LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN"

Transkript

1 Årsrapport

2 A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet Årsberetning for Resultatregnskap 8 Balanse pr Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning 21 LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN JM NORGE JM Norge har om lag 350 medarbeidere. Virksomheten strekker seg over store deler av Sør-Norge, fordelt på områdene Stor-Oslo (Oslo, Akershus, Buskerud), Vestfold, Telemark, Rogaland og Bergen. Organisasjon Administrerende direktør Martin Asp Økonomi Hans T. Landsværk Markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål HR og personal Anine Ruud Olsen Sentralt Innkjøp Yvonne Høgetveit Juridisk Frode Brogren Lid Forretningsstøtte Ole Kristian Ruud Region Syd Sigbjørn Myhre Region Vest Sigbjørn Myhre Region Oslo Hilde Vatne Region Entreprenør fung. Ole Kristian Ruud

3 Årsrapport Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 JM Norge konsern Driftsinntekter mill mill mill. Resultat før skatt 140 mill. 131,8 mill. 128,3 mill. Totalkapital mill mill mill. Egenkapital 736 mill. 685 mill. 634 mill. Resultatgrad 5,3 % 5,4 % 4,9 % Soliditet 31 % 24 % 23 % Antall ansatte pr Resultat før skatt (MNOK) JM hører på kundene JM er opptatt av å tilby gode, funksjonelle og problemfrie boliger, og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse oss det kjøperne og markedet ønsker. I 2014 gjennomførte JM en baderomsundersøkelse blant våre boligkunder for å øke vår kundeinnsikt. Funnene fra undersøkelsen vil vi bruke til å perfeksjonere vår utforming av fremtidens baderom. Gjennom overvåkning av samfunnstrender har vi over tid opparbeidet oss solid kunnskap om kundenes boligdrøm, og har den med oss gjennom hele prosessen fra tomtevalg til innflyttingsklar bolig. Ekstrafordeler med en ny JM-bolig Alle boliger igangsatt i 2014 bygges som lavenergiboliger. Lavenergiboligene har et beregnet behov til levert energi til oppvarming som er minst 25 % lavere enn myndighetenes energikrav. Det gjør at våre kjøpere sparer penger. Fordelen ved å kjøpe ny kontra brukt bolig gir ytterligere besparelser i form av reduserte vedlikeholdskostnader, og over 20 år kan kjøpere av en ny JM-bolig (enebolig) spare så mye som kroner i reduserte vedlikeholds- og oppvarmingskostnader. For JM-leiligheter er tallet kroner. Kvalitet fra JM gjennom 70 år JMs visjon er Hus du trives i. I år fyller JM 70 år og har siden 1945 bygget hus og leiligheter som folk trives i. Det har gitt oss mange fornøyde kunder. De siste ti årene er det gjennomført undersøkelser for å måle kundenes tilfredshet. I 2014 har resultatet ved innflytting økt til 77 på en skala fra der 100 er best. 77 er blant de aller beste resultatene i bransjen. Målinger av merkevarekjennskap viser dessuten at kjennskapen til JM som boligleverandør har økt i Igangsetting I landet som helhet ble det igangsatt ca (27 700) boliger i JM igangsatte bygging av 499 (331) nye boliger i 2014, og det ble solgt 475 (433) boliger i samme tidsrom. Ved årsskiftet var 896 (1133) boliger i produksjon. Tomteportefølje Arbeidet med å bygge opp tomteporteføljen til strategisk nivå har fortsatt i Særlig vekt er lagt på region Oslo. I løpet av året er det inngått avtaler om kjøp av nye tomter som gir ca. 758 nye byggeretter. JM hadde ved årsskiftet en byggerettsportefølje på (5 308) enheter. Godt resultat Driftsinntektene i 2014 var for JM Norge AS MNOK (MNOK 2 385) og for JM Norge konsern MNOK (MNOK 2 461). Resultatet før skattekostnader var MNOK 129 (MNOK 122) for JM Norge AS og MNOK 140 (MNOK 132) for JM Norge konsern. Årets omsetning for konsernet øker med MNOK 179, noe som i hovedsak kan knyttes til økning i igangsetting fra Resultatmarginene i prosjektene er fortsatt tilfredsstillende. Markeds- og samfunnsutvikling Boligprisene for 2014 viser en gjennomsnittlig vekst på 2,1 %, og Eiendom Norge tror på en prisvekst for inneværende år på ytterligere 4 6 %. Etterspørselen etter boliger i sentrale områder er økende, og JMs byggerettsportefølje består i hovedsak av tomteområder med stor attraktivitet i markedet, noe som vil danne grunnlag for en positiv utvikling for JM i årene fremover. Tilrettelagt for gode kundeopplevelser I januar 2014 flyttet JMs hovedkontor sammen med regionskontoret for Stor-Oslo inn i nye lokaler på Lilleaker i Oslo. Etableringen av et nytt innredningsstudio var en viktig del i denne prosessen. Før jul 2014 kunne avdelingskontoret i Bergen flytte inn i nye, egenutviklede lokaler, også her med et kundevennlig innredningsstudio. I tillegg har både Skien, Stavanger og Tønsberg etablert tilsvarende innredningsstudioer slik at det nå ligger enda bedre til rette for gode kundeopplevelser i regi av JM. Ny adm. direktør Med virkning fra 5. februar 2015 er Martin Asp adm. direktør i JM Norge AS Driftsinntekter (MNOK) Egenkapital (MNOK) Antall ansatte pr

4 4 JM Norge AS Årsberetning for 2014 Heggeodden, Asker Jåtunet, Stavanger Elvelunden, Oslo Innledning JM Norge AS er et heleid datterselskap av JM AB. Med JM forstås i denne beretningen JM Norge konsern. Felles forretningside, visjon, mål og strategi for JM Forretningsidé Å skape attraktive bo- og arbeidsmiljøer som oppfyller individuelle behov i dag og i fremtiden. Forretningsidéen innebærer at JM er prosjektutvikler av boliger og i begrenset grad næringslokaler. JM prioriterer kvalitet og tenker helhet i utformingen. Bomiljøene som JM utvikler skal være attraktive også på lang sikt. Visjon JM skaper hus du trives i. Visjonen innebærer at det er like viktig med trivsel i JMs hus langt inn i fremtiden som i dag. Overgripende aksjonærmål Målet er å gi aksjonærene en høyere totalavkastning, det vil si summen av utbytte og verdiøkning, enn aksjonærer i foretak med liknende virksomhet og risikoprofil. Strategi For å nå det overgripende aksjonærmålet har JM følgende strategi: JM skal på lang sikt være ledende prosjektutvikler av boliger i Norge. Med ledende menes både i størrelse, kundetilfredshet, kommunikasjon og merkevarekjennskap. Utvikling av boliger skal skje i vekstområder med gode demografiske og sosioøkonomiske forutsetninger på lang sikt. JM skal strategisk være tydelig målrettet mot kvalitetsog miljøtilpassede boliger, med høy kundeverdi og beliggende i attraktive områder. Dette forutsetter høy kunnskap om våre kunders behov og prioriteringer. Prosjektutvikling utover boliger, samt entreprisevirksomhet, skal være begrenset og i første omgang støtte JMs boligutvikling i større prosjekter der innslag av andre virksomheter inngår som en naturlig planforutsetning. Økt volum skal genereres med prioritet på å styrke konsernets posisjon på eksisterende markeder. Tilvekst skal gjennomføres med krav til god lønnsomhet og markedsledende posisjon. Produksjonsstart av boliger skal skje i takt med dokumentert etterspørsel samt kvalitetssikret prosjektering og riktig nivå på produksjonskostnad. JM skal langsiktig sikre produksjonskostnadene og derfor opprettholde en begrenset, men effektiv egen produksjonskapasitet. Egen effektivitet skal dog alltid stilles i relasjon til kostnaden for eksterne produksjonsressurser. JM skal fokusere på kontantstrømmen og effektivt utnytte balansen. Dette oppnås gjennom høy takt på salg, igangsettinger og gjennomføring av boligprosjektene. JMs markedsposisjon og fremtidige utvikling I landet som helhet ble det igangsatt ca (27 700) boliger i Gjennomsnittprisen for brukte boliger har tatt seg opp igjen i 2014 og steg med 8,1 % i 2014 (- 0,6 % i 2013). (Kilde Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi). Selskapet igangsatte bygging av 499 (331) nye boliger i Det ble solgt 475 (433) boliger i samme tidsrom. JMs kjernekompetanse består i akkvisisjon, prosjektutvikling, prosjektering, salg/markedsføring og produksjon. I tillegg til å besitte prosjektutviklingskompetanse i alle regioner, har vi egne markedsog akkvisisjonsavdelinger i alle regioner samt egne prosjekteringsavdelinger i Oslo, Vestfold og Telemark. I Oslo-regionen utføres vesentlige deler av byggearbeidene med egne fagarbeidere og med egen byggeplassadministrasjon.

5 Årsrapport Gjennom virksomheten i Region Entreprenør vil vi fortsatt satse på eksterne entrepriser for utvalgte kunder, i samme omfatning som tidligere. Sammen med ROM Eiendom AS har JM etablert selskapet Grefsen Utvikling AS (50/50) som har som formål å utvikle og bygge ut deler av NSBs tidligere stasjonsområde på Grefsen. Tomten er på ca. 40 daa og prosjektet vil gi rom for ca boliger. Ved utgangen av 2014 var det igangsatt 8 blokker med totalt 439 enheter, hvorav 367 var solgt. Arbeidet med å bygge opp tomteporteføljen til strategisk nivå har fortsatt i Særlig vekt er lagt på region Oslo. I løpet av året er det inngått avtaler om kjøp av nye tomter som gir ca. 758 nye byggeretter. JM hadde ved årsskiftet en byggerettsportefølje på (5 308) enheter. Byggerettsporteføljen består i hovedsak av tomteområder med stor attraktivitet i markedet og vil danne grunnlag for en positiv utvikling for JM i årene fremover. Organisasjon Virksomheten har vært organisert i tre regionale enheter, hvorav to for prosjektutvikling boliger, Region Oslo og Region Syd og Vest som har distriktskontorer i Bergen, Stavanger, Skien og Tønsberg. Den tredje regionen, Region Entreprenør, driver entreprisevirksomhet i Oslo og Akershus. Fra 1. januar 2015 er region Syd og Vest delt i to regioner. Økonomi- og regnskapsoppgaver samt støttefunksjoner for innkjøp, HR, markedskommunikasjon, kvalitetsstyring og HMS er samlet på hovedkontoret i Oslo hvor også administrerende direktør holder til. Likestilling Det er et mål for selskapet å øke kvinneandelen, da særlig i ledende stillinger. Økning av kvinneandelen gjøres ved at det fokuseres på dette ved nyansettelse og avansement. Ansettelsesvilkår er like for alle ansatte uavhengig av kjønn. Virksomheten har 4 kvinnelige ledere. Videre har selskapet høyt utdannede kvinnelige ansatte i form av sivilingeniører og -arkitekter. Totalt er 62 (61) av våre funksjonærer kvinner. Diskriminering JM arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle diskrimineringslovens formål (fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn). JM har som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. Bedriften har ansatte fra ulike nasjonaliteter og etnisk bakgrunn blant både fagarbeidere og funksjonærer. Ansettelsesvilkår er like for alle ansatte uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn. Personale og arbeidsmiljø I JM Norge AS er det totalt 349 (352) ansatte pr , hvorav 225 (217) funksjonærer og 124 (135) fagarbeidere hvorav 9 av disse er lærlinger. Arbeidsmiljøutvalget og bedriftens ledelse følger kontinuerlig utviklingen i sykefravær, skadetilløp og det generelle arbeidsmiljøet. I SHA-planene blir det lagt vesentlig vekt på å legge forholdene til rette for et trygt og helsemessig godt miljø i byggeprosessen. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse blant alle medarbeidere annet hvert år, sist i Undersøkelsen inngår i arbeidet med å bli bransjens mest attraktive arbeidsgiver, og gir innspill på hvordan vi kan forbedre, øke mulighetene for å utvikle og beholde våre ansatte. For JM utgjorde sykefraværet 5,2 % (4,5 %), og vi arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Avtalen med NAV om et Inkluderende arbeidsliv og et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten er basis for arbeidet med redusert sykefravær. JM hadde i løpet av året 3 (2) skadetilfeller med sykefravær, noe som ga en H-verdi (ulykkes-frekvens) på 5,5 (3,8). Det utføres løpende analyse over hvordan skader kan unngås. Det arrangeres ulike kurs for å høyne kunnskapen og det utføres sikker jobb analyse i alle prosjekter. Marielunden, Stavanger Hovinbekken, Oslo Hallermoen, Drammen Marielunden, Stavanger

6 6 JM Norge AS Damsgård brygge, Bergen Marielunden, Stavanger Spirea park, Oslo Rodelunden, Oslo Forskning og utvikling Sammen med eksternt konsulentselskap er det i 2014 utført en større utredning på energi- og kostnadseffektive varme- og ventilasjonsløsninger i boligblokker. Det pågår også utviklingsarbeid av system for miljøgodkjenning av alle produkter som benyttes i våre boliger. Ytre miljø Byggevirksomhet medfører inngrep i landskap og byrom. Gjennom omfattende og kompetent planlegging legger vi stor vekt på å høyne den estetiske og funksjonelle verdi i de områder vi bygger ut. Bedriftens virksomhet innebærer risiko for skade på miljøet i form av støy, støv, vibrasjoner, utslipp av kjemikalier mv. Det legges stor vekt på å minimere belastningen på miljøet og på mennesker og virksomheter der vi bygger. Myndighetenes krav og grenseverdier er ytterpunktene for vår atferd. Det er i løpet av 2014 ikke registrert at selskapet har påført det ytre miljøet forurensninger utover forskriftsmessige grenser. JM har betydelig strengere krav til avfallsmengde og sorteringsgrad enn myndighetenes krav. Målet er på sikt at avfallsmengden skal være under 24 kg/m 2 BTA og maks 10 % usortert avfall. Kvalitet JM er opptatt av å holde en høy kvalitetsprofil på sine produkter og tjenester. Kvalitetsmålsettingen er uttalt ved at det høyeste kvalitetsmålet er fornøyde kunder. Fra og med 2005 er det gjennomført målinger for å kvantifisere kundetilfredshet. I 2014 ligger resultatet ved innflytting på foreløpig 76 (71) på en skala fra der 100 er best. Vi foretar nå også kundemålinger ett år etter innflytting. Foreløpig resultat for 2014 er 67 (66) på en skala fra der 100 er best. Et delmål mot fornøyde kunder er å levere boligene uten anmerkninger. I 2014 ble 66 % (73 %) av alle boliger levert uten anmerkninger. Alle boliger igangsatt i 2014 bygges som lavenergiboliger. Lavenergiboligene har et beregnet behov til levert energi til oppvarming som er minst 25 % lavere enn myndighetenes energikrav. Likviditet og finansiell risiko Selskapets virksomhet finansieres gjennom egenkapital, pantelån knyttet opp mot utbyggingstomter samt byggelån knyttet opp mot utbyggingsprosjektene. Eiernes utbyttepolitikk sikrer at selskapet har tilstrekkelig soliditet. Selskapets kontantstrøm er god og likviditeten har gjennom året vært tilfredsstillende. Årsregnskapet Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier at selskapets drift ikke skal fortsette som forutsatt. Driftsinntektene i 2014 var for JM Norge AS MNOK (MNOK 2 385) og for JM Norge konsern MNOK (MNOK ). Resultatet før skattekostnader var MNOK 129 (MNOK 122) for JM Norge AS og MNOK 140 (MNOK 132) for JM Norge konsern. Årets omsetning for konsernet øker med MNOK 179, noe som i hovedsak kan knyttes til økning i igangsetting fra Resultatmarginene i prosjektene er fortsatt tilfredsstillende. Selskapets netto finansposter er relativt uendret fra året før. Våre balanseførte verdier er hovedsakelig knyttet opp mot utbyggingstomter og mot anlegg under oppføring. Et eksternt takstforetak har taksert alle våre utbyggingstomter. Takseringen viser at det finnes betydelige merverdier. Verdien av våre utbyggingsprosjekter er basert på forsiktighet i vurderingen av usolgte enheters markedsverdi. Selskapets og konsernets totalkapital reduseres i og med at flere større prosjekter er ferdigstilt i løpet av året. Det fremlagte årsregnskapet er avgitt slik at regnskapet gir et mest mulig riktig bilde av den verdiskapning som har skjedd gjennom året. Således gir regnskapet etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som det ikke er tatt hensyn til, eller som vil påvirke vurderingen av årsresultatet i 2014.

7 Årsrapport Resultatanvendelse Styret foreslår at årets resultat, kr ,- disponeres slik: Tilleggsutbytte kr ,- Til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Qben, Oslo Oslo, den 4. februar 2015 I styret for JM Norge AS Havnegården, Larvik Martin Asp Claes Magnus Åkesson Anders Wimmerstedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Eirik Prestmo Thor Erland Stange Torbjørn Mahle Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magnus Berg adm. dir. / styremedlem

8 8 JM Norge AS Resultatregnskap Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern JM Norge AS Driftsinntekter Prosjektinntekter (note 2) Leieinntekter (note 2) Andre inntekter (note 2) Sum Driftsinntekter Prosjektkostnader (note 4) Eiendomskostnader Personalkostnader (note 1, 4, 12) Avskrivninger (note 5) Andre driftskostnader (note 12, 14) Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Resultat fra investering i datterselskap (note 6) Resultat fra investering i felleskontrollerte selskap (note 6) Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto Finansposter Resultat før skatt Skattekostnader (note 1, 8) Årsresultat Disponering av årets resultat: Tilleggsutbytte Til annen egenkapital Sum disponert

9 Årsrapport 2014 Regnskap 9 Balanse pr Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern EIENDELER JM Norge AS Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill (note 5) Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom (note 5, 11) Maskiner og anlegg (note 5) Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner (note 5) Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper (note 1, 6) Investering i felleskontrollerte selskaper (note 1, 6) Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (note 7) Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter Utbyggingstomter (note 11) Anlegg under oppføring (note 1, 3, 11) Fordringer Kundefordringer (note 1, 3) Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskaper (note 13) Bankinnskudd og kontanter Kontanter og bank (note 15) Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 10 JM Norge AS JM Norge konsern EGENKAPITAL OG GJELD JM Norge AS Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (note 9, 10) Opptjent egenkapital Annen egenkapital (note 9) Sum egenkapital (note 9) Gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser (note 1, 4) Utsatt skatt (note 1, 8) Annen langsiktig gjeld Pantelån (note 11) Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Prosjektfinansiering (note 11) Kassekreditt (note 11, 15) Leverandørgjeld Betalbar skatt (note 1 og 8) Skyldige offentlige avgifter og skattetrekk Gjeld til foretak i samme konsern (note 13) Annen kortsiktig gjeld (note 1) Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 4. februar 2015 I styret for JM Norge AS Martin Asp Claes Magnus Åkesson Magnus Berg styrets leder styremedlem styremedlem/adm.direktør Anders Wimmerstedt Torbjørn Mahle Thor Erland Stange styremedlem styremedlem styremedlem Eirik Prestmo styremedlem

11 Årsrapport 2014 Regnskap 11 Kontantstrømoppstilling Alle tall i hele 1000 JM Norge konsern JM Norge AS Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalbar skatt Tap(+)/gevinst(-) ved salg av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i pensjonsmidler Endring i utbyggingstomter/anlegg under oppføring Endring i prosjektfinansiering Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i felleskontrollert selskap Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Inn-/utbet av lån til tilknyt- og felleskontrol. selskaper Mottatt konsernbidrag og utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter B Finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og bank A+B+C Beholdning av kontanter og bank Beholdning av kontanter og bank Rest ubenyttet kassekreditt pr Bundne bankinnskudd

12 12 JM Norge AS Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter JM Norge AS (morselskap) og alle datterselskap. Definisjonen på et datterselskap er at man har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konserndannelse kan skje ved stiftelse av nytt selskap, ved kjøp av selskap eller ved fusjon. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Det samme gjelder for felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap. Konsernregnskapet viser konsernets resultat og økonomiske stilling som en enhet og er en sammenstilling av alle selskapene i konsernet. Selskapenes regnskap konsolideres linje for linje. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper. I konsernregnskapet er alle interne transaksjoner og mellomværende eliminert. Dette gjelder aksjer i datterselskap, som elimineres mot egenkapital og eiendeler (merverdier ved kjøp). Dessuten gjelder det intern omsetning, renter, utbytte, samt interne fordringer og gjeld. Også ved bruk av bruttometoden er interne transaksjoner eliminert, men hvor en forholdsmessig andel da blir eliminert. Regnskapsmessig behandling av datterselskaper I selskapsregnskapet er datterselskaper innarbeidet etter egenkapital metoden. Egenkapitalmetoden innebærer at andelen av resultat etter skatt korrigert for avskrivninger på merverdier resultatføres på egen linje under finansposter. Andel av datterselskapets egenkapital, korrigert for merverdier og avskrivninger på disse, blir balanseført som egen linje under finansielle anleggsmidler. I konsernregnskapet er aksjer i datterselskaper eliminert etter oppkjøpsmetoden, dvs. mot matematisk verdi av egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Merverdier er i konsernregnskapet henført til de respektive eiendeler. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Felleskontrollerte selskaper I selskapsregnskapet er felleskontrollerte aksjeselskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. I konsernregnskapet er felleskontrollerte aksjeselskaper konsolidert etter bruttometoden. Bruttometoden innebærer at felleskontrollerte selskaper konsolideres etter eierandel, linje for linje i resultatregnskap og balanse. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet. Goodwill tilsvarer anskaffelseskostnaden ved overtakelsen fratrukket virkelig verdi av det overtatte selskapets identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Dersom virkelig verdi av netto identifiserte eiendeler overstiger anskaffelseskostnad (negativ goodwill), resultatføres beløpet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Ordinære avskrivninger er beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for nødvendig delkredereavsetning. Utbyggingseiendommer Forpliktelser knyttet til tomtekjøp balanseføres etter som risiko overføres. Utbyggingstomter vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Egenregiprosjekter Egenregiprosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer at beholdningen av egenregiprosjekter er vurdert til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte tilvirkningskostnader og virkelig verdi. Igangsatte prosjekter avregnes etter løpende avregningsmetode. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av bokførte- og mottaksregistrerte fakturaer i forhold til totalt forventet sluttkostnad. Fortjeneste avregnes som produkt av fullføringsgrad, salgsgrad og forventet dekningsbidrag. For prosjekter som forventes å gi tap er hele beløpet kostnadsført. Andre prosjekter Andre prosjekter resultat- og inntektsavregnes i tråd med regnskapsstandard for anleggskontrakter. Dette innebærer resultat- og inntektsavregning etter løpende avregningsmetode. Eventuelle tap blir kostnadsført i sin helhet når de identifiseres. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort. Fullføringsgrad beregnes på grunnlag av utført produksjon. Fordelbare indirekte kostnader belastes prosjektet. Garantiavsetninger Det er gjort garantiavsetning for fremtidige garantikostnader på overleverte prosjekter. Estimater Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). Pensjonskostnader Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger.

13 Årsrapport 2014 Regnskap 13 Klassifisering av poster i regnskapet Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Gjeld med pant i anleggsmidler er klassifisert som langsiktig. Leie-/leasingavtaler Leieavtaler vurderes i hvert enkelt tilfelle om de klassifiserer som finansiell eller operasjonell leieavtale og vil regnskapsmessig bli behandlet i henhold til dette. Leieavtaler som defineres som operasjonell leie behandles som en driftskostnad og fordeles over leieperioden. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp etter indirekte metode. Alle tall i NOK dersom annet ikke er oppgitt. 2. Salgsinntekter JM Norge konsern Driftsinntekter Oslo Syd & Vest Entreprenør Sum Prosjektinntekter Leieinntekter Andre inntekter Totalt Anlegg under oppføring / Langsiktige tilvirkningskontrakter Anlegg under oppføring inkluderer opparbeidet verdi av prosjekter fratrukket innbetalinger fra kunder. I tillegg består posten av opparbeidet verdi av infrastruktur samt nedlagte utviklingskostnader i fremtidige prosjekter. JM Norge konsern Resultatført på anlegg under oppføring: Akkumulerte inntekter Akkumulert bidrag Lønnskostnader, antall ansatte og pensjoner Av selskapene i konsernet foreligger det kun ansettelsesforhold i JM Norge AS. JM Norge AS Lønn- og personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser og personalkostnader Totalt Herav prosjektrelaterte kostnader Personalkostnader Antall ansatte pr Pensjonskostnader: JM Norge AS og datterselskaper med egne ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Ordningen er innskuddsbasert. Pensjonsordningen JM Norge AS har etablert for sine ansatte er en kollektiv pensjonsordning som er dekket i livsforsikringsselskap. Totalt er 349 ansatte omfattet av innskudds ordningene ved utgangen av året. Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for årene Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer