Sunnhordland guide 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnhordland guide 2009"

Transkript

1 NORSK UTGÅVE Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes

2 Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder, furete skjergard og grøderikt landbruksland, lune idyllar, blåfrosen isbre og ein av landet sine mektigaste fossar, høgteknologiske nyvinningar og minnesmerke frå steinalder, jernalder, bronsealder og vikingtid. Her kan du gå på ski i evig snø, bada i sjøen, fiska aure i elva og sei på fjorden på ein dag! Frå tusen øyar i havgapet til Folgefonna som kruna på verket lengst mot aust, Sunnhordland framstår som eit mangfaldig og utfordrande rike, der historie-, natur og kultur spelar saman. Her er mange små og større perler som samla blir eit vakkert smykke. Og frå dette smykkeskrinet er du hjarteleg velkomen til å forsyna deg! I denne faktaguiden finn du dei opplysningane du treng for å feriera i Sunnhordland. Ønskjer du meir informasjon, ta kontakt med dei lokale turistinformasjonane eller reiselivsbedriftene. Med ønskje om ein fin ferie! Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postbox 444, 5403 Stord, NORWAY Denne guiden er produsert av Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS i samspel med kommunane. Samarbeidsrådet tek atterhald om endringar og eventuelle feil i opplysningar i denne guiden. Design: OKTAN Alfa. Foto: Jan Rabben, Terje Rakke, Espen Mills, Erik Kvalheim, Harald Sætre, Kåre Eik, Einar Matre, Tysnes Sjø & Fritid, Atle Helland, Anbjørn Høivik, John Førland, Tor Resser, Magne Langåker, Åkrafjorden Oppleving AS, Tysnes kystlag, Vestfoto.no, Folgefonni Breførarlag, Austevoll Reiselivslag, Herman Brandt, Norske bygdeopplevelser, Jan Leversund, Samarbeidsrådet og kommunane. Framsidefoto: Bondhusbreen, Kvinnherad. Foto: Gro R. Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

3 Bergen Austevoll Tysnes Fitjar Stord Kvinnherad Bømlo Etne Sveio Haugesund Innhald: Sunnhordland frå hav til bre 4 Folgefonna - sørlegaste isbreen 6 Blømande kultur 8 Båtparadiset Sunnhordland 10 På sykkel i Sunnhordland 12 Padling i Sunnhordland 14 Fiske & jakt 16 Austevoll 17 Bømlo 21 Etne 25 Fitjar 29 Kvinnherad 32 Kart 34 Stord 42 Sveio 47 Tysnes 51 Kommunikasjonar i Sunnhordland 56 Overnatting/servering 58 Servering 60 Aktivitetar/attraksjonar 62 3

4 Sunnhordland - frå hav til bre I Sunnhordland finn ein eit av landets mest sermerkte og varierte landskap. Her kan ein i løpet av nokre få timar flytta seg frå det opne og dramatiske havet, gjennom eit fascinerande fjordlandskap og enda opp på Noregs tak. Sunnhordlandsnaturen ligg klar med store opplevingar for dei som ynskjer å ta den i bruk. Havet Ytst i regionen er det havet og kystlina som pregar landskapet. Tenk deg å oppleva havet slå inn mot fjøresteinane på Bømlo eller i Austevoll. Eller kan hende det freistar meir å sjå sola gå ned i havet frå Ryvarden fyr. Uansett ver vil ein tur i desse karrige men livskraftige delane av regionen, vera eit minne for livet. Folgefonni Breførarlag Daglege blåisturar i Juklavassbreen, du vel mellom isklatring eller roleg blåisvandring Dagleg breføring mellom Fonnabu og Holmaskjer GPS-stiar i kulturlandskap og høgfjell, GPS natursti ved brekanten Skreddarsydde opplevingspakkar for grupper i alle prisklassar Skiturar, fjellklatring, brekurs, kajakkpadling, sykling og segling. Tlf: / Fjord og øyar Kjem ein lengre inn i regionen er det eit fascinerande øy- og fjordrike som opnar seg. Det finst tusenvis av små og store øyar her i området alle prega av det vennlege og gjestmilde sinnelaget sunnhordlendingane har. Noregs nest lengste fjord Hardangerfjorden, har og sin start i Sunnhordland. Den 179 km lange fjorden, som ofte vert kalla Dronninga av dei norske fjordar, har og sett sitt preg på regionen. Fjell og bre I den inste delen reiser dei stolte sunnhordlandsfjella seg opp. Her finn ein fjelltoppar som ragar heile 1700m over havet. Fjella omkransar den tredje største isbreen vi har i landet Folgefonna. Den storslåtte breen ligg som ei stor iskake utover fjella på Folgefonnhalvøya. Ned frå fjella stupar også nokre av dei vakraste fossane vi har i Noreg. Sommaren 2005 vart Folgefonna Nasjonalpark, den

5 nasjonalparken- i Noreg, opna her. Historie Til liks med den sermerkte naturen, har Sunnhordland og ein mangfaldig historie å fortelja dei tilreisande. Sunnhordland var blant dei fyrste områda der folk busette seg i Noreg, og opp gjennom tidene har området hatt ein spesiell plass i historia. Dette har gjort sitt til at Sunnhordland er mellom dei områda i landet med flest forn- og kulturminne minne som fortel historia tusenar av år attende. Fangstmenn og båtbyggjarar Fangst har alltid vore viktig når folk sette bu. Slik var det også i Sunnhordland, der innbyggjarane alltid har vore flinke til å nyta dei ressursar naturen gav. Fisk frå hav og fjord og jakt frå dei flotte jaktområda har alltid vore viktige premissar for folket i denne delen av Hordaland. Sunnhordlendingane har alltid vore eit farande folkeferd. Difor vart bygging av båtar tidleg ein viktig aktivitet her. Framleis er dette ein viktig næringsveg no representert gjennom bygging av moderne skip og verdas største oljeinstallasjonar. Religion Sunnhordlendingane har alltid vore eit gudfryktig folkeferd dette gjeld både i norrøn og nyare tid. Difor var det heller ikkje utan grunn at Olav Trygvason steig i land i 995 på Moster for å ta over kongsmakta og starta kristninga av landet. På denne staden finn ein framleis ei av de eldste kyrkjene vi har i landet Moster Kyrkje. På Halsnøy bygde Erling Skakke frå Etne eit av dei mektigaste augustinarklostra vi har hatt i Noreg. Vikingtid og adelskap Med sin sentrale geografiske plassering-, var det mest ikkje til å unngå at Sunnhordland vart eit sentralt område i vikingtida. Med vikinghøvdingar som ofte for i vesterled, vart regionen eit sentralt utgangspunkt. Det er difor ikkje få plassar ein i dag kan sjå minne frå denne tida. Seinare gjorde adelskapet sitt inntog og i 1665 stod Baroniet Rosendal ferdig det einaste av sitt slag i Noreg. Folkeliv Det viktigaste i eit kvart område er likevel folket sjølv. Med den yrande aktivitet som har vore i Sunnhordland, har dette sjølvsagt gitt grobotn for eit yrande folkeliv. Den folkelege kulturen knyt folk saman og er heldigvis blitt tatt godt vare på rundt om i heile Sunnhordland. 5

6 Holmavatn med Bondhusbrea i bakgrunnen. Folgefonna den sørlegaste isbr Området på og ved Folgefonna, den tredje største isbreen på fastlandet, vart nasjonalpark i På Folgefonnhalvøya finn du isbre og villmark, geologisk mangfald, rikt plante- og dyreliv, kulturskattar og vakre landskap. Her er eit variert opplevingstilbod og mange overnattingsplassar. Velkomen til Folgefonna Informasjonssenter Senteret ligg sentralt i Rosendal med god tilkomst for bil og med godt kollektivtilbod. Utstillingar og filmar om Folgefonna nasjonalpark; plante- og dyreliv, geologi, landskap, isbre og bresport. I tillegg er Folgefonna Informasjonssenter ein apetittvekkjar for dei mange attraksjonane på Folgefonnhalvøya, som til dømes Baroniet Rosendal, Folgefonna Sommarskisenter, breføring i Buerbreen, Isvegen til Bondhusbrea, Keisarstien, Ridestien, fruktbløming, vårski løping på breen, bresport og fjellvandring, fjordfiske og laksepark. Her er også turistinformasjon. (fjordcruise, tur til Langfoss, traktorsafari til Eikemostølen, gardsbesøk, guiding mm). Dette er Folgefonna Tre platåbrear: Nordre, Midtre og Søre Folgefonna. Søre Folgefonna er den tredje største isbreen i Noreg. Høgaste punkt er 1660 m.o.h. Isen på Folgefonnhalvøya dekker eit areal på ca. 270 km 2. Arealet er fordelt på fem kommunar i Sunnhordland og Hardanger: Kvinnherad, Jondal, Ullensvang, Odda og Etne. Der er også laga utstilling om nasjonalparken på Åkrafjordtunet på Teigland v/ E 134 i Etne kommune. Her er i tillegg butikk, kafeteria og turistinformasjon, pluss tinging av guida turar i regi av Åkrafjorden Oppleving 6

7 Blomstølen, Etnefjella een i Noreg 7

8 Engelsk Shakespeareteater, Baroniet Blømande kultur I Sunnhordland er det eit blømande kulturliv. Heile året er det ein rad med tilskipingar av forskjellige slag. Spennvidda er stor og her finn ein garantert noko som fell i einkvar sin smak. Festivalar Over alt i Sunnhordland er det ein rad med festivalar. På mange stader har ein tradisjonelle fiskefestivalar med familieprofil, medan andre stader står korpsbevegelsen eller rockefestivalar mynta på eit yngre klientell i fokus. På Stord har dei opp gjennom åra arbeidd mykje med sportsfestivalar og handballfestivalen som går av stabelen kvart år i pinsehelga, er mellom dei største av sitt slag i landet. Revyar Revylivet har alltid vore rikt i Sunnhordland så og om sommaren. Sommarrevyen på Fitjar har dei siste åra blitt eit sikkert og kjært innslag i sunnhordlandssommaren. Slik vert det også i år, men det vert og høve til oppleve freske revyspark rundt om i regionen elles. Konsertar I tillegg til festivalane er det ein rad med konsertar som vert arrangert. Sjå på for å få oversikt over desse. Utstillingar I Sunnhordland finst det ein rad med galleri og andre lokale der det vert skipa til utstillingar av forskjellig slag. Utstillingane har gjennomgåande sers høg kvalitet og er vel verdt eit besøk. Sjå på for å få oversikt over desse. Mostraspelet mai, Moster Amfi Sogespelet Kristkongane på Moster tar for seg den spanande soga då Olav Trygvason steig i land på Moster for å ta over kongsmakta og kristna landet. Det er òg utarbeidd eit eige undervisningsopplegg til spelet. Til no har meir enn sett framsyningane! For nærare informasjon; Skånevik Bluesfestival juli Føle du trong for den store blues- opplevinga, då er Skånevik Bluesfestival rette plassen. Kvart år samlar denne festivalen det beste av både norsk og internasjonal blueselite. Tenk deg tanken på å oppleve storslagen 8

9 musikk i det nydelege fjordlandskapet som omgir Skånevik kan ein eigentleg ha det betre? Baroniet Rosendal Gjennom heile sommarsesongen vert det halde konsertar, teaterframsyningar og utstillingar på Baroniet Rosendal. Blant artistane som gjester Baroniet Rosendal kan vi nemna Leiv Ove Andsnes, Ketil Bjørnstad, Anne Grete Preuss og Herborg Kråkevik alle artistar av internasjonalt format. I juli vert det og kvart år sett opp engelsk Shakespeareteater i Borggarden. For nærare informasjon ; Etnemarknaden - der folk og fe møtest august Største marknaden i sitt slag på Vestlandet med gjester årleg. Meir enn 200 salsutstillingar innan kunst og handverk, fritidstilbod, handel, industri og landbruk. Dessutan eit allsidig kulturprogram, forteljefestival, dyreutstillingar, tevlingar, oppvisningar, demonstrasjon av gamalt handverk, tivoli m.m. For nærare informasjon; Tysnesfest, ein fest for heile familien, og Tysnes Rundt juli Ei helg der Gudeøya Tysnes blir fylt av kultur, marknad, aktivitetar, underholdning og konserter. Dette året samlast ro-/og trebåtentusiastar, for 13. år på rad, til ein tredagars rofestival rundt Tysnesøy. Start og mål er Nedrevåge med innlagte stopp langs ruta. M.a. kjem roarane til marknaden i Våge laurdag ettermiddag. For meir informasjon og oppdateringar: og tysnesfest.no Norges premiere Miss Saigon august, Moster Amfi Etter store produksjonar som Jesus Christ Superstar, Les Misérables og Chess (den siste var òg ein norgespremiere) stadfestar Miss Saigon både Bømlo Musikallaug og Moster Amfi sin posisjon som ein viktig musikalprodusent og -scene på Vestlandet og i Noreg. Norgespremiera av musikalen Miss Saigon vil bli presentert i Moster Amfi i perioden august Bømlofestivalen 2009 Konsertar og utstillingar, eit velsmakande havbord med lokale råvarer og eit eige firmatelt der nøkkelbedrifter presenterer seg. Det blir garantert eit yrande folkeliv i kommunesenteret Svortland juni når Bremnes Idrettslag og Bremnes sentrum as vartar opp med på Bømlofestivalen Kystsogevekene medio august - medio september Kystsogevekene er den største kystkulturmønstringa i Noreg, med over 200 arrangement. Med Kystsogevekene vert kystkulturen feira frå a til å, og gjer stas på historia som har gjort den vakre kysten vår til lokomotivet i Noreg! For nærare informasjon; Pippi festival juli Skånevik Fjordhotel inviterer til Pippi teater på hotel plenen! Skånevik inviterar til Pippi aktivitetar i heile bygda - for små og store! 9

10 Kulleseidkanalen Båtparadiset Sunnhordland Sunnhordland er eit eldorado for båtfolk. Her kan du segla på ope hav, i skjergarden eller i tronge fjordar. Med båt når du og mangfaldet av kulturtilbod og aktivitetar som vert arrangert rundt om i kommunane i regionen. Du kan og nytta alle moglegheitene som ligg for turar i skog og mark eller til topps på høge fjell og er du heldig finn du di eiga øy. Sunnhordland har lange tradisjonar innan båtturisme. Difor finst det eit godt utbod av hamnar spreidd over heile sunnhordlandsbassenget. Spennvidda er stor; her har vi alt frå gjestehamner med topp teneste-tilbod til dei flottaste frihamner naturen kan by på. Visste du at fleire av Noregs beste båthamner ligg i Sunnhordland? I ytste del av Sunnhordland er det unike kystlandskapet som møter ein. Her kan ein ferdast mellom øyar og holmar med det opne havet som næraste nabo. I Austevoll er Bakkasund og Bekkjarvik to av fleire gode hamner for båtfolket. Kjem du til Fitjar er det mange små og store øyar der du kan finna stader heilt for deg sjølv. I Bømlo er det flott å gå igjennom Kulleseidkanalen og å oppleva den gamle handels staden i Brandasund eller Espevær ytst mot havet. Gløym ikkje Mosterhamn og ta turen opp i amfiet. Kjem ein til Sveio er Leirvågen ved Valevåg og Kyrkjegarden ved havet eit must. Mellom Kvinnherad og Etne ligg Åkrafjorden- med bratte fjell og den majestetiske Langfoss. Idylliske Skånevik må berre opplevast. I Etne er det ei god båthamn med kort avstand til butikkar og kulturelle opplevingar. Fjellberg og Halsnøy er idyllar for båtfolket det same er Romsaøyane. Lenger inne i fjorden ligg perler som Rosendal og Mauranger. Frå Mauranger er det ein time å gå til Bondhusbreen. Rundt Tysnes ligg det mange lune viker, og på austsida ligg den gamle handelsstaden Årbakka. I Våge er det ei flott gjestehamn. 10

11 Med «Granvin» vest om Bømlo Båtliv Leirvik er byen i Sunnhordland. Her får du alt av kafear, restaurantar og butikkar. Gjestehamna i Sagvåg er og verdt eit besøk. Båtguide Nordhordland og Sunnhordland Det er utarbeidd ein eiga båtguide. Denne er tilgjengeleg på turistinformasjonar rundt om på Vestlandet og på

12 På sykkel i Sunnhordland Frå sykkelsete vert opplevingane sterkare og nærare. Brusande fossar, flokkar av sauer langs vegkanten, dufta av ramsalt hav. Sunnhordland er regionen for kontrastar og variasjonar og når det gjeld sykkeltilbod. Skjergard den eine dagen fjord og fjell den andre. Her er det naturen som tek pusten frå deg! Hufthammer Storebø Husavik Bekkjarvik Brandasund Rubbestadneset Svortland Siggjarvåg Bømlo Sandvikvåg Fitjar Stord Sagvåg Mosterhamn Leirvik Skjersholmane Tysnes Sunde Uskedalen Husnes Valen Utåker Matre Skånevik Rosendal Kvinnherad Sveio Etne 12

13 Utsikt frå Sandvoll, Kvinnherad Leirvik er eit fint utgangspunkt for å starte sykkelturen, anten du ønskjer å oppleva skjergard, fjell eller fjord. Ein variert og lettsykla tur får du om du tek turen innover fjorden til Baronibygda Rosendal. Frå Rosendal kan ein sykla over fjellet til Sunnhordlandsperla Skånevik (og vidare til Etne) eller over øya Tysnes til Bergen eller Leirvik. På øya Tysnes er vegane gjennomgåande smale, men det er stort sett roleg trafikk. Tysnes kan syklast både rundt og på tvers og det er enkelt å komme seg vidare til Bergen. Øykommunane Bømlo, Stord/ Fitjar og Austevoll har mange vegar og eit landskap prega av vekslande og småskala typografi. Her er det mange trivelege små samfunn som er verdt eit besøk Mosterhamn, Espevær, Langevåg, Brandasund, Hiskjo for å nemne nokre. Om ein startar på Bømlo er det fint å sykle vidare over trekantsambandet til Stord, Fitjar og Austevoll. Øyene i Austevoll er knytta saman med mange bruer. Frå Austevoll er det enkelt å koma seg vidare til Bergen eller tilbake til Leirvik. Nordsjøsykkelruta (North Sea Cycle Route) er verdas lengste sykkelrute med 6000 km rundt heile Nordsjøen. Gjennom Sunnhordland går ruta i kystlandskap gjennom kommunane Fitjar, Stord, Bømlo og Sveio. Med utgangspunkt i Nordsjøsykkelruta kan du lett komme deg ut skjergarden eller inn i fjordriket i Sunnhordland (www.northsea-cycle.com). Undervegs på sykkelturen er det mange opplevingstilbod og eit godt servicetilbod. Fleire hotell og gjestgiveri har tilrettelagde fasilitetar, spesielt for sykkelturistar. I sesongen er det lurt å tinga plass på førehand. På sykkel i Sunnhordland gjev ein god ruteskildring over dei ulike sykkelturane med dagsetappane og servicetilbod. Brosjyra er tilgjengeleg på turistkontora eller den kan bestillast på Med ønskje om ein fin sykkeltur! 13

14 Padling i Fitjarøyane Padling i Sunnhordland Lysten på eit eventyr på vassflata? Kva er vel meir spanande enn å oppleva naturen frå vassflata. Sunnhordland er eit område som er fulle av opp levingar for dei som ynskjer å nytta kano eller kajakk. Her kan vi tilby alt frå ramsalte opplevingar i havkajakk, til meir rolege turar på fjorden eller innlands vatn. Dei sterkaste opplevingane finn ein ute ved havet. Har ein havkajakk, ventar flotte utfordringar i området rundt Bømlo, Austevoll, vest for Fitjar og i Sveio. Søker ein litt rolegare tilhøve, vil vi rå til å bruke Fitjarøyane, og idylliske Tysnes. Er det fjordopplevingar ein søker, kan vi kanskje freiste med Åkrafjorden. Kva er vel som å gli stille gjennom vatnet heilt inn til Fjæra omkransa av majestetiske fossar og ein av verdas flottaste fossefall Langfoss. Eller kanskje det freistar meir med sakte å gli gjennom fjordområdet som omkransar baronens rike? Kva med å oppleva solnedgang på eit av dei mange flotte vatna vi har i Sunnhordland. Her finst vatn både i låglandet og høgt til fjells som egnar seg for kano og kajakk! For å få den gode opplevinga, er det og viktig at dei som vil på tur veit korleis ein skal handtera kano eller kajakk. Vi rår sjølvsagt også til at ein held seg i nærleiken av land og er ein i stuss om eit område er egna for padling, er turist-kontora og kjentmenn tilgjengelig for gode råd. Og vi treng jo sjølvsagt ikkje minna om at ein må ta omsyn til veret! I ein kajakk eller kano, er det som om ein sit på vassflata og med lette tak glir bortover utan å slita noko serleg. Ein vil sjå mykje fuglar, kanskje sel og mink. Ørner svevar over deg og skarven dukkar under. Padlar ein på natta kan moreld som lyser opp både årar og båt opplevast. Det kan vera storfisk eller stimar som skyt av garde. Stillheita er ein av dei tinga ein vil setja stor pris på når ein glir av garde, og tankane som flyg frå det eine til det andre, idear 14

15 og planar som vert gjennomtenkt medan du er undervegs, gjer at du på ein avstressande måte får nytta tida innimellom dei andre gode opplevingane. Nærare informasjon om turalternativ får ein på turistinformasjonane. 15

16 Fiske og jakt Sunnhordland er eit eldorado for dei som ønskjer å hauste av dei gåver naturen gir. I uminnelege tider har folk valfarta til området for å freiste fiskelukka på sjøen, i elvar og fiskevatn. I dei seinare år har og jakt kome meir og meir i fokus. Her er absolutt noko for ein kvar smak! Hav & Fjordfiske I ytste del av regionen møtar ein det opne havet. Havet formeleg bognar av fisk. Fleire stader er det tilbod om å gå ut med kjentfolk for å fanga storfisken. Sjølvsagt er det mogeleg å fiska frå land og. Innover i fjordane er det også ein rad med gode fiskeplassar både frå land og båt. Elvefiske I Sunnhordland finn ein nokre av dei beste lakse- og aureelvane i landet. Mest kjend er nok Etneelva, men og andre stader i regionen finst det elvar med sers gode fangstrapportar dei siste åra. Det å freista å dra storlaksen i eit unikt kulturlandskap, er ei oppleving i seg sjølv. Innlandsvatn I Sunnhordland finst det hundrevis av innlandsvatn. Desse ligg både i låglandet og på høgfjellet. Mange av desse er sers fiskerike og det er heilt spesiell stemning å fiske i desse vatna. Kvaliteten på fisken er sers god og tenk å nyta eit herleg fiskemåltid i fjellheimen medan sola går ned i havet. Jakt Sunnhordland er mellom anna sers rik på hjort. Kvinnherad vert rekna som landets største hjortekommune og dei siste åra tilbyr også fleire av valda tilreisande å ta del i jakta. Hjort vert det og jakta i andre kommunar i Sunnhordland og det er også opna opp for jakt på andre dyr. Informasjon Friluftsrådet Vest har gitt ut ein eigen falder om fiske i kommunane Sveio, Etne, Stord, Fitjar og Bømlo. Elles vil turistinformasjonane i Sunnhordland kunne gje god informasjon om jakt og fiske i heile regionen. 16

17 Bekkjarvik Austevoll Austevoll er ein av dei største fiskerikommunane i landet. Austevoll er villsauen og laksen sitt rike. Kommunen har ca 4500 innbyggjarar, og består av 667 øyar, holmar og skjer ni av desse med fast busetnad. Bruer, snøggbåtar og ferjer sikrar gode samband både innad i kommunen og til fastlandet. Med bil over bruene eller med båt kjem du vest mot havet og kjenne på smaken av kysten! i Austevoll Reiselivslag P.b. 99, 5399 Bekkjarvik Tlf faks Austevoll kommune kommunehuset 5392 Storebø Tlf faks Storekalsøy Bakkasund Marsteinen Hufthamar fyr Kalve Storebø Kolbeinshamn Møkster Kvernavatnet Litlekalsøy Kvalvåg Stolmen Bekkjarvik Vinnes Husavik 17

18 Austevoll Marstein fyr Attraksjonar Hufthamartunet - Hufthamar Gamalt gardstun som ligg ved ferjekaia på Hufthamar. Den eldste stova er frå 1600-talet. Bygdetunet er ope for omvisning etter avtale på tlf: Kystmuseet - Bakkasund Lokalt museum der lokale krefter har samla inn bilete, bruksgjenstandar, brev mm. frå folk på Storekalsøy. Eit historisk tilbakeblikk på utviklinga på øya. Ope etter avtale med Joker Bakkasund på tlf: Bekkjarvik Gjestgiveri Bekkjarvik ligger i kystleden mellom Bergen og Haugesund. Gamle bygninger er vakkert restaurert og tar i mot farende gjester og for konferanse. Lokale delikatesser fra hav og øyer. Opplevelser/aktiviteter/galleri. Tlf: Nothengjo - Bekkjarvik Gammal nothengje og barkeri i Bekkjarvik. Den største i sitt slag som er teke vare på her på kysten. Marstein fyr Kjent landemerke ved innseglinga til Korsfjorden og Bergen. Fyret har vore ubemanna sidan 2002, og vart kjøpt av Austevoll kommune i Er under restaurering og utvikling for tursime. Ope etter avtale med stiftinga Marstein Fyr, kontakt tlf: / Møllo - Vinnes Eit gamalt kvernhus som vart brukt som mølle og sagbruk. Kan no brukast som overnattingsstad/skyssstasjon for folk som kjem sjøvegen. Tysk radaranlegg Tyskarane bygde eit anlegg for radar på Stolmen under krigen. Det ligg restar igjen av anlegget som gjev eit inntrykk av aktivitetane. Anlegget ligg langs Nordsjøløypa. Loshytta på Kalve - Bakkasund I gamle dagar måtte losen følgje med på båtane som kom seglande og spørje om dei skulle ha los om bord. Hytta ligg ved Nordsjøløypa. Ope for grupper etter avtale med Joker Bakkasund på tlf:

19 Austevoll Bakkasund Aktivitetar Nordsjøløyper Nordsjøløypa på Storekalsøy er ein kultursti i praktfullt kulturlandskap ut mot Skansen, eit naturleg amfi ut mot storhavet og Marsteinen. Nordsjøløyper på Selbjørn: Austevegen er ein vandringssti på austsida av Selbjørn, med utgangspunkt i Bekkjarvik. Vestvegen er ein vandringssti frå Stolmabrua til Gauksheim. Nordsjøløype på Stolmen: Løypa følgjer gamlevegen frå Kvalvåg til Våge. Her er avstikkarar til Såta som er det høgaste punktet på Stolmen. Nordsjøløypa på Hundvåkøy: Ein rundtur gjennom lynglandskap via Brurabrekko og Ronja med innfallsport og avslutnad ved skulen og bedehuset. Kontakt turistinformasjonen for kart over løypene tlf: / Sykkelutleige Kolbeinsham landhandel, tlf: Intersport Bekkjarvik, tlf: Dykking Påfylling av luft får du i Bekkjarvik. Vakttelefon: Utleige av fiskestenger Egersund Rabben avd. Bekkjarvik, tlf: Riding Austevoll Ridesenter, tlf: Padling Havstril padleklubb, tlf: Øyhopping Du kan nytta lokalbåten M/S Tedno til øyhopping i den flotte austevollsnaturen. Avgong fleire gongar for dagen mellom Bekkjarvik, Lundøy, Litlakalsøy, Møkster, Sandtorv og Hufthamar. Rutetider Basseng Stolmen Helsebasseng, tlf: Ta kontakt for avtale. Austevoll Ungdomsskule. Sjå elles Austevollhallen Mange aktivitetar, mellom anna klatring, fotball, bowling, handball, volleyball. Austevoll Idrettsklubb tlf: , e-post: Bekkjarvik Gamal handelsstad med levande kystkultur og fiskeri museum i Bekkjarvik Torg. Erverdige 19

20 Austevoll Husavik Bekkjarvik Gjestgiveri fra slutten av 1600 hundretalet, med overnatting, restaurant, pub/bar og uteservering. Bekkjarvik Galleri med utstilling av ein rekke kreative kunstnere. Tlf: / Gjestehamner Bekkjarvik gjestehamn Fiskevær og handlesenter på austsida av Selbjørn. Lun og god hamn, som av Båtmagasinet vart kåra til landets beste gjestehamn Djupne 2-6 meter. Bunkring, dusj, toalett, propan, straum, vatn, vaskerom, bossdunkar, handlesenter, galleri, gjestgiveri, butikksenter, post og badeplass. Utleige av fiskeutstyr, sykkel og kajakk. Trådlaust nettverk. Kontakt Vibeke Møgster tlf: Kolbeinshamn gjestehamn Gamal handelsstad på nord/ austsida av Huftarøy. Hamna ligg nærast i ei lagune med god livd for vèr og vind. Bunkring, dusj, toalett, propan, straum, vaskerom, badeplass, turistinformasjon og overnatting. Sal av fiskekort. Trådlaust nettverk. Kontakt tlf: Kvalvåg gjestehamn - Stolmen Ei lun hamn på nordsida av Stolmen. Ein gammal handelsstad som no er ei populær uthamn for Bergen Seilforening. Ankring og fortøying innst i vågen, sandbotn, djupne 2m. Tilgang til straum, vatn, turstiar, badestrand og sommaropen kafè. Kontakt tlf: / Bakkasund gjestehamn - Storekalsøy Eit lite idyllisk fiskevær på austsida av Storekalsøy. Museum på kaien. Butikk med nysteikte bakervarer i hamna. Kort veg til fiskeplassar ved Marstein fyr. Bunkring, dusj, toalett, propan, straum, vatn, vaskerom, turistinformasjon og butikk. Trådlaust nettverk. Kontakt tlf: Storebø fiskerihamn Ei stor fiskehamn nord/vest på Huftarøy. Romsleg og lun ankerplass der ein kan liggje på svai sør i Storebøvågen. Gjestebryggje, dusj, vaskerom, bunkring, trådlaust nettverk. Storebø er kommunesenter og det er kort veg til butikkar, handelssenter, bank mm. 20

21 Slåtterøy Fyr Bømlo Bømlo er Sunnhordland sin siste skanse mot storhavet, som eit langstrakt vern for øyane og bygdene innafor. På Bømlo kan du oppleva vill og rå sjø, men også milevidt, blenkjande hav. Busetjinga på Bømlo er spreidd, med heile fem tettstader. Kommunesenteret og største handleplassen er Svortland. Kommunen er eit eldorado for fiskeinteresserte, og har mange overnattingstilbod der ein og får høve til å freista fiskelukka frå båt eller land. i Bømlo Turistkontor Rådhuset 5430 Bremnes Tlf Ope mån-fred kl Bømlo Reiselivslag 5445 Bremnes Tlf Brandasund Rubbestadneset Svortland Kulleseidkanalen Lykling Røyksundkanalen Mosterhamn Langevåg Espevær 21

22 Bømlo Mostraspelet Attraksjonar Moster Amfi Nord-Europas vakraste friluftsscene og utandørs teater, med sitjeplass til 1200 tilskodarar. Inne i Moster Amfi ligg utstillinga Frå heidendom til kristendom, ei tanke vekkjande vandring gjennom den norrøne mytologien, samfunnet i vikingtida og overgangen til kristen tru og livsforståing. I Amfisalen viser me biletspelet 1000 år - Ei messe. Her er og intim konsertar, teater, utstillingar, foredrag og selskaps arrangement. I amfikafeen serverar me bl. anna vikingsodd og nysteikte vafler. Tlf: Moster Amfi 2009 Omvisingstider 24. mai 28. juni Sundagar: kl og juni 16. august Kvardagar: kl. 12, 13, 14, 15 og 16 Sundagar: kl. 13, 14, 15 og august Sundagar: kl. 13, 14, 15 og 16 Omvisinga omfattar òg Moster gamle kyrkje. Tlf: Moster gamle kyrkje Snorre fortel at i år 995 gjorde Olav Trygvason strandhogg på Moster, etter ferda over Nordsjøen frå England, for å bli konge i Noreg. Her feira han messe og grunnla ei kyrkje, og her held Olav den heilage og biskopen hans Mostratinget i Moster kyrkje er truleg den norske bygdekyrkja som har lengst antikvarisk historie. Inngår i omvisinga til Moster Amfi. Kulleseid Telegrafstation Vart bygd i 1857 det eldste telehuset i Noreg og juvelen i Telenor sin verneplan for bygg og installasjonar. Inne er det ei lita utstilling som fortel om korleis huset har vore brukt frå 1857 til telefonen vart automatisert i Kontakt Tolleiv Hidle tlf: / Gullgruvene ved Lykling Gullgruvene var på siste del av førre århundre sentrum for eit gullrush utan sidestykke i Noreg. Rundt 1885, då aktiviteten var på det mest hektiske, var fleire hundre mann i arbeid i gruvene. Til saman vart det funne om lag 140 kilo reint gull. Kontakt tlf:

Sykkelturar. i Sunnhordland. visitsunnhordland.no NORSK

Sykkelturar. i Sunnhordland. visitsunnhordland.no NORSK NORSK Sykkelturar i Sunnhordland visitsunnhordland.no 2 Baroniet Rosendal, Kvinnherad På sykkel i Sunnhordland E16 E39 Trondheim Hardanger Kvanndal Samnanger Bergen Utne 7 Norheimsund Tørvikbygd E39 Hatvik

Detaljer

Austevoll - friske opplevingar

Austevoll - friske opplevingar Austevoll guide 14/15 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

guide 15/16 visitaustevoll.no

guide 15/16 visitaustevoll.no Austevoll guide 15/16 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2013 Sognefjorden www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling PuRe energy new energy exhibition HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2012 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords 3

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no www.allegro.no VisitFlåm/M.Rakke Vill og vakker natur - verdas beste grunn til å besøke FLÅM Vakre Flåm finn du heilt

Detaljer

GUIDE 2012. www.visitvoss.no

GUIDE 2012. www.visitvoss.no GUIDE 2012 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Voss Guide 2012: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen Voss Oslo Logolink Ordførar Hans-Erik

Detaljer

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER Norsk HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER 2013/2014 www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330 5 t Oslo Fagernes / Filefjell

Detaljer

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal NOREG 2013 VELKOMMEN introduksjon Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffi i vasskanten. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster

2007/2008 Norsk. Jotunheimen Jostedalsbreen. www.sognefjord.no. Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster 2007/2008 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Balestrand - Vik - Leikanger - Sogndal - Luster www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330

Detaljer

GUIDE 2011. www.visitvoss.no

GUIDE 2011. www.visitvoss.no GUIDE 2011 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik Voss Guide 2011: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2010 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71 turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no Velkomen til Lærdal... der historia vert fortald Sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Nord-Rogaland og Sunnhordland

Nord-Rogaland og Sunnhordland Båtliv Nord-Rogaland og Sunnhordland Finn di perle! Denne brosjyren gir deg ein oversikt over friluftsområde i Nord- Rogaland og Sunnhordland, som blir forvalta av Friluftsrådet Vest og som passar til

Detaljer

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger!

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! EIDFJORD HARDANGER 2 www.visiteidfjord.no 3 Innhold Foto: Terje Rakke/Nordic life/fjord Norway Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! Eidfjord har hatt gleden av å ønske turister velkommen

Detaljer

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Activities in Sykkylven Summer/Autumn 2007 V e n l e g, v i l l o g v a k k e r Utgjevar sykkylven reiselivsforum Velkomen til Sykkylven 2007 V e n l e g,

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Opplev Møre og Romsdal!

Opplev Møre og Romsdal! Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal Opplev Møre og Romsdal! der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa

Detaljer

REISER OPPLEVINGAR MAT TRENING KULTUR. 17. årgang 2012 FJORDANE REISEBYRÅ. www.fjordanereisebyra.no

REISER OPPLEVINGAR MAT TRENING KULTUR. 17. årgang 2012 FJORDANE REISEBYRÅ. www.fjordanereisebyra.no REISER OPPLEVINGAR MAT TRENING KULTUR 17. årgang 2012 FJORDANE REISEBYRÅ www.fjordanereisebyra.no førde Hovudkontor Førde tlf. 57 72 50 70 fax 57 72 50 71 fjordane@travelnet.no Frå venstre: Anne Oline

Detaljer