LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN"

Transkript

1 Årsrapport

2 A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet Årsberetning for Resultatregnskap 8 Balanse pr Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning 21 LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN JM NORGE JM Norge har om lag 350 medarbeidere. Virksomheten strekker seg over store deler av Sør-Norge, fordelt på områdene Stor-Oslo (Oslo, Akershus, Buskerud), Vestfold, Telemark, Rogaland og Bergen. Organisasjon Administrerende direktør Martin Asp Økonomi Hans T. Landsværk Markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål HR og personal Anine Ruud Olsen Sentralt Innkjøp Yvonne Høgetveit Juridisk Frode Brogren Lid Forretningsstøtte Ole Kristian Ruud Region Syd Sigbjørn Myhre Region Vest Sigbjørn Myhre Region Oslo Hilde Vatne Region Entreprenør fung. Ole Kristian Ruud

3 Årsrapport Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 JM Norge konsern Driftsinntekter mill mill mill. Resultat før skatt 140 mill. 131,8 mill. 128,3 mill. Totalkapital mill mill mill. Egenkapital 736 mill. 685 mill. 634 mill. Resultatgrad 5,3 % 5,4 % 4,9 % Soliditet 31 % 24 % 23 % Antall ansatte pr Resultat før skatt (MNOK) JM hører på kundene JM er opptatt av å tilby gode, funksjonelle og problemfrie boliger, og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse oss det kjøperne og markedet ønsker. I 2014 gjennomførte JM en baderomsundersøkelse blant våre boligkunder for å øke vår kundeinnsikt. Funnene fra undersøkelsen vil vi bruke til å perfeksjonere vår utforming av fremtidens baderom. Gjennom overvåkning av samfunnstrender har vi over tid opparbeidet oss solid kunnskap om kundenes boligdrøm, og har den med oss gjennom hele prosessen fra tomtevalg til innflyttingsklar bolig. Ekstrafordeler med en ny JM-bolig Alle boliger igangsatt i 2014 bygges som lavenergiboliger. Lavenergiboligene har et beregnet behov til levert energi til oppvarming som er minst 25 % lavere enn myndighetenes energikrav. Det gjør at våre kjøpere sparer penger. Fordelen ved å kjøpe ny kontra brukt bolig gir ytterligere besparelser i form av reduserte vedlikeholdskostnader, og over 20 år kan kjøpere av en ny JM-bolig (enebolig) spare så mye som kroner i reduserte vedlikeholds- og oppvarmingskostnader. For JM-leiligheter er tallet kroner. Kvalitet fra JM gjennom 70 år JMs visjon er Hus du trives i. I år fyller JM 70 år og har siden 1945 bygget hus og leiligheter som folk trives i. Det har gitt oss mange fornøyde kunder. De siste ti årene er det gjennomført undersøkelser for å måle kundenes tilfredshet. I 2014 har resultatet ved innflytting økt til 77 på en skala fra der 100 er best. 77 er blant de aller beste resultatene i bransjen. Målinger av merkevarekjennskap viser dessuten at kjennskapen til JM som boligleverandør har økt i Igangsetting I landet som helhet ble det igangsatt ca (27 700) boliger i JM igangsatte bygging av 499 (331) nye boliger i 2014, og det ble solgt 475 (433) boliger i samme tidsrom. Ved årsskiftet var 896 (1133) boliger i produksjon. Tomteportefølje Arbeidet med å bygge opp tomteporteføljen til strategisk nivå har fortsatt i Særlig vekt er lagt på region Oslo. I løpet av året er det inngått avtaler om kjøp av nye tomter som gir ca. 758 nye byggeretter. JM hadde ved årsskiftet en byggerettsportefølje på (5 308) enheter. Godt resultat Driftsinntektene i 2014 var for JM Norge AS MNOK (MNOK 2 385) og for JM Norge konsern MNOK (MNOK 2 461). Resultatet før skattekostnader var MNOK 129 (MNOK 122) for JM Norge AS og MNOK 140 (MNOK 132) for JM Norge konsern. Årets omsetning for konsernet øker med MNOK 179, noe som i hovedsak kan knyttes til økning i igangsetting fra Resultatmarginene i prosjektene er fortsatt tilfredsstillende. Markeds- og samfunnsutvikling Boligprisene for 2014 viser en gjennomsnittlig vekst på 2,1 %, og Eiendom Norge tror på en prisvekst for inneværende år på ytterligere 4 6 %. Etterspørselen etter boliger i sentrale områder er økende, og JMs byggerettsportefølje består i hovedsak av tomteområder med stor attraktivitet i markedet, noe som vil danne grunnlag for en positiv utvikling for JM i årene fremover. Tilrettelagt for gode kundeopplevelser I januar 2014 flyttet JMs hovedkontor sammen med regionskontoret for Stor-Oslo inn i nye lokaler på Lilleaker i Oslo. Etableringen av et nytt innredningsstudio var en viktig del i denne prosessen. Før jul 2014 kunne avdelingskontoret i Bergen flytte inn i nye, egenutviklede lokaler, også her med et kundevennlig innredningsstudio. I tillegg har både Skien, Stavanger og Tønsberg etablert tilsvarende innredningsstudioer slik at det nå ligger enda bedre til rette for gode kundeopplevelser i regi av JM. Ny adm. direktør Med virkning fra 5. februar 2015 er Martin Asp adm. direktør i JM Norge AS Driftsinntekter (MNOK) Egenkapital (MNOK) Antall ansatte pr

4 4 JM Norge AS Årsberetning for 2014 Heggeodden, Asker Jåtunet, Stavanger Elvelunden, Oslo Innledning JM Norge AS er et heleid datterselskap av JM AB. Med JM forstås i denne beretningen JM Norge konsern. Felles forretningside, visjon, mål og strategi for JM Forretningsidé Å skape attraktive bo- og arbeidsmiljøer som oppfyller individuelle behov i dag og i fremtiden. Forretningsidéen innebærer at JM er prosjektutvikler av boliger og i begrenset grad næringslokaler. JM prioriterer kvalitet og tenker helhet i utformingen. Bomiljøene som JM utvikler skal være attraktive også på lang sikt. Visjon JM skaper hus du trives i. Visjonen innebærer at det er like viktig med trivsel i JMs hus langt inn i fremtiden som i dag. Overgripende aksjonærmål Målet er å gi aksjonærene en høyere totalavkastning, det vil si summen av utbytte og verdiøkning, enn aksjonærer i foretak med liknende virksomhet og risikoprofil. Strategi For å nå det overgripende aksjonærmålet har JM følgende strategi: JM skal på lang sikt være ledende prosjektutvikler av boliger i Norge. Med ledende menes både i størrelse, kundetilfredshet, kommunikasjon og merkevarekjennskap. Utvikling av boliger skal skje i vekstområder med gode demografiske og sosioøkonomiske forutsetninger på lang sikt. JM skal strategisk være tydelig målrettet mot kvalitetsog miljøtilpassede boliger, med høy kundeverdi og beliggende i attraktive områder. Dette forutsetter høy kunnskap om våre kunders behov og prioriteringer. Prosjektutvikling utover boliger, samt entreprisevirksomhet, skal være begrenset og i første omgang støtte JMs boligutvikling i større prosjekter der innslag av andre virksomheter inngår som en naturlig planforutsetning. Økt volum skal genereres med prioritet på å styrke konsernets posisjon på eksisterende markeder. Tilvekst skal gjennomføres med krav til god lønnsomhet og markedsledende posisjon. Produksjonsstart av boliger skal skje i takt med dokumentert etterspørsel samt kvalitetssikret prosjektering og riktig nivå på produksjonskostnad. JM skal langsiktig sikre produksjonskostnadene og derfor opprettholde en begrenset, men effektiv egen produksjonskapasitet. Egen effektivitet skal dog alltid stilles i relasjon til kostnaden for eksterne produksjonsressurser. JM skal fokusere på kontantstrømmen og effektivt utnytte balansen. Dette oppnås gjennom høy takt på salg, igangsettinger og gjennomføring av boligprosjektene. JMs markedsposisjon og fremtidige utvikling I landet som helhet ble det igangsatt ca (27 700) boliger i Gjennomsnittprisen for brukte boliger har tatt seg opp igjen i 2014 og steg med 8,1 % i 2014 (- 0,6 % i 2013). (Kilde Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi). Selskapet igangsatte bygging av 499 (331) nye boliger i Det ble solgt 475 (433) boliger i samme tidsrom. JMs kjernekompetanse består i akkvisisjon, prosjektutvikling, prosjektering, salg/markedsføring og produksjon. I tillegg til å besitte prosjektutviklingskompetanse i alle regioner, har vi egne markedsog akkvisisjonsavdelinger i alle regioner samt egne prosjekteringsavdelinger i Oslo, Vestfold og Telemark. I Oslo-regionen utføres vesentlige deler av byggearbeidene med egne fagarbeidere og med egen byggeplassadministrasjon.

5 Årsrapport Gjennom virksomheten i Region Entreprenør vil vi fortsatt satse på eksterne entrepriser for utvalgte kunder, i samme omfatning som tidligere. Sammen med ROM Eiendom AS har JM etablert selskapet Grefsen Utvikling AS (50/50) som har som formål å utvikle og bygge ut deler av NSBs tidligere stasjonsområde på Grefsen. Tomten er på ca. 40 daa og prosjektet vil gi rom for ca boliger. Ved utgangen av 2014 var det igangsatt 8 blokker med totalt 439 enheter, hvorav 367 var solgt. Arbeidet med å bygge opp tomteporteføljen til strategisk nivå har fortsatt i Særlig vekt er lagt på region Oslo. I løpet av året er det inngått avtaler om kjøp av nye tomter som gir ca. 758 nye byggeretter. JM hadde ved årsskiftet en byggerettsportefølje på (5 308) enheter. Byggerettsporteføljen består i hovedsak av tomteområder med stor attraktivitet i markedet og vil danne grunnlag for en positiv utvikling for JM i årene fremover. Organisasjon Virksomheten har vært organisert i tre regionale enheter, hvorav to for prosjektutvikling boliger, Region Oslo og Region Syd og Vest som har distriktskontorer i Bergen, Stavanger, Skien og Tønsberg. Den tredje regionen, Region Entreprenør, driver entreprisevirksomhet i Oslo og Akershus. Fra 1. januar 2015 er region Syd og Vest delt i to regioner. Økonomi- og regnskapsoppgaver samt støttefunksjoner for innkjøp, HR, markedskommunikasjon, kvalitetsstyring og HMS er samlet på hovedkontoret i Oslo hvor også administrerende direktør holder til. Likestilling Det er et mål for selskapet å øke kvinneandelen, da særlig i ledende stillinger. Økning av kvinneandelen gjøres ved at det fokuseres på dette ved nyansettelse og avansement. Ansettelsesvilkår er like for alle ansatte uavhengig av kjønn. Virksomheten har 4 kvinnelige ledere. Videre har selskapet høyt utdannede kvinnelige ansatte i form av sivilingeniører og -arkitekter. Totalt er 62 (61) av våre funksjonærer kvinner. Diskriminering JM arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle diskrimineringslovens formål (fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn). JM har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. Bedriften har ansatte fra ulike nasjonaliteter og etnisk bakgrunn blant både fagarbeidere og funksjonærer. Ansettelsesvilkår er like for alle ansatte uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn. Personale og arbeidsmiljø I JM Norge AS er det totalt 349 (352) ansatte pr , hvorav 225 (217) funksjonærer og 124 (135) fagarbeidere hvorav 9 av disse er lærlinger. Arbeidsmiljøutvalget og bedriftens ledelse følger kontinuerlig utviklingen i sykefravær, skadetilløp og det generelle arbeidsmiljøet. I SHA-planene blir det lagt vesentlig vekt på å legge forholdene til rette for et trygt og helsemessig godt miljø i byggeprosessen. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse blant alle medarbeidere annet hvert år, sist i Undersøkelsen inngår i arbeidet med å bli bransjens mest attraktive arbeidsgiver, og gir innspill på hvordan vi kan forbedre, øke mulighetene for å utvikle og beholde våre ansatte. For JM utgjorde sykefraværet 5,2 % (4,5 %), og vi arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Avtalen med NAV om et Inkluderende arbeidsliv og et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten er basis for arbeidet med redusert sykefravær. JM hadde i løpet av året 3 (2) skadetilfeller med sykefravær, noe som ga en H-verdi (ulykkes-frekvens) på 5,5 (3,8). Det utføres løpende analyse over hvordan skader kan unngås. Det arrangeres ulike kurs for å høyne kunnskapen og det utføres sikker jobb analyse i alle prosjekter. Marielunden, Stavanger Hovinbekken, Oslo Hallermoen, Drammen Marielunden, Stavanger

6 6 JM Norge AS Damsgård brygge, Bergen Marielunden, Stavanger Spirea park, Oslo Rodelunden, Oslo Forskning og utvikling Sammen med eksternt konsulentselskap er det i 2014 utført en større utredning på energi- og kostnadseffektive varme- og ventilasjonsløsninger i boligblokker. Det pågår også utviklingsarbeid av system for miljøgodkjenning av alle produkter som benyttes i våre boliger. Ytre miljø Byggevirksomhet medfører inngrep i landskap og byrom. Gjennom omfattende og kompetent planlegging legger vi stor vekt på å høyne den estetiske og funksjonelle verdi i de områder vi bygger ut. Bedriftens virksomhet innebærer risiko for skade på miljøet i form av støy, støv, vibrasjoner, utslipp av kjemikalier mv. Det legges stor vekt på å minimere belastningen på miljøet og på mennesker og virksomheter der vi bygger. Myndighetenes krav og grenseverdier er ytterpunktene for vår atferd. Det er i løpet av 2014 ikke registrert at selskapet har påført det ytre miljøet forurensninger utover forskriftsmessige grenser. JM har betydelig strengere krav til avfallsmengde og sorteringsgrad enn myndighetenes krav. Målet er på sikt at avfallsmengden skal være under 24 kg/m 2 BTA og maks 10 % usortert avfall. Kvalitet JM er opptatt av å holde en høy kvalitetsprofil på sine produkter og tjenester. Kvalitetsmålsettingen er uttalt ved at det høyeste kvalitetsmålet er fornøyde kunder. Fra og med 2005 er det gjennomført målinger for å kvantifisere kundetilfredshet. I 2014 ligger resultatet ved innflytting på foreløpig 76 (71) på en skala fra der 100 er best. Vi foretar nå også kundemålinger ett år etter innflytting. Foreløpig resultat for 2014 er 67 (66) på en skala fra der 100 er best. Et delmål mot fornøyde kunder er å levere boligene uten anmerkninger. I 2014 ble 66 % (73 %) av alle boliger levert uten anmerkninger. Alle boliger igangsatt i 2014 bygges som lavenergiboliger. Lavenergiboligene har et beregnet behov til levert energi til oppvarming som er minst 25 % lavere enn myndighetenes energikrav. Likviditet og finansiell risiko Selskapets virksomhet finansieres gjennom egenkapital, pantelån knyttet opp mot utbyggingstomter samt byggelån knyttet opp mot utbyggingsprosjektene. Eiernes utbyttepolitikk sikrer at selskapet har tilstrekkelig soliditet. Selskapets kontantstrøm er god og likviditeten har gjennom året vært tilfredsstillende. Årsregnskapet Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier at selskapets drift ikke skal fortsette som forutsatt. Driftsinntektene i 2014 var for JM Norge AS MNOK (MNOK 2 385) og for JM Norge konsern MNOK (MNOK ). Resultatet før skattekostnader var MNOK 129 (MNOK 122) for JM Norge AS og MNOK 140 (MNOK 132) for JM Norge konsern. Årets omsetning for konsernet øker med MNOK 179, noe som i hovedsak kan knyttes til økning i igangsetting fra Resultatmarginene i prosjektene er fortsatt tilfredsstillende. Selskapets netto finansposter er relativt uendret fra året før. Våre balanseførte verdier er hovedsakelig knyttet opp mot utbyggingstomter og mot anlegg under oppføring. Et eksternt takstforetak har taksert alle våre utbyggingstomter. Takseringen viser at det finnes betydelige merverdier. Verdien av våre utbyggingsprosjekter er basert på forsiktighet i vurderingen av usolgte enheters markedsverdi. Selskapets og konsernets totalkapital reduseres i og med at flere større prosjekter er ferdigstilt i løpet av året. Det fremlagte årsregnskapet er avgitt slik at regnskapet gir et mest mulig riktig bilde av den verdiskapning som har skjedd gjennom året. Således gir regnskapet etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som det ikke er tatt hensyn til, eller som vil påvirke vurderingen av årsresultatet i 2014.

7 Årsrapport Resultatanvendelse Styret foreslår at årets resultat, kr ,- disponeres slik: Tilleggsutbytte kr ,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Qben, Oslo Oslo, den 4. februar 2015 I styret for JM Norge AS Havnegården, Larvik Martin Asp Claes Magnus Åkesson Anders Wimmerstedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Eirik Prestmo Thor Erland Stange Torbjørn Mahle Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magnus Berg adm. dir. / styremedlem

8 8 JM Norge AS Resultatregnskap Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern JM Norge AS Driftsinntekter Prosjektinntekter (note 2) Leieinntekter (note 2) Andre inntekter (note 2) Sum Driftsinntekter Prosjektkostnader (note 4) Eiendomskostnader Personalkostnader (note 1, 4, 12) Avskrivninger (note 5) Andre driftskostnader (note 12, 14) Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Resultat fra investering i datterselskap (note 6) Resultat fra investering i felleskontrollerte selskap (note 6) Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto Finansposter Resultat før skatt Skattekostnader (note 1, 8) Årsresultat Disponering av årets resultat: Tilleggsutbytte Til annen egenkapital Sum disponert

9 Årsrapport 2014 Regnskap 9 Balanse pr Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern EIENDELER JM Norge AS Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill (note 5) Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom (note 5, 11) Maskiner og anlegg (note 5) Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner (note 5) Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper (note 1, 6) Investering i felleskontrollerte selskaper (note 1, 6) Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (note 7) Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter Utbyggingstomter (note 11) Anlegg under oppføring (note 1, 3, 11) Fordringer Kundefordringer (note 1, 3) Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskaper (note 13) Bankinnskudd og kontanter Kontanter og bank (note 15) Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 10 JM Norge AS JM Norge konsern EGENKAPITAL OG GJELD JM Norge AS Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (note 9, 10) Opptjent egenkapital Annen egenkapital (note 9) Sum egenkapital (note 9) Gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser (note 1, 4) Utsatt skatt (note 1, 8) Annen langsiktig gjeld Pantelån (note 11) Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Prosjektfinansiering (note 11) Kassekreditt (note 11, 15) Leverandørgjeld Betalbar skatt (note 1 og 8) Skyldige offentlige avgifter og skattetrekk Gjeld til foretak i samme konsern (note 13) Annen kortsiktig gjeld (note 1) Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 4. februar 2015 I styret for JM Norge AS Martin Asp Claes Magnus Åkesson Magnus Berg styrets leder styremedlem styremedlem/adm.direktør Anders Wimmerstedt Torbjørn Mahle Thor Erland Stange styremedlem styremedlem styremedlem Eirik Prestmo styremedlem

11 Årsrapport 2014 Regnskap 11 Kontantstrømoppstilling Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern JM Norge AS Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalbar skatt Tap(+)/gevinst(-) ved salg av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i pensjonsmidler Endring i utbyggingstomter/anlegg under oppføring Endring i prosjektfinansiering Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i felleskontrollert selskap Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Inn-/utbet av lån til tilknyt- og felleskontrol. selskaper Mottatt konsernbidrag og utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter B Finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og bank A+B+C Beholdning av kontanter og bank Beholdning av kontanter og bank Rest ubenyttet kassekreditt pr Bundne bankinnskudd

12 12 JM Norge AS Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter JM Norge AS (morselskap) og alle datterselskap. Definisjonen på et datterselskap er at man har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konserndannelse kan skje ved stiftelse av nytt selskap, ved kjøp av selskap eller ved fusjon. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Det samme gjelder for felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap. Konsernregnskapet viser konsernets resultat og økonomiske stilling som en enhet og er en sammenstilling av alle selskapene i konsernet. Selskapenes regnskap konsolideres linje for linje. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper. I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og mellomværende eliminert. Dette gjelder aksjer i datterselskap, som elimineres mot egenkapital og eiendeler (merverdier ved kjøp). Dessuten gjelder det intern omsetning, renter, utbytte, samt interne fordringer og gjeld. Også ved bruk av bruttometoden er interne transaksjoner eliminert, men hvor en forholdsmessig andel da blir eliminert. Regnskapsmessig behandling av datterselskaper I selskapsregnskapet er datterselskaper innarbeidet etter egenkapital metoden. Egenkapitalmetoden innebærer at andelen av resultat etter skatt korrigert for avskrivninger på merverdier resultatføres på egen linje under finansposter. Andel av datterselskapets egenkapital, korrigert for merverdier og avskrivninger på disse, blir balanseført som egen linje under finansielle anleggsmidler. I konsernregnskapet er aksjer i datterselskaper eliminert etter oppkjøpsmetoden, dvs. mot matematisk verdi av egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Merverdier er i konsernregnskapet henført til de respektive eiendeler. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Felleskontrollerte selskaper I selskapsregnskapet er felleskontrollerte aksjeselskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. I konsernregnskapet er felleskontrollerte aksjeselskaper konsolidert etter bruttometoden. Bruttometoden innebærer at felleskontrollerte selskaper konsolideres etter eierandel, linje for linje i resultatregnskap og balanse. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet. Goodwill tilsvarer anskaffelseskostnaden ved overtakelsen fratrukket virkelig verdi av det overtatte selskapets identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Dersom virkelig verdi av netto identifiserte eiendeler overstiger anskaffelseskostnad (negativ goodwill), resultatføres beløpet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Ordinære avskrivninger er beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for nødvendig delkredereavsetning. Utbyggingseiendommer Forpliktelser knyttet til tomtekjøp balanseføres etter som risiko overføres. Utbyggingstomter vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Egenregiprosjekter Egenregiprosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer at beholdningen av egenregiprosjekter er vurdert til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Igangsatte prosjekter avregnes etter løpende avregningsmetode. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av bokførte- og mottaksregistrerte fakturaer i forhold til totalt forventet sluttkostnad. Fortjeneste avregnes som produkt av fullføringsgrad, salgsgrad og forventet dekningsbidrag. For prosjekter som forventes å gi tap er hele beløpet kostnadsført. Andre prosjekter Andre prosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer resultat- og inntektsavregning etter løpende avregningsmetode. Eventuelle tap blir kostnadsført i sin helhet når de identifiseres. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av utført produksjon. Fordelbare indirekte kostnader belastes prosjektet. Garantiavsetninger Det er gjort garantiavsetning for fremtidige garantikostnader på overleverte prosjekter. Estimater Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). Pensjonskostnader Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger.

13 Årsrapport 2014 Regnskap 13 Klassifisering av poster i regnskapet Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Gjeld med pant i anleggsmidler er klassifisert som langsiktig. Leie-/leasingavtaler Leieavtaler vurderes i hvert enkelt tilfelle om de klassifiserer som finansiell eller operasjonell leieavtale og vil regnskapsmessig bli behandlet i henhold til dette. Leieavtaler som defineres som operasjonell leie behandles som en driftskostnad og fordeles over leieperioden. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp etter indirekte metode. Alle tall i NOK dersom annet ikke er oppgitt. 2. Salgsinntekter JM Norge konsern Driftsinntekter Oslo Syd & Vest Entreprenør Sum Prosjektinntekter Leieinntekter Andre inntekter Totalt Anlegg under oppføring / Langsiktige tilvirkningskontrakter Anlegg under oppføring inkluderer opparbeidet verdi av prosjekter fratrukket innbetalinger fra kunder. I tillegg består posten av opparbeidet verdi av infrastruktur samt nedlagte utviklingskostnader i fremtidige prosjekter. JM Norge konsern Resultatført på anlegg under oppføring: Akkumulerte inntekter Akkumulert bidrag Lønnskostnader, antall ansatte og pensjoner Av selskapene i konsernet foreligger det kun ansettelsesforhold i JM Norge AS. JM Norge AS Lønn- og personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser og personalkostnader Totalt Herav prosjektrelaterte kostnader Personalkostnader Antall ansatte pr Pensjonskostnader: JM Norge AS og datterselskaper med egne ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Ordningen er innskuddsbasert. Pensjonsordningen JM Norge AS har etablert for sine ansatte er en kollektiv pensjonsordning som er dekket i livsforsikringsselskap. Totalt er 349 ansatte omfattet av innskudds ordningene ved utgangen av året. Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for årene Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for

Årsregnskap 2014 for Årsregnskap 2014 for Sandmo & Svenkerud AS Org.nr. 984158831 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset ValHall AS Autorisert regnskapsførerselskap Halandv. 3 3540 NESBYEN Organisasjonsnr. 980289648 Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer