De globale ferskvannsutfordringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De globale ferskvannsutfordringene"

Transkript

1 1 NTVA, Bergen, Vannforvaltning i et globalt perspektiv Hallvard Ødegaard Institutt for vann og miljøteknikk NTNU 2 De globale ferskvannsutfordringene De to hovedutfordringene: Knapphet/mangel som har med kvantitet å gjøre Forurensning som har med kvalitet å gjøre Begge henger sammen og kan relateres til: Befolkningsøkningen Tilgangen på ferskvann Urbaniseringen Økningen i energiforbruket Klimaforandringene 1

2 3 Befolkningsøkningen (million) 世 界 BC400 BC200 AD Vår krympende verden 4 2

3 5 Tilgangen på ferskvann Globale, interne, fornybare vannressurser per person og år 6 Uttak fra elver (2000) 3

4 7 Økende mangel (Scarcity < m 3 /person. år) og knapphet (Stress: m 3 /person. år) 8 Urbaniseringen Utvikling i den urbane befolkning Veksten i den urbane befolkning 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % World Watch Institute 2007: > 50 % av verdens befolkning bor nå i byer 4

5 9 Økningen i energiforbruket Idag er 80% av forbruket basert på hydrokarboner Energy consumption in millions TOE MTOE x10 in 60 years 232g CO 2 eq per kwh 282g CO 2 eq per kwh g CO 2 eq per kwh Coal Oil Gas Hydro Nuclear Source: Schilling & al + Observatoire énergie + AIE + BP Statistical review Klimaforandringene 5

6 11 Page /15/ Sanitær-forholdene i verden 2,8 milliarder mennesker har ikke tilgang til en sanitær (toalett) løsning 6

7 13 14 Koplingen mellom vann og avløp Skillet mellom vann og avløp er i ferd med å utviskes Helsegevinsten ved tiltak for å forbedre avløpsforholdene synes å være enda større enn tiltak for å forbedre drikkevannsforholdene Det er umulig å skille vann og avløp begge er deler av det store hydrologiske sirkulasjonssystemet av ferskvann som vi alle er avhengige av Bruk av vann er gjenbruk av vann 7

8 15 Svært mange fokuserer på vann- og kloakk utfordringene på landsbygda 16 Jeg tror den største utfordringen ligger i den økende urbaniseringen 8

9 17 Veksten i den urbane befolkning 18 Utvikling av megabyer skjer primært i land under utvikling 9

10 19 Tilgang til vann og avløp (eksempler) DELHI CITIES BY CONTINENT: ACCESS TO SEWERAGE AND PIPED WATER SYSTEMS North America Europe Tashkent Shanghai Hong Kong Chengdu Seoul Osaka Ulanbaatar Kathmandu Karachi CENTRAL ASIA CHINA EAST ASIA Piped water system Latin Water Dhaka Sewerage America, Caribbean Sewer Delhi SOUTH ASIA Colombo Vientiane Asia Phnom Penh Manila Kuala Lumpur SOUTHEAST ASIA Africa Jakarta Ho Chi Minh City Jakarta 17 millioner innbyggere 2000 Mindre enn 2% knyttet til avløpsnett I (2001), > 1 million septik tanker med utslipp til grunnen, 20% av befolkningen bruker utedo (pit latrines) Avløpsvannet forsvinner i grunnen og havner i grunn-vannet som benyttes til vannforsyning (drikkevann) 2025 Overutnyttelse av grunnvann forårsaker senkning av grunnvannsnivået og gir saltvannsinntrengning 10

11 21 Mexico City Mexico city ligger på en høyslette i et vukankrater Mexico City på Inka-tiden hadde allerede da ca 1 mill innbyggere 22 Mexico City million innbyggere Nedslagsfeltet for lite til tilstrekkelig vannforsyning 1973 Overutnyttelse av grunnvannsressursene Grunnvannsnivået synker opp til 1 m/år Byens nivå synker med 10 cm/år 40 % vannlekkasje i vannforsyningssystemet 5-7 % av innbyggerne må kjøpe vann fra tankbiler

