MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra 01.03.2009. www.pipegap.no"

Transkript

1 MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 Produktkatalog Gyldig fra

2 Innholdsfortegnelse Produkt og monteringsinformasjon: Mekaniske egenskaper, rør, rørdeler og koblinger 3 Klamring og rettningsendringer i avløpssystemet 4 Ekspansjon i rørsystemer 5 Resistensliste for avløpssystemer til N-EN877 5 Produktmerking, HGT MA Avløpsrør, deler og koblinger 6 Kapping av MA avløpsrør 6 Bruksområder for avløp i støpejern til N-EN877 7 Brann og støy i bygg 7 Produktsortiment: Rør 8 Avsatsrør 8 Bend 9 Grenrør Hjørnegrenrør Dobbeltgrenrør 11 Reduksjonsstuss 11 Plugg/Ters 11 Langbend 11 Dobbeltbend 11 Fallrør/Stamrørstøtte 12 Stake/renserør 12 Vannlås 12 Koblinger og tilbehør 13 Produktsertifikater og godkjenninger 14 Forbehold: Vi forbeholder oss retten til å endre produktsortimentet uten varsel, eller til å endre enkeltprodukters tekniske spesifikasjoner når dette er påkrevet. Eksempler kan være som et resultat av endrede krav i standarder eller normer, eller av produksjonsmessige grunner. De oppgitte spesifikasjoner er basert på masse og måltall i DIN : De faktiske vekter kan derfor avvike fra det som er beskrevet i katalogen. For standardens krav til mål, vekt og dimensjon henvises det til EN877:1999, og 5.2(DE), 4.4 og

3 Mekaniske egenskaper - støpejernsrør og deler MA avløpsrør og deler er fremstilt i henhold til den europeiske standarden EN877. Standarden er ratifisert og inntatt som nasjonal standard i alle europeiske land tilsluttet CEN. For ytterligere detaljer henvises til standarden. Rør og rørdeler Materialspesifikasjon I henhold til EN1561 (tidl. GG15) Densitet ca. 7,2 kg/dm 3 Strekkfasthet - rør min. 200 MPa Strekkfasthet - rørdeler min. 150 MPa Trykkfasthet ca MPa Skjærestyrke ca MPa Ringstivhet ( < DN250) min. 350 MPa Overflatehardhet - Brinell - HB maks. 260 HB Varmeledningsevne W/mK (ved 20 C) Lengdeutvidelseskoeffisient 0,05 mm/mk (mellom 0 C og 0 C) Elastisitetsmodul 8 x til 12 x 1 N/mm2 (= 1 GPa) Maksimal avbøyning, rør For nominell diameter > 75mm, maks. 0,15% Maksimal avbøyning, rør For nominell diameter 75mm, maks. 0,20% NormaConnect Rapid, Klasse B/W2 Stålsvep Stabilisert kromstål, 1.45 /11 til EN088 Låsemutter, bolt og bro. Stabilisert kromstål, til EN088 Bolt og mutter Firkantmutter M8, Bolt M8 for sekskantnøkkel Gummimansjett EPDM gummi (silikonfri) Maks. Trykktetthet 0,5 Bar Tiltrekningsmoment bolt Min 8, maks 15Nm. Maks. Tillatte avvinkling 3 NormaConnect CV, Klasse B/W2 Stålsvep Stabilisert kromstål, 1.45 /11 til EN088 Låsemutter, bolt og bro. Galvanisert stål Bolt og mutter Bolt M6/M8 sekskantskrue med slisse for skrutrekker Gummimansjett EPDM gummi Maks. Trykktetthet 0,5 Bar Tiltrekningsmoment bolt Min. 8, maks 15Nm. Maks. Tillatte avvinkling 3 Overflatebehandling og sjikttykkelser Overflatebehandling - rør, utvendig Vannbasert akrylprimer i rødbrun farge 40μ Overflatebehandling - rør, innvendig Vannbasert, to- komponent epoxy, okergul farge =130μ Overflatebehandling rørdeler, ut- og innvendig Epoxy pulverlakk herdet ved 190 C, =120μ Krav til egenskaper/motstand mot: Varmt vann 24 timer ved 95 C Termiske sykler 1500 sykler mellom 15 C og 95 C Salttåke Mer enn 350 timer Avløpsvann (se også s.6) Mer enn 30 dage Utvendig diameter og toleranser, rør og rørdeler Utvendig diameter Godstykkelse Rør Godstykkelse Rørdeler Dimensjon OD mm Toleranse Nom. mm Min. mm Nom. mm Min. mm DN , -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN68/DE , -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN0 1 +2, -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN , -2mm 4,0 3,5 4,0 3,5 DN , -2mm 4,0 3,5 4,0 3,5 DN , -2mm 5,0 4,0 5,0 4,0 3

4 Klamring Klamring og og rettningsendringer retningsendringer i i avløpssystemet Fig. Viser montering sett fra siden (horisontalt) Fallrørsstøtte Avløpssystemet skal klamres slik at rørskjøter ikke utsettes for nedbøyningsbelastninger. På liggende ledning skal klamrenes avstand være maksimum ganger rørets diameter, dog ikke mer enn 2000mm. Avstand mellom rørskjøt og klammer skal ikke være større enn 750mm. Stående ledning skal klamres i hver etasje, med maks. avstand mellom klamre på 1800mm. Ved overgang fra stående til liggende ledning anbefales dobbelt bend med rett segment 88 (art. BB0). Ved avgrening av to liggende ledninger, eller ved overgang fra stående til liggende samleledning skal det benyttes 45 grenrør. Liggende rørledning kan avvinkles med inntil 3. Større avvinkling skal gjøres med tilpasset rørdel. Fig. Viser montering sett fra ovenfra (fugleperspektiv) 1. Skyv koblingen inn på rørende eller rørdel til den treffer den treffer midtrillen. midtrillen. CV og Koblinger CVE koblinger beregnet beregnet for avløpssystemer for avløpssystemer med maks med trykk maks 0,5 trykk bar. 0,5 bar. Dersom høyere trykk kan oppstå skal krage Dersom benyttes. høyere trykk kan oppstå skal krage benyttes. 2. Skyv den andre rørende eller rørdel helt helt inn inn i i gummimansjetten til til midtrillen. midtrillen. Enbolts CVE enbolts kobling kobling er utstyrt er utstyrt med bolt med M8. bolt Tobolt M8. kobling CV tobolt er utstyrt kobling med 2 sekskantskruet M6 med spor. er utstyrt med 2 sekskantskruer M6 med spor. 3. Skru sammen med håndverktøy eller elektrisk drill. Tildragningsmomentet skal skal være være ca 12Nm. ca. Det 12Nm. tillates Det en tillates maks en avvinkling maks. avvinkling på 3 0. Ved på bruk 3. av 2-bolts kobling skal boltene tildras vekselvis. Ved bruk av 2-bolts kobling CV - skal boltene tildras vekselvis. Innkapping på eksisterende ledning. Innkapping på eksisterende ledning. Ved innkapping på eksisterende rørledning Ved innkapping på eksisterende rørledning kappes kappes rørdelens rørdelens lengdemål lengdemål +15mm +15mm vekk. vekk. Det Det anbefales å benytte å to-bolts CV to-bolts kobling kobling for enklere for enklere montasje. montasje. Påse at Påse alle at snitt alle er snitt fritt er for grader fritt for som grader kan skade som kan gummimansjetten. skade gummimansjetten. Sammenkobling av MA med plastrør. Rør og deler i støpejern kan sammenkobles med plastrør av typene typene PP, PE og tilsvarende rørsystemer med høy ringstivhet. PP, PE og tilsvarende rørsystemer med høy ringstivhet. Det skal benyttes 2-bolts kobling. Påse at tildragningsmomentet ikke Det skal deformerer benyttes plastrøret, 2-bolts kobling og at boltene type CV. tildras Påse vekselvis. at tildragningsmomentet ikke deformerer av PVC og plastrøret, støpejern og skal at boltene støttehylse tildras benyttes, vekselvis. Ved sammenkobling men Ved sammenkobling observer at dette av er PVC en og strømningsmessig støpejern skal støttehylse uheldig løsning. benyttes, men observer at dette er en strømningsmessig uheldig løsning. 4 4

5 Ekspansjon i rørsystemer Ekspansjon i rørsystemer MA Avløpsrør i støpejern Ekspansjon = kun 5,2 mm MA Avløpsrør i støpejern meters rørlengde Ekspansjon i rørsystemer Ekspansjon i rørsystemer 5 Kunststoffrør Ekspansjon = opp til 0 mm MA Avløpsrør i støpejern Ekspansjon = kun 5,2 mm Resistensliste for avløpssystemer til EN877 meters rørlengde 80 C < 60 C < 20 C Kunststoffrør Resistensliste for avløpssystemer Kunststoffrør til ph 0EN877 Resistensliste Unntatt organiske for avløpssystemer syrer til EN877 ph 1 Resistensliste for avløpssystemer til EN877 ph 2 80 C < 60 C < 20 C Unntatt organiske syrer 80 C < 60 C < 20 C Kalkløslige ph 0 midler ph 0 Unntatt organiske syrer Unntatt organiske syrer Unntatt organiske syrer Rengjøringsmiddel ph 1 ph 1 ph Vaskemidler 2 ph 2 Unntatt organiske syrer Kalkløslige Desinfeksjonsmidler Kalkløslige midler Flekkfjerner Rengjøringsmiddel Oksider Rengjøringsmiddel (biologiske) Vaskemidler Vaskemidler Saltvann Desinfeksjonsmidler Desinfeksjonsmidler Avløpsrenser Flekkfjerner Løsningsmiddel Flekkfjerner Oksider (biologiske) Oksider ph 12 (biologiske) Saltvann ph Saltvann 13 Avløpsrenser Avløpsrenser Ikke bestandig Bestandig Krav til bestandighet i EN877 Kjemisk bestandighet: Løsningsmiddel Løsningsmiddel ph 12 Ikke relevant ph 12 temperatur kan forventes, kontakt ph produsent 13 ph 13 Ikke bestandig Bestandig Ikke bestandig Krav Bestandig til bestandighet i EN877 Ikke Krav relevant til bestandighet i EN877 Ikke relevant meters rørlengde EN 877 EN EN Ekspansjon = kun 5,2 mm Ekspansjon = opp til 0 mm Avløpssystemer til EN877 er beregnet for avløpsvann fra husholdninger og offentlige bygg fra ph2 til ph12, og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller Kjemisk bestandighet: Ekspansjon = opp til 0 mm Avløpssystemer Kjemisk bestandighet: til EN877 er beregnet for avløpsvann fra husholdninger Avløpssystemer og offentlige til EN877 bygg er fra beregnet ph2 til ph12, for avløpsvann og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller fra husholdninger og offentlige bygg fra ph2 til ph12, og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller temperatur kan forventes, kontakt produsent temperatur kan forventes, kontakt produsent. 5

6 Produktmerking Produktmerking Merking av rør Rørbunt, med produktmerking HGTó Germany * DIN-EN877 * DN0 x 3000 Produkt identifikasjon Nominell diameter Produksjonsstandard Merking av rørdeler HGT 0-88 EN877 C1 3???? Produkt identifikasjon Nominell diameter og grader Produksjonsstandard Produsents merke Kode, produksjonsdato Merking av koblinger HGT Germany SML-DN0 UMPA NRW Z Produkt identifikasjon Nominell diameter Godkjennelsesinstitutt og sertifikatnr. Kapping av MA Kapping rør av MA rør. Rothenberger Trennboy 300 Rothenberger Portacut 185 båndsag Rothenberger kjedekniv og hjulkutter Rotiger3000, Universal elektro tigersag MA avløpsrør i støpejern kan kappes med sirkelsag, båndsag, kjedekniv eller hjulkutter. Vi anbefaler ikke bruk av vinkelkutter, men den kombinerte løsningen Rothenberger Trennboy 300D (se illustrasjon) er et velegnet verktøy opp til dimensjon DN300. Ved kapping er det viktig at røret er godt forankret, og at snittet er rett og gjevnt. Grader fjernes etter kapping for å unngå skader på koblingens gummimansjett. Rørenden må heller ikke være sprukket eller deformert. Det er normalt ikke nødvendig å etterbehandle snittflaten med epoksy. Ved bruk av båndsag eller sirkelsag er det viktig at det benyttes blad beregnet på støpejern. Klinger beregnet på annet materiale vil skades av kapping av MA. Er du i tvil om bladtype ta kontakt med din grossist eller verktøyprodusent for veiledning. MA avløpsrør i støpejern kan ha noe ulike egenskaper ved kapping avhengi av produsent. Rør merket HGT kan enkelt kappes med alle de beskrevne verktøysvarianter, og er velegnet for kapping med tradisjonelle kappeverktøy som kjedekniv og hjulkutter. Verktøy beregnet for kapping av støpejern fra Rothenberger og Rigid vil under normale omstendigheter være velegnet, forutsatt at riktig blad/kniv/kjede benyttes. Ved kapping av MA avløpsrør skal personlig verneutstyr (briller o.l.) benyttes. Det frigis ingen giftige gasser ved kapping, men noe røykutvikling kan oppstå. 6 6

7 Bruksområder for avløp i støpejern til EN877 Bruksområder for avløp i støpejern til EN877 Bestanddel Mg/l Stivelse 50 Natrium stearat 32 Natrium acetat 56 Glyserin tri-stearate 15 Karbamid (urinstoff) 13 Ammoniumsulfat 70 Proteiner 90 Ferskvann Restmengde Dimensjonering av avløpsledninger Dimensjonering av avløpsledninger Avløpsnettet skal dimensjoneres for normalvannfylling. For liggende ledninger skal fyllingsgraden ikke overstige 50%, og for stående ledninger skal fyllingsgraden ikke overstige 20%. Ledningens dimensjon må ikke reduseres i strømningsretningen. Fra toaletter er minste anbefalte rørdimensjon DN0. Hvor lavtspylende toaletter benyttes kan ledningens dimensjon reduseres til DE75. Klosett med vannlås som tilkobles horisontal ledning skal vannoverflaten ligge minst en rørdiameter over det punkt hvor den horisontale ledning tilkobles stående ledning. Vegghengt toalett skal ikke påkobles med 88 grenrør på stående ledning pga. faren for innspyling fra overliggende apparater. Avløpsrør, deler og koblinger i henhold til Euronorm EN877 er beregnet for bygg og avledning av overvann (regnvannsavløp). Rørsystemet er godkjent for vanntemperaturer opp til 95 C (permanent belastning i 24 timer). I EN877 er avløpsvannet fra husholdninger definert som vist i tabellen. Ifølge byggeforskriftene skal avløp installeres slik at det ikke oppstår risiko for oversvømmelse, lukt, helsefare eller andre ulemper. Sluk skal installeres i rom med dusj/badekar, i vaskerom og andre rom hvor det er risiko for ukontrollert tilstrømning av større vannmengder. Avløpsledningen skal monteres slik at spillvann ikke kan trenge inn i andre avløpsledninger. Vannlås skal installeres der det er fare for luktsjenanse, og denne skal være tilgjengelig for renhold. Renserør skal installeres ved overgang fra stående til liggende ledning. Normalvannmengde, installasjoner med med vannlås vannlås Installasjon/utstyr l/sek. Bidèt 0,3 Klosett 1,8 Servant m/25 mm bunnventil 0,3 Servant m/32 mm bunnventil 0,4 Dusj 0,4 Badekar 0,9 Urinal 0,3 (maks. 1,8) Oppvaskkum 0,6 Gulvsluk (DE75) 1,5 Vaskemaskin, bolig 0,6 Oppvaskemaskin, bolig 0,6 Vaskemaskin, storhusholdning 1,2 Oppvaskemaskin, storhusholdning 1,2 Brann og støy Brann i bygg og støy i bygg Brann Brann Avløpssystemer skal installeres slik at brann ikke spres til tilstøtende brannceller på kortere tid enn hva som er kravet til beskyttelse mot brannspredning i byggekonstruksjonen. Støpejern brenner ikke, og kan under normale forhold føres gjennom brannvegger uten bruk av mansjetter. Utettheter i gjennomføringer skal sikres med brannsikkert materiale. Ved brann avgir støpejern ingen giftige eller korrosive gasser. Da støpejern har samme ekspansjonskoeffsient som betong unngås lekkasje av brann og røykgasser fra en varmecelle til neste. Støpejern er derfor svært godt egnet til innstøping. Videre er støpejern svært formstabilt under varmepåvirkning, og beholder sine mekaniske egenskaper opp til 500 C. MA er stabilt til temperaturer over 00 C. For øvrige krav til brannsikring i bygg henvises til gjeldende lover og forskrifter, samt Håndbok i branntekniske gjennomføringer utgitt av Norsk Brannvernforening. Støy og lyd Støy og lyd I Plan og Bygningsloven, teknisk forskrift, er krav til lyd fra avløpsinstallasjoner ved tapping og tømming definert. Lyd uttrykkes i db(a), og måles etter en logaritmisk skala. I NS8175 er grenseverdier fra innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner angitt. For oppholds og soverom er grenseverdien 32dB(A), og for bad og kjøkken 35dB(A). Avløpssystemer i støpejern er gjennom sin høye egenvekt og stivhet støydempende, og vil være et naturlig valg der støydemping er påkrevet. Ved installasjon av avløpssystemer skal dette klamres slik at vibrasjoner ikke forplantes til bygningens konstruksjon. For øvrige krav til støydemping i bygg henvises til Plan og bygningsloven, og Byggforsk serie med veiledninger til forskrifter, 8-4 Lydforhold og vibrasjoner. I blad , støy fra avløpsinstallasjoner gis det en god innføring i støyforebyggende tiltak. Avløpssystemer i støpejern er i dag det eneste avløpssystemet for bygg som uten ytterligere tiltak til sikring eller skjerming tilfredsstiller kravene i byggeforskriftene til brannvern og støy. 7 7

8 MA rør og rørdeler til EN877 MA rør og MA rørdeler og rørdeler til EN877 til EN877 MA rør og rørdeler til EN877 Rør Rør Rør Rør Kobling Kobling Produktkatalog Rør Rør Kobling Mål i mm. Mål i mm. Rørdel Rørdel Konstruksjonsmål Dim. Utvendig diameter Godstykkelse Tetningsone Rørvekt mål Dim. i Utvendig diameter Ø Rør Godstykkelse Rørdeler Tetningsone Tomt Rørvekt Fyllt Fylt mm Dim. mål i Ø Rør Rørdeler Tomt Fylt mm Utvendig diameter ca.kg/ ca.kg/ DN DE Toleranse e Toleranse Godstykkelse e Toleranse Tetningsone m t mrørvekt m mål i ca.kg/ ca.kg/ DN 50 DE 58 Ø 3,5 Toleranse e Rør -0,5 3,5 Toleranse erørdeler -0,5 30 Toleranse t Tomt 4,3 m 6,4 Fylt mm ,5-0,5 3,5-0, ca.kg/ 4,3 5,9 ca.kg/ 6,4 9,9 DN DE Toleranse e Toleranse e Toleranse t m m ,5-0,5 3,5-0, ,9 8,4 17,7 9, ,5-0,5 3,5-0,5 30 4,3 6, ,5 4,0-0,5 3,5 4,0-0, ,8 8,4 17,7 24, ,5-0,5 3,5-0,5 35 5,9 9, ,0-0,5 4,0-0, ,8 14,1 24,5 32, ,5-0,5 3,5-0,5 40 8,4 17, ,0 5,0-0,5-1,0 4,0 5,0-0,5-1, ,1 23,1 32,3 54, ,0-0,5 4,0-0, ,8 24,5 Rør ,0-1,0 5,0-1, ,1 54, ,0-0,5 4,0 DN mm -0,5 Kg 50 14,1 32,3 Lengde = 3000 mm, ± 20mm ,0 DN mm Kg ,0-1,0 5,0 DE75-1,0 17,760 23,1 54, ,0 80 DN mm Kg. DE75 18,9 17, , ,2 18,9 Rør DE75 17,7 125 DN 0 mm 35,4 25,2 Kg ,9 Rør L = 3000 mm ,2 35,4 13,0 0 25,2 200 DE L = 3000 mm ,3 42,3 17,7 35, ,3 99,8 42,3 18, , ,7 69,3 25, , ,8 35,4 Avsatsrør Avsatsrør DN X L 129,7 42,3 Kg 130 mm 130 Avsatsrør mm 0 DN X 270 L 69,3 3,4 Kg ,83,4 130 mm DN 300 X L 129,7Kg ,4 8 Konstruksjonsmål Konstruksjonsmål Rør L = 3000 mm Avsatsrør 130 mm Mål i mm. Konstruksjonsmål 8 8 Rørdel DN X L Kg ,4

9 5 liste Rørleggerprisliste DE , , , , ,7 Produktkatalog Bend 45 Bend 15 o DN X Kg ,4 DE , , , , ,4 DE , , , ,5 Bend 30 o DN X Kg ,5 DE , , , ,0 Bend 45 o DN X Kg Bend 15 Rørleggerprisliste Rørleggerprisliste ,4 DE , , ,7 Bend 15 Bend ,5 DN 50 DE ,4 DE , , , , ,5 DE , , , , ,2 Bend 70 o DN X Kg Bend ,4 DE , ,7 DE , , , ,7 DE , , ,9 Bend 88 o DN X Kg Bend , , ,5 Bend 45 Bend ,4 DE , , , , ,4 DE , , , , , ,5 DE , , , , ,7 Bend ,5 DE , , , , ,7 Bend 45 Bend 70 DN X DE ,5 DE , , ,2 Bend ,7 DE , , ,9 Bend 70 DN X K , DE , , , , ,7 Bend ,7 DE , , ,9 DE , , , , , ,7 DE , , ,9 Bend ,7 DE , , , , , , , , ,7 DE , , , , ,1 Bend 70 9 DN X Kg DE DN X 50 DE B DE , , , , ,1 9

10 Rørleggerprisliste Grenrør 45 o grader DN X1 X2 X3 L Kg 50x ,4 75x50 DN 70 X1 150 X2 X3150 L 190 Kg. 1,6 Grenrør 45 75x75 50x ,2 2,3 75x ,6 Rørleggerprisliste x50 75x ,3 2,5 Rørleggerprisliste x75 0x ,3 3,3 0x ,0 0x0 0x ,8 4,2 125x50 DN X1 185 X2 205 X3 3,4 L Kg. 125x50 DN 20 X1 X2 X3185 L 205 Kg. Grenrør Grenrør ,4 125x0 50x50 50x Rørleggerprisliste ,2 5, ,2 125x0 125x125 75x x ,6 6, ,2 1,6 125x x125 75x x ,3 7, ,4 2,3 150x150 0x50 0x ,3 8, ,3 150x x125 0x75 DN 70 X X X L ,2 Kg. 8,0 Grenrør 45 0x , ,0 150x150 0x0 200x150 50x ,3 1,2 3,8 9,2 200x x50 75x50 0x ,5 1, ,8 3,4 200x x0 75x x ,3 5, ,9 3,4 0x50 200x x , ,3 5,0 125x ,0 Grenrør 70 0x75 DN X X2 185 X3 235 L Kg. 3,0 150x x , ,0 200x200 0x0 50x ,0 3,8 17,2 150x x , ,3 125x50 150x075x ,3 3,4 200x ,2 6,8 125x0 150x150 75x ,7 5, ,7 200x ,3 125x125 0x50 200x x ,5 1,9 6, ,2 Grenrør 70 o grader DN 150x125 0x75 200x150 X1 70 X X L 2,4 7, ,3 Kg 0x0 150x x ,9 8, ,5 Grenrør 70 50x50 200x x50 DN 55 X X X L ,2 Kg. 2,7 1,0 125x0 200x ,0 75x50 50x ,3 45 1,0 1,3 Grenrør x200 75x DN X X2 455 X3 15,5 1,3 L Kg. 75x75 75x x , ,7 1,0 88 0x50 0x50 DN X1 1 X2 X L 155 Kg. 1,9 Grenrør 70 1,9 0x75 50x50 DN 75x50 X X X L 90 Kg. 45 1,3 0,9 2,4 0x750x0 50x50 75x x ,0 1, ,9 2,4 1,7 75x ,7 0x0125x50 75x50 0x , , ,9 2,9 125x0 75x75 0x50 0x ,1 4,0 1, ,4 125x500x50 0x x ,9 2, ,7 2,9 0x75 125x0 0x ,4 125x , ,6 2,7 0x0 125x50 85 DN X X2 X ,9 L Kg. 3,0 Grenrør x ,0 125x50 125x x ,7 0,9 4,0 125x0 Grenrør 88 o 150x ,0 5,5 grader DN 75x50 X1 83 X X3 155 L 1,4 Kg 75x ,7 50x50 0x50 79 DN X1 7666X X3 2,1 0,9 L Kg. Grenrør 88 Grenrør 88 75x50 0x75 DN 83 50x50 2 X X2 79 X L Kg , ,4 0,9 Hjørnegren 90 0x0 50x50 75x ,9 2, ,4 75x75 125x50 75x ,4 3,0 1,7 Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 75x ,7 DN X1 X2 X3 L Kg. 0x50125x0 75x , ,0 2,1 150x0 0x50 0x50 0x0x , , ,5 3,4 0x75 0x75 2 0x , ,4 2,4 0x0 0x , ,9 0x0125x ,0 2,9 125x ,0 Hjørnegren x50125x x , ,0 4,0 150x ,5 Innløpsvinkel 45, spredervinkel x x ,0 5,5 DN X1 X2 X3 L Kg. 150x ,5 0x0x ,4 Hjørnegren 90 Hjørnegrenrør 90 Hjørnegren o grader 90 DN X1 X2 X3 L Kg Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 DN X1 X2 X3 L Kg. Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 0x0x ,4 0x0x0 DN X1 5 X2 230 X33,4 L Kg. 0x0x ,4 Rørlegge Rørlegge Rørlegge

11 Dobbeltgren 88 SML o Double branch DN 88 X1 X2 X3 X4 X5 L Kg SML Double branch 0x0x ,4 SML Double branch 88 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. 0x0x0 DN 115 X1 115 X2 120 X3 5 X4 5 X5 230 L 3,4 Kg. 0x0x ,4 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. Dobbeltgren 70 SML o grader Double branch70 DN 0x0x0 X X X L 3,4 Kg SML SML Double Double branch branch x0x0 DN 85 X1 130 X2 X3 130 L 215 Kg. 3,6 SML Double branch 88 0x0x0 DN 85 X1 130 X2 130 X3 215 L 3,6 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. Kg. 0x0x0 0x0x ,6 3,4 SML Double branch70 DN DN A X1 L X2 X3 t2 X4 t1 X5 Kg. L Kg. 70x ,5 SML Reducer 0x50 DN DN 0x0x0 25 X1 A X2 L X3 40 t2 5 L 30 t1 5 Kg ,9 Kg. 3,4 0x70 70x ,9 0,5 SML SML Reducer Double branch 88 0x0x ,6 Reduksjonsstuss DN 125x70 0x50 A 28,5 25 L t t11,5 0,9 SML Double branch70 Kg 125x0 0x70 12, ,5 0,9 75x50 150x70 125x70 DN 41 28,5 X X2 X X X5 302,1 1,5 L Kg. 0,5 150x0 125x0 DN 25 12,5 X X X L Kg. 0x0x ,2 1,5 3,4 0x50 150x , ,2 0,9 0x0x0 150x ,1 DN 200x0 150x0 A L t t Kg. 3,6 4,1 0x7570x ,5 SML SML Reducer Double branch70 0,9 200x x125 37,5 12, ,1 2,2 0x ,9 125x0200x x0 12, ,3 4,1 0x70 1,5 200x125 DN 16 37,5 X X X L 0,9 4,1 Kg. 125x70 28, ,5 150x0 200x150 DN L Kg. 40 4,3 2,2 125x0 DN 0x0x0 12,5 A L t t1 2151,5 Kg. 3,6 SML Plug 150x x70 70x , ,245 2,,5 SML SML Reducer Double branch70 2,2 70 DN 35 L 0,4 Kg. SML Plug 150x0 0x ,20,9 200x0 150x125 0x , ,5 0,2 40 2,20,9 DN 4, X1 X X3 L 1,1 0,4 Kg. 200x0 125x , ,11,5 200x x x0 0x0x0 DN ,5 12,5 A L t t ,7 0,5 45 4,11,5 Kg. 3,6 4,1 200x x70 70x ,1 1,14,32,1 0,5 SML Reducer 200x150150x0 0x ,7 502,2 0,9 4,3 SML Long radius bend 88,5 150x125 0x , ,1 2,2 0,9 DN L Kg. SML Plug 200x0 125x , ,1 1,5 w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack. Plugg SML Long radius bend DN 88, ,2 200x x0 70 DN 37,5 12,5 A 120 L L t ,4 t1 Kg 4,1 1,5 Kg. 200x150 DN 150x70 X L A Kg. w/250mm 70x50 0 straight segment for transition from vertical til horizontal 35 stack ,3 0,5 30 2,1 0,5 SML Reducer x0 0x ,2 0 DN X L 312 A 1,1 30 2,2 0,9 150x125 0x70 4,8 Kg. DE DN 12, L ,7 35 Kg. 2,2 0,9 SML Plug 200x0 125x70 0, , ,1 35 0,2 4,1 1,5 200x125 4,8 125x ,5 12, ,4 4,1 1,5 0,5 200x150 SML Long radius bend 88,5 150x ,5 4,3 2,1 SML Double bend 88, x ,1 1,1 2,2 w/250mm straight 150x125 segment for transition from vertical til horizontal stack. 2 bend 44,25. DN 12, L ,7 Kg. 2,2 SML Plug ,7 SML Double bend 88,5 DN 200x0 50 X 50 L A 40 3,1 Kg. 0,2 4,1 DN X L A Kg. 2 bend 44, x , ,4 4, ,1 SML Long radius bend 88, x ,8 0,5 4,3 0 DN 70 X 170 L 140 A 3,2 Kg ,1 w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack DN L 140 1,7 Kg. SML Plug 3,2 Langbend 88,5 o DN 200 X L 60 A 3,1 Kg. DN X 50 L 30 A 0, ,4 SML SML Double Long bend radius 88, ,8 0 bend 88, ,8 0,5 2 bend 44,25. w/250mm straight 125 segment for transition from vertical 45 til horizontal stack. 1,1 DN 150 X L 50 A Kg. 1,7 DN 200 X L 60 A 3,1 Kg ,2 SML SML Double Long bend radius 88,5 bend 88, ,8 2 bend 44,25. w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack. DN X L A Kg. 0 DN 70 X 170 L 140 A 3,2 Kg ,8 2 bend 44,25. m/250 mm rett segment for overgang fra vertikal til horisontal ledning. SML Double bend 88,5 DN X L A Kg. Dobbelbend 88,5 o DN SML Double bend 88,5 X L A Kg 0 2 bend 44, , ,2 DN X L A Kg ,2 11

12 Fallrørsstøtte DN D X L Kg Fallrørsstøtte 12 Fallrørsstøtte , ,0 Produktkatalog DN D X L DNFallrørsstøtte D 125 X 170 L 96 Kg. 200 Fallrørsstøtte , ,0 DN D 0 14 Brakett m/pakningdn D X L Kg ,3 Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. Brakett m/pakning DN A B D2 C Kg Fallrørsstøtte DN 96 A 200B 3,0 D2 C , Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. 125 DN 275 A B 138 D C225 1,5Kg Brakett 250 m/pakning DN 28 D 1,3 X Brakett m/pakning ,5 96 Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning DN 96 A Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. DN A B D2 C Kg Stakerør m/rund luke ,3 For vertikale stammer Fallrørsstøtte ,5 Stakerør m/rund lukebrakett m/pakning DN A B D L For vertikale stammer Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. 50 DN 59DN D 5A X 53B L 190 D2 K DN A B D L Kg. 50Stakerør 59 m/rund DE luke , Stakerør m/ rund luke DN For DE75 Avertikale stammer 69 B 125 D 73 L2 Kg2,9 Stakerør m/rund luke ,3 5,0DN A For vertikale stammer DE , Brakett m/pakning DN A B D L Kg. DE ,0 Brakett for fallrørsstøtte 50 med gummipakning. Stakerør m/rund 59 luke ,30 84 DN A B D2 C K Stakerør m/rektangulær DE75 69luke ,9 For vertikale stammer For vertikale og horisontale stammer , Stakerør m/rektangulær luke DN A B D For vertikale og horisontale stammer DE DN A B C D E Stakerør m/rektangulær 0 84 luke Stakerør DN m/rund A B C D E L Kg. For vertikale luke og horisontale 125 stammer Stakerør m/rektangulær luke ,6 For vertikale stammer , For vertikale og horisontale stammer DN A B D L DN 14,5 330 K A 2 Stakerør m/ retangulær luke Stakerør DN A200 m/rektangulær B C 200 Dluke DE75 300E L Kg 0 22, DN 160 A 0 B C200 D 230 E 340 L 7, Kg For vertikale og horisontale stammer Vannlås ,3 7,6 Vannlås , , DN 280 A 395 B 14,5 C D DN L H X X2 22,0 0 X3 200 X4 2 Stakerør DN m/rektangulær L 137 H X1 luke X2 300 X3 330 X4 465 W 22, Kg For vertikale og horisontale stammer 0Vannlås , Vannlås DN A B C DND E L L H Vannlås DN L H Monteringseksempler X1 150 X2 112 X3 215 X4 150 W 250 Kg Monteringseksempler , Horisontalt innløp DN L H Vertikalt X1 innløp X2 X3 Grenvannlås kan benyttes både i horisontale Horisontalt og innløp Vertikalt 0 innløp Grenvannlås kan benyttes både vertikale i horisontale ledninger. og Innløpets Vannlås retning kan end- Monteringsekse För vertikale og horisontale stammer vertikale ledninger. Innløpets res retning ved bruk kan av endres ved bruk av bend. Det plugges ubenyttede deretter innløp med den medfølgende ekspan- bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende sjonsplugg. ekspansjonsplugg. Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan end- Monteringseksempler Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp Horisontalt innløp Vertikalt innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. Horisontalt innløp Rørleggerprislis DN L H X1 X2 X3 X4 W Monteringseksempler Horisontalt 215 innløp 1 0 Vertikalt innlø

13 Vannlås Produktkatalog DN L H X1 X2 X3 X4 W Kg ,5 Vannlås DN L H X1 X2 X3 X4 W Kg ,5 Monteringseksempler Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. Horisontalt innløp Vertikalt innløp Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. 12 NormaConnect Rapid W2 DN D H L Kg , DE , , , , ,67 NormaConnect DCS G-A, krage for Rapid Pmax (Bar) DN A D H Kg Bolt Rapid CV DN M8 5 DE M8 5 DN M 5 DN M 5 DN M 5 5 DN M For ytterligere koblingsalternativer, se vår prisliste. Bruksområde og monteringsveiledning for NormaConnect DCS G-A krage. Kragen er beregnet for å øke drafastheten i avløpssystemet der hvor høyere trykk kan oppstå eller forventes. Kragen har ingen selvstendig tettende funksjon, og skal benyttes sammen med Rapid eller CV kobling. Krage skal benyttes i alle installasjoner hvor det statiske trykket kan nå det trykket koblingen er godkjent for, eks. 0,5 bar (5 meter vannsøyle) for en stamme i DN0. I fullstrømsanlegg (UV o.l) skal alltid krage benyttes. 1. Koblingen monteres som normalt. 2. Kragen åpnes helt, og legges over rør-sammenføyningen. 3. Påse at koblingens bolt er fri, og trekk til boltene på kragen. 4. Boltene tildras til svepets broer møter hverandre. Kragens tenner griper nå rundt begge rørender og sikrer sammenføyningen mot trykk opp til bar. 13

14 Produktkatalog Produkt- og typegodkjenninger 14

15 Egne notater: 15

16 MA - muffeløse, epoxybelagte rør og rørdeler i støpejern med tilhørende koblinger i rustfritt eller syrefast stål. SML er den tyske generiske betegnelsen på avløpsrør og deler i støpejern. I norden er den tilsvarende betegnelsen MA - eller muffeløse avløpsrør. Siden begynnelsen av 1990-tallet har avløpssystemer i støpejern økt sine markedsandeler kraftig, og er i dag det klart foretrukne materiale i større bygg. MA er et selvsagt førstevalg ved rehabilitering av bygårder med soilrør. Velger du støpejern får du et produkt med svært lang levetid, og det eneste avløpssystemet som ivaretar kravene til støy og brann uten bruk av mansjetter og støydempende tiltak. PipeGap AS Vigvollåsen 33 N-4635 Kristiansand Org.nr: MVA Tel: (+47) Faks: (+47) Mob: (+47) Web:

www.pipegap.com MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877

www.pipegap.com MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 Teknisk håndbok og produktkatalog Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks - FDV Gyldig fra 01..2006 www.pipegap.com Produktkatalog

Detaljer

SMARTLINE et komplett norsk rørsystem

SMARTLINE et komplett norsk rørsystem SMARTLINE et komplett norsk rørsystem Innhold Produktfordeler side 3 Om Smartline side 4 Rør og rørdeler side 4 Produktsortiment side 5 Produktsortiment i krom side 8 Praktisk info side 9 Monteringsanvisning

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

Smartline vannlås A B C

Smartline vannlås A B C Smartline Vannlås Smartline vannlås Pipelife Norge AS lanserer høsten 2012 en ny serie vannlås for avløpsinstallasjoner i bygning. Materialet er polypropylen (PP) som er kjent for sin gode temperatur-

Detaljer

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla er et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger. Stilla er et supplement til vårt tradisjonelle avløpssystem og har

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

Stillhet av dimensjoner

Stillhet av dimensjoner Stillhet av dimensjoner Geberit Silent PP og Silent-db20 Stille avløp i alle situasjoner. Geberit avløpssystemer kan mer enn bare å lede vannet vekk. Hva er den største irritasjonskilde i bygninger med

Detaljer

Super UV taksluk. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. innledning / produktbeskrivelse. 2. Hoveddata. Super uv takslauk. godkjenninger: materiale:

Super UV taksluk. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. innledning / produktbeskrivelse. 2. Hoveddata. Super uv takslauk. godkjenninger: materiale: FdV-dokumentaSjon Forvaltning, drift og vedlikehold Super UV taksluk Versjon 3 Oktober 2015 ultra design-3706 1. innledning / produktbeskrivelse Super uv takslauk bruksområde: For avvanning av tak, terrasser.

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Smartline ABC

PIPES FOR LIFE. Smartline ABC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: SMARTLINE ABC www.pipelife.no Smartline ABC Innhold Sortiment side 3 Sortiment i krom side 8 Produktfordeler side 12 Monteringsanvisning side 13 2 Sortiment 40 mm leveres

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Smartline ABC

PIPES FOR LIFE. Smartline ABC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: SMARTLINE ABC www.pipelife.no Smartline ABC Innhold Sortiment side 3 Sortiment i krom side 8 Produktfordeler side 12 Monteringsanvisning side 13 2 Sortiment 40 mm leveres

Detaljer

Forvaltning, drift och vedlikehold. KJ-MA System

Forvaltning, drift och vedlikehold. KJ-MA System Forvaltning, drift och vedlikehold KJ-MA System Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid.

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Headline. Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP

Headline. Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Norge AS: stilla www.pipelife.no Headline Stilla Lyddempende avløpssystem i PP Stilla lyddempende rørsystem for avløpsvann Pipelife Stilla er et lyddempende avløpssystem for installasjon i bygning.

Detaljer

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper Støydempende avløpsrør PRODUKTOVERSIKT Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper Wavin SiTech+ Systembeskrivelse Wavin SiTech+ er et mineralforsterket rørsystem i polypropylen (PP)

Detaljer

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper

Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper Støydempende avløpsrør INSTALLASJONSVEILEDNING Wavin SiTech+ Innomhus avløpssystem med støydempende egenskaper www.wavin.no Installering Håndtering Rør og deler må håndteres forsiktig. Støt eller skraping

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold Super UV taksluk Versjon 2 November 2011 ultra design-2814 1. Innledning / Produktbeskrivelse SUPER UV TAKSLAUK BRUKSOMRÅDE: For avvanning av tak, terrasser.

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

PP avløpsrør og deler

PP avløpsrør og deler PP avløpsrør og deler Løser ethvert problem Suverent tetningssystem Alle Pipelife PP-rør og -deler er utstyrt med fabrikkmontert elastisk leppepakning. Den er konstruert for å gi enklest mulig montering

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Teknisk instruks Aquatherm Firestop

Teknisk instruks Aquatherm Firestop Teknisk instruks Aquatherm Firestop 1 AQUATHERM FIRESTOP RØR OG FITTINGS I SPRINKELANLEGG 1.1 Omfang 2 1.2. Definisjoner 2 1.2.1 Aquatherm firestop rør 2 1.2.2 Aquatherm firestop fittings 2 1.3 Generelt

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Innhold Sortiment Side Uponor Spillvannssystem... 5-32 Uponor Kumsystem... 33-44 Uponor Overvannsystem... 45-74 Uponor Trykkrørssystem... 75-82 Uponor Innomhusavløpssystem...

Detaljer

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm Gulvsluk i plast med sideutløp 0 og mm NBI sertifisert iht. produktstandard EN Produktsertifikat nr. TYPE mm UTLØP 0 0 K 0,, 0 Sideutløp, rett 0 0 K,, Sideutløp, rett Ø0= Ø=, o Ø0= Ø= MONTERINGSPLATER

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

LORO-X STÅLAVLØPSRØR DN 40 300

LORO-X STÅLAVLØPSRØR DN 40 300 LORO-X STÅLAVLØPSRØR DN 40 300 Her vises litt av sortimentet til LORO! Shelby Teknikk as lagerfører et stort sortiment av rør, rørdeler, balkong- og taksluk! Kontakt oss for mer informasjon: telefon: 51

Detaljer

FJERNVARME. www.dahl.no

FJERNVARME. www.dahl.no FJERNVARME Fjernvarme det miljøvennlige alternativet Innhold 1. Systembeskrivelse...3 Generelt...3 Medierør...3 Isolering (PUR)...4 Muffemontering...4 Mantelrør...5 Rørdeler...5 Muffer...5 2. Fjernvarmerør

Detaljer

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel

Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Isotermrør T75, T300, T600 med ohmsk varmekabel Godkjenninger: INSTA-CERT for trykkrør CE / NEMKOgodkjennelse Byggforsk produktsertifikat (sanitærmateriell) Dimensjoner: Trykkrør/Ytterrør 32 / 60 mm 40

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Behold roen. Geberit Silent-Pro

Behold roen. Geberit Silent-Pro Behold roen. Geberit Silent-Pro Nyhet. Stikkmuffesystem. Lyddempet. Geberit Silent-Pro-avløpssystem reduserer uønsket lyd fra naboens baderom merkbart. Rørleggere og sanitæringeniører hører heller ikke

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Strømningsteknikk og avløp

Strømningsteknikk og avløp Våtromsdagene 2014 Renner vannet oppover? Strømningsteknikk og avløp Arvid Aalen Geberit AS 1 Agenda Avløpsteknikk og hydraulik Planlegging og erfaringer Dimensjonering Vannsparing Vannlåser Gode og mindre

Detaljer

Forvaltning, drift och vedlikehold 15.1

Forvaltning, drift och vedlikehold 15.1 Forvaltning, drift och vedlikehold 15.1 KJ-MA SYSTEM Løsninger som gjør forskjellen KJMA-System har med sin historikk i Kristiansands Jernstøperi AS produsert innendørs avløpssystemer siden 1947. Med denne

Detaljer

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG KATALOG 2 ViaCon ventilasjon i grunn ViaCon Quattro ventilasjon i grunn er i utgangspunktet et godkjent overvannsrør som er testet for å tåle 0,5 Bar trykk uten lekkasje, dette er muliggjort ved at man

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Stilla TM. VVS sortiment. Smartline, Stilla, PILI-sluket og annen VVS

PIPES FOR LIFE. Stilla TM. VVS sortiment. Smartline, Stilla, PILI-sluket og annen VVS PIPELIFE NORGE AS: VVS SORTIMENT www.pipelife.no Stilla TM VVS sortiment Smartline, Stilla, PILI-sluket og annen VVS VVS SORTIMENT RØR 220 70 01 40 mm Smartline rør 1 m 10/280 mtr 220 70 02 40 mm Smartline

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste for MA-systemet...

Detaljer

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon Januar 2013 Teknisk informasjon Historikk Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene med betegnelsen PEL, ble produsert midt

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper Keulahütte Spjeldventiler Lang levetid og gode strømningsegenskaper Spjeldventilene fra Keulahütte, som er lokalisert i Krauschwitz i Tyskland, er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Blant

Detaljer

12 meter lengder SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4 PE100 X X X X PE80* * Utgår i løpet av meter lengder SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 PE100 X X

12 meter lengder SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4 PE100 X X X X PE80* * Utgår i løpet av meter lengder SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 PE100 X X Surnadal, januar 2006 Overgang til Pipelife legger om sine lagre av polyetylen trykkrør i rette lengder (6- og 12- metre) fra PE80 til i løpet av 2006. Vi vil fortsatt levere PE80 rør til prosjekter der

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av vannpumper Generelt Pumpetyper Valget av vannpumpe er helt avhengig av formålet den skal brukes til. Det stilles svært ulike krav til pumpens kapasitet og egenskaper

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

PRISLISTE Sertifiserte plast rør sveisere Stadlandet Tlf: Faks:

PRISLISTE Sertifiserte plast rør sveisere Stadlandet Tlf: Faks: Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Ofte Spurte Spørsmål om Smartline

Ofte Spurte Spørsmål om Smartline Surnadal, august 2009 Ofte Spurte Spørsmål om Smartline Vi har samlet på spørsmål vi har fått, og svar vi har gitt, om Smartline. Dette har blitt en erfaringsbank som vi ønsker å dele med alle. Kommer

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold Versjon 1 - Mars 2014 - ultra design-3379 Sigex rustfritt gulvsluk Gulvsluk med 3 anboringer Ø40 i rustfritt stål med sideutløp i 75 mm. 1. Innledning

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Ulefos UltraGrip next generation

Ulefos UltraGrip next generation ULEFOS ULRGRIP NEX GENERION Ulefos UltraGrip next generation Optimal toleranse - Full strekkfasthet - Nå opptil N 600 Materialspesifikasjon og standarder Flensemuffer / Skjøtemuffer / Reduksjonskuplinger

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN VINTERBRO TLF: E-POST:

FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN VINTERBRO TLF: E-POST: FDV PE100 REDUSERT FLENS EUROFUSION AS KONGEVEIEN 129-1407 VINTERBRO TLF: 64 00 70 60 - E-POST: INFO@EFAS.NO Produkt: Leverandør: Tlf: Fax: Polyetelen 80/100 rørdeler. Eurofusion AS - Kongeveien 129-1407

Detaljer

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger:

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: En sentralstøvsuger installasjon er en grei "gjør det selv" oppgave og krever verken spesielle verktøy eller håndverkerkunnskaper. Som mange andre

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13 ACO vei og anlegg 13 13 Generelt Klimaforandringene fører til ekstreme endringer i nedbøren. Kraftige nedbørsmengder faller innenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig flere problemer med oversvømmelser.

Detaljer

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid

Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid Duktile støpejernsrør EN545:2010, ny gjeldende standard Beskrivelsestekster Materialets levetid PAM Norge Det var en gang.. Solkongen 1638-1715 Kravene ble stadig større. Vannet skulle frem til folket!

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

Innhold. Produktkatalog 2015

Innhold. Produktkatalog 2015 Produktkatalog 2015 Innhold Kontaktpersoner Overvannsrør og deler i plast Vegrør i plast Kabelrør Dreneringsrør (deler, se s. 6-13) Kveilrør, slisset og uslisset Deler til kveilrør Vann- og avløpsrør Deler

Detaljer

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Magnetisk vannbehandling Standard program for beskyttelse mot oppbygging av kalkbelegg samt nedbryting av gammelt kalkbelegg i bruksvanns- og industriinstallasjoner. I tillegg

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE Forberedelser Før du begynner Lag gjerne en enkel skisse av installasjonen og ta den med deg til butikken. Den kan være god å ha som huskelapp eller om du skulle få behov for

Detaljer

Trykkrør/pumpeledning

Trykkrør/pumpeledning VA Trykkrør/pumpeledning VA Trykkrør/pumpeledning PVC trykkrør SDR og trykklasser, PVC SDR and MOP (Max. Operating Pressure), Dim. Dimensjonerende Brudd- Design SDR SDR SDR spenning spenning faktor 34,4

Detaljer

Baio system - den perfekte løsning

Baio system - den perfekte løsning Baio system - den perfekte løsning FOR NEDGRAVING Det skrueløse system, som monteres ved 45 vridning av delene. Da oppnås en tett og strekkfast forbindelse Hydrant Brannventil Fotbend Skjøtestykke Dreiesikring

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn skruer og muttere 9 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel skruere og muttere Pinneskruer.................................................

Detaljer

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE PE rør i VA sammenheng Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1 Dagens tema Historisk utvikling av PE rør Materialkvalitet og bruksområder Produktspekter og skjøtemetoder Sertifiseringsordning Sertifisering av

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon Produkter 7.0 Enkel konstruksjon 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon 7.4 Kapasiteter for bukke-konstruksjon Type A (45 )

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

PE trykkrør. Katalogdel

PE trykkrør. Katalogdel PE trykkrør Katalogdel 1 Innholdsfortegnelse: PE trykkrør...side 3 PE krager og løsflenser...side 8 PE elektrosveisedeler...side 16 PE deler for elektro- og speilsveising...side 27 PE deler for speilsveising...side

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

PRODUKTINFORMASJON STREKKFASTE SKJØTER RI 15

PRODUKTINFORMASJON STREKKFASTE SKJØTER RI 15 Hydrauliske skyvekrefter Strekkfaste rørskjøter Hydrauliske skyvekrefter oppstår ved retningsforandringer og tversnittsreduksjoner, samt ved blindflenser i rørgater med vann under trykk. Det kan oppstå

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer