Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur"

Transkript

1 Laboratorieutstyr og instrumenter Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur

2 Innhold Flowloggere og nedbørslogger 3 Vannprøvetakere 4 Laser mengdemåling 5 Flowmåling i store rør og kanaler 6 Mengdemåler for komple overvåking 7 Online turbidimetre 8 Olje-i-vann-analysator 9 In-line turbidimeter 9 Prosess fargetallsmåler 10 Ultrasonisk mengdemåling i rør 11 Online vannanalyseinstrumenter 12 Mikrobiologisk kontroll i vannrensing 14 Suspendert-stoff-analyse 15 Oppløst-oksygenanalysator 15 Olje-på-vann-detektor 16 Par kkeltellere 17 Mul parameter måleinstrument 18, 19 Bøyer l vannanalyse 20 Dataloggere 20 Mul parameter prober 21 Vannprøvetakere 21 Vannanalysator, prosess 22, 23 Fotometre 24 Elektromagne sk flowmeter 25 Overvåking av vannkvalitet i ledningsne et 26 Om Houm 27 Vi lbyr utleie 28 Kontak nfo Post- og vareadresse: Dipl.ing. Houm AS Grefsenveien Oslo Tlf Fax Ved aku problem e er kl Vak elefon

3 Flowloggere og nedbørslogger Online måling over GPRS Teledyne Isco Teledyne Isco har flere flowloggere og flowmetre som har vært på markedet i mange år. En stor nyhet er 2100-serien som beny er Isco s vel gjennomprøvde teknologi i en helt ny type flowlogger. Måleteknikk: Areal / has ghet Moduloppbygget Ba eridrevet Lagringskapasitet målinger Fullstendig te, IP68 Allerede over 100 systemer levert i Norge! Basert på modulsystemet kan du se e sammen din egen logger lpasset behovet på målestedet. Opp l 4 flowmoduler kan brukes i en logger, d.v.s. du kan måle i flere rør som munner ut i samme kum sam dig. Du kan også kvalitetssikre dataene i e målepunkt ved å bruke 2 sensorer l å registrere samme flow. Eksempel på moduler: 2150 Flowmodul med areal/has ghetssensor 2110 Nivå/flowmodul med ultralydsensor 2105 Trådløs kommunikasjonsmodul 2101 Field Wizard, robust felt-pc for programmering av logger i felt 2108 Analogmodul 2191 Ba erimodul 2151 Flowlogger EX-versjon for bruk på steder hvor brennbar gass kan forekomme Instrumentet beny es i dag av en rekke kommuner og konsulen irmaer i Norge. Teledyne Isco s nedbørslogger Sammen med mengdemåling er det o e interessant å måle nedbør. Isco har en meget rimelig nedbørsmåler, modell 676, som kan opereres direkte mot Isco s flowloggere eller med egen datalogger. Flowlink programvare Isco s dataloggere programmeres og opereres med FLOWLINK, som er et av de beste programmene på markedet for beregning av gjennomstrømmende vannmengde og nedbør. 3

4 Vannprøvetakere Teledyne Isco Automa ske vannprøvetakere Vi har i mer enn 50 år solgt automa ske vannprøvetakere fra Isco. De har all d beny et en slangepumpe på sine prøvetakere for å suge opp vannprøven. Denne sugeteknikken har flere fordeler sammenliknet med blant annet prøvetakere som beny er vakuumteknikk for å hente vannprøven. Enkelt vedlikehold kun ski av pumpeslange Minimal forurensing mellom prøvene Rik g sugehas ghet i slangen som sikrer representa v prøve Beholder has gheten i sugeslangen selv ved maks. lø ehøyde (8 m) Nøyak g prøvevolum ved hjelp av Isco s patenterte trykkføler Robust og vannte u orming Tids- og mengdestyrt prøvetaking Sekvensprøver (2 24 flasker) eller blandprøver Plugg inn moduler for måling av vannmengde, nedbør og vannkvalitet Datalogging og dataoverføring med GSM Integrert kjøleskap (opsjon) for rask og rik g nedkjøling, også som transportabel enhet Transportable eller stasjonære enheter Ulike modeller dekker alle behov for prøvetaking 5800-serien er stasjonære prøvetagere. De har dobbelt skrog som er rotasjonsstøpt i polyetylen med intern kjøling. Konstruksjonen er robust og meget korrosjonssikker, samt at den har en avansert kontroller med datalogger, som i llegg kan kontrollere/logge temperaturen i kjøleskapet serien har avansert kontroller med datalogger med en rekke valgmuligheter for programmering og lkobling av moduler. Kan fungere som hjernen i en automatstasjon. Leveres med eller uten integrert kjøleskap og karusell serien 3700-serien har mange valgmuligheter for programmering, men har ikke datalogger. Leveres med eller uten integrert kjøleskap og karusell serien GLS er en liten, enkel og transportabel prøvetaker for blandprøver. Leveres også som veggmontert modell. Den har en enkel kontroller med begrenset funksjonalitet sammenlignet med 6712 serien. GLACIER er en transportabel prøvetaker med kjøling for blandprøver. Denne bruker samme kontrolleren som GLS. GLS AVALANCHE er en transportabel prøvetaker med kjøling. Den bruker samme kontrolleren som si er på 6712 serien. Prøvetakeren kan også leveres med karusell. Transpor ralle kan leveres som opsjon. Glacier Avalanche 4

5 Laser mengdemåling Teledyne Isco, LaserFlow Fordelen med LaserFlow er at den ikke er i kontakt med vannet. Den er derfor perfekt for flere typer avløpsvann, da den ikke vil bli ldekket slik at målinger kan bli unøyak ge. LaserFlow har to teknologier for å gjøre målingen nøyak g og korrekt. Lasersensoren kan måle én eller flere punkter under vannoverflaten, sam dig som vanlig ultrasonisk sensorteknologi brukes. LaserFlow kan lkobles standard ISCO utstyr som Signature eller 2160 LaserFlow modul. Standard funksjoner Ingen kontakt med vann for has ghet og nivåmåling Enkel eller mul ppel punktmåling under væskeoverflaten Robust, nedsenkbart kabine med IP68 besky else Ingen dødbånd fra målepunkt Ingen behov for manuell has ghet profilering Toveis has ghetsmåling Kan lkobles ernovervåking Måler flere punkter sam dig Enheten kan programmeres l å gjøre has ghetsmåling ved e eller flere punkter under vannoverflaten. Måles flere punkter, kan man få en gjennomsni sverdi. De e er verdifullt siden vannhas gheten kan variere i vannstrømmen. LaserFlow festes enkelt over vannoverflaten Redundant løsning for ekstra sikkerhet LaserFlow kan se es opp med en redundant løsning for mer kri sk overvåking. De e gjør man ved å bruke 350 AV-sensor sammen med LaserFlow. Denne kan monteres på forskjellige måter, avhengig av applikasjonen. Flerpunktsmåling under vannoverflaten er også mulig. 2.5 fps 2.0 fps 1.5 fps 1.0 fps 0.5 fps Ultrasonic Doppler Velocity Differential Pressure Level 5

6 Flowmåling i store rør og kanaler Teledyne Isco, ADFM Pro20 ISCO ADFM Pro20 er et system for flowmåling i store rør eller kanaler, hvor tradisjonell flowmåling ikke strekker l. Systemet bruker puls doppler teknologi for å generere en avansert has ghetsprofil i røret eller kanalen. Loggeren beregner så flow ut i fra geometrien som mates inn i loggeren. Ideell for 1220 mm diameter rør eller større Kan brukes i åpne kanaler, renner etc. med kjent geometri. Verifiserer datakvaliteten gjennom signalstyrke og korrelasjon. Sensoren bruker fire has ghets radarer i forskjellige vinkler for å gi rik g has ghetsprofil. Mulighet for sekundær nivåsensor. Valgfri modul l sensoren for å forhindre sedimentering rundt sensoren. Robust u ørelse av loggerenhet for utendørs bruk. Mulighet for oppkobling l ISCO 2105 interface GPRS modul for trådløs dataoverføring. 6

7 Mengdemåler for komple overvåking Teledyne Isco, Signature Flow meter Fleksibel, konfigurerbar mengdemåler for permanent og komple overvåking av åpne kanaler og delfylte rør. Signature flowmåler er utviklet for overvåking av åpne kanaler og delfylte rør. Den stø er de fleste måleteknologier, inkludert ultralyd, bobler, nedsenket ultralyd areal/ has ghet, og ikke-kontakt laser doppler. Måleren beregner ved hjelp av standard åpen kanal nivå- lflowkonverteringer, samt brukerdefinerte ligninger, etc. avhengig av behov. Signature flowmåler har unike egenskaper for å verifisere dataintegritet. Den logger vik ge hendelser som for eksempel endringer i kalibrering og strømbrudd for å validere datanøyak ghet. Data kan le analyseres for å oppdage alle typer data av endringer. Signature flowmåler har flere smarte alterna ver grensesni og mul parameter-logging (for eksempel ph). De e gjør at Signature flowmåler blir en felles pla orm for kontroll, rapportering og kommunikasjon. Standardfunksjoner: Datalogging av flere parametre Program- og oppsummeringsrapporter Dataintegritet, verifisering Kompa bilitet med Flowlink-programvare Flere sam dige flowmåler-teknologier ph og temperatur inndata SDI-12 -inngang RS-485 Modbus SIGNATURE FLOW METER Bubble Line 330 LaserFlow 360 Sampler Interface 306 (2) Cellular Communication 4-20 ma Out Ethernet Modbus RTU/ASCII USLSS 310 Modbus In or Expansion Boxes (3) SDI-12 In Area Velocity 350 ph Interface 301 (2) 7

8 Online turbidimetre Sigrist Aquascat Online kontroll av turbiditet, flokkuleringskontroll, filtreringskontroll, filter lbakespyling, overvåking av vannreservoar og lførsel l ne et. Aquascat er et ny instrument fra Sigrist som viderefører teknikken med å måle turbiditet i en fri allende vannstråle. Denne kontaktløse målemetoden eliminerer problemene med gjengroing av linser og glass. Behovet for service er redusert l et minimum som et resultat av de e. Teknikken gjør det mulig å måle ekstremt lave turbiditetsnivåer nøyak g selv under 0,01 FNU. Aquascat kommer i tre modeller Alle modellene opereres med et to-linjers display og et tekstbasert menysystem som gjør instrumentet enkelt å se e opp, bruke og gjøre service. De har to 4-20 ma utganger og to uavhengige konfigurerbare relékontakter for melding og alarmfunksjoner. Også Profibuss DP grensesni for direkte overføring av digitale måledata, kan lbys. Aquascat WTM Beregnet for bruk i rent vann Oppløsning 0,001 FNU Måleområde FNU Aquascat HT Lavkost modell beregnet for bruk i råvann, hvor det ikke er behov for så høy oppløsning Oppløsning 0,1 FNU Måleområde FNU Aquascat P Har en lukket flowcelle for måling av vann med høyt gassinnhold og under høyt trykk. Oppløsning 0,001 FNU Måleområde FNU 8

9 Olje-i-vann-analysator Sigrist OilGuard OilGuard oppdager oljespor i ppm-området og under. Målingen skjer enten kontaktløst i fri allende vannstrøm, eller under trykk i en lukket flytcelle. Fabrikkens kalibrering av OilGuard u øres e er kundens ønsker. Instrumentet kan kalibreres med opp l 8 graderinger av olje spesifisert av kunden. Det er enkelt å sjekke kalibreringer. De e gjøres via et kalibreringsglass, som er le lgjengelig og som produserer definert fluorescerende lys. Instrumentet er derfor meget enkelt å kontrollere eller kalibrere l enhver d. In-line turbidimeter Sigrist TurBiScat Vedlikeholdsfri design uten pakninger Elektronikkenheten på sensor er festet med hur gkobling Utvidet sensorsjekk med test av evt groing Måling i 2 vinkler med fargekompensering Mulighet for fargemåling Grafisk touch display Enkel systemintegrasjon med flere kommunikasjonsmuligheter 9

10 Prosess fargetallsmåler Sigrist ColorPlus Måleren er spesialdesignet for å måle farge i vann. Fordeler med de e instrumentet er: Kan måle både fargetall og UV-absorpsjon Automa sk kompensering for turbiditet og begroing av målecelle To-strålesystem gir minimal dri av måleverdien Lite vedlikehold Sigrist fotometre har et målesystem med dobbel- stråle fra lyskilden. En lysstråle passerer gjennom prøven og videre l detektoren. Den andre er en referansestråle, som går re l detektoren. Detektoren vil dermed vekselvis måle prøve, referanse og nullverdi. Slik elimineres automa sk feilkilder som forandringer i temperatur, aldring av komponenter og andre endringer i op kk og elektronikk. Fotometeret har derfor en langvarig dri sstabilitet. Fargetallsmåleren vil være konfigurert for å gi verdien for sann farge samt totalfargen (kompensert for turbiditet). Displayet vil kunne vise både totalfargen målt ved 410 nm og turbiditet målt ved 650 nm (De e er ikke turbiditet e er standarden ISO 7027). Alterna vt kan man bestemme sann farge som er differansen mellom verdiene målt ved 650 nm og 410 nm. Instrumentet kan også se es opp l å måle DOC/UV-absorpsjon i llegg l fargetall. De e måles ved absorpsjon av UVlys med bølgelengde 245 nm ved bruk av en avansert kontroller Sirel SMD, som har 3 stk 4-20 ma utganger. Flowcellen leveres med system for automa sk kompensering av begroing i målecellen. Instrumentet leveres i to ulike versjoner, enten for måling i en bypass, eller for måling direkte på røret. NYHET! ColorPlus kan nå også leveres i EXversjon med ATEX-ser fikat, og er dermed egnet for bl a. petrokjemisk industri. 10

11 Ultrasonisk mengdemåling i rør BM Tecnologie Industriali Clamp-on flowmeter måler vannføring i hvilket som helst rør ved å feste ultralydsensorer på utsiden. Installasjonen er meget enkel, så instrumentet passer godt når man ønsker å foreta raske målinger på forskjellige typer rør. Målerne leveres i forskjellige modeller, portable eller målere som er beregnet for fast montering. 11

12 Online vannanalyseinstrumenter ATI ATI s instrumenter gir svært nøyak g måling av følgende parametre: Klor Ammonium/ Ammoniakk Oksygen (DO) ph /ORP Par kkelteller Turbiditet Portabel turbiditet for rør Autoclean-system for måling for eksempel i råvann og avløpsvann ATIs Series Q46H klormonitor for kon nuerlig overvåking av fri eller bundet klor. Q46H- systemet bruker en polarografisk membransensor for å måle klor direkte uten behov for kjemiske reagenser. Fordelen med Q46H systemet er: Rimelig å kjøpe Rimelig å vedlikeholde Gir nøyak g og pålitelig klorovervåking ATI Q46N Ammoniummåling Q46N er en helt ny lnærming l online overvåking av ammoniakk/ammonium, som er kostnadseffek v og mye enklere enn konvensjonellt overvåkingsutstyr. Q46N-sensoren bruker en kjemisk reaksjon som omdanner ammoniakk i oppløsningen l en stabil monokloramin-forbindelse lsvarende konsentrasjonen l det opprinnelige ammoniakknivået. Monokloraminkonsentrasjonen blir dere er målt med en unik amperometric -sensor som reagerer lineært l monokloramin mens de eliminerer forstyrrelser fra fri klor i oppløsningen. Systemvalg Standard versjon Q46H har vekselstrøm VAC, 50/60 Hz VDC-versjon er også lgjengelig. Det grunnleggende systemet inkluderer to isolerte 4-20 ma utganger og tre SPDT alarmreléer. Hvis ph-korreksjon er nødvendig, eller hvis ph-måling også er ønsket, er en ph-sensor lgjengelig for implementering i systemet. De e vil gi et kombinert klor/ph-monitor-system. ATIs Series Q46D oppløst oksygen (DO) monitor gir pålitelig oksygenmåling med reduserte vedlikeholdskostnader. Den galvanisk oppløste oksygensensoren bruker en robust teflonmembran som motstår mekaniske skrubbsår/skader og passer godt l avløpsvann/ rensestasjon-applikasjoner. I applikasjoner der begroing er et problem, er hyppig membranrengjøring nødvendig. For å holde systemet nesten vedlikeholdsfri, er Auto-Cleaner et godt lleggsalterna v. Denne vil automa sk rengjøre sensoren ved hjelp av lu som blåser bort eventuelle par kler, som normalt vil feste seg på membranen. 12

13 ATI s Series Q46 P/R ph/orp monitor er utviklet for bruk i alle industrielle og kommunale applikasjoner. Sensorene er konstruert for å fungere normalt der vanlige sensorer raskt mislykkes. Konvensjonelle ph/orp-sensorer har et åpent referansesystem, som betyr at referanseelementet og elektroly er i kontakt med prosessen. De e llater kjemikalier å trenge inn i referansekammeret og dermed endre referansesystemet. Q46P/R-sensorer bruker et forseglet referansesystem, hvor sensorene er konstruert med en ekstra ph-glasselektrode som referanseelement. De e referansesystemet besky er sensoren mot kjemiske gi er som ødelegger konvensjonelle ph-sensorer. Q46P/R kommer med opsjon på Auto-Cleansystemet, som er utviklet for å forlenge sensorens rengjøringsintervaller. Auto-Cleansystemet bruker høytrykk lu for å erne forurensninger fra forsiden av sensoren. ATI s modell A15/76 turbiditetsmonitor er utviklet for å møte behovene l både drikkevannssystemer og industriell vannbehandling for pålitelig low-range turbiditetsmåling. Ved hjelp av en infrarød lyskilde og 90º punktmåling, gir de e systemet en høy følsomhet og måling med uovertruffen stabilitet. Turbiditetsmålinger ned l 0,001 NTU eller så høyt som 4000 NTU, kan måles med samme sensor. Da turbiditetsmåling o e er nødvendig i avløpsvann og andre applikasjoner hvor begroing av sensor kan være et stort problem, lbyr ATI en spesiell turbiditetsenhet med air-blast som automa sk renser sensoren så o e det er nødvendig for å oppre holde pålitelige målinger. 13

14 Mikrobiologisk kontroll i vannrensing Mycometer Bac quant Bac quant fra Mycometer gir en hur g og følsom måling for kvan fisering av totalt bakterieinnhold og reduserer analyse den fra dager l minu er. Bac quant kan brukes l et bredt spekter av applikasjoner i industri og vannverk, inkludert overvåking av vannkvalitet (råvann). Sam dig overvåkes effek viteten l bakterierensingen i hvert trinn i vannrenseprosessen. Slik kan vannbehandlingen forbedres. Apparatet brukes l mange applikasjoner; industrielt prosessvann, kjøletårn, teknisk vann og renset vann. Det kan også brukes l å evaluere og op malisere vannrensemetoder. En bærbar versjon er et godt verktøy for beredskapsteam (lekkasjer, klager, etc) for raskt å kunne avgrense og spore forurensinger, slik at vannkvaliteten sikres. Metoden er basert på en patentert metode som kombinerer fordelene med å konsentrere bakteriene fra et stort volum av vann i et filter med bruk av en meget følsom fluorescensteknologi. Måleresultatene har høy reproduserbarhet og repeterbarhet, < 8% RSD, slik det er dokumentert av USA - EPA (2011). 14

15 Suspendert-stoff-analyse Insite IG Modell 1500 med 15-sensor InsiteIG 1500 suspendert-stoff-analysator er et unikt system som kombinerer avansert elektronikk med en solid-state op sk sensor. 15-sensoren beny er op ske prinsipper basert på nær infrarødt (880 nm) rekkevidde. Sensoren er utviklet for å måle faststo onsentrasjoner i biologiske reaktorer, åpne RAS eller VAR-kanaler. MLSS (Mixed liquid suspended solids) RAS (Return ac vated sludge) WAS (Waste ac vated sludge) (Suspended Solids) Oppløst-oksygenanalysator Insite IG Insite IG oppløst oksygenanalysator er et ny system som kombinerer avansert teknologi med en solid state op sk sensor basert på fluorescens. Ingen andre systemer på markedet kan sammenlignes med denne sensoren: Ingen membraner Vedlikeholdsfri Ingen ru nemessig kalibrering Meget nøyak g Skades ikke ved inntørking Skades ikke av sollys Automa sk feildeteksjon Forskjellige modeller finnes Modell 1000 Modell 1000 on-line for kon nuerlig måling med analoge og digitale utgangssignaler samt reléutganger. En kontroller kan lkobles 1 eller 2 sensorer. Modell 3100 håndholdt instrument inkludert datalogging med direkte nedlas ng l din PC. 15 Modell 3100

16 Olje-på-vann-detektor Nereides Oilspy er et enkelt instrument som detekterer og gir alarm hvis det finnes hydrokarboner på en vannoverflate. Instrumentet virker ved at et elas sk bånd, laget av en type polymerer som holder to ærbelastede kontakter fra hverandre. Hvis polymerbåndet kommer i kontakt med olje og hydrokarboner, ryker de e og de ærbelastede kontaktene går sammen og gir en alarm. Varsling av olje på vann, uten berøring av vannflaten Laser Diagnos c Instruments ROW Remote Op c Watcher er en ikkekontakt-sensor som oppdager olje på vann i sann d. Den bruker oljens naturlige fluorescens for å oppdage alt fra marin diesel l vegetabilsk olje og flydrivstoff, og varsler umiddelbart. ROW er kon unuerlig opera v i ark sk kulde eller varme områder. Den varsler slik at forurensninger oppdages dlig og man raskt kan ta affære og unngå varig skade. ROW-sensorer er trykksa med nitrogen for å unngå kondens og at vann trenger inn i aluminiumet. Et robust IP68-ser fisert herme sk design gjør at ROW fungerer selv under ekstreme værforhold. De e senker behovet for vedlikehold og gir enkel, problemfri bruk. Strømforbruket er lavt som gjør at den kan gå på solcellepaneler og ba erier. ROW-sensorer er også utstyrt med en selvtestmekanisme og vil beskjed hvis det er et problem. 16

17 Par kkeltellere Pamas WaterViewer Pamas WaterViewer er en online par kkelteller for lavt viskøse væsker. Inngang for standardsystemet er 0,5 l 4 bar trykk. Singel prøvetaking eller blandet system er lgjengelig på forespørsel. Pamas WaterViewer har bli designet for helautoma sk dri. Analog og digital I/O for eksterne enheter er også mulig. Automa sert sensorrengjøring erner mineraler og de fleste andre sedimenter. En standard Mul plexer Unit inneholder 1 l 8 målepunk nnganger. Ved å kombinere to eller flere Mul plexer Units, kan Pamas WaterViewer-systemet utvides l fire og opp l 32 målepunk nnganger. Bruksområder: Drikkevann Avløpsvann Industrielt vann Bassengvann Filterkontroll Koagulasjon (flokker)-kontroll Par kkelsensor Systemet kan brukes med forskjellige sensorer i serien Pamas HCB-LD. Standard sensor HCB- LD-50/50 har en strømningshas ghet på 25 ml/ min, og en størrelse fra 1 l 100 mikrometer. Pamas WaterViewer Pamas HCB-LB-sensor Pamas FSA-2002 Pamas FSA-2002 Floc Size Analyser er designet for overvåking av koagulering i vannbehandlingssystemer. Før prosessen med filtreringen begynner, blir floc-størrelse og mengde analysert ved hjelp av Pamas FSA Nøyak g informasjon om par kkelstørrelsen bidrar l å kontrollere og bestemme om prosessen med koagulering er ferdig eller om y erligere flokkuleringsmidler må lføres. Pamas FSA-2002 Floc Size Analyser 17

18 Mul parameter måleinstrument YSI EXO er det mest avanserte måleinstrumentet fra YSI og kan brukes l vannmålinger i hav, elvemunninger, elver, innsjøer og grunnvann En rekke innovasjoner i EXO-pla ormen gir større robusthet, økt nøyak ghet og forbedret brukervennlighet: Komple kalibrering på mindre enn 15 minu er ved hjelp av smarte sensorer og intui vt brukergrensesni Det trengs ingen kabler for å konfigurere, kalibrere og bruke instrumentet. Sonden og den håndholdte enheten kommuniserer trådløst. Kobberlegeringer og viskere reduserer begroing, slik at målingene blir mer nøyak ge og instrumentet kan være i vann lenger Sonden oppdager selv eventuelle skader og skrur av sensorer som ikke fungerer. Slik unngås y erligere skader på andre sensorer eller selve sonden. Sonden skanner automa sk e er konfigurasjonsfeil, minnestatus og dri sstatus Kan integreres sømløst med marine overvåkingssystemer Innebygd minne- og databehandling gjør at brukere kan kalibrere sensorer på et sted og distribuere disse l sensorer som er utplassert andre steder Et ny målesystem gir forbedret nøyak ghet av konduk vitet- og temperatursensorer, som er spesielt vik g ved bruk i havet Forsterket struktur, sveisede tanrør, bedre strømstyring og stabil sensorytelse gir datainnsamling i lange perioder med færre avbrekk, selv under de tøffeste forhold 18 EXO måler en rekke parametre: Barometer Blå-grønne alger Phycocyanin Klorofyll Konduk vitet Dybde Oppløst oksygen (op sk) fdom ORP ph Saltholdighet Spesifikk konduktans Temperatur Totalt oppløste par kler (TDS) Totalt suspendert stoff Turbiditet

19 Mul parameter måleinstrument YSI Håndholdte instrumenter for spotmålinger Professional Plus YSI Professional Plus mul -probe system er robust og pålitelig. Brukervennligheten l de håndholdte instrumentene er kombinert med funksjonaliteten l et mul parametersystem. Robust design idéell for feltbruk Utby bare prober, kan ski es i felt Norsk språk Hjelpefunksjoner i menyene Minne l 2000 datase Tilgjengelige parametre: DO, konduk vitet, ph/ ORP, ammonium, nitrat, klorid og barometrisk trykk USB grensesni med dockingstasjon YSI ProODO Den nye modellen fra YSI, ProODO, har en op sk oksygensensor som beny er luminescens for å måle oksygen. Sammenlignet med en tradisjonell rapid pulse -sensor har den mindre behov for kalibrering og høyere dri sstabilitet. Utvidet DO måleområde % Høy dri sstabilitet (krever lite kalibrering) Lang membran-leve d (1 år) Designet for å passe i standard BODflasker Luminescens-teknologi, som ikke konsumerer oksygen, gjør den uavhengig av flow eller omrøring Mul parametersonde Designet for real me miljøovervåking med dataoverføring via GPRS l interne, spotmålinger eller datalogging over d ved utplassering Kan måle opp l 15 forskjellige parametre Op ske sensorer for DO, turbiditet, klorofyll, blå-grønn alger Sensorer med egne viskere for å hindre begroing Intern datalogger Kan fås med internt ba eri for lengre utplasserings d Opsjon for ekstern håndkontroll med egen datalogger for enkelt å administrere alle dine YSI sonder Op ske sensorer ROX Turbiditet Klorofyll Blå-grønn-alger 19

20 Bøyer l vannanalyse YSI OMC-045-B-250 Små bøyer for vannkvalitetsmålinger. Inkluderer GPRS-logger Idéell for bruk sammen med YSI vannkvalitetssensorer Besky elsesrør for sensorer Internt 12 Ah ba eri gir 3 mnd. dri s d Total høyde 160 cm Vekt 23 kg Anvendelsesområder: - Kon nuerlig overvåking av drikkevannskilder - Mudringsarbeid - Akvakultur Dataloggere(flere typer) OMC-045-II GPRS datalogger For trådløs overføring av data l interne Dataoverføring via e-post, SMS og TCP/IP Fleksibel med hensyn l lkopling av sensorer 4 stk. digitale innganger RS232 4 stk. analoge innganger 2 stk. programmérbare reléutganger SMS varsling l 2 stk. mobiltelefoner Mulighet for å sende data l mobiltelefon 1 gra s programlisens l en målestasjon Webserver-tjeneste kan leies eller dri es selv Ver kal profilering Analyserer hele vannsøylen fra topp l bunn Mulighet for å oppdage lokal oppblomstring av alger i enkelte sjikt Bruker mul parametersonde Tidlig varsling av endringer i vannkvaliteten Kan plasseres på bøye/flåte, eller som fastmontasje på f.eks. en brygge Maks. dybde 100 meter Kan kombineres med meteorologistasjon 20

21 Mul parameter prober Sea & Sun Technology CTD mul parameter-sonder av høy kvalitet og stor nøyak ghet. Mul parameter-prober for oseanografiske målinger ned l 6000 m (dybder på forespørsel). Sea & Sun Tech lbyr sonder, sensorer, lleggsutstyr og programvare for måling på store havdyp. Det finnes mange forskjellige typer fra enkle CDT-48 sonder l veldig avanserte CDT Sensorioversikt Akselerasjon Dybdemåler Konduk vitet Strømmåler Fluorometre Light irradiance (PAR) Oljedetektor Oksygen ph Trykk Redox Temperatur CDT-115 CDT-48 Vannprøvetakere Hydro-Bios Hydro-Bios er spesialist for vannprøvetaking i hav/sjø. Instrumentene er utviklet og produsert i henhold l de vik gste standardkrav for pålitelig arbeid under de fleste miljøforhold på dekk fra -40 l +60 C. Utstyret omfa er: Vannprøvetakere Planktonne Plankton, undersøkelsesutstyr Bunnprøvetaker Sedimentprøvetaker Tilleggsutstyr for håndtering 21

22 Vannanalysator, prosess Tethys Instruments UV 400 UV 400 er en enkelt- eller mul parameteranalysator, som beny er UV spektroskopi for å måle konsentrasjoner i vann. Denne metoden gir stabile og sikre målinger uten bruk av kostbare reagenser. Ammonium er den eneste analysen som krever reagens, der NaOH blir lsa, slik at ph heves og ammonium går over l ammoniakk (NH3). Ammoniakk måles da i gassform med UV og gir sikre målinger av selv de vanskeligste prøver. De andre parametrene måles direkte eller indirekte gjennom korrelasjon. Analysatoren krever ellers lite vedlikehold og er utstyrt med automa sk rengjøring og kan l og med måle på ufiltrert avløpsvann. Analysatoren er liten og kompakt i u orming og har en stor skjerm med touch screen funksjon. UV lampen har 10 års leve d. Disse parametrene måles med UV: Ammonium Nitrat KOF Klorofyll Hydrokarboner Fenol/BTEX I llegg kan analysatoren måle fosfat, turbiditet og farge op sk, samt utstyres med elektroder for å måle ledningsevne, ph og oksygen. Slik kan man med en og samme analysator måle inn l 12 parametre sam dig med en målesyklus på 10 sekunder. Instrumentet er utstyrt med USB port for nedlas ng av analysedata l en standard lagringsenhet. EL 400 EL 400 er et mul parameter kontrollinstrument med stort grafisk display, bygd på en kra ig 32-bit mikroprosessor. Kontrolleren er basert på et modulkonsept for inn- og utgangssignaler, noe som gjør at alle typer konfigureringer kan lpasses. De e betyr at kontrollenheten kan lkobles sensorer for ph, turbiditet, ledningsevne, oksygen, restklor og temperatur fra ulike leverandører og merker. Noen av fordelene med systemet er: Modulært system for 1 8 parametre Stor skjerm med touch screen funksjon Trend-graf med skala fra 1 me l en måned Datalogging Utgangssignal valgfri for 4-20 ma, RS232, RS485 med MODBUS protokoll USB-port for nedlas ng av analysedata l en standard lagringsenhet 22

23 Vannanalysator, prosess StarTOC Med denne analysatoren kan en ta ut en vannprøve direkte fra prosessen og kon nuerlig analysere TOC, eventuelt også NPOC, TIC og TC. Analysemetodene som beny es er UV/ persulfat, ozon eller høy temperatur. Noen egenskaper: Rimelig vedlikehold. Prosessen styres fra en standard innbygget Microso Windows Touch Screen Computer. Elektronikkdelen er fysisk atskilt fra den våte delen. En helt ny og meget effek v UV-reaktor. NDIR detektor uten bevegelige deler Utgangssignaler: Analog 4 20mA, RS 232 / 485 Benchmark / autovalidering Automa sk kalibrering Mul -stream funksjon (opsjon) Som opsjon kan også TOC data korreleres l BOD / COD verdier Noen bruksområder: Analyse av overflatevann Kjelvann Drikkevann Avløpsvann Elveovervåking Olje i vann 23

24 Fotometre Lovibond CheckitDirect De e er små enkle fotometre, forprogrammert for spesielle tester. Med hvert fotometer kan du gjøre bare en analyse. Målemetoden er colorimetrisk og leveres sammen med Lovibond reagens klar l bruk. Anvendelse innen vannbehandling, kjelindustri, svømmebasseng, bryggerier og laboratorier. Det finnes et stort antall prøver av salter metaller etc. som kan analyseres. CheckitDirect+ Samme som CheckitDirect, men her kan du velge flere analyser i samme instrumentet. CheckitDirect COD De e er et se bestående av instrumentet CheckitDirect og en reaktor for koking av en KOF prøve før analyse. Forskjellige reaktorer kan leveres avhengig av behov for antall rør, mer, temperaturer. Lovibond leverer ferdige reagenser i rør (tubetest) lpasset måleområdet for KOF 0 150mg/l, mg/l, mg/l Spektrofotometer SpectroDirect SpectroDirect enstråle spektrofotometer dekker det synlige området fra nm og er spesielt beregnet på vannanalyser. Lyskilden er en wolframlampe. Bølgelengden fremkommer ved at en monokromator sender den rik ge bølgelengden av lyset gjennom målekammeret. Man kan velge hvilken målecelle en ønsker fra runde rør 16/24mm eller rektangulære 10mm opp l 50mm lyslengde. Instrumentet er styrt av en mikroprosessor. Alle relevante tester er forhåndsprogrammert i instrumentet. Nye metoder kan fri legges inn e er som de er lgjengelige fra Lovibond. Fordeler med de e instrumentet: Bølgelengde fra nm Interface RS232 Stort grafisk display Touch sensi vt tastatur Bruk av både runde og rektangulære prøverør Enkelt lampeski e Gra s SW oppdatering. Dri sspenning 12V Forprogrammerte analyser basert på bruk av Tintometer reagenser Printer lkopling Enkel i bruk Mulighet for å scanne hele spekteret Kunden kan selv legge inn egne formler 24

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund Online instrumentering for ph klorrest turbiditet Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC100 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale.

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund Turbiditetsmåling Prosess Styring As Rune Heggelund Litt om oss: Prosess-Styring As ble startet i 1982 Vi har kontorer i Drammen Vi er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til

Detaljer

Prøvetaker 780. Vannprøvetaker 780 er en av de mest pålitelige prøvetakere på markedet.

Prøvetaker 780. Vannprøvetaker 780 er en av de mest pålitelige prøvetakere på markedet. Prøvetaker 780 Vannprøvetaker 780 er en av de mest pålitelige prøvetakere på markedet. Enkel konstruksjon. Målekammeret i glass er montert på utsiden av kabinettet, mens elektriske komponenter, ventiler

Detaljer

Hva kan on-line målinger bidra med? Styre/kontrollere tilsettinger Øke/forbedre driftskontroll Industriell overvåkningsindikator Utslippskontroll

Hva kan on-line målinger bidra med? Styre/kontrollere tilsettinger Øke/forbedre driftskontroll Industriell overvåkningsindikator Utslippskontroll 2004 _ph Online Measurement_ EU Sales Support PAGE 1 Hva kan on-line målinger bidra med? Styre/kontrollere tilsettinger Øke/forbedre driftskontroll Industriell overvåkningsindikator Utslippskontroll ph

Detaljer

MJK Automation A/S. MJK fremstiller instrumenter for:

MJK Automation A/S. MJK fremstiller instrumenter for: MJK Automation A/S MJK fremstiller instrumenter for: Nivåmåling med ultralyd nivåsensorer og nedsenkbare trykktransmittere Pumpestyring Flowmåling for lukkede rørsystemer og åpne kanaler ph- redox og temperatur

Detaljer

Online instrumentering. Prosess Styring As. Rune Heggelund

Online instrumentering. Prosess Styring As. Rune Heggelund Online instrumentering Prosess Styring As Rune Heggelund Litt om oss: Ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt

Detaljer

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil. PARTIKJØP! Anthos A3 Plus Prisen inkluderer: Anthos stol med bred rygg Unit Anthos Venus Plus operasjonslampe ( justerbart opp l 35.000 Lux) 4 moduler: 3 veis sprøyte Turbinkobling Børsteløs mikromotor

Detaljer

Mengdemåling og prøvetaking

Mengdemåling og prøvetaking Mengdemåling og prøvetaking 1926-2010 HOUM 84 år Norskeid forhandlerfirma av teknisk utstyr. 20 medarbeidere. Leverer standard utstyr og skreddersydde tekniske løsninger av høy kvalitet, samt tilbyr produktkunnskap,

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS atablad Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør Nøyaktighet ±0,25% Flow område 0,03 12 m/s N6 N2000 LC display Power supply 85 2 VC / 24 VC / 9 36 C IP67 hus USB interface Beskrivelse Forsterker

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at

Detaljer

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov Stavern 18.08.2011 Vann I Global Sammenheng Mindre en 1% av jordens vannkilder kan benyttes uten vannbehandling. Flere enn 1 av 6 mangler trygt drikkevann 2 av 6 mangler vann for renovasjon Forventer en

Detaljer

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. Hensikt: - Forstå NCVIB/INFRA system - Kjenne til mulighetene i NCVIB/INFRA system Agenda: -INFRA loggere (Mini/Master) -INFRA

Detaljer

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Vi er stolte over å presentere et bredt spekter av avansert deteksjon. I dette kapittelet vil du finne alt du trenger for å detektere innbrudd og sikre dine

Detaljer

Online Olje i Vann Analyse

Online Olje i Vann Analyse Online Olje i Vann Analyse Hvorfor, Måleprinsipper, Utfordringer og Erfaringer Arne Henriksen, STATOIL, Separation and Subsea Processing 1-2011-09-14 Online Olje i Vann Analyse = sanntidsmålinger fra prosess

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Condair CP3 Hvorfor Condair CP3? Skreddersydd teknologi Med CP3 kortet kan du programmere inn dine spesifikasjoner helt ned til kilogrammet.

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS Vann vårt viktigste næringsmiddel VANNTEKNISKE SYSTEMER FOR MENNESKER OG INDUSTRI Presentasjon av Alvheim vannverk Forutsetninger dimensjonerende vannmengde 250m3/t råvannspumpestasjon mekanisk filtrering

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Generelt om UV Halsabygda Vassverk BA 900 pe Kapasitet vannbehandling 17l/s Moldeprosessen uten CO2 UV desinfeksjon:

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

FUKTIGHET. Hygrostater...112. Fuktighet- og temperaturtransmitter...113. Tlf.: 67 17 64 00, Fax: 67 17 64 01

FUKTIGHET. Hygrostater...112. Fuktighet- og temperaturtransmitter...113. Tlf.: 67 17 64 00, Fax: 67 17 64 01 FUKTIGHET Hygrostater... Fuktighet- og temperaturtransmitter... Tlf.: 67 7 6 00, Fax: 67 7 6 0 HYGROSTATER Med hårelement Hygrostatene leveres i eller trinn med vekselkontakt. De er utmerket for å regulere

Detaljer

PROSESS INSTRUMENTERING

PROSESS INSTRUMENTERING FLOW NIVÅ TRYKK ANALYSE SIGNALOMFORMERE PROSESS INSTRUMENTERING ble startet i 1982 av Helge Bjørhall og er et heleid norsk aksjeselskap. Leveringsprogrammet omfatter blant annet instrumenter for måling

Detaljer

- Meteorologisk måling - Vannstandsmåling - Vannstandsregulering - Damovervåkning - Fjernkontroll

- Meteorologisk måling - Vannstandsmåling - Vannstandsregulering - Damovervåkning - Fjernkontroll ABB's løsninger for Hyd-Met anlegg. - Meteorologisk måling - Vannstandsmåling - Vannstandsregulering - Damovervåkning - Fjernkontroll ABB AS, 2006 John Arne Lerum Markedsansvarlig 1 SV2 - Flottørmåling

Detaljer

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW En komplett leverandør av energimålere for varme og kjøleanlegg. Mekaniske målere for eksternt energiregneverk Elektromagnetiske målere for eksternt energiregneverk Ultralydsmålere

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 ED 250 Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 innhold ED 100 og ED 250 konfigurasjoner for ulike bruksområder til dører 4 5 Det modulbaserte systemet 6 7 For lett tilgjengelighet i inngangspartier

Detaljer

Classification: Statoil internal. Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift. v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA

Classification: Statoil internal. Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift. v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA Classification: Statoil internal Status: Draft Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA 2 Hva er kravet til utstyr? Skal tilfredsstille Standarder og forskrifter Skal

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner?

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Forum for offshore miljøovervåkning 30.-31. oktober 2012 Classification: Internal 2012-10-17 Hvorfor integrert miljøovervåking? Operere uten skade

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2

NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2 NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2 Hva er NOx? NOx er en samlet betegnelse for NO og NO2 og kalles nitrogenoksid. Utslipp

Detaljer

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT

Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Smarthusløsninger PRODUKTOVERSIKT Iddero produserer produkter for hjem og bygningsautomasjon, basert på KNX standarden KNX er internasjonal standard for hjem og bygningsautomasjon, brukt av over hundrevis

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech er rett og slett en parkeringsautomat. Ikke mer, ikke mindre. Taak er er en parkeringsautomat. Enkelt og greit. Mynt inn, billett ut. Ikke

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

Kjør frem, mål, ferdig! Nye FWA 4630 fra Bosch

Kjør frem, mål, ferdig! Nye FWA 4630 fra Bosch NO Kjør frem, mål, ferdig! Nye FWA 4630 fra Bosch For alle personbiler og lette nyttekjøretøyer: Chassismåling med FWA 4630 FWA 4630 Chassisanalyse for alle personbiler og lette nyttekjøretøyer 2 Ny chassismåling:

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Nittedal kommune som eiere Råvannskilde Glomma Grunnlagt i 1971,

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Vann vårt viktigste næringsmiddel

Vann vårt viktigste næringsmiddel Vann vårt viktigste næringsmiddel VANNTEKNISKE SYSTEMER FOR MENNESKER OG INDUSTRI Presentasjon av Brattvåg Vannverk Forutsetninger vannmengde 100 l/s = 360 m3/t trykkreduksjon mekanisk forfiltrering desinfisering

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Deteksjonsevne. Rekkevide Brennbart materiale. Interferens. Alarmkilder Forurensing. Flammedeteksjon Design = Balansekunst

Deteksjonsevne. Rekkevide Brennbart materiale. Interferens. Alarmkilder Forurensing. Flammedeteksjon Design = Balansekunst Flammedeteksjon Design = Balansekunst Deteksjonsevne Rekkevide Brennbart materiale Interferens Alarmkilder Forurensing 1 Flamme Deteksjon ID: BRANN_CCTV_No, 2002-05 2 Hvilke detektortyper er tilgjengelige?

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Presentasjon av Brattvåg Vannverk

Presentasjon av Brattvåg Vannverk Presentasjon av Brattvåg Vannverk Forutsetninger vannmengde 100 l/s = 360 m3/t trykkreduksjon mekanisk forfiltrering desinfisering fargefjerning ph regulering Prosjektorganisasjon Byggherre: Konsulent:

Detaljer

Innbruddsalarm. med merverdi. ATS Advanced. We listened to you. www.utcfssecurityproducts.no. Videoovervågning. Transmission

Innbruddsalarm. med merverdi. ATS Advanced. We listened to you. www.utcfssecurityproducts.no. Videoovervågning. Transmission ATS Advanced med merverdi Vi presenterer løpende spennende nyheter til ATS Advanced. ATS Advanced-serien har fantastisk og pålitelig ytelse, med opprinnelse fra mange års erfaring og utvikling av innbruddsalarmsentraler.

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Generelt

Ofte stilte spørsmål. Generelt Ofte stilte spørsmål GENERELT OPPSETT INSTALLASJON KOMPATIBILITET TEKNISK BETALING FRAKT OG RETUR FUNKSJONALITET HELP CENTER Generelt HVORDAN FUNGERERER RING VIDEO DOORBELL PÅ JOBB? Ring Video Doorbell

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Presentasjon av løsningen som er valgt for overvåkning av havner Triangel AS Finn Humborstad www.triangel.no ISPS - koden International Ship

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

The global leader in aquaculture technology

The global leader in aquaculture technology The global leader in aquaculture technology Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Fagsamling, Bergen 8/11 2011. Helle Garder, produktspesialist

Fagsamling, Bergen 8/11 2011. Helle Garder, produktspesialist Fagsamling, Bergen 8/11 2011 Helle Garder, produktspesialist Dagens agenda Viktige kvalitetsparametre på laboratoriet -vekt -volum -temperatur Analyseapparater - ph -spektro -turbiditet Renhold og sikkerhet

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Instrumentering til avløp

Instrumentering til avløp Instrumentering til avløp prosess og laboratorie On-line Isco-STIP analysatorer BOF KOF TOC Fosfor/ fosfat Ammonium Nitrat Toksitet (bruker samme system som for BOF) STIP-scan On-line multiparameter måling

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER CO2-romføler...134 Røykdetektor for ventilasjonsanlegg...135 Kontrollenhet for røykdetektorer...13 Bevegelseskontroll...138 133 CO 2 -ROMFØLER CO 2 -romføleren

Detaljer

NIVÅ. Nivåbrytere mekaniske...106. Nivåtransmitter...109. Kapasitive nivåbrytere...107. Nivåmålingssystem...110. Nivåbryter for alle væsker...

NIVÅ. Nivåbrytere mekaniske...106. Nivåtransmitter...109. Kapasitive nivåbrytere...107. Nivåmålingssystem...110. Nivåbryter for alle væsker... NIVÅ Nivåbrytere mekaniske...106 Kapasitive nivåbrytere...107 Nivåtransmitter...109 Nivåmålingssystem...110 Nivåbryter for alle væsker...108 105 Tlf.: 67 17 6 00, Fax: 67 17 6 01 NIVÅBRYTERE Mekaniske

Detaljer

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Utført av 2LAa ved Sandefjord V.G.S 2003 1 Innholdsfortegnelse 2 Side 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon,

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon, Dokumentasjon av UV-anlegg som hygienisk barriere Sterner AquaTech AS Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

LEGEUNDERSØKELSER, HELSE OG VELVÆRE

LEGEUNDERSØKELSER, HELSE OG VELVÆRE for målbar suksess LEGEUNDERSØKELSER, HELSE OG VELVÆRE Produktutvalg www.lfvekter.no Fitnessvekt 7850 Et unikt produkt! Ideelt for apotek, spa og treningssentre > Impedansmåling via hendene > Måler muskel-,

Detaljer

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning.

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning. EMS er et automatisk overvåkningssystem for sykehus og laboratorier hvor data innhentes fra trådløse sensorer og presentes på PC med et grafisk brukergrensesnitt. Automatisk kontroll og overvåking av energi,

Detaljer

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os.

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. 15. 16. juni 2011. Erfaringer fra Bergen med UV-desinfeksjon. - Generelt - Lavtrykk kontra mellomtrykk - Beleggsdannelse, vask, rengjøring - Reservedeler, kjøp av lamper,

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer