- SKEISVOLLSTUNET - HAUGESUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- SKEISVOLLSTUNET - HAUGESUND KOMMUNE"

Transkript

1 Generell leveransebeskrivelse - SKEISVOLLSTUNET - HAUGESUND KOMMUNE 1

2 Orientering om prosjektet: Skeisvolltunet er et moderende funkisinspirert boligprosjekt som består av totalt 35 rekkehus. Hver rekke består av 3-4 boenheter. Blokkene vil bli avdelt med frittstående skillevegger. Prosjektet er planlagt utført i flere byggetrinn. 1. byggetrinn består av 19 boligenheter. Området ligger sentralt plassert på den gamle gartneritomten på Skeisvoll og grenser til naturskjønne omgivelser med store friområder i nærheten. Det er kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg og forretningsområder. I tillegg er det sykkelavstand til Haugesund sentrum. Boligene er tilrettelagt med universel utforming. Romfordelingen er moderne og effektiv, med avsatt plass for event. fremtidig installasjon av heis som går over 3 etasjer og direkte ut på stor takterrasse i 3. etg. Det foreligger prosjekt godkjenning for inntil 90% finansiering i Husbanken.(se gjeldende prisliste) Restfinansiering kan løses ved å søknad om Startlån i Haugesund kommune (max kr ,-), egenkapital eller privatfinansiering i bank. Boligene blir bygd etter byggeforskiftenes (TEK07) krav. Inneluft blir styrt med balansert ventilasjon m/varmegjennvinner. Biloppstillingsplasser, innkjørsel og interne gangveger opparbeides i hht. til situasjonsplan. Atkomstvei skal asfalteres, men i deler av atkomstvei til boligene skal det legges betongheller. Foran boliger og i carport skal det legges betongheller og belegningsstein. Felles uteområder skal opparbeides og beplantes som vist på situasjonskart. Avvik, samt elementer som ikke er en del av leveransen Det tas forbehold om endring av innhold i dette dokument som følge av prosjektering og tilpasninger. Alle mål på tegninger angis med forbehold om prosjektering og tilpasning av bl.annet sjakter, føringer, bærende konstruksjoner etc. Arealavvik kan forekomme i forbindelse med prosjektering. Arealavvik kan forekomme på tomten, som følge av endelig plassering av teknisk utstyr, fellesanlegg, grøfter, kummer, stier etc. Som følge av prosjektering kan endelig planløsning og fasader avvike fra eksist. tegninger, som for eksempel: Sjakter er i dag ikke plassert på tegninger (bl.a. ventilasjonskanaler, etc) Nedforing av enkelte himlinger som følge av rørføringer for ventilasjon eller tilsv. Vindusarealer kan endres som følge av prosjektering/varmetapsberegninger for å sikre lavt energi forbruk. Valg av farger på ytterkledning, foretas av utbygger. Plassering av utstyr og innredning (vv-tank 200 l., vent. aggregat, el-skap, sentralst. el. lign.) Ovennevnte endring medfører ikke justering av salgsprisen. 2

3 Materialbruk/konstruksjoner Ringmur og golv på grunn m/30 cm. isolasjon og radonduk. Yttervegger bygges m/stenderverk 148mm + 48mm innforing, med totalt 200 mm isolasjon. Utvendige veggflater/kledning leveres grunnet fra produsent og etterbehandles med 1 strøk på byggeplass av utbygger. Alle fargevalg foretas av utbygger. Innvendige vegger vil bli kledd med gipsplater, sparklet og malt 2 strøk. I 1. etg. vil det bli lagt varmekabler og golvfliser i haller og bad, valgt av utbygger. (se event. endrings-/tilvalgsliste) Ferdigbehandlede vinduer og dører. (TEK07) Taktekking og tekking av terasser i 2. og 3. etasje benyttes PVC duk. Takterasse i 3. etg. og terrasse i 2. etg leveres med trelemmer på PVC-duk. Innv. dører leveres hvitmalte. Dobbel dør mellom gang og stue i 2. etg. leveres med glass. På vinduer og dører er alle karmer og listverk ferdig hvitmalte av produsent. Utforming av rekkverk på balkonger i 2. etg. - ikke avklart. Utforming av rekkverk på balkong i 2. etg. over carport ikke avklart. Generelt våtrom: På golv og vegger i bad/vaskerom i 1. etg. vil det bli lagt fliser, valgt av utbygger. (se event. endrings-/tilvalgslister) Generelt golver: Alle oppholdsrom (stue/kjøkken, alle soverom, hall i 2. etg. og loft/tv stue) får lamellparket i eik på golver. (se event. endrings-/tilvalgsliste) På bad i 1. etg. vil det bli lagt varmekabler og fliser, valgt av utbygger. (se event. endrings- /tilvalgsliste) Wc/gjestetoalett i 2. etg. vil det bli lagt golvbelegg (se event. endrings-/tilvalgsliste) Golv i haller 1. etg. vil det bli lagt varmekabler og fliser valgt av utbygger. (se event. endrings- /tilvalgsliste) Golv i sportsbod utstyres med våtromsbelegg m/oppkant i type/farge valgt av utbygger. På resterende golver legges golvbelegg, uten oppkant.. Generelt vegger/tak: Alle vegger og tak i boligen, vil bli sparklet og hvitmalte. (se event. endrings-/tilvalgsliste) Unntaket er vegger på bad i 1. etg. hvor det benyttes fliser, valgt av utbygger. (se event. endrings-/tilvalgsliste) Generelt golv terrasser: Golv på terrasser, leveres PVC-duk og trelemmer som kan fjernes for renhold. Generelt belistning: Golvlister leveres i lakkert eik. Dør- og vindus lister leveres ferdig hvitmalt fra produsent. Spikerhull vil bli vokset av utbygger. Det skal ikke benyttes taklister i dette prosjektet. (med unntak i boder, sportsbod og sluse i enkelte av boligenhetene). 3

4 Generelt innredninger: Det leveres kjøkken fra Mobalpa i hht. kjøkken tegning. Det leveres integrerte hvitevarer fra Whirlpool på koketopp, komfyr og oppvaskmaskin. Kombiskap kjøl/frys leveres frittstående. (se event. endrings-/tilvalgsliste). Trapper leveres med eiketonede furutrinn, hvitmalte vanger, spiler på rekkverk i stål m/hvitmalte håndrekker. (se event. endrings-/tilvalgsliste vedr. trinn i heltre eik) Det leveres komplett baderomsekjon 120 cm på bad 1. etasje, dusjkabinett i god kvalitet med herdet glass, vegghengt toalett, samt vanntilførsel og avløpstrakt på vegg for vaskemaskin. (se event. endrings-/tilvalgsliste) På gjestetoalett i 2. etasje leveres vegghengt toalett og baderomsekjon m/vask 60 cm. m/speil og lys. I soverom leveres garderobeskap iht. tegning, i hvit utførelse.(1 m pr./sengeplass Rørfordelerskap, varmtvannstank, ventilasjonsagregat og sentralstøvsuger plasseres i sportsbod. El-skap plasseres på vegg mellom sportsbod og hall, med døråpning mot hall. Generelt rørlegger: Hele røropplegget legges skjult og det benyttes rør i rør system. Det leveres utv. spylekran i carport. Ventilasjon: Boligene utstyres med ballansert ventilasjon med virkningsgrad 70-80% ihht. byggeforskrifter TEK07. Elektroarbeider: - Anlegger leveres som skjult opplegg der det er mulig. For enkelte vegger, for eksempel mot nabo, overstyres dette av brann- og lydkrav. - Fordelerskap plasseres i vegg mellom sportsbod og hall - Det er medtatt i overkant av 100 el-punkter, slik at rommenes funksjon ivaretas jfr. krav i NEK 400. Det vil bli utarbeides egne el-punkt tegning for hver enkel bolig. (se event. endrings-/tilvalgsliste) - Komplett ringeanlegg utenfor inngangsdør. - Utelys monteres ved inngangsdør/carport, balkong i 2. etg. og takterrasse i 3. etg. type valgt av utbygger. - Utvendig stikk plasseres på vegg v/inngang til sportsbod i 1. etg., på vegg på terrasse i 2. etg. og på vegg på takterrasse i 3. etg. - Røykvarslere plassert i hall 1. etg., stue i 2. etg. og loftstue i 3. etg. Disse seriekobles og tilkobles strømnettet. - Antenne anlegg i hver bolig, bestående av 1 punkt i stue i 2. etg. og 1. punkt i loftstue. - Det vil ikke bli levert panelovner i dette prosjektet. (se event. endrings-/tilvalgsliste) 4

5 Generelt overflatebehandling: Produkt Type overflatebehandling Merknader Ytterdør- og vindus karmer Malt Ferdig behandlet av produsent Balkongdør, utv. boddør Malt Ferdig behandlet av produsent Innv. dørkarmer Hvitmalt Ferdig behandlet av produsent Listverk dør/vindu Hvitmalt Ferdig behandlet av produsent Fotlister Lakkert eik Ferdig behandlet av produsent Innvendige vegger/tak Sparkles og males Ferdigbehandlet fra Utvendig veggflater Fargekode - Eggehvit 0502Y Maskinbehandlet fra produsent Alle fargevalg utvendig blir foretatt av utbygger. underentreprenør Behandlet fra fabrikk. Utv. veggflater på boliger etterbehandles på byggeplass. Diverse: 1. Det leveres brannstige fra takterrasse til tak over carport. 2. Paulsen Prosjekt AS forbeholder seg retten til å endre konstrusjoner, materialvalg, utstyrsleveranse og materialdimensjoner forutsatt at funksjon og kvalitet opprettholdes. 3. Postkassestativ og søppelstativer inngår i leveransen 4. Tomteoppmålingsgebyr, tinglysningsgebyrer og dokumentavgift er ikke medtatt i kjøpesummen. 5. Illustrasjoner er kun retningsgivende og ikke å betrakte som et kontraktsdokument. 6. Det tas forbehold om mindre justeringer av arealer i enkelte rom som følge av bygningsmessige konstuksjonsløsninger/ tilpasninger, uten at dette medfører justering av salgsprisen. 7. Selger er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor utbyggers kontroll, så som streik, lockout etc. Kjøper kan heller ikke påberope heving, prisavslag eller lignende som følge av dette. 8. Endringer/tilvalg kan kun avtales med utbyggers forhåndsvalgte underleverandører Generelt endrings-/tilvalgsmuligheter: Det vil bli tillatt en del endrings-/tilvalgsmuligheter på dette prosjektet. Alle tillegger avtales og faktureres direkte til kunde, fra våre utvalgte underleverandører. Dersom valgt standard fra utbygger blir endret, vil event. garantier og reklamasjonsrettigheter ligge hos valgt underentreprenør hvor endring-/tilvalget er blitt avtalt. Alle valgte endringer/tilvalg skal beskrives på Endrings-/tilvalgsskjema utarbeidet av utbygger. Alle endringer/tilvalg skal kontrolleres og godkjennes av utbygger, før bestilling av tjeneste/produkt kan foretas. Dersom forbruker har oversittet frist for tilbakemelding på valgte endringer/tilvalg, ansees ikke tilbudet å være akseptert. Det vil ikke bli gitt ytterligere frister. Valgt standard av utbygger vil i så tilfelle bli levert og montert. Dette for å sikre fremdriften i prosjektet. 5

6 Det kan gjøres endringer/tilvalg på følgende områder: 1. Kjøkken, bad og garderobe m/forbehold plassering avløp, størrelse, etc. 2. Fliser på golv og vegg på bad i 1. etg. m/forbehold størrelse 3. Fliser på golv i haller 1. etg. 4. Parkett i oppholdsrom m/forbehold 5. Golv på wc i 2. etg. og golv i bod/heishus i 1, 2 og 3. etg. 6. Golv i sportsbod og mellomgang (der det er) 7. Fargevalg på vegger 8. Skyvedørsgarderobe i dobbelt soverom og garderobeskap i enkle soverom 9. Trinn i trapper i heltre eik 10. Løfteplattform fra 1. etg. til takterasse i 3. etg. 11. Endring av antall el-punkter/utstyr m/forbehold Overtagelse: Før overtakelse av boligen, må følgende punkter være ivaretatt: 1. Det skal gjennomføres overtagelsesbefaring i boligen. Her skal alle eventuelle feil/mangler ved leveransen registreres og frist for utbedring settes. 2. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal være gitt på din bolig av Haugesund kommune. 3. Det anbefales å gå nøye gjennom boligen ved overtagelsesbefaring, synlige feil og skader, f. eks. vindusruter, dører, porselen, kjøkkeninnredning, garderobe, overflatebehandlinger og gulvflater, som er naturlig å forvente at en kan legge merke til på overtagelsesbefaringen, kan ikke påberopes av kjøper etter overtagelsen. Kopervik den 23. april

Salgsinformasjon 24. januar 2013

Salgsinformasjon 24. januar 2013 Salgsinformasjon. januar 0 ET DRØMMEHJEM FOR DE LITT KRESE Pernillevegen ligger attraktivt til ved Salhusvegen med utsikt over Karmsundet og innover mot byen. Her bor du i et solrikt og fredelig område

Detaljer

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Spanne tomannsbolig Revisjon 1, dato: 17.10.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD 5,7 Støpt betong

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Prospekt Tangarholen Blokk A Fakta om boligen Matrikkel: Gnr. 14 Bnr. 49 i Klepp kommune PROSJEKTET Ligningsverdi Ligningsverdi vil ikke bli fastsatt før ferdigstillelse. Utleie Det er ikke kjent at det

Detaljer

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller Fredrikstad 18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller BRA Fra kr 2.745.000 2 Sov 1 bad 102 m 2 BRA Fra kr 3.495.000 3 Sov 2 bad Illustrasjon www.arcanova.no Velkommen til Illustrasjon

Detaljer

Med flott utsikt i Lier

Med flott utsikt i Lier 2 Med flott utsikt i Lier På solsiden i Lier med flott utsikt over Reistadjordene skal det nå bygges seks treplans, og fire toplans rekkehus, samt 12 romslige tomannsboliger. Her kan du bo fritt og barnevennlig

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Den Lille Hage Boligprosjekt i Ratvika 27.01.2015 Side: 1

Den Lille Hage Boligprosjekt i Ratvika 27.01.2015 Side: 1 27.01.2015 Side: 1 Prosjektbeskrivelse Boligene, som vil bli organisert i et sameie, blir beliggende i et attraktivt boligområde, med gode utsikt- og solforhold, veletablert kollektivtilbud, og i nærhet

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015

LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 LEVERANSEBESKRIVELSE Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden Dato: 04.02.2015 1 Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Plan og bygningsloven 2008

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord.

Detaljer

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova).

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

SKARBEKKEN. På toppen av Jørpeland - med en fantastisk utsikt! - ENEBOLIG TYPE 1 -

SKARBEKKEN. På toppen av Jørpeland - med en fantastisk utsikt! - ENEBOLIG TYPE 1 - SKARBEKKEN På toppen av Jørpeland - med en fantastisk utsikt! - ENEBOLIG TYPE 1 - BOLIGTYPE B12 Tradisjonell boligtype med moderne løsninger Pris fra 3 690 000,- eks. omkostninger. ODDDVAR ØSTREM SALG

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2 SANDSLI GOSEN 57-91, 5253 SANDSLI P-rom: 74-122 m 2 Innskudd: kr 1 168 000-1 928 000 BRA: 78-126 m 2 Fellesgjeld: kr 1 752 000-2 892 000 Totalt: kr 2 920 000-4 820 000 18 nye boliger i populært og barnevennlig

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

lgh 213A 1 lgh 213B 1 lgh 214A 1 lgh 214B 1 lgh 215A 1 lgh 215B 1 lgh 216A 1 lgh 216B 1 lgh 217A 1 lgh 217B 1 lgh 218A 1 lgh 218B 1 Prisliste Åslund - Oppdatert per 01.sep 2010 Prisliste

Detaljer

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L Grefsen 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L 1 2 3 4 Landlig idyll nær byen Kjelsåsveien 49L vil bestå av 11 leiligheter. Under Grefsenåsen ble det tidlig i 1850-årene oppdaget helsebringende vannkilder,

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer