Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf , fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi."

Transkript

1 Tjenester Vann & Avløp Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf , fax

2 Godkjent mesterbedrift Medlem av: Fredrik Jens-Wiggo Tore Per Arne Atle Thor-Vidar V åre tjenester innen Vann & Avløp (VA) utføres av personer med lang bransjeerfaring. Vi har 5 servicebiler og hengere med utstyr for rørinspeksjon, trykkprøving, desinfisering, trasèsøk, anboring, montering, sveising, rørleggerarbeid etc. Vi har også gravemaskin for å kunne utføre mindre graveoppdrag. Vi tilbyr også de fleste produkter til VA-markedet som rør-, flense- og muffedeler, pumper, ventiler, utstyr for kvalitetssikring, kamera for rørinspeksjon osv. Konkurransedyktige priser og levering over hele landet. Våre kunder er kommuner, entreprenører, rørleggere, borettslag/sameier, forsikringsselskap, statlige foretak og privatpersoner. Våre tjenester til VA-bransjen: 1. Store anboringer på rør under trykk 2. Lekkasjesøk på vann- og avløpsledninger, gulvvarme- og snøsmeltingsanlegg 3. Trykkprøving/desinfisering vannledninger 4. Tetthets-/trykkprøving av rør og kummer 5. Rensing av rør med renseplugg 6. Rørinspeksjon m/kameratraktor 7. Trasèsøk av stikk- og hovedledninger VA 8. Måling av brannvannkapasitet 9. Lokalisering av feilkoplinger avløp/overvann 10. Vedlikehold av avløpspumpestasjoner 11. VA-anlegg: Montering, sveising, utleie 12. Graving 13. VVS-tjenester/rørlegger Døgnvakt 24 timer: Utleie av utstyr Mange av våre produkter er til utleie sendes over hele landet. Våre serviceteknikere leies også ut til oppdrag innen alle våre tjenester. Timepris/oppdragsmengde avtales. Referanser og mer informasjon på forespørsel.

3 1. Store anboringer på rør under trykk (VA/industri/privat) 2. Lekkasjesøk på vann- og avløpsledninger Gulvvarme- og snøsmeltingsanlegg Våre metoder for anboring medfører ingen behov for vannavslag eller stans av produksjonsutstyr. Effektivt og gjennomprøvd. Vi leverer anboring for VA og industri, med boring fra DN25 til DN200. Kan også utføres på pumpeledninger for spillvann. Vi tar også oppdrag for privatpersoner. Fordeler Ingen behov for varsling av vannavslag Ingen nedtapping eller stans av vannforsyning, kjøleanlegg, produksjonsverktøy, varmeanlegg e.l. Vi har utstyr som er spesialdesignet for å bore i plast-, støpejern- og stålrør, samt duktile, rustfrie og syrefaste rør. Prosedyre for utførelse 1. Rør rengjøres, og anboringsmuffe monteres på rør 2. Anboringsmuffen trykktestes 3. Anboringsrigg monteres 4. Boring utføres 5. Sluseventilen stenges 6. Anboringsriggen demonteres, og rørledningen er klar for påkobling. Vi utfører lekkasjesøk på alle typer vannledninger med ulike metoder. Metodene kan kombineres, noe som gjør det mulig å finne de fleste typer vannlekkasjer. Våre operatører har nødvendig kompetanse og moderne utstyr. Dokumentasjon og rapporter gis. Gass Utføres ved å tilføre ledningen gass og deretter søke etter gassen på overflaten. Gassen (ikke skadelig for mennesker eller dyr) trenger gjennom alle typer underlag som betong, steinfylling etc. Marklytting En tradisjonell metode der man lytter etter susing fra grunnen. Ved tilførsel av gass forsterkes lyden. Derfor kan man kombinere dette for et godt resultat. Rørinspeksjon Det kan kjøres kamera i ledninger fra ø20 for å avdekke eventuelle feil i skjøter, setninger i grunnen, krakkelering av rør eller andre feil. Vi har kameraer for bruk i vannrør. Resultatene dokumenteres med video og kommentarer. Termofotografering Ved hjelp av termokamera kan vi søke etter variasjoner i temperatur på overflater. Dette kan være spesielt nyttig ved feilsøk på gulvvarme- og snøsmeltingsanlegg. Skjulte feil i vegger/tak kan også avdekkes. Spar tid og penger unngå vannavslag Korrelering Ved hjelp av måleutstyr registreres lydfrekvenser mellom to punkter. Resultatene bearbeides av en PC. Dette gir nøyaktighet helt ned til 0,1m dersom nøyaktig lengde og ledningstype er angitt. Korrelerende loggere Loggere kan settes i kummer, som registrerer lyd over tid. Resultatene bearbeides i et dataprogram som gir et nøyaktig resultat. Lekkasjesøk i et svømmebasseng i en privat bolig.

4 3. Trykkprøving/ desinfisering vannledninger 4. Tetthets-/trykkprøving av rør og kummer Trykkprøving Trykkprøving av vannledninger utføres i hht. NS-EN 805, eller etter kundens spesifikasjoner. For dette formålet har vi to velutstyrte tilhengere, hvor det benyttes digitale dataloggere som gir umiddelbar utskrift av resultatet. Vi har også løse trykkprøvepumper for bruk i ulendt terreng. Desinfisering Desinfisering/dekloring utføres etter VA-miljøblad nr. 39, eller etter kundens spesifikasjoner. I tilhengerne er det montert doseringsutstyr for dosering av riktig klormengde. Konsentrert klor (natriumhypokloritt) som tilsettes vannet er trykkløst. Dermed er utstyr og fremgangsmåte trygt for omgivelsene. Etter endt desinfiseringsperiode blir klorvannet nøytralisert og kan slippes ut i avløp, overvann eller grunn. Vi har også løst utstyr for bruk i ulendt terreng. Vannprøver Vi tar vannprøver som sendes inn til akkreditert laboratorium. Rapporten sendes kunden etter utført oppdrag. Dokumentasjon Alle resultater og prøver leveres med skriftlig rapport til oppdragsgiver. Vi har lang erfaring og løser de fleste problemstillinger. Tetthetsprøving av spillvannsledninger/ overvannsledninger Denne testen utføres etter NS-EN1610, Miljøblad 24; tetthetsprøving av trykkløse ledninger. Testen vil avdekke små lekkasjer som f.eks kan være forårsaket av for store vinkelavvik i skjøter. Disse feilene vil i fleste tilfellene ikke oppdages på en TV inspeksjon. Vi utfører også tester ihht. kundens spesifikasjoner Tetthetsprøving av pumpeledninger Denne testen utføres etter NS-EN 805, Miljøblad 25; trykkprøving av trykkledninger. Vi utfører også testen etter kundens spesifikasjoner. Tetthetsprøving av kummer Denne testen utføres etter NS-EN 1610, Miljøblad 63; tetthetsprøving av kum. Vi kan også teste med vakuum i hht. kundens spesifikasjoner. Vakuumtesting er en meget sikker metode som har blitt benyttet til testing av alle nye kummer i forbindelse med utvidelsen av Gardermoen (2014). Utstyr Våre biler/hengere er fullt utstyrt for å komme til stedet og løse oppdraget. Alle resultater blir logget og er tilgjengelig for utskrift umiddelbart etter endt tetthetsprøving. Dokumentasjon Alle resultater leveres som skriftlig rapport til oppdragsgiver. Tetteball i bruk under tetthetsprøving ø1200 Vår erfaring deres sikkerhet

5 5. Rensing av rør med renseplugg 6. Rørinspeksjon med kameratraktor Pluggkjøring er en effektv metode for rensing og resultatet er rene rør med større kapasitet, spesielt pumpeledninger for avløp. Metoden kan benyttes på alle typer rør for både vann- og pumpeledninger. Det må være god tilgang på vann og god drenering på mottaksstedet. Ulike dimensjoner Vi har renseplugger til alle dimensjoner. For ledninger med diameter større enn 200 mm, er vanligvis rengjøring med plugg den eneste effektive metoden. Ulike kvaliteter Vi benytter renseplugger med forskjellige hardhetsgrad og utforming. Resultatet blir rene rør med større kapasitet, spesielt pumpeledninger for avløp. Myk: I ledninger som muligens er sterkt innsnevret, der rensebehovet ikke er så stort og for rens i vanlige ledninger. Hard: For rens av vanlige ledninger. Meget hard: For sterkt grodde ledninger der en venter stor pluggslitasje. Hvorfor rense? Det kan være groe i vannledninger der levende mikroorganismer setter seg på rørveggen som kan gi korrosjon. Økt bakterievekst kan gi behov for kloring. Vannkvaliteten bedres når rørene er renset. Krav til rens av rør Under anleggsperioden kan forurensning komme inn i røret. For å være sikker på at det er renset i hht. Miljøblad nr. 4, skal det renses med renseplugg og desinfiseres. Kommuner har planer og rutiner for drift og vedlikehold. Rens av vannledningsnettet bør gjennomføres regelmessig. Vi utfører rørinspeksjon av stikk- og hovedledninger med stakekamera og kameratraktor. Tjenesten leveres til offentlig og privat sektor, industri og på VA-anlegg over hele Østlandet.. Metoden benyttes for å avdekke lekkasjer, forstoppelser og for å gi en tilstandsvurdering på rørene. Rapporter og videoopptak leveres. Vi selger også ulike kamera be om brosjyrer og informasjon. Rørinspeksjon avløpsledninger: Vi har rørinspeksjonskamera for bruk i avløpsledninger. For kommuner kan vi tilby TV-inspeksjon av spill- og overvannledninger før overtagelse. I kommunene er det krav til at TV-inspeksjon av spillvann- og overvannsledninger utføres så snart som mulig etter ferdigstillelse og før kommunal overtagelse. Rørinspeksjon vannledninger: Vi har rent kamera for bruk i vannledninger helt ned til ø16 mm, i tillegg til tradisjonelle stakekamerasystemer for rørinspeksjon med opptak. Rørinspeksjonsbil: Vår rørinspeksjonsbil har traktorkameraer for inspeksjon fra DN100. Rørinspeksjon utføres på nyanlegg og eksisterende rørledninger utført etter NORVARs normer. Vi benytter WinCan v8 for tilhørende rapportering. Der vi ikke kommer til med kameratraktor, benyttes stakekamera. I bilen er det kontor og utstyr for å kunne avgi rapporter og motta/sende data. Mobilt utstyr: Dit vi ikke kommer med bil, har vi mobilt utstyr for å kunne gjennomføre oppdraget. Rørinspeksjon med kameratraktor og Wincan rapportering

6 7. Trasésøk 9. Lokalisering av feilkoplinger avløp/overvann Vi har moderne utstyr for trasèsøk på stikk- og hovedledninger for vann og avløp. Vi kan også lokalisere anboringspunkter i forbindelse med rehabilitering. Når dere vil vite hvor ledningene er før lekkasjesøk og graving, tilbyr vi ulike metoder for å finne dem. Enten via trasèsøker, MagnaTrak/metalldetektor, marklytter eller signalgenerator. Vi er også behjelpelige med å lokalisere anboringspunkter på hovedledninger i forbindelse med rehabilitering. (NoDig etc.) Hvilke type ledninger? Dette kan utføres på alle typer ledninger: Støpejern, plast, betong, kobber, stål etc. 8. Måling av brannvannkapasitet Vi kan finne de fleste typer feilkoblinger av avløp- og overvannsledninger med metoder som røyk, farge, gass eller rørinspeksjon. Vi kan også finne kilden til luktproblemer, kloakk m.v. Skriftlig rapport og videodokumentasjon leveres. Røyktesting: Spesielt egnet ved feilsøk for kloakklukt eller feilkoblinger. Rørene tettes og når røyk siver ut, vil denne være synlig ved inspeksjon for lekkasjeområdet. Rørinspeksjon: Vi har et stort kameraprogram for rørinspeksjon og trasésøk. 10. Vedlikehold av avløpspumpestasjoner Vi kan måle brannvannmengde fra brannhydrant eller brannventil. Tapping av store vannmengder fra brannhydrant eller brannventil kan føre til at trykket i ledningsnettet faller. Det kan føre til komplikasjoner senere. Vi utfører målingen med spesialutstyr hvor vi måler gjennomstrømningen gjennom en dyse. Vi måler trykkfallet i ledningsnettet, slik at det f.eks. ikke faller under 2 bar. Registrerte trykk og trykkfall blir så matet inn i et beregningsprogram som viser leveringskapasitet ved forskjellige trykk. Vi tilbyr vedlikehold, utskiftninger og mindre ombygging av avløpspumpestasjoner for offentlig og privat sektor. En godt vedlikeholdt stasjon er viktig for å sikre stabil og effektiv drift av avløpsnettet. Ta kontakt med oss for en befaring eller samtale angående vedlikehold av avløpspumpestasjoner.

7 11. VA-anlegg: Montering, sveising og utleie VA-materiell: Vi kan utføre reparasjoner, utskifting og servicejobber på vann- og avløpsnettet. Vårt personell har nødvendige ADK-sertifikater og fagbrev. Vi kan også utføre mindre nyanlegg som innlegg til sprinkleranlegg, stikkledninger etc. Sveising av rør: Vi har utstyr og sertifikat for sveising av PE-rør (muffesveis). Utleie: Vi leier ut utstyr og personell. 12.Graving 13.VVS/rørlegger Vi påtar oss mindre graveoppdrag som reparasjon av vann- og avløpsledninger, utskiftning av utvendig stoppekran, opprydning, utgraving for fundamenter til terrasser, tilbygg etc. Ta kontakt for næmere informasjon. Vi kan utføre serviceoppdrag innenfor VVS-faget. Vi har nødvendige godkjenninger, som mesterbrev for rørlegger. Vår spesialitet er reparasjon av vannlekkasjer, samt å legge nye vann- og avløpsrør inn til boliger.

8 Vi utfører oppdrag over hele Norge Tjenester Vann & avløp Tlf / Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf , fax

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Netopia. Stedfestet informasjon

Netopia. Stedfestet informasjon Netopia konseptet Forvaltning, Drift og Vedlikehold av ledningsnett og kommunaltekniske data Netopia er styringsverktøyet som gir et helhetlig samspill mellom planlegging og drift for flere kommunaltekniske

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt. 2006 Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Generelt: Dette

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer