Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20"

Transkript

1 Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

2 Innhold Om Molift Mover Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4 Ved løft og forflytning... 4 Montering og demontering...5 Utpakking... 5 Montering... 5 Demontering... 6 Lagring... 6 Sjekkliste før bruk...7 Molift Mover bruk...7 Ekstrautstyr Alternative oppheng med hurtigkobling Hjul med retningssperre Vekt med oppheng Integrert lader Molift Båre Feilsøking Vedlikehold Rengjøring Månedlig ettersyn Periodisk ettersyn Service Kontrollpunkter for periodisk ettersyn CE erklæring Løft og forflytning...8 Bruk av benspreding... 8 Bruk av seil... 8 Sikkerhetsinnretninger...9 Nødstopp og nødsenk... 9 Batterier og ladesystem Lading og behandling av batteri Batterikapasitet Elektronikk Tekniske data Merking Tilbehør Løfteseil Side 2 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

3 Om Molift Mover 300 Molift Mover 300 er en mobil løfter beregnet på løft og forflytning av personer til/fra seng, gulv, stol eller sittemøbel, rullestol og toalett. Løfteren er laget av lette materialer og er hjulgående og batteridrevet. Den har elektrisk spredbare ben og løftekapasitet på hele 300 kg. Den passer således til bruk på institusjoner, men kan også brukes både hjemme og på pleiehjem. Den skal bare benyttes til forflytning over korte avstander som for eksempel mellom stol og seng eller inn på bad/ toalett, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende. Molift Mover 300 inkludert utstyr som beskrevet i brukermanualen er CE merket iht Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr (93/42/EEC). Løfteren er klassifisert som medisinsk utstyr klasse 1, og testet og verifisert hos eksterne testinstitutter. Tester er utført etter standardene IEC , IEC og NS-EN ISO 10535:2006. Forklaring av symboler Dette symbolet forekommer i brukermanualen ved siden av all informasjon som omhandler sikkerhet på arbeidsplassen og hvor det kan oppstå en potensiell fare for personskade. Følg disse instruksjonene nøye til enhver tid og vær spesielt aktsom og forsiktig. Dette symbolet gjør oppmerksom på spesielt nyttig informasjon. Når dette blir fulgt, kan den som betjener utstyret arbeide mer effektivt. Informasjonen forenkler arbeidsoperasjoner eller forklarer kompliserte fakta. Før du tar i bruk løfteren Se side 5 for montering av løfteren. Før du benytter en personløfter på pasienter, må du gjennomgå nødvendig opplæring. Øv deg på å løfte en kollega, for så å bli løftet selv. Det er viktig at du ikke bare vet hvordan du skal løfte andre, men også hvordan det er å bli løftet selv. Forsøk alle de ulike seilene det er aktuelt å benytte, til du føler deg trygg på hvordan løftingen skal utføres. Før du skal løfte en person, bør du forklare prosedyren for ham/henne. Når du skal bruke personløfter, er det også viktig at du benytter tilbehør og seil tilpasset: type funksjonshemming størrelse vekt type forflytning Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart og merkes i ustand, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 3 av 20

4 Generelle forsiktighetsregler Generelt Før en Molift Mover 300 kan settes i drift, må vedkommende som skal betjene den forsikre seg om at løfteren er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god stand. En Molift Mover 300 kan kun benyttes når alle beskyttende innretninger og alt sikkerhetsmessig relevant utstyr er installert og fungerer som det skal. Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. Løfteren har en forventet levetid på 10 år eller løft med max last (SWL), når all anbefalt service er gjennomført. Ved feil bruk Personskader eller skade på gjenstander kan forekomme hvis Molift Mover 300 blir brukt på ukorrekt måte og ved f. eks: at deksler er fjernet av uvedkommende feilaktig bruk utilstrekkelig vedlikehold overstigelse av maksimal tillatt last - angitt SWL er den maksimale tillatte last at det er gjort ulovlige inngrep i elektriske innretninger Ved løft og forflytning Molift Mover 300 har SWL (Safe Working Load) på 300 kg. Dette betyr at den er konstruert og testet for løft av pasienter opp til 300 kg. Ved løft av pasienter med høyere brukervekt kan det medføre fare for skade på pasient eller løfter. Følg nøye med på det du gjør. Vær sikker på at løftestroppen er forsvarlig festet til løftopphenget. Bruk kjørehåndtakene ved manøvrering av løfteren, ikke dra i pasienten eller løftearmen. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Molift løfteseil skal kun brukes til å løfte personer. Bruk ALDRI løfteseilet til å transportere andre gjenstander. Molift Mover 300 skal ikke kjøres konstant i mer enn 2 minutt (med maks last) med minimum 18 minutt pause. Hvis løftebevegelsen ikke starter når den aktuelle knappen blir aktivert, må du benytte feilsøkingsskjemaet i kapitlet Vedlikehold for å finne feilkilden. Under forflytning er det flere forhold du må være oppmerksom på. Stå på siden av personen når du løfter. Pass på at armer og bein går fri fra løfteren, stol, seng og lignende. Ha gjerne øyekontakt med pasienten. Dette gir en god trygghetsfølelse for den som blir løftet. Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og brukes i henhold til instruksene i denne manualen. Bærbare og mobile radio frekvens (RF) kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr, og bør holdes på en avstand på 25 cm fra løfterens elektronikk. Personløfteren kan velte ved feil bruk! Overseelse av advarsler og instruksjoner kan føre til personskader. Les instruksjonene nøye før du forsøker å løfte noen. Side 4 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

5 Montering og demontering Utpakking Løfteren kommer i en kartong. Kontroller at emballasjen ikke er skadet ved ankomst. Hvis så er tilfelle sjekk innhold og kontakt din Etac forhandler umiddelbart ved eventuell skade. Kartongen inneholder komplett Mover personløfter med håndkontroll, batteri og batterilader med nettkabel. Montering Chassiset trilles ut av kartongen. Sett batteriet til lading NB! Batteriet må ikke stå i holderen på søylen under montering! Søylen føres ned i søylefeste på chassis. Skyv den ned i søylefestet som angitt i figuren under. Det er en skrue på søylen som skal inn i et spor innvendig i chassis. Den skal sikre at søylen ikke kan dras oppover når søylen er låst med klemlåsen. Se til at den røde pilen nederst på løftesøylen er i flukt med kanten på chassiset. Hvis søylen ikke er i riktig posisjon vil løfteren ikke fungere. Sett batteriet i holderen på søylen med de to batteripolene vendt nedover. Kjør så løfteren opp og ned et par ganger uten belastning for å kontrollere at den fungerer som den skal. (Batteriene skal alltid lades før løfteren settes i normal bruk). Monter opphenget. Vri endedekslet på armen slik at åpninger vender opp. Før gaffelen på opphenget på plass i åpningen (som vist på bildet). Kontroller at løfteren er korrekt montert, ikke har noen løse deler eller skader. Forsikre deg om at løfteopphenget og løftesøylen er forsvarlig festet. Sjekkliste etter montering Løfteren kontrolleres før bruk i henhold til sjekkliste før bruk, se side 7. Lås løftesøylen på plass ved å skyve klemlåsen i bakkant helt ned. Kontakten for håndkontrollen plugges inn nederst på batteriholderen. Håndkontrollen har en krok slik at den kan henges på plastkrokene på søyla. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 5 av 20

6 Demontering Ta av løfteopphenget. Kjør løftearmen helt ned. Fjern batteriet fra løfteren for å unngå at dette faller ut under transport. Løs opp låsemekanismen for løftesøylen og løfte søylen opp og ut av chassis. Pass på at føtter og armer ikke kommer i klem når løftesøylen og løftearmen felles ned. Fest håndkontroll på kjørehåndtak. Lagring For langtidslagring anbefales det at batteriet fjernes og at nødstoppen aktiveres. Løfteren kan lagres og transporteres under følgende forhold: Trykk: kpa Relativ fuktighet: % Temperatur: C Løfteren er beregnet for bruk i vanlig romtemperatur, +5 til +40 C. Etter lagring eller transport ved andre temperatur forhold må løfteren stå i temperert rom til den oppnår forsvarlig driftstemperatur. Side 6 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

7 Sjekkliste før bruk Batteri 1. Sjekk at løfteren ikke har synlige skader eller mangler. 2. Verifiser at løftesøylen og løfteopphenget er forsvarlig festet og at løfteren ikke har noen løse deler. 3. Kontroller at nødstoppbryteren ikke er aktivert og at løfteren fungerer. 4. Kontroller at batteriene er ladet (at batterilampen på håndkontrollen og batteriholder ikke lyser). 5. Kontroller at servicelampen lyser grønt. Lyser den gult eller rødt skal løfteren til service. 6. Ved feil eller mangler skal løfteren tas ut av drift og merkes i ustand. Ta kontakt med din servicepartner eller lokale forhandler. Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Nødstopp Molift Mover bruk Batteri- Opp Ben inn Ben ut Håndkontrollen til Molift Mover 300 har fire knap- lampe per, for løft opp og ned og for ben ut og inn. I tillegg er det en lysdiode som lyser når batteriet må lades. Ned Løftearm Håndkontroll Kjørehåndtak Løfteoppheng Løftemotor Batteri Løftesøyle Batteriholder inkl. styreelektronikk og elektrisk nødsenk Ben Nødstopp FORAN (kjøreretning forover) Chassis BAK Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 7 av 20

8 Løft og forflytning Bruk av seil Easy løfteseil er polstret og svært enkle i bruk. Løfteopphenget skal alltid tverrstilles over perso- Etac har også andre typer seil, se under tilbehør. nen som skal løftes som vist til venstre i illustrasjo- Les brukermanualen som følger med hvert seil for nen under. nærmere beskrivelse av bruk og vedlikehold. Bruk helst Molift løfteseil til Molift løftere. Seil fra andre leverandører kan ha andre spesifikasjoner og tyngdepunkt og kan føre til ustabilitet og personskade. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Kontroller at seilet er forsvarlig festet i alle fire krokene på opphenget slik at personen i seilet ikke sklir eller faller ut. Molift Easy sling Når personen forflyttes, skal han/hun sitte lavt, om mulig med føttene plassert på understellet. På denne måten får man så lavt tyngdepunkt som mulig og reduserer på denne måten risikoen for ustabilitet og/eller velt. Løfteren bør også kjøres med benspredning i ytterste stilling for å få best mulig stabilitet. Vær forsiktig under forflytning så ikke personen som sitter i løfteren kolliderer med gjenstander eller møbler i rommet. Husk at personen sitter relativt ubeskyttet og at man i start, stopp eller svingsituasjoner vil kunne oppleve at personen pendler i noen grad fra opphenget i løfteren. Løfteren skal ikke benyttes til forflytning på skrånende gulv eller ramper. Unngå langflosset teppe, høye dørstokker, ujevne overflater, eller andre hindringer som kan føre til at hjulene blokkeres. Dersom løfteren dyttes over hindringer, kan den miste stabiliteten og velte. Bruk av benspreding Bruk bred stilling på ben der dette er hensiktsmessig, f.eks. for å komme rundt (rulle)stoler, toaletter og lignende. Før bruk foldes seilet som vist. Den grå siden vendes bort fra personen som skal løftes ved plassering av seilet. Seilet holdes med en hånd, og den andre fri til å støtte pasienten. Side 8 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

9 Sikkerhetsinnretninger Molift Mover er utstyrt med sikkerhetsanordniger som vil kunne hindre skader på personer og utstyr dersom utstyret brukes uriktig i gitte situasjoner. Løfteren har et overbelastningsvern som vil hindre løfteren i å løfte mer enn 300 kg. Dersom vekten skulle bli for stor, vil løfteren stoppe. Løfteren er også bygget slik at den ikke skal kunne klemme pasienter dersom den senkes for langt ned. Aktuatoren vil derfor ikke utøve noen kraft i nedadgående retning. Løfteopphenget har sikkerhetskroker designet for å hindre at løfteseilets stropper faller ut. Elektronikken har overopphetingsvern som stopper løfteren hvis temperaturen blir for høy på kortet. Vent til temperaturen har gått ned. Ved å trykke inn nødstoppknappen brytes strømmen direkte og løfteren vil stoppe. Løfteren har både elektrisk og manuell nødsenk som kan benyttes hvis det oppstår feil på løfteren. Løfteren har en servicelampe som gir beskjed når løfteren skal til service. Elektrisk nødsenk Det er mulig å gjennomføre nødsenk dersom løfteren får driftsstans eller motoren oppfører seg unormalt. Til dette finnes det en knapp på batteriholderen. Ved behov for nødsenk, - flytt løfteren til et egnet sted for å legge ned personen. Trykk inn nødsenkknappen på batteriholderen - løftearmen vil da gjøre en rolig og kontrollert bevegelse nedover. Elektrisk nødsenk virker ikke når nødstopp er aktivert. Hvis løfteren fremdeles ikke går; bytt batteri og prøv nødsenk igjen. Hvis dette ikke fungerer må pasienten løftes ned manuelt, enten med manuell nødsenk eller å tilkalle assistanse. Manuell nødsenk Løfteren har manuell nødsenk på løftemotoren som kan benyttes når elektrisk nødsenk ikke fungerer. Manuell nødsenk Nødstopp og nødsenk Kontakt servicepartner dersom årsaken til stopp/nødsenk er ukjent eller hvis det oppdages en feil. Løfteren tas ut av drift inntil feilen er utbedret. Nødstopp Nødstoppknappen er plassert på batteriholderen på høyre side av søyla. Nødstoppen kutter strømmen til motoren når den trykkes inn. Knappen vris med klokken for å tilbakestille. Elektrisk nødsenk Vri i pilens retning (med klokken) og løftearmen senkes kontrollert til pasienten er trygt plassert i stol eller seng. Nødstopp Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 9 av 20

10 Batterier og ladesystem Lading og behandling av batteri Molift Mover 300 leveres med en batteriløsning som består av en 26,4 V batteripakke som plasseres i batteriholderen på løfteren. Videre er det en batterilader som plasseres lett tilgjengelig enten frittstående eller montert på veggen. Laderens nettkabel plugges i veggkontakten når batteriet skal lades. Ladelampe Laderens nettkabel kobles fra når laderen ikke er i bruk. Pass på at kabelen ikke skades. Det er fortsatt igjen batterikapasitet til 3-5 løft (75 kg) når dette inntreffer. Dersom batteriet tømmes midt i et løft, vil det alltid være nok strøm til å senke pasienten ned igjen. Nye batterier yter ikke full kapasitet før det har vært fulladet og tømt noen ganger. Batteriet har en levetid på ca. 500 ladesykluser Elektronikk Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Nødstopp Sett batteriet i laderen. Etter noen sekunder vil ladelampen skifte farge fra gult til rødt, dette betyr at batteriet lades. Når ladelampen lyser konstant grønt, betyr det at batteriet er fulladet, og kun står på vedlikeholdslading. Forklaring på ladelampen på batteriladeren: Ladelampe Gul Gul Rød Grønn/Gul Grønn Rød/Grønn Status Klar til bruk Initialiseringsmodus Hurtiglading Topp lading Vedlikeholdslading Feil Ikke ta på batteripolene på undersiden av batteriet! Batterikapasitet Lysdioden på håndkontrollen og på løfterens batteriholder vil lyse når batterispenningen faller under et bestemt nivå, noe som indikerer at det er behov for lading. Det vil også komme et lydsignal. Løfteren har en innebygd teller som teller antall løft. Dette kan leses av ved hjelp av Molift Service Tool, og indikerer når løfteren skal ha service i form av bytte av løftemotor. Se også under kapitlet Vedlikehold. Elektronikken har en strømsparefunksjon som vil legge systemet i dvale etter ca. ti minutter uten aktivitet. Alle lamper vil slukke. Elektronikken aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene. Hvis løfteren kjøres konstant opp og ned over lengre tid, vil elektronikken kunne bli overopphetet og løfteren vil stoppe. La løfteren hvile til den er avkjølt tilstrekkelig til å brukes igjen. Kasserte løftere og batterier skal behandles som elektronisk avfall og skal avfallssorteres i henhold til gjeldende lover og regler. Side 10 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

11 Tekniske data Egenvekt, totalt: eks. batteri og oppheng; 36 kg Chassis: 19 kg Løftesøyle: 17 kg Batteri: 1,6 kg Oppheng: 3,3 kg Materiale: A Stål, aluminium og plastkompositt Motorer: Løftemotor: 24 V DC Benspredemotor: 12 VDC Batteri: 26,4 V NiMH 2,2 Ah, Sikring A (ATO Fuse) Batterilader: Mascot 570 type 2215, cells NiCd/NiMH Beskyttelse: IP24 Antall løft med fulladet batteri: 50 løft ( 75 kg 50 cm opp/ned) Safe Working Load (SWL): 300 kg Løfteområde: 1321 mm Løftehastighet: 27 mm/sek Lydnivå, max A-weighted sound power level: L WA = 63,2 db Betjeningskrefter: Knapper på håndkontroll: 2,4 N Ben høyde: Max 115 mm Vendediameter: 1400 mm Mål: 1322 x 702 x 1388 mm (LxBxH) Alle mål i illustrasjonen i millimeter. 2, , Rev. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 11 av 20

12 Merking Hovedmerkelappen sitter nederst på søylen. Løfteseil Tilbehør Nominell batterispenning Modellnavn SWL, maks last Molift Easy barneseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr Easy toalettseil og Basic badeseil for barn, se str XXS og XS i den aktuelle tabellen. For innendørs bruk Les brukermanualen Artikkelnummer og produksjonsår/uke Serienummer / strekkode Produsent Type BF Applied part Avfallssorteres Kontrollmerket sitter på høyre side av søylefestet på chassis Kontroller løfteren i henhold til sjekklisten på side 18 Periodisk kontroll hver 12. måned Angitt område for kalender og signert merke for periodisk kontroll LES BRUKER- MANUALEN! Molift Easy løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic badeseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic Helseil Størrelse med hodestøtte S Art.nr M Art.nr L Art.nr Side 12 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

13 Molift EasyToalettseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Oppbevaringsbag for seil - Art.no Guide for valg av størrelse på seil A C B Molift Easy Toalettseil, komfort Størrelse Uten hodestøtte Separat hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Easy Amputasjonsseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Easy og Basic løfteseil Størrelse Fargekode Anbefalt personvekt (Kg) A (cm) B (cm) XXL Hvit XL Blå L Grønn M Gul S Rød XS Lyseblå XXS Rosa C (cm) Valg av størrelse på seil avhenger både av personens vekt og personens kroppsfasong/størrelse. Les brukermanualen som følger med seilet for spesifikk brukerveiledning. Molift Patient Specific Seil Størrelse Med hodestøtte S Art.nr M Art.nr L Art.nr XL Art.nr Molift Hammock Sling Størrelse med hodestøtte One size Art.nr Skallseil One size Art.nr Ullinnlegg One size Art.nr Fleeceinnlegg Se også brukermanualen som følger hvert enkelt seil Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 13 av 20

14 Ekstrautstyr Alternative oppheng med hurtigkobling Stål oppheng 4 punkt stål, Large, mål 560x350 mm, Art.nr: punkt stål, Medium, mål 450x300 mm, Art.nr: punkt stål, Small, mål 350x240 mm, Art.nr: punkt stål, Large, mål 560 mm, Art.nr: punkt stål, Medium, mål 450 mm, Art.nr: punkt stål, Small, mål 350 mm Art.nr: Hjul med retningssperre - Art. nr Hjulet kan monteres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i Teknisk Manual for bytte av hjul bak. Les brukermanualen som kommer sammen med vekten før bruk. Vekt med oppheng har hurtigkobling som andre oppheng, og kan enkelt byttes som beskrevet på side 7. Integrert lader Art.nr Denne laderen monteres permanent på løfteren. Parker løfteren og koble til en vanlig veggkontakt. Batteriet lades i batteriholderen. Molift Båre Molift Stretcher (uten stropper) Art. nr: Standard sett med stropper, Art. nr: Sett stropper med sneller, Art. nr: Sett med sikkerhetsstropper, Art. nr: Hjul med retningssperre har ikke brems, derfor anbefaler vi å bytte kun det ene av hjulene bak. Dytt den røde hendelen ned for å låse retningen. Løs ut ved å dytte hendelen opp. Vekt med oppheng Vekt med 4 punkt ståloppheng, Large, Art.nr: Vekt med 4 punkt ståloppheng, Medium, Art.nr: Molift båre kan brukes sammen med alle Molifts 4-punkts oppheng til Molift Mover 300. Molift Stretcher MR- kompatibel Art.nr: Kun tilgjengelig med standard løftestropper Art.nr: Les brukermanualen som kommer sammen med båren før bruk. Side 14 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

15 Feilsøking Hvis løfteren ikke fungerer som den skal etter montering (s 5) og sjekk før bruk (s 8) kan muligens feilen lokaliseres ved feilsøkingstabellen: Symptom Løftesøylen er slarkete Løfteren triller ujevnt på plant underlag Løfter går bare opp eller bare ned / ben går bare ut eller bare inn Løfteren går av seg selv / benspredning går av seg selv Mulig årsak/tiltak Løftesøylen er ikke plassert korrekt i chassis eller klemlåsen er ikke forsvarlig låst / sjekk feste av løftesøyle og klemlås i henhold til montering, side 5. Hjulene triller ujevnt pga støv og skitt / rengjør hjulene/løfteren som beskrevet på s 16 Feil i benspredermekanisme eller på benene / kontakt lokal representant for service Feil på håndkontroll / prøv en annen håndkontroll og bytt evt. defekt håndkontroll. Feil i elektronikken / kontakt lokal representant for service og bruk evt manuell nødsenk for å senke pasienten. Kortslutning mellom håndkontroll og løfter / rens kontakt til håndkontroll med sprit for å fjerne fett. Håndkontrollen er ødelagt / bytt håndkontroll / kontakt lokal representant for service. Feil i elektronikken / kontakt lokal representant for service. Symptom Løftearmen beveger seg ikke Batteriet tar ikke lading Mulig årsak/tiltak Nødstopp er aktivert (trykket inn) / vri med klokka for å nullstille nødstoppknapp, se side 9. Batteriet er utladet / skift til annet batteri eller lad batteri, se side 10. Løfterens elektronikk er overopphetet / la løfteren hvile til den er avkjølt, se side 10. Løfteren er overbelastet / Pass på at lasten ikke overstiger 300 kg, se side 9 Kontakten på ledning til håndkontroll har løsnet / sett på plass kontakt Håndkontrollen er ødelagt / bytt håndkontroll / kontakt lokal representant for service Elektronikken fungerer ikke / kontakt lokal representant for service Feil på batteri / Prøv med annet batteri / bytt batteri Feil på batterilader / Prøv med annen lader / kontakt lokal representant for service Hvis en har tilgang til flere løftere kan det være en fordel å bytte deler for å lokalisere feilen. Har du f.eks. mistanke til at feilen kan ligge i håndkontrollen, kan du bytte ut denne med en håndkontroll fra en løfter av samme type for å se om problemet forsvinner. Hvis det ellers skulle oppstå feil eller mangler som ikke lar seg løse ut fra feilsøkingstabellen, skal du ta kontakt med autorisert servicepersonell, evt. kan du ta kontakt med din lokale forhandler eller Etac Supply Gjøvik for å få formidlet hjelp. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 15 av 20

16 Vedlikehold Vedlikehold av løfteren består av kontroll før bruk, rengjøring, ettersyn og service. Løfteren skal kontrolleres i henhold til sjekkliste før bruk (s 7) for å oppdage feil og mangler. I tillegg bør det gjennomføres regelmessig ettersyn av løfteren, som består av månedlig ettersyn og periodisk/årlig ettersyn. Rengjøring Rengjøringsmidler som benyttes må være ph-nøytrale. Bruk ikke løsemidler eller andre sterke væsker som kan skade eller ødelegge overflaten eller endre egenskapene til materialet i løfteren. For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Slipemidler og etsende midler må unngås. Vaskes utvendig med lett fuktet klut med egnet rengjøringsmiddel. Ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt. Vask eventuelt kontakten og støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit - dette fjerner fett. Regelmessig rengjøring anbefales og bør legges inn i rutiner tilpasset bruk og behov. Månedlig ettersyn Løfteren skal være montert ved ettersyn. Kontroller løfteren i henhold til sjekkliste før bruk (s 7). Rengjør løfteren. Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast og at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte. Kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy. Ved feil eller mangler skal løfteren tas ut av drift og merkes i ustand. Ta kontakt med din servicepartner eller lokale forhandler. Periodisk ettersyn Etac anbefaler periodisk ettersyn av løfteren en gang i året, evt i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Periodisk ettersyn gjennomføres i følge kontrollisten som finnes på s 18. Ettersyn gjennomføres av sertifisert personell. Eier har ansvar for at en kontrolliste fylles ut og signeres for hver gang løfteren har hatt ettersyn. Side 16 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

17 Service Løfteren har en innebygd servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt når løfteren kan brukes normalt. Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Elektronikken registrerer lasten og hvor mye løfteren er i bruk, og etter en gitt driftstid gis det signal om at løfteren skal ha service. Lampen vil først lyse gult, deretter rødt. Løfteren kan fortsatt brukes, men ta kontakt med din lokale servicepartner og bestill service. Et lydsignal i tillegg indikerer at løfteren må til service snarest. Servicelampe Ikke lys Grønn Gul Rød Rød + lyd Status Strømsparemodus Klar til bruk Bestill service, løfter fungerer Utfør service Utfør service snarest Service består av bytte av løftemotor samt kontroll/bytte av slitte deler, og skal utføres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i teknisk manual. Servicepartnere kan benytte Molift Servicetool for å lese av løfterens data og for logging av service. Eieren av løfteren må påse at service og reparasjon loggføres og signeres av sertifisert personell. Ved service og reparasjoner må eier påse at dette loggføres for løfteren. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 17 av 20

18 Kontrollpunkter for periodisk ettersyn av Molift Personløftere Kontrollpunkter for periodisk ettersyn Molift Mover 300 Revisjon A 03/2011 SKAL GJØRES GRUNNET SIKKERHET ( hver 12 måned): OK Feil Rettet Visuell kontroll Hele løfteren er sjekket for skader, sprekker og deformasjoner og funnet i orden. (Spesielt oppheng, løftearm, løftemotor, hjul og alle kabler). Løfteren er korrekt montert og ingen deler mangler. (Spesielt søylelås, søyleinnfesting og oppheng). Tilbehør er kontrollert. Seil har eget skjema. Batterilader er tilbehør. List opp kontrollert tilbehør: Funksjonskontroll Nødstopp og håndkontroll er kontrollert og fungerer. Løfteren er trillet på gulvet (gjerne med last) og ruller lett og er stødig. Beinspredermekanisme er kjørt helt ut og helt inn (gjerne med last), den går jevnt og uten støy (stopper i riktige posisjoner). Løfteren er kjørt helt opp og helt ned (gjerne med last), den går jevnt, uten støy, og løftemotor går uten kast. Påkrevd service Service er ikke nødvendig fordi servicelampe lyser grønt og løfteren er under 5 år. Utført Skal gjøres ved feil på et av overnevnte punkter: Løfteren er tatt ut av drift og tydelig merket USTAND. Sertifisert personell er tilkalt for å utføre reparasjon og service. Navn / tlf / fax: Utført Skal gjøres ved kontrollert og godkjent løfter: Løfteren er funnet å bestå sikkerhetskontrollen, den er merket med Molift sikkerhetskontrollmerke som er datert og signert. Avkrysset og signert kontrollpunktliste er gitt kunden og kopi sendt din Molift forhandler. Kommentarer til feil og reparasjoner: Løfterens serie nr: Evt individ nr/institusjonens nr:... Kunde: Ettersyn utført av: (Blokkbokstaver) fra... Evt Molift sertifiserings nr på kontrollør/reparatør: Utstyret er testet og funnet i orden Ja Nei Sted:... Dato:... Sign: Side 18 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

19 CE erklæring Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 19 av 20

20 Find your distributor visit Molift.com

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer