Your Aquaculture Technology and Service Partner. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur"

Transkript

1 MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur AKVA groupcage FarmingN Your Aquaculture Technology and Service Partner

2 c o n t e n t s Din akvakultur teknologi og servicepartner i n n h o l d : din partner... 4 akva group prosjekter... 6 merdbasert akvakultur... 8 merder Plastmerder Stålmerder forankring nøter Fibernøter Plastnøter ringvasker notvasking arbeisdbåter Fôrflåter fôringssystemer kamerasystemer miljøsensorer biomassemåler undervannslys software produkttrening service Landbasert akvakultur oppdrettsarter globale trender salgskontorer

3 Trygge og innovative akvakulturløsninger kombinert med profesjonell service og vedlikehold din partner Som din partner er målsetningen vår å øke inntjeningen din og sikre bærekraften i driften. Gjennom mer enn 40 år som innovatør og leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien, har vi i AKVA group lært hva som virkelig betyr noe samarbeid og partnerskap med våre kunder. Godt samarbeid og partnerskap med våre kunder gjør oss i stand til å tilby teknologiske løsninger og service som gjør at våre kunder kan drifte sin virksomhet både bærekraftig og lønnsomt. Når vi bidrar til å hjelpe våre kunder med å lykkes, får vi også muligheten til å utvikle AKVA group. Vi vil fortsette å bygge opp AKVA group med dette som hovedmål. Vi vil fokusere på våre kunders behov og være oppmerksomme og handlekraftige. Vi vil utvikle og bruke vår kunnskap til å bidra med gode løsninger og service som kan bidra til å løfte våre kunders prestasjoner innenfor næringen. Vi tar stolthet i å være pålitelige og ærlige i alt vi gjør, og vi vil benytte vår entusiasme til å skape den energien og gleden som skal til for å bringe våre kunder så vel som AKVA group fremover. I AKVA group har vi en sterk tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Vi er stolte av å være en del av den globale akvakulturindustrien som spiller en avgjørende rolle i produksjon av sunn sjømat til hele verden. AKVA group er aktiv i alle markeder med kontorer i 8 ulike land, (Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Australia og Tyrkia). AKVA group er en unik partner som kan tilby alt fra enkle komponenter til komplette installasjoner og service til både landbaserte og merdbaserte akvakulturprosjekter. Selskapet har sterke og velkjente merkenavn innen oppdrett og produktlinjen spenner fra forflåter, stål og plast merder, forankring, foringssystem, nøter, notvaskere, undervannslys, sensorikk, miljøsensorer, produksjons og prosesskontroll, arbeidsbåter, resirkulerings systemer til PE rør, serviceavtaler, vedlikehold, kurs og produktopplæring etc. Å være en samarbeidspartner til AKVA group gjør kunden i stand til å prioritere den daglige driften og øke fortjenesten, mens en pålitelig partner tar seg av de teknologiske løsningene. AKVA group kan tilby dyktige fagfolk, riktig teknologi og den rette kompetansen som skal til for å for å oppnå optimale resultater. AKVA group er ledende teknologi og service partner for oppdrettsselskaper verden over Vi er en partner og vi tenker langsiktig! CEO, akva group asa. Prosjektplanlegging Budsjettering Tekniske løsninger Installasjoner Service og vedlikehold Opplæring I planleggingen av et nytt prosjekt brukes fagfolk med ulike spesialfelt. AKVA groups tekniske eksperter jobber ofte i team med driftslederne. Dette sikrer at prosjektet skreddersys helt ned til minste detalj. Medarbeiderne blir også ekstra motivert ved å delta i selve planleggingsprosessen. Budsjettering innebærer planlegging basert på en visjon om fremtidige mål. Dette er helt avgjørende for jobben som skal gjøres i finans og salgsavdelingene. Tas det tekniske hensyn i budsjetteringen avdekkes ofte begrensninger og flaskehalser. Velger du standardløsninger eller krever din virksomhet skreddersydde detaljer? I et nøye planlagt prosjekt tar vi hensyn til spesifikke behov i de tidlige fasene for å unngå unødige omkostninger og forsinkelser underveis. Plug and play er noe vi alle drømmer om når to utstyrsenheter skal koples sammen. I et oppdrettsanlegg vil det nødvendigvis ikke være så enkelt selv om det kan virke slik når våre eksperter gjør jobben. Fagmessig integrering forebygger ofte fremtidige problemer. Anlegg som er i drift hele året, under ekstreme værforhold, vil alltid bli utsatt for omfattende slitasje. Serviceavtaler og vedlikehold er derfor helt nødvendig for å sikre pålitelig drift. AKVA groups serviceavdeling har lang erfaring med å gi nødvendig veiledning og utføre vedlikehold. Mange synes instruksjonsbøker er tung lesing, men tilpasset, praktisk opplæring vil redusere frustrasjonsnivået knyttet til bruk av produktmanualer. Opplæring av personellet er en smart investering, og med dyktige, erfarne lærere er du nesten garantert et økt kunnskapsnivå og sikrere drift av anleggene. 4 5

4 AKVA group verden over prosjekter Trygge og effektive løsninger AKVA group har designet og levert profesjonelle og levedyktige prosjekter verden over. Fra komplette merdbaserte anlegg for flere ulike fiskearter, til landbaserte settefiskanlegg med resirkulering, eller nyskapende prosjekter med helt nye oppdrettsarter. AKVA group er nå den eneste leverandøren av tilnærmet komplette anlegg med kapasitet til å levere komplette tekniske løsninger til både landbaserte og merdbaserte akvakulturanlegg. Å velge våre totalløsninger vil si at du som kunde overlater hele ansvaret for den tekniske leveransen til ekstern ekspertise. Dette betyr at driftspersonellet på lokaliteten kan fokusere 100% på produksjonen. AKVA group s team av profesjonelle fagfolk vet hva som skal til for å lykkes i akvakulturnæringen. Vi er klare til å ta på oss ansvaret for levering av teknologi som tilfredsstiller de standarder, servicenivå og kvalitetskrav som er nødvendige. Dette vil minske risikoen for teknisk svikt som kan føre til produksjonsstans, tapt tid og penger. AKVA group sikrer integrasjonen og kvaliteten i totalleveransene ved nøye planlegging av alle fasene i prosessen helt ned til minste detalj. Fra enkle produkter til komplette akvakulturprosjekter med profesjonell service og oppfølging. 6 7

5 produkter Merdbasert Akvakultur komplette prosjekter over hele verden Fôrflåter Plastmerder Software Stålmerder Fôringsystemer Arbeidsbåter Miljøsensorikk Notvaskere Kamerasystemer Undervannslys Multisensor ( strøm, temperatur, oksygen, salinitet, ph verdier etc.) Forankringssystemer Nøter Dødfiskoppsamlere Fôrflåter AKVA group er i dag verdens ledende leverandør av fôrflåter. Med flere tiårs erfaring har vi nå levert nesten 300 flåter over hele verden. Fôringssystemer Det første sentralfôringsanlegget ble utviklet av AKVA group i 1980 og Akvasmart CCS er i dag verdens mest solgte fôringsanlegg! Merder AKVA group er ledende leverandør av både plastmerder og stålmerder og har siden 1974 levert mer enn merder verden over. Software løsninger AKVA group skreddersyr unike, integrerte programvareløsninger som sikrer full kontroll av hele akvakultur og sjømatproduksjonen. Kamera og sensorsystemer Avanserte videokamera og sensor systemer overvåker hele anlegget og foringsprosessen. Dette sikrer tryggere drift og bedre miljø på lokaliteten. Arbeidsbåter De robuste Polarcirkel arbeidsbåtene har flott design, høy kvalitet, unik fleksibilitet, brukervennlighet og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. 8 9

6 Merder Verdens ledende leverandør AKVA group er i dag verdensledende på leveranser av både plast og stålmerder. Polarcirkel er den mest kjente merkevaren i oppdrettsnæringen, og Polarcirkelmerden ble oppfunnet allerede i Det er nå levert mer enn enheter verden over. De anerkjente Wavemaster merdene i stål kom på markedet i Irland i 1985, og over merder er hittil levert globalt. For å sikre høyest mulig kvalitet, konkurransedyktige priser og leveringstider, produserer vi komponenter til merdene i flere verdensdeler. Alle merder monteres og vedlikeholdes av våre profesjonelle montasjeteam og serviceteknikere. AKVA group investerer årlig betydelige ressurser i innovativ og profesjonell forskning og utvikling for at våre merddesign skal forbli verdensledende. Ikke bare for å forbedre produkter kortsiktig, men også for å se lengre inn i framtiden og styre utviklingen av morgendagens merdteknologi

7 Polarcirkel merder i 100% PE plast En trygg og stabil plattform bygget for ekstreme værforhold. Et nøye utprøvd og sertifisert merddesign Historikk Polarcirkel merder Erfaring er en kritisk suksessfaktor i fiskeoppdrett. Vi oppfant plastmerdkonseptet i 1974 og har nå levert over Polarcirkel merder. Merdene er laget av råmaterialer tilpasset dynamiske belastninger fra havet og er basert på mange tiårs forskning og erfaring fra ulike verdensdeler. Glem rustproblemene. Her er et Polarcirkel klammer etter 10 års bruk i saltvann! Lang levetid konstruert for å tåle ekstreme værforhold merder I områder hvor det er fare for ising, som i Norge og Canada, har Polarcirkel merdene en annen stor fordel. Klammer og rekkestøtter av PE plast iser ikke ned slik som er vanlig for stålklammer. Ising er et meget alvorlig sikkerhetsproblem for alle flytende konstruksjoner, merder inkludert. Tung is kan lett overbelaste plastmerder, redusere stabiliteten og øke risikoen for havari. Polarcirkel merdene er derfor perfekt tilpasset ekstreme vinterforhold med fare for ising. Verdens aller første plastmerd ble montert på Lovund i Polarcirkel merdene kan leveres i mange modeller og størrelser tilpasset individuelle behov. Mange har prøvd å kopiere produktene, men ingen har klart å matche det originale Polarcirkel designet og kvaliteten. De første plastmerdene var små og hadde bare enkle flyterør. Nå er våre største modeller snart 200 meter i omkrets med flyterør på 500 mm i diameter. Både runde og firkantede merder er tilgjengelig. Kombinert med et globalt salgsog serviceapparat, er Polarcirkel merdene et godt utprøvd konsept du alltid kan stole på! Dagens store, solide 500 mm merd er her sammenlignet med en 225 mm Gigante merd fra Hele Polarcirkel merden er laget av PE inkluderert nye PIM klammere. Dette eliminerer korrosjonsproblemer, dyrt og vanskelig vedlikehold og øker levetiden til merdene betydelig sammenlignet med galvaniserte stålklammer. Dette er spesielt viktig i områder med høy salinitet i sjøen, høye vanntemperaturer og konstant bølgesprut. Et stort utvalg Polarcirkel merder er spesielt tilpasset værharde lokaliteter, som her langs Norges stormfulle kyst på 70 grader Nord. AKVA group bruker også kun sterke sprøytestøpte polyetylen klammer i motsetning til mange konkurrenter som bruker svake rotasjonsstøpte klammer. Dette gjør Polarcirkel merdene overlegne når det gjelder styrke, holdbarhet og UV beskyttelse. Dette er spesielt viktig på værharde lokaliteter og i tropiske farvann med mye solstråling. Alle Polarcirkel merder er NS9415 sertifisert. Polarcirkel PE braketter er testet ut i arktiske strøk for å kunne tåle ekstrem ising slik som her i Det Russiske Hav. Alle Polarcirkel merder er designet av vår erfarne utviklingsavdeling. Uavhengige spesialister og ingeniører gjennomfører også avanserte statiske og dynamiske beregninger for å sikre at alle design tilfredsstiller både formelle krav og at de tåler de store belastningene merdene utsettes for på ulike lokaliteter i ulike land. Polarcirkel merder blir nå eksportert over hele verden, som til her i Tunisia i NordAfrika

8 De tryggeste og mest rømningssikre merdene på markedet merder Sekundærsikring ved gjennomgående sikkerhetskjetting innvendig i ytre flyterør kan leveres på forespørsel. Sterke og stive PE rekkestøtter. Bunnringen består av et kraftig mm PE rør med innvendig stålwire som stabilisator. Notutspillingssystem leveres med tau og stropper. Dette motvirker notslitasje. (Om ønskelig kan kjetting leveres isteden for tau). Notkrokene forenkler både håndteringen og innfestingen av nøtene. Merdene kan leveres med integrert utvendig gangbane, notutsplingssystem, ekstra flytesikring og en sekundær sikkerhetskjetting i ytre flyterør. Isoporfyll i rørene gjør merdene omtrent synkefrie, til og med ved kollisjoner eller andre alvorlige hendelser. Ekstra bred catamaran design Polarcirkel sitt brede catamaran design gir maksimal vridningsstabilitet og stivt rekkverk. Kombinert med kraftige rekkestøtter og låsing av toppringen, betyr dette at Polarcirkel merder er overlegne å jobbe på når for eksempel noten skal lines opp og fisken skal slaktes. Dette uten at det går utover sjødyktigheten og styrken til merden. Polarcirkel merdens lave vekttilstyrke forhold gjør også at de har mye høyere reserveoppdrift enn merder med stålklammer. Dette resulterer ofte i at våre stormerder har opptil 45 tonn mer reserveoppdrift. Dette øker sikkerhetsmarginene betydelig dersom uforutsett store belastninger skulle oppstå som tynger ned merdene (ising, akutt fiskedød, uvær, strøm osv). Unik Polarcirkel sekundærsikring Polarcirkel merder har smarte sekundærsikringsdetaljer som f.eks individuelt sikrede klammer (stopperblokker på hvert eneste klammer), individuelt sikrede fortøyningsfester, isoporsikring i flyterør osv. Som opsjon kan det også leveres kjetting i ytre flyterør. Alt dette gjør Polarcirkel merder til de mest rømningssikre merdene på markedet. Sikre Polarcirkel PE gangbaner For å øke sikkerheten for alle som jobber på merdene daglig, lanserte Polarcirkel verdens første integrerte gangbaner for plastmerder i Disse sklisikre gangbanepanelene fyller mellomrommet mellom flyterørene og danner en stabil og sikker gangbane rundt merden. Panelene er sprøytestøpt i PE og holdes trygt på plass ved hjelp av gjennomgående PE rør som låser disse til PIM klammerne. Et nøye gjennomprøvd utspilingssystem Etter hvert som merdene ble større ble nøtene vanskeligere å kontrollere i sterk strøm. Polarcirkel kom med enda en nyvinning i 1989, da ble bunnringkonseptet lansert nå også kalt utspilingssystem. Dette er nå den mest utbredte måten å holde noten på plass verden over. Polarcirkel utspilingssystem består av et kraftig mm PE rør med innvendig stålvaier som vekt (typisk 1070 kg/m). De nye sprøytestøpte brakettene gjør merdene ekstra solide. Ved kobling av noten til flyteringen, skal hele vekten av noten og utspilingssystemet holdes oppe av flyteringen IKKE av rekkverket

9 For å unngå rømning må vi sikre at de vanligste årsakene til notskader blir eliminert. Enklere nothåndtering og vedlikehold Mye nytt ekstrautstur med smarte funksjoner merder AKVA group tilbyr et bredt utvalg ekstrautstyr til merdene. Dette utstyret kan øke både sikkerheten og effektiviteten på anleggene. Spesialtilpasset utstyr vil også gjøre jobben enklere for pesonellet. Her er noen eksempler på ekstrautstyr: sklisikre gangbaner, senterflottører, hamsterhjul, notkroker, flytetau etc. Ved slakting eller flytting av fisk blir notvolumet redusert ved at bunnringen løftes med de vertikale tauene ingen belastning på selve rekkverket! Opphengstau Avlåsningsløkke Opphaler stålring Opphaler not Innfestningstau not Stålring Rundslings Glidelodd Bunnring Bunnringsstropp Ulike typer notkroker er tilgjengelig og disse forenkler både håndtering og innfesting av nøter. Tøffe Polarcirkel Merder kombinert med en ny, moderne Wavemaster Fôrflåte utgjør en perfekt match for optimal drift. Slitesterke opphengsløsninger et nytt bunnringskonsept Minimal notslitasje Lenger levetid Bedre bunnringkontroll Enklere og lettere i bruk Redusert fare for korrosjon Velg mellom standardtau og et tau med ekstremt høy brudd og slitestyrke som et godt alternativ til kjetting. De fleste plastmerder er forankret i en rammefortøyning med bunnring, senterflottør, fôrflåte med fôringsanlegg, kamerasystem, undervannslys, miljøsensorikk osv. Polarcirkel Hamsterhjul Senterflottører kan leveres med en radius fra 30 meter helt opp til 72 meter. Bunnringen henges i et tau som har innspleiste avlåsningsløkker for hver femte meter. Det er enkelt å sette inn flere løkker. Tauene leveres ferdig spleiset fra AKVA group. Med dette tilbyr vi nå et oppheng uten korroderende stålkomponenter i sjø. Polarcirkel er kjent for sine solide rekkverk og høye reserveoppdrift, som er viktig ved høy notbelastning (strøm, uvær, akutt fiskedød osv.) Ulike typer Polarcirkel Senterflottører er tilgjengelig. Flottøren plasseres midt i merden og holder nettet høyt over vannflaten. Standard størrelser er 4 og 5 meter høyde. Kan også leveres i andre høyder på forespørsel. Tidligere problemer med slitasje på not på grunn av kjetting er nå minimalisert. Opphengene leveres med eller uten glidelodd og kan også erstatte gamle kjettingoppheng

10 Plastmerder spesifikasjoner merder Merdmodeller: 225/ Kommentarer Merdstørrelser Flyterør diameter: 225/250 mm 315 mm 400 mm 450 mm 500 mm Merdstørrelser Standard diameter: m m m m m Målt fra senterlinje. Merdstørrelser Standard diameter: m m m m m Fra senter til senter indre flyerør. Senteravstand mellom indre og ytre flyterør: 52 cm 66 cm 85 cm 100 cm 110 cm Klammer PE sprøytestøpt (ny PIM Type): Klammer PE sprøytestøpt Originalstøpt NOVA klammer. Klammer PE sprøytestøpt (original type): Original sprøytestøpt klammer. Standard avstand mellom klammer: 2 m 2 m 2.5 m 2.5 m 2.6 m Kan tilpasses til nøtene. Dimensjon PE Rekkestøtte: 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 160 mm Ikke tilgjengelig for stålklammer. Dimensjon Rekkerør: 110 mm 110 mm 140 mm 140 mm 140 mm Tilgjengelig for både PE og ståklammer. Notkrok på rekkestøtter: PE (SS opt.) PE (SS opt.) Rustfritt Stål (12 mm) Rustfritt Stål (12 mm) Rustfritt Stål (12 mm) En krok pr. gelenderstolpe er inkl. Spesialkroker er tilgjengelig Isopor flytesikring: Indre flyterør Indre flyterør Indre flyterør Indre flyterør Indre flyterør Tilgjengelig i alle flyterør på forespørsel. Tilgjengelig med ekstra sikkehetskjetting: Inni utv. rør Inni utv. rør Inni utv. rør Inni utv. rør Inni utv. rør Sammenhengende kjetting på innsiden av utvendig rør som sikring. Materiale PE80 & PE100: Gjelder plast komponenter. NSEN ISO 9001:2000 Sertifisering: Polarcirkel fabrikken er ISO 9001 og ISO sertifisert. Norsk Standard NS9415 Sertifisert: Obligatorisk i Norge. Tilgjengelig med 2 flyterør: Standard merd Tilgjengelig med 3 flyterør: Opsjon: Opsjon: For 315 modellen og større. Tilgjengelig som nedsenkbar: ikke ennå ikke ennå ikke ennå Ta kontakt for spesifiksjoner. Polarcirkel firkantede merder Standard størrelser: 3x3m / 5x5m / 7x7m / 9x9m / 11x11m / 13x13m * Enkle firkantede merder leveres kun til eksport. Polarcirkel kvalitet og sertifisering Alle Polarcirkel merder er produsert og montert i henhold til kvalitetssikringssystem (ISO 9001 og ISO 14001) som er sertifisert av DNV (Det Norske Veritas). Alle merder i Norge er i tillegg sertifisert i henhold til NS (Norsk Standard 9415 for merdbasert utstyr for å hindre rømning av fisk). AKVA group leverer komplette, merdbaserte løsninger verden over

11 Wavemaster stålmerder Trygge og sterke merder for folk og fisk merder Historikk Wavemaster merder Wavemaster begynte å produsere sine stålmerder i Irland i 1985, i Canada i 1988 og i Chile i Det store antallet merder i bruk på mange ulike lokaliteter verden over, ofte under svært krevende vind og bølgeforhold, har bevist hvor robust og driftssikkert dette Wavemaster designet er. De aller første Wavemaster merdene ble designet og levert i Ireland i Produsert i Chile, tilpasset lokale forhold gjør at Wavemaster kan tilby de mest kostnadseffektive stålmerdene til oppdrettsnæringen. Stålmerder er best egnet for mer beskyttede lokaliteter men gjerne med sterk strøm. Kombinert med et globalt salgs og serviceapparat, er Wavemaster Stålmerdene et virkelig godt utprøvd konsept du trygt kan stole på! Brede gangbaner gir gode innfestingsmuligheter for predatornett, slik at det er god avstand til fiskenoten. Dette er helt avgjørende i enkelte områder. Praktisk og brukervennlig design gir deg en ideell plattform for fiskeoppdrett Wavemaster er verdens ledende leverandør av stålmerder med rundt merder levert siden 1985! Disse merdene gir en ideell plattform for fiskeoppdrett. Brede, sklisikre gangbaner, med høyt fribord rundt alle merdene, gir røkteren full fleksibilitet og lett adkomst fra merd til merd. Dette er også en stor fordel for effektivt oppdrett, og gir et mye enklere vedlikehold. Kompakt og forenklet fortøyningssystem gjør også Wavemaster Stålmerder til et smart alternativ for mange lokaliteter. Enklere rengjøring Den øvre delen av pontongene er designet med drenering slik at eventuelle fôrpellet og annet enkelt kan vaskes bort av bølger eller ved spyling. Pontongene gir også meget høy reserveoppdrift, noe som er viktig ved ekstra store notbelastninger. Varmgalvanisering Alle stålkomponenter blir varmgalvanisert etter produksjon. Dette har vist seg å være den mest effektive beskyttelsen for stålmerder og gir lengst levetid. Wavemaster merdene i stål produseres av AKVA group Chile. Kontinuerlig produktutvikling Alle AKVA group produkter er under kontinuerlig utvikling. Wavemaster Stålmerder blir hele tiden tilpasset siste nytt innen driftsmetoder og praktisk bruk på dagens moderne oppdrettsanlegg. Dette sikrer at Wavemaster forblir den ledende stålmerden for oppdrettsnæringen også i årene som kommer. Wavemaster har lang erfaring med installasjoner på en rekke lokaliteter og under ulike klimaforhold verden over, slik som her i Chile. En solid og stabil merdkonstruksjon blir en sikrere arbeidsplass. Merdene er tilgjengelige i mange ulike modeller, med enkel eller dobbel rekke, og størrelser opp til 40x40m som er tilpasset individuelle behov. Wavemaster Stålmerder har smarte, integrerte løsninger for sklisikre gangbaner, notinnfesting og pontonger med drenering

12 Et trygt og utprøvd konsept Det smarte, patenterte hengselsystemet reduserer belastninger og forlenger levetiden. merder De solide galvaniserte gangveiene er designet for tøff, daglig bruk. Alle komponenter er varmgalvanisert. Hengselfôring for mindre eksponerte lokaliteter. Selvlensende gangveier gjør vedlikeholdet enklere. Solide pontonger fylt med ekspandert isopor. Et bredt utvalg fortøyningssystemer av meget høy kvalitet og i ulike dimensjoner kan tilpasses anlegget. De brede gangbanene gir meget gode innfestingsmuligheter for predatornett og god avstand ned til fiskenoten. Fôrflåter kan fortøyes et stykke unna, eller ved enden av stålmerdene med direkte gangbro ut til merdene. Dette forenkler både adkomst og drift. Wavemaster Stålmerder er også tilgjengelige med kjørbare gangbaner i midten, som her i British Columbia, Canada

13 Galvaniserte kvalitetsmerder med brede gangveier Stålmerder spesifikasjoner merder Wavemaster Merder: EX1 EX2 Kommentarer Modelbeskrivelse: High Performance High Exposure Kontakt nærmeste Wavemaster representant for veiledning ved valg av riktige merdmodeller. Merdstørrelser tilgjengelig innvendige mål: 10x10 m 12x12 m 15x15 m 20x20 m 25x25 m 30x30 m 40x40 m 25x25 m 30x30 m 40x40 m Andre størrelser på forespørsel. Hovedbrygge bredde: m m Andre størrelser på forespørsel. Sidebrygge bredde: m m Andre størrelser på forespørsel. Kan tilpasses transport i 40 containere: På forespørsel. Driveable (Forklift): nei På forespørsel. Dekktype: 2 el. 3mm trykkplater 2 el. 3mm trykkplater Andre modeller på forespørsel. Standard stålbjelker: 80x40x5 mm opp til 200x70x6 mm 150x50x5 mm opp til 200x70x6 mm Hengselforing: 35 mm 45 mm 35 mm 45 mm Tilgjengelig både med foring i støpt gummi og nylon. Merdoppsett: Enkel eller dobbel rekke Enkel eller dobbel rekke Potonger standard: Rotasjonsstøpt polyetylen (flere farger). Potonger større volum: Rotasjonsstøpt polyetylen (flerefarger). Potonger med innvendig ekspandert isopor for ekstra sikkerhet: Rekkverkshøyde: 1000 mm 1000 mm Notkroker inkludert: (peker opp, ned elller begge) (peker opp, ned elller begge) Andre størrelser på forespørsel. Mulighet for: Predatornett, fuglenett, løfting Predatornett, fuglenett, løfting Annet utstyr: På forespørsel. På forespørsel. Varmgalvanisert: Ta kontakt for mer info. Wavemaster Stålmerder i Skottland

14 Fortøyningssystemer Sikrere forankring med lav belastning av festepunktet i merdene merder Ekstra sikre og sterke fortøyningsløsninger Vi introduserer et nytt og nyskapende koblingssystem for forankring som forenkler forankringsprosessen og forbedrer merdens strukturelle styrke ved forankring på produksjonsstedet. Alle forankringsforbindelser og komponenter er sertifisert i henhold til Norsk Standard (NS) Den nye Polarcirkel forankringskoblingen eliminerer de fleste svake punktene som er typiske for stålbraketter: Korrosjon, skade på arbeidsbåter, sideveis fastkiling av brakettene, gnaging mot flytende rør, behovet for slitemansjetter mot gnaging, punktbelastninger på flytende rør, bøying av festeører på koblingsstykker, last i forbindelse med ising osv. Kvalitetsbøyer i ulike størrelser. Praktisk og solid skkelpunktfeste. Erfarne og vel kvalifiserte fagfolk setter opp fortøyningene dine. Alle tau er festet til forankringsplaten et godt stykke under propelldybde, hvilket gir sikker transport rundt merden. Hovedsakelig bruk av tau i nærheten av merden forhindrer skade på nøtene. Et bredt utvalg av ankre, avhengig av dybde og bunnforhold. Alle komponenter av stål som anvendes nær eller under overflaten er varmgalvaniserte. Fortøyning av nye Polarcirkel merder utenfor Lofoten i NordNorge. Våre forankringssystem er blitt testet ut under tøffe værforhold verden over. Bøyene er laget av rotasjonsstøpt polyetylen, fylt med polystyrenskum. Dette sikrer full flyteevne selv om det ytre skallet skulle bli skadet. Et typisk forankringsopplegg som viser forankringsnettverket, ankre, bøyer, plassering av lektere osv. Løsningen gjør det mulig å tilpasse installasjonen til produksjonsstedet

15 Nytt luftbasert dødfisk konsept Automatisk oppsamling av dødfisk M e r d e r En nødvendig forutsetning for et godt merdmiljø. En forutsetning for at fisken skal ha et godt miljø er at død fisk blir fjernet så raskt som mulig fra merdene. Oppsamlingssystem for dødfisk: Beskyttelse for rekkverk Det leveres beskyttere for rør og rekkverk i ulike modeller til montering på rekkverket på merder av plast eller stål. Kompressorer Det anbefales at man bruker skruekompressorer med minimum luftmengde på 2000 l/min og et trykk på 7 bar. De fleste av våre nye fôringsflåter har integrerte ensilasjetanker plassert i skroget, rett under velgerventilene. AKVA group har i samarbeid med ledende fiskeoppdrettselskaper nå utviklet et automatisert, robust og svært praktisk system for fjerning av dødfisk. Systemet er tilpasset dagens Polarcirkel plastmerder, Wavemaster stålmerder, nøter og diverse annet utstyr som inngår i anleggets infrastruktur. Akvasmartsystemet for oppsamling av dødfisk tilbys som et delvis åpent eller fullstendig lukket system. Systemet kan leveres med et sentralt oppsamlingspunkt hvor fisken så går direkte fra merdene til videre behandling. Slangesystem Slangesystemet brukes til transport av dødfisk fra sugeinntaket opp til silkonstruksjonen, eventuelt til det sentrale oppsamlingsstedet. Sugeinntak Sugeinntak til oppsamlingssystemet for dødfisk kan leveres i ulike størrelser og ulik utforming. Våre standard sugeinntak kan leveres med justerbar vekt fra 200 kg opp til 700 kg. Vi kan også levere sugeinntak helt opp til 1,8 tonn som kan erstatte eller komme i tillegg til sentervekten. Anbefalt luftmengde Vi anbefaler en luftmengde på 2000 liter i minuttet. To innsugingsporter To innløp i kombinasjon med et oppsamlingskar utformet med bratt vinkel og glatt overflate sørger for at mesteparten av den døde fisken lett kan passere sugeinntaket. Et prinsipp basert på bruk av mammutpumpe Beskyttelse for rensefisk Sugeinntaket er utstyrt med et gitter som hindrer leppefisk og andre rensefiskarter i å komme inn i sugeinntaket og slangen når systemet ikke er i drift. Komprimert luft injiseres gjennom et antall små hull i et eget luftkammer. Fordelen med å injisere en luftstrøm gjennom mange hull er at man skaper en konstant og rask vannstrøm. Et bredt utvalg av ulike silkonstruksjoner kan plasseres på en arbeidsbåt eller på anleggsstedet, eventuelt integreres med en sentral oppsamlingsenhet, avhengig av røkterens krav til infrastruktur for oppsamling av dødfisken

16 Nøter Not av høyeste kvalitet beskytter fisken din AKVA group tilbyr en rekke typer nøter til merdene dine, tradisjonelle og gjennomprøvde fibernøter (hovedsakelig av nylon) produsert av Egersund Net i Norge, samt de nyskapende og lovende fiberfrie EcoNet produktene av solid PETtråd, produsert av det italienske selskapet Maccaferri. Siden noten er den eneste barrieren som holder din verdifulle oppdrettsfisk på innsiden og predatorene på utsiden, utgjør noten det mest kritiske utstyret i et merdbasert oppdrettsanlegg. Derfor må man kun bruke nøter av høyeste kvalitet med den beste utforming, i kombinasjon med sertifisering i henhold til Norsk Standard (NS9415). For å sikre riktig spesifikasjon for oppdrettsanlegget ditt må man bruke dokumentasjon for miljøpåkjenninger fra strøm, bølger og vind ved dimensjonering og utforming. Dette må følges opp med profesjonell og systematisk inspeksjon, vedlikehold og testing gjennom hele notens levetid. Sluttresultatet er en not du kan stole på, uansett om det er fremstilt av fiber eller fiberfrie materialer

17 Fibernøter fra Egersund Net Egersund Net på topp i over 40 år nøter Alle nøter er impregnert med primer for å sikre optimal og langvarig beskyttelse av både nøter og tauverk. En av Europas ledende notleverandører Egersund Net har utviklet seg til en av Europas ledende leverandører av nøter og notservice til oppdrettsnæringen. Produkttesting og forskning Gjennom FOU avdelingen jobbes det aktivt innen flere felt. Vi jobber aktivt for å teste ut nye impregneringer og det jobbes kontinuerlig med nye not design. Kvalitetsnøter er basert på lang erfaring og utvikling i tett samarbeid med oppdrettsnæring og forskningsmiljøer. Fibernøter fra Egersund er designet for et bredt utvalg av runde og firkantede merder i flere ulike størrelser. En effektiv produksjonslinje med høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere. Funksjonalitet og design Egersund Net er markedsleder på levering av notposer og servicetjenester til disse. Det er svært viktig at notposene er enkle og trygge å håndtere. En god merking av løftepunker på notposen sørger for en tryggere håndtering. Risikoen for rømming blir også redusert. Det nye designet ENCA er et godt eksempel på en notpose som gjør håndtering av notposen enklere/ raskere og enda tryggere. (ENCA står for Egersund Net Circel Angeled). Vi bruker Sintef sin tank i Hirtshals for å teste ut krefter som virker på notposen, samt og optimalisere lodding av posene. I tillegg jobbesdet med flere nye, spennende prosjekter, bl.a. en trygg og mer miljøvennlig måte å redusere luseproblemet på. De tre viktigste not typene er: Standardnot uten knuter, Supernot og Hexagonalnot i nylon. Kvalitetskontroll og ISO sertifisering Egersund Net leverer notlin til både firkantnot og sekskantnot og produseres på moderne bindemaskineri vår fabrikk i Egersund. Det brukes kun råstoff av aller beste kvalitet. Produksjonen er underlagt streng kvalitetskontroll, og vi kan levere bl.a. knuteløs notlin, super knuteløs notlin og notlin i Dyneema. All notproduksjon er ISO9001 godkjent og sertifisert av Det Norske Veritas. En ny dedikert database for dokumentasjon av nøter, bøyer og fortøyningskomponenter utviklet av Egersund Net. Alle nye notmodeller er testet under ulike strømforhold i SINTEF s avanserte forskningstank i Hirtshals i Denmark. Ny avansert 3D software tas i bruk for å skape en optimal notdesign ved å teste dem ut i ulike scenarier. Testing av de nye kjegleformede not modellene uten bunnring, viste at de holdt seg relativt stabile under strømforhold på rundt 2 knop! 32 33

18 Avanserte notløsninger nøter Løkker til trygge fester av nøter og bunntau Alle notløkker som brukes til løfting er merket med en egen fargekode slik at det er enkelt for oppdretter å 9 løfte notposen med riktig løkke og tau. Løkkene er nøye testet ut i vårt 1.Gule løkker på toppen av hoppenoten forbinder not og merd. Gul farge betyr at løkken kan brukes til løfting av noten. 5 7 laboratorium ved å dokumentere horisontale og vertikal krefter. Løkkene er montert slik at de ikke skal forårsake hull i notposen, selv ved brudd. I tillegg er det enkelt å skifte ut slitte løkker når posen kommer inn til service. Servicepakken inkluderer notvasking, inspeksjon, reparasjon og impregnering/ slitasjebeskyttelse. Service og dokumentasjon Egersund Net tilbyr profesjonell notservice for akvakulturindustrien Nøtene blir løftet trygt opp på land ved slakting og notrensing. Vi leverer også andre spesialnøter til alle typer merder. fra flere moderne anlegg langs hele norskekysten. Ved å fokusere på kvalitet og miljøvennlige produkter, kan vi tilby både gode og tilpassede 2. Røde løkker på toppen av hoppenoten forbinder not og merd. Rød farge betyr at løkken IKKE skal brukes til løfting. 6. Alle krysstauene møtes i midten av bunnen i en rustfri stålring. Denne skal sikre dødfiskringsystemet. 8 løsninger. Alle nøter blir nøye kvalitetsjekket og underlagt strenge kvalitetskrav. All produksjon hos Egersund Net er Alle nøtene fraktes på paller eller pakkes i store nylonsekker. Dette gjør at det enkelt og trygt å frakte nøtene. selvfølgelig ISO 9001 godkjent. Fuglenettene leveres i standardstørrelser eller skreddersys på bestilling fra hvert enkelt oppdrettsanlegg. 3. Røde løkker i vannlinjen forbinder noten til merden. Rød farge betyr at løkken IKKE skal brukes til løfting. 7. Doble løkker i treffpunktet der vertikale og horisontale tråder møtes. En løkke brukes til løfting den andre til vektsystemet. 6 Notmaterialer Skreddersydde nøter til merder og fuglenett kan leveres til de fleste typer oppdrettsanlegg. Alle knuter er nøye testet ut og ulike fargekoder gjør det enklere å finne den riktige trossen. Nylon 4. Gule løkker i vannlinjen forbinder noten til merden. Gul farge betyr at løkken skal brukes til løfting. 8. Kantsøm med ekstra tau. Der er tau eller taukant rundt midten av noten, vist her med et ekstra tau. Hensikten med dette tauet er å ha samme bruddstyrke over hele noten. Det nye stabile kjegleformede notdesignet uten bunnring vil redusere faren for notskader. Spesiell knutefri nylonnot av høy kvalitet gir nøtene ekstra lang levetid. Denne nottypen kan leveres i flere ulike trådtykkelser og maskestørrelser. Farge: Sort eller grønn. Dyneema Merdnøter laget av knutefri Dyneema er lettere og har bedre egenskaper i vannet enn vanlige nylonnøter. Farge: Hvit. Impregnering Avansert impregneringsteknologi sikrer optimal effekt, produkttrygghet, miljøvennlighet og HMS. Impregnering uten bruk av sterke stoffer er også tilgjengelig. Impregneringen beskytter nøtene mot UV stråling, gjør rengjøringen enklere og forlenger levetiden på nøtene. Vi tilbyr et bredt utvalg av ulike nøter, som, sidenøter, fuglenett og løftenett for både runde og firkantede merder. 5. Doble nylonringer på vertikale 9. Alle maskinsydde sømmer er sydd tau holder løftetauene på plass. begge veier og er mye sterkere enn resten av noten

19 Polarcirkel EcoNet Høy rømningssikkerhet, ekstra lang levetid nøter Ekstra lang levetid Høy rømningssikkerhet Ingen utskiftning God gjennomstrømning Ingen impregnering Det unike Polarcirkel EcoNet konseptet kan revolusjonere dagens oppdrettsnæring! Denne nottypen har blitt levert til over 4000 merder siden I tillegg brukes denne kraftige noten også til hainett, rassikring, molobygging osv. EcoNet behandles omtrent som fibernøter og kan også tørkes på notkrokene etter tømming eller slakting. Rømning gjennom hull i nøtene står for mesteparten av alle rapporterte rømninger i Norge! Deformering på grunn av belastninger på nøtene påvirkes av tre hovedfaktorer: Strøm + nottype (struktur, vannmotstand, styrke) + notvekter. Et 20 cm langt kutt i en vanlig not vil åpne seg helt opp og fisk vil enkelt kunne rømme fra anlegget. Det samme kuttet i et EcoNet vil holde seg tilnærmet lukket. EcoNet Nylon not EcoNet er her vist i 0.5 knops strøm (0.25 m/sek.) Noten vil fremdeles holde en god og stabil form. EcoNet er ofte brukt som hainett for å beskytte populære badestrender. Styrken på EcoNet blir skikkelig testet når den brukes til rassikring! Polarcirkel EcoNet lages av ekstra sterk og lett PET (Polyethylene Terephthalate) som har overlegne material og bruksegenskaper for fiskeoppdrett. EcoNet har høy rømningssikkerhet, tilnærmet predatorsikker og har ekstra lang levetid sammenlignet med andre notmaterialer med fiber. Det relativt stive EcoNet materialet sikrer en utspilt notvegg som gir god gjennomstrømning og maks oksygen. EcoNet nøtene er relativt stive, har liten vannmotstand og beholder formen på noten meget bra i sterk strøm. Dette gir optimal vanngjennomstrømning og økt oksygennivå. Mindre notvekt er da nødvendig for å holde EcoNet på plass. Resultatet blir da redusert deformering/vannmotstand, redusert risiko for notgnag/skader og redusert totalvekt. Dette betyr mye mindre belastninger på fortøyningene og høyere reserveoppdrift på merdene og betydelige driftsbesparelser over tid! Gjenværende bruddstyrke % Polyester Monofilament 3mm Nylon Monofilament 3mm År med utendørs bruk PET tråden kan beholde bruddstyrken i flere tiår. Grafen over viser resultatet av langvarig utendørs testing i Japan. Mindre motstand og høyere stivhet gir mindre belastning, større notvolum og ekstra høyt oksygennivå. Ekstreme værforhold Predatorer Mekaniske skader Biologisk nedbrytning 36 37

20 Polarcirkel EcoNet overlegen slitestyrke og ekstra lang levetid Enkel å montere enkel å renholde nøter Polarcirkel EcoNet kan hektes opp på notkrokene og tørkes. Det er selve flytekragen som skal holde hele vekten og belastningene av EcoNet noten (ikke rekkverket). Standard EcoNet er designet for runde og firkantede merder. Den øverste delen har vertikale vegger med et 1 meter høyt hoppegjerde. Polarcirkel EcoNet blir installert ved hjelp av kraner og dyktige fagfolk. Når Polarcirkel EcoNet først er montert er det ved normal bruk ikke nødvendig å ta noten ut regelmessig, slik som for vanlige nøter. Unntaket er hvis det skulle oppstå notskader som må repareres, tegn på slitasje eller andre alvorlige skader. EcoNet blir rengjort mens den står i sjøen og trenger ikke tas ut for vasking eller notimpregnering. Nothåndtering og driftsrutiner Selv om Polarcirkel EcoNet har en relativt stivere struktur enn vanlig notlin, kan den håndteres omtrent som en vanlig not. Dette inkluderer tørking av noten ved slakting, bruk av kulebånd, dødfiskhåndtering, innfesting av noten til merden og bunnringen osv. EcoNet blir nå testet og brukt i stadig nye markeder og til nye fiskeslag over hele verden. Strong but light material Polarcirkel EcoNet er som skapt for kommersiell fiskeoppdrett på utsatte steder langs vår værharde kyst. Stabilitet og styrke EcoNet notmaskene er designet for å holde maskeformen intakt selv om enkle tråder blir kuttet. Dette betyr at maskene holder seg relativt formstabile uten at dette i særlig grad påvirker notens styrke. Polarcirkel EcoNet er laget av ekstra sterk og lett PET (Polyethylene Terephthalate). AKVA group vil fortsette å utvikle teknologien og bruken i samarbeid med erfarne oppdrettere for å ytterligere forenkle nothåndteringen og sikre optimal drift. EcoNet kan leveres i T skreddersydde størrelser etter behov. I kortere perioder kan EcoNet tørkes opp på rekkverkskrokene. PET har en egenvekt på 1.38 (kg/l. materiale). A C D B Den harde fiberfrie tråden reduserer begroing og gjør nøtene enkle å rengjøre med notvaskere. Dette eliminerer også bruk av notimpregnering. Noten er festet til bunnringen ved hjelp av løkker. EcoNet tåler mye ising og isen er mye enklere å fjerne sammenlignet med andre nottyper. A = Maskevidde innvendig B = Maskevidde senter C = Maskehøyde D = Maskevidde diagonal T = Trådtykkelse Bunnen av noten er vanligvis kjegleformet for å forenkle fjerningen av dødfisk. (Se side 28). EcoNet er godkjent for fiskeoppdrett i henhold til Norsk Standard NS Polarcirkel EcoNet kan leveres i to ulike størrelser: Maskestr.: t (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) vekt Stor: Liten: 3,0 2, g/m 2 570g/m

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU AQUACULTURE P R O D U K T K ATA L O G NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU TRADISJON FOR INNOVASJON Mørenot Aquaculture

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System Annonsebilag til Perspektiv tema: aqua nor 2015 / kystnæringen henrik@bedriftprofilen.no bedriftprofilen.no rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System besøk oss på stand d354 Systemet er patentert

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

BÅTUTSTYR. www.sleipner.no

BÅTUTSTYR. www.sleipner.no BÅTUTSTYR Velkommen til Sleipner etabl. 1908 Kjære leser! Når du nå åpnet denne katalogen bladde du om til over 100 år med maritim historie. På tiden din far, farfar eller oldefar levde, konstruerte og

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg

www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg www.busterboat.com Et bekymringsfritt valg Innholdsfortegnelse Velkommen til Buster-sesongen 2014 Velkommen... 3 AHT... 4 Buster Cabin... 6 Buster SuperMagnum... 10 Buster Magnum... 14 Buster XXL... 18

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

BRYGGEKATALOG. Mer enn noe å fortøye i

BRYGGEKATALOG. Mer enn noe å fortøye i BRYGGEKATALOG Mer enn noe å fortøye i LITT OM OSS Fly By Night AS er eierselskapet til Vestlandsbryggen, og ble stiftet 1999, og var i starten en ren flytebryggeprodusent. Vi har siden den gang utviklet

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Motvektstrucker med forbrenningsmotor

Motvektstrucker med forbrenningsmotor Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 5.5 tonn kvalitet driftssikkerhet verdi for pengene kvalitet, driftssikkerhet... våre kunder vet hva de vil ha Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis

Detaljer

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UTDØENDE TEKNOLOGI? NEI TVERT IMOT! Behovet for lagret energi er større enn noen gang og vi vil med denne brosjyren

Detaljer

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Rømmingssikker not for torsk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932

Detaljer

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava Bedriftsblad for toyota MAteRIAL HANDLING NoRWAY A s Årgang 22 Nr. 1 2009 Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava TOYOTA MATERIAL HANDLING NORWAY

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/ Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Studieretning: Maskin Av: Aleksander Collins Haugland Kandidatnr.

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Nr. 26/2014. Praksisrapport

Nr. 26/2014. Praksisrapport Nr. 26/2014 Praksisrapport Leder Innhold 20 Kuleskruedrift for pålitelige, elektriske parkeringsbremser 28 isoweld : Feltinnfesting av flate tak 32 Intervju med Blum and Co om design 36 Flerfunksjonelle,

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

T r y g t. E n k e l t. F l e k s i b e l t. å r e t t e r å r.

T r y g t. E n k e l t. F l e k s i b e l t. å r e t t e r å r. T r y g t. E n k e l t. F l e k s i b e l t. å r e t t e r å r. Stålbrygger side 7 Utriggere side 9 Betongbrygger og bølgedempere side 6 Tilleggsutstyr side 14 Landganger side 10 Beskyttet med Combi Coat

Detaljer

KAJAKK KATALOG 2015. kr 15 999,- ANBEFALT VEKT AV PADLER: 75-130 KG. Lasteevne: Volum: Skott foran: Lengde: Cockpit: Size: STABILITET

KAJAKK KATALOG 2015. kr 15 999,- ANBEFALT VEKT AV PADLER: 75-130 KG. Lasteevne: Volum: Skott foran: Lengde: Cockpit: Size: STABILITET Lengde: Cockpit: Lasteevne: ANBEFALT VEKT AV PADLER: 75-130 KG kr 15 999,- 1 HAV KAJAKK MEN ANBEFALT VEKT AV PADLER: 75-130 KG kr 15 999,- Vekt: Bredde: Cockpit: 032 1 2 VALG AV KAJAKK Milsluker n Sport

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok Innhold Bakgrunn 3 Fangstoperasjon på bunnen 8 Tauing og hiving av redskap ved levendefangst 10

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer