BRUKSANVISNING for LG Basic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING for LG Basic"

Transkript

1 BRUKSANVISNING for LG Basic. Tlf:

2 Innholdsfortegnelse art. nr EAN LG Basic Side 1 Forside Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Generell informasjon om LG Wc Dusch Side 4 Oversikt Side 5 Detaljert beskrivelse Side 6 Funksjonsbeskrivelse Side 7 Bruk og tips Side 8 Monteringsmuligheter Side 9 LG Wc Dusch Basic Ved bruk av LG BASI C skal denne bruksanvisningen følges. Annen bruk kan medføre fare. I de tilfeller hvor LG BASI C er spesialtilpasset brukeren, kan andre forskrifter gjelde. Eventuelle spørsmål rettes til Mededema Norge AS VIKTIG! Kontroller varene ved levering for transportskade. Finnes synlig transportskader, må dette anmerkes på fraktbrevet og Medema Norge AS kontaktes. Bruksanvisning LG Basic side 2 av 13 utgave 1/2010

3 art. nr EAN LG Basic Denne brukerveiledningen inneholder anvisninger og informasjon om sikkerhet og riktig bruk. Følg anvisningene slik at risikosituasjoner unngås og livslengden på produktet øker. Ytterligere informasjon om produktet finnes i monteringsanvisningen Før du tar LG Basic i bruk, må du lese gjennom denne brukerveiledningen og følge anvisningene. Denne brukerveiledningen gjelder bare LG Basic som har manøverpanelet montert på veggen. Annen type montering av manøverpanelet, f.eks wc stolmontering, armstøttemontering etc har en tilleggsveiledning for bruk. Da skal denne brukerveiledningen gjelde sammen med sammen med brukerveiledningen for wc stolmonteringen. Oppbevar denne brukerveiledningen på et sikkert sted for senere bruk. LG Basic er en bidétilsete som hjelper oss med å klare vår intimhygiene ved å vaske underlivet med vann (maks 38 grader), samt tørker tørt med varm luft (maks +25 grader mer enn romtemperaturen, ca 45 grader). Dette kan skje ved at setet, som vi kaller bidésete, har 2 innebygde dusjmunnstykker, et bak og et fremme. Ut av disse spyles 38 grader temperert vann som vasker oss rene. Varmluften kommer fra et tørkeaggregat spesielt konstruert for denne bruken og er meget stillegående. Luften føres videre gjennom seteringen og ut av et munnstykke plasert bak i seteringen. LG Basic monteres på den eksisterende wc stolen. Bruk LG Basic kun som toalettsete. Stå aldri på lokket eller seteringen LG Basic er et BIDÉTILLEGG som monteres på den aktuelle wc-stolen. det kan medføre fare. Den vanligste årsaken til at man skaffer seg en LG Wc Dusch, er at man har nedsatt funksjonsevne som gjør at man har problemer med å ivareta intimhygienen på egen hånd. LG Wc Dusch hjelper deg med å ivareta intimhygienen ved at underlivet vaskes med vann (maks. 38 grader) og tørkes med varmluft (maks. 25 grader høyere enn rommets temperatur, ca. 45 grader). Dette kan skje ved at setet, som vi kaller bidésete, har to innebygde dusjmunnstykker, ett foran og ett bak. Ut av disse kommer 38 graders temperert vann som vasker deg ren. Varmluften kommer fra et spesialkonstruert og svært stillegående tørkeaggregat. Luften går gjennom setet og ut i et munnstykke som er plassert bak på setet. Basismodellen, som er modellen hvor kontrollpanelet er montert på veggen, kan tilpasses enten med en gang eller i etterkant, med tilbehør som utvider funksjonene, for eksempel armlene, heis e.l. Vedlikehold og drift Ved normale forhold er det ikke behov for vedlikehold av LG Wc Dusch, med unntak av å kontrollere at støv ikke suges inn i viften. Hold området rundt LG Wc Dusch fritt for støv og smuss. Hvis det kommer støv inn i viften og nær vifteelementet, kan det oppstå branntilløp. Ved mistanke om dette må støvet umiddelbart fjernes. Ta kontakt med Rebex Hygiene AB for fremgangsmåte. De elektriske delene på LG Wc Dusch skal ikke være i kontakt med vann. Tørkeaggregatet og strømbryteren på kontrollbryteren skal aldri spyles, sprutes eller nedsenkes i vann (eller annen væske). Feil bruk kan medføre fare. Rengjør LG Wc Dusch med en fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel som ikke inneholder alkohol, klor eller andre etsende væsker. Bruk heller ikke kluter/svamper som kan ripe opp LG Wc Dusch! REBEX Hygiene AB gir tre års garanti på material- og produksjonsfeil på LG Wc Dusch, forutsatt at utstyret behandles korrekt og at feil meldes til REBEX Hygiene AB når de oppdages. Følg denne bruksanvisningen. Annen bruk enn det som er angitt her, kan medføre fare. Ikke kast Wc Dusch når du ikke lenger trenger den. Ta kontakt med REBEX Hygiene AB for informasjon om hvordan du kaster utstyret. REBEX Hygiene AB tar vare på miljøet, og tar kostnadsfritt imot LG Wc Dusch for demontering og destruering. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk. Hvis du har noen spørsmål, kan du alltid ta kontakt med REBEX Hygiene AB. Bruksanvisning LG Basic side 3 av 13 utgave 1/2010

4 art. nr EAN LG Basic Du har kanskje allerede prøvd LG Wc Dusch i forbindelse med utprøving eller lignende, men her er litt informasjon du bør ha. LG Basic har i hovedsakt tre enheter: 1) Bidésete * 2) Tørkeaggregat ** 3) Kontrollpanel *** Advarsel! Mellom seteringen og lokket samt mellom seteringen og porselenet, kan det oppstå klemrisiko ved feil bruk. Klemrisiko kan også forekomme ved seteringen og lokkets gangjern og ved seteringens håndtak til nåleventilene. Dusjfilterne er forkrommede, så ved mistanke om allergireaksjon må bruken avbrytes og Medema Norge AS kontaktes. * Bidésetet inneholder sete, lokk, hengsel/festeanordning, to dusjmunnstykker, to nålventiler for regulering av dusjmunnstykkene, to lufttilkoblinger (for valgfri plassering av boksen). ** Tørkeaggregat *** Kontrollpanelet brukes til å styre dusj- og tørkeprogrammet. Bruksanvisning LG Basic side 4 av 13 utgave 1/2010

5 art. nr EAN BIDÉSETE Inneholder : Lokk Sete Dusjmunnstykke Luftmunnstykke Nålventiler KONTROLLPANEL Inneholder: Av/på-bryter for vann Av/på-bryter for luft Temperaturinnstilling for vann Bruksanvisning LG Basic Side 5 av 13 utgave 1/2010

6 LG Basic Husk at bidésetet alltid skal være slått ned ved bruk. Stå aldri på setet eller lokket, men sitt på setet og bruk det som et vanlig toalettsete. Feil bruk kan medføre fare. (Du trenger ikke å bruke spyle- og tørkefunksjonen når du bruker toalettet.) Slik gjør du første gang du bruker LG Basic: 1) Åpne bryteren til vannet på kontrollpanelet forsiktig (1). Det kommer vann fra de to dusjmunnstykkene på bidésetet (markert med blått på bildet nedenfor). Slå deretter av vannet. 2) Trykk på strømbryteren (2). Det vil nå komme varmluft fra det bakre munnstykket (markert med rødt på bilde 2). Slå av varmluften. DETTE ER DET ENESTE DU TRENGER Å GJØRE FOR Å BLI REN! Advarsel! Stå aldri på seteringen eller lokket. Seteringen skal være nede ved bruk! Bruk kun seteringen til å sitte på. Annen type bruk er forbudt og kan medføre fare! La aldri barn være alene med eller leke med LG Basic! Tett aldri luftmunnstykkene nårluften er på. Lufttemperaturen kan bli 45 grader varm og forårsake røde merker/skade på huden. Hvis seteringen ikke er festet ordentlig i porselenet, kan dette medføre fare ved bruk. Ved spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Medema Norge AS. Hvis det kommer vann på gulvet, kan risiko for å skli oppstå. Vær oppmerksom på at spylebildet er riktig innstilt slik at vannet ikke spruter ut på gulvet! Det samme gjelder for vannkoblinger som skal være tette. Oppstår det vannlekkasje, må bruken avsluttes og feilen repareres. Ved behov kontakt Medema Norge AS. art. nr EAN

7 LG Basic Nå er det på tide å prøve LG Basic! TIPS 1 Akkurat som når man dusjer, har du ikke bruk for varmtvann før du er klar for selve dusjen. Dette gjør du enten ved å fylle vann i servanten, en dusj i nærheten eller i bidésetet. Du må lære deg hvor lang tid dette tar siden det varierer fra bolig til bolig. Vannet kan ikke være varmere enn 38 grader, men det kan være kaldere. Du endrer dette med innstillingsrattet på kontrollpanelet, se det nederste bildet på side 5:9. Hvis du ønsker mer trykk på vannet eller en annen spylemåte, justerer du dette med nålventilene. Se side 5:9. TIPS 2 Hvis du vil at setet skal varmes opp før du bruker det, lar du tørkeaggregatet gå i ett minutt før du setter deg. Da får du et varmt og godt sete å sitte på! Når du har foretatt eventuelle justeringer, er du klar til å bruke bidésetet. TIPS 3 Hvis du spyler litt vann på rumpa før du gjør ditt fornødne, er det lettere å bli ren etterpå. Når du er ferdig, bruker du funksjonene på LG Wc Dusch. TIPS 4 Hvis du har noe å spyle ned, gjør du det nå. (Det finnes tilbehør til LG Wc Dusch som gjør dette automatisk.) Åpne vannbryteren på kontrollpanelet. Dusj underlivet så lenge du har behov for det. Du trenger ikke å holde på bryteren. Bare sitt i ro, og ved behov endrer du sittestillingen slik at dusjstrålen treffer på ønsket sted. Hvor lenge du dusjer, er opp til deg, og kan variere fra gang til gang. Dette lærer du deg etter hvert. Passende tid kan være 1 2 minutter. Når vannbryteren er åpnet helt (1/4 dreining) og nålventilene er helt åpne, spyler LG Basic med 11 liter vann per minutt. Vannstrømmen er stor, men dette er nødvendig. Når du føler at du er ren, slår du av vannet og begynner å tørke. Dette gjør du ved å trykke på bryteren for luft (strømbryteren) og slippe. Sett deg komfortabelt. Nå begynner tørkingen, og varmluften (ca. 48 gader) kommer direkte, men du kommer til å oppleve de første sekundene som kalde siden luft på bar hud sender disse signalene til hjernen. Denne følelsen forsvinner snart, og du får en behagelig lufttørking. Hvor lenge man må sitte, varierer fra person til person, men 2-4 minutter bør være tilstrekkelig. Tørkeaggregatet er stillegående og kraftig, og har en kapasitet på hele 40 liter luft per sekund eller 2400 liter per minutt. Når du føler deg tørr, er du ferdig, og kan avslutte toalettbesøket. Bruksanvisning LG Basic side 7 av 13 utgave 1/2010

8 art. nr EAN LG Basic Kvinner og menn er skapt ulike. En kvinne skal alltid vaske underlivet FORFRA OG BAKOVER. FORFRA OG BAKOVER! Dette klarer LG Wc Dusch. Som kvinne må du forsikre deg at spylemåten er korrekt stilt inn. På bildet nedenfor ser du hvordan spylemåten for kvinner skal være. Du kan stenge av det fremre dusjmunnstykket hvis du vil det. Justering av spylemåten gjøres med nålventilene. Den fremre nålventilen justerer den fremre dusjmåten, og den bakre nålventilen justerer den bakre dusjmåten. Når dusjstrålene treffer hverandre som vist i den blå ringen nedenfor, er innstillingen rett for kvinner. LG Basic er svært enkel å bruke og å vedlikeholde. Ved normale forhold fungerer LG Basic i flere år uten driftsstans. Skulle det oppstå problemer med LG Basic, wc-stolen eller andre produkter i forbindelse med LG Basic, må du umiddelbart kontakt med forhandleren eller REBEX Hygiene AB for rådgivning. Begge dusjmunnstykkene er laget av forkrommet messing. Ved nikkelallergi eller lignende, kan du opppleve hudproblemer. Utvis forsiktighet, og avbryt bruken ved første tegn på problemer. Utfør aldri inngrep på noen deler av LG Basic, med unntak av justering av vanntemperaturen og dusjenes strømning og spylemåte. Andre inngrep kan medføre fare. Elektriske arbeider og VVS-arbeider skal kun utføres av fagpersoner. Bidésetet rengjøres ved behov med klut og et mildt rengjøringsmiddel som ikke inneholder slipemiddel. Hvis du skal flytte LG Basic, tar du kontakt med kommunen og dem som sørger for boligtilpasning, eller med REBEX Hygiene! Bruksanvisning LG Basic side 8 av 13 utgave 1/2010

9 art. nr EAN LG BASI C en manuell styrt w c-dusj LG BASIC monteres på din eksisterende toalett. Det behøves ingen adaptere etc. LG BASIC har et bidésete som vasker underlivet rent med to horisontale, myke og tempererte vannstråler både bak- og forfra. Denne vaskemåten er spesielt bra for kvinner som skal vaskes fremifra og bakover! Tørkingen skjer ved hjelp av et meget effektivt og stillegående tørkeaggregat spesielt laget til dette bruket. LG BASIC manøvreres av bruker selv ved hjelp av et håndtak på et termostat blandebatteri og en stor bryter montert på en plate. Kan fåes med lang og kort spak. For alternative ønsker, kontakt Medema Norge AS. Brukeren bestemmer selv hvor lenge vasking og tørking skal vare for at han/hun skal bli riktig ren og tørr. LG BASIC leveres med en 5, 7, eller 10 cm høyt bidésete. Det kan leveres et 8 cm høyt bidésete som er 4 cm lengre innvendig. Setealternativene angis ved bestilling.kan utstyres med arm- og fotstøtter og annet passende tilbehør. LG BASIC er i likhet med våre øvrige wc Dusjer fleksible og monteringsmåten kan endres etter behov. Blandebatteri med lang spak Bruksanvisning LG Basic side 9 av 13 utgave 1/2010

10 LG Basic Produktblad Tekniske data Mengde Enhet Merknad Belastning WC-sete / WC 150/200 kg Se side 15-8 lokk maks Setehøyde 5, 7, 8, 10 cm For øvrige mål, se gjeldende setemodell Setet passer på WC-stoler Alle Passer direkte på wc-stol uten adapter Vannmengde bakre dusj (analdusj) Vannmengde fremre dusj (ladydusj) 0-11 liter / minutt 0-11 liter / minutt Innstillinger for både trykk og flyt Innstillinger for både trykk og flyt Vanntrykk dusjmunnstykke 1,5-11 bar Innstilles personlig Dusjtid vasketid ubegrenset minutter Reguleres av bruker som selv avgjør tiden Vanntrykk ved installasjon 1,5-11 bar Eiendommens min / maks. vanntrykk avgjør Luftstrøm tørkeaggregat 2400 liter / 40 liter / sekund alt. 144 M3 / time minutter Lufttemperatur tørkeaggregat 45 ºC Kan innstilles fra º C. Fra fabrikken 45 º C Lydnivå tørkeaggregat 59 dba Målingen utført 50 cm fra tørkeaggregatet Tørketid ubegrenset minutter Reguleres av bruker som selv avgjør tiden Tørkeaggregat str H B L 28x24x15 cm Høyde, bredde, lengde (ekskl. tilkobling) Kontrollpanel str H B L 27x13x8 cm Høyde, bredde, lengde Vekt 1 kg Lengde nettkabel 2 meter Jordet støpsel Nettfrekvens 50 Hz Tåler opptil 60 Hz Strømstyrke 4,1 A Effektopptak 1000 W Effekt standby 0 W Bruker bare strøm ved drift Sikring 10 A Beskyttelsesklasse / Kapslingsklasse 14 IP Merkespenning 230 V Styrespenning strømbryter 12 V Betjeningskraft strømbryter 0,9 N (90 gram) Vanntemperatur fabrikkinnstilling 38 ºC kan stilles til mellom grader Tilkoblinger gjenge 15 R½ 1 / tomme innv. trykkslange til kaldtvann/varmtvann Tilkoblinger, lengde 120 cm Trykkslange til kaldt og varmt vann LG Basic art. nr , , & LG Basic er klassifisert av Hjälpmedelsinstitutet i gruppen LG Basic er testet og godkjent i 1994 av SEMKO, i 2003 av Dectron og av NEMKO for LVD, EMC & EMF og oppfyller kravene i direktiv 2004/108/EF, samt direktiv 2006/95/EF, sertifikat P Bruksanvisning LG Basic side 10 av 13 utgave 1/2010

11 Bruksanvisning LG Basic side 11 av 13 utgave 1/2010

12 Notat: Bruksanvisning LG Basic side 12 av 13 utgave 1/2010

13 Bruksanvisning LG Basic side 13 av 13 utgave 1/2010 Medema Norge AS - PB Skytta Stamveien Hagan Tlf: Fax: Org.nr: NO MVA - Avdelinger: Tromsø-Ballstad Bodø Trondheim Bergen Sandnes Kristiansand Lillehammer Fredrikstad-Tønsberg Drammen Tlf.:

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer