TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET."

Transkript

1 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under utvikling på Spikkestad. Området vil ferdig utviklet bestå av 8 firemannsboliger. Boligene selges i fire salgstrinn. Og hvert salgstrinn består av to firemannsboliger. Trinn 1 og 2 bygges i felt BKS2 og trinn 3 og 4 bygges i felt BKS1. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 3 Nøkkelinformasjon 4 Om prosjektet 8 Beliggenhet 11 Leilighetene 14 Kjøkken 18 Bad 19 Plantegninger 20 Romskjema og leveransebeskrivelse 24 Tegningsmateriell 26 Vedtekter for sameiet 38 Budsjett for sameiet og huseierforeningen 45 Grunnbokutskrift 47 Kjøpstilbud 49 Generelt/Forbehold Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Alle informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger 2 i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og 3 myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Versjon 2,

3 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside www. rudvest.no. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GENERELL INFORMASJON Selger / Utbygger Ulverud AS Org.nr Selger har general fullmakt fra hjemmelshaver Hjemmelshaver Trygve Rud NØKKELINFORMASJON Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Rud vest, har matrikkelnr: Gnr. 5, Bnr. 46, i Røyken kommune. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr BEBYGGELSE / LEVERANSE Omfang Rud Vest salgstrinn 2: Består av bygg 3 og 4 og utgjør totalt 8 seksjoner. Det leveres carport i et fellesanlegg foran husene. I tillegg kommer er og sykkelparkering. Den totale utbyggingen for hele prosjektet er planlagt i 4 byggetrinn som totalt utgjør 32 seksjoner fordelt på 8 bygg. Det tas forbehold om antall byggetrinn. Byggene er på 2 etasjer. Det er gruset adkomstveg fra parkering/gatetun frem til husene. Disse er ikke ment som kjørbar adkomst. Boligene ligger noe lavere enn gatetunet. For mer detaljert plassering av husene i terreng, se utomhusplan datert , rev G Boligtype Selveierleiligheter/eierseksjoner. Bygg 3 og bygg 4 består av 4 seksjoner hver. Byggemåte Se leveransebeskrivelse i dette salgsprospektet. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Ulverud AS. Entreprenør er ABC-Byggsystemer AS org.nr og Kaare Mortensen AS, org.nr Ansvarlig megler: Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt Det tas forbehold om endringer av Tomas Nordgård Gabrielsen før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. omkostningsbeløpene som følger av endringer i de I tillegg vil megler Eileen V. Dreyer og medhjelper Byggeår Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. Arnestad Antatt 2016 megler for nærmere informasjon. merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr Eiendomsmegling AS med Per Kristian Drange vil og/eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. 4 bistå med salget. Arealangivelser Boder 5 Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige er, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 % Parkering Det følger 1. stk. carport pr. seksjon. I tillegg til carporten blir det avsatt felles biloppstillingsplasser/ gjesteparkeringsplasser lik den som er vist på utomhusplan datert , rev G i denne salgsoppgaven. Standard/Utstyr Se leveransebeskrivelse/romskjema fra husleverandør i dette salgsprospekt. Tilvalg Alternativene fremkommer i egne tilvalgsmøter i regi av entreprenør. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tillegg eller endringer til 15% av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. I tillegg til innvendig i leiligheten, vil hver seksjon få tilgang til 1 stk. sports på ca. 5 kvm som er tilknyttet inngangsparti. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt Gnr. 5 Bnr. 46. Det tas forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Arealet for tomt BKS2 er oppgitt i delingssøknaden til Røyken Kommune et ca. areal på kvm. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet. Det blir levert lekeplasser og asfalterte tilkomstveier. Gruset adkomst fra tilkomstveier til boliger. Se for øvrig utomhusplan. ØKONOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Se prisliste for dokumentavgift pr. bolig. Gebyrer for tinglysning av pumpestasjon (se for øvrig avsnitt Vei / Vann og Kloakk) og seksjonering av leiligheter tilfaller hver enkelt kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontraktssignering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal

4 være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales 3 dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Røyken likningskontor og vil være ca. 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca. 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Fibernett Viken Fiber er valgt som leverandør av fibernett (internett og TV). Basispakken koster pt. kr 269,- per måned. Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av salgstrinn 1 og 2 (16 seksjoner). Hver leilighet får tilgang til en utvendig sports. Selger foretar fordelingen av parkeringsplasser. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/ overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvirere. Fellesutgifter er estimert til kr 762,- i gjennomsnitt pr. mnd. pr. seksjon, Vedlagt budsjett viser hva som dekkes av felleskostnadene. Budsjett er blitt utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører (USBL) og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. Ulverud. Det er utarbeidet en driftsavtale med Sameiet Ulverud for denne. Det etableres en egen pumpestasjonen som pumper avløp til nevnte avløpsledning. Denne er privat og hver eier vil gjennom tinglyst avtale ha ansvar for vedlikeholdet av denne. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-,energi, renovasjon og lek. (Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Røyken kommune). Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Røyken kommune fra Utbyggingstjenesten. Nabotomten er under utvikling til boliger. Det er et kraftanlegg i enden av kunnskapsveien og barnehage og skole vis a vis prosjektet. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. i perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/ illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utomhusplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endeligeleveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Vedtekter 6 SAMEIET Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet OFFENTLIGE FORHOLD Selger står fritt til uten varsel å endre priser og Forretningsfører som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det Forbehold betingelser på usolgte leiligheter uten nærmere Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til 7 USBL er valgt som forretningsfører. forutsettes at dokumentene aksepteres som Vei / Vann og kloakk Det tas forbehold om at 6 av 8 leiligheter i salgstrinn varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik Selger har rett til å bestemme leverandører for grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at Tilførselsveg/tun er privat. Vannledning er offentlig. 2 er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet Avløpsledning går via privat nett, tilhørende Sameiet informert om vedtak om byggestart. Informasjon om om eventuell endring av antall eierseksjoner i opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne jevnlig iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf. bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 300 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 1. kvartal 2016, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 4. kvartal 2016, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i byggetrinnet, hvilket utgjør 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 2. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbehold omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått.

5 klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Røyken kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr ,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Dette betales av selger. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato Å BYGGE ET GODT BOMILJØ MED PLASS TIL ALLE Langs Kunnskapsveien er all parkering plassert i felles Car-port anlegg. Disse fungere som en overgangssone eller gjerde mellom boligbebyggelsen (på østsiden) og øvrige aktiviteter langs Kunnskapsveien (mot vest). På innsiden av parkeringssonen er det felles grøntarealer som ytterligere skaper en privat sone til boligbyggene. Det har vært viktig å begrense bebyggelsens størrelse til 4-mannsboliger for å ivareta for alle beboere visuell og fysisk kontakt til de naturskjønne omgivelsene, som anlegget er omkranset av. Kvaliteter som; god kontakt til åkrene, Rud gård, et vakkert kulturlandskap og den fine åsryggen med fugleliv, samt en særegen fredelig atmosfære som dette kulturlanskapet gir, er forsøkt ivaretatt i anlegget. Sikkerhetsstillelse På Rud Vest er det gjort et poeng av å unngå Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring parkeringskjellere, heiser og felles korridorer i av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. store leilighetsbygg. Her skal hver beboer få gå Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. rett inn til sin egen bolig fra de vakre omgivelsene Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene utenfor. Uten parkeringskjeller, med sine tilleggforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil plassbehov og krav, kan 4-mannsboligene følge det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers det naturlige terrenget og er med på å beskrive omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi landskapsdragene. ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. 8 9 Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

6 Kunnskapsveien Barnehage Rud Vest ROM FOR EKSLUSIVITET OG DET HELT ENKLE = FRIHET Tanken bak Rud Vest er å bygge en fleksibel bolig som passer for alle livssituasjoner. Vårt ønske er å gi like muligheter, samtidig som vi feirer forskjellige livssituasjoner og stadier i livet med å gjøre boligen enkel å tilpasse og enkel å gi sitt eget særpreg. Barneskole Barnehage Kjosveien Rema 1000 Kiwi Selbos vei stasjon Spikkestadveien BELIGGENHET Leilighetsprosjektet har landlig og solrik beliggenhet i et nyere boligområde sentralt på Spikkestad, med flott utsikt over dyrket mark og landlige omgivelser. Dette er et meget barnevennlig boområde med barnehage og barneskole på andre siden av Kunnskapsveien. Det er heller ikke langt til ungdomskolen og idrettsanlegget til ROS IF. Her tilbys forskjellige fritidsaktiviteter for barn og voksne. Man finner gressbaner, kunstgressbane, skøytebane m.m. Her får man unike turmuligheter i skog og mark, sommer som vinter, rett utenfor stuedøren. Spenn på deg skiene å gå innover i flotte Kjekstadmarka. I Kjekstadmarka, 10 minutter med bil, finner man også Kjekstad golfbane. Alle boligene er lettstelte, har mye naturlig lys, enkel tilkomst og er akkurat privat nok for den som ønsker å trekke seg litt tilbake. Bølstadhagan Leilighetene ligger kun få minutters gange fra bussholdeplass og Spikkestad togstasjon. Togstasjonen er endestasjon og har god forbindelse til Asker/Oslo (40 minutter). Spikkestad sentrum kan tilby diverse butikker, kjøpesenter, legesentre, tannlege m.m. Bølstadveien Sagveien Bjørkeliveien Spikkestad Ungdomsskole

7 LANDLIG, ÅPENT OG KORT VEI TIL JOBB OG SHOPPING TRANSPORT Oslo Sentrum Oslo Lufthavn - Gardermoen Sandefjord Lufthavn - Torp Spikkestad jernbanestasjon Spikkestad busstasjon 42,9 km 86,4 km 78,8 km 0,7 km 0,8 km ET GODT OG AKTIVT OPPVEKST- OG BOMILJØ SKOLER OG BARNEHAGER Spikkestad skole (1.-7. kl.) Spikkestad ungdomsskole ( kl.) Røyken / Hurum Videregående Steinerskole Røyken Videregående skole Paletten Kanvasbarnehage Spikkestad Kanvasbarnehage Helledammen FUS-barnehage 0,2 km 1,5 km 6,4 km 7,5 km 0,1 km 1,0 km 1,5 km HANDEL Drammen 11,7 km Røyken sentrum 4,2 km Kiwi Spikkestad 0,8 km Kiwi Røykentorget 3,9 km Vitusapotek Røyken 4,2 km Bragernes Vinmonopol 10,1 km Rema 1000 Spikkestad 0,8 km IDRETT OG TRENING 12 Kiosken Spikkestad 0,8 km Spikkestad stadion 1,6 km Shell / 7-eleven Gullaug 4,4 km Gullaugbanen 3,6 km 13 Yogahuset 1,5 km Sports Club Akropolis - Lier 6,9 km

8 LYS FRA GULV TIL TAK Innganger til leilighetene skjer fra østsiden av 4-mannsboligen. Husene har to forskjellige leiligheter pr plan og er like i begge plan. Felles for alle leilighetene er at de har soverom plassert mot øst og kjøkken/stue med balkong plassert mot vest for å gi like solforhold til alle. Utvendig fremstår boligene som moderne; flate tak, en blanding av spiler og glass til balkongrekkverk og innslag av fargede plater mellom vinduer gir boligene et stilrent og harmonisk uttrykk. Innvendig er det lagt vekt på stor og romslig stue med kjøkken og store vinduer med godt innslipp av dagslys. De store leilighetene har et gjestetoalett i tillegg til bad og hele tre soverom. Med utforming etter TEK 10 og krav til tilgjengelig boenhet, er alle innvendige ganger, soverom og bad romslig og generøst utformet. Selv om det ikke er krav om dette i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning. Dette gir en økt bokvalitet til alle beboere

9 16 17

10 ET ROM FOR GODE OPPLEVELSER ÅPEN KJØKKENLØSNING Alle leilighetene har en åpen kjøkkenløsning som gjør kjøkken og stue til et allrom for arbeid, gode matopplevelser og avslapning. Her kan man hjelpe barna med lekser, samtidig som man tryller fram lekre retter på kjøkkenet. PRAKTISK DESIGN FRA HTH Standardkjøkkenet er modellen KP Mono Hvit fra velrenomerte HTH. Dette kjøkkenet har avsatt plass for integrerte hvitevarer. (til høyre: illustrasjon fra HTH - se leveransebeskrivelse og romskjema for materialvalg.) BEHAGELIG EFFEKTIVITET Badet er kanskje med unntak av kjøkkenet det rommet i huset hvor det legges ned mest ressurser. Vi har lagt vekt på at bad og WC skal være effektivt, tilgjengelig og ikke minst behagelig. Badene er romslige og blir levert med fliser på gulv og vegg. Der vil også være vegghengte toaletter og opplegg for vaskemaskin. Vi har valgt en baderomsinnredning fra HTH, som sammen med flotte fliser gir et godt baderom som du kan leve lenge med. Enkelt å holde, behagelig å bruke. (til venstre: illustrasjon på innredning fra HTH - se leveransebeskrivelse og romskjema for materialvalg) 18 19

11 LEILIGHET TYPE 1.1 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. BRA: 75 m2 PROM: 70 m2 TERRASSE: 11 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 1 gang sov m² 7.2 m² sov m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² 3.5 m² sov m² stue/kjk 35.4 m² gang 4.5 m² kjk/stue 41.8 m² LEILIGHET TYPE 2.1 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. BRA: 98 m2 PROM: 93 m2 TERRASSE: 11 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 1 bad 5.2 m wc 2.2 m² v.f. 4.3 m sov m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² 1.1 BRA Type 1. Plan 1 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.3 m² Mål 1:100 n 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² sov m² 3.4 m² 2.1 Type 2. Plan m² 5.0 m² 5.0 m² 5.0 m² sov m²

12 LEILIGHET TYPE 1.2 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Disse leilighetene har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. sov m² sov m² gang 4.6 m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² 3.5 m² stue/kjk m² kjk/stue 41.4 m² LEILIGHET TYPE 2.2 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Leiligheten har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. bad 5.2 m² wc 2.2 m v.f 4.3 m BRA: 75 m2 PROM: 70 m2 BALKONG: 11 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 2 sov m² sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² BRA: 98 m2 PROM: 93 m2 BALKONG: 11 m2 SOVEROM: 3 PLAN: BRA Type 1. Plan 2 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.3 m² Mål 1:100 n 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² sov m² 3.4 m² 2.2 Type 2. Plan m² 5.0 m² 5.0 m² 5.0 m² sov m²

13 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Utbygger; Ulverud AS. Husleverandør; ABC Byggsystem AS Grunn og betong; Kaare Mortensen AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Hovedadkomst og intern veg/plasser leveres asfaltert. Adkomster fra tilførselsveier til innganger gruses. Veibelysning er inkludert. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering. Tomten blir arrondert med stedlige masser maskinplanert, toppskikt av matjord ca. 10 cm. Matjord, finplanering, gjødsling og isåing inngår i leveransen. Overgang mellom parkeringsgarasjer, Kunnskapsveien og øvrig terreng blir anlagt med oppfylt skråning eller støttemur etter behov. Beplantning opparbeides i fellesanlegg i samsvar med utomhusplanen. Utomhusarealene vil hovedsakelig være vestvendt. Utomhusarealene som vender mot vest består vesentlig av en gressplen, gårdsplass, carport/biloppstilling og adkomstveg. På østsiden er det plen som møter dyrket mark. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass nord vest for felt BKS2. Lekeplass mellom BKS1 og BKS2 opparbeides ved et senere byggetrinn. Plate på mark/ grunnmur Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Varmekabel i støpte badegulv. Bjelkelag/etasjeskillere Generelt: Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Etasjeskille: Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Yttervegger Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 mm mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Noen innslag av fasadeplater ihht. tegninger. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Innvendige overflater Innvendige overflater på vegger er utført i sparklet og malt gips Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk grunning og ett strøk maskinbeis fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være Balkong/terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i hht tegning. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvite vindu ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Utvendig trapp Trapp leveres i impregnerte materialer som ikke overflatebehandles. Listverk/foringer Glatte gulv, taklister og vindu/dørlister leveres ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken Husleveranse ubehandlet. Noen innslag av fasadeplater ihht. Kjøkken type HTH KP mono hvit ihht. tegning. m. Det leveres elektriske punkter ihht. forskriftskrav Pipe/oppvarming tegninger. Tak leveres som kompakttak med isolasjon avsatt plass for hvitevare. Benkeplate leveres som Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, avhengig av planløsning. Det leveres stålpipe med ildsted, ildsted i type Curve på utside av konstruksjon. laminat. Hvitevarer inngår ikke i leveranse. Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten 100. Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. at dette forringer kvaliteten. Garderobe leveres 1m pr sengeplass Bad Hovedbad m. 90 cm servantskap og speil, bi bad kun vegghengt servant. Ventilasjonsaggregat Det leveres ventilasjonsanlegg med varmeveksler. Det er eget direkteavtrekk fra kjøkkenventilator. Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Rørleggerarbeid / sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, jordingsmuffe, 200 l varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, utekran for hagevanning, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter på eventuelt loft, mot lydkonstruksjoner og mot murte/støpte vegger. Her leveres åpent anlegg. Fordelingskap med automatsikringer og fundamentjord. Det leveres varmekabel m. termostat i baderom. Utelampe monteres ved inngangsdør. lysbryter, stikkontakter, fremlegg for ringeanlegg, fremlegg for varme, fremlegg for komfyr, fremlegg for elektriske apparater og utstyr, fremlegg for varmtvannsbereder, fremlegg for ventilasjonsanlegg, fremlegg for eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, fremlegg for kjøkkenventilator, fremlegg for røranlegg for data, radio, TV og telefon. Maling og gulvbelegg Boligen leveres nøkkelferdig med ferdigbehandling i hht. denne beskrivelse og romskjema. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver enhet, samt et brannslukningsapparat. Carport Boligene leveres med frittstående carport i rekke. Generelt Arbeidene utføres innenfor toleranseklasse NS 3420 C (3). Toleranseklasse 3 benyttes også der kontrakten omfatter leveranse som krever annen toleranseklasse, eks. betong/ puss, parkett, belegg, flis og lignende. Boligen leveres etter Byggteknisk forskrift Det er ikke priset inn varmepumpe til prosjektet I hjørner kan det oppstå sprekk og riss som følge av normal tørk og krymp av bygningsmaterialer. Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom

14 Boligen leveres byggrengjort. Dette innebærer at boligen er støvsuget og grovrengjort, boligen er ikke ferdig nedvasket klar for innflytting. Tilvalg Husleverandør vil innkalle til møte for gjennomgang av tilvalg og tilvalgsmuligheter. Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet får kjøper en frist til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindende for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet dør til skyvedør. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører. Forbehold Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet. illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i Romskjema. Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og/ eller hevning. Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte boliger samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet. Denne beskrivelse angir hvilke materialer og utstyr som er beregnet i leveranse. Denne beskrivelse er en utvidet beskrivelse og gjelder foran tegninger og vår standard leveransebeskrivelse. Vindfang/entre Gulv: 3 stav eiekeparkett Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Innvendig Bod Gulv: Parkett eik natur 3- stavs Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Stue/ kjøkken Gulv : Parkett eik natur 3- stavs Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Innredning: HTH KP Mono hvit med laminat benkeplate (standard), hvitevarer inngår ikke i leveransen Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldende misligholdssanksjoner. Teksten i oppholdsrom og avsug i våtrom, er og kjøkken leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger Soverom og andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og Gulv: Parkett eik natur 3- stavs Vinduer og dører leveres ferdig overflatebehandlet i skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet farge hvit 0502Y. kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips ROMSKJEMA Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Wc (stor leilighet) Gulv: Flislagt gulv av betong m. gulvvarme Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Utstyr: Vegghengt toalett og servant Bad Gulv: Flislagt gulv 20 x 20 grå flis av betong m. gulvvarme Vegger : Flislagte vegger 20 x 40 hvit på underlag av rupanel og gipsplater Himling: Sparklet og malt gips Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Utstyr: Servantskap hvit Classic 90cm m. servant og blandebatteri, vegghengt toalett, dusj m. garnityr og opplegg for vaskemaskin Utvendig : Utvendig levere uinnredet og uisolert. Generelt Fundament/ringmur/grunnmurs system fra Nordisk Sprøytebetong, gulv mot grunn isolert m. 250mm EPS- isolasjon. Boligen leveres med klimapakke bestående av balansert ventilasjon med varmegjenvinner, m. tilluft i Synlig treverk og stafars leveres grunnbeiset og med 1- ekstra toppstrøk. Impregnerte materialer leveres naturell ubehandlet. Listverk og foringer leveres hvitmalt fra fabrikk der dette er beskrevet, flikk, fuging etter montasje inngår ikke i leveranse. Utvendig trapp leveres ubehandlet i impregnert Skapinnredninger kjøkken HTH KP Mono hvit slett.innredning bad type Classic 90 cm hvit m. servant. Garderobeinnredning hvit kombi, 1 meter pr. inntegnet seng. Fliser, følgende fliser er medregnet: Flis gulv type 20x20 grå, vegg 20 x 40 hvit. Skårne fliser, glassfliser diagonal / skrålegging-, bårder og mønsterfliser er ikke del av leveranse og betraktes som tillegg Det er medregnet el- punkter i hht. Forskriftskrav. Gulvvarme m termostat er medregnet i de antall rom som er beskrevet i dette romskjema. Det leveres to stk panelovner til hver enhet. Rørleggerarbeider og sanitærutstyr er medregnet i henhold til hva som er beskrevet i dette dokument.

15 Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. +149,22 (+148,50) (+ 196,5) + 196,5 Busker Gras Nytt tre Støtsand Sand Grusdekke Terrasser/uteplasser Asfalt Lysmast Overvannssluk Benker Målt terrenghøyde Ny terrenghøyde Nye koter +149,40 (+148,73) +149,30 (+149,46) (+149,29) +149, ,90 (+149,74) Fortau G , ,80 (+148,02) Fordrøyningsbasseng ,10 Akebakke Nærlekeplass 6-14 år Aktivitetsanlegg tilpasset aldersgruppen over 6 år Huskestativ med fugleredekurv Ball- løkke ca 20 x 12 m med to knøttemål Skjermplanting mot parkeringsplass (+148,48) (+148,19) (+147,88) Avvanning mot terreng (+147,73) Eks vegetasjon, beskyttes i byggetiden Regulert område for avløpsanlegg + 149, ,45 (+149,13) +149,40 (+148,51) Fall 1:60 149,30+ (+147,70) (+147,97) (+147,69) +148,80 (+147,89) (+148,21) Fall 1: ,90 (+147,81) (+148,01) (+147,91) Avvanning mot terreng TEGNFORKLARING D +148 (+148,17) 28 Oppstillingsplass renovasjonsbil C+ 153, Renovasjon + 153,40 C Sik tlin je 29 G Fortau C +152 C+ 153, ,50 Sykler 6 stk C+ 154,10 1:250/A1 Målestokk MH Saksbehandler Prosjektnr. Utomhusplan nord Dato Rud Vest Ulverud as Prosjekt MH Kontroll 02 Tegn. Rev. G Merete Haug Oppstillingsplass renovasjonsbil Tegningsstatus Gnr/bnr. mob: Nedredammen 6A, 3475 Sætre landskapsarkitekt MNLA Sign. Dato Tiltakshaver Rettelsen gjelder Sykler 3 stk Rev. Sandkasse med lekehus Huskestativ MH MH MH MH MH MH MH Fortau + 154,50 C + 154,2 Sykler 6 stk Høyder garasjer Koordinater garasjer Koordinater lysmaster Hevet parkeringsplass nord Revidert etter mangelbrev Revidert etter flyttede bygg Utvidet med parkeringsplass HC Sykler 6 stk G F E D C B A Gjennomgang til lekeplass C + 153,2 Sykler 6 stk

16 A307 2 A307 2 peis stue/kjk 35.4 m² kjk/stue 41.8 m² peis Peis stue/kjk m² peis kjk/stue 41.4 m² A308 1 sov m² sov m² gang 4.5 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² A308 1 sov m² sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² v.f. 4.3 m² 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² 3.4 m² v.f. 4.3 m² 3.3 m² wc 2.2 m² gang 8.5 m² 3.4 m² sov m² v.f. 4.2 m² sov m² 1 HUS 1 - PLAN 1 1 : m² 5.0 m² sov m² 1 2 A A307 1 : A VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA TLF: OSLO Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: HUS 1-4 M. SPORTSBOD - PLAN AV AV Kontrollert av: Prosjektnr.: HUS 1 - PLAN 2 VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA TLF: OSLO Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn 5.0 m² 5.0 m² sov m² 1 Prosjekt RUD VEST Tegnet av: HUS 1-4 M. SPORTSBODER - PLAN AV AV Dato: Kontrollert av: Prosjektnr.: A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A102 3

17 1 Oppriss syd type 1 1 : Oppriss vest type 1 1 : Oppriss nord type : : Oppriss øst type 1 VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Prosjektnr.: VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Prosjektnr.: Oppriss - Hustype 1, hus AV AV Oppriss Hustype 1, hus AV AV endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD 1:100 Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A307 3

18 Kunnskapsveien eiendomsgrense +156,8 +153, Snitt - type 3 1 : Carport - type 3 1 : VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Prosjekt Ulverud AS RUD VEST Tegningsnavn Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Carport - type 3-12 biler AV AV Prosjektnr.: Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD 1:100 Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 113

19 tooltip Reguleringsplaner Eiendom: Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Helgeroveien 2, 3430 SPIKKESTAD, m.fl. Hj.haver/ Fester: RUD TRYGVE, KJOSVEIEN 4, 3430 SPIKKESTAD (Hjemmelshaver) Røyken kommune Dato: Format: A4 Info: Spikkestad Nord Rud Vest Brenninga Målestokk 1: Åserud Tegnforklaring Regulert tomtegrense Byggegrense Byggelinje Regulert senterlinje Frisiktlinje Frisiktlinje (sitkart) Regulert kant kjørebane Regulert kjørefelt Måle- og avstandslinje 110 Bolig 163 Offentlig bygg - undervisning 172 Almennyttig formål - barnehage 210 Jord- og skogbruk 310 Kjøreveg 311 Gate m/fortau 320 Gang-/sykkelveg Helgeroa Rud Kjos 333 Parkeringsplass 410 Park 930 Kontor/Industri Bebyggelse og anlegg Garasjeanlegg for bolig-/ fritidsbebyggelse Bevaring naturmiljø Boligbebyggelse 440 Anlegg for idrett og sport Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler) Boligbebyggelsefrittliggende småhusbebygelse 613 Friluftsområde Frisikt Boligbebyggelsekonsentrert småhusbebygelse Sentrumsformål Energianlegg Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg Lekeplass Annet uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) Kjoselva Veg Kjøreveg Fortau Gatetun 163 Gang-/sykkelveg Gangveg/ gangareal/gågate Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veggrunn - grøntareal Parkering Parkeringsplasser Turdrag Turveg Eiendommen er markert med denne fargen Søndre Rud Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. Situasjonskartet er gyldig i ett år med mindre det har skjedd vesentlige endringer i området etter uttaksdato.

20 VEDTEKTER FOR SAMEIET H140_2 6/ 85 6/ 87 6/ 97 6/ 44 6/ 93 6/ 98 6/ 92 6/ / 99 o_vt o_vt 1m H370_ p_v o_p o_vt AA 6/ 90 1m o_vt f_lek 2 o_v 6/ 89 1m o_vt_rea2 o_vt o_fta 6/ 88 6/ 91 6/ 54 f_gatetun BKS 2 o_gg f_gg o_vt f_e o_fta 6/ o_vt_rea1 f_rea 1 o_vt 1m f_lek 1 H140_1 o_v f_gatetun o_vt BKS 1 6/ / 80 6/ / 60 6/ 63 6/ 78 6/ PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Nr. 1 - BEBYGGELSE OG ANLEGG Nr. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR SIKRINGSONE FARESONE Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse Energianlegg Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg Lekeplass Veg Fortau Gatetun Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn - tekniske anlegg Parkering Frisikt Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler) RØYKEN KOMMUNE Plan, bygg og oppmålingsenheten TEGNFORKLARING STREKSYMBOLER MV. Basiskart levert av: Ordre dato: Målestokk 1: 1000 Ekvidistanse = 1m Plangrense Grense for arealformål Grense for faresoner Grense for sikringsoner Måle- og avstandslinje PUNKTSYMBOLER Juridiske punkt Avkjørsel LINJESYMBOLER Juridiske linjer Byggegrense Regulert senterlinje Regulert kjørefelt Detaljeplan for Spikkestad Nord Rud Vest Med tilhørende bestemmelser Saksbehandling i flg. PBL 27-1: Dato: Sign. Planen er utarbeidet av: Kunngjøring av oppstartet planarbeid: 1. gangs behandling i formannskapet: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: 2. gangs behandling i formannskapet: Prosjektnr.: Prosj. leder: Tegn. av: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: 3. gangs behandling i formannskapet: Dato: Kom. saksbeh.: Godkjent i kommunestyret: Saksnr. Arkiv Planid Tegn. nr.: Rev /5249 VEDTEKTER for Sameiet Rud Vest felt BKS2 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Rus Vest BKS2 (heretter Sameiet ). Sameiet består av 16 boligseksjoner på eiendommen gnr. 5, bnr. 46 i Røyken kommune i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendom, gnr. 5, bnr. 46 i Røyken kommune, med fellesanlegg av enhver art. Bruksenhetene kan bare benyttes til boligformål. En seksjons formål kan kun endres dersom det vedtas i sameiermøtet med 2/3 flertall, og eieren av den aktuelle seksjon har gitt sin tilslutning til formålsendringen. Det er en forutsetning for å endre formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser. 2 ORGANISERING AV SAMEIET HUSEIERFORE- NING/FELLES SAMEIE OG RÅDERETT Hver sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den (de) bruksenhet(er) vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt 6/ 64 Ordfører Rune Kjølstad 6/ 58 en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en Rev. Dato: Tekst: Sign A Tegnet inn 1 m byggegrense på P-plass og lekeplass 38 klart avgrenset og sammenhengende del av bebyg- Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av 39 gelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter carporter, er som ikke ligger inne i bruksenheten. Balkonger inngår i hoveddelen. Inndelingen i hoveddeler og tileggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen og matrikkelbrev for uteareal. Hele utbyggingsfeltet skal ses i sammenheng ved oppfyllelsen av de offentligrettslige krav om parkeringsdekning. Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, tak, etasjeskillere og konstruksjoner for øvrig samt inngangsdører, vinduer og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene samt elektrisitet frem til bruksenhetenes sikringsskap og installasjoner for data/tv/telefon frem til hjemmesentral er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar ved formålet, jf. 1, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene, eller slik at andre brukere hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Det vil av utbygger stiftes en huseierforening / felles sameie som skal ivareta og fremme felles interesser knyttet til Rud Vest BKS1 og BKS2, herunder å forvalte og vedlikeholde fellesarealer og felleskostnader på vegne av sameiene. Enhver seksjonseier er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen. 3 FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne med 60% likt og 40% etter areal, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Som felleskostnader anses blant annet: eiendomsforsikring, jf. 21 kostnader til ytre vedlikehold av fellesarealer, samt de arealer som det etter 5 påligger Sameiet å vedlikeholde kostnader ved forretningsførsel sameiets andel av kostnader til drift av fellesområder og friområder gjennom etablerte realsameier og huseierforening. Sameiet, slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for Sameiets forpliktelser.

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 3-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE Adresse: Bjørndalsveien, Asker Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets navn er Bjørndalen Panorama

Detaljer

WINGEJORDET. Vedtekter

WINGEJORDET. Vedtekter WINGEJORDET Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL FORELØPIGE VEDTEKTER 10.06.2014 for eierseksjonssameiet WINGEJORDET SANDE I VESTFOLD i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sameiets navn er Wingejordet

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE Adresse: Havnegata 3 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 med endringer vedtatt i sameiemøte 20.oktober 2014 1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER FOR. 1 Navn. Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR Tiedemannsbyen Hagekvartalet Sameie 1 (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31) 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1

VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 VEDTEKTER FOR SAMEIET ROSENBORG PARK B1 Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 24. august 2009. 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Rosenborg Park B1. Sameiet består av leiligheter og fellesareal,

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014)

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) Sameiets navn er Piloten Sameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive

Detaljer