Ultralyd av GI traktus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ultralyd av GI traktus"

Transkript

1 Ultralyd av GI traktus -Grunnkurs ultralyd, man Kim Nylund Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultralyd Haukeland Universitetssykehus

2 Tarm og ultralyd Hva skjuler seg bak tarmluften?

3 Pseudo-Kidney Sign or Target Lesion Bilde: Trygve Hausken

4 Indikasjoner Normalfunn Vegglag i GI traktus Veggtykkelse Andre karakteristika Forberedelse Prosedyre Disposisjon Omfatter ikke EUS

5 Indikasjoner Funn og symptomer Kronisk diaré Uspesifiserte magesmerter Vekttap Blod i avføringen Tilstander: Subileus, tarmobstruksjon Ikke-infeksiøs kolitt, inflammatoriske tarmsykdommer, divertikulitt, cøliaki Svulster i GI-traktus, linitis plastica, og kronisk jernmangelanemi Vanlig: Mens vi venter på ileocolonoskopi

6 Vegglag i colon Figur : Colon descendens med haustrering (Ve. side.) Utsnitt av tarmveggen med tydelig lagdeling.

7 Vegglag i tynntarm Mukosafolder Figur: Jejunumslynge med væskeinnhold. Ulike vegglag angitt med piler

8 Ultralyd lag i tarmveggen (3)-5-9 lag kan sees avhengig av frekvens Noen av ultralydlagene er overgangsekko mellom ulike typer vev og ikke reelle strukturer Delvis likhet mellom ultralydlag og histologiske lag Enkelte histologiske vevslag er så tynne at de vanligvis ikke kan skilles fra hverandre pga de dekkes av overgangsekko (feks. muscularis mucosae)

9 Vegglag og overgangsekko Figur: Skjematisk skisse av tarmveggen. Histologiske lag (ve. side) sammenliknes med ultralydlag (hø. side). Grå pil markerer veggtykkelsen.

10 Tykkelse vegg Figur: Bilde av ileum (øverste rekke) og sigmoideum (nederste rekke) med detaljutsnitt

11 Hva er normal veggtykkelse? Studiemål: Referansemateriale for veggtykkelse og vegglag i hele GI traktus for friske i alderen år Hypotesetesting Effekt av måltid Demografiske faktorer: Alder, vekt, høyde, kjønn, røykestatus Effekt av frekvens

12 Material og metode: 122 friske frivillige fra HUS og lokale pensjonistforeninger Utstyr: Logiq 9 ultralyd maskin (GE Healthcare, Milwaukee, USA) 3 transducere, 4C (kurvelineær, 4MHz), 9L (lineær, 8MHz), 12L (lineær, 12 MHz)

13 Box plot av GI veggtykkelse Lokalisasjon i GI traktus

14 Hva er typisk utseende? Figur: Terminale ileum og coecum i høyre fossa

15 Øsofagus Tverrsnitt Lengdesnitt Bilde:Odd Helge Gilja

16 Ventrikkelen: Fast leie ved overgangen til øsofagus og pylorus Corpus varierende leie avhengig av kroppsform og fyllingsgrad. Sagittalt i epigastriet sees antrum i tverrsnitt og kan følges mot pylorus Proks. del av magesekken kan sees et skrått frontalsnitt og sagittalt ved å vippe proben kranialt fra epigastriet 2-3 glass vann eller et suppemåltid bedrer fremstillingen Figur: Snitt gjennom antrum

17 Patologi ventrikkel GIST Bilde: Trygve Hausken Ulcus ventriculi Bilde: Odd Helge Gilja Linitis plastica Bilde: Geertsma

18 Duodenum Duodenum kan følges fra pylorus og bulbus og ned mot hodet av pancreas. Kan være vanskelig pga dypt leie og overliggende luft Væskeinntak og transhepatisk vindu kan hjelpe Lever Galleblære Duo

19 Tynntarm karakteristika Lokalitet: Kan sees i alle 4 kvadranter. Jejunum ligger rundt umbilicalregionen og ileum hovedsakelig i hypogastrium og pelvis. Utseende og motilitet: Kan ha livlig peristaltikk opp mot 12 kontraksjoner/minutt Svingete forløp Vanskelig å følge Slimhinnefolder (plica circularis). Jejunum har større diameter og flere mukosafolder enn ileum Lett å komprimere Ofte sammenfalt hos fastende men kan også ha innhold. Gjerne flytende. Luft stiger mot transduceren i ryggleie og gir kraftig overgangseekko mot lumen

20 Tynntarm

21 Tynntarmspatologi Panoramic view av lengre CD affeksjon med kort stenose Crohnstenose i terminale ileum med prestenotisk dilatasjon

22 Colon karakteristika Lokalitet: Coecum identifiseres i høyre fossa Colon ascendens og descendens i høyre og venstre flanke. Høyre og venstre fleksur sees intercostalt på begge sider gjerne i nær relasjon til nyre-lever og nyre-milt. Transversum kan krysse i mange nivå, leie gjerne avhengig av kroppsform. Sigmo sees lettest kryssende over venstre psoas

23 Transversum A s c e n d e n s D e s c e n d e n s Sigmoideum

24 Colon karakteristika 2 Motilitet: Sjelden. Vanskelig å presse sammen eller dytte vekk Utseende: Tydelige haustra kan identifiseres. Coloninnehold som regel fastere med iblandet luft som gir en gradvis forringelse av bildet Etter defekasjon gjerne tomt i sigmoideum Vanskelig å vurdere veggtykkelse.

25 Colonflexurene

26 Colon patologi Stenose Iskemisk Ulcerøs i colon colitt colitt descendens hos i pas colon med sigmoideum med dialysekrevende lymfeknuter i nyresvikt mesenteriet

27 Appendix

28 Rektum Bak prostata hos menn og uterus og vagina hos kvinner Sees best i sagittalsnitt over symfysen med 3,5MHz sektorprobe vippet nedover mot os sacrum Velfylt urinblære som akustisk vindu gir bedre bilde Tykkere vegg enn resten av tarmen Vanligvis sammenfalt eller luftinnhold

29 Hva skal registreres? Er det områder man ikke får innsyn til? Er veggen fortykket? Hva er utbredelse av patologi? Er normal lagdeling til stede? Er omliggende områder affisert? Er det normal motilitet? Stenose og ev. prestenotisk dilatasjon?

30 Forberedelse Ryggleie Faste >6 timer Væskeinstallasjon po/ per sonde

31 Prosedyre generelt Generell US m/ kurvilineær probe (3,5-5MHz) Får oversikt ved større patologi God dybdepenetrasjon Relasjon til andre organer klarere For detaljundersøkelse Lineær transducer 7,5-15 MHz Eksterne makører brukes som landemerker Start undersøkelsen fra områder som lett kan identifiseres og følge tarmen videre (F eks ileocokalovergangen i hø. fossa.) Lagre representative stillbilder av patologi. Ta korte cineloops der hvor stillbilder ikke gir nok informasjon

32 Tynntarm prosedyre Start ved terminale ileum. Følg ileum så langt som mulig proksimalt Identfiser ny tarmslynge og repeter Jobb systematisk fra høyre fossa til venstre hypochondrium. For dypereliggende tarmslynger komprimer overliggende tynntarm

33 Ileocøkalovergangen

34 Colonundersøkelse Undersøkes i lengde- og tverrsnitt Start i høyre fossa, identifiser coecum og følg colon distalt mot rektum Appendix kan sees hos ca 50% Vanskelig i hø. og ve. flexur (Sees best intercostalt nær høyre og venstre nyre) Colon ascendens og descendens identifiseres i høyre og venstre flanke Colon transversum kan krysse fra epigastriet ned mot umbilicus Sigmoideum sees lett der den krysser psoas, men kan forsvinne bak tynntarm når den går bak blæra ned mot rektum Klare man ikke å følge colon distalt fra hø. fossa kan man gå proks. fra sigmoideum i ve. fossa

35 Oppsummering Brukes tidlig i primærdiagnostikk og ved oppfølging Lite eller ingen forberedelse nødvendig Vegglagene på ultralyd tilsvarer noenlunde histologiske vegglag Tarmveggen er <2mm bortsett fra i magesekk, duodenum og rektum Tarmen er lang Men livet er kort Ultralyd tarm Er raskt unnagjort

CT-kolografi. andr@uus.no

CT-kolografi. andr@uus.no CT-kolografi andr@uus.no Utvikling fra normal mucosa til met cancer Tidskrift Nor Legefor 2008 Polypper 70-80% utvikles fra adenom til cancer 20-30% av CRC oppstår direkte fra mucosa uten polypp

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Praktiske råd rundt sondeernæring

Praktiske råd rundt sondeernæring GODE RåD Praktiske råd rundt sondeernæring Sharing the care for good nutrition Hva inneholder denne brosjyren? Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Katten kommer i brunst flere ganger i løpet av brunstsesongen. Eggløsning skjer først når katten pares eller stimuleres på lignende måte, såkalt

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer