De globale ferskvannsutfordringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De globale ferskvannsutfordringene"

Transkript

1 1 NTVA, Bergen, Vannforvaltning i et globalt perspektiv Hallvard Ødegaard Institutt for vann og miljøteknikk NTNU 2 De globale ferskvannsutfordringene De to hovedutfordringene: Knapphet/mangel som har med kvantitet å gjøre Forurensning som har med kvalitet å gjøre Begge henger sammen og kan relateres til: Befolkningsøkningen Tilgangen på ferskvann Urbaniseringen Økningen i energiforbruket Klimaforandringene 1

2 3 Befolkningsøkningen (million) 世 界 BC400 BC200 AD Vår krympende verden 4 2

3 5 Tilgangen på ferskvann Globale, interne, fornybare vannressurser per person og år 6 Uttak fra elver (2000) 3

4 7 Økende mangel (Scarcity < m 3 /person. år) og knapphet (Stress: m 3 /person. år) 8 Urbaniseringen Utvikling i den urbane befolkning Veksten i den urbane befolkning 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % World Watch Institute 2007: > 50 % av verdens befolkning bor nå i byer 4

5 9 Økningen i energiforbruket Idag er 80% av forbruket basert på hydrokarboner Energy consumption in millions TOE MTOE x10 in 60 years 232g CO 2 eq per kwh 282g CO 2 eq per kwh g CO 2 eq per kwh Coal Oil Gas Hydro Nuclear Source: Schilling & al + Observatoire énergie + AIE + BP Statistical review Klimaforandringene 5

6 11 Page /15/ Sanitær-forholdene i verden 2,8 milliarder mennesker har ikke tilgang til en sanitær (toalett) løsning 6

7 13 14 Koplingen mellom vann og avløp Skillet mellom vann og avløp er i ferd med å utviskes Helsegevinsten ved tiltak for å forbedre avløpsforholdene synes å være enda større enn tiltak for å forbedre drikkevannsforholdene Det er umulig å skille vann og avløp begge er deler av det store hydrologiske sirkulasjonssystemet av ferskvann som vi alle er avhengige av Bruk av vann er gjenbruk av vann 7

8 15 Svært mange fokuserer på vann- og kloakk utfordringene på landsbygda 16 Jeg tror den største utfordringen ligger i den økende urbaniseringen 8

9 17 Veksten i den urbane befolkning 18 Utvikling av megabyer skjer primært i land under utvikling 9

10 19 Tilgang til vann og avløp (eksempler) DELHI CITIES BY CONTINENT: ACCESS TO SEWERAGE AND PIPED WATER SYSTEMS North America Europe Tashkent Shanghai Hong Kong Chengdu Seoul Osaka Ulanbaatar Kathmandu Karachi CENTRAL ASIA CHINA EAST ASIA Piped water system Latin Water Dhaka Sewerage America, Caribbean Sewer Delhi SOUTH ASIA Colombo Vientiane Asia Phnom Penh Manila Kuala Lumpur SOUTHEAST ASIA Africa Jakarta Ho Chi Minh City Jakarta 17 millioner innbyggere 2000 Mindre enn 2% knyttet til avløpsnett I (2001), > 1 million septik tanker med utslipp til grunnen, 20% av befolkningen bruker utedo (pit latrines) Avløpsvannet forsvinner i grunnen og havner i grunn-vannet som benyttes til vannforsyning (drikkevann) 2025 Overutnyttelse av grunnvann forårsaker senkning av grunnvannsnivået og gir saltvannsinntrengning 10

11 21 Mexico City Mexico city ligger på en høyslette i et vukankrater Mexico City på Inka-tiden hadde allerede da ca 1 mill innbyggere 22 Mexico City million innbyggere Nedslagsfeltet for lite til tilstrekkelig vannforsyning 1973 Overutnyttelse av grunnvannsressursene Grunnvannsnivået synker opp til 1 m/år Byens nivå synker med 10 cm/år 40 % vannlekkasje i vannforsyningssystemet 5-7 % av innbyggerne må kjøpe vann fra tankbiler

12 23 Vann og avløp i Mexico City Vannforbruk: 110 m 3 /sek Avløp: 90 m 3 /sek. Mezquital Valley uten vanning Avløpet pumpes ut av byens nedslagsfelt og renner mot den Mexicanske Gulf via Mezquital Valley. Fattige bønder bruker kloakkvannet i elven til vanning av sine grøder, bl.a grønnsaker Dette fører til en alvorlig epidemisk situasjon i befolkningen i Mezquital Valley. En elv av kloakk Mezquital Valley med vanning med avløpsvann 24 Melbourne/Australske storbyer I 2005/06 opplevde Victoria sitt 10 de år med nedbør under normalen 12

13 25 Hva er viktigst vann eller avløp? Det er en sterk kopling mellom vann og avløp Helsegevinsten ved tiltak for å forbedre avløpsforholdene synes å være enda større enn tiltak for å forbedre drikkevannsforholdene Det er umulig å skille vann og avløp begge er deler av det store hydrologiske sirkulasjonssystemet av ferskvann som vi alle er avhengige av 26 Hvordan kan utfordringene knyttet til ferskvannsbehovet i storbyer med vannmangel løses? Det er tre mulige løsninger på denne utfordringen : bringe inn vann fra fjerntliggende kilder gjenvinne ferskvann fra saltvann (begrenset til kystbyer) gjenbruke vannet flere ganger, dvs rense vannet 13

14 27 Løsning 1: Bruk av fjerntliggende kilder Eksempel: Vannforsyningen til California 28 14

15 29 Kina s sør-til-nord vannprosjekt (SNWTP) 30 De tre vannveiene i SNWTP West route Middle route East route 15

16 31 Utfordringer ved bruk av fjerntliggende kilder 1. Kostnadene 2. Energiforbruket 3. Miljøeffektene 4. Forurensning av vannet på veien 5. Regionale konflikter 32 Løsning 2: Avsaltning av havvann To aktuelle teknologier: Destillasjon Omvendt osmose (RO) Omvendt osmose er en membranfiltreringsteknologi 16

17 33 Avsaltningsanlegg basert på membranfiltrering (omvendt osmose) Avsaltning ved RO er (relativt sett) kostbart pga høye trykk Vannpris med RO er likevel synkende og er nå nede i ca 1 US $/m 3 34 Den 3. løsning Gjenbruk av renset avløpsvann Ressurser i avløpsvann 1. Vannet selv 2. Stoffer i vannet Irrigation Urbane parklandskap Gjenbruk i industri Gjenbruk for forsyningsvann Næringsstoffer (C,N,P) Karbon til energiproduksjon (biogass, biobrensel) Koagulantgjenvinning (Al, Fe) 3. Varmen i vannet Energi til oppvarming 17

18 35 Koagulering + Sedimentering Overføring i krtiske situasjoner Drikkevannbehandlingsanlegg UF+NF DRIKKEVANNSFORSYNING Naturlig elv Byområde Avløp FORSYNING Gjenvinningsanlegg RO(avsalting avsalting) Drain UF-membran Kloakkrensing med avanserte metoder Tertiærrensing rrensing+uf KUNSTIG INNSJØ Kvalitets og kvantitetsbuffer Vannkvalitetsovervåking king 36 Bruken av vann Vann til landbruk (matproduksjon) øker mest!!! Mesteparten av gjenbrukt vann vil derfor bli brukt til vanning!!!! 18

19 37 Renset avløpsvann til vanning California Drip irrigation, India Rismarker i Japan Plogfurevanning i Arizona 38 Renset avløpsvann til urbane formål Renset avløpsvann til toalett-spyling i doble avløpssystemer To fremgangsmåter: et system for hele byen lokale, småskala system 19

20 39 Gjenbruk av renset avløps- vann i Tokyo Resirkuleringsanlegg for bydelen Shinjuku i Tokyo 40 Renset vann til urbane formål Vasking og spyling Parkanlegg 20

21 41 Renset avløpsvann til industriformål Gjenbruk innen industrien selv Gjenbruk av renset kommunalt avløpsvann innen industri: vann til kjølevannsystemer vann til dampkjeler prosessvann til produksjon 42 Renset avløpsvann til drikkevannsforsyning Grunnvannsgjenvinning Groundwater recharge by surface spreading Bruk direkte til drikkevann Recharge Basin Well Drikkevanns behandling Avløpsrensing Forekommer mange steder - for å forhindre grunnvannssynkning for å hindre saltinntrengning for å lagre vann for å oppnå selvrensing i grunnen Forekommer svært sjelden Ikke fordi man ikke kan rense godt nok men fordi folk har en motforestilling mot å drikke fhv avløp 21

22 43 Drikkevann fra avløpsvann Eksempel: Windhoek, Namibia 44 Vannkvalitetsendringer gjennom rensing Vannkvalitet Naturlig vann Vann behandlng Drikke vann Kommunalt og industielt bruk av vannet Rensing av avløpsvann Avløpsvann Gjenvinninmg og gjenbrik Nytt vann Gjenvunnet vann Renset avløpsvann 22

23 45 Utfordringer knyttet til gjenbruk av avløpsvann Sørge for en alminnelig god avløpsrensing som utgangspunkt for videre behandling Fjerning av partikler, organisk stoff, næringsstoffer etc Sikre at vannet er helsemessig forsvarlig Kontroll med kjemiske komponenter Organiske mikroforurensninger (EDC, legemiddelrester, biosider) Uorganiske mikroforurensninger (tungmetallet etc) Den psykologiske effekten av å bruke vann som en gang har vært skittent 46 En meget stor del av avløpsvannet i verden blir ikke renset før utslipp Source: UNEP/GPA Coordination office 23

24 47 Organiske mikroforurensninger Pesticider Hormonhermere (EDC s) Legemiddelrester (PhACs) Personlig pleie produkter (PPCPs) Courtesy of Dr. Shane Snyder, Southern Nevada Water Authority 48 Utvalgte mikroforurensninger i avløpet fra 15 finske renseanlegg, Heinonen, 2009 Substance Atrazine No of samples 20 Median µg/l <0,003 Max µg/l 0,034 AA-EQS µg/l 0,6 WHO DW standard Di-(2-ethyl hexyl phatalate 18 < 0,2 3,36 1,3 8 Dichloromethane 20 <0,3 2, Hexachlorobenzene 8 <0,05 <0,25 0,01 Lindane 9 <0,05 <0,05 0,02 Nonylphenol incl ethoxylates 19 < 0,20 17,12 0,3 Pentachlorophenol 21 < 0,1 <0,1 0,4 9 Tetrachloroetylene 9 <0,5 <1, Mercury 7 <0,2 < 1,0 0,05 6 Cadminum 7 <0,5 <10 0,08-0,25 3 Nickel 7 7 < Lead 6 2,5 < 5,0 7,2 10 Det synes ikke å være grunn til å overdrive problemet! 24

25 49 Effekten av konventionell avløpsrensing (EAWAG, 2009) Baseline toxic equivalents (TEQ) for a large group of compounds Toxic equivalents (TEQ) for different groups of compounds VK after pre-settling NK after post-settling SF after sandfilter FO river above WWTP FU river below WWTP 50 Utfordring: Patogener Bakterier Virus Parasitter (klor resistente) Kontrol strategier: 1. Fjerning som partikler 2. Inaktivering ved desinfeksjon 25

26 51 Hva fjerner vi et et konvensjonelt avløpsrenseanlegg? Eksempel GRYAB WWTP, Gothenburg (Mattson et al, 2009) N DN 99,5 % ecpected (2,5 log) Treatment P Coliforms 35º 50 Enterococci 35º 50 E. coli 35º 30 Norovirus 40 Antibiotic resistant bacteria meca teta tetb P + AS/S > P + AS/S + BF/S >90 > >99 P primary, AS/S activated sludge/separation, BF biofilm/separation 52 Sentral renseteknologi ifm gjenbruk av vann: Membranfiltrering Reverse osmosis (< 1 nm) Separation of ions Desalination Nanofiltration (< 10 nm) Separation of virus Sep. of large molecules Ultrafiltration (< 100 nm) Sep. of bacteria Sep. of particles Microfiltration (< 100 nm) Sep. of parasites Sep. of flocs 26

27 53 Den psykologiske effekt av å bruke vann som en gang har vært skittent 54 Gjenbruk av avløpsvann: Fact or fiction? Source: Megeacity Challanges, The Economist Intelligence Unit, commissioned by Siemens AG, World Bank estimates investments of billion $ during the next 10 years 27

28 55 Gjenbruk av vann kan komme til å bli den billigste løsningen mange steder 56 Gjenbrukt vann kan kreve minst energiforbruk Energibehov for ferskvannsforsyning til Orange County, California Water sources Desalination of ocean water State water project Colorado River Groundwater Replenishment System (GWRS) Energy need (kwh/m 3)

29 57 Eksempel: Singapore Land Area 680 km 2 Population 4.2 mil Average Annual Rainfall 2400 mm Water Demand 1.3 mil m 3 per day (approx 300 mgd~ 550 Olympic pools) Supply of Water and Modern Sanitation 100 % 23 km 42 km Unaccounted for Water 5% 58 Singapore satser på mange kilder 1. Eget nedslagsfelt 2. Import av vann fra Malaysia 3. Avsaltning av havvann 4. Gjenbruk av vann (NeWater) 29

30 59 Brakkvannsreservoir midt i byen Marina Barrage Marina Barrage Marina Centre Sports Hub Marina East IR Gjennom bygging av et damanlegg holder man havvannet ute alt ferskvann slippes ut i brakkvannsreservoiret som gradvis får ferskere vann BFC Marina South Pier Straits of Singapore Marina Barrage 60 Elementer i Singapore s vanngjenvinning Rain Sea Indirect Potable Use Direct Non- Potable Use 30

31 61 NeWater NEWater er brand name gitt til det gjenvunnede vannet produsert av Singapore s Public Utility Board. Mer spesifikt, er det renset avløpsvann renset gjennom bruk av tostegs membranfiltrering (MF/RO) og ultrafiolett bestråling, etter de tradisjonelle avløps- og vannrenseprosesser Vannet er renere enn drikkevannet i Singapore konsumeres av befolkningen men brukes mest i den industri som trenger høy-kvalitets vann f.eks. IT-industrien. 62 Storbyenes infrastrukturproblemer Mangel på infrastruktur (VAledninger, renseanlegg etc) Forfall i infrastrukturen All mix Avløpsledningene fører alle slags avløpsvann: toalettavløp vaskevann industriavløp regnvann Ekstremt høye kostnader til nybygging, vedlikehold og rehabilitering av ledninger i bygatene 31

32 63 RIF s rapport mars 2010 Vannforsyning Avløp 64 Forfall i infrastrukturen Milliarder til fornyelse av VAledninger Likevel en økning i lekkasjer og brudd et tegn på forfall Europa: 30% av det rene vannet forsvinner i lekkasjer. Norge: % Kostnadene til vedlikehold øker. Forfallet i ledningsnettet forårsaker lekkasjer (dvs tap av vann), brudd (uteblivelse, flom etc) og dårlig vannkvalitet Los Angeles: Det vil det ta 100 år å TV-inspektere hele byens avløps-system, med den takten de har råd til å bruke idag 32

33 65 Fornyelse av VA-ledningene Behovet for fornyelse av VA-ledninger i Norge (% av total lengde) År Virkelig Drikkevann 0,5 0,6 0,9 0,1-0,2 Avløpsvann 0,6 0,7 1,0 ca 0,25 Fakta om 2008: - 30 % av kommunene 0% fornyelse - 50 % av kommunene < 0,3 % fornyelse - 70 % av kommunene < 0,7 % fornyelse 66 Klimaendringen kan gi økning i frekvensen i urbane flommer Oslo juni 2007: 20 mm regn i 15 min = 220 l/s ha tilsv. et 50-års rain Oslo, juli 2007: 49,3 mm regn i 60 min = 134 l/s ha tilsv. et 100-years rain Storflommen i Glomma (1995) hadde en maksimal avrenning på ca 100 l/s km 2 I urbane områder kan et 10-års regn gi mange ganger mer; opptil l/s km 2 33

34 67 DET URBANE ALL MIX AVLØPSSYSTEMET Idag - Mange avløpstyper blandes til en mix av: snille stoffer (organiske stoffer og næringsstoffer) slemme stoffer (giftsstoffer, smittestoffer etc) I morgen Man vil ha mulighet til å: separere de snille fra de slemme stoffene gjenvinne og bruke de snille stoffene 68 Eksempel: Bidraget fra toalettet Næringsstoffene i kloakken kommer primært fra toalettet og det gjelder også smittestoffer Naturlig konsekvens: Separér toalett avløpet fra resten 34

35 69 Trenger vi et paradigmeskifte i den urbane håndteringen av vann Mindre bruk av vann fra begrensede kilder gjennom gjenbruk av vann Endringer i hvordan vi forvalter vannet og hvordan VA-infrastrukturen bygges opp ikke minst røropplegg i bygninger Mindre, kontrollérbare desentraliserte VA-system Lokal vannsyklus Separasjon av avløpsstrømmer Industriell/husholdning Toalett/vaskevann Snille stoffer/ Slemme stoffer Gjenbruk av snille stoffer Kontroll med slemme stoffer 70 NTNU konseptet - Serious Habitats Ekstern vannforsyning <10 % av det normale Nanofiltrering Mikro filtrering Analyse og kontroll Regnvannsoppsamling Mat, drikke og personlig vask Vask av klær, bolig og oppvask Spyling av toaletter Utendørsbruk Vanning, vask, spyling Strandinfiltrasjon Biol/kjem. rensing UF/UV Bioreaktor til organisk avfall Nødoverløp Bio-mold gjødsel Naturlig park med dam for biologisk omsetning, rekreasjon og vannlagring/utjevning 35

36 71 Hva med den bergenske vannforvaltning? 1. VA-systemer 2. Epidemier 3. Flommer 4. Vannmangel 72 Svartediket vannverk (1855) landets eldste 36

37 73 VA-systemene i Bergen Jordalsvatnet vba Svartediket vba Sædalen vba Kismul vba 74 Hovedledningsnettet

38 75 Store epidemier i Bergen Kolera, 1848 Giardia, 2004 Antall pasienter No. patients Giardiasis- - prøve MSIS registered tatt ved HUS - reg. mnd. Giardiasis- Hordaland clinical confirmed - innsykning januar Jan februar Feb Mar mars Apr april May mai Jun juni Jul juli august Aug Year 2004 Måned and 2005 (2004 og 2005) september Sep oktober Oct november Nov desember Dec januar Jan februar Feb Mar mars Apr april May mai Jun juni Jul juli august Aug september Sep oktober Oct november Nov desember Dec 76 Giardia-epidemien (2004) Antall Giardia-smittede: diagnosen giardiasis >200 fortsatt syke etter 2,5 år Forårsaket av kloakklekkasje Vannet desinfisert med klor som ikke er effektiv overfor Giardia Helsevernet ikke forberedt Epidemien kunne skjedd hvor som helst i Norge 38

39 77 Kunne risikoen vært forutsett? Typisk sesongvariasjon I råvannskvalitet Sammenbrudd av kildebarrieren finner sted hver høst Precipitation (mm) Color (mg Pt/l) Svartediket E.coli Tarlebø E.coli Mulen E.coli Precipitation (mm) : 85 regndager på rad Color (mg Pt/l, E.coli (no/100ml) jan 29-jan 26-feb 25-mar 22-apr 20-mai 17-jun 15-jul 12-aug 09-sep 07-okt 04-nov 02-des 30-des 78 Oppstuving m/oversvømmelser ved endret klima 30 års flommen 50 års flommen Lys lilla = 30 års dagens Mørk lilla = 30 års 2050 Lys orange = 50 års dagens Mørk orange = 50 års

40 Vannmangel i Bergen (2010)??? Vannforbruk ( gjennomsnittlig døgnforbruk ) og magasinreserver des mars 2010 Vannforbruk m3/døgn Resterende magasinvolum ( m3) Døgnforbruk Magasinreserve Uke nr 80 Takk for oppmerksomheten 40

VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no

VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no VA-UTFORDRINGER I VERDENS STORBYER Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no 1 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 世 界 800

Detaljer

De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.

De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen. Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu. De globale ferskvannsressursene og avløpshåndteringen Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU hallvard.odegaard@ntnu.no 1 (m illion) 12000 世 界 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 BC

Detaljer

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn RENT VANN verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø 1 Globalt står vi ovenfor en stor utfordring SKAFFE RENT VANN OG NOK VANN 2 Vannressurser Saltvann 97,5% % Ferskvann 2,5% 68,9%

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav?

Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor? Hvilke krav? Hvorfor er det viktig å ha to hygieniske barrierer, og hvilke krav bør stilles til overvåkning og dokumentasjon? Av avd. dir. Truls Krogh, Avdeling for Vannhygiene Internasjonale krav Nasjonale krav Hvorfor?

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Innledning! I hele verden møter mennesker utfordringer som har å gjøre med vann.! Vann berører de fleste sider av samfunnet: Politikk,

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER. Hvorfor åpne overvannsløsninger? Johan Steffensen

ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER. Hvorfor åpne overvannsløsninger? Johan Steffensen ÅPNE OVERVANNSLØSNINGER Hvorfor åpne overvannsløsninger? Større kapasitet mht vannføringsvariasjoner, flom, etc. Ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold Normalt billigere, og lavere driftskostnader?

Detaljer

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen?

Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 23.mai 2005 Giardia-utbruddet i Bergen. - hva skjedde? - hvordan ble krisen handtert? - hvordan hindre at noe lignende skjer igjen? Arne Seim Bergen

Detaljer

I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann

I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann I løpet av de neste 24 timene kommer du til å bruke 150 liter vann Hva om du plutselig ikke kunne tappe en dråpe? VANN SOM KNAPP RESSURS Kjetil Furuberg, Avfall Innlandet 2012 Dagens tekst Vann en menneskerett

Detaljer

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder"

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere konvensjonelle metoder Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder" Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam Noen kritiske forhold ved rensing av sigevann Tradisjonelt: Fjerne BOD/COD/NH + 4 Utfelling av kalsiumkarbonat

Detaljer

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh

Epidemier og beredskapsplaner. Truls Krogh Epidemier og beredskapsplaner Truls Krogh Hva er vannverkene sårbare overfor? Dagligdagse hendelser Uhell, ulykker, hærverk Terror Krigsoperasjoner, sabotasje Hvor sårbare er våre vannverk? Hvilke vannverk

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013

Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013 Fagtreff, Svartediket 11 juni 2013 2013-06-12 2 Flere sterke og etablerte produker Utviklet av Nordic Water for 30 år siden Kontinuerlig sandfilter for vannrensing Fleksibel kapasitet, flere filtre i parallell

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB Klimaendring, jordbruk og ernæring Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB 2012 Utbredelse underernæring Av de 925 millioner underernærte mennesker i verden lever 98% i lavinntektsland Barn

Detaljer

Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune

Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Hovedplan for vannforsyning 2014-2023 Bergen kommune Norsk Vannforening 06. oktober 2014 Anna Walde, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Norsk Vannforening 06.10.14,

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere

Membranfilter som hygienisk barriere Membranfilter som hygienisk barriere Ulsteinvik- 26 september 2006 Driftsassistansen i Møre og Romsdal Tema Definisjon av hygienisk barriere Indikatorparametere for å påvise barriereeffekt Svikt i hb eksempel

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Det magiske vannet. Gro Johnsen

Det magiske vannet. Gro Johnsen Det magiske vannet Gro Johnsen Vand av Nordahl Grieg Vet De hvad jeg lengter efter, det som bare er at le av, det jeg ofret år av livet, for at få om det gikk an. Det jeg tenker på om dagen, det jeg griner

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata

Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata Databaser for lagring, håndtering og rapportering av vannkvalitetsdata Utgangspunkt og status i Bergen Kravspesifikasjon Annie Elisabeth Bjørklund Bergen Vann KF Potensielle brukere av ny database Hele

Detaljer

DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE

DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE DRIKK VANN PÅ VÅR MÅTE Den totale vannmengden på jordkloden anslås til å være ca. 1 384 120 000 km 3 Vannet vårt viktigste næringsmiddel! Verdens vanndag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1992 som

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet

Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet Datainnsamling og overvåking i det urbane vannkretsløpet Hans de Beer Norges geologiske undersøkelse ism. Bent Braskerud, NVE og Sveinn Thorolfsson, NTNU Fagseminar Urbanhydrologi NTNU, Trondheim, 29.

Detaljer

Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk).

Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk). Nansenparken 150.000 m 2 sentralt, 200.000 m 2 med ytre armer Prosjektert av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Norconsult (teknisk). Vannkunst og vanndesign: Atelier Dreiseitl 1 Fornebu situasjon

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere

Vannkilden som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam AS NORVAR-prosjektet Vannkilden som hygienisk barriere Hvilke krav bør stilles for at råvannskilden bør kunne utgjøre en hygienisk barriere

Detaljer

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB

Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet. Lars J Hem Oslo VAV/UMB Klimaendringenes betydning for vannkvaliteten i ledningsnettet Lars J Hem Oslo VAV/UMB Innhold Dagens kjente vannkvalitetsendringer i ledningsnettet Hvilke effekter av klimaendringene kan ha betydning

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte klimautfordringene?

Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte klimautfordringene? Norsk Vannforening Værvarsel: Ekstremt og ustabilt Er vi forberedt på konsekvensene? Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 17. oktober 2007 Sårbarhet i vannforsyningen Hvordan bør VA-bransjen møte

Detaljer

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene?

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? VA-Support AS Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? www.va-support.no Bruksområder: Analyse av drikkevann 1. Beredskap Styre tiltak i vannproduksjonen Eks. Kokepåbud. Økt klorering. Høyere UV dose

Detaljer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer TEKSET Innovasjon for settefisk 5. 6. februar 2014, Clarion Hotel & Congress, Trondheim Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer av Prof. Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det..

Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det.. Fagus Vinterkonferanse 2009 Lokal vannhåndtering Miljøvennlig og stemningsskapende ressursbruk Nansenparken, Fornebu Slik gjorde vi det.. Hoveddilemma hvordan sikre et vakkert vannanlegg, innenfor gode

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Vannets betydning for utviklingen av byen

Vannets betydning for utviklingen av byen Vannets vei Vannbehandlingsanlegg Vannledninger Avløpsledninger Avløpsrenseanlegg g Biogassanlegg Vannets betydning for utviklingen av byen Kan du tenke deg hvordan det hadde vært uten drikkevann i kranen?

Detaljer

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS Klart Vann AS 1 Klart Vann AS 2 Tradisjonelt Sandfilter Erfaringer: - Oppbygning av biofilm - Økt DBP over filtrene - Anaerob områder - Høyt

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo

Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo Verdens vannressurser: 1700-2100 Ingjerd Haddeland, NVE / Universitetet i Oslo Innhold Bakgrunn Hvorfor, hva Metode Modell, data Resultater Konklusjoner Innhold Bakgrunn Hvorfor, hva Metode Modell, data

Detaljer

Vannmangel i Bangladesh: i grenseoverskridende vassdrag. Åshild Kolås

Vannmangel i Bangladesh: i grenseoverskridende vassdrag. Åshild Kolås Åshild Kolås Vannmangel i Bangladesh: Samarbeid og konflikter i grenseoverskridende vassdrag Kampen omvannet Samarbeid eller konflikt? Verdens Vanndag Tirsdag 19. mars 2013 CIENS Peace Research Institute

Detaljer

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer?

Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Hvorfor er det behov for et kurs om driftserfaringer og forbedringspotensialer? Avdelingsdirektør Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Divisjon for miljømedisin Nasjonalt folkehelseinstitutt Drikkevannskilder

Detaljer

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden. Sjefingeniør Wenche Fonahn Folkehelseinstituttet

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden. Sjefingeniør Wenche Fonahn Folkehelseinstituttet Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden Sjefingeniør Wenche Fonahn Folkehelseinstituttet ECDC European Centre for Disease Prevention and Control Mange tenkelige

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Hydro 3. mai 211 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 23 er avgjørende for

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene.

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Nasjonalt fuktseminar 2012 Oslo Teknologi for et bedre samfunn 1 Agenda Effektene av klimaendringer i kaldt klima Hva skjer

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet.

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Hvordan takler Bergen kommune presset fra politikere og publikum som vil

Detaljer

Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus

Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus Næringslivets samfunnsansvar og miljøfokus 16. mars 2010 Idar Kreutzer Konsernsjef Storebrand Agenda Globale utfordringer Ansvarlige investeringer Krav til innkjøp - Lysaker Park 2 Globale utfordringer

Detaljer

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI Fagseminar om urbanhydrologi 29. September 2011, Auditorium VG1, Department of hydraulic and environmental engineering, NTNU S. P. Andersensvei 5. 7491 Trondheim Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Detaljer

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet Energiutfordringen og behovet for kompetanse Reidar Müller Energitørsten billion tonnes of oil equivalent IEA Reference Scenario: World Primary Energy Demand 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2010

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne

Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne Nasjonal Vannmiljøkonferanse 10.-11.mars 2010 Parallellsesjon B Vann og avløp 10.mars Glem ikke bakteriene Drikkevann, jordvanning og badevannskvalitet er viktigst for brukerne Sivilingeniør Christen Ræstad

Detaljer

Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010

Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010 1 Eksempel på helhetlig optimalisering av hygieniske barrierer i vannforsyningen Vannforeningen 12.04 2010 Fagsjef vannforsyning Asle Aasen Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Først vil jeg si noe kort

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU Grunnvann i by en fundamental bærekraftig ressurs Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) 20. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14-15. februar 2011 NTNU Innhold Hva er egentlig bærekraftig utvikling?

Detaljer

2052 En global prognose for neste førti år

2052 En global prognose for neste førti år // En global prognose for neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken, 7. april scenarier for det. århundre HANDELSHØYSKOLEN

Detaljer

Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier?

Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier? Fra vann til øl og brus Hvordan sikrer vi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier? Geir Morken, Kvalitetssjef, Hansa Borg Bryggerier AS 08.11.2010

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter Arctic Entrepreneur VA-dagen 21.01.15 Vannbransjen: Utfordringer og muligheter 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år

2052 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år 252 En prognose for verdensutviklingen i de neste førti år Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Produksjonsteknisk konferanse Clarion Gardermoen, 6. mars 213

Detaljer

Parallell til Giardia-utbrottet i Bergen 2004. Hur har giardia-utbrottet ändrat synen på parasiter i rå- och dricksvatten i Norge?

Parallell til Giardia-utbrottet i Bergen 2004. Hur har giardia-utbrottet ändrat synen på parasiter i rå- och dricksvatten i Norge? Parallell til Giardia-utbrottet i Bergen 2004 Hur har giardia-utbrottet ändrat synen på parasiter i rå- och dricksvatten i Norge? Svenskt Vatten Cryptosporidium-seminarium Stockholm 5.maj 2011 Sivilingeniør

Detaljer

Klimaendringer og drikkevannskilder. Viktige pågående prosjekter. Innhold. Klimaendringer Drikkevannskilder og utfordringer

Klimaendringer og drikkevannskilder. Viktige pågående prosjekter. Innhold. Klimaendringer Drikkevannskilder og utfordringer Klimaendringer og drikkevannskilder Helge Liltved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) helge.liltved@niva.no VAnndammen 2010, Narvik 9.-10. november 1 Viktige pågående prosjekter Tilpasning til ekstremvær

Detaljer

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen

Egil Lillestøl, CERN & Univ. of Bergen Verdens energiforbruk krever Store tall: kilo (k) = 10 3 Mega (M) = 10 6 Giga (G) = 10 9 Tera (T) = 10 12 Peta (P) = 10 15 1 år = 8766 timer (h) (bruk 10 000 h i hoderegning) 1 kw kontinuerlig forbruk

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Internkontroll og beredskapsplanlegging DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011 Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Drikkevannsforskriften (DVF) 1. Formål Denne forskriften

Detaljer

Parasitter i drikkevannet

Parasitter i drikkevannet Parasitter i drikkevannet 2 rapporter som belyser hygieniske barrierer, viktig nytt for både vannverk og Mattilsynet Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Høstkonferansen, Ålesund

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

"Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk?

Grønne laksekonsesjoner med Integrert havbruk? "Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk? Aleksander Handå, PhD Forskningsleder Aleksander.handa@sintef.no, 1 "Grønne laksekonsesjoner" Skjerpede miljøkrav 1. Rømming og genetiske effekter 2. Avfall

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke?

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 Innhold Litt om regelverk Hvordan virker membranfiltrering som hygienisk barriere? Hvordan svikter

Detaljer

Klimatiltaket, Elkem Solar. Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse

Klimatiltaket, Elkem Solar. Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse Klimatiltaket, Elkem Solar Ressurseffektiv produksjon av solcellemetall ENOVA- støtte til økt ressursutnyttelse Hvorfor Solar? Per i dag er solenergi en av få løsninger som allerede fra nå kan betydelig

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer og følger for hydrologiske forhold Stein Beldring HM Resultater fra prosjektene Climate and Energy (2004-2006) og Climate and Energy Systems (2007-2010):

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET ØYVIND SCHANKE, CHIEF INVESTMENT OFFICER ASSET STRATEGIES REGIONALT NETTVERK MIDT-NORGE STIKLESTAD, 29. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

Vann og vanningsmetoder - nødvendige tiltak i sammenheng med klimaendringen

Vann og vanningsmetoder - nødvendige tiltak i sammenheng med klimaendringen Vann og vanningsmetoder - nødvendige tiltak i sammenheng med klimaendringen Johannes Deelstra Bioforsk Jord og vann Befolkningsvekst og behov for mer mat 9,2 6,2 Store deler av verdens matproduksjon foregår

Detaljer

Statoils satsing på klima og miljø

Statoils satsing på klima og miljø Statoils satsing på klima og miljø Seniorrådgiver Olav Kårstad, Statoils forskningssenter Rotvoll Gasskonferansen i Bergen 23. til 24. mai 2012 Klimautfordringen er internasjonal Utslippene av klimagasser

Detaljer

Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima

Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima Fra temperert....til kaldt klima Kim A. Paus Ph.D. student, NTNU Møte i nettverk for blågrønne byer 8. november 2011 Urbant overvann

Detaljer

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv?

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? Nordland fylkeskommunes Samekonferanse 2006 Nordområdearbeid i et urfolksperspektiv Norges nordområdesatsing Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Foredraget

Detaljer