PRISLISTE BOLIGVENTILASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE BOLIGVENTILASJON"

Transkript

1 PRISLISTE BOLIGVENTILASJON 2015

2 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk. Spesialemballasje faktureres til selvkost. Alle priser kan endres uten foregående varsel. Salgsbetingelser: NL 09 og nedenstående betingelser anvendes ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt i særskilt avtale. Betalings- og Kredittbetingelser: Netto pr. 30 dager etter fakturadato. Etter forfall belastes den til enhver tid gjeldende sats for morarenter i næringsvirksomhet. Eventuelle klager på feil i fakturaer eller rentenotaer må varsles skriftlig til vår salgs- eller økonomiavdeling innen 8 dager etter fakturadato. Dersom fakturaer ikke er betalt innen 10 dager etter forfall, og det ikke foreligger reklamasjon eller andre innsigelser, kan konto sperres for kreditt uten varsel. Konto kan også sperres for kreditt umiddelbart dersom vårt kredittforsikringsselskap annullerer forsikringen på den enkelte kunde. Retur av varer: Kunden belastes et gebyr ved retur av varer. Gebyret er på minimum 25 % på standard lagervare som returneres rene, i ubeskadiget stand og i originalemballasjen. Sirkulære rør og varer som ikke inngår i vårt standardsortiment tas IKKE i retur. Returfrakt betales av kunde og fakturanuer på opprinnelig leveranse MÅ oppgis. Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur. Tilbud: Gjelder i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kansellering av ordre: Faktiske påløpte kostnader belastes. Avbestilling av spesialprodukter som er satt i produksjon betales fullt ut av kunden. Mottakskontroll: Ved mottak av leveranser plikter kunden å: Kontrollere at leveransen er uskadd. Det forutsettes at kostbare produkter som aggregater etc. pakkes ut av emballasje for kontroll. Kontrollere at leveransen er i henhold til bestilling/pakkseddel. Bekrefte mottak ved å signere fraktbrev. Anmerke evt. skader eller mangler på fraktbrev, transportør må attestere. Melde alle feil/mangler etc. til selger innen 6 arbeidsdager etter mottak. Alle avvik skal meldes skriftlig gjerne ved bruk av e-post. Dersom innsigelser i henhold til ovenfor nevnte punkter ikke er koet Swegon AS i hende innen fristens utløp, er leveransen å betrakte som akseptert og godkjent. Fraktbesteelser: Fritt levert våre lager. Ved frakt av isolasjon tilkoer sonetillegg i.h.t. våre leverandørers satser. Fraktrater kan endres uten varsel, i den grad våre transportører endrer sine priser. Omlasting og transport utover rutene betales av kunden. Dersom ekstern kranbil må bestilles for lossing, gjøres dette for kundens regning. Dersom en leveranse som er bestilt til byggeplass til avtalt tid må mellomlagres av grunner som ikke kan lastes selger, gjøres dette for kundens regning og risiko (gjelder også evt. ekstra transportkostnader). Swegon AS kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som skyldes eksterne transportører. Økonomisk kompensasjon ytes bare i den grad transportøren aksepterer denne kostnaden. Reklamasjon: (Se også punkt vedr. mottakskontroll) Ved produktreklamasjon gjelder: Vår produktgaranti er 3 år fra fakturadato. For produktsortimentene GOLD, CASA og WISE gjelder den produktgarantitid som angis for produktet. Kunden skal sende/levere defekte produkter i retur snarest. Kunden må betale fakturaen for erstatningsvaren(e) - 90 dagers betalingstid. Dersom våre fabrikker godkjenner reklamasjonen vil kreditnota bli utstedt. Følgende forhold defineres ikke som mangel og vår garanti gjelder ikke: Feil som skyldes unormal slitasje eller bruk. Feil som skyldes at monterings-, brukerveiledning eller vedlikeholdsinstruks ikke er fulgt. Feil/skade som følge av force majeur, ulykker, lynnedslag, unormale spenningsvariasjoner og andre elektriske forstyrrelser. Evt. reparasjoner skal avtales på forhånd. Swegon AS skal kontaktes for valg av servicefirma eller definisjon av problemløsning. Forbehold: Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å gjøre endringer i vårt produktutvalg og tekniske spesifikasjoner, samt å endre våre priser. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 BOLIGVENTILASJON 2015

3 ProCASA Energikalkulator - CASA boligaggregat ProCASA er en enkel, pålitelig og hurtig energikalkulator for ventilasjonsbransjen. All informasjon du trenger å fylle inn er luftmengde og trykkfall for kanalsystemet. Med prograet kan du beregne følgende: Totalt energiforbruk i ulike klimasoner der energiforbruket for aggregatet og ventilasjonssystem er separate. Årlig energieffektivitet. Varmegjenvinnerens temperatureffektivitet og ventilasjonsaggregatets årlige effektivitet Ventilasjonens innvirkning på leilighetens energimerking Viftenes momentane effektforbruk og årlige forbruk samt SFP-verdien for aggregatet. Akustiske data for lydoverføring til kanal og omgivelser Tekniske spesifikasjoner som f.eks målinger, funksjonsskisser, filter m.m. Test programvaren på BOLIGVENTILASJON

4 HURTIGGUIDE CASA R CASA R2 Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer Innebygd el-batteri for ettervarme som standard, 400 W (Nordic 700W) Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Kan installeres over stekeovn med kjøkkenhetten direkte under aggregatet. Aggregatet erstatter et standard kjøkkenskap med skapdør. Slett frontplate kan erstattes med rustfritt stål som tilvalg. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/100 Pa Maks. l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A R2 NORDIC x230V, 10A CASA R3 Smart Roterende varmevekslere EC-viftemotorer Fabrikkmontert el-batteri for ettervarme som standard, 500 W Styringssystem CASA Smart Egenskaper Kan installeres over stekeovn med kjøkkenhetten direkte under aggregatet. Også kanaltilkobling for kjøkkenhetten på toppen. Buet frontplate kan erstattes med rustfritt stål som tilvalg. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/100 Pa Maks. l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A CASA R5 Smart Roterende varmevekslere EC-viftemotorer Fabrikkmontert el-batteri for ettervarme som tilvalg, 800 W Styringssystem CASA Smart Egenskaper Ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetten på toppen. CASA R5-H Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer Fabrikkmontert el-batteri for ettervarme som tilvalg, 700 W Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Kan også innstalleres vertikalt. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/200 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A R5-H x230V, 10A 4 BOLIGVENTILASJON 2015

5 HURTIGGUIDE CASA R CASA R7 Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølevannsbatteri for kanalmontasje som tilvalg Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Kan også innstalleres horisontalt. CASA R7-H Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølevannsbatteri for kanal-montasje som tilvalg Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Kan også innstalleres vertikalt. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/200 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A R7-H x230V, 10A CASA R9 Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølebatteri for kanal-montasje som tilvalg Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Utstyrt med 100 høy gulv rae. CASA R9-H Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølebatteri for kanal-montasje som tilvalg Styringssystem CASA Comfort Egenskaper Utstyrt med 100 høy gulv rae. Kan også innstalleres vertikalt. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/200 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A R9-H x230V, 10A CASA R15 Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølebatteri for kanal-montasje som tilvalg Styrsystem CASA Comfort CASA R15-H Comfort Roterende varmevekslere EC-viftemotorer El-, varmtvanns- eller kjølebatteri for kanal-montasje som tilvalg Styrsystem CASA Comfort Egenskaper Utstyrt med 100 høy gulv rae. Egenskaper Utstyrt med 100 høy gulv rae. Kan også innstalleres vertikalt. CASA L B H Vikt kg Ø Min. SFP v 2.0/200 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling R x230V, 10A R15-H x230V, 10A BOLIGVENTILASJON

6 HURTIGGUIDE CASA W CASA W3 Motstrøms varmeveksler EC-viftemotorer Fabrikkmontert elbatteri for forvarme 1000 W og ettervarme 500 W Styresystem CASA Smart Egenskaper Ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetten på toppen. Elektrisk ettervarme kan byttes til batteri (Model Econo). CASA L B H Vikt kg Ø Min SFP v 2.0/100 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling W x230V, 10A CASA W4 Motstrøms varmeveksler EC-viftemotorer Fabrikkmontert elbatteri for forvarme 1000 W og ettervarme 500 W Styresystem CASA Smart Egenskaper Ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetten på toppen. Elektrisk ettervarme kan byttes til batteri (Model Econo). CASA L B H Vikt kg Ø Min SFP v 2.0/100 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling W x230V, 10A CASA W9 Motstrøms varmeveksler EC-viftemotorer El-, varmtvann- eller kjølevannsbatteri for kanalmontasje som tilvalg Styresystem CASA Comfort Egenskaper Elektrisk ettervarme kan byttes til batteri (Model Econo). CASA L B H Vikt kg Ø Min SFP v 2.0/200 Pa Maks l/s m 3 /h l/s m 3 /h l/s m 3 /h El-tilkobling W x230V, 16A 6 BOLIGVENTILASJON 2015

7 aggregat og tilbehør CASA R2 Nordic Comfort Aggregat med roterende gjenvinner for montering i overskapsraden over stekovnen eller på vegg i vaskerom, grovkjøkken eller lignende. Levereres med comfortpanel og 20 meter kabel, bunnplate som brukes der aggregatet skal monteres uten kjøkkenhette. - Anslutningsmessig tilpasset for utbyte av Bahco Minimaster m.fl. - Godkjent for å tilkobles til kjøkkenhette - By-pass for uttak fra kjøkkenhette - Plan front (frontdør kan monteres framfor aggregatet) - Feste for frontdør inngår Art. nr Produkt El-varmere Pris rab.kl. D_R02VR07C00 Høyre 700W D_R02VL07C00 Venstre 700W SW Komplett filtersett F Kjøkkenhetter CASA R2 kan integreres med kjøkkenhetter ved plassering over stekovnen. Kjøkkenhetten finnes i to modeller, Classic eller Design. Classic (hvit): - Mekanisk spjeld, timer 0-60 min, belysning, alufilter - Volumdel (D_TB00021) som tilvalg Design (rustfritt/svart): - Motorstyrt spjeld, touchpanel, alufilter - LED-belysning,6x spotlight - Eksklusiv design, lav byggehøyde D_ Kjøkkenhette Hvit Classic 60 cm D_TB00021 Volumdel for D_TB00051 Kjøkkenhette Rustfri DANCE 60 cm D_TB00051S Kjøkkenhette Svart DANCE 60 cm Frontpanel Til CASA R2 finnes også en lydisolert dekkpanel i hvit classic, rustfri eller svart design som erstatter kjøkkenluken. Dekkpanelet er lydisolert og har rett front og runde hjørner som gir et stilrent inntrykk. Egnet i kombinasjon med gamle 260 kjøkkenraer. - Enkel montering og demontering - Erstatter frontdør - Hvit standard, rustfri eller svart design D_TB00015 Frontpanel Lydisolert Hvit D_TB00018 Frontpanel Lydisolert Rustfri DANCE D_TB00015S Frontpanel Lydisolert Svart DANCE BOLIGVENTILASJON

8 aggregat og tilbehør Kjøkkenhette SAFE Kjøkkenhette SAFE har et integrert sikkerhetsystem, som korrekt brukt, og med den oppmerksomhet og forsiktighet som alltid kreves ved stekeovnen, er et pålitelig hjelpemiddel for å øke sikkerheten og forhindre overopphetning eller at brann oppstår på stekeplaten. Stekovnsvakten forhindrer ulykker gjennom å først å utløse en alarm og deretter stenge av strøen til stekeplaten i tilfelle man har glemt at den er på. Levereres i hvit Classic utførsel D_TB00053 Kjøkkenhette SAFE hvit D_TB00054 Stekovnsvakt for kjøkkenhette SAFE Forlengelsedel mot tak Konstruksjonen består av tre sider der frontpanelet er flyttbar for lettere ankomst og er tiltenkt å brukes for innkledning av ventilasjonskanalene på CASA R2. Forlengelsedelen kan brukes i de tilfeller der kanaler går rett opp gjennom taket eller når de er vinklet til sidene ovenfor aggregatet. Levereres i hvit standard D_TB00026 Forlengelsedel mot tak hvit Comfort kontrollpanel CASA R2 kan brukes med en Comfort kontrollpanel - Utvidet innstillings-, og avlesningsmuligheter D_TB00016 Comfort kontrollpanel m/ 10 meter kabel D_TB00301 Monteringsrae kontrollpanel Modulærkabel - 20 meter BOLIGVENTILASJON 2015

9 aggregat og tilbehør CASA R3 Smart Aggregat med roterende gjenvinner for montering i overskapsraden over stekeplaten eller på vegg i vaskeroet, grovkjøkkenet eller lignende. Må kompletteres med kjøkkenhette eller separate kontrollpanel. - Egnet for nybygg og ROT - Godkjent for å tilkobles til kjøkkenhette - By-pass for uttak fra kjøkkenhette - Smart styringssystem med mulighet for oppkobling og utvidet funksjoner Art. nr Produkt Smart funksjon ELbatteri Pris rab.kl Høyre 500W Venstre 500W B_R03VR05S0 Høyre RH CO 2 500W B_R03VL05S0 Venstre RH CO 2 500W B_R03VR05S00H Høyre RH 500W B_R03VL05S00H Venstre RH 500W B_R03VR05S00V Høyre RH-VOC 500W B_R03VL05S00V Venstre RH-VOC 500W Komplett filtersett F Kjøkkenhetter CASA R3 Smart kan monteres med integrert kjøkkenhette med plassering over stekeplaten, eller med eksternt plassert kjøkkenhette da aggregatet er plassert i på et annet sted. Kjøkkenhetten finnes i to modeller, Classic eller Jazz. Jazz: - Motorstyrt spjeld, berøringspanel - LED-belysning, 6x spotlight - Hvit eller rustfri modell med glassfront JAZZ CLASSIC Hvit Classic: - Mekanisk spjeld, belysning - Volumdel inngår - Hvit, rustfri eller silver/aluminium PJV6R Kjøkkenhette Jazz, hvit, høyre PJV6L Kjøkkenhette Jazz, hvit, venstre PJR6R Kjøkkenhette Jazz, rustfri, høyre PJR6L Kjøkkenhette Jazz, rustfri, venstre Kjøkkenhette Classic hvit, høyre Kjøkkenhette Classic hvit, venstre Kjøkkenhette Classic rustfri, høyre Kjøkkenhette Classic rustfri, venstre Kjøkkenhette Classic silver/alu, høyre Kjøkkenhette Classic silver/alu, venstre Dekkplate frontluke CASA R3 Smart kan tilpasses utseendemessig, avhengig av hvilken kjøkkenhette man har valgt til aggregatet. Levereres som et supplement til det eksisterende standard deksel, som man bytter frontplaten på. Passer både for høyre og venstre aggregat Dekkplate hvit Dekkplate rustfri Dekkplate silver/alu BOLIGVENTILASJON

10 aggregat og tilbehør Opphengsmodul tak Opphengsmodul med hurtigkontakter for takmontasje av aggregatet. Forenkler tilkoblingen da kanalsystemet kan sluttmonteres i sin helhet innen aggregatet monteres Opphengsmodul høyre Opphengsmodul venstre Monteringsrae med diffusjonssperre Monteringsraen har en diffusjonssperre som forhindrer at fukt trenger inn i isoleringen i bjelkelaget og at luft fra loftet koer ned i roet Monteringsrae med diffusjonssperre Smart kontrollpanel CASA R3 kan suppleres med et Smart kontrollpanel, - Styrer aggregatet fra annet sted enn kjøkkenhetten - Utvidet innstillings-, og avlesningsmuligheter Smart kontrollpanel B_102SAK Monteringsrae kontrollpanel Modulærkabel - 20 meter Smart sensorer til R3 Ettermontering utføres av servicepersonell CASA Smart CO 2 giver CASA Smart Fuktgiver RH CASA Smart Luftkvalitetsgiver VOC BOLIGVENTILASJON 2015

11 aggregat og tilbehør CASA R5 Smart Aggregat med roterende gjenvinnere for montering i overskapsraden over stekeplaten eller på vegg i vaskeroet, grovkjøkkenet eller lignende. Må kompletteres med kjøkkenhette eller separate kontrollpanel. - Egnet for nybygg og ROT - Kompakt størrelse gjør aggregatet lett å plassere - Bypass og separat tilkobling for utsug fra kjøkkenhette - Smart styringssystem med mulighet for oppkobling og utvidet funksjoner Art. nr Produkt Smart funksjon ELbatteri Pris rab.kl Høyre UP 800W Venstre UP 800W B_R05VR08S01C Høyre UP RH CO 2 800W B_R05VL08S01C Venstre UP RH CO 2 800W B_R05VR08S01H Høyre UP RH 800W B_R05VL08S01H Venstre UP RH 800W B_R05VR08S01V Høyre UP RH VOC 800W B_R05VL08S01V Venstre UP RH VOC 800W Komplett filtersett F Opphengsmodul tak Opphengsmodul med hurtigkontakter for takmontasje av aggregatet. Forenkler tilkoblingen da kanalsystemet kan sluttmonteres i sin helhet innen aggregatet monteres Opphengsmodul tak Monteringsrae med diffusjonssperre Monteringsraen har en diffusjonssperre som forhindrer at fukt trenger inn i isoleringen på loftsetasjen og at luft fra loftet koer ned i roet Monteringsrae med diffusjonssperre Smart kontrollpanel CASA R5 kan suppleres med et Smart kontrollpanel, - Styrer aggregatet fra et annet sted enn kjøkkenhetten - Utvidet innstillings-, og avlesningsmuligheter Smart kontrollpanel B_102SAK Monteringsrae kontrollpanel Modulærkabel - 20 meter BOLIGVENTILASJON

12 aggregat og tilbehør CASA Premium kjøkkenhetter BLUES SALSA Tiltenkt for installasjoner med eksternt plassert kjøkkenhette som kobles til CASA R3 eller R5 Smart aggregatene. - Premium kontrollsystem, forbredt for tilkobling til CASA R3/R5 Smart - Stort modellutvalg og bredder - Kouniserer og regulerer aggregatet - Elektronisk timer, belysning og spjeld Art. nr MODELL FARGE Bredde Pris rab.kl. PBV6 Blues Hvit PBR6 Blues Rustfri PSV6 Salsa Hvit PSR6 Salsa Rustfri PTV6 Tango Hvit rae Classic Hvit Classic Rustfri Classic Silver/alu TANGO CLASSIC CASA Premium Rock & Swing design kjøkkenhetter ROCK Tiltenkt for installasjoner med eksternt plassert kjøkkenhette som kobles til CASA R3 eller R5 Smart aggregatene. - Premium kontrollsystem, forbredt for tilkobling til CASA R3/R5 Smart - Moderne design - For veggmontasje eller fritthengende over kjøkkenøy - Elektronisk timer, spjeld Art. nr MODELL FARGE Bredde Pris rab.kl. PRA6BR Rock vegg Rustfri PRA9BR Rock vegg Rustfri PRA9BRI Rock kjøkkenøy Rustfri PSA6R Swing vegg Rustfri PSA9R Swing vegg Rustfri PSA9RI Swing kjøkkenøy Rustfri Forlengningsdeler til Rock & Swing designkjøkkenhetter Art. nr Passer BYGGEMÅL Pris rab.kl. PRJ4 Rock vegg 400 (L=615) PRJ8 Rock vegg 800 (L=1010) PSRJ4 Rock kjøkkenøy 480 (L= ) PSRJ8 Rock kjøkkenøy 1190 (L= ) PSJ4 Swing vegg 400 (L=615) SWING PSJ8 Swing vegg 800 (L=1010) PSRJ4 Swing kjøkkenøy 480 (L= ) PSRJ8 Swing kjøkkenøy 1190 (L= ) BOLIGVENTILASJON 2015

13 aggregat og tilbehør CASA R5-H Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontelt montasje på loftet eller lignende. Kanaltilkobling Ø 160. Levereres med comfortpanel og 20 m kabel. - Egnet for nybygg, ROT eller som utbytteaggregat. - Sidetilkobling, inspeksjonsside bestees ved installasjon - Innebygd elektrisk varmere (D_R05HL07C00) - Kompletteres med kanalbatteri for varme og kjøling (D_R05HL00C00) - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement Art. nr Produkt ELbatteri Pris rab.kl. D_LM00018 Høyre/venstre 700W SW Komplett filtersett F Veggkonsoll komplett CASA R5-H, kan enkelt monteres hengende på vegg med denne veggkonsollen. D_TB00023 Veggkonsoll komplett R CASA R5-H Comfort elektrisk ettervarmer Ved behov for økt komfort eller ved mye lave utetemperaturer kan aggregatet utstyres med ettervarmer. Ekstern elvarmer brukes når vil kombinere elvarme/kjølebatteri. Varmeren er kanalmontert og plasseres i tilluftskanalen etter aggregatet. Den elektriske kanalvarmeren har innebygd regulering og tilkobles med separat strømforsyning 230V. Styringssignalet tilkobles aggregatets sentral. D_ Elbatteri Ø160, 900W CASA R5-H Comfort vannbatteri, komplett pakke Ved behov for økt komfort eller ved mye lave utetemperaturer kan aggregatet utstyres med ettervarmer. Varmeren er kanalmontert og plassert i tilluftskanalen etter aggregatet. Varmeren levereres komplett med ventil, 24V ventilmotor og frostsensor. Ventilmotoren og frostsensor tilkobles aggregatets sentral. D_TB Vannbatteri Ø160 komplett CASA R5-H Comfort stengespjeld med motor Kanalmontert stengespjeld type 3 og spjeldmotor 24V med fjærtilbaketrekk. Spjeldet stenger ved strømbrudd eller alarm da fryserisiko foreligger. Spjeldmotoren tilkobles aggregatets sentral. D_TB Stengespjeld med motor Ø CASA R5-H Comfort kjølebatteri vann, komplett pakke Ved behov for økt komfort kan aggregatet utstyres med ekstra kjøling. Kanalmontert for plassering i tilluftskanalen etter aggregatet. Levereres komplett med ventil og 24V ventilmotor. Ventilmotoren tilkobles elektrisk i aggregatets sentral. Aggregatet har utgang for styring av sirkulasjonspumpe for kjølekrets. D_TB00004 Kjølebatteri Ø200 komplett BOLIGVENTILASJON

14 aggregat og tilbehør CASA R7-H Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontal montering på loft eller lignende. Kanaltilkobling Ø 200. Levereres med comfortpanel og 10 m kabel. - Egnet for nybygg, ROT og som utbytteaggregat. - Sidetilkobling, inspeksjonsside bestees i forbindelse med installasjon - Kan kompletteres med el-, eller vannbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement D_LM00015 Høyre/venstre SW Komplett filtersett F CASA R7 Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for vertikal montering i entré, bod eller liknende. Kanaltilkobling Ø 200. Levereres med comfortpanel og 10 m kabel. - Egnet for nybygg, ROT og som utbytteaggregat. - Topptilkobling - Kan kompletteres med el-, eller vannbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement - Inspeksjonsside venstre D_LM00016 Aggregat SW Komplett filtersett F BOLIGVENTILASJON 2015

15 aggregat og tilbehør CASA R7/H Comfort elektrisk ettervarmere Ved behov for økt komfort eller ved veldig lave utetemperaturer kan aggregatet utstyres med ettervarmere. Varmeren er kanalmontert og plasseres i tilluftskanalen etter aggregatet. Den elektriske kanalvarmeren har innebygd regulering og tilkobles med separate strømforsyning 230V. Styringssignalet tilkobles aggregatets sentral. D_ Elbatteri Ø200, 900W CASA R7/H Comfort vannbatteri, komplett pakke Kanalmontert stengespjeld type 3 og spjeldmotor 24V med fjær tilbaketrekk. Spjeldet stenger ved strømbrudd eller alarm da fryserisiko foreligger. Spjeldmotoren tilkobles aggregatets sentral. D_TB Vannbatteri Ø200 komplett CASA R7/H Comfort stengespjeld med motor Kanalmontert stengespjeld type 3 og spjeldmotor 24V med fjær tilbaketrekk. Spjeldet stenges ved strømbrudd eller alarm da fryserisiko foreligger. Spjeldmotoren tilkobles aggregatets sentral. D_TB Spjeld med motor Ø CASA R7/H Comfort kjølebatteri vann, komplett pakke Ved behov for økt komfort kan aggregatet utstyres med tilskuddskjøling. Kanalmontert for plassering i tilluftskanalen etter aggregatet. Levereres komplett med ventil, 24V ventilmotor. Spjeldmotoren tilkobles aggregatets sentral. Aggregatet har utgang for styring av sirkulasjonspumpe for kjølekrets. D_TB00004 Kjølebatteri Ø200 komplett D_TB00028 Kjølebatteri Ø250 komplett BOLIGVENTILASJON

16 aggregat og tilbehør CASA R9-H Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontal montering i kalde eller varme rom. Kanaltilkobling Ø 315. Levereres med comfortpanel og 3 m kabel. - Egnet for sentral eller desentral ventilasjon i nybygg og ROT. - Kan plasseres i oppholdssonen - Sidetilkobling - Gjenvinner både varme og kulde - Kan kompletteres med kanalbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement - Inspeksjonsside bestees i forbindelse med installasjon D_LM00008 Aggregat SW Komplett filteresett F CASA R9 Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontal montering i kalde eller varme rom. Kanaltilkobling Ø 250. Levereres med comfortpanel og 3 m kabel. - Egnet for sentral eller desentral ventilasjon i nybygg og ROT. - Kan plasseres i oppholdsrom - Topptilkobling - Gjenvinner både varme og kulde - Kan kompletteres med kanalbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement - Inspeksjonsside venstre D_R09VL00C00 Aggregat SW Komplett filteresett F BOLIGVENTILASJON 2015

17 aggregat og tilbehør CASA R15-H Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontal montering i kaldt eller varmt rom. Kanaltilkobling Ø 315. Levereres med comfortpanel og 3 m kabel. - Egnet for sentrale eller desentrale ventilasjon i nybygg og ROT. - Kan plasseres i oppholdssonen - Sidetilkobling - Gjenvinner både varme og kulde - Kan kompletteres med kanalbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement - Inspeksjonsside bestees i forbindelse med installasjonen D_LM00012 Aggregat SW Komplett filtersett F CASA R15 Comfort Aggregat med roterende gjenvinnere for horisontal montering i kaldt eller varmt rom. Kanaltilkobling Ø 250. Levereres med comfortpanel og 3 m kabel. - Egnet for sentrale eller desentrale ventilasjon i nybygg og ROT. - Kan plasseres i oppholdssonen - Topptilkobling - Gjennvinner både varme og kulde - Kan kompletteres med kanalbatteri for varme og kjøling - Innebygd 24VAC da aggregatet bestilles med 24VAC komplement - Inspeksjonsside venstre D_LM00011 Aggregat SW Komplett filtersett F BOLIGVENTILASJON

18 aggregat og tilbehør CASA R9/R15 Comfort elektrisk ettervarmere Ved behov for økt komfort eller ved veldig lave utetemperaturer kan aggregatet utstyres med ettervarmere. Batteriet er kanalmontert og plasseres i tilluftskanalen etter aggregatet. Den elektriske kanalvarmeren har innebygd regulering og tilkobles med separate strømforsyning 230V. Styringssignalet kobles i aggregatets kaer. D_ Elbatteri Ø250, 2100W til R9/R5-V D_ Elbatteri Ø315, 2100W til R9/R5-H CASA R9/R15 Comfort vannbatteri, komplett pakke Ved behov for økt komfort eller ved veldig lave utetemperaturer kan aggregatet utstyres med ettervarmere. Batteriet er kanalmontert og plasseres i tilluftskanalen etter aggregatet. Varmeren levereres komplett med ventil, 24V ventilmotor og frostvakt. Spjeldmotoren og frostvakt tilkobles aggregatets sentral. D_TB Vannbatteri Ø250 komplett D_TB Vannbatteri Ø315 komplett CASA R9/R15 Comfort stengespjeld med motor Kanalmontert avstengningsspjeld type 3 og spjeldmotor 24V med fjærtilbaketrekk. Spjeldet stenger ved strømbrudd eller alarm når fryserisiko foreligger. Spjeldmotorene tilkobles aggregatets sentral. D_TB Spjeld med motor Ø D_TB Spjeld med motor Ø CASA R9/R15 Comfort kjølebatteri vann, komplett pakke Ved behov for økt komfort kan aggregatet utstyres med tilskuddskjøling. Kanalmontert for plassering i tilluftskanalen etter aggregatet. Levereres komplett med ventil, 24V ventilmotor. Ventilmotoren tilkobles elektrisk i aggregatets kaer. Aggregatet har utgang for styring av sirkulasjonspumpen for kjølekrets. D_TB00005 Kjølebatteri Ø250 komplett D_TB00006 Kjølebatteri Ø315 komplett BOLIGVENTILASJON 2015

19 AGGREGAT CASA W3/4/9 SMART CASA W3 Smart Aggregat med motstrøms platevarmeveksler for fritthengende eller montering i overskapsraden på vegg på vaskeroet, grovkjøkken o.l. Kan suppleres med kjøkkenhette eller separat kontrollpanel. - Egnet i nybygg og ROT - Kompakt størrelse gjør aggregatet lett å plassere - Bypass og separat tilkobling for uttak fra kjøkkenhetten. - Smart styrsystem med mulighet for oppkobling og utvidede funksjoner - Automatisk funksjoner med integrert sensor i aggregatet Casa W3 Smart høyre 500W Manual bp Casa W3 Smart venstre 500W Manual bp Komplett filtersett F CASA W4 Smart Aggregat med motstrøms platevarmeveksler for fritthengende eller montering i overskapsraden på vegg på vaskeroet, grovkjøkken o.l. Kan suppleres med kjøkkenhette eller separat kontrollpanel. - Egnet i nybygg og ROT - Kompakt størrelse gjør aggregatet lett å plassere - Bypass og separat tilkobling for uttak fra kjøkkenhetten. - Smart styrsystem med mulighet for oppkobling og utvidede funksjoner - Automatisk funksjoner med integrert sensor i aggregatet Casa W4 Smart høyre 500W M-bp Casa W4 Smart venstre 500W M-bp Komplett filtersett F CASA W9 Smart Aggregat med motstrøms platevarmeveksler for fritthengende eller montering i overskapsraden på vegg på vaskeroet, grovkjøkken o.l. Kan suppleres med kjøkkenhette eller separat kontrollpanel. - Egnet i nybygg og ROT - Kompakt størrelse gjør aggregatet lett å plassere - Bypass og separat tilkobling for uttak fra kjøkkenhetten. - Smart styrsystem med mulighet for oppkobling og utvidede funksjoner - Automatisk funksjoner med integrert sensor i aggregatet Casa W9 Smart høyre 900W Abp UP Casa W9 Smart venstre 900W Abp UP Komplett filtersett F Smart kontrollpanel CASA R5 kan suppleres med et Smart kontrollpanel, - Styrer aggregatet fra et annet sted enn kjøkkenhetten - Utvidet innstillings-, og avlesningsmuligheter Smart kontrollpanel B_102SAK Monteringsrae kontrollpanel Modulærkabel - 20 meter BOLIGVENTILASJON

20 tilbehør Timer minutter Elektronisk timer for aggregat med styresystem CASA Comfort bryteren gir signaler til aggregatet gjennom et styresignal som kobles til aggregatets digitale inngang for høyfart. Justerbare tilkoblingstider mellom minuter. Veggmontert innfelt montasje, passer også standard veggboks. - Benyttes for komfyrfunksjon, forsert ventilasjon. - Elektrisk tilkobling 230 VAC - Passer ELJO-systemet D_TB00043 Timer minuter D_TB00045 Påveggskappe utenpåliggende mont Koblingsur Digitalt koblingsur for montasje på DIN-skinne. Tilbys i utførsel av 1- eller 2-kanaler med døgn og ukeprogram. Kobles til høy- eller lavfartsinngangen på aggregat med styringssystem CASA Comfort og styrer aggregatets luftmengde under prograerte tider Koblings ur MM V 1-kanal Kapslingsboks 4-moduler IP Fuktgiver for veggmontasje Elektromekanisk fuktgiver for regulering av luftmengden på aggregat med styringssystemet CASA Comfort Giveren føler luftfuktigheten stiger og gir da signal til aggregatet gjennom et styresignal som kobles til aggregatets digitale inngang for høyfart. Settpunktet er justerbart mellom % RH. - Kobles til inngang for ekstern høyfart - Egnet for plassering på bad - Behøver ingen elektrisk mating D_TB00027 Fuktgiver for veggmontasjer Bevegelsesdetektor for veggmontasje Bevegelsesdetektor identifiserer om noen er i roet og gir signal til aggregatet gjennom et styresignal som kobles til aggregatets digitale inngang for høy-, alt. lavfart. Når ingen er tilstede i roet går aggregatet på strømsparingsmodus, og gir en betydelig energibesparing. - Egnet for styring av aggregat med CASA Comfort styringssystem - Kobles til inngang for ekstern høy-, alt. lavfart - Spenning 24 VAC/DC - Individuelt justerbare til- og fra forsinkelsestider D_TB00030 Bevegelsesdetektor vegg BOLIGVENTILASJON 2015

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon KATALOG 2014/2015 Kjøkkenventilasjon INNHOLD HVA PASSER I DITT KJØKKEN? 6 EASY CLEAN 8 FRITTHENGENDE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 11 VEGGMONTERTE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 18 FOR EKSTERN MOTOR

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp Har du ett utendørs svømmebasseng eller en badestamp så vil man normalt ønske en form for tileggsvarme utover det naturen klarer å prestere på egenhånd.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no Sikkerhet Energistyring Komfort www.xcomfort.no Varmestyring 1. Måling av temperatur 1 2. Regulering og styring 4 3. Aktuatorer for ulike varmekilder 5 5. Sikkerhet i varmestyring 7 6. Relaterte emner

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...4 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...7 Teknisk

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer