MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877. Produktkatalog. Gyldig fra 01.03.2009. www.pipegap.no"

Transkript

1 MA - muffeløse avløpsrør og deler i støpejern i henhold til N-EN877 Produktkatalog Gyldig fra

2 Innholdsfortegnelse Produkt og monteringsinformasjon: Mekaniske egenskaper, rør, rørdeler og koblinger 3 Klamring og rettningsendringer i avløpssystemet 4 Ekspansjon i rørsystemer 5 Resistensliste for avløpssystemer til N-EN877 5 Produktmerking, HGT MA Avløpsrør, deler og koblinger 6 Kapping av MA avløpsrør 6 Bruksområder for avløp i støpejern til N-EN877 7 Brann og støy i bygg 7 Produktsortiment: Rør 8 Avsatsrør 8 Bend 9 Grenrør Hjørnegrenrør Dobbeltgrenrør 11 Reduksjonsstuss 11 Plugg/Ters 11 Langbend 11 Dobbeltbend 11 Fallrør/Stamrørstøtte 12 Stake/renserør 12 Vannlås 12 Koblinger og tilbehør 13 Produktsertifikater og godkjenninger 14 Forbehold: Vi forbeholder oss retten til å endre produktsortimentet uten varsel, eller til å endre enkeltprodukters tekniske spesifikasjoner når dette er påkrevet. Eksempler kan være som et resultat av endrede krav i standarder eller normer, eller av produksjonsmessige grunner. De oppgitte spesifikasjoner er basert på masse og måltall i DIN : De faktiske vekter kan derfor avvike fra det som er beskrevet i katalogen. For standardens krav til mål, vekt og dimensjon henvises det til EN877:1999, og 5.2(DE), 4.4 og

3 Mekaniske egenskaper - støpejernsrør og deler MA avløpsrør og deler er fremstilt i henhold til den europeiske standarden EN877. Standarden er ratifisert og inntatt som nasjonal standard i alle europeiske land tilsluttet CEN. For ytterligere detaljer henvises til standarden. Rør og rørdeler Materialspesifikasjon I henhold til EN1561 (tidl. GG15) Densitet ca. 7,2 kg/dm 3 Strekkfasthet - rør min. 200 MPa Strekkfasthet - rørdeler min. 150 MPa Trykkfasthet ca MPa Skjærestyrke ca MPa Ringstivhet ( < DN250) min. 350 MPa Overflatehardhet - Brinell - HB maks. 260 HB Varmeledningsevne W/mK (ved 20 C) Lengdeutvidelseskoeffisient 0,05 mm/mk (mellom 0 C og 0 C) Elastisitetsmodul 8 x til 12 x 1 N/mm2 (= 1 GPa) Maksimal avbøyning, rør For nominell diameter > 75mm, maks. 0,15% Maksimal avbøyning, rør For nominell diameter 75mm, maks. 0,20% NormaConnect Rapid, Klasse B/W2 Stålsvep Stabilisert kromstål, 1.45 /11 til EN088 Låsemutter, bolt og bro. Stabilisert kromstål, til EN088 Bolt og mutter Firkantmutter M8, Bolt M8 for sekskantnøkkel Gummimansjett EPDM gummi (silikonfri) Maks. Trykktetthet 0,5 Bar Tiltrekningsmoment bolt Min 8, maks 15Nm. Maks. Tillatte avvinkling 3 NormaConnect CV, Klasse B/W2 Stålsvep Stabilisert kromstål, 1.45 /11 til EN088 Låsemutter, bolt og bro. Galvanisert stål Bolt og mutter Bolt M6/M8 sekskantskrue med slisse for skrutrekker Gummimansjett EPDM gummi Maks. Trykktetthet 0,5 Bar Tiltrekningsmoment bolt Min. 8, maks 15Nm. Maks. Tillatte avvinkling 3 Overflatebehandling og sjikttykkelser Overflatebehandling - rør, utvendig Vannbasert akrylprimer i rødbrun farge 40μ Overflatebehandling - rør, innvendig Vannbasert, to- komponent epoxy, okergul farge =130μ Overflatebehandling rørdeler, ut- og innvendig Epoxy pulverlakk herdet ved 190 C, =120μ Krav til egenskaper/motstand mot: Varmt vann 24 timer ved 95 C Termiske sykler 1500 sykler mellom 15 C og 95 C Salttåke Mer enn 350 timer Avløpsvann (se også s.6) Mer enn 30 dage Utvendig diameter og toleranser, rør og rørdeler Utvendig diameter Godstykkelse Rør Godstykkelse Rørdeler Dimensjon OD mm Toleranse Nom. mm Min. mm Nom. mm Min. mm DN , -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN68/DE , -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN0 1 +2, -1mm 3,5 3,0 3,5 3,0 DN , -2mm 4,0 3,5 4,0 3,5 DN , -2mm 4,0 3,5 4,0 3,5 DN , -2mm 5,0 4,0 5,0 4,0 3

4 Klamring Klamring og og rettningsendringer retningsendringer i i avløpssystemet Fig. Viser montering sett fra siden (horisontalt) Fallrørsstøtte Avløpssystemet skal klamres slik at rørskjøter ikke utsettes for nedbøyningsbelastninger. På liggende ledning skal klamrenes avstand være maksimum ganger rørets diameter, dog ikke mer enn 2000mm. Avstand mellom rørskjøt og klammer skal ikke være større enn 750mm. Stående ledning skal klamres i hver etasje, med maks. avstand mellom klamre på 1800mm. Ved overgang fra stående til liggende ledning anbefales dobbelt bend med rett segment 88 (art. BB0). Ved avgrening av to liggende ledninger, eller ved overgang fra stående til liggende samleledning skal det benyttes 45 grenrør. Liggende rørledning kan avvinkles med inntil 3. Større avvinkling skal gjøres med tilpasset rørdel. Fig. Viser montering sett fra ovenfra (fugleperspektiv) 1. Skyv koblingen inn på rørende eller rørdel til den treffer den treffer midtrillen. midtrillen. CV og Koblinger CVE koblinger beregnet beregnet for avløpssystemer for avløpssystemer med maks med trykk maks 0,5 trykk bar. 0,5 bar. Dersom høyere trykk kan oppstå skal krage Dersom benyttes. høyere trykk kan oppstå skal krage benyttes. 2. Skyv den andre rørende eller rørdel helt helt inn inn i i gummimansjetten til til midtrillen. midtrillen. Enbolts CVE enbolts kobling kobling er utstyrt er utstyrt med bolt med M8. bolt Tobolt M8. kobling CV tobolt er utstyrt kobling med 2 sekskantskruet M6 med spor. er utstyrt med 2 sekskantskruer M6 med spor. 3. Skru sammen med håndverktøy eller elektrisk drill. Tildragningsmomentet skal skal være være ca 12Nm. ca. Det 12Nm. tillates Det en tillates maks en avvinkling maks. avvinkling på 3 0. Ved på bruk 3. av 2-bolts kobling skal boltene tildras vekselvis. Ved bruk av 2-bolts kobling CV - skal boltene tildras vekselvis. Innkapping på eksisterende ledning. Innkapping på eksisterende ledning. Ved innkapping på eksisterende rørledning Ved innkapping på eksisterende rørledning kappes kappes rørdelens rørdelens lengdemål lengdemål +15mm +15mm vekk. vekk. Det Det anbefales å benytte å to-bolts CV to-bolts kobling kobling for enklere for enklere montasje. montasje. Påse at Påse alle at snitt alle er snitt fritt er for grader fritt for som grader kan skade som kan gummimansjetten. skade gummimansjetten. Sammenkobling av MA med plastrør. Rør og deler i støpejern kan sammenkobles med plastrør av typene typene PP, PE og tilsvarende rørsystemer med høy ringstivhet. PP, PE og tilsvarende rørsystemer med høy ringstivhet. Det skal benyttes 2-bolts kobling. Påse at tildragningsmomentet ikke Det skal deformerer benyttes plastrøret, 2-bolts kobling og at boltene type CV. tildras Påse vekselvis. at tildragningsmomentet ikke deformerer av PVC og plastrøret, støpejern og skal at boltene støttehylse tildras benyttes, vekselvis. Ved sammenkobling men Ved sammenkobling observer at dette av er PVC en og strømningsmessig støpejern skal støttehylse uheldig løsning. benyttes, men observer at dette er en strømningsmessig uheldig løsning. 4 4

5 Ekspansjon i rørsystemer Ekspansjon i rørsystemer MA Avløpsrør i støpejern Ekspansjon = kun 5,2 mm MA Avløpsrør i støpejern meters rørlengde Ekspansjon i rørsystemer Ekspansjon i rørsystemer 5 Kunststoffrør Ekspansjon = opp til 0 mm MA Avløpsrør i støpejern Ekspansjon = kun 5,2 mm Resistensliste for avløpssystemer til EN877 meters rørlengde 80 C < 60 C < 20 C Kunststoffrør Resistensliste for avløpssystemer Kunststoffrør til ph 0EN877 Resistensliste Unntatt organiske for avløpssystemer syrer til EN877 ph 1 Resistensliste for avløpssystemer til EN877 ph 2 80 C < 60 C < 20 C Unntatt organiske syrer 80 C < 60 C < 20 C Kalkløslige ph 0 midler ph 0 Unntatt organiske syrer Unntatt organiske syrer Unntatt organiske syrer Rengjøringsmiddel ph 1 ph 1 ph Vaskemidler 2 ph 2 Unntatt organiske syrer Kalkløslige Desinfeksjonsmidler Kalkløslige midler Flekkfjerner Rengjøringsmiddel Oksider Rengjøringsmiddel (biologiske) Vaskemidler Vaskemidler Saltvann Desinfeksjonsmidler Desinfeksjonsmidler Avløpsrenser Flekkfjerner Løsningsmiddel Flekkfjerner Oksider (biologiske) Oksider ph 12 (biologiske) Saltvann ph Saltvann 13 Avløpsrenser Avløpsrenser Ikke bestandig Bestandig Krav til bestandighet i EN877 Kjemisk bestandighet: Løsningsmiddel Løsningsmiddel ph 12 Ikke relevant ph 12 temperatur kan forventes, kontakt ph produsent 13 ph 13 Ikke bestandig Bestandig Ikke bestandig Krav Bestandig til bestandighet i EN877 Ikke Krav relevant til bestandighet i EN877 Ikke relevant meters rørlengde EN 877 EN EN Ekspansjon = kun 5,2 mm Ekspansjon = opp til 0 mm Avløpssystemer til EN877 er beregnet for avløpsvann fra husholdninger og offentlige bygg fra ph2 til ph12, og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller Kjemisk bestandighet: Ekspansjon = opp til 0 mm Avløpssystemer Kjemisk bestandighet: til EN877 er beregnet for avløpsvann fra husholdninger Avløpssystemer og offentlige til EN877 bygg er fra beregnet ph2 til ph12, for avløpsvann og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller fra husholdninger og offentlige bygg fra ph2 til ph12, og med temperaturer opp til 80 C. For miljøer hvor høyere aggressivitet eller temperatur kan forventes, kontakt produsent temperatur kan forventes, kontakt produsent. 5

6 Produktmerking Produktmerking Merking av rør Rørbunt, med produktmerking HGTó Germany * DIN-EN877 * DN0 x 3000 Produkt identifikasjon Nominell diameter Produksjonsstandard Merking av rørdeler HGT 0-88 EN877 C1 3???? Produkt identifikasjon Nominell diameter og grader Produksjonsstandard Produsents merke Kode, produksjonsdato Merking av koblinger HGT Germany SML-DN0 UMPA NRW Z Produkt identifikasjon Nominell diameter Godkjennelsesinstitutt og sertifikatnr. Kapping av MA Kapping rør av MA rør. Rothenberger Trennboy 300 Rothenberger Portacut 185 båndsag Rothenberger kjedekniv og hjulkutter Rotiger3000, Universal elektro tigersag MA avløpsrør i støpejern kan kappes med sirkelsag, båndsag, kjedekniv eller hjulkutter. Vi anbefaler ikke bruk av vinkelkutter, men den kombinerte løsningen Rothenberger Trennboy 300D (se illustrasjon) er et velegnet verktøy opp til dimensjon DN300. Ved kapping er det viktig at røret er godt forankret, og at snittet er rett og gjevnt. Grader fjernes etter kapping for å unngå skader på koblingens gummimansjett. Rørenden må heller ikke være sprukket eller deformert. Det er normalt ikke nødvendig å etterbehandle snittflaten med epoksy. Ved bruk av båndsag eller sirkelsag er det viktig at det benyttes blad beregnet på støpejern. Klinger beregnet på annet materiale vil skades av kapping av MA. Er du i tvil om bladtype ta kontakt med din grossist eller verktøyprodusent for veiledning. MA avløpsrør i støpejern kan ha noe ulike egenskaper ved kapping avhengi av produsent. Rør merket HGT kan enkelt kappes med alle de beskrevne verktøysvarianter, og er velegnet for kapping med tradisjonelle kappeverktøy som kjedekniv og hjulkutter. Verktøy beregnet for kapping av støpejern fra Rothenberger og Rigid vil under normale omstendigheter være velegnet, forutsatt at riktig blad/kniv/kjede benyttes. Ved kapping av MA avløpsrør skal personlig verneutstyr (briller o.l.) benyttes. Det frigis ingen giftige gasser ved kapping, men noe røykutvikling kan oppstå. 6 6

7 Bruksområder for avløp i støpejern til EN877 Bruksområder for avløp i støpejern til EN877 Bestanddel Mg/l Stivelse 50 Natrium stearat 32 Natrium acetat 56 Glyserin tri-stearate 15 Karbamid (urinstoff) 13 Ammoniumsulfat 70 Proteiner 90 Ferskvann Restmengde Dimensjonering av avløpsledninger Dimensjonering av avløpsledninger Avløpsnettet skal dimensjoneres for normalvannfylling. For liggende ledninger skal fyllingsgraden ikke overstige 50%, og for stående ledninger skal fyllingsgraden ikke overstige 20%. Ledningens dimensjon må ikke reduseres i strømningsretningen. Fra toaletter er minste anbefalte rørdimensjon DN0. Hvor lavtspylende toaletter benyttes kan ledningens dimensjon reduseres til DE75. Klosett med vannlås som tilkobles horisontal ledning skal vannoverflaten ligge minst en rørdiameter over det punkt hvor den horisontale ledning tilkobles stående ledning. Vegghengt toalett skal ikke påkobles med 88 grenrør på stående ledning pga. faren for innspyling fra overliggende apparater. Avløpsrør, deler og koblinger i henhold til Euronorm EN877 er beregnet for bygg og avledning av overvann (regnvannsavløp). Rørsystemet er godkjent for vanntemperaturer opp til 95 C (permanent belastning i 24 timer). I EN877 er avløpsvannet fra husholdninger definert som vist i tabellen. Ifølge byggeforskriftene skal avløp installeres slik at det ikke oppstår risiko for oversvømmelse, lukt, helsefare eller andre ulemper. Sluk skal installeres i rom med dusj/badekar, i vaskerom og andre rom hvor det er risiko for ukontrollert tilstrømning av større vannmengder. Avløpsledningen skal monteres slik at spillvann ikke kan trenge inn i andre avløpsledninger. Vannlås skal installeres der det er fare for luktsjenanse, og denne skal være tilgjengelig for renhold. Renserør skal installeres ved overgang fra stående til liggende ledning. Normalvannmengde, installasjoner med med vannlås vannlås Installasjon/utstyr l/sek. Bidèt 0,3 Klosett 1,8 Servant m/25 mm bunnventil 0,3 Servant m/32 mm bunnventil 0,4 Dusj 0,4 Badekar 0,9 Urinal 0,3 (maks. 1,8) Oppvaskkum 0,6 Gulvsluk (DE75) 1,5 Vaskemaskin, bolig 0,6 Oppvaskemaskin, bolig 0,6 Vaskemaskin, storhusholdning 1,2 Oppvaskemaskin, storhusholdning 1,2 Brann og støy Brann i bygg og støy i bygg Brann Brann Avløpssystemer skal installeres slik at brann ikke spres til tilstøtende brannceller på kortere tid enn hva som er kravet til beskyttelse mot brannspredning i byggekonstruksjonen. Støpejern brenner ikke, og kan under normale forhold føres gjennom brannvegger uten bruk av mansjetter. Utettheter i gjennomføringer skal sikres med brannsikkert materiale. Ved brann avgir støpejern ingen giftige eller korrosive gasser. Da støpejern har samme ekspansjonskoeffsient som betong unngås lekkasje av brann og røykgasser fra en varmecelle til neste. Støpejern er derfor svært godt egnet til innstøping. Videre er støpejern svært formstabilt under varmepåvirkning, og beholder sine mekaniske egenskaper opp til 500 C. MA er stabilt til temperaturer over 00 C. For øvrige krav til brannsikring i bygg henvises til gjeldende lover og forskrifter, samt Håndbok i branntekniske gjennomføringer utgitt av Norsk Brannvernforening. Støy og lyd Støy og lyd I Plan og Bygningsloven, teknisk forskrift, er krav til lyd fra avløpsinstallasjoner ved tapping og tømming definert. Lyd uttrykkes i db(a), og måles etter en logaritmisk skala. I NS8175 er grenseverdier fra innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner angitt. For oppholds og soverom er grenseverdien 32dB(A), og for bad og kjøkken 35dB(A). Avløpssystemer i støpejern er gjennom sin høye egenvekt og stivhet støydempende, og vil være et naturlig valg der støydemping er påkrevet. Ved installasjon av avløpssystemer skal dette klamres slik at vibrasjoner ikke forplantes til bygningens konstruksjon. For øvrige krav til støydemping i bygg henvises til Plan og bygningsloven, og Byggforsk serie med veiledninger til forskrifter, 8-4 Lydforhold og vibrasjoner. I blad , støy fra avløpsinstallasjoner gis det en god innføring i støyforebyggende tiltak. Avløpssystemer i støpejern er i dag det eneste avløpssystemet for bygg som uten ytterligere tiltak til sikring eller skjerming tilfredsstiller kravene i byggeforskriftene til brannvern og støy. 7 7

8 MA rør og rørdeler til EN877 MA rør og MA rørdeler og rørdeler til EN877 til EN877 MA rør og rørdeler til EN877 Rør Rør Rør Rør Kobling Kobling Produktkatalog Rør Rør Kobling Mål i mm. Mål i mm. Rørdel Rørdel Konstruksjonsmål Dim. Utvendig diameter Godstykkelse Tetningsone Rørvekt mål Dim. i Utvendig diameter Ø Rør Godstykkelse Rørdeler Tetningsone Tomt Rørvekt Fyllt Fylt mm Dim. mål i Ø Rør Rørdeler Tomt Fylt mm Utvendig diameter ca.kg/ ca.kg/ DN DE Toleranse e Toleranse Godstykkelse e Toleranse Tetningsone m t mrørvekt m mål i ca.kg/ ca.kg/ DN 50 DE 58 Ø 3,5 Toleranse e Rør -0,5 3,5 Toleranse erørdeler -0,5 30 Toleranse t Tomt 4,3 m 6,4 Fylt mm ,5-0,5 3,5-0, ca.kg/ 4,3 5,9 ca.kg/ 6,4 9,9 DN DE Toleranse e Toleranse e Toleranse t m m ,5-0,5 3,5-0, ,9 8,4 17,7 9, ,5-0,5 3,5-0,5 30 4,3 6, ,5 4,0-0,5 3,5 4,0-0, ,8 8,4 17,7 24, ,5-0,5 3,5-0,5 35 5,9 9, ,0-0,5 4,0-0, ,8 14,1 24,5 32, ,5-0,5 3,5-0,5 40 8,4 17, ,0 5,0-0,5-1,0 4,0 5,0-0,5-1, ,1 23,1 32,3 54, ,0-0,5 4,0-0, ,8 24,5 Rør ,0-1,0 5,0-1, ,1 54, ,0-0,5 4,0 DN mm -0,5 Kg 50 14,1 32,3 Lengde = 3000 mm, ± 20mm ,0 DN mm Kg ,0-1,0 5,0 DE75-1,0 17,760 23,1 54, ,0 80 DN mm Kg. DE75 18,9 17, , ,2 18,9 Rør DE75 17,7 125 DN 0 mm 35,4 25,2 Kg ,9 Rør L = 3000 mm ,2 35,4 13,0 0 25,2 200 DE L = 3000 mm ,3 42,3 17,7 35, ,3 99,8 42,3 18, , ,7 69,3 25, , ,8 35,4 Avsatsrør Avsatsrør DN X L 129,7 42,3 Kg 130 mm 130 Avsatsrør mm 0 DN X 270 L 69,3 3,4 Kg ,83,4 130 mm DN 300 X L 129,7Kg ,4 8 Konstruksjonsmål Konstruksjonsmål Rør L = 3000 mm Avsatsrør 130 mm Mål i mm. Konstruksjonsmål 8 8 Rørdel DN X L Kg ,4

9 5 liste Rørleggerprisliste DE , , , , ,7 Produktkatalog Bend 45 Bend 15 o DN X Kg ,4 DE , , , , ,4 DE , , , ,5 Bend 30 o DN X Kg ,5 DE , , , ,0 Bend 45 o DN X Kg Bend 15 Rørleggerprisliste Rørleggerprisliste ,4 DE , , ,7 Bend 15 Bend ,5 DN 50 DE ,4 DE , , , , ,5 DE , , , , ,2 Bend 70 o DN X Kg Bend ,4 DE , ,7 DE , , , ,7 DE , , ,9 Bend 88 o DN X Kg Bend , , ,5 Bend 45 Bend ,4 DE , , , , ,4 DE , , , , , ,5 DE , , , , ,7 Bend ,5 DE , , , , ,7 Bend 45 Bend 70 DN X DE ,5 DE , , ,2 Bend ,7 DE , , ,9 Bend 70 DN X K , DE , , , , ,7 Bend ,7 DE , , ,9 DE , , , , , ,7 DE , , ,9 Bend ,7 DE , , , , , , , , ,7 DE , , , , ,1 Bend 70 9 DN X Kg DE DN X 50 DE B DE , , , , ,1 9

10 Rørleggerprisliste Grenrør 45 o grader DN X1 X2 X3 L Kg 50x ,4 75x50 DN 70 X1 150 X2 X3150 L 190 Kg. 1,6 Grenrør 45 75x75 50x ,2 2,3 75x ,6 Rørleggerprisliste x50 75x ,3 2,5 Rørleggerprisliste x75 0x ,3 3,3 0x ,0 0x0 0x ,8 4,2 125x50 DN X1 185 X2 205 X3 3,4 L Kg. 125x50 DN 20 X1 X2 X3185 L 205 Kg. Grenrør Grenrør ,4 125x0 50x50 50x Rørleggerprisliste ,2 5, ,2 125x0 125x125 75x x ,6 6, ,2 1,6 125x x125 75x x ,3 7, ,4 2,3 150x150 0x50 0x ,3 8, ,3 150x x125 0x75 DN 70 X X X L ,2 Kg. 8,0 Grenrør 45 0x , ,0 150x150 0x0 200x150 50x ,3 1,2 3,8 9,2 200x x50 75x50 0x ,5 1, ,8 3,4 200x x0 75x x ,3 5, ,9 3,4 0x50 200x x , ,3 5,0 125x ,0 Grenrør 70 0x75 DN X X2 185 X3 235 L Kg. 3,0 150x x , ,0 200x200 0x0 50x ,0 3,8 17,2 150x x , ,3 125x50 150x075x ,3 3,4 200x ,2 6,8 125x0 150x150 75x ,7 5, ,7 200x ,3 125x125 0x50 200x x ,5 1,9 6, ,2 Grenrør 70 o grader DN 150x125 0x75 200x150 X1 70 X X L 2,4 7, ,3 Kg 0x0 150x x ,9 8, ,5 Grenrør 70 50x50 200x x50 DN 55 X X X L ,2 Kg. 2,7 1,0 125x0 200x ,0 75x50 50x ,3 45 1,0 1,3 Grenrør x200 75x DN X X2 455 X3 15,5 1,3 L Kg. 75x75 75x x , ,7 1,0 88 0x50 0x50 DN X1 1 X2 X L 155 Kg. 1,9 Grenrør 70 1,9 0x75 50x50 DN 75x50 X X X L 90 Kg. 45 1,3 0,9 2,4 0x750x0 50x50 75x x ,0 1, ,9 2,4 1,7 75x ,7 0x0125x50 75x50 0x , , ,9 2,9 125x0 75x75 0x50 0x ,1 4,0 1, ,4 125x500x50 0x x ,9 2, ,7 2,9 0x75 125x0 0x ,4 125x , ,6 2,7 0x0 125x50 85 DN X X2 X ,9 L Kg. 3,0 Grenrør x ,0 125x50 125x x ,7 0,9 4,0 125x0 Grenrør 88 o 150x ,0 5,5 grader DN 75x50 X1 83 X X3 155 L 1,4 Kg 75x ,7 50x50 0x50 79 DN X1 7666X X3 2,1 0,9 L Kg. Grenrør 88 Grenrør 88 75x50 0x75 DN 83 50x50 2 X X2 79 X L Kg , ,4 0,9 Hjørnegren 90 0x0 50x50 75x ,9 2, ,4 75x75 125x50 75x ,4 3,0 1,7 Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 75x ,7 DN X1 X2 X3 L Kg. 0x50125x0 75x , ,0 2,1 150x0 0x50 0x50 0x0x , , ,5 3,4 0x75 0x75 2 0x , ,4 2,4 0x0 0x , ,9 0x0125x ,0 2,9 125x ,0 Hjørnegren x50125x x , ,0 4,0 150x ,5 Innløpsvinkel 45, spredervinkel x x ,0 5,5 DN X1 X2 X3 L Kg. 150x ,5 0x0x ,4 Hjørnegren 90 Hjørnegrenrør 90 Hjørnegren o grader 90 DN X1 X2 X3 L Kg Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 DN X1 X2 X3 L Kg. Innløpsvinkel 45, spredervinkel 90 0x0x ,4 0x0x0 DN X1 5 X2 230 X33,4 L Kg. 0x0x ,4 Rørlegge Rørlegge Rørlegge

11 Dobbeltgren 88 SML o Double branch DN 88 X1 X2 X3 X4 X5 L Kg SML Double branch 0x0x ,4 SML Double branch 88 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. 0x0x0 DN 115 X1 115 X2 120 X3 5 X4 5 X5 230 L 3,4 Kg. 0x0x ,4 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. Dobbeltgren 70 SML o grader Double branch70 DN 0x0x0 X X X L 3,4 Kg SML SML Double Double branch branch x0x0 DN 85 X1 130 X2 X3 130 L 215 Kg. 3,6 SML Double branch 88 0x0x0 DN 85 X1 130 X2 130 X3 215 L 3,6 DN X1 X2 X3 X4 X5 L Kg. Kg. 0x0x0 0x0x ,6 3,4 SML Double branch70 DN DN A X1 L X2 X3 t2 X4 t1 X5 Kg. L Kg. 70x ,5 SML Reducer 0x50 DN DN 0x0x0 25 X1 A X2 L X3 40 t2 5 L 30 t1 5 Kg ,9 Kg. 3,4 0x70 70x ,9 0,5 SML SML Reducer Double branch 88 0x0x ,6 Reduksjonsstuss DN 125x70 0x50 A 28,5 25 L t t11,5 0,9 SML Double branch70 Kg 125x0 0x70 12, ,5 0,9 75x50 150x70 125x70 DN 41 28,5 X X2 X X X5 302,1 1,5 L Kg. 0,5 150x0 125x0 DN 25 12,5 X X X L Kg. 0x0x ,2 1,5 3,4 0x50 150x , ,2 0,9 0x0x0 150x ,1 DN 200x0 150x0 A L t t Kg. 3,6 4,1 0x7570x ,5 SML SML Reducer Double branch70 0,9 200x x125 37,5 12, ,1 2,2 0x ,9 125x0200x x0 12, ,3 4,1 0x70 1,5 200x125 DN 16 37,5 X X X L 0,9 4,1 Kg. 125x70 28, ,5 150x0 200x150 DN L Kg. 40 4,3 2,2 125x0 DN 0x0x0 12,5 A L t t1 2151,5 Kg. 3,6 SML Plug 150x x70 70x , ,245 2,,5 SML SML Reducer Double branch70 2,2 70 DN 35 L 0,4 Kg. SML Plug 150x0 0x ,20,9 200x0 150x125 0x , ,5 0,2 40 2,20,9 DN 4, X1 X X3 L 1,1 0,4 Kg. 200x0 125x , ,11,5 200x x x0 0x0x0 DN ,5 12,5 A L t t ,7 0,5 45 4,11,5 Kg. 3,6 4,1 200x x70 70x ,1 1,14,32,1 0,5 SML Reducer 200x150150x0 0x ,7 502,2 0,9 4,3 SML Long radius bend 88,5 150x125 0x , ,1 2,2 0,9 DN L Kg. SML Plug 200x0 125x , ,1 1,5 w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack. Plugg SML Long radius bend DN 88, ,2 200x x0 70 DN 37,5 12,5 A 120 L L t ,4 t1 Kg 4,1 1,5 Kg. 200x150 DN 150x70 X L A Kg. w/250mm 70x50 0 straight segment for transition from vertical til horizontal 35 stack ,3 0,5 30 2,1 0,5 SML Reducer x0 0x ,2 0 DN X L 312 A 1,1 30 2,2 0,9 150x125 0x70 4,8 Kg. DE DN 12, L ,7 35 Kg. 2,2 0,9 SML Plug 200x0 125x70 0, , ,1 35 0,2 4,1 1,5 200x125 4,8 125x ,5 12, ,4 4,1 1,5 0,5 200x150 SML Long radius bend 88,5 150x ,5 4,3 2,1 SML Double bend 88, x ,1 1,1 2,2 w/250mm straight 150x125 segment for transition from vertical til horizontal stack. 2 bend 44,25. DN 12, L ,7 Kg. 2,2 SML Plug ,7 SML Double bend 88,5 DN 200x0 50 X 50 L A 40 3,1 Kg. 0,2 4,1 DN X L A Kg. 2 bend 44, x , ,4 4, ,1 SML Long radius bend 88, x ,8 0,5 4,3 0 DN 70 X 170 L 140 A 3,2 Kg ,1 w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack DN L 140 1,7 Kg. SML Plug 3,2 Langbend 88,5 o DN 200 X L 60 A 3,1 Kg. DN X 50 L 30 A 0, ,4 SML SML Double Long bend radius 88, ,8 0 bend 88, ,8 0,5 2 bend 44,25. w/250mm straight 125 segment for transition from vertical 45 til horizontal stack. 1,1 DN 150 X L 50 A Kg. 1,7 DN 200 X L 60 A 3,1 Kg ,2 SML SML Double Long bend radius 88,5 bend 88, ,8 2 bend 44,25. w/250mm straight segment for transition from vertical til horizontal stack. DN X L A Kg. 0 DN 70 X 170 L 140 A 3,2 Kg ,8 2 bend 44,25. m/250 mm rett segment for overgang fra vertikal til horisontal ledning. SML Double bend 88,5 DN X L A Kg. Dobbelbend 88,5 o DN SML Double bend 88,5 X L A Kg 0 2 bend 44, , ,2 DN X L A Kg ,2 11

12 Fallrørsstøtte DN D X L Kg Fallrørsstøtte 12 Fallrørsstøtte , ,0 Produktkatalog DN D X L DNFallrørsstøtte D 125 X 170 L 96 Kg. 200 Fallrørsstøtte , ,0 DN D 0 14 Brakett m/pakningdn D X L Kg ,3 Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. Brakett m/pakning DN A B D2 C Kg Fallrørsstøtte DN 96 A 200B 3,0 D2 C , Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. 125 DN 275 A B 138 D C225 1,5Kg Brakett 250 m/pakning DN 28 D 1,3 X Brakett m/pakning ,5 96 Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning DN 96 A Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. DN A B D2 C Kg Stakerør m/rund luke ,3 For vertikale stammer Fallrørsstøtte ,5 Stakerør m/rund lukebrakett m/pakning DN A B D L For vertikale stammer Brakett for fallrørsstøtte med gummipakning. 50 DN 59DN D 5A X 53B L 190 D2 K DN A B D L Kg. 50Stakerør 59 m/rund DE luke , Stakerør m/ rund luke DN For DE75 Avertikale stammer 69 B 125 D 73 L2 Kg2,9 Stakerør m/rund luke ,3 5,0DN A For vertikale stammer DE , Brakett m/pakning DN A B D L Kg. DE ,0 Brakett for fallrørsstøtte 50 med gummipakning. Stakerør m/rund 59 luke ,30 84 DN A B D2 C K Stakerør m/rektangulær DE75 69luke ,9 For vertikale stammer For vertikale og horisontale stammer , Stakerør m/rektangulær luke DN A B D For vertikale og horisontale stammer DE DN A B C D E Stakerør m/rektangulær 0 84 luke Stakerør DN m/rund A B C D E L Kg. For vertikale luke og horisontale 125 stammer Stakerør m/rektangulær luke ,6 For vertikale stammer , For vertikale og horisontale stammer DN A B D L DN 14,5 330 K A 2 Stakerør m/ retangulær luke Stakerør DN A200 m/rektangulær B C 200 Dluke DE75 300E L Kg 0 22, DN 160 A 0 B C200 D 230 E 340 L 7, Kg For vertikale og horisontale stammer Vannlås ,3 7,6 Vannlås , , DN 280 A 395 B 14,5 C D DN L H X X2 22,0 0 X3 200 X4 2 Stakerør DN m/rektangulær L 137 H X1 luke X2 300 X3 330 X4 465 W 22, Kg For vertikale og horisontale stammer 0Vannlås , Vannlås DN A B C DND E L L H Vannlås DN L H Monteringseksempler X1 150 X2 112 X3 215 X4 150 W 250 Kg Monteringseksempler , Horisontalt innløp DN L H Vertikalt X1 innløp X2 X3 Grenvannlås kan benyttes både i horisontale Horisontalt og innløp Vertikalt 0 innløp Grenvannlås kan benyttes både vertikale i horisontale ledninger. og Innløpets Vannlås retning kan end- Monteringsekse För vertikale og horisontale stammer vertikale ledninger. Innløpets res retning ved bruk kan av endres ved bruk av bend. Det plugges ubenyttede deretter innløp med den medfølgende ekspan- bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende sjonsplugg. ekspansjonsplugg. Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan end- Monteringseksempler Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp Horisontalt innløp Vertikalt innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. Horisontalt innløp Rørleggerprislis DN L H X1 X2 X3 X4 W Monteringseksempler Horisontalt 215 innløp 1 0 Vertikalt innlø

13 Vannlås Produktkatalog DN L H X1 X2 X3 X4 W Kg ,5 Vannlås DN L H X1 X2 X3 X4 W Kg ,5 Monteringseksempler Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. Horisontalt innløp Vertikalt innløp Grenvannlås kan benyttes både i horisontale og vertikale ledninger. Innløpets retning kan endres ved bruk av bend. Det ubenyttede innløp plugges deretter med den medfølgende ekspansjonsplugg. 12 NormaConnect Rapid W2 DN D H L Kg , DE , , , , ,67 NormaConnect DCS G-A, krage for Rapid Pmax (Bar) DN A D H Kg Bolt Rapid CV DN M8 5 DE M8 5 DN M 5 DN M 5 DN M 5 5 DN M For ytterligere koblingsalternativer, se vår prisliste. Bruksområde og monteringsveiledning for NormaConnect DCS G-A krage. Kragen er beregnet for å øke drafastheten i avløpssystemet der hvor høyere trykk kan oppstå eller forventes. Kragen har ingen selvstendig tettende funksjon, og skal benyttes sammen med Rapid eller CV kobling. Krage skal benyttes i alle installasjoner hvor det statiske trykket kan nå det trykket koblingen er godkjent for, eks. 0,5 bar (5 meter vannsøyle) for en stamme i DN0. I fullstrømsanlegg (UV o.l) skal alltid krage benyttes. 1. Koblingen monteres som normalt. 2. Kragen åpnes helt, og legges over rør-sammenføyningen. 3. Påse at koblingens bolt er fri, og trekk til boltene på kragen. 4. Boltene tildras til svepets broer møter hverandre. Kragens tenner griper nå rundt begge rørender og sikrer sammenføyningen mot trykk opp til bar. 13

14 Produktkatalog Produkt- og typegodkjenninger 14

15 Egne notater: 15

16 MA - muffeløse, epoxybelagte rør og rørdeler i støpejern med tilhørende koblinger i rustfritt eller syrefast stål. SML er den tyske generiske betegnelsen på avløpsrør og deler i støpejern. I norden er den tilsvarende betegnelsen MA - eller muffeløse avløpsrør. Siden begynnelsen av 1990-tallet har avløpssystemer i støpejern økt sine markedsandeler kraftig, og er i dag det klart foretrukne materiale i større bygg. MA er et selvsagt førstevalg ved rehabilitering av bygårder med soilrør. Velger du støpejern får du et produkt med svært lang levetid, og det eneste avløpssystemet som ivaretar kravene til støy og brann uten bruk av mansjetter og støydempende tiltak. PipeGap AS Vigvollåsen 33 N-4635 Kristiansand Org.nr: MVA Tel: (+47) Faks: (+47) Mob: (+47) Web:

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann JRG Sanipex Teknisk håndbok JRG Sanipex Ved å benytte JRG Sanipex får du en rekke fordeler på kjøpet. Rask og enkel montasje JRG Sanipex har spesialtilpasset

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Norges byggforskningsinstitutt 2006 Rør-i-rør-systemer Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Nyhet - kobling til trykkavløp ISIFLO HÅNDBOK. Lagerføres hos. Koblinger 16-160 mm Ventiler 8-28 mm Gjengefittings MESSING DUKTILGODS TRYKKAVLØP

Nyhet - kobling til trykkavløp ISIFLO HÅNDBOK. Lagerføres hos. Koblinger 16-160 mm Ventiler 8-28 mm Gjengefittings MESSING DUKTILGODS TRYKKAVLØP TRYKKAVLØP Nyhet - kobling til trykkavløp 2.utgave 1. utgave 2008 2014 ISIFLO HÅNDBOK Koblinger 16-160 mm Ventiler 8-28 mm Gjengefittings MESSING DUKTILGODS NY TRYKKAVLØP GJENGEFITTINGS ANBORINGSSYSTEM

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsinstruks

Drift- og vedlikeholdsinstruks Drift- og vedlikeholdsinstruks BLÜCHER Drain Roof Omfatter: BLÜCHER Drain Roof og BLÜCHER EuroPipe. For selvfall og vakuum systemer. Tilbehør og reservedeler: BLÜCHER Norway Industriveien 25 3748 Siljan

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

UNIPEX rør i rør system

UNIPEX rør i rør system UNIPEX rør i rør system Innhold Systemet 3 Komponenter 4 Rør 5 Veggboks 7 Fordelerskap 9 Montasje 11 Trykkprøving Godkjenninger 15 Bestillingsinformasjon 18 2 UNIPEX systemet UNIPEX rør i rørsystemet er

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer