NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE. www.bano."

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE

2 LØSE SISTERNEDELER DETTE MEDFØLGER BANO SISTERNE 01 Beskyttelses boks for trykknapp 02 Skruer til innfestning av beskyttelses boks for trykknapp 03 Papirmal til utskjæring 04 Styropor deler 05 Trykknapp 06 Sett for veggoppheng av klosettskål (Spylerør og Avløpsrør) 07 Topp feste for sisterne 08 Monteringsanvisning Sanicontrol 09 Monteringsanvisning Bano sisterne 10 Beskyttelse for sisterne bein 11 Bolter for innfestning av sisterne 12 Selvborrende skruer for festing av plate til sisterne 13 1/2 stoppekran 14 Gjengebolter for klosett 15 Blende lokk for avløpsrør 16 Blende lokk for spylerør 17 Pakning for avløp 2 Designed for care

3 1 INNFESTING AV SISTERNE 1A. Rammen justeres til riktig høyde: 1 meter fra ferdig gulv til 1 meters merket på rammen og vatres opp. Bena er høydejusterbare. Husk og etterstramme skruer for høydejustering. (Se bilde 1A) 1B. Rammen festes med festebraketter (6 stk.) Se bilde på side 17. Rammen justeres slik at den er minimum 19cm fra festevegg til ytterkant ramme, vatres opp og festes med medfølgende skruer. Stenderverk for innfestning av ramme bør være konstruert med minimum 45x95 konstruksjonsvirke. Hvis man bruker alle 6 festepunkter trenger man ikke feste i gulv. (Se bilde 1B) 1A 2A 2B MONTERING AV FLEKSIBELT AVLØP 52 TIL 110MM AVLØPSRØR 2A. Montering med medfølgende klammer og gumminippel. Trykk rør med gumminippel ned i avløps rør. Bruk medfølgende klammer og fest det fleksible avløpsrøret til ramme for å unngå at den blir dratt ut av rør ved høydejustering. Forutsetter at avløps rør er 110mm. (Se bilde 2A). 2B. Montering med Jet kupling (Medfølger ikke) Viktig at dette er jet kupling med 2 skruer. For eksempel Joti. Hvis avløp kommer opp gjennom gulv, sørg for at det er 30mm med rør over gulv for å få feste til jetkupling. 180 Monter jetkupling på rør som kommer opp fra gulv og 114 før 13 fleksibelt avløpsrør ned i jetkupling, stram så begge muttere på jetkupling. Forutsetter at avløps rør er 110mm. (Se bilde 2B). 2C. Montering med avløp fra siden Fest det fleksible avløprsrøret med klammer til vegg for å unngå at røret flytter seg eller løsner når toalett høydejusteres. Eventuelt bruk jet kupling med 2 skruer. (Se bilde 2C) B C 3B 3 VANNTILKOBLING A. Rør føres inn gjennom skap muffe (skap muffe -5/ medfølger ikke) (Se bilde 3A) B. Koble på ½ stoppekran som medfølger, påse at den er stengt. Koble så stoppe kran og sisterne sammen med medfølgende fleksibel slange og se til at den ligger i en fin bue, og at det ikke er noen knekker på den. (Se bilde 3B). 3C. Monter beskyttelses boks med 4 medfølgende skruer og sett på lokk som medfølger. (Se bilde 3C). 3A B 4 INNKLEDNING AV SISTERNE 4A. Bruk medfølgende papirmal til utskjæring av plate foran sisterne. Kan festes med medfølgende selvborrende skruer direkte i rammen. Se til at boltene til klosett skålen har fri vandring. 4B. Montering av styropordeler De medfølgende styropordelene må settes inn i åpningene i innkledningsplaten for å unngå tilsmussing av utsparingene. (Se bilde 4B). NB! Viktig at det legges flis helt inn til styropordelene. 3C 3 Designed for care

4 5A 5C 5F 5B 5D 6B 5 MONTERING AV KLOSETTSKÅL 5A. Gjengebolter. Etter flislegging/plating monteres gjengeboltene. Disse skal være 10cm ut fra ferdig vegg til kant bolt. Det må ikke under noen omstendigheter benyttes kontra mutter på disse. (Se bilde 5A). 5B. Montering av klosett skål. Monter først pakning på spylerør og avløpsrør deretter monterer du rørene på klosett skålen og setter et merke jevnt med porselenskanten. (Se bilde 5B). 5C. Ta av rørene og trykk de inn i den vegghengte rammen, sett et merke på røret jevnt med ferdig vegg. (Se bilde 5C). 5D. Mål avstanden mellom disse 2 merkene (avstanden mellom merkene er lengden du skal kappe av rørene) og kapp rørene, tilpass kant på rør med kniv. (Se bilde 5D). NB! Bruk glidemiddel på alle pakningene før du monterer toalettskålen. 5E. Pakning mellom klosett og vegg Skyv pakningen inn på gjengebolter og inn til vegg. Denne skal ligge mellom vegg og klosett skål. 5F. Bruk medfølgende skiver og muttere til å feste klosettskålen til gjengeboltene. Juster klosett til ønsket høyde og stram til mutterene. (Se bilde 5F). 6. MONTERING AV TRYKKNAPP 6A. Kapp av beskyttelses boks så den er jevnt med vegg. 6B. Monter så feste for trykknapp, disse skal være minst 15 mm innenfor ferdig vegg. (Se bilde 6B). 6C. Fest plate for trykknapp med 2 medfølgende skruer, vatre opp platen og stram skruene. 6D. Skru inn plastbolter til trykknapp, bruk mal som følger med for å få riktig lengde, og klips de fast i klammer. Monter til slutt trykk knapp. (Se bilde 6D). 6D 6D2 4 Designed for care

5 INSTALLATION INSTRUCTIONS CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE

6 PARTS LIST FOR THE CISTERN THESE PARTS ARE INCLUDED IN THE BANO CISTERN PACKAGE 01 B Consealed box 02 B Accessory kit for consealed box 03 FOLLOWS Template for gypsum fibre plate 04 K Molded polystyrene parts MEPAsun flush plate for A31/B31 dual flush, white (BANO) 06 B Wall-hung WC connector set (BANO version with flush pipe 365 mm) 07 B Set of wall angles for single mounting incl. B (see pos. 12) (In total 2 sets accessory kit B are included) 08 K Installation instructions cistern Sanicontrol A31/B31 MEPA 09 K Installation instructions for the BANO cistern 10 B Accessory kit for foot plate 11 B Accessory kit for wall angles 12 B Self-drilling screws for gypsum fibre plates - 25 pieces 13 K Corner valve 14 B Threaded bolts 15 E Plug for odour seal Protection plug for flush pipe 17 K Universal adaptor rubber sleeve 6 Designed for care

7 1 HANGING THE CISTERN 1A. The frame must be adjusted to the correct height: 1 meter from the finished floor to the 1-meter mark on the frame; make certain this is level. The height of the legs can be adjusted. Remember to re-tighten the screws for the correct final height adjustment. (See Image 1A) 1B. The frame is then fastened using fastening brackets (6 pieces). (See the image on page 17). Adjust the frame so that it is at least 19cm from the fastening wall to the outer edge of the frame. Then make certain it is level and fasten it with the fastening screws that are included in the installation package. Studding for hanging the frame should be constructed using a minimum of 45x cm studs. If all 6 fasteners are used the frame will not need to be fastened to 52 the floor. (See Image 1B) 1A 1B 2A 2B 2 INSTALLATION OF THE FLEXIBLE OUTLET PIPE ONTO A 110MM DRAINAGE PIPE A. Installation using the braces that are included in the installation package and the rubber nipple. Push the pipe with the rubber nipple into the drainage pipe. Use the braces included in the installation package and fasten the flexible outlet pipe to the frame to stop it from falling out when height adjustments are made. This assumes that one uses a 110mm drainage pipe. (See Image 2A) 180 2B. Installation of the jet coupling (not included in the installation package). It is important to use a jet coupling with 2 screws, such as a Joti jet coupling. If the drainage pipe comes out of the floor, make certain there is at least 30mm of pipe above the floor in order to fasten the jet coupling. Mount the jet coupling onto the pipe that rises from the floor, then feed the flexible outlet pipe into the jet coupling and then tighten both nuts on the jet coupling. This assumes that one uses a 110mm drainage pipe. (See Image 2B) 2C. -5/+60 Installation using a drainage pipe coming out 86 the wall. Fasten the flexible outlet pipe to the wall using the braces to keep the pipe from moving or loosening when the toilet height is adjusted. You may want to use a jet coupling with 2 screws here. (See Image 2C) 3 WATER CONNECTIONS 3A. The pipe is fed in through the cabinet conduit connector sleeve (the connector sleeve is not included in the installation package) (See Image 3A). 3B. Connect a ½ stop cock (included in the installation package), and make certain that this is set in the closed position. Connect the stop cock to the cistern using the flexible hose (included) and make certain the bend of the hose is smooth and that there are no kinks in it. (See Image 3B) 3C. Install the protective box using the 4 screws included in the installation package and put on the cover (included in the installation package). (See Image 3C) 4 CONCEALING THE CISTERN 4A. Use the paper template (included in the A 3C C 3B 4B 7 Designed for care

8 5A 5C 5F 6D 5B 5D 6B 6D2 installation package) to cut out the plate in front of the cistern. This can be fastened using the self-drilling screws (included) directly to the frame. Make certain that the bolts for the toilet bowl have free play. 4B. Installation of the Styrofoam parts. The styrofoam parts included in the installation package must be set into the openings of the cladding plate to avoid getting the cut-outs dirty. (See Image 4B). PLEASE NOTE! It is important for the tiles to be laid close to the edge of the styrofoam 5 INSTALLING THE TOILET BOWL 5A. Threaded bolts. The threaded bolts are then installed after the tiles/sheets have been laid. These should come 10cm out from the finished wall to the edge of the bolt. Under no circumstances must one use backnuts on these. (See Image 5A) 5B. Installing the toilet bowl. First set the gaskets on the flush pipe and outlet pipe, then mount the pipes on the toilet bowl and scratch a mark at the edge where the pipe meets the porcelain. (See Image 5B) 5C. Take out the pipes and press these into the wall-hung frame, then scratch a mark on the pipe at the edge where the pipe meets the finished wall surface. (See Image 5C) 5D. Measure the distance between these 2 marks (the distance between the marks is the length you need to cut the pipes) then cut the pipes, and clean the edge of the pipe using a knife. (See Image 5D) PLEASE NOTE! Use a slip agent on all gaskets before you hang the toilet bowl. 5E. The gasket between the toilet bowl and the wall. Push the gasket up against the threaded bolts and into the wall. This should rest between the wall and the toilet bowl. 5F. Use the washers and nuts (included in the installation package) to fasten the toilet bowl to the threaded bolts. Adjust the toilet to the desired height and tighten the nuts. (See Image 5F) 6. INSTALLING THE FLUSH BUTTON KIT 6A. Cut the protective box so it sits flat against the wall. 6B. Then mount the fasteners for the flush button, which should be at least 15 mm inside the finished wall. (See Image 6B) 6C. Fasten the flush button plate using the 2 screws (included in the installation package), and make certain the plate is level, then tighten the screws. 6D. Screw the plastic bolts in to the flush button plate, use the template from the installation package to find the correct length, and then clip these in place using the brackets. You may now mount the flush button faceplate. (See Image 6D) 8 Designed for care

9 MONTERINGSANVISNING INBYGGNADSFIXTUR MED CISTERN DESIGNED FOR CARE Aug. 2011

10 LÖSA FIXTUR/CISTERNDELAR DETTA MEDFÖLJER BANO FIXTUR/CISTERN 01 Skyddsbox till tryckknapp 02 Skruvar för infästning av tryckknappens skyddsbox 03 Pappersmall för utskärning 04 Styropordelar 05 Tryckknapp 06 Sats för upphängning av wc-skål (spolrör och avloppsrör) 07 Toppfäste till fixtur 08 Sanicontrol monteringsanvisning 09 Bano monteringsanvisning för inbyggnads fixtur/cistern 10 Skydd till fixturens ben 11 Skruvar för infästning av fixturen 12 Självborrande skruvar för fastsättning av skivan i fixturen 13 1/2 avstängningsventil 14 Gängade bultar till wc-skål 15 Skyddspropp till avloppsrör 16 Skyddspropp till spolrör 17 Gumminippel till avlopp 10 Designed for care

11 INFÄSTNING AV FIXTUREN 1A. Ramen ställs in på rätt höjd: 1 meter från färdigt golv till ramens 1-metersmärke och monteras i våg. Benens höjd kan justeras. Kom ihåg att efterdra skruvarna till höjdjusteringen. (Se bild 1A) 1B. Ramen fästes med monteringsbeslag (6 st.)se bild på sidan 17. Ramen ställs in så att den är minst 19 cm från fästväggen till ramens ytterkant. Montera i våg och fäst med de medföljande skruvarna. Regelverket för infästning av ramen bör vara konstruerat med konstruktionsvirke som är minst 45x95. Om man använder alla 6 fästpunkterna behöver man inte fästa i golvet. (Se bild 1B) 2 MONTERING AV FLEXIBELT AVLOPP TILL 110 MM 500 AVLOPPSRÖR 2A. Montering med medföljande 52 klammer och gumminippel. Tryck ner röret med gumminippeln i avloppsröret. Använd den medföljande klammern för att fästa det flexibla avloppsröret vid ramen för att undvika att det dras ur röret vid höjdjustering av wc. Förutsätter att avloppsröret är 110 mm. (Se bild 2A). 2B. Montering med jetkoppling (medföljer inte) Viktigt att detta är en jetkoppling med 2 bultar, som t.ex. MA. Om avloppet kommer upp genom golvet, måste röret vara 30 mm ovanför golvet för att få fäste för jetkopplingen. Montera jetkopplingen på röret som kommer upp ur golvet 180 och för ner det flexibla avloppsröret i jetkopplingen. Dra åt de båda muttrarna 114på 13 jetkopplingen. Förutsätter att avloppsröret är 110 mm. (Se bild 2B). 2C. Montering med avlopp från sidan. Fäst det flexibla avloppsröret med klammer i väggen för att förhindra att röret flyttar sig eller lossnar när wc:n höjdjusteras. Använd eventuellt jetkoppling med 2 bultar. (Se bild 2C) A 1B A 2B 2C 3B 3 INKOPPLING AV VATTEN 3A. Röret förs in genom rörmuffen (rörmuff medföljer inte) (Se bild 3A). -5/ B. Koppla på den medföljande 1/2 avstängningsventilen och kontrollera att den är stängd. Koppla därefter samman avstängningsventilen med den medföljande flexibla slangen, och se till att slangen ligger i en fin båge och att den inte är knäckt. (Se bild 3B). 3C. Montera skyddsboxen med de 4 medföljande skruvarna och sätt på locket. (Se bild 3C) A B 4 INKLÄDNING AV FIXTUREN 4A. Använd den medföljande pappersmallen för att skära ut skivan framför fixturen. Skivan kan fästas direkt i ramen med de medföljande självborrande skruvarna. Kontrollera att bultarna till wc-skålen har fri rörelse. 4B. Montering av styropordelar. De medföljande styropordelarna bör placeras i inklädningsskivans öppningar, för att förhindra att det kommer smuts i öppningarna. (Se bild 4B). OBS! Viktigt att man lägger kakelplattor ända intill styropordelarna. 3C 11 Designed for care

12 5A 5C 5F 6D 5B 5D 6B 6D2 5 MONTERING AV WC-SKÅLEN 5A. Gängade bultar. Efter plattläggningen monteras de gängade bultarna. De ska vara 10 cm ut från den färdiga väggen till bultkanten. Man får under inga förhållanden använda kontramutter på dessa. (Se bild 5A). 5B. Montering av wc-skål. Montera först packningarna på spolröret och avloppsröret. Montera därefter rören på wc-skålen och sätt ett märke i jämnhöjd med porslinskanten. (Se bild 5B). 5C. Ta av rören och tryck in dem i den vägghängda ramen, sätt ett märke på rören jäms med den färdiga väggen. (Se bild 5C). 5D. Mät avståndet mellan de 2 märkena (avståndet mellan märkena är den längd rören ska kapas av med) och kapa rören, ta bort grader på rören med en kniv. (Se bild 5D). OBS! Använd glidmedel på alla packningarna innan du monterar wc-skålen. 5E. Packning mellan wc-skål och vägg. För in packningen på gängbultarna och in till väggen. Den ska ligga mellan väggen och wc-skålen. 5F. Använd de medföljande skivorna och muttrarna för att fästa wc-skålen vid gängbultarna. Justera wc-skålen på önskad höjd och dra åt muttrarna. (Se bild 5F). 6. MONTERING AV TRYCKKNAPP 6A. Kapa av skyddsboxen så att den är jäms med väggen. 6B. Montera därefter fästet till tryckknappen, som ska vara minst 15 mm innanför den färdiga väggen. (Se bild 6B). 6C. Fäst plattan till tryckknappen med de 2 medföljande skruvarna, montera plattan i våg och dra åt skruvarna. 6D. Skruva i plastbultarna till tryckknappen, använd den medföljande mallen för att få en korrekt längd och kläm fast dem i klammern. Montera slutligen tryckknappen. (Se bild 6D och 6D2). 12 Designed for care

13 MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE DESIGNED FOR CARE Aug. 2011

14 LØSE CISTERNEDELE DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks til trykknap 02 Skruer til montering af beskyttelsesboks til trykknap 03 Papirskabelon til udskæring 04 Polystyrendele 05 Trykknap 06 System til vægophæng af cisterne (skyllerør og afløbsrør) 07 Topbeslag til cisterne 08 Monteringsanvisning Sanicontrol 09 Monteringsanvisning Bano cisterne 10 Beskyttelse til cisterneben 11 Bolte til fastgørelse af cisterne 12 Selvborende skruer til fastgørelse af pladen til cisternen 13 1/2 stophane 14 Gevindbolte til toilet 15 Blendelåg til afløbsrør 16 Blendelåg til skyllerør 17 Pakning til afløb 14 Designed for care

15 1 MONTERING AF CISTERNE 1A. Rammen justeres til korrekt højde: 1 meter fra det færdige gulv til 1-meter mærket på rammen og tjekkes for vater. Benene kan højdejusteres. Husk at efterstramme skruer til højdejustering. (Se billede 1A). 1B. Rammen fastgøres med beslag (6 stk.). Se billede på side 17. Rammen justeres, så den er mindst 19 cm fra væggen til den yderste kant af rammen, tjekkes for vater og fastgøres med de medfølgende skruer. Bindingsværk til fastgørelse af rammen skal være konstrueret med minimum 45x95 konstruktionsarbejde. Hvis man bruger alle 6 fastgørelsespunkter, behøver man ikke at montere på gulvet. (Se billede 1B) 1A 2A 2B MONTERING AF FLEKSIBELT AFLØB TIL 110MM AFLØBSRØR 52 2A. Montering med medfølgende beslag og gumminippel. Tryk rør med gumminippel ned i afløbsrøret. Brug de medfølgende beslag og fastgør det fleksible afløbsrør på rammen, for at forhindre den i at blive trukket ud af røret ved højdejustering. Det forudsættes at afløbsrøret er 110 mm. (Se billede 2A). 2B. Montering med jetkobling (medfølger ikke). Det er vigtigt at dette er en jetkobling med 2 skruer. For eksempel Joti. Hvis afløbet kommer op gennem gulvet, så sørg for at der er 30mm med rør over gulvet, så det kan forbindes til jetkobling. Montér 180 jetkoblingen på rørene, der kommer op fra gulvet, og før det fleksible afløbsrør 114 ind 13i jetkoblingen, stram derefter begge møtrikker på jetkoblingen. Det forudsættes at afløbsrøret er 110 mm. (Se billede 2B). 2C. Montering med afløb fra siden. Montér det fleksible afløbsrør med beslag til væggen, for at forhindre at røret flytter sig eller kommer løs, når toilettet justeres i højden. Brug evt. jetkobling med 2 skruer. (Se billede 2C). 3 VANDTILSLUTNING 3A. -5/+60 Røret føres ind gennem skabsmuffen (skabsmuffe medfølger ikke) (Se billede 3A). 3B. Tilslut den medfølgende ½ stophane, sørg for at den er lukket. Forbind derefter stophane og cisterne sammen med den medfølgende fleksible ledning, og sørg for den lægger i en pæn bue, og at der ikke er nogle knæk i den. (Se billede 3B). 3C. Montér beskyttelsesboks med de 4 medfølgende skruer og placér det medfølgende låg. (Se billede 3C) B 3A C 3B 4B 4 FACADEBEKLÆDNING AF CISTERNE 4A. Brug den medfølgende papirskabelon til udskæring af plade foran cisternen. Kan monteres med medfølgende selvborende skruer direkte ind i rammen. Sørg for at møtrikkerne til kummen har fri vandring. 4B. Montering af polystyrendele. De ledsagende polystyrendele skal være indsat i åbningerne i beklædningspladen for at undgå tilsmudsning af udstansninger. (Se billede 4B). Bemærk! Det er vigtigt, at der lægges fliser helt ind til polystyrendelene. 3C 15 Designed for care

16 5A 5C 5F 5B 5D 6B 5 MONTERING AF KUMME 5A. Gevindbolte. Efter flisebelægning/belægning monteres gevindboltene. Disse skal 10 cm fra den færdige væg til kanten af bolten. Der må ikke under nogen omstændigheder bruges kontramøtrikker på disse. (Se billede 5A). 5B. Montering af toiletkumme. Montér først pakningen på skyllerøret og afløbsrøret, og montér derefter rørene på kummen, og sæt et mærke på niveau med porcelænskanten. (Se billede 5B). 5C. Fjern rørene og skub dem ind i den væghængte ramme, sæt et mærke på røret, der flugter med den færdige væg. (Se billede 5C). 5D. Mål afstanden mellem disse to mærker (afstanden mellem mærkerne er længden, du skal skære af røret) og skær rørene til, tilpas kanterne med en kniv. (Se billede 5D). Bemærk! Brug smøremiddel på alle pakninger før du installerer toiletkummen. 5E. Pakning mellem toilettet og væggen Skub pakningen ind på gevindboltene og ind til væggen. Dette vil være mellem væggen og toiletkummen. 5F. Brug de medfølgende skiver og møtrikker til at fastgøre toiletkummen til gevindboltene. Justér toilettet til den ønskede højde og stram møtrikkerne. (Se billede 5F). 6. MONTERING AF TRYKKNAP 6A. Tilskær beskyttelsesboksen, så den flugter med væggen. 6B. Monter derefter beslag til trykknap, disse bør være mindst 15 mm inde i den færdige væg. (Se billede 6B). 6C. Fastgør pladen til trykknappen med 2 skruer, tjek pladen for vater og stram skruerne. 6D. Skru plastikboltene ind til trykknappen, brug den medfølgende skabelon for at få den korrekte længde og sæt dem fast med klammer. Montér trykknappen til sidst. (Se billede 6D). 6D 6D2 16 Designed for care

17 1B Vanninntak/Waterinled/Vattenintag/Vandindtag /+60 K811744/08.11(B) Designed for care

18 KONTAKTINFORMASJON TEKNISK SUPPORT CONTACT TECHNICAL SUPPORT For NORWAY, ENGLAND and DENMARK: Bano AS Utstillingsplassen Sandane Phone: Fax: For SWEDEN: Bano AB Malmskillnadsgatan Stockholm Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) K811744/08.11(B)

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO SISTERNE /CISTERN

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO SISTERNE /CISTERN 14. november 2014 11:43 5970-EL SISTERNE M. HØYDEJUSTERING NRF 6035974 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT 5970-MA SISTERNE M. HØYDEJUSTERING NRF 6035975 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT MONTERINGSANVISNING INSTALLATION

Detaljer

BANO GRENSESNITT VVS. Servant: Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt.

BANO GRENSESNITT VVS. Servant: Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt. BANO GRENSESNITT VVS Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt. Servant: Servantarmatur: Fleksible slanger med 3/8 innv gjenger for servant armatur:

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 5. mars 2014 14:39 NO MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 5970-EL Bano høydejusterbar toalett, elektrisk (NRF 60 35 974) Height adjustable toilet 5970-MA Bano høydejusterbar toalett, manuell (NRF

Detaljer

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12 110875-05 2014-12 UNI2 / UNI3 / UNI4 Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover ART.NR: 110956 111135 111823 Monteringsanvisning kanalkåpor UNI Mål Mått

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-10 Servant m. deksel og veggbrakett. Side 11-14 Toalettmodul/ sisterne

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-10 Servant m. deksel og veggbrakett. Side 11-14 Toalettmodul/ sisterne NORSK Designed for care BANO GRENSESNITT INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-10 Servant m. deksel og veggbrakett Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA, 52070 Side 11-14 Toalettmodul/ sisterne Produktnr.: 5970-,

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

BANO HØYDEJUSTERBAR HYGIENESERVANT MED STØTTEHÅNDTAK

BANO HØYDEJUSTERBAR HYGIENESERVANT MED STØTTEHÅNDTAK MONTERINGSANVISNING NO 50/L Hygieneservant, grått støttehåndtak, venstre (NRF 60 5 957) 50/R Hygieneservant, grått støttehåndtak, høyre (NRF 60 5 958) 507-EL Høydejusteringsmodul for servant, elektrisk

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel. Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel. Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne NORSK BANO GRENSESNITT INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA, 5970-22, 5970-23

Detaljer

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK

MONTERINGSANVISNING BANO HENGEKROK Rev: 23.august 2013 MONTERINGSNVISNING BNO HENGEKROK NO ENG SE DK 5400 HENGEKROK, HVIT (NRF 60 35 832/ RSK 874 00 91) WLL HOOK, WHITE 5400-G HENGEKROK, GRÅ (NRF 60 35 901/ RSK 874 00 93) WLL HOOK, GREY

Detaljer

MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS Rev: 23. august 2013 MONTERINGSNVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS 5600/R-02 Toalett støttehåndtak 900 mm, høyre, grå (NRF 603 59 16/ RSK 898 02 27) Toilet grab bar 90 cm, right, gey 5600/L-02 Toalett støttehåndtak

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron

1.edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE. Duktilgods Ductile Iron .edition 2009 PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE Duktilgods Raufoss Water & Gas AS innhold Innhold Side Isiflo Duktilgods program/ Isiflo couplings 34 Teknisk informasjon / Technical information 5 Isiflo

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger Innholdsfortegnelse Index 191210 Kode Beskrivelse Description Underskap m/ 1 hylle Basecabinet w/1 shelf U2 Underskap hvit 20 Basecabinet white 20 U3 Underskap hvit 30 Basecabinet

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Bruksanvisning och monteringsanvisning Dräneringskärl 4074 Operating instructions and Installation Instructions Drainage Locker 4074 Bruksanvisning

Bruksanvisning och monteringsanvisning Dräneringskärl 4074 Operating instructions and Installation Instructions Drainage Locker 4074 Bruksanvisning Bruksanvisning och monteringsanvisning Dräneringskärl 4074 Operating instructions and Installation Instructions Drainage Locker 4074 Bruksanvisning og installasjonsanvisning Gasskasse 4074 1 2 A B C D

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7.

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7. Kitchen Board M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex Kitchen Board Monteringsanvisning / Installation Instruction Godkendelse MK 7.32/1462 Udstedt: 2007.08.27 Gyldig til 2010..07.01 Montering med bunnlist

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro Flex NOBABR2011-2 Zitzi Flipper Pro Flex Gass Zitzi Flipper Pro Flex El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Uponor Pro 1" Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO

Uponor Pro 1 Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO UPONOR VVS UNDERFLOOR HEATING UPONOR PRO " Uponor Pro " Manifold Installation instructions UK Fördelare Installationsanvisningar SE Fordeler Monteringsanvisning NO Fordeler Installationsvejledning DK Jakotukki

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

BANO UNIVERSAL WASHBASIN / BANO UNIVERSAL TVÄTTSTÄLL / BANO UNIVERSAL VASK. For English see page 4 - För svenska se sidan 5 - For dansk se side 6

BANO UNIVERSAL WASHBASIN / BANO UNIVERSAL TVÄTTSTÄLL / BANO UNIVERSAL VASK. For English see page 4 - För svenska se sidan 5 - For dansk se side 6 Rev: 7. februar 0 MONTERINGSVISNING 700 ano universell servant uten støtehåndtak (NRF 60 5 8 / RSK 75 00 ) Universal washbasin without grab bar 70 ano universell servant med grått støttehåndtak,(nrf 60

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTERINGSANVISNING / MOUNTING INSTRUCTIONS Rev: 23. august 2013 MONTERINGSNVISNING / MOUNTING INSTRUTIONS 5601-02 Toalett støttehåndtak 900 mm, grå (NRF 60 35 925/ RSK 898 02 29) Toilet grab bar 900 mm, grey 5601--02 Toalett støttehåndtak 900 mm,

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1 V1.1 Yale Easy Digital Lock Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 5 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 Contents Included

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Monteringsanvisning. Produktnavn: Imperial Rør i Rør system. Innholdsfortegnelse. Sanitærvann- og varmeinstallasjoner

Monteringsanvisning. Produktnavn: Imperial Rør i Rør system. Innholdsfortegnelse. Sanitærvann- og varmeinstallasjoner Monteringsanvisning Produktnavn: Imperial Rør i Rør system Innholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 FORDELERSKAP... 2 VEGGBOKS - KOMPRESSJON... 4 Tetthetsmembran... 5 Tilbehør veggboks... 5 Demonteringsverktøy...

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier 113805-01 2014-03 Brukerveiledning Bruksanvisning Installation Instructions ART.NR.: 113807 Innhold 1. Spesifikasjoner:...3 2. Funksjon...4 3. Installasjon...5

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25 Kassettløsning for gruepeis til innsats /NI-25 NO Monteringsanvisning 2 SE Monteringsanvisning 4 Product no: IN-00N22-xxx/ IN-0NI26-000 Last updated: 10.09.10 Innhold 1.Generell informasjon før montering

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer