LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!"

Transkript

1 LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LINDESNES Prisantydning: Kr ,- + omk Lindesnes - Stor spennende eiendom med hovedhus, låve og garasje! 706 mål med jakt og fiskerett! Lelandsveien 951

2 MEGLERS KOMMENTAR Nå har vi for salg en stor eiendom med hovedhus, låve og garasje Eiendommen består av flere teiger og har ett totalareal på omlag 706 mål Det er jakt og fiskerett Solrik og landlig beliggenhet med masse plass å boltre seg på Her er det muligheter for dyrehold, som hester, sauer og kyr Det er kort vei til vann og elv Hovedhuset inneholder: 1Etasje: Gang, toalett, stue og kjøkken 2Etasje: 4 soverom og baderom Loft: Bortsetningsloft med god lagringsplass Låve: Sauefjøs, garasje i tidligere grisekjeller, teknisk rom og eldre fjøs, garasje, lagerrrom og selskapslokale Frittstående garasje Dette er en eiendom for deg som ønsker god plass rundt deg og vil bo landlig Eiendommen bør oppleves! Velkommen til visning! Adresse: Lelandsveien 951 Prisantydning Kr ,- + omk Byggår: Ukjent i henhold til Lindesnes kommune P-rom/Bra/Bta: 160 m²/160 m²/185 m² Tomt: m² Kontaktperson i Exbo: Eiendomsmegler Pål Ødegård tlf: Skan QR-koden med din mobil for å lagre kontaktinfo Selge bolig? Ring meg! PÅL ØDEGÅRD T: Velkommen til visning! 2

3 INNHOLD Salgsoppgave Egenerklæringsskjema Boligsalgsrapport Boligkjøperforsikring Budskjema Exbo Sørlandet AS, avdeling Mandal Bryggegata Mandal Orgnr Sjekk ut våre eiendommer på wwwexbono 3

4 SALGSOPPGAVE LELANDSVEIEN 951 Adresse Lelandsveien Lindesnes Kontaktperson i Exbo Pål Ødegård, Eiendomsmegler/Partner mob Type eiendom Enebolig Byggeår Ukjent i henhold til Lindesnes kommune Matrikkel Gnr 231 bnr 3 i Lindesnes kommune Oppdragsnummer Hjemmelshaver Ivar Hille Adkomst Fra Mandal: Følg E39 vestover til du kommer til rundkjøringen på Vigeland, ta deretter til høyre og ta inn mot Vigeland over brua Kjør så til høyre i rundkjøringen, deretter følg veien 15 km rett nord, til du kommer til huset som ligger like ved veien og er merket med "Til salgs" skilt fra Exbo Beliggenhet Eiendommen har en solrik og landlig beliggenhet med rikelig med plass rundt seg Nærme fiskevann, elv og jaktrettigheter rett utenfor stuedøren Tomt Tomteareal er ca706, 6 mål på eiet tomt Eiendommen er oppmålt ved skylddeling og det foreligger derfor ikke målebrev Beskrivelse vedlagt i salgsoppgave I følge skog og landskap består eiendommen av 23da fulldyrket jord, 20,2 da beite, 423 da produktiv skog Øvrig areal er uproduktiv skog, myr og fast mark, samt bebgyd areal Se boligsalgsrapport for ytterligere opplysninger Arealer og fordeling per etasje Bolighus: BRA/P-rom: ca 160 kvm/ 160 kvm 1Etasje: P-rom: Gang, toalett, stue og kjøkken 2Etasje: P-rom: 4 soverom og baderom Loft: Bortsetningsloft med god lagringsplass Uthus/Låve i fire etasjer med BTA 449 kvm Garasje BTA 36 kvm Det foreligger ikke tegninger av eiendommen hos kommunen Parkering I garasje, låve eller på tomten Reguleringsforhold Eiendommen ligger utenfor regulert område Området er i kommuneplanen avsatt som LNF område Deler av eiendommen ligger i LNF område med hensynssone friluftsliv Kommuneplanen kan fåes ved henvendelse til megler Det opplyses at det hviler strenge restriksjoner for riving og bygging i ett LNF område Våningshuset og skolehuset er SEFRAK registrert som kulturminne Sefrak er ett landsdekkende register over eldre bygninger og kulturminner Det må gjøres lokale vurderinger ved tillatelse til å rive, bygge eller flytte bygningen Byggemåte Tre og mur Se forøvrig boligsalgsrapport for ytterligere opplysninger Innhold Hovedhuset inneholder: 1Etasje: P-rom: Gang, toalett, stue og kjøkken 2Etasje: P-rom: 4 soverom og baderom Loft: Bortsetningsloft med god lagringsplass Låve: S-rom: Sauefjøs, garasje i tidligere grisekjeller, teknisk rom og eldre fjøs, garasje, lagerrrom og selskapslokale Frittstående garasje Standard 4

5 Boligen er oppusset i 2000, det er bla nytt tak Noen av vinduer er skiftet i senere tid Takstmannen konkluderer med: Konsesjonspliktig landbrukseiendom med bo og driveplikt, beliggende på Leland nordvest i Lindesnes kommunedet er boligen som det er foretatt en grundig teknisk gjennomgang av Øvrige bygninger er i mindre grad kontrollert Ved kjøp av eldre boliger må en hensynta at krav til utførelse og standard vil være annerledes enn i nye bygninger Boligen tilfredsstiller ikke dagens forskrifter med hensyn til tetthet og isolering, men vurderes å være godt vedlikehold og i god stand, hensyntatt alder Forhold som antaes å ha betydning ved et salg: - Ytterdør ut fra stua - Baderomsfliser - Rekkverk innvendig trapp - Lufting av avløpet må føres over tak - Blindkjelleren anbefales kontrollert og ventilasjonsbehovet vurderes - Vedlikeholdsbehov uthus Forøvrig er det registrert enkelte mindre avvik uten store økonomiske konsekvenser, men avvikene kan med fordel rettes Ellers vises det til beskrivelse, levetidsbetraktninger, vedlikeholdsintervaller, samt vurdering gitt under de respektive avsnitt og bygningsdeler Rapporten bør leses i sin helhet Oppvarming Vedfyring og elektrisk Varmekabler i vindfang og gjestetoalett i 1etg Varmekabler på baderom i 2etg Vei, vann, kloakk Fylkesvei, borehull og septikktank Offentlige avgifter Kommunale avgifter utgjør kr 350,- pr år Feiing Renovasjon kommer i tillegg og leveres av Maren AS Dette beløpet varierer etter forbruk Servitutter På eiendommen er det tinglyst: ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om garasje/parkering Rettighetshaver: LELAND JAKTLAG Jaktlaget kan disponere garasjen under elgjakten hvert år MÅLEBREV Veggrunn gnr 305 bnr MÅLEBREV Veggrunn gnr 305 bnr 21 Erklæring/avtalew om bebyggelse Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen Konsesjon Eiendommen er konsesjonsbelagt og det er en forutsetning for handelen at kjøper får konsesjon Eierskifteforsikring Selger har tegnet eierskifteforsikring Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning Boligkjøperforsikring Exbo anbefaler Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel Mer informasjon kan fås av megler Kjøper må krysse av på budskjema dersom boligkjøperforsikring ønskes kjøpt eller senest gi beskjed på kontraktsmøtet Energiattest Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr avtaletidspunkt Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G Ligningsverdi ca ,- for 2011 Andre opplysninger Hvitevarer medfølger i handelen AS/IS KLAUSUL Eiendommen selges som den er, jmf avhendingsloven 3-9 Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven Eiendommen har uansett en mangel, jfr avhendingsloven 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8 Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur I tillegg må budgiver ha legitimert seg Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 1200 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen Megler skal, i den grad det er 5

6 nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven Hvitvasking Iht Lov av 6 mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/ eller eventuelle rettighetshavere til objektet Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet Meglers vederlag og utlegg Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: ,-) (Kr51 800) Presentasjonspakke (Kr11 500) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr525) Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr350) Totalt kr (Kr64 175) Prisantydning ,- Beregnet totalkostnad ,- (Prisantydning) Omkostninger ,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: ,-)) 9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tinglgebyr obligasjon) 525,- (Tinglgebyr skjøte) ,- (Omkostninger totalt) ,- (Totalpris inkl omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning Diverse Det oppfordres til grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 INTERIØRKONSULENTER ØNSKER DU HØYEST MULIG PRIS FOR DIN BOLIG? Våre interiørkonsulenter klargjør og fotograferer din bolig Vi har egne interiørkonsulenter som hjelper alle våre kunder med å få frem det beste i boligen før den legges ut for salg Etter at du har hatt en av våre meglere på besøk og gjort avtale om salg av boligen din, starter vi en omfattende jobb med klargjøring av boligen før salgsstart Det første som skjer er at du får besøk av en av våre interiørkonsulenter De vil hjelpe deg med å gjøre boligen mest mulig presentabel og få frem det beste i boligen, før de fotograferer de rommene og vinklene på huset som vi ønsker å presentere for markedet 15

16 16

17 17

18 18

19 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling 4520 LINDESNES Gnr 231 Bnr 3 Kommune: 1029 Lindesnes Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Takst og Eiendom, Byggmester Toralf Skuland Risdal, 4520 LINDESNES Tel: wwwtstakstno Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk 19

20 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side1av

21 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side2av

22 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Egne premisser Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, som er det laveste detaljeringsnivået I praksis betyr dette visuell befaring på tilgjengelige flater, i kombinasjon med enkle fuktsøk Vurderingene gjøres med bakgrunn i symptomer etter stikkprøver Befaringen er gjort med de begrensninger at boligen var i bruk, og det blir ikke flyttet på møbler eller innventar, uten at det er synlige symptomer Det blir ikke gjort inngrep i konstruksjoner for å avdekke evt skader eller mangler Rapporten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra rekvirenten, og registreringer gjort ved befaringen Arealene er oppmålt etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av 2009 Rom defineres etter bruken av rommet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldene forskrifter Intervall for utskifting kan være basert på forventet utskifting pga ny teknologi eller forbedrede løsninger En bygningsdel eller et rom kan deles opp i ulike deler/konstruksjoner Tilstandsgrad gies for enten hele rommet/konstruksjonen, eller den enkelte del som har avviket Om det er flere avvik, eller om rommet/konstruskjen er i dårlig stand, gies en gjennomsnittelig tilstandsgrad Tilstandsgrad 0 vil si nytt, og ikke eldre enn 5 år Tilstandsgrad 1 er brukt i de tilfeller hvor det ikke er påvist vesentlige svekkelser, men tingene fungerer slik de var tenkt, og vanlig løpende vedlikehold må påregnes Alder er også en svekkelse, og kan være brukt, selv om det ikke er oppdaget feil Ved angivelse av tilstandsgrad 2 og 3, angies grunnen særskilt Ved angivelse av tiltandsgrad 2, kan det være pga svak håndverksmessig utførelse, forskriftsmangel, eller at en må påregne utbedring i nær fremtid Ved angivelse av tilstandsgrad 3, dvs svikt, må en normalt påregne umiddelbar utbedring TGIU vil si ikke undersøkt eller vurdert, og det anbefales å undersøke Referanse er byggeår, og for endringer, kjente oppgraderingers byggeår Vedr levetidsbetraktningen, er referansen fra NBI / Byggforsk generell Rapporten må gjennomleses i sin helhet, også av rekvirent/eier Oppdages åpenbare feil, må takstmann kontaktes, og feilene rettes, før rapporten taes i bruk Er rapporten eldre enn 6 måneder, må takstmann kontaktes for ny gjennomgang Befaring Rekvirent: Ivar Hille Takstingeniør: Toralf Skuland NITO Takst Rapportansvarlig: Toralf Skuland Befaringsdato: Tilstede: Ivra Hille og Toralf Skuland Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): HILLE IVAR Tomteareal: m 2 Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 231 Bnr 3 Adresse: LINDESNES Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side3av

23 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Dokumentkontroll Kart med arealstatestikk fra skog og landskap Utdrag Norges Bebyggelse Bilder Notater Egenerklæring Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Takstmannen har ikke mottatt ny egenerklæring i forbindelse med oppgradering av rapporten Iflg rekvirenten er status vedr tilstanden lik som ved befaringen Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side4av

24 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Andre opplysninger ANNET: Dette er en oppgradringsrapport basert på tidligere befaring av , og befaring av Iflg rekvirenten er status vedr tilstanden lik som ved befaringen Siste befaring er ikke like grundig som tidligere befaring, men bygningene er gjennomgått, og det er ikke registrert synlige endringer/svekkelser, utover en lekkasje rundt pipen i uthuset OPPLYSNINGS OG UNDERSØKELSESPLIKT: Boligsalgsrapporten er ment som et supplerende dokument for selgers opplysningsplikt, ved salg av brukte boliger Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt Alt som er synlig og som det er gitt opplysninger om, er i prinsippet ikke mulig å reklamere på i ettertid Kjøper oppfordres derfor til å undersøke eiendommen grundig Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt Det er i hovedsak salgsdokumentene og avhendingsloven som regulerer forholdet mellom selger og kjøper ved bruktboligsalg VÅNINGSHUSET: Bygningen ble oppført før byggeforskrifter ble vanlig, slik de er kjent fra 1924 og utover Boligens alder er ukjent, men antaes å være fra begynnelsen/midten av 1800 tallet MODERNISERINGER/FORNYINGER: Bygningen er blitt totalrenovert med nye vinduer, dører, isolering, kledning, taktekke, kjøkken, bad elektrisk, røranlegg, og borebrønn i perioden 1998 frem til dd Inngangsparti med bad er tilbygget i ca år 2000 Tiltaket er ikke omsøkt Se årstall under respektive bygningsdeler Det meste av arbeidet er utført som egeninnsats og på dugnad, og må sees på i den sammenheng Uthuset har fått isolert og innredet et selskapslokale av nåværende eier rundt år 2005 Også dette arbeidet er utført som egeninnsats og på dugnad Omdisponering av lokalet er ikke omsøkt KOMMUNAL BYGGESAKSMAPPE: Om alle bygningsmessige endringer er omsøkt, er ikke kontrollert Kommunal byggesaksmappe er ikke gjennomgått KONSESJON: Konsesjonspliktig skog og jordbrukseiendom, som ut fra sin størrelse og karakter, kommer inn under konsesjonsloven, og det er bo og driveplikt Det er ingen drift på gården utover sporadisk drift i skogen Eiendommen kan overdras konsesjonsfritt til nær slekt, uten at det inntreffer boplikt Etter de nye arealkravene for odling, påhviler det ikke odel på eiendommen, dvs at eiendommen faller utenfor offentlig priskontroll, og kan selges til markedspris Ved konsesjonsbehandlingen i kommunen er det arealene fra skog og landskap som legges til grunn LITT OM JORD, SKOG OG JAKT: Ifl skog og landskap er eiendommens totale areal 706,6 da, herav 23 dafulldyrket jord, 20,2 da beite, og 423,4 da produktiv skog Øvrig areal er uproduktiv skog, myr og skrinn fastmark, samt bebygd areal Se vedlegg, kart med areal oversikt fra skog og landskap Jord: Den dyrka marka består av fastmark og myr store deler av myrjorda er "vass-syk" og har behov for drenering Det er Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side5av

25 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 lenge siden det har vært drevet med kultivering av jorda Skog: Bruket har skogbruksplan fra registreringsår 1997 Det er divergerende opplysninger vedr både totalareal og produktivt skogsareal mellom skogbruksplanen og arealene fra skog og landskap Iflg planen var stående kubikkmasse i 1997, 2993 kub Skogen har en årlig tilvekst på 126 kub Dagens eier har drevet med noe vedhogst av lauv, forrige eier hadde en drift på ca 100 kub furu tømmer Dagens stående volum er beregnet til ca4500 kub Beregningen er basert på opplysninger fra eier og tall fra skogsplanen Deler av skogen har greie driftsforhold, andre dårligere Skogen består av ca 57% furu, 8% gran, øvrige treslag er lauv Ytterligere opplysninger om skogen og fordeling av hogstklasser, mark og treslag foreligger i skogbruksplanen Jakt: Gården er med i lokalt jaktlag med 25 grunneiere Jaktlaget er medlem i Vigmostad vest storviltvald Årlig kvote er pt 6 elg, 2 hjort og fri avskyting av bever og rådyr, med fortløpende rapportering Jaktlaget har tinglyst rett til bruk av den frittliggende garasjen under fellesjakta Jaktlaget skal sørge for å tilbakelevere garasjen og utvendige arealer i ren og ryddiggjort stand, etter årlig bruk FUKTSØK: Fuktsøk/registreringer er foretatt med Protimeter MMS fuktindikator bare i boligen EIERS GODKJENNING AV RAPPORT: Rapporten er gjennomlest og godkjent av rekvirent Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Konsesjonspliktig landbrukseiendom med bo og driveplikt, beliggende på Leland nord-vest i Lindesnes kommune Det er boligen som det er foretatt en grundig teknisk gjennomgang av Øvrige bygninger er i mindre grad kontrollert Ved kjøp av eldre boliger må en hensynta at krav til utførelse og standard vil være annerledes enn i nye bygninger Boligen tilfredsstiller ikke dagens forskrifter med hensyn til tetthet og isolering, men vurderes å være godt vedlikehold og i god stand, hensyntatt alder Forhold som antaes å ha betydning ved et salg: - Ytterdør ut fra stua - Baderomsfliser - Rekkverk innvendig trapp - Lufting av avløpet må føres over tak - Blindkjelleren anbefales kontrollert og ventilasjonsbehovet vurderes - Vedlikeholdsbehov uthus Forøvrig er det registrert enkelte mindre avvik uten store økonomiske konsekvenser, men avvikene kan med fordel rettes Ellers vises det til beskrivelse, levetidsbetraktninger, vedlikeholdsintervaller, samt vurdering gitt under de respektive avsnitt og bygningsdeler Rapporten må leses i sin helhet Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side6av

26 4520LINDESNES Gnr:231Bnr:3 Rapportansvarlig: TakstogEiendom,Byggmester ToralfSkuland Risdal, 4520LINDESNES Tel: Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Våningshus Ukjent, men før 1850 Senest ca år 2000 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side7av

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN Prisantydning: Kr. 1 890 000,- + omk. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 MEGLERS KOMMENTAR Lys og

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

TOMANNSBOLIG VELKOMMEN TIL VISNING! MANDAL. Ime 3 - Praktisk, pen og tiltalende del av tomannsbolig i barnevennlig område Marias vei 4

TOMANNSBOLIG VELKOMMEN TIL VISNING! MANDAL. Ime 3 - Praktisk, pen og tiltalende del av tomannsbolig i barnevennlig område Marias vei 4 TOMANNSBOLIG VELKOMMEN TIL VISNING! MANDAL Prisantydning: Kr. 1 650 000,- + omk. Ime 3 - Praktisk, pen og tiltalende del av tomannsbolig i barnevennlig område Marias vei 4 MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! Prisantydning: MANDAL Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 Kr. 1 270 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten ligger på Møllebakken på Sanden.

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS MANDAL Prisantydning: Kr. 3 680 000,- + omk. Holum - Attraktiv og romslig eiendom med nyoppført redskapshus. Låve og ca 3,2 mål tomt. Oppussing.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA Prisantydning: Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C Kr. 1 850 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Du har nå

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

KRISTIANSAND ANDELSLEILIGHET NYDELIG HAGE. Brøvig/ Ytre Vågsbygd - 3-roms nyoppusset andelsleilighet med nydelig hage.

KRISTIANSAND ANDELSLEILIGHET NYDELIG HAGE. Brøvig/ Ytre Vågsbygd - 3-roms nyoppusset andelsleilighet med nydelig hage. ANDELSLEILIGHET NYDELIG HAGE KRISTIANSAND Prisantydning: Kr. 1 830 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 058 851,- + omk. Brøvig/ Ytre Vågsbygd - 3-roms nyoppusset andelsleilighet med nydelig

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 2 890 000,- + omk. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 MEGLERS KOMMENTAR Innholdsrikt

Detaljer

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking:

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking: VADUM - STOKKE Vedlikeholdt og oppgradert enebolig med 5 soverom og 2 bad beliggende i blindvei Garasje Lekestue Prisant: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom:

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND Prisantydning: Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B Kr. 2 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer