Konsernsjefen har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernsjefen har ordet"

Transkript

1 Sammendrag 2011

2 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk for kundene ved å øke Nordeas kostnads-, kapital-, funding- og likviditetseffektivitet. Men strategien vår handler om mer enn det. Vi har vært involvert i våre kunders ambisjoner, initiativ og utvikling i generasjoner. Vi vet hva de vil og kan utrette, og vi hjelper dem med å gjøre det mulig. Kjære aksjonær! Jeg tror vi vil se tilbake på 2011 som året da vi la grunnlaget for en Great Bank som er solid og godt rustet for å møte det vi kaller den nye normalen. Vi gikk inn i året med en sterk forretningsutvikling. Vi brukte den til å tilpasse oss det nye regelverket og dempe virkningene av nye krav til bankene for kundene våre. Sommeren 2011 omorganiserte vi for å sikre at kundene kommer enda mer i sentrum. Fire nye forretningsområder ble opprettet for å effektivisere verdikjedene og tydeliggjøre forretnings- og resultatansvaret. De nye områdene er Retail Banking, Wholesale Banking, Wealth Management og Group Operations and Other Lines of Business. Tilpasning til den nye normalen Med den nye organisasjonen på plass presenterte vi i sommer en omfattende plan for hvordan vi skal gjennomføre relasjonsbankstrategien innenfor rammene av det strengere globale regelverket for banker. Målet er å skape positive kundeopplevelser selv om vi får strengere krav til kapital, likviditet og funding. Vi har gjort tiltak for å øke kapital- og kostnadseffektiviteten og samtidig tiltrekke oss nye kunder og styrke relasjonene til nåværende kunder for å opprettholde inntektsveksten. For å skjerpe fokuset på forretningene, forbedre lønnsomheten og fortsatt være blant de beste europeiske bankene har vi erstattet de tre tidligere finansielle målene med ett nytt, nemlig 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold og 11 % ren kjernekapitaldekning. Kapitalkravene i Sverige er siden vi definerte våre mål satt høyere. Før de europeiske kravene er kjent, og regelverket for funding og likviditet fastsatt, er det vanskelig å si om dette vil påvirke målet vårt. Kostnadseffektivitet er avgjørende for å oppnå høyere avkastning på egenkapitalen. I sommer bestemte vi oss for gradvis å redusere kostnadsutviklingen frem til utgangen av Deretter er målet å holde kostnadene stort sett uendret over en lengre tid. I høst iverksatte vi en rekke kostnadstiltak, blant annet en reduksjon av staben med ansatte. Vi planlegger dessuten ytterligere effektiviseringstiltak. Planen har gitt resultater. Mellom fjerde kvartal 2010 og fjerde kvartal 2011 ble kostnadene redusert. Samtidig økte antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder med nær

3 Det er det høyeste nivået noen gang. Inntektsutviklingen har også vært stabil til tross for uroen i kapital- og fundingmarkedene. Vi fikk bekreftet posisjonen som markedsledende i Norden i 2011 ved at vi som eneste bank i vår del av Europa ble definert som en systemviktig bank globalt. World Finance utnevnte oss til beste bankkonsern i de nordiske landene, Sverige, Danmark og Norge. Relasjonsbankstrategien Siden 2007 har hovedfokuset i Nordea vært kunderelasjoner. Årsaken er enkel. Relasjonskundene er mer tilfredse fordi vi kan tilrettelegge individuelle løsninger for dem. Det gjør person- og bedriftskunder mer lojale, og vi øker vårt forretningsvolum med dem. Vi kan også bedre vurdere risiko og sette inn forebyggende tiltak ved behov når vi arbeider tett sammen med kundene. Det er dessuten engasjerende og motiverende å jobbe så nært på kundene og være med å se dem vokse og virkeliggjøre sine ambisjoner. Relasjonsstrategien har ført til høyere tilfredshet blant medarbeidere og kunder. Strategien bygger på tre verdier. Målet med alt vi gjør, er å skape positive kundeopplevelser. Kort sagt, vi skal alltid være profesjonelle. For oss betyr dette at det skal være enkelt å forholde seg til oss, vi skal forstå kundenes målsetninger og støtte dem i det de ønsker å oppnå. Vi erkjenner at det er mennesker som gjør forskjellen. Derfor husker vi alltid på at det er mennesker det handler om. Vi skal alltid se fremover og bruke kompetansen vår til å støtte opp om ambisjoner, både medarbeidernes og kundenes. Fokuset vårt er å skape positive kundeopplevelser og nå det finansielle målet om 15 % avkastning på egenkapitalen. Å være den største banken i Norden gir bare mening hvis vi kan bruke all kunnskapen og erfaringen vi har til å skape mer verdi for hver enkelt kunde i hvert enkelt tilfelle. Det er derfor vår tredje verdi er å opptre som ett Nordea team. I den nye normalen skal vi utvikle enkle sparealternativer, kapitaleffektive utlånsmuligheter og en prismodell som sikrer kundene gode produkter til riktig pris. Alle kundene skal vite at de blir behandlet rettferdig i Nordea selv om banken må tilpasse seg nye rammebetingelser i den nye normalen. Vi vil alltid tilby dem den mest kapitaleffektive løsningen og en riktig pris. 360-gradersmøtene som vi inviterer alle personlige relasjonskunder til, vil bli viktige for å holde kundene informert og tilby dem effektive produktporteføljer under de nye markedsforholdene. Målet med relasjonsstrategien for bedriftskunder er å tilby fullstendige finansielle løsninger og bygge opp en sterk hovedbankrelasjon i alle segmenter. Vi foretar en helhetsvurdering av hver enkelt bedrift, dens visjon, markedsposisjon og økonomiske situasjon, for å gjøre det mulig for dem å nå målene sine. Vi står fast på ambisjonen om å bli den ledende banken for de største kundene i hele Norden, og vi har tatt betydelige skritt mot dette målet i I fjor utvidet vi relasjonsstrategien til også å omfatte sosiale medier og mobilbank. Over kunder gjør sine vanlige bankforretninger på mobiltelefon eller nettbrett. Ved utgangen av året hadde vi likes på våre forskjellige Facebooksider. Her får vi raske tilbakemeldinger og en direkte dialog med mange av kundene. Gjør det mulig Året var også preget av en voksende kritikk mot bankene i verden. Nordea har ikke mottatt noen form for statsstøtte, vi har vært lønnsomme gjennom krisen og har klart å øke utlånene til både person- og bedriftskunder. Dessuten har vi høyere kunde- og medarbeidertilfredshet i dag enn før krisen. Likevel blir vi også berørt av sektorens omdømme. Derfor omfatter strategien vår i den nye normalen mer enn finansielle mål. Den må også på en ydmyk måte gjenspeile hva det vil si å drive bank i disse utfordrende tider. Som den eneste nordeuropeiske banken klassifisert som systemviktig, har vi et spesielt ansvar, ikke bare overfor kundene, men også overfor samfunnet. Vi skal være en buffer mot nedgangstider og bidra til utvikling og vekst. Nordeas oppgave er å gjøre det mulig. Vi ønsker å bidra til fremtiden. De finansielle løsningene vi tilbyr og støtten vi gir, er av stor betydning for at bedrifter, familier og enkeltpersoner skal få realisert planene sine. Derfor tror vi på fremtiden. Vi har vært involvert i kundenes ambisjoner, initiativ og innovasjoner i generasjoner. Vi har vokst med dem, sett dem få nye muligheter, produkter og markeder. Vi vet hva de kan utrette, og vi ønsker å støtte dem og gjøre det mulig for dem. Når kundene får brukt sin kreativitet og kapasitet, utvikler samfunnet seg. Med vennlig hilsen Christian Clausen 3

4 Nordea en relasjonsbank som skaper positive kundeopplevelser - Vår visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. På grunn av vår størrelse, posisjon og sterke fokus på effektiv drift, innovasjon og kunderelasjoner gjør vi det mulig for kundene å realisere sine ønsker. Positive kundeopplevelser Avkastning på egenkapitalen > Egenkapitalkostnad Sikre at kundene kan finansiere sine prosjekter Positiv spiral for kunder, investorer og samfunnet Bygge opp kapital Lav innlånskostnad Evne til å gi lån Vi gjør det mulig. Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser. Det er det relasjonsstrategien handler om. Sterkere relasjoner fører til større innsikt som reduserer vår risiko og kapitalkostnad og som i sin tur gir mer verdi til kundene. 4

5 Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med en markedsverdi på rundt EUR 24mrd, forvaltningskapital på EUR 716mrd og ren kjernekapitaldekning på 11,2 %. Nordea er den største kapitalforvalteren i regionen med EUR 187mrd i midler til forvaltning. Nordea stor kundebase og sterk økonomisk stilling 11 mill 3,2 mill kunder Fordel Pluss- og Private Banking-kunder 5 % årsvekst bedriftskunder, 10 % årlig inntektsvekst siden 2007 Fordeling av samlede driftsinntekter, % kontorer betyr stor distribusjonskapasitet Norge 14 % Sverige 25 % Finland 19 % Polen, de baltiske landene og Russland 7 % Danmark 25 % Andre 1 10 % 1) Shipping, Offshore & Oil Services, International Private Banking og Konsernfunksjoner. 5

6 Strategi, finansielt mål og resultat Strategisk retning Vi er en fullservice bank med en rendyrket relasjonsstrategi. Vi vet at forutsetningen for å lykkes og kunne drive bank, er at vi oppfyller kundenes behov, og dette kommer til uttrykk i våre langsiktige strategiske mål. De gjenspeiler vår tro på en positiv, selvforsterkende spiral for kunder, samfunnet og investorer. Vi skal skape positive kundeopplevelser og tilby finansielle løsninger som dekker kundens totalbehov, og er effektive og varierte med lav risiko. Vi skal nå målene våre og skape en bærekraftig virksomhet ved å arbeide med: kunder, medarbeidere og en optimal og integrert verdikjede. Nytt finansielt mål De tidligere finansielle målene er erstattet av ett: 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold og 11 % i ren kjernekapitaldekning. Organisasjonsendring Sommeren 2011 ble organisasjonen endret. Den bygger på verdikjedeprinsippet som har stått sentralt i Nordea siden Den nye organisasjonen har tre hovedforretningsområder: Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Alle delene i verdikjeden - kundeansvar, støtte, produkt, personal og IT-utvikling - inngår i disse forretningsområdene. Målet er klart: Økt effektivitet og avkastning på egenkapitalen, og sterkere kunderelasjoner. I tillegg til dette er det opprettet et forretningsområde som har fått navnet Group Operations and Other Lines of Business. Kostnader, kapitaleffektivitet og sterk inntektsutvikling For å nå det finansielle målet fokuserer Nordea på kostnads- og kapitaleffektivitet. Kostnadseffektivitet skal oppnås på alle områder, og i andre halvdel av 2011 ble det besluttet å redusere antall medarbeidere med til sammen i de nordiske landene. Det er også blitt iverksatt en rekke kostnadseffektiviserende tiltak i for eksempel IT-utvikling. Kapitaleffektiviteten skal økes ytterligere ved å fokusere på mindre kapitalintensive produkter, på rådgivning og kunderelasjoner samt tilleggstjenester til eksisterende kunder. For å kunne nå det finansielle målet er det viktig at Nordea opprettholder den sterke inntektsutviklingen fra de siste årene. Stabilt resultat i 2011 I 2011 var samlede inntekter fortsatt høye, opp 2 % fra Samlede kostnader i lokale valutaer, eksklusive restruktureringsavsetninger, gikk opp med 3 % og personalkostnader med 5 %. Netto tap på utlån gikk ned med 16 %, og tap i forhold til utlån var på 23 basispunkter. Driftsresultatet gikk ned med 3 % fra året før, men eksklusive restruktureringskostnader økte det med 2 %. Ny konsernorganisasjon per juni 2011 Christian Clausen konsernsjef Group Identity & Communications Group Human Resources Michael Rasmussen Retail Banking Casper von Koskull Wholesale Banking Peter Nyegaard (COO) Gunn Wærsted Wealth Management Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO 6

7 Hendelser i 2011 Første kvartal Nordea best på Private Banking Det internasjonale finansmagasinet Euromoney kårer Nordea til den beste på private banking-tjenester i Norden. Det er tredje året med toppranking. Nordea kåres til Best Bank for Payments and Collections in Nordic region i Global Finance Magazines årlige rangering av Best Treasury and Cash Management Bank. Nordea-fondene får pris av Morningstar For andre året på rad vinner Nordea Invest Morningstars pris som beste obligasjonsforvalter i Danmark og som beste forvalter av danske aksjer, og Nordea Invest i Danmark får også to priser for den beste på kortsiktige obligasjoner og høyrenteobligasjoner. På Lipper Fund Award 2011 i Europa (Lipper er et datterselskap av Reuter og et av verdens best kjente fondsanalysebyråer) får følgende Nordea-fond priser: Nordea 1 Danish Long Bond Fund BP DKK: fire priser Nordea 1 European High Yield Bond Fund BP EUR: tre priser Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR: en pris Sasja Beslik, leder av Responsible Investments & Governance i Nordea, kåres til Young Global Leader 2011 av World Economic Forum. Nordea utnevnes til Best Foreign Exchange Bank i Finland av Global Finance Magazine. Det internasjonale finansmagasinet Euromoney kårer Nordea til Best in Private Banking i Latvia. Trade Finance Magazine kårer Nordea til Best Trade Bank in the Nordic & Baltic Region Andre kvartal Nordea beste bank i Finland Magasinet Global Finance kårer Nordea til beste bank i Finland. Nordea beste bedriftsbank i Danmark og Finland Nordea kåres til den beste banken i kategorien bedrifter/institusjoner i Danmark og Finland på den årlige Euromoney Awards for Excellence Show i London. Det internasjonale finansmagasinet EMEA Finance utnevner Nordea til beste bank i Estland i Tredje kvartal Nordea Bank Polska kåres til beste forretningsbank i 2010 av den største dagsavisen i Polen, Rzeczpospolita. Den polske avisen, Gazeta Bankowa, utnevner Nordea til den beste storbanken i 2010 og Wlodzimierz Kicinski, lederen av Nordea i Polen, til Årets bankmann i Nordea IT i Polen og de baltiske landene kåres til IT Leader in the Financial and Banking Sector Nordea får pris av det latviske Ministry of Welfare for å være et Family Friendly Company. Nordea utnevnes igjen til den største og tryggeste banken i Norden av Global Finance. Nordea rangeres som den 32. største og 22. tryggeste banken, og er den nordiske banken som har høyest ranking. World Finance utnevner Nordea til beste bankkonsern i Sverige, Danmark og Norge samt i hele Norden. Fjerde kvartal Nordea, som eneste nordiske bank, anerkjennes som en av de 29 viktigste bankene for verdensøkonomien av G20-gruppens Financial Stability Board. Nordea anses som en systemviktig finansinstitusjon, eller en såkalt Global SIB (Systemically Important Bank). Nordea i Danmark årets bank Nordea i Danmark kåres til årets bank av The Banker. Beste tilrettelegger av lån i Norden Nordea kåres til Best Arranger of Nordic Loans på EuroWeek s Syndicated Loans & Leveraged Finance 2011 Awards. Nordea kåres til Norges beste totalbank i 2011 av Norsk Familieøkonomi. Nordea beste bank i den nordiske CDP-rapporten Nordea deler en fjerdeplass i Carbon Disclosure Project-rapporten. CDP er en uavhengig ideell organisasjon som arbeider med institusjonelle investorer. 7

8 Nordeas nye normal - en rendyrket relasjonsstrategi En rendyrket relasjons- strategi er grunnlaget for det finansielle målet på 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold og 11 % i ren kjernekapitaldekning. Rendyrket relasjonsstrategi Nordea er en fullservice bank med en rendyrket relasjonsstrategi. Vi vet at forutsetningen for å lykkes og kunne drive bank, er at vi oppfyller kundenes behov. Dette kommer til uttrykk i våre langsiktige strategiske mål. Målene gjenspeiler vår tro på en positiv selvforsterkende spiral for kunder, samfunnet og investorer. Vi skal skape positive kundeopplevelser og tilby finansielle løsninger som dekker kundens totalbehov, og er effektive og varierte med lav risiko. Visjonen vår er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Visjonen og de strategiske målene er fast forankret i verdiene våre og kulturen vår: Positive kundeopplevelser, Det er mennesker det handler om og Ett Nordea-team. Vi skal nå målene våre og skape en bærekraftig virksomhet med nye rammebetingelser gjennom å konsentrere oss om tre områder: Kunder. Vi skal ha en kunderettet organisasjon som leverer de riktige produktene på den riktige måten til kundene. I alle forretningsområdene våre tilbyr vi rådgivningstjenestene ut fra kundenes behov og i tråd med regelverket. Når de nye myndighetskravene blir tydeligere, skal vi tilpasse virksomheten for å sikre at våre produkt og tjenester er riktig priset ut i fra reell produktkostnad. Medarbeidere. Vi skal ha klare verdier og prinsipper som gjenspeiles i målene og tiltakene vi iverksetter, i hvordan vi leder og lytter, og i hvordan vi utvikler og støtter medarbeiderne. Det er likevel de økonomiske målsetningene og rammebetingelsene som er grunnlaget for hvordan vi leder og hjelper medarbeidere. For å tilpasse oss den nye økonomiske virkeligheten og myndighetskravene, har vi utviklet og vil vi utvikle støtte- og ledelsesverktøy. Optimal og integrert verdikjede. Vi skal utvikle og innføre beste praksis. Det innebærer å gjøre det enkelt og tydelig og redusere kompleksiteten for å sikre at vi har fokus på kundene og deres mål. De tre verdikjedene og forretningsområdene skal bidra til en rendyrket relasjonsstrategi. Én felles forretningsmodell og et tydelig eierskap til hele verdikjeden i forretningsområdet, skaper oversikt, ansvarlighet og felleskap. Dette gir effektiv drift, høyere kvalitet på kunderelasjonene, frigjør tid til kundene og reduserer tiden det tar for å få nye produkter og tjenester ut på markedet. Vi er en fullservice bank med en rendyrket relasjonsstrategi. Vi vet at forutsetningen for å lykkes og kunne drive bank, er at vi oppfyller kundenes behov. Dette kommer til uttrykk i våre langsiktige strategiske mål. Personkundestrategi Personkundene er delt inn i fire segmenter, avhengig av kundeforholdet med Nordea. Hvert segment får et skreddersydd tilbud med tilpasset kontaktpolicy, servicenivå, priser og produkter. Kjernen i strategien er å gi kundene den beste servicen, gode råd og tilpassede produkter. På den måten skaper vi lojalitet, høyere forretningsvolum og økte inntekter, og dermed høyere verdi på merkevaren. Prisene er tydelige og i utgangspunktet ikke forhandlingsbare. Dette vil normalt være en vinn-vinn-situasjon. Vi har et bredt og godt utvalg av produkter, en meget dyktig produktorganisasjon og et godt utbygd distribusjonsnett. Hensikten med produktutviklingen er å redusere kompleksiteten og utvikle mindre kapitalintensive produkter som både møter kundenes etterspørsel og kravene i det nye regelverket. Spareproduktene våre tar hensyn til 8

9 Relasjoner og finansiell rådgivning er viktig for strategien om å skape positive kundeopplevelser. kundenes formue, involvering, livsfase og risikovilje. Distribusjonsstrategien vår omfatter flere kanaler. Målet er å øke kundetilfredsheten og samtidig effektivisere kundeservicen. De lokale kontorene med støtte fra kontaktsenter, nett- og mobilbank har den oppsøkende kundekontakten. Målet er å ha regelmessig 360-gradersmøter med alle eksisterende og potensielle kunder. I slike møter går vi gjennom hele kundens økonomi og ønsker for fremtiden slik at vi kan tilby relevante finansielle produkter og tjenester. Bedriftskundestrategi Bedriftskundene er delt i fire segmenter etter forretningspotensialet og kompleksiteten i deres behov. Hvert segment har et skreddersydd tilbud med tilpasset kontaktpolicy, servicenivå og produktløsninger. Dette gir kundene gode og fullstendige finansielle løsninger som vil gjøre det attraktivt for dem å velge Nordea som hovedbankforbindelse. Kundeansvarlige har full oversikt over kundens situasjon og mål, og organiserer relasjonen deretter. Vårt ønske om å bli den fortrukne banken for de største selskapene i Norden står fast. Vi har styrket vår posisjonen i dette segmentet i alle markedene og tar hånd om en større andel av deres forretningsvolum. Vårt mål er at risikostyringsprodukter og kapitalmarkedstransaksjoner skal være en integrert del av basisproduktet til store- og mellomstore bedriftskunder. Rådgivningstjenestene og betjeningskonseptet Fordel Pluss/ Premium utvides for å dekke behovene til mindre bedrifter og deres eiere. Sterkt kunderettede verdier og kultur Å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Positive kundeopplevelser Det er mennesker det handler om Ett Nordea-team Vi tenker og handler med kunden i sentrum Vi forstår kundens behov og overgår kundens forventninger Vi leverer profesjonelt Vi skaper langvarige kundeforhold Vi vet at det er menneskene som gjør forskjellen Vi gjør det mulig for mennesker å oppnå resultater og utvikle seg Vi oppfordrer til å ta initiativ og gjennomføre til rett tid Vi vurderer resultater på en klar og rettferdig måte Vi skaper verdier sammen Vi arbeider sammen på tvers av organisasjonen Vi viser tillit og tar ansvar Våre regler og instrukser er klare og anvendelige Fundament: Resultatorientering og vel avveid kostnads-, risiko- og kapitalstyring. Vi fokuserer på å ha tilstrekkelig avkastning på kapitalen Vi fokuserer på streng kostnadsstyring, vel avveid risikokontroll og effektiv kapitalstyring 9

10 Retail Banking Nære og dype kunderelasjoner er grunnlaget for virksomheten vår. Vi bruker vår innsikt til å redusere risiko og oppnå økt kapitaleffektivitet. Kombinert med vår strukturerte måte å drive virksomheten på og tydelige segmentering kan vi skape verdi både for bedrifts- og personkunder. Michael Rasmussen leder av Retail Banking En relasjonsstrategi både på personog bedriftssiden Forretningsområdet Retail Banking retter seg mot bedrifts- og personkunder i Norden, de baltiske landene og Polen, og omfatter alle delene av verdikjeden. Mer enn 10 millioner kunder tilbys et bredt spekter av produkter og betjenes av i alt kontorer og kontaktsentre og via nett- og mobilbank. Nordea er en relasjonsbank. De nære og dype relasjonene vi har med kundene, gir oss innsikt og gjør at vi kan redusere risikoen, øke inntektene og kundetilfredsheten. Vi har en unik forretningsmodell. Kundene på våre åtte markeder betjenes lokalt, samtidig som vi er globale i de andre deler av verdikjeden i Retail Banking. Modellen gjør det mulig for oss å tilpasse virksomheten enda mer til de lokale forholdene. Vi skal bli enda mer effektive, og vi skal bruke kunnskapen og kapitalen vår på en fornuftig måte mot kundene. Forretningsutvikling 2011 Antallet Fordel Pluss- og Premiumkunder økte med i året til 3,06 millioner, som tilsvarer en årlig vekst på 5 %. Nordea fortsetter å tilpasse kontornettet til dagens kundeatferd og -behov. Det nye kontorkonseptet er nå innført på 513 kontorer, som tilsvarer mer enn 40 % av Nordeas kontorer i Norden. Antallet manuelle transaksjoner gikk jevnt ned fordi kundene velger enklere løsninger i det daglige. Antall besøk i mobilbanken i de nordiske landene mer enn firedoblet seg i fjor. Det ble også lansert mange forbedringer og nye funksjoner i Nettbank Privat. Banking Danmark Fordel Pluss- og Premium-kunder vokste med 4 %, og møteaktiviteten gikk opp. På grunn av den økonomiske usikkerheten har aktivitetsnivået generelt vært lavt. Det er en økende polarisering på det danske bedriftsmarkedet. Det er fortsatt de små og mellomstore bedriftene og landbrukssektoren generelt som står overfor de største utfordringene. Behovet for nedskrivninger for tap på utlån var fortsatt høyt. Banking Finland Antallet Fordel Pluss- og Premiumkunder steg med 3 %. Relasjonsstrategien gjenspeilte seg i høyere kundetilfredshet i Nordea klarte seg bedre enn konkurrentene når det gjaldt kundetilfredshet. Økt fokus på investeringsrådgivning spesielt til Premium-kunder ble godt mottatt, og mye tyder på at netto kapitaltilgang til fond var bedre enn gjennomsnittet i markedet. Banking Norge I personmarkedet var aktiviteten fortsatt høy, og antallet Fordel Pluss- og Premium-kunder økte med 12 %. Over halvparten av veksten kom fra nye kunder. Aktiviteten på bedriftssiden gikk betydelig opp. Den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen viste en positiv utvikling både på person- og bedriftssiden. Banking Sverige Antallet Fordel Pluss- og Premiumkunder økte med 4 % i Boliglånsvolumet fortsatte å vokse, men i en noe lavere grad enn tidligere. Bedriftenes etterspørsel gikk noe ned. Relasjonskundenes etterspørsel var fortsatt høy og forretningsvolumet stort sett uendret. Banking Polen og de baltiske landene Forretningene utviklet seg gunstig, og arbeidet med å innføre den nye forretningsmodellen fortsatte. Den er tilpasset de nye økonomiske forutsetningene og det nye regelverket. Inntektsveksten var fortsatt stabil. Forretningsvolumet og 10

11 antall kundetransaksjoner steg og bidro til en inntektsvekst på 10 % fra året før. Bedriftskunder - optimere kunderelasjonene Nordeas virksomhet på bedriftssiden er delt opp i små, mellomstore og store bedrifter. Dette gjør at vi kan være mer strukturerte når vi er i kontakt med kundene. Den samme salgsprosessen brukes i alle åtte markedene. Den består av kundeansvarlige og spesielle kundeteam. De fleste av Nordeas bedriftskunder bruker nå Nordea som hovedbank, og ambisjonen vår er å øke denne andelen som vil gi ytterligere forretningsvekst. Personkunder - Fordel Pluss-kunder Nordea har utviklet en unik kontaktpolicy og en tydelig segmentering som gjør at vi kan rette oss inn mot de beste kundene. Relasjonskonseptet overfor Fordel Pluss- og Premium-kunder er blitt videreutviklet med navngitte rådgivere til alle kundene og fokus på innholdet i kundemøtene. En konsolidering av antall kontorer har gitt økt effektivitet og frigitt tid til rådgiverne slik at de kan konsentrere seg om å utvikle og styrke relasjonene med kundene sine. Trygt å være kunde i en stor bank Berit Bugge Friis Premium-kunde i Nordea Bugge Friis har vært kunde i Nordea i veldig lang tid. Hun går senere i år av med pensjon fra jobben i forsikringsselskapet Tryg og planlegger nå sin økonomi som pensjonist. Dette gjør hun sammen med rådgiveren sin i Nordea, Finn Rydal. Gode råd er viktig i likhet med støtte og kreditter i nødsituasjoner, sier Berit Bugge Friis når hun snakker om banken sin. Berit Bugge Friis har vært Fordel Pluss-kunde i Berit Nordea i noen år, og Finn Rydal har vært rådgiveren hennes de tre siste årene. Hun og mannen hennes, som også er kunde i Nordea, ble nylig oppgradert fra Fordel Pluss- til Premium-kunder. Det fungerer bra med Finn og teamet hans, sier Berit Bugge Friis. Han ba om et møte for en tid siden for å gå gjennom den økonomiske situasjonen min og diskutere pensjonsplanene mine. Etter lang tid i det nordiske forsikringsselskapet Tryg, som også er Nordeas forretningspartner, skal Berit Bugge Friis nå gå av med pensjon. Berit har ikke hatt noe stort behov for rådgivning tidligere. Produktene hun bruker er nettbank, betalingskort, og hun har billån og aksjer. Men nå har situasjonen hennes endret seg, og hun trenger å planlegge pensjonisttilværelsen. Nordea inviterte mannen min og meg til et foredrag om pensjoner. Han er også kunde i Nordea. Det var veldig interessant og godt arrangert, sier Berit Bugge Friis. Vi har diskutert en del og har fått virkelig gode råd av Finn Rydal og teamet hans. Jeg er skikkelig fornøyd med bankforbindelsen min. Det føles veldig trygt å være kunde i en stor bank, avslutter Berit Bugge Friis. 11

12 Wholesale Banking Vi har bygget opp en kunderettet virksomhet basert på relasjonsstrategien. Som den ledende banken i Norden har vi en unik plattform for å betjene kundene. Ved å samle virksomheten vår rettet mot de største kundene i ett forretningsområde, kan vi bedre utnytte produkt- og tjenestetilbudet vårt samtidig som vi har et lokalt nærvær i kontakten med kunden. Casper von Koskull leder av Wholesale Banking Nære relasjoner med store bedriftskunder og institusjonelle kunder gir fortsatt resultater Wholesale Banking tilbyr tjenester og finansielle løsninger til de største bedrifts- og institusjonelle kundene. Forretningsområdet ble opprettet sommeren 2011 for å styrke forretningsog kundefokuset i enhetene ytterligere og øke omfanget og relevansen i kundemøtene. Vår størrelse gjør at Nordea kan dra nytte av en sterk kunde- og produktplattform og få synergier fra effektive operative rutiner. Relasjonsstrategien er implementert i forretningsområdet og med en integrert verdikjede er vi bedre i stand til å betjene kundene når de trenger det. Forretningsutvikling 2011 Resultatet i Wholesale Banking var sterkt og nesten på nivå med 2010 til tross for utfordringene i markedet. Aktiviteten i året var god, både innen kunde- og kapitalmarkedsområdene. Etterspørselen fra bedriftskundene var høy i første del av 2011 på grunn av positive konjunkturutsikter. Men da uroen for en ny økonomisk nedgang tok seg opp igjen etter sommeren, ble kundene mer forsiktige med investeringene og antallet store transaksjoner avtok. På shippingområdet ble etterspørselen etter ny finansiering påvirket av lavere aktivitet i flere deler av sektoren. Lavere skipsverdier i visse sektorer førte til økte tap på utlån. Kundeaktiviteten i offshore- og oljerelaterte selskaper var solid. Kundeaktiviteten i Capital Markets var god i 2011 spesielt i de største produktområdene, valuta og renteinstrumenter. Dette skyldes kommersiell handel og risikostyring. Til tross for den ekstreme uroen på markedet var tradinginntektene fra risikostyring gode. Mange kunder utnyttet den lave renten til å sikre eksponeringene sine. Corporate & Institutional Banking Corporate & Institutional Banking (CIB) omfatter kundeenheter som betjener de største nordiske bedriftsog institusjonelle kundene. CIB er den ledende leverandøren av tjenester til bedriftskunder i Norden, både målt etter markedsandel og sterke relasjoner. Forretningsstrategien bygger på relasjonskonseptet, med nære og hyppige samtaler med kundene og grundig kunnskap om markeder og sektorer. Aktiviteten endret seg i løpet av året etterhvert som de optimistiske forventningene til vekst i først halvår ble erstattet av mer negative utsikter etter sommeren. Daglige forretninger, spesielt cash management, refinansiering og sikring av risiko, stod for mesteparten av aktiviteten. Utlåns- og innskuddsvolumet økte betydelig hovedsakelig på grunn av innskudd fra finansinstitusjoner. Konkurransen om cash management og finansiering av driftskapital var fortsatt hard. Shipping, Offshore & Oil Services Shipping, Offshore & Oil Services har ansvar for kunder innen shipping, offshore, oljerelaterte selskaper samt cruise- og fergevirksomhet over hele verden. Nordea er en ledende bank i den globale shipping- og offshoresektoren med en sterk merkevare og har en verdensledende posisjon når det gjelder lånesyndikering. Forretningsstrategien er basert på langsiktige kunderelasjoner og stor ekspertise innenfor sektoren. Kundeaktiviteten var robust, og med høyere volum innenfor lånesyndikering enn i Aktivitetsnivået var høyest i offshore og oljerelaterte tjenester. Svekkelsen i de økonomiske utsiktene påvirket en konjunkturavhengig sektor som shipping sterkt. Det svake tank- 12

13 Vi hjelper kundene til å nå sine forretningsmål Jan Upman senior kundeansvarlig i Nordea Corporate & Institutional Banking Upman er senior kundeansvarlig i Nordea Corporate & Institutional Banking. Han er hovedkontakten for kundene sine og hjelper dem til å nå sine forretningsmål. Derfor er han sentral i håndteringen av relasjonene. Beskriv kort rollen din som senior kundeansvarlig i Nordea. Jeg har ansvaret for ti store bedriftskunder og er Jan deres hovedkontakt i banken. Jeg trekker i trådene og fungerer som kundens representant i banken, og påser at behovene deres håndteres av de riktige ekspertene slik at vi kan skreddersy løsninger. Hvordan fungerer Nordeas integrerte verdikjede i praksis? Nordea har lang erfaring i å håndtere relasjoner, og alle nødvendige rutiner er på plass i alle landene. Vi arbeider i kundeteam for å sikre at ekspertene blir kjent med kundene og deres behov. Teamene er sektorbaserte for å sikre størst mulig kjennskap til markedet og kunden. Hvordan sørger du for at du vet hva kundene trenger? Jeg snakker regelmessig med økonomi- og finansdirektørene hos kundene og med Nordeas eksperter på de forskjellige produktområdene, som Corporate Finance og Debt Capital Markets, for å holde meg oppdatert om kunden og markedet. Hva er det som skiller Nordea fra konkurrentene? Vi har veldig dyktige medarbeidere i hele banken, både innenfor kunde-, produkt- og serviceområdene. Den gode ratingen og det sterke resultatet vårt gjør også at vi kan ta risiko på kunder. Nordeas konsept for håndtering av relasjoner er selvsagt også en stor konkurransefordel. og tørrlastmarkedet førte til generell nedgang i skipsverdiene. Som følge av dette økte tap på utlån til sektoren, men var på nivå med sektorutviklingen generelt. Nordea Markets Nordea Markets er den største aktøren i Norden innenfor kapitalmarkeds- og investeringstjenester. Kundeaktiviteten på valuta- og renteområdet var solid gjennom hele året. Dette skyldes at kundene styrte sine kommersielle risikoer og utnyttet de lave rentene til å sikre eksponeringene. Til tross for ekstrem uro på markedet var tradingresultatet for hele året godt. Etterspørselen etter obligasjonsutstedelser avtok noe etter andre kvartal, mens kredittetterspørselen var fortsatt solid. 13

14 Wealth Management Nordeas styrke er det nære samarbeidet mellom de forskjellige kompetanseområdene i organisasjonen. Det gir oss en unik mulighet til å tilby kundene løsninger tilpasset deres spesielle behov og risikovilje under forskjellige markedsforhold. Vår bredt sammensatte aktivabase gjenspeiler en stabil og robust virksomhet. Gunn Wærsted Leder av Wealth Management Den største formueforvalteren i Norden - produkter og råd av høy kvalitet Wealth Management tilbyr fond, spareog risikostyringsprodukter, kapitalforvaltning og rådgivning til velstående og formuende kunder samt institusjonelle investorer. Virksomheten er global, men er konsentrert i Europa og i Nordeas hjemmemarkeder: Norden, de baltiske landene og Polen. Med midler til forvaltning på EUR 187mrd er Nordeas Wealth Management den største og raskest voksende formueforvalteren i Norden. Antall medarbeidere er over 3 600, hvorav rundt 600 er ansatt utenfor Norden, hovedsakelig i Europa. En kunderettet, integrert plattform Forretningsmodellen bygger på tre kjernekompetanser i Wealth Management: ekspertise på investeringer og på å velge ut eksterne forvaltere, ekspertise på produktutvikling, produktsammensetning og forsikring samt stor kundeog markedskunnskap og rådgivningskompetanse. Asset Management aktivt forvaltede fond Egne investeringsteam forvalter aktivt investeringsprodukter som fond, forsikringer og porteføljer. Produktene omfatter rente-, kreditt-, og multi asset-produkter og aksjer. Dessuten har Nordea Asset Management et team med ansvar for utvelgelsen av fond fra eksterne forvaltere for å komplettere vårt produktspekter. Produktene selges til Nordeas person-, private banking-, bedrifts- og institusjonelle kunder. Nordea Asset Management har rundt 500 medarbeidere og er med sin globale erfaring og nordiske standarder en sterk konkurransedyktig aktør både i Norden og internasjonalt. Til tross for et urolig år på finansmarkedene og vanskelige forhold hadde Nordea en liten nedgang på 2 % i midler til forvaltning til EUR 187mrd. Det var samtidig en netto kapitalinngang i Totalt gjorde 41 % av investeringsporteføljene det bedre enn referanseindeksene. På lang sikt (36 måneder) er Nordeas relative investeringsresultat fortsatt sterkt, og 81 % av investeringsporteføljene gjorde det bedre enn referanseindeksene. Den institusjonelle kapitalforvaltningen hadde igjen en sterk utvikling med netto rekordinngang på EUR 5,0mrd. Savings styrke rådgivningsfunksjonen Savings er en serviceenhet i Wealth Management med nær 250 medarbeidere i Norden og Polen. Målet for Savings er å posisjonere Nordea som beste bank på sparing. Det skal oppnås ved å gjøre kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet tilgjengelig for rådgiverne i Retail Banking (både på person- og bedriftsmarkedet) og i Private Banking. Nordic Private Banking økt fokus og vekstpotensiale Nordic Private Banking betjener Nordeas velstående og formuende kunder i Norden og tilbyr kundene tradisjonelle bankprodukter, formueplanlegging, investeringsrådgivning, kreditt-, skatteog eiendomsplanlegging. Nordic Private Banking har kunder som betjenes av nesten medarbeidere via 95 kontorer i alle nordiske land. Virksomheten støttes av en godt fungerende modell for kundehenvisning i Retail Banking. Med EUR 51mrd i midler til forvaltning er dette den største private banking-virksomheten i Norden. Euromoney kåret Nordea til den beste private banking-virksomheten i Norden i 2009, 2010, 2011 og

15 International Private Banking & Funds en sterk internasjonal plattform Nordeas International Private Banking er med EUR 9,6mrd i midler til forvaltning den ledende nordiske aktøren i private banking i Europa. International Private Banking holder til i Luxembourg og Sveits og har også kontorer i Spania og Singapore. Hovedvekten av de kundene er nordiske formuende personer bosatt i Europa. Life & Pensions sterk bankassuranse Life & Pensions har et bredt spekter av pensjoner, livsforsikrings- og risikoprodukter som tilbys Nordeas person-, private banking- og bedriftskunder. Enheten har medarbeidere og har virksomhet i Norden, Polen og de baltiske landene, Isle of Man og Luxembourg. Life & Pensions er markedsledende i Norden med en nordisk markedsandel på 11,7 % basert på bruttopremier og EUR 46mrd i midler til forvaltning. Til tross for uroen i markedet i 2011 rapporterte Life & Pensions rekordhøye brutto premier på EUR 5,9mrd, opp 10 % og utvidet forspranget til de nærmeste konkurrentene. Størrelse og kapasitet på obligasjonsmarkedene viktig for å levere kvalitet Åmund T. Lunde styreleder i Vestre Viken Pensjonskasse T. Lunde er styreleder i Vestre Viken Pensjonskasse og kunde av Nordeas kapitalforvaltning for institusjonelle kunder. Han har samarbeidet med Nordea siden Nordea fikk to investeringsmandat for et par år siden. Vestre Viken Pensjonskasse ble etablert i 2009 og dekker pensjonen til sykehusansatte i Drammen. I 2010 valgte pensjonskassen Nordea som forvalter for Åmund to av tre mandater som er investert i norske obligasjoner. Vi valgte Nordea på grunn av bankens kapasitet og størrelse i obligasjonsmarkedet, sier styreleder Åmund T. Lunde. Det er en viktig forutsetning for å kunne oppfylle kvalitetskravene når det gjelder investeringer i obligasjoner. Vi er godt fornøyd med resultatet og oppfølgingen. Den er rask og hyppig, og vi har en meget dyktig kundeansvarlig, sier Åmund T. Lunde. Pensjonskassen har engasjert en investeringskonsulent som sammen med Åmund T. Lunde foreslår endringer i porteføljen til styret. Porteføljen endres ikke ofte. Det er strenge regelverk og kapitalkrav til statlige pensjonskasser i Norge, og det er lite rom for å ta risiko. Nordea har en veldig god forståelse for hva vi trenger. Banken har investert i høy kompetanse og kvalitet hos sine fondsforvaltere. Det er viktig. De ringer ikke til oss hver dag. De forstår at vi ikke har tid. Det er kanskje fordi vi har den samme nordiske kulturen, avslutter Åmund T. Lunde. 15

16 Medarbeiderne er nøkkelen til vår fremgang Som relasjonsbank engasjerer vi oss i mennesker, ikke minst våre medarbeidere. Det er våre kompetente og engasjerte medarbeidere og deres evne til å skape positive kundeopplevelser som skiller oss fra konkurrentene og gjør Nordea great. Personalstrategi Vår personalstrategi, People-strategien, er nedfelt i visjonen, forretningsstrategien og verdiene våre. People-strategien slår fast at Nordea bare kan nå sine mål hvis medarbeiderne når sine. Derfor er det viktig for oss å gi medarbeiderne våre muligheter til utvikling og til å ha god balanse mellom jobb og fritid. Samarbeid er viktig i Nordea. Ett Nordea-team er en av våre verdier og understreker at medarbeiderne kan oppfylle sine egne og Nordeas mål ved å være en del av et godt, resultatorientert team. Fokus på verdier og lederskap Verdier og lederskap er de faktorene som i størst grad påvirker resultatet vårt og bidrar til å forme bedriftskulturen. Det kreves dyktige ledere for å bygge opp en Great European Bank. Godt lederskap i Nordea betyr å ha evne til å engasjere og motivere medarbeidere til å strekke seg etter visjonen vår og evne til å sette sammen det riktige teamet for å få det til å skje. Vårt kontinuerlige fokus på lederskap bidrar til å utvikle medarbeidernes kompetanse og forbedrer resultatet. Muligheter til utvikling Nordea har som mål å være et selskap med mange utviklingsmuligheter for medarbeiderne. Utvikling er leders og medarbeiders felles ansvar. En årlig prestasjons- og utviklingssamtale danner grunnlaget for personlige utviklingsplaner og kort- og langsiktige karriereplaner. Samtalen foregår mellom medarbeider og nærmeste leder. Den krever forberedelse av begge parter og oppfølging gjennom året. Lederne og medarbeiderne i Nordeakonsernet har like utviklingsmuligheter. Forretningsområdene gir opplæring i spesifikke ferdigheter og kunnskaper, ofte gjennom interne kurs som skal sikre riktig kompetanse innenfor et bestemt område. Nordea støtter og oppfordrer også til opplæring som fører til eksterne sertifiseringer. Ansvarlig omorganisering Finansuroen og de nye globale kravene til kapital, likviditet og kostnader har gjort det nødvendig å fortsette de igangværende kostnads- og kapitaleffektiviseringstiltakene. I den første perioden med finansuro ( ) klarte Nordea å redusere antall medarbeidere gjennom naturlig avgang og intern mobilitet. I 2011 varslet Nordea en reduksjon i antall stillinger på rundt i Norden i løpet av 2011 og Ambisjonen er at dette i første rekke skal skje gjennom naturlig avgang og frivillige avtaler. Medarbeidere som berøres, får valget mellom å være med i Nordeas interne people matching -program, hvor deltakerne koples mot ledige stillinger for å finne en god løsning for både medarbeideren og Nordea, eller motta en landspesifikk, frivillig sluttpakke, som også omfatter ekstern karriereveiledning. 16

17 Samfunnsansvar - fokus på kjernevirksomheten I Nordea har vi tro på at ansvarlig virksomhet gir bærekraftige resultater. Vårt langsiktige mål er å gjøre samfunnsansvar til en naturlig del av våre viktigste strategier, retningslinjer og rutiner, produkter og tjenester. I 2011 fortsatte vi å arbeide mot dette målet. En bank påvirker samfunnet først og fremst gjennom kjernevirksomheten sin. Finansielle tjenester er viktig for utvikling, jobber og vekst. Ved å hjelpe personer og bedrifter med å realisere sine planer og drømmer, bidrar vi til å bygge opp fremtidens samfunn. Derfor er vårt arbeid med samfunnsansvar hovedsakelig fokusert på kjernevirksomheten: ansvarlige kreditter og ansvarlige investeringer. For ti år siden begynte Nordea systematisk å analysere risikoene forbundet med miljø, sosiale forhold, selskapsstyring og politikk (ESG) ved hjelp av egne verktøy og gi opplæring når det gjelder kreditter til bedrifter og handels-og prosjektfinansiering. Siden 2007 har Nordeas kapitalforvaltning fulgt FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI ). Det er blitt gjort ytterligere fremgang på begge områdene i Bedre risikostyring I 2011 ble kredittprosessen gjennomgått for å identifisere ESG-risikoene. Hensikten var å identifisere risiko tidlig i prosessen og dermed frigjøre ressurser som kan konsentrere seg om potensielle saker. Analyseverktøyene vil bli gjennomgått i De omfatter databaser, analyser og egne verktøy for å vurdere miljø- og politisk risiko. Å identifisere risiko relatert til disse områdene i kredittprosessen er en fordel for alle involverte parter. Ansvarlige investeringer I 2011 gikk Responsible Investment and Governance-teamet ett skritt videre og introduserte muligheter for ansvarlige investeringer. Vi identifiserer selskaper som oppfyller ESG-kriteriene, har en positiv innvirkning på fremtiden og gir god avkastning. De nye fondene ble lansert i I 2007 undertegnet Nordeas fondsselskaper og Nordea Investment Management FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI). Siden da har vi innlemmet ESG-hensyn i våre investeringsanalyser og -beslutningsprosesser og retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Nordeas prinsipper for ansvarlige investeringer er basert på internasjonale normer og konvensjoner og gjelder for alle fond og porteføljer forvaltet av Nordea Investment Management. To ganger i året gjennomgår vi selskapene vi har investert i, for å identifisere dem som beviselig krenker internasjonale normer for miljøvern, menneskerettigheter, arbeidsrett og forretningsetikk. Hvis vi avdekker dette, innleder vi dialoger med selskapene for å påvirke deres atferd og styrke virksomheten. I våre rapporter om ansvarlige investeringer, eierstyring og selskapsledelse beskriver vi mer utfyllende hvordan vi går frem. www. nordea.com/csr. Nordea beste bank i den nordiske CDP-rapporten Nordea kom på delt fjerdeplass og var beste bank i Norden i rapporten til Carbon Disclosure Project (CDP). Plasseringen er en anerkjennelse av Nordeas arbeid med å fremme lavkarbonalternativer i sin kraft av investor og långiver. Dialog med interessentene I 2011 fortsatte CSR-sekretariatet dialogen som ble innledet med interessentene våre i 2010 for å få en bedre forståelse av hvordan de prioriterer. I kundetilfredshetsundersøkelsen ble både bedrifts- og personkundene stilt spørsmål om samfunnsansvar. Kundetilfredshet er viktig for konsernets strategiske retning og resultater. Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom positive kundeopplevelser, etterlevelsen av verdiene våre og økonomiske resultater. De går hånd-ihånd. For mer informasjon, se vår rapport om samfunnsansvar på 17

18 Nordea-aksjen og aksjonærene Nordeas finansielle mål er 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold og 11 % ren kjernekapitaldekning. Ved utgangen av 2011 var Nordeas markedsverdi EUR 24,2 mrd. Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet i Norden, og blant de ti største finanskonsernene i Europa. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic, dvs. børsene i Stockholm (SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Aksjekursutviklingen Det var igjen økt usikkerhet i de internasjonale aksjemarkedene. På Stockholmsbørsen gikk kursen på Nordea-aksjen ned med 27 %, fra SEK 73,15 til SEK 53,25. De daglige sluttkursene som ble notert i 2011 varierte mellom SEK 79,60 og SEK 48,30. Den svenske OMX-indeksen for banker falt med 20 %, mens Dow Jones STOXXindeksen for europeiske banker gikk ned med 34 %. Siden fusjonen mellom MeritaNordbanken og Unidanmark 6. mars 2000, har Nordea-aksjen steget med 49 % og klart gjort det bedre enn Dow Jones STOXX-indeksen for europeiske banker (-60 %). Samlet avkastning til aksjonærene i 2011 Samlet avkastning til aksjonærene består av økningen i markedsverdi per aksje og reinvestert utbytte. Samlet avkastning til aksjonærene i 2011 var -24,4 % (3,7 % i 2010). Nordea ble nummer fem i gruppen av sammenlignbare banker i Europa når det gjelder avkastning til aksjonærene i 2011 (nummer ni i 2010, nummer syv i 2009, nummer to i 2008 og nummer tre i 2007 og 2006.) De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på -41,2 %. Den mest likvide finansaksjen i Norden Nordea-aksjen var den mest likvide finansaksjen i Norden i 2011 med et gjennomsnittlig daglig omsetningsvolum på rundt EUR 98m, som tilsvarer 14 millioner aksjer. Omsetningen på alle børsene utgjorde i alt EUR 25 mrd i 2011, som tilsvarer over 3,5 milliarder aksjer. En stor del av handelen foregår på nye alternative handels- og rapporteringspliktige markeder. Av det omsatte volumet av Nordea-aksjer handles 41 % over børser som BATS Europe, Burgundy og Chi-X. Av det totale antallet Nordea-aksjer som ble omsatt i 2011, var rundt 88 % i svenske kroner, 8 % i euro og 4 % i danske kroner. Utbyttepolitikk og forslag til utbytte Nordea har som policy å betale høye utbytter. Den samlede utbytteutbetalingen skal overstige 40 % av årets netto resultat. Styret foreslår et utbytte på EUR 0,26 per aksje for EUR Den samlede utbyttebetalingen for 2011 blir da EUR 1 048m, som tilsvarer en utbetaling på 40 % av resultatet etter skatt. Direkteavkastningen beregnet etter aksjekursen per 30. desember 2011 er 4,3 %. Utbyttet oppgis i euro, som er Nordeas regnskapsvaluta. Utbetalingsvalutaen avhenger av hvilket land aksjen er registrert i. Eiere av aksjer registrert i Sverige, kan velge mellom utbetaling i svenske kroner eller euro. En offisiell vekslingskurs offentliggjøres. I Danmark utbetales utbyttet i euro. Hvis aksjonæren ikke har euro-konto, omregnes utbyttet til lokal valuta. Hvert forvaltningssted fastsetter sin egen vekslingskurs. I Finland utbetales utbyttet i euro. Aksjonærer Med rundt registrerte aksjonærer ved utgangen av 2011 er Nordeaaksjen en av de mest spredte aksjene i Norden. Antallet aksjonærer i Sverige er rundt og i Finland rundt , som stort sett er uendret fra året før. I Danmark gikk antallet aksjonærer ned med rundt Finske institusjoner utgjør den største aksjonærgruppen (inklusive Sampo plc) og eier tilsammen 26 % av aksjene i Nordea. Eierandelen til svenske institusjonelle aksjonærer økte til 23 %, mens ikke-nordiske aksjonærer ved utgangen av 2011 eide 19 %. Ved utgangen av 2011 var den største enkeltaksjonæren Sampo plc med en beholdning på 21,3 %. Den svenske statens andel var 13,5 %. De største registrerte* aksjonærene i Nordea per 31. desember 2011 Antall aksjer Behold- Aksjonær milloner ning % Sampo plc 860,4 21,3 Den svenske stat 544,2 13,5 Nordea-fonden 158,2 3,9 Swedbank Robur Funds 136,0 3,4 AMF Insurance & Funds 87,7 2,2 SHB Funds 59,2 1,5 Statens pensjonsfond utland 57,7 1,4 SEB Funds 53,7 1,3 AFA Insurance 50,9 1,3 Fourth Swedish National Pension Fund 47,3 1,2 First Swedish National Pension Fund 37,8 0,9 Nordea Fondene 35,2 0,9 Skandia Life Insurance 31,0 0,8 Third Swedish National Pension Fund 28,4 0,7 Varma Mutual Pension Insurance 27,9 0,7 Second Swedish National Pension Fund 27,5 0,7 Alecta 26,5 0,7 Nordea Profit-sharing Foundation 21,2 0,5 Saudi Arabian Monetary Agency 18,4 0,5 SPP Funds 18,1 0,4 Sum 20 største aksjonærer 2 327,3 57,7 Kilde: SIS ägarservice, Nordic Central Securities Depository, VP Online. * eksklusive nominee-kontoer. 18

19 Finansiell oversikt 2011 Stabilt resultat til tross for utfordrende forhold Samlede driftsinntekter økte med 2 % Driftsresultatet gikk ned med 3 % Solid kredittkvalitet Netto tap på utlån ned til 23 basispunkter (31 basispunkter) Robust utvikling i kundeaktivitetene Antallet Fordel Pluss- og Private Banking-kunder økte med 5 %, eller mer enn Økning i utlån, innskudd og midler til forvaltning Risikojustert resultat økte med 4 % Resultatsammendrag for 2011 Intekter I 2011 var samlede inntekter fortsatt høye, opp 2 % sammenlignet med Netto renteinntekter steg med 6 % sammenlignet med året før. Utlån økte med 7 % og innskudd med 8 %. Rentedifferansen på utlån og innskudd økte i forhold til året før. Den sterke økningen i netto gebyr- og provisjonsinntekter fortsatte, opp 11 % i forhold til Netto resultat på poster til virkelig verdi gikk ned med 17 % fra året før. De kunderelaterte kapitalmarkedsaktivitetene var fortsatt på et høyt nivå, mens det var en nedgang i resultatene fra ikke fordelte kapitalmarkeds- inntekter. Inntekter etter egenkapitalmetoden var EUR 42m, og andre inntekter EUR 91m. Kostnader Samlede kostnader økte med 8 % sammenlignet med året før. Personalkostnader økte med 12 %. Samlede kostnader i lokale valutaer eksklusive restruktureringskostnader gikk opp med 3 % og personalkostnader med 5 %. Restruktureringskostnader på EUR 171m forbundet med kostnadseffektiviseringstiltakene i planen for den nye normalen er inkludert i tredje kvartal. Av dette er EUR 148m personalkostnader og EUR 23m andre kostnader og avskrivninger. Netto tap på utlån Netto tap på utlån gikk ned med 16 % til EUR 735m sammenlignet med året før, som tilsvarer netto tap i forhold til utlån på 23 basispunkter (31 basispunkter året før). Driftsresultat Driftsresultatet gikk ned med 3 % sammenlignet med året før. Skatter Den effektive skattesatsen i 2011 var 25,7 % sammenlignet med 26,8 % året før. Resultat Resultatet ble redusert med 1 % til EUR 2 634m fra året før. Risikojustert resultat Det risikojusterte resultatet økte med 4 % til EUR 2 714m sammenlignet med året før. Markedskonsistent verdivurderingsmetode (MCEV) MCEV gikk ned med 26 % til EUR 2 714m fordi en fortsatt nedgang i langsiktige renter dempet resultatestimatene for noen av de tradisjonelle produktene. Nysalget beløp seg til EUR 189m. Finansiell struktur Samlede eiendeler økte med 23 %, eller EUR 135mrd, til EUR 716mrd ved utgangen av Alle balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til kursene ved årsslutt når de tas inn i konsernregnskapet. Veksten i samlede eiendeler skyldes en økning i utlån på 7 % eller EUR 23mrd, til EUR 337mrd, og en økning på 7 % i lokale valutaer fra året før. Økningen i samlede eiendeler ble finansiert gjennom vekst i innskudd og utlån, som økte med EUR 14mrd til EUR 190mrd, eller 8 %. I løpet av 2011 hentet Nordea inn langsiktig funding på EUR 32mrd, eksklusive danske obligasjoner 19

20 med fortrinnsrett. Samlede utstedte verdipapirer ved utgangen av 2011 beløp seg til EUR 180mrd. Balanseposten Derivater gjenspeiler netto nåverdi av derivatkontrakter fordelt på positive og negative virkelige verdier. Disse postene økte med rundt EUR 70mrd på både aktiva- og passivasiden, på grunn av høyere volumer og lavere langsiktige renter. Kredittporteføljen Samlede utlån økte med 7 % til EUR 337mrd fra året før. Utlån til bedriftskunder utgjorde 54 %. Utlån i de baltiske landene utgjorde 2,5 % og utlån til shippingindustrien 4 % av konsernets samlede utlån. Utlån til selskaper eid av private aksjefond utgjør 3 % av utlånene. Alle er seniorlån. Kredittkvaliteten fortsatte å bedre seg i 2011, hovedsakelig i bedriftskundeporteføljen. Risikovektede eiendeler gikk ned med rundt 4,2 % i 2011 som følge av høyere kredittrating. Konsernets brutto utlån med nedskrivninger økte med 12 % til EUR 5 438m ved utgangen av året i forhold til året før. Av brutto utlån med nedskrivninger er 60 % tapsutsatte, mens 40 % er misligholdte. Utviklingen har vært ventet, fordi vi er på et stadium i konjunkturen som gjør det enklere å identifisere hvilke kunder det må tas nedskrivninger for. Nytt finansielt mål Nordeas nye finansielle mål er 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold og 11 % ren kjernekapitaldekning. For 2011 var avkastningen på egenkapitalen 10,6 %, og 11,1 % eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal. Utbytte Styret og konsernsjefen foreslår et utbytte på EUR 0,26 per aksje (EUR 0,29) for generalforsamlingen, tilsvarende en utbetaling på 40 % av resultatet. Dette er i tråd med utbyttepolitikken. Samlet foreslått utbytte beløper seg til EUR 1 048m. Ex-utbyttedato for Nordea-aksjen er 23. mars Foreslått registreringsdag for utbytte er 27. mars, og utbetalingsdagen vil være 3. april. Mandat til kjøp av egne aksjer For å sikre den finansielle eksponeringen i Nordeas Long Term Incentive Programme 2012, foreslår styret at generalforsamlingen i 2012 godkjenner utstedelse av C-aksjer og at styret gis fullmakt til å vedta et rettet tilbud om å kjøpe tilbake disse C-aksjene. I 2011 hadde styret mandat til å kjøpe 10 % egne aksjer og fullmakt til å kjøpe tilbake C-aksjene som ble ustedt i forbindelse med Long Term Incentive Programme Styret hadde også fullmakt til å vedta overdragelse av egne aksjer for å bruke dem som betaling for eller finansiering av kjøp av selskaper eller virksomheter. Retail Banking, driftsresultat per marked Sum Danmark Finland Norge Sverige Polen og de baltiske landene EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Samlede driftsinntekter Personalkostnader , Andre kostnader og avsetninger 1,864 1, Sum driftskostnader 3,227 3, Resultat før tap på utlån Netto tap på utlån Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EURmrd Utlån til bedriftskunder 90,2 84,8 23,6 21,1 14,9 14,3 20,2 19,9 23,0 22,2 7,7 6,8 Utlån til personkunder 144,6 136,2 41,6 39,6 29,8 28,4 25,9 23,8 39,5 37,6 7,1 6,2 Innskudd fra bedriftskunder 45,5 44,9 7,4 7,4 10,0 10,7 12,2 11,9 12,7 12,3 3,2 2,6 Innskudd fra personkunder 72,6 68,5 21,6 21,4 22,3 21,1 7,7 7,0 19,1 17,4 1,8 1,6 20

21 Wholesale Banking, driftsresultat per enhet Sum Corporate & Shipping, Banking Russia Wholesale Banking Institutional Offshore & other (inkl. Banking (CIB) Oil Services ikke fordelte kapitalmarkedsinntekter) EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Samlede driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader og nedskr Sum driftskostnader Resultat før tap på utlån Netto tap på utlån Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EURmrd Utlån til bedriftskunder 90,8 74,4 44,5 42,9 13,6 13,6 6,1 4,4 26,6 13,6 Utlån til personkunder 0,4 0,3 0,4 0,3 Innskudd fra bedriftskunder 62,5 44,4 40,4 32,6 4,7 5,0 2,4 0,8 15,0 5,7 Innskudd fra personkunder 0,2 0,1 0,2 0,1 Wealth Management, driftsresultat per enhet Sum Asset Management Nordic Private International Life & Pensions Banking Private Banking & Funds EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Samlede driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader og nedskr Sum driftskostnader Resultat før tap på utlån Netto tap på utlån Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EURmrd Utlån 8,0 7,8 6,7 6,8 1,3 1,0 Innskudd 11,0 9,6 8,5 7,9 2,5 1,7 21

22 Resultatregnskap Konsern EURm Endring, % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning, amortisering og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap på utlån Tap på utlån, netto Driftsresultat Skattekostnad Resultat for året Volum, hovedposter EURmrd Endring, % Utlån til kunder 337,2 314,2 7 Innskudd og lån fra kunder 190,1 176,4 8 hvorav spareinnskudd 56,3 51,3 10 Midler til forvaltning 187,4 191,0 2 Egenkapital 26,1 24,5 6 Sum eiendeler 716,2 580,8 23 Nøkkeltall Resultat per aksje, utvannet, EUR 0,65 0,66 Aksjekurs, EUR 5,98 8,16 Samlet avkastning til aksjonærene, % ,7 Foreslått/reelt utbytte per aksje, EUR 0,26 0,29 Resultat per aksje, EUR 6,47 6,07 Vekst gjennomsnittlig antall aksjer etter utvanning, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 10,6 11,5 Kostnader i % av inntekter Tap i forhold til utlån, basispunkt av samlede lån Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler, % 11,2 10,3 Kjernekapitaldekning før overgangsregler, % 12,2 11,4 Kapitaldekning før overgangsregler, % 13,4 13,4 Ren kjernekapitaldekning,% 9,2 8,9 Kjernekapitaldekning, % 10,1 9,8 Kapitaldekning, % 11,1 11,5 Kjernekapital, EURm Beregningsgrunnlag, etter overgangsregler, EUR Antall medarbeidere (årsverk) Risikojustert resultat, EURm Økonomisk kapital, EURmrd 17,7 17,5 Resultat per aksje, risikojustert, EUR 0,67 0,65 Avkastning på økonomisk kapital, % 15,5 15,0 MCEV, EURm

23 Balanse Konsern EURm 31. des des 2010 Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Statskasseveksler Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Rentebærende verdipapirer Finansielle instrumenter pantsatt som sikkerhet Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringseiendommer Utsatt skattefordel Betalbar skatt Pensjonsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Gjeld til forsikringstakere Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Andre gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Avsetninger Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Minoritetsinteresser Aksjekapital Overkursfond Andre fond Tilbakeholdt overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Eiendeler pantsatt for egne forpliktelser Andre pantsatte eiendeler Betingede forpliktelser Andre forpliktelser

24 Generalforsamling 22. mars 2012 Nordeas ordinære generalforsamling for 2012 vil bli avholdt torsdag 22. mars kl svensk tid i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Melding om deltakelse o.l. Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, skal være registrert i aksjonærregisteret i den svenske verdipapirsentralen (Euroclear Sweden AB) innen 16. mars 2012 og må melde fra til Nordea om dette. Aksjonærer som har aksjer i forvaltning, må derfor midlertidig omregistrere sine aksjer i eget navn i Euroclear Sweden AB for å kunne delta. Dette gjelder for eksempel aksjonærer med innskuddsbevis i Finland og aksjonærer som har registrert aksjer i VP Securities i Danmark. Slik omregistrering må være foretatt av Euroclear Sweden AB i Sverige innen 16. mars Dette betyr at aksjonærer må informere forvalteren om dette i god tid før denne datoen. Aksjer registrert i Euroclear Sweden AB i Sverige Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen må gis innen 16. mars 2012 kl svensk tid til: Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Boks 191, SE Stockholm, Sverige eller via telefon , eller på Nordeas hjemmeside nordea.com. Aksjonærer som har innskuddsbevis i Finnish Depositary Receipts (FDR) i Finland Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen og omregistrering av aksjene i Euroclear Sweden AB må gjøres innen 15. mars 2012 kl finsk tid til Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Boks 191, SE Stockholm, Sverige, via telefon , eller på Nordeas hjemmeside Aksjer registrert i VP Securities i Danmark Melding om deltakelse på den ordinære generalforsamlingen og omregistrering av aksjene i Euroclear Sweden AB må gjøres innen 15. mars 2012 kl dansk tid til Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Boks 191, SE Stockholm, Sverige, via telefon , eller på Nordeas hjemmeside informasjon om generalforsamlingen i 2012 på nordea.com Mer Sammendraget inneholder utsagn som gjenspeiler ledelsens nåværende syn på visse fremtidige hendelser og potensielle finansielle resultater. Selv om Nordea mener at forventningene er fornuftige, er det ingen garanti for at forventningene vil være korrekte. Resultater vil derfor av forskjellige grunner kunne variere sterkt fra utsagnene på grunn av en rekke faktorer som: (i) den makroøkonomiske utviklingen, (ii) endringer i markedet, (iii) endringer i regelverk og andre offentlige tiltak og (iv) endringer i renteog valutakursene. Denne rapporten betyr ikke at Nordea forplikter seg til å revidere disse utsagnene utover det som kreves av gjeldende lov eller børsregler dersom og når det måtte oppstå forhold som vil føre til endringer sammenlignet med forholdene på tidspunktet for når utsagnene ble gitt. 24 Layout & produksjon: Nordea Marketing. Tekst: Åkesson & Curry. Foto: Paulina Westerlind, Ida Schmidt, Dan Coleman, Per Myrehed. Trykk: Herrmann & Fischer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

oner rådgivningsmøter med kunder og hjalp 300 000 familier med lån til hus eller leilighet. I alt økte utlånene til personkunder med 6 %.

oner rådgivningsmøter med kunder og hjalp 300 000 familier med lån til hus eller leilighet. I alt økte utlånene til personkunder med 6 %. Sammendrag 2012 Forme fremtiden Nordeas relasjonsstrategi fortsetter å gi resultater. Tidsskriftet The Banker utnevnte oss til årets bank i Vest- Europa. Men enda viktigere var det at vi i løpet av året

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2011

Rapport for 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Rapport for 3. kvartal 2011 Solid forretningsvolum, men finansuroen påvirker resultatene Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: -

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

200 Samm 6 e n d r a g

200 Samm 6 e n d r a g 006 Sammendrag Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012 Presseinformasjon FOKUS BANK Resultatrapport 1. kvartal 2012 Vesentlig resultatframgang i første kvartal F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten

Dette er Nordea. Økte ambisjoner. Praksis vedrørende årsrapporten Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Økte ambisjoner Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen Sammendrag 2005 Dette er Nordea Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Et godt underliggende resultat for bankdriften

Et godt underliggende resultat for bankdriften F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2009 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende banken i Norden anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres?

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Bent R. Eidem, Head of Business Banking Norway 28. oktober 2013 Agenda 1 Vår felles historie og ståsted 2 Eiendomsutvikling i en større sammenheng

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man gjerne på økonomi. Dine ønsker i fokus.

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

FOKUS BANK. Økt forretningsvolum, men redusert resultat. Presseinformasjon. Resultatrapport Året 2011

FOKUS BANK. Økt forretningsvolum, men redusert resultat. Presseinformasjon. Resultatrapport Året 2011 Presseinformasjon FOKUS BANK Resultatrapport Året 2011 Økt forretningsvolum, men redusert resultat F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET Bergen, 22. august Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans DNB i Bergen/Hordaland 1800 medarbeidere Nasjonalt kompetansesenter innenfor fiskeri/havbruk Regionalt

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2007 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsresultat 2003. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. februar 2004

Årsresultat 2003. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. februar 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. februar 2004 Årsresultat 2003 Solide forbedringer i 2003 Periodens nettoresultat opp 68 % til EUR 1 490m (EUR 887m i 2002) Driftsresultatet opp 17 % til EUR 1

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Sammendrag 2008 0081 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Solid drift og styrket egenfinansiering

Solid drift og styrket egenfinansiering F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2004

Rapport 3. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2004 Rapport 3. kvartal 2004 Bedre resultat i årets første ni måneder Driftsresultatet opp 15 % til EUR 1 648m (EUR 1 429m i de ni første månedene av 2003)

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag Samfunnsansvar i Nordea Skape tillit hver dag Skape tillit hver dag Hva menes med samfunnsansvar? Samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) på engelsk, er en virksomhets forpliktelse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer