1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar."

Transkript

1 Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har ferdigstilt bad/toalettet. Derved unngås skader for eksempel riper på toalettsete og deksler. Kontroller at pakkseddel stemmer med leveransens innhold. 1 Kontroller alle tilkoplinger 1a Elektriske tilkoplinger Kontroller at det finnes strøm frem til toalettet. Fordi LIMA VITA skal installeres fast, er det intet krav om jordfeilbryter. 1b Kontroller at sikkerhetsavstanden til annet sanitærutstyr tilfredsstiller aktuelle krav. 1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Kontroller om oppgitte tilkoplingsmål stemmer med de virkelige mål 1d Brett ut monteringsanvisningens siste side slik at bildene 1 til 24 er oppslått. Bilde 1 1e Sammenlign de oppgitte mål med de virkelige mål på stedet. Når målene stemmer: - Kople toalettet sammen med rørdelene. Når målene ikke stemmer: - Gjør nødvendige tilpasninger I følgende tilfeller finnes tilbehør til LIMA VITA: Dersom det tidligere har vært installert et vanlig vegghengt toalett og det finnes kun 2 stk M12bolter i veggen: Bruk den spesielle 2-hulls monteringsplaten og ikke den medfølgende 4 hulls platen. Dersom setehøyden ikke passer for brukeren - Setehøyden på Lima Vita er avhengig av hvor høyt avløpet sitter på veggen. Setehøyden over avløp er 22 cm over CC avløp.

2 Følgende muligheter finnes: - For lav setehøyde - LIMA VITA kan monteres høyere enn avløpet på veggen. Det kan i dette tilfellet leveres forbindelsesrør mellom toalett og veggavløp. - For høy setehøyde Senk avløp i vegg. - Veggen har for dårlig bæreevne eller det finnes ikke feste for monteringsplaten: Alternativ 1 - Bytt til gulvmodell PALMA VITA. Denne kan monteres til veggavløp inntil 22 cm over gulv. Alternativ 2 - Bruk den spesielle bærerammen fra Clos-O-Mat. 2 Utpakking/forberedelser før montering Sørg for at siden med bildene 1 til 24 er til høyre for teksten. Dette gjøres ved å folde ut den siste siden. BILDE 2 Fjern all emballasje unntatt plast på sete og lokk. Ta bort setet som sitter med hurtigfeste i porselenet. Løft opp lokket. Ta tak i setet med tommelfingrene på innsiden av setet og hold det med fingrene. Trekk opp med en rask bevegelse. Eventuelle transportskader skal straks og uten opphold meldes til Handicare AS. Ta vare på all emballasje til alt monteringsmateriellet er pakket ut (avløp, skruer og eventuelt tilbehør). Legg et underlag på gulvet for å unngå slag og riper. Bilde 3 Løft toalettet ut av emballasjen ved å løfte foran på innsiden av porselenet og i rammen bak. Ikke løft i dekslene. Plasser toalettet på underlaget, skyv aldri toalettet stående på gulvet. Behandle de lakkerte deler som sete og deksler med største forsiktighet. Unngå riper på dette materialet og legg aldri verktøy der. Bilde 4 På plastdekslet for kontroll av dusjmunnstykket som ligger på porselenet, er det en plastlomme med bruksanvisning/garantikort for bruker. Plastdekslet benyttes senere for kontroll av dusjstrålen. Sørg for at bruker får plastdekslet og medfølgende dokumenter etter at installasjonen er avsluttet. Bilde 5 Demontering av øverste deksel (over cisterne) Løsne gummiproppen midt på dekslet forside og trekk den forsiktig ut. Bilde 6 Skru ut skruen under gummiproppen.

3 Bilde 7 Løft opp dekslet og trekk det fremover. Demontering av nedre deksel (under setedelen) Bilde 8 Løsne skruen foran på dekslet. Bilde 9 Trekk opp hurtigfestene på begge sider. Bilde 10 Bøy forsiktig dekslet ut til siden bak og trekk dekslet frem. 3 Monteringsforberedelser - Alle monteringsforberedelser skjer uten at toalettet er tilkoplet strøm. - Løsne bormalen som er tapet til rammen. Malen brukes på følgende måte: Dersom et lyddempingssett skal monteres: Hvis ikke - gå videre til Standardmontering Bilde 11 - Bruk spesialbormalen for lyddempingssettet som følger med. Plasser den på veggen med det utstansede hullet over avløpet og bruk vater for å justere bormalen slik at den kommer vannrett. - Følg bruksanvisningen for montering av lyddempingssettet. Bilde 12 - Bor 4 hull (Ø 12mm) i henhold til bormalen. Gå videre til Forberedelse avløp Dersom et veggtoalett allerede er montert Hvis ikke gå videre til Standardmontering - Bruk den spesielle 2 hullsmalen Standardmontering - Plasser standard bormalen på veggen med det utstansede hullet over avløpet (dersom setehøyden skal være høyere, må malen plasseres høyere) Bilde 11 - Kontroller med vater at bormalen står vannrett. Bilde 12 - Bor 4 hull (Ø12mm) som vist på malen. Om nødvendig kan også de svake markeringer benyttes som ekstrahull. Bilde 13 - Trykk avløpsrøret med gummimansjetten på porselensstussen og merk av på avløpet hvor monteringsplaten kommer. Bilde 14 - Ta av forbindelsesrøret fra toalettet og plasser det i veggavløpet til det tar imot.

4 Bilde 15 Marker veggens posisjon på avløpet (bilde 14). Mellom de 2 markeringene er mål L. - Kapp forbindelsesrøret L + 4 cm fra enden uten gummimansjett - Fjern gradene på røret med en fil - Ta bort monteringsplaten ved å skru ut begge mutterne inne i rammen (ikke de forsenkede skruene som er synlige bakfra) - Kontroller at monteringsplaten bare monteres på vegg som har tilstrekkelig bæreevne Bilde 18 - Bruk vater og kontroller at monteringsplaten skrus vannrett på veggen med 4 stk. ekspanderbolter. Dersom noen av ekspanderboltene ikke fester - Bor et nytt hull slik at monteringsplaten kan skrus på og trekk bolten godt til. Spesialtilfelle ved eksisterende veggmontert toalett - Monter den spesielle 2 hulls monteringsplaten i henhold til monteringsanvisningen for denne. Bilde 19 - Plasser forbindelsesrøret i veggavløpet. Dersom O-ringen benyttes, skal denne være innsatt med fett. 4 Tilkopling kaldt vann Bilde 20 og 21 Avstengningsventil ½ og fleksibel slange er inkludert. Vanntilkoplingen sitter midt bak toalettet cm over CC veggavløp. Et kopperrør 8x10mm kan monteres (bilde 23). Røret skal gå opp midt bak toalettet. 5 Installasjon Fjern transportstøtten i tre under rammen. Bilde 24 og 25 - Heng opp toalettet på monteringsplaten og kontroller at porselensavløpet passer i avløpet på veggen med boltene i hullene på rammen. - Skru fast toalettet med muttrene på boltene. (Se også bilde 25). - Kontroller at avløpsmansjetten sitter korrekt. Bilde 26 Støtten mot vegg er meget viktig! - Juster begge skruene nederst på rammen for hånd slik at de presist berører veggen uten å trykke hardt imot. Lås deretter disse skruene med låsemuttrene. Avstengningsventil Bilde 27 - Skru fast stoppekranen i kobberrøret. - Kople flottørventilen til stoppekranen med flekslangen. Dersom det allerede finnes en stoppekran utenfor toalettet, kople kobberrøret med fleksslangen direkte på flottørventilen. Kobberrøret og den korte fleksslangen kan erstattes med en lang fleksslange. Start av toalettet Åpne stoppekranen for kaldtvannet. Bilde 29 Kontroller at vannivået i cisternen er på høyde med 6 l merket eller litt over dette nivået. Vannivået skal aldri være under 6 l.

5 Bilde 30 Dersom vannivået må justeres Vri ringen på flottørventilen slik at den kommer høyere eller lavere. 6 Kontroller spyling/tetthet Spyl og la cisternen fylles 3-4 ganger. Kontroller at kaldtvannstilkopling og avløpskopling er tette. 7 Fylling av varmtvannsbereder Kontroller at cisternen er fylt med vann. Bilde 31 Fjern plastgitteret på sokkelens venstre side sett forfra. Et spesialverktøy kommer til syne. Bilde 32 Løsne verktøyet fra holderen. Ta tak i munnstykket fra undersiden med spesialverktøyets spiss og trekk ut dusjmunnstykket. Bilde 33 Ta tak i dusjmunnstykket med den andre hånden og trekk det helt ut. Sett spesialverktøyet i den U-formede delen i sporet på munnstykket. Varmtvannsberederen fylles nå med vann. Vent til vannet renner jevnt ut av dusjmunnstykket. La spesialverktøyet sitte til funksjonskontrollen gjøres på et senere tidspunkt. 8 Elektrisk tilkopling Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med typeskiltet (nederst til høyre på toalettet). Monter strømkabelen. Når toalettet er tilført spenning, skal ingen strømførende deler berøres. Dersom det skal utføres arbeide med toalettet, skal strømmen alltid være avslått. Bilde 34 Slå på hovedbryteren. Bryteren er PÅ når den øverste delen av bryteren er trykt inn. Den røde lysdioden merket Wasserheizung på kretskortet skal lyse permanent eller blinke. Den slokner etter 3-4 min. når vannet i berederen er oppvarmet. Bilde 35 og 36 Unntak: Dersom toalettet etter kundens eget ønske innstilles på energisparing, må seteringen belastes (bilde 36) for at lysdioden skal lyse og vannet varmes opp. Dersom lysdioden merket Wasserheizung ikke lyser selv om seteringen belastes, følg denne prosedyre: Bilde 37 - Kontroller at sikkerhetstermostaten ikke er ute ved å trykke inn denne knappen. - Slå AV og PÅ hovedbryteren på toalettet. - Kontroller at sikringen i huset ikke er deaktivert. - Kontroller at toalettet får 220 v strøm. 9 Kontroll av funksjonene Bilde 38 Legg det gjennomsiktige plastdekslet på porselenet for å unngå vannsøl når spylefunksjonen testes.

6 Trykk ned setet i bakkant på venstre side og hold en av de to albuebryterne inne. Toalettet spyler ned, samtidig som dusjmunnstykket kommer ut og spylingen starter. Spyl i ca. 30 sek. mens seteringen holdes ned i bakkant til dusjstrålen er jevn og stabil. Slipp albuebryteren og fjern plastdekslet. Bilde 39 Ta tak i dusjmunnstykket med den ene hånden og fjern spesialverktøyet med den andre. Før dusjmunnstykket inn igjen med hånden. Plasser spesialverktøyet tilbake i festet. Legg plastdekslet på porselenet igjen og start prosessen som sist. Dusjmunnstykket presses ut - av vanntrykket fra pumpen - og går tilbake til utgangsstillingen når bryteren slippes. Når dusjstrålen ikke er stabil pga. luft i systemet: - Kontroller at flottørventilen slipper inn tilstrekkelig vann minst 7 l/min. Bilde 40 Når vanntilførselen ikke er tilstrekkelig (for eksempel under 1,5 bar): - Løsne skrulokket på flottørventilen. Fjern den blå vannbegrenseren og skru på lokket for hånd. Det er mulig at lydnivået kan overstige angitte verdier. 10 Tilpasningsmuligheter for bruker Bilde 41 Justering av vanntrykket i dusjmunnstykket Dersom bruker ønsker et annet dusjtrykk enn det som er forhåndsinnstilt fra fabrikken, gjøres dette med reguleringsskruen på pumpen. Løsne låsemutteren. Ved større trykk dreies skruen med klokken og reduseres ved å skru mot klokken. Skru til låsemutteren når ønsket trykk er stilt inn. Forskjellige funksjoner på ryggbryterne Clos-O-Mat er konstruert slik at dusjen starter ved å trykke på en av albuebryterne samtidig som toalettet spyler ned. Dette kan enkelt endres på følgende måte: Bilde 42 Løsne og ta bort den lille låseskruen midt på manøverstangen. Kontroller at stangens begge ender nå beveger seg uavhengig av hverandre. Vanlig nedspyling skjer nå bare ved å trykke inn den høyre albuebryteren (sett forfra) og dusjmunnstykket betjenes bare med den venstre albuebryteren (seteringen må være belastet). Vanntemperatur Bilde 43 Vanntemperaturen justeres med det øvre potensiometeret (mrk. Wassertemperatur) på elektronikkortet. Standard temperatur er C. Ved å vri med klokken øker temperaturen og ved å vri mot klokken reduseres denne. Ett trinn på potensiometeret tilsvarer ca. 0,7. Den innstilte temperaturen må aldri overstige 40 C. Varmluftsviftens gangtid Temperaturen på luften kan ikke endres. Luften tas fra rommet. Bilde 43 Varmluftviften har standard gangtid i ca. 3 min., men kan justeres mellom 2 og 4 min. på

7 følgende måte: - Viftens gangtid justeres med det nedre potensiometer (mrk. Föhnlaufzeit) på elektronikkortet. Ved å vri med klokken kan gangtiden økes og ved å vri mot klokken reduseres gangtiden. 360 grader på potensiometeret tilsvarer ca. 7 sek. på viftens gangtid. Varmluftsviften stopper når den som sitter på toalettet reiser seg fra setet og toalettringen ikke lenger er belastet. 11 Kontroller før dekslet settes på plass - At alle vanntilkoplinger er tette - At løftemekanismen til spyleventilen beveger seg fritt - At toalettet er godt festet 12 Montering av deksler Bilde 44 Skyv det underste dekslet på plass i riktig posisjon. Sett bøylene i dekslet i sporet på rammen og lås bøylene. Dekslene må ikke utsettes for slag. Bilde 45 Trekk festene på høyre og venstre side helt ned. Bilde 46 Sett i skruen og trekk den forsiktig til. Bilde 47 Skyv det øverste dekslet på plass forfra og kontroller at det kommer i riktig posisjon. Bilde 48 og 49 Skru i skruen, trekk forsiktig til og sett gummipluggen på plass. Bilde 50 Monter sete og lokk. Kontroller at stengene er på plass i hylsene. 13 Avsluttende funksjonskontroll Bilde 51 Hovedbryter - Kontroller at denne er PÅ og at dekslet er på plass. Spylemekanisme Kontroller at albuebryterne kan bevege seg fritt før de møter motstand og spyleventilen løftes. Bilde 52 Bidetfunksjon - Legg plastdekslet på porselenet og legg ned seteringen. - Trykk ned setet i bakkant og trykk inn en av albuebryterne. - Nedspylingen skjer og dusjmunnstykket kommer ut (dersom funksjonene ikke er splittet). - La setet være belastet, men slipp albuebryteren etter ca. 10 sek. Varmluftsviften starter. - Belast setet igjen og trykk på den andre albuebryteren. Nedspyling skjer og dusjmunnstykket kommer ut. Slipp etter ca. 10 sek. og kontroller at varmluftviften starter. - Dersom alt fungerer, fjernes plastdekslet. - Tørk av toalettet med en fuktig klut.

8 14 Klargjøring Forklar bruker kort hvordan toalettet fungerer. Legg igjen plastdekslet og bruksanvisningen. Handicare AS takker for at du har gitt brukeren en førsteklasses service. HANDICARE AS Besøksadresse: Øreveien 37, 1533 Moss Postadresse: Postboks 163, 1501 Moss Telefon: Telefaks: Epost: Kundetjeneste: Organisasjonsnr.:

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM

PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 06/2009A NORSK Påse at de til enhver tid gjeldende HMS regler blir fulgt. Fig 1. Emballasje KJØLE- OG FRYSEMASKINENE BLÅSER VARMLUFTEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse 2 Innhold Systemoversikt 4 Vedlikehold av TECE-betjeningsplatene 5 TECEantibac 5 TECEbase 6 Montasje av betjeningsplate for WC 6 TECEambia 8 Montasje av betjeningsplate

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer