Avløps-løsninger for hytter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avløps-løsninger for hytter"

Transkript

1 Avløps-løsninger for hytter Alle norske kommuner har restriksjoner for utslipp av avløpsvann fra hytter. Vera Miljø tilbyr løsninger som imøtekommer kommunenes krav. Våre løsninger krever ingen kommunal tilknytning og gir deg vannkomfort som hjemme.

2 Avløps-løsninger for - bad, kjøkken, vanntoalett Mange hytteeiere har installert fantasifulle systemer for å få vannet inn i hytta, men det er kun det å bære vannet inn i bøtter som gjør at man pr. definisjon ikke har innlagt vann. En del kommuner har til og med begrensninger på hvor stor en innvendig beholder med bruksvann kan være. Innlagt vann krever søknad til kommunen. Hvorfor rense gråvann? Avløpsvannet inneholder næringsstoffer som fosfor og nitrogen som ikke må slippes rett ut i naturen fordi dette blant annet fører til algevekst i elver og vassdrag. Avløpsvannet inneholder også partikler med organisk stoff som heller ikke må slippes direkte ut i naturen. Derfor er alle kommuner strenge med å tillate hytter å ha innlagt vann. Alle som ønsker innlagt vann på hytta må søke om utslippstillatelse og kommunen vil da stille krav til renseløsning for dette. Nye retningslinjer For å hjelpe kommunene med å vurdere hvilke krav som skal stilles til et renseanlegg er det laget anbefalinger fra sentralt hold. Denne stiftelsen heter VA-Miljøblad som er grunnlagt av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk VA-verkforening (NORVAR). VA-Miljøblad nr omfatter temaet rensing av gråvann. Vera Compact-biologiske filtre for gråvann De produktene som er omfattet i dette kapitlet har tatt utgangspunkt i de anbefalingene som er gitt i VA Miljøblad nr. 60. Produktene er testet av nøytrale laboratorier og testinstitusjoner og det foreligger dokumentasjon for at produktene tilfredsstiller kravene. Det vil derfor være enklere for den enkelte kommune å gi utslippstillatelse når søknaden innebefatter et av renseanleggene som er beskrevet på de neste sidene. Prinsippet bak Vera Compact F1 og F2, S1 og S2 er alle gjennomtestet og prøvet over flere år. Normalt vil det være kurant å få utslippstillatelse når et av disse velges. Vera Compact er et resultat av et samarbeidsprosjekt med Jordforsk ved Norges Landbrukshøyskole (NLH). Dette er Norges ledende kompetansesenter innen naturbasert avløpsrensing. Prinsippet er uttestet og dokumentert ved NLH, bl.a. gjennom et større offentlig forskningsprogram for naturbasert avløpsteknologi ( ). Et omfattende testprogram utført av Interconsult ASA dokumenterer høye rensegrader på organisk stoff, fosfor og nitrogen. Kombinasjonen av gråvannsanlegget og avløpsfritt klosett (biodo eller samletank) gir en rensegrad på hele 98% for organisk stoff og fosfor og 93% for nitrogen. Renseanleggene bruker ingen form for kjemikalier. Godkjenning i kommunene De fleste kommuner som har studert vår løsning har uttrykt seg positivt til Vera Compact. Vi tror derfor at en søknad om utslippstillatelse for gråvann kan være enkel å få gjennomslag for. Bakgrunnen for dette er at renseresultatene for Vera Compact tilfredsstiller kravene som er gitt i retningslinjene. Imidlertid må alle søke kommunen om utslippstillatelse før anlegget installeres. Definisjoner: Gråvann - avløpsvann fra dusj, bad, vask og kjøkken Svartvann - avløpsvann fra vanntoalett. Enten alene eller i kombinasjon med gråvann Innlagt vann - vann som er ført inn gjennom vegg via rør eller slange 2

3 hytter Vera Compact F1 Gråvann fra 1 hytte Ingen slamsugebil Kun en beholder Gunstig pris side 4 Vera Compact F2 Gråvann fra 2 hytter Ingen slamsugebil Lav pris pr. hytte side 6 Vera Compact S1 Gråvann fra 1 hytte Tømmes av slamsugebil side 7 Vera Compact S2 Gråvann fra 2 hytter Tømmes med slamsugebil Lav pris pr. hytte side 8 VA-Miljøblad nr omfatter temaet rensing av gråvann. Du finner dette på internett: Miniflush vanntoalett og samletank i glassfiber Lavtspylende vanntoalett side 10 Miniflush vanntoalett og samletank i polyetylen Lavtspylende vanntoalett side 11 3

4 Vera Compact F1 Gråvann fra 1 hytte Ingen slamsugebil Kun en beholder Gunstig pris Dette gråvanns-renseanlegget er laget for én hytte og all rensing foregår på egen grunn. Det som kommer ut av renseanlegget er rent kan slippes rett ut i naturen. Hytta di vil da få en vannkomfort lik den du er vant til hjemme. Det er ingen forutsetning at du har vei frem til hytta, fordi renseanlegget ikke krever slamsugebil. Du behøver heller ikke ha tilgang til 230V strøm fordi anlegget også kan drives med 12V. Tilfredsstiller kravene i henhold til VA-Miljøblad nr. 60. Nyhet! Patentsøkt En kompakt nyhet Nyheten i denne konstruksjonen er at vi har samlet alle funksjoner i en kum. Dette gjør installasjon og vedlikehold enkel samtidig som prisen blir meget gunstig. Ideen bak Vera Compact F1 er å tilby et komplett renseanlegg for gråvann som helt eller delvis kan graves ned, eventuelt installeres over jord. Ved plassering over jord må man huske på å sikre mot frost. Anlegget er uavhengig av kvaliteten på jordsmonnet rundt hytta fordi det normalt ikke er behov for ytterligere rensing av avløpsvannet. Fra renseanlegget ledes vannet til stedlige masser, myr, vassdrag eller innsjø/sjø eller annen egnet resipient. Slik virker Vera Compact F1 Tallene referer til illustrasjonen på høyre side. 1. Fra hytta føres avløpsrøret Ø75mm til innløpet på tanken (15 cm fra toppen av beholderkanten, til senter av røret, lokket ikke medregnet). Innløpsrøret kan være et standard Ø75mm rør eller et isolert rør med integrert varmekabel. 2. Avløpsvannet ledes på denne måten til en filterpose (slamfilter) som er montert i en kassett på ca. 30 liter i sentrum av beholderen. I filterposen holdes smuss og slam tilbake og det filtrerte vannet renner videre ned i pumpekummen. Slammet som samler seg i posen tømmes ca. 1 gang pr. år. Det følger med 5 ekstra sett med slamposer. Tømmingen foregår ved et enkelt håndgrep. Filterposeanlegget er konstruert i henhold til retningslinjene gitt i VA-Miljøblad nr I pumpekummen er det montert en pumpe som starter automatisk ved et gitt vannivå. 4. Pumpen kan leveres som 230V eller 12V modell. 230V pumpen krever 600W (10 amp. sikring), mens 12V pumpen krever 235W og bør utstyres med en sikring på 25A. 230V pumpen er neddykket med egen nivåbryter, mens 12V pumpen er tørroppstillt og har ekstern nivåbryter. 5. Dersom pumpen skulle svikte, vil nivåvarsleren gi signal om dette. Føleren er montert i pumpekummen og signalenheten plassert i hytta. Kan leveres i 230V eller 12V utførelse, avhengig av hvilket anlegg som bestilles. 10 m kabel medfølger. 6. Koblingsboks for pumpe er montert øverst i pumpekummen. 7. Pumpa trykker vannet igjennom en dryppslange som er festet til lokkets underside. Dette sikrer god utnyttelse av hele filtervolumet fordi vannet blir jevnt fordelt over hele filteroverflaten. Dryppslangen er forsynt med hull for hver 30 cm og er konstruert slik at hvert drypphull gir en konstant vannmengde uavhengig av avstanden fra pumpen. 8. Filtermassen/biofilteret består av 3 ulike fraksjoner av spesialprodusert Leca-masse. Den har til oppgave å rense avløpsvannet for organisk stoff, smittestoff (bakterier), fosfor og nitrogen. 9. I bunnen av biofilteret er det montert en drenslange hvor det rensede vannet samles opp og ledes til utløpet (Ø75 mm). Utløpet er plassert 32 cm fra bunnen av beholderen til senter av røret. 10. Utløpsvannet kan nå ledes direkte til resipient, via et Ø75 mm rør, hvilket kan være stedlige masser, myr, vassdrag eller innsjø/sjø. Dersom man ønsker å fordele avløpsvannet via 2 rør til stedlige masser, tilbyr vi en fordelingskum (se side 9). 11. Før utløpet er det montert et inspeksjonsrør, hvor det enkelt kan tas prøver av 4

5 det rensede vannet. Inspeksjonsrøret kan erstattes med et lignende rør som inneholder en UV lampe. Denne løsningen er kun aktuelt hvis det stilles ekstraordinære krav til bakteriefjerning. I såfall kan det enkelt installeres et prøvetakingsrør på avløpsrøret på utsiden av beholderen. 12. Filterkummen er produsert i glassfiberarmert polyester - et tilnærmet evigvarende materiale. Kummens øvre del er forsterket med en avstivningsribbe. Denne sikrer at formen på beholderen opprettholdes. 13. Lokket er laget av mørkegrønn polyetylen og isolert med et tykt lag polyretanskum (10-17 cm). Lokket er kuvet for at regnvann skal renne av. Lokket må ikke kjøres over. Installasjon Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Plassering Vera Compact F1 kan graves helt/delvis ned eller monteres oppå bakken. Ved nedgraving må tanken ha et 20 cm tykt lag med masser som kan komprimeres godt på alle kanter. Dette for å gi Biofilteret god støtte, både under og på siden. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact F1 - alternative leveranser Produkt Vera Compact F1 uten varmekabel Vera Compact F1 med varmekabel Vera Compact F1 med 12V pumpe Diameter beholder Høyde beholder inklusiv lokk Vekt uten Filtralite Vekt Filtralite Varenummer Vera Compact F1 - teknisk 1800 mm 1100 mm 150 kg 550 kg Fraktberegnet volum 7,5 m 3 Antall kolli 2 Pris eks. frakt Service Det er nødvendig med årlig vedlikehold og ettersyn av anlegget. Noen kommuner forlanger at dette skal gjøres ved en serviceavtale som inngås mellom hytteeier og servicefirma. Andre kommuner aksepterer at hytteeier selv forestår vedlikeholdet. Driftsog vedlikeholdanvisning følger med i leveransen , , ,- Vera Compact F1 leveres komplett med Filtralite (Leca filtermateriale). 5 stk. ekstra slamposer følger med Denne gjennomskårede tegningen viser i detalj hvordan Vera Compact F1 er konstruert. Alle funksjoner er integrert i en beholder

6 Vera Compact F2 Gråvann fra 2 hytter Ingen slamsugebil Lav pris pr. hytte Dersom to hytteeiere ønsker å samarbeide om et felles gråvannsanlegg for å redusere investeringen, kan dette være løsningen. Anlegget består av to hovedkomponenter; slamfilter og biofilter. Denne konstruksjonen benytter seg av den samme renseteknikk som er beskrevet på forrige side (Vera Compact F1). Slamfilter/pumpekum, som er det første mottaket av gråvannet, består blant annet av to 60 liters filterposer. Filterposene har til oppgave å filtrere fett og grovslam før vannet renner videre ned i pumpekummen som er plassert rett under filterposene. Hver hytte disponerer egen filterpose i den forstand at det er lagt innløp til hver filterpose. Filterposene tømmes og skiftes ca. en gang pr. år. Tilgangen til filterposene, pumpen og nivåvarsleren skjer via et hengslet, isolert lokk på toppen av slamfilteret. Avløpsvannet pumpes videre til biofilteret hvor en sprededyse sørger for at hele Lecafilteret blir tatt i bruk. Avløpet fra biofilteret er rent vann og kan ledes direkte til jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Vera Compact F2 tilfredsstiller anbefalingene gitt i VA-Miljøblad nr. 60. Funksjonsbeskrivelsen forøvrig er identisk med det som er beskrevet på forrige side fra pkt 1 til pkt 12. Det samme gjelder plassering, service og ekstrautstyr. Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact F2 - alternative leveranser Produkt Vera Compact F2 uten varmekabel Vera Compact F2 med varmekabel Vera Compact F2 med 12V pumpe Varenummer Pris eks. frakt , , ,- Vera Compact F2 - teknisk Slamfilter Høyde Bredde Dybde Vekt 1486 mm 1300 mm 720 mm 70 kg 5 stk. ekstra slamposer følger med. Biofilter Diameter Høyde Vekt Biofilter Vekt Filtralite 2400 mm 1900 mm 210 kg 1300 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 28m 3 Antall kolli 6 Tilkobling for hytte nummer to Vekt totalt 1580 kg Slamfilter/ pumpekum Biofilter Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) Illustrasjonene viser elementene som er plassert i slamfilter/- pumpekum. Filterposen er montert i beholder, nivåvarsler og pumpe i pumpekum. 2 stk. 60 liters beholdere med filterposer. 60 liter beholder gjennomskåret, med synlig filterpose Pumpe 230V (12V pumpe er tørroppstilt) Nivåvarsler 230V eller batteridrift 6

7 Vera Compact S1 Gråvann fra 1 hytte Tømmes av slamsugebil I denne løsningen inngår en 1m 3 slamavskiller med integrert pumpekum som pumper avløpsvann videre til biofilter. Tømmefrekvensen på slamavskilleren varierer fra kommune til kommune. Slamavskilleren tømmes minimum hvert 4. år. Disse to konstruksjonene gir tilsammen en fullverdig rensing av gråvannet og tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr. 60. Dette innebærer at avløpsvannet etter rensing er rent og kan slippes direkte ut i jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Slamavskilleren er produsert iht anbefalingene som er gitt i VA-Miljøblad nr. 48 med tillegg av at det er installert en pumpekum i slamavskilleren. Se forøvrig detaljer vedrørende renseeffekt og funksjon beskrevet på side 4-5 (Vera Compact F1) Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Biofilter Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) Slamavskiller Vera Compact S1 - alternative leveranser Produkt Vera Compact S1 med 230V pumpe Varenummer Pris eks. frakt Slamavskiller (med pumpekum og nivåvarsler) gjennomskåret Vera Compact S1 med 12V pumpe Vera Compact S1 - teknisk Slamavskiller Diameter Høyde Vekt Innløp 1200 mm 1550 mm 80 kg Ø75 mm Biofilter Diameter Høyde Vekt Vekt Filtralite 1600 mm 1000 mm 100 kg 550 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 12m 3 Antall kolli 3 Vekt totalt 730 kg 7

8 Vera Compact S2 Gråvann fra 2 hytter evt. 1 bolig Tømmes med slamsugebil Lav pris pr. hytte Denne løsningen er velegnet dersom to hytteeiere ønsker å samarbeide om et felles renseanlegg. Alternativt kan den installeres for 1 bolig. I motsetning til det som er beskrevet under avsnittet om Vera Compact F2 er denne løsningen utstyrt med en felles slamavskiller på 2m 3 som tømmes av slamsugebil. Denne tømmingen skal skje minimum hvert 4. år. I slamavskilleren er det installert en pumpe og nivåvarsler. Pumpen pumper avløpsvannet over i biofilteret. Disse to konstruksjonene gir tilsammen en fullverdig rensing av gråvannet og tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr. 60. Slamavskilleren er produsert iht. anbefalingene som er gitt i VA-Miljøblad nr. 48. Avløpet fra biofilteret er rent vann og kan ledes direkte til jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient. Rensefunksjonen forøvrig er som beskrevet for Vera Compact F1 (side 4-5) Produktet må installeres av godkjent rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat. Kontakt Vera Miljø for oversikt over godkjente installatører. Ekstrautstyr Frostsikring, UV-behandling, pumpekum, fordelingskum se side 9. Vera Compact S2 - alternative leveranser Produkt Vera Compact S2 med 230V pumpe Vera Compact S2 med 12V pumpe Varenummer Pris eks. frakt , ,- Vera Compact S2 - teknisk Slamavskiller Diameter Lengde 1200 mm 2250 mm Halshøyde 500 mm Vekt 125 kg Innløp Ø75mm Biofilter Diameter 2400 mm Høyde 1900 mm Vekt 210 kg Vekt Filtralite 1300 kg Leveres komplett med Leca filtermateriale. Generelt Fraktberegnet volum 35m 3 Antall kolli 6 Vekt totalt 1635 kg Tilkobling for hytte nummer to Biofilter Slamavskiller med pumpekum Trykkrør Ø 25 mm (følger ikke med i leveransen) 8

9 Komponenter og ekstrautstyr Frostsikring ved hjelp av varmekabel - Vera frostguard I spesielt kalde områder og ved frostutsatt plassering av rør, kan det sikres mot frost på en enkel måte ved hjelp av dette systemet. Frostguard er en selvregulerende varmekabel med strømforbruk på W pr. meter. Kabelen tiner opp frosne ledninger på ca 30. minutter. Varmekabelen er ferdig montert med 2 m ledning og jordet plugg for el-tilkobling. Dette produktet kan installeres i vannforsyningsrøret, avløpsrøret, i røret mellom slamfilter/slamavskiller og biofilter samt i selve biofilteret. Ved behov kan det også monteres i utløpet fra biofilter til resipient. Frostguard varmekabel leveres i prefabrikerte lengder fra 2 til 25 meter (se tabell). god teip. For eksempel El-teip GT-66. Isoler røret godt avhengig av frostsituasjonen. 2. Innvendig i røret. Her brukes en Y-kobling for å tre Varmekabelen innvendig i røret. Følg bruksanvisningen som følger med. Isoler røret i forhold til frostsituasjonen. Frostguard produkter Varenr. Pris Frostguard varmekabel 2 meter ,- Frostguard varmekabel 4 meter ,- Frostguard varmekabel 6 meter ,- Frostguard varmekabel 8 meter ,- Frostguard varmekabel 10 meter ,- Frostguard varmekabel 13 meter ,- Frostguard varmekabel 16 meter ,- Frostguard varmekabel 19 meter ,- Frostguard varmekabel 22 meter ,- Frostguard varmekabel 25 meter ,- Y- kobling Ø 25mm med pakkboks ,- Y- kobling Ø 32mm med pakkboks ,- Pakkboks ,- Frostguard kan installeres på to måter: 1. På utsiden av røret. Fest Varmekabelen langs røret på undersiden ved hjelp av en UV, pumpekum og fordelingskum for gråvannsanleggene Produkt Varenummer Beskrivelse Pris UV-enhet til F1 og S Dreper eventuelle bakterier. Monteres til utløpsrøret, innvendig i biofilteret. Erstatter pkt nr. 11 side 4 (Vera Compact F1) 7.900,- UV-kum Ø: 600mm H: 1000mm Dreper eventuelle bakterier. Kobles til avløpsrøret etter biofilter. Passer til 1-hytteanleggene (F1, S1) 9.800,- UV-kum Ø: 600mm H: 2000mm Dreper eventuelle bakterier. Kobles til avløpsrøret etter biofilter. Passer til 2-hytteanleggene (F2, S2) ,- Pumpekum 230V Ø: 600mm H: 1000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 12V Ø: 600mm H: 1000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 230V Ø: 600mm H: 2000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Pumpekum 12V Ø: 600mm H: 2000mm Brukes når det er behov for å pumpe avløpsvannet til mottak/resipient. Gjelder for F1 og S ,- Fordelingskum Ø: 600mm H: 1000mm Ett innløp (fra biofilter) og to utløp for å fordele avløpsvannet i to retninger ,- Isolasjonsplate til pumpekum/uv-kum og fordelingskum Sikrer mot frost. Tykkelse 50 mm. Leveres med festebraketter for montering under lokket. 350,- Ekstra slamposer Forbruk ca. 1 pose pr. år Produkt Slamposesett 5 stk. til Vera Compact F1 Varenummer Pris Slamposesett 5 stk. til Vera Compact F ,- 650,- Slamposesett 5 stk. til Vera Compact Mini ,- 9

10 Vannbesparende toalett - Miniflush 1 liter vann pr. spyling Sjelden tømming Dette unike porselenstoalettet bruker kun 1 liter vann pr. spyling, har et elegant design og er utstyrt med et toalettsete i massiv hardplast. Sammenlignet med et vanlig vanntoalett vil tømming av samletanken her bli 3 ganger sjeldnere. Når vi samtidig vet at en tømming av en 3000 liters tank ofte koster 2000 kroner, sier det seg selv at det her er mye å tjene, både økonomisk og miljømessig. Installasjon Avløpsrøret fra Miniflush med dimensjon Ø110 mm skal legges med et fall på minst 1:50 dvs, 20mm pr. meter. Avstanden mellom toalettstolen og tanken skal ikke overstige 20 meter. Økonomi - Miniflush På en hytte med 4 personer vil man med et normalt toalett (4 ltr.) skylle ut 5000 liter etter 60 døgn. Med Miniflush vil man kun skylle ut 1500 liter etter 60 døgn. I dette eksemplet kan du ved å bruke Miniflush spare 2.300,- pr. år i tømmeutgifter. Miljøaspekt - Miniflush Miniflush gir også en miljøgevinst på grunn av det lave vannforbruket. Transport av avfall reduseres til over 1/3 samtidig som kommunens deponi/renseanlegg blir vesentlig mindre belastet. Vann er dessuten ofte en knapphetsfaktor på hytter. Vekt 23 kg kr 5.950,- Varenummer: (bredde 370) Nedgravbare samletanker i glassfiber Våre samletanker er produsert i glassfiberarmert polyester. De er tilnærmet evigvarende forutsatt at installasjonsanvisningen ved nedgraving følges. Installasjonen skal foretas av autorisert rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat som samtidig anbefaler hvordan avluftingen av tanken skal gjøres. Vi anbefaler at det velges en samletank på 3000 liter eller 6000 liter. Tanker med mindre og større volum kan leveres på forespørsel. Tanken kan utstyres med nivåvarsler på 230V eller med batteridrift. Sensoren plasseres i tankhalsen og selve varslingsenheten i hytta. Denne viser når det er behov for tømming av tanken. Volum Pris eks. frakt 3000 liter 6000 liter 9.700, ,- Varenr. Diameter Lengde Høyde inkl. hals Høyde senter innløp Vekt kg mm 1600 mm 3080 mm 3300 mm 1900 mm 2300 mm 1300 mm 1700 mm Utførelse Liggende Liggende Illustrasjonen viser Miniflush kombinert med 3000 liter GUP tank 10

11 Overjords-samletank i polyetylen Denne tanken er på 2100 liter. Tankens utforming gjør den egnet til plassering under hytte/terasse. Tanken kan graves halvveis ned hvis det er behov for det. Installasjonen skal foretas av autorisert rørlegger eller entreprenør med ADK sertifikat som samtidig anbefaler hvordan avluftingen av tanken skal gjøres. Dersom denne tanken kombineres med Miniflush, vil en familie på 4 personer bruke toalettet i ca. 80 døgn før tanken er full. Dette tilsvarer ca 1 års normalt hyttebruk. Tanken kan utstyres med en 230V eller batteridrevet nivåvarsler. Sensoren plasseres i tanken, hvor det er plassert anslutning for denne. Selve varslingsenheten plasseres i hytta og gir signal når det er behov for tømming av tanken Pris: 9.800,- eks frakt Varenr: Materiale: Polyetylen, mørk grønn Lokk, diameter: 150 mm Vekt: 70 kg 2750 Anslutning: 110 mm Vekt: 70 kg Ekstrautstyr ved frostfare: Varmekabel 4 m, varenr , pris 2500,- 850 Illustrasjonen viser Miniflush i kombinasjon med 2100 liter polyetylentank og Hyttepumpe Maxi kr 9.800,- Varenummer: Pumpekum Pumpekum for kloakk med nivåalarm Brukes som mellomstasjon mellom vanntoalett og tett tank der hvor naturlig fall ikke er mulig. Pumpekummen er utstyrt med nivåalarm som varsler dersom pumpen skulle svikte. H: 735 mm B: 555 mm D: 850 mm Vekt 36 kg, innløp Ø110/Ø50 mm, utløpsrør 2, utlufting Ø50 mm. Kabelgjennomføring. kr ,- Varenummer: Vera Hyttepumpe Maxi Denne pumpen er av meget høy kvalitet. Stillegående og enkel å installere. Produseres av en av verdens ledende pumpeprodusenter. Ved hjelp av denne pumpen kan du enkelt skaffe deg din egen vannforsyning til hytta. Pumpen kan forsyne vanntoalettet, dusjen, kjøkkenet og alle vannforbrukende apparater. Pumpen passer godt til Miniflush, fordi den gir tilstrekkelig trykk, inntil 4,7 bar (kg). Dersom du har en vannkilde. F.eks vanncisterne, brønn, elv eller innsjø, vil det være en enkel sak for alle hytter å skaffe seg innlagt vann ved hjelp av denne pumpen. Den takler inntil 8 meters sugehøyde (vertikal retning). Pumpen er selvsugende, den er utstyrt med jordet stikkontakt og har en motor på 600W som krever 10A sikring. Pumpehuset er laget i rustfritt stål. På det meste kan pumpen gi 4000 liter vann pr. time. Sugeledningen bør være 32 eller 40mm utvendig diameter. Høyde: 546 mm, bredde: 255 mm Pumpen vises på illustrasjonen over (rød). kr 1990,- Varenummer:

12 Tron Jensen Design Trykk: Nordby Grafisk AS Vera Miljø AS Veløyveien 17, Pb. 2036, 3239 Sandefjord Telefon: Ordretelefon: Fax: e-post: Internett: Forhandlerliste: Kontakt Vera Miljø

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg Utslipp av renset gråvann 10 m Gråvannsrenseanlegg Gråvanns-renseanlegg for hytter og fritidshus NORSK P R O D U S E R T VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! Tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr.

Detaljer

Monteringsanvisning VERA Compact F1 Anlegg for en hytte

Monteringsanvisning VERA Compact F1 Anlegg for en hytte Monteringsanvisning VERA Compact F1 Anlegg for en hytte Tlf. 33 42 01 00 post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no INNLEDNING For at renseanlegget skal fungere etter hensikten er det en forutsetning at det

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING MONTERINGS- ANVISNING Vera Compact F1 Anlegg for en hytte Revidert pr. januar 2005 INNLEDNING For at renseanlegget skal fungere etter hensikten er det en forutsetning at det er riktig montert av en autorisert

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

MONTERINGSANVISNING VERA Compact S1 Slamavskiller og Biofilter

MONTERINGSANVISNING VERA Compact S1 Slamavskiller og Biofilter MONTERINGSANVISNING VERA Compact S1 Slamavskiller og Biofilter Anlegg for en hytte Revidert pr. mai 2004 DRIFT OG SERVICE AV VERA COMPACT For at renseanlegget skal fungere etter hensikten er det en forutsetning

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Vera Compact S2 - Renseanlegg for gråvann

MONTERINGSANVISNING Vera Compact S2 - Renseanlegg for gråvann MONTERINGSANVISNING Vera Compact S2 - Renseanlegg for gråvann Kapasitet: Typisk: Eventuelt: Eventuelt: INNLEDNING 1 hytte - med inntil 12 sengeplasser ubegrenset antall bruksdøgn pr. år 2 hytter med inntil

Detaljer

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak

Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Montering- og bruksanvisning for Aquatron vanntoalett m/biomottak Slik virker Aquatron 1. Første trinn er et vanntoalett som spyler med henholdsvis 2 og 4 liter. 2. Avfallet føres videre til en separator

Detaljer

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg VEILEDNING For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg 1. Bakgrunn for pålegg Utslipp fra fritidshus gir lokale ulemper som i hovedsak er knyttet til fare for forurensing av lokale drikkevannskilder,

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 LUKKET AVLØPSANLEGG, KUMSYSTEMER, VANNTANKER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR AQUATRON VANNTOALETT MED BIOMOTTAK WC 2 og 4 liter Separator skiller vått og tørt Lufterør Kompostmottak med drenering av overskuddsvæske Til infiltrasjon UV-belysning

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER Konstruert våtmark med forfilter Kontruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak

Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak Tlf. 33 42 01 00 post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no Aqua Green vannbesparende toalettstol Toalettstolen bruker svært lite spylevann

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

En enkel måte å beskytte miljøet på

En enkel måte å beskytte miljøet på 5-års funksjonsgaranti IN-DRÄN Biobed 5ce En enkel måte å beskytte miljøet på forny avløpet ditt Vi hjelper deg Du leser dette fordi du vil rense avløpsvannet ditt, enten på grunn av krav fra myndighetene

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Vedlegg 4 Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Frederik A. Dahls vei 20 Tel.: 03 246/92 49 63 10 Fax: 63 00 94 10 jord@bioforsk.no Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no SLAMAVSKILLERE 1.0-100 m 3 Dette kjennetegner våre slamavskillere: Unik renseeffekt Forlenger levetiden til etterfølgende infiltrasjons- eller våtmarksfilter Meget tømmevennlig design Produsert i glassfiberarmert

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper Generelt Pumpetyper Valget av vannpumpe er helt avhengig av formålet den skal brukes til. Det stilles svært ulike krav til pumpens kapasitet og egenskaper

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/717-3 Arkivnr.: GNR 23/65 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø,

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning

Installasjon og brukerveiledning Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 1-fas Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Biologiske toaletter

Biologiske toaletter Biologiske toaletter Monteringsanvisning/brukerveiledning Vera Mini Vera Pioner Vera Bio-Nova Vera Maxi Vera Komfort enkel Vera Komfort dobbel Vera Lux Bio-Nova Kombi Vera 90 Snurredass standard Snurredass

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe 4

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR WHEEL WASHER Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk 2 3 Gjørmete dekk er en belastning for miljøet og kan skape alvorlige uhell. Nå er løsningen her 4 5 SATEMA introduserer Wheel washer på det nordiske

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Fagtreff Vannforeningen Ås, 8. september 2014 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Typer av renseløsninger

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for de to modellene. Del

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 23/65 - Klage på søknad om utslippsttillatelse tett tank/jets - fritidsbolig

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 SLAMAVSKILLERE TRYKKINFILTRASJON Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri!

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 VEDLEGG SAK 2/13 4/13 MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 C. Blekkerud BA-Service Hammarenga 49b 2750 GRAN Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00592-3 56/8, ---, M45 03.05.2013 thgu 56/8 - Søknad

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Signar Dypaune AS 8960 HOMMELSTØ. Dokumentasjon montering renseanlegg Momyr. Hongset, 25.10.010

Signar Dypaune AS 8960 HOMMELSTØ. Dokumentasjon montering renseanlegg Momyr. Hongset, 25.10.010 AS Hongset, 25.10.010 Green Rock Norge v/ Jan Kristiansen Hordnesveien 5244 Fana Dokumentasjon montering renseanlegg Momyr AS Her er byggegropen utsprengt og drenering montert, og singel 8-18 fylles opp

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS HUS TOALETTSYSTEMET SOM LØSER BOLIGDRØMMEN

JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS HUS TOALETTSYSTEMET SOM LØSER BOLIGDRØMMEN VACUUM SANITARY SYSTEMS HUS TOALETTSYSTEMET SOM LØSER BOLIGDRØMMEN TOALETTSYSTEMET SOM LØSER BOLIGDRØMMEN Har du funnet drømmetomta eller huset med den spesielle beliggenheten, men mangler system for toalett

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D)

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: -Pumpestasjonen skal behandles med forsiktighet på byggeplass etc. før den nedgraves,

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer