1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES"

Transkript

1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES Versjon, juli 0

2 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Innerst i Fidjeilen byes det nå nye bolier, ed utsit ot sjø o natur. Lune bolier å Dversnes

3 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Dversnes sole er jent for å ha et av de beste lærinsiljøene i ounen, o lier besyttet til. Barna har try solevei, stabilt iljø o et rit fritidstilbud. Det er oarbeidet ane o ode leelr i orådet. På noen inutter har du sasert ned til butien, o turoråder er det ane av, både for barnefailier, osjonister o de so er lade i en estra lan tur, jerne rundt Suevann. Sørlandsaren, IKEA o Dyrearen er inutter unna i bil. Til Kjevi lufthavn, ed internasjonale ruter o dalie flyavaner til landets største byer, jører du å et varter. Her ute har oså se bedrifter so National Oilwell Varco o MH Wirth etablert se. På Dversnes an du slå fra de stresset å en nihulls olfbane. Kristiansand feriesenter Dversnestanen, ytterst å halvøya, ranerer høyt blant landets aller fineste cainlr. Santhansfeirinen her ute saler hundrevis hver soer, da lier såbåtene tett rundt odden, o bålet varer se o så. ET LUNT LIV PÅ DVERGSNES Tolv inutters jøretur fra sentru, o du an arere bilen å Dversnes. Le ijen jobbstøvet i arasjen, o stans o å årdsln et øyebli før du år inn. Var du ie aurat å jobb? La sol o sjølit fornye tanene. Nå an du brue tiden å de vitiste ennesene i livet ditt. Kansje reer dere en tur i soen saen før idda, eller en svi å fjorden. På Dversnes lier alt til rette for et haronis o odt liv, selv o hverdaen rever sitt. Innerst i Fidjeilen byes det nå nye bolier, ed utsit ot sjø o natur. Her er det rosjetert reehus, toannsbolier, enebolier i jede o enebolier. Boliene vil lie fra vadrateter o oover i størrelse. Aritet o utbyer jør sitt ytterste for å sette trivsel o livsvalitet i sentru. Vi vet hvor viti det er for de å leve, ie bare bo. Dversnes har allerede etablert se so et enerasjonsvennli boiljø, et steinast unna travelt byliv, der livet an leves i det teoet du selv åtte ønse. Infrastrutur er avjørende når an sal foreta et valitetsval for se selv o failien. Er det ort vei til næreste buti? Kjøesenter? Hva ed sole o barnehae? Kolletivtransort? Rereasjon? Dversnes Le er synonyt ed et silende «ja» til alle sørsålene ovenfor. Det nye bolifeltet lier i le for vær o vind. Terrenet o totene laneres o lees osorsfullt for å sire både sol o le, utsit o rivatliv. Vi ønser de hjerteli veloen til Dvernes Le. Her an du bo ved sjøen, brue byen o fylle lunene ed fris luft.

4 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Et tent atelø å Dversnes Le

5 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Eneboli i jede BRA fra ca.

6 0 DVERGSNES LE DVERGSNES LE A. ETASJE B ENEBOLIG I KJEDE C,,,,, BRA. ETG: BRA.ETG: BRA TAKPLAN: BRA TOT:, M,0 M, M, M 0,, WC, WC, 0 0 en, 0, Vas, Vas WC 0, 0, 0 /Kjø,, WC en jø, 0,, 0, 0, /K Vas Gan 0, n 0 a G ², en, 0, 0, WC Stu en, /Kjø P-ROM. ETG:, M P-ROM.ETG:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOT:, M V P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M 0, Gan, e/kjø P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M 0,, 0, Gan 0, Gan Vas 0, WC,, 0, Gan ² 0,, WC, 0 Vas, Vas, WC Gan 0, n 0 a G ² 0,0 M,0 M, M 0, M, 0,, en /Kjø en, jø /K BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: Gan Vas, Vas WC C, M,0 M, M, M, BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: B, Vas A en jø /K,,,, 0 0, en /Kjø en, jø /K,, U BR Å IV N TILTENKT TOMTEPLASSERING: BKS-,0 x G Gan,0 Gan, x - B - B,,0, 0,, 0,,0, 0 0,,,,,,,,,, 0, 0, Gan,, 0 0,, Gan, Gan,,, 0, Gan, Gan,, ²,,,,,, 0,, 0, TAKPLAN. r ( tu lse tru ) e s 0) ss eby fra ) sb in BL le e ( 0 (P an els åhu nis ( ÅL e le M e o eby rt s t an o re e OR els b LF Boli sent le is n n EA by n ) ) Ko -te AR. Be lsa 0 0 se (0 ( runn rd ) fe Ve reve ve 00 ) 0 jø n BKS- Terr,0 Terr ² 0, G 0,,,, Gan - B 0 Sa 0, G IN Lo0ft, ft Lo, id an Pl Kon, n o K,, 0 0 Kon, Kon Terr ² 0,,, ²,, 0 0 Kon, Kon Terr Terr, Terr Lo0ft, Lo0ft Kon,,, Lo0ft, Kon², Terr, Terr Lo0ft, Lo0ft Kon, Lo0ft,0 0 0, ) ( an S B NE LT MU FE M EL O D K r: fo S S, D N E A rin le SN SA u i G N jre at ol et ER IA D V T D RIS ab K s et rn es fje ev h s nin te ns et o je ts al re e se rlin oru s s b ren te f o en en o e s r lan åls rt s e s ns lt e e P or ule els re sfe on s F ty se ss in r je Re eby do ren yn er u Lin B ien e nje ar te ns er he els E y tli t tøt itt B isi ler t s n te Fr u r le ra s Re eu fo be e R ru se for øyd B ren se rt h G ren le G eu R R LA ( RK FO GN TE K ne in r An n er tu y r ur s Pa t stru ) 0) ) en 0) tru nn (0 (0 -e h H ( ns Grø e s li de L s ær iljø rv øn rå B s Tu Gr P e ( t ur de io. Fr ER nit ult er rå els o ON a SS ed arin ri YN e Bev te - o s NS on be le HEc) S de An rå O Lo0ft - B - B Ø - B 0 SN - B 0 V TV V, 0,, P T x x,, - B - S BK - S BK G 0x x,,,0,0 Terr, ²,,0,,,0 0 0, Terr, rr e T Terr, Terr, x Gan - B, 0,, Ø, - B 00 - B 00 - B 0 - B 00 V, - B 00 - S BK 0 G f_k FO EK L # G TV D P en, Terr ², sti es sn r ve TV, SN - S BK V x,, - B Ø SN Terr, G _ 0 H. ETASJE Terr, Terr, rr Te ²,

7 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Reehus BRA fra ca.

8 G B- 0 B- 0 B- DVERGSNES LE DVERGSNES LE REKKEHUS. ETASJE A B C D A B C D BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL: 0, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 00, M TILTENKT TOMTEPLASSERING: ENDELIG PLASSERING IKKE KLAR. G # V BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 0, M G FO LEK BRU, NIVÅ f_kv BKS- 0 V P BKS- BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 0, M x x Dversnesstien B-0 00 B- B- 00 TV B- G H0_ BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:,0 M BRA TOTAL: 0, M P-ROM. ETASJE: 0, M P-ROM. ETASJE:,0 M P-ROM TOTAL:, M, 0,0,,,,,,, 0 Gan, 0 /vas,0,, 0,0, /vas,0 Gan,, 0, 0,,0,,0,,, 0 Gan /vas, /vas 0,, 0,,,, 0 Gan 0,,,0,, Gan, 0 /vas,,,,,0, Gan, 0, 0,,0,,,, /vas,,0,,, 0 Gan, 0 Gan,,0,0 /vas,, 0,, /vas,, 0,,,, TV B- x B- 00 G BKS- BKS- 0x B- x B- B- 00. ETASJE P TV TV x x V x B- B- B- 0 G TEGNFORKLARING Linjetyer evt sov evt sov 0 0,0,0,, 0 0,,,,,, 0 0,, evt sov, 0, 0 0, 0, Detatjreulerin for: DVERGSNES, DELFELT B KRISTIANSAND KOMMUNE Parerin (00). Grønnstrutur Grønnstrutur (00) Turve (0) Frioråde (00) HENSYNSSONER (PBL s -) c) Sone ed anitte særlie hensyn Bevarin ulturiljø (H0) Oråde besteelser Anle- o rioråde AREALFORMÅL (PBL s -). Bebyelse o anle Bolibebyelse (0) Konsentrert såhusbebyelse (). Saferdselsanle o tenis infrastrutur Ve (00) Kjøreve (0) Annen verunn-tenise anle (0) Planens berensnin Forålsrense Reulert senterlinje Bebyelse so forutsettes fjernet Eiendosrense so sal oheves Byerense Frisitlinje Reulert arerinsfelt Reulert støtteur Bru Grense for anitt hensynssone Grense for besteelser Reulert høyde Sansa Boli AS evt sov Planid,,,,,,,,

9 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Eneboli i jede BRA:

10 G DVERGSNES LE DVERGSNES LE ENEBOLIG I KJEDE. ETASJE 0, Gan,,,, 0 0 Gan,,,, /vas,, /vas, A A B Carort,, Carort,,,, BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA.ETASJE:, M BRA TAKPLAN:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M BRA.ETASJE:, M BRA TAKPLAN:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M V 0, Gan,,,, 0 0 Gan,,,, /vas,, /vas, B BRU, NIVÅ TILTENKT TOMTEPLASSERING: B- Carort,, Carort,,,, H0_ G B- x TV B-. ETASJE TAKPLAN V G G BKS- TV P G # BKS- G 0x FO LEK B- B- f_kv x BKS- 0 x B- P BKS- B- 00 B- 00 x Dversnesstien B-0 00 B- 00,,, 0 Gan, 0 0 Gan,,,,, 0 0 0,,, TV TV B- 0 x B- 0 x V B- x B- B- 0 B- 0, 0, 0,,,,,,,,0,0,0,,, B- AREALFORMÅL (PBL s -). Bebyelse o anle. Saferdselsanle o tenis infrastrutur Bolibebyelse (0) Konsentrert såhusbebyelse () Parerin (00). Grønnstrutur TEGNFORKLARING Ve (00) Kjøreve (0) Linjetyer Detatjreulerin for: DVERGSNES, DELFELT B KRISTIANSAND KOMMUNE Sansa Boli AS Annen verunn-tenise anle (0) Grønnstrutur (00) HENSYNSSONER (PBL s -) c) Sone ed anitte særlie hensyn Turve (0) Oråde besteelser Anle- o rioråde Frioråde (00) Bevarin ulturiljø (H0) s Planens berensnin Forålsrense Reulert senterlinje Bebyelse so forutsettes fjernet Eiendosrense so sal oheves Byerense Frisitlinje Reulert arerinsfelt Reulert støtteur Bru Grense for anitt hensynssone Grense for besteelser Reulert høyde,,, 0 Gan, 0 0 Gan,,,,, 0 0 0,,, Planid 0, 0, 0,,,,,0,0,0,,,

11 DVERGSNES LE,,,,, Gan,,,,,,, Vas/bod, Vas/bod, Carort Carort, Vas/bod,,, Allove Allove, Gard,, Kon,, Kon,,, 0 0 Å Gan,, _ 0 H, Vas,0 Vas,,,,, 0 Gan, Vas B,,,,,,, Gard, Gard,,, x - B 00 - B 00 x x - B - S BK - B - S BK - B - B Ø SN - B 0 - B - B 0 V - B 0 TV TV P G 0x x x x G. Sa r ( tu se ) el tru - 0) ss fras by ) BL le ( be in 0 (P an else åhus is ( n ÅL le M e o by t s te an o OR ls be er e s LF e li entr ni EA by Bo ns anle 0) ) Ko -te AR. Be ls 0 se (0 ( runn rd fe ) 0) 0 ( O ) 00 in sn u Re an S et rn es ev s fje te oh et G on ss yn ns ser he el By isi lert st itt e Fr u lert r an st Re u fo be e Re u e for yd Br rens e rt hø G rens le B NE LT MU FE M EL KO r:,d D fo S in ES N A er ul SN SA i G N jre ol ER IA V T D RIS ab K s at et D G s berreennse erlinjeforuts sal so RINr anen åls rt sentse sonse lt LA tye Pl ForReulebyel srense erinsfeur Be endo ere je r te RK Linje Ei tlin a øt ve ur Grø t ru st FO en e ev ( ur Ann erin n t r sy ru ) 0) ) en 0) st 0 - h 0 nn ( ( s ie (H e de L s rl iljø rv rå B sæ Tu (P tte ur de io rå Fr ER i ult er ONd an rin els o NSSe va e o ri Be st SY ne be e So HEN c) de Anl rå Pa nn Grø GN ør Kj TE Ve. B- Carort,, Carort, Carort, ROM FOR TILPASNINGER Teninsnr.: Revisjon nr.: A0-0 Tye tenin: Persetiv e nid Pla KONTAKT OSS FOR EN SAMTALE OM DIN FREMTIDIGE BOLIG PÅ DVERGSNES LE Index Dato Besrivelse Sin Kontr. SØRHUS AS Tenin, rosjeterin, alulasjon, rosjetledelse o byfira Besøsadresse: Sayra Postadr: Pb Voiebyen Kr.sand Knut Ove Kristiansen Tlf: 0 Mail: Prosjeterinsruen: ARK : Knut Ove Kristiansen...veien Stedet Tlf Fax RIB : Råd. in. By...veien Stedet Tlf Fax RIE : Råd. in. Eletro...veien Stedet Tlf Fax RIV : Råd. in. Vent....veien Stedet Tlf Fax Fase: Prosjetfase Gnr: Bnr: Tittel: Godjent: Dversnes B AS B- Adresse Postnr. Sted Kontroll rosjet Sin.: Kontroll: Filnavn: Dversnes B- Riti.ln Dato: Målesto: :0, Kontroll utførende Sin.: Prosjetnr.: Prosjetnr. Tye tenin: Persetiv Teninsnr.: A0-0 Kontroll: Prosjetnr. for rosjeterende/lev,0,0, Gard,, G 0 - B 00 V - B G, Kon Kon, Kon, Tv-, - B 00 - S BK 0 f_k FO EK L G P n rs e Dv Ø SN - B - B - S BK V G # TV en sti es,, Tv-,,0,,0,,,,0 0,,,,, 0 Gan TV x, Ø,0,,0 SN Tv-,0, 0,, 0, Gard Tv-,0,, Kon,0Tv-,,, Gard,0 Allove,,,,,,,,,,,, A 0, Gan TAKPLAN 0 CARPORT IKKE MEDREGNET 0 CARPORT IKKE MEDREGNET, 0, M,0 M, M, M Carort IV P-ROM. ETASJE: P-ROM.ETASJE: P-ROM TAKPLAN: P-ROM TOTAL:, 0 N P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL: 0, M Gan 0,, M, M, M,0 M 0 U BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL:. ETASJE 0 V BR TILTENKT TOMTEPLASSERING: B-, M, M, M 0, M. ETASJE 0 ENEBOLIGER BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: B 0 A 0 0 DVERGSNES LE Tv-, 0, 0, 0,

12 B- DVERGSNES LE DVERGSNES LE IVÅ SITUASJONSKART/BOLIGPLASSERING FORELØPIG PR H0_ G B- G # V G FO LEK BKS- f_kv BKS- 0 BKS- P BKS- x x Dversnesstien B- B- 00 TV B- B- G BKS- TV BKS- B- x B- 00 B-0 00 B- BKS- BKS- B- B- x B- 00 B-0 0x B- B- B- G P TV TV x B- 0 x V x B- B- 0 B- B- B- B- 0 B- G B- B- B- B- B- AREALFORMÅL (PBL s. Bebyelse o anle Bolibeb Kons. Saferd s

13 DVERGSNES LE DVERGSNES LE LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG PR KONSTRUKSJON: Bolien byes etter jeldende forsrifter. Utvendi er huset ledd ed stående/liende trelednin i uli bredde. Det vil være innsla av later, sat besla. Utbyer står fritt til å vele ledninstye. Konstrusjonen er byet å støt rinur, ed reisver o etasjesille i tre. Taet er teet ed taa. Taterr leveres ed rever ed obinasjonen lass/stål/tre, sat dee av tryirenert ateriale. Se øvri byebesrivelse fra Sør Hus AS. INNVENDIGE VEGGER/TAK: Alle overflater (ve/ta), bortsett fra ve å bad, blir sarlet is alt i lyse farer. Veer å bad flislees. GULV: Alle ro, bortsett fra bad/vasero o ytteran, leveres ed -stavs eiearett. o ytteran leveres ed fliser. Fliser å badeulv leveres i ålene 0x0 c, o å veene i ålene 0 x 0 c. Gulvet i anen flislees ed 0 x 0c eller 0 x 0 c. INNVENDIGE DØRER: Hvite forressede syve- o sladører ed slett overflate. Dørvrider i børstet stål. VINDUER/VINDUSDØRER: Vinduer er av tye PVC, o leveres fra anerjent leverandør. Utvendi vil vindusraen ha en rå utførelse, ens innvendi hvit utførelse. HOVEDINNGANGSDØR: Dør leveres i oderne desin ed noral od standard. Fare bestees av aritet. KJØKKEN: Kjøen leveres fra Sørlandsjøen av tye Hellesund. Forsla til jøenløsnin forelier hos byherre. BAD: et inneholder vehent toalett o dusjnisje ed innadslående lassdører. erosinnrednin leveres i slett hvit utførelse. SANITÆR: Det onteres ole for ovasasin i jøenben, o ole for vaseasin å bad eller vasero. Vartvannsbereder 00l lres i bod/vasero. Innredninen å hovedbad leveres ed seil o lysilde. Blandebatteri leveres so ettresbatterier. LISTVERK: Alle ro, bortsett fra bad, leveres ed laerte eielister so ulvlist. Det vil være slette lister rundt dører o vinduer. Det vil være talist ello ve o ta. Listene leveres behandlet fra fabri. Sierhull i lister vil være ittet. VENTILASJON: Huset leveres ed balansert ventilasjonssyste. Areatet lres i bod eller annet ro. Standard ventila å jøen er inludert. ELEKTRISK: Boliene leveres iht. offentlie rav. Det eletrise anleet er delvis sjult i bolien. Det leveres lyslist under oversa å jøen. Det vil i alle ro være unt i taet for onterin av lysilde. Lysilden edføler ie. Det blir levert utebelysnin, sat utvendi stiontat. Det onteres røyvarslere o håndslueraarat iht. rav. OPPVARMING: Hovedvareilde i bolien vil være luft til luft vareue. Vareuen lres i. Flislate ulv leveres ed innstøte vareabler. Ildsted o ie er tilval, o ie en del av leveransen. TV/RADIO/TELEFON: Det vil bli levert fiber inn til orådet, leverandør er ie valt. Det edføler. st TV unt. TRAPP: Traen leveres i furu, o er hvitalt. GARDEROBE: Det er satt av lass til arderobesa, sa edføler ie. UTENOMHUSARBEIDER: Toten leveres lanert ed ruset årdslass. Resten av toten leveres ed sådd len, nødvendie urer, sat noe belantnin. CARPORT/GARASJE: Dette er ie en del av leveransen (bortsett fra B-), en an leveres so et tilval. TILVALGSMULIGHETER: Det vil være uli å jøre så tilasniner å bolien utfra ene ønser. I besrivelsen over er det besrevet en standard leveranse. FORBEHOLD: Denne besrivelsen er utarbeidet for å orientere o byninens vitiste bestanddeler o funsjoner. Det an foreoe avvi ello byebesrivelse o lanteninene. Enelte illustrasjoner i teninsateriell an vise forhold so ie er i sasvar ed leveranse. Dette jelder blant annet øblerin, jøenløsnin, hvitevarer, arderobeløsnin, fareval, dør o vindusfor, byninsessi detaljer so for eseel fasadedetaljer, bydetaljer, fellesareal, aterialval, blosterr, belantnin, leeutstyr etc. Teninene i rosetet viser ie den reelle leveranse. Det an bli endriner ift lrin av sjater o VVS-føriner. Det tas forbehold o åltain av veer i rosetets laner, da det er de ferdie rosjeterte detaljerte arbeidsteniner det byes etter. Videre an vinduslrinen i den enelte bolien avvie noe fra de enerelle laner, so føler blant annet av den aritetonise utforinen av byet, rav til bærin, isolasjon osv. Ta ontat ed byherre for er utfyllende inforasjon.

14 DVERGSNES LE DVERGSNES LE GENERELL ROMBESKRIVELSE BOLIGER DVERGSNES LE FORELØPIG PR NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO INNREDNING ANNET o U.ETASJE Gan Flis/arett Malt is Malt is Ihht NEK 00. Vareabler der det er flis Hvitalt tra Vas Bele Malt is Malt is Ihht NEK 00 st. vent. anle. Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00. Vareabler der det er flis Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer BESKRIVELSE: Enebolier, eneboli i jede o reehus AREALER: Arealer fra ca. 0 v. Se rislisten for areal å hver enelt boli. Arealene i teninsvedle er anitt i brusareal (BRA), dvs. boliens areal avrenset av ytterveers innside. I tille olyses P-ro i rislisten dette er leilihetens BRA areal fratruet innvendie boder. Boenhetene består av riære ro (P-ro) o seundære ro (S-ro). Arealer oitt å lanteniner i rosetet er netto roareal. Arealene er avrundet til næreste hele tall. SELGER: Dversnes B AS or.nr.. BELIGGENHET: Uni belienhet å Dversnes i Kristiansand. Her er det nydeli sjøutsit o ode solforhold. Dette blir et bolifelt ed særre. HYBEL (der dette er atuelt) / Alove Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00 Vareabler. ETASJE Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Hvitalt tra. Kjøen fra Sørlandsjøen /ard Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Tv/ Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Kon Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00 Vareabler TAKPLAN Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Taterr ulv i tre Utelae. Dobbel stiontat Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer st Vareue Soler, barnehaer, buti, olfbane, turoråder o badeuliheter i uiddelbar nærhet. NOV o MH Wirth har hovedon å Dversnes. Dversnes er et nyere etablert bolioråde i Randesund, so de senere år har blitt et attrativt o ettersurt sted å bo. Dette feltet er under oarbeidelse. Bare noen inutter unna lier oså Kristiansand Feriesenter Dversnestanen ed bl.a. badestrand, iniolf, sandvolleyball. TOMT/MATRIKKELNUMMER: Gnr. bnr.,.fl. so er eiet tot. Hver boli blir tildelt eet nr. bnr. Evt. snr. Det vil bli foretatt rensejusteriner o eventuell saenslåin/delin av totearealer i forbindelse ed utbyin. Endeli nr/bnr/snr. tildeles før overtaelse. Noe endrin av areal an foreoe. VEI / VANN / KLOAKK: Offentli. REGULERINGSPLANER/BESTEMMELSER: Dversnes, delfelt B PRISLISTE: Det er utarbeidet en searat risliste so viser brusareal i hver boli (BRA) inludert eventuell innvendi bod. Det freår oså -ro av rislisten. BETALINGSBETINGELSER: Ojør (jøesu o oostniner) sal innbetales til elers lientonto innen overtaelse. Eventuelle tilval fatureres enten direte fra entrerenør eller saen ed sluttojør fra eler. Liste over tilvalsuliheter vil bli utlevert jøere i od tid før endrinsøter. Det vil bli satt frist for bestillin av endriner. Da det ie er valt leverandør å eletro eller rør, er det ie sesifisert aterialval.

15 DVERGSNES LE DVERGSNES LE NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR OMKOSTNINGER: Se risliste. Det tas forbehold o endrin av satsene for offentlie ebyrer o avifter i tiden fre til hjeelsoveran finner sted. LIKNINGSVERDI: Ie fastsatt, en noralt utjør denne ca 0 0 % av boliens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER: Endelie ounale avifter o eiendossatt vil tiloe. Beløene an ie olyses ennå, da de beror å forbru o tye abonneent. Bereninsrunnlaet for eiendossatt er foreløi ie endeli fastsatt av ounen. MEGLER OG MEGLERS VEDERLAG: DIN EIENDOM AS seler boliene å vene av byherre. Det er innått en odrasavtale ello seler o Din Eiendo as. Seler betaler Din Eiendo Kr ,- i rovisjon r. boenhet. GEBYR VED VIDERESALG: Derso ontraten/bolien ønses videresolt før overtaelse vil det åløe et ebyr fra seler å.000 inl. va. for erarbeid i forbindelse ed salet. Din Eiendo sal benyttes ved slie sal. Fastsatt rovisjon å,%. Videresal an ie jøres uten selers satye. Seler an nete uten å åtte berunne sin avjørelse. OVERTAGELSE: Ferdistillelse av boliene vil sje innen åneder fra byestart. Byestart sjer så snart alle tillatelser, herunder iansettinstillatelse, forelier. Overtaelsesåned vil bli varslet jøer ca. åneder før antatt overtaelse. Kjøer aseterer at endeli overtaelsesdato vil bli varslet jøerne senest uer før overleverin. HEFTELSER: Koi av runnbosutsrift an fås ved henvendelse eler. På hovedeiendoen so eiendoen er fradelt fra, an det være tinlyst servitutter i for av erlæriner/ avtaler so ie freoer av runnboen for denne eiendoen. ENDRINGSARBEIDER: Utover de ostnadsfrie valalternativer so er besrevet i rosetet, vil det bli itt ulihet for å jøre enelte individuelle tilasniner. Seler vil i od tid før innredninsarbeidene starter, utarbeide en tilvalseny, hvor riser o frister for beslutnin vil freoe. Det er ie anlednin til å flytte å eletrise installasjoner eller avlø o vanntilførsel. Påsla å endrinsarbeider vil beløe se til 0%. Endrinsarbeider an un reves for en verdi av inntil % av jøesuen. FORBEHOLD OM REALISERING: Seler tar følende forbehold for realiserin av rosjetet: Endeli ounale odjenniner/tillatelser AVBESTILLING: Derso jøer avbestiller bolien etter iansettin vil seler jennoføre et deninssal ed uli rav o erstatnin for jøer. ØVRIGE FORBEHOLD: Det an foreoe avvi ello byebesrivelse o lanteniner. I slie tilfeller jelder byebesrivelsen. Derso det er avvi ello salsateriale /roset/internettside o leveransebesrivelse, er det den endelie leveransebesrivelsen i ontraten so jelder. Ofanet av leveransen er berenset til denne. Det tas forbehold o tryfeil i leveransebesrivelse, roset o vedle. Alle olysninene i denne salsoave er itt ed forbehold o rett til endriner so er hensitsessie o nødvendie, forutsatt at det ie reduserer den enerelle standarden. Kjøer aseterer uten risjusterin at utbyer har rett til å foreta slie endriner. Eseel å slie endriner an være innbosin/innassin av tenise anle, indre endriner av boliens areal eller linende. Det jøres oerso å at det i noen tilfeller an oe sjater o/eller rørføriner so ie er vist å teniner. Utohuslanen i rosjetet er av en sli arater at det ie an anses so et art, en en illustrasjonssisse fra aritet. Utohuslan er utarbeidet for å illustrere totens lanlate oarbeidelse. Utbyer tar forbehold o å foreta endriner av utforinen av utohusarealene i forbindelse ed videre utbyin av orådet. Seler forbeholder se retten til å asetere eller foraste ethvert jøetilbud, herunder bestee o de vil asetere sal til selsaer sat o de vil asetere sal av flere leiliheter til sae jøer. Seler behøver ie runni sin avjørelse. Kjøer å senest innen sinerin av ontrat frelee bereftelse / aranti å finansierin av leilihetsjøet. Sjea å bereftes av jøers ban før dette anses so yldi. Det forutsettes at sjøte tinlyses å ny eier. Hvis jøer ie ønser en hjeelsoverførin av eiendoen til se, å det tas forbehold o dette i bindende jøsbereftelse. Det jøres oerso å at de lanteniner so er i rosetet an inneholde indre avvi i forhold til de er detaljerte lanteninene. Endriner i fasadeuttry an oså foreoe. Alle ersetiver, odeller, illustrasjoner o øblerte lansisser er ent å i et inntry av ferdi bebyelse. Avvi vil unne foreoe. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Det vil forelie idlertidi brustillatelse eller ferdiattest ved overtaelse. GARANTIER/OPPGJØR VIA MEGLER: Boliene seles iht. Lov o Bustadoførin, o seler liter å stille arantier etter jeldende besteelser i loven. Eventuell overførin av innbetalt forsuddsbelø fra eler til seler er avheni av at seler har stilt aranti iht. Bustadoførinslovas. KJØPEKONTRAKTER: Avtale o jø av boli forutsettes innått iht. jøeontratforular so an fås ved henvendelse eler.

16 0 DVERGSNES LE DVERGSNES LE NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR Notater LOVVERK: Leilihetene seles ihht Bustadoførinslova av.juni nr. Bustadoførinslova oer ie til anvendelse der jøer anses so rofesjonell/inves. I slie tilfeller vil handelen i hovedsa reuleres av lov o avhendin av fast eiendo av. juli nr. Leiliheter hvor bindende avtale innås etter ferdistillelse seles etter avhendinslovens noralreler. BUDREGLER: Boliene seles til risantydnin, evt budrunde. Bindende avtale innås hos Din Eiendo AS. VEDLEGG: Prisliste ed oostniner Inforasjon o salsjennoførin Andre vedle nevnt i jøeontrat so runnbosutsrift, reulerinslan o.l. an fås ved henvendelse Din Eiendo. For er inforasjon, føl oss å Faceboo o besø vår nettside

17 DVERGSNES LE Dversnes sole Korsvifjorden Dalivare ICA Suerared Fv Kystveien Dversnesveien Gan- & Syelvei Sole / Barnehae DversnesLe Fidjeilen Tursti Børresvå Christian Pedersen (t): 0 (e): André Sandvi (t): 0 0 (e):

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn 2

solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn 2 i Vestby Bygget etter unike idealer solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn 2 128 m 2-16 m 2 BRA Lavenergiboliger A Innhold bo på sole solsiden 8 Boligtype: 2 etasjer 10 Boligtype: etasjer 1 informasjon

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen.

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen. NÆRHET TIL naturen KOMFORT og fleksibiltet Moderne INTERIØR FAMILIE vennlig Miljø UTE OG INNE Trollskogen ligger i enden av et etablert boligområde på Køfta, vegg i vegg med skog. I Trollskogen er det

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND 2 VELKOMMEN TIL ÅKERRINDA Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage, skole og

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

Steinsoppen 2 6518 Kristiansund

Steinsoppen 2 6518 Kristiansund Steinsoppen 2 6518 Kristiansund Innhold side 2 Steinsoppen 2 - Fakta om eiendommen side 3 Beskrivelse av eiendommen side 4-5 3D bilder side 6-12 Plantegninger side 13 Fasader side 14 Tomten side 15-16

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer