østfold kulturproduks on

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "østfold kulturproduks on"

Transkript

1 Østfold fylkeskommune Side 1 av 2 østfold kulturproduks on Karuzela [Musikk 1. Videregående - 3. Videregående] Faktaark - Polska po norwesku Polsk kunst og kultur er lite kjent i Norge selv om landene ligger nære hverandre og ca polakker oppholder seg i dag i Norge. Det polske folk har vært ledende på mange kunstneriske felt i de siste 150 årene. Sang, musikk og kunst har vært formidler av identitet og kultur, og vise- og populærmusikken er preget av kvalitet, dybde og poetisk innhold. Karuzela De fleste sangene i Karuzela har tekst av Agnieszka Osiecka ( ), en poet og journalist, som har skrevet 2000 sangtekster og har oppnådd status som ikon i Polen. Innholdet i sangene er inntrengende og sirkler rundt kjærlighet, men har alltid andre ærend og ofte overraskende sluttpoeng som bringer tekstene inn i andre, store rom. Generasjonen som vokser opp i Polen etter murens fall gjenoppdager disse sangene nå, og leter i dem for å finne sin egen vei framover etter en periode i Polen med fascinasjon for USA og Vesten. Et stjernelag av norske og polske musikere med røtter i både vise-, kabaret- og jazztradisjonen, vil skape et unikt lydbilde rundt tekstene til Osiecka. De tre vokalistene fremfører sangene sett fra hvert sin kulturelle bakgrunn og musikalske ståsted; fra polsk jazztradisjon, via visesang til vestlig kunstmusikk. Jørn Simen Øverlis norske oversettelser vitner om en lang kjærlighet for den polske sangtradisjonen, og gir oss innblikk i et musikalsk og tekstlig univers som til nå har vært ukjent for oss i Norge. Karuzela er et samarbeidsprosjekt mellom Josefines Visescene, Rikskonsertene, Okularnicy og det Polske Kulturdepartement. Karuzela turnerer 2010 i Polen og gjør våren 2011 en landsomfattende kulturhusturne i Norge. Endringer i besetning kan forekomme. Tora Augestad - vokal Joanna Lewandowska - vokal Jørn Simen Øverli - vokal Grzech Piotrowski - saksofon og duduk Espen Leite Skarpengland - akkordeon Pål Hausken - trommer

2 Østfold fylkeskommune Side 2 av 2 Fakta Arrangert av: Østfold kulturproduksjon

3 Østfold kulturproduksjon Postadresse: Tollbodgt Gamle Fredrikstad I Besøksadresse: Kjørboegården Gamle Fredrikstad Telefon: /32 I Faks: I Web: Karuzela [Musikk 1. Videregående - 3. Videregående] Dato Sted Tid Publikum DeltakerefTrinn Merknad Ma Kirkeparken vg skole (Moss Kommune) 11:00 Kirkeparken vg skole Besøksadresse: Dronningens gt 22, Moss Postadresse: Postboks 113,1501 Moss 1501 Moss Tlf: Fax: Marit Kruse TIf direkte: On Askim vg skole (Askim kommune) 11:00 Askim vg skole Besøksadresse: Vammavn 100, Askim Postadresse: Boks G, 1801 Askim 1801 Askim Tlf: Fax: Vigdis Gjerberg TIf direkte: / To Frederik Il vg skole (Fredrikstad kommune) 11:00 Frederik Il vg skole Besøksadresse: Merkurvn 2, Veumvn 18 Fr.stad Postadresse: Postboks 523,1612 Fr.stad 1612 Fredrikstad Tlf: Fax: Randi Johansen TIf direkte: Karuzela pr :26 Side 1 av 1

4 Østfold fylkeskommune Side 1 av 3 østfold kulturproduksjon Hjem Alle produksjoner Karuzela [Musikk I 1. Videregående - 3. Videregående] Lærerveiledning For- og etterarbeid, og forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen Forberedelser Inforrner elevene om hva de skal få oppleve. Det kan være fint om lærerne har klart et opplegg som de kan besknve før de går til konserten, slik at elevene er forberedt og følger ekstra godt med Eksempel på oppgaver er nevnt nedenfor. Etterarbeid Bade i Norsk, historie og samfunnsfag kan en generell diskusjon i klassen passe, da med utgangspunkt i målene for faget. I etterkant av diskuslonen kan et sknftlig arbeid være en nyttig aktivitet. Karuzela For elevene i VG 3 og påbygging norsk, kan denne konserten være en innfallsvinkel til fordypningsoppgaven Forslag til oppgavetekst i historie: - Gi eksempler på hvordan uttrykk innenfor musikk en tidspenode kan sees sammenheng med utyrklingen på andre samfunnsområder for eksempel bildekunst. Forslag til oppgavetekst i samfunnsfag: - Defrner begrepet kultur. Med utgangspunkt i konserten til Karuzela skal du forklare hvordan kulturen vanerer fra sted trl sted og over tid. - Beskriv den polsk kulturen og droft utfordnngene de kan mote i vårt samfunn i Norge. - Forklar hvorfor fordommer oppstår og diskuter hvorrlan fremmedfrykt og rasisme kan motarberdes Forslag tll arbeid I musikk dans og drama: - Gr en tolkning og/eller en analyse aven sammensatt tekst. - Beskriv ulike musikalske uttrykk med utgangspunkt i konseden til Karuzela Kompetansernål til produksjonen, hentet fra læreplanen: Norsk VG 1 studieforberedende utdanning og VG 2 yrkesforberedende utdanning Sammensatte tekster Eleven skal kunne - tolke og vurdere samspillet mellorn munthg og skriftlig språk bilder; lyd og musikk, bevegelse, grafrkk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og forrnmål Sprak oct kultur - grøre rede for mangtoldet av muntlige, sknftlige og sammensatte sjangere og medrer det norske samfunnet i dag og hvilken rolle de spillei i offentfigheten VG 2 studieforberedende utdanning og Påbygging til generell studiekompetanse

5 Østfold fylkeskommune Side 2 av 3 Soråk oo kultur Eleven skal kunne - forklare hvordan kultur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene VG 3 studleforberedende utdanning og Påbygging til generell studlekompetanse Soråk OOkultur Eleven skal kunne: - gjennomføre arbesdet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, sknftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaghg emne Samfunnsfag, VG 1 og 2 kultur Eleven skal kunne: - definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur vanerer frå stad til stad og endrar seg over tid - beskrive hovedtrekk ved kulturen til nokre minontetar i Norge og drøfte utfordringar i fierikulturelle sanfunn - forklare kvsfor fordommar oppstår og dsskutere korlets framandfrykt og rastsme kan motarbeidest InternasiOnale forhold Eleven skal kunne: - gje døme på internasjonalt samarbeid og besknve Norge som snternasjonal aktør Histode VG 3 studieforberedende utdanning og Påbygging til generell studiekompetanse Sarnfunn og mennesker i tid Eleven skal kunne: - gi eksempler på hvordan ultrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidspenode kan sees i sammenheng med utvikfingen på andre samfunnsområder Musikk, dans og drama, VG 1 Musikk Eleven skal kunnd - planlegge, gjennomføre og sefiektere over fralnfønnger der ferdigheter ssang inngår Valgfritt programfag: - Lytting Musikkforstaelse Eleven skal kunne: - bruke grunnleggende lytteteknskker - besknve og rellektere over egen opplevelse av musikk besknve og refleklere over uhke musikalske uttrykk Musikkens elementer Eleven skal kunnd

6 Østfold fylkeskommune Side 3 av 3 gjenkjenne og besknve musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt klingende musikk og enkle notebilder Musikk VG 2 og 3 Felles programfag musikk i perspektiv 1 LvItetreninq Eleven skal kunne: - besknve og renektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker - beherske ulike lytteteknikker - identifisere og besknve musikkens elementer med utgangspunkt eksempler fra musikkhistonen, auditivt og ved kelp av notebilde - gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker Musikk I perspektiv 2 Musikkhistone Eleven skal kunne: - beskrive hovedlinjene i musikkhistoren fra 1900 fram til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmus kk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk - drpfte karakteristiske trekk og stikstiske virkemidler i musrkk - gjenkjenne og besknve sentrale sjangerer, former og besetninger I musikk fra 1900 og fram I/Ii dag - sette musikk fra 1900 og fram til i dag inn i en politisk, økonomisk sosial og kulturell kontekst Valgfritt programfag musikk fordypning 1 og 2 Gehørtrening Eleven skal kunne: - memorere og gjengi enkle musikalske forfop i sang eller joik*. spill og sknft 'er kun i musikk fordyprung 1 Målene sier noe om hva som kan gjøres før og efter konserten. lærervelledningen. Se også Fakta Arrangert av: Østfold kulturprodukslon

7 Program ZESPOL KARUZELA GROUP OSIECKA + KACZMARSKI + TUWIM Och-teatr - 29 wrzenia 2010 godz. 19:00 Teksty norweskie - Jørn Simen Øverli Szurum Burum. Zielono mi Jan Ptaszyn Wrôblewski / Agnieszka Osiecka Vinter'n varer. Jeszcze zima Adam Slawifiski /Agnieszka Osiecka Det gjør ikke noe. Nie taluje Zygmunt Konieczny /Agnieszka Osiecka Kødda bare. M6wilam tfirtem Jaroslaw Abramow - Newerly / Agnieszka Osiecka Når jeg er borte. Kiedy mnieju nie bedzie Seweryn Krajewski /Agnieszka Osieeka Ljuger disse øya? Czy te oczy mogg klamac7 Jan Pietrzak / Agnieszka Osiecka Djevelregn. Diably w deszczu Seweryn Krajewski / Agnieszka Osiecka Et rolig hjerte. Ucisz serce Zygrnunt Konieczny / Agnieszka Osiecka Blyge Brita. Oczy tej malej Zygmunt Konieczny / Agnieszka Osiecka Den Røde Bussen. Czerwony autobus Jacek Kaczmarski Czantoria. Czantoria Jerzy Satanowski / Agnieszka Osiecka Septemberstille. Tomaszdw Zygmunt Konieczny / Julian Tuwim Karusell med Madonnaer. Karuzela z Madonnami Zygrnunt Konieczny / Miron Bialoszewski Damen i dansen. Wariatka taticzy Seweryn Krajewski / Agnieszka Osiecka

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

djønk Lærerveiledning djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur.

djønk Lærerveiledning djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur. Lærerveiledning djønk djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur. Flaatenbjørk kompani har denne gangen laget en forestilling som tilsynelatende

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

3STSSA/3STREA 2011/2012

3STSSA/3STREA 2011/2012 3STSSA/3STREA 2011/2012 3. klasse studiespesialiserende er en sammensveisa gjeng bestående av 24 elever. Kontaktlærere er Øyvind Sirnes og Mattis Rønning. Under vil vi presentere de fagene vi har i år.

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Om Amors piler og feite rotter med Camelias Blancas

Om Amors piler og feite rotter med Camelias Blancas 2011 2012 Om Amors piler og feite rotter med Camelias Blancas På den tiden da ridderne kastet slengkyss til sin mor før de kysset sin elskede, fløy den svaksynte amor omkring i lufta med buen sin. Han

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Fannaråken Blåsekvintett

Fannaråken Blåsekvintett Foto: Kyrre Lien Fannaråken Blåsekvintett En annerledes klassisk konsert! Konsert for 8. - 10. årstrinn : Fannaråken Blåsekvintett PROGRAMMET For to år siden var de fem blåserne på en tre ukers turné i

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke.

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Kvalitetsutvalgets utredning er svært omfattende og behandler mange sider av grunnopplæringen.

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer