1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES"

Transkript

1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES Versjon, juli 0

2 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Innerst i Fidjeilen byes det nå nye bolier, ed utsit ot sjø o natur. Lune bolier å Dversnes

3 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Dversnes sole er jent for å ha et av de beste lærinsiljøene i ounen, o lier besyttet til. Barna har try solevei, stabilt iljø o et rit fritidstilbud. Det er oarbeidet ane o ode leelr i orådet. På noen inutter har du sasert ned til butien, o turoråder er det ane av, både for barnefailier, osjonister o de so er lade i en estra lan tur, jerne rundt Suevann. Sørlandsaren, IKEA o Dyrearen er inutter unna i bil. Til Kjevi lufthavn, ed internasjonale ruter o dalie flyavaner til landets største byer, jører du å et varter. Her ute har oså se bedrifter so National Oilwell Varco o MH Wirth etablert se. På Dversnes an du slå fra de stresset å en nihulls olfbane. Kristiansand feriesenter Dversnestanen, ytterst å halvøya, ranerer høyt blant landets aller fineste cainlr. Santhansfeirinen her ute saler hundrevis hver soer, da lier såbåtene tett rundt odden, o bålet varer se o så. ET LUNT LIV PÅ DVERGSNES Tolv inutters jøretur fra sentru, o du an arere bilen å Dversnes. Le ijen jobbstøvet i arasjen, o stans o å årdsln et øyebli før du år inn. Var du ie aurat å jobb? La sol o sjølit fornye tanene. Nå an du brue tiden å de vitiste ennesene i livet ditt. Kansje reer dere en tur i soen saen før idda, eller en svi å fjorden. På Dversnes lier alt til rette for et haronis o odt liv, selv o hverdaen rever sitt. Innerst i Fidjeilen byes det nå nye bolier, ed utsit ot sjø o natur. Her er det rosjetert reehus, toannsbolier, enebolier i jede o enebolier. Boliene vil lie fra vadrateter o oover i størrelse. Aritet o utbyer jør sitt ytterste for å sette trivsel o livsvalitet i sentru. Vi vet hvor viti det er for de å leve, ie bare bo. Dversnes har allerede etablert se so et enerasjonsvennli boiljø, et steinast unna travelt byliv, der livet an leves i det teoet du selv åtte ønse. Infrastrutur er avjørende når an sal foreta et valitetsval for se selv o failien. Er det ort vei til næreste buti? Kjøesenter? Hva ed sole o barnehae? Kolletivtransort? Rereasjon? Dversnes Le er synonyt ed et silende «ja» til alle sørsålene ovenfor. Det nye bolifeltet lier i le for vær o vind. Terrenet o totene laneres o lees osorsfullt for å sire både sol o le, utsit o rivatliv. Vi ønser de hjerteli veloen til Dvernes Le. Her an du bo ved sjøen, brue byen o fylle lunene ed fris luft.

4 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Et tent atelø å Dversnes Le

5 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Eneboli i jede BRA fra ca.

6 0 DVERGSNES LE DVERGSNES LE A. ETASJE B ENEBOLIG I KJEDE C,,,,, BRA. ETG: BRA.ETG: BRA TAKPLAN: BRA TOT:, M,0 M, M, M 0,, WC, WC, 0 0 en, 0, Vas, Vas WC 0, 0, 0 /Kjø,, WC en jø, 0,, 0, 0, /K Vas Gan 0, n 0 a G ², en, 0, 0, WC Stu en, /Kjø P-ROM. ETG:, M P-ROM.ETG:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOT:, M V P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M 0, Gan, e/kjø P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M 0,, 0, Gan 0, Gan Vas 0, WC,, 0, Gan ² 0,, WC, 0 Vas, Vas, WC Gan 0, n 0 a G ² 0,0 M,0 M, M 0, M, 0,, en /Kjø en, jø /K BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: Gan Vas, Vas WC C, M,0 M, M, M, BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: B, Vas A en jø /K,,,, 0 0, en /Kjø en, jø /K,, U BR Å IV N TILTENKT TOMTEPLASSERING: BKS-,0 x G Gan,0 Gan, x - B - B,,0, 0,, 0,,0, 0 0,,,,,,,,,, 0, 0, Gan,, 0 0,, Gan, Gan,,, 0, Gan, Gan,, ²,,,,,, 0,, 0, TAKPLAN. r ( tu lse tru ) e s 0) ss eby fra ) sb in BL le e ( 0 (P an els åhu nis ( ÅL e le M e o eby rt s t an o re e OR els b LF Boli sent le is n n EA by n ) ) Ko -te AR. Be lsa 0 0 se (0 ( runn rd ) fe Ve reve ve 00 ) 0 jø n BKS- Terr,0 Terr ² 0, G 0,,,, Gan - B 0 Sa 0, G IN Lo0ft, ft Lo, id an Pl Kon, n o K,, 0 0 Kon, Kon Terr ² 0,,, ²,, 0 0 Kon, Kon Terr Terr, Terr Lo0ft, Lo0ft Kon,,, Lo0ft, Kon², Terr, Terr Lo0ft, Lo0ft Kon, Lo0ft,0 0 0, ) ( an S B NE LT MU FE M EL O D K r: fo S S, D N E A rin le SN SA u i G N jre at ol et ER IA D V T D RIS ab K s et rn es fje ev h s nin te ns et o je ts al re e se rlin oru s s b ren te f o en en o e s r lan åls rt s e s ns lt e e P or ule els re sfe on s F ty se ss in r je Re eby do ren yn er u Lin B ien e nje ar te ns er he els E y tli t tøt itt B isi ler t s n te Fr u r le ra s Re eu fo be e R ru se for øyd B ren se rt h G ren le G eu R R LA ( RK FO GN TE K ne in r An n er tu y r ur s Pa t stru ) 0) ) en 0) tru nn (0 (0 -e h H ( ns Grø e s li de L s ær iljø rv øn rå B s Tu Gr P e ( t ur de io. Fr ER nit ult er rå els o ON a SS ed arin ri YN e Bev te - o s NS on be le HEc) S de An rå O Lo0ft - B - B Ø - B 0 SN - B 0 V TV V, 0,, P T x x,, - B - S BK - S BK G 0x x,,,0,0 Terr, ²,,0,,,0 0 0, Terr, rr e T Terr, Terr, x Gan - B, 0,, Ø, - B 00 - B 00 - B 0 - B 00 V, - B 00 - S BK 0 G f_k FO EK L # G TV D P en, Terr ², sti es sn r ve TV, SN - S BK V x,, - B Ø SN Terr, G _ 0 H. ETASJE Terr, Terr, rr Te ²,

7 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Reehus BRA fra ca.

8 G B- 0 B- 0 B- DVERGSNES LE DVERGSNES LE REKKEHUS. ETASJE A B C D A B C D BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL: 0, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 00, M TILTENKT TOMTEPLASSERING: ENDELIG PLASSERING IKKE KLAR. G # V BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 0, M G FO LEK BRU, NIVÅ f_kv BKS- 0 V P BKS- BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM TOTAL: 0, M x x Dversnesstien B-0 00 B- B- 00 TV B- G H0_ BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:,0 M BRA TOTAL: 0, M P-ROM. ETASJE: 0, M P-ROM. ETASJE:,0 M P-ROM TOTAL:, M, 0,0,,,,,,, 0 Gan, 0 /vas,0,, 0,0, /vas,0 Gan,, 0, 0,,0,,0,,, 0 Gan /vas, /vas 0,, 0,,,, 0 Gan 0,,,0,, Gan, 0 /vas,,,,,0, Gan, 0, 0,,0,,,, /vas,,0,,, 0 Gan, 0 Gan,,0,0 /vas,, 0,, /vas,, 0,,,, TV B- x B- 00 G BKS- BKS- 0x B- x B- B- 00. ETASJE P TV TV x x V x B- B- B- 0 G TEGNFORKLARING Linjetyer evt sov evt sov 0 0,0,0,, 0 0,,,,,, 0 0,, evt sov, 0, 0 0, 0, Detatjreulerin for: DVERGSNES, DELFELT B KRISTIANSAND KOMMUNE Parerin (00). Grønnstrutur Grønnstrutur (00) Turve (0) Frioråde (00) HENSYNSSONER (PBL s -) c) Sone ed anitte særlie hensyn Bevarin ulturiljø (H0) Oråde besteelser Anle- o rioråde AREALFORMÅL (PBL s -). Bebyelse o anle Bolibebyelse (0) Konsentrert såhusbebyelse (). Saferdselsanle o tenis infrastrutur Ve (00) Kjøreve (0) Annen verunn-tenise anle (0) Planens berensnin Forålsrense Reulert senterlinje Bebyelse so forutsettes fjernet Eiendosrense so sal oheves Byerense Frisitlinje Reulert arerinsfelt Reulert støtteur Bru Grense for anitt hensynssone Grense for besteelser Reulert høyde Sansa Boli AS evt sov Planid,,,,,,,,

9 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Hustye: Eneboli i jede BRA:

10 G DVERGSNES LE DVERGSNES LE ENEBOLIG I KJEDE. ETASJE 0, Gan,,,, 0 0 Gan,,,, /vas,, /vas, A A B Carort,, Carort,,,, BRA. ETASJE:, M BRA. ETASJE:, M BRA.ETASJE:, M BRA TAKPLAN:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M BRA.ETASJE:, M BRA TAKPLAN:, M BRA TOTAL:, M P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL:, M V 0, Gan,,,, 0 0 Gan,,,, /vas,, /vas, B BRU, NIVÅ TILTENKT TOMTEPLASSERING: B- Carort,, Carort,,,, H0_ G B- x TV B-. ETASJE TAKPLAN V G G BKS- TV P G # BKS- G 0x FO LEK B- B- f_kv x BKS- 0 x B- P BKS- B- 00 B- 00 x Dversnesstien B-0 00 B- 00,,, 0 Gan, 0 0 Gan,,,,, 0 0 0,,, TV TV B- 0 x B- 0 x V B- x B- B- 0 B- 0, 0, 0,,,,,,,,0,0,0,,, B- AREALFORMÅL (PBL s -). Bebyelse o anle. Saferdselsanle o tenis infrastrutur Bolibebyelse (0) Konsentrert såhusbebyelse () Parerin (00). Grønnstrutur TEGNFORKLARING Ve (00) Kjøreve (0) Linjetyer Detatjreulerin for: DVERGSNES, DELFELT B KRISTIANSAND KOMMUNE Sansa Boli AS Annen verunn-tenise anle (0) Grønnstrutur (00) HENSYNSSONER (PBL s -) c) Sone ed anitte særlie hensyn Turve (0) Oråde besteelser Anle- o rioråde Frioråde (00) Bevarin ulturiljø (H0) s Planens berensnin Forålsrense Reulert senterlinje Bebyelse so forutsettes fjernet Eiendosrense so sal oheves Byerense Frisitlinje Reulert arerinsfelt Reulert støtteur Bru Grense for anitt hensynssone Grense for besteelser Reulert høyde,,, 0 Gan, 0 0 Gan,,,,, 0 0 0,,, Planid 0, 0, 0,,,,,0,0,0,,,

11 DVERGSNES LE,,,,, Gan,,,,,,, Vas/bod, Vas/bod, Carort Carort, Vas/bod,,, Allove Allove, Gard,, Kon,, Kon,,, 0 0 Å Gan,, _ 0 H, Vas,0 Vas,,,,, 0 Gan, Vas B,,,,,,, Gard, Gard,,, x - B 00 - B 00 x x - B - S BK - B - S BK - B - B Ø SN - B 0 - B - B 0 V - B 0 TV TV P G 0x x x x G. Sa r ( tu se ) el tru - 0) ss fras by ) BL le ( be in 0 (P an else åhus is ( n ÅL le M e o by t s te an o OR ls be er e s LF e li entr ni EA by Bo ns anle 0) ) Ko -te AR. Be ls 0 se (0 ( runn rd fe ) 0) 0 ( O ) 00 in sn u Re an S et rn es ev s fje te oh et G on ss yn ns ser he el By isi lert st itt e Fr u lert r an st Re u fo be e Re u e for yd Br rens e rt hø G rens le B NE LT MU FE M EL KO r:,d D fo S in ES N A er ul SN SA i G N jre ol ER IA V T D RIS ab K s at et D G s berreennse erlinjeforuts sal so RINr anen åls rt sentse sonse lt LA tye Pl ForReulebyel srense erinsfeur Be endo ere je r te RK Linje Ei tlin a øt ve ur Grø t ru st FO en e ev ( ur Ann erin n t r sy ru ) 0) ) en 0) st 0 - h 0 nn ( ( s ie (H e de L s rl iljø rv rå B sæ Tu (P tte ur de io rå Fr ER i ult er ONd an rin els o NSSe va e o ri Be st SY ne be e So HEN c) de Anl rå Pa nn Grø GN ør Kj TE Ve. B- Carort,, Carort, Carort, ROM FOR TILPASNINGER Teninsnr.: Revisjon nr.: A0-0 Tye tenin: Persetiv e nid Pla KONTAKT OSS FOR EN SAMTALE OM DIN FREMTIDIGE BOLIG PÅ DVERGSNES LE Index Dato Besrivelse Sin Kontr. SØRHUS AS Tenin, rosjeterin, alulasjon, rosjetledelse o byfira Besøsadresse: Sayra Postadr: Pb Voiebyen Kr.sand Knut Ove Kristiansen Tlf: 0 Mail: Prosjeterinsruen: ARK : Knut Ove Kristiansen...veien Stedet Tlf Fax RIB : Råd. in. By...veien Stedet Tlf Fax RIE : Råd. in. Eletro...veien Stedet Tlf Fax RIV : Råd. in. Vent....veien Stedet Tlf Fax Fase: Prosjetfase Gnr: Bnr: Tittel: Godjent: Dversnes B AS B- Adresse Postnr. Sted Kontroll rosjet Sin.: Kontroll: Filnavn: Dversnes B- Riti.ln Dato: Målesto: :0, Kontroll utførende Sin.: Prosjetnr.: Prosjetnr. Tye tenin: Persetiv Teninsnr.: A0-0 Kontroll: Prosjetnr. for rosjeterende/lev,0,0, Gard,, G 0 - B 00 V - B G, Kon Kon, Kon, Tv-, - B 00 - S BK 0 f_k FO EK L G P n rs e Dv Ø SN - B - B - S BK V G # TV en sti es,, Tv-,,0,,0,,,,0 0,,,,, 0 Gan TV x, Ø,0,,0 SN Tv-,0, 0,, 0, Gard Tv-,0,, Kon,0Tv-,,, Gard,0 Allove,,,,,,,,,,,, A 0, Gan TAKPLAN 0 CARPORT IKKE MEDREGNET 0 CARPORT IKKE MEDREGNET, 0, M,0 M, M, M Carort IV P-ROM. ETASJE: P-ROM.ETASJE: P-ROM TAKPLAN: P-ROM TOTAL:, 0 N P-ROM. ETASJE:, M P-ROM.ETASJE:, M P-ROM TAKPLAN:, M P-ROM TOTAL: 0, M Gan 0,, M, M, M,0 M 0 U BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL:. ETASJE 0 V BR TILTENKT TOMTEPLASSERING: B-, M, M, M 0, M. ETASJE 0 ENEBOLIGER BRA. ETASJE: BRA.ETASJE: BRA TAKPLAN: BRA TOTAL: B 0 A 0 0 DVERGSNES LE Tv-, 0, 0, 0,

12 B- DVERGSNES LE DVERGSNES LE IVÅ SITUASJONSKART/BOLIGPLASSERING FORELØPIG PR H0_ G B- G # V G FO LEK BKS- f_kv BKS- 0 BKS- P BKS- x x Dversnesstien B- B- 00 TV B- B- G BKS- TV BKS- B- x B- 00 B-0 00 B- BKS- BKS- B- B- x B- 00 B-0 0x B- B- B- G P TV TV x B- 0 x V x B- B- 0 B- B- B- B- 0 B- G B- B- B- B- B- AREALFORMÅL (PBL s. Bebyelse o anle Bolibeb Kons. Saferd s

13 DVERGSNES LE DVERGSNES LE LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG PR KONSTRUKSJON: Bolien byes etter jeldende forsrifter. Utvendi er huset ledd ed stående/liende trelednin i uli bredde. Det vil være innsla av later, sat besla. Utbyer står fritt til å vele ledninstye. Konstrusjonen er byet å støt rinur, ed reisver o etasjesille i tre. Taet er teet ed taa. Taterr leveres ed rever ed obinasjonen lass/stål/tre, sat dee av tryirenert ateriale. Se øvri byebesrivelse fra Sør Hus AS. INNVENDIGE VEGGER/TAK: Alle overflater (ve/ta), bortsett fra ve å bad, blir sarlet is alt i lyse farer. Veer å bad flislees. GULV: Alle ro, bortsett fra bad/vasero o ytteran, leveres ed -stavs eiearett. o ytteran leveres ed fliser. Fliser å badeulv leveres i ålene 0x0 c, o å veene i ålene 0 x 0 c. Gulvet i anen flislees ed 0 x 0c eller 0 x 0 c. INNVENDIGE DØRER: Hvite forressede syve- o sladører ed slett overflate. Dørvrider i børstet stål. VINDUER/VINDUSDØRER: Vinduer er av tye PVC, o leveres fra anerjent leverandør. Utvendi vil vindusraen ha en rå utførelse, ens innvendi hvit utførelse. HOVEDINNGANGSDØR: Dør leveres i oderne desin ed noral od standard. Fare bestees av aritet. KJØKKEN: Kjøen leveres fra Sørlandsjøen av tye Hellesund. Forsla til jøenløsnin forelier hos byherre. BAD: et inneholder vehent toalett o dusjnisje ed innadslående lassdører. erosinnrednin leveres i slett hvit utførelse. SANITÆR: Det onteres ole for ovasasin i jøenben, o ole for vaseasin å bad eller vasero. Vartvannsbereder 00l lres i bod/vasero. Innredninen å hovedbad leveres ed seil o lysilde. Blandebatteri leveres so ettresbatterier. LISTVERK: Alle ro, bortsett fra bad, leveres ed laerte eielister so ulvlist. Det vil være slette lister rundt dører o vinduer. Det vil være talist ello ve o ta. Listene leveres behandlet fra fabri. Sierhull i lister vil være ittet. VENTILASJON: Huset leveres ed balansert ventilasjonssyste. Areatet lres i bod eller annet ro. Standard ventila å jøen er inludert. ELEKTRISK: Boliene leveres iht. offentlie rav. Det eletrise anleet er delvis sjult i bolien. Det leveres lyslist under oversa å jøen. Det vil i alle ro være unt i taet for onterin av lysilde. Lysilden edføler ie. Det blir levert utebelysnin, sat utvendi stiontat. Det onteres røyvarslere o håndslueraarat iht. rav. OPPVARMING: Hovedvareilde i bolien vil være luft til luft vareue. Vareuen lres i. Flislate ulv leveres ed innstøte vareabler. Ildsted o ie er tilval, o ie en del av leveransen. TV/RADIO/TELEFON: Det vil bli levert fiber inn til orådet, leverandør er ie valt. Det edføler. st TV unt. TRAPP: Traen leveres i furu, o er hvitalt. GARDEROBE: Det er satt av lass til arderobesa, sa edføler ie. UTENOMHUSARBEIDER: Toten leveres lanert ed ruset årdslass. Resten av toten leveres ed sådd len, nødvendie urer, sat noe belantnin. CARPORT/GARASJE: Dette er ie en del av leveransen (bortsett fra B-), en an leveres so et tilval. TILVALGSMULIGHETER: Det vil være uli å jøre så tilasniner å bolien utfra ene ønser. I besrivelsen over er det besrevet en standard leveranse. FORBEHOLD: Denne besrivelsen er utarbeidet for å orientere o byninens vitiste bestanddeler o funsjoner. Det an foreoe avvi ello byebesrivelse o lanteninene. Enelte illustrasjoner i teninsateriell an vise forhold so ie er i sasvar ed leveranse. Dette jelder blant annet øblerin, jøenløsnin, hvitevarer, arderobeløsnin, fareval, dør o vindusfor, byninsessi detaljer so for eseel fasadedetaljer, bydetaljer, fellesareal, aterialval, blosterr, belantnin, leeutstyr etc. Teninene i rosetet viser ie den reelle leveranse. Det an bli endriner ift lrin av sjater o VVS-føriner. Det tas forbehold o åltain av veer i rosetets laner, da det er de ferdie rosjeterte detaljerte arbeidsteniner det byes etter. Videre an vinduslrinen i den enelte bolien avvie noe fra de enerelle laner, so føler blant annet av den aritetonise utforinen av byet, rav til bærin, isolasjon osv. Ta ontat ed byherre for er utfyllende inforasjon.

14 DVERGSNES LE DVERGSNES LE GENERELL ROMBESKRIVELSE BOLIGER DVERGSNES LE FORELØPIG PR NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO INNREDNING ANNET o U.ETASJE Gan Flis/arett Malt is Malt is Ihht NEK 00. Vareabler der det er flis Hvitalt tra Vas Bele Malt is Malt is Ihht NEK 00 st. vent. anle. Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00. Vareabler der det er flis Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer BESKRIVELSE: Enebolier, eneboli i jede o reehus AREALER: Arealer fra ca. 0 v. Se rislisten for areal å hver enelt boli. Arealene i teninsvedle er anitt i brusareal (BRA), dvs. boliens areal avrenset av ytterveers innside. I tille olyses P-ro i rislisten dette er leilihetens BRA areal fratruet innvendie boder. Boenhetene består av riære ro (P-ro) o seundære ro (S-ro). Arealer oitt å lanteniner i rosetet er netto roareal. Arealene er avrundet til næreste hele tall. SELGER: Dversnes B AS or.nr.. BELIGGENHET: Uni belienhet å Dversnes i Kristiansand. Her er det nydeli sjøutsit o ode solforhold. Dette blir et bolifelt ed særre. HYBEL (der dette er atuelt) / Alove Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00 Vareabler. ETASJE Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Hvitalt tra. Kjøen fra Sørlandsjøen /ard Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Tv/ Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Kon Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Flis 0x0 c Flis 0x0 c Malt is Ihht NEK 00 Vareabler TAKPLAN Parett Malt is Malt is Ihht NEK 00 Taterr ulv i tre Utelae. Dobbel stiontat Hvit slett baderos -innrednin. Vehent toalett o innadslående dusjveer st Vareue Soler, barnehaer, buti, olfbane, turoråder o badeuliheter i uiddelbar nærhet. NOV o MH Wirth har hovedon å Dversnes. Dversnes er et nyere etablert bolioråde i Randesund, so de senere år har blitt et attrativt o ettersurt sted å bo. Dette feltet er under oarbeidelse. Bare noen inutter unna lier oså Kristiansand Feriesenter Dversnestanen ed bl.a. badestrand, iniolf, sandvolleyball. TOMT/MATRIKKELNUMMER: Gnr. bnr.,.fl. so er eiet tot. Hver boli blir tildelt eet nr. bnr. Evt. snr. Det vil bli foretatt rensejusteriner o eventuell saenslåin/delin av totearealer i forbindelse ed utbyin. Endeli nr/bnr/snr. tildeles før overtaelse. Noe endrin av areal an foreoe. VEI / VANN / KLOAKK: Offentli. REGULERINGSPLANER/BESTEMMELSER: Dversnes, delfelt B PRISLISTE: Det er utarbeidet en searat risliste so viser brusareal i hver boli (BRA) inludert eventuell innvendi bod. Det freår oså -ro av rislisten. BETALINGSBETINGELSER: Ojør (jøesu o oostniner) sal innbetales til elers lientonto innen overtaelse. Eventuelle tilval fatureres enten direte fra entrerenør eller saen ed sluttojør fra eler. Liste over tilvalsuliheter vil bli utlevert jøere i od tid før endrinsøter. Det vil bli satt frist for bestillin av endriner. Da det ie er valt leverandør å eletro eller rør, er det ie sesifisert aterialval.

15 DVERGSNES LE DVERGSNES LE NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR OMKOSTNINGER: Se risliste. Det tas forbehold o endrin av satsene for offentlie ebyrer o avifter i tiden fre til hjeelsoveran finner sted. LIKNINGSVERDI: Ie fastsatt, en noralt utjør denne ca 0 0 % av boliens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER: Endelie ounale avifter o eiendossatt vil tiloe. Beløene an ie olyses ennå, da de beror å forbru o tye abonneent. Bereninsrunnlaet for eiendossatt er foreløi ie endeli fastsatt av ounen. MEGLER OG MEGLERS VEDERLAG: DIN EIENDOM AS seler boliene å vene av byherre. Det er innått en odrasavtale ello seler o Din Eiendo as. Seler betaler Din Eiendo Kr ,- i rovisjon r. boenhet. GEBYR VED VIDERESALG: Derso ontraten/bolien ønses videresolt før overtaelse vil det åløe et ebyr fra seler å.000 inl. va. for erarbeid i forbindelse ed salet. Din Eiendo sal benyttes ved slie sal. Fastsatt rovisjon å,%. Videresal an ie jøres uten selers satye. Seler an nete uten å åtte berunne sin avjørelse. OVERTAGELSE: Ferdistillelse av boliene vil sje innen åneder fra byestart. Byestart sjer så snart alle tillatelser, herunder iansettinstillatelse, forelier. Overtaelsesåned vil bli varslet jøer ca. åneder før antatt overtaelse. Kjøer aseterer at endeli overtaelsesdato vil bli varslet jøerne senest uer før overleverin. HEFTELSER: Koi av runnbosutsrift an fås ved henvendelse eler. På hovedeiendoen so eiendoen er fradelt fra, an det være tinlyst servitutter i for av erlæriner/ avtaler so ie freoer av runnboen for denne eiendoen. ENDRINGSARBEIDER: Utover de ostnadsfrie valalternativer so er besrevet i rosetet, vil det bli itt ulihet for å jøre enelte individuelle tilasniner. Seler vil i od tid før innredninsarbeidene starter, utarbeide en tilvalseny, hvor riser o frister for beslutnin vil freoe. Det er ie anlednin til å flytte å eletrise installasjoner eller avlø o vanntilførsel. Påsla å endrinsarbeider vil beløe se til 0%. Endrinsarbeider an un reves for en verdi av inntil % av jøesuen. FORBEHOLD OM REALISERING: Seler tar følende forbehold for realiserin av rosjetet: Endeli ounale odjenniner/tillatelser AVBESTILLING: Derso jøer avbestiller bolien etter iansettin vil seler jennoføre et deninssal ed uli rav o erstatnin for jøer. ØVRIGE FORBEHOLD: Det an foreoe avvi ello byebesrivelse o lanteniner. I slie tilfeller jelder byebesrivelsen. Derso det er avvi ello salsateriale /roset/internettside o leveransebesrivelse, er det den endelie leveransebesrivelsen i ontraten so jelder. Ofanet av leveransen er berenset til denne. Det tas forbehold o tryfeil i leveransebesrivelse, roset o vedle. Alle olysninene i denne salsoave er itt ed forbehold o rett til endriner so er hensitsessie o nødvendie, forutsatt at det ie reduserer den enerelle standarden. Kjøer aseterer uten risjusterin at utbyer har rett til å foreta slie endriner. Eseel å slie endriner an være innbosin/innassin av tenise anle, indre endriner av boliens areal eller linende. Det jøres oerso å at det i noen tilfeller an oe sjater o/eller rørføriner so ie er vist å teniner. Utohuslanen i rosjetet er av en sli arater at det ie an anses so et art, en en illustrasjonssisse fra aritet. Utohuslan er utarbeidet for å illustrere totens lanlate oarbeidelse. Utbyer tar forbehold o å foreta endriner av utforinen av utohusarealene i forbindelse ed videre utbyin av orådet. Seler forbeholder se retten til å asetere eller foraste ethvert jøetilbud, herunder bestee o de vil asetere sal til selsaer sat o de vil asetere sal av flere leiliheter til sae jøer. Seler behøver ie runni sin avjørelse. Kjøer å senest innen sinerin av ontrat frelee bereftelse / aranti å finansierin av leilihetsjøet. Sjea å bereftes av jøers ban før dette anses so yldi. Det forutsettes at sjøte tinlyses å ny eier. Hvis jøer ie ønser en hjeelsoverførin av eiendoen til se, å det tas forbehold o dette i bindende jøsbereftelse. Det jøres oerso å at de lanteniner so er i rosetet an inneholde indre avvi i forhold til de er detaljerte lanteninene. Endriner i fasadeuttry an oså foreoe. Alle ersetiver, odeller, illustrasjoner o øblerte lansisser er ent å i et inntry av ferdi bebyelse. Avvi vil unne foreoe. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Det vil forelie idlertidi brustillatelse eller ferdiattest ved overtaelse. GARANTIER/OPPGJØR VIA MEGLER: Boliene seles iht. Lov o Bustadoførin, o seler liter å stille arantier etter jeldende besteelser i loven. Eventuell overførin av innbetalt forsuddsbelø fra eler til seler er avheni av at seler har stilt aranti iht. Bustadoførinslovas. KJØPEKONTRAKTER: Avtale o jø av boli forutsettes innått iht. jøeontratforular so an fås ved henvendelse eler.

16 0 DVERGSNES LE DVERGSNES LE NØKKELOPPLYSNINGER / FORBEHOLD FORELØPIG PR Notater LOVVERK: Leilihetene seles ihht Bustadoførinslova av.juni nr. Bustadoførinslova oer ie til anvendelse der jøer anses so rofesjonell/inves. I slie tilfeller vil handelen i hovedsa reuleres av lov o avhendin av fast eiendo av. juli nr. Leiliheter hvor bindende avtale innås etter ferdistillelse seles etter avhendinslovens noralreler. BUDREGLER: Boliene seles til risantydnin, evt budrunde. Bindende avtale innås hos Din Eiendo AS. VEDLEGG: Prisliste ed oostniner Inforasjon o salsjennoførin Andre vedle nevnt i jøeontrat so runnbosutsrift, reulerinslan o.l. an fås ved henvendelse Din Eiendo. For er inforasjon, føl oss å Faceboo o besø vår nettside

17 DVERGSNES LE Dversnes sole Korsvifjorden Dalivare ICA Suerared Fv Kystveien Dversnesveien Gan- & Syelvei Sole / Barnehae DversnesLe Fidjeilen Tursti Børresvå Christian Pedersen (t): 0 (e): André Sandvi (t): 0 0 (e):

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solgt. 6 131 m² 3 115,1 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solgt. 6 131 m² 3 115,1 Solgt Lyetoppen felt D Prisliste Dato: 27.03.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli 2 131 m² 3 115,1 Solt Tomannsboli 3 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli 4 131 m² 3 115,1

Detaljer

Lyetoppen. Prisliste. Dato: 03.07.2014. Type ID BRA Sov. P-Rom Pris. Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solgt

Lyetoppen. Prisliste. Dato: 03.07.2014. Type ID BRA Sov. P-Rom Pris. Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solgt Lyetoppen Prisliste Dato: 03.07.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli Marikåpev. 9 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli Marikåpev. 131 m² 3 115,1 Solt 11 Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solt 13

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt meland - FREKHAUG LØYPEONA trinn Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt Meland Løypetonet MELAND FREKHAUG Velkommen til Løypetona Meland Meland kommune er en vekstkommune med stor tilflytning.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap SALGSTRI Et nytt boligkonsept i Haar Moderne ros eierleiligheter Trivsel, trygghet og fellesskap Salgstrinn Velkoen til Sentrushagen Salgstrinn Meglers opplysninger Salgstrinn I dette prospektet finner

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Ant. boder: 80 stk. Ant. p-plasser: 47 stk.

Ant. boder: 80 stk. Ant. p-plasser: 47 stk. 8 700 8 076 4 600 7 250 5 x 60 = 300 5 x 180 = 900 16 x 94 = 1 500 5 x 60 = 300 EIDSERVEIEN Y Z Æ Ø Å 10 Innan oli 1 400 6 800 + 130.10 N utikk 268,3 m² + 130.15 Søppelrom 12,8 m² 9 7 6 5 utikk 193,9 m²

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m² 1 YD-3 14 200 B B 7 000 4 000 3 200 3 500 3 300 7 400 V-5 6 x 6 VEDEGG E1 orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i

Detaljer

Velkommen til Kjøkkengaarden

Velkommen til Kjøkkengaarden ti u b en jø es d le er En ann Velommen til Kjøengaarden EN ANNERLEDES KJØKKENBUTIKK Kjøengaarden holder til i et vaert bygg fra 1812, med moderne design og gamle tømmervegger om hverandre. Her har vi

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 101,3 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 101,3 m² 1 800 1 800 6 000 1 800 V-3 5 x 18 5 x 18 V-3 9 600 YD-2 10 x 21 9 x 21 1 800 6 000 1 800 h. 400 10 x 11 V-9 h. 400 10 x 11 V-9 VEDEGG E1 MERKNDER: orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalet 3.2.215 7/15 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.1.215 Arkivsaksnr.: 14/1814-7 Tittel: arealleer Omreulerin Lunteviksletta

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Vormedal byggetrinn 3. Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING

Vormedal byggetrinn 3. Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING Vormedal byggetrinn 3 Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING 2 Innholdsrike, ulike planløsninger, alt etter behov og ønske! Kvaliteter Noe er standard - noe

Detaljer

80% BYGGETRINN SALG SALG SALG BOLIG BOLIG HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

80% BYGGETRINN SALG SALG SALG BOLIG BOLIG HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING BOLIG SALG FORSIKRING Dekker utgifter ved ny bolig om det tar tid å selge din gamle INKLUDERT BOLIG SALG FORSIKRING 5 nye lekre hjem Dekker på Vormedal utgifter nær Mykje skole INKLUDERT ved ny bolig BYGGETRINN

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 144,4 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 144,4 m² B 300 1 500 6 900 YD-3 3 900 700 1 400 10 x 21 YD-2 8 700 7 x 21 900 B B V-6 10 x 9 Bh 200 V-6 10 x 9 Bh 200 6 900 B VEDEGG E1 7 800 MERKNDER: orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM Praktisk og moderne

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2 Praktiske familieboliger på Storenubben 11 boliger fra 58-166 m2 På Storenubben skal det føres opp 11 rekkehus. Det blir 7 boliger på 3 etasjer, 2 boliger på 2 etasjer og 2 boliger på et plan. Det er gjennomført

Detaljer

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg Leiligheter Ø u r a t s vre Ta 1 A g g y b, å st a l p, og A2 r e g n i n g e t n Endelig tid til å nyte det livet har å by på! På Øvre Tastarustå skal det være godt å bo. Her står livskvalitet i fokus

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Gamlegrendåsen Nord. Hovdeplassen Fase 2. Unike eneboliger i kjede med store takterrasser Fantastiske solforhold og god utsikt

Gamlegrendåsen Nord. Hovdeplassen Fase 2. Unike eneboliger i kjede med store takterrasser Fantastiske solforhold og god utsikt Et boligprosjekt fra Block Watne Gamlegrendåsen Nord Hovdeplassen Fase 2 Unike eneboliger i kjede med store takterrasser Fantastiske solforhold og god utsikt Et boligprosjekt fra Block Watne B A C D F

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom HANABAKKEN Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom Merk at terrassene leveres med innglassing (ikke vist på denne illustrasjonen). Illustrasjon BO ROMSLI, ODT O SENTRUMSNÆRT I Hanabakken, kun et

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

rekkehus og boligfelt brunnvigaa.no

rekkehus og boligfelt brunnvigaa.no rekkehus og boligfelt fl brunnvigaa.no Ka inneholder 7 eneboliger i kjede. oligene er over etasjer og er tilsammen, kvm, carport og bod, kvm. oligene har soverom med mulighet for det fjerde. gode stuer

Detaljer

80% Kjekke rekkehus på Vormedal HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL MARKEDETS * BILLIGSTE REKKEHUS

80% Kjekke rekkehus på Vormedal HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL MARKEDETS * BILLIGSTE REKKEHUS Kjekke rekkehus på Vormedal 80% HUSBANK FINANSIERING OPPTIL 5 SOVEROM MARKEDETS * BILLIGSTE REKKEHUS * Pr. 14. august 2013 fastlandssiden i følge finn.no 2 Innholdsrike, ulike planløsninger, alt etter

Detaljer

KLEPP N12. rimelige leiligheter nær Jærhagen

KLEPP N12. rimelige leiligheter nær Jærhagen KLEPP 1 16 rimelige leiligheter nær Jærhagen 16 nye leiligheter med den velkjente Øster Hus-kvaliteten Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Klepp! å skal vi bygge 16 moderne og praktiske leiligheter

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

SANDNES, HANA: Tre frittliggende eneboliger med mulighet for fem soverom FRØYERBAKKEN

SANDNES, HANA: Tre frittliggende eneboliger med mulighet for fem soverom FRØYERBAKKEN FRØYERBAKKEN SANDNES, HANA: Tre frittliggende eneboliger med mulighet for fem soverom SANDNES SENTRUM TO- O BUSS-STASJON HANABANEN FRØYERBAKKEN SKIPPERATA 2 3 FRØYERBAKKEN 11 FRØYERBAKKEN 15 FRØYERBAKKEN

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

BAD. A: 4,3 m 2 SOV. A: 17,1 m 2. 8 x 20 LOFTSTUE. Bh. 400. Bh. 400. 10 x 6 V-7. 10 x 6 V-7. L V-6 6 x 6 V-1 V-1. 10 x 14. 10 x 14. Bh. 700. Bh.

BAD. A: 4,3 m 2 SOV. A: 17,1 m 2. 8 x 20 LOFTSTUE. Bh. 400. Bh. 400. 10 x 6 V-7. 10 x 6 V-7. L V-6 6 x 6 V-1 V-1. 10 x 14. 10 x 14. Bh. 700. Bh. ID-3 9 100 2 700 1 800 2 800 1 800 15 x 14 V-3 ID-1 10 x 21 15 x 14 V-3 V-5 5 x 5 Bh 1 600 7 x 21 S K I S S E S k a l i k k e b e n y t t e s i b y g g e s a k 6 400 12 000 V-6 6 x 6 orbehold: Det tas

Detaljer

Moderne enebolig med panoramautsikt og flott barnevennlig beliggenhet

Moderne enebolig med panoramautsikt og flott barnevennlig beliggenhet DELFELT 7 NEGARDSENGA RAUFOSS Moderne enebolig med panoramautsikt og flott barnevennlig beliggenhet ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon Illustrasjon RAUFOSS Negardsenga BLOCK WATNE Illustrasjon «Nærhet til

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser!

Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser! TRINN 1 KONGSTUNET SEM Moderne og solrike eneboliger i barnevennlige omgivelser! ENEBOLIGER «Her trives familien!» Illustrasjon Illustrasjonsbilde SEM Kongstunet BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2

Detaljer

FAMILIEBOLIG MED FJORDUTSIKT OG GLIMRENDE PLANLØSNING

FAMILIEBOLIG MED FJORDUTSIKT OG GLIMRENDE PLANLØSNING Skorpefjell perlen på Mosterøy FAMILIEBOLI MED FJORDUTSIKT O LIMRENDE PLANLØSNIN Enebolig med leilighet og dobbel garasje På Skorpefjell bor du så nær sjøen og båtplasser at det er enkelt å legge ut på

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

DEL INNHOLD OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG

DEL INNHOLD OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG Mulihetsstudie Lomodden 2. utkast 06.02.2015 SIDE DEL INNHOLD 4 8 1 2 OMRÅDETSFORUTSETNINGER OGKVALITET KONSEPTFORSLAG 1 OMRÅDETSFORUTSETNI NGEROGKVALITETER Terreneareidin- omsikrin Det skal flles oppmedmasseropp

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Breivik, Hommersåk: ENEBOLIGER I REKKE MED FREDELIG OG SJØNÆR BELIGGENHET

Breivik, Hommersåk: ENEBOLIGER I REKKE MED FREDELIG OG SJØNÆR BELIGGENHET Breivik, Hommersåk: ENEBOLIER I REKKE MED FREDELI O SJØNÆR BELIENHET N BRYEN KJØPESENTER RISKA UNDOMSSKOLE HOMMERSÅKVÅEN BREIVIK BKS BREIVIK BKS Delfelt BKS ENEBOLIER I REKKE BADEPLASS BREIVIKA Delfelt

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum

Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum FASE 3 HOVDEPLASSEN GAMLEGRENDÅSEN Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER GAMLEGRENDÅSEN Hovdeplassen BLOCK WATNE «Flytt rett inn i en helt ny og veldig

Detaljer

Et boligprosjekt fra Block Watne. Orrevegen 4. 7. mai kl 21.11. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet

Et boligprosjekt fra Block Watne. Orrevegen 4. 7. mai kl 21.11. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet Et boligprosjekt fra Block Watne Orrevegen 4 7. mai kl 2. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet Et boligprosjekt fra Block Watne 7. mai kl 2.03 SOL OPP/SOL NED KLEPP. mai kl 05.4 2.29 5. mai kl 05.08

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom

HANABAKKEN. Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom HANABAKKEN Sandnes, Store rekkehus med fire og fem soverom 2 BO ROMSLI, ODT O SENTRUMSNÆRT Merk at terrassene leveres med innglassing (ikke vist på denne illustrasjonen). Illustrasjon I Hanabakken, kun

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

MELAND LØYPETONA - trinn 2. Flotte tomannsboliger med sjønær beliggenhet

MELAND LØYPETONA - trinn 2. Flotte tomannsboliger med sjønær beliggenhet MELAND LØYETONA - trinn Flotte toannsboliger ed sjønær beliggenhet Velkoen til Løypetona trinn Det neste boligfeltet på Meland blir flotte vertikaldelte toannsboliger ed fantastisk utsikt over Salhusfjorden.

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

TRE TOMANNSBOLIGER PÅ ROALD. Praktiske og moderne tomannsboliger sentralt og barnevennelig på Roald 88 m2 / 3 soverom

TRE TOMANNSBOLIGER PÅ ROALD. Praktiske og moderne tomannsboliger sentralt og barnevennelig på Roald 88 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TRE TOMANNSBOLIGER PÅ ROALD Praktiske og moderne tomannsboliger

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Langerudåsen Skullerud

Langerudåsen Skullerud ET OLIGPROSJEKT FR LOK WTNE Langerudåsen Skullerud 18 fine på ett plan Sentral beliggenhet Løfteplattform («heis») Felles garasje ET OLIGPROSJEKT FR LOK WTNE 18 store Langerudåsen Østmarka som nærmeste

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser!

Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser! TRINN 4 KONGSTUNET SEM Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser! TOMANNSBOLIGER «Dette er virkelig en plass i sola» SEM Kongstunet BLOCK WATNE Et sted for hele familien! 2 BLOCK WATNE Kongstunet

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA Praktiske og moderne

Detaljer