12 23 Vann og avløp i Mexico City Vannforbruk: 110 m 3 /sek Avløp: 90 m 3 /sek. Mezquital Valley uten vanning Avløpet pumpes ut av byens nedslagsfelt og renner mot den Mexicanske Gulf via Mezquital Valley. Fattige bønder bruker kloakkvannet i elven til vanning av sine grøder, bl.a grønnsaker Dette fører til en alvorlig epidemisk situasjon i befolkningen i Mezquital Valley. En elv av kloakk Mezquital Valley med vanning med avløpsvann 24 Melbourne/Australske storbyer I 2005/06 opplevde Victoria sitt 10 de år med nedbør under normalen 12

13 25 Hva er viktigst vann eller avløp? Det er en sterk kopling mellom vann og avløp Helsegevinsten ved tiltak for å forbedre avløpsforholdene synes å være enda større enn tiltak for å forbedre drikkevannsforholdene Det er umulig å skille vann og avløp begge er deler av det store hydrologiske sirkulasjonssystemet av ferskvann som vi alle er avhengige av 26 Hvordan kan utfordringene knyttet til ferskvannsbehovet i storbyer med vannmangel løses? Det er tre mulige løsninger på denne utfordringen : bringe inn vann fra fjerntliggende kilder gjenvinne ferskvann fra saltvann (begrenset til kystbyer) gjenbruke vannet flere ganger, dvs rense vannet 13

14 27 Løsning 1: Bruk av fjerntliggende kilder Eksempel: Vannforsyningen til California 28 14

15 29 Kina s sør-til-nord vannprosjekt (SNWTP) 30 De tre vannveiene i SNWTP West route Middle route East route 15

16 31 Utfordringer ved bruk av fjerntliggende kilder 1. Kostnadene 2. Energiforbruket 3. Miljøeffektene 4. Forurensning av vannet på veien 5. Regionale konflikter 32 Løsning 2: Avsaltning av havvann To aktuelle teknologier: Destillasjon Omvendt osmose (RO) Omvendt osmose er en membranfiltreringsteknologi 16

17 33 Avsaltningsanlegg basert på membranfiltrering (omvendt osmose) Avsaltning ved RO er (relativt sett) kostbart pga høye trykk Vannpris med RO er likevel synkende og er nå nede i ca 1 US $/m 3 34 Den 3. løsning Gjenbruk av renset avløpsvann Ressurser i avløpsvann 1. Vannet selv 2. Stoffer i vannet Irrigation Urbane parklandskap Gjenbruk i industri Gjenbruk for forsyningsvann Næringsstoffer (C,N,P) Karbon til energiproduksjon (biogass, biobrensel) Koagulantgjenvinning (Al, Fe) 3. Varmen i vannet Energi til oppvarming 17

18 35 Koagulering + Sedimentering Overføring i krtiske situasjoner Drikkevannbehandlingsanlegg UF+NF DRIKKEVANNSFORSYNING Naturlig elv Byområde Avløp FORSYNING Gjenvinningsanlegg RO(avsalting avsalting) Drain UF-membran Kloakkrensing med avanserte metoder Tertiærrensing rrensing+uf KUNSTIG INNSJØ Kvalitets og kvantitetsbuffer Vannkvalitetsovervåking king 36 Bruken av vann Vann til landbruk (matproduksjon) øker mest!!! Mesteparten av gjenbrukt vann vil derfor bli brukt til vanning!!!! 18

19 37 Renset avløpsvann til vanning California Drip irrigation, India Rismarker i Japan Plogfurevanning i Arizona 38 Renset avløpsvann til urbane formål Renset avløpsvann til toalett-spyling i doble avløpssystemer To fremgangsmåter: et system for hele byen lokale, småskala system 19

20 39 Gjenbruk av renset avløps- vann i Tokyo Resirkuleringsanlegg for bydelen Shinjuku i Tokyo 40 Renset vann til urbane formål Vasking og spyling Parkanlegg 20

21 41 Renset avløpsvann til industriformål Gjenbruk innen industrien selv Gjenbruk av renset kommunalt avløpsvann innen industri: vann til kjølevannsystemer vann til dampkjeler prosessvann til produksjon 42 Renset avløpsvann til drikkevannsforsyning Grunnvannsgjenvinning Groundwater recharge by surface spreading Bruk direkte til drikkevann Recharge Basin Well Drikkevanns behandling Avløpsrensing Forekommer mange steder - for å forhindre grunnvannssynkning for å hindre saltinntrengning for å lagre vann for å oppnå selvrensing i grunnen Forekommer svært sjelden Ikke fordi man ikke kan rense godt nok men fordi folk har en motforestilling mot å drikke fhv avløp 21

22 43 Drikkevann fra avløpsvann Eksempel: Windhoek, Namibia 44 Vannkvalitetsendringer gjennom rensing Vannkvalitet Naturlig vann Vann behandlng Drikke vann Kommunalt og industielt bruk av vannet Rensing av avløpsvann Avløpsvann Gjenvinninmg og gjenbrik Nytt vann Gjenvunnet vann Renset avløpsvann 22

23 45 Utfordringer knyttet til gjenbruk av avløpsvann Sørge for en alminnelig god avløpsrensing som utgangspunkt for videre behandling Fjerning av partikler, organisk stoff, næringsstoffer etc Sikre at vannet er helsemessig forsvarlig Kontroll med kjemiske komponenter Organiske mikroforurensninger (EDC, legemiddelrester, biosider) Uorganiske mikroforurensninger (tungmetallet etc) Den psykologiske effekten av å bruke vann som en gang har vært skittent 46 En meget stor del av avløpsvannet i verden blir ikke renset før utslipp Source: UNEP/GPA Coordination office 23

24 47 Organiske mikroforurensninger Pesticider Hormonhermere (EDC s) Legemiddelrester (PhACs) Personlig pleie produkter (PPCPs) Courtesy of Dr. Shane Snyder, Southern Nevada Water Authority 48 Utvalgte mikroforurensninger i avløpet fra 15 finske renseanlegg, Heinonen, 2009 Substance Atrazine No of samples 20 Median µg/l <0,003 Max µg/l 0,034 AA-EQS µg/l 0,6 WHO DW standard Di-(2-ethyl hexyl phatalate 18 < 0,2 3,36 1,3 8 Dichloromethane 20 <0,3 2, Hexachlorobenzene 8 <0,05 <0,25 0,01 Lindane 9 <0,05 <0,05 0,02 Nonylphenol incl ethoxylates 19 < 0,20 17,12 0,3 Pentachlorophenol 21 < 0,1 <0,1 0,4 9 Tetrachloroetylene 9 <0,5 <1, Mercury 7 <0,2 < 1,0 0,05 6 Cadminum 7 <0,5 <10 0,08-0,25 3 Nickel 7 7 < Lead 6 2,5 < 5,0 7,2 10 Det synes ikke å være grunn til å overdrive problemet! 24

25 49 Effekten av konventionell avløpsrensing (EAWAG, 2009) Baseline toxic equivalents (TEQ) for a large group of compounds Toxic equivalents (TEQ) for different groups of compounds VK after pre-settling NK after post-settling SF after sandfilter FO river above WWTP FU river below WWTP 50 Utfordring: Patogener Bakterier Virus Parasitter (klor resistente) Kontrol strategier: 1. Fjerning som partikler 2. Inaktivering ved desinfeksjon 25

26 51 Hva fjerner vi et et konvensjonelt avløpsrenseanlegg? Eksempel GRYAB WWTP, Gothenburg (Mattson et al, 2009) N DN 99,5 % ecpected (2,5 log) Treatment P Coliforms 35º 50 Enterococci 35º 50 E. coli 35º 30 Norovirus 40 Antibiotic resistant bacteria meca teta tetb P + AS/S > P + AS/S + BF/S >90 > >99 P primary, AS/S activated sludge/separation, BF biofilm/separation 52 Sentral renseteknologi ifm gjenbruk av vann: Membranfiltrering Reverse osmosis (< 1 nm) Separation of ions Desalination Nanofiltration (< 10 nm) Separation of virus Sep. of large molecules Ultrafiltration (< 100 nm) Sep. of bacteria Sep. of particles Microfiltration (< 100 nm) Sep. of parasites Sep. of flocs 26

27 53 Den psykologiske effekt av å bruke vann som en gang har vært skittent 54 Gjenbruk av avløpsvann: Fact or fiction? Source: Megeacity Challanges, The Economist Intelligence Unit, commissioned by Siemens AG, World Bank estimates investments of billion $ during the next 10 years 27

28 55 Gjenbruk av vann kan komme til å bli den billigste løsningen mange steder 56 Gjenbrukt vann kan kreve minst energiforbruk Energibehov for ferskvannsforsyning til Orange County, California Water sources Desalination of ocean water State water project Colorado River Groundwater Replenishment System (GWRS) Energy need (kwh/m 3)

29 57 Eksempel: Singapore Land Area 680 km 2 Population 4.2 mil Average Annual Rainfall 2400 mm Water Demand 1.3 mil m 3 per day (approx 300 mgd~ 550 Olympic pools) Supply of Water and Modern Sanitation 100 % 23 km 42 km Unaccounted for Water 5% 58 Singapore satser på mange kilder 1. Eget nedslagsfelt 2. Import av vann fra Malaysia 3. Avsaltning av havvann 4. Gjenbruk av vann (NeWater) 29

30 59 Brakkvannsreservoir midt i byen Marina Barrage Marina Barrage Marina Centre Sports Hub Marina East IR Gjennom bygging av et damanlegg holder man havvannet ute alt ferskvann slippes ut i brakkvannsreservoiret som gradvis får ferskere vann BFC Marina South Pier Straits of Singapore Marina Barrage 60 Elementer i Singapore s vanngjenvinning Rain Sea Indirect Potable Use Direct Non- Potable Use 30

31 61 NeWater NEWater er brand name gitt til det gjenvunnede vannet produsert av Singapore s Public Utility Board. Mer spesifikt, er det renset avløpsvann renset gjennom bruk av tostegs membranfiltrering (MF/RO) og ultrafiolett bestråling, etter de tradisjonelle avløps- og vannrenseprosesser Vannet er renere enn drikkevannet i Singapore konsumeres av befolkningen men brukes mest i den industri som trenger høy-kvalitets vann f.eks. IT-industrien. 62 Storbyenes infrastrukturproblemer Mangel på infrastruktur (VAledninger, renseanlegg etc) Forfall i infrastrukturen All mix Avløpsledningene fører alle slags avløpsvann: toalettavløp vaskevann industriavløp regnvann Ekstremt høye kostnader til nybygging, vedlikehold og rehabilitering av ledninger i bygatene 31

32 63 RIF s rapport mars 2010 Vannforsyning Avløp 64 Forfall i infrastrukturen Milliarder til fornyelse av VAledninger Likevel en økning i lekkasjer og brudd et tegn på forfall Europa: 30% av det rene vannet forsvinner i lekkasjer. Norge: % Kostnadene til vedlikehold øker. Forfallet i ledningsnettet forårsaker lekkasjer (dvs tap av vann), brudd (uteblivelse, flom etc) og dårlig vannkvalitet Los Angeles: Det vil det ta 100 år å TV-inspektere hele byens avløps-system, med den takten de har råd til å bruke idag 32

33 65 Fornyelse av VA-ledningene Behovet for fornyelse av VA-ledninger i Norge (% av total lengde) År Virkelig Drikkevann 0,5 0,6 0,9 0,1-0,2 Avløpsvann 0,6 0,7 1,0 ca 0,25 Fakta om 2008: - 30 % av kommunene 0% fornyelse - 50 % av kommunene < 0,3 % fornyelse - 70 % av kommunene < 0,7 % fornyelse 66 Klimaendringen kan gi økning i frekvensen i urbane flommer Oslo juni 2007: 20 mm regn i 15 min = 220 l/s ha tilsv. et 50-års rain Oslo, juli 2007: 49,3 mm regn i 60 min = 134 l/s ha tilsv. et 100-years rain Storflommen i Glomma (1995) hadde en maksimal avrenning på ca 100 l/s km 2 I urbane områder kan et 10-års regn gi mange ganger mer; opptil l/s km 2 33

34 67 DET URBANE ALL MIX AVLØPSSYSTEMET Idag - Mange avløpstyper blandes til en mix av: snille stoffer (organiske stoffer og næringsstoffer) slemme stoffer (giftsstoffer, smittestoffer etc) I morgen Man vil ha mulighet til å: separere de snille fra de slemme stoffene gjenvinne og bruke de snille stoffene 68 Eksempel: Bidraget fra toalettet Næringsstoffene i kloakken kommer primært fra toalettet og det gjelder også smittestoffer Naturlig konsekvens: Separér toalett avløpet fra resten 34

35 69 Trenger vi et paradigmeskifte i den urbane håndteringen av vann Mindre bruk av vann fra begrensede kilder gjennom gjenbruk av vann Endringer i hvordan vi forvalter vannet og hvordan VA-infrastrukturen bygges opp ikke minst røropplegg i bygninger Mindre, kontrollérbare desentraliserte VA-system Lokal vannsyklus Separasjon av avløpsstrømmer Industriell/husholdning Toalett/vaskevann Snille stoffer/ Slemme stoffer Gjenbruk av snille stoffer Kontroll med slemme stoffer 70 NTNU konseptet - Serious Habitats Ekstern vannforsyning <10 % av det normale Nanofiltrering Mikro filtrering Analyse og kontroll Regnvannsoppsamling Mat, drikke og personlig vask Vask av klær, bolig og oppvask Spyling av toaletter Utendørsbruk Vanning, vask, spyling Strandinfiltrasjon Biol/kjem. rensing UF/UV Bioreaktor til organisk avfall Nødoverløp Bio-mold gjødsel Naturlig park med dam for biologisk omsetning, rekreasjon og vannlagring/utjevning 35

36 71 Hva med den bergenske vannforvaltning? 1. VA-systemer 2. Epidemier 3. Flommer 4. Vannmangel 72 Svartediket vannverk (1855) landets eldste 36

37 73 VA-systemene i Bergen Jordalsvatnet vba Svartediket vba Sædalen vba Kismul vba 74 Hovedledningsnettet

38 75 Store epidemier i Bergen Kolera, 1848 Giardia, 2004 Antall pasienter No. patients Giardiasis- - prøve MSIS registered tatt ved HUS - reg. mnd. Giardiasis- Hordaland clinical confirmed - innsykning januar Jan februar Feb Mar mars Apr april May mai Jun juni Jul juli august Aug Year 2004 Måned and 2005 (2004 og 2005) september Sep oktober Oct november Nov desember Dec januar Jan februar Feb Mar mars Apr april May mai Jun juni Jul juli august Aug september Sep oktober Oct november Nov desember Dec 76 Giardia-epidemien (2004) Antall Giardia-smittede: diagnosen giardiasis >200 fortsatt syke etter 2,5 år Forårsaket av kloakklekkasje Vannet desinfisert med klor som ikke er effektiv overfor Giardia Helsevernet ikke forberedt Epidemien kunne skjedd hvor som helst i Norge 38

39 77 Kunne risikoen vært forutsett? Typisk sesongvariasjon I råvannskvalitet Sammenbrudd av kildebarrieren finner sted hver høst Precipitation (mm) Color (mg Pt/l) Svartediket E.coli Tarlebø E.coli Mulen E.coli Precipitation (mm) : 85 regndager på rad Color (mg Pt/l, E.coli (no/100ml) jan 29-jan 26-feb 25-mar 22-apr 20-mai 17-jun 15-jul 12-aug 09-sep 07-okt 04-nov 02-des 30-des 78 Oppstuving m/oversvømmelser ved endret klima 30 års flommen 50 års flommen Lys lilla = 30 års dagens Mørk lilla = 30 års 2050 Lys orange = 50 års dagens Mørk orange = 50 års

40 Vannmangel i Bergen (2010)??? Vannforbruk ( gjennomsnittlig døgnforbruk ) og magasinreserver des mars 2010 Vannforbruk m3/døgn Resterende magasinvolum ( m3) Døgnforbruk Magasinreserve Uke nr 80 Takk for oppmerksomheten 40

VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no

VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no 1 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 世 界 800

Detaljer

De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.

De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu. De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no 1 (m illion) 12000 世 界 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 BC

Detaljer

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn RENT VANN verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø 1 Globalt står vi ovenfor en stor utfordring SKAFFE RENT VANN OG NOK VANN 2 Vannressurser Saltvann 97,5% % Ferskvann 2,5% 68,9%

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav?

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav? Hvorfor er det viktig å ha to hygieniske barrierer, og hvilke krav bør stilles til overvåkning og dokumentasjon? Av avd. dir. Truls Krogh, Avdeling for Vannhygiene Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor?

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Innledning! I hele verden møter mennesker utfordringer som har å gjøre med vann.! Vann berører de fleste sider av samfunnet: Politikk,

Detaljer

Vannforeningen 8.november 2010

Vannforeningen 8.november 2010 Vannforeningen 8.november 2010 Bergen har opplevd perioder med for mye regn og for lite regn, og de har opplevd et stort vannbårent utbrudd. Hva har man lært av disse hendelsene for å stå bedre rustet

Detaljer

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen?

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 23.mai 2005 Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Arne Seim Bergen

Detaljer

Hvor avhengig er.. - verden - den globale økonomien - arbeidsplasser - livet vårt.. av vann? Fakta om vann og arbeidsplasser

Hvor avhengig er.. - verden - den globale økonomien - arbeidsplasser - livet vårt.. av vann? Fakta om vann og arbeidsplasser Vannets rolle i den globale økonomien: Status og trender Harsha Ratnaweera Norges miljø og biovitenskapelige universitet Hvor avhengig er.. - verden - den globale økonomien - arbeidsplasser - livet vårt..

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann

I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann Hva om du plutselig ikke kunne tappe en dråpe? VANN SOM KNAPP RESSURS Kjetil Furuberg, Avfall Innlandet 2012 Dagens tekst Vann en menneskerett

Detaljer

ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER. Hvorfor åpne overvannsløsninger? Johan Steffensen

ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER. Hvorfor åpne overvannsløsninger? Johan Steffensen ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER Hvorfor åpne overvannsløsninger? Større kapasitet mht vannføringsvariasjoner, flom, etc. Ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold Normalt billigere, og lavere driftskostnader?

Detaljer

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder"

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere konvensjonelle metoder Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder" Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam Noen kritiske forhold ved rensing av sigevann Tradisjonelt: Fjerne BOD/COD/NH + 4 Utfelling av kalsiumkarbonat

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh Epidemier og beredskapsplaner Truls Krogh Hva er vannverkene sårbare overfor? Dagligdagse hendelser Uhell, ulykker, hærverk Terror Krigsoperasjoner, sabotasje Hvor sårbare er våre vannverk? Hvilke vannverk

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB Klimaendring, jordbruk og ernæring Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB 2012 Utbredelse underernæring Av de 925 millioner underernærte mennesker i verden lever 98% i lavinntektsland Barn

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013

Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013 Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013 2013-06-12 2 Flere sterke og etablerte produker Utviklet av Nordic Water for 30 år siden Kontinuerlig sandfilter for vannrensing Fleksibel kapasitet, flere filtre i parallell

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata

Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata Utgangspunkt og status i Bergen Kravspesifikasjon Annie Elisabeth Bjørklund Bergen Vann KF Potensielle brukere av ny database Hele

Detaljer

Vannmangel i Bangladesh: i grenseoverskridende vassdrag. Åshild Kolås

Vannmangel i Bangladesh: i grenseoverskridende vassdrag. Åshild Kolås Åshild Kolås Vannmangel i Bangladesh: Samarbeid og konflikter i grenseoverskridende vassdrag Kampen omvannet Samarbeid eller konflikt? Verdens Vanndag Tirsdag 19. mars 2013 CIENS Peace Research Institute

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere

Membranfilter som hygienisk barriere Membranfilter som hygienisk barriere Ulsteinvik- 26 september 2006 Driftsassistansen i Møre og Romsdal Tema Definisjon av hygienisk barriere Indikatorparametere for å påvise barriereeffekt Svikt i hb eksempel

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Det magiske vannet. Gro Johnsen

Det magiske vannet. Gro Johnsen Det magiske vannet Gro Johnsen Vand av Nordahl Grieg Vet De hvad jeg lengter efter, det som bare er at le av, det jeg ofret år av livet, for at få om det gikk an. Det jeg tenker på om dagen, det jeg griner

Detaljer

Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet

Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet Hans de Beer Norges geologiske undersøkelse ism. Bent Braskerud, NVE og Sveinn Thorolfsson, NTNU Fagseminar Urbanhydrologi NTNU, Trondheim, 29.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune

Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune Norsk Vannforening 06. oktober 2014 Anna Walde, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Norsk Vannforening 06.10.14,

Detaljer

DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE

DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE Den totale vannmengden på jordkloden anslås til å være ca. 1 384 120 000 km 3 Vannet vårt viktigste næringsmiddel! Verdens vanndag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1992 som

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

Barrieregrenser og beregning av barrierer

Barrieregrenser og beregning av barrierer Barrieregrenser og beregning av barrierer Kjetil Furuberg, Norsk Vann. Driftsassistanse seminar 2016 Delvis basert på foredrag av Hallvard Ødegaard, prof. em. NTNU Dagens meny Barriere begrepet og vannbehandling

Detaljer

Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk).

Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk). Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk). Vannkunst og vanndesign: Atelier Dreiseitl 1 Fornebu situasjon

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg?

Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg? Definisjon av hygienisk barriere i en grunnvannsforsyning. Hva er status for vannkvaliteten fra grunnvannsanlegg? Carl Fredrik Nordheim Folkehelseinstituttet Hygieniske barrierer Drikkevannsforskriften

Detaljer

Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann

Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann Innledning: Hvorfor bør kommunene samarbeide mer? Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 2 Vannbransjen Vi klarer oss ikke uten 2010: Globalt perspektiv FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd vedtok

Detaljer

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring?

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Heleen de Wit Norsk Institutt for Vannforskning 1 Hvorfor bry seg om brunere vann? Brunfargen forårsakes av humus, altså omdannede planterester

Detaljer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer TEKSET Innovasjon for settefisk 5. 6. februar 2014, Clarion Hotel & Congress, Trondheim Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer av Prof. Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo

Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo Verdens vannressurser: 1700-2100 Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo Innhold Bakgrunn Hvorfor, hva Metode Modell, data Resultater Konklusjoner Innhold Bakgrunn Hvorfor, hva Metode Modell, data

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier?

Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier? Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier? Geir Morken, Kvalitetssjef, Hansa Borg Bryggerier AS 08.11.2010

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene?

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? VA-Support AS Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? www.va-support.no Bruksområder: Analyse av drikkevann 1. Beredskap Styre tiltak i vannproduksjonen Eks. Kokepåbud. Økt klorering. Høyere UV dose

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet Lars J Hem Oslo VAV/UMB Innhold Dagens kjente vannkvalitetsendringer i ledningsnettet Hvilke effekter av klimaendringene kan ha betydning

Detaljer

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen Verdens energiforbruk krever Store tall: kilo (k) = 10 3 Mega (M) = 10 6 Giga (G) = 10 9 Tera (T) = 10 12 Peta (P) = 10 15 1 år = 8766 timer (h) (bruk 10 000 h i hoderegning) 1 kw kontinuerlig forbruk

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det..

Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det.. Fagus Vinterkonferanse 2009 Lokal vannhåndtering Miljøvennlig og stemningsskapende ressursbruk Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det.. Hoveddilemma hvordan sikre et vakkert vannanlegg, innenfor gode

Detaljer

2052 En global prognose for neste førti år

2052 En global prognose for neste førti år // En global prognose for neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken, 7. april scenarier for det. århundre HANDELSHØYSKOLEN

Detaljer

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS Klart Vann AS 1 Klart Vann AS 2 Tradisjonelt Sandfilter Erfaringer: - Oppbygning av biofilm - Økt DBP over filtrene - Anaerob områder - Høyt

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte klimautfordringene?

Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte klimautfordringene? Norsk Vannforening Værvarsel: Ekstremt og ustabilt Er vi forberedt på konsekvensene? Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 17. oktober 2007 Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte

Detaljer

Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer

Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer Vil Kina klare utfordringene? Hans M. Seip & Rolf D. Vogt Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Anslåtte årlige kostnader i Kina pga forurensninger.

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus

Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus 16. mars 2010 Idar Kreutzer Konsernsjef Storebrand Agenda Globale utfordringer Ansvarlige investeringer Krav til innkjøp - Lysaker Park 2 Globale utfordringer

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Hydro 3. mai 211 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 23 er avgjørende for

Detaljer

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet Energiutfordringen og behovet for kompetanse Reidar Müller Energitørsten billion tonnes of oil equivalent IEA Reference Scenario: World Primary Energy Demand 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2010

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

"Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk?

Grønne laksekonsesjoner med Integrert havbruk? "Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk? Aleksander Handå, PhD Forskningsleder Aleksander.handa@sintef.no, 1 "Grønne laksekonsesjoner" Skjerpede miljøkrav 1. Rømming og genetiske effekter 2. Avfall

Detaljer

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI Fagseminar om urbanhydrologi 29. September 2011, Auditorium VG1, Department of hydraulic and environmental engineering, NTNU S. P. Andersensvei 5. 7491 Trondheim Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer?

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Avdelingsdirektør Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Divisjon for miljømedisin Nasjonalt folkehelseinstitutt Drikkevannskilder

Detaljer

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU Grunnvann i by en fundamental bærekraftig ressurs Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) 20. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14-15. februar 2011 NTNU Innhold Hva er egentlig bærekraftig utvikling?

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde. Forurensningsanalyse

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen, sammen med bedre behandling og livsstilsendringer,

Detaljer

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år 252 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Produksjonsteknisk konferanse Clarion Gardermoen, 6. mars 213

Detaljer

Vannets betydning for utviklingen av byen

Vannets betydning for utviklingen av byen Vannets vei Vannbehandlingsanlegg Vannledninger Avløpsledninger Avløpsrenseanlegg g Biogassanlegg Vannets betydning for utviklingen av byen Kan du tenke deg hvordan det hadde vært uten drikkevann i kranen?

Detaljer

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse Bærekraftig utvikling og klimaforandringer Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009 EMQR 1 Innholdsfortegnelse Problemstillinger Hva ligger i Bærekraftig utvikling Klimaforandringer. Årsaker og

Detaljer

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina Georg Finsrud er sivilingeniør og prosjektleder i Malthe Winje DWS AS. Av Georg Finsrud Innlegg på seminar i Norsk vannforening 2. mars

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet.

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Hvordan takler Bergen kommune presset fra politikere og publikum som vil

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES

Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES Krüger Kaldnes AS Norsk selskap Sandefjord, Drammen, Raufoss 75 ansatte Omsetning ca MNOK 340 Del av Veolia Water Kjerneteknologier Kaldnes

Detaljer