Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur"

Transkript

1 Laboratorieutstyr og instrumenter Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur

2 Innhold Flowloggere og nedbørslogger 3 Vannprøvetakere 4 Laser mengdemåling 5 Flowmåling i store rør og kanaler 6 Mengdemåler for komple overvåking 7 Online turbidimetre 8 Olje-i-vann-analysator 9 In-line turbidimeter 9 Prosess fargetallsmåler 10 Ultrasonisk mengdemåling i rør 11 Online vannanalyseinstrumenter 12 Mikrobiologisk kontroll i vannrensing 14 Suspendert-stoff-analyse 15 Oppløst-oksygenanalysator 15 Olje-på-vann-detektor 16 Par kkeltellere 17 Mul parameter måleinstrument 18, 19 Bøyer l vannanalyse 20 Dataloggere 20 Mul parameter prober 21 Vannprøvetakere 21 Vannanalysator, prosess 22, 23 Fotometre 24 Elektromagne sk flowmeter 25 Overvåking av vannkvalitet i ledningsne et 26 Om Houm 27 Vi lbyr utleie 28 Kontak nfo Post- og vareadresse: Dipl.ing. Houm AS Grefsenveien Oslo Tlf Fax Ved aku problem e er kl Vak elefon

3 Flowloggere og nedbørslogger Online måling over GPRS Teledyne Isco Teledyne Isco har flere flowloggere og flowmetre som har vært på markedet i mange år. En stor nyhet er 2100-serien som beny er Isco s vel gjennomprøvde teknologi i en helt ny type flowlogger. Måleteknikk: Areal / has ghet Moduloppbygget Ba eridrevet Lagringskapasitet målinger Fullstendig te, IP68 Allerede over 100 systemer levert i Norge! Basert på modulsystemet kan du se e sammen din egen logger lpasset behovet på målestedet. Opp l 4 flowmoduler kan brukes i en logger, d.v.s. du kan måle i flere rør som munner ut i samme kum sam dig. Du kan også kvalitetssikre dataene i e målepunkt ved å bruke 2 sensorer l å registrere samme flow. Eksempel på moduler: 2150 Flowmodul med areal/has ghetssensor 2110 Nivå/flowmodul med ultralydsensor 2105 Trådløs kommunikasjonsmodul 2101 Field Wizard, robust felt-pc for programmering av logger i felt 2108 Analogmodul 2191 Ba erimodul 2151 Flowlogger EX-versjon for bruk på steder hvor brennbar gass kan forekomme Instrumentet beny es i dag av en rekke kommuner og konsulen irmaer i Norge. Teledyne Isco s nedbørslogger Sammen med mengdemåling er det o e interessant å måle nedbør. Isco har en meget rimelig nedbørsmåler, modell 676, som kan opereres direkte mot Isco s flowloggere eller med egen datalogger. Flowlink programvare Isco s dataloggere programmeres og opereres med FLOWLINK, som er et av de beste programmene på markedet for beregning av gjennomstrømmende vannmengde og nedbør. 3

4 Vannprøvetakere Teledyne Isco Automa ske vannprøvetakere Vi har i mer enn 50 år solgt automa ske vannprøvetakere fra Isco. De har all d beny et en slangepumpe på sine prøvetakere for å suge opp vannprøven. Denne sugeteknikken har flere fordeler sammenliknet med blant annet prøvetakere som beny er vakuumteknikk for å hente vannprøven. Enkelt vedlikehold kun ski av pumpeslange Minimal forurensing mellom prøvene Rik g sugehas ghet i slangen som sikrer representa v prøve Beholder has gheten i sugeslangen selv ved maks. lø ehøyde (8 m) Nøyak g prøvevolum ved hjelp av Isco s patenterte trykkføler Robust og vannte u orming Tids- og mengdestyrt prøvetaking Sekvensprøver (2 24 flasker) eller blandprøver Plugg inn moduler for måling av vannmengde, nedbør og vannkvalitet Datalogging og dataoverføring med GSM Integrert kjøleskap (opsjon) for rask og rik g nedkjøling, også som transportabel enhet Transportable eller stasjonære enheter Ulike modeller dekker alle behov for prøvetaking 5800-serien er stasjonære prøvetagere. De har dobbelt skrog som er rotasjonsstøpt i polyetylen med intern kjøling. Konstruksjonen er robust og meget korrosjonssikker, samt at den har en avansert kontroller med datalogger, som i llegg kan kontrollere/logge temperaturen i kjøleskapet serien har avansert kontroller med datalogger med en rekke valgmuligheter for programmering og lkobling av moduler. Kan fungere som hjernen i en automatstasjon. Leveres med eller uten integrert kjøleskap og karusell serien 3700-serien har mange valgmuligheter for programmering, men har ikke datalogger. Leveres med eller uten integrert kjøleskap og karusell serien GLS er en liten, enkel og transportabel prøvetaker for blandprøver. Leveres også som veggmontert modell. Den har en enkel kontroller med begrenset funksjonalitet sammenlignet med 6712 serien. GLACIER er en transportabel prøvetaker med kjøling for blandprøver. Denne bruker samme kontrolleren som GLS. GLS AVALANCHE er en transportabel prøvetaker med kjøling. Den bruker samme kontrolleren som si er på 6712 serien. Prøvetakeren kan også leveres med karusell. Transpor ralle kan leveres som opsjon. Glacier Avalanche 4

5 Laser mengdemåling Teledyne Isco, LaserFlow Fordelen med LaserFlow er at den ikke er i kontakt med vannet. Den er derfor perfekt for flere typer avløpsvann, da den ikke vil bli ldekket slik at målinger kan bli unøyak ge. LaserFlow har to teknologier for å gjøre målingen nøyak g og korrekt. Lasersensoren kan måle én eller flere punkter under vannoverflaten, sam dig som vanlig ultrasonisk sensorteknologi brukes. LaserFlow kan lkobles standard ISCO utstyr som Signature eller 2160 LaserFlow modul. Standard funksjoner Ingen kontakt med vann for has ghet og nivåmåling Enkel eller mul ppel punktmåling under væskeoverflaten Robust, nedsenkbart kabine med IP68 besky else Ingen dødbånd fra målepunkt Ingen behov for manuell has ghet profilering Toveis has ghetsmåling Kan lkobles ernovervåking Måler flere punkter sam dig Enheten kan programmeres l å gjøre has ghetsmåling ved e eller flere punkter under vannoverflaten. Måles flere punkter, kan man få en gjennomsni sverdi. De e er verdifullt siden vannhas gheten kan variere i vannstrømmen. LaserFlow festes enkelt over vannoverflaten Redundant løsning for ekstra sikkerhet LaserFlow kan se es opp med en redundant løsning for mer kri sk overvåking. De e gjør man ved å bruke 350 AV-sensor sammen med LaserFlow. Denne kan monteres på forskjellige måter, avhengig av applikasjonen. Flerpunktsmåling under vannoverflaten er også mulig. 2.5 fps 2.0 fps 1.5 fps 1.0 fps 0.5 fps Ultrasonic Doppler Velocity Differential Pressure Level 5

6 Flowmåling i store rør og kanaler Teledyne Isco, ADFM Pro20 ISCO ADFM Pro20 er et system for flowmåling i store rør eller kanaler, hvor tradisjonell flowmåling ikke strekker l. Systemet bruker puls doppler teknologi for å generere en avansert has ghetsprofil i røret eller kanalen. Loggeren beregner så flow ut i fra geometrien som mates inn i loggeren. Ideell for 1220 mm diameter rør eller større Kan brukes i åpne kanaler, renner etc. med kjent geometri. Verifiserer datakvaliteten gjennom signalstyrke og korrelasjon. Sensoren bruker fire has ghets radarer i forskjellige vinkler for å gi rik g has ghetsprofil. Mulighet for sekundær nivåsensor. Valgfri modul l sensoren for å forhindre sedimentering rundt sensoren. Robust u ørelse av loggerenhet for utendørs bruk. Mulighet for oppkobling l ISCO 2105 interface GPRS modul for trådløs dataoverføring. 6

7 Mengdemåler for komple overvåking Teledyne Isco, Signature Flow meter Fleksibel, konfigurerbar mengdemåler for permanent og komple overvåking av åpne kanaler og delfylte rør. Signature flowmåler er utviklet for overvåking av åpne kanaler og delfylte rør. Den stø er de fleste måleteknologier, inkludert ultralyd, bobler, nedsenket ultralyd areal/ has ghet, og ikke-kontakt laser doppler. Måleren beregner ved hjelp av standard åpen kanal nivå- lflowkonverteringer, samt brukerdefinerte ligninger, etc. avhengig av behov. Signature flowmåler har unike egenskaper for å verifisere dataintegritet. Den logger vik ge hendelser som for eksempel endringer i kalibrering og strømbrudd for å validere datanøyak ghet. Data kan le analyseres for å oppdage alle typer data av endringer. Signature flowmåler har flere smarte alterna ver grensesni og mul parameter-logging (for eksempel ph). De e gjør at Signature flowmåler blir en felles pla orm for kontroll, rapportering og kommunikasjon. Standardfunksjoner: Datalogging av flere parametre Program- og oppsummeringsrapporter Dataintegritet, verifisering Kompa bilitet med Flowlink-programvare Flere sam dige flowmåler-teknologier ph og temperatur inndata SDI-12 -inngang RS-485 Modbus SIGNATURE FLOW METER Bubble Line 330 LaserFlow 360 Sampler Interface 306 (2) Cellular Communication 4-20 ma Out Ethernet Modbus RTU/ASCII USLSS 310 Modbus In or Expansion Boxes (3) SDI-12 In Area Velocity 350 ph Interface 301 (2) 7

8 Online turbidimetre Sigrist Aquascat Online kontroll av turbiditet, flokkuleringskontroll, filtreringskontroll, filter lbakespyling, overvåking av vannreservoar og lførsel l ne et. Aquascat er et ny instrument fra Sigrist som viderefører teknikken med å måle turbiditet i en fri allende vannstråle. Denne kontaktløse målemetoden eliminerer problemene med gjengroing av linser og glass. Behovet for service er redusert l et minimum som et resultat av de e. Teknikken gjør det mulig å måle ekstremt lave turbiditetsnivåer nøyak g selv under 0,01 FNU. Aquascat kommer i tre modeller Alle modellene opereres med et to-linjers display og et tekstbasert menysystem som gjør instrumentet enkelt å se e opp, bruke og gjøre service. De har to 4-20 ma utganger og to uavhengige konfigurerbare relékontakter for melding og alarmfunksjoner. Også Profibuss DP grensesni for direkte overføring av digitale måledata, kan lbys. Aquascat WTM Beregnet for bruk i rent vann Oppløsning 0,001 FNU Måleområde FNU Aquascat HT Lavkost modell beregnet for bruk i råvann, hvor det ikke er behov for så høy oppløsning Oppløsning 0,1 FNU Måleområde FNU Aquascat P Har en lukket flowcelle for måling av vann med høyt gassinnhold og under høyt trykk. Oppløsning 0,001 FNU Måleområde FNU 8

9 Olje-i-vann-analysator Sigrist OilGuard OilGuard oppdager oljespor i ppm-området og under. Målingen skjer enten kontaktløst i fri allende vannstrøm, eller under trykk i en lukket flytcelle. Fabrikkens kalibrering av OilGuard u øres e er kundens ønsker. Instrumentet kan kalibreres med opp l 8 graderinger av olje spesifisert av kunden. Det er enkelt å sjekke kalibreringer. De e gjøres via et kalibreringsglass, som er le lgjengelig og som produserer definert fluorescerende lys. Instrumentet er derfor meget enkelt å kontrollere eller kalibrere l enhver d. In-line turbidimeter Sigrist TurBiScat Vedlikeholdsfri design uten pakninger Elektronikkenheten på sensor er festet med hur gkobling Utvidet sensorsjekk med test av evt groing Måling i 2 vinkler med fargekompensering Mulighet for fargemåling Grafisk touch display Enkel systemintegrasjon med flere kommunikasjonsmuligheter 9

10 Prosess fargetallsmåler Sigrist ColorPlus Måleren er spesialdesignet for å måle farge i vann. Fordeler med de e instrumentet er: Kan måle både fargetall og UV-absorpsjon Automa sk kompensering for turbiditet og begroing av målecelle To-strålesystem gir minimal dri av måleverdien Lite vedlikehold Sigrist fotometre har et målesystem med dobbel- stråle fra lyskilden. En lysstråle passerer gjennom prøven og videre l detektoren. Den andre er en referansestråle, som går re l detektoren. Detektoren vil dermed vekselvis måle prøve, referanse og nullverdi. Slik elimineres automa sk feilkilder som forandringer i temperatur, aldring av komponenter og andre endringer i op kk og elektronikk. Fotometeret har derfor en langvarig dri sstabilitet. Fargetallsmåleren vil være konfigurert for å gi verdien for sann farge samt totalfargen (kompensert for turbiditet). Displayet vil kunne vise både totalfargen målt ved 410 nm og turbiditet målt ved 650 nm (De e er ikke turbiditet e er standarden ISO 7027). Alterna vt kan man bestemme sann farge som er differansen mellom verdiene målt ved 650 nm og 410 nm. Instrumentet kan også se es opp l å måle DOC/UV-absorpsjon i llegg l fargetall. De e måles ved absorpsjon av UVlys med bølgelengde 245 nm ved bruk av en avansert kontroller Sirel SMD, som har 3 stk 4-20 ma utganger. Flowcellen leveres med system for automa sk kompensering av begroing i målecellen. Instrumentet leveres i to ulike versjoner, enten for måling i en bypass, eller for måling direkte på røret. NYHET! ColorPlus kan nå også leveres i EXversjon med ATEX-ser fikat, og er dermed egnet for bl a. petrokjemisk industri. 10

11 Ultrasonisk mengdemåling i rør BM Tecnologie Industriali Clamp-on flowmeter måler vannføring i hvilket som helst rør ved å feste ultralydsensorer på utsiden. Installasjonen er meget enkel, så instrumentet passer godt når man ønsker å foreta raske målinger på forskjellige typer rør. Målerne leveres i forskjellige modeller, portable eller målere som er beregnet for fast montering. 11

12 Online vannanalyseinstrumenter ATI ATI s instrumenter gir svært nøyak g måling av følgende parametre: Klor Ammonium/ Ammoniakk Oksygen (DO) ph /ORP Par kkelteller Turbiditet Portabel turbiditet for rør Autoclean-system for måling for eksempel i råvann og avløpsvann ATIs Series Q46H klormonitor for kon nuerlig overvåking av fri eller bundet klor. Q46H- systemet bruker en polarografisk membransensor for å måle klor direkte uten behov for kjemiske reagenser. Fordelen med Q46H systemet er: Rimelig å kjøpe Rimelig å vedlikeholde Gir nøyak g og pålitelig klorovervåking ATI Q46N Ammoniummåling Q46N er en helt ny lnærming l online overvåking av ammoniakk/ammonium, som er kostnadseffek v og mye enklere enn konvensjonellt overvåkingsutstyr. Q46N-sensoren bruker en kjemisk reaksjon som omdanner ammoniakk i oppløsningen l en stabil monokloramin-forbindelse lsvarende konsentrasjonen l det opprinnelige ammoniakknivået. Monokloraminkonsentrasjonen blir dere er målt med en unik amperometric -sensor som reagerer lineært l monokloramin mens de eliminerer forstyrrelser fra fri klor i oppløsningen. Systemvalg Standard versjon Q46H har vekselstrøm VAC, 50/60 Hz VDC-versjon er også lgjengelig. Det grunnleggende systemet inkluderer to isolerte 4-20 ma utganger og tre SPDT alarmreléer. Hvis ph-korreksjon er nødvendig, eller hvis ph-måling også er ønsket, er en ph-sensor lgjengelig for implementering i systemet. De e vil gi et kombinert klor/ph-monitor-system. ATIs Series Q46D oppløst oksygen (DO) monitor gir pålitelig oksygenmåling med reduserte vedlikeholdskostnader. Den galvanisk oppløste oksygensensoren bruker en robust teflonmembran som motstår mekaniske skrubbsår/skader og passer godt l avløpsvann/ rensestasjon-applikasjoner. I applikasjoner der begroing er et problem, er hyppig membranrengjøring nødvendig. For å holde systemet nesten vedlikeholdsfri, er Auto-Cleaner et godt lleggsalterna v. Denne vil automa sk rengjøre sensoren ved hjelp av lu som blåser bort eventuelle par kler, som normalt vil feste seg på membranen. 12

13 ATI s Series Q46 P/R ph/orp monitor er utviklet for bruk i alle industrielle og kommunale applikasjoner. Sensorene er konstruert for å fungere normalt der vanlige sensorer raskt mislykkes. Konvensjonelle ph/orp-sensorer har et åpent referansesystem, som betyr at referanseelementet og elektroly er i kontakt med prosessen. De e llater kjemikalier å trenge inn i referansekammeret og dermed endre referansesystemet. Q46P/R-sensorer bruker et forseglet referansesystem, hvor sensorene er konstruert med en ekstra ph-glasselektrode som referanseelement. De e referansesystemet besky er sensoren mot kjemiske gi er som ødelegger konvensjonelle ph-sensorer. Q46P/R kommer med opsjon på Auto-Cleansystemet, som er utviklet for å forlenge sensorens rengjøringsintervaller. Auto-Cleansystemet bruker høytrykk lu for å erne forurensninger fra forsiden av sensoren. ATI s modell A15/76 turbiditetsmonitor er utviklet for å møte behovene l både drikkevannssystemer og industriell vannbehandling for pålitelig low-range turbiditetsmåling. Ved hjelp av en infrarød lyskilde og 90º punktmåling, gir de e systemet en høy følsomhet og måling med uovertruffen stabilitet. Turbiditetsmålinger ned l 0,001 NTU eller så høyt som 4000 NTU, kan måles med samme sensor. Da turbiditetsmåling o e er nødvendig i avløpsvann og andre applikasjoner hvor begroing av sensor kan være et stort problem, lbyr ATI en spesiell turbiditetsenhet med air-blast som automa sk renser sensoren så o e det er nødvendig for å oppre holde pålitelige målinger. 13

14 Mikrobiologisk kontroll i vannrensing Mycometer Bac quant Bac quant fra Mycometer gir en hur g og følsom måling for kvan fisering av totalt bakterieinnhold og reduserer analyse den fra dager l minu er. Bac quant kan brukes l et bredt spekter av applikasjoner i industri og vannverk, inkludert overvåking av vannkvalitet (råvann). Sam dig overvåkes effek viteten l bakterierensingen i hvert trinn i vannrenseprosessen. Slik kan vannbehandlingen forbedres. Apparatet brukes l mange applikasjoner; industrielt prosessvann, kjøletårn, teknisk vann og renset vann. Det kan også brukes l å evaluere og op malisere vannrensemetoder. En bærbar versjon er et godt verktøy for beredskapsteam (lekkasjer, klager, etc) for raskt å kunne avgrense og spore forurensinger, slik at vannkvaliteten sikres. Metoden er basert på en patentert metode som kombinerer fordelene med å konsentrere bakteriene fra et stort volum av vann i et filter med bruk av en meget følsom fluorescensteknologi. Måleresultatene har høy reproduserbarhet og repeterbarhet, < 8% RSD, slik det er dokumentert av USA - EPA (2011). 14

15 Suspendert-stoff-analyse Insite IG Modell 1500 med 15-sensor InsiteIG 1500 suspendert-stoff-analysator er et unikt system som kombinerer avansert elektronikk med en solid-state op sk sensor. 15-sensoren beny er op ske prinsipper basert på nær infrarødt (880 nm) rekkevidde. Sensoren er utviklet for å måle faststo onsentrasjoner i biologiske reaktorer, åpne RAS eller VAR-kanaler. MLSS (Mixed liquid suspended solids) RAS (Return ac vated sludge) WAS (Waste ac vated sludge) (Suspended Solids) Oppløst-oksygenanalysator Insite IG Insite IG oppløst oksygenanalysator er et ny system som kombinerer avansert teknologi med en solid state op sk sensor basert på fluorescens. Ingen andre systemer på markedet kan sammenlignes med denne sensoren: Ingen membraner Vedlikeholdsfri Ingen ru nemessig kalibrering Meget nøyak g Skades ikke ved inntørking Skades ikke av sollys Automa sk feildeteksjon Forskjellige modeller finnes Modell 1000 Modell 1000 on-line for kon nuerlig måling med analoge og digitale utgangssignaler samt reléutganger. En kontroller kan lkobles 1 eller 2 sensorer. Modell 3100 håndholdt instrument inkludert datalogging med direkte nedlas ng l din PC. 15 Modell 3100

16 Olje-på-vann-detektor Nereides Oilspy er et enkelt instrument som detekterer og gir alarm hvis det finnes hydrokarboner på en vannoverflate. Instrumentet virker ved at et elas sk bånd, laget av en type polymerer som holder to ærbelastede kontakter fra hverandre. Hvis polymerbåndet kommer i kontakt med olje og hydrokarboner, ryker de e og de ærbelastede kontaktene går sammen og gir en alarm. Varsling av olje på vann, uten berøring av vannflaten Laser Diagnos c Instruments ROW Remote Op c Watcher er en ikkekontakt-sensor som oppdager olje på vann i sann d. Den bruker oljens naturlige fluorescens for å oppdage alt fra marin diesel l vegetabilsk olje og flydrivstoff, og varsler umiddelbart. ROW er kon unuerlig opera v i ark sk kulde eller varme områder. Den varsler slik at forurensninger oppdages dlig og man raskt kan ta affære og unngå varig skade. ROW-sensorer er trykksa med nitrogen for å unngå kondens og at vann trenger inn i aluminiumet. Et robust IP68-ser fisert herme sk design gjør at ROW fungerer selv under ekstreme værforhold. De e senker behovet for vedlikehold og gir enkel, problemfri bruk. Strømforbruket er lavt som gjør at den kan gå på solcellepaneler og ba erier. ROW-sensorer er også utstyrt med en selvtestmekanisme og vil beskjed hvis det er et problem. 16

17 Par kkeltellere Pamas WaterViewer Pamas WaterViewer er en online par kkelteller for lavt viskøse væsker. Inngang for standardsystemet er 0,5 l 4 bar trykk. Singel prøvetaking eller blandet system er lgjengelig på forespørsel. Pamas WaterViewer har bli designet for helautoma sk dri. Analog og digital I/O for eksterne enheter er også mulig. Automa sert sensorrengjøring erner mineraler og de fleste andre sedimenter. En standard Mul plexer Unit inneholder 1 l 8 målepunk nnganger. Ved å kombinere to eller flere Mul plexer Units, kan Pamas WaterViewer-systemet utvides l fire og opp l 32 målepunk nnganger. Bruksområder: Drikkevann Avløpsvann Industrielt vann Bassengvann Filterkontroll Koagulasjon (flokker)-kontroll Par kkelsensor Systemet kan brukes med forskjellige sensorer i serien Pamas HCB-LD. Standard sensor HCB- LD-50/50 har en strømningshas ghet på 25 ml/ min, og en størrelse fra 1 l 100 mikrometer. Pamas WaterViewer Pamas HCB-LB-sensor Pamas FSA-2002 Pamas FSA-2002 Floc Size Analyser er designet for overvåking av koagulering i vannbehandlingssystemer. Før prosessen med filtreringen begynner, blir floc-størrelse og mengde analysert ved hjelp av Pamas FSA Nøyak g informasjon om par kkelstørrelsen bidrar l å kontrollere og bestemme om prosessen med koagulering er ferdig eller om y erligere flokkuleringsmidler må lføres. Pamas FSA-2002 Floc Size Analyser 17

18 Mul parameter måleinstrument YSI EXO er det mest avanserte måleinstrumentet fra YSI og kan brukes l vannmålinger i hav, elvemunninger, elver, innsjøer og grunnvann En rekke innovasjoner i EXO-pla ormen gir større robusthet, økt nøyak ghet og forbedret brukervennlighet: Komple kalibrering på mindre enn 15 minu er ved hjelp av smarte sensorer og intui vt brukergrensesni Det trengs ingen kabler for å konfigurere, kalibrere og bruke instrumentet. Sonden og den håndholdte enheten kommuniserer trådløst. Kobberlegeringer og viskere reduserer begroing, slik at målingene blir mer nøyak ge og instrumentet kan være i vann lenger Sonden oppdager selv eventuelle skader og skrur av sensorer som ikke fungerer. Slik unngås y erligere skader på andre sensorer eller selve sonden. Sonden skanner automa sk e er konfigurasjonsfeil, minnestatus og dri sstatus Kan integreres sømløst med marine overvåkingssystemer Innebygd minne- og databehandling gjør at brukere kan kalibrere sensorer på et sted og distribuere disse l sensorer som er utplassert andre steder Et ny målesystem gir forbedret nøyak ghet av konduk vitet- og temperatursensorer, som er spesielt vik g ved bruk i havet Forsterket struktur, sveisede tanrør, bedre strømstyring og stabil sensorytelse gir datainnsamling i lange perioder med færre avbrekk, selv under de tøffeste forhold 18 EXO måler en rekke parametre: Barometer Blå-grønne alger Phycocyanin Klorofyll Konduk vitet Dybde Oppløst oksygen (op sk) fdom ORP ph Saltholdighet Spesifikk konduktans Temperatur Totalt oppløste par kler (TDS) Totalt suspendert stoff Turbiditet

19 Mul parameter måleinstrument YSI Håndholdte instrumenter for spotmålinger Professional Plus YSI Professional Plus mul -probe system er robust og pålitelig. Brukervennligheten l de håndholdte instrumentene er kombinert med funksjonaliteten l et mul parametersystem. Robust design idéell for feltbruk Utby bare prober, kan ski es i felt Norsk språk Hjelpefunksjoner i menyene Minne l 2000 datase Tilgjengelige parametre: DO, konduk vitet, ph/ ORP, ammonium, nitrat, klorid og barometrisk trykk USB grensesni med dockingstasjon YSI ProODO Den nye modellen fra YSI, ProODO, har en op sk oksygensensor som beny er luminescens for å måle oksygen. Sammenlignet med en tradisjonell rapid pulse -sensor har den mindre behov for kalibrering og høyere dri sstabilitet. Utvidet DO måleområde % Høy dri sstabilitet (krever lite kalibrering) Lang membran-leve d (1 år) Designet for å passe i standard BODflasker Luminescens-teknologi, som ikke konsumerer oksygen, gjør den uavhengig av flow eller omrøring Mul parametersonde Designet for real me miljøovervåking med dataoverføring via GPRS l interne, spotmålinger eller datalogging over d ved utplassering Kan måle opp l 15 forskjellige parametre Op ske sensorer for DO, turbiditet, klorofyll, blå-grønn alger Sensorer med egne viskere for å hindre begroing Intern datalogger Kan fås med internt ba eri for lengre utplasserings d Opsjon for ekstern håndkontroll med egen datalogger for enkelt å administrere alle dine YSI sonder Op ske sensorer ROX Turbiditet Klorofyll Blå-grønn-alger 19

20 Bøyer l vannanalyse YSI OMC-045-B-250 Små bøyer for vannkvalitetsmålinger. Inkluderer GPRS-logger Idéell for bruk sammen med YSI vannkvalitetssensorer Besky elsesrør for sensorer Internt 12 Ah ba eri gir 3 mnd. dri s d Total høyde 160 cm Vekt 23 kg Anvendelsesområder: - Kon nuerlig overvåking av drikkevannskilder - Mudringsarbeid - Akvakultur Dataloggere(flere typer) OMC-045-II GPRS datalogger For trådløs overføring av data l interne Dataoverføring via e-post, SMS og TCP/IP Fleksibel med hensyn l lkopling av sensorer 4 stk. digitale innganger RS232 4 stk. analoge innganger 2 stk. programmérbare reléutganger SMS varsling l 2 stk. mobiltelefoner Mulighet for å sende data l mobiltelefon 1 gra s programlisens l en målestasjon Webserver-tjeneste kan leies eller dri es selv Ver kal profilering Analyserer hele vannsøylen fra topp l bunn Mulighet for å oppdage lokal oppblomstring av alger i enkelte sjikt Bruker mul parametersonde Tidlig varsling av endringer i vannkvaliteten Kan plasseres på bøye/flåte, eller som fastmontasje på f.eks. en brygge Maks. dybde 100 meter Kan kombineres med meteorologistasjon 20

21 Mul parameter prober Sea & Sun Technology CTD mul parameter-sonder av høy kvalitet og stor nøyak ghet. Mul parameter-prober for oseanografiske målinger ned l 6000 m (dybder på forespørsel). Sea & Sun Tech lbyr sonder, sensorer, lleggsutstyr og programvare for måling på store havdyp. Det finnes mange forskjellige typer fra enkle CDT-48 sonder l veldig avanserte CDT Sensorioversikt Akselerasjon Dybdemåler Konduk vitet Strømmåler Fluorometre Light irradiance (PAR) Oljedetektor Oksygen ph Trykk Redox Temperatur CDT-115 CDT-48 Vannprøvetakere Hydro-Bios Hydro-Bios er spesialist for vannprøvetaking i hav/sjø. Instrumentene er utviklet og produsert i henhold l de vik gste standardkrav for pålitelig arbeid under de fleste miljøforhold på dekk fra -40 l +60 C. Utstyret omfa er: Vannprøvetakere Planktonne Plankton, undersøkelsesutstyr Bunnprøvetaker Sedimentprøvetaker Tilleggsutstyr for håndtering 21

22 Vannanalysator, prosess Tethys Instruments UV 400 UV 400 er en enkelt- eller mul parameteranalysator, som beny er UV spektroskopi for å måle konsentrasjoner i vann. Denne metoden gir stabile og sikre målinger uten bruk av kostbare reagenser. Ammonium er den eneste analysen som krever reagens, der NaOH blir lsa, slik at ph heves og ammonium går over l ammoniakk (NH3). Ammoniakk måles da i gassform med UV og gir sikre målinger av selv de vanskeligste prøver. De andre parametrene måles direkte eller indirekte gjennom korrelasjon. Analysatoren krever ellers lite vedlikehold og er utstyrt med automa sk rengjøring og kan l og med måle på ufiltrert avløpsvann. Analysatoren er liten og kompakt i u orming og har en stor skjerm med touch screen funksjon. UV lampen har 10 års leve d. Disse parametrene måles med UV: Ammonium Nitrat KOF Klorofyll Hydrokarboner Fenol/BTEX I llegg kan analysatoren måle fosfat, turbiditet og farge op sk, samt utstyres med elektroder for å måle ledningsevne, ph og oksygen. Slik kan man med en og samme analysator måle inn l 12 parametre sam dig med en målesyklus på 10 sekunder. Instrumentet er utstyrt med USB port for nedlas ng av analysedata l en standard lagringsenhet. EL 400 EL 400 er et mul parameter kontrollinstrument med stort grafisk display, bygd på en kra ig 32-bit mikroprosessor. Kontrolleren er basert på et modulkonsept for inn- og utgangssignaler, noe som gjør at alle typer konfigureringer kan lpasses. De e betyr at kontrollenheten kan lkobles sensorer for ph, turbiditet, ledningsevne, oksygen, restklor og temperatur fra ulike leverandører og merker. Noen av fordelene med systemet er: Modulært system for 1 8 parametre Stor skjerm med touch screen funksjon Trend-graf med skala fra 1 me l en måned Datalogging Utgangssignal valgfri for 4-20 ma, RS232, RS485 med MODBUS protokoll USB-port for nedlas ng av analysedata l en standard lagringsenhet 22

23 Vannanalysator, prosess StarTOC Med denne analysatoren kan en ta ut en vannprøve direkte fra prosessen og kon nuerlig analysere TOC, eventuelt også NPOC, TIC og TC. Analysemetodene som beny es er UV/ persulfat, ozon eller høy temperatur. Noen egenskaper: Rimelig vedlikehold. Prosessen styres fra en standard innbygget Microso Windows Touch Screen Computer. Elektronikkdelen er fysisk atskilt fra den våte delen. En helt ny og meget effek v UV-reaktor. NDIR detektor uten bevegelige deler Utgangssignaler: Analog 4 20mA, RS 232 / 485 Benchmark / autovalidering Automa sk kalibrering Mul -stream funksjon (opsjon) Som opsjon kan også TOC data korreleres l BOD / COD verdier Noen bruksområder: Analyse av overflatevann Kjelvann Drikkevann Avløpsvann Elveovervåking Olje i vann 23

24 Fotometre Lovibond CheckitDirect De e er små enkle fotometre, forprogrammert for spesielle tester. Med hvert fotometer kan du gjøre bare en analyse. Målemetoden er colorimetrisk og leveres sammen med Lovibond reagens klar l bruk. Anvendelse innen vannbehandling, kjelindustri, svømmebasseng, bryggerier og laboratorier. Det finnes et stort antall prøver av salter metaller etc. som kan analyseres. CheckitDirect+ Samme som CheckitDirect, men her kan du velge flere analyser i samme instrumentet. CheckitDirect COD De e er et se bestående av instrumentet CheckitDirect og en reaktor for koking av en KOF prøve før analyse. Forskjellige reaktorer kan leveres avhengig av behov for antall rør, mer, temperaturer. Lovibond leverer ferdige reagenser i rør (tubetest) lpasset måleområdet for KOF 0 150mg/l, mg/l, mg/l Spektrofotometer SpectroDirect SpectroDirect enstråle spektrofotometer dekker det synlige området fra nm og er spesielt beregnet på vannanalyser. Lyskilden er en wolframlampe. Bølgelengden fremkommer ved at en monokromator sender den rik ge bølgelengden av lyset gjennom målekammeret. Man kan velge hvilken målecelle en ønsker fra runde rør 16/24mm eller rektangulære 10mm opp l 50mm lyslengde. Instrumentet er styrt av en mikroprosessor. Alle relevante tester er forhåndsprogrammert i instrumentet. Nye metoder kan fri legges inn e er som de er lgjengelige fra Lovibond. Fordeler med de e instrumentet: Bølgelengde fra nm Interface RS232 Stort grafisk display Touch sensi vt tastatur Bruk av både runde og rektangulære prøverør Enkelt lampeski e Gra s SW oppdatering. Dri sspenning 12V Forprogrammerte analyser basert på bruk av Tintometer reagenser Printer lkopling Enkel i bruk Mulighet for å scanne hele spekteret Kunden kan selv legge inn egne formler 24

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

KONFORT 700 Designet for effektiv service

KONFORT 700 Designet for effektiv service KONFORT 700 SERIES KONFORT 700 Designet for effektiv service Fra 1. Januar 2011 skal alle nye typegodkjente biler bruke den nye kjølegassen (R1234yf) i klimaanlegget i forhold til Europeisk lovgivning.

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Kistock klasse 100 og 200 Alle dataloggere i 100- og 200-serien kan leveres med eller uten display. Tilgjengelig minnekapasitet er henholdsvis 12.000 og 16.000

Detaljer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING KABELSØKNING NUMMER 3, 11. ÅRGANG SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS NYHET! Elma instruments presenterer en helt ny serie av kabelsøkere som dekker ethvert behov. Fra enkel kabeldetektering av strømførende

Detaljer

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Juni 2007 25. årgang, nr. 70. 2 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Nyhet! Les

Detaljer

YSI Environmental. YSI 556 MPS Multi Probe System. Brukermanual

YSI Environmental. YSI 556 MPS Multi Probe System. Brukermanual YSI Environmental YSI 556 MPS Multi Probe System Brukermanual Innhold 1. Sikkerhet...4 1.1 Generell sikkerhetsinformasjon...4 2. Generell informasjon...9 2.1 Beskrivelse... 9 2.2 Utpakking av instrumentet...

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk Kommunal Teknikk Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk IKM Instrutek AS En del av IKM Gruppen IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter. Vi har spesialkompetanse

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN Fluke. Keeping your world up and running. Innhold Flukes hjemmeside og elektroniske nyhetsbrev Nytt fra Fluke... 2-4 Fluke kombinasjonssett... 5-6 Flukes ettermarkedstjenester...

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Produktkatalog 2015. Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing

Produktkatalog 2015. Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing Produktkatalog 2015 Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing Innhold PowerMaster Sentraler PowerMaster Tilbehør PowerMaster Detektorer Håndtering Sirener Øvrig PowerCode Sentral Powermax Complete Tilbehør

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,-

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,- EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN NUMMER 2, 12. ÅRGANG APRIL 2015 INSTRUMENT NEWS EXFO som er verdens største og mest innovative produsent av utstyr til test på fiber, har nå valgt

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 I N F O SIVILINGENIØR Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 Frekvensomformere for alle størrelser - side 13 Mats Zuccarello Aasen Nyheter Werma signalutstyr - side 22 PLS Frontadaport Ny frontadaper

Detaljer

BÅTUTSTYR. www.sleipner.no

BÅTUTSTYR. www.sleipner.no BÅTUTSTYR Velkommen til Sleipner etabl. 1908 Kjære leser! Når du nå åpnet denne katalogen bladde du om til over 100 år med maritim historie. På tiden din far, farfar eller oldefar levde, konstruerte og

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Maritim Elektronikk Produktkatalog

Maritim Elektronikk Produktkatalog 2012 Maritim Elektronikk Produktkatalog Navigasjonssystemer / Autopilot / Kommunikasjon & Sikkerhet / Instrumenter Vår arv Etter mer enn 60 år i spissen for ledende produsenter av maritim elektronikk,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer