SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog"

Transkript

1 Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

2 DIN NESTE STSJON Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 000 boliger over en tidsperiode på ca. 0 år. Det vil bli både rekkehus og leiligheter, og stor variasjon i størrelser og typer, slik at Lørenskog Stasjonsby vil passe for de aller fleste. Det legges vekt på å skape hyggelige miljø og uteområder, og det flotte felles parkanlegget vil legge til rette for sosialt samvær. Det planlegges etablering av matforretning og eventuell annen næringsvirksomhet på området. Ny barnehage og skole Det skal bygges ny barnehage og skole på området. Begge deler er planlagt ferdigstilt i /. Sport- og fritidsarenaer Lørenskog kommune utreder mulighetene for en OL-arena til curling/hockey. Nord-vest for Lørenskog Stasjonsby mot E6, utreder Selvaag Gruppen mulighetene for å etablere en skihall med plass til langrenn, alpint, skiskyting og freestyle. I tilknytning til skihallen vil det kunne bli et resorthotell, skigymnas og næring rettet mot skisporten. FORMTOPPEN SPRINTEN skrensen Illustrasjonen er en foreløpig skisse av delfelt på Lørenskog Stasjonsby. Det tas forbehold om endringer. 3

3 sunne, energieffektive BOLIGER På Lørenskog Stasjonsby er vi opptatt av energieffektive og sunne boliger. lle boligene vil bli bygget etter enten passivhus- eller lavenergistandard, og vil få enten energimerke eller B. Dette innebærer at boligene får et vesentlig lavere behov for energi til oppvarming enn vanlige hus og leiligheter. Energibehovet reduseres gjennom flere tiltak, blant annet ekstra isolasjon, bedre vinduer og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I tillegg vil alle boligene leveres med smarte energistyringssystemer, slik at du på en enkel måte kan styre og følge med på ditt eget energiforbruk. Oppvarmingen av boligene er inndelt i soner som kan styres separat. Det vil også være mulig med nattsenking, slik at maksimal energibesparelse oppnås. Med Norges stma- og allergiforbund som rådgivere I tillegg fokuserer vi på et sunt og godt inneklima med bruk av helsevennlige materialer. Selvaag Bolig benytter rådgivere fra Norges stma- og llergiforbund (NF) for å sikre godt inneklima i boligene som bygges på Lørenskog Stasjonsby. 4 5

4 Illustrasjon: vvik vil forekomme. Skrensen består av ett bygg på tre etasjer med til sammen 8 selveierleiligheter. Under bygget blir det parkeringsog bodareal, med heis opp til leilighetene. Du kan velge mellom to typer og størrelser, 3-roms på 69 kvm BR og 4-roms på 93 kvm BR. lle leilighetene får terrasser eller balkonger med gode solforhold. Leilighetene i. etg. får romslige markterrasser, noen også med en privat hageflekk. Lavenergihus Leilighetene vil bli bygget ihht kriterier for lavenergihus som er definert i Norsk Standard NS 3700:00 Kriterier for Lavenergi- og Passivhus Boligbygninger. Leilighetene vil få energimerke B. Lavenergihus er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn en vanlig bolig. Dette fører til en redusert kostnad til oppvarming av leilighetene. For leilighetene på Skrensen innebærer dette at de blir bygget med bl.a. ekstra isolasjon, bedre vinduer og dører, i tillegg til balansert ventilasjon med bedre varmegjenvinning. 7

5 LEILIGHETSoversikt C Div. endringer arkoppsett og BESKRIVELSE 8 s DTO B s3 3 KNTR s B 3 MPS SIGN s 5. 5 REV 4 ETG. Plan TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: T-7 STTUS: - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER- DET FR FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR 0 - EVENTUELLE NEDKSSINGER ER IKKE VIST. s FELT, HUS - PLN 5. LEILIGHETSOVERSIKT s 5. B s s B MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER: MÅLESTOKK 3: : 00_. K_3 00 MODELLNVN: T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt F Tomtegrense : 00 Plan 0 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNINGSDTO:.0.3 T-7 FG: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo Div. endringer arkoppsett og Div. endringer MPS arkoppsett og BESKRIVELSE: REV BESKRIVELSE REV DTO SIGN BESKRIVELSE KNTR 6 FELT, HUS - PLN s 5. Div. endringer arkoppsett, innredning og s 5. REV BESKRIVELSE DTO LEILIGHETSOVERSIKT s 5. s 5. s s 3 B s3 B B- 4.s ETG s 5. B s3 s s 5. s 5. Div. endringer arkoppsett og MPS DTO BESKRIVELSE SIGN KNTR s s 5. B Div. endringer arkoppsett og REV BESKRIVELSE ETG 3. s REV B FG: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo T-7 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNET V: PROSJEKTNUMMER: KONSULENT FG: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: TEGNET V: T-7 FG: KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: STTUS:.0.3 KONTROLLERT V: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNINGSNUMMER: BESKRIVELSE:.0.3 TEGNET V: 3 MÅLESTOKK : s B B 3 s B- 3: MÅLESTOKK MODELLNVN:.T-7_0_FELT ETG _SETRLFIL.rvt s s3 s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m s3 s 5. s 5. B s B DTO MPS SIGN KNTR s3 B s B DTO MPS SIGN KNTR REV s3 B s3 s s 5. s 5. B B4.-ETG s 5. s 5. Div. endringer Div. endringer arkoppsett og 6.0.3arkoppsett MPS og BESKRIVELSE REV DTOBESKRIVELSE SIGN KNTR DTO MPS SIGN KNTR TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo : 00 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: FG: SKSBEHNDLER: TEGNET SKSBEHNDLER: V:FG: TEGNET V: T-7 T-7 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo T-7 SKSBEHNDLER: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: T-7 TEGNET SKSBEHNDLER: V: FG: TEGNET V: RLFIL_mh.rvt RLFIL_mh.rvt : 00 RLFIL_mh.rvt : 00 Plan 0 mh.rvt : 00 Plan 0 RLFIL_mh.rvt 8 Plan 0 V S Plan 0 : 000 Plan Ø s 5. Det tas forbehold om at utomhusplanen ikke er ferdig detaljprosjektert. Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terreng. Leveranse av plen, vegetasjon og lekeplasser vil kunne avvike i forhold til utomhusplanen. s 5. Div. endringer arkoppsett og Div. endringer MPS arkoppsett og BESKRIVELSE REV DTO SIGN BESKRIVELSE KNTR KNTR REV MPS SIGN B N UTOUSPLN DTO s 5. KNTR B : 00 _. 0K_3 TEGNINGSNUMMER: : 00 MPSs 5. SIGN 09 MODELLNVN: MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER: STTUS: MODELLNVN:MÅLESTOKK 3: MÅLESTOKK : LEILIGHETSOVERSIKT LEILIGHETSOVERSIKT TEGNINGSDTO: T-7 0 STTUS: TEGNET V: KONTROLLERT V: FG: SKSBEHNDLER:.0.3 T-7 Uteareal:,9 m Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m MÅLESTOKK 3: BESKRIVELSE: SKSBEHNDLER: TEGNET V: Uteareal: 0,3 m 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: LEILIGHETSOVERSIKT STTUS: Plan 0 STTUS: Plan 0 :_SETRLFIL.rvt 00 T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt T-7_0_FELT : 00 TEGNINGSNUMMER: BESKRIVELSE: KONTROLLERT V: : 00 MODELLNVN: MÅLESTOKK 3: MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER:,0HUS - PLN 0 FELT, HUS FELT, HUS FELT, HUSFELT - PLN - PLN 0 - PLN 0 Plan 0 MODELLNVN: : 00 _. 0K_3 _. 0K_ : 00 : 00 _. 0K_ : _. 0K_3 MÅLESTOKK : LEILIGHETSOVERSIKT : 00 : 00 MÅLESTOKK 3: BESKRIVELSE: 7 0 KNTR : 00 : 00 T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt : roms 69 kvm BR ETG. Uteareal: 35,3 m Uteareal: 37,8 m FOR VLGT GLSSTYPE TIL GRUNN. FOR VLGT GLSSTYPE LGT - ENDELIGELGT FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYDTIL OGGRUNN. - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER- DET FR FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR BYGGFORSKSERIEN LEGGES TIL LEGGES TIL GRUNN. - GLSSRELER ERGRUNN. BEREGNETBYGGFORSKSERIEN UT FR "0% REGELEN". - EVENTUELLEFR NEDKSSINGER ER IKKE VIST. - EVENTUELLE NEDKSSINGER ER IKKE VIST. DGSLYSBEREGNINGER MED RETT LYSTRNSMISJONSGRD - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR Div. endringer arkoppsett og MPS BESKRIVELSE: REV BESKRIVELSE DTO SIGN 0 Plan 0 : ENDELIGE FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, - ENDELIGE BRNN, FORHOLD LYD OG RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYD OG - GLSSRELER ER BEREGNET UT FR "0%- GLSSRELER REGELEN". ER BEREGNET UT FR "0% REGELEN". ENDELIGE STØRRELSER MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT ENDELIGE STØRRELSER UT MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT UT KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: FR DGSLYSBEREGNINGER MED RETT LYSTRNSMISJONSGRD 09 3-roms 69 kvm BR - GLSSRELER ER BEREGNET UT FR "0%- GLSSRELER REGELEN". ER BEREGNET UT FR "0% REGELEN". ENDELIGE STØRRELSER MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT ENDELIGE STØRRELSER UT MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT UT - BYGGET ER IKKE DETLJPROSJEKTERT roms 93 kvm BR 8 - ENDELIGE FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, - ENDELIGE BRNN, FORHOLD LYD OG RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYD OG SKSBEHNDLER: TEGNET V: :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :33:3 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt : 00 9

6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Illustrasjon: vvik vil forekomme. 3-roms 69 kvm bra Skrensen 3 Terrasse 4m² Stue/Kjøkken,7m² Bad 6,6m² Gang 7,3m² 7,7m² Entré,7m² Platting 0m² 5,0m² Bod 3,0m² Leilighet nr. 3, 5 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 0 Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG. s 5. s Plan

7 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 3-roms 69 kvm bra 3-roms 69 kvm bra Skrensen 4 Bod 3,0m² 5,m² Terrasse 5m² Gang 7,5m² Entré,7m² Platting 7m² Stue/Kjøkken,6m² Bad 6,6m² 7,7m² Leilighet nr. 4 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s Leilighet nr. 6 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm s 5. s 5. Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s Plan

8 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s 5. s 5. s s 4 s 3 s FG: s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s 3 FG: s s s 6 3-roms 69 kvm bra Illustrasjon: vvik vil forekomme. Skrensen 9 Balkong 7m² Stue/Kjøkken,7m² Bad 6,6m² Gang 7,3m² 7,7m² Entré,7m² 5,0m² Bod 3,0m² Leilighet nr. 9,, 5, 7 ntall leil. 4 stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s s 5. s Plan 0 Plan 0 : 00 : 00 Plan : 00 h.rvt h.rvt

9 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 3-roms 69 kvm bra Skrensen Illustrasjon: vvik vil forekomme. B0d 3,0m² Sov 5, m² Stue/Kjøkken,6 m² Gang 7,5 m² Entre,7 m² Balkong 7m² Bad 6,6m² Sov 7,7 m² Leilighet nr., 8 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 6 7 s 5. s 5.

10 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 3-roms 69 kvm bra Illustrasjon: vvik vil forekomme. Bod 3,0m² 5,m² Skrensen 0 Gang 7,5m² Entré,7m² Balkong 7m² Stue/Kjøkken,6m² Bad 6,6m² 7,7m² Leilighet nr. 0, 6 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 8 9 s 5. s 5.

11 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen Illustrasjon: vvik vil forekomme. Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Entré 7,m² Terrasse 6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² Gang 8,8m² 7,8m²,6m² Leilighet nr. ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 0 s 5. s 5.

12 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen 4-roms 93 kvm bra Skrensen 7 Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Entré 7,m² Terrasse 6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² 7,8m² Gang 8,8m²,6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² Gang 8,8m² 7,8m²,6m² Entré 7,m² Balkong 7m² Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Leilighet nr. ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 3 s 5. s 5. Leilighet nr. 7, 3 ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s

13 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen 8 Illustrasjon: vvik vil forekomme. Balkong 7m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² 7,8m²,6m² Gang 8,8m² Entré 7,m² Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Leilighet nr. 8, 4 ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG. 8 7 s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 4 5 s 5. s 5.

14 ROMSKJEM ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET INNGNGSPRTI OG TRPPEROM SVLGNGER Fliser i størrelse 30 x 30 cm grå fliser. Fugefarge: Grå Vinylbelegg i trapperom. Vinylbelegg. Støvbunnet betong. Sparklet og gråmalt. Fasadeplate i varm fargetone. og sortbeiset panel. Sparklet og hvitmalt. Betong. Belysning med tidsriktig design. Ringetablå til porttelefon ved utvendig hovedinngang med unntak av leiligheter med inngang fra bakkeplan. Belysning. Ringeklokke. Postkasser med sylinderlås monteres i forbindelse med hovedinngangspartiet. Røykvarsler. ENTRE Fliser i størrelse 30 x 30 cm. Primært mørk grå fliser. Fugefarge: Grå. GNG Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Hvitmalt papirtapet. Taklist Hvit styrofoam. To-veis porttelefon uten bilde. Dobbel stikk ved gulv. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Bryter ved dør. Bryter for utelys ved dør. Elfordeling m/ svakstrømsdel. stk takpunkter med bryter. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. stk stikk ved gulv. Gulvvarme. Inngangsdør: Gråmalt med lite vindu og FG godkjent lås. Røykvarsler. Røykvarsler. SPORTSBOD Støvbundet betong. Netting/støvbundet betong. Nettingdør med hengelåsbeslag. GRSJE sfalt/betong (støvbundet) BØTTEKOTT Vinylbelegg Sparklet og hvitmalt, fargekode S 0-Y. HEIS Vinylbelegg Børstet rustfritt stål. Malte fronter. Støvbundet betong. Belysning. Felles stikk i korridor. Tekniske installasjoner og åpne eller innkassede kanalføringer vil kunne forekomme. Støvbundet betong Støvbundet hvit. Belysning. Porten leveres med utvendig nøkkelbryter og innvendig snortrekk. Det leveres to stk. fjernkontroll (portåpner) pr. parkeringsplass. Sparklet og hvitmalt. Børstet rustfritt stål. Belysning. LED lamper innfelt i tak. Utslagsvask med armatur. Sluk. Etableres i prosjektets kjeller/garasje. Det blir levert stk. båreheis med heisstolstørrelse ca., m x, m. KJØKKEN STUE Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvite blanke fliser over kjøkkenbenk, 0x0 cm. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist Hvit styrofoam. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Led spotter under overskap. (LED-3000K leveres). 3 stk doble stikk under overskap. Teknisk stikkontakt til todelt komfyr. Stikk i overskap til ventilatordel. Stikk for kjøleskap. Stikk for oppvaskmaskin. Brytere ved dør. 7-9 stk doble stikk ved gulv. 3 stk doble stikk ved gulv for IT/TV punkt (komplett). stk IT/TV punkt. stk enkle stikk ved tak. stk takpunkter for lys og bryter ved dør. Oppvaskbenk med nedfelt beslag i rustfritt stål (/ kums). Blandebatteri: Gustavsberg Nautic med høy tut og stoppekran for oppvaskmaskin eller tilsvarende kvalitet og design. Stål volumhette. vtrekk. Radiatorer, tilluft i vegg. Kjøkkeninnredning fra HTH, type K Glatt hvit. Hel laminat benkeplate med rett kant, 40 mm tykk, type mørk betong og komfyrskap med mulighet for senere integrering av platetopp og stekeovn. Demping på skuffer og skap. Baldakin for innfelte spotter. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Kildesortering. Innredningshøyde ca. 0 cm. Oppforing til tak tilsvarende skrog fra HTH. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Innredningen leveres i henhold til kjøkkentegning fra HTH. Pulverapparat. Røykvarsler.. BD Mørk grå matte fliser 0x0 cm. Fuger: grå Hvite blanke fliser i størrelse 3 x 34 cm eller 5x45 cm. Fuger: sølvgrå Nedforet gips sparklet og hvitmalt. Taklist. Hvit styrofoam. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. 60/80 cm speil med integrert lys (LED). (LED-3000K leveres). Bryter ved dør. Stikkontakt på vegg over vask. Opplegg for vaskesøyle. stk dobbel stikk/ kurser for vaskemaskin og tørketrommel. Det leveres vegghengt toalett, ifø 6875 eller tilsvarende kvalitet og design. Servantbatteri: Gustavsberg Nautic med push-down ventil eller tilsvarende kvalitet og design. Dusjbatteri: Gustavsberg Nautic med veggstang og hånddusj eller tilsvarende kvalitet og design. Gulvvarme. Baderomsinnredning fra HTH type K Glatt hvit. Underskap 60/80 cm med to skuffer ihht. kontraktstegning. Heldekkende servant, type Prisma matt m/push-down ventil. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Rettvinklede dusjvegger i herdet klart glass, 90x90 cm. Pr Pr

15 ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET GENERELT WC Mørk grå matte fliser 0x0 cm m/sokkellist Fuger: grå Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. (LED-3000K leveres). Bryter ved dør. Det leveres vegghengt toalett, ifø 6875 eller tilsvarende kvalitet og desing. Hvit servant. Servantbatteri: Gustavsberg Nautic med push-down ventil eller tilsvarende kvalitet og design. Radiator. INNERDØRER VINDUER OG BLKONGDØRER Glatte hvite lettedører. Gjæret hvitt listverk med synlige stifter. Matt krom vrider. Vinduer og balkongdører leveres med tre-lags energiglass. Vinduer leveres med barnesikring hvor dette er påkrevet. Vinduer og balkongdører leveres ferdigbehandlet fra fabrikk i fargen mørk grå, med hvite innvendige foringer. SOV Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. -4 stk doble stikk i soverom ved gulv (avhengig av størrelse). Takpunkt for lys og bryter ved dør. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Tomboks (IT/TV punkt) med trekkrør. Radiator, tilluft i vegg. Garderobeskap: Hvit melamin fra HTH. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Innredningshøyde ca. cm. Det leveres m garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. LISTER OG GERIKTER Gerikter: Hvitmalte med synlige spikerhull. Gulvlister: Eikelaminert furu. Taklister: Limt EPS-profil, hvit. SOV og SOV 3 Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. -4 stk doble stikk i soverom ved gulv (avhengig av størrelse). Takpunkt for lys og bryter ved dør. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Radiator, tilluft i vegg. Garderobeskap: Hvit melamin fra HTH. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Innredningshøyde ca. cm. Det leveres m garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. BOD Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. stk dobbel stikk. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. vdekning i polykarbonat. Bryter ved dør. Eventuelt ekstra stikk for tekniske installasjoner. BLKONG/ TERRSSE Ubehandlet betongoverflate på balkonger. Impregnert terrassebord på terrasser i. etg. Panel, grunnet og beiset to strøk, farge sortgrå. Støvbundet betong. Utelampe med innvendig bryter og dobbel stikkontakt. Sluk. Terrasse leveres med skillevegg i tre, grunnet og beiset to strøk i farge sortgrå. Metall spilerekkverk i mørk grå, med felter av tette plater. Det må påregnes noe nivåforskjell mellom utvendig terrasse/balkonggulv og innvendig gulv. Pr Pr

16 Standard leveranse Teknisk beskrivelse Leveranse utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 00. Bæresystemer Bindingsverk, bjelkelag og takkonstruksjon i tre levert som moduler med parkeringskjeller. Fasade Fasaden består av en blanding av mørkbeiset trekledning, lyse skråstilte plater i variert bredde og lengde, samt en platekledning av glatte plater mot svalgang. Svalgang Gulv: Vegger: Tak: Betong Platekledning av glatte plater med varm fargetone Støvbundet betong Yttertak Valgte løsninger vil tilfredsstille forskriftenes krav satt til lyd, brann, styrke, isolasjon, tetthet, kuldebroer etc. Generelt får takkonstruksjonene isolasjon og papp/folietekking på oversiden. Nødvendig fall til sluk. Innvendig takhøyde Innvendig takhøyde er minst 50 cm, men innkassinger og nedforede himlinger kan forekomme, og som vil kunne redusere takhøyden noe i enkelte rom. Innervegger Lette innervegger i bindingsverk kles med gips på begge sider, samt hvitmalt tapet. Sportsboder lle leilighetene får egen sportsbod. Sportsbodene er plassert i garasjeanlegget. Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte boder kan komme tekniske installasjoner slik som ventilasjonsrør og fremføring av V-anlegget eller bæresystem. Sportsboder er kun ment for lagring av gjenstander som tåler fukt- og temperatursvingninger. Varmeanlegg / oppvarming Boligene vil bli tilknyttet kershus Fjernvarme for oppvarming (radiatorer og gulvvarme) og varmt vann. Det leveres gulvvarme i entre og bad. Rørføringer frem til radiatorer legges skjult i konstruksjonen der dette er mulig ut fra lyd- / konstruksjonsmessige forhold. Oppstikk fra gulv eller ut fra vegg til radiator. Det leveres individuelle målere på radiatorvarme og på varmt tappevann i hver bolig. Styre- og målesystem Det leveres et komplett styrings- og målesystem for de VVS-tekniske installasjoner i boligene. Det leveres et styringssystem for tekniske anlegg. Det skal være individuell styring av varme i hvert oppholdsrom samt på bad. Det vil også være mulig å sette de tekniske anlegg i borte posisjon slik at maksimalt energibesparelse oppnås. Målesystem skal måle energiforbruk for varme, varmtvann, strøm. Det skal leveres energioppfølgingssystem (EOS) med måling pr boenhet. Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner sentralisert på tak. Innblåsing til alle oppholdsrom føres via ventiler. vtrekk føres fra bad og kjøkkenhette. Utluft vil føres ut over tak. Elkraft fordeling Det leveres komplett anlegg med jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. nlegget legges skjult i leilighetene. Det må tegnes strømabonnement til hver bolig. Sikringsskap plasseres i leilighetene. Måler plasseres i el-skap i fellesarealene. Strøm til felles og garasje blir levert fra egne målere. Kostnaden fordeles iht. eierbrøk og andeler i garasjeanlegget. Brann lle boligene blir levert med et automatisk boligsprinkelanlegg. Det leveres pulverapparat. Utomhus Utomhus leveres ferdig opparbeidet med bl.a. beplantning og grasbakke. Beboerne i Skrensen kan bruke utomhusarealene til det fremtidig naboprosjektet Formtoppen. Frem til ferdigstillelse av Formtoppen vil parken fungere som utomhusareal. Bruksretten omfatter ferdsel, lek og rekreasjon. Fellesarealene til Formtoppen er vist på bilde på side 3. Bruksretten vil bli tinglyst som heftelse i eiendommen på Formtoppen mot plikt for Skrensen til dekning av forholdsmessig andel av kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealene. Felles belysning nlegg for belysning som ligger på sameiets eiendom eies og vedlikeholdes av sameiet. nlegg for belysning som ligger utenfor sameiets eiendom vedlikeholdes av Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog. Postkasser Postkasser leveres og monteres i inngangsparti til boligblokken. Postkasser leveres med lås. Renovasjon vfallsbrønner vil bli plassert utomhus. Se utomhusplan hvor nedkast er inntegnet. Det tas forbehold om endring av plassering som følge av offentlig krav eller prosjekttilpasning. Kabel-TV/bredbånd/IP telefoni Det leveres ett punkt for kabel-tv, bredbånd og IP-telefoni i hver enhet (stue) og tomboks i hovedsoverom. Det legges opp til 3-5 års binding til signalleverandør. Månedspris for tv-pakke og internett vil erfaringsmessig være om lag kr. 400,- pr. mnd. med mulighet for individuell utvidelse av leveransen. Prosjektbeskrivelse og salgsinformasjon ORIENTERING OM PROSJEKTET Skrensen utgjør et delfelt av hovedprosjektet «Lørenskog Stasjonsby» som Selvaag Bolig Lørenskog S planlegger å utvikle. Lørenskog Stasjonsby er over en tidsperiode på ca. 0 år planlagt utbygget med ca..000 boliger. I tillegg er det planlagt etablert matforretning og eventuelt annen næringsvirksomhet på området. Skole og barnehage er planlagt etablert på området i /. Gjennomføringen, og fremdriften av Lørenskog Stasjonsby vil bl.a. avhenge av markedsmessige forhold. Utbyggingen er planlagt feltvis. Det vil etableres gjensidige rettigheter og plikter til bruk og drift og vedlikehold av felles og anlegg mellom Skrensen og de andre delfeltene, se eget punkt om. «Fellesareal / Utomhus / Infrastruktur» nedenfor. Dette prospektet gjelder for boligprosjektet «Skrensen». Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av ett bygg som er delt inn i tre bygningskropper, totalt 8 selveierleiligheter, herunder garasje og felles. Prosjektet som vil oppføres i ett bygge- og salgstrinn. Byggherre for prosjektet er Selvaag Bolig Stasjonsby II S (Org.nr ), som er eiet 00% av Selvaag Lørenskog S (Org.nr ) som inngår i Selvaag Bolig S konsern. Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, felles og garasjeanlegg. Byggene produseres som moduler på fabrikk etter byggherres tegninger og kvalitetskrav. Modulene fraktes til Oslo med skip og transporteres for videre montering. Deretter blir modulene heist på plass på ringmuren og de siste arbeider utføres på stedet. GRSJE Det etableres til sammen 3 parkeringsplasser hvorav 5 gjesteparkeringsplasser i garasjeanlegget under bygget. Det vil bli direkte adkomst til garasjeanlegget fra bygget. Det planlegges at parkeringsplassene seksjoneres som tilleggsdeler til boligene. Selger tar forbehold om en annen organisering av parkeringsplassene dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig, for eksempel bruksrettigheter. Parkeringsplassene tildeles av Selger i henhold til egen garasjeplan. Planen kan ikke endres. SPORTSBODER Bodene planlegges lagt til boligene som tilleggsdeler. Selger tar forbehold om en annen organisering av bodene dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig. Bodene fordeles av selger på et senere tidspunkt. EIENDOMMENS DRESSE Eiendommen ligger nord for Haneborgveien og vest for Haneborglia. dresse er per d.d ikke tildelt av Lørenskog kommune. Normalt vil det ikke foreligge adressevedtak før byggearbeidene på eiendommen er igangsatt. 30 3

17 REGULERINGSFORHOLD / RMMETILLTELSE Eiendommen er regulert til boligformål. For nærmere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med prosjektselger. TOMTEFORHOLD Eiendommen tilhørende Skrensen vil bli fradelt fra gnr., bnr. 96 i Lørenskog kommune, «Hovedeiendommen». Eiendommen tilhørende Skrensen vil etter fradeling utgjøre ca. 399 kvm. EIERFORM OG ORGNISERING Skrensen vil bli organisert som et sameie etter Eierseksjonsloven av 3. mai 997. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomte og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes i henhold til boligens størrelse (BR). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets felles. Terrasser (på bakkeplan) og hageparsell vil bli tinglyst som tilleggsdel til seksjonen. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan erverves av én og samme fysiske eller juridiske person. EIERSEKSJONSSMEIE Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel veier, lys, brøyting, renovasjon, fjernvarmeanlegg, garasjeanlegg, kommunale avgifter, forretningsførsel, forsikring og strøm til fellesrom. Kostnader i forbindelse med sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk. Se punktet «Felleskostand / oppstartskapital». Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet for første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet. FELLESREL / UTOUS / INFRSTRUKTUR LØRENSKOG STSJONSBY Lørenskog Stasjonsby vil bestå av flere huseierforeninger og sameier, heretter benevnt «Boligselskaper» De enkelte Boligselskapene planlegges oppført på egne tomter fradelt Hovedeiendommen. Det vil bli opparbeidet forskjellige typer felles og installasjoner, herunder park, gangveier, for lek og rekreasjoner og annet til felles bruk for beboerne på Lørenskog Stasjonsby. Det vil bli tinglyst bruksrettigheter for å sikre tilgang til og bruk av fellesarealene og installasjonene, med en tilhørende plikt til å delta i drift og vedlikehold av disse. Det legges opp til at rettigheter og plikter knyttes opp mot det enkelte Boligselskap, som representant for de respektive boligeiere. Det tas forbehold om annen organisering av felles og installasjoner dersom Selger finner det nødvendig eller hensiktsmessig. I tillegg til opparbeidede felles og installasjoner vil et skogs- og friluftsområde som omkranser deler av Lørenskog Stasjonsby tilfalle de fremtidige boligeierne på Lørenskog Stasjonsby. Se eget punkt om «Lørenskog Stasjonsby driftsforening Park og Skog» nedenfor. LØRENSKOG STSJONSBY DRIFTSFORENING PRK OG SKOG Det vil bli etablert en Driftsforening for Lørenskog Stasjonsby kalt Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog, heretter «Driftsforeningen». Driftsforeningens formål er å eie, samt sørge for drift og vedlikehold av felles og installasjoner nevnt under foregående punkt. Selger forbeholder seg retten til å definere omfanget av nevnte og installasjoner under sin utvikling av Lørenskog Stasjonsby. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Driftsforeningen for alle beboerne i Lørenskog Stasjonsby. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst erklæring om allmenhetens ferdselsrett over deler av og installasjoner underlagt Driftsforeningen. Kostnader til drift og vedlikehold av Driftsforeningen vil fordeles på foreningens medlemmer, via Boligselskapene, med utgangspunkt i antall boenheter i det enkelte Boligselskap. Selger tar forbehold om å differensiere fordelingen av driftog vedlikeholdskostnadene basert på det enkelte Boligselskaps beregnede bruksnytte av fellesarealene og installasjoner. Selger vil på vegne av Driftsforeningen engasjere forretningsfører til å forestå driften av Driftsforeningen for de tre første driftsårene. Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett til Driftsforeningen. Driftsforeningen ledes av et styre valgt fra de ulike Boligselskapene. FELLESKOSTND / OPPSTRTSKPITL Størrelsen på felleskostnadene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte felleskostnader er imidlertid ment å skulle dekke sameiets ordinære kostnader til drift og vedlikehold. Størrelsen på felleskostnader vil avhenge av omfanget av ytelser som sameiet til enhver tid rekvirerer. Basert på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører, er disse stipulert til ca. kr. 7,- pr. kvm. BR pr. mnd. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Kjøper betaler en oppstartskapital på kr ,- til sameiet. Oppstartskapitalen blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales. Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: Kostnad kabel-tv og bredbånd, stipulert til ca. kr. 400,- pr. mnd. Kostnad fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann, stipulert til ca. kr. 8,- pr. kvm BR. Felleskostnad parkeringsplass, stipulert til ca. kr. 50,- pr. mnd. Kontingent Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog, stipulert til ca. kr. 50,- pr. mnd. FORRETNINGSFØRER OBOS er engasjert som forretningsfører for sameiet og Driftsforeningen. vtaleperioden er år fra overtakelse for sameiet og 3 år fra oppstart av Driftsforeningen. VEDTEKTER Utkast til vedtekter for sameiet og Driftsforeningen er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Vedtekter er tilgjengelig hos prosjektselger. FERDIGSTILLELSE ntatt ferdigstillelse for Skrensen vil være innen. mars. Se for øvrig pkt. «Særlig forbehold». OVERTKELSE Overtakelse av boligen skal skje ved overtagelsesforretning. Det skal føres protokoll fra forretningen som kjøper og selger skal signere. Partene skal beholde hvert sitt eksemplar av protokollen. Selger kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 4 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på fellesarealet. Etter at styret i sameiet er etablert, og før overtagelse av de enkelte boligene, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av fellesarealet. Kjøper aksepterer at styret representerer alle boligene ved overtakelse av fellesarealet. FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. 3 33

18 Kjøpsbetingelser PRISER Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindene tilbud fra selger. KREDITTVUDERING / DOKUMENTSJON V FINNSIERINGSEVNE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. OVERDRGELSE / RESLG: Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal selgers sin standard transportavtale benyttes og kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr ,- inkl. mva. til selger. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av selger. Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 60 dager før overtakelse. KOSTNDER VED VBESTILLINGER: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova, jf. bustadoppføringslova kap. VI. Kontakt prosjektselger for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. TILVLG: Selger eller dennes representant vil utarbeide en tilvalgsmeny ut fra våre leverandørers sortiment. v tilvalgsmenyen fremgår valgmulighetene og prisene for tilvalgsbestillinger. Tilvalg avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på modulproduksjon, og det kan ikke påregnes tilvalgsmuligheter utover tilvalgsmenyen. Det vil ikke være mulig med tilvalg som krever endring av opplegg for strøm, ventilasjon, sprinkling, vann og/eller avløp. arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. 9. SERVITUTTER / RETTIGHETER Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommen har følgende tinglyste servitutter: 8 0//86 utskifting 94 0//9 Bestemmelse om veg. Bestemmelse om gjerde 976 9/09/939 Elektriske kraftlinjer. Lørenskog EL-verk. Bestemmelse om trafostasjon / kiosk. 36 7/0/964 Bestemmelse om vann/kloakkledning //978 Bestemmelse om adkomstrett //979 Bestemmelse om adkomstrett //98 Bestemmelse om veg 93 3/0/985 Bestemmelse om bebyggelse 845 5/0/000 Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om vann/kloakkledning //0 Bestemmelse om adkomstrett Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen, herunder gjensidige rettigheter og forpliktelser i forhold til naboeiendommer til bruk, drift og vedlikehold av f.eks. veier, avkjøringer, kjøre i garasjekjeller, gangveier, felles boder, lekeplasser, grønt etc. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkeltes sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner. lle tilleggsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Tilleggsbestillinger faktureres av selger og innbetales til oppgjørsmegler samtidig med hovedoppgjør for leiligheten ved overtagelse/ferdigstillelse. Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 5 %, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført 34 35

19 RELNGIVELSER: realet er angitt hhv. som bruksareal (BR) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BR fratrukket innvendig bod/ sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte, da beregningene er foretatt på tegninger. ngitte på plantegning er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BR er arealene avrundet til nærmeste tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper. MIDLERTIDIG BRUKSTILLTELSE / FERDIGTTEST Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. GRNTIER Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontakten i samsvar med buofl.. Sikkerheten tilsvarer 3% av vederlaget. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5% og gjelde i fem år etter overtagelse. Selger stiller sikkerhet for forskuddsbetaling på 0% av vederlaget, jfr. Buofl. 47. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. ENERGIMERKING Eiendommen er energimerket. Leilighetene varierer i energimerking. lle boenhetene er energimerket og informasjon om energimerking av den aktuelle boligen fremkommer av prislisten/prospektet. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra (høyest) til G (lavest). Se for mer informasjon om energimerking av boliger. SLG VED Selvaag Bolig S, Org.nr Lørenveien 44, Pb. 544 Økern, Oslo Tlf: / Stian Møller Karlsen mobil: Marius Falch Orvin mobil: NSVRLIG OPPGJØRSMEGLER Selvaag Eiendomsoppgjør S Lørenveien 44, Pb. 544 Økern, Oslo Tel: PRISER OG OMKOSTNINGER Se prisliste. OMKOSTNINGER Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (,5% av andel tomteverdi). Dokumentavgiften for hver enkelt bolig fremkommer av vedlagte prisliste. Tinglysningsgebyr for skjøte p.t. kr. 0,- Tinglysningsgebyr for evt. pantedokument utgjør for tiden kr. 3,- pr. dokument inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter. BETLINGSBETINGELSER Ved kontraktsinngåelse skal 0% av kjøpesum være innbetalt til oppgjørsmeglers klientkonto. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. nsvarlig oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved overlevering av boligen når midlertidig brukstillatelse foreligger. BETLINGSBETINGELSER FOR IKKE-FORBRUKERE Ved kontraktsinngåelse skal 0% av kjøpesum være innbetalt til oppgjørsmeglers klientkonto. Det vil bli stilt krav om kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. KJØPEKONTRKT Selger vil benytte NS 347 standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos prosjektselger. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil gjelde særskilte betingelser, blant annet vil det ikke stilles garantier. Kontakt prosjektselger for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i avhendingslova, som benyttes ved salg til ikke-forbrukere. VIKTIG INFORMSJON Salgsprospekt og prosjektbeskrivelse er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kontraktstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. lle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at husfargene i prospekt og salgsmateriell vil kunne avvike fra faktisk leveranse. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter, VVS føringer og annet teknisk anlegg er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme, blant annet som følge av kommunal behandling. Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Leveranse av grasbakke og vegetasjon vil kunne avvike i forhold til utomhusplan. Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Lørenskog Stasjonsby skal utvikles med flere fremtidige byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. SÆRLIGE FORBEHOLD: Det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Selger tar forbehold om endelig offentlige godkjenninger av prosjektet, herunder ramme- og igangsettingstillatelse. Selger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg av boligene, minimum 60% av salgsverdi, som utløser en tilfredsstillende byggelånsfinansiering og endelig beslutning og igangsetting i prosjektselskapets styre innen Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre. Kjøper vil innen 0.. motta melding fra utbygger om evt. beslutning om igangsetting. Estimert gjennomføringstid er ca.5 måneder fra melding om vedtatt byggestart. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. LOVGRUNNLG: Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende

20 DGNG TIL UTLEIE: Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. VISNING PÅ BYGGEPLSS v sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke ta seg inn på byggeplass uten avtale med utbygger. Selger tar imidlertid sikte på å avholde en felles befaring for kjøperne mot slutten av byggeperioden og vil da innkalle alle kjøperne. SELGERS RETT TIL Å STNSE GJENNOMFØRING V TRNSKSJONEN: I henhold til Lov av 6. mars 009 nr. om tiltak mot hvitvasking og terrorfiinansiering mv. er selger pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 47 a, 47 b eller 47c kan selger stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. FORBRUKERINFORMSJON VED INNGIVELSE V KJØPETILBUD lle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert til prosjektselger. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Selvaag Bolig Stasjonsby II S, mars 38 39

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1

FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1 FOrMTOPPEN LØRENSKOG STASJONSBY SALGSTRINN 1 2 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Sentralt beliggende

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 2

OPPLØPET SALGSTRINN 2 OPPLØPET SALGSTRINN 2 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Sentralt beliggende rett ved Lørenskog

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 Velkommen til Nyhavn Brygge Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Forandring fryder En gang vokste det eikeskog der Økernsenteret strekker sine atten etasjer mot himmelen. Ved åpningen i 1970 var det

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 3 HUS G

LØREN STASJON SALGSTRINN 3 HUS G LØREN STASJON SALGSTRINN 3 HUS G Kilde: Statens Kartverk 712064-2022 fra Nordeca AS På Løren bor du sentralt og fredelig, midt i et levende lokalsamfunn. Et steinkast fra Løren Stasjon ligger Løren Torg

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND 2 VELKOMMEN TIL ÅKERRINDA Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage, skole og

Detaljer

LØREN STASJON LØREN STASJON SALGS- TRINN 4 HUS C OG D

LØREN STASJON LØREN STASJON SALGS- TRINN 4 HUS C OG D LØREN STASJON LØREN STASJON Hele vår familie på fire stortrives på Løren! Her har vi alt vi kan ønske oss, rett utenfor døren. Lekeplasser og kaféer, enkel reisevei til jobb og koselig å komme hjem. MONICA,

Detaljer

www.selvaagbolig.no Emmaustunet

www.selvaagbolig.no Emmaustunet www.selvaagbolig.no Emmaustunet HJEM til Emmaustunet? Emmaustunet ligger like ved Gandsfjorden i et veletablert boligområde i Rosenli i Stavanger kommune. Emmaustunet består av 22 boliger fordelt på 6

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no Consept Eiendom Bjørnehiet Skipsleias perle Bjørnehiet Formidler: Kontakt: Wenche G. Bårdsen tlf 916 73 009 Johnny Bårdsen tlf 916 73 002 Web: www.consepteiendom.no Panoramautsikt: Fra den innglassede

Detaljer

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25 Consept Eiendom Haakon VII s gate 25 Haakon VII s gate 25 Selger: VestlandsHus Troms Kontakt: Geir M Olsen Tlf: 45 24 84 36 Web: www.consepteiendom.no Topp beliggenhet Haakon VII s gate 25 ligger på høydedraget

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer