KAST UT G PI Ø REL O F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAST UT G PI Ø REL O F"

Transkript

1 FORELØPIG UTKAST

2 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 272

3 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater. Hovedmålsetningen med arbeidet har vært å utarbeide kravspesifikasjoner som sikrer: Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse Entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse Gjennom bruk av kravspesifikasjonene ønsker Oslo kommune å rette fokus mot og oppnå: Optimale livssyklus- og virksomhetskostnader Stordriftsfordeler Standardisert bygningsmasse Kontinuerlig og forutsigbart verdibevarende vedlikehold Enhetlige modenhets- og leveransekrav Bærekraftige og miljøriktige bygg Strukturert fraviksprosess Erfaringsoverføring Kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i politiske vedtak i Oslo kommune og erfaringsbasert kunnskap om utvikling, bygging, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje. Gode kommunale bygg er en premissgiver for å gi innbyggerne i Oslo kommune gode kommunale tjenester. Det er derfor viktig at alle som arbeider med Oslo kommunes bygningsmasse legger kravspesifikasjonene til grunn i deres arbeid. Bøkene er presentert i sin helhet på ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 3 av 272

4

5 Innhold 1 Bruk av boka Revisjoner Virksomhetskrav Brukergrupper Standard definisjoner Standard definisjoner generell bolig Standard definisjoner forsterket bolig Standard definisjoner bolig spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere Virksomhetskrav for Omsorgsboliger V1 Botilbudet, generelt V1.1 Botilbudet V2 Botilbud for eldre V2.1 Botilbudet V2.2 Boenhet for eldre V2.2.1 Soveplass V2.2.2 Stue og kjøkken V2.2.3 Bad WC V2.2.4 Entre V2.2.5 Bod V2.3 Fellesrom for eldre V2.3.1 Stue i fellesrom V2.3.2 Kjøkken i fellesrom V2.3.3 Spiseplass i fellesrom V2.3.4 HC-toalett V2.3.5 Vaskerom V2.3.6 Rullestolrom V2.3.7 Felles bod V2.3.8 Aktivitetsrom V3 Botilbud for personer med demens V3.1 Botilbudet V3.2 Boenhet for personer med demens V3.2.1 Soveplass V3.2.2 Stue og kjøkken V3.2.3 Bad WC V3.2.4 Entre V3.2.5 Bod V3.3 Fellesrom for personer med demens V3.3.1 Felles stue V3.3.2 Felles kjøkken V3.3.3 Felles spiseplass V3.3.4 HC-toalett V3.3.6 Vaskerom V3.3.7 Felles bod V3.3.8 Aktivitetsrom V3.3.9 Sanserom V4 Botilbud for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser V4.1 Botilbudet V4.2 Boenhet for personer med sammensatte funksjonsnedsettelse V4.2.1 Soveplass V4.2.2 Stue og kjøkken ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 5 av 272

6 V4.2.3 Bad WC V4.2.4 Entre V4.2.5 Bod V4.3 Fellesrom for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser V4.3.1 Felles stue V4.3.2 Felles kjøkken V4.3.3 Felles spiserom V4.3.4 HC-toalett V4.3.5 Gjesterom V4.3.6 Vaskerom V4.3.7 Rullestolrom V4.3.8 Felles bod V4.3.9 Aktivitetsrom V Felles bad/sanserom V Sanserom V5 Botilbud for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser V5.1 Botilbudet V5.2 Boenhet for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser V5.2.1 Soveplass V5.2.2 Stue og kjøkken V5.2.3 Bad WC V5.2.4 Entre V5.2.5 Bod V5.3 Fellesrom for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelse.. 60 V5.3.1 Felles stue V5.3.2 Felles kjøkken V5.3.3 Felles spiserom V5.3.4 HC-toalett V5.3.5 Gjesterom V5.3.6 Vaskerom V5.3.7 Rullestolrom V5.3.8 Felles bod V5.3.9 Aktivitetsrom V Felles bad/sanserom V Sanserom V6 Botilbud for barn med utagerende adferd (forsterket bolig) V6.1 Botilbudet V6.2 Boenhet for barn med utagerende adferd (forsterket bolig) V6.2.1 Soveplass V6.2.2 Stue og kjøkken V6.2.3 Bad WC V6.2.4 Entre V6.2.5 Bod V6.3 Fellesrom for barn med utagerende adferd (forsterket bolig) V6.3.1 Felles stue V6.3.2 Felles kjøkken V6.3.3 Felles spiserom V6.3.4 HC-toalett V6.3.5 Gjesterom V6.3.6 Vaskerom V6.3.7 Felles bod V6.3.8 Aktivitetsrom V6.3.9 Sanserom V7 Botilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser V7.1 Botilbudet V7.2 Boenhet for rusavhengige på ettervern og/eller personer med lette psykiske lidelse ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 6 av 272

7 V7.2.1 Soveplass V7.2.2 Stue og kjøkken V7.2.3 Bad WC V7.2.4 Entre V7.2.5 Bod V7.3 Fellesrom for personer med rus og/eller psykiske lidelser V7.3.1 Felles stue V7.3.2 Felles kjøkken V7.3.3 Felles spiserom V7.3.4 HC-toalett V7.3.5 Gjesterom V7.3.6 Vaskerom V7.3.7 Felles bod V7.3.8 Aktivitetsrom V8 Botilbud for personer med dobbeltdiagnose rusavhengig og psykisk syke (forsterket bolig) V8.1 Botilbudet V8.2 Boenhet for personer med dobbeltdiagnose rusavhengig og psykisk syke (forsterket bolig) V8.2.1 Soveplass V8.2.2 Stue og kjøkken V8.2.3 Bad WC V8.2.4 Entre V8.2.5 Bod V8.3 Fellesrom for personer med dobbeltdiagnose rusavhengig og psykisk syke (forsterket bolig) V8.3.1 Felles stue V8.3.2 Felles Kjøkken V8.3.3 Felles spiserom V8.3.4 HC-toalett V8.3.5 Vaskerom V8.3.6 Felles bod V9 Botilbud for personer med utviklingshemming V9.1 Botilbudet V9.2 Boenhet for utviklingshemmede V9.2.1 Soveplass V9.2.2 Stue og kjøkken V9.2.3 Bad WC V9.2.4 Entre V9.2.5 Bod V9.3 Fellesrom for utviklingshemmede V9.3.1 Felles stue V9.3.2 Felles kjøkken V9.3.3 Felles spiserom V9.3.4 HC-toalett V9.3.5 Gjesterom V9.3.6 Vaskerom V9.3.7 Felles bod V9.3.8 Aktivitetsrom V9.3.9 Felles bad/sanserom V Sanserom V10 Støtteareal for alle botilbudene V10.1 Bøttekott/rengjøringssentral V10.2 Lager V11 Personalareal for botilbudene V11.0 Virksomhet og lokalisering ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 7 av 272

8 V11.1 Kontor V11.2 Møterom, pauserom, kjøkken V11.3 Garderobe V11.4 Toalett og dusj V11.5 Hvilerom/soverom for døgnvakt V12 Teknisk areal for botilbudene V12.1 Ventilasjonsrom V12.2 Rom for varmesentral V12.3 Avfallssentral V12.4 Hovedtavlerom V12.5 Tavlerom V13 Fellesareal for botilbudene V13.1 Hovedinngang V13.2 Vestibyle, inngangsparti V13.3 Korridor, trapp V13.4 Heis V13.5 Terrasse V14 Uteareal for botilbudene V14.1 Parkering V14.2 Rekreasjonsareal, sittegruppe V14.3 Sansehage V15 Serviceareal, spesialrom for botilbudene V15.1 Treningsrom for fysioterapi eller lignende V16 Funksjonell kravspesifikasjon for Omsorg+ bygg V16.1 Innledning V Omsorg+ for eldre med ulike funksjonshemninger V16.2 Overordnede føringer V Lover og regelverk V Kommunale føringer V16.3 Generelle krav beliggenhet og uteareal V Beliggenhet V Uteareal V16.4 Generelle funksjonskrav til bygningen V Dører V Heis og trapp V Korridorer V Toaletter V Vinduer V Innvendige vegger V Gulv V Materialvalg V Belysning V Ventilasjon og varme V Smarthusteknologi V Elektro V Telefon V TV, radio, AV- utstyr med videre V Skilting V Postkasser V Sikring av bygningen V16.5 Smarthus- og velferdsteknologi i omsorg V Mål for smarthusteknologi i Omsorg V Generelle krav til system for smarthus- og velferdsteknologi V Grunnleggende krav for hele bygningen V Krav til hovedinngang og mottakskranke (jfr. kapittel V16.7.1).120 V Krav til fellesarealer (jfr. kapittel V16.7) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 8 av 272

9 V Krav til leiligheter (jfr. kapittel V16.6 ) V Krav funksjoner smarthus- og velferdsteknologi basispakke.120 V Krav tilleggspakke tilpasset individuelle behov V16.6 Boligdelen V Krav til leilighetene V Dører og vinduer i leilighet V Leilighet innhold V Entré V Stue/kjøkken V Soverom V Bad/WC V Ekstern bod V16.7 Servicedelen V Vestibyle V Aktivitetssenter V Kafékjøkken V Personalbase og garderobe V Privat næringsdrift V Bygningsmessig drift V16.8 Eksempler på utforming av Omsorg V Eksempel leilighet V Eksempel soverom V Eksempel serviceareal Tekniske krav Generelt Avlastningslokaler B2 Bygning B20 Bygning, generelt B21 Grunn og fundamenter B211 Klargjøring av tomt B212 Byggegrop B213 Grunnforsterkning B214 Støttekonstruksjoner B215 Pelefundamentering B216 Direkte fundamentering B217 Drenering B218 Utstyr og komplettering B219 Andre deler av grunn og fundamenter B22 Bæresystemer B221 Rammer B222 Søyler B223 Bjelker B224 Avstivende konstruksjoner B225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner B226 Kledning og overflate B227 Skal ikke benyttes B228 Utstyr og komplettering B229 Andre deler av bæresystemet B23 Yttervegger B231 Bærende yttervegger B232 Ikke-bærende yttervegger B233 Glassfasader B234 Vinduer, dører, porter B235 Utvendig kledning og overflate B236 Innvendig overflate B237 Solavskjerming ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 9 av 272

10 B238 Utstyr og komplettering B239 Andre deler av yttervegg B24 Innervegger B241 Bærende innervegger B242 Ikke-bærende innervegger B243 Systemvegger, glassfelt B244 Vinduer, dører, foldevegger B245 Skjørt B246 Kledning og overflate B247 Skal ikke benyttes B248 Utstyr og komplettering B249 Andre deler av innervegg B25 Dekker B251 Frittbærende dekker B252 Gulv på grunn B253 Oppfôret gulv, påstøp B254 Gulvsystemer B255 Gulvoverflate B256 Faste himlinger og overflatebehandling B257 Systemhimlinger B258 Utstyr og komplettering B259 Andre deler av dekker B26 Yttertak B261 Primærkonstruksjoner B262 Taktekning B263 Glasstak, overlys, takluker B264 Takoppbygg B265 Gesimser, takrenner og nedløp B266 Himling og innvendig overflate B267 Prefabrikkerte takelementer B268 Utstyr og komplettering B269 Andre deler av yttertak B27 Fast inventar B270 Generelt B271 Murte piper og ildsteder B272 Monteringsferdige ildsteder B273 Kjøkkeninnredning B274 Innredning og garnityr for våtrom B275 Skap og reoler B276 Sittebenker, stolrader, bord B277 Skilt og tavler B278 Utstyr og komplettering B279 Annet fast inventar B28 Trapper, balkonger etc B281 Innvendige trapper B282 Utvendige trapper B283 Ramper B284 Balkonger og verandaer B285 Tribuner og amfier B286 Baldakiner og skjermtak B287 Andre rekkverk, håndlister og fendere B288 Utstyr og kompletteringer B289 Andre trapper, balkonger m. m B29 Andre bygningsmessige deler B3 VVS-installasjoner B30 Generelt vedr. VVS-installasjoner B31 Sanitær B311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 10 av 272

11 B312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner B313 Skal ikke benyttes B314 Armaturer for sanitærinstallasjoner B315 Utstyr for sanitærinstallasjoner B316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner B317 Skal ikke benyttes B318 Skal ikke benyttes B319 Andre deler av sanitærinstallasjoner B32 Varme B321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner B322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner B323 Skal ikke benyttes B324 Armaturer for varmeinstallasjoner B325 Utstyr for varmeinstallasjoner B326 Isolasjon av varmeinstallasjoner B327 Skal ikke benyttes B328 Skal ikke benyttes B329 Andre deler av varmeinstallasjoner B33 Brannslokking B331 Installasjon for manuell brannslokking med vann B332 Installasjon for brannslokking med sprinkler B333 Installasjon for brannslokking med vanntåke B334 Installasjon for brannslokking med pulver B335 Installasjon for brannslokking med inertgass B336 Skal ikke benyttes B337 Skal ikke benyttes B338 Skal ikke benyttes B339 Andre deler av installasjoner for brannslokking B34 Gass og trykkluft B341 Installasjon til gass for bygningsdrift B342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdige bygg B343 Installasjon til medisinske gasser B344 Skal ikke benyttes B345 Installasjon til lufttrykk for virksomhet i ferdige bygg B346 Installasjon til medisinsk lufttrykk B347 Vakuumsystemer B348 Skal ikke benyttes B349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft B35 Prosesskjøling B351 Kjøleromsystemer B352 Fryseromsystemer B353 Kjølesystemer for virksomhet B354 Kjølesystemer for produksjon B355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner B356 Skal ikke benyttes B357 Skal ikke benyttes B358 Skal ikke benyttes B359 Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer B36 Luftbehandling B361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling B362 Kanalnett for luftbehandling B363 Skal ikke benyttes B364 Utstyr for luftfordeling B365 Utstyr for luftbehandling B366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling B367 Skal ikke benyttes B368 Skal ikke benyttes B369 Annet utstyr for luftbehandling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 11 av 272

12 B37 Komfortkjøling B371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling B372 Ledningsnett for komfortkjøling B373 Skal ikke benyttes B374 Armaturer for komfortkjøling B375 Utstyr for komfortkjøling B376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling B377 Skal ikke benyttes B378 Skal ikke benyttes B379 Andre deler for komfortkjøling B38 Vannbehandling B381 Systemer for rensing av forbruksvann B382 Systemer for rensing av avløpsvann B383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng B384 Skal ikke benyttes B385 Skal ikke benyttes B386 Innendørs fontener og springvann B387 Skal ikke benyttes B388 Skal ikke benyttes B389 Andre deler for vannbehandling B39 Andre VVS-installasjoner B4 Elkraftinstallasjoner B40 Elkraft, generelt B41 Basisinstallasjon for elkraft B411 Systemer for kabelføring B412 Systemer for jording B413 Systemer for lynvern B414 Systemer for elkraftuttak B415 Skal ikke benyttes B416 Skal ikke benyttes B417 Skal ikke benyttes B418 Skal ikke benyttes B419 Andre basisinstallasjoner for elkraft B42 Høytspentforsyning B421 Fordelingssystem B422 Nettstasjoner B423 Skal ikke benyttes B424 Skal ikke benyttes B425 Skal ikke benyttes B426 Skal ikke benyttes B427 Skal ikke benyttes B428 Skal ikke benyttes B429 Andre deler for høytspent forsyning B43 Lavspentforsyning B431 System for elkraftinntak B432 System for hovedfordeling B433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk B434 Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner B435 Elkraftfordeling til virksomhet B436 Skal ikke benyttes B437 Skal ikke benyttes B438 Skal ikke benyttes B439 Andre deler for lavspent forsyning B44 Lys B441 Skal ikke benyttes B442 Belysningsutstyr B443 Nødlysutstyr B444 Skal ikke benyttes ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 12 av 272

13 B445 Skal ikke benyttes B446 Skal ikke benyttes B447 Skal ikke benyttes B448 Skal ikke benyttes B449 Andre deler for installasjoner til lys B45 Elvarme B451 Skal ikke benyttes B452 Varmeovner B453 Varmeelementer for innebygging B454 Vannvarmere og elektrokjeler B455 Skal ikke benyttes B456 Skal ikke benyttes B457 Skal ikke benyttes B458 Skal ikke benyttes B459 Annen elvarme B46 Reservekraft B461 Elkraftaggregater B462 Avbruddsfri kraftforsyning B463 Akkumulatoranlegg B464 Skal ikke benyttes B465 Skal ikke benyttes B466 Skal ikke benyttes B467 Skal ikke benyttes B468 Skal ikke benyttes B469 Andre deler for reservekraftforsyning B47 Skal ikke benyttes B48 Skal ikke benyttes B49 Andre elkraftinstallasjoner B5 Tele og automatisering B50 Tele og automatisering, generelt B51 Basisinstallasjon for tele og automatisering B511 Systemer for kabelføringer B512 Jording B513 Skal ikke benyttes B514 Inntakskabler for teleanlegg B515 Telefordelinger B516 Skal ikke benyttes B517 Skal ikke benyttes B518 Skal ikke benyttes B519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering B52 Integrert kommunikasjon B521 Kabling for IKT B522 Nettutstyr (utstyr for IKT-nettverk) B523 Sentralutstyr B524 Terminalutstyr B525 Skal ikke benyttes B526 Skal ikke benyttes B527 Skal ikke benyttes B528 Skal ikke benyttes B529 Andre deler for integrert kommunikasjon B53 Telefoni og personsøkning B531 Skal ikke benyttes B532 Systemer for telefoni B533 Skal ikke benyttes B534 Systemer for porttelefon B535 Systemer for høyttalende hustelefoner B536 Systemer for personsøking B537 Skal ikke benyttes ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 13 av 272

14 B538 Skal ikke benyttes B539 Andre deler for telefoni og personsøking B54 Alarm og signal B541 Skal ikke benyttes B542 Brannalarm B543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm B544 Pasientsignal B545 Uranlegg og tidsregistrering B546 Skal ikke benyttes B547 Skal ikke benyttes B548 Skal ikke benyttes B549 Andre deler for alarm og signal B55 Lyd og bilde B551 Kursopplegg B552 Fellesantenner B553 Internfjernsyn B554 Lyddistribusjonsanlegg B555 Lydanlegg B556 Bilde og AV-systemer B557 Skal ikke benyttes B558 Skal ikke benyttes B559 Andre deler for lyd- og bildesystemer B56 Automatisering B561 Skal ikke benyttes B562 Sentral driftskontroll og automatisering B563 Lokal automatisering B564 Buss-systemer B565 FDVUS: Administrativt system B566 Skal ikke benyttes B567 Skal ikke benyttes B568 Skal ikke benyttes B569 Funksjonsbeskrivelse, funksjonstabeller og systemskjema B57 Instrumentering B58 Skal ikke benyttes B59 Andre installasjoner for tele og automatisering B6 Andre installasjoner B60 Andre installasjoner, generelt B61 Prefabrikkerte rom B611 Prefabrikkerte kjølerom B612 Prefabrikkerte fryserom B613 Prefabrikkerte baderom B614 Prefabrikkerte skjermrom B615 Prefabrikkerte sjakter B616 Skal ikke benyttes B617 Skal ikke benyttes B618 Skal ikke benyttes B619 Andre prefabrikkerte rom B62 Person- og varetransport B621 Heiser B622 Rulletrapper B623 Rullebånd B624 Løftebord B625 Trappeheiser B626 Kraner B627 Fasade- og takvask B628 Skal ikke benyttes B629 Annen person- og varetransport B63 Transportanlegg for småvarer mv ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 14 av 272

15 B631 Dokument- og småvaretransportører B632 Transportanlegg for tørr og løs masse B633 Skal ikke benyttes B634 Skal ikke benyttes B635 Skal ikke benyttes B636 Skal ikke benyttes B637 Skal ikke benyttes B638 Skal ikke benyttes B639 Andre transportanlegg for småvarer mv B64 Sceneteknisk utstyr B65 Avfall og støvsuging B651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall B652 Sentralstøvsuger B653 Pneumatisk søppeltransport B654 Skal ikke benyttes B655 Skal ikke benyttes B656 Skal ikke benyttes B657 Skal ikke benyttes B658 Skal ikke benyttes B659 Andre installasjoner for avfall og støvsuging B66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet B67 Løs spesialutrustning for virksomhet B68 Skal ikke benyttes B69 Andre tekniske installasjoner B7 Utendørs B70 Utendørs, generelt B71 Bearbeidet terreng B711 Grovplanert terreng B712 Drenering B713 Forsterket grunn B714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner B715 Skal ikke benyttes B716 Skal ikke benyttes B717 Skal ikke benyttes B718 Skal ikke benyttes B719 Annen terrengbearbeiding B72 Utendørs konstruksjoner B721 Støttemurer og andre murer B722 Trapper og ramper i terreng B723 Frittstående skjermtak, leskur mv B724 Svømmebassenger mv B725 Gjerder, porter og bommer B726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner B727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner B728 Skal ikke benyttes B729 Andre utendørs konstruksjoner B73 Utendørs VVS B731 Utendørs VA B732 Utendørs varme B733 Utendørs brannslokking B734 Utendørs gassinstallasjoner B735 Utendørs kjøling for idrettsbaner B736 Utendørs luftbehandlingsanlegg B737 Utendørs forsyning for termisk energi B738 Utendørs fontener og springvann B739 Andre utendørs røranlegg B74 Utendørs elkraft B741 Skal ikke benyttes ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 15 av 272

16 B742 Utendørs høyspent forsyning B743 Utendørs lavspent forsyning B744 Utendørs lys B745 Utendørs elvarme B746 Utendørs reservekraft B747 Skal ikke benyttes B748 Skal ikke benyttes B749 Andre installasjoner for utendørs elkraft B75 Utendørs tele og automatisering B76 Veier og plasser B761 Veier B762 Plasser B763 Skilter B764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv B765 Skal ikke benyttes B766 Skal ikke benyttes B767 Skal ikke benyttes B768 Skal ikke benyttes B769 Andre veier og plasser B77 Parker og hager B771 Gressarealer B772 Beplantning B773 Utstyr (benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning mv.) B774 Skal ikke benyttes B775 Skal ikke benyttes B776 Skal ikke benyttes B777 Skal ikke benyttes B778 Skal ikke benyttes B779 Andre deler for parker og hager B78 Utendørs infrastruktur B781 Skal ikke benyttes B782 Skal ikke benyttes B783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme 269 B784 Tilknytning til eksterne elkraftnett B785 Tilknytning til eksterne telenett B786 Skal ikke benyttes B787 Skal ikke benyttes B788 Skal ikke benyttes B789 Andre deler for utendørs infrastruktur B79 Andre utendørs anlegg B9 Inventar og kunst B91 Inventar B97 Kunstnerisk utsmykning B971 Materialvalg, sikring av kunsten B972 Utforming, sikring av bruker B973 Sikring av utsmykning i byggeperioden ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 16 av 272

17 1 Bruk av boka Overordnet innføring av bøkene ligger beskrevet i Felles kravspesifikasjon Overordnede krav. Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Omsorgsboliger inneholder virksomhetskrav gitt i kapittel 3 og tekniske krav gitt i kapittel 4. Virksomhetskravene beskriver de nødvendige kravene for at virksomheten i bygget skal kunne drives optimalt. Byggeier stiller de tekniske kravene som er nødvendig for at forvaltning, drift og vedlikehold av bygget skal fungere optimalt. Kravene i denne kravspesifikasjonen gjelder etter kravene i Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Overordnede krav samt Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Miljø og livssykluskostnader. Kravene i denne kravspesifikasjonen gjelder etter kravene i Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Overordnede krav samt Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Miljø og livssykluskostnader. Kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. er bygget opp etter Bygningsdelstabellen for 2009 (NS3451). For de bygningsdelene som iht. bygningsdelstabellen er markert med skal ikke benyttes, skal ikke benyttes. For de bygningsdelene som ikke er aktuelle for barnehager er disse angitt med Ikke aktuelt under den enkelte bygningsdel. Kravene i kravspesifikasjonene kan fravikes i egen fraviksprosess der dette er vurdert, godt begrunnet og godkjent. B står for bygningstabell og V står for virksomhetskrav. 1.1 Revisjoner Dato: Endring: sign ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 17 av 272

18

19 2 Virksomhetskrav En omsorgsbolig består av: Botilbudet generelt (kapittel V1) Botilbud for den enkelte brukergruppe (kapittel V2 V9) Støtteareal for botilbudene (kapittel V10) Personalareal for botilbudene (kapittel V11) Teknisk areal for botilbudene (kapittel V12) Fellesareal for botilbudene (kapittel V13) Uteareal for botilbudene (kapittel V14) Serviceareal, spesialareal for botilbudene (kapittel V15) I tillegg har Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester utarbeidet en Funksjonell kravspesifikasjon for Omsorg+ bygg gitt i kapittel V16. Hvis det forekommer dissens mellom funksjonelle krav (kapittel 1) og tekniske krav (kapittel 1), legges det mest konservative til grunn. 2.1 Brukergrupper Husbanken definerer 5 brukergrupper: 1. Botilbud for eldre a. Personer med demens b. Eldre med omfattende hjelpebehov c. Korttidsplasser ved avlastning og rehabilitering d. Lindrende enhet / hopice 2. Botilbud for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser 3. Botilbud for barn med funksjonsnedsettelser a. Barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser b. Barn med utagerende atferd 4. Botilbud for personer med rus og psykiske lidelser a. Rusavhengige b. Botilbud for personer med psykiske lidelser 5. Botilbud for utviklingshemmede Omsorgsboligene deles inn i tre standard typer som er tilpasset de ulike behovene for de 5 brukergruppene: Generell bolig Forsterket bolig Bolig spesielt tilpasset rullestolbruker Standard definisjoner I dette kapittelet er det gitt standard definisjoner for krav som stilles til de tre standard boligtypene: Generell bolig Forsterket bolig Bolig spesielt tilpasset rullestolbruker ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 19 av 272

20 Det stilles krav innenfor følgende områder: Bygningsmessige krav Brukerutstyr VVS Elektro/IKT Standard definisjoner generell bolig Bygningsmessige krav generelt rom Dør skal ha fri åpningsbredde på minimum 1,2 m og kunne åpnes ved liten åpningskraft (under 2 kg). Terskelhøyde maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset. Dør skal ha slagretning ut fra aktuelt rom (rømningsretning) med 500 mm fri sideplass ved låskant på hengselside og 300 mm på karmside, målt fra lysåpning. Alle dører skal ha sparkeplate i hele dørbladets bredde. På gulv legges lavemitterende banebelegg med 100 mm oppbrett mot vegg. Vegger settes opp med 15 mm kryssfiner og et lag 13 mm gips robust. Sparkeplate eller brystning monteres på spesielt utsatte vegger og dører. Det monteres fast vandalsikker himling i tak. Ikke nedhengt systemhimling. Bygningsmessige krav generelt rom med dagslys Krav for generelt rom gjelder og i tillegg gjelder følgende krav: Rommet skal ha vindu med dagslys og utsyn til uteareal. Alle vinduer skal ha blendingsmulighet og hvert rom skal ha minimum 1 åpningsbart vindu. Åpningsbart vindu skal være innadslående og skal maksimalt kunne åpnes i luftestilling av hensyn til personsikkerhet. Vinduer må kunne åpnes ved liten åpningskraft. Vindusflater skal ikke gå fra gulv til tak. Vinduer skal utføres med brystning for å hindre personskader og hærverk. I forsterket bolig skal vinduer utføres eventuelt med særskilt sikring med rekkverk for å hindre personskader og hærverk. Rullestolbrukere må kunne betjene vinduet og se ut fra vinduet i sittende stilling. Skinne for oppheng av gardiner festes i tak foran vindu. Eventuell solavskjerming skal monteres utvendig av hensyn til hærverk. Bygningsmessige krav generelt rom i støtteareal På gulv legges lavemitterende banebelegg med 100 mm oppbrett mot vegg. Vegger settes opp med 15 mm kryssfiner og et lag 13 mm gips robust. Nedhengt systemhimling med lette plater eventuelt fast himling der dette er hensiktsmessig. Bygningsmessige krav våtrom Våtrom utføres i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm. Gulv utføres med vinyl med tilstrekkelig fall til hovedsluk og hjelpesluk i dusj, i de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann regelmessig, jfr. TEK. I omsorgsboliger omfatter dette hele gulvflaten. Vegger kles med overflatebehandlede og fuktbestandige plater for våtrom. Vegger mellom 2 våtrom utføres i lettklinker eller betong. Vegger mellom våtrom og øvrige rom utføres med stålstenderverk og 2 lag gips på våtromsside. Det henvises i tillegg til kapittel B24 Innervegger og underkapittel våtrom Brukerutstyr kjøkken i boenhet Utførelse tilsvarende som for kjøkken i fellesrom. Det skal settes av plass til leveranse av kjøkken tilsvarende beskrivelsen under. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 20 av 272

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 Forord Oslo kommune stiller,

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer