Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20"

Transkript

1 Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

2 Innhold Om Molift Mover Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4 Ved løft og forflytning... 4 Montering og demontering...5 Utpakking... 5 Montering... 5 Demontering... 6 Lagring... 6 Sjekkliste før bruk...7 Molift Mover bruk...7 Ekstrautstyr Alternative oppheng med hurtigkobling Hjul med retningssperre Vekt med oppheng Integrert lader Molift Båre Feilsøking Vedlikehold Rengjøring Månedlig ettersyn Periodisk ettersyn Service Kontrollpunkter for periodisk ettersyn CE erklæring Løft og forflytning...8 Bruk av benspreding... 8 Bruk av seil... 8 Sikkerhetsinnretninger...9 Nødstopp og nødsenk... 9 Batterier og ladesystem Lading og behandling av batteri Batterikapasitet Elektronikk Tekniske data Merking Tilbehør Løfteseil Side 2 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

3 Om Molift Mover 300 Molift Mover 300 er en mobil løfter beregnet på løft og forflytning av personer til/fra seng, gulv, stol eller sittemøbel, rullestol og toalett. Løfteren er laget av lette materialer og er hjulgående og batteridrevet. Den har elektrisk spredbare ben og løftekapasitet på hele 300 kg. Den passer således til bruk på institusjoner, men kan også brukes både hjemme og på pleiehjem. Den skal bare benyttes til forflytning over korte avstander som for eksempel mellom stol og seng eller inn på bad/ toalett, og er ingen erstatning for rullestoler eller lignende. Molift Mover 300 inkludert utstyr som beskrevet i brukermanualen er CE merket iht Rådsdirektiv om Medisinsk Utstyr (93/42/EEC). Løfteren er klassifisert som medisinsk utstyr klasse 1, og testet og verifisert hos eksterne testinstitutter. Tester er utført etter standardene IEC , IEC og NS-EN ISO 10535:2006. Forklaring av symboler Dette symbolet forekommer i brukermanualen ved siden av all informasjon som omhandler sikkerhet på arbeidsplassen og hvor det kan oppstå en potensiell fare for personskade. Følg disse instruksjonene nøye til enhver tid og vær spesielt aktsom og forsiktig. Dette symbolet gjør oppmerksom på spesielt nyttig informasjon. Når dette blir fulgt, kan den som betjener utstyret arbeide mer effektivt. Informasjonen forenkler arbeidsoperasjoner eller forklarer kompliserte fakta. Før du tar i bruk løfteren Se side 5 for montering av løfteren. Før du benytter en personløfter på pasienter, må du gjennomgå nødvendig opplæring. Øv deg på å løfte en kollega, for så å bli løftet selv. Det er viktig at du ikke bare vet hvordan du skal løfte andre, men også hvordan det er å bli løftet selv. Forsøk alle de ulike seilene det er aktuelt å benytte, til du føler deg trygg på hvordan løftingen skal utføres. Før du skal løfte en person, bør du forklare prosedyren for ham/henne. Når du skal bruke personløfter, er det også viktig at du benytter tilbehør og seil tilpasset: type funksjonshemming størrelse vekt type forflytning Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart og merkes i ustand, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 3 av 20

4 Generelle forsiktighetsregler Generelt Før en Molift Mover 300 kan settes i drift, må vedkommende som skal betjene den forsikre seg om at løfteren er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god stand. En Molift Mover 300 kan kun benyttes når alle beskyttende innretninger og alt sikkerhetsmessig relevant utstyr er installert og fungerer som det skal. Personløfteren må tas ut av drift umiddelbart, eller ikke settes i drift, hvis det blir oppdaget feil som er relatert til driftsmessig sikkerhet og pålitelighet. Løfteren har en forventet levetid på 10 år eller løft med max last (SWL), når all anbefalt service er gjennomført. Ved feil bruk Personskader eller skade på gjenstander kan forekomme hvis Molift Mover 300 blir brukt på ukorrekt måte og ved f. eks: at deksler er fjernet av uvedkommende feilaktig bruk utilstrekkelig vedlikehold overstigelse av maksimal tillatt last - angitt SWL er den maksimale tillatte last at det er gjort ulovlige inngrep i elektriske innretninger Ved løft og forflytning Molift Mover 300 har SWL (Safe Working Load) på 300 kg. Dette betyr at den er konstruert og testet for løft av pasienter opp til 300 kg. Ved løft av pasienter med høyere brukervekt kan det medføre fare for skade på pasient eller løfter. Følg nøye med på det du gjør. Vær sikker på at løftestroppen er forsvarlig festet til løftopphenget. Bruk kjørehåndtakene ved manøvrering av løfteren, ikke dra i pasienten eller løftearmen. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Molift løfteseil skal kun brukes til å løfte personer. Bruk ALDRI løfteseilet til å transportere andre gjenstander. Molift Mover 300 skal ikke kjøres konstant i mer enn 2 minutt (med maks last) med minimum 18 minutt pause. Hvis løftebevegelsen ikke starter når den aktuelle knappen blir aktivert, må du benytte feilsøkingsskjemaet i kapitlet Vedlikehold for å finne feilkilden. Under forflytning er det flere forhold du må være oppmerksom på. Stå på siden av personen når du løfter. Pass på at armer og bein går fri fra løfteren, stol, seng og lignende. Ha gjerne øyekontakt med pasienten. Dette gir en god trygghetsfølelse for den som blir løftet. Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og brukes i henhold til instruksene i denne manualen. Bærbare og mobile radio frekvens (RF) kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr, og bør holdes på en avstand på 25 cm fra løfterens elektronikk. Personløfteren kan velte ved feil bruk! Overseelse av advarsler og instruksjoner kan føre til personskader. Les instruksjonene nøye før du forsøker å løfte noen. Side 4 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

5 Montering og demontering Utpakking Løfteren kommer i en kartong. Kontroller at emballasjen ikke er skadet ved ankomst. Hvis så er tilfelle sjekk innhold og kontakt din Etac forhandler umiddelbart ved eventuell skade. Kartongen inneholder komplett Mover personløfter med håndkontroll, batteri og batterilader med nettkabel. Montering Chassiset trilles ut av kartongen. Sett batteriet til lading NB! Batteriet må ikke stå i holderen på søylen under montering! Søylen føres ned i søylefeste på chassis. Skyv den ned i søylefestet som angitt i figuren under. Det er en skrue på søylen som skal inn i et spor innvendig i chassis. Den skal sikre at søylen ikke kan dras oppover når søylen er låst med klemlåsen. Se til at den røde pilen nederst på løftesøylen er i flukt med kanten på chassiset. Hvis søylen ikke er i riktig posisjon vil løfteren ikke fungere. Sett batteriet i holderen på søylen med de to batteripolene vendt nedover. Kjør så løfteren opp og ned et par ganger uten belastning for å kontrollere at den fungerer som den skal. (Batteriene skal alltid lades før løfteren settes i normal bruk). Monter opphenget. Vri endedekslet på armen slik at åpninger vender opp. Før gaffelen på opphenget på plass i åpningen (som vist på bildet). Kontroller at løfteren er korrekt montert, ikke har noen løse deler eller skader. Forsikre deg om at løfteopphenget og løftesøylen er forsvarlig festet. Sjekkliste etter montering Løfteren kontrolleres før bruk i henhold til sjekkliste før bruk, se side 7. Lås løftesøylen på plass ved å skyve klemlåsen i bakkant helt ned. Kontakten for håndkontrollen plugges inn nederst på batteriholderen. Håndkontrollen har en krok slik at den kan henges på plastkrokene på søyla. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 5 av 20

6 Demontering Ta av løfteopphenget. Kjør løftearmen helt ned. Fjern batteriet fra løfteren for å unngå at dette faller ut under transport. Løs opp låsemekanismen for løftesøylen og løfte søylen opp og ut av chassis. Pass på at føtter og armer ikke kommer i klem når løftesøylen og løftearmen felles ned. Fest håndkontroll på kjørehåndtak. Lagring For langtidslagring anbefales det at batteriet fjernes og at nødstoppen aktiveres. Løfteren kan lagres og transporteres under følgende forhold: Trykk: kpa Relativ fuktighet: % Temperatur: C Løfteren er beregnet for bruk i vanlig romtemperatur, +5 til +40 C. Etter lagring eller transport ved andre temperatur forhold må løfteren stå i temperert rom til den oppnår forsvarlig driftstemperatur. Side 6 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

7 Sjekkliste før bruk Batteri 1. Sjekk at løfteren ikke har synlige skader eller mangler. 2. Verifiser at løftesøylen og løfteopphenget er forsvarlig festet og at løfteren ikke har noen løse deler. 3. Kontroller at nødstoppbryteren ikke er aktivert og at løfteren fungerer. 4. Kontroller at batteriene er ladet (at batterilampen på håndkontrollen og batteriholder ikke lyser). 5. Kontroller at servicelampen lyser grønt. Lyser den gult eller rødt skal løfteren til service. 6. Ved feil eller mangler skal løfteren tas ut av drift og merkes i ustand. Ta kontakt med din servicepartner eller lokale forhandler. Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Nødstopp Molift Mover bruk Batteri- Opp Ben inn Ben ut Håndkontrollen til Molift Mover 300 har fire knap- lampe per, for løft opp og ned og for ben ut og inn. I tillegg er det en lysdiode som lyser når batteriet må lades. Ned Løftearm Håndkontroll Kjørehåndtak Løfteoppheng Løftemotor Batteri Løftesøyle Batteriholder inkl. styreelektronikk og elektrisk nødsenk Ben Nødstopp FORAN (kjøreretning forover) Chassis BAK Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 7 av 20

8 Løft og forflytning Bruk av seil Easy løfteseil er polstret og svært enkle i bruk. Løfteopphenget skal alltid tverrstilles over perso- Etac har også andre typer seil, se under tilbehør. nen som skal løftes som vist til venstre i illustrasjo- Les brukermanualen som følger med hvert seil for nen under. nærmere beskrivelse av bruk og vedlikehold. Bruk helst Molift løfteseil til Molift løftere. Seil fra andre leverandører kan ha andre spesifikasjoner og tyngdepunkt og kan føre til ustabilitet og personskade. Opprevne, frynsete eller på annen måte skadde seil/stropper kan ryke, og føre til personskader. Bruk derfor kun seil som er i god stand. Ødelegg og kast gamle, ubrukbare seil. Kontroller at seilet er forsvarlig festet i alle fire krokene på opphenget slik at personen i seilet ikke sklir eller faller ut. Molift Easy sling Når personen forflyttes, skal han/hun sitte lavt, om mulig med føttene plassert på understellet. På denne måten får man så lavt tyngdepunkt som mulig og reduserer på denne måten risikoen for ustabilitet og/eller velt. Løfteren bør også kjøres med benspredning i ytterste stilling for å få best mulig stabilitet. Vær forsiktig under forflytning så ikke personen som sitter i løfteren kolliderer med gjenstander eller møbler i rommet. Husk at personen sitter relativt ubeskyttet og at man i start, stopp eller svingsituasjoner vil kunne oppleve at personen pendler i noen grad fra opphenget i løfteren. Løfteren skal ikke benyttes til forflytning på skrånende gulv eller ramper. Unngå langflosset teppe, høye dørstokker, ujevne overflater, eller andre hindringer som kan føre til at hjulene blokkeres. Dersom løfteren dyttes over hindringer, kan den miste stabiliteten og velte. Bruk av benspreding Bruk bred stilling på ben der dette er hensiktsmessig, f.eks. for å komme rundt (rulle)stoler, toaletter og lignende. Før bruk foldes seilet som vist. Den grå siden vendes bort fra personen som skal løftes ved plassering av seilet. Seilet holdes med en hånd, og den andre fri til å støtte pasienten. Side 8 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

9 Sikkerhetsinnretninger Molift Mover er utstyrt med sikkerhetsanordniger som vil kunne hindre skader på personer og utstyr dersom utstyret brukes uriktig i gitte situasjoner. Løfteren har et overbelastningsvern som vil hindre løfteren i å løfte mer enn 300 kg. Dersom vekten skulle bli for stor, vil løfteren stoppe. Løfteren er også bygget slik at den ikke skal kunne klemme pasienter dersom den senkes for langt ned. Aktuatoren vil derfor ikke utøve noen kraft i nedadgående retning. Løfteopphenget har sikkerhetskroker designet for å hindre at løfteseilets stropper faller ut. Elektronikken har overopphetingsvern som stopper løfteren hvis temperaturen blir for høy på kortet. Vent til temperaturen har gått ned. Ved å trykke inn nødstoppknappen brytes strømmen direkte og løfteren vil stoppe. Løfteren har både elektrisk og manuell nødsenk som kan benyttes hvis det oppstår feil på løfteren. Løfteren har en servicelampe som gir beskjed når løfteren skal til service. Elektrisk nødsenk Det er mulig å gjennomføre nødsenk dersom løfteren får driftsstans eller motoren oppfører seg unormalt. Til dette finnes det en knapp på batteriholderen. Ved behov for nødsenk, - flytt løfteren til et egnet sted for å legge ned personen. Trykk inn nødsenkknappen på batteriholderen - løftearmen vil da gjøre en rolig og kontrollert bevegelse nedover. Elektrisk nødsenk virker ikke når nødstopp er aktivert. Hvis løfteren fremdeles ikke går; bytt batteri og prøv nødsenk igjen. Hvis dette ikke fungerer må pasienten løftes ned manuelt, enten med manuell nødsenk eller å tilkalle assistanse. Manuell nødsenk Løfteren har manuell nødsenk på løftemotoren som kan benyttes når elektrisk nødsenk ikke fungerer. Manuell nødsenk Nødstopp og nødsenk Kontakt servicepartner dersom årsaken til stopp/nødsenk er ukjent eller hvis det oppdages en feil. Løfteren tas ut av drift inntil feilen er utbedret. Nødstopp Nødstoppknappen er plassert på batteriholderen på høyre side av søyla. Nødstoppen kutter strømmen til motoren når den trykkes inn. Knappen vris med klokken for å tilbakestille. Elektrisk nødsenk Vri i pilens retning (med klokken) og løftearmen senkes kontrollert til pasienten er trygt plassert i stol eller seng. Nødstopp Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 9 av 20

10 Batterier og ladesystem Lading og behandling av batteri Molift Mover 300 leveres med en batteriløsning som består av en 26,4 V batteripakke som plasseres i batteriholderen på løfteren. Videre er det en batterilader som plasseres lett tilgjengelig enten frittstående eller montert på veggen. Laderens nettkabel plugges i veggkontakten når batteriet skal lades. Ladelampe Laderens nettkabel kobles fra når laderen ikke er i bruk. Pass på at kabelen ikke skades. Det er fortsatt igjen batterikapasitet til 3-5 løft (75 kg) når dette inntreffer. Dersom batteriet tømmes midt i et løft, vil det alltid være nok strøm til å senke pasienten ned igjen. Nye batterier yter ikke full kapasitet før det har vært fulladet og tømt noen ganger. Batteriet har en levetid på ca. 500 ladesykluser Elektronikk Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Nødstopp Sett batteriet i laderen. Etter noen sekunder vil ladelampen skifte farge fra gult til rødt, dette betyr at batteriet lades. Når ladelampen lyser konstant grønt, betyr det at batteriet er fulladet, og kun står på vedlikeholdslading. Forklaring på ladelampen på batteriladeren: Ladelampe Gul Gul Rød Grønn/Gul Grønn Rød/Grønn Status Klar til bruk Initialiseringsmodus Hurtiglading Topp lading Vedlikeholdslading Feil Ikke ta på batteripolene på undersiden av batteriet! Batterikapasitet Lysdioden på håndkontrollen og på løfterens batteriholder vil lyse når batterispenningen faller under et bestemt nivå, noe som indikerer at det er behov for lading. Det vil også komme et lydsignal. Løfteren har en innebygd teller som teller antall løft. Dette kan leses av ved hjelp av Molift Service Tool, og indikerer når løfteren skal ha service i form av bytte av løftemotor. Se også under kapitlet Vedlikehold. Elektronikken har en strømsparefunksjon som vil legge systemet i dvale etter ca. ti minutter uten aktivitet. Alle lamper vil slukke. Elektronikken aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene. Hvis løfteren kjøres konstant opp og ned over lengre tid, vil elektronikken kunne bli overopphetet og løfteren vil stoppe. La løfteren hvile til den er avkjølt tilstrekkelig til å brukes igjen. Kasserte løftere og batterier skal behandles som elektronisk avfall og skal avfallssorteres i henhold til gjeldende lover og regler. Side 10 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

11 Tekniske data Egenvekt, totalt: eks. batteri og oppheng; 36 kg Chassis: 19 kg Løftesøyle: 17 kg Batteri: 1,6 kg Oppheng: 3,3 kg Materiale: A Stål, aluminium og plastkompositt Motorer: Løftemotor: 24 V DC Benspredemotor: 12 VDC Batteri: 26,4 V NiMH 2,2 Ah, Sikring A (ATO Fuse) Batterilader: Mascot 570 type 2215, cells NiCd/NiMH Beskyttelse: IP24 Antall løft med fulladet batteri: 50 løft ( 75 kg 50 cm opp/ned) Safe Working Load (SWL): 300 kg Løfteområde: 1321 mm Løftehastighet: 27 mm/sek Lydnivå, max A-weighted sound power level: L WA = 63,2 db Betjeningskrefter: Knapper på håndkontroll: 2,4 N Ben høyde: Max 115 mm Vendediameter: 1400 mm Mål: 1322 x 702 x 1388 mm (LxBxH) Alle mål i illustrasjonen i millimeter. 2, , Rev. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 11 av 20

12 Merking Hovedmerkelappen sitter nederst på søylen. Løfteseil Tilbehør Nominell batterispenning Modellnavn SWL, maks last Molift Easy barneseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr Easy toalettseil og Basic badeseil for barn, se str XXS og XS i den aktuelle tabellen. For innendørs bruk Les brukermanualen Artikkelnummer og produksjonsår/uke Serienummer / strekkode Produsent Type BF Applied part Avfallssorteres Kontrollmerket sitter på høyre side av søylefestet på chassis Kontroller løfteren i henhold til sjekklisten på side 18 Periodisk kontroll hver 12. måned Angitt område for kalender og signert merke for periodisk kontroll LES BRUKER- MANUALEN! Molift Easy løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic løfteseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic badeseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic Helseil Størrelse med hodestøtte S Art.nr M Art.nr L Art.nr Side 12 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

13 Molift EasyToalettseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Oppbevaringsbag for seil - Art.no Guide for valg av størrelse på seil A C B Molift Easy Toalettseil, komfort Størrelse Uten hodestøtte Separat hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Easy Amputasjonsseil Størrelse Uten hodestøtte Med hodestøtte XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Easy og Basic løfteseil Størrelse Fargekode Anbefalt personvekt (Kg) A (cm) B (cm) XXL Hvit XL Blå L Grønn M Gul S Rød XS Lyseblå XXS Rosa C (cm) Valg av størrelse på seil avhenger både av personens vekt og personens kroppsfasong/størrelse. Les brukermanualen som følger med seilet for spesifikk brukerveiledning. Molift Patient Specific Seil Størrelse Med hodestøtte S Art.nr M Art.nr L Art.nr XL Art.nr Molift Hammock Sling Størrelse med hodestøtte One size Art.nr Skallseil One size Art.nr Ullinnlegg One size Art.nr Fleeceinnlegg Se også brukermanualen som følger hvert enkelt seil Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 13 av 20

14 Ekstrautstyr Alternative oppheng med hurtigkobling Stål oppheng 4 punkt stål, Large, mål 560x350 mm, Art.nr: punkt stål, Medium, mål 450x300 mm, Art.nr: punkt stål, Small, mål 350x240 mm, Art.nr: punkt stål, Large, mål 560 mm, Art.nr: punkt stål, Medium, mål 450 mm, Art.nr: punkt stål, Small, mål 350 mm Art.nr: Hjul med retningssperre - Art. nr Hjulet kan monteres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i Teknisk Manual for bytte av hjul bak. Les brukermanualen som kommer sammen med vekten før bruk. Vekt med oppheng har hurtigkobling som andre oppheng, og kan enkelt byttes som beskrevet på side 7. Integrert lader Art.nr Denne laderen monteres permanent på løfteren. Parker løfteren og koble til en vanlig veggkontakt. Batteriet lades i batteriholderen. Molift Båre Molift Stretcher (uten stropper) Art. nr: Standard sett med stropper, Art. nr: Sett stropper med sneller, Art. nr: Sett med sikkerhetsstropper, Art. nr: Hjul med retningssperre har ikke brems, derfor anbefaler vi å bytte kun det ene av hjulene bak. Dytt den røde hendelen ned for å låse retningen. Løs ut ved å dytte hendelen opp. Vekt med oppheng Vekt med 4 punkt ståloppheng, Large, Art.nr: Vekt med 4 punkt ståloppheng, Medium, Art.nr: Molift båre kan brukes sammen med alle Molifts 4-punkts oppheng til Molift Mover 300. Molift Stretcher MR- kompatibel Art.nr: Kun tilgjengelig med standard løftestropper Art.nr: Les brukermanualen som kommer sammen med båren før bruk. Side 14 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

15 Feilsøking Hvis løfteren ikke fungerer som den skal etter montering (s 5) og sjekk før bruk (s 8) kan muligens feilen lokaliseres ved feilsøkingstabellen: Symptom Løftesøylen er slarkete Løfteren triller ujevnt på plant underlag Løfter går bare opp eller bare ned / ben går bare ut eller bare inn Løfteren går av seg selv / benspredning går av seg selv Mulig årsak/tiltak Løftesøylen er ikke plassert korrekt i chassis eller klemlåsen er ikke forsvarlig låst / sjekk feste av løftesøyle og klemlås i henhold til montering, side 5. Hjulene triller ujevnt pga støv og skitt / rengjør hjulene/løfteren som beskrevet på s 16 Feil i benspredermekanisme eller på benene / kontakt lokal representant for service Feil på håndkontroll / prøv en annen håndkontroll og bytt evt. defekt håndkontroll. Feil i elektronikken / kontakt lokal representant for service og bruk evt manuell nødsenk for å senke pasienten. Kortslutning mellom håndkontroll og løfter / rens kontakt til håndkontroll med sprit for å fjerne fett. Håndkontrollen er ødelagt / bytt håndkontroll / kontakt lokal representant for service. Feil i elektronikken / kontakt lokal representant for service. Symptom Løftearmen beveger seg ikke Batteriet tar ikke lading Mulig årsak/tiltak Nødstopp er aktivert (trykket inn) / vri med klokka for å nullstille nødstoppknapp, se side 9. Batteriet er utladet / skift til annet batteri eller lad batteri, se side 10. Løfterens elektronikk er overopphetet / la løfteren hvile til den er avkjølt, se side 10. Løfteren er overbelastet / Pass på at lasten ikke overstiger 300 kg, se side 9 Kontakten på ledning til håndkontroll har løsnet / sett på plass kontakt Håndkontrollen er ødelagt / bytt håndkontroll / kontakt lokal representant for service Elektronikken fungerer ikke / kontakt lokal representant for service Feil på batteri / Prøv med annet batteri / bytt batteri Feil på batterilader / Prøv med annen lader / kontakt lokal representant for service Hvis en har tilgang til flere løftere kan det være en fordel å bytte deler for å lokalisere feilen. Har du f.eks. mistanke til at feilen kan ligge i håndkontrollen, kan du bytte ut denne med en håndkontroll fra en løfter av samme type for å se om problemet forsvinner. Hvis det ellers skulle oppstå feil eller mangler som ikke lar seg løse ut fra feilsøkingstabellen, skal du ta kontakt med autorisert servicepersonell, evt. kan du ta kontakt med din lokale forhandler eller Etac Supply Gjøvik for å få formidlet hjelp. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 15 av 20

16 Vedlikehold Vedlikehold av løfteren består av kontroll før bruk, rengjøring, ettersyn og service. Løfteren skal kontrolleres i henhold til sjekkliste før bruk (s 7) for å oppdage feil og mangler. I tillegg bør det gjennomføres regelmessig ettersyn av løfteren, som består av månedlig ettersyn og periodisk/årlig ettersyn. Rengjøring Rengjøringsmidler som benyttes må være ph-nøytrale. Bruk ikke løsemidler eller andre sterke væsker som kan skade eller ødelegge overflaten eller endre egenskapene til materialet i løfteren. For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Slipemidler og etsende midler må unngås. Vaskes utvendig med lett fuktet klut med egnet rengjøringsmiddel. Ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt. Vask eventuelt kontakten og støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit - dette fjerner fett. Regelmessig rengjøring anbefales og bør legges inn i rutiner tilpasset bruk og behov. Månedlig ettersyn Løfteren skal være montert ved ettersyn. Kontroller løfteren i henhold til sjekkliste før bruk (s 7). Rengjør løfteren. Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast og at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte. Kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy. Ved feil eller mangler skal løfteren tas ut av drift og merkes i ustand. Ta kontakt med din servicepartner eller lokale forhandler. Periodisk ettersyn Etac anbefaler periodisk ettersyn av løfteren en gang i året, evt i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Periodisk ettersyn gjennomføres i følge kontrollisten som finnes på s 18. Ettersyn gjennomføres av sertifisert personell. Eier har ansvar for at en kontrolliste fylles ut og signeres for hver gang løfteren har hatt ettersyn. Side 16 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

17 Service Løfteren har en innebygd servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt når løfteren kan brukes normalt. Batterilampe Servicelampe Elektrisk nødsenk Elektronikken registrerer lasten og hvor mye løfteren er i bruk, og etter en gitt driftstid gis det signal om at løfteren skal ha service. Lampen vil først lyse gult, deretter rødt. Løfteren kan fortsatt brukes, men ta kontakt med din lokale servicepartner og bestill service. Et lydsignal i tillegg indikerer at løfteren må til service snarest. Servicelampe Ikke lys Grønn Gul Rød Rød + lyd Status Strømsparemodus Klar til bruk Bestill service, løfter fungerer Utfør service Utfør service snarest Service består av bytte av løftemotor samt kontroll/bytte av slitte deler, og skal utføres av sertifisert personell i henhold til beskrivelse i teknisk manual. Servicepartnere kan benytte Molift Servicetool for å lese av løfterens data og for logging av service. Eieren av løfteren må påse at service og reparasjon loggføres og signeres av sertifisert personell. Ved service og reparasjoner må eier påse at dette loggføres for løfteren. Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 17 av 20

18 Kontrollpunkter for periodisk ettersyn av Molift Personløftere Kontrollpunkter for periodisk ettersyn Molift Mover 300 Revisjon A 03/2011 SKAL GJØRES GRUNNET SIKKERHET ( hver 12 måned): OK Feil Rettet Visuell kontroll Hele løfteren er sjekket for skader, sprekker og deformasjoner og funnet i orden. (Spesielt oppheng, løftearm, løftemotor, hjul og alle kabler). Løfteren er korrekt montert og ingen deler mangler. (Spesielt søylelås, søyleinnfesting og oppheng). Tilbehør er kontrollert. Seil har eget skjema. Batterilader er tilbehør. List opp kontrollert tilbehør: Funksjonskontroll Nødstopp og håndkontroll er kontrollert og fungerer. Løfteren er trillet på gulvet (gjerne med last) og ruller lett og er stødig. Beinspredermekanisme er kjørt helt ut og helt inn (gjerne med last), den går jevnt og uten støy (stopper i riktige posisjoner). Løfteren er kjørt helt opp og helt ned (gjerne med last), den går jevnt, uten støy, og løftemotor går uten kast. Påkrevd service Service er ikke nødvendig fordi servicelampe lyser grønt og løfteren er under 5 år. Utført Skal gjøres ved feil på et av overnevnte punkter: Løfteren er tatt ut av drift og tydelig merket USTAND. Sertifisert personell er tilkalt for å utføre reparasjon og service. Navn / tlf / fax: Utført Skal gjøres ved kontrollert og godkjent løfter: Løfteren er funnet å bestå sikkerhetskontrollen, den er merket med Molift sikkerhetskontrollmerke som er datert og signert. Avkrysset og signert kontrollpunktliste er gitt kunden og kopi sendt din Molift forhandler. Kommentarer til feil og reparasjoner: Løfterens serie nr: Evt individ nr/institusjonens nr:... Kunde: Ettersyn utført av: (Blokkbokstaver) fra... Evt Molift sertifiserings nr på kontrollør/reparatør: Utstyret er testet og funnet i orden Ja Nei Sted:... Dato:... Sign: Side 18 av 20 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Rev C 29/

19 CE erklæring Rev C 29/ BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 19 av 20

20 Find your distributor visit Molift.com

BRUKER MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik

BRUKER MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik BRUKER MANUAL Molift Mover 180 Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik BM08103 Molift MOVER 180 Norsk - Rev A 11-2012 Innhold Om Molift Mover 180...3 Samsvarserklæring... 3 Før du tar

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20

BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20 BM09203 Molift SMART 150 Norsk - Rev E2 14/05/2014 Side 1 av 20 Innhold Om Molift Smart 150...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt...

Detaljer

BM05103 Molift Mover 205 Norsk

BM05103 Molift Mover 205 Norsk BM05103 Molift Mover 205 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com.

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com. Side1av20 Innhold Om Molift Quick Raiser 1, 2 og 2+... 2 Molift Quick Raiser - bruk... 3 Sjekkliste før bruk... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Tilpasning og forflytning... 5 Montering og demontering...

Detaljer

BM15103 Molift NOMAD Norsk

BM15103 Molift NOMAD Norsk BM15103 Molift NOMAD Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil... 4 Løft

Detaljer

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com.

Etac AS, Etac Supply Gjøvik Hadelandsveien 2 2816 Gjøvik Tlf: (+47) 40001004 www.molift.com Fax: (+47) 40001008 molift@etac.com. BM04103 Molift Quick Raiser Norsk - Rev F2 10/2012 Side 1 av 20 Innhold Om Molift Quick Raiser 1, 2 og 2+... 2 Molift Quick Raiser - bruk... 3 Sjekkliste før bruk... 3 Generelle forsiktighetsregler...

Detaljer

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev B 2013-09-27

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev B 2013-09-27 Molift Air NO - Brukermanual BM16103 Rev B 2013-09-27 Norsk Manual Innhold Molift Air 205/300...2 Komponenter...2 Om Molift Air...2 Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Bruksbetingelser...3 Garanti...3 Produktidentifikasjon...3

Detaljer

Etac Molift RgoSling. NO - Brukermanual. RgoSling Ampu MediumBack. RgoSling Ampu HighBack. BM40403 Rev. B 2013-08-08

Etac Molift RgoSling. NO - Brukermanual. RgoSling Ampu MediumBack. RgoSling Ampu HighBack. BM40403 Rev. B 2013-08-08 Etac Molift RgoSling NO - Brukermanual BM40403 Rev. B 2013-08-08 RgoSling Ampu Back M RgoSling Ampu HighBack M Norsk manual Innhold Generelt...2 Test og Garanti...2 Sikkerhetsforskrifter...3 Inspeksjon...3

Detaljer

Molift EvoSling LowBack

Molift EvoSling LowBack Molift EvoSling LowBack NO - Brukermanual BM28403 Rev. B 2015-03-03 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Molift EvoSling MediumBack

Molift EvoSling MediumBack Molift EvoSling MediumBack NO - Brukermanual BM28303 Rev. B 2014-11-26 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Molift EvoSling Hygiene

Molift EvoSling Hygiene Molift EvoSling Hygiene NO - Brukermanual BM28803 Rev. B 2014-11-26 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Molift EvoSling Comfort MediumBack

Molift EvoSling Comfort MediumBack Molift EvoSling Comfort MediumBack NO - Brukermanual BM28603 Rev. A 2014-12-16 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev E 2015-13-01

Molift Air. NO - Brukermanual. BM16103 Rev E 2015-13-01 Molift Air NO - Brukermanual BM16103 Rev E 2015-13-01 Norsk Manual Innhold Molift Air 205/300...2 Komponenter...2 Om Molift Air...2 Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Bruksbetingelser...3 Garanti...3 Produktidentifikasjon...3

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

Vega505EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

Vega505EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk Vega505EE SystemRoMedic TM Manual - Norsk 1 3 2 5 6 11 10 8 12 4 5 1. Løftearm 2. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Nødstopp 5. Kontrollboks og batteri 6. Motor for justering av beinbredde 7. Bakhjul med brems

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Eva450EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

Eva450EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk Eva450EE SystemRoMedic TM Manual - Norsk 1 3 4 5 6 7 2 13 11 12 9 1. Løfte-arm 2. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Batteripack 5. Nødstopp 6. Kontrollboks 7. Motor for breddejustering 8. Bakhjul med brems

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Riseatlas. Innebygget nattlys Quick Trolley System Smart ladesystem

Riseatlas. Innebygget nattlys Quick Trolley System Smart ladesystem Riseatlas Innebygget nattlys Quick Trolley System Smart ladesystem Grenseløse løftemuligheter RiseAtlas er en moderne, prisgunstig takheis med stilfullt nytt design. RiseAtlas tilbyr mer kraft, mer fleksibilitet,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

RiseUp600. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

RiseUp600. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk RiseUp600 SystemRoMedic TM Manual - Norsk 3 4 5 6 7 3 4 9. Løftearm. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Batteripack 5. Nødstopp 6. Kontrollboks 7. Motor for breddejustering 8. Bakhjul med brems 9. Løftebøyle

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

SWL: 160 kg. Visuell inspektion Gjør regelmessige funksjonskontroller på løftestolen. Kontroller at materialet er helt og skadefritt.

SWL: 160 kg. Visuell inspektion Gjør regelmessige funksjonskontroller på løftestolen. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Norsk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol som er utviklet for å hjelpe personer opp fra gulvet til

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Etac Molift Takheis system

Etac Molift Takheis system Etac Molift Takheis system En kort innføring i produktene og prinsippene for planlegging av takheisløsninger. Etac Molift Takheis system En kort innføring i prinsippene og produktene for planlegging av

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Rino600EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk. 1. Løftearm

Rino600EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk. 1. Løftearm Rino600EE SystemRoMedic TM Manual - Norsk 1. Løftearm 3 4 2 5 6 11 12 1 9 2. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Batteripakke 5. Nødstopp 6. Kontrollboks 7. Motor for breddejustering 8. Bakhjul med brems 9.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Enkel bruksanvisning

Enkel bruksanvisning Enkel bruksanvisning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Kapittel 1 - Innledning... 4 1.1 Om AssiStep... 4 1.2 Hoveddeler av produktet - AssiStep... 5 Kapittel 2 - Bruksinstruksjon... 6 2.1 Generelt...

Detaljer

MiniLift200. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

MiniLift200. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk MiniLift200 SystemRoMedic TM Manual - Norsk 1 4 5 13 2 14 10 3 7 9 6 12 8 11 Maksvekt: 200 kg 1. Løftearm 2. Kroker til løfteselen 3. Håndkontroll 4. Underbeinstøtter 5. Fotplate 6. Bakhjul med brems 7.

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Maksimal komfort Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Helena. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Helena SystemRoMedic TM Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er en frittstående heisinstallasjon. Sammen med en traversskinne

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer