Testlederveiledning for Båtførerprøven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testlederveiledning for Båtførerprøven"

Transkript

1 Testlederveiledning for Båtførerprøven Oppdaterte dokumenter finnes alltid på Testledersidene 1

2 1 Oversikt Eksamensgebyr/Betalingsrutiner Hastegebyr Testsenterhonorar Fakturagrunnlag Testsystemet Kandidat ID (KID) Logg inn Legge inn kandidat Legge inn flere kandidater Grupper Lage grupper Slette grupper Båtførerprøven Hjelpemidler Kriterier for bestått Tilrettelagte tester Båtførerprøven på andre språk Rapporter Start av test Startside for test Under testen Resultatsiden Kontinuasjonsprøve Avbrutt test Systemkrav for test Systemkrav Passbilder Diverse dokumenter

3 1 Oversikt Testsystemet er 100 % web-basert. Du kobler deg opp til test eller administrasjon ved å bruke en godkjent nettleser og Internett. Testserveren er plassert i Oslo, og er satt opp slik at det skal være tilstrekkelig båndbredde og kapasitet til alle Norsk Test sine tester. Gjennomføring av testene krever ingen installasjon på datamaskinene ettersom de kjøres via nettleseren. Kjør en demotest fra nettsidene våre om det er tvil om datamaskinene klarer systemet. 1.1 Eksamensgebyr/Betalingsrutiner Alle kandidater skal ha et «Registreringsskjema for Båtførerprøven» utdelt før prøven. Eksamensavgiften skal være forhåndsbetalt, og skjema og kvittering skal medbringes til testlokalet på eksamensdagen. Dette gjelder også for kontinuasjonsprøver. Når eksamensavgiften er registrert og passbildet er lastet opp, kan dere sende faktura for prøvene som er gjennomført. Testledersidene vil ha en oversikt over dine kandidater, status for betaling og utstedelse av bevis og uttak av fakturaunderlag. Nye registreringsskjemaer kan bestilles på e-post Prisen for Båtførerprøven fastsettes i en offentlig forskrift av Næringsdepartementet etter innspill fra Sjøfartsdirektoratet. Her finnes gjeldende gebyrer: Hastegebyr Hvis personer oppsøker dere med ønske om å avlegge prøve utenom ordinære testtider. Dere er pålagt å tilby avlegging av Båtførerprøven minimum fire ganger i året. Disse tidspunktene skal oppgir ved forespørsel og bør selvfølgelig planlegges i henhold til forventet forespørsel. Dette skal være åpne tester også for personer som kun ønsker å ta prøven uten å ha gått på kurs hos dere. Personer som ikke kan eller ønsker å vente på det åpne tilbudet, kan belastes med et kostnadsbasert hastegebyr på makismalt kr. 350,- for avlegging av prøven. Dette gebyret skal betales direkte til Testsenteret og ikke til Norsk Test a.s. 1.3 Testsenterhonorar Testsentre for Båtførerprøven honoreres pr. gjennomførte test. Det er to forskjellige honorar basert på rapporteringsmetode for passbilder. Honoraret hvor Testsenteret laster opp bildene selv er noe høyere enn hvor Testsentrene sender bildene til Norsk Test. Priser finnes i gjeldene prisliste. Kandidater til Båtførerprøven forhåndsbetaler eksamensavgiften til Norsk Test. Testsentrene er selv ansvarlige for å fakturere Norsk Test. Vi anbefaler at det opprettes gode faktureringsrutiner; for eksempel at det faktureres etter endt kurs, periodevis e.l Fakturagrunnlag Vi har lagt ut en funksjon på Testledersidens som genererer fakturagrunnlag for gjennomførte Båtførerprøver. Skjermbildet for fakturagrunnlag kan ses under: 3

4 Lukk denne perioden Denne funksjonen genererer fakturagrunnlaget basert på kandidatlisten som vises. Grunnlaget vises i pdf-format for enkel utskrift og/eller lagring. Fakturagrunnlaget nullstilles ved utskrift, og nye kandidater kommer i grunnlaget. Mangler Her listes kandidater som ikke har registrert innbetalt eksamensavgift. Så snart betalingene er OK flyttes kandidatene over til fakturagrunnlaget. Historikk Her kan dere hente fram tidligere fakturagrunnlag. Grunnlaget er kun for tester gjennomført fra og senere. Fakturagrunnlaget skal legges ved faktura som sendes til, 9917 Kirkenes. Eventuelt OBS! Det er kun antall kandidater som er listet i fakturagrunnlaget. Dere må selv påføre riktig sats og legge til beløp. Antall tester i fakturagrunnlaget skal samsvare med antall tester i faktura. Faktura skal inneholde følgende: - Navn, adresse og organisasjonsnummer på bedriften som sender faktura - Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato og kontonummer - Navn på tjeneste, «Testsenterhonorar, «honorar Båtførerprøven» e.l. - Antall, honorarsats og totalbeløp 4

5 2 Testsystemet 2.1 Kandidat ID (KID) Alle personer som skal ta Båtførerprøven skal ha en unik Kandidat ID. Før du kan legge inn en kandidat, må du ha en unik Kandidat ID. Denne er skrevet i KID-feltet på Registreringsskjema for Båtførerprøven. Disse kan bestilles etter behov fra Norsk Test. Hold orden på Registreringsskjemaene, da disse danner grunnlag for å knytte bilder, eksamensresultat og betalingsinformasjon hos Norsk Test. Hvis du er usikker på om et skjema er brukt, skal du ikke bruke det. Alle Registreringsskjema for Båtførerprøven skal makuleres når kandidaten har bestått Båtførerprøven, og passbilder er lastet opp. Nye registreringsskjemaer bestilles på 2.2 Logg inn Gå til siden Denne siden skal du ikke gjøre tilgjengelig for testkandidater, og den skal ikke ligge som favoritt på testmaskiner, kun på administrasjonsmaskiner. Her vil du møte et påloggingsvindu: Her bruker du ditt brukernavn og passord som ble tilsendt fra Norsk Test. Har du glemt eller mistet brukerinformasjon må du kontakte Norsk Test. OBS! Du kan ikke bruke knappen Tilbake i nettleseren for å gå til forrige side. Da vil du miste alle data som eventuelle er skrevet inn. Hvis du ikke bruker systemet i løpet av 10 minutter, vil du av sikkerhetsgrunner bli logget av. 5

6 Etter godkjent pålogging vil du få opp følgende skjermbilde: 2.3 Legge inn kandidat Velg menyvalget Administrasjon/Kandidater. Du vil nå bli tatt til en side som viser alle kandidatene på ditt Testsenter. 6

7 Registrer en Kandidat Registrere flere Kandidater Endre Slette Tildele tester Endre gruppemedlemskap Importer Flytt Kandidat til ditt testsenter Brukes for å legge inn en og en person. Her kan du legge inn flere kandidater. Her endrer du personalia, gruppemedlemskap og passord. Ikke mulig. Ta kontakt med hvis noen kandidater må slettes. Ikke mulig. Testene er forhåndstildelt allerede. Her kan du endre gruppemedlemskapet til kandidatene. Flere Testsenter har rutiner hvor de lager grupper for hvert enkelt kurs Ikke mulig. Og skal ikke brukes ved innlegging av Båtførerkandidater. Ikke mulig. Vis passord Finn kandidater Poster per side Hvis du ønsker å se passordene i kandidatoversikten, kan du trykke på denne. Bruk denne hvis du skal lage klasselister. Bruk filtrene for å finne kandidater ved ditt Testsenter. Husk at brukernavnene er tekst og ikke tallverdier. Angir hvor mange visninger per side du ønsker. 7

8 2.4 Legge inn flere kandidater Velg Administrasjon/Kandidater. Her velger du i menyen til venstre Registrere flere kandidater. Du får da opp dette vinduet: Kandidat ID og passord må fylles inn her. Personalia fyller kandidatene inn selv på eksamensdagen. Vi foreslår at du bruker det genererte passordet. Kravet til passord er at det har minimum fire bokstaver, og ikke er likt Kandidat ID. Ikke lag felles passord for en hel klasse, da dette vil gjøre personopplysninger og testresultater tilgjengelig for mange personer. Det bør ikke lages passord med æ, ø eller å. Legg inn ønsket antall kandidater. Gruppemedlemskap setter du ved å trykke på den lille knappen merket. Her velger du på ditt Testsenter og trykker Lagre -knappen. Hvis du skal legge til flere enn 20 stykker velger du Lagre og flere, hvis ikke bruker du Lagre. Ved mottak av registreringsskjemaer er det lurt å legge inn samtlige KID i systemet. Knytt KID til riktig gruppe og skriv passordet på skjemaet. På denne måten har dere reg.skjema ferdig registrert ved oppmelding til prøven. Personalia må kandidater uansett registrere ved pålogging på eksamensdagen. OBS! Registrer 10 og 10 kandidater for å være sikker på at dere ikke får timeout på nettsiden. 2.5 Grupper Her lager vi undergrupper for en bedre oversikt og enklere fakturering. Et tips kan være å ta i bruk undergrupper for hvert kurs eller periode. På denne måten får Testsentrene bedre oversikt over kandidater. Menyvalgene blir aktive ved å merke en gruppe. Plusstegnet indikerer at det er flere nivå i gruppen. 8

9 Ikke mulig. Testsentre bruker kun undergrupper. Ved å merke en hovedgruppe, kan du lage en ny undergruppe i så mange nivåer du vil. Her kan du navngi gruppene etter kursuker, måned, år, e.l. Slett grupper. Her kan du endre navn eller beskrivelsen på gruppen. Tildeling av tester til en gruppe er mulig fra dette valget. valgt gruppe. Viser kandidater som ligger i 2.6 Lage grupper Velg Administrasjon/Grupper. Du får nå en oversikt over alle gruppene som finnes ved ditt Testsenter. I menyen til venstre kan du lage nye undergrupper. Testsentret ditt er øverste nivå og må ikke endres. 2.7 Slette grupper Hvis du velger å slette en gruppe, vil kandidatene i gruppen miste alle tildelinger av tester tildelt gruppen, men beholde individuelle tildelinger. Personene som tilhører gruppen vil ikke slettes, men flyttes til øverste nivå i gruppestrukturen. 9

10 3 Båtførerprøven Båtførerprøven består i dag av 50 oppgaver og har en varighet på 60 minutter. Det er kun én prøve tilgjengelig, og den vil variere fra kandidat til kandidat. Denne prøven er satt opp slik at den henter et visst antall spørsmål fra de forskjellige emnene, styrt av vanskelighetsgraden og antall spørsmål fra hvert emne. For eksempel kan det være ønskelig å hente to lette og et vanskelig spørsmål fra et undertema. Vanskelighetsnivået skal være som før, og vi vil følge opp statistikken til spørsmålene fortløpende for å sikre oss at prøven måler korrekt. 3.1 Hjelpemidler Kandidater kan benytte seg av følgende hjelpemidler under Båtførerprøven: - Penn/blyant - Kalkulator - Kladdeark - Linjal og parallellforskyver Til navigasjonsoppgavene bruker kandidatene sjøkart/skolekart som Testleder deler ut før eksamen. Kartene er for kandidaten og de kan gjøre beregninger direkte på kartet. Disse kartene skal ikke brukes i undervisningen. Kart bestilles ved behov pr. e-post 3.2 Kriterier for bestått Sjøfartsdirektoratet ønsker større fokus på noen områder i pensum. For at vi skal kunne måle disse punktene er de samlet i et nytt emne som heter «4 spesielt viktige emner». Disse punktene er spesifisert i pensum til Båtførerprøven etter punkt 3 «Navigasjon og kartlesing». Fra dette emnet blir det hentet 12 spørsmål. Det er påkrevd at man har over 80 % korrekt på dette emnet, noe som tilsvarer 10 av 12 spørsmål. I tillegg skal Totalt resultat være over 80 %. Eksempler: Kandidat A oppnår følgende resultat: Totalt resultat 84 % 1. Lover og regler 74 % 2. Sjømannskap 85 % 3. Navigasjon og kartlesing 90 % 4. Spesielt viktige områder 75 % Denne kandidaten vil få ikke bestått da emne 4 er under 80 %, selv om totalt resultat er over 80 %. Kandidat B oppnår følgende resultat: 10

11 Totalt resultat 80 % 1. Lover og regler 70 % 2. Sjømannskap 100 % 3. Navigasjon og kartlesing 90 % 4. Spesielt viktige områder 84 % Denne kandidaten vil få bestått da både emne 4 og totalt resultat er over 80 %. 3.3 Tilrettelagte tester Kandidater som har behov kan søke om tilrettelagt test. Det være seg synshemninger, dysleksi eller andre behov som utløser krav på ekstra tid i den offentlige skolen. Disse vil også ha krav på ekstra tid ved gjennomføring av Båtførerprøven. Kandidater som skal gjennomføre tilrettelagt test må registreres som normalt i systemet. Deretter kontaktes Norsk Test for tildeling av tilrettelagt test. Send en e-post med KID og navn til i god tid før avtalt eksamen. Tilrettelagt test er i dag en utvidelse av eksamenstiden til totalt 80 minutter. I særlige tilfeller kan Norsk Test, etter søknad, avgjøre om Båtførerprøven kan avlegges muntlig. Muntlig prøve innebærer at spørsmål og svaralternativ blir opplest til kandidaten av Testleder eller utpekt person. Opplesingen skal følgelig skje uten fortolkning. For personer som ikke kan bruke data kan Testsenteret søke Norsk Test på vegne av kandidaten om å få gjennomføre prøven på papir. Papirprøve er kun ment som en siste mulighet for tilrettelegging av test, og skal ikke være en erstatning for manglende datamaskiner, eller andre grunner til å benytte papirtest. Ved utlegg i forbindelse med tilrettelagte tester må Testsenteret eller kandidat dekke dette. 3.4 Båtførerprøven på andre språk Pr. 1.april 2012 finnes Båtførerprøven på norsk og engelsk. Ved oppmelding av kandidater som ønsker engelsk Båtførerprøve registreres kandidatene som normalt før Norsk Test kontaktes for tildeling av test. 4 Rapporter Rapportene er laget med tre forskjellige maler. Du kan ta ut rapporter som kan brukes på tre måter. En rask oversikt, samt detaljert oversikt som er tilpasset henholdsvis skjermvisning og utskrift. Rapportene er laget slik at du kun har mulighet for å kombinere de forskjellige valgene som menyene gir, samt sette datobegrensninger for tidsperiodene for rapporten. Ingen rapporter lagres på serveren og resultatet av spørringen vises i webvinduet. Dere får videre tre ulike rapporter som dere kan bruke. - Karakterbok for en kandidat - Eksport av resultat - Testoversikt. 11

12 Vi oppfordrer deg til å prøve deg frem for å få full oversikt over de forskjellige kombinasjoner av filterinnstillinger for rapporten. Vi anbefaler å bruke Mozilla Firefox for administrasjon av tester. 5 Start av test Kandidaten må være fylt 14 år før de kan avlegge Båtførerprøven. Testene startes fra der dere velger Båtførerprøven og start eksamen. Vi anbefaler at dere legger denne siden som en favoritt i nettleseren. Velg hvilken test som skal startes, og trykk på ikonet. Som beskrevet tidligere kjøres testen i nettleseren. Pass derfor på at denne er oppdatert. Kjør en demotest fra nettsiden vår for å se om bilder og illustrasjoner lastes riktig. Alle personer får automatisk tildelt Båtførerprøven når de kobles til en gruppe ved registrering. OBS! Testleder er nødt til å logge på samtlige datamaskiner som skal benyttes under testing. 5.1 Startside for test Ved pålogging vil kandidaten først møte en side for registrering av personalia. Ved lagring blir kandidaten sendt til følgende nettside: Her vises tilgjengelige tester og testene startes ved å trykke på startknappen. Testleder kan også kontrollere registrert personalia mot legitimasjon under fanen Mine opplysninger. 5.2 Under testen Under testen vil skjermbildet se slik ut: 12

13 Spørsmålene leses og besvares oppe til venstre. Oppe i høyre hjørnet (blå firkant) vises klokken som teller ned tiden og knappene for opplesing av merket tekst. Nede i venstre hjørne (rød firkant) er knappene for navigering i selve testen. Ubesvarte oppgaver har en beige farge, besvarte oppgaver har blitt merket med blått. Oppgaver kandidater ønsker å komme tilbake til senere kan merkes med et flagg. Nede i høyre hjørne er send knappen som brukes når kandidatene er ferdige med testen. De sendes automatisk til resultatsiden for Båtførerprøven. 5.3 Resultatsiden Resultatsiden viser antall riktige oppgaver og prosent fordeling i de 4 emnene som utgjør Båtførerprøven. Spørsmålsdatabasen til Båtførerprøven er i dag såpass liten at vi ikke har lov til å gå ut med hvilke oppgaver som er riktig eller galt besvart. 5.4 Kontinuasjonsprøve Det skal brukes samme brukernavn og passord for kandidaten ved ny test. Testen vil tildeles automatisk etter 14 dager, og nytt testforsøk kan gjennomføres. Kandidaten skal betale kontinuasjonsgebyr før prøven avlegges, og innbetalingen skjer på samme KID og til samme kontonummer som ved førstegangsinnbetaling. Logg på som ved første test, og start testen. Vi henviser til gjeldende prisliste for priser på testene. 5.5 Avbrutt test Blir en test avbrutt ved for eksempel strømbrudd e.l. kan en test gjenopptas på følgende måte: - Logg ut kandidaten - Gå til testens startside - Velg startknapp 13

14 - Testleder logger på først. - Velg testen som ble avbrutt, og testen starter fra siste lagringspunkt. OBS! Alle avbrutte tester som ikke er startet på nytt etter fire dager blir slettet automatisk 6 Systemkrav for test Denne seksjonen vil ta for seg systemkravene som er påkrevd for at testsystemet skal virke tilfredsstillende. 6.1 Systemkrav Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres - Windows XP/Vista/Windows Mb intern minne - Skjermoppløsning på minst 1024*768 piksler med 16bpp (65k farger) - Oppkobling mot Internett - Internet Explorer 8 og nyere, Google Chrome og Mozilla Firefox - Firefox kan brukes for Mac. - Popup-blokkering skal være slått av (*.datakortet.no, *.norsktest.no) - TCP/IP protokoll: - Port 80 (http) skal være åpen for trafikk - Ingen cache i proxyserver - DNS oppslag skal virke på klienten - Følgende servere må kunne nåes gjennom en brannmur: - *.datakortet.no - *.norsktest.no 7 Passbilder Båtførerbeviset utstedes i dag med passbilde av innehaveren. Passbilder skannes/lastes opp via Testledersidene. Bildene kan eventuelt sendes til Norsk Test for opplasting. Bildene merkes med navn og/eller KID, for eksempel jpg. Gå til og logg på med ditt brukernavn og passord som Testleder. Oversikten over kandidater finnes i Båtførerregisteret. Vinduet med Båtførerkandidatene ser slik ut: 14

15 For opplasting av bilder og annen informasjon navigerer dere ved å trykke på kandidatens KID. Etter at bilder er lastet opp og innbetaling er registrert, vil Båtførerbevis automatisk gå i produksjon. Testleder kan se status for produksjon under under Kort/bestillinger. Kandidater som har avlagt og bestått Båtførerprøven før de fyller 16 år vil ikke motta beviset før de fyller 16 år. Det sendes ikke ut gratulasjonsbrev til kandidater under 16 år. Norsk Test a.s drifter Båtførerprøven på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Nyheter, endringer i pris, og eventuelt andre relevante dokumenter legges ut på hjemmesiden til Norsk Test og Sjøfartfartsdirektoratet. Lykke til! 15

16 8 Diverse dokumenter Hjemmeside Norsk Test finnes her Hjemmeside Sjøfartsdirektoratet finnes her Oppdatert prisliste finnes her Retningslinjer for Båtførerprøven finnes her f%c3%b8rerpr%c3%b8ven%2005%20%202011%20-%20rev%2012%2005.pdf Informasjon til kandidat finnes her Informasjon til Testleder finnes her Lovtekst Krav til Båtførerbevis finnes Søknadsskjema for utstedelse av nytt Båtførerbevis finnes Ofte stilte spørsmål fra Sjøfartsdirektoratet finnes Ofte stilte spørsmål fra Norsk Test finnes Gjeldende gebyrer fra Lovdata finnes 16

Testlederveiledning for Båtførerprøven. KID-basert testing for skoler og andre der kandidaten ikke betaler selv.

Testlederveiledning for Båtførerprøven. KID-basert testing for skoler og andre der kandidaten ikke betaler selv. Testlederveiledning for Båtførerprøven Pensum KID-basert testing for skoler og andre der kandidaten ikke betaler selv. https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/pensum-til-batforerproven/ Lov om fritidsbåt

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Båtførerprøven leveres av Norsk Test as på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Testleder Båtførerprøven

Båtførerprøven leveres av Norsk Test as på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Testleder Båtførerprøven Båtførerprøven leveres av Norsk Test as på vegne av Sjøfartsdirektoratet Testleder Båtførerprøven SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen

Detaljer

Rutine testleder båtførerprøven

Rutine testleder båtførerprøven Rutine testleder båtførerprøven Versjon 1.2 (juni 2016) 27. JUNI 2016 NORSK TEST AS 9917 Kirkenes Innhold Klargjøring av lokale... 3 Informasjon til kandidat... 3 Aldersgrense... 3 Passbilder... 3 Eksamensgebyr...

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

Bruksanvisning for Båtførerregisteret

Bruksanvisning for Båtførerregisteret Bruksanvisning for Båtførerregisteret Versjon 1.2 (juni 2016) Innholdsfortegnelse Sideoversikt for Testleder... 2 Kjennskap til forpliktelser... 3 Oversikt: Før Eksamensdagen... 3 Intensjon... 3 Tilgang

Detaljer

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke:

For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Brukerveiledning for testgjennomføring For å være på den sikre siden og at testene skal fungere optimalt bør du først sjekke: Krav til datamaskiner der testing og administrasjon skal gjennomføres Windows

Detaljer

Sensorhåndbok versjon 1.1

Sensorhåndbok versjon 1.1 Sensorhåndbok Båtførerprøven Mai 2007 Side 1 Innledning 3 Nytt Registreringsskjema for Båtførerprøven 4 Betaling 4 Håndtering av giro 4 Prøvegjennomføring 4 Før prøven 4 Under prøven 4 Utvidet tid 5 Etter

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 29 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av systemet beregnet på prosjektledere/forskere som ikke har benyttet esøknad tidligere. Systemkrav

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Barnehageåret 2015-2016 GENERELT Ordningen med flerspråklig assistent reguleres av Rundskriv Statstilskudd til

Detaljer

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme

Pålogging til Porten og Portalen. Stavanger bispedømme Pålogging til Porten og Portalen Stavanger bispedømme Design: Marius A. Årdal Versjon 2.0 Datert 31.10.13 Innhold A. Godkjente nettlesere... 2 B. Pålogging til Porten... 2 C. Glemt brukernavn / passord

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Manual for testveildere

Manual for testveildere Manual for testveildere Regnetesten Kurs Deltaker Innholdsfortegnelse 1 Om Regnetesten... 3 1.1 Bakgrunn for testen... 3 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 3 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten?...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Tore Rushfeldt. Norsk Test as

Tore Rushfeldt. Norsk Test as Tore Rushfeldt Norsk Test as Agenda 12:50 Status Litt om oss Utvikling i volum Pensum 13:30 kaffe 13.40 Hva skjer fremover og tilbakemeldinger Spørsmål 14:15 Oppsummering av dagen, spørsmål, innspill 14:30

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost.

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost. Bruksanvisning for Sikkerhetsrommet Denne bruksanvisningen gir deg litt praktisk informasjon om hva som venter deg når du nå tar i bruk Sikkerhetsrommet. Steg Logg inn Det første du må gjøre er å gå til

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av systemet beregnet på prosjektledere/forskere som ikke har benyttet esøknad tidligere. Systemkrav

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60

WISEflow. Brukerveiledning for eksamensvakter. Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 WISEflow Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 Contents 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark til eksamensvakter

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler. Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter Videreføring av

Detaljer

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 Utgitt av DataPower Learning AS 2008 Sats og layout: Varemerker: DataPower Learning AS DataPower Learning Online er registrert

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer