARKV-008 Oppfølging av rapport av 22. juli- Saksansv. DR-S-MT kommisjonen Arkivsak/doknr. 12/460-2 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender WergelandApenes kommunikasjonsrådgivning Arkivkode 1-ARKV- Tilbakemelding etter møte Saksansv. DR-SSK-GHE Arkivsak/doknr. 12/460-3 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender WergelandApenes kommunikasjonsrådgivning Arkivkode 1-ARKV- Oversendelse av formalia Saksansv. DR-SSK-GHE Arkivsak/doknr. 12/457-3 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Møtereferat MS Avsender Frequentis Arkivkode 1-ARKV- Health Trainig Solution Phase 2-5 Saksansv. OP-PETAT-BJKL

26 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 4 Arkivsak/doknr. 12/457-4 Sakstittel Dok.dato Program trinn 2 - Helse - Møtereferat MS Avsender Frequentis Arkivkode 1-ARKV- Health Trainig Solution Phase 2-5 Saksansv. OP-PETAT-BJKL Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Arkiv - nnsynsbegjæringer 2012 Monica Hansen Arkivkode 1-ARKV- Svar på ønske om utvidet begrunnelse i sak Saksansv. DR-ØPA-DOKS 10/ Arkivsak/doknr. 12/461-1 Sakstittel Dok.dato Felles sambandsreglement for nødetatene Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV- Kopibrev - nnkalling til oppstartmøte - Saksansv. DR-MAR-JOHE Revidering av felles sambandsreglement Arkivsak/doknr. 12/460-4 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender John nge Øglænd (JKL kommunikasjonsrådgivning group) Arkivkode 1-ARKV- Tilbud kommunikasjon Saksansv. DR-SSK-GHE Arkivsak/doknr. 12/460-5 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender Mørland & Johnsen analyse og kommunikasjonsrådgivning kommunikasjon Arkivkode 1-ARKV- Vedrørende forespørsel Saksansv. DR-SSK-GHE Arkivsak/doknr. 12/460-6 Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender ZYNK Communication & kommunikasjonsrådgivning

27 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 5 Leadership Arkivkode 1-ARKV- Tilbud Saksansv. DR-SSK-GHE Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Administrasjon - Ombygging DNKs lokaler Avsender Avantor Drift 2011 Arkivkode 1-ARKV- Tilleggsinvesteringer 7.etasje Saksansv. DR-ØPA-KRRA Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Simonsen Advokatfirma DA Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Konkurransegrunnlag minikonkurranse - Saksansv. DR-SFD-KJNE priser Arkivsak/doknr. 12/446-2 Sakstittel Dok.dato Endring P *** Arkivkode 1-ARKV-418 P rev Purchase Saksansv. DR-ØPA-GFO Request Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse av radioterminaler - Trinn 2 - Simonsen Advokatfirma DA Minikonkurranser Arkivkode 1-ARKV-320 Konkurransegrunnlag minikonkurranse Saksansv. DR-SFD-KJNE Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Anskaffelse konsulentbistand - Avsender First House kommunikasjonsrådgivning Arkivkode 1-ARKV- Tilbud Saksansv. DR-SSK-GHE

28 OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 6 Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; Helsedirektoratet; Sykehuset i Vestfold Arkivkode 1-ARKV-300 Test av personsøker Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere Oelmann Elektronik GmbH Arkivkode 1-ARKV-300 Successfull first trials og callout via pagers Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Forberedelse anskaffelse - Pagere VHF Communication Arkivkode 1-ARKV-300 Tetra Pager - justert tidsplan Saksansv. DR-SFD-ARBO Arkivsak/doknr. 12/259-6 Sakstittel Dok.dato Personalmappe Avsender *** Arkivkode 1--***-***; nformasjon til personalavdelingen 2-ARKV-221 Saksansv. DR-ØPA-KAJE 13, 1. ledd (1) Arkivsak/doknr. 12/461-2 Sakstittel Dok.dato Felles sambandsreglement for nødetatene Avsender Politidirektoratet Arkivkode 1-ARKV- nnkalling til oppstartmøte - Revidering av

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna

Nødnettdagene 2014. 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Nødnettdagene 2014 2. og 3. april Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna Radisson Blu Hotel, Oslo-Alna er et todelt konferansehotell med mulighet for å bo på enten Radisson Blu sine

Detaljer

Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF

Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Samt kort om : Oppfølging av rapporter etter 22. juli 2011 Beredskap SI Styremøte 5. september 2012 Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen Prehospitale tjenester

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer