Avløps-løsninger for hytter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avløps-løsninger for hytter"

Transkript

1 Avløps-løsninger for hytter Alle norske kommuner har restriksjoner for utslipp av avløpsvann fra hytter. Vera Miljø tilbyr løsninger som imøtekommer kommunenes krav. Våre løsninger krever ingen kommunal tilknytning og gir deg vannkomfort som hjemme.

2 Avløps-løsninger for - bad, kjøkken, vanntoalett Mange hytteeiere har installert fantasifulle systemer for å få vannet inn i hytta, men det er kun det å bære vannet inn i bøtter som gjør at man pr. definisjon ikke har innlagt vann. En del kommuner har til og med begrensninger på hvor stor en innvendig beholder med bruksvann kan være. Innlagt vann krever søknad til kommunen. Hvorfor rense gråvann? Avløpsvannet inneholder næringsstoffer som fosfor og nitrogen som ikke må slippes rett ut i naturen fordi dette blant annet fører til algevekst i elver og vassdrag. Avløpsvannet inneholder også partikler med organisk stoff som heller ikke må slippes direkte ut i naturen. Derfor er alle kommuner strenge med å tillate hytter å ha innlagt vann. Alle som ønsker innlagt vann på hytta må søke om utslippstillatelse og kommunen vil da stille krav til renseløsning for dette. Nye retningslinjer For å hjelpe kommunene med å vurdere hvilke krav som skal stilles til et renseanlegg er det laget anbefalinger fra sentralt hold. Denne stiftelsen heter VA-Miljøblad som er grunnlagt av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk VA-verkforening (NORVAR). VA-Miljøblad nr omfatter temaet rensing av gråvann. Vera Compact-biologiske filtre for gråvann De produktene som er omfattet i dette kapitlet har tatt utgangspunkt i de anbefalingene som er gitt i VA Miljøblad nr. 60. Produktene er testet av nøytrale laboratorier og testinstitusjoner og det foreligger dokumentasjon for at produktene tilfredsstiller kravene. Det vil derfor være enklere for den enkelte kommune å gi utslippstillatelse når søknaden innebefatter et av renseanleggene som er beskrevet på de neste sidene. Prinsippet bak Vera Compact F1 og F2, S1 og S2 er alle gjennomtestet og prøvet over flere år. Normalt vil det være kurant å få utslippstillatelse når et av disse velges. Vera Compact er et resultat av et samarbeidsprosjekt med Jordforsk ved Norges Landbrukshøyskole (NLH). Dette er Norges ledende kompetansesenter innen naturbasert avløpsrensing. Prinsippet er uttestet og dokumentert ved NLH, bl.a. gjennom et større offentlig forskningsprogram for naturbasert avløpsteknologi ( ). Et omfattende testprogram utført av Interconsult ASA dokumenterer høye rensegrader på organisk stoff, fosfor og nitrogen. Kombinasjonen av gråvannsanlegget og avløpsfritt klosett (biodo eller samletank) gir en rensegrad på hele 98% for organisk stoff og fosfor og 93% for nitrogen. Renseanleggene bruker ingen form for kjemikalier. Godkjenning i kommunene De fleste kommuner som har studert vår løsning har uttrykt seg positivt til Vera Compact. Vi tror derfor at en søknad om utslippstillatelse for gråvann kan være enkel å få gjennomslag for. Bakgrunnen for dette er at renseresultatene for Vera Compact tilfredsstiller kravene som er gitt i retningslinjene. Imidlertid må alle søke kommunen om utslippstillatelse før anlegget installeres. Definisjoner: Gråvann - avløpsvann fra dusj, bad, vask og kjøkken Svartvann - avløpsvann fra vanntoalett. Enten alene eller i kombinasjon med gråvann Innlagt vann - vann som er ført inn gjennom vegg via rør eller slange 2

3 hytter Vera Compact F1 Gråvann fra 1 hytte Ingen slamsugebil Kun en beholder Gunstig pris side 4 Vera Compact F2 Gråvann fra 2 hytter Ingen slamsugebil Lav pris pr. hytte side 6 Vera Compact S1 Gråvann fra 1 hytte Tømmes av slamsugebil side 7 Vera Compact S2 Gråvann fra 2 hytter Tømmes med slamsugebil Lav pris pr. hytte side 8 VA-Miljøblad nr omfatter temaet rensing av gråvann. Du finner dette på internett: Miniflush vanntoalett og samletank i glassfiber Lavtspylende vanntoalett side 10 Miniflush vanntoalett og samletank i polyetylen Lavtspylende vanntoalett side 11 3

4 Vera Compact F1 Gråvann fra 1 hytte Ingen slamsugebil Kun en beholder Gunstig pris Dette gråvanns-renseanlegget er laget for én hytte og all rensing foregår på egen grunn. Det som kommer ut av renseanlegget er rent kan slippes rett ut i naturen. Hytta di vil da få en vannkomfort lik den du er vant til hjemme. Det er ingen forutsetning at du har vei frem til hytta, fordi renseanlegget ikke krever slamsugebil. Du behøver heller ikke ha tilgang til 230V strøm fordi anlegget også kan drives med 12V. Tilfredsstiller kravene i henhold til VA-Miljøblad nr. 60. Nyhet! Patentsøkt En kompakt nyhet Nyheten i denne konstruksjonen er at vi har samlet alle funksjoner i en kum. Dette gjør installasjon og vedlikehold enkel samtidig som prisen blir meget gunstig. Ideen bak Vera Compact F1 er å tilby et komplett renseanlegg for gråvann som helt eller delvis kan graves ned, eventuelt installeres over jord. Ved plassering over jord må man huske på å sikre mot frost. Anlegget er uavhengig av kvaliteten på jordsmonnet rundt hytta fordi det normalt ikke er behov for ytterligere rensing av avløpsvannet. Fra renseanlegget ledes vannet til stedlige masser, myr, vassdrag eller innsjø/sjø eller annen egnet resipient. Slik virker Vera Compact F1 Tallene referer til illustrasjonen på høyre side. 1. Fra hytta føres avløpsrøret Ø75mm til innløpet på tanken (15 cm fra toppen av beholderkanten, til senter av røret, lokket ikke medregnet). Innløpsrøret kan være et standard Ø75mm rør eller et isolert rør med integrert varmekabel. 2. Avløpsvannet ledes på denne måten til en filterpose (slamfilter) som er montert i en kassett på ca. 30 liter i sentrum av beholderen. I filterposen holdes smuss og slam tilbake og det filtrerte vannet renner videre ned i pumpekummen. Slammet som samler seg i posen tømmes ca. 1 gang pr. år. Det følger med 5 ekstra sett med slamposer. Tømmingen foregår ved et enkelt håndgrep. Filterposeanlegget er konstruert i henhold til retningslinjene gitt i VA-Miljøblad nr I pumpekummen er det montert en pumpe som starter automatisk ved et gitt vannivå. 4. Pumpen kan leveres som 230V eller 12V modell. 230V pumpen krever 600W (10 amp. sikring), mens 12V pumpen krever 235W og bør utstyres med en sikring på 25A. 230V pumpen er neddykket med egen nivåbryter, mens 12V pumpen er tørroppstillt og har ekstern nivåbryter. 5. Dersom pumpen skulle svikte, vil nivåvarsleren gi signal om dette. Føleren er montert i pumpekummen og signalenheten plassert i hytta. Kan leveres i 230V eller 12V utførelse, avhengig av hvilket anlegg som bestilles. 10 m kabel medfølger. 6. Koblingsboks for pumpe er montert øverst i pumpekummen. 7. Pumpa trykker vannet igjennom en dryppslange som er festet til lokkets underside. Dette sikrer god utnyttelse av hele filtervolumet fordi vannet blir jevnt fordelt over hele filteroverflaten. Dryppslangen er forsynt med hull for hver 30 cm og er konstruert slik at hvert drypphull gir en konstant vannmengde uavhengig av avstanden fra pumpen. 8. Filtermassen/biofilteret består av 3 ulike fraksjoner av spesialprodusert Leca-masse. Den har til oppgave å rense avløpsvannet for organisk stoff, smittestoff (bakterier), fosfor og nitrogen. 9. I bunnen av biofilteret er det montert en drenslange hvor det rensede vannet samles opp og ledes til utløpet (Ø75 mm). Utløpet er plassert 32 cm fra bunnen av beholderen til senter av røret. 10. Utløpsvannet kan nå ledes direkte til resipient, via et Ø75 mm rør, hvilket kan være stedlige masser, myr, vassdrag eller innsjø/sjø. Dersom man ønsker å fordele avløpsvannet via 2 rør til stedlige masser, tilbyr vi en fordelingskum (se side 9). 11. Før utløpet er det montert et inspeksjonsrør, hvor det enkelt kan tas prøver av 4

5 det rensede vannet. Inspeksjonsrøret kan erstattes med et lignende rør som inneholder en UV lampe. Denne løsningen er kun aktuelt hvis det stilles ekstraordinære krav til bakteriefjerning. I såfall kan det enkelt installeres et prøvetakingsrør på avløpsrøret på utsiden av beholderen. 12. Filterkummen er produsert i glassfiberarmert polyester - et tilnærmet evigvarende materiale. Kummens øvre del er forsterket med en avstivningsribbe. Denne sikrer at formen på beholderen opprettholdes. 13. Lokket er laget av mørkegrønn polyetylen og isolert med et tykt lag polyretanskum (10-17 cm). Lokket er kuvet for at regnvann skal renne av. Lokket må ikke kjøres over. Installasjon Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Plassering Vera Compact F1 kan graves helt/delvis ned eller monteres oppå bakken. Ved nedgraving må tanken ha et 20 cm tykt lag med masser som kan komprimeres godt på alle kanter. Dette for å gi Biofilteret god støtte, både under og på siden. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact F1 - alternative leveranser Produkt Vera Compact F1 uten varmekabel Vera Compact F1 med varmekabel Vera Compact F1 med 12V pumpe Diameter beholder Høyde beholder inklusiv lokk Vekt uten Filtralite Vekt Filtralite Varenummer Vera Compact F1 - teknisk 1800 mm 1100 mm 150 kg 550 kg Fraktberegnet volum 7,5 m 3 Antall kolli 2 Pris eks. frakt Service Det er nødvendig med årlig vedlikehold og ettersyn av anlegget. Noen kommuner forlanger at dette skal gjøres ved en serviceavtale som inngås mellom hytteeier og servicefirma. Andre kommuner aksepterer at hytteeier selv forestår vedlikeholdet. Driftsog vedlikeholdanvisning følger med i leveransen , , ,- Vera Compact F1 leveres komplett med Filtralite (Leca filtermateriale). 5 stk. ekstra slamposer følger med Denne gjennomskårede tegningen viser i detalj hvordan Vera Compact F1 er konstruert. Alle funksjoner er integrert i en beholder

6 Vera Compact F2 Gråvann fra 2 hytter Ingen slamsugebil Lav pris pr. hytte Dersom to hytteeiere ønsker å samarbeide om et felles gråvannsanlegg for å redusere investeringen, kan dette være løsningen. Anlegget består av to hovedkomponenter; slamfilter og biofilter. Denne konstruksjonen benytter seg av den samme renseteknikk som er beskrevet på forrige side (Vera Compact F1). Slamfilter/pumpekum, som er det første mottaket av gråvannet, består blant annet av to 60 liters filterposer. Filterposene har til oppgave å filtrere fett og grovslam før vannet renner videre ned i pumpekummen som er plassert rett under filterposene. Hver hytte disponerer egen filterpose i den forstand at det er lagt innløp til hver filterpose. Filterposene tømmes og skiftes ca. en gang pr. år. Tilgangen til filterposene, pumpen og nivåvarsleren skjer via et hengslet, isolert lokk på toppen av slamfilteret. Avløpsvannet pumpes videre til biofilteret hvor en sprededyse sørger for at hele Lecafilteret blir tatt i bruk. Avløpet fra biofilteret er rent vann og kan ledes direkte til jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Vera Compact F2 tilfredsstiller anbefalingene gitt i VA-Miljøblad nr. 60. Funksjonsbeskrivelsen forøvrig er identisk med det som er beskrevet på forrige side fra pkt 1 til pkt 12. Det samme gjelder plassering, service og ekstrautstyr. Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact F2 - alternative leveranser Produkt Vera Compact F2 uten varmekabel Vera Compact F2 med varmekabel Vera Compact F2 med 12V pumpe Varenummer Pris eks. frakt , , ,- Vera Compact F2 - teknisk Slamfilter Høyde Bredde Dybde Vekt 1486 mm 1300 mm 720 mm 70 kg 5 stk. ekstra slamposer følger med. Biofilter Diameter Høyde Vekt Biofilter Vekt Filtralite 2400 mm 1900 mm 210 kg 1300 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 28m 3 Antall kolli 6 Tilkobling for hytte nummer to Vekt totalt 1580 kg Slamfilter/ pumpekum Biofilter Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) Illustrasjonene viser elementene som er plassert i slamfilter/- pumpekum. Filterposen er montert i beholder, nivåvarsler og pumpe i pumpekum. 2 stk. 60 liters beholdere med filterposer. 60 liter beholder gjennomskåret, med synlig filterpose Pumpe 230V (12V pumpe er tørroppstilt) Nivåvarsler 230V eller batteridrift 6

7 Vera Compact S1 Gråvann fra 1 hytte Tømmes av slamsugebil I denne løsningen inngår en 1m 3 slamavskiller med integrert pumpekum som pumper avløpsvann videre til biofilter. Tømmefrekvensen på slamavskilleren varierer fra kommune til kommune. Slamavskilleren tømmes minimum hvert 4. år. Disse to konstruksjonene gir tilsammen en fullverdig rensing av gråvannet og tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr. 60. Dette innebærer at avløpsvannet etter rensing er rent og kan slippes direkte ut i jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Slamavskilleren er produsert iht anbefalingene som er gitt i VA-Miljøblad nr. 48 med tillegg av at det er installert en pumpekum i slamavskilleren. Se forøvrig detaljer vedrørende renseeffekt og funksjon beskrevet på side 4-5 (Vera Compact F1) Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Biofilter Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) Slamavskiller Vera Compact S1 - alternative leveranser Produkt Vera Compact S1 med 230V pumpe Varenummer Pris eks. frakt Slamavskiller (med pumpekum og nivåvarsler) gjennomskåret Vera Compact S1 med 12V pumpe Vera Compact S1 - teknisk Slamavskiller Diameter Høyde Vekt Innløp 1200 mm 1550 mm 80 kg Ø75 mm Biofilter Diameter Høyde Vekt Vekt Filtralite 1600 mm 1000 mm 100 kg 550 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 12m 3 Antall kolli 3 Vekt totalt 730 kg 7

8 Vera Compact S2 Gråvann fra 2 hytter evt. 1 bolig Tømmes med slamsugebil Lav pris pr. hytte Denne løsningen er velegnet dersom to hytteeiere ønsker å samarbeide om et felles renseanlegg. Alternativt kan den installeres for 1 bolig. I motsetning til det som er beskrevet under avsnittet om Vera Compact F2 er denne løsningen utstyrt med en felles slamavskiller på 2m 3 som tømmes av slamsugebil. Denne tømmingen skal skje minimum hvert 4. år. I slamavskilleren er det installert en pumpe og nivåvarsler. Pumpen pumper avløpsvannet over i biofilteret. Disse to konstruksjonene gir tilsammen en fullverdig rensing av gråvannet og tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr. 60. Slamavskilleren er produsert iht. anbefalingene som er gitt i VA-Miljøblad nr. 48. Avløpet fra biofilteret er rent vann og kan ledes direkte til jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Rensefunksjonen forøvrig er som beskrevet for Vera Compact F1 (side 4-5) Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact S2 - alternative leveranser Produkt Vera Compact S2 med 230V pumpe Vera Compact S2 med 12V pumpe Varenummer Pris eks. frakt , ,- Vera Compact S2 - teknisk Slamavskiller Diameter Lengde 1200 mm 2250 mm Halshøyde 500 mm Vekt 125 kg Innløp Ø75mm Biofilter Diameter 2400 mm Høyde 1900 mm Vekt 210 kg Vekt Filtralite 1300 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 35m 3 Antall kolli 6 Vekt totalt 1635 kg Tilkobling for hytte nummer to Biofilter Slamavskiller med pumpekum Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) 8

9 Komponenter og ekstrautstyr Frostsikring ved hjelp av varmekabel - Vera frostguard I spesielt kalde områder og ved frostutsatt plassering av rør, kan det sikres mot frost på en enkel måte ved hjelp av dette systemet. Frostguard er en selvregulerende varmekabel med strømforbruk på W pr. meter. Kabelen tiner opp frosne ledninger på ca 30. minutter. Varmekabelen er ferdig montert med 2 m ledning og jordet plugg for el-tilkobling. Dette produktet kan installeres i vannforsyningsrøret, avløpsrøret, i røret mellom slamfilter/slamavskiller og biofilter samt i selve biofilteret. Ved behov kan det også monteres i utløpet fra biofilter til resipient. Frostguard varmekabel leveres i prefabrikerte lengder fra 2 til 25 meter (se tabell). god teip. For eksempel El-teip GT-66. Isoler røret godt avhengig av frostsituasjonen. 2. Innvendig i røret. Her brukes en Y-kobling for å tre Varmekabelen innvendig i røret. Følg bruksanvisningen som følger med. Isoler røret i forhold til frostsituasjonen. Frostguard produkter Varenr. Pris Frostguard varmekabel 2 meter ,- Frostguard varmekabel 4 meter ,- Frostguard varmekabel 6 meter ,- Frostguard varmekabel 8 meter ,- Frostguard varmekabel 10 meter ,- Frostguard varmekabel 13 meter ,- Frostguard varmekabel 16 meter ,- Frostguard varmekabel 19 meter ,- Frostguard varmekabel 22 meter ,- Frostguard varmekabel 25 meter ,- Y- kobling Ø 25mm med pakkboks ,- Y- kobling Ø 32mm med pakkboks ,- Pakkboks ,- Frostguard kan installeres på to måter: 1. På utsiden av røret. Fest Varmekabelen langs røret på undersiden ved hjelp av en UV, pumpekum og fordelingskum for gråvannsanleggene Produkt Varenummer Beskrivelse Pris UV-enhet til F1 og S Dreper eventuelle bakterier. Monteres til utløpsrøret, innvendig i biofilteret. Erstatter pkt nr. 11 side 4 (Vera Compact F1) 7.900,- UV-kum Ø: 600mm H: 1000mm Dreper eventuelle bakterier. Kobles til avløpsrøret etter biofilter. Passer til 1-hytteanleggene (F1, S1) 9.800,- UV-kum Ø: 600mm H: 2000mm Dreper eventuelle bakterier. Kobles til avløpsrøret etter biofilter. Passer til 2-hytteanleggene (F2, S2) ,- Pumpekum 230V Ø: 600mm H: 1000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 12V Ø: 600mm H: 1000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 230V Ø: 600mm H: 2000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 12V Ø: 600mm H: 2000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Fordelingskum Ø: 600mm H: 1000mm Ett innløp (fra biofilter) og to utløp for å fordele avløpsvannet i to retninger ,- Isolasjonsplate til pumpekum/uv-kum og fordelingskum Sikrer mot frost. Tykkelse 50 mm. Leveres med festebraketter for montering under lokket. 350,- Ekstra slamposer Forbruk ca. 1 pose pr. år Produkt Slamposesett 5 stk. til Vera Compact F1 Varenummer Pris Slamposesett 5 stk. til Vera Compact F ,- 650,- Slamposesett 5 stk. til Vera Compact Mini ,- 9

10 Vannbesparende toalett - Miniflush 1 liter vann pr. spyling Sjelden tømming Dette unike porselenstoalettet bruker kun 1 liter vann pr. spyling, har et elegant design og er utstyrt med et toalettsete i massiv hardplast. Sammenlignet med et vanlig vanntoalett vil tømming av samletanken her bli 3 ganger sjeldnere. Når vi samtidig vet at en tømming av en 3000 liters tank ofte koster 2000 kroner, sier det seg selv at det her er mye å tjene, både økonomisk og miljømessig. Installasjon Avløpsrøret fra Miniflush med dimensjon Ø110 mm skal legges med et fall på minst 1:50 dvs, 20mm pr. meter. Avstanden mellom toalettstolen og tanken skal ikke overstige 20 meter. Økonomi - Miniflush På en hytte med 4 personer vil man med et normalt toalett (4 ltr.) skylle ut 5000 liter etter 60 døgn. Med Miniflush vil man kun skylle ut 1500 liter etter 60 døgn. I dette eksemplet kan du ved å bruke Miniflush spare 2.300,- pr. år i tømmeutgifter. Miljøaspekt - Miniflush Miniflush gir også en miljøgevinst på grunn av det lave vannforbruket. Transport av avfall reduseres til over 1/3 samtidig som kommunens deponi/renseanlegg blir vesentlig mindre belastet. Vann er dessuten ofte en knapphetsfaktor på hytter. Vekt 23 kg kr 5.950,- Varenummer: (bredde 370) Nedgravbare samletanker i glassfiber Våre samletanker er produsert i glassfiberarmert polyester. De er tilnærmet evigvarende forutsatt at installasjonsanvisningen ved nedgraving følges. Installasjonen skal foretas av autorisert rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat som samtidig anbefaler hvordan avluftingen av tanken skal gjøres. Vi anbefaler at det velges en samletank på 3000 liter eller 6000 liter. Tanker med mindre og større volum kan leveres på forespørsel. Tanken kan utstyres med nivåvarsler på 230V eller med batteridrift. Sensoren plasseres i tankhalsen og selve varslingsenheten i hytta. Denne viser når det er behov for tømming av tanken. Volum Pris eks. frakt 3000 liter 6000 liter 9.700, ,- Varenr. Diameter Lengde Høyde inkl. hals Høyde senter innløp Vekt kg mm 1600 mm 3080 mm 3300 mm 1900 mm 2300 mm 1300 mm 1700 mm Utførelse Liggende Liggende Illustrasjonen viser Miniflush kombinert med 3000 liter GUP tank 10

11 Overjords-samletank i polyetylen Denne tanken er på 2100 liter. Tankens utforming gjør den egnet til plassering under hytte/terasse. Tanken kan graves halvveis ned hvis det er behov for det. Installasjonen skal foretas av autorisert rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat som samtidig anbefaler hvordan avluftingen av tanken skal gjøres. Dersom denne tanken kombineres med Miniflush, vil en familie på 4 personer bruke toalettet i ca. 80 døgn før tanken er full. Dette tilsvarer ca 1 års normalt hyttebruk. Tanken kan utstyres med en 230V eller batteridrevet nivåvarsler. Sensoren plasseres i tanken, hvor det er plassert anslutning for denne. Selve varslingsenheten plasseres i hytta og gir signal når det er behov for tømming av tanken Pris: 9.800,- eks frakt Varenr: Materiale: Polyetylen, mørk grønn Lokk, diameter: 150 mm Vekt: 70 kg 2750 Anslutning: 110 mm Vekt: 70 kg Ekstrautstyr ved frostfare: Varmekabel 4 m, varenr , pris 2500,- 850 Illustrasjonen viser Miniflush i kombinasjon med 2100 liter polyetylentank og Hyttepumpe Maxi kr 9.800,- Varenummer: Pumpekum Pumpekum for kloakk med nivåalarm Brukes som mellomstasjon mellom vanntoalett og tett tank der hvor naturlig fall ikke er mulig. Pumpekummen er utstyrt med nivåalarm som varsler dersom pumpen skulle svikte. H: 735 mm B: 555 mm D: 850 mm Vekt 36 kg, innløp Ø110/Ø50 mm, utløpsrør 2, utlufting Ø50 mm. Kabelgjennomføring. kr ,- Varenummer: Vera Hyttepumpe Maxi Denne pumpen er av meget høy kvalitet. Stillegående og enkel å installere. Produseres av en av verdens ledende pumpeprodusenter. Ved hjelp av denne pumpen kan du enkelt skaffe deg din egen vannforsyning til hytta. Pumpen kan forsyne vanntoalettet, dusjen, kjøkkenet og alle vannforbrukende apparater. Pumpen passer godt til Miniflush, fordi den gir tilstrekkelig trykk, inntil 4,7 bar (kg). Dersom du har en vannkilde. F.eks vanncisterne, brønn, elv eller innsjø, vil det være en enkel sak for alle hytter å skaffe seg innlagt vann ved hjelp av denne pumpen. Den takler inntil 8 meters sugehøyde (vertikal retning). Pumpen er selvsugende, den er utstyrt med jordet stikkontakt og har en motor på 600W som krever 10A sikring. Pumpehuset er laget i rustfritt stål. På det meste kan pumpen gi 4000 liter vann pr. time. Sugeledningen bør være 32 eller 40mm utvendig diameter. Høyde: 546 mm, bredde: 255 mm Pumpen vises på illustrasjonen over (rød). kr 1990,- Varenummer:

12 Tron Jensen Design Trykk: Nordby Grafisk AS Vera Miljø AS Veløyveien 17, Pb. 2036, 3239 Sandefjord Telefon: Ordretelefon: Fax: e-post: Internett: Forhandlerliste: Kontakt Vera Miljø

hyttetorget Solar Duo Polar Hyttedusj Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett Aqua Green Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! Innredning og utstyr

hyttetorget Solar Duo Polar Hyttedusj Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett Aqua Green Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! Innredning og utstyr 2015 Gratis! hyttetorget Innredning og utstyr Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! side 7 Solar Duo Strømproduksjon og ventilasjon fra samme solpanel side 122 Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER Konstruert våtmark med forfilter Kontruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak

Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak Tlf. 33 42 01 00 post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no Aqua Green vannbesparende toalettstol Toalettstolen bruker svært lite spylevann

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

Alt du trenger til den vann- og strømløse hytta

Alt du trenger til den vann- og strømløse hytta Alt du trenger til den vann- og strømløse hytta Katalog 2014 Velkommen til Hyttebua -alt du trenger til den vann- og strømløse hytta Hyttebua AS har som overordnet målsetting å etablere seg som en seriøs

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer