NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH"

Transkript

1 NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH Vann for konger det kjem tå Mjøsa Skikkelig avløpsrensing s.2 Roar Grøtlien (t.v) og Kurt Kristiansen ved Nes vannverk vender tommelen opp for det nye drikkevannet Les mer på sidene 6-7. Fluenes herre s.6 Komplett vannverk i container s.5 Prisvinner i vann s.8

2 Holder havet rent Tromsø har lange tradisjoner for å satse langsiktig i avløprensing. Det betyr ikke minst å bruke ny teknologi. Med et uendelig hav utenfor, og til å være en av landets største kommuner i utstrekning, kunne man lett finne unnskyldninger for å ta lett på kloakken. Men gutan har vist seg sitt ansvar bevisst. Det er tradisjoner for å ta avløpsvannet på alvor og nye løsninger har gått hånd i hånd med ansvarlig drift. Naturen setter standard - Muligens er det gavene naturen har gitt oss en rent miljø og glassklare fjorder! Her er det så storslått at man føler et moralsk bud for å rense godt, sier han med et smil, driftsleder for avløp Jan Stenersen ved Tromsø kommunes VA-avdeling. Etaten kan vise til svært gode renseresultater og et velfungerende kloakksystem. Både i by og bygd. - Vi er en bykommune, med mye tettbebyggelse, men vi har enorme avstander. Arealmessig er vi flere ganger så store som Oslo kommune, men vi har bare innbyggere. Men vi har gjort hjemmeleksa vår og har kontroll på hvert eneste hus, hver enkelt slamavskiller, sier Jan og går opp på taket til det godt skjulte renseanlegget og skuer utover sitt rike. I bygget bak ham går kloakkrensingen for egen maskin, dag ut og dag inn. Primær rensing Som de fleste kystkommuner fra Haugesund og nordover har Tromsø kun krav om primærrensing, som kjent er dette å ta vekk minst halvparten av det suspenderte organiske innholdet. Men i Tromsø gjør man litt mer enn som så. - Ikke et vondt ord om andre, men vi har vel en grunnholdning om å gjøre ting skikkelig. Vi ønsker dessuten at våre beslutninger skal stå på egne ben og være bærekraftige. Jeg vil også nevne at vi i tillegg til teknologi bruker mye ressurser på å lage vakre renseanlegg og presentable pumpestasjoner. Det er vår referanseramme, da sier det seg selv at vi også legger en god del ressurser i teknologien, sier Stenersen. For å være på den sikre siden av kravet har man i en årrekke prøvd ut ulike typer teknologi. Før de offentlige kravene for noen år tilbake var meislet ut var man igang med å planlegge. - Vi synes at en avløps- og miljøetat skal se framover, og bør ha en selvstendig miljøledelse, velge teknologi utfra egne erfaringer og satse langsiktig, sier Stenersen. kommunen som er i sterk oppbygning. - Dette anlegget er ikke bare robust og pålitelig, det renser også godt over kravet, uten vi man må springe innom og passe på. Faktisk står så gode anlegg som dette i fare for å bli dårlig stelt med, så her er vi litt bortskjemt, sier Stenersen. Løsningene man har valgt passer godt til behovet, og avløpsanlegget er svært effektivt. - Vi ligger på ca. 60 % rensing i gjennomsnitt og ved dette anlegget sikkert enda høyere, sier Stenersen, og viser til Langnes RA, som ligger like ved flyplassen. Takket være et pent utført anlegg og en vellykket arkitektur er anlegget nesten helt skjult og har fasade kun mot vest. Det utgjør en liten kolle i terrenget. - Siden det ligger like ved flyplassen velger mange å komme hit for å se på løsningene våre, og det har vi ingenting i mot, men vi legger ikke skjul på at det har kostet penger å komme dit vi er; å forsøke nye løsninger krever både nysgjerrighet og vilje til å prøve, og det skal vi fort sette med, sier Stenersen. Anlegget er godt planlagt, og har en rekke finesser, blant annet ren og uren sone og et avansert ventilasjonssystem Et flott anlegg Et av anleggene ligger like ved flyplassen som har overtrykk på ren sone. All luft som går ut varmeveksles og renses i i Tromsø, på Langnes, i et område av Vannet siles først i MaskoZoll linjene bak før det går videre til mikrosiler foran. Bak til venstre en mindre MaskoZoll, som siler slammet fra mikrosilene, som er av fabrikat Hydrotech. barkseng. - For tre r siden teltet to tyske turister på bark-senga i en uke, da kan man vel ikke klage, sier Jan med et smil. Norsk og svensk teknologi Langnes RA er ett av fem kloakkrenseanlegg i kommunen. Prosessen består av to-trinns siling. Spylevannet fra siste siletrinn tilsettes polymer for å bedre slamfortykkelsen. Deretter går silmassen til kompostering på friland. - Kloakken pumpes hit fra tre stasjoner. Det er viktig å utforme pumpestasjoner slik at kloakken blir varsomt behandlet. Vi ønsker å få partiklene så hele som mulig. Derfor er pumpene turtallsregulert, understreker Stenersen. Som vanlig har man et sandfang, her et som virker etter sentrifugalprinsippet. Sand vil som kjent ellers slite utilbørlig på utstyret videre i prosessen, der alt forøvrig er utformet i syrefast stål, på grunn av aggressive gasser som utvikles. Den første silingen foregår i en perforert skråstilt rørsil der varsomme hender som stryker det faste stoffet varsomt oppover mens vannet renner gjennom, før øverst går til komprimering og pressing for vann. Da inneholder det ca. 30 % tørrstoff. - Det minner om bølgene på en strand, som skyver partiklene oppover, men

3 vannet siger ned gjennom sanden, forklarer Jan. Systemet er norsk og heter MaskoZoll. Man har tre linjer, og lysåpningen er på 1 mm. Omtrent en tredjedel av det faste stoffet tas ut her og det er mye fiber og større partikler som fanges opp. Etter pressing går silslammet direkte til container. Mikrosiler overtar - At silingen er så problemfri og går knirkefritt er viktig. Nesten hva som helst kan komme gjennom her, understreker Stenersen. Vannet går fra den første silingen til neste trinn, som er mikrosiler, svenskproduserte av typen Hydrotech, med lysåpning ca 0,1 mm. Filteret har en silduk med små kamre og det legger seg på et tynt lag slam, som bidrar til filtreringen. Man har dessuten utformet spyledysene med en unik rensefunksjon. Det går innvendige børster i dysene, som ellers ville gått tette siden man bruker utløpsvann i spylingen. - Dette filtereret gir et slam på tørrstoff ca 15 %, som vi tidligere kjørte rett til MaskoZoll-anlegget. Et forskningsprosjekt avdekket at svært mye vann gikk på rundgang i anlegget. Derfor tilsetter vi polymer, for å hjelpe til med fortykkingen. Dette har gitt svært gode resultater, sier Stenersen. Etter mikrosiling går vannet ut i sjøen i dykket utløp. Slammet går til fortykker og så til en egen sil-linje, dette er et også et MaskoZoll-anlegg. Silgodset herfra går til samme komprimering og pressing som den fløste silingen, før det går til container sammen med det andre silgodset. - Vi har prøvd ulike typer rensing, og har som andre kommuner gjort både gode og mindre gode investeringer. Her har vi imidlertid et anlegg som vi selv har vært med på å utforme, og som fungerer teknisk meget bra, sier Stenersen. Godt over kravet Havet utenfor Tromsø er sannsynligvis noe av det minst påvirkede i verden, men Tromsø kommune har de samme kravene til rensing som alle andre. - Vi ligger i dag i gjennomsnitt på 60 % rensing, med god drift og finjustering av prosessen. Det koster ikke mer å rense godt, så hvorfor ikke, påpeker Jan Stenersen. I dag driver man fem renseanlegg basert på partikkelfjerning, og Fylkesmannen kontrollerer avløpsvannet. -Vår utslippstillatelse er basert på at vi i ca. 8 av 10 tilfeller er innenfor kravet. For å oppnå en slik leveringssikkerhet må vi ha en god margin, derfor synes vi at anlegget bør prestere godt. Fjordundersøkelser viser dessuten at omkring øya der byen ligger er det en bakevje, på tross av et stort hav må vi passe på oss selv. Og sjøen blir stadig renere, så da gjør vi jobben vår, forteller Jan Stenersen. Ved etatene arbeider man langsiktig med ulike scenarier for mengden avløpsvann og behov for rensing. Selv forventer han en stor befolkningsvekst i regionen de nærmeste femti år, og mange beslutninger i avløpssektoren bør være langsiktige. - Se femti år tilbake, sammenlign i dag med dengang, og trekk linjen framover. Det vil skje store ting, da må vi som tar hånd om kloakken henge med, sier driftssjefen. Kloakken før rensing Slam fra mikrosil tilsatt flokkulant, rett før siling Silgodset komprimeres - Fra renseanlegget kan vi ofte se havørnen trekke innover, når naturen byr på seg selv føles det godt å føre en ansvarlig og skikkelig avløpsrensing, sier Jan Stenersen, driftssjef for VA i Tromsø Kommune. Silgodset presses Et fast og kompakt slam! Til kompostering

4 Vann for konger Lager supert drikkevann av Mjøsa Dobbelt sett ozongeneratorer Dobbelt sett kontakttanker for ozon Trippelt sett biofilter VANNVERKET LIGGER på Nes ved Mjøsa, på Brummunddal-siden, innenfor den velkjente Helgøya, kjent fra Kongesagaen. Den solrike grenda er rik på historiske spor helt fra bronsealderen og rommer mest landbruk, blant annet Norges største solbærplantasje. - Det er et utrolig godt drikkevann blitt, smak på det! Det sier Roar Grøtlien, som står for den daglige praktiske driften ved Nes Vannverk i Ringsaker Kommune. Etter at vannverket har gått jevnt og trutt i ett år står resultatet til topp karakter. - Jeg foretrekker dette fremfor mye av det som kommer på flaske, men jeg vil ikke nevne noen merker, sier Kurt Kristiansen, operatør under opplæring. - Med et fargetall mellom 15 og 20, er det per - fekt for bruk av Aquazone metoden, slik som her, sier Erling Rost fra Sterner Aquatech. Han er inn - om for å se til anlegget han har dimensjonert og utformet. Fra de store dyp -Det har blitt et kompakt og ryddig vannverk, vegg i vegg med avløpsrenseanlegget, noe som gjør det mulig å spare bemanning, og anlegget trenger lite ettersyn. Det går stort sett av seg selv, må bare justeres en sjelden gang, sier Roar Grøtlien. Forutsetningene er også gode: Da inntaks ledn - ingen til vannverket ble lagt på syttitallet var man tvunget til å gå dypt, helt ned til nesten tre hundre meter, og mer enn to kilometer fra land, først og fremst fordi Mjøsa på denne tiden var ganske forurenset. I ettertid har Mjøsa blitt renere, så råvannet på dypet er noe av det beste som finnes. Det er også inntrykket på stranda rett utenfor renseanlegget, der Mjøsa er klar og fin å se på. - Mjøsa var ille ute, men takket være rensing av utslipp og fosfatfrie vaskemidler har hun stadig blitt bedre. I dag drikker faktisk enkelte bygdinger rett fra overflaten, men med moderne krav til sikkerhet og hygiene må det naturligvis renses før folket skal drikke det, presiserer Roar. Utdatert barriere Tidligere ble dypvannsinntak betraktet som en fullgod hygienisk barriere, men målinger viser at dette ikke holder i dag, og heller ikke her, råvannet inneholder kolibakterier med utspring i menneskelig aktivitet. - Mjøsa er et unikt naturlig miljø og en viktig lokal vannressurs, det er en sjø i bedring, med storørret i fjorden, og det finnes også noe så spesielt som stedegne dypvannsreker her, innestengt fra havet etter istiden, det hender ofte at de kommer opp i hopetall med råvannet, et kvalitetstegn følge Roar. På sitt dypeste er hun nesten fem hundre meter. Siden inntaksledningen ble bygget har man i mange år klart seg med siling, UV og noen grad klorering. Men i tråd med moderne krav til sikkerhet og kvalitet har kommunen satset på en ny og miljøvennlig teknologi.

5 Et lite vannverk i container Ferdig montert, klar til igangkjøring og med alle fasiliteter for drift. STADIG FLERE små vannverk leveres komplett i container, det kan kunden spare mye på. - All montasje ferdig gjort, inkludert elektronikk, sikringsskap, ledninger og opplegg, til og med møbler til oppholdsrom og innlagt vann og avløp om det trengs. Det gjør alt enklere for kunden som sparer store utgifter, det blir som et ferdighus, bare at det er helt ferdig, sier Leif Thomas Johannesen ved Sterner Aquatech, som nylig har sendt avgårde et slikt anlegg til en hyttegrend, for produksjon av drikkevann. Alt er ferdig montert klar til drift - Vannet tilsettes en liten mengde hjemmelaget ozon, får stå i tyve minutter og renses så i biofilter, det blir et flott drikkevann, sier Roar Grøtlien, som står for den daglige driften ved Nes Vannverk. Lufta på stedet Vannbehandlingen er kjemikaliefri og bruker kun energi og luft i prosessen. - Vi lager ozon fra oksygen som utvinnes av lufta på stedet. Dette ozonet får lov til å reagere med vannet i en oppholdstank, der vannet holdes tilbake i tyve minutter. Da er alt organisk materiale reagert opp med ozon, som er en tyve ganger sterkere oksydant enn klor, forklarer Erling Rost. Etter dette går den tynne organiske suppa til et biofilter, som setter til livs det som er av næring. Substratet i biofilteret er aktivt kull, som også tiltrekker seg aromatiske forbindelser som eller vil kunne sett smak på vannet, slik det er vanlig ved produksjon av mineralvann ved bryggerier. Etter dette desinfiseres vannet med UV-lys. Anlegget har minst dobbel besetning av alt utstyr, med to ozongeneratorer, to kontakttanker for ozon og tre biofilter. - Vi har klor i beredskap, men vi har et bra ledningsnett, slik at klor trolig ikke blir nødvendig, og har valgt å beholde UV-anlegget inntil videre, siden det var fullt funksjonelt, forklarer Grøtlien. Tipp topp anlegg - Anlegget er lettdrevet og greit, siden råvannet har en stabil kvalitet settes dosen ozon til en fast verdi, som her er på 2 gram ozon pr liter vann. Dette kan enkelst justeres etter målt mengde restozon som er i vannet, som måles og rapporteres direkte, sammen med andre kjemiske data, som ph og fargetall, forklarer Grøtlien. Sterner Aquatech har levert en rekke slike anlegg de siste årene og anlegget på Nes bygger på erfaring og utvikling med denne metoden. - Vi har plukket komponenter og teknologi på øverste hylle for å sikre problemfri drift. Ikke minst når det gjelder deler og pakninger må man være bevisst; ozon er reaktivt og stiller spesielle krav til utforming, presiserer Erling Rost. Produksjonen ligger i gjennomsnitt på kubikk pr. time i snitt over døgnet, som forsyner 2000 husstander med det daglige vann. Det nye vannverket er bygget inn i de gamle lokalene som fikk hevet taket, som ble tatt av for innheising av de store tankene. Slik er Aquazone-prosessen Stor frihet Det eneste som gjenstår ved levering er å koble på innløp og utløp av vannet utenfor veggen, og sette i kontakten. Noen velger å lage hullet i veggen selv, for å tilpasse dette lokalt. Resten er plug and play, forteller Johannesen. Anleggene leveres også med en mye enklere garanti, kunden forholder seg til en leverandør, og alt er testet og gjort på forhånd. Ingen løse ledninger. Container kan gjerne inkorporeres i en hyttegrend Vannverk De fleste anlegg som leveres i container er vannverk, men også filterstasjoner og siler er stadig mer vanlig å levere slik. Jo mer krevende å bygge, desto enklere med container. - Men container kan også være midlertidig, mens andre tilbud er under utvikling, den kan også leies, sier Johannesen. Det er ingen begrensninger i utforming, man får løsningen fort på plass og kan senere bygge inn, dandere med torvtak, plante busker og tyttebær. Container gir frihet og robusthet i all slags vær.

6 - DET KUNNE SVERME enorme mengder inne i vannverket. På vegger og tak hang det fluer i hopetall. Vi kjente at hallene liksom luktet av insekter i perioder, det satte sitt preg på forholdene og det kunne vi ikke fortsette å ha, sier driftssjef for vann og avløp, Fredrik Myhre Haugerud ved Frevar i Fredrikstad. Snart et år etter at det den nye inntakssilen ble installert ser Fredrik ut til å ha fått kontroll med forholdene. Flueproblemet ekstisterer ikke lenger og begroingen i anlegget er også betydelig redusert. - Vi synes det også er blitt mindre slam å spyle vekk i anlegget, samt mindre groing på vegger og i rør og kanaler, sier Haugerud. Sedimentering - Vi var faktisk ikke sikre på om et partikkelfilter skulle klare å løse dette problemet, men vi hadde en sterk mistanke til at egg, larver og andre insektstadier ble brakt inn med råvannet. Vi hadde også et inntrykk av at deler av renseanlegget var idelle for utvikling av fluer. Særlig sedi ment eringsbassengene er dype og inneholder mye næring, og er vanskelig å holde rene. Selv om slamskrapene går Kvitt et flueproblem Mikrosil på inntaket stoppet insekt-invasjon i vannverket jevnt og trutt i dypet vil det alltid være rester og lommer der insekter kan overleve, og sannsynligvis også trives godt, sier Haugerud. Vannverket har 8 dype sedimenteringsbassenger over to etasjer. Det er her det første rensetrinnet skjer, på veien mot sluttproduktet, som forøvrig er kjent for å være et godt drikkevann. - Vi tilsetter fellingsmidler for å få ut de store mengdene organiske stoffer i vannet. Råvannet er rikt på næring, og kan for eksempel inneholde rester fra store algeoppblomstringer. Renseanlegget er robust og velfungerende, og etter sedimentering har vi to-trinns filtrering og UVdesinfeksjon. Insektplagen har ikke direkte renseteknisk betydning, så vi har ingen grunn til å tro at dette har påvirket selve renseresultatet, men å bli kvitt de små med vinger bedrer så klart arbeidsmiljøet vesentlig og bidrar til en bedre hygienisk tilstand i anlegget, sier Haugerud. Fjærmygg og vårfluer Undersøkelser har vist at det er særlig fjærmygg og vårfluer som har dominert svermingene. Fjærmygg utvikler seg særlig i mudder under oksygenfattige forhold, mens flere vårfluearter trives godt i sakte strømmende vann med høyt organisk innhold. Begge insektgrupper er vanlige i vassdrag med høye utslipp av næringsstoffer. - Jeg vil anta at det nye filteret nå tar ut egg, som disse artene legger i vannskorpen. Det kan jo nesten virke som om våre bassenger har vært rene utklekkingsanstalter for fluene. Når vi har gjort rent bassengene etter at filteret kom på plass ser det ut til at begroingen også er redusert. Sannsynligvis tar vi ut en god del organisk stoff, som ofte kommer med overflatevannet. Spyleslammet fra filteret tyder på at dette også er en gevinst, sier Haugerud, som ikke utelukker at insektenes aktiviteter kan ha bidratt til økt begroing innvendig, muligens ved at de fysisk har kolonisert bunn og vegger. - Vi regner med at silingen vil heve effektiviteten i sedimenteringen dypest sett, selv om det er vanskelig å måle, sier Haugerud. - Vi gjør rent sedi - menteringsbassengene to ganger i året, og vi har sett at de er lettere å holde rene, dette henger tydeligvis sammen og vi har slått to fluer i et smekk, legger han til... Hydrotech skivefilter siler ut ubudne gjester og organiske partikler ved vanninntaket. Tomme fluefangere i vannverket. Etter at ny inntakssil kom i sving rapporteres det ikke bare om et innendørs fluefritt miljø, men også renere tak og vegger.

7 Sakte rennende og næringsrikt. Første trinn i vannrensingen til Fredrikstad Vannverk var tidligere et ideelt miljø for insekter. Med ny inntakssil er problemet borte. Belastet vannkilde Råvannet hentes flere kilometer unna, rett nord for nabobyen Sarpsborg, i Isnesfjorden, en sidearm av en relativt grunn fjord med forbindelse til Glomma. Vannet går herfra gjennom en gammel tømmer - tunnel, før en delstrøm tas ut gjennom en rist og føres i rør til et oppdemmet tjern rett bak vannverket i Fredrikstadmarka. Her er det en overbygget inntakskum med dykket innløp der vannet i dag finsiles før det går videre i rør rett til vannverket. - Det er klart at siden vannet kommer fra Glomma, et av landets mest belastede vassdrag, og det hentes fra overflaten i et til tider turbulent vannmiljø, at det kan bli et høyt innhold av organiske stoffer og ulike typer alger og plankton, særlig i forbindelse med vår- og høstsirkulasjon, sier Fredrik. At inntaksbassenget også er et tjern i skogen med et åpent biologisk miljø og en vannkvalitet i utgangspunktet rik på næring legger nok heller ingen demper på insektlivet. Veggene på inntaksbygget kan også til tider være dekket av insekter som slår seg ned etter svermingene. Fra grov til finere - Som de fleste andre vannverk har vi hatt en grov sil. Men den tar som kjent ikke ut mindre partikler, kun fisk, rusk og rask. Nå er situasjonen en annen, nå fjernes alt med lysåpning over 32 my. Etter hva de kyndige sier legger mange insekter etter parringen sine eggposer i overflaten, disse har vi etter all sannsynlighet nå klart å stenge ute fra vannverket, forklarer Haugerud. Insekter som klekker inne i anlegget har nok aldri formert seg på ny, men det har sannsynligvis hele tiden kommet nye egg. - Med filteret stanser vi tilførselen av både insekter og egg, i tillegg til en mengde organiske materiale, som større plankton, algefilamenter og en rekke insektlarver, forklarer Fredrik. Den nye silen er et skivefilter fra Hydrotech, levert av Sterner Aquatech på Ski. Det består av åtte skiver med fin polypropylenduk som står neddykket i et filterkammer. Filteret spyles automatisk når nivåfølere sier i fra at vannet presser på silduken. - Sila går jevnt og trutt, det er en årlig service på anlegget som inkluderer rengjøring av dukene, det er alt, sier driftssjefen. Fredrik Myhre Haugerud ved FREVAR i Fredrikstad nekter insekter adgang til vannverket med nytt mikrofilter. Det er installert ved kilden til det tidligere insektproblemet, høydebassenget for inntak av råvann til Fredrikstad Vannverk. Fredrikstad Vannverk Kapasitet på m 3 / døgn. Normal produksjon er m 3 /døgn, og 15,5 mill. m 3 pr. år. Antall innbyggere er ca og inkluderer Fredrikstad og Hvaler kommuner, og er eneste vannverket for disse kommunene pr dato. Vannverket har en reservekilde i Tvetervannet i Sarpsborg og tillegg et nødinntak i Visterflo. Vannverket er sertifisert etter standardene ISO (miljø) og ISO 9001 (kvalitet). Hydrotech filterstasjon Prinsipp: Selvrensende skivefilter Lysåpning: 30 mikron Dimensjonerende kapasitet: m 3 /time Antall skiver : 8

8 Dra til Moss - for en vannkvalitet! To ganger kåret til Østlandets beste vann. Nå installeres også ekstra sikkerhet ved Vansjø Vannverk. For å sikre befolkningen har MOVAR investert 9 mill. i et ekstra desinfeksjonstrinn ved Vansjø Vannverk. Giardia i Bergen For de fleste som arbeider med vannforsyning, har Giardia-epidemien i Bergen betydd en ny tidsregning og et annet perspektiv på risiko og alvor ved feil. Ennå er mange ikke fullt ut restituert etter å ha bli rammet av Intet pålagt krav MOVAR har med UV- desinfeksjon tatt et skritt lenger i retning av sikkerhet enn myndighetene stiller krav om. Erfaring viser at UV har virkning mot Giardia foruten å sikre vannet mot de fleste mikroskopiske organismer. - Våre rådgivere har regnet ut at sannsynligheten for at skadelige partikler kan slippe gjennom renseanlegget er mikroskopisk. Lavtrykks UV Etter å ha gjennomført anbudsrunder falt valget på et lavtrykks UV-anlegg av type Wedeco BX3200. Sammenliknet med medium trykks UV har dette rimeligere driftskostnader. Høyttrykks UV har først og fremst fordeler der man har svært begrenset plass, som i sjøfartøyer eller i fjellanlegg. - Ved anbudsutlysing på anlegget ble UV-anleggets egenskaper vektet - med 40 % på Vannverket må først rense vannet tilsvarende metoder som brukes i kloakkrensing. Dette produserer et slam som etter sentrifugering går til deponering på barkseng. Giardia gjennom drikkevannet. Bergen kommune har gjennom sitt forsikringsselskap utbetalt nesten 30 mill. i erstatninger til skadelidende. Kostnadene som er påløpt i sykepenger og helsebehandling er det ingen som har tall på. Tidligere var det tarmbakterier man fryktet skulle forurense drikkevannet, og da med begrensede konsekvenser dersom uhell skulle forekomme. Med påvisning av Giardia og tilsvarende parasitter i norske vassdrag er konsekvensene for den som skulle bli smittet langt alvorligere. Et større ansvar hviler på vannverk og kommuner. - Dette er parasitter som kan ha alvorlige konsekvenser, og som har gjort at vi har sett nøye på risikoen, og ført til at vi har valgt å investere i ekstra sikkerhet, forteller Grimen. Etter gjeldende standarder mener vi at vi allerede har to hygieniske barrierer mot både bakterier, virus og parasitter. Jeg tror likevel mange vil synes at denne ekstra tryggheten er verdt pengene, sier Grimen. Fordeler man investeringen i UV-anlegget over 10 år og tar med de årlige ekstra driftsomkostningene dreier det seg kanskje om noen tikroner for hver husstand pr år, for de fleste å regne som en lav pris for ekstra sikkerhet mot uhumskheter i drikkevannet. - For en begrenset sum i året sikrer vi folk mot at slike organismer skal kunne passere vannverket i live. Vi forsyner over mennesker med det daglige vann. Jeg regner med at folk vil se investeringen som et signal på at vi er bevisste vårt ansvar; vi vil at folk skal være trygge, sier Grimen. Måler UV-behovet UV-anlegget består av 4 store lavtrykks UVaggregater, hver med 32 lamper, som hver har et effektbehov på 11,6 kw/time ved maks belastning. Anlegget har automatisk drift og både rengjøring av kvartsglass og vasking av UV-kammer skjer ved bestemte intervaller. En rekke sensorer overvåker både UV-transmisjonen og UV-intensiteten. Dette bestemmer videre behovet for UV-bestrålingen og UV-dosen som til enhver tid vises. Ved avvik vil varsellamper blinke i løpet av sekunder. Produksjonen er normalt på ca m 3 /døgn som kan toppe seg til m3 etter behov. Anlegget har kapasitet til å levere opp mot m3/døgn. Vannet kloreres lett etter kullfilterne. - Ved siden av filtrering og UV er også klor - ering en hygienisk barriere. Vi kunne nok levert et trygt drikkevann uten å klorere det, men det har fordelen med restvirkning på veien fra vannverket til forbruker, sier Grimen. Etter produksjon blir vannet pumpet til et høydebasseng, som har ca. 8 timer med reservevann om vannproduksjonen skulle stoppe. Derfra blir vannet distribuert til de enkelte kommuner. pris, 30 % på kvalitet, 20 % på referanser samt 10 % på andre egenskaper, som er en rating basert på hva anlegget faktisk har prestert under internasjonal uavhengig testing i forbindelse med godkjenningen. I prisvurderingen ligger også innbakt utgifter til drift og vedlikehold i 10 år, forklarer Grimen, som er svært fornøyd med innkjøpet. Det var flere tilbydere på banen men det var Sterner Aquatech på Ski som fikk kontrakten. - Vi er godt fornøyd med gjennomføringen, selv om vi måtte skifte ut noen pumpemotorer som dessverre viste seg å ikke kunne bli med videre, anlegget fungerer etter forventningene, sier Grimen. Install - eringen av UV-anlegget er gjennomført på under et år, inkludert alle bygningsmessige endringer og skifte av en rekke komponenter. Prosjektleder Kaj-Werner Grimen har hatt ansvaret for bygging av UV-anlegg ved Vansjø Vannverk og kan heretter tilby en enda sikrere vannkvalitet. utgitt av: -kilden til liv og vekst sentralbord UV ANLEGGET Inaktiverer alle kjente mikroorganismer, inkludert Giardia og Cryptosporidium. Kapasitet - tilsammen 2000 m3/h, 3 i drift, 1 stand-by. Fabrikat - Wedeco Max energiforbruk - 11, 6 kw pr UV-reaktor Viskere - automatiske Vaskeanlegg - helautomatisk Antall lamper - 4 x 32

VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent

VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent 11 2011 VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent VANN OG AVLØP NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Hovedorgan

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Sterner AquaTech AS Selskapet ble etablert 1990 med vannbehandling som hovedfelt. Hovedkontoret er på Ski,

Detaljer

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften.

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE - På lag med framtia Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Organisk stoff spises av bakterier og slam omdannes til

Detaljer

Primærrensing Erfaringer fra Tromsø. Jan Stenersen Driftssjef Avløp

Primærrensing Erfaringer fra Tromsø. Jan Stenersen Driftssjef Avløp Primærrensing Erfaringer fra Tromsø Jan Stenersen Driftssjef Avløp Avløpsstrukturen i Tromsø Mekaniske renseanlegg Pumpestasjoner fra andre avrenningsområder Litt historie Opprinnelig planlagt et titalls

Detaljer

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3 Hias IKS Avløp Hias IKS er et interkommunalt selskap som er anleggs eier og tjenesteleverandør for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann og avløp. I denne delen av brosjyren følger

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 Sterner AquaTech AS: 20 personer fordelt på hovedkontoret på Ski samt avdelingskontorer i Bergen og på Leknes i Lofoten Våre 2 største markeder er

Detaljer

Anders Høiby. Avløpsrensing

Anders Høiby. Avløpsrensing Anders Høiby Avløpsrensing Nordic Water Products AB Kontor i Asker med salg og projektledelse Ingår i svenske Nordic Water Products AB, med totalt ca 100 ansatte Eies per 1 oktober 2008 av en gruppe ansatte

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh

Vannforsyningens ABC. Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Vannforsyningens ABC Tidligere avdelingsdirektør v/folkehelseinstituttet Nå: Pensjonist Truls Krogh Hvorfor laget vi denne Abc-en? Svaret er ganske enkelt: Fordi den ikke fantes, men det gjorde vi. Og

Detaljer

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS Klart Vann AS 1 Klart Vann AS 2 Tradisjonelt Sandfilter Erfaringer: - Oppbygning av biofilm - Økt DBP over filtrene - Anaerob områder - Høyt

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Innhold: Generelt om ozon Framstilling av ozon Ozon og

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os.

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. 15. 16. juni 2011. Erfaringer fra Bergen med UV-desinfeksjon. - Generelt - Lavtrykk kontra mellomtrykk - Beleggsdannelse, vask, rengjøring - Reservedeler, kjøp av lamper,

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene?

Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? VA-Support AS Hvordan skal vi tolke data om vannhygiene? www.va-support.no Bruksområder: Analyse av drikkevann 1. Beredskap Styre tiltak i vannproduksjonen Eks. Kokepåbud. Økt klorering. Høyere UV dose

Detaljer

Asker og Bærum Vannverk IKS

Asker og Bærum Vannverk IKS Asker og Bærum Vannverk IKS Historikk På slutten av 60-årene begynte Asker kommune å arbeide med Holsfjorden som fremtidig drikkevannskilde. Høsten 1979 ble det vedtatt i Asker - og Bærum kommuner å danne

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Drikkevann en livsviktig ressurs. Om vannforsyningen i Trondheim kommune

Drikkevann en livsviktig ressurs. Om vannforsyningen i Trondheim kommune Drikkevann en livsviktig ressurs Om vannforsyningen i Trondheim kommune Jonsvatnet Jonsvatnet er drikkevannskilde både for Trondheim og Malvik kommune. Totalt forsynes ca. 170 000 innbyggere, næringsliv

Detaljer

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS STERNER AS Vannbehandling til settefisk Kultiveringsmøtet 2013 12-14 mars. - VOSS Hovedkontoret ligger på Ski, utenfor Oslo (13 ansatte) Avdelingskontorer i Bergen (5 ansatte) og på Leknes i Lofoten (4

Detaljer

Erfaringer med klorering og UVstråling

Erfaringer med klorering og UVstråling Invitasjon til Driftsoperatørsamling D. 18 Erfaringer med klorering og UVstråling av drikkevann Tid: Tirsdag 1. mars 2005 Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde OBS: Detaljert oversikt over tema som blir

Detaljer

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Norsk Vann s Fagtreffuke 2013 (Gardermoen 22-24 oktober) Siv.ing. Kaj-Werner Grimen, Konst. Sektorsjef Vann og Avløp,

Detaljer

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon,

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon, Dokumentasjon av UV-anlegg som hygienisk barriere Sterner AquaTech AS Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge. Elvis Settnøy. Markedskonsulent Midt- og Nord-Norge. HUBER. huber.no

VA-dagene i Midt-Norge. Elvis Settnøy. Markedskonsulent Midt- og Nord-Norge. HUBER. huber.no HUBER. huber.no VA-dagene i Midt-Norge Elvis Settnøy Markedskonsulent Midt- og Nord-Norge HUBER. huber.no The Company Structure HUBER SE Egenkapital: ca.94 millioner NOK Aksjonærer: Huber familien siden

Detaljer

Norsk Vannforening avd. Vestlandet - fagtreff 22.03.2007 TRYGT DRIKKEVANN. Bruk av UV-anlegg. Erfaringer fra Bergen kommune. Arne Seim Bergen Vann KF

Norsk Vannforening avd. Vestlandet - fagtreff 22.03.2007 TRYGT DRIKKEVANN. Bruk av UV-anlegg. Erfaringer fra Bergen kommune. Arne Seim Bergen Vann KF Norsk Vannforening avd. Vestlandet - fagtreff 22.03.2007 TRYGT DRIKKEVANN Bruk av UV-anlegg. Erfaringer fra Bergen kommune. Arne Seim Bergen Vann KF Innhald : Vannforsyningen i Bergen Presentasjon/gjennomgang/erfaringer

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Aktuelle vannbehandlingsmetoder i Norge Desinfeksjon, redusere korrosjon, fargereduksjon UV-belysning, klorering

Detaljer

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s.

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s. Nye teknologier for regulering og rensing overvann Daglig leder Finn Staff ECOfilters a.s. ECOfilters utvikler nå bl.a. løsninger for: Hindre oversvømmelser av overvann Effektiv drift av sandfangskummer

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Senioringeniør Eyvind Andersen Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane 31. mars 2009 Krav til hygieniske barrierer

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS. Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013

UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS. Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013 UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013 Sterner AS: Med virkning fra 18.04.2013 er vårt navn: Sterner AS 34 personer fordelt på Ski, Bergen,

Detaljer

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg Tiendeholmen renseanlegg Eneste kommune i Nord-Trøndelag som har 14-anlegg med primærrensekrav Krav til rensing: 50 % reduksjon av SS 20 % reduksjon av BOF5 Eller konsentrasjon 60 mg SS/l ved utløp 40

Detaljer

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid Rask separering av stallstrø og gjødsel spar penger spar strø spar tid Effektiviser dine daglige stallrutiner Spar penger jobb raskere med Stall Shifter Spar 30-50% strø Få lavere driftskostnader Jobb

Detaljer

Ren samvittighet... Rene vannkilder

Ren samvittighet... Rene vannkilder Ren samvittighet... Rene vannkilder Mjøsa var nær sin «undergang»! På 1960- og 1970-tallet ble Mjøsa veldig forurenset og vannkvaliteten var svært dårlig. En gedigen redningsaksjon kalt «Mjøsaksjonen»

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Hvordan bruke Biokatalysator?

Hvordan bruke Biokatalysator? Hvordan bruke Biokatalysator? Oppstart! Hvor skal vi dosere? Det er viktig å sørge for god innblanding av Biokatalysator. Du må derfor finne et sted med mest mulig turbulens og innblanding. På pumpestasjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE Wallax as Pål Sture Skogfelt Om Wallax as Startet i mai 2004 Omsetning 17 mill Avløpsrenseanlegg Møblering av offentlige rom 5 ansatte 8 eksterne servicemedarbeidere Visjon Vi

Detaljer

Faggruppe for avløpsrensing

Faggruppe for avløpsrensing Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Quality Hotel Alexandra Onsdag 14. desember 2016 Silanlegg i Møre og Romsdal Oversikt Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 30.12.2016

Detaljer

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Nittedal kommune som eiere Råvannskilde Glomma Grunnlagt i 1971,

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere UV-desinfeksjon som hygienisk barriere Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 UV som desinfeksjonsmetode Ca. 800 vannverk har UV desinfeksjon (VREG) i Norge Disse anleggene

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde. Forurensningsanalyse

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions HMS på avløpsanlegg Petter A. Kjølseth Salsnes Filter AS Etablert i1991 Del av Trojan Technologies fra januar 2012 Alle aktiviteter «in-house»: FoU, produksjon, salg, prosjektledelse, installasjon/igangkjøring,

Detaljer

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Vannforeningen 16 mars 2009 Kirsti Grundnes Berg Prosessjef, VEAS VEAS - tunnelsystemet Overløp VEAS tar i mot

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.01.2017 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen SØKNAD MATTILSYNET

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Vannforsyning 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader vann

Detaljer

Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner

Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner Lukt og luktreduksjon avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner Jon B. Stiansen 23.11.2016 AGENDA Kort om CLAIRS Lukt og krav til lukt? Luktreduksjonsløsninger Valgets kvaler Cases Service CLAIRS CLean

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE Oppdragsgiver: Volda kommune Oppdrag: 526668 Detaljprosjekt UV-anlegg Del: Installasjon av UPS Dato: 2013-05-15 Skrevet av: Martin Meltzer Kvalitetskontroll: INFORMASJON OM ANLEGGENE INNHOLD 1 6B6BVolda

Detaljer

DIMENSJONERING AV UV-ANLEGG: Dimensjoneringsparametere, røropplegg og styring

DIMENSJONERING AV UV-ANLEGG: Dimensjoneringsparametere, røropplegg og styring DIMENSJONERING AV UV-ANLEGG: Dimensjoneringsparametere, røropplegg og styring Dimensjoneringsparametere: Vannmengde som skal desinfiseres Transmisjon på vannet Dose i drikkevannssammenheng velges nå stort

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Desinfeksjon med ozon-biofiltrering. Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon. Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering

Desinfeksjon med ozon-biofiltrering. Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon. Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering VA-DAGENE INNLANDET 2010 Desinfeksjon med ozon-biofiltrering Kort om prinsipper for desinfeksjon med klor og ozon Driftserfaringer fra vannverk med ozonbiofiltrering Britt Kristin Mikaelsen, COWI, avd.

Detaljer

En sekstiåtter med 45 års moro i vannbransjen. Ivar D Kalland

En sekstiåtter med 45 års moro i vannbransjen. Ivar D Kalland En sekstiåtter med 45 års moro i vannbransjen Ivar D Kalland 1 Agenda Jeg vil snakke om litt av hvert: Om VA med utgangspunkt i Bergen kommune, og utviklingen der. Om å ha det moro i arbeidslivet. Ikke

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

15 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi

15 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi 15 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi AquaOptima leverer landbaserte anlegg QuickTime og en TIFF (LZW)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. Komplette klekkerier og påvekstanlegg

Detaljer

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder Norsk vannforening, trygt drikkvann Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder WEDECO/Sterner AquaTech er med på endring av mønster UV- Desinfisering Ozon-oksidasjon Skifte fra

Detaljer

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Noen av temaene fra presentasjoner i Harstad Harstad vannverk Moldeprosess

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg konstruert våtmark Filterbedanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum, eventuelt

Detaljer

Hamar Naturskole. prosjekt OPPDAG MJØSA RAPPORT

Hamar Naturskole. prosjekt OPPDAG MJØSA RAPPORT Hamar Naturskole prosjekt OPPDAG MJØSA 2010 RAPPORT OPPDAG MJØSA MED MS MILJØSA Ms Miljøsa, Naturskolen forskningsbåt, har vært i bruk på Mjøsa i 13 år. Vel 3400 skoleelever og andre besøkende fra fjern

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer