NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE. www.bano."

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE

2 LØSE SISTERNEDELER DETTE MEDFØLGER BANO SISTERNE 01 Beskyttelses boks for trykknapp 02 Skruer til innfestning av beskyttelses boks for trykknapp 03 Papirmal til utskjæring 04 Styropor deler 05 Trykknapp 06 Sett for veggoppheng av klosettskål (Spylerør og Avløpsrør) 07 Topp feste for sisterne 08 Monteringsanvisning Sanicontrol 09 Monteringsanvisning Bano sisterne 10 Beskyttelse for sisterne bein 11 Bolter for innfestning av sisterne 12 Selvborrende skruer for festing av plate til sisterne 13 1/2 stoppekran 14 Gjengebolter for klosett 15 Blende lokk for avløpsrør 16 Blende lokk for spylerør 17 Pakning for avløp 2 Designed for care

3 1 INNFESTING AV SISTERNE 1A. Rammen justeres til riktig høyde: 1 meter fra ferdig gulv til 1 meters merket på rammen og vatres opp. Bena er høydejusterbare. Husk og etterstramme skruer for høydejustering. (Se bilde 1A) 1B. Rammen festes med festebraketter (6 stk.) Se bilde på side 17. Rammen justeres slik at den er minimum 19cm fra festevegg til ytterkant ramme, vatres opp og festes med medfølgende skruer. Stenderverk for innfestning av ramme bør være konstruert med minimum 45x95 konstruksjonsvirke. Hvis man bruker alle 6 festepunkter trenger man ikke feste i gulv. (Se bilde 1B) 1A 2A 2B MONTERING AV FLEKSIBELT AVLØP 52 TIL 110MM AVLØPSRØR 2A. Montering med medfølgende klammer og gumminippel. Trykk rør med gumminippel ned i avløps rør. Bruk medfølgende klammer og fest det fleksible avløpsrøret til ramme for å unngå at den blir dratt ut av rør ved høydejustering. Forutsetter at avløps rør er 110mm. (Se bilde 2A). 2B. Montering med Jet kupling (Medfølger ikke) Viktig at dette er jet kupling med 2 skruer. For eksempel Joti. Hvis avløp kommer opp gjennom gulv, sørg for at det er 30mm med rør over gulv for å få feste til jetkupling. 180 Monter jetkupling på rør som kommer opp fra gulv og 114 før 13 fleksibelt avløpsrør ned i jetkupling, stram så begge muttere på jetkupling. Forutsetter at avløps rør er 110mm. (Se bilde 2B). 2C. Montering med avløp fra siden Fest det fleksible avløprsrøret med klammer til vegg for å unngå at røret flytter seg eller løsner når toalett høydejusteres. Eventuelt bruk jet kupling med 2 skruer. (Se bilde 2C) B C 3B 3 VANNTILKOBLING A. Rør føres inn gjennom skap muffe (skap muffe -5/ medfølger ikke) (Se bilde 3A) B. Koble på ½ stoppekran som medfølger, påse at den er stengt. Koble så stoppe kran og sisterne sammen med medfølgende fleksibel slange og se til at den ligger i en fin bue, og at det ikke er noen knekker på den. (Se bilde 3B). 3C. Monter beskyttelses boks med 4 medfølgende skruer og sett på lokk som medfølger. (Se bilde 3C). 3A B 4 INNKLEDNING AV SISTERNE 4A. Bruk medfølgende papirmal til utskjæring av plate foran sisterne. Kan festes med medfølgende selvborrende skruer direkte i rammen. Se til at boltene til klosett skålen har fri vandring. 4B. Montering av styropordeler De medfølgende styropordelene må settes inn i åpningene i innkledningsplaten for å unngå tilsmussing av utsparingene. (Se bilde 4B). NB! Viktig at det legges flis helt inn til styropordelene. 3C 3 Designed for care

4 5A 5C 5F 5B 5D 6B 5 MONTERING AV KLOSETTSKÅL 5A. Gjengebolter. Etter flislegging/plating monteres gjengeboltene. Disse skal være 10cm ut fra ferdig vegg til kant bolt. Det må ikke under noen omstendigheter benyttes kontra mutter på disse. (Se bilde 5A). 5B. Montering av klosett skål. Monter først pakning på spylerør og avløpsrør deretter monterer du rørene på klosett skålen og setter et merke jevnt med porselenskanten. (Se bilde 5B). 5C. Ta av rørene og trykk de inn i den vegghengte rammen, sett et merke på røret jevnt med ferdig vegg. (Se bilde 5C). 5D. Mål avstanden mellom disse 2 merkene (avstanden mellom merkene er lengden du skal kappe av rørene) og kapp rørene, tilpass kant på rør med kniv. (Se bilde 5D). NB! Bruk glidemiddel på alle pakningene før du monterer toalettskålen. 5E. Pakning mellom klosett og vegg Skyv pakningen inn på gjengebolter og inn til vegg. Denne skal ligge mellom vegg og klosett skål. 5F. Bruk medfølgende skiver og muttere til å feste klosettskålen til gjengeboltene. Juster klosett til ønsket høyde og stram til mutterene. (Se bilde 5F). 6. MONTERING AV TRYKKNAPP 6A. Kapp av beskyttelses boks så den er jevnt med vegg. 6B. Monter så feste for trykknapp, disse skal være minst 15 mm innenfor ferdig vegg. (Se bilde 6B). 6C. Fest plate for trykknapp med 2 medfølgende skruer, vatre opp platen og stram skruene. 6D. Skru inn plastbolter til trykknapp, bruk mal som følger med for å få riktig lengde, og klips de fast i klammer. Monter til slutt trykk knapp. (Se bilde 6D). 6D 6D2 4 Designed for care

5 INSTALLATION INSTRUCTIONS CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE

6 PARTS LIST FOR THE CISTERN THESE PARTS ARE INCLUDED IN THE BANO CISTERN PACKAGE 01 B Consealed box 02 B Accessory kit for consealed box 03 FOLLOWS Template for gypsum fibre plate 04 K Molded polystyrene parts MEPAsun flush plate for A31/B31 dual flush, white (BANO) 06 B Wall-hung WC connector set (BANO version with flush pipe 365 mm) 07 B Set of wall angles for single mounting incl. B (see pos. 12) (In total 2 sets accessory kit B are included) 08 K Installation instructions cistern Sanicontrol A31/B31 MEPA 09 K Installation instructions for the BANO cistern 10 B Accessory kit for foot plate 11 B Accessory kit for wall angles 12 B Self-drilling screws for gypsum fibre plates - 25 pieces 13 K Corner valve 14 B Threaded bolts 15 E Plug for odour seal Protection plug for flush pipe 17 K Universal adaptor rubber sleeve 6 Designed for care

7 1 HANGING THE CISTERN 1A. The frame must be adjusted to the correct height: 1 meter from the finished floor to the 1-meter mark on the frame; make certain this is level. The height of the legs can be adjusted. Remember to re-tighten the screws for the correct final height adjustment. (See Image 1A) 1B. The frame is then fastened using fastening brackets (6 pieces). (See the image on page 17). Adjust the frame so that it is at least 19cm from the fastening wall to the outer edge of the frame. Then make certain it is level and fasten it with the fastening screws that are included in the installation package. Studding for hanging the frame should be constructed using a minimum of 45x cm studs. If all 6 fasteners are used the frame will not need to be fastened to 52 the floor. (See Image 1B) 1A 1B 2A 2B 2 INSTALLATION OF THE FLEXIBLE OUTLET PIPE ONTO A 110MM DRAINAGE PIPE A. Installation using the braces that are included in the installation package and the rubber nipple. Push the pipe with the rubber nipple into the drainage pipe. Use the braces included in the installation package and fasten the flexible outlet pipe to the frame to stop it from falling out when height adjustments are made. This assumes that one uses a 110mm drainage pipe. (See Image 2A) 180 2B. Installation of the jet coupling (not included in the installation package). It is important to use a jet coupling with 2 screws, such as a Joti jet coupling. If the drainage pipe comes out of the floor, make certain there is at least 30mm of pipe above the floor in order to fasten the jet coupling. Mount the jet coupling onto the pipe that rises from the floor, then feed the flexible outlet pipe into the jet coupling and then tighten both nuts on the jet coupling. This assumes that one uses a 110mm drainage pipe. (See Image 2B) 2C. -5/+60 Installation using a drainage pipe coming out 86 the wall. Fasten the flexible outlet pipe to the wall using the braces to keep the pipe from moving or loosening when the toilet height is adjusted. You may want to use a jet coupling with 2 screws here. (See Image 2C) 3 WATER CONNECTIONS 3A. The pipe is fed in through the cabinet conduit connector sleeve (the connector sleeve is not included in the installation package) (See Image 3A). 3B. Connect a ½ stop cock (included in the installation package), and make certain that this is set in the closed position. Connect the stop cock to the cistern using the flexible hose (included) and make certain the bend of the hose is smooth and that there are no kinks in it. (See Image 3B) 3C. Install the protective box using the 4 screws included in the installation package and put on the cover (included in the installation package). (See Image 3C) 4 CONCEALING THE CISTERN 4A. Use the paper template (included in the A 3C C 3B 4B 7 Designed for care

8 5A 5C 5F 6D 5B 5D 6B 6D2 installation package) to cut out the plate in front of the cistern. This can be fastened using the self-drilling screws (included) directly to the frame. Make certain that the bolts for the toilet bowl have free play. 4B. Installation of the Styrofoam parts. The styrofoam parts included in the installation package must be set into the openings of the cladding plate to avoid getting the cut-outs dirty. (See Image 4B). PLEASE NOTE! It is important for the tiles to be laid close to the edge of the styrofoam 5 INSTALLING THE TOILET BOWL 5A. Threaded bolts. The threaded bolts are then installed after the tiles/sheets have been laid. These should come 10cm out from the finished wall to the edge of the bolt. Under no circumstances must one use backnuts on these. (See Image 5A) 5B. Installing the toilet bowl. First set the gaskets on the flush pipe and outlet pipe, then mount the pipes on the toilet bowl and scratch a mark at the edge where the pipe meets the porcelain. (See Image 5B) 5C. Take out the pipes and press these into the wall-hung frame, then scratch a mark on the pipe at the edge where the pipe meets the finished wall surface. (See Image 5C) 5D. Measure the distance between these 2 marks (the distance between the marks is the length you need to cut the pipes) then cut the pipes, and clean the edge of the pipe using a knife. (See Image 5D) PLEASE NOTE! Use a slip agent on all gaskets before you hang the toilet bowl. 5E. The gasket between the toilet bowl and the wall. Push the gasket up against the threaded bolts and into the wall. This should rest between the wall and the toilet bowl. 5F. Use the washers and nuts (included in the installation package) to fasten the toilet bowl to the threaded bolts. Adjust the toilet to the desired height and tighten the nuts. (See Image 5F) 6. INSTALLING THE FLUSH BUTTON KIT 6A. Cut the protective box so it sits flat against the wall. 6B. Then mount the fasteners for the flush button, which should be at least 15 mm inside the finished wall. (See Image 6B) 6C. Fasten the flush button plate using the 2 screws (included in the installation package), and make certain the plate is level, then tighten the screws. 6D. Screw the plastic bolts in to the flush button plate, use the template from the installation package to find the correct length, and then clip these in place using the brackets. You may now mount the flush button faceplate. (See Image 6D) 8 Designed for care

9 MONTERINGSANVISNING INBYGGNADSFIXTUR MED CISTERN DESIGNED FOR CARE Aug. 2011

10 LÖSA FIXTUR/CISTERNDELAR DETTA MEDFÖLJER BANO FIXTUR/CISTERN 01 Skyddsbox till tryckknapp 02 Skruvar för infästning av tryckknappens skyddsbox 03 Pappersmall för utskärning 04 Styropordelar 05 Tryckknapp 06 Sats för upphängning av wc-skål (spolrör och avloppsrör) 07 Toppfäste till fixtur 08 Sanicontrol monteringsanvisning 09 Bano monteringsanvisning för inbyggnads fixtur/cistern 10 Skydd till fixturens ben 11 Skruvar för infästning av fixturen 12 Självborrande skruvar för fastsättning av skivan i fixturen 13 1/2 avstängningsventil 14 Gängade bultar till wc-skål 15 Skyddspropp till avloppsrör 16 Skyddspropp till spolrör 17 Gumminippel till avlopp 10 Designed for care

11 INFÄSTNING AV FIXTUREN 1A. Ramen ställs in på rätt höjd: 1 meter från färdigt golv till ramens 1-metersmärke och monteras i våg. Benens höjd kan justeras. Kom ihåg att efterdra skruvarna till höjdjusteringen. (Se bild 1A) 1B. Ramen fästes med monteringsbeslag (6 st.)se bild på sidan 17. Ramen ställs in så att den är minst 19 cm från fästväggen till ramens ytterkant. Montera i våg och fäst med de medföljande skruvarna. Regelverket för infästning av ramen bör vara konstruerat med konstruktionsvirke som är minst 45x95. Om man använder alla 6 fästpunkterna behöver man inte fästa i golvet. (Se bild 1B) 2 MONTERING AV FLEXIBELT AVLOPP TILL 110 MM 500 AVLOPPSRÖR 2A. Montering med medföljande 52 klammer och gumminippel. Tryck ner röret med gumminippeln i avloppsröret. Använd den medföljande klammern för att fästa det flexibla avloppsröret vid ramen för att undvika att det dras ur röret vid höjdjustering av wc. Förutsätter att avloppsröret är 110 mm. (Se bild 2A). 2B. Montering med jetkoppling (medföljer inte) Viktigt att detta är en jetkoppling med 2 bultar, som t.ex. MA. Om avloppet kommer upp genom golvet, måste röret vara 30 mm ovanför golvet för att få fäste för jetkopplingen. Montera jetkopplingen på röret som kommer upp ur golvet 180 och för ner det flexibla avloppsröret i jetkopplingen. Dra åt de båda muttrarna 114på 13 jetkopplingen. Förutsätter att avloppsröret är 110 mm. (Se bild 2B). 2C. Montering med avlopp från sidan. Fäst det flexibla avloppsröret med klammer i väggen för att förhindra att röret flyttar sig eller lossnar när wc:n höjdjusteras. Använd eventuellt jetkoppling med 2 bultar. (Se bild 2C) A 1B A 2B 2C 3B 3 INKOPPLING AV VATTEN 3A. Röret förs in genom rörmuffen (rörmuff medföljer inte) (Se bild 3A). -5/ B. Koppla på den medföljande 1/2 avstängningsventilen och kontrollera att den är stängd. Koppla därefter samman avstängningsventilen med den medföljande flexibla slangen, och se till att slangen ligger i en fin båge och att den inte är knäckt. (Se bild 3B). 3C. Montera skyddsboxen med de 4 medföljande skruvarna och sätt på locket. (Se bild 3C) A B 4 INKLÄDNING AV FIXTUREN 4A. Använd den medföljande pappersmallen för att skära ut skivan framför fixturen. Skivan kan fästas direkt i ramen med de medföljande självborrande skruvarna. Kontrollera att bultarna till wc-skålen har fri rörelse. 4B. Montering av styropordelar. De medföljande styropordelarna bör placeras i inklädningsskivans öppningar, för att förhindra att det kommer smuts i öppningarna. (Se bild 4B). OBS! Viktigt att man lägger kakelplattor ända intill styropordelarna. 3C 11 Designed for care

12 5A 5C 5F 6D 5B 5D 6B 6D2 5 MONTERING AV WC-SKÅLEN 5A. Gängade bultar. Efter plattläggningen monteras de gängade bultarna. De ska vara 10 cm ut från den färdiga väggen till bultkanten. Man får under inga förhållanden använda kontramutter på dessa. (Se bild 5A). 5B. Montering av wc-skål. Montera först packningarna på spolröret och avloppsröret. Montera därefter rören på wc-skålen och sätt ett märke i jämnhöjd med porslinskanten. (Se bild 5B). 5C. Ta av rören och tryck in dem i den vägghängda ramen, sätt ett märke på rören jäms med den färdiga väggen. (Se bild 5C). 5D. Mät avståndet mellan de 2 märkena (avståndet mellan märkena är den längd rören ska kapas av med) och kapa rören, ta bort grader på rören med en kniv. (Se bild 5D). OBS! Använd glidmedel på alla packningarna innan du monterar wc-skålen. 5E. Packning mellan wc-skål och vägg. För in packningen på gängbultarna och in till väggen. Den ska ligga mellan väggen och wc-skålen. 5F. Använd de medföljande skivorna och muttrarna för att fästa wc-skålen vid gängbultarna. Justera wc-skålen på önskad höjd och dra åt muttrarna. (Se bild 5F). 6. MONTERING AV TRYCKKNAPP 6A. Kapa av skyddsboxen så att den är jäms med väggen. 6B. Montera därefter fästet till tryckknappen, som ska vara minst 15 mm innanför den färdiga väggen. (Se bild 6B). 6C. Fäst plattan till tryckknappen med de 2 medföljande skruvarna, montera plattan i våg och dra åt skruvarna. 6D. Skruva i plastbultarna till tryckknappen, använd den medföljande mallen för att få en korrekt längd och kläm fast dem i klammern. Montera slutligen tryckknappen. (Se bild 6D och 6D2). 12 Designed for care

13 MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE DESIGNED FOR CARE Aug. 2011

14 LØSE CISTERNEDELE DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks til trykknap 02 Skruer til montering af beskyttelsesboks til trykknap 03 Papirskabelon til udskæring 04 Polystyrendele 05 Trykknap 06 System til vægophæng af cisterne (skyllerør og afløbsrør) 07 Topbeslag til cisterne 08 Monteringsanvisning Sanicontrol 09 Monteringsanvisning Bano cisterne 10 Beskyttelse til cisterneben 11 Bolte til fastgørelse af cisterne 12 Selvborende skruer til fastgørelse af pladen til cisternen 13 1/2 stophane 14 Gevindbolte til toilet 15 Blendelåg til afløbsrør 16 Blendelåg til skyllerør 17 Pakning til afløb 14 Designed for care

15 1 MONTERING AF CISTERNE 1A. Rammen justeres til korrekt højde: 1 meter fra det færdige gulv til 1-meter mærket på rammen og tjekkes for vater. Benene kan højdejusteres. Husk at efterstramme skruer til højdejustering. (Se billede 1A). 1B. Rammen fastgøres med beslag (6 stk.). Se billede på side 17. Rammen justeres, så den er mindst 19 cm fra væggen til den yderste kant af rammen, tjekkes for vater og fastgøres med de medfølgende skruer. Bindingsværk til fastgørelse af rammen skal være konstrueret med minimum 45x95 konstruktionsarbejde. Hvis man bruger alle 6 fastgørelsespunkter, behøver man ikke at montere på gulvet. (Se billede 1B) 1A 2A 2B MONTERING AF FLEKSIBELT AFLØB TIL 110MM AFLØBSRØR 52 2A. Montering med medfølgende beslag og gumminippel. Tryk rør med gumminippel ned i afløbsrøret. Brug de medfølgende beslag og fastgør det fleksible afløbsrør på rammen, for at forhindre den i at blive trukket ud af røret ved højdejustering. Det forudsættes at afløbsrøret er 110 mm. (Se billede 2A). 2B. Montering med jetkobling (medfølger ikke). Det er vigtigt at dette er en jetkobling med 2 skruer. For eksempel Joti. Hvis afløbet kommer op gennem gulvet, så sørg for at der er 30mm med rør over gulvet, så det kan forbindes til jetkobling. Montér 180 jetkoblingen på rørene, der kommer op fra gulvet, og før det fleksible afløbsrør 114 ind 13i jetkoblingen, stram derefter begge møtrikker på jetkoblingen. Det forudsættes at afløbsrøret er 110 mm. (Se billede 2B). 2C. Montering med afløb fra siden. Montér det fleksible afløbsrør med beslag til væggen, for at forhindre at røret flytter sig eller kommer løs, når toilettet justeres i højden. Brug evt. jetkobling med 2 skruer. (Se billede 2C). 3 VANDTILSLUTNING 3A. -5/+60 Røret føres ind gennem skabsmuffen (skabsmuffe medfølger ikke) (Se billede 3A). 3B. Tilslut den medfølgende ½ stophane, sørg for at den er lukket. Forbind derefter stophane og cisterne sammen med den medfølgende fleksible ledning, og sørg for den lægger i en pæn bue, og at der ikke er nogle knæk i den. (Se billede 3B). 3C. Montér beskyttelsesboks med de 4 medfølgende skruer og placér det medfølgende låg. (Se billede 3C) B 3A C 3B 4B 4 FACADEBEKLÆDNING AF CISTERNE 4A. Brug den medfølgende papirskabelon til udskæring af plade foran cisternen. Kan monteres med medfølgende selvborende skruer direkte ind i rammen. Sørg for at møtrikkerne til kummen har fri vandring. 4B. Montering af polystyrendele. De ledsagende polystyrendele skal være indsat i åbningerne i beklædningspladen for at undgå tilsmudsning af udstansninger. (Se billede 4B). Bemærk! Det er vigtigt, at der lægges fliser helt ind til polystyrendelene. 3C 15 Designed for care

16 5A 5C 5F 5B 5D 6B 5 MONTERING AF KUMME 5A. Gevindbolte. Efter flisebelægning/belægning monteres gevindboltene. Disse skal 10 cm fra den færdige væg til kanten af bolten. Der må ikke under nogen omstændigheder bruges kontramøtrikker på disse. (Se billede 5A). 5B. Montering af toiletkumme. Montér først pakningen på skyllerøret og afløbsrøret, og montér derefter rørene på kummen, og sæt et mærke på niveau med porcelænskanten. (Se billede 5B). 5C. Fjern rørene og skub dem ind i den væghængte ramme, sæt et mærke på røret, der flugter med den færdige væg. (Se billede 5C). 5D. Mål afstanden mellem disse to mærker (afstanden mellem mærkerne er længden, du skal skære af røret) og skær rørene til, tilpas kanterne med en kniv. (Se billede 5D). Bemærk! Brug smøremiddel på alle pakninger før du installerer toiletkummen. 5E. Pakning mellem toilettet og væggen Skub pakningen ind på gevindboltene og ind til væggen. Dette vil være mellem væggen og toiletkummen. 5F. Brug de medfølgende skiver og møtrikker til at fastgøre toiletkummen til gevindboltene. Justér toilettet til den ønskede højde og stram møtrikkerne. (Se billede 5F). 6. MONTERING AF TRYKKNAP 6A. Tilskær beskyttelsesboksen, så den flugter med væggen. 6B. Monter derefter beslag til trykknap, disse bør være mindst 15 mm inde i den færdige væg. (Se billede 6B). 6C. Fastgør pladen til trykknappen med 2 skruer, tjek pladen for vater og stram skruerne. 6D. Skru plastikboltene ind til trykknappen, brug den medfølgende skabelon for at få den korrekte længde og sæt dem fast med klammer. Montér trykknappen til sidst. (Se billede 6D). 6D 6D2 16 Designed for care

17 1B Vanninntak/Waterinled/Vattenintag/Vandindtag /+60 K811744/08.11(B) Designed for care

18 KONTAKTINFORMASJON TEKNISK SUPPORT CONTACT TECHNICAL SUPPORT For NORWAY, ENGLAND and DENMARK: Bano AS Utstillingsplassen Sandane Phone: Fax: For SWEDEN: Bano AB Malmskillnadsgatan Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) K811744/08.11(B)

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1 V1.1 Yale Easy Digital Lock Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 5 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 Contents Included

Detaljer

Brannmurselementer 30 mm

Brannmurselementer 30 mm Brannmurselementer 30 mm NO Monteringsanvisning 2 SE Installation- och bruksanvisning 3 GB User manual 4 Produkt nr: HP-NEW01-010/ HP-NEW01-120 Sintef nr: 120-0236 Sist oppdatert: 15.05.13 Nordpeis Brannmurselement

Detaljer

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12 110875-05 2014-12 UNI2 / UNI3 / UNI4 Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover ART.NR: 110956 111135 111823 Monteringsanvisning kanalkåpor UNI Mål Mått

Detaljer

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB Trex 7 Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Deleliste / Dellista / Parts List 7 Montering / Assembly 8 Program 9 Viktig informasjon

Detaljer

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 Kobe!kg Art.no: FP-KOB00-000 Last updated: 03.09.2014 Generelt om elementpeiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK Rev: 23. august 2013 Designed for care 5400 HENGEKROK, HVIT (NRF 60 35 832/ RSK 874 00 91) WLL HOOK, WHITE 5400-G HENGEKROK, GRÅ (NRF 60 35 901/ RSK 874 00 93) WLL HOOK, GREY 5400- HENGEKROK, SVRT (NRF

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

Stream RC V. Art.nr. 300 011 Model KH-832A2

Stream RC V. Art.nr. 300 011 Model KH-832A2 Stream RC V Art.nr. 300 011 Model KH-832A2 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Monteringsdeler / Parts details 5 Deleliste / Dellista / Parts List 9 Montering /

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer