SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog"

Transkript

1 Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

2 DIN NESTE STSJON Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 000 boliger over en tidsperiode på ca. 0 år. Det vil bli både rekkehus og leiligheter, og stor variasjon i størrelser og typer, slik at Lørenskog Stasjonsby vil passe for de aller fleste. Det legges vekt på å skape hyggelige miljø og uteområder, og det flotte felles parkanlegget vil legge til rette for sosialt samvær. Det planlegges etablering av matforretning og eventuell annen næringsvirksomhet på området. Ny barnehage og skole Det skal bygges ny barnehage og skole på området. Begge deler er planlagt ferdigstilt i /. Sport- og fritidsarenaer Lørenskog kommune utreder mulighetene for en OL-arena til curling/hockey. Nord-vest for Lørenskog Stasjonsby mot E6, utreder Selvaag Gruppen mulighetene for å etablere en skihall med plass til langrenn, alpint, skiskyting og freestyle. I tilknytning til skihallen vil det kunne bli et resorthotell, skigymnas og næring rettet mot skisporten. FORMTOPPEN SPRINTEN skrensen Illustrasjonen er en foreløpig skisse av delfelt på Lørenskog Stasjonsby. Det tas forbehold om endringer. 3

3 sunne, energieffektive BOLIGER På Lørenskog Stasjonsby er vi opptatt av energieffektive og sunne boliger. lle boligene vil bli bygget etter enten passivhus- eller lavenergistandard, og vil få enten energimerke eller B. Dette innebærer at boligene får et vesentlig lavere behov for energi til oppvarming enn vanlige hus og leiligheter. Energibehovet reduseres gjennom flere tiltak, blant annet ekstra isolasjon, bedre vinduer og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I tillegg vil alle boligene leveres med smarte energistyringssystemer, slik at du på en enkel måte kan styre og følge med på ditt eget energiforbruk. Oppvarmingen av boligene er inndelt i soner som kan styres separat. Det vil også være mulig med nattsenking, slik at maksimal energibesparelse oppnås. Med Norges stma- og allergiforbund som rådgivere I tillegg fokuserer vi på et sunt og godt inneklima med bruk av helsevennlige materialer. Selvaag Bolig benytter rådgivere fra Norges stma- og llergiforbund (NF) for å sikre godt inneklima i boligene som bygges på Lørenskog Stasjonsby. 4 5

4 Illustrasjon: vvik vil forekomme. Skrensen består av ett bygg på tre etasjer med til sammen 8 selveierleiligheter. Under bygget blir det parkeringsog bodareal, med heis opp til leilighetene. Du kan velge mellom to typer og størrelser, 3-roms på 69 kvm BR og 4-roms på 93 kvm BR. lle leilighetene får terrasser eller balkonger med gode solforhold. Leilighetene i. etg. får romslige markterrasser, noen også med en privat hageflekk. Lavenergihus Leilighetene vil bli bygget ihht kriterier for lavenergihus som er definert i Norsk Standard NS 3700:00 Kriterier for Lavenergi- og Passivhus Boligbygninger. Leilighetene vil få energimerke B. Lavenergihus er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn en vanlig bolig. Dette fører til en redusert kostnad til oppvarming av leilighetene. For leilighetene på Skrensen innebærer dette at de blir bygget med bl.a. ekstra isolasjon, bedre vinduer og dører, i tillegg til balansert ventilasjon med bedre varmegjenvinning. 7

5 LEILIGHETSoversikt C Div. endringer arkoppsett og BESKRIVELSE 8 s DTO B s3 3 KNTR s B 3 MPS SIGN s 5. 5 REV 4 ETG. Plan TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: T-7 STTUS: - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER- DET FR FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR 0 - EVENTUELLE NEDKSSINGER ER IKKE VIST. s FELT, HUS - PLN 5. LEILIGHETSOVERSIKT s 5. B s s B MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER: MÅLESTOKK 3: : 00_. K_3 00 MODELLNVN: T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt F Tomtegrense : 00 Plan 0 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNINGSDTO:.0.3 T-7 FG: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo Div. endringer arkoppsett og Div. endringer MPS arkoppsett og BESKRIVELSE: REV BESKRIVELSE REV DTO SIGN BESKRIVELSE KNTR 6 FELT, HUS - PLN s 5. Div. endringer arkoppsett, innredning og s 5. REV BESKRIVELSE DTO LEILIGHETSOVERSIKT s 5. s 5. s s 3 B s3 B B- 4.s ETG s 5. B s3 s s 5. s 5. Div. endringer arkoppsett og MPS DTO BESKRIVELSE SIGN KNTR s s 5. B Div. endringer arkoppsett og REV BESKRIVELSE ETG 3. s REV B FG: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo T-7 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNET V: PROSJEKTNUMMER: KONSULENT FG: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: TEGNET V: T-7 FG: KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: STTUS:.0.3 KONTROLLERT V: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TEGNINGSNUMMER: BESKRIVELSE:.0.3 TEGNET V: 3 MÅLESTOKK : s B B 3 s B- 3: MÅLESTOKK MODELLNVN:.T-7_0_FELT ETG _SETRLFIL.rvt s s3 s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m s3 s 5. s 5. B s B DTO MPS SIGN KNTR s3 B s B DTO MPS SIGN KNTR REV s3 B s3 s s 5. s 5. B B4.-ETG s 5. s 5. Div. endringer Div. endringer arkoppsett og 6.0.3arkoppsett MPS og BESKRIVELSE REV DTOBESKRIVELSE SIGN KNTR DTO MPS SIGN KNTR TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo : 00 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: FG: SKSBEHNDLER: TEGNET SKSBEHNDLER: V:FG: TEGNET V: T-7 T-7 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo T-7 SKSBEHNDLER: TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo FG: T-7 TEGNET SKSBEHNDLER: V: FG: TEGNET V: RLFIL_mh.rvt RLFIL_mh.rvt : 00 RLFIL_mh.rvt : 00 Plan 0 mh.rvt : 00 Plan 0 RLFIL_mh.rvt 8 Plan 0 V S Plan 0 : 000 Plan Ø s 5. Det tas forbehold om at utomhusplanen ikke er ferdig detaljprosjektert. Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terreng. Leveranse av plen, vegetasjon og lekeplasser vil kunne avvike i forhold til utomhusplanen. s 5. Div. endringer arkoppsett og Div. endringer MPS arkoppsett og BESKRIVELSE REV DTO SIGN BESKRIVELSE KNTR KNTR REV MPS SIGN B N UTOUSPLN DTO s 5. KNTR B : 00 _. 0K_3 TEGNINGSNUMMER: : 00 MPSs 5. SIGN 09 MODELLNVN: MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER: STTUS: MODELLNVN:MÅLESTOKK 3: MÅLESTOKK : LEILIGHETSOVERSIKT LEILIGHETSOVERSIKT TEGNINGSDTO: T-7 0 STTUS: TEGNET V: KONTROLLERT V: FG: SKSBEHNDLER:.0.3 T-7 Uteareal:,9 m Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m MÅLESTOKK 3: BESKRIVELSE: SKSBEHNDLER: TEGNET V: Uteareal: 0,3 m 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: SKSBEHNDLER: LEILIGHETSOVERSIKT STTUS: Plan 0 STTUS: Plan 0 :_SETRLFIL.rvt 00 T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt T-7_0_FELT : 00 TEGNINGSNUMMER: BESKRIVELSE: KONTROLLERT V: : 00 MODELLNVN: MÅLESTOKK 3: MÅLESTOKK : TEGNINGSNUMMER:,0HUS - PLN 0 FELT, HUS FELT, HUS FELT, HUSFELT - PLN - PLN 0 - PLN 0 Plan 0 MODELLNVN: : 00 _. 0K_3 _. 0K_ : 00 : 00 _. 0K_ : _. 0K_3 MÅLESTOKK : LEILIGHETSOVERSIKT : 00 : 00 MÅLESTOKK 3: BESKRIVELSE: 7 0 KNTR : 00 : 00 T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt T-7_0_FELT _SETRLFIL.rvt : roms 69 kvm BR ETG. Uteareal: 35,3 m Uteareal: 37,8 m FOR VLGT GLSSTYPE TIL GRUNN. FOR VLGT GLSSTYPE LGT - ENDELIGELGT FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYDTIL OGGRUNN. - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER- DET FR FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR BYGGFORSKSERIEN LEGGES TIL LEGGES TIL GRUNN. - GLSSRELER ERGRUNN. BEREGNETBYGGFORSKSERIEN UT FR "0% REGELEN". - EVENTUELLEFR NEDKSSINGER ER IKKE VIST. - EVENTUELLE NEDKSSINGER ER IKKE VIST. DGSLYSBEREGNINGER MED RETT LYSTRNSMISJONSGRD - DET FORUTSETTES T PRINSIPPLØSNINGER FR Div. endringer arkoppsett og MPS BESKRIVELSE: REV BESKRIVELSE DTO SIGN 0 Plan 0 : ENDELIGE FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, - ENDELIGE BRNN, FORHOLD LYD OG RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYD OG - GLSSRELER ER BEREGNET UT FR "0%- GLSSRELER REGELEN". ER BEREGNET UT FR "0% REGELEN". ENDELIGE STØRRELSER MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT ENDELIGE STØRRELSER UT MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT UT KONTROLLERT V: TEGNINGSDTO: FR DGSLYSBEREGNINGER MED RETT LYSTRNSMISJONSGRD 09 3-roms 69 kvm BR - GLSSRELER ER BEREGNET UT FR "0%- GLSSRELER REGELEN". ER BEREGNET UT FR "0% REGELEN". ENDELIGE STØRRELSER MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT ENDELIGE STØRRELSER UT MÅ BESTEMMES I DETLJPROSJEKT UT - BYGGET ER IKKE DETLJPROSJEKTERT roms 93 kvm BR 8 - ENDELIGE FORHOLD RUNDT SIKKERHETSGLSS, - ENDELIGE BRNN, FORHOLD LYD OG RUNDT SIKKERHETSGLSS, BRNN, LYD OG SKSBEHNDLER: TEGNET V: :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :39:9 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt 6.0. :33:3 C:\Users\mh\Documents\T-7_0_FELT _SENTRLFIL_mh.rvt : 00 9

6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Illustrasjon: vvik vil forekomme. 3-roms 69 kvm bra Skrensen 3 Terrasse 4m² Stue/Kjøkken,7m² Bad 6,6m² Gang 7,3m² 7,7m² Entré,7m² Platting 0m² 5,0m² Bod 3,0m² Leilighet nr. 3, 5 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 0 Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG. s 5. s Plan

7 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 3-roms 69 kvm bra 3-roms 69 kvm bra Skrensen 4 Bod 3,0m² 5,m² Terrasse 5m² Gang 7,5m² Entré,7m² Platting 7m² Stue/Kjøkken,6m² Bad 6,6m² 7,7m² Leilighet nr. 4 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s Leilighet nr. 6 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm s 5. s 5. Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s Plan

8 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s 5. s 5. s s 4 s 3 s FG: s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 TG RKITEKTER S - OSLO Maridalsveien 33p / 075 Oslo s 3 FG: s s s 6 3-roms 69 kvm bra Illustrasjon: vvik vil forekomme. Skrensen 9 Balkong 7m² Stue/Kjøkken,7m² Bad 6,6m² Gang 7,3m² 7,7m² Entré,7m² 5,0m² Bod 3,0m² Leilighet nr. 9,, 5, 7 ntall leil. 4 stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m ETG s 5. s s 5. s Plan 0 Plan 0 : 00 : 00 Plan : 00 h.rvt h.rvt

9 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 3-roms 69 kvm bra Skrensen Illustrasjon: vvik vil forekomme. B0d 3,0m² Sov 5, m² Stue/Kjøkken,6 m² Gang 7,5 m² Entre,7 m² Balkong 7m² Bad 6,6m² Sov 7,7 m² Leilighet nr., 8 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 6 7 s 5. s 5.

10 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 3-roms 69 kvm bra Illustrasjon: vvik vil forekomme. Bod 3,0m² 5,m² Skrensen 0 Gang 7,5m² Entré,7m² Balkong 7m² Stue/Kjøkken,6m² Bad 6,6m² 7,7m² Leilighet nr. 0, 6 ntall leil. stk BR 69 kvm P-rom 64 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 8 9 s 5. s 5.

11 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen Illustrasjon: vvik vil forekomme. Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Entré 7,m² Terrasse 6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² Gang 8,8m² 7,8m²,6m² Leilighet nr. ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 0 s 5. s 5.

12 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen 4-roms 93 kvm bra Skrensen 7 Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Entré 7,m² Terrasse 6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² 7,8m² Gang 8,8m²,6m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² Gang 8,8m² 7,8m²,6m² Entré 7,m² Balkong 7m² Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Leilighet nr. ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 3 s 5. s 5. Leilighet nr. 7, 3 ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG s 5. s

13 Div. endringer arkoppsett, innredning og MPS s s 4 s 3 s s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 5. s 5. s s 4 s 3 s s 6 Div. endringer arkoppsett og MPS s s 4 s 3 s s s 6 4-roms 93 kvm bra Skrensen 8 Illustrasjon: vvik vil forekomme. Balkong 7m² Stue/Kjøkken 30,9m² 7,8m² 7,8m²,6m² Gang 8,8m² Entré 7,m² Bad 6,6m² Bod 3,0m² WC,9m² Leilighet nr. 8, 4 ntall leil. stk BR 93 kvm P-rom 88 kvm Uteareal: 37,8 m Uteareal: 35,3 m ETG. 0 0 Uteareal: 0,3 m Uteareal: 0,0 m Uteareal: 0,3 m Uteareal:,9 m ETG. 8 7 s 5. s Uteareal: 4,6 m Uteareal: 5,6 m Uteareal: 5,8 m Uteareal: 5,6 m 4 5 s 5. s 5.

14 ROMSKJEM ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET INNGNGSPRTI OG TRPPEROM SVLGNGER Fliser i størrelse 30 x 30 cm grå fliser. Fugefarge: Grå Vinylbelegg i trapperom. Vinylbelegg. Støvbunnet betong. Sparklet og gråmalt. Fasadeplate i varm fargetone. og sortbeiset panel. Sparklet og hvitmalt. Betong. Belysning med tidsriktig design. Ringetablå til porttelefon ved utvendig hovedinngang med unntak av leiligheter med inngang fra bakkeplan. Belysning. Ringeklokke. Postkasser med sylinderlås monteres i forbindelse med hovedinngangspartiet. Røykvarsler. ENTRE Fliser i størrelse 30 x 30 cm. Primært mørk grå fliser. Fugefarge: Grå. GNG Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Hvitmalt papirtapet. Taklist Hvit styrofoam. To-veis porttelefon uten bilde. Dobbel stikk ved gulv. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Bryter ved dør. Bryter for utelys ved dør. Elfordeling m/ svakstrømsdel. stk takpunkter med bryter. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. stk stikk ved gulv. Gulvvarme. Inngangsdør: Gråmalt med lite vindu og FG godkjent lås. Røykvarsler. Røykvarsler. SPORTSBOD Støvbundet betong. Netting/støvbundet betong. Nettingdør med hengelåsbeslag. GRSJE sfalt/betong (støvbundet) BØTTEKOTT Vinylbelegg Sparklet og hvitmalt, fargekode S 0-Y. HEIS Vinylbelegg Børstet rustfritt stål. Malte fronter. Støvbundet betong. Belysning. Felles stikk i korridor. Tekniske installasjoner og åpne eller innkassede kanalføringer vil kunne forekomme. Støvbundet betong Støvbundet hvit. Belysning. Porten leveres med utvendig nøkkelbryter og innvendig snortrekk. Det leveres to stk. fjernkontroll (portåpner) pr. parkeringsplass. Sparklet og hvitmalt. Børstet rustfritt stål. Belysning. LED lamper innfelt i tak. Utslagsvask med armatur. Sluk. Etableres i prosjektets kjeller/garasje. Det blir levert stk. båreheis med heisstolstørrelse ca., m x, m. KJØKKEN STUE Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvite blanke fliser over kjøkkenbenk, 0x0 cm. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist Hvit styrofoam. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Led spotter under overskap. (LED-3000K leveres). 3 stk doble stikk under overskap. Teknisk stikkontakt til todelt komfyr. Stikk i overskap til ventilatordel. Stikk for kjøleskap. Stikk for oppvaskmaskin. Brytere ved dør. 7-9 stk doble stikk ved gulv. 3 stk doble stikk ved gulv for IT/TV punkt (komplett). stk IT/TV punkt. stk enkle stikk ved tak. stk takpunkter for lys og bryter ved dør. Oppvaskbenk med nedfelt beslag i rustfritt stål (/ kums). Blandebatteri: Gustavsberg Nautic med høy tut og stoppekran for oppvaskmaskin eller tilsvarende kvalitet og design. Stål volumhette. vtrekk. Radiatorer, tilluft i vegg. Kjøkkeninnredning fra HTH, type K Glatt hvit. Hel laminat benkeplate med rett kant, 40 mm tykk, type mørk betong og komfyrskap med mulighet for senere integrering av platetopp og stekeovn. Demping på skuffer og skap. Baldakin for innfelte spotter. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Kildesortering. Innredningshøyde ca. 0 cm. Oppforing til tak tilsvarende skrog fra HTH. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Innredningen leveres i henhold til kjøkkentegning fra HTH. Pulverapparat. Røykvarsler.. BD Mørk grå matte fliser 0x0 cm. Fuger: grå Hvite blanke fliser i størrelse 3 x 34 cm eller 5x45 cm. Fuger: sølvgrå Nedforet gips sparklet og hvitmalt. Taklist. Hvit styrofoam. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. 60/80 cm speil med integrert lys (LED). (LED-3000K leveres). Bryter ved dør. Stikkontakt på vegg over vask. Opplegg for vaskesøyle. stk dobbel stikk/ kurser for vaskemaskin og tørketrommel. Det leveres vegghengt toalett, ifø 6875 eller tilsvarende kvalitet og design. Servantbatteri: Gustavsberg Nautic med push-down ventil eller tilsvarende kvalitet og design. Dusjbatteri: Gustavsberg Nautic med veggstang og hånddusj eller tilsvarende kvalitet og design. Gulvvarme. Baderomsinnredning fra HTH type K Glatt hvit. Underskap 60/80 cm med to skuffer ihht. kontraktstegning. Heldekkende servant, type Prisma matt m/push-down ventil. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Rettvinklede dusjvegger i herdet klart glass, 90x90 cm. Pr Pr

15 ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROMSKJEM HJEM MODUL Skrensen ROM GULV VEGG TK ELEKTRO VVS NNET GENERELT WC Mørk grå matte fliser 0x0 cm m/sokkellist Fuger: grå Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. (LED-3000K leveres). Bryter ved dør. Det leveres vegghengt toalett, ifø 6875 eller tilsvarende kvalitet og desing. Hvit servant. Servantbatteri: Gustavsberg Nautic med push-down ventil eller tilsvarende kvalitet og design. Radiator. INNERDØRER VINDUER OG BLKONGDØRER Glatte hvite lettedører. Gjæret hvitt listverk med synlige stifter. Matt krom vrider. Vinduer og balkongdører leveres med tre-lags energiglass. Vinduer leveres med barnesikring hvor dette er påkrevet. Vinduer og balkongdører leveres ferdigbehandlet fra fabrikk i fargen mørk grå, med hvite innvendige foringer. SOV Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. -4 stk doble stikk i soverom ved gulv (avhengig av størrelse). Takpunkt for lys og bryter ved dør. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Tomboks (IT/TV punkt) med trekkrør. Radiator, tilluft i vegg. Garderobeskap: Hvit melamin fra HTH. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Innredningshøyde ca. cm. Det leveres m garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. LISTER OG GERIKTER Gerikter: Hvitmalte med synlige spikerhull. Gulvlister: Eikelaminert furu. Taklister: Limt EPS-profil, hvit. SOV og SOV 3 Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. -4 stk doble stikk i soverom ved gulv (avhengig av størrelse). Takpunkt for lys og bryter ved dør. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. Radiator, tilluft i vegg. Garderobeskap: Hvit melamin fra HTH. Håndtak: Stål Nude 5,6 cm. Innredningshøyde ca. cm. Det leveres m garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. BOD Parkett, 3-stav,4 mm Eik Natur. Eik gulvlist. Hvitmalt papirtapet fargekode S 0-Y. Hvitmalt papirtapet. Taklist. Hvit styrofoam. stk dobbel stikk. Takpunkt belysning med armatur og lavenergi lyskilde. vdekning i polykarbonat. Bryter ved dør. Eventuelt ekstra stikk for tekniske installasjoner. BLKONG/ TERRSSE Ubehandlet betongoverflate på balkonger. Impregnert terrassebord på terrasser i. etg. Panel, grunnet og beiset to strøk, farge sortgrå. Støvbundet betong. Utelampe med innvendig bryter og dobbel stikkontakt. Sluk. Terrasse leveres med skillevegg i tre, grunnet og beiset to strøk i farge sortgrå. Metall spilerekkverk i mørk grå, med felter av tette plater. Det må påregnes noe nivåforskjell mellom utvendig terrasse/balkonggulv og innvendig gulv. Pr Pr

16 Standard leveranse Teknisk beskrivelse Leveranse utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 00. Bæresystemer Bindingsverk, bjelkelag og takkonstruksjon i tre levert som moduler med parkeringskjeller. Fasade Fasaden består av en blanding av mørkbeiset trekledning, lyse skråstilte plater i variert bredde og lengde, samt en platekledning av glatte plater mot svalgang. Svalgang Gulv: Vegger: Tak: Betong Platekledning av glatte plater med varm fargetone Støvbundet betong Yttertak Valgte løsninger vil tilfredsstille forskriftenes krav satt til lyd, brann, styrke, isolasjon, tetthet, kuldebroer etc. Generelt får takkonstruksjonene isolasjon og papp/folietekking på oversiden. Nødvendig fall til sluk. Innvendig takhøyde Innvendig takhøyde er minst 50 cm, men innkassinger og nedforede himlinger kan forekomme, og som vil kunne redusere takhøyden noe i enkelte rom. Innervegger Lette innervegger i bindingsverk kles med gips på begge sider, samt hvitmalt tapet. Sportsboder lle leilighetene får egen sportsbod. Sportsbodene er plassert i garasjeanlegget. Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte boder kan komme tekniske installasjoner slik som ventilasjonsrør og fremføring av V-anlegget eller bæresystem. Sportsboder er kun ment for lagring av gjenstander som tåler fukt- og temperatursvingninger. Varmeanlegg / oppvarming Boligene vil bli tilknyttet kershus Fjernvarme for oppvarming (radiatorer og gulvvarme) og varmt vann. Det leveres gulvvarme i entre og bad. Rørføringer frem til radiatorer legges skjult i konstruksjonen der dette er mulig ut fra lyd- / konstruksjonsmessige forhold. Oppstikk fra gulv eller ut fra vegg til radiator. Det leveres individuelle målere på radiatorvarme og på varmt tappevann i hver bolig. Styre- og målesystem Det leveres et komplett styrings- og målesystem for de VVS-tekniske installasjoner i boligene. Det leveres et styringssystem for tekniske anlegg. Det skal være individuell styring av varme i hvert oppholdsrom samt på bad. Det vil også være mulig å sette de tekniske anlegg i borte posisjon slik at maksimalt energibesparelse oppnås. Målesystem skal måle energiforbruk for varme, varmtvann, strøm. Det skal leveres energioppfølgingssystem (EOS) med måling pr boenhet. Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner sentralisert på tak. Innblåsing til alle oppholdsrom føres via ventiler. vtrekk føres fra bad og kjøkkenhette. Utluft vil føres ut over tak. Elkraft fordeling Det leveres komplett anlegg med jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. nlegget legges skjult i leilighetene. Det må tegnes strømabonnement til hver bolig. Sikringsskap plasseres i leilighetene. Måler plasseres i el-skap i fellesarealene. Strøm til felles og garasje blir levert fra egne målere. Kostnaden fordeles iht. eierbrøk og andeler i garasjeanlegget. Brann lle boligene blir levert med et automatisk boligsprinkelanlegg. Det leveres pulverapparat. Utomhus Utomhus leveres ferdig opparbeidet med bl.a. beplantning og grasbakke. Beboerne i Skrensen kan bruke utomhusarealene til det fremtidig naboprosjektet Formtoppen. Frem til ferdigstillelse av Formtoppen vil parken fungere som utomhusareal. Bruksretten omfatter ferdsel, lek og rekreasjon. Fellesarealene til Formtoppen er vist på bilde på side 3. Bruksretten vil bli tinglyst som heftelse i eiendommen på Formtoppen mot plikt for Skrensen til dekning av forholdsmessig andel av kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealene. Felles belysning nlegg for belysning som ligger på sameiets eiendom eies og vedlikeholdes av sameiet. nlegg for belysning som ligger utenfor sameiets eiendom vedlikeholdes av Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog. Postkasser Postkasser leveres og monteres i inngangsparti til boligblokken. Postkasser leveres med lås. Renovasjon vfallsbrønner vil bli plassert utomhus. Se utomhusplan hvor nedkast er inntegnet. Det tas forbehold om endring av plassering som følge av offentlig krav eller prosjekttilpasning. Kabel-TV/bredbånd/IP telefoni Det leveres ett punkt for kabel-tv, bredbånd og IP-telefoni i hver enhet (stue) og tomboks i hovedsoverom. Det legges opp til 3-5 års binding til signalleverandør. Månedspris for tv-pakke og internett vil erfaringsmessig være om lag kr. 400,- pr. mnd. med mulighet for individuell utvidelse av leveransen. Prosjektbeskrivelse og salgsinformasjon ORIENTERING OM PROSJEKTET Skrensen utgjør et delfelt av hovedprosjektet «Lørenskog Stasjonsby» som Selvaag Bolig Lørenskog S planlegger å utvikle. Lørenskog Stasjonsby er over en tidsperiode på ca. 0 år planlagt utbygget med ca..000 boliger. I tillegg er det planlagt etablert matforretning og eventuelt annen næringsvirksomhet på området. Skole og barnehage er planlagt etablert på området i /. Gjennomføringen, og fremdriften av Lørenskog Stasjonsby vil bl.a. avhenge av markedsmessige forhold. Utbyggingen er planlagt feltvis. Det vil etableres gjensidige rettigheter og plikter til bruk og drift og vedlikehold av felles og anlegg mellom Skrensen og de andre delfeltene, se eget punkt om. «Fellesareal / Utomhus / Infrastruktur» nedenfor. Dette prospektet gjelder for boligprosjektet «Skrensen». Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av ett bygg som er delt inn i tre bygningskropper, totalt 8 selveierleiligheter, herunder garasje og felles. Prosjektet som vil oppføres i ett bygge- og salgstrinn. Byggherre for prosjektet er Selvaag Bolig Stasjonsby II S (Org.nr ), som er eiet 00% av Selvaag Lørenskog S (Org.nr ) som inngår i Selvaag Bolig S konsern. Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, felles og garasjeanlegg. Byggene produseres som moduler på fabrikk etter byggherres tegninger og kvalitetskrav. Modulene fraktes til Oslo med skip og transporteres for videre montering. Deretter blir modulene heist på plass på ringmuren og de siste arbeider utføres på stedet. GRSJE Det etableres til sammen 3 parkeringsplasser hvorav 5 gjesteparkeringsplasser i garasjeanlegget under bygget. Det vil bli direkte adkomst til garasjeanlegget fra bygget. Det planlegges at parkeringsplassene seksjoneres som tilleggsdeler til boligene. Selger tar forbehold om en annen organisering av parkeringsplassene dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig, for eksempel bruksrettigheter. Parkeringsplassene tildeles av Selger i henhold til egen garasjeplan. Planen kan ikke endres. SPORTSBODER Bodene planlegges lagt til boligene som tilleggsdeler. Selger tar forbehold om en annen organisering av bodene dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig. Bodene fordeles av selger på et senere tidspunkt. EIENDOMMENS DRESSE Eiendommen ligger nord for Haneborgveien og vest for Haneborglia. dresse er per d.d ikke tildelt av Lørenskog kommune. Normalt vil det ikke foreligge adressevedtak før byggearbeidene på eiendommen er igangsatt. 30 3

17 REGULERINGSFORHOLD / RMMETILLTELSE Eiendommen er regulert til boligformål. For nærmere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med prosjektselger. TOMTEFORHOLD Eiendommen tilhørende Skrensen vil bli fradelt fra gnr., bnr. 96 i Lørenskog kommune, «Hovedeiendommen». Eiendommen tilhørende Skrensen vil etter fradeling utgjøre ca. 399 kvm. EIERFORM OG ORGNISERING Skrensen vil bli organisert som et sameie etter Eierseksjonsloven av 3. mai 997. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomte og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes i henhold til boligens størrelse (BR). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets felles. Terrasser (på bakkeplan) og hageparsell vil bli tinglyst som tilleggsdel til seksjonen. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan erverves av én og samme fysiske eller juridiske person. EIERSEKSJONSSMEIE Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel veier, lys, brøyting, renovasjon, fjernvarmeanlegg, garasjeanlegg, kommunale avgifter, forretningsførsel, forsikring og strøm til fellesrom. Kostnader i forbindelse med sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk. Se punktet «Felleskostand / oppstartskapital». Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av Sameiet for første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet. FELLESREL / UTOUS / INFRSTRUKTUR LØRENSKOG STSJONSBY Lørenskog Stasjonsby vil bestå av flere huseierforeninger og sameier, heretter benevnt «Boligselskaper» De enkelte Boligselskapene planlegges oppført på egne tomter fradelt Hovedeiendommen. Det vil bli opparbeidet forskjellige typer felles og installasjoner, herunder park, gangveier, for lek og rekreasjoner og annet til felles bruk for beboerne på Lørenskog Stasjonsby. Det vil bli tinglyst bruksrettigheter for å sikre tilgang til og bruk av fellesarealene og installasjonene, med en tilhørende plikt til å delta i drift og vedlikehold av disse. Det legges opp til at rettigheter og plikter knyttes opp mot det enkelte Boligselskap, som representant for de respektive boligeiere. Det tas forbehold om annen organisering av felles og installasjoner dersom Selger finner det nødvendig eller hensiktsmessig. I tillegg til opparbeidede felles og installasjoner vil et skogs- og friluftsområde som omkranser deler av Lørenskog Stasjonsby tilfalle de fremtidige boligeierne på Lørenskog Stasjonsby. Se eget punkt om «Lørenskog Stasjonsby driftsforening Park og Skog» nedenfor. LØRENSKOG STSJONSBY DRIFTSFORENING PRK OG SKOG Det vil bli etablert en Driftsforening for Lørenskog Stasjonsby kalt Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog, heretter «Driftsforeningen». Driftsforeningens formål er å eie, samt sørge for drift og vedlikehold av felles og installasjoner nevnt under foregående punkt. Selger forbeholder seg retten til å definere omfanget av nevnte og installasjoner under sin utvikling av Lørenskog Stasjonsby. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Driftsforeningen for alle beboerne i Lørenskog Stasjonsby. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst erklæring om allmenhetens ferdselsrett over deler av og installasjoner underlagt Driftsforeningen. Kostnader til drift og vedlikehold av Driftsforeningen vil fordeles på foreningens medlemmer, via Boligselskapene, med utgangspunkt i antall boenheter i det enkelte Boligselskap. Selger tar forbehold om å differensiere fordelingen av driftog vedlikeholdskostnadene basert på det enkelte Boligselskaps beregnede bruksnytte av fellesarealene og installasjoner. Selger vil på vegne av Driftsforeningen engasjere forretningsfører til å forestå driften av Driftsforeningen for de tre første driftsårene. Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett til Driftsforeningen. Driftsforeningen ledes av et styre valgt fra de ulike Boligselskapene. FELLESKOSTND / OPPSTRTSKPITL Størrelsen på felleskostnadene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte felleskostnader er imidlertid ment å skulle dekke sameiets ordinære kostnader til drift og vedlikehold. Størrelsen på felleskostnader vil avhenge av omfanget av ytelser som sameiet til enhver tid rekvirerer. Basert på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører, er disse stipulert til ca. kr. 7,- pr. kvm. BR pr. mnd. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Kjøper betaler en oppstartskapital på kr ,- til sameiet. Oppstartskapitalen blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales. Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: Kostnad kabel-tv og bredbånd, stipulert til ca. kr. 400,- pr. mnd. Kostnad fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann, stipulert til ca. kr. 8,- pr. kvm BR. Felleskostnad parkeringsplass, stipulert til ca. kr. 50,- pr. mnd. Kontingent Lørenskog Stasjonsby Driftsforening Park og Skog, stipulert til ca. kr. 50,- pr. mnd. FORRETNINGSFØRER OBOS er engasjert som forretningsfører for sameiet og Driftsforeningen. vtaleperioden er år fra overtakelse for sameiet og 3 år fra oppstart av Driftsforeningen. VEDTEKTER Utkast til vedtekter for sameiet og Driftsforeningen er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Vedtekter er tilgjengelig hos prosjektselger. FERDIGSTILLELSE ntatt ferdigstillelse for Skrensen vil være innen. mars. Se for øvrig pkt. «Særlig forbehold». OVERTKELSE Overtakelse av boligen skal skje ved overtagelsesforretning. Det skal føres protokoll fra forretningen som kjøper og selger skal signere. Partene skal beholde hvert sitt eksemplar av protokollen. Selger kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 4 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på fellesarealet. Etter at styret i sameiet er etablert, og før overtagelse av de enkelte boligene, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av fellesarealet. Kjøper aksepterer at styret representerer alle boligene ved overtakelse av fellesarealet. FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. 3 33

18 Kjøpsbetingelser PRISER Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindene tilbud fra selger. KREDITTVUDERING / DOKUMENTSJON V FINNSIERINGSEVNE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. OVERDRGELSE / RESLG: Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal selgers sin standard transportavtale benyttes og kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr ,- inkl. mva. til selger. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av selger. Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 60 dager før overtakelse. KOSTNDER VED VBESTILLINGER: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova, jf. bustadoppføringslova kap. VI. Kontakt prosjektselger for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. TILVLG: Selger eller dennes representant vil utarbeide en tilvalgsmeny ut fra våre leverandørers sortiment. v tilvalgsmenyen fremgår valgmulighetene og prisene for tilvalgsbestillinger. Tilvalg avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på modulproduksjon, og det kan ikke påregnes tilvalgsmuligheter utover tilvalgsmenyen. Det vil ikke være mulig med tilvalg som krever endring av opplegg for strøm, ventilasjon, sprinkling, vann og/eller avløp. arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. 9. SERVITUTTER / RETTIGHETER Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommen har følgende tinglyste servitutter: 8 0//86 utskifting 94 0//9 Bestemmelse om veg. Bestemmelse om gjerde 976 9/09/939 Elektriske kraftlinjer. Lørenskog EL-verk. Bestemmelse om trafostasjon / kiosk. 36 7/0/964 Bestemmelse om vann/kloakkledning //978 Bestemmelse om adkomstrett //979 Bestemmelse om adkomstrett //98 Bestemmelse om veg 93 3/0/985 Bestemmelse om bebyggelse 845 5/0/000 Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om vann/kloakkledning //0 Bestemmelse om adkomstrett Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen, herunder gjensidige rettigheter og forpliktelser i forhold til naboeiendommer til bruk, drift og vedlikehold av f.eks. veier, avkjøringer, kjøre i garasjekjeller, gangveier, felles boder, lekeplasser, grønt etc. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkeltes sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner. lle tilleggsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Tilleggsbestillinger faktureres av selger og innbetales til oppgjørsmegler samtidig med hovedoppgjør for leiligheten ved overtagelse/ferdigstillelse. Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 5 %, arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført 34 35

19 RELNGIVELSER: realet er angitt hhv. som bruksareal (BR) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BR fratrukket innvendig bod/ sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte, da beregningene er foretatt på tegninger. ngitte på plantegning er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BR er arealene avrundet til nærmeste tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper. MIDLERTIDIG BRUKSTILLTELSE / FERDIGTTEST Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. GRNTIER Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontakten i samsvar med buofl.. Sikkerheten tilsvarer 3% av vederlaget. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5% og gjelde i fem år etter overtagelse. Selger stiller sikkerhet for forskuddsbetaling på 0% av vederlaget, jfr. Buofl. 47. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. ENERGIMERKING Eiendommen er energimerket. Leilighetene varierer i energimerking. lle boenhetene er energimerket og informasjon om energimerking av den aktuelle boligen fremkommer av prislisten/prospektet. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra (høyest) til G (lavest). Se for mer informasjon om energimerking av boliger. SLG VED Selvaag Bolig S, Org.nr Lørenveien 44, Pb. 544 Økern, Oslo Tlf: / Stian Møller Karlsen mobil: Marius Falch Orvin mobil: NSVRLIG OPPGJØRSMEGLER Selvaag Eiendomsoppgjør S Lørenveien 44, Pb. 544 Økern, Oslo Tel: PRISER OG OMKOSTNINGER Se prisliste. OMKOSTNINGER Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (,5% av andel tomteverdi). Dokumentavgiften for hver enkelt bolig fremkommer av vedlagte prisliste. Tinglysningsgebyr for skjøte p.t. kr. 0,- Tinglysningsgebyr for evt. pantedokument utgjør for tiden kr. 3,- pr. dokument inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter. BETLINGSBETINGELSER Ved kontraktsinngåelse skal 0% av kjøpesum være innbetalt til oppgjørsmeglers klientkonto. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. nsvarlig oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved overlevering av boligen når midlertidig brukstillatelse foreligger. BETLINGSBETINGELSER FOR IKKE-FORBRUKERE Ved kontraktsinngåelse skal 0% av kjøpesum være innbetalt til oppgjørsmeglers klientkonto. Det vil bli stilt krav om kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. KJØPEKONTRKT Selger vil benytte NS 347 standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos prosjektselger. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil gjelde særskilte betingelser, blant annet vil det ikke stilles garantier. Kontakt prosjektselger for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i avhendingslova, som benyttes ved salg til ikke-forbrukere. VIKTIG INFORMSJON Salgsprospekt og prosjektbeskrivelse er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kontraktstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. lle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at husfargene i prospekt og salgsmateriell vil kunne avvike fra faktisk leveranse. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter, VVS føringer og annet teknisk anlegg er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme, blant annet som følge av kommunal behandling. Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Leveranse av grasbakke og vegetasjon vil kunne avvike i forhold til utomhusplan. Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Lørenskog Stasjonsby skal utvikles med flere fremtidige byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. SÆRLIGE FORBEHOLD: Det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Selger tar forbehold om endelig offentlige godkjenninger av prosjektet, herunder ramme- og igangsettingstillatelse. Selger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg av boligene, minimum 60% av salgsverdi, som utløser en tilfredsstillende byggelånsfinansiering og endelig beslutning og igangsetting i prosjektselskapets styre innen Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre. Kjøper vil innen 0.. motta melding fra utbygger om evt. beslutning om igangsetting. Estimert gjennomføringstid er ca.5 måneder fra melding om vedtatt byggestart. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. LOVGRUNNLG: Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende

20 DGNG TIL UTLEIE: Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. VISNING PÅ BYGGEPLSS v sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke ta seg inn på byggeplass uten avtale med utbygger. Selger tar imidlertid sikte på å avholde en felles befaring for kjøperne mot slutten av byggeperioden og vil da innkalle alle kjøperne. SELGERS RETT TIL Å STNSE GJENNOMFØRING V TRNSKSJONEN: I henhold til Lov av 6. mars 009 nr. om tiltak mot hvitvasking og terrorfiinansiering mv. er selger pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 47 a, 47 b eller 47c kan selger stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. FORBRUKERINFORMSJON VED INNGIVELSE V KJØPETILBUD lle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert til prosjektselger. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Selvaag Bolig Stasjonsby II S, mars 38 39

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Utbygger og selger er Area Bergen AS, org.nr

Utbygger og selger er Area Bergen AS, org.nr PROSJEKTET Landåskollen er planlagt med 37 selveierleiligheter. Leilighetene blir liggende i 2 forskjellige bygningskropper oppå fellesgarasje i underetasje som inneholder tekniske rom og boder. Prosjektet

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND

SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SKOGSTJERNEVEGEN LEILIGHETER OG TOWN-HOUSES SENTRALT PÅ JØRPELAND SENTRALT. UTSIKT FRA TOPPEN. Sentral beliggenhet Boligene i Skogstjernevegen får en sentral beliggenhet på Jørpeland, kun tre minutter

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer

SØSTER MATHILDES HAGE

SØSTER MATHILDES HAGE SØSTER MATHILDES HAGE SALGSTRINN 4 HUS F SENTRALT I LØRENSKOG Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo et sted der du kan få alt? Søster Mathildes

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 3

OPPLØPET SALGSTRINN 3 OPPLØPET SALGSTRINN 3 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Som navnet tilsier ligger Lørenskog Stasjonsby

Detaljer

Om å bo på Lørenskog. Boligene vil ligge landlig og fint, men likevel med nærhet til Oslo. Ny barnehage og skole skal bygges rett ved prosjektet.

Om å bo på Lørenskog. Boligene vil ligge landlig og fint, men likevel med nærhet til Oslo. Ny barnehage og skole skal bygges rett ved prosjektet. STARTSKUDDET 1 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Sentralt beliggende rett ved Lørenskog stasjon

Detaljer

Nye selveierleiligheter på Lørenskog

Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage TRINN 3 HUS D Nye selveierleiligheter på Lørenskog SENTRALT i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo et sted

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Salgsinformasjon Compact Living

Salgsinformasjon Compact Living Ansvarlig megler Salgsinformasjon Compact Living - BKS 3 - Sondre Henriksen, (m:) 928 46 438, e-post: sondre.henriksen@em1.no Eiendommens adresse Gateadresse er Hølen Verft. Larvik kommune vil gi nummer

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

MEGLERS SALGSINFORMASJON

MEGLERS SALGSINFORMASJON MEGLERS SALGSINFORMASJON ORIENTERING Foyntaket er et leilighetsprosjekt i Tønsberg i samme bygg som kjøpesenteret Foyn direkte tilgrensende til Tønsberg Torv og Nedre Langgt./Bryggeområdet. Prosjektet

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 Illustrasjon avvik vil forekomme. Et liv på Løren På få år er Løren forvandlet fra militærleir og industriområde til en ny og levende bydel med en blanding av boliger, arbeidsplasser,

Detaljer

SOLSIDEN rekkehus SALGSTRINN 2 OG 3

SOLSIDEN rekkehus SALGSTRINN 2 OG 3 SOLSIDEN rekkehus SALGSTRINN 2 OG 3 VELKOMMEN TIL SOLSIDEN Lev livet på Solsiden med naturen som nærmeste nabo. Trygge og barnevennlige omgivelser, solrikt, ren luft og et mangfold av fritidstilbud. Solsiden

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4

STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 1 STRANDVEGEN PANORAMA 1-A02-4 Detaljer Pris: 3 500 000 kr By/Sted: Brumunddal Kommune: Ringsaker Fylke: Hedmark Finn kode: 77550858 Etasjer: 3 Bruksareal - m²: 89 Primærrom - m²: 83 Tomteareal - m²: 2900

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

søster mathildes hage Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage ye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Fra øster Mathildes Hage kan du starte dagen på urbant vis med en latte på lokal cafe, eller du kan nyte morgenen

Detaljer

SOLSIDEN eneboliger SALGSTRINN 3

SOLSIDEN eneboliger SALGSTRINN 3 SOLSIDEN eneboliger SALGSTRINN 3 VELKOMMEN TIL SOLSIDEN Lev livet på Solsiden med naturen som nærmeste nabo. Trygge og barnevennlige omgivelser, solrikt, ren luft og et mangfold av fritidstilbud. Solsiden

Detaljer

Moderne leiligheter med parkeringskjeller

Moderne leiligheter med parkeringskjeller BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Moderne leiligheter med parkeringskjeller LEILIGHETER I BLOKK Illustrasjon BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE «Lys og frisk luft øker trivselen her får du det godt» Illustrasjon

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus www.kjellergård.no 1. etasje Nr: A-1, B-1, C-1, D-1 BRA: 122 m 2 P-ROM: 117 m 2 Terrasse: 41, 10, Nr: A-2, B-2, C-2, D-2 BRA:

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige tomannsboliger leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1 www.kjellergård.no nb! Samme enhet er vist med forskjellige løsninger for soverom. Man kan selv velge den løsningen som

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D R A U L A N D V E D L E G G KJØPSINFORMASJON Fjellparadiset 1 Megler ABCenter Telemark AS Eiendom Gnr. 151, bnr. 485 Rauland Høgfjellshotell I Vinje kommune Byggherre og selger Fjellparadiset AS, org.nr.

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Aasetunet MODERNE LEILIGHETER PÅ AASE GAARD

Aasetunet MODERNE LEILIGHETER PÅ AASE GAARD Aasetunet MODERNE LEILIGHETER PÅ AASE GAARD 11 12 3 4 9 10 1 2 7 8 5 6 2 Velkommen til Aasetunet Boligprosjektet Aasetunet ligger i et nytt utbyggingsområde kalt Aase Gaard i Sandnes kommune. Prosjektet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